De aanpak van grote datagroei met het iscsiprotocol. Een onderzoek door Forrester Consulting in opdracht van Dell 16 september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanpak van grote datagroei met het iscsiprotocol. Een onderzoek door Forrester Consulting in opdracht van Dell 16 september 2008"

Transcriptie

1 De aanpak van grote datagroei met het iscsiprotocol Een onderzoek door Forrester Consulting in opdracht van Dell 16 september 2008

2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Inleiding... 5 Onderzoeksmethodologie... 5 Uitdagingen bij Storage Area Networking... 6 iscsi streeft naar vereenvoudiging van SAN-connectiviteit... 6 SAN-opslag: de huidige situatie... 9 Patronen bij de invoering van iscsi De impact van servervirtualisatie op de invoering van iscsi Ervaringen van iscsi-gebruikers Waar iscsi past binnen de opslagomgeving van gebruikers Specifieke ervaringen van iscsi-gebruikers Opvattingen onder geënquêteerden die geen iscsi gebruiken Impact van aantal jaren ervaring met FC SAN Opvattingen van FC-gebruikers over specifieke aspecten van het SAN-protocol Belangstelling van FC SAN-gebruikers voor het invoeren van iscsi en andere technologieën.. 26 Conclusies Remmende factoren bij de invoering van iscsi Versnellende factoren bij de invoering van iscsi Forrester Research Inc. Alle rechten voorbehouden. Forrester, Forrester Wave, RoleView, Technographics, TechRadar entotal Economic Impact zijn handelsmerken van Forrester Research Inc. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Klanten van Forrester mogen van elke afbeelding in dit document één kopie of dia maken, met bronvermelding. Verdere verveelvoudiging is streng verboden. Ga naar voor meer informatie over aanvullende kopieerrechten en gebruik. De informatie is gebaseerd op de best beschikbare bronnen. Meningen weerspiegelen opinies op een bepaald tijdstip en kunnen veranderen

3 Managementsamenvatting Naarmate meer partijen en toepassingen meer gegevens genereren die moeten worden opgeslagen, gebruikt en beschermd, krijgen organisaties wereldwijd te kampen met het probleem van datagroei. Het beheren van de kosten en complexiteit van dit proces wordt exponentieel moeilijker naarmate de volumes toenemen en er strengere regels en verwachtingen komen over de beschikbaarheid, performance en betrouwbaarheid van deze informatie. Deze paper is bedoeld om de volgende hypothese te toetsen: De groeiende hoeveelheid gegevens kan gemakkelijker en goedkoper worden beheerd met het Storage Area Networking (SAN) protocol Internet Small Computer System Interface (iscsi). iscsi gebruikt de standaard Ethernet-infrastructuur om servers met back-end opslagsystemen te verbinden, en de implementatie ervan wordt over het algemeen als eenvoudiger beheerbaar en goedkoper gezien dan het Fibre Channel (FC) SAN protocol, dat dieper verankerd is binnen bedrijfstoepassingen. Toch blijft het de vraag of iscsi gezien kan worden als een protocol dat voldoende performance, betrouwbaarheid en schaalbaarheid biedt om FC SAN te vervangen. Deze Thought Leadership paper is bedoeld om die vragen te beantwoorden door een combinatie van kwantitatief onderzoek bij gebruikers van beide protocollen, en kwalitatieve interviews met een selecte groep geënquêteerden uit het kwantitatieve onderzoek. Uit dit onderzoek onder meer dan 200 geënquêteerden in de VS, Europa en China bleek het volgende: Eenenvijftig procent van de geënquêteerden geeft aan dat ze iscsi SAN op de een of andere manier in hun opslagomgevingen gebruiken. Drieënvijftig procent van de iscsi-gebruikers beschrijft dat de implementatie van iscsi buitengewoon of grotendeels gemakkelijk, snel en probleemloos was. Vergeleken met andere onderzochte opkomende opslagtechnologieën zijn veel meer bedrijven voornemens om iscsi binnenkort in te voeren, waarbij 62% duidelijk de intentie heeft om dit protocol op korte termijn in te voeren. Veertig procent van de geënquêteerden meldt dat in de komende drie jaar een datagroei van 30% of hoger wordt verwacht. Zesenveertig procent van de geënquêteerden noemt het uitbreiden van hun gegevenscapaciteit als een van de drie belangrijkste opslagprioriteiten in de komende 12 maanden, gevolgd door het bewaren/archiveren van gegevens en gegevensbescherming, die ook weer verband houden met het probleem van datagroei. De gegevens uit databasetoepassingen staan bovenaan de lijst van verwachte bronnen van datagroei, waarbij 36% dit als de grootste bron ziet, en 72% als een van de drie grootste bronnen van groei. Zesendertig procent van de bedrijven die momenteel virtuele servertechnologie gebruiken, meldt dat ze iscsi voor die omgeving gebruiken, op de tweede plaats na FC. Eenentwintig procent van de klanten is FC volledig door iscsi aan het vervangen

4 Bovenaan de lijst van motivaties voor het invoeren van iscsi staat de vertrouwdheid van het personeel met Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) en Ethernet, waarbij 61% van de gebruikers aangeeft dat dit één van de drie belangrijkste redenen is. Onder gebruikers van iscsi was het aantal bedenkingen over beveiliging en performance vóór de implementatie veel groter dan het aantal beveiligings- en performanceproblemen ná de implementatie, en 31% van de gebruikers rapporteerde dat ze na de implementatie geen enkel probleem hadden. Veel meer dan 50% van de iscsi-gebruikers karakteriseerde de waarde van iscsi wat betreft aanvankelijke aankoopkosten, implementatiekosten en permanente exploitatiekosten als goed of uitstekend, en per categorie gaf minder dan 5% aan dat deze slecht was. Forrester adviseert bedrijven om iscsi SAN-oplossingen te evalueren als een middel om hun datagroei op een efficiënte, eenvoudige manier het hoofd te bieden. De cijfers over de invoering zijn sterk en gebruikers uit allerlei landen en sectoren en uit bedrijven en opslagomgevingen van uiteenlopende omvang rapporteren positieve ervaringen, dus volgens Forrester wordt het tijd dat bedrijven van uiteenlopende aard en omvang overwegen om iscsi globaal in te voeren. Deze paper bekijkt hoe iscsi-gebruikers de technologie hebben geïmplementeerd, de successen en de problemen die ze daarbij ondervonden, evenals de perceptie van degenen die iscsi nog niet in hun opslagomgeving hebben ingevoerd

5 Inleiding In de zomer van 2008 gaf Dell opdracht tot een onderzoek om te bepalen in hoeverre iscsi momenteel is ingevoerd, voor welke applicaties het momenteel vaak wordt gebruikt, welke factoren de invoering bevorderen, welke ervaringen degenen die het hadden ingevoerd, hadden gehad en welke opvattingen bestaan onder degenen die het protocol nog niet hebben ingevoerd. Dell gaf bij dit onderzoek specifiek opdracht om het volgende te bepalen: Huidige trends bij de invoering van iscsi: het percentage bedrijven dat iscsi momenteel gebruikt; de applicaties waarvoor ze het gebruiken; of ze iscsi alleen of naast FC gebruiken; en, indien ze beide protocollen gebruiken, of ze dan van plan zijn om ze allebei te blijven gebruiken of uiteindelijk over te schakelen op één protocol. Cijfers over datagroei: de huidige omvang van de opslagomgevingen en de verwachtingen van bedrijven voor datagroei in de komende jaren. Wordt dit beïnvloed door locatie, sector of de omvang van de organisatie? Wordt iscsi meer of minder gebruikt in omgevingen met naar verwachting snelle datagroei? Ervaring met iscsi onder gebruikers ervan: de specifieke voordelen die de gebruikers van het protocol zien en eventuele problemen. Het onderzoek vergeleek vooroordelen over iscsi met hun werkelijke ervaringen om te zien in hoeverre die ideeën klopten. Obstakels voor invoering bij FC-gebruikers: de voornaamste redenen waarom bedrijven iscsi momenteel niet gebruiken en meer informatie over de oorsprong van deze beweegredenen. Onderzoeksmethodologie In de zomer van 2008 voerde Forrester Consulting een online enquête uit onder 236 besluitvormers en beïnvloeders binnen de IT in de VS, Groot-Brittannië, Nederland en China. Het onderzoek werkte als volgt: De geënquêteerden werden gekozen op basis van het gebruik van gecentraliseerde, op een netwerkt gebaseerde SAN-technologie. Degenen die SAN op geen enkele manier gebruikten, werden uitgesloten van het onderzoek. Negenenvijftig procent van de geënquêteerden kwam uit de VS, 14% uit Groot-Brittannië, 14% uit Nederland en 14% uit China. Tien procent van de geënquêteerden werkte bij bedrijven op de Forbes Global 2000 met meer dan medewerkers, 11% bij zeer grote organisaties met tot medewerkers, 16% bij grote organisaties met tot medewerkers, 17% bij middelgrote organisaties met 500 tot 999 medewerkers, 25% bij middelkleine organisaties met 100 tot 499 medewerkers en 21% bij kleine organisaties met 6 tot 99 medewerkers. Alle geënquêteerden waren goed geïnformeerd over de opslagomgevingen van hun bedrijf en ze waren ook beïnvloeders of besluitvormers bij het plannen en aankopen van opslagoplossingen. De geënquêteerden kwamen uit verschillende sectoren

6 Uitdagingen bij Storage Area Networking SAN speelt een kritieke rol bij het vermogen van een organisatie om applicaties te leveren. Het is een uitdaging om opslag effectief voor applicaties te implementeren, met voldoende beschikbaarheid en performance, waarbij tegelijkertijd op de kosten moet worden gelet. Bedrijven krijgen vaak te kampen met uitvaltijd en verslechterde prestaties als gevolg van slechte architectuur, verkeerde configuraties, onverwachte gevolgen van veranderingen of gewoon fouten. De volgende factoren vergroten de kosten en complexiteit in een SAN: Datagroei vindt met enorme snelheid plaats. De onophoudelijke groei van gegevens betekent dat SAN s en opslagarrays constant veranderen. Het proces van toevoegen, veranderen of bijwerken van servers betekent dat het SAN vaak moet veranderen, en bij elke verandering kunnen er fouten ontstaan. De toevoeging van nieuwe applicaties en de uitbreiding van de applicatiecapaciteiten en -functies, de toegenomen resolutie van mediatypen, de voortdurende digitalisering van papieren documenten en het toegenomen gebruik van afgeleide kopieën van gegevens voor regelnaleving, data mining en gegevensbescherming leidt ertoe dat de groei van gegevens groter is dan de groei van het bedrijf zelf. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat de snelheid van de datagroei spoedig zal afnemen, is het van kritiek belang om manieren te vinden waardoor deze groei kan plaatsvinden zonder buitensporige kosten of verlies van performance en beschikbaarheid. Consistentie en minder complexiteit in het SAN kan aanzienlijke bijdragen aan dit doel. Het is moeilijk om gekwalificeerde SAN-experts te werven. Hoewel er op het gebied van servers, applicaties en netwerken veel formele opleidingen bestaan, is dat voor opslag niet het geval. De meeste opslagbeheerders hebben hun kennis geleidelijk in hun functie opgedaan, dus het is voor bedrijven moeilijk om gekwalificeerd personeel te werven voor functies in hun opslagbeheerorganisaties. Met name de FC SAN-technologie heeft weinig gemeen met andere disciplines, waardoor er weinig kennisoverdracht is tussen opslag en netwerk- en servertechnologieën en het dus nog moeilijker is om gekwalificeerd personeel te vinden. Voor FC SAN is dure, speciale apparatuur nodig. De switches, server-side netwerkcomponenten en bekabeling voor FC SAN zijn duur, vaak 5 tot 10 keer zo duur als standaard Ethernet-netwerkcomponenten. Bovendien zijn er minder leveranciers die FCcomponenten aanbieden, en door dat gebrek aan concurrentie blijven de prijzen hoog. FC is minder gestandaardiseerd dan Ethernet, dus telkens wanneer een leverancier een nieuw product voor FC SAN op de markt brengt, zijn er gecompliceerde tests nodig voor interoperabiliteit. En tot slot worden FC-componenten verder niet binnen de IT-organisatie gebruikt, dus de voordelen die gepaard gaan met vertrouwdheid met het product, volumekortingen, consolidatie en reserveonderdelen zijn beperkt. Performance en gegevensverlies zijn kritieke kwesties bij SAN-verkeer. Voldoende performance en de minimalisering van gegevensverlies zijn voor SAN geen optie, aangezien problemen ertoe leiden dat applicaties tot stilstand komen. Voor een effectief applicatienetwerk dat servers aan gecentraliseerde opslag koppelt, is de inzet van een SAN met een goede architectuur en een effectief technologieplatform en protocol van kritiek belang. iscsi streeft naar vereenvoudiging van SAN-connectiviteit Het iscsi SAN-protocol gebruikt standaard Ethernet-componenten om een SAN te creëren, wat leidt tot lagere aankoopkosten voor hardware; geconsolideerde organisatorische structuren; lagere opleidingskosten; meer mogelijkheden voor het werven, opleiden en inzetten van SAN-personeel; grotere keuze wat betreft leveranciers en producten; meer slagkracht bij inkoop voor de hele - 6 -

7 organisatie; meer reserveonderdelen en meer consolidatiemogelijkheden. Er zijn bedenkingen wat betreft de performance van iscsi, waarbij tegenstanders beweren dat de bandbreedte kleiner is dan FC, en dat het protocol zelf te "chatty" en niet lossless of deterministisch is. Specifieke overwegingen bij het gebruik van iscsi zijn onder andere: Lagere SAN-aankoopkosten. FC SAN-componenten zijn over het algemeen veel duurder dan standaard Ethernet-componenten. Alle FC-elementen in het SAN van de switches zelf, tot kaarten voor serverconnectiviteit en bekabeling zijn duurder dan soortgelijke Ethernet-componenten. En vaak regelen leveranciers van opslagsystemen de verkoop van FC-componenten via een afspraak met de OEM, waardoor de prijs beduidend hoger ligt en de kloof nog groter wordt. Voor Ethernet-componenten gelden dergelijke prijsverhogingen niet, omdat ze vaak rechtstreeks bij de netwerkleverancier worden gekocht. Aangezien organisaties ook buiten SAN om veel Ethernet-producten aanschaffen, zijn er dankzij gezamenlijke inkoop vaak voor de hele organisatie grotere kortingen verkrijgbaar vergeleken met FC-apparatuur, die alleen voor opslag wordt gebruikt. Meer Ethernet-standaardisatie vergeleken met FC. Aangezien iscsi gebruik maakt van standaard Ethernet een protocol dat strenger aan de geaccepteerde normen voldoet dan FC is de interoperabiliteit eenvoudiger en de concurrentie scherper, waardoor de prijzen van de bijbehorende producten worden gedrukt. Leveranciers hoeven voor iscsicomponenten niet zoveel productspecifieke interoperabiliteitstests uit te voeren, waardoor hun productiekosten worden verlaagd en producten de markt sneller bereiken. Kopers hoeven minder aandacht te besteden aan tests voorafgaand aan de implementatie van iscsi-opslagproducten, aangezien normen beter worden nageleefd en daardoor de kans op incompatibiliteit kleiner is. Naarmate de leveranciers binnen de markt meer soortgelijke producten produceren, wordt de druk op de prijzen van iscsi- en Ethernet-producten over het algemeen groter, wat tot lagere kosten en kortere productinnovatiecycli leidt. Vergemakkelijking van organisatorische unificatie en consolidatie. Aangezien organisaties vertrouwd zijn met Ethernet, kan het gebruik van iscsi het opslagteam dichter bij de netwerk- en serverteams brengen. FC SAN is voor server- en netwerkteams soms ondoorgrondelijk: over het algemeen kennen ze het protocol en de bijbehorende producten niet, waardoor tussen teams vaak een aanmerkelijke kloof onstaat over beleid en coöperatie, wat samenwerking en de afstemming van prioriteiten en initiatieven vaak belemmert. iscsi streeft ernaar om de IT-silo's te verenigen rond een gemeenschappelijke technologie, wat een algemene kostenbesparing mogelijk maakt door de consolidatie van personeel en apparatuur. Door de bedrijfspolitiek en -cultuur zal er waarschijnlijk weerstand zijn tegen dit soort consolidatie, maar Forrester is ervan overtuigd dat dit op de lange termijn voordelig is voor het bedrijf, mits performance- en architectuurkwesties goed in overweging worden genomen. SAN-vereenvoudiging. Ethernet is over het algemeen gemakkelijker te beheren dan FC, dankzij de inherente aard van het protocol en omdat het IT-personeel het beter kent. Het iscsi-protocol kent onbeperkte IP-adressen toe aan initiators en targets, wat een granulair en uiterst gevirtualiseerd adresseringsschema mogelijk maakt en afwijkt van FC, dat strakkere zones vastlegt tussen de server-hba (host bus adaptor) en de opslagarray. Deze protocolflexibiliteit wordt gecombineerd met met een wijdverbreide vertrouwdheid met de zonerings- en adresseringseigenschappen van IP-netwerken, zodat meer medewerkers binnen het bedrijf capabel kunnen meewerken binnen het SAN-architectuurproces. Dit voordeel is met name belangrijk voor bedrijven die voor het eerst een SAN opbouwen, aangezien het werven van nieuwe FC-medewerkers buitengewoon lastig en duur kan zijn, en als competente experts het bedrijf verlaten kan dat behoorlijk negatieve gevolgen hebben voor de performance en beschikbaarheid

8 Meer opties voor componenten. Er zijn maar weinig leveranciers voor FC-netwerken en ook de keuze aan componenten is beperkt. Multipathing software voor het beheer van redundante verbindingen is duur en moet worden geïmplementeerd door serverbeheerders die niet deskundig zijn op het vlak van FC. Voor snellere prestaties op verschillende niveaus kan de server-side connectiviteit bij iscsi gebruik maken van standaard network interface cards (NIC's), TCP/IP offload engine (TOE)-kaarten of iscsi host bus adapters (HBA's). Switches kunnen fysiek worden geïsoleerd of met behulp van virtuele LAN s (VLAN s) worden gecombineerd met LAN-verkeer (Local Area Network) voor verkeersisolatie in een geconsolideerde switchingomgeving. De voordelen van kopiëren op afstand. Wanneer gegevens over lange afstanden worden verzonden voor externe gegevensbescherming, wordt TCP/IP op Ethernet gebruikt. In een FC SAN moet het verkeer van FC worden vertaald naar TCP/IP voor de gegevensoverdracht. In een iscsi SAN is deze vertaling niet nodig, aangezien de gegevens native worden doorgegeven via Ethernet-links. Performance-overwegingen. FC-netwerken worden als verliesloos beschouwd en gebruiken flow control zodat alle gegevens aankomen. Volgens de traditionele opvatting is Ethernet niet verliesloos, aangezien er "packet drops" worden gebruikt in plaats van flow control voor het beheer van opstoppingen. Daarnaast wordt TCP/IP als een "chatty" protocol gezien. En tot slot heeft de huidige generatie FC-netwerken een capaciteit van 4 Gbps, terwijl de meeste gegevenscentra met Ethernet momenteel een capaciteit van 1 Gbps hebben, hoewel Ethernet met 10 Gbps snel aan populariteit wint. Al deze punten worden als struikelblokken gezien voor de invoering van iscsi als SAN-protocol op ondernemingsniveau, hoewel veel van deze kwesties door hedendaagse technologie kunnen worden opgevangen. Het probleem van een "chatty" protocol kan worden overwonnen door de fysieke (per gebouw) of logische scheiding van verkeer, danwel met behulp van VLAN s die SANverkeer isoleren van LAN-verkeer dat via dezelfde fysieke switch loopt, of met dedicated Ethernet-switches voor SAN-verkeer, die gescheiden zijn van de switches voor LANverkeer. Bedenkingen bij de bandbreedte blijken vaak minder beduidend dan in eerste instantie wordt aangenomen. Veel FC SAN s bevatten namelijk wel een paar componenten die geen 4 Gbps ondersteunen, dus het hele netwerk gaat dan vanzelf over op een lagere overdrachtssnelheid. Bandbreedte is niet de enige overweging en vormt vaak geen knelpunt voor organisaties die de capaciteit van een snelle verbinding niet volledig benutten. Daarnaast bestaan er een aantal implementaties van multiplex iscsi-verkeer via meerdere IP links, wat de bandbreedte van Ethernet met 1 Gbps in de praktijk vergroot tot meerdere Gbps. De bandbreedte kan ook geoptimaliseerd worden door een scale-out architectuur die I/O bandbreedte toevoegt, in combinatie met toegenomen schijfcapaciteit. En tot slot is Ethernet momenteel beschikbaar met 10 Gbps en daalt de prijs snel, dus deze extra bandbreedte kan selectief worden ingezet om verkeer in applicaties met bandbreedtebeperkingen te versnellen. De kwestie van "verliesloos" speelt nog wel, maar het aantal verloren pakketen is relatief klein en veel bedrijven hebben succes met iscsi zonder een compleet verliesloos Ethernet. Bovendien werken switchingleveranciers en normalisatie-instellingen aan ware verliesloze versies van Ethernet, waardoor de gegevensbetrouwbaarheid van 10 Gbps Ethernet nog beter wordt

9 SAN-opslag: de huidige situatie SAN-opslag is een belangrijk element van de infrastructuur van gegevenscentra. Organisaties van uiteenlopende omvang en in allerlei sectoren rapporteren een enorm snelle datagroei, en ze zien deze voortdurende datagroei als een van de belangrijkste problemen die IT het hoofd moet bieden. Uit dit onderzoek, met daarin vragen over de omvang en groeisnelheden van deze opslagomgevingen, bleek het volgende: Achtendertig procent van de geënquêteerden meldt dat ze meer dan 120 TB hebben. Het onderzoek keek naar SAN s van uiteenlopende omvang bij de geënquêteerden, van heel klein tot heel groot. Hoewel het grootste opslagomgevingsbereik dat is vertegenwoordigd minder dan 20 TB is, waren er in het onderzoek veel geënquêteerden met grotere omgevingen. Terwijl de grootste omgevingen een paar jaar geleden een petabyte aan gegevens hadden, meldt 14% van de geënquêteerden in dit onderzoek dat ze meer raw storage hebben (zie afbeelding 1). Veertig procent van de geënquêteerden rapporteert een groeipercentage van 30% of meer. Naarmate meer applicaties meer inhoud genereren, is er bij alle bedrijven duidelijk sprake van aanzienlijke datagroei Bijna de helft van de geënquêteerden anticipeert de komende drie jaar een groeipercentage van meer dan 30%. Maar dit is niet het astronomische percentage dat sommigen hebben voorspeld, en 59% van de geënquêteerden anticipeert een groei van minder dan 30%. Weliswaar is het voor veel bedrijven moeilijk om hun werkelijke groei voorspellen dus misschien onderschatten veel geënquêteerden deze maar Forrester zou de groei typeren als beduidend maar handelbaar, en niet als onbeheersbaar (zie afbeelding 2). De gegevens uit databasetoepassingen staan bovenaan de lijst van verwachte bronnen van datagroei. De gegevens uit databasetoepassingen zijn volgens de geënquêteerden verreweg de grootste een bron van datagroei. Daarna volgen messaging en datawarehouse-gegevens, maar bestandsinhoud speelt een veel kleinere rol. Het is interessant om op te merken dat dit de beste inschatting van de groei is, en naarmate bedrijven nieuwe soorten inhoud genereren en de infrastructuur van hun bestandsopslag centraliseren, zullen bestanden wellicht meer bijdragen aan de groei dan verwacht. Dit geeft aan dat op blokken gebaseerde opslagprotocollen zoals FC en iscsi waarschijnlijk een belangrijk onderdeel zullen worden van strategieën om de verwachte datagroei bij te benen (zie afbeelding 3)

10 Afbeelding 1: Totale omvang van omslagomgevingen Afbeelding 2: Verwachte datagroeipercentages

11 Afbeelding 3: Bronnen van datagroei Patronen bij de invoering van iscsi iscsi is een krachtig middel voor het oplossen van de aanzienlijke gegevensgroei. Hoewel iscsi al meerdere jaren beschikbaar is, lijkt er momenteel een stijgende lijn te zijn bij de invoering ervan, aangezien bedrijven naar kostenbesparende manieren zoeken om hun datagroei te beheren. Daarbij valt het volgende op: Eenenvijftig procent van de geënquêteerden meldt dat ze momenteel iscsi gebruiken. Dit percentage is hoog vergeleken met de gebruikscijfers van de afgelopen jaren, wat aangeeft dat de invoering van iscsi de laatste tijd hard is gegaan. Toch blijkt uit deze cijfers enige verwarring, aangezien de invoering van iscsi bij deze vraag hoger ligt dan bij een latere vraag over opkomende opslagtechnologieën, waar geënquêteerden aangeven dat ze iscsi al gebruiken (Afbeelding 7). Ondanks deze mogelijke verwarring over wat de invoering van iscsi precies inhoudt, is er een aanzienlijk aantal geënquêteerden dat naar eigen zeggen iscsi gebruikt (zie afbeelding 4). Volgens het onderzoek loopt China voorop bij de invoering van iscsi, gevolgd door de VS. Uitgesplitst naar land zien we dat China voorop loopt bij de invoering van iscsi, gevolgd door de VS, Groot-Brittannië en Nederland. China wordt beschouwd als een opkomende markt met meer nieuwe opslagomgevingen, dus het is interessant dat iscsi vaker wordt gebruikt in een omgeving waar minder bestaande voorkeuren zijn voor een bepaald opslagprotocol (zie afbeelding 5). De invoering van iscsi is gelijkmatig verspreid over organisaties van uiteenlopende omvang. iscsi wordt vaak gezien als een protocol voor kleinere omgevingen met minder veeleisende opslagbehoeften, maar de gegevens in dit onderzoek geven aan dat iscsi binnen organisaties van allerlei omvang wordt gebruikt, waaronder zeer grote organisaties. Hoewel uit deze gegevens niet blijkt of iscsi wordt gebruikt voor een belangrijk deel van de opslagomgeving of om welke applicaties het gaat, is duidelijk zichtbaar dat zowel kleine als grote bedrijven belangstelling hebben voor het protocol (zie afbeelding 6)

12 De belangstelling voor iscsi overstijgt die voor andere onderzochte opkomende opslagtechnologieën. Forrester vroeg geënquêteerden naar hun belangstelling voor verschillende opkomende opslagtechnologieën, waaronder iscsi, opslagvirtualisatie, 10 Gbps Ethernet, 8 Gbps FC en Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Daaruit bleek dat iscsi het hoogst scoorde wat betreft de intentie om op de korte termijn in te voeren (zie afbeelding 7). Afbeelding 4: Algehele invoering van iscsi Afbeelding 5: Geografische affiniteit voor de invoering van iscsi Afbeelding 6: Invoering van iscsi naar omvang van de organisatie

13 Afbeelding 7: Relatieve belangstelling voor opkomende opslagtechnologieën De impact van servervirtualisatie op de invoering van iscsi Er bestaat een direct verband tussen servervirtualisatie en de invoering van SAN-opslag, en de meeste leveranciers en bedrijven erkennen dat er een gecentraliseerde, op netwerk gebaseerde opslag vereist is om de voordelen van servervirtualisatie te benutten. Servervirtualisatie wordt dus wijd en zijd gezien als een belangrijke aandrijver van alle opslagtechnologieën. De relatie tussen servervirtualisatie en iscsi-opslag moet dus worden geëvalueerd en vormt een belangrijk deel van het plaatje. Uit ons onderzoek blijkt het volgende: Bijna alle geënquêteerden hadden belangstelling voor servervirtualisatie. Bij de vraag over plannen voor servervirtualisatie kregen de antwoorden Implementatie voltooid en Geen belangstelling de laagste score, terwijl Belangstelling (die als zwakjes kan worden gezien) de hoogste score kreeg; vrijwel alle geënquêteerden uitten min of meer langdurige belangstelling voor het invoeren of uitbreiden van servervirtualisatie (zie afbeelding 8). Bij gebruikers van iscsi bestaat veel belangstelling voor invoering van servervirtualisatie. Geënquêteerden die iscsi al hebben ingevoerd, gaven vaker het antwoord Implementatie in de komende 12 maanden en Belangstelling vergeleken met degenen die iscsi niet gebruiken. Misschien wijst dit erop dat voor bedrijven die iscsi gebruiken ook de invoering van servervirtualisatie populair zal zijn, of het wijst op de groei van iscsi als SAN-protocol voor virtuele serverimplementatie (zie afbeelding 9). De meeste bestaande servervirtualisatie-implementaties zijn al in productie. Wat betreft de implementatiefasen voor virtuele servertechnologie, geven de meeste geënquêteerden aan dat ze servervirtualisatie gebruiken in een of ander productiekader (zie afbeelding 10)

14 Zesendertig procent van de gebruikers van virtualisatie heeft connectiviteit via iscsi, wat na FC op de tweede plaats komt. Hoewel FC bij verbindingen in een virtuele serveromgeving nog steeds een flinke voorsprong heeft op iscsi, ligt iscsi op kop bij network file system (NFS) en direct attached storage (DAS). Opslag buiten een netwerk beperkt de capaciteit van een virtuele serveromgeving, dus we zouden verwachten dat die optie op de laatste plaats zou komen, maar de score is toch verrassend hoog. NFS is een nieuwere benadering voor de koppeling van virtuele servers en opslag, dus wellicht wint deze aan populariteit. Over het algemeen hebben de drie opslagnetwerkprotocollen volgens Forrester zowel voor- als nadelen, en het zou nuttig zijn als leveranciers van virtuele servertechnologie voor elk ervan specifieke gebruiksgevallen kunnen aangeven (zie afbeelding 11). Afbeelding 8: Algehele belangstelling voor servervirtualisatie Afbeelding 9: Belangstelling voor servervirtualisatie onder geënquêteerden die iscsi wel of niet gebruiken

15 Afbeelding 10: Fasen voor virtuele serverimplementatie Afbeelding 11: Percentages van protocollen die voor virtuele serveromgevingen worden gebruikt Ervaringen van iscsi-gebruikers Het onderzoek was onderverdeeld in geënquêteerden die momenteel iscsi in hun opslagomgeving gebruiken, en degenen die het niet gebruiken. Dit gedeelte kijkt naar de antwoorden van iscsigebruikers om te bepalen waarom ze voor het protocol hebben gekozen, welke problemen ze binnen hun opslagomgeving moeten oplossen en in hoeverre ze opslagkwesties met iscsi hebben kunnen aanpakken. Waar iscsi past binnen de opslagomgeving van gebruikers Uit ons onderzoek blijkt het volgende: De invoering van iscsi is breed verspreid over omgevingen van verschillende omvang. In relatief kleine opslagomgevingen is het aantal geënquêteerden dat iscsi heeft ingevoerd ongeveer gelijk aan het aantal dat iscsi nog niet heeft ingevoerd. In grotere omgevingen stijgt het gebruik van iscsi echter scherp, wat aangeeft dat veel grote bedrijven een plek hebben gevonden voor iscsi. Dit betekent overigens niet dat deze geënquêteerden FC door iscsi hebben vervangen, maar gewoon dat ze iscsi ergens binnen hun omgeving gebruiken (zie afbeelding 12)

16 Groeipercentages liggen iets hoger onder gebruikers van iscsi. Hoewel het verschil klein is, voorspelt 43% van de iscsi-gebruikers een groeipercentage van 30% of meer in de komende drie jaar, vergeleken met 37% van de geënquêteerden die iscsi niet gebruiken. Dit lijkt in ieder geval aan te geven dat gebruikers van iscsi niet beperkt zijn tot omgevingen met weinig groei, en mogelijk bestaat enige neiging om problemen rondom hoge groeipercentages op te lossen in een omgeving met iscsi (zie afbeelding 13). iscsi wordt weliswaar vaak ingezet voor nieuwe SAN's, maar FC wordt steeds vaker vervangen. Bij de vraag over het scenario voor de iscsi-implementatie kreeg het antwoord "Als nieuwe SAN-implementatie, uitsluitend met iscsi" de hoogste score; 31% van de geënquêteerden koos dat antwoord. Maar 43% van de geënquêteerden koos een antwoord dat aangeeft dat iscsi een bestaande FC SAN op de een of andere manier vervangt (zie afbeelding 14). De vervanging van FC komt vaker voor bij iscsi-gebruikers met grote opslagomgevingen. Het is niet verrassend dat nieuw ingevoerde SAN's waarin iscsi wordt gebruikt voornamelijk kleine opslagomgevingen betreft. Bij grotere bedrijven zeggen veel meer geënquêteerden dat ze FC op de een of andere manier aan het vervangen zijn door het iscsi SAN-protocol. Het antwoord over een scenario waarin men tegelijkertijd verdergaat met iscsi en FC scoort interessant genoeg binnen opslagomgevingen van allerlei formaat het laagst (zie afbeelding 15). Afbeelding 12: Invoering van iscsi naar omvang van de opslagomgeving Afbeelding 13: Groeipercentage onder geënquêteerden die iscsi wel of niet gebruiken

17 Afbeelding 14: Implementatiescenario's onder iscsi-gebruikers Afbeelding 15: Implementatiescenario's onder iscsi-gebruikers met opslagomgevingen van uiteenlopende omvang

18 Specifieke ervaringen van iscsi-gebruikers Uit ons onderzoek blijkt het volgende: Vertrouwdheid van het personeel met en de wens naar geconvergeerde SAN/LAN zijn de belangrijkste motivatie voor iscsi. Op de vraag waarom voor iscsi werd gekozen, kregen deze twee antwoorden de hoogste score: "Personeel goed vertrouwd met TCP/IP en Ethernet" (61% van de iscsi-gebruikers koos dit als een van de drie belangrijkste redenen) en "Wens naar geconvergeerd SAN/LAN-netwerk" (23% gaf aan dat dit de belangrijkste reden was). Deze werden gevolgd door kostengerelateerde motivaties, waaronder de lage aanvankelijke aankoopkosten en de lage lopende beheerskosten (zie afbeelding 16). Eén van de geïnterviewden die iscsi gebruikt, beschreef hun personeelssituatie als volgt: "We hebben vrij veel netwerkpersoneel, en nu we data gewoon als een netwerk-device zien, is het voor iedereen een stuk gemakkelijker." Een andere iscsi-gebruiker wees op meer onafhankelijkheid in verband met iscsi: Omdat er meer deskundigheid over de technologie is, zijn we met iscsi minder problemen tegengekomen dan met FC. Met Fibre Channel moesten we [de leverancier] steeds bellen. Maar met iscsi kunnen we op eigen kracht verder. Geënquêteerden rapporteren positieve ervaringen met de implementatie van iscsi. Drieënvijftig procent van de geënquêteerden beschreef dat de implementatie van iscsi buitengewoon of grotendeels snel, gemakkelijk en probleemloos was. Tweeënveertig procent wees op enkele problemen maar beschreef de implementatie over het algemeen als geslaagd. Geen enkele gebruiker van iscsi beschreef hun ervaring als zeer problematisch (zie afbeelding 17). Een van de iscsi-gebruikers beschreef de buitengewoon gemakkelijke implementatie als volgt: We vonden het makkelijk invoerbaar; de installatie was voor ons heel eenvoudig. Er bestonden vóór de implementatie veel meer bedenkingen dan erna. De gegevens over beveiligings- en performanceproblemen liepen sterk uiteen: geënquêteerden gaven aan dat ze bedenkingen hadden bij deze aspecten van iscsi, maar kennelijk kwamen ze de verwachte problemen in de praktijk niet tegen. Interessant genoeg lag het aantal bedenkingen vóór implementatie binnen alle categorieën hoger dan het aantal problemen dat in werkelijkheid voorkwam. De enige uitzondering was een gebrek aan kennis bij medewerkers over iscsi-architecturen en beste praktijken, wat duidt op een behoefte aan meer kennis over het gebruik van iscsi. Het viel ook op dat het percentage geënquêteerden dat aanvankelijk bedenkingen had (6%) enorm afweek van het percentage dat na de implementatie geen problemen had (31%). Waarschijnlijk wijst dit op onnodige bezorgdheid over de capaciteiten van iscsi (zie afbeelding 18). Bij het beschrijven van hun ervaring met performance verklaarde een iscsi-gebruiker: We hebben geen enkel probleem gehad met klachten van gebruikers over de responstijd. Een andere geïnterviewde wees op tests om bedenkingen bij de performance tegen te gaan: In het begin stelden we een aantal criteria op we hadden wat SQL (met daaraan gekoppelde websites) en wilden vaststellen of de respons aan de eisen voldeed. We voerden tests uit en de respons was zeer acceptabel

19 iscsi-gebruikers rapporteren een positieve waardebeoordeling. Wat betreft aanvankelijke aankoopkosten, implementatiekosten en permanente exploitatie- en onderhoudskosten biedt iscsi goede of uitstekende waarde binnen de drie categorieën, aldus 60% van de geënquêteerden. Tussen de 31% en 34% van de geënquêteerden waardeerden het als neutraal, en slechts enkele geënquêteerden waardeerden het als slecht of zeer slecht (zie afbeelding 19). Sommige iscsi-gebruikers gaven geen duidelijke voordelen aan wat betreft personeelsreductie, maar vonden de verbeterde capaciteiten toch waardevol: We besparen niet op personeel. Maar problemen met beschikbaarheid en risico's zijn echter wel sterk verminderd. Ervaringen met iscsi zijn over het algemeen positief bij huidige gebruikers. Een ruime meerderheid van de iscsi-gebruikers in het onderzoek, 69%, vond dat iscsi over het algemeen goede waarde biedt; 15% waardeerde het als uitstekend; 16% als neutraal en geen enkele iscsi-gebruikers waardeerde het als slecht of zeer slecht (zie afbeelding 20). Eén van de iscsi-gebruikers somde hun ervaring als volgt op: ISCSI speelt een rol bij het realiseren van onze doelstellingen. Het creëert een situatie waarin performance niet eens aan de orde is natuurlijk zal die snel zijn. Afbeelding 16: Motivaties voor de selectie van iscsi onder huidige gebruikers

20 Afbeelding 17: Ervaringen bij implementatie van huidige iscsi-gebruikers Afbeelding 18: Bedenkingen die gebruikers bij iscsi hadden vóór de implementatie, vergeleken met de problemen erna

Productmeeting EqualLogic

Productmeeting EqualLogic Productmeeting EqualLogic Storage - algemeen Donderdag 8 november 2007 Peter Van Waeleghem Agenda Opslag van gegevens Principe Technologie Optimalisatie van de opslag RAID Opslag via een netwerk Extra

Nadere informatie

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Volgens een nieuwe studie stimuleren financiële en operationele voordelen de snelle overstap. OVERZICHT

Nadere informatie

IO virtualisatie I/O voor netwerken

IO virtualisatie I/O voor netwerken IO virtualisatie I/O voor netwerken Virtualisatie technologieën vormen in snel tempo de basis voor moderne data centers. De drie daarvoor belangrijke kern technologieën zijn: server, netwerk en storage

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA 2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA INHOUD Inleiding........................................................................ 3 Methodologie....................................................................

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery

Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery White paper PlateSpin Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery Organisaties over de hele wereld realiseren zich om diverse redenen steeds meer het belang van disaster

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE

Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE Website Performance Rapport 2013: E-COMMERCE E-commerce sites behoren als categorie tot de sites met de slechtste performance, ondanks het feit dat beschikbaarheid en performance rechtstreeks impact hebben

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

WD en het WD-logo zijn gedeponeerde merken van Western Digital Technologies, Inc. in de V.S. en andere landen; absolutely, WD Re, WD Se, WD Xe,

WD en het WD-logo zijn gedeponeerde merken van Western Digital Technologies, Inc. in de V.S. en andere landen; absolutely, WD Re, WD Se, WD Xe, WD en het WD-logo zijn gedeponeerde merken van Western Digital Technologies, Inc. in de V.S. en andere landen; absolutely, WD Re, WD Se, WD Xe, StableTrac en RAFF zijn merken van Western Digital Technologies,

Nadere informatie

Nieuwste IT-trends voor veilig mobiel samenwerken

Nieuwste IT-trends voor veilig mobiel samenwerken Een klantspecifiek technologie-adoptieprofiel in opdracht van Cisco Systems September 2013 Bedrijfsmobiliteit neemt sneller toe Het tempo waarin bedrijven mobiliteitsinitiatieven implementeren, is toegenomen.

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

(virtualisatie) 4. Effectiever werken én 15% besparen op uw IT-budget

(virtualisatie) 4. Effectiever werken én 15% besparen op uw IT-budget (virtualisatie) 4 Effectiever werken én 15% besparen op uw IT-budget T H E B E S T O F F O U R W O R L D S vshape brengt virtualisatie binnen bereik van middelgrote en kleinere organisaties Non-stop toegang

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden IP-VPN van Telenet Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden De veelzijdigste VPN-oplossing om uw vestigingen te verbinden U wilt dat de verschillende vestigingen

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Beschrijving toolset Netwerk/Protocol/Applicatie test Datum 11 januari 2012 Auteur Louis de Wolff Versie 1.0

Beschrijving toolset Netwerk/Protocol/Applicatie test Datum 11 januari 2012 Auteur Louis de Wolff Versie 1.0 Beschrijving toolset Netwerk/Protocol/Applicatie test Datum 11 januari 2012 Auteur Louis de Wolff Versie 1.0 Netwerk evaluatie tools Inleiding In een pakket geschakelde netwerk gebeurt de communicatie

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Projectvoorstel SAN migratie NSG

Projectvoorstel SAN migratie NSG Projectvoorstel SAN migratie NSG De Wal ICT Auteur: Lucas de Wal Wilhelminastraat4 Functie: Netwerkspecialist/Consultant 6851 KP Huissen E-mail: info@dewal-ict.nl Tel: 026 363 74 40 Document referentie:

Nadere informatie

Een stabiele storageomgeving

Een stabiele storageomgeving Een stabiele storageomgeving voor de Woonplaats IT met impact Referentie Het feit dat ITON ons altijd goed van dienst is, rekening houdt met onze MVO doelstellingen én uit dezelfde regio komt, speelde

Nadere informatie

PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1

PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1 PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Zorgt voor veiligheid, informatie, muziekbeleving Met ruim 100

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Hogere netwerksnelheid

Hogere netwerksnelheid PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter StarTech ID: PEX10000SFP De PEX10000SFP 10 gigabit glasvezelnetwerkkaart is een voordelige oplossing

Nadere informatie

OPERATIONELE CLUSTERING Globale clients kunnen informatie van meerdere systemen weergeven

OPERATIONELE CLUSTERING Globale clients kunnen informatie van meerdere systemen weergeven OPERATIONELE CLUSTERING Globale clients kunnen informatie van meerdere systemen weergeven Beheert u een gedistribueerd systeem met meerdere controlepunten? Wilt u al uw controle op één plaats kunnen centraliseren?

Nadere informatie

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL U aangeboden door HP & Intel HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL Ready... Set... Done! Een gevirtualiseerde datacenter omgeving in 15 min. met de Hyper-Converged systemen van HP Server- en

Nadere informatie

Hogere netwerksnelheid

Hogere netwerksnelheid PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter StarTech ID: PEX10000SFP De PEX10000SFP 10 gigabit glasvezelnetwerkkaart is een voordelige oplossing

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Deskundig advies over groeiscenario s

Deskundig advies over groeiscenario s Deskundig advies over groeiscenario s [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. WideXS beschrijft in deze

Nadere informatie

Trimble Access Software: Stel u in verbinding met een wereld van nieuwe mogelijkheden

Trimble Access Software: Stel u in verbinding met een wereld van nieuwe mogelijkheden Trimble Access Software: Stel u in verbinding met een wereld van nieuwe mogelijkheden Access is efficiëntie Met Trimble Access software kunt u sneller, efficiënter en zonder onderbrekingen gegevens uitwisselen

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten

VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten White paper VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten De voordelen van servervirtualisatie uitbreiden zonder shared storage Door Mark Peters Oktober 2011 Deze whitepaper

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Lagere kosten en kortere doorlooptijden zonder datacentrum 11 september 2012 Rolf Zaal ING zet in rap tempo haar datacentra buiten de

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte

Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Case Study: Digitale KVM Matrix in dispatch ruimte Een betrouwbare provider. Wie is Black Box? Black Box Network Services is een wereldwijde provider van datacommunicatie en netwerkinfrastructuur oplossingen.

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 02 oktober 2016 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 2.3

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

ARUP studie Groningen 2013

ARUP studie Groningen 2013 ARUP studie Groningen 2013 Strategie voor structurele versteviging van gebouwen Nederlandse samenvatting Issue 17 januari 2014 Nederlandse samenvatting 1 Inleiding Dit rapport omvat een samenvatting van

Nadere informatie

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem Océ TCS500 Tijd is kostbaar Grootformaat kleurenprint-, kopieer- en scansysteem Klaar voor elke klus: hoge Prestaties waarop u kunt productiviteit rekenen Hoge capaciteit in kleur en Volledig te configureren

Nadere informatie

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX VMware vforums 2014 Geordy Korte Networking and Security BU (NSX) System Engineer 2014 VMware Inc. Alle rechten voorbehouden. Agenda Het

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Sanoma Uitgevers voorziet honderden medewerkers van effectiever communicatiemiddelen met slimme appliance

Sanoma Uitgevers voorziet honderden medewerkers van effectiever communicatiemiddelen met slimme appliance Sanoma Uitgevers voorziet honderden medewerkers van effectiever communicatiemiddelen met slimme appliance E-mail is een prima communicatiemiddel, behalve als de mail niet of te laat gelezen wordt. Sanoma

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Overzicht Symantec Protection Suite Small Business Edition is een eenvoudige, betaalbare beveiligings- en back-upoplossing.

Nadere informatie

Beveiligingsbeheer optimaliseren met McAfee epolicy Orchestrator

Beveiligingsbeheer optimaliseren met McAfee epolicy Orchestrator Productoverzicht Beveiligingsbeheer optimaliseren met McAfee epolicy Orchestrator Het bewijs wordt geleverd door onderzoek CIO's (Chief Information Officer) bij bedrijven wereldwijd staan tegenwoordig

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie