Facts & Figures Kinderopvang WORK IN. Bewaarposter Loopbaanplein. Combinatiefunctie. progress. praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Facts & Figures Kinderopvang WORK IN. Bewaarposter Loopbaanplein. Combinatiefunctie. progress. praktijk"

Transcriptie

1 WORK IN progress Bewaarposter Loopbaanplein Combinatiefunctie i n d e praktijk Facts & Figures Kinderopvang Najaar 2013

2 colofon Column Najaar 2013 FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers in de branches Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening om zich in hun werk te blijven ontwikkelen richting de toekomst. Dit magazine verschijnt 3x per jaar. Tussentijdse ontwikkelingen, nieuwe stimuleringsregelingen en andere handige wetenswaardigheden over de ontwikkeling van het werken in de branche: zie en meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Aan dit nummer werkten mee: Diverse werkgevers en werknemers, Marjolein Versteeg, Karen Hofstede, Angeli Hagoort, Marjolijn Brachten, Els Geeris, Jennifer van Vuuren, Claudia Kamergorodski, Louis Rutten, Saskia van Beers en Joost van der Wegen. Concept en vormgeving: colourful tribe Angeli Hagoort, Marjolein Vernhout Creatieve oplossingen bedenken, snel schakelen en samenwerken Begin september ben ik bij FCB gestart als branchemanager Kinderopvang. Ik ben daarvoor ruim 13 jaar werkzaam geweest bij een regionale Kinderopvangorganisatie in Zuidoost-Brabant. In die tijd heb ik de ontwikkelingen in de Kinderopvang van dichtbij meegemaakt: de overgang van welzijnswerk naar een commerciële markt, de invoering van de Wet Kinderopvang, gigantische groei met lange wachtlijsten, zoektochten naar gekwalificeerde medewerkers, naar locaties waar nog een extra groep kon worden gestart... En nu de sombere cijfers die laten zien hoe de crisis toeslaat in onze sector. Ik vind het boeiend om te zien hoe wendbaar de sector kan zijn: creatieve oplossingen bedenken, snel schakelen, samenwerken en samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Prachtig vind ik het ook om te zien hoe bevlogen medewerkers elke dag weer hun aandacht en zorg geven aan de kinderen, ondanks onzekerheid of oplopende werkdruk. FCB springt in op de vragen die ontstaan op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met het Loopbaanplein. In het hart van dit magazine vind je een handige loopbaanposter met alle informatie om fit te worden en te blijven op de arbeidsmarkt. Er staan voor de komende periode nog meer mooie initiatieven op de planning. In de magazines, op onze website en in de (speciale) nieuwsbrieven zullen we je hiervan op de hoogte brengen. FCB zoekt continu naar ontwikkelingen in het werk die de branche verder kunnen helpen. Elke relevante bijdrage daaraan is welkom. Bel of mail branchemanager Kinderopvang Els Geeris om vragen of ervaringen te delen. t De herfst is nog niet voorbij en de winter komt nog. Maar met deze seizoenen wordt het begin gemaakt en de basis gelegd voor een lente en zomer die ook weer gaan komen. In de herfst is de oogst binnen. Ik zou willen vragen om ons te blijven voeden met jullie ideeën, passie en trots! Els Geeris Branchemanager Kinderopvang 2

3 4 inhoud Najaar 2013 Proeftuin Work in Progress Proeftuin Work in Progress 4 Getipt! 7 Samen werken, samen leren 8 FCB voor jou! 9 16 Stimuleringsregeling leidinggevenden 10 Loopbaanplein 12 Pilotproject combinatiefuncties Begeleid op zoek naar ander werk Ik ben trots op Prikbord 15 Pilotproject combinatiefuncties 16 Verschillende mensen, verschillende meningen 18 Nieuwe CAO Kinderopvang 19 Begeleid op zoek naar ander werk 20 Facts & Figures Kinderopvang

4 Proeftuin Work in Progress Kinderopvang en peuterspeelzaalorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid/Rotterdam zijn op zoek naar mogelijkheden om de mobiliteit van zittend personeel te vergroten. Ze hopen op die manier zo veel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen. Als er toch ontslagen vallen willen we medewerkers helpen passend werk te vinden. Daarbij kiezen ze voor twee perspectieven. De uitdagingen om voor de korte of langere termijn goed gekwalificeerd en talentvol personeel voor de branche Kinderopvang te behouden of medewerkers die niet kiezen voor die onzekere toekomst kansen bieden om in een andere branche ander werk te vinden. Voor beiden is intensieve begeleiding nodig. Deze zoektocht heeft geleid tot een samenwerking van vier Rotterdamse organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Visser en de Leeuw at Work en FCB die dit initiatief als proeftuin ondersteunt. Proeftuin Work in Progress gaat voor werkgevers en werknemers nieuwe ervaringen opleveren. Hoe kun je in deze tijd blijven werken aan behoud van talenten voor de branche? Daarvoor is lef en samenwerking nodig van alle partijen, werkgevers, werknemers, vakbonden en UWV. Daarom ondersteunt FCB dit initiatief uit de branche. Hoe zijn deze organisaties tot dit initiatief gekomen? Els Maasdam algemeen directeur Kinderdam, Rotterdam Deze proeftuin is een creatieve oplossing voor omstandigheden waar we niet direct op waren voorbereid: de grote vraaguitval in de Kinderopvang, gekoppeld aan de veranderde eisen in het vakgebied. We kunnen onze reorganisatie nu uitvoeren met de hulp van het outplacementbureau dat veel affiniteit heeft met ons werkgebied en dat alle partijen in het proces betrekt. Mensen die over de juiste kwalificaties beschikken, waarin veel is geïnvesteerd, kunnen we via het model At Work behouden voor onze organisatie. Dat talent willen we niet zomaar laten weglopen. De medewerkers die boventallig zijn geworden ondersteunen we in de keuze voor een nieuwe opleiding, of een andere baan. We willen hierin wat betekenen voor hen. Sommigen hebben al aangegeven dit als een kans te zien voor de start van een nieuwe carrière. We denken ook na over hoe we medewerkers aan de branche kunnen blijven binden om hen zo weer kansen te kunnen bieden in de organisatie mocht de economie weer aantrekken. Als organisaties kunnen we in deze proeftuin van elkaar leren, nu we het collectief zwaar hebben. 4

5 Vigdis van der Giesen directeur Peuter & Co, Rotterdam Ik vind het interessant dat we bij dit project aan kunnen sluiten, omdat wij als organisaties zo gezamenlijk kunnen optrekken. Als Peuter & Co zijn we al langer bezig met de mobiliteit van medewerkers. In onze peuterspeelzalen zijn we bezig de voorschoolse educatie steeds verder te professionaliseren, zo sluit de vroegschoolse educatie beter aan op het basisonderwijs. Hiervoor toetsen we de taalvaardigheid om te beoordelen of het voor de medewerker mogelijk is het taalniveau verder te ontwikkelen naar het niveau dat vereist is voor de voor- en vroegschoolse educatie en testen we de competenties/ kwaliteiten van medewerkers in relatie tot het werken in de voorschoolse educatie en de professionele omgang met het jonge kind. Omdat hiervoor ook didactiek om de hoek komt kijken, zijn we op zoek naar medewerkers die in staat zijn op dat abstractieniveau te opereren. Die ontwikkeling is helaas niet voor iedere medewerker weggelegd en er is niet voor iedereen werk. Medewerkers die ons moeten verlaten hebben hun hart natuurlijk wel op de goede plek zitten. Daarom zetten we in op intensieve van werk naar werk trajecten zodat zij ander werk kunnen vinden binnen of buiten de branche. Deze proeftuin is nu juist op gericht om de pareltjes die wij en de andere organisaties al in dienst hebben, via deze weg zoveel mogelijk kans te bieden om zich te ontwikkelen en in de branche te blijven werken. Yde Dagstra directeur KomKids, Rotterdam Ik vind dit een waanzinnig goed project. Deze crisis maakt duidelijk dat we goed moeten zorgen voor de medewerkers die het werk in de Kinderopvang doen. De laatste jaren hebben we hard ons best gedaan om mensen aan te nemen en op te leiden, terwijl we nu een deel weer moeten laten afvloeien. Met dit model kunnen we nu gaan bekijken waar de competenties en de interesses van mensen liggen, zodat we ze zich kunnen laten ontwikkelen, of hen inzetbaar kunnen maken voor de zorg of anderszins. Dat doen we ook om tegemoet te kunnen komen aan de veranderde eisen die klanten stellen aan de Kinderopvang. Waren we tot voor kort blij dat we goed personeel konden vinden, nu moeten zij ook echt meer optreden als gemotiveerde ambassadeurs van de sector. Voor zes euro per uur willen ouders een medewerker die hen vertelt hoe het hun kind die dag verging. Het mede ondersteunen en ontwikkelen van kinderen 5

6 heeft in de Kinderopvang de toekomst. Ook daarom zullen wij onze medewerkers beter intern moeten begeleiden. Voor de mensen die niet meer bij ons werkzaam kunnen zijn, moeten we ons best doen om te bekijken hoe we ze naar andere werk kunnen begeleiden. Deze Proeftuin biedt hiervoor via het At Work-model een positieve insteek. Meer informatie over deze (of andere) Proeftuinen die FCB ondersteunt en faciliteert? Neem dan contact op de onze werkveldadviseur Kinderopvang Karen Hofstede. t m e Chris van Tongeren directeur Kern Kinderopvang Randstad Het proces dat we nu ingaan is mooi, omdat dit het bewustzijn van de medewerkers over zichzelf versterkt, en tegelijk hun employabiliteit vergroot. We pellen met ze af waar het hen om gaat in hun werk, vervolgens bekijken we welke functie bij die ambitie aansluit. Voor de mensen van wie we toch afscheid moeten nemen, hebben we nu verbinding gevonden met een netwerk dat groter is dan onszelf. Daardoor kunnen we die talenten hopelijk de mogelijkheid bieden om uit te stromen naar andere partijen in de branche, of juist daarbuiten. In het kader van de proeftuin zouden we met elkaar ook na kunnen denken over een talentenpool. Op die manier kunnen we de mensen aan het werk houden en onderzoeken waar de vraag van onze organisaties beter op elkaar kan aansluiten. Als er een overschot aan werk in een deelsegment ontstaat, kunnen we daarop inspelen. Hoewel het model van At Work ook confronterend kan zijn voor medewerkers, ben ik ervan overtuigd dat dit een goede werkwijze is. Ik juich het toe dat FCB de verantwoordelijkheid voor deze Proeftuin mede op zich heeft genomen en dat wordt geïnvesteerd in een project, waarvan de precieze uitkomst niet op voorhand duidelijk moet zijn. Bestaande oplossingen bieden nu onvoldoende mogelijkheden. We moeten dus op zoek naar nieuwe wegen. 6

7 Nieuwe website FCB heeft aan het begin van dit jaar een visuele metamorfose ondergaan. In lijn met de ingeslagen weg: samen met werkgevers en werknemers in de branche, ondersteunend en stimulerend, praktisch en transparant. Onze huisstijl kreeg een nieuw jasje en ook de website is volledig aangepast. Overzichtelijker, minder tekst, meer ervaringen en interactiever. Wij zijn heel benieuwd wat jij ervan vindt. Kijk op en laat je mening horen. We zijn benieuwd en staan open voor verbetering: Deel je mening en word Peilstation We nodigen iedereen die werkzaam is in de Kinderopvang uit om Peilstation te worden. Als Peilstation krijg je maximaal acht keer per jaar een vragenlijst voorgelegd met vragen over thema s die spelen in onze branche. Wij vinden jullie inbreng heel belangrijk en met wat we van jullie horen kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op wat er nodig is. Met jullie input wordt de dienstverlening van FCB verder aangescherpt. Een win-win situatie dus! Interesse? Stuur dan een mailtje naar Rianne Witteveen: Werkdruk of gewoon druk werk? Verzuimsignaal Meld, voorkom en verminder verzuim. FCB biedt iedere organisatie in de kinderopvang kosteloos toegang tot het online VerzuimSignaal: een compleet verzuimmanagementsysteem voor grote en kleine organisaties. Kijk op bij ARBO - Aanpak verzuim Hoe breng je het thema werkdruk in je team ter sprake? Sinds kort is er het Werkdrukspel, speciaal ontwikkeld voor de Kinderopvang. Het kaartspel helpt om op een ontspannen en oplossingsgerichte manier als team in gesprek te gaan over werkdruk. bij ARBO - Aan de slag met werkdruk Risicomonitor Een veilig en gezonde omgeving voor kinderen, een prettig werkklimaat voor medewerkers. Met de Risicomonitor (ontwikkeld door FCB i.s.m. VeiligheidNL) inventariseer je de risico s en pak je ze aan. Eenvoudig en snel. En je voldoet aan de wettelijke eisen. Kijk op bij de branche Kinderopvang Plezier in uitvoering, mini-editie Wil je aandacht geven aan de samenwerking in je team? Ga dan aan de slag met de methode Plezier in Uitvoering. Jij of je team kunnen deze methode bijvoorbeeld gebruiken om: werkplezier te bevorderen of werkdruk te verlagen teams en organisaties te versterken Er zijn drie methodes: voor medewerkers (zelf), teams (samen) en leidinggevenden. 7

8 Samen werken, Samen leren Andere principes van organiseren en manieren om efficiënter en effectiever beschikbare capaciteit en talenten van medewerkers te benutten, daar zijn veel organisatie tegenwoordig mee bezig. Belangrijk hierbij is dat medewerkers zich bewust zijn van hun toegevoegde waarde en zijn toegerust voor de (huidige en toekomstige) arbeidseisen. Maar hoe kunnen medewerkers continue blijven leren en omgaan met alle (maatschappelijke) veranderingen? Hoe pak je dat aan? FCB faciliteert, ondersteunt en begeleidt samen met zes HRD-adviseurs 20 organisaties met het opzetten van een nieuwe manier van werken door (samen)werken en leren te integreren. De eerste organisaties zijn onlangs gestart. Aan de hand van een helder geformuleerd vraagstuk zijn zij aan de slag gegaan met een HRD-adviseur. De Wiebelwagen De Wiebelwagen wil haar pedagogische kwaliteit, die goed is, graag op peil houden en nog verder verbeteren. Daarvoor is zelfreflectie en feedback op elkaars handelen nodig. De medewerkers willen dat ook graag om zichzelf verder te verbeteren. Met ondersteuning van een HRD-adviseur gaan ze aan de slag met het leren geven en omgaan met feedback. Fides Zoals bij veel organisaties in de kinderopvang zijn het spannende tijden bij Fides. Gedwongen ontslagen zijn tot nog toe voorkomen, maar het besef is bij iedereen aanwezig dat er stappen nodig zijn om dit zo te houden. Hoe creëer je bewustwording rondom klantgerichtheid. Hoe kun je een visitekaartje zijn voor de organisatie? Op welke momenten ben je dat wel, wanneer niet en hoe kun je dat verder uitbouwen? De opgedane kennis, ervaringen en opbrengsten deelt FCB met niet-deelnemende organisaties uit de branches. Zo kan iedereen van elkaar leren. Nieuwsgierig geworden naar de eerste stappen en ervaringen van deze organisaties? Of benieuwd naar de vragen van andere organisaties? Kijk rond in de Samen werken, Samen leren-etalage op FCB.nl en laat je inspireren! Er is nog ruimte voor aanvragen Aanmelden kan tot 1 november Kijk op bij Leren en ontwikkelen Subsidies en regelingen 8

9 Kinderopvang Live Vakbladen Kinderopvang en Management Kinderopvang organiseren op zaterdag 23 november gezamenlijk het bruisende evenement Kinderopvang Live! Dé ontmoetingsplek voor pedagogisch medewerkers, gastouders en managers in de kinderopvang. Voor 35,- kun je deze dag diverse workshops, activiteiten én de vakbeurs bezoeken. Inclusief lunch en gratis parkeren. In het Kinderopvang Café ga je in debat met deskundigen en met collega s uit andere organisaties. Verder is er muziek, een taalquiz, zijn er stoelmassages, fotoshoots en nog veel meer. Boekentip: Volwassen geworden. Terugblik op dertig jaar kinderopvang Liesbeth Schreuder beëindigt in 2013 haar werkzame leven. Zij laat kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang dit boekje na. Als cadeau aan de sector waarin zij met zoveel plezier heeft gewerkt. Vanuit haar persoonlijke visie kijkt zij in dit boekje terug op dertig jaar kinderopvang in Nederland. Haar conclusie: de Kinderopvang is definitief de kinderschoenen ontgroeid. Kinderopvang is een basisvoorziening geworden, maar wel eentje waar je voor betaalt. ( 7,50) Tips voor deze rubriek? Deel het met de redactie: Deel jouw (positieve) visie op de Kinderopvang: Marianne blogt over wat er speelt in de Kinderopvang: Bloggers-Kinderopvang 9

10 Tot bloei komen door training De christelijke kinderopvangorganisatie Bzzzonder kwam in aanmerking voor de financiële bijdrage (van 50%) die FCB geeft in het kader van de stimuleringsregeling voor leidinggevenden in de kinderopvang. Personeelsadviseur Jantine van Dormaël is blij met de trainingen die met de bijdrage kunnen worden bekostigd. Dit was precies wat we nodig hadden. Als een cadeau ervaarden ze het bij Bzzzonder, vertelt Jantine van Dormaël, dat de aanvraag voor de stimuleringsregeling werd gehonoreerd door FCB. De opzet van zo n trainingssessie zat al langer in het vat. Het idee van een eigen Bzzzonder Inspiratie School had al enigszins vorm gekregen, maar het opzetten van trainingen was er nog niet van gekomen. De prioriteit lag er, maar er was nog even geen capaciteit, aldus de personeelsadviseur. Tot de aankondiging van de stimuleringsregeling voor trainingen voor leidinggevenden binnenkwam. Toen dacht ik, dit moet wel voor ons zijn. Diezelfde week hebben we contact opgenomen voor meer informatie, zijn we om de tafel gaan zitten om een conceptplan op te stellen, en hebben we onze aanvraag ingediend. Niet lang daarna hoorden we dat we onze aanvraag was gehonoreerd. Stormachtige groei Bzzzonder maakte de laatste jaren een stormachtige groei door. Van een club van 30 mensen naar een kinderopvangorganisatie van 100 medewerkers, met acht vestigingen: in Amersfoort, Barneveld, Hoogeveen, Nieuw-Vennep, Nijkerk en Nieuwleusen. In deze tijden van vraaguitval verbaast de snelle ontwikkeling van Bzzzonder ook de medewerkers wel eens. Jantine denkt dat de groei te danken is aan de kwaliteit van de opvang bij Bzzzonder en de gedrevenheid van haar collega s: We hebben medewerkers in dienst met passie voor kinderen en hun talentontwikkeling. Naast de eigenschap om kinderen liefdevol te verzorgen, hebben zij meerdere kwaliteiten. Bijvoorbeeld in muziek, drama en sport. Die talenten worden dagelijks ingezet voor de ontwikkeling van de 10

11 kinderen. De medewerkers van Bzzzonder denken altijd in mogelijkheden, en blijven in gesprek met ouders over hun wensen en belangen. Wij vangen bijvoorbeeld kinderen met een speciale zorgvraag op, en in twee van onze vestigingen kunnen kinderen en ouders s avonds terecht voor een warme, gezonde maaltijd van de kookstudio. Mondige ouders In tijden waarin ouders mondiger worden en Kinderopvangmedewerkers zakelijker moeten worden, is het werk van de pedagogisch medewerker er niet eenvoudig op geworden. Jantine: Naar de ouders toe willen we uitstralen dat we er voor ze zijn, en met hen meedenken. Soms moet je een ouder teleurstellen of een alternatief aanbieden. Hoe vertel je ze dat? Het op een goede manier communiceren met die ouders is steeds belangrijker geworden. Dit had tot gevolg dat men ging nadenken over de veranderende rol van de vestigingsmanagers en hun assistenten, die bij Bzzzonder dan ook tot coaches werden uitgeroepen. Zij moeten ervoor zorgen dat de pedagogisch medewerkers tot bloei komen in hun functioneren. Daarvoor is het nodig dat er meer feedback gegeven wordt over wat belangrijk is in de organisatie. Dat is niet altijd makkelijk in een klein team. Effectiever communiceren Om hier beter voor uitgerust te kunnen zijn, mogen de coaches en de assistent-coaches bij Bzzzonder nu dus een gesubsidieerde training gaan volgen. De training bestaat uit maatwerk en is onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) van de werknemers. Dat is de reden dat er tijdens het traject ook individuele gesprekken met de medewerkers plaatsvinden. FCB heeft de organisaties de vrijheid gelaten om zelf op zoek te gaan naar passende trainingen bij gecertificeerde organisaties. Hetzij bij het trainingsbureau zelf, of in-company. De trainingen bij Bzzzonder zullen worden uitgevoerd door coaching- en trainingsbureau Novus van Hilbert Molendijk, waar men eerder goede ervaringen mee had. De training is breed opgezet en beslaat vier dagen, plus een halve terugkomdag. Tijdens de trainingen krijgen medewerkers de uitslag van een persoonlijke gedragsscan. Hierdoor krijgen ze inzicht in hoe ze overkomen op anderen, waardoor het communiceren met ouders of collega s effectiever wordt. De eerste trainingsdag bestaat uit een warmingup, waarin zelfkennis centraal staat. Vragen die hierbij aan de orde komen gaan over het herkennen van het gedrag van kinderen, hun ouders en de PM ers en welke leidinggevende vaardigheden belangrijk zijn. Op dag 2 gaat het over het communiceren met ouders tijdens de intake en tijdens de dagelijkse contacten. Leidinggeven en teambuilding komen op dag 3 aan de orde. Op de vierde dag behandelt Novus het omgaan met veranderingen en het meenemen van de collega s hierin. Coach en assistent-coach Vanwege de hogere eisen die ouders stellen aan de opvang, is daarnaast besloten om op alle vestigingen een coach en een assistent-coach aan het werk te laten gaan. Daarvoor was dat maar bij vier van de acht kindercentra het geval. De personeelsadviseur: We denken de kinderen en ouders hierdoor nog meer te kunnen bieden dan ot nu toe het geval was. Dat heeft wel tot gevolg dat er pedagogisch medewerkers zullen doorschuiven naar leidinggevende posities. Voor hen is dat spannend en uitdagend. Bij het trainingsprogramma kunnen ze daarom veel baat hebben. Inmiddels heeft Jantine de uitnodigingen voor de trainingen verstuurd. De reacties daarop waren positief: Ik merkte dat de medewerkers het zien als een stuk bevestiging van wat ze doen. Ze worden voor vol aangezien, en krijgen op deze manier handvatten aangereikt om hun werk nog beter te kunnen uitvoeren. Leidinggevenden geven vorm aan verandering Om de ontwikkeling en de kwaliteit van (nieuwe) leidinggevenden in de Kinderopvangen Peuterspeelzaalbranche te ondersteunen, heeft FCB een stimuleringsregeling opgezet. Voor ervaren en beginnende leidinggevenden wordt een financiële bijdrage beschikbaar gesteld, die ingezet kan worden voor het volgen van trainingen op het gebied van basisvaardigheden in leidinggeven en leidinggeven aan veranderingen. Tot 15 december 2013 kun je aanspraak maken op de subsidieregeling. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op fcbkinderopvang.nl bij Leren en Ontwikkelen, Subsidies en Regelingen - Stimuleringsregeling Leidinggevenden. 11

12 12

13 13

14 Ik ben trots op... Wanda Schepers directrice BSO Zus en Zo in Bergschenhoek e.o. Geïnspireerd door de brede scholen in Italië en Noorwegen zocht Wanda al jaren geleden naar samenwerkingen tussen BSO Zus en Zo en scholen, cultuur-, welzijnen sportorganisaties. Trots ben ik eigenlijk op iedereen, mijn collega s op de werkvloer die elke dag klaarstaan om de kinderen op te vangen, de kinderen die aan het einde van de dag toch liever nog even het verhaaltje afluisteren voordat ze naar huis gaan. De schooldirectie die ons de ruimte geeft of dit allemaal waar te maken. Maar het meest trots ben ik op mijn directrice Wanda Schepers. Geïnspireerd door de brede scholen in Italië en Noorwegen zocht Wanda al jaren geleden naar samenwerkingen tussen BSO Zus en Zo en scholen, cultuur-, welzijn- en sportorganisaties. Want samen, vindt Wanda, kunnen we nog beter zorgen voor optimale groei en ontwikkeling van de kinderen. 8+ denktank Door deze samenwerkingen kunnen mijn collega s en ik onze kinderen een leuk maar ook educatief en creatief verantwoord programma bieden. Samen met bijvoorbeeld de Bibliotheek Oostland, theater Vlammen, gediplomeerde muziekdocenten, de Circusschool en het Hip Hop House in Rotterdam en onze eigen collega s organiseren we vele workshops. Voor de inhoud van de workshops vragen we advies aan onze 8+ denktank. Alle kinderen van acht jaar en ouder kunnen zich verkiesbaar stellen en aan hen wordt echt advies gevraagd voor bijvoorbeeld het samenstellen van een nieuw activiteitenaanbod of de aanschaf van nieuw spelmateriaal. Ruimte om te leren Ik ben zo trots op Wanda omdat zij de grondlegger van dit alles is. Wanda ziet altijd het positieve van iets in en heeft een enorme drive om ergens iets van te maken. Heb je advies nodig of zit je even in de knoop, dan kun je haar ook altijd bellen; ze staat altijd en op elk tijdstip voor je klaar. Fijn is dat Wanda je het werk niet uit handen neemt maar je juist de ruimte geeft om te leren. Zo groeien we allemaal! En als je je dan beseft dat BSO Zus en Zo 9 jaar geleden is begonnen met 1 vestiging en nu in 2013 bestaat uit 18 vestigingen mogen, wij best trots zijn op Wanda en natuurlijk alle mensen om haar heen die het allemaal waargemaakt hebben. En nog steeds waarmaken. Anja Vijverberg locatiehoofd BSO Terra 14

15 PRIKBORD Als de kinderen vrolijk en enthousiast zijn. En helemaal als je een bepaald doel met een kind bereikt. Stephanie Dorjee, PM er Kinderhonk Amsterdam (babygroep, locatie Fizeau) Als de kinderen na een mooie dag met spelen, lachen, knutselen en knuffelen blij met hun ouders naar huis gaan. Marjan Steffens, pedagogisch medewerker Kinderwoud, Heerenveen (locatie Us Kubus) Na een dag met nieuwe activiteiten en kinderen die eigenlijk liever willen blijven, en met een lach naar huis gaan. Elise Eudoxie, assistent-leidinggevende Levantjes Kinderopvang, Amsterdam Wanneer ga je na een werkdag weer blij naar huis? Als je merkt dat iedereen zich thuis voelt, we als team goed samenwerken en dat ouders hun kind met een gerust hart bij ons laten komen. Suzanne Hofman, pedagogisch medewerker, kinderopvang OOK, Apeldoorn Als je ziet dat kinderen zich tijdens hun spel ontwikkelen. Het hoeft niet groots te zijn. Als het voor het kind maar belangrijk is. José van Egeraat, pedagogisch medewerkster Kobergroep, Breda (bso Tompouce) Als de kinderen door mijn bijdrage een fijne dag hebben gehad en de ouders daar s avonds helemaal blij van worden. Frances Hehanussa, babyleidster mini-stek, Utrecht Als ik met ieder kind wel iets bijzonders of grappigs heb kunnen delen. Helga Daalder, senior pedagogisch medewerker Tinteltuin, Hoorn xxx xxx 15

16 Werken in Kinderopvang en Zorg en Welzijn tegelijk Het is een pasklare oplossing voor beide partijen. De afspraak die is gemaakt tussen Kinderdagverblijf Kiekeboe in Almelo en Carintreggeland in Oldenzaal. Carintreggeland gaat twee medewerkers van Kiekeboe opleiden voor het werk in haar organisatie, zodat zij naast de uren die zij voor de buitenschoolse opvang maken, ook aan de slag kunnen in het zorg- en welzijnswerk. De nieuwe constructie moet de medewerkers met kleine contracten, van doorgaans 12 uur, meer perspectief gaan bieden. Kiekeboe-directeur Irmgard Hensen legt uit: Er is veel verloop in die groep, omdat zij de omvang van het werk en de beperkte uren na een tijdje onbevredigend vinden. De pedagogisch medewerkers draaien maar drie uur per dag. Daar zijn ze de hele dag aan kwijt, terwijl ze er aan het einde van de maand niet van rond kunnen komen. Hoewel Hensen zich voor kan stellen dat deze collega s daarom verder gaan zoeken, is het voor haar bedrijf wel lastig: We hebben ze eerst helemaal opgeleid en ingewerkt, waarna ze weer vertrekken. De directeur was blij met het voorstel dat Carintreggeland deed om tot een pilotproject voor combinatiefuncties te komen. Dat kwam voort uit het gegeven dat medewerkers die s middags bij Kiekeboe werken, s morgens en s avonds voor de zorgen welzijnsorganisatie aan slag zouden kunnen. Grondige aanpak Carintreggeland pakte de zaken meteen grondig aan. De organisatie hield een voorlichtingsbijeenkomst voor de kinderopvangmedewerksters, die door zo n 15 medewerkers van Kiekeboe werd bezocht. Uiteindelijk waren er twee medewerkers die de stap wilden wagen. Jonge meiden die de kans op meer werk met beide handen aangrepen, aldus Irmgard Hensen. Een voorbehoud is trouwens wel dat zij de opleiding moeten terugbetalen, mochten zij deze om verwijtbare redenen niet afmaken. Medewerkers behouden In september zijn de twee medewerkers van Kiekeboe daadwerkelijk voor Carintreggeland aan de slag. Zij behouden het contract van 12 uur dat ze met het Kinderdagverblijf hebben, maar krijgen er 16 uur werkuren bij in het zorg- en welzijnswerk. Hensen is opgetogen over de nieuwe constructie: De twee medewerkers zijn nog steeds beschikbaar voor ons, op vast ingeroosterde tijden. Hoewel we ze minder flexibel in kunnen zetten, blijven ze hierdoor wel voor ons behouden. Twee werkgevers Het concept dat Kiekeboe en Carintreggeland neerzetten, bleek vrij eenvoudig uit te voeren: In feite komt het erop neer dat de medewerkers twee werkgevers hebben, die de werktijden op elkaar hebben aangepast. Door samen te roosteren en goede afspraken te maken over welke organisatie over welke werktijd kan beschikken kan deze kans worden benut. Formeel-juridisch zitten er geen haken en ogen aan. Hensen denkt dat een proef als deze de eerste stap zou kunnen zijn op weg naar meer combinatiefuncties. Ook omdat de sector zich in zwaar weer bevindt. Voor ons is het fantastisch dat we nu medewerkers meer werk kunnen aanbieden. 16

17 Uit de praktijk Maaike Engelbertink (23) is begin september aan het werk gegaan in één van de combinatiefuncties die door Kiekeboe en Carintreggeland zijn gecreëerd. Ze werkt sinds 2010 voor kinderdagverblijf Kiekeboe, met een vast contract. Omdat ze daarin steeds minder uren kon draaien, had ze wel oren naar de nieuwe constructie. Maaike herinnert zich hoe er in het begin veel belangstelling was van haar collega s voor een voorlichtingsbijeenkomst bij Carintreggeland: De leiding had aangegeven dat dit eraan zat te komen. We waren wel benieuwd wat er op ons afkwam. Daarna volgde een meeloopochtend in de ouderenzorg. Drie collega s bleken daarna ook daadwerkelijk belangstelling te tonen voor de nieuwe functies. Maaike was blij er een van te zijn. Ze moest haar motivatie aan Carintreggeland toelichten tijdens een sollicitatie: Ik heb toen aangegeven dat ik als kind al aan mijn moeder vertelde dat ik later graag voor mensen wilde zorgen. Maaike werd aangenomen. Ze werkt nu maandag, dinsdag en donderdag voor Kiekeboe in de BSO, terwijl ze daarnaast 16 uur bij Carintreggeland inzetbaar is. Dit kan zowel in de dag-, avond-, of nachtdienst zijn, als in de weekeinden. Daarnaast volgt ze via Carintreggeland op vrijdag op het ROC een dag een opleiding tot Verzorgende niveau 3. Maaike: Ik vind de combinatiefunctie een uitdaging. Maar als je dit doet, moet je er wel echt achter staan. Want je moet veel beschikbaar zijn, en ook nog de studie ernaast doen - hoewel Carintreggeland je ook de kans geeft om het huiswerk binnen je werkuren te doen. Wat mij betreft komt er iets moois uit mijn nieuwe baan. Ze vroeg zich wel nog even af hoe de overgang van kinderen naar de oudere cliënten zou verlopen. Ook dat bleek geen probleem te zijn: Ik vind het tot nu toe heel leuk, het bevalt goed. 17

18 Cindy Naber voelt zich als Assistent Leidinggevende erg verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Het Kinderkasteel (Meppel). Door goed te plannen, te overleggen en samen te werken, zijn we een heel goed team. We delen echt de verantwoordelijkheid. Want ook al hebben wij het heel druk, de kinderen mogen hier natuurlijk geen last van hebben. Als de druk oploopt, heb ik de neiging om me op te sluiten op kantoor en flink door te werken. Om weer wat te ontspannen, haal ik daarna een kopje koffie of maak ik een praatje. Als de druk regelmatig te hoog is, om welke reden dan ook, dan adviseert Cindy om vooral tijdig een signaal af te geven. Loop er niet te lang mee rond, daar help je echt niemand mee. Ik ga met een goed gevoel naar huis, als ik mijn taken heb gedaan, mijn gesprekken goed zijn gegaan én we met z n allen weer vrolijke kinderen over hebben gedragen. Want dáár doe ik het voor! Naam: Werkt bij: Functie: Cindy Naber Het Kinderkasteel, KOO Meppel Assistent Leidinggevende Omgaan met werkdruk. Hoe doe je dat? Naam: Kelly Vrieze Werkt bij: Kinderopvang Op Stoom, Haarlem Functie: Locatiecoördinator BSO Bij Kinderopvang Op Stoom (Haarlem) is de werkdruk aan het begin van het schooljaar het hoogst. Als locatiecoördinator BSO heeft Kelly Vrieze behoorlijk veel te doen. Gelukkig houd ik niet van teveel rust lacht ze. En dan serieuzer: Ik heb echt moeten leren om met werkdruk om te gaan. Tijdens mijn studie heb ik geleerd om mijn grenzen te herkennen en aan te geven. En om geen valse verwachtingen te scheppen. Nu deelt ze haar kennis en ervaring met de pedagogisch medewerkers. Ze begeleidt hen bij het stellen van prioriteiten. En op de vestigingen gebruiken ze logboeken voor de overdracht. Omdat je zo zeker weet dat belangrijke informatie gedeeld is, valt de druk weg om alles te moeten onthouden. Van maandag tot en met donderdag heeft Kelly het behoorlijk druk. Op vrijdag zijn er minder kinderen en collega s. Daarom is dit haar inhaaldag. Ik ga aan het einde van de week tevreden naar huis, als ik weet dat de belangrijkste dingen gedaan zijn. En met de rest gaan we volgende week weer aan de slag! Hoe ga jij om met werkdruk? En wat kun je doen om werkdruk te verminderen. Kijk op bij ARBO - Aan de slag met werkdruk. 18

19 In een lastige periode voor de branche is het gelukt om tot een CAO te komen De CAO geeft duidelijkheid en rust is op het gebied van de loonontwikkeling en de flexibele inzet van personeel. Daarnaast heeft deze CAO een duidelijke focus op kwaliteit en professionalisering van de branche. Om bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit van de pedagogisch medewerker ben ik heel blij met de afspraak over ethiek. We gaan bij enkele organisaties aan de slag met ethische vorming en aanspreekcultuur. Ik ben trots op de cao-afspraak dat een organisatie een jaarurensystematiek kan invoeren. Hiermee kan de werkgever zijn werknemers flexibeler inzetten. Dit helpt ondernemers in de Kinderopvang beter in te spelen op de vraag naar Kinderopvang en de dienstverlening daarop aan te passen. En dit kan bijdragen aan behoud van werkgelegenheid in de branche. Nu er een CAO Kinderopvang is kunnen we gezamenlijk verder werken aan kwaliteit en werkgelegenheid in de sector. Mag ik met diploma x in de kinderopvang werken? Meer weten over de kwalificatie-eis, opleidingen en diploma s, gelijkstellingsverzoeken, voorbeelden van diploma s, of over ontwikkelmogelijkheden van pedagogisch medewerkers? Kijk op bij CAO - veel gestelde vragen Eind oktober is het nieuwe CAO-boekje Kinderopvang te bestellen via FCB.nl De digitale versie is nu al beschikbaar op bij cao 19

20 Begeleid op zoek naar ander werk Estro Kinderopvang moest door vraaguitval in de sector afscheid nemen van een deel van haar personeel. Om medewerkers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun vertrek, maakt de organisatie gebruik van (een van de trajecten uit) de Loopbaanwinkel van FCB. Maaike Muskens en Juliette Tonino van Estro kozen bewust voor dit instrument: De Loopbaanwinkel heeft alle tools in huis die nodig zijn. Een tegemoetkoming voor het vrijwillig inleveren van contracturen, zelfroosteren, en een initiatief voor het begeleiden van medewerkers naar de zorg; Estro had al heel wat alternatieven ingezet om de interne arbeidsmobiliteit van haar medewerkers te vergroten. Maar dat leverde niet het gewenste resultaat op, zodat men uiteindelijk terechtkwam bij de Loopbaanwinkel van FCB. Beperkt Verantwoordelijk voor de personeelszaken bij Estro is Maaike Muskens. De uitvoering van het outplacementproject is in handen van Juliette Tonino. Muskens schetst hoe de organisatie het omgaan met de vraaguitval vanaf het begin ervaarde: Het was op de vestigingen al best een schok toen we tijdelijke contracten met vaste uren niet meer konden verlengen. Dat soort maatregelen waren medewerkers bij ons niet gewend. Estro ging niet over een nacht ijs, toen zij moest kiezen voor een partij die de outplacement voor haar rekening ging nemen. Juliette Tonino legt uit waarom de Loopbaan- 20

21 Over de Loopbaanwinkel en het Loopbaanplein winkel van FCB uit de bus kwam: FCB is een landelijke organisatie, die voor dit traject samenwerkt met Matchcare, een bedrijf dat haar sporen in de kinderopvang heeft verdiend. Men kent de MBO-doelgroep en kan uit de voeten met de specifieke groep van SPW-3 en -4 opgeleide medewerkers, die door hun specifieke scholing lastiger in andere sectoren terechtkunnen. De Loopbaanwinkel heeft ook de praktische tools in huis die nodig zijn. Keuze De getroffen medewerkers kregen in de brief voor hun ontslag en het gesprek dat hierover werd gevoerd informatie over de routes die ze konden volgen. Zoals in het sociaal plan overeengekomen, hebben ze namelijk een keuze: of per 1 oktober afscheid nemen met een ontslagvergoeding, of in dienst blijven tot 1 november, en gebruikmaken van de Loopbaanwinkel. Dit laatste is hen bewust aangeboden, het was geen verplichting, licht Juliette Tonino toe: Vrijwilligheid biedt de beste basis om met zo n traject te kunnen starten. De Loopbaanwinkel en het Loopbaanplein zijn online-platformen waar medewerkers die met ontslag geconfronteerd worden, of medewerkers die hun baan dreigen te verliezen, terecht kunnen voor persoonlijkheidstesten, het opstellen van een cv en het solliciteren via een vacaturebank - met potentiële banen. Voor een snelle review van de cv kunnen de deelnemers terecht bij een e-coach. Tijdens het bezoek aan de vacaturebank krijgen de kandidaten advies over hoe zinvol of kansrijk het is om op bepaalde functies te reageren. Tonino: Uit dit hele proces komt naar voren wat mensen willen, wat hun mogelijkheden zijn, en waarop zij zich kunnen oriënteren. Als Estro organiseren we ook enkele regionale bijeenkomsten, waarop de deelnemers met elkaar kunnen optrekken. Het zijn roerige tijden in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD), Jeugdzorg en Kinderopvang. Onderwerpen als mobiliteit en loopbaanondersteuning zijn aan de orde van de dag. Voor de Sociale Partners* aanleiding om extra ondersteuning te bieden aan werkgevers en werknemers. Daarmee zijn twee unieke landelijk initiatieven ontstaan op het gebied van loopbaanontwikkeling; de Loopbaanwinkel (loopbaanwinkel.nl) en het Loopbaanplein (loopbaanplein.fcb.nl). De Loopbaanwinkel biedt verschillende persoonlijke begeleidingstrajecten aan waarmee werknemers hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. De persoonlijke begeleiding richt zich op loopbaanoriëntatie en van werknaar-werk-trajecten, zowel in groepen als individueel. FCB stimuleert de trajecten met een financiële bijdrage voor werkgevers. Op het Loopbaanplein kun je allerhande (gratis) diensten en producten vinden, zoals het E-portfolio, vacaturetools en zelftesten op het gebied van arbeidsontwikkeling. Het Loopbaanplein is bedoeld voor werknemers en werkgevers, die werkzaam zijn in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Loopbaanplein.fcb.nl Loopbaanwinkel.nl * De Sociale Partners vormen het bestuur van FCB; Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, MOgroep, Jeugdzorg Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang. 21

22 De reacties na de eerste bijeenkomst waren positief, vertelt de projectleider: Medewerkers vinden het fijn dat er hulp geboden wordt, en dat ze in een groep het proces doormaken, zodat ze elkaar als gelijkgestemden kunnen vinden. De twee personeelsmanagers merken op dat een deel van de medewerkers weinig ervaring heeft met solliciteren: Toen de kinderopvang in 2005 een vlucht nam kwamen ze via hun opleiding de vestiging binnen, waar ze vaak meteen mochten blijven als ze in de groep pasten. Maaike Muskens ziet dat deelnemers het ondanks de omstandigheden fijn vinden om weer eens na te denken over wat zij interessant vinden: Het is verschrikkelijk dat mensen moeten vertrekken, maar dit biedt ze ook de kans om de zaken loopbaantechnisch weer eens op een rijtje te zetten. Zelfstandig ondernemerschap Muskens en Tonino zien hoe de deelnemers enthousiast ingaan op het voorstel dat hun is aangeboden. Ze overwegen zelfs het zelfstandig ondernemerschap: We horen terug dat ze nadenken over het opzetten van een kapsalon of het starten van een kinderkledingwinkel. Over het algemeen zijn het veelzijdige mensen die het gewend zijn geweest om zelf zaken op te pakken en te organiseren. Hopelijk werkt dit nu in hun voordeel. Over het algemeen zijn het veelzijdige mensen die het gewend zijn geweest om zelf zaken op te pakken en te organiseren. Sandra (44) maakte de stap van Kinderopvang naar Ouderenzorg Sandra moest noodgedwongen afscheid nemen van haar leuke baan als pedagogisch medewerker bij een kinderopvangorganisatie in Dordrecht. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten. Haar nieuwe baan als verzorgende in de ouderenzorg combineert ze met een opleidingstraject. Dat mijn functie verviel, vond ik heel erg jammer. Maar ik ben blij met de mogelijkheid om terug te gaan naar de schoolbanken en me verder te ontwikkelen, vertelt Sandra. Ze vindt dat je realistisch moet blijven. Ik ben 44 en dus niet meer de jongste, maar ook zeker niet oud. In de kinderopvang zijn voorlopig niet zoveel vaste banen te vinden. Ik heb nog wel even, dus ben blij met deze kans. Hoe Sandra op een baan in de zorg kwam? Ze kreeg via haar werkgever de kans om zich om te scholen via een verkort leer/werk traject. Sandra was direct enthousiast: Pedagogisch medewerker is ook een zorgberoep. Het sociale, dat verzorgende spreekt me gewoon aan, ik hou van mensen. Of dat nou kinderen zijn of ouderen. Zorgen voor ouderen lijkt me bovendien een dankbaar beroep. Die mensen hebben hun hele leven voor anderen gezorgd en hebben nu zelf verzorging nodig. Het verkorte scholingstraject duurt anderhalf jaar. Sandra gaat één dag per week naar school. Daarnaast werkt ze 24 uur per week bij Surplus in de Thuiszorg. Ze erkent dat het in het begin wel even wennen was, maar dat ze nu heel erg blij is met haar nieuwe loopbaan! 22

23 Facts & Figures Kinderopvang najaar 2013 is het gemiddeld aantal contracturen is de gemiddelde leeftijd van Kinderopvangmedewerkers van de Kinderopvangmedewerkers is vrouw werknemers telt de Kinderopvang in minder dan in 2012 heeft een MBO-opleiding heeft een communicatiecursus gevolgd is langer dan twee weken aaneen gesloten ziek geweest heeft ooit te maken gehad met verbale of fysieke agressie vindt de werkdruk hoog scoort hoog op vitaliteit in het werk van de werkgevers heeft een loopbaanof scholingsbeleid ontwikkeld Bronnen: Branche-kengetallen Kinderopvang (PGGM, 2013) In- en uitstroom Kinderopvang (PGGM, 2013) Werkgeversonderzoek 2013 (Panteia en FCB) FCB.nl

24 Het bestuur van FCB: t

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

sociaal aan de slag met ARBEIDSMARKT FITHEID & SAMEN oplossingen vinden OVERBODIG? ondernemerschap Nr 1 - Voorjaar 2013 werkers zijn inventief,

sociaal aan de slag met ARBEIDSMARKT FITHEID & SAMEN oplossingen vinden OVERBODIG? ondernemerschap Nr 1 - Voorjaar 2013 werkers zijn inventief, sociaal werkers zijn inventief, verbindend & praktisch aan de slag met ARBEIDSMARKT FITHEID OV E R 4 JAAR OVERBODIG? ondernemerschap & SAMEN oplossingen vinden Nr 1 - Voorjaar 2013 colofon Column Voorjaar

Nadere informatie

Albert Jan Kruiter weg van gebaande paden. zakelijke aanpak. marijke vos & eric de macker over sectorplan. beter voor cliënt

Albert Jan Kruiter weg van gebaande paden. zakelijke aanpak. marijke vos & eric de macker over sectorplan. beter voor cliënt Albert Jan Kruiter weg van gebaande paden zakelijke aanpak beter voor cliënt marijke vos & eric de macker over sectorplan augustus 2014 colofon Column augustus 2014 FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Zoek je een baan of stage in de Kinderopvang?

Zoek je een baan of stage in de Kinderopvang? 8 Werken in de kinderopvang Zoek je een baan of stage in de Kinderopvang? Als je een baan of stage zoekt in de Kinderopvang, kijk dan op www.werkinkinderopvang.nl. Je vindt er een actueel overzicht van

Nadere informatie

Uit de praktijk: de coachingsprofielen van Welstede

Uit de praktijk: de coachingsprofielen van Welstede 1 Best Practices Uit de praktijk: de coachingsprofielen van Welstede Wie Welstede is een middelgrote welzijnsonderneming die kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk en sociaal-cultureel werk aanbiedt. Die

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

E VIR AG. ontwikkeling in beweging

E VIR AG. ontwikkeling in beweging E VIR AG ontwikkeling in beweging Voorwoord In het najaar van 2005 kreeg de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) de vraag van de nieuw opgerichte Projectdirectie Leren & Werken of het mogelijk was

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Peuterspeelzalen. Naschoolse opvang. Tieneropvang. Gastouderopvang. Jaarverslag. mee. door

Kinderdagverblijven. Peuterspeelzalen. Naschoolse opvang. Tieneropvang. Gastouderopvang. Jaarverslag. mee. door Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Naschoolse opvang Tieneropvang Gastouderopvang groeien Jaarverslag SKBNM2007 groeien mee groeien door groeien Muiden 31 t Kwetternest 30 De Spetters 27+28 Villa Zeezicht

Nadere informatie

Wij dagen je uit te focussen

Wij dagen je uit te focussen Wij dagen je uit te focussen Door rust en vertrouwen behaal je sneller resultaten. blz. 18 Hoe krijg je grip op je loopbaan? blz. 10 Wij zijn Elffers. Betrokken, resultaatgericht en deskundig. Wij begeleiden

Nadere informatie

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf.

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf. Februari 2009 work life balance Voor elk wat wils Mobiel werken Belangrijke balans Arbeidsongeschiktheidverzekering Een goed evenwicht tussen werk en privé klinkt natuurlijk geweldig. Iedereen heeft echter

Nadere informatie

inhoud algemene ledenvergadering clink mei 2014

inhoud algemene ledenvergadering clink mei 2014 inhoud 6 28 10 12 algemene ledenvergadering 2014 14 22 2 clink mei 2014 voorwoord De jeugd heeft de toekomst! Ik kan me zo voorstellen dat veel jongeren bij het horen van deze uitspraak hun schouders ophalen.

Nadere informatie

ZorgZijn. Werkt DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. HRM-Proeverij

ZorgZijn. Werkt DE VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. HRM-Proeverij ZorgZijn Arbeidsmarktmagazine zorg & welzijn Werkgeversvereniging voor en Welzijn Werkt jaargang 01 oktober 2013 HRM-Proeverij Programma pag. 10-11 Dit is een publicatie van werkgeversvereniging ZorgZijn

Nadere informatie

Op zoek naar het handwerk van de overheidsmanager

Op zoek naar het handwerk van de overheidsmanager nr. 45 Maart 2014 Op zoek naar het handwerk van de overheidsmanager Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement + Beleidsprogramma A+O fondsen + Gemeente Den Haag: Project Kansrijk + Leergang Veranderen

Nadere informatie

mindful AAN DE SLAG trajectbegeleider AANGIFTE Van Jeugdzorgwerker naar OF NIET? medewerker één gezin, één plan

mindful AAN DE SLAG trajectbegeleider AANGIFTE Van Jeugdzorgwerker naar OF NIET? medewerker één gezin, één plan mindful AAN DE SLAG Van Jeugdzorgwerker naar trajectbegeleider AANGIFTE DOEN OF NIET? één gezin, één plan één medewerker Nr 1 - Voorjaar 2013 colofon Column inhoud 4 voorjaar 2013 Voorjaar 2013 FCB stimuleert

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Groeien, verbreden, verdiepen. Kies je koers. Loopbaanontwikkeling & mobiliteit

Groeien, verbreden, verdiepen. Kies je koers. Loopbaanontwikkeling & mobiliteit Groeien, verbreden, verdiepen Kies je koers Loopbaanontwikkeling & mobiliteit Voorwoord Recht doen aan talent In dit boekje vind je onze visie op loopbaanontwikkeling en mobiliteit voor de komende tijd.

Nadere informatie

over in de BEWEEG JIJ MEE IN DE NIEUWE JEUGDZORG? werken

over in de BEWEEG JIJ MEE IN DE NIEUWE JEUGDZORG? werken 3 NIEUWE WERKVORMEN Pionieren op het snijvlak van commercie en zorg Jan 1 4 NIEUWE REALITEIT Wat is er veranderd na 1 januari? 6 NIEUWE AANPAK Maatschappelijke voelsprieten uit BEWEEG JIJ MEE IN DE NIEUWE

Nadere informatie

Inhoud. 1. Trots op jullie inzet 3. 2. Kengetallen Personeel 2014 5. 3. interviews 6. 4. Overige cijfers en grafieken 26. - Druk met de 3 D s 7

Inhoud. 1. Trots op jullie inzet 3. 2. Kengetallen Personeel 2014 5. 3. interviews 6. 4. Overige cijfers en grafieken 26. - Druk met de 3 D s 7 Sociaal Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Trots op jullie inzet 3 2. Kengetallen Personeel 2014 5 3. interviews 6 - Druk met de 3 D s 7 - Mensen weer een toekomst geven 8 - Hokken of flexen 10 - Bestemmingsplannen:

Nadere informatie

Beste mensen als eerste naar het regionaal loopbaancentrum. Loopbaankrant. Speciale editie. Verderop in de krant;

Beste mensen als eerste naar het regionaal loopbaancentrum. Loopbaankrant. Speciale editie. Verderop in de krant; Werken in West-Brabant Krant De krant van de aangesloten overheden bij www.werkeninwestbrabant.nl Uitgave 3. Verschijning juni 2009. Oplage 7.500 exemplaren op basis van controlled circulation. Voor u

Nadere informatie

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan Verandermanager Strategische en praktische tips om plezier te sturen Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan "Wees de verandering die je in de wereld wilt zien." [Mahatma Gandhi]

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo handreiking wajongere als werknemer Kansen creëren voor Wajongeren bij hogescholen

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo handreiking wajongere als werknemer Kansen creëren voor Wajongeren bij hogescholen arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo handreiking wajongere als werknemer Kansen creëren voor Wajongeren bij hogescholen Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inhoud 1 inleiding 3 2 wat

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen voor Zorg & Welzijn Inhoud Wie zijn we? Heel opleidingen Wat willen we met onze trainingen bereiken? Onze trainers Trainingen Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Sisa s magazine nummer 1 2012. vol trots

Sisa s magazine nummer 1 2012. vol trots Sisa s magazine nummer 1 2012 vol trots daaag! 03 inhoudsopgave Odilia Osinga en haar zeven dwergen 4 KDV Locatie Us Sté in Warns Gerrit de Vries over zijn trots 8 Grutsk! Sandra van der Zee draait een

Nadere informatie

magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012

magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012 magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012 COLUMN Geen natuurlijk lijderschap In dit Agressie en geweld tegen publieke dienstverleners krijgt de laatste jaren terecht veel aandacht. Met het programma

Nadere informatie

info Onze passie kent geen beperkingen WBC Echt van start De belangrijke rol van broers en zussen PSW producten online! De opmars van lean werken

info Onze passie kent geen beperkingen WBC Echt van start De belangrijke rol van broers en zussen PSW producten online! De opmars van lean werken PSW Wie en wat binnen onze organisatie Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs

Nadere informatie