Facts & Figures Kinderopvang WORK IN. Bewaarposter Loopbaanplein. Combinatiefunctie. progress. praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Facts & Figures Kinderopvang WORK IN. Bewaarposter Loopbaanplein. Combinatiefunctie. progress. praktijk"

Transcriptie

1 WORK IN progress Bewaarposter Loopbaanplein Combinatiefunctie i n d e praktijk Facts & Figures Kinderopvang Najaar 2013

2 colofon Column Najaar 2013 FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers in de branches Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening om zich in hun werk te blijven ontwikkelen richting de toekomst. Dit magazine verschijnt 3x per jaar. Tussentijdse ontwikkelingen, nieuwe stimuleringsregelingen en andere handige wetenswaardigheden over de ontwikkeling van het werken in de branche: zie en meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Aan dit nummer werkten mee: Diverse werkgevers en werknemers, Marjolein Versteeg, Karen Hofstede, Angeli Hagoort, Marjolijn Brachten, Els Geeris, Jennifer van Vuuren, Claudia Kamergorodski, Louis Rutten, Saskia van Beers en Joost van der Wegen. Concept en vormgeving: colourful tribe Angeli Hagoort, Marjolein Vernhout Creatieve oplossingen bedenken, snel schakelen en samenwerken Begin september ben ik bij FCB gestart als branchemanager Kinderopvang. Ik ben daarvoor ruim 13 jaar werkzaam geweest bij een regionale Kinderopvangorganisatie in Zuidoost-Brabant. In die tijd heb ik de ontwikkelingen in de Kinderopvang van dichtbij meegemaakt: de overgang van welzijnswerk naar een commerciële markt, de invoering van de Wet Kinderopvang, gigantische groei met lange wachtlijsten, zoektochten naar gekwalificeerde medewerkers, naar locaties waar nog een extra groep kon worden gestart... En nu de sombere cijfers die laten zien hoe de crisis toeslaat in onze sector. Ik vind het boeiend om te zien hoe wendbaar de sector kan zijn: creatieve oplossingen bedenken, snel schakelen, samenwerken en samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Prachtig vind ik het ook om te zien hoe bevlogen medewerkers elke dag weer hun aandacht en zorg geven aan de kinderen, ondanks onzekerheid of oplopende werkdruk. FCB springt in op de vragen die ontstaan op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met het Loopbaanplein. In het hart van dit magazine vind je een handige loopbaanposter met alle informatie om fit te worden en te blijven op de arbeidsmarkt. Er staan voor de komende periode nog meer mooie initiatieven op de planning. In de magazines, op onze website en in de (speciale) nieuwsbrieven zullen we je hiervan op de hoogte brengen. FCB zoekt continu naar ontwikkelingen in het werk die de branche verder kunnen helpen. Elke relevante bijdrage daaraan is welkom. Bel of mail branchemanager Kinderopvang Els Geeris om vragen of ervaringen te delen. t De herfst is nog niet voorbij en de winter komt nog. Maar met deze seizoenen wordt het begin gemaakt en de basis gelegd voor een lente en zomer die ook weer gaan komen. In de herfst is de oogst binnen. Ik zou willen vragen om ons te blijven voeden met jullie ideeën, passie en trots! Els Geeris Branchemanager Kinderopvang 2

3 4 inhoud Najaar 2013 Proeftuin Work in Progress Proeftuin Work in Progress 4 Getipt! 7 Samen werken, samen leren 8 FCB voor jou! 9 16 Stimuleringsregeling leidinggevenden 10 Loopbaanplein 12 Pilotproject combinatiefuncties Begeleid op zoek naar ander werk Ik ben trots op Prikbord 15 Pilotproject combinatiefuncties 16 Verschillende mensen, verschillende meningen 18 Nieuwe CAO Kinderopvang 19 Begeleid op zoek naar ander werk 20 Facts & Figures Kinderopvang

4 Proeftuin Work in Progress Kinderopvang en peuterspeelzaalorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid/Rotterdam zijn op zoek naar mogelijkheden om de mobiliteit van zittend personeel te vergroten. Ze hopen op die manier zo veel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen. Als er toch ontslagen vallen willen we medewerkers helpen passend werk te vinden. Daarbij kiezen ze voor twee perspectieven. De uitdagingen om voor de korte of langere termijn goed gekwalificeerd en talentvol personeel voor de branche Kinderopvang te behouden of medewerkers die niet kiezen voor die onzekere toekomst kansen bieden om in een andere branche ander werk te vinden. Voor beiden is intensieve begeleiding nodig. Deze zoektocht heeft geleid tot een samenwerking van vier Rotterdamse organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Visser en de Leeuw at Work en FCB die dit initiatief als proeftuin ondersteunt. Proeftuin Work in Progress gaat voor werkgevers en werknemers nieuwe ervaringen opleveren. Hoe kun je in deze tijd blijven werken aan behoud van talenten voor de branche? Daarvoor is lef en samenwerking nodig van alle partijen, werkgevers, werknemers, vakbonden en UWV. Daarom ondersteunt FCB dit initiatief uit de branche. Hoe zijn deze organisaties tot dit initiatief gekomen? Els Maasdam algemeen directeur Kinderdam, Rotterdam Deze proeftuin is een creatieve oplossing voor omstandigheden waar we niet direct op waren voorbereid: de grote vraaguitval in de Kinderopvang, gekoppeld aan de veranderde eisen in het vakgebied. We kunnen onze reorganisatie nu uitvoeren met de hulp van het outplacementbureau dat veel affiniteit heeft met ons werkgebied en dat alle partijen in het proces betrekt. Mensen die over de juiste kwalificaties beschikken, waarin veel is geïnvesteerd, kunnen we via het model At Work behouden voor onze organisatie. Dat talent willen we niet zomaar laten weglopen. De medewerkers die boventallig zijn geworden ondersteunen we in de keuze voor een nieuwe opleiding, of een andere baan. We willen hierin wat betekenen voor hen. Sommigen hebben al aangegeven dit als een kans te zien voor de start van een nieuwe carrière. We denken ook na over hoe we medewerkers aan de branche kunnen blijven binden om hen zo weer kansen te kunnen bieden in de organisatie mocht de economie weer aantrekken. Als organisaties kunnen we in deze proeftuin van elkaar leren, nu we het collectief zwaar hebben. 4

5 Vigdis van der Giesen directeur Peuter & Co, Rotterdam Ik vind het interessant dat we bij dit project aan kunnen sluiten, omdat wij als organisaties zo gezamenlijk kunnen optrekken. Als Peuter & Co zijn we al langer bezig met de mobiliteit van medewerkers. In onze peuterspeelzalen zijn we bezig de voorschoolse educatie steeds verder te professionaliseren, zo sluit de vroegschoolse educatie beter aan op het basisonderwijs. Hiervoor toetsen we de taalvaardigheid om te beoordelen of het voor de medewerker mogelijk is het taalniveau verder te ontwikkelen naar het niveau dat vereist is voor de voor- en vroegschoolse educatie en testen we de competenties/ kwaliteiten van medewerkers in relatie tot het werken in de voorschoolse educatie en de professionele omgang met het jonge kind. Omdat hiervoor ook didactiek om de hoek komt kijken, zijn we op zoek naar medewerkers die in staat zijn op dat abstractieniveau te opereren. Die ontwikkeling is helaas niet voor iedere medewerker weggelegd en er is niet voor iedereen werk. Medewerkers die ons moeten verlaten hebben hun hart natuurlijk wel op de goede plek zitten. Daarom zetten we in op intensieve van werk naar werk trajecten zodat zij ander werk kunnen vinden binnen of buiten de branche. Deze proeftuin is nu juist op gericht om de pareltjes die wij en de andere organisaties al in dienst hebben, via deze weg zoveel mogelijk kans te bieden om zich te ontwikkelen en in de branche te blijven werken. Yde Dagstra directeur KomKids, Rotterdam Ik vind dit een waanzinnig goed project. Deze crisis maakt duidelijk dat we goed moeten zorgen voor de medewerkers die het werk in de Kinderopvang doen. De laatste jaren hebben we hard ons best gedaan om mensen aan te nemen en op te leiden, terwijl we nu een deel weer moeten laten afvloeien. Met dit model kunnen we nu gaan bekijken waar de competenties en de interesses van mensen liggen, zodat we ze zich kunnen laten ontwikkelen, of hen inzetbaar kunnen maken voor de zorg of anderszins. Dat doen we ook om tegemoet te kunnen komen aan de veranderde eisen die klanten stellen aan de Kinderopvang. Waren we tot voor kort blij dat we goed personeel konden vinden, nu moeten zij ook echt meer optreden als gemotiveerde ambassadeurs van de sector. Voor zes euro per uur willen ouders een medewerker die hen vertelt hoe het hun kind die dag verging. Het mede ondersteunen en ontwikkelen van kinderen 5

6 heeft in de Kinderopvang de toekomst. Ook daarom zullen wij onze medewerkers beter intern moeten begeleiden. Voor de mensen die niet meer bij ons werkzaam kunnen zijn, moeten we ons best doen om te bekijken hoe we ze naar andere werk kunnen begeleiden. Deze Proeftuin biedt hiervoor via het At Work-model een positieve insteek. Meer informatie over deze (of andere) Proeftuinen die FCB ondersteunt en faciliteert? Neem dan contact op de onze werkveldadviseur Kinderopvang Karen Hofstede. t m e Chris van Tongeren directeur Kern Kinderopvang Randstad Het proces dat we nu ingaan is mooi, omdat dit het bewustzijn van de medewerkers over zichzelf versterkt, en tegelijk hun employabiliteit vergroot. We pellen met ze af waar het hen om gaat in hun werk, vervolgens bekijken we welke functie bij die ambitie aansluit. Voor de mensen van wie we toch afscheid moeten nemen, hebben we nu verbinding gevonden met een netwerk dat groter is dan onszelf. Daardoor kunnen we die talenten hopelijk de mogelijkheid bieden om uit te stromen naar andere partijen in de branche, of juist daarbuiten. In het kader van de proeftuin zouden we met elkaar ook na kunnen denken over een talentenpool. Op die manier kunnen we de mensen aan het werk houden en onderzoeken waar de vraag van onze organisaties beter op elkaar kan aansluiten. Als er een overschot aan werk in een deelsegment ontstaat, kunnen we daarop inspelen. Hoewel het model van At Work ook confronterend kan zijn voor medewerkers, ben ik ervan overtuigd dat dit een goede werkwijze is. Ik juich het toe dat FCB de verantwoordelijkheid voor deze Proeftuin mede op zich heeft genomen en dat wordt geïnvesteerd in een project, waarvan de precieze uitkomst niet op voorhand duidelijk moet zijn. Bestaande oplossingen bieden nu onvoldoende mogelijkheden. We moeten dus op zoek naar nieuwe wegen. 6

7 Nieuwe website FCB heeft aan het begin van dit jaar een visuele metamorfose ondergaan. In lijn met de ingeslagen weg: samen met werkgevers en werknemers in de branche, ondersteunend en stimulerend, praktisch en transparant. Onze huisstijl kreeg een nieuw jasje en ook de website is volledig aangepast. Overzichtelijker, minder tekst, meer ervaringen en interactiever. Wij zijn heel benieuwd wat jij ervan vindt. Kijk op en laat je mening horen. We zijn benieuwd en staan open voor verbetering: Deel je mening en word Peilstation We nodigen iedereen die werkzaam is in de Kinderopvang uit om Peilstation te worden. Als Peilstation krijg je maximaal acht keer per jaar een vragenlijst voorgelegd met vragen over thema s die spelen in onze branche. Wij vinden jullie inbreng heel belangrijk en met wat we van jullie horen kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op wat er nodig is. Met jullie input wordt de dienstverlening van FCB verder aangescherpt. Een win-win situatie dus! Interesse? Stuur dan een mailtje naar Rianne Witteveen: Werkdruk of gewoon druk werk? Verzuimsignaal Meld, voorkom en verminder verzuim. FCB biedt iedere organisatie in de kinderopvang kosteloos toegang tot het online VerzuimSignaal: een compleet verzuimmanagementsysteem voor grote en kleine organisaties. Kijk op bij ARBO - Aanpak verzuim Hoe breng je het thema werkdruk in je team ter sprake? Sinds kort is er het Werkdrukspel, speciaal ontwikkeld voor de Kinderopvang. Het kaartspel helpt om op een ontspannen en oplossingsgerichte manier als team in gesprek te gaan over werkdruk. bij ARBO - Aan de slag met werkdruk Risicomonitor Een veilig en gezonde omgeving voor kinderen, een prettig werkklimaat voor medewerkers. Met de Risicomonitor (ontwikkeld door FCB i.s.m. VeiligheidNL) inventariseer je de risico s en pak je ze aan. Eenvoudig en snel. En je voldoet aan de wettelijke eisen. Kijk op bij de branche Kinderopvang Plezier in uitvoering, mini-editie Wil je aandacht geven aan de samenwerking in je team? Ga dan aan de slag met de methode Plezier in Uitvoering. Jij of je team kunnen deze methode bijvoorbeeld gebruiken om: werkplezier te bevorderen of werkdruk te verlagen teams en organisaties te versterken Er zijn drie methodes: voor medewerkers (zelf), teams (samen) en leidinggevenden. 7

8 Samen werken, Samen leren Andere principes van organiseren en manieren om efficiënter en effectiever beschikbare capaciteit en talenten van medewerkers te benutten, daar zijn veel organisatie tegenwoordig mee bezig. Belangrijk hierbij is dat medewerkers zich bewust zijn van hun toegevoegde waarde en zijn toegerust voor de (huidige en toekomstige) arbeidseisen. Maar hoe kunnen medewerkers continue blijven leren en omgaan met alle (maatschappelijke) veranderingen? Hoe pak je dat aan? FCB faciliteert, ondersteunt en begeleidt samen met zes HRD-adviseurs 20 organisaties met het opzetten van een nieuwe manier van werken door (samen)werken en leren te integreren. De eerste organisaties zijn onlangs gestart. Aan de hand van een helder geformuleerd vraagstuk zijn zij aan de slag gegaan met een HRD-adviseur. De Wiebelwagen De Wiebelwagen wil haar pedagogische kwaliteit, die goed is, graag op peil houden en nog verder verbeteren. Daarvoor is zelfreflectie en feedback op elkaars handelen nodig. De medewerkers willen dat ook graag om zichzelf verder te verbeteren. Met ondersteuning van een HRD-adviseur gaan ze aan de slag met het leren geven en omgaan met feedback. Fides Zoals bij veel organisaties in de kinderopvang zijn het spannende tijden bij Fides. Gedwongen ontslagen zijn tot nog toe voorkomen, maar het besef is bij iedereen aanwezig dat er stappen nodig zijn om dit zo te houden. Hoe creëer je bewustwording rondom klantgerichtheid. Hoe kun je een visitekaartje zijn voor de organisatie? Op welke momenten ben je dat wel, wanneer niet en hoe kun je dat verder uitbouwen? De opgedane kennis, ervaringen en opbrengsten deelt FCB met niet-deelnemende organisaties uit de branches. Zo kan iedereen van elkaar leren. Nieuwsgierig geworden naar de eerste stappen en ervaringen van deze organisaties? Of benieuwd naar de vragen van andere organisaties? Kijk rond in de Samen werken, Samen leren-etalage op FCB.nl en laat je inspireren! Er is nog ruimte voor aanvragen Aanmelden kan tot 1 november Kijk op bij Leren en ontwikkelen Subsidies en regelingen 8

9 Kinderopvang Live Vakbladen Kinderopvang en Management Kinderopvang organiseren op zaterdag 23 november gezamenlijk het bruisende evenement Kinderopvang Live! Dé ontmoetingsplek voor pedagogisch medewerkers, gastouders en managers in de kinderopvang. Voor 35,- kun je deze dag diverse workshops, activiteiten én de vakbeurs bezoeken. Inclusief lunch en gratis parkeren. In het Kinderopvang Café ga je in debat met deskundigen en met collega s uit andere organisaties. Verder is er muziek, een taalquiz, zijn er stoelmassages, fotoshoots en nog veel meer. Boekentip: Volwassen geworden. Terugblik op dertig jaar kinderopvang Liesbeth Schreuder beëindigt in 2013 haar werkzame leven. Zij laat kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang dit boekje na. Als cadeau aan de sector waarin zij met zoveel plezier heeft gewerkt. Vanuit haar persoonlijke visie kijkt zij in dit boekje terug op dertig jaar kinderopvang in Nederland. Haar conclusie: de Kinderopvang is definitief de kinderschoenen ontgroeid. Kinderopvang is een basisvoorziening geworden, maar wel eentje waar je voor betaalt. ( 7,50) Tips voor deze rubriek? Deel het met de redactie: Deel jouw (positieve) visie op de Kinderopvang: Marianne blogt over wat er speelt in de Kinderopvang: Bloggers-Kinderopvang 9

10 Tot bloei komen door training De christelijke kinderopvangorganisatie Bzzzonder kwam in aanmerking voor de financiële bijdrage (van 50%) die FCB geeft in het kader van de stimuleringsregeling voor leidinggevenden in de kinderopvang. Personeelsadviseur Jantine van Dormaël is blij met de trainingen die met de bijdrage kunnen worden bekostigd. Dit was precies wat we nodig hadden. Als een cadeau ervaarden ze het bij Bzzzonder, vertelt Jantine van Dormaël, dat de aanvraag voor de stimuleringsregeling werd gehonoreerd door FCB. De opzet van zo n trainingssessie zat al langer in het vat. Het idee van een eigen Bzzzonder Inspiratie School had al enigszins vorm gekregen, maar het opzetten van trainingen was er nog niet van gekomen. De prioriteit lag er, maar er was nog even geen capaciteit, aldus de personeelsadviseur. Tot de aankondiging van de stimuleringsregeling voor trainingen voor leidinggevenden binnenkwam. Toen dacht ik, dit moet wel voor ons zijn. Diezelfde week hebben we contact opgenomen voor meer informatie, zijn we om de tafel gaan zitten om een conceptplan op te stellen, en hebben we onze aanvraag ingediend. Niet lang daarna hoorden we dat we onze aanvraag was gehonoreerd. Stormachtige groei Bzzzonder maakte de laatste jaren een stormachtige groei door. Van een club van 30 mensen naar een kinderopvangorganisatie van 100 medewerkers, met acht vestigingen: in Amersfoort, Barneveld, Hoogeveen, Nieuw-Vennep, Nijkerk en Nieuwleusen. In deze tijden van vraaguitval verbaast de snelle ontwikkeling van Bzzzonder ook de medewerkers wel eens. Jantine denkt dat de groei te danken is aan de kwaliteit van de opvang bij Bzzzonder en de gedrevenheid van haar collega s: We hebben medewerkers in dienst met passie voor kinderen en hun talentontwikkeling. Naast de eigenschap om kinderen liefdevol te verzorgen, hebben zij meerdere kwaliteiten. Bijvoorbeeld in muziek, drama en sport. Die talenten worden dagelijks ingezet voor de ontwikkeling van de 10

11 kinderen. De medewerkers van Bzzzonder denken altijd in mogelijkheden, en blijven in gesprek met ouders over hun wensen en belangen. Wij vangen bijvoorbeeld kinderen met een speciale zorgvraag op, en in twee van onze vestigingen kunnen kinderen en ouders s avonds terecht voor een warme, gezonde maaltijd van de kookstudio. Mondige ouders In tijden waarin ouders mondiger worden en Kinderopvangmedewerkers zakelijker moeten worden, is het werk van de pedagogisch medewerker er niet eenvoudig op geworden. Jantine: Naar de ouders toe willen we uitstralen dat we er voor ze zijn, en met hen meedenken. Soms moet je een ouder teleurstellen of een alternatief aanbieden. Hoe vertel je ze dat? Het op een goede manier communiceren met die ouders is steeds belangrijker geworden. Dit had tot gevolg dat men ging nadenken over de veranderende rol van de vestigingsmanagers en hun assistenten, die bij Bzzzonder dan ook tot coaches werden uitgeroepen. Zij moeten ervoor zorgen dat de pedagogisch medewerkers tot bloei komen in hun functioneren. Daarvoor is het nodig dat er meer feedback gegeven wordt over wat belangrijk is in de organisatie. Dat is niet altijd makkelijk in een klein team. Effectiever communiceren Om hier beter voor uitgerust te kunnen zijn, mogen de coaches en de assistent-coaches bij Bzzzonder nu dus een gesubsidieerde training gaan volgen. De training bestaat uit maatwerk en is onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) van de werknemers. Dat is de reden dat er tijdens het traject ook individuele gesprekken met de medewerkers plaatsvinden. FCB heeft de organisaties de vrijheid gelaten om zelf op zoek te gaan naar passende trainingen bij gecertificeerde organisaties. Hetzij bij het trainingsbureau zelf, of in-company. De trainingen bij Bzzzonder zullen worden uitgevoerd door coaching- en trainingsbureau Novus van Hilbert Molendijk, waar men eerder goede ervaringen mee had. De training is breed opgezet en beslaat vier dagen, plus een halve terugkomdag. Tijdens de trainingen krijgen medewerkers de uitslag van een persoonlijke gedragsscan. Hierdoor krijgen ze inzicht in hoe ze overkomen op anderen, waardoor het communiceren met ouders of collega s effectiever wordt. De eerste trainingsdag bestaat uit een warmingup, waarin zelfkennis centraal staat. Vragen die hierbij aan de orde komen gaan over het herkennen van het gedrag van kinderen, hun ouders en de PM ers en welke leidinggevende vaardigheden belangrijk zijn. Op dag 2 gaat het over het communiceren met ouders tijdens de intake en tijdens de dagelijkse contacten. Leidinggeven en teambuilding komen op dag 3 aan de orde. Op de vierde dag behandelt Novus het omgaan met veranderingen en het meenemen van de collega s hierin. Coach en assistent-coach Vanwege de hogere eisen die ouders stellen aan de opvang, is daarnaast besloten om op alle vestigingen een coach en een assistent-coach aan het werk te laten gaan. Daarvoor was dat maar bij vier van de acht kindercentra het geval. De personeelsadviseur: We denken de kinderen en ouders hierdoor nog meer te kunnen bieden dan ot nu toe het geval was. Dat heeft wel tot gevolg dat er pedagogisch medewerkers zullen doorschuiven naar leidinggevende posities. Voor hen is dat spannend en uitdagend. Bij het trainingsprogramma kunnen ze daarom veel baat hebben. Inmiddels heeft Jantine de uitnodigingen voor de trainingen verstuurd. De reacties daarop waren positief: Ik merkte dat de medewerkers het zien als een stuk bevestiging van wat ze doen. Ze worden voor vol aangezien, en krijgen op deze manier handvatten aangereikt om hun werk nog beter te kunnen uitvoeren. Leidinggevenden geven vorm aan verandering Om de ontwikkeling en de kwaliteit van (nieuwe) leidinggevenden in de Kinderopvangen Peuterspeelzaalbranche te ondersteunen, heeft FCB een stimuleringsregeling opgezet. Voor ervaren en beginnende leidinggevenden wordt een financiële bijdrage beschikbaar gesteld, die ingezet kan worden voor het volgen van trainingen op het gebied van basisvaardigheden in leidinggeven en leidinggeven aan veranderingen. Tot 15 december 2013 kun je aanspraak maken op de subsidieregeling. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op fcbkinderopvang.nl bij Leren en Ontwikkelen, Subsidies en Regelingen - Stimuleringsregeling Leidinggevenden. 11

12 12

13 13

14 Ik ben trots op... Wanda Schepers directrice BSO Zus en Zo in Bergschenhoek e.o. Geïnspireerd door de brede scholen in Italië en Noorwegen zocht Wanda al jaren geleden naar samenwerkingen tussen BSO Zus en Zo en scholen, cultuur-, welzijnen sportorganisaties. Trots ben ik eigenlijk op iedereen, mijn collega s op de werkvloer die elke dag klaarstaan om de kinderen op te vangen, de kinderen die aan het einde van de dag toch liever nog even het verhaaltje afluisteren voordat ze naar huis gaan. De schooldirectie die ons de ruimte geeft of dit allemaal waar te maken. Maar het meest trots ben ik op mijn directrice Wanda Schepers. Geïnspireerd door de brede scholen in Italië en Noorwegen zocht Wanda al jaren geleden naar samenwerkingen tussen BSO Zus en Zo en scholen, cultuur-, welzijn- en sportorganisaties. Want samen, vindt Wanda, kunnen we nog beter zorgen voor optimale groei en ontwikkeling van de kinderen. 8+ denktank Door deze samenwerkingen kunnen mijn collega s en ik onze kinderen een leuk maar ook educatief en creatief verantwoord programma bieden. Samen met bijvoorbeeld de Bibliotheek Oostland, theater Vlammen, gediplomeerde muziekdocenten, de Circusschool en het Hip Hop House in Rotterdam en onze eigen collega s organiseren we vele workshops. Voor de inhoud van de workshops vragen we advies aan onze 8+ denktank. Alle kinderen van acht jaar en ouder kunnen zich verkiesbaar stellen en aan hen wordt echt advies gevraagd voor bijvoorbeeld het samenstellen van een nieuw activiteitenaanbod of de aanschaf van nieuw spelmateriaal. Ruimte om te leren Ik ben zo trots op Wanda omdat zij de grondlegger van dit alles is. Wanda ziet altijd het positieve van iets in en heeft een enorme drive om ergens iets van te maken. Heb je advies nodig of zit je even in de knoop, dan kun je haar ook altijd bellen; ze staat altijd en op elk tijdstip voor je klaar. Fijn is dat Wanda je het werk niet uit handen neemt maar je juist de ruimte geeft om te leren. Zo groeien we allemaal! En als je je dan beseft dat BSO Zus en Zo 9 jaar geleden is begonnen met 1 vestiging en nu in 2013 bestaat uit 18 vestigingen mogen, wij best trots zijn op Wanda en natuurlijk alle mensen om haar heen die het allemaal waargemaakt hebben. En nog steeds waarmaken. Anja Vijverberg locatiehoofd BSO Terra 14

15 PRIKBORD Als de kinderen vrolijk en enthousiast zijn. En helemaal als je een bepaald doel met een kind bereikt. Stephanie Dorjee, PM er Kinderhonk Amsterdam (babygroep, locatie Fizeau) Als de kinderen na een mooie dag met spelen, lachen, knutselen en knuffelen blij met hun ouders naar huis gaan. Marjan Steffens, pedagogisch medewerker Kinderwoud, Heerenveen (locatie Us Kubus) Na een dag met nieuwe activiteiten en kinderen die eigenlijk liever willen blijven, en met een lach naar huis gaan. Elise Eudoxie, assistent-leidinggevende Levantjes Kinderopvang, Amsterdam Wanneer ga je na een werkdag weer blij naar huis? Als je merkt dat iedereen zich thuis voelt, we als team goed samenwerken en dat ouders hun kind met een gerust hart bij ons laten komen. Suzanne Hofman, pedagogisch medewerker, kinderopvang OOK, Apeldoorn Als je ziet dat kinderen zich tijdens hun spel ontwikkelen. Het hoeft niet groots te zijn. Als het voor het kind maar belangrijk is. José van Egeraat, pedagogisch medewerkster Kobergroep, Breda (bso Tompouce) Als de kinderen door mijn bijdrage een fijne dag hebben gehad en de ouders daar s avonds helemaal blij van worden. Frances Hehanussa, babyleidster mini-stek, Utrecht Als ik met ieder kind wel iets bijzonders of grappigs heb kunnen delen. Helga Daalder, senior pedagogisch medewerker Tinteltuin, Hoorn xxx xxx 15

16 Werken in Kinderopvang en Zorg en Welzijn tegelijk Het is een pasklare oplossing voor beide partijen. De afspraak die is gemaakt tussen Kinderdagverblijf Kiekeboe in Almelo en Carintreggeland in Oldenzaal. Carintreggeland gaat twee medewerkers van Kiekeboe opleiden voor het werk in haar organisatie, zodat zij naast de uren die zij voor de buitenschoolse opvang maken, ook aan de slag kunnen in het zorg- en welzijnswerk. De nieuwe constructie moet de medewerkers met kleine contracten, van doorgaans 12 uur, meer perspectief gaan bieden. Kiekeboe-directeur Irmgard Hensen legt uit: Er is veel verloop in die groep, omdat zij de omvang van het werk en de beperkte uren na een tijdje onbevredigend vinden. De pedagogisch medewerkers draaien maar drie uur per dag. Daar zijn ze de hele dag aan kwijt, terwijl ze er aan het einde van de maand niet van rond kunnen komen. Hoewel Hensen zich voor kan stellen dat deze collega s daarom verder gaan zoeken, is het voor haar bedrijf wel lastig: We hebben ze eerst helemaal opgeleid en ingewerkt, waarna ze weer vertrekken. De directeur was blij met het voorstel dat Carintreggeland deed om tot een pilotproject voor combinatiefuncties te komen. Dat kwam voort uit het gegeven dat medewerkers die s middags bij Kiekeboe werken, s morgens en s avonds voor de zorgen welzijnsorganisatie aan slag zouden kunnen. Grondige aanpak Carintreggeland pakte de zaken meteen grondig aan. De organisatie hield een voorlichtingsbijeenkomst voor de kinderopvangmedewerksters, die door zo n 15 medewerkers van Kiekeboe werd bezocht. Uiteindelijk waren er twee medewerkers die de stap wilden wagen. Jonge meiden die de kans op meer werk met beide handen aangrepen, aldus Irmgard Hensen. Een voorbehoud is trouwens wel dat zij de opleiding moeten terugbetalen, mochten zij deze om verwijtbare redenen niet afmaken. Medewerkers behouden In september zijn de twee medewerkers van Kiekeboe daadwerkelijk voor Carintreggeland aan de slag. Zij behouden het contract van 12 uur dat ze met het Kinderdagverblijf hebben, maar krijgen er 16 uur werkuren bij in het zorg- en welzijnswerk. Hensen is opgetogen over de nieuwe constructie: De twee medewerkers zijn nog steeds beschikbaar voor ons, op vast ingeroosterde tijden. Hoewel we ze minder flexibel in kunnen zetten, blijven ze hierdoor wel voor ons behouden. Twee werkgevers Het concept dat Kiekeboe en Carintreggeland neerzetten, bleek vrij eenvoudig uit te voeren: In feite komt het erop neer dat de medewerkers twee werkgevers hebben, die de werktijden op elkaar hebben aangepast. Door samen te roosteren en goede afspraken te maken over welke organisatie over welke werktijd kan beschikken kan deze kans worden benut. Formeel-juridisch zitten er geen haken en ogen aan. Hensen denkt dat een proef als deze de eerste stap zou kunnen zijn op weg naar meer combinatiefuncties. Ook omdat de sector zich in zwaar weer bevindt. Voor ons is het fantastisch dat we nu medewerkers meer werk kunnen aanbieden. 16

17 Uit de praktijk Maaike Engelbertink (23) is begin september aan het werk gegaan in één van de combinatiefuncties die door Kiekeboe en Carintreggeland zijn gecreëerd. Ze werkt sinds 2010 voor kinderdagverblijf Kiekeboe, met een vast contract. Omdat ze daarin steeds minder uren kon draaien, had ze wel oren naar de nieuwe constructie. Maaike herinnert zich hoe er in het begin veel belangstelling was van haar collega s voor een voorlichtingsbijeenkomst bij Carintreggeland: De leiding had aangegeven dat dit eraan zat te komen. We waren wel benieuwd wat er op ons afkwam. Daarna volgde een meeloopochtend in de ouderenzorg. Drie collega s bleken daarna ook daadwerkelijk belangstelling te tonen voor de nieuwe functies. Maaike was blij er een van te zijn. Ze moest haar motivatie aan Carintreggeland toelichten tijdens een sollicitatie: Ik heb toen aangegeven dat ik als kind al aan mijn moeder vertelde dat ik later graag voor mensen wilde zorgen. Maaike werd aangenomen. Ze werkt nu maandag, dinsdag en donderdag voor Kiekeboe in de BSO, terwijl ze daarnaast 16 uur bij Carintreggeland inzetbaar is. Dit kan zowel in de dag-, avond-, of nachtdienst zijn, als in de weekeinden. Daarnaast volgt ze via Carintreggeland op vrijdag op het ROC een dag een opleiding tot Verzorgende niveau 3. Maaike: Ik vind de combinatiefunctie een uitdaging. Maar als je dit doet, moet je er wel echt achter staan. Want je moet veel beschikbaar zijn, en ook nog de studie ernaast doen - hoewel Carintreggeland je ook de kans geeft om het huiswerk binnen je werkuren te doen. Wat mij betreft komt er iets moois uit mijn nieuwe baan. Ze vroeg zich wel nog even af hoe de overgang van kinderen naar de oudere cliënten zou verlopen. Ook dat bleek geen probleem te zijn: Ik vind het tot nu toe heel leuk, het bevalt goed. 17

18 Cindy Naber voelt zich als Assistent Leidinggevende erg verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Het Kinderkasteel (Meppel). Door goed te plannen, te overleggen en samen te werken, zijn we een heel goed team. We delen echt de verantwoordelijkheid. Want ook al hebben wij het heel druk, de kinderen mogen hier natuurlijk geen last van hebben. Als de druk oploopt, heb ik de neiging om me op te sluiten op kantoor en flink door te werken. Om weer wat te ontspannen, haal ik daarna een kopje koffie of maak ik een praatje. Als de druk regelmatig te hoog is, om welke reden dan ook, dan adviseert Cindy om vooral tijdig een signaal af te geven. Loop er niet te lang mee rond, daar help je echt niemand mee. Ik ga met een goed gevoel naar huis, als ik mijn taken heb gedaan, mijn gesprekken goed zijn gegaan én we met z n allen weer vrolijke kinderen over hebben gedragen. Want dáár doe ik het voor! Naam: Werkt bij: Functie: Cindy Naber Het Kinderkasteel, KOO Meppel Assistent Leidinggevende Omgaan met werkdruk. Hoe doe je dat? Naam: Kelly Vrieze Werkt bij: Kinderopvang Op Stoom, Haarlem Functie: Locatiecoördinator BSO Bij Kinderopvang Op Stoom (Haarlem) is de werkdruk aan het begin van het schooljaar het hoogst. Als locatiecoördinator BSO heeft Kelly Vrieze behoorlijk veel te doen. Gelukkig houd ik niet van teveel rust lacht ze. En dan serieuzer: Ik heb echt moeten leren om met werkdruk om te gaan. Tijdens mijn studie heb ik geleerd om mijn grenzen te herkennen en aan te geven. En om geen valse verwachtingen te scheppen. Nu deelt ze haar kennis en ervaring met de pedagogisch medewerkers. Ze begeleidt hen bij het stellen van prioriteiten. En op de vestigingen gebruiken ze logboeken voor de overdracht. Omdat je zo zeker weet dat belangrijke informatie gedeeld is, valt de druk weg om alles te moeten onthouden. Van maandag tot en met donderdag heeft Kelly het behoorlijk druk. Op vrijdag zijn er minder kinderen en collega s. Daarom is dit haar inhaaldag. Ik ga aan het einde van de week tevreden naar huis, als ik weet dat de belangrijkste dingen gedaan zijn. En met de rest gaan we volgende week weer aan de slag! Hoe ga jij om met werkdruk? En wat kun je doen om werkdruk te verminderen. Kijk op bij ARBO - Aan de slag met werkdruk. 18

19 In een lastige periode voor de branche is het gelukt om tot een CAO te komen De CAO geeft duidelijkheid en rust is op het gebied van de loonontwikkeling en de flexibele inzet van personeel. Daarnaast heeft deze CAO een duidelijke focus op kwaliteit en professionalisering van de branche. Om bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit van de pedagogisch medewerker ben ik heel blij met de afspraak over ethiek. We gaan bij enkele organisaties aan de slag met ethische vorming en aanspreekcultuur. Ik ben trots op de cao-afspraak dat een organisatie een jaarurensystematiek kan invoeren. Hiermee kan de werkgever zijn werknemers flexibeler inzetten. Dit helpt ondernemers in de Kinderopvang beter in te spelen op de vraag naar Kinderopvang en de dienstverlening daarop aan te passen. En dit kan bijdragen aan behoud van werkgelegenheid in de branche. Nu er een CAO Kinderopvang is kunnen we gezamenlijk verder werken aan kwaliteit en werkgelegenheid in de sector. Mag ik met diploma x in de kinderopvang werken? Meer weten over de kwalificatie-eis, opleidingen en diploma s, gelijkstellingsverzoeken, voorbeelden van diploma s, of over ontwikkelmogelijkheden van pedagogisch medewerkers? Kijk op bij CAO - veel gestelde vragen Eind oktober is het nieuwe CAO-boekje Kinderopvang te bestellen via FCB.nl De digitale versie is nu al beschikbaar op bij cao 19

20 Begeleid op zoek naar ander werk Estro Kinderopvang moest door vraaguitval in de sector afscheid nemen van een deel van haar personeel. Om medewerkers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun vertrek, maakt de organisatie gebruik van (een van de trajecten uit) de Loopbaanwinkel van FCB. Maaike Muskens en Juliette Tonino van Estro kozen bewust voor dit instrument: De Loopbaanwinkel heeft alle tools in huis die nodig zijn. Een tegemoetkoming voor het vrijwillig inleveren van contracturen, zelfroosteren, en een initiatief voor het begeleiden van medewerkers naar de zorg; Estro had al heel wat alternatieven ingezet om de interne arbeidsmobiliteit van haar medewerkers te vergroten. Maar dat leverde niet het gewenste resultaat op, zodat men uiteindelijk terechtkwam bij de Loopbaanwinkel van FCB. Beperkt Verantwoordelijk voor de personeelszaken bij Estro is Maaike Muskens. De uitvoering van het outplacementproject is in handen van Juliette Tonino. Muskens schetst hoe de organisatie het omgaan met de vraaguitval vanaf het begin ervaarde: Het was op de vestigingen al best een schok toen we tijdelijke contracten met vaste uren niet meer konden verlengen. Dat soort maatregelen waren medewerkers bij ons niet gewend. Estro ging niet over een nacht ijs, toen zij moest kiezen voor een partij die de outplacement voor haar rekening ging nemen. Juliette Tonino legt uit waarom de Loopbaan- 20

21 Over de Loopbaanwinkel en het Loopbaanplein winkel van FCB uit de bus kwam: FCB is een landelijke organisatie, die voor dit traject samenwerkt met Matchcare, een bedrijf dat haar sporen in de kinderopvang heeft verdiend. Men kent de MBO-doelgroep en kan uit de voeten met de specifieke groep van SPW-3 en -4 opgeleide medewerkers, die door hun specifieke scholing lastiger in andere sectoren terechtkunnen. De Loopbaanwinkel heeft ook de praktische tools in huis die nodig zijn. Keuze De getroffen medewerkers kregen in de brief voor hun ontslag en het gesprek dat hierover werd gevoerd informatie over de routes die ze konden volgen. Zoals in het sociaal plan overeengekomen, hebben ze namelijk een keuze: of per 1 oktober afscheid nemen met een ontslagvergoeding, of in dienst blijven tot 1 november, en gebruikmaken van de Loopbaanwinkel. Dit laatste is hen bewust aangeboden, het was geen verplichting, licht Juliette Tonino toe: Vrijwilligheid biedt de beste basis om met zo n traject te kunnen starten. De Loopbaanwinkel en het Loopbaanplein zijn online-platformen waar medewerkers die met ontslag geconfronteerd worden, of medewerkers die hun baan dreigen te verliezen, terecht kunnen voor persoonlijkheidstesten, het opstellen van een cv en het solliciteren via een vacaturebank - met potentiële banen. Voor een snelle review van de cv kunnen de deelnemers terecht bij een e-coach. Tijdens het bezoek aan de vacaturebank krijgen de kandidaten advies over hoe zinvol of kansrijk het is om op bepaalde functies te reageren. Tonino: Uit dit hele proces komt naar voren wat mensen willen, wat hun mogelijkheden zijn, en waarop zij zich kunnen oriënteren. Als Estro organiseren we ook enkele regionale bijeenkomsten, waarop de deelnemers met elkaar kunnen optrekken. Het zijn roerige tijden in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD), Jeugdzorg en Kinderopvang. Onderwerpen als mobiliteit en loopbaanondersteuning zijn aan de orde van de dag. Voor de Sociale Partners* aanleiding om extra ondersteuning te bieden aan werkgevers en werknemers. Daarmee zijn twee unieke landelijk initiatieven ontstaan op het gebied van loopbaanontwikkeling; de Loopbaanwinkel (loopbaanwinkel.nl) en het Loopbaanplein (loopbaanplein.fcb.nl). De Loopbaanwinkel biedt verschillende persoonlijke begeleidingstrajecten aan waarmee werknemers hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. De persoonlijke begeleiding richt zich op loopbaanoriëntatie en van werknaar-werk-trajecten, zowel in groepen als individueel. FCB stimuleert de trajecten met een financiële bijdrage voor werkgevers. Op het Loopbaanplein kun je allerhande (gratis) diensten en producten vinden, zoals het E-portfolio, vacaturetools en zelftesten op het gebied van arbeidsontwikkeling. Het Loopbaanplein is bedoeld voor werknemers en werkgevers, die werkzaam zijn in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Loopbaanplein.fcb.nl Loopbaanwinkel.nl * De Sociale Partners vormen het bestuur van FCB; Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, MOgroep, Jeugdzorg Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang. 21

22 De reacties na de eerste bijeenkomst waren positief, vertelt de projectleider: Medewerkers vinden het fijn dat er hulp geboden wordt, en dat ze in een groep het proces doormaken, zodat ze elkaar als gelijkgestemden kunnen vinden. De twee personeelsmanagers merken op dat een deel van de medewerkers weinig ervaring heeft met solliciteren: Toen de kinderopvang in 2005 een vlucht nam kwamen ze via hun opleiding de vestiging binnen, waar ze vaak meteen mochten blijven als ze in de groep pasten. Maaike Muskens ziet dat deelnemers het ondanks de omstandigheden fijn vinden om weer eens na te denken over wat zij interessant vinden: Het is verschrikkelijk dat mensen moeten vertrekken, maar dit biedt ze ook de kans om de zaken loopbaantechnisch weer eens op een rijtje te zetten. Zelfstandig ondernemerschap Muskens en Tonino zien hoe de deelnemers enthousiast ingaan op het voorstel dat hun is aangeboden. Ze overwegen zelfs het zelfstandig ondernemerschap: We horen terug dat ze nadenken over het opzetten van een kapsalon of het starten van een kinderkledingwinkel. Over het algemeen zijn het veelzijdige mensen die het gewend zijn geweest om zelf zaken op te pakken en te organiseren. Hopelijk werkt dit nu in hun voordeel. Over het algemeen zijn het veelzijdige mensen die het gewend zijn geweest om zelf zaken op te pakken en te organiseren. Sandra (44) maakte de stap van Kinderopvang naar Ouderenzorg Sandra moest noodgedwongen afscheid nemen van haar leuke baan als pedagogisch medewerker bij een kinderopvangorganisatie in Dordrecht. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten. Haar nieuwe baan als verzorgende in de ouderenzorg combineert ze met een opleidingstraject. Dat mijn functie verviel, vond ik heel erg jammer. Maar ik ben blij met de mogelijkheid om terug te gaan naar de schoolbanken en me verder te ontwikkelen, vertelt Sandra. Ze vindt dat je realistisch moet blijven. Ik ben 44 en dus niet meer de jongste, maar ook zeker niet oud. In de kinderopvang zijn voorlopig niet zoveel vaste banen te vinden. Ik heb nog wel even, dus ben blij met deze kans. Hoe Sandra op een baan in de zorg kwam? Ze kreeg via haar werkgever de kans om zich om te scholen via een verkort leer/werk traject. Sandra was direct enthousiast: Pedagogisch medewerker is ook een zorgberoep. Het sociale, dat verzorgende spreekt me gewoon aan, ik hou van mensen. Of dat nou kinderen zijn of ouderen. Zorgen voor ouderen lijkt me bovendien een dankbaar beroep. Die mensen hebben hun hele leven voor anderen gezorgd en hebben nu zelf verzorging nodig. Het verkorte scholingstraject duurt anderhalf jaar. Sandra gaat één dag per week naar school. Daarnaast werkt ze 24 uur per week bij Surplus in de Thuiszorg. Ze erkent dat het in het begin wel even wennen was, maar dat ze nu heel erg blij is met haar nieuwe loopbaan! 22

23 Facts & Figures Kinderopvang najaar 2013 is het gemiddeld aantal contracturen is de gemiddelde leeftijd van Kinderopvangmedewerkers van de Kinderopvangmedewerkers is vrouw werknemers telt de Kinderopvang in minder dan in 2012 heeft een MBO-opleiding heeft een communicatiecursus gevolgd is langer dan twee weken aaneen gesloten ziek geweest heeft ooit te maken gehad met verbale of fysieke agressie vindt de werkdruk hoog scoort hoog op vitaliteit in het werk van de werkgevers heeft een loopbaanof scholingsbeleid ontwikkeld Bronnen: Branche-kengetallen Kinderopvang (PGGM, 2013) In- en uitstroom Kinderopvang (PGGM, 2013) Werkgeversonderzoek 2013 (Panteia en FCB) FCB.nl

24 Het bestuur van FCB: t

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Oriënteren en Profileren Het Loopbaanplein van FCB helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten.

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang Kleine Mensen Grote Wensen Voor de betere kinderopvang Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang van kinderen van 0 tot

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werknemers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor wergevers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Een initiatief van FNV Bouw JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Je wilt gezond aan het werk blijven, plezier in je werk ervaren en voldoende uitdaging hebben. Dan kunnen onze coaches je hierbij helpen. Zij hebben

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Geef een twist aan je loopbaan. December 2014 Agnes Zandvliet, projectleider (om-)scholing

Geef een twist aan je loopbaan. December 2014 Agnes Zandvliet, projectleider (om-)scholing Geef een twist aan je loopbaan December 2014 Agnes Zandvliet, projectleider (om-)scholing Onderwerpen Loopbaan Omscholing >> In een veranderend speelveld Scholing Loopbaanevent WMD 2 AANBESTEDINGE N Het

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Sectorplan zorg en welzijn

Sectorplan zorg en welzijn Sectorplan 2014 2016 zorg en welzijn Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg en Kinderopvang en Landelijke plan zorg en Regionale plannen zorg Woensdag 25 februari 2015 Programma 2 sectorplannen:

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 Welkom! Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen,

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012 Nieuwsbrief editie 4 April/Mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief heeft als thema: Beweging. Een actueel thema, waarmee ik de afgelopen periode weer regelmatig ben geconfronteerd. Mijn column met als titel:

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Leef je Leven met Zin!

Leef je Leven met Zin! Leef je Leven met Zin! Geef zin aan het Leven, dan geeft het Leven zin aan jou Voor veel mensen is werk belangrijk. Niet alleen als bron van inkomen, maar ook als middel om je zelf te ontwikkelen en te

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Boventallig? Pech. Of toch niet?

Boventallig? Pech. Of toch niet? Boventallig? Pech. Of toch niet? Op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Harriët (37, foto) werkt drie jaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst als projectleider ICT. Maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap > voor de werkgever iedereen weer succesvol aan de slag tijd voor jouw volgende stap iedereen weer succesvol aan de slag Moet u medewerkers ontslaan? Omdat uw organisatie krimpt? Of omdat een medewerker

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Fit, vitaal en veerkrachtig! Duurzame inzetbaarheid en het gezondheidsprogramma

Fit, vitaal en veerkrachtig! Duurzame inzetbaarheid en het gezondheidsprogramma Fit, vitaal en veerkrachtig! Duurzame inzetbaarheid en het gezondheidsprogramma Livvit Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Vitaliteit, duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer Stress uit de bouw Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress Informatie voor de werknemer In de bouw wordt hard gewerkt, geen project verloopt hetzelfde.

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

"Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel?

Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel? FNV Loopbaanadvies Waarom? "Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel?" Houden dit soort vragen u bezig, dan

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement VAN DIERENARTSEN WORDT TEGENWOORDIG NIET ALLEEN EEN ROL VERWACHT IN HET BETER MAKEN

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions een nieuwe baan via Randstad HR Solutions Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou en je collega s.

Nadere informatie

E-portal Ontwikkel jezelf!

E-portal Ontwikkel jezelf! Initiatief van sociale partners in de sport (WOS, FNV Sport,CNV en De Unie), NOC*NSF en Randstad. De E-portal is speciaal ontwikkeld voor medewerkers werkzaam bij een sportorganisatie en ondersteunt hen

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER

WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER 1 2 3 Thema 3 WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER Module Werkplezier Wat is werkplezier. Factoren die werkplezier beïnvloeden. Werkplezier behouden en vergroten. Inleiding 1 Als medewerkers kunnen inspelen op

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie