> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!"

Transcriptie

1 Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift hoort. Het magazine komt 6 keer per jaar uit. Het thema is Minsken en Moetingen. Mensen en Ontmoetingen. Help! Ik krijg Fries als vak, maar dat kan ik helemaal niet! Deze reacties hoor je vaak van leerlingen die geen Fries spreken. Speciaal voor die leerlingen is dit katern. Met de opdrachten die er in staan kun je toch Fries leren. Gelukkig is Fries niet een hele moeilijke taal om te leren. Vaak kun je het binnen een paar maanden al aardig goed verstaan. Veel succes! In protte súkses! Gadgets - Lês no - Nijs oer de stjerren & noch folle mear!! Eigen cover maken! Minsken & Moetingen Wêrom Frysk? Jelle b en Rimke Zoals je misschien al gezien hebt, heeft de LinKk een flitsende cover. In deze opdracht maak jij je eigen cover, een voorpagina die helemaal over jou gaat. Zo kunnen wij jou moetsje, ontmoeten!????? In stelling foar: LOST N PARADISE a.) Vraag aan jouw docent om stevig gekleurd A4-papier, plus een kopie van de cover van de LinKk. Zo kun je het logo uitknippen en gebruiken. TASALIE Matthijs Fierljeppen & Skûtsjesilen b.) Op de plek waar nu de drie dj s staan komt jouw foto plus dyn namme. Tim BAS Op ynternet freonen wurde mei ûnbekenden is ûnferstannich Geerd 1 Septimber 2015 Jiergong 16 c.) Rechtsonder zie je foto s van fierljeppen en skûtsjesilen, wat zijn jouw sporten en hobby s? Zoek thuis foto s op, knip ze uit en plak ze op jouw cover. Wat skriuwst derby? d.) Linksonder staan foto s van leerlingen. Hier kun je foto s fan famylje en freonen plakken. Met hun namen natuurlijk. e.) Wat past nog meer bij jou? Muziek? Favo artiest? Je woonplaats? Huisdieren? It is dyn kover! f.) Wil je punten scoren bij je docent? Schrijf het dan op in het Fries. Je kunt hiervoor online woordenboeken vinden op bijvoorbeeld of download de app wat wurd it. 1

2 Nice to meet you! Leuk om je te ontmoeten! De meeste klasgenoten leer je nu kennen. Maar misschien zijn er dingen die je nog helemaal niet van elkaar weet. Vraag eens aan een ander en probeer de vraag in het Fries voor te lezen. Je mag gewoon in het Nederlands antwoorden. Yn it Frysk mei fansels ek! ;-) 1. Wat is dyn folsleine namme? (Dus foar-, twadde en achternamme) Wat is jouw volledige naam? 2. Hasto ek broerkes en suskes? Hoe hite sy en hoe âld binne sy? Heb jij ook broertjes en zusjes? Hoe heten ze en hoe oud zijn ze? 3. Hoe hite dyn âlders, wat foar wurk dogge sy? Hoe heten jouw ouders, watvoor werk doen ze? 4. Wat binne dyn hobby s? Wat zijn jouw hobby s? 5. Wa is dyn idoal? Nei wat foar muzyk harkesto? Wie is jouw idool? Naar watvoor muziek luister jij? 6. Wat is dyn favorite televyzjeprogramma? Wat is jouw favoriete televisieprogramma? 7. Sitsto faak op it ynternet? Op hokfoar websiden? Zit je vaak op het internet? Op watvoor websites? 8. Wa binne dyn bêste freonen? Wie zijn jouw beste vrienden? Namme Wenplak Freonen Sport Televyzjeprogramma Leeftiid Hobby s Muzyk Bisten Ynternetsite 2

3 Opdracht 2 Fries lijkt soms wel een beetje op Engels, dat is ook de taal die we bij deze opdracht gaan gebruiken om Fries te leren. Welke Friese woorden op het Engels lijken? Kijk hieronder maar eens. Zoek de Engelse woorden bij de Friese en zet vervolgens de betekenis in het Nederlands erachter. Ingelsk: sleep cold there cheese rain key week day house door droom Frysk Ingelsk Nederlânsk 1. dei 2. dêr 3. doar 4. hûs 5. kaai 6. kâld 7. rein 8. sliep 9. tsiis 10. dream 11. wike 3

4 Opdracht 3 Fries is helemaal niet zo n moeilijke taal. Een paar regels moet je gewoon goed onthouden! In het Fries hoef je nooit te piekeren over een f of een v aan het begin van een woord: altijd een f! Ook aan het begin van een lettergreep (let-ter-greep) krijg je bijna altijd een f! Met die informatie kun je vast onderstaande ontbrekende letters in het Fries invullen: Nederlânsk Frysk 1. vlug.. luch 2. vervelend.. e r.. elend 3. vechten.. jochtsje 4. vriend.. reon 5. logeren út.. anhûs 6. verschil.. erskil 7. gevaarlijk ge.. aarlik In het Fries begint een woord nooit met een c of een z. Aan het begin van een woord schrijf je in het Fries altijd een s! Ook aan het begin van een lettergreep (let-ter-greep) krijg je altijd een s! Vul in onderstaand schema de ontbrekende letters in het Fries in: Nederlânsk Frysk 1. centrum.. intrum 2. zeeziek.. ee.. iik 3. bezwaar be.. wier 4. centrale.. intrale 5. zon.. inne 6. zoeken.. ykje 7. december de.. imber 8. champagne.. jampanje 4

5 Opdracht 4 Probeer met dat wat je bij de vorige opdracht geleerd hebt de fouten uit deze tekst te halen. Onderstreep de fouten in de tekst. De walvisk en de prom Der wie ris in walvisk (hy hjitte van Tom) dy krig van zyn beppe in lekkere prom. Hy koe him net bite en zlokte him troch de prom, de pit en it veltsje, mar och nei twahûndertnjoggenennjoggentich dagen doe kaam der in prommebeam yn zyn mage, de bledzjes dy groeiden him út de znút en al de viskjes dy laken him út. Diet Huber, Tutte mei de linten. Opdracht 5 Online moetingen en gefaren Op bladzijde 14 en 15 in de LinKk kun je lezen over de gevaren van online ontmoetingen. Leerlingen van het CSG Liudger Waskemeer reageerden op de stelling; Op internet vrienden worden met onbekenden is onverstandig. a.) Wie zegt wat? Verbind de uitspraak aan de juiste persoon. Bas van de Belt Tasalie Marhi Matthijs Oedzes Geerd van Selm Tim Joosse Ik soe oanriede om ûnbekenden net te akseptearjen as freon. Ik ha immen moete yn in game. Unbekenden tafoegje is net sa snoad. Miskien wol dyjinge dy wol brûke of bedriigje. Moatst foarsichtich wêze mei it stjoeren fan foto s fan dysels. b.) Schrijf nu net als de leerlingen van het Liudger een mening over de stelling Op ynternet freonen wurde mei ûnbekenden is ûnferstannich. >> 5

6 6

7 Opdracht 6 Lês no! Op de Lês no! (Lees nu!) pagina vind je in elke LinKk super leuke informatie over nieuwe Friese boeken, schrijvers en andere interessante zaken. Het mooie aan deze Lês no! is dat je er ook echt iets mee opschiet. Wil je weten wat? Lees het artikel en probeer onderstaande vragen te beantwoorden. 1. Wat is in swalker en wêrom hyt it feestje Swalk? Wat is een swalker en waarom heet het feestje Swalk? 2. Wat krijst by oankeap fan Fryske boeken kado? Watfoar boek is dat? Wat krijg je bij aankoop van Friese boeken cadeau? Watvoor boek is dat? 3. Hoe hyt it aksjeboek dat spesjaal foar dy en oare jongeren is en wat kostet it? Hoe heet het actieboek dat speciaal voor jou en andere jongeren is en wat kost het? 4. Hokker ekstraatsje sit der by it aksjeboek? Watvoor extraatje zit er bij het actieboek? 5. Wêr giet it titelferhaal Dy iene foto oer? Waar gaat het titelverhaal Dy iene foto over? 7

8 Opdracht 7 Trochstreekpuzel Probeer in de puzzel de Friese woorden voor onderstaande Nederlandse woorden te vinden. Weet je de Friese vertaling niet? Zoek die dan op in het woordenboek, via De woorden staan kris-kras in de puzzel. De overgebleven letters vormen een deel van een bekende Friese zin, kan jij die afmaken? M U Z Y K F N B Û F G T T E R B R R Â R R E N R E J Z Y V E L E T E I O A J S H K O O E L M T P O K S U E N N L G R E S I K N N D I A L Y B O M S D S I Â O T E N E M T E U N I K K E P P E B E S N S S D F A M Y L J E E I I T S K W F A D A F L A A T E I D O A L T A R E O R B R H O B B Y K Nederlands: Fries: Nederlands: Fries: BROER OMA CAFÉ ONTMOETING DISCO OPA FAMILIE SCHOOL FRIES SPORT HOBBY TAAL IDOOL TELEVISIE KENNIS VADER LAND VAKANTIE MOBIEL VRIEND MOEDER VRIENDIN MUZIEK ZUSTER Oplossing van de Friese zin: 8

Lesbrief 35. AOW aanvragen.

Lesbrief 35. AOW aanvragen. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 35. AOW aanvragen. Wat leert u in deze les? Informatie over AOW begrijpen. Uitleg vragen. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den

Nadere informatie

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids?

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? WERKBOEK WIKIKIDS Welkom bij het werkboek van WikiKids. In dit werkboek staan opdrachten waarmee je stap voor stap leert werken met WikiKids. Er staan 15 opdrachten

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen Pedro wil een huis kopen. Hij heeft drie offertes voor een hypotheek. Hij praat met zijn taalmaatje over hoe hij de offertes het beste kan

Nadere informatie

Computercursus. voor nt2-leerders. (Windows XP)

Computercursus. voor nt2-leerders. (Windows XP) www.nt2taalmenu.nl Computercursus voor nt2-leerders (Windows XP) pag. 1 Inhoud: Les 1 De computer en internet pag. 3 Les 2 Internet en nt2taalmenu pag. 8 Les 3 Het toetsenbord en Windows pag. 13 Les 4

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 27. De vakopleiding. Wat leert u in deze les? Praten over het verleden, het heden en de toekomst. Een gesprek voeren met de studieadviseur.

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

LESBRIEF 3. Leerlingen

LESBRIEF 3. Leerlingen LESBRIEF Leerlingen LES - JOUW DOCENT IS EEN GOUDMIJN De beste hulp krijg je van kennissen Netwerken kun je leren Vanaf je geboorte hoor je bij anderen, jouw sociaal netwerk. Dat netwerk groeit vanzelf

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Handleiding bij de digitale les bij de familiemusical Kinderen voor Kinderen

Handleiding bij de digitale les bij de familiemusical Kinderen voor Kinderen Handleiding bij de digitale les bij de familiemusical Kinderen voor Kinderen Liedjes schrijven Kinderen voor Kinderen is al vele jaren een enorm succes. Dit jaar verschijnt alweer het 35 ste album van

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Werkstukpakket Mediasmarties

Werkstukpakket Mediasmarties Mediasmarties December 2011 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Een werkstuk maken in 10 stappen...4 3. Wat zijn media?...6 4. Wat is Mediasmarties?...8 5. Wat betekent de naam Mediasmarties?...10 6. Wat is het

Nadere informatie

HOE MAAK IK EEN WERKSTUK?

HOE MAAK IK EEN WERKSTUK? RK Basisschool Bernadette Naaldwijk HOE MAAK IK EEN WERKSTUK? voor groep 6, 7 en 8 INHOUDSOPGAVE Stap 1. Kies een onderwerp. blz. 1 Stap 2: Schrijf de inleiding. Stap 3: Verzamel informatie a. Zoek informatiebronnen.

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Waddenzee. Noordzee. Amsterdam. Utrecht. Den Haag. Rotterdam. Groningen Leeuwarden. Assen. Den Helder. Alkmaar. Zwolle. Lelystad.

Waddenzee. Noordzee. Amsterdam. Utrecht. Den Haag. Rotterdam. Groningen Leeuwarden. Assen. Den Helder. Alkmaar. Zwolle. Lelystad. Kom verder! Noordzee Den Haag Leiden Rotterdam Den Helder Haarlem Utrecht ZUID-HOLLAND W a d d Waddenzee NOORD-HOLLAND Waal e n Afsluitdijk Alkmaar e i l a n d e n IJsselmeer Amsterdam UTRECHT FLEVOLAND

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Brieven schrijven OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN

VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN http://www.edusom.nl Thema In en om het huis VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN Lesbrief 26. Herhaling thema Wat leert u in deze les? De woorden uit les 22, 23, 24 en 25. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Daarna laat Soumiya

Nadere informatie

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer http://www.edusom.nl Pluslessen Lesbrief 40. Budgetbeheer Wat leert u in deze les? 0 Woorden over geldzaken 0 Wat budgetbeheer is 0 Waar u meer informatie kunt vinden voor budgetbeheer Succes! 1 Deze les

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie