t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 22 e jaargang Februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 22 e jaargang Februari 2015"

Transcriptie

1 t Pompebled 22 e jaargang Nr.: 227 Februari 2015 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld

2 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Pjirkje Idsinga-Vellenga, Bremerweg 28, tel.: , De Wilp Sieta van der Veen, Middenwei 5b, tel.: , Siegerswoude. Atty Verbeek, Lytse Dobbe 3, tel.: , Frieschepalen. Trienke van der Wier, Kromhoek 15, tel.: , Frieschepalen. Jelle Jeensma, Lytse Leane 5, tel.: , Frieschepalen. Albert Gjaltema: DTP & website. Uitgifte volgende nr.: 27 en 28 maart 2015 Kopij: Kopij voor het volgende nummer uiterlijk inleveren voor maandag 16 maart 2015 voor 18:00 uur bij de redactie. Op de computer gemaakte teksten (en foto s als JPG-bijlage) kunt u aanleveren per Advertenties: Anneke Atsma, Siegerswoude Tel Vrijwillige bijdrage t Pompeblêd: Bankrek.nr.: NL78RABO ten name van Stichting t Pompeblêd K.v.k. nr.: 't Pompebledpraatsje Voorzichtig begint het voorjaar zijn intrede te doen. Na een zachte winter met vrij weinig vorstdagen en zo nu en dan wat sneeuw staan nu de sneeuwklokjes en krokussen weer in bloei, zoals op de voorpagina is te zien. In dit nummer kijken we teug op een aantal activiteiten in beide dorpen, zoals de toneelavond van Nij Libben, de inloopavond in Ma Kelly s en de grote danswedstrijd in Leek. Er is deze winter geen gebruik gemaakt van de ijsbaan, maar daarom is het wel belangrijk dat er een ijsbaanbestuur is om alles in goede banen te lijden. Marten Zeilstra heeft zich hier bijna vijfentwintig jaar voor ingezet. In de komende maanden staat er weer veel op het programma. Wie meer wil weten over het Daltononderwijs kan op 18 maart terecht op basisschool de Skâns. Voor senioren wordt er in de Úthof een gezellige middag georganiseerd. Ook jongeren kunnen in de Úthof terecht, onder andere om te gamen, film te kijken en te darten. In Frieschepalen kijken ze alvast vooruit naar de voorjaarsmarkt in april en het dorpsfeest in juli. Ook kunt u op 6 maart bezoek verwachten van de Zuid-Afrika-Groep. Zij komen bij u langs om tulpen te verkopen. De opbrengst is bestemd voor hun project in Kriel, waarover u in de Schijnwerper meer kunt lezen. Verder maken we kennis met Joghum Koning en Bertie ten Haaf uit Siegerswoude. Iedereen die zich wil inzetten kan bij NL -doet aan de slag op 21 en 22 maart. In de gemeenteraad wordt nagedacht over het sneller maken van het internet. 2

3 In de Schijnwerper Door: Atty Verbeek Fryske Peallen goes South Africa Eind 2013 ontstond het plan om met een groep jongeren en volwassenen uit de gemeente van de vgk van Frieschepalen naar Zuid-Afrika te gaan om daar vrijwilligerswerk te doen en te helpen bij een project van The Shelter Ministries in Kriel. The Shelter Ministries is een christelijke organisatie die ruim vijfentwintig jaar geleden opgericht is door het Nederlandse echtpaar Jan-Willem en Anne-Marie Griffioen. Afgelopen zomer waren enkele medewerkers en jongeren uit Kriel te gast in Frieschepalen, samen met de meeste vrijwilligers staan ze hier op de foto. Het werk van Shelter is begonnen met een zondagsschool, waar de eerste keer ongeveer acht kinderen waren. Inmiddels zijn er elk weekend meerdere zondagsscholen waar honderden kinderen komen! Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd, zoals voetbalcompetities, naailessen voor de meisjes, een kamp naar de zee en een groot kerstfeest waar alle kinderen (zo'n vierhonderd kinderen) van de zondagsscholen bij elkaar komen. De kinderen in de omgeving van Kriel leven vaak in slechte omstandigheden. De Shelter wil de kinderen een voorbeeld geven en laten zien dat het leven waarde heeft, door Gods liefde te laten zien. Naast de zondagsschool zijn er inmiddels een kindertehuis en twee jeugdcentra opgericht In het kindertehuis vangt de Shelter Ministries kinderen op in de leeftijd van nul tot ongeveer achttien jaar. De kinderen zijn verlaten, kunnen niet meer thuis wonen of hun ouders leven niet meer (vaak door aids). De Shelter biedt de kinderen hier een toekomst in een huiselijke omgeving. De twee jeugdcentra bieden een speelgelegenheid voor kinderen en 3

4 jeugd. Daarnaast is er, huiswerkbegeleiding, een kleuterschool en verdere ondersteuning aan de kinderen en hun gezinnen (zowel geestelijk als praktisch). Ook geven ze in de beide jeugdcentra aan ongeveer 250 jongeren in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar Bijbelstudies en Alphacursus. In 2009 gingen Roy en Hendrika Caudron uit Frieschepalen voor het eerst op bezoek in Kriel. Via een familielid die er als vrijwilligster werkte waren ze op de hoogte van het bestaan van The Shelter Ministries. Er was meteen een klik met het werk daar en met het land en ze zijn er inmiddels al diverse keren terug geweest. In oktober 2013, tijdens een (Zuid- Afrikaans) etentje met vrienden in Frieschepalen kwam het voorstel op tafel om met een groep jongeren naar Zuid-Afrika te gaan om daar de handen uit de mouwen te steken. Toen Hendrika hierover contact opnam met de familie Griffioen bleek, dat zij graag hulp wilden hebben bij de bouw van twee extra lokalen bij de kleuterschool. Plannen werden gemaakt en eind maart 2014 werd er in de Iepen Doar een voorlichtingsavond gegeven. De opkomst was groot en het enthousiasme niet minder! Binnen een week waren er al zevenentwintig aanmeldingen binnen. De groep die deze zomer zal vertrekken bestaat nu uit drieëndertig personen. Het overgrote deel van de deelnemers komt uit Frieschepalen. Twaalf volwassenen en eenentwintig jongeren hebben zich opgegeven, hierbij zijn drie gezinnen die meegaan. Drie weken lang zullen ze in Kriel aan de slag om twee lokalen en vier toiletten te bouwen bij de kleuterschool. Ook zullen ze actief zijn binnen het kinderhuis, de zondagscholen en de jeugdcentra. Daarnaast zijn ze nog een paar dagen in de gelegenheid om het andere Afrika te 4 ontdekken. Tussen de werkzaamheden door gaan ze onder andere naar het Kruger Nationaal Park op zoek naar The Big Five. De jongeren zien het als een uitdaging en een unieke kans om een verre reis te maken en ervaring op te doen in het vrijwilligerswerk en ook om kennis te maken met andere landen en culturen. Afgelopen zomer is de familie Griffioen met enkele van hun medewerkers en vier jongeren op bezoek geweest in Nederland en ze hebben ook een aantal dagen doorgebracht in Frieschepalen. Hieruit zijn leuke contacten ontstaan tussen de jongeren uit beide werelddelen. Sinds die tijd wordt er over en weer druk gecommuniceerd via Whats-App. Er is regelmatig overleg met alle deelnemers want er moet natuurlijk veel geregeld worden als je met zo n grote groep op reis gaat. Allerlei papieren en inentingen moeten in orde zijn. De vlucht moet worden geregeld en de taken in Kriel moeten worden besproken en verdeeld. Reis- en projectkosten moeten door de deelnemers zelf worden bekostigd. De vlucht is inmiddels geboekt en de jongeren organiseren verschillende acties om hun projectkosten te betalen. Er is in september al een fancy fair gehouden, er zijn onder andere auto s gewassen, aardappelen verkocht en enveloppen gevuld. In de Iepen Doar staat een grote doos waarin lege statiegeldflessen worden verzameld en op vrijdag 6 maart kunt u de Zuid-Afrikagangers aan de deur verwachten om u een mooie bos tulpen te verkopen. Ook staan er nog een sporttoernooi en een sponsoractie op het programma. Fryske Peallen goes South Africa. Een onderneming die veel inspanning en geld kost, maar die nog veel meer oplevert, namelijk een ervaring wordt om

5 nooit meer te vergeten! Meer informatie over de stichting The Shelter Ministries is te vinden op website P laatselijk Belang Frieschepalen Actueel: ons bereiken verontruste telefoontjes over het kappen van een boomwal langs het grenswandelpad. Dit kappen wordt gedaan door de eigenaar van het aangrenzende land. Wij van Plaatselijk Belang zijn geen eigenaar en hebben alleen het recht om van dit pad gebruik te maken. Wel wordt door ons het onderhoud gepleegd. Het lijkt nu wel erg kaal, maar dit is houtopslag dat snel weer uitloopt en het geheel zal er over een paar jaar mooier uitzien. 1 maart. Elke klus wordt maximaal beloond met 450,00. Meerdere klussen per dorp zijn mogelijk. Plaatselijk Belang doet mee met onderhoudswerkzaamheden bij de oude Schans en bij het Grenswandelpad. Werkzaamheden zijn onder andere zwerfvuil opruimen, snoeiwerk en hekkelspecie opruimen. Het Bestuur D altonschool de Skâns Ook was er een inloopavond op maandag 9 februari georganiseerd over de woningbouw op locatie de Skâns. Bouwbedrijf Van der Broek, samen met architect Donker en Varwijk en Sibma allen uit Ureterp, hadden deze avond belegd in Ma Kelly s. Er was een goede belangstelling voor de starterswoningen, circa acht jonge stellen. Ook voor de eventuele andere woningen was belangstelling. De projectontwikkelaar en aannemer zal nu proberen om met deze mensen qua prijs van de woningen eruit te komen. Er is beloofd dat de bomen nu zo snel mogelijk op locatie worden gekapt en dat de school wordt gesloopt. Als alles meezit kunnen de eerste woningen er eind 2015 staan. Momenteel wordt er in de media volop aandacht gevraagd voor NL Doet op 20 en 21 maart. Heeft uw vereniging een klus, die door vrijwilligers kan worden uitgevoerd, geef u dan zo snel mogelijk op, dit kan bij Plaatselijk Belang, maar moet voor Een Daltonschool, wat is dat nu eigenlijk? Waarin onderscheidt een Daltonschool zich nu eigenlijk van een gewone basisschool, of een Jenaplanschool, of een Vrije school of een Freinetschool, of...? Deze vragen worden regelmatig gesteld aan de ouders, kinderen en teamleden van de Skâns. Daarom in dit Pompeblêd een korte uitleg over Daltononderwijs. Deze uitleg roept misschien nog wel meer vraagtekens op, dus nodigen we iedereen van harte uit om op woensdagochtend 18 maart te komen bekijken hoe Daltononderwijs op de Skâns er uitziet. 5

6 Daltononderwijs is in Amerika ontstaan aan het begin van de vorige eeuw. De grondlegster van deze vorm van onderwijs was Helen Parkhurst, een enthousiaste jonge onderwijzeres met oog voor het individuele kind. Parkhurst maakte een start met het Dalton Plan; een individueel werkplan voor ieder kind. De essentie van dit plan was dat ieder kind verantwoordelijk moet kunnen zijn voor zijn eigen werk en eigen ontwikkeling. In de laatste honderd jaar is deze basisgedachte door vele daltonaanhangers verder uitgewerkt tot het huidige concept. Dit is opgehangen aan zes elementen: Vrijheid in gebondenheid: Zelfstandigheid: Samenwerken: Effectiviteit en doelmatigheid: Reflectie: Borging. Het onderwijs op de Skâns wordt volledig vorm gegeven rond die zes elementen. Hierbij nemen en krijgen leerlingen op individueel niveau verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. Ze hebben daarin veel keuzevrijheid over onder andere de invulling van hun werk, de plaats waar ze werken, met wie ze samenwerken en welke hulp ze nodig hebben. Ook leren de kinderen hierop reflecteren en verantwoording afleggen over hun ontwikkeling en prestaties. Alle kinderen op de Skâns werken met een soort Daltonplan, alleen noemen wij het een Individueel Ontwikkelings Plan. In dit plan worden de doelen en stappen voor de komende periode door kind, ouders en leerkracht besproken en vastgelegd. Samen wordt bekeken hoe dit kind tot optimale prestaties op alle gebieden kan komen en wat school, ouders en kind hiervoor gaan doen. Vervolgens gaan alle partijen met de uitwerking en uitvoering van het plan aan het werk, waarbij regelmatig met het kind besproken wordt hoe de voortgang is en waar bijgesteld kan worden. Maar hoe zie je dat nu weer terug in het werken op de Skâns? Op 18 maart geven de kinderen en leerkrachten van onze school iedereen die dit graag wil ervaren de kans om bij ons op school te kijken. Ook wanneer u geen kinderen in de basisschoolleeftijd heeft bent u van harte welkom. Iedereen mag rustig rondkijken in alle klassen en lessen en de directeur (Ina van der Vlugt) en intern begeleider (Ineke de Jong) zijn van harte bereid om alle vragen te beantwoorden. Open huis 18 maart, 9.00 tot uur Openbare Daltonschool de Skâns U nieke seniorenmiddag Het bestuur van Dorpshuis De Uthôf nodigt u uit op woensdag 11 maart om uur voor een unieke middag waar gezelligheid wordt geboden door middel van een aantal activiteiten. De middag zal in het teken staan van zingen en sketches en het zangkoor De vrouwen van NU uit Appelscha nemen u mee op sleeptouw met liedjes van toen en nu, streektaalliedjes en a capella meerstemmige liederen. Verder zullen er diverse sketches, cabaret, worden opgevoerd, afgewisseld door zang. Het belooft een gezellige middag te worden en neem vooral een zakdoek mee. Het unieke is dat u wordt gehaald en weer thuisgebracht door ons eigen touringcarbedrijf Wiebenga Reizen uit Siegerswoude. Deze bus is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De opstapplaatsen zijn: De Lijte, Ureterp: vertrek Yn e Jister, Frieschepalen: vertrek Ankerplak, Bakkeveen: vertrek De Wilp, Dagwinkel: vertrek

7 Bewoners uit Siegerswoude worden thuis opgehaald en rond wordt iedereen weer thuisgebracht. Kosten: 7.50 per persoon inclusief twee consumpties. U kan zich opgeven via: mail: Tel: Arob Antennebouw, Meld u spoedig aan, want vol is vol!! D answedstrijd Leek SDM Zaterdag 7 februari werd er door wedstrijdorganisatie SDM (onderdeel van het NNKS) de achtste editie van de grootste danswedstrijd in het Noorden georganiseerd. Op deze dag werd er in Sportcentrum Leek gestreden om een beker én punten voor de Noord Nederlands Kampioenschappen (NNKS). De categorieën varieerden van beginners (recreatieniveau) tot en met de meer ervaren teams (selectie en demoniveau) en van zesjarigen tot en met vijfentwintigjarigen. Alhoewel showdance sinds twee jaar ook onderdeel is van de organisatie, komen de meeste teams uit in de streetdance/ hiphop categorie. De animo om deel te nemen aan deze wedstrijd was enorm. De inschrijving verliep namelijk nog sneller dan voorgaande jaren waardoor deze voorronde binnen een recordtempo vol zat. De deelnemende teams zijn onder andere afkomstig van sport- en dansscholen uit de provincies Drenthe, Groningen, Friesland, Flevoland, Overijssel en Noord-Holland. Er deden in totaal zo n honderdtachtig teams (zo'n dansers) mee aan deze grootste danscontest van Noord Nederland. Gelukkig bleek de enorme gladheid niet al teveel invloed uit te oefenen, want er zijn ruim drieduizend bezoekers geweest en er hebben zich maar vijf teams teruggetrokken wegens de ijzel op de wegen. De volledige uitslagen volgen op de website Een dag eerder organiseerde Sport- en dansschool SDM voor drieënveertig eigen, jongere groepen een onderlinge wedstrijd met diverse optredens en kinderdisco in Sportcentrum Leek. Na deze wedstrijden is het voor iedereen weer mogelijk om in te stromen bij de lessen in Leek óf op een van de andere leslocaties van Sport- en dansschool SDM. Meer informatie hierover is te vinden op de website van R ommelmarkt Op zaterdag 21 maart 2015 organiseren wij onze jaarlijkse rommelmarkt. U bent weer van harte welkom. Vanaf uur tot en met uur in de Ontmoetingskerk, Mounestrjitte 12 in Ureterp. De organisatie is in handen van de Allerhande pot commissie. Er zijn weer allerhande leuke gebruiksartikelen te koop, waaronder serviesgoed, glaswerk, kinderspeelgoed, elektronica, gereedschappen en klein meubilair. Bij voldoende aanbod tijdens de rommelmarkt is er ook weer een beamerverkoop van grotere meubels en spullen. Voor in de hal staan we met onze boeken-, cd- en elpeekraam waar u van hartenlust in kan sneupen. Uitgekeken, lekker rondgesnuffeld in onze cateringhoek kunt u een lekker bakje koffie, thee of fris kopen met of zonder cake of koek. Of een lekkere warme hap. Ook het rad van fortuin wordt weer bediend met leuke kleine prijsjes. Graag tot dan op 21 maart. Voor inlichtingen Dooitze de Boer, tel of Jelly de Jong, tel

8 E ven voorstellen: Jogchum Koning en Bertie ten Haaf Wij sitte al in moai setsje te praten as it interview losgiet, mar Jogchum Koning hat sa'n protte te fertellen! Bij wa sit ik hjir? Yn de kreaze bungalow oan de Binnenwei te Sigerswâld sit ik oan de kofje bij Jogchum Koning en Bertie ten Haaf-Boerrigter. Jogchum is fan 1933, kaam yn de Wylp te wrâld en hat dêr syn bernejierren trochbrocht. Doe't hij seis wiken op de legere skoalle sitten hie is it gesin ferhúze nei Sigerswâld. Sy ha dêr yn in lyts húske oan it Foarwurk wenne. Wat oplieding ha jo hân? Nei de legere skoalle is Jogchum nei de M.U.L.O. gien. Doe't hij 17 jier waard moast der wat ferstjinne wurde! Hij die kursussen en is yn de súvel terjochte kaam. As molkkontroleur, as tsiismakker; hij hat alle hannelingen op it fabryk wol dien. Earst yn Olterterp en letter yn Elsloo. Der hat hij 20 jier wurke. Hoe reisgen jo dêrhinne? It is sa'n 27 kilometer en yn de maitiid wie dat in moaie ôfstân om te trainen foar de fyts alvestêdde tocht. Jogchum mei graach fytse en is ek graach bûten. Mei 57 jier is hij yn de fut kaam. Underwilens hie hij in gesin stichte mei Geesje, dy't fan Donkerbroek kaam. Sy ha tegearre ien dochter krigen en hij hat no twa pakesizzers, twa famkes. Geesje is foar in jier as alve overleden. Jogchum siet doe allinne, mar hat wer in partner fûn. Bertie ten Haaf paste krekt bij him en sij wenje no ta folle tefredenheid tegearre yn de bungalow. Wat binne de hobby's? Jogchum hat fan alles bij de ein en in hiele protte ynteresses. Om 't hij altyd yn dizze omjowing wenne hat kin hij oer it ferline fan de streek in protte fertelle. Hij is lid fan de histoaryske feriening Bakkefean en wit hoe't it lân der hjir hinne lei fier yn de tiid werom. Mar syn tún, dêr giet in protte tiid ynsitten, want hij fynt fan alles út mei de produkten. Droegje en mealle, sij meitsje in protte jam en hearlike wyn en hij ferbouwt fan alles. Sy ha ek apels ( dy droeget hij ek wol) parren en prûmen en druven fansels. Sy kinne harsels behoarlik fersjen fan iten. Achterhûs steane in pear flinke kassen. Hij moat de dingen wolris wat oars oanpakke as eartiids om 't it wat muoiliker wurdt, mar hij rêdt der mei. Oan 't oer de fyftich jier hat hij kuorballe. Hij is no noch yn Mearum bij it volleybaljen en hij en Bertie bowle tegearre yn Drachten. Dêrbij draacht hij ek noch bij oan de mienskip troch mei de 8

9 himmelploech ien kear yn de moanne de rommel fan bermen en paden op te sykjen. En hoe stiet it mei Bertie? Bertie hat in grut part fan har libben bûten Fryslân wenne. Sij is berne yn 1936 en is nei it M.U.L.O. eksamen nei Amsterdam ferhúze. Sy hat dêr in oplieding ta húshâld leararesse hân, yn de buert fan it Vondelpark. Nei fjouwer en in heal jier stúdzje wie sij leararesse yn 't itensieden, N12. Sy makket sok lekker iten, seit Jochem. En de liefde van een man gaat door de maag, is 't net sa? Hij mei graach wat, dus! Bertie hat lesjûn yn Leerdam, en mei har man wenne yn Bloemendaal. Har man wie ambtner bij it provinsjaal elektrisiteitsbedriuw. Sij ha ek noch yn Sandpoort-Noord wenne. Bij it âlder wurden waard it har man te drok yn Hollân. Bertie hie dêr wol bliuwe wollen, mar sy binne yn 1989 nei Fryslân ferhúze, nei Hoarnstersweach. Hienen jim ek bern? Bertie en har man ha ien soan en twa dochters krigen en sy hat no trije beppesizzers, trije jonges. Har jongste dochter wennet yn Switserlân en dêr giet Bertie noch altyd allinne yn de auto twa kear yn 't jier hinne. It is in dikke 1100 km. Ferline jier ek noch yn de auto, mar sy sil dan no, op oanrieden, yn de trein. Har man is yn 2000 stoarn. Mei him hat sy noch wurke op de tunen fan Allardseach. Sy wennen doe op de van Akenwei yn Sigerswâld, tafallich yn in hûs, dêr 't ek famylje fan Jogchum wenne hie. En no wennet sy dus bij Jogchum. Bertie hat ek har hobby 's. Túniere fansels en lekker itensiede en sy tennist yn de Wylp en giet nei Ismakogy (in foarm fan gymnastyk) yn Oerterp. Sy sit yn it bestjûr fan de A.N.B.O. Mei fakânsje op reis geane se fierder net mar binne mei al har bezichheden tige warbere Sigerwâldsters. Dat sy der noch in moai skoft fan genietsje meije! Pjirkje Idsinga T ulpenverkoop Zoals u In de Schijnwerper hebt kunnen lezen hoopt de Zuid Afrika-Groep op 6 maart bij u langs te komen om tulpen te verkopen. De opbrengst van de actie is ten behoeve van het project waar we deze zomer in Kriel aan gaan werken. Wij hopen u thuis te treffen op vrijdagavond 6 maart vanaf uur om u een prachtige bos tulpen te verkopen (of meer natuurlijk ).Tot dan! De Zuid Afrika Groep Ú t de rie De raadsvergadering van 2 februari 2015 stond voor een groot deel in het teken van breedband internet in Opsterland. In Opsterland kan meer dan 21 procent van de huishoudens niet gebruik maken van snel internet. Dat is het hoogste percentage in Friesland. Voorlopig redt de gemiddelde gebruiker zich wel, maar de verwachting is dat op termijn ieder huishouden een breedbandverbinding (snel internet) nodig heeft. De provincie Friesland heeft een uitgebreid stimuleringspakket in het leven geroepen en de gemeente 9

10 Opsterland wil daar graag mee aan de slag. Zo kan er per aangesloten woning eenmalig 500 worden verstrekt. In november is er door de coalitie een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen om met een concreet plan te komen lokale initiatieven te steunen. Het beschikbaar stellen van snel internet is een betekenisvol maatschappelijk initiatief. Belangrijk daarbij is dat de gemeente de burgers niet in de weg staat, maar de faciliteiten biedt om de plannen uit te voeren. Omdat dit nieuw beleid is voor Opsterland is door het college een bureau ingehuurd om de mogelijkheden op een rij te zetten. Er wordt in het rapport beschreven welke rol onze gemeente kan spelen. Dat is omschreven in ambitieniveaus, variërend van het optimaliseren van controle en toezichtstaken tot het actief bevorderen van breedbandgebruik. Aan alle ambities hangt een oplopend prijskaartje. Het college stelt voor lokale initiatieven te faciliteren, in het rapport omschreven als niveau 3. Hieraan is op voorhand een bedrag van gekoppeld. Waar dat bedrag op gebaseerd is, werd in de raadsvergadering niet duidelijk. Echter het grootste probleem is de financiering van initiatieven. Zelfs met aanvullende provinciale subsidie is het niet mogelijk projecten rond te krijgen. Ook banken zijn terughoudend. Het college is niet van plan financieel garant te staan voor dergelijke plannen. Zullen de inspanningen van het college wel leiden tot het gewenste resultaat? De raad spreekt zich uit over de ambities in een eerst volgende besluitvormende raadsvergadering. Libbe de Vries, PvdA-Opsterland Raadsvergadering online volgen? Ga naar opsterland.nl. Klik onderaan op het plaatje gemeenteraad en vervolgens op online raadsvergadering bekijken. T onielferiening Nij Libben Dit jier hat tonielferiening Nij Libben twa kear in útfiering fersoarge yn Fryske Peallen. Op 23 en 24 jannewaris wurde it stik In goeie freon en kollega spile. Op beide jûnen hawwe sa n 60 minsken genietsje kinnen fan dit fleurige stik wat ûnder kundige rezjy stie fan Libbe de Vries. Nei in personielsfeestje wurdt Theo, in lepidopterist dy t prachtich delset waard troch Wolter Stoker, thusbrocht troch syn goeie freon en kollega Joris. Se moatte al stil dwaan, want Theo syn frou leit mei migraine boppe te sliepen. De beide mannen ha in moaie jûn hân, al hat Joris (in moaie rol fan Sieger van Veen) miskien al wat te folle stien te flirten mei Wilma, de jonge frou fan de baas (knap spile troch Annie van Veen) Theo, dy t wat te folle dronken hat, hie hiel noflik stean praten mei Trudy Flipsen dy t net in goed houlik skynt te hawwen mei Harry Flipsen, in kollega fan Theo en Joris. As Theo syn eachen einlings ticht dwaan kin, barre de meast núvere dingen. Joris kin net út e hûs komme want yniens stiet dêr Wilma foar de doar. Hy ferstoppet him gau yn de kast want Theo kin dochs net samar de frou fan syn baas foar de doar stean litte! As Wilma noch mar krekt by Theo op de bank sit, stiet de baas, menear Haarsma, (knap delset troch Hendrik Canrinus as in deftige directeur!) ek al foar de doar. Dy mei fansels net witte dat syn frou by Theo yn e hûs sit dus ek Wilma moat har ferstopje en bedarret sa by Joris yn e kast. En krekt as Theo tinkt dat de problemen net grutter wurde kinne, stiet Trudy Flipsen (Silvia van der Werf spilet har mei ferve) mei har kofferke foar de doar. Se is by har man wei gong en is fereale wurden op Theo. En sy is net de iennichste. Ek by Joris en Wilma is de 10

11 flam oerslein yn Theo syn kast. Nettsjinsteande dat Theo yn earste ynstânsje syn baas der fan oertsjûge hie dat syn frou yn gjin inkeld gefal by him thús wêze koe dy jûn, lit menear Haarsma dochs syn sjauffeur ynbrekke (Moai roltsje fan Brecht Kamminga) by Theo thûs. Op syk nei bewiis dat Theo en Wilma tsjin him liege. Bewiis foar de leagens fine se net, mar wol in tientsje en Trudy Flipsen dy t krekt op dat momint de keamer ynkomt. Dan docht bliken dat menear Haarsma en Trudy it ek wol hiel goed mei elkoar fine kinne en sa wurde de ûnderlinge relaasjes steeds yngewikkelder. Oan it slot giet Theo der in wykein op út mei syn frou. Hy jout Joris in kaai, sa dat dy de blommen wetter jaan kin. Mar ek Trudy krijt in kaai, sa dat sy dat wykein ek yn it hûs komme kin, mocht dat nedich wêze. As Theo dan hommels werom nei hûs giet om t er in aventoerke mei Trudy Flipsen dochs wol sitten sjocht, wit er net wat er sjocht. Sa rinne Joris en Wilma dêr tegearre om, mar ek Trudy is oanwêzich, mar net allinnich. Sy is dêr mei menear Haarsma en de steltjes witte net fan elkoar dat se dêr binne. Dat kin fansels noait lang goed gean en as menear Haarsma de keamer ynkomt wylst Trudy besiket Wilma en Joris der út te smiten, sil de oarloch útbrekke. Mar dan stiet yniens Theo syn frou (Tineke van Smeden) by de bank en makket him wekker. Bist no wer op e bank yn sliep fallen Theo!? En ek Joris stiet alwer foar de doar, hy hellet Theo op om nei t wurk te gean. It wie allegear mar in dream. Smink en ynstekster: Tineke van Smeden. Smynk en rezjy: Libbe de Vries. Oan it slagjen fan disse jûn ha meiwurke: Albert Havinga ljocht en lûd. Sipke de Haan en Bowe v.d. Brug : dekôrbouwers. Frijwilligers fan it Byntwurk. En al it publyk! Allegearre bedankt! Tonielferiening Nij begjin I Jsbaanvereniging Fryske Peallen Na vele jaren van trouwe dienst, heeft Marten van Veen een punt gezet achter zijn carrière binnen het bestuur van de ijsbaanvereniging. Marten heeft welgeteld 24 jaar(!) deel uitgemaakt van 11

12 het bestuur. Daarvan heeft hij een groot gedeelte bekleed als penningmeester. We kunnen dan ook met oprechtheid zeggen dat hij veel schaatsliefhebbers een groot plezier heeft gedaan, want zonder zulke toegewijde vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. In de tijd dat hij in het bestuur zat, is er veel werk verricht. Zo is er jaren geleden een nieuwe kantine gebouwd en is de gehele lichtinstallatie vervangen. Namens het bestuur en vele plaatselijke schaatsliefhebbers heel erg bedankt voor jouw inzet en geniet van je vrije tijd. Gelukkig hebben we ook weer iemand gevonden die bereid is de plaats van Marten in te nemen en dat is Siebo Mollema. We wensen hem een fijne tijd toe. Nieuws is er voor de rest niet. We hopen natuurlijk dat koning winter nog vrieskou zal brengen en dat er dit jaar weer eens flink geschaatst kan worden. Namens het bestuur van de ijsbaanvereniging, Binne Bijker A NBO bij NL Doet Als we t Pompeblêd weer in de bus krijgen, hebben we onze jaarlijkse ANBO ledenvergadering op 20 februari alweer gehad. Na de vergadering gaan we genieten van een heerlijke broodmaaltijd en ik hoop dan ook van harte dat er vele leden zullen zijn en dat de griep, die toch wel erg rondgaat, ons niet te pakken heeft. We wachten het rustig af. Op 20 maart doen we mee aan NL Doet en dat houdt tevens in dat onze gezellige middag met Combo Fleur niet op 20 maart wordt gehouden maar op 27 maart. Dat kunt u alvast noteren al krijgt u daar nog wel een uitnodiging voor. Bertie ten Haaf-Boerrigter J eugdavonden Op zaterdagavond om de week wordt er een jeugdavond gehouden in dorpshuis 12 Uthof in Siegerswoude, aanvang uur: 28 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april. De activiteiten die we eerst gaan doen: Gamen op beamer en groot scherm Neem ook eigen spelcomputer mee, wij hebben tv-schermen staan Radio maken (Radio Siegerswoude eerst op het kabelkrant kanaal nummer 14 Kasio kabel ) Film kijken Darten Tafeltennis twee tafels. Later met mooi weer in april of later volleybal en beachvolleybal. Vraag je vrienden mee en kom gewoon even kijken en beleven. V oorjaarsmarkt Op maandag 27 april wordt de jaarlijkse voorjaarsmarkt ten bate van peuterspeelzaal De Krobbedobbe gehouden. Locatie: terrein rondom t Byntwurk, De Kolk 1, Frieschepalen. Hobbyisten, winkeliers, goede doelen en verenigingen zijn van harte welkom. Een standplaats is gratis. Tevens is er de mogelijkheid voor muzikanten om zich hier te presenteren. De verkoop van bloemen/planten en consumptieartikelen wordt verzorgd door de organisatie. Speciaal voor de basisschoolkinderen is er een vrijmarkt. Zij mogen zelf een plekje zoeken op een gedeelte van het terrein, opgave is voor hen niet nodig. De opbrengst is voor de kinderen zelf. Voor informatie en opgave: mevrouw E. Reiding, tel: ; F eestweek Frieschepalen De voorbereidingen voor het dorpsfeest 2015 zijn in volle gang. De datum van de feestweek is van woensdag 1 juli tot en met zondag 05 juli. Het thema dit jaar is Frieschepalen goes ÛSA. Met het dorp in Amerikaanse sferen hopen we er

13 samen met jullie weer een fantastische week van te maken. Naast een aantal gebruikelijke activiteiten als volleybal en de kinderspelmiddag staat ook dit jaar weer de optocht met versierde wagens op het programma. In mei zal de feestgids worden verspreid met alle informatie over de activiteiten. D e Krobbedobbe: van peuterspeelzaal naar peuteropvang Vanaf 1 januari is de verandering van peuterspeelzaal naar peuteropvang in de gemeente Opsterland een feit. Wat er concreet veranderd is: er kan nu kinderopvangtoeslag worden aangevraagd, of gemeentetoeslag bij uitzonderingssituaties (www.belastingdienst.nl of de openingstijden zijn uitgebreid van 8.30 uur tot uur, nog steeds geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend. De groep bestaat nu uit maximaal acht kinderen met een vaste beroepskracht en een vrijwilligster. Er is verder niets veranderd aan de inhoud, het blijft een fijne, veilige en vertrouwde plek waar kinderen vanaf twee jaar tot dat ze naar de basisschool gaan samen kunnen spelen en waar aandacht is voor alle aspecten van de ontwikkeling. Er wordt gewerkt met een VVE-programma. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de leidster van de Krobbedobbe, tijdens bovengenoemde openingstijden tel of Of bij stichting Timpaan Via Timpaan kunt u uw kind aanmelden voor De Krobbedobbe. Preekroosters Frieschepalen / Siegerswoude Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Frieschepalen/Siegerswoude uur ds. J.J. Poutsma, fryske tsjinst uur ds. A.A.J. de Boer uur ds. G. Bruinsma uur ds. J.D van t Zand, CGKv Sneek, leerdienst uur ds. G. Bruinsma, bidstond uur ds. J.D van t Zand, CGKv Sneek, leerdienst uur br. Wopke van der Ploeg, aangepaste dienst uur leesdienst uur ds. J.D van t Zand, CGKv Sneek, leerdienst uur ds. G. Bruinsma uur ds. G. Bruinsma themadienst uur ds. G. Bruinsma, H.A uur ds. G. Bruinsma 1 e Paasdag uur ds. P. Groen VGKN Frieschepalen-Siegerswoude uur ds. J.J. Douma uur ds. B. Urgert uur ds. M.J.M. Sijtsma uur ds. B. Bloemendal uur ds. F. de Jong uur ds. Van Ginkel uur ds. B. Bloemendal, bidstond uur ds. B. Bloemendal, ZEC dienst uur ds. K.J. Bijleveld uur ds. B. Bloemendal uur ds. B.v.d. Boon uur ds. J.J. Douma u. Jeugdkerk All2gether Protestante Gemeente De Wilp- Siegerswoude i.w uur ds. H. Klein-Ikkink m.m.v. gospelgroep The Messengers Oosterkerk uur da. L. van Beukel Oosterkerk 13

14 uur ds. A. de Vries Oosterkerk bidstond uur ds. J.G. Arensman Oosterkerk uur dienst Oosterkerk uur ds. F. de Jong Oosterkerk uur Jeugddienst Christelijk Gereformeerde kerk Siegerswoude uur ds. A. Huijgen uur ds. A. Huijgen uur ds. L.B.C. Boot uur ds. D. Hoogenboom uur ds. J. Westerink uur ds. D. Hoogenboom bidstond uur ds. A. v.d. Weerd uur ds. A. v.d. Weerd uur ds. D. Hoogenboom uur ds. H. Polinder uur ds. J. Schoonderwoerd uur ds. J. Schoonderwoerd H ulpnetwerk Frieschepalen Telefonisch spreekuur iedere maandag van uur (anders voic en SMS) D orpshuis De Dobber Frieschepalen Soos; kampvuur Kaarten Disco Soos; bezoek Ot en Sien museum Kaarten Kaarten Kaarten Kaarten D orpshuis Uthôf Siegerswoude 2014/ Vrouwen van Nu Buurtvereniging Klauwertsbrege Jeugdavond Verkiezingen PS en Waterschap Plattelandsvrouwen Vrouwenmeeting VKC feestavond Jeugdavond telefoon: P uzzel 6 De oplossingen van puzzel 5 zijn weer ingeleverd. Voor een correct ingeleverde puzzel kreeg u 40 punten. Op twee plaatsnamen wil ik ingaan. Nl. nr. 3 en 38 waarmee de meesten van u in de fout gingen. 3. Ik kan de overtocht nog meemaken, als ik hard naar het SCHIP HOL. (Schiphol) De meesten hadden hier Wateren ingevuld, dan had er ook WATER REN moeten staan, dus een R teveel. 28. Het natuurpad voerde ons door een bos en OVER VEEN (Overveen) gronden. Hier werd alleen het woord Veen ingevuld en dan loopt de zin niet meer. Puzzel 6 zijn drie Sudoku puzzels, een gemakkelijke, iets moeilijker en nog wat moeilijker. Hier volgen de spelregels: Een Sudokupuzzel heeft een tabel van 81 vakjes: 9 regels, 9 kolommen, 9 blokken met elk 9 vakjes. In elk vakje moet een cijfer van 1 tot 9 ingevuld worden Een cijfer mag maar 1 keer in dezelfde verticale rij voorkomen Een cijfer mag maar 1 keer in dezelfde horizontale rij voorkomen Een cijfer mag maar 1 keer in hetzelfde blokje voorkomen Een cijfer mag dus niet tweemaal in dezelfde rij, kolom of blok voorkomen Allemaal weer veel plezier bij het oplossen. De puzzel kunt u inleveren tot vrijdag 13 maart bij Metje van der Harst, Lytse Dobbe 7 te Frieschepalen. Ook kunt u puzzels per inleveren. adres: 14

15 I t Keningsfjild Geen dag voorbij zonder De dagen zijn zeldzaam als je er niet aan denkt. Waarschijnlijk is het al heel lang geleden dat u in een dusdanige stemming verkeerde dat u s avonds bij het naar bed gaan tegen u zelf zei: vandaag heb ik het woord niet in de mond genomen, ik heb er zelfs niet aan gedacht en weet zeker dat ik het niet in mijn handen heb gehad. Zij die een geliefde verloren denken misschien dat ik bedoel dat er geen dag voorbij gaat dat je niet aan je overleden kind of partner denkt. Dat klopt, want die zijn ook nooit uit je gedachten. Het woord waar ik echter op doel, dat is geld. Of je nu wilt of niet, je hebt er altijd mee te maken. Letterlijk van de wieg tot het graf. Als eerste moet de babyuitzet betaald worden en als laatste de uitvaartonderneming. Of je nu goed in de slappe was zit of elke dag de eindjes aan elkaar moet breien, geld heeft mensen in de macht. Het leven wordt er grotendeels door bepaald. Kunnen we ons een dag voorstellen zonder financieel nieuws, zonder reclame, zonder beursberichten, zonder portemonnee c.q. bankpasje? Zelfs op zondag kunnen we niet zonder want in de kerk komt ook dan de pong voorbij en zoals bekend dient die een ander doel dan het uitdelen van pepermunt! Geen dag voorbij zonder Nu er de komende tijd 1100 miljard euro extra van de geldpers rolt, realiseren we ons des te meer dat de waarde van geld feitelijk niets voorstelt. Niet meer dan een vodje papier waar banken gewichtige afspraken over hebben gemaakt. Afspraken die in de praktijk weinig voorstellen en waar we feitelijk niet meer op kunnen vertrouwen. Het is een zijden draad die het kaartenhuis van de wereldeconomie bij elkaar houdt. Een angstige situatie? Wel voor die mensen wiens leven wordt beheerst door geld. Die alles met dollartekens in hun ogen bekijken, beoordelen en anderen er op afrekenen. Mensen die niet beseffen dat de wereld uit meer bestaat dan geld. Er zijn gelukkig genoeg mensen die niet met angst en beven naar hun banksaldo kijken of naar het financieel nieuws luisteren. Ook al staan ze misschien in het rood of schrijven ze als zelfstandig ondernemer rode cijfers; zij hebben geleerd dat het leven uit meer bestaat dan geld. Zij hebben weet van een schat in de hemel, zoals de bijbel dat zo mooi zegt. Dat is een waardepapier dat door geen mot of roest aangetast kan worden. Een schat waar je geen dag zonder kan! Nieuwsgierig naar die schat? Je kunt natuurlijk gaan googelen om informatie over die schat. Het wordt echter interessant als je hierover met iemand in gesprek gaat waarvan je denkt, dat die zo n schat bezit. Vraag het bij voorbeeld aan je buren, collega, sportmaatje, een kerkganger. Een mooie aanleiding om een keer over wat anders te praten dan over geld! Dirk Vis N ieuws uit de dorpen In onze vaste rubriek Nieuws uit de dorpen deze keer weinig bijzonders. Twee berichten op de Scheiding trokken de aandacht van de redactie. Op de Scheiding (N358) bij Frieschepalen kwamen twee auto's met elkaar in botsing. Het ongeval vond plaats op de kruising met de Scheiding en Leidijk. Bij de aanrijding is één persoon gewond geraakt. De bestuurster van de Volvo kwam uit de richting Surhuisterveen. Een BMW die vanaf de Leidijk kwam zag vermoedelijk de Volvo over het hoofd en botste op de Volvo. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De bestuurder van de BMW is met onbekende verwondingen overgebracht naar Nij Smellinghe. De bestuurster van 15

16 de Volvo hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De nieuwssite Wâldnet meldde dat de brandweer van Ureterp werd opgeroepen voor een woningbrand aan de Scheiding in Frieschepalen. Een gedeelte van de naastgelegen stal en een gedeelte van de woning stonden vol met rook. De brandweer wist de brand snel onder controle te krijgen. Om de rook uit de panden te verdrijven werd een ventilator in de stal gezet. Drie lezers van Wâldnet reageerden op deze brand. Het lijkt ons aardig deze reacties hieronder te vermelden. renedr8ten uit Drachten door het drogen is alles nat geworden. regiofri uit Drachten Je hoort dit nog al eens. Zijn die dingen wel veilig? Jaren geleden hebben we ook zo'n ding gehad. Ding werd uiteindelijk knetter heet en je kon nergens bijkomen. Alleen een condensor was te verwijderen en schoon te maken. Maar er zat ook troep in waar je echt niet bij kon. Tenslotte de droger maar weggedaan en de was maar aan de lijn of rekjes. kozak 1 uit Augustinsga Die van ons is door het dak gevlogen. En we hebben hem in onderdelen in een straal van 5 kilometer teruggevonden. En een knallllllllllll. Mijn oren toeteren nog.en het is al een jaar geleden. Samenstelling: Jelle Jeensma F rouljuskoor Hjerres Wist je dat er een hele enthousiaste groep vrouwen om de veertien dagen zingt? Frouljuskoor Hjerres zingt in MFC De Wier (De Ynrin) om de veertien dagen op de oneven weken op de donderdagavond van tot uur. Onder leiding van Margo Konings en muzikale begeleiding Bennie Bakker. Wij zoeken nog meer vrouwen die van zingen houden! Kom gezellig eens langs en kijk of je het leuk vindt. Wij zingen van ABBA, The Beatles, Engels/ Nederlands en Friestalig. Voor meer informatie kijk op of bel met Jeanet Nieuwenhuis tel V oorjaarsconcert Zaterdag 7 maart zal Brassband De Lofklank haar jaarlijkse voorjaarsconcert geven. Zowel de A-band onder leiding van Jaap Musschenga als de B-band onder leiding van Trienke de Vries zullen hun prestaties laten horen. Speciale gastsolist tijdens dit concert is slagwerker Ido-Gerard Kempenaar. De A-Band zal ook een aantal muziekstukken samen met Ido-Gerard uitvoeren. Ido-Gerard Kempenaar behaalde in 2005 zijn bachelorsdiploma slagwerk en verzorgt regelmatig solo optredens bij Nederlandse muziekverenigingen. In 2009 behaalde hij zijn diploma HAFABRA directie. Hij is dirigent bij diverse verenigingen en is werkzaam bij het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee als slagwerker en percussionist. Ook is Ido- Gerard freelance musicus bij verschillende symfonieorkesten in Nederland. Het concert zal plaatsvinden in kerkgebouw De Levensbron aan de Feart 85 in Ureterp en begint om uur. Toegangskaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via en kosten 5,00. Kaarten aan de zaal zijn 7.50 en kinderen tot twaalf jaar hebben gratis toegang. Het belooft een veelzijdige muzikale avond te worden en we hopen op een volle zaal! U komt toch ook? 16

17 Sudoku Sudoku Sudoku

18 P5 Totaal 1 Feikje / Trienke Benedictus Binnenwei 49 Siegerswoude G. Beute Weibuorren 91 Ureterp Baukje v.d. Harst WF de Boerstraat 34 De Wilp Irma Weening Boerestreek 29 Ureterp Baukje Rijpstra Mounleane 1 Ureterp Hieke Wilpstra Binnenwei 49 Siegerswoude Hennie Beintema De Feart Ureterp Corrie Boonstra Boerestreek 19 Ureterp Lies Haisma Bremerwei 4 Siegerswoude J. Havinga Boerestreek 12 Ureterp Marieke Marinus Van Houtenwei Siegerswoude Hinke Mekkes Middenwei 4 Siegerswoude Gepke Bijker Klauwertswei 2 Siegerswoude H.J. Kloosterman-Luchtenburg Hoofddiep 2 Zevenhuizen G. Kooistra Tolheksleane 14 Frieschepalen Jeltsje Mulder -vd Mei Kromhoek 33 Frieschepalen H. v.d. Veen-Waringa Kromhoek 40 Frieschepalen Rolf en Ancis Feenstra Teaijewyk 1 Siegerswoude Yvonne de Vries Lytse Leane 49 Frieschepalen A. v.d. Iest Lytse Leane 36 Frieschepalen Ch. Venekamp-Hoekstra de Bodding 5 Frieschepalen Wietske Jeensma de Bodding 6 Frieschepalen

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 20 e jaargang Januari 2013

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 20 e jaargang Januari 2013 t Pompebled 20 e jaargang Nr.: 206 Januari 2013 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Siegerswoude:

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Januari 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Januari 2011 t Pompebled e 18 jaargang Nr.: 186 Januari 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 22 e jaargang juni 2014

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 22 e jaargang juni 2014 t Pompebled 22 e jaargang Nr.: 221 juni 2014 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Pjirkje

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Februari 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 18 jaargang Nr.: Februari 2011 t Pompebled e 18 jaargang Nr.: 187 Februari 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Kopij via website www.pompebled.tk of via nieuw e-mailadres: Nr.: 19 e jaargang Maart 2012

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Kopij via website www.pompebled.tk of via nieuw e-mailadres: Nr.: 19 e jaargang Maart 2012 t Pompebled 19 e jaargang Nr.: 198 Maart 2012 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Kopij via website www.pompebled.tk of via nieuw e-mailadres: kopij.pompebled@gmail.com Sigerswâld Colofon t POMPEBLED

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 22 e jaargang Maart 2015

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 22 e jaargang Maart 2015 t Pompebled 22 e jaargang Nr.: 228 Maart 2015 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Pjirkje

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 22 e jaargang Januari 2015

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 22 e jaargang Januari 2015 t Pompebled 22 e jaargang Nr.: 226 Januari 2015 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Pjirkje

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: Juni 2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: Juni 2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 191 Juni 2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties: Anneke

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 20 e jaargang December 2012

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 20 e jaargang December 2012 t Pompebled 20 e jaargang Nr.: 205 December 2012 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Siegerswoude:

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: Oktober 2008

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: Oktober 2008 t Pompebled e 16 jaargang Nr.: 163 Oktober 2008 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: April 2009

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: April 2009 t Pompebled e 16 jaargang Nr.: 169 April 2009 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Advertenties: Anneke

Nadere informatie

Het team van de Rehoboth wenst u en uw kind(eren) alle goeds voor 2016!

Het team van de Rehoboth wenst u en uw kind(eren) alle goeds voor 2016! Januari 2016 nieuwsbrief 6 januari Hoofdluiscontrole 11 januari Schoolreisje groep 1-2-3 15 januari Start schaaklessen 29 januari Crea-middag 31 januari Themadienst in Oude Kerk Volgende nieuwsbrief 1

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 21 e jaargang Oktober 2013

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 21 e jaargang Oktober 2013 t Pompebled 21 e jaargang Nr.: 213 Oktober 2013 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Pjirkje

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 13 jaargang Nr.: Januari 2004

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 13 jaargang Nr.: Januari 2004 t Pompebled e 13 jaargang Nr.: 116 Januari 2004 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief

Nieuwsbrief. April Nieuwsbrief Nieuwsbrief April 2016 Nieuwsbrief Musical De DJ draait door Op donderdag 7 en vrijdag 8 april hebben we prachtige optredens van de kinderen gezien in het café. We hebben op school met veel plezier de

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

Aan de ouders, kinderen waren op dat moment boven. Zending

Aan de ouders, kinderen waren op dat moment boven. Zending Aan de ouders, Afgelopen periode zijn de kinderen van groep 1 en 2 met hun lampion naar De Finke geweest. Zij hebben daar prachtig voor de bewoners gezongen. Vorige week hebben wij met elkaar op school

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: Februari 2009

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 16 jaargang Nr.: Februari 2009 t Pompebled e 16 jaargang Nr.: 167 Februari 2009 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 192 September2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Hoera, juf Esther en Jeen hebben een dochter en Noémy een zusje!

Hoera, juf Esther en Jeen hebben een dochter en Noémy een zusje! Samen naar de hoogste tree Beste ouders en verzorgers, De Trime is volop in ontwikkeling, waarbij we ons richten op zowel de naaste als de verdere toekomst. Voor de naaste toekomst is het onderwijsteam

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Sova: Een keuze maken

Sova: Een keuze maken 11 februari 2016 Agenda: Donderdag 18 tot en met vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie Dinsdag 1 maart: ouderavond (Muziekonderwijs op De Margriet & Faalangst en onzekerheid) Donderdag 3 maart, vrijdag

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. WiekenWeetjes

In deze nieuwsbrief. WiekenWeetjes Jaargang 13 / nr 7 2 december De volgende verschijnt op 16 december. Berichten voor de volgende uiterlijk 14 december mailen naar info@wormerwieken.nl ICBS De Balk 2A/2B 1531 PS Wormer 075 201 01 28 info@wormerwieken.nl

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 22 e jaargang November 2014

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan Nr.: 22 e jaargang November 2014 t Pompebled 22 e jaargang Nr.: 224 November 2014 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Redactie en bezorging: Pjirkje

Nadere informatie

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda De Zegge s Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015 Agenda 4 t/m 15 mei Meivakantie Dinsdag 19 mei Spelletjesochtend groep 1 t/m 4, de kinderen zijn om 12:00 vrij Dinsdag 19 mei Sportdag groep 5 t/m 8, 9:15-14:15

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan 1 t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar OPLAGE: 900 exemplaren Uitgave: Drukkerij Canrinus De Rusken 44 Frieschepalen Tel.:

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle EM Twijzel Tel: Website: oanrin.noventa.nl

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle EM Twijzel Tel: Website: oanrin.noventa.nl C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Beste ouders/verzorgers, Het kalenderjaar is alweer bijna ten einde en het nieuwe jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 9 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.. Welkom nieuwe leerlingen Na de kerstvakantie zijn Annelivia Kuijpers, Mila de Laat en Evi Koppens bij ons op school gekomen. Zij hebben een plaatsje gekregen

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print Sportlaan 85 Postbus 68 7833 CH Nieuw-Amsterdam 7833 ZH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-552042 www.obs-bascule.nl Jaargang 12 nummer 4 vrijdag 11 september 2015 Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande Nieuwsgierig Aan de ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari en maart. Ondertussen is Wietske Soepboer aan het proefdraaien bij de kleuters. We hopen dat zij snel gewend raakt

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Nieuwsberichten 2 november 2015

Nieuwsberichten 2 november 2015 Nieuwsberichten 2 november 2015 Terugblik blubberrun Nat, sloten, weilanden, goed doel oftewel de blubberrun! Door de beeldende werving van de ouderraad deden ook dit jaar weer zo n 75 deelnemers (leerlingen

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Datum: 5 december 2014 Jaargang: 25 Nummer: 5 @pcbdebranding

Datum: 5 december 2014 Jaargang: 25 Nummer: 5 @pcbdebranding Datum: 5 december 2014 Jaargang: 25 Nummer: 5 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 13 jaargang Nr.: April 2006

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 13 jaargang Nr.: April 2006 t Pompebled e 13 jaargang Nr.: 139 April 2006 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 3 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 november 2015 De kracht van de leraar In dit nummer: 1 De kracht van de leraar 2 Nieuws van de school 2 Schoolregels. Helpt u mee! 3 Nieuws uit

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11. Kerkhoflaan april VL Sintjohannesga

Nieuwsbrief 11. Kerkhoflaan april VL Sintjohannesga 23 april 2014 8464 VL Sintjohannesga 0513 551 857 detrieme@cbo-meilan.nl Kerkhoflaan 12 Nieuwsbrief 11 Agenda Verjaardagen April April 24 Verkeerstruck op school 25 Koningsspelen 24 Lena Continurooster

Nadere informatie