1 Bijlage I: PROVISIEREGLEMENT 2011 VERSIE 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Bijlage I: PROVISIEREGLEMENT 2011 VERSIE 1.0"

Transcriptie

1 1 Bijlage I: PROVISIEREGLEMENT 2011 VERSIE 1.0 Het Provisiereglement maakt onderdeel uit van de intermediairovereenkomst. Algemeen Dit Provisiereglement kent verschillende (productafhankelijke) provisievormen en provisiegrondslagen. De provisievorm samen met de provisiegrondslag en het provisiepercentage (op jaarbasis) bepalen het recht op provisie van de Bemiddelaar. Per product kunnen meerdere provisievormen toegekend worden. Provisievormen Dit Provisiereglement kent de navolgende provisievormen: 1. Doorlopend Deze provisie wordt maandelijks na afloop van de maand uitgekeerd over die producten die worden geadministreerd onder het administratieve nummer dat door de Aanbieder per maandultimo aan de Bemiddelaar is toegekend. Bij betalingsachterstanden op het product vervalt het recht op provisie; 2. Eenmalig Deze provisie wordt eenmalig uitgekeerd voor die producten waarbij de Bemiddelaar een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Cliënt tot stand heeft gebracht. Het tijdstip van uitkering van de provisie kan per productsoort verschillen; 3. Obligotoeslag Deze provisie wordt toegekend aan bepaalde producten en is afhankelijk van het overschrijden van vooraf vastgestelde grenzen en kan toegekend worden naast andere provisievormen. Pagina 1

2 Artikel 1A. Actieve spaarrekeningen De provisie wordt berekend over de uitstaande saldi per ultimo van de maand. PRODUCT RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Optima Spaarrekening 749 Doorlopend 0,20% Maxisparen 837 Doorlopend 0,20% Jaarsparen 873 Doorlopend 0,20% Bonus Sparen 966 Doorlopend 0,20% Topsparen Vrij / Spaar-op-maat Vrij Doorlopend 0,40% (1) Geldmarkt 643 Doorlopend 0,15% (1) Groeirente Jaar 668 Doorlopend 0,315% (1) Keuzedeposito jaarrente 698 Doorlopend 0,15% (1) Maandrente 699 Doorlopend 0,315% (1) Meerkeuze Sparen (zakelijk) 862 Doorlopend 0,15% (2) Jaarrentedeposito (zakelijk) 863 Doorlopend 0,15% (2) Geldmarktdeposito (zakelijk) 864 Doorlopend 0,15% (2) Maandrentedeposito (zakelijk) 865 Doorlopend 0,15% (2) Inkomensplan Doorlopend 0,315% Spaarrekening 025 Doorlopend 0,35% Betaalrekening 026 Doorlopend 0,35% Privérekening 003 Doorlopend 0,35% Junior spaarrekening 629 Doorlopend 0,35% Spaarloonrekening 963 Doorlopend 0,24% Levenslooprekening 841 Doorlopend 0,15% (3) Lijfrentenieren Doorlopend 0,20% (3) Lijfrente Sparen Doorlopend 0,20% (3) Gouden Handdruk Doorlopend 0,20% (3) Eigen Huis Rekening 956 Doorlopend 0,20% (1) onderdeel van Spaar-op-Maat (2) onderdeel van Meerkeuze Sparen Zakelijk (3) Complex product (voor bankspaarproducten is er de mogelijkheid provisievrij te bemiddelen) NOOT Artikel 1B. Inactieve spaarrekeningen De provisie wordt berekend over de uitstaande saldi per ultimo van de maand. PRODUCT RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Gewone Spaarrekening 21 Doorlopend 0,40% Vast Annuïteiten 31 Doorlopend 0,32% Reserveringsrekening 78 Doorlopend 0,10% Patentrekening 499 Doorlopend 0,30% Maxi Vrij Spaarrekening 633 Doorlopend 0,40% Eindrente 639 Doorlopend 0,32% (1) Groeirente Eind 644 Doorlopend 0,32% (1) Spaarbewijzen Doorlopend 0,32% Jaarrente 669 Doorlopend 0,32% (1) Portefeuille sparen 702 Doorlopend 0,32% TopSparen Uitvaart 703 Doorlopend 0,32% Keuzedeposito jaarrente 787 Doorlopend 0,15% ExtraRenterekening 814 Doorlopend 0,20% Spaar Plus 816 Doorlopend 0,20% (3) Garantie Beleggen (depositodeel) 844 Doorlopend 0,24% (2) (3) Garantie Beleggen (vrije rekening) 845 Doorlopend 0,00% (2) (3) Extrarente (zakelijk) 928 Doorlopend 0,15% Royaal Sparen 951 Doorlopend 0,12% Groei Sparen 952 Doorlopend 0,22% Flex Sparen 953 Doorlopend 0,22% Drie Sterren Sparen 954 Doorlopend 0,22% Extra Plus+ Rekening 955 Doorlopend 0,42% Apen Klimrekening 957 Doorlopend 0,42% Sneltreinspaarrekening 958 Doorlopend 0,42% Spaar Zakelijk rekening 959 Doorlopend 0,12% Droom Sparen 960 Doorlopend 0,22% Premiesparen 961 Doorlopend 0,42% Spaarloonrekening 962 Doorlopend 0,42% Extra Sparen 965 Doorlopend 0,20% (1) onderdeel van Spaar-op-Maat (2) Voor contracten met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2008 (3) Complex product NOOT Pagina 2

3 Artikel 2. Betaalrekeningen De provisie wordt berekend over het uitstaande debet- of creditsaldo per ultimo van iedere maand. PRODUCT RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE NOOT PER JAAR Privérekening Doorlopend 1,00% Zakenrekening 798 Doorlopend 1,25% Basisrekening 823 Doorlopend 0,00% Jongerenrekening 971 Doorlopend 1,00% (1) Betaalrekening 970 Doorlopend 1,00% (1) Zakelijke privérekening 082 Doorlopend 1,00% (1) Plus Betalen 830 Doorlopend 1,00% Basis Betalen 002 Doorlopend 1,00% (1) inactief product Artikel 3. Beleggingsrekeningen De provisie wordt berekend over het uitstaand debet- of creditsaldo per ultimo van iedere maand. Alle genoemde producten zijn zogenaamde complexe producten. PRODUCT RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Beleggingsrekening (creditsaldo) 087 Doorlopend 0,25% Artikel 4. Obligotoeslag De toeslag wordt berekend over het gehele obligo van de rekeningen per ultimo van iedere maand zoals genoemd onder: PRODUCTGROEP OPMERKING 1. Spaarrekeningen Exclusief complexe producten 2. Betaalrekeningen Over de creditsaldi Voor zover deze rekeningen worden geadministreerd onder het administratieve nummer dat door de Aanbieder aan de Bemiddelaar is toegekend en het totale obligo de volgende grens overschrijdt: VAN TOT PROVISIEVORM TOESLAGPERCENTAGE PER JAAR Doorlopend 0,025% Doorlopend 0,050% Doorlopend 0,075% Doorlopend 0,090% Doorlopend 0,100% Hoger dan Doorlopend 0,110% Pagina 3

4 Artikel 5. Effecten Over de waarde per maandultimo van specifieke groepen van effecten in een effectenportefeuille wordt een doorlopende provisie vergoed. Alle genoemde producten zijn zogenaamde complexe producten. PRODUCT REKENINGVORM RSC DSC PROVISIE PROVISIE NOOT VORM PERCENTAGE Huisfondsen Beleggingsrekening Doorlopend 0,375% Beleggersgiro Garantie Beleggen Spaar Plus Levensloop Lijfrente (opbouw) Beleggingshypotheek Verm.plan. hypotheek (1) (1) (1) (1) inactief product Artikel 6. Consumptieve kredieten 1. Per afgesloten consumptief krediet wordt gedurende de looptijd van het krediet een doorlopende provisie vergoed over het uitstaande saldo van het krediet per ultimo van iedere maand. 2. Indien de kredietnemer vanwege betalingsachterstanden of andere redenen in bijzonder beheer is, wordt geen doorlopende provisie meer vergoed. Vanaf het moment dat de kredietnemer weer uit bijzonder beheer wordt genomen, wordt weer doorlopende provisie vergoed, doch niet met terugwerkende kracht. Expliciet geldt dit indien de kredietnemer tenminste twee maanden achterstallig is met de betaling van de vervallen maandelijkse termijnbedragen (inclusief assurantiepremie Kredietpolis). 3. Geen provisie is verschuldigd als het krediet vroegtijdig wordt opgeëist ingevolge de in de kredietovereenkomst bepaalde gevallen. 4. De roodstanden op betaalrekeningen worden voor de provisie niet gezien als een consumptief krediet. De provisiepercentages op jaarbasis luiden als volgt: CK PORTEFEUILLE VAN TOT PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Doorlopend 0,96% Doorlopend 1,25% Doorlopend 1,50% Doorlopend 1,75% Doorlopend 2,00% en hoger Doorlopend 2,25% Kredietpolis Dit product kan niet meer worden afgesloten. De door de cliënt betaalde assurantiepremie. PRODUCT PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Kredietpolis Doorlopend 35% Pagina 4

5 Artikel 7. Hypothecaire geldleningen 1. De hoogte van de verstrekte hypothecaire geldlening vormt de grondslag voor de toekenning van provisie. De hoogte van de provisie is afhankelijk van de leningvorm en de rentevorm van de geldlening. Voor alle provisiepercentages geldt dat zij, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, alleen van toepassing zijn indien de hypothecaire geldlening tegen standaard tarieven en tegen standaard kosten verstrekt zijn. 2. Bij omzetting van de ene leningvorm naar de andere leningvorm wordt het verschil tussen het destijds van toepassing zijnde provisiepercentage en het actuele provisiepercentage vergoed indien voor de nieuwe hypotheekvorm een hogere actuele provisie van toepassing is. 3. Over de hierna te noemen leningvormen of rentevormen van de lening welke zijn aangevraagd vóór 1 januari 2007 wordt een doorlopende provisie van 0,10% vergoed: Alle hypotheekvormen met Stabielrente; Alle Beleggingshypotheken; Alle hypotheekvormen met Rentedemper; Levenhypotheken: Indien geoffreerd tijdens de actieperiode (tot 1 januari 2006) én hierop is een éénmalige bemiddelingsprovisie van 0,75% vergoed, wordt gedurende de eerste 5 jaar een doorlopende provisie vergoed van 0,4% en vanaf het zesde jaar wordt een doorlopende provisie van 0,1% vergoed. Het recht op doorlopende provisie wordt niet toegekend indien er door de Aanbieder een korting is verleend op het tarief. 5. Bepalend voor het al dan niet complex zijn van een hypotheek is de aanwezigheid van één of meerdere hoofdsommen binnen de hypotheekaanvraag met een complex karakter. De volgende hypotheekvormen leiden tot het ontstaan van een complex product: Beleggingshypotheek; Spaarrekening Hypotheek; Beleggingsrekening Hypotheek; Hypotheek met duurzame ASN fondsen; Levenhypotheek (inactief); Spaarhypotheek; Aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een verpande polis. 6. Het samenvoegen van een niet-complexe hypotheekvorm van de Aanbieder met een ander product door de Bemiddelaar leidt tot het ontstaan van een complex product. De Bemiddelaar is gehouden om dit aan de Aanbieder te melden. Een als gevolg van samenstelling door de Bemiddelaar, complex geworden hypotheekvorm zijn: Aflossingsvrije hypotheek; Annuïteitenhypotheek; Lineaire Hypotheek. 7. Indien een Cliënt bij eenzelfde Bemiddelaar binnen een periode van 3 maanden na aanvraag van een hypotheek meerdere producten sluit, worden deze geacht deel uit te maken van hetzelfde advies. Voor een niet-complexe hypotheek geldt dan dat deze alsnog als complex wordt beschouwd, waardoor de provisieregeling voor complexe producten alsnog van toepassing wordt. De hoogte van de eenmalige en doorlopende provisie voor complexe producten is afhankelijk van de contractuele looptijd van de betreffende hypotheek. 8. Het recht op doorlopende provisie vervalt zodra de intermediairovereenkomst eindigt. 9. Doorlopende provisie wordt jaarlijks achteraf vergoed over de restant hoofdsom (minus opgebouwde spaardelen in geval van spaarhypotheek). 10. Voor alle in artikel 7 genoemde hypothecaire kredieten geldt een terugbetalingsregeling voor de ontvangen eenmalige bemiddelingsprovisie indien de hypotheek, het verzekeringsdeel of het beleggingsdeel binnen vijf jaren wordt beëindigd dan wel wordt omgezet naar een andere leningvorm. De terugbetalingsregeling is niet van toepassing op hypotheken die worden beëindigd door overlijden van de debiteur of één der debiteuren of verkoop van de woning anders dan binnen een termijn van 6 maanden na passeerdatum. Als verdiend wordt beschouwd 1,67% van de provisie van iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. 11. De provisiegrondslag voor een overbruggingskrediet is de hoogte van de aan de kredietnemer in rekening gebrachte afsluitprovisie. Pagina 5

6 De provisie voor de Bemiddelaar bedraagt 50% van de afsluitprovisie. 12. Per afgesloten Hypotheek-op-Zeker-polis wordt in geval van maandpremie een doorlopende provisie vergoed van 20% bij polissen die vóór 23 december 2009 zijn afgesloten (voor polissen afgesloten vóór 15 oktober 2005 bedraagt de provisie 40%) van de maandpremie. Voor polissen die na 23 december 2009 zijn afgesloten geldt een provisie van 12,5 %. Voor polissen tegen koopsom geldt dat bij onnatuurlijk verval binnen vijf jaar na ingangsdatum de niet verdiende provisie moet worden terugbetaald. Het beëindigen van de polis als gevolg van overlijden van de verzekerde is geen onnatuurlijk verval. Als verdiend wordt beschouwd 1,67% van de provisie van iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. 13. Indien de kredietnemer vanwege betalingsachterstanden of andere redenen in bijzonder beheer is, wordt geen doorlopende provisie meer vergoed. Vanaf het moment dat de kredietnemer weer uit bijzonder beheer is genomen, wordt weer doorlopende provisie vergoed, doch niet met terugwerkende kracht. 14. Voor hypotheken, verstrekt in het kader van de meeneemregeling (of verhuisregeling) geldt een afwijkende provisieregeling. Indien uitsluitend de pro-resto hoofdsom mee gaat naar het nieuwe onderpand wordt geen bemiddelingsprovisie vergoed. Voor het, naast de mee te nemen hoofdsom, nieuw te verstrekken hypotheekbedrag, is wél de reguliere provisie van toepassing. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de meeneemregeling doch een bestaande polis van een Spaarhypotheek, een Levenhypotheek, of een effectendepot van een Beleggingshypotheek wordt opnieuw meeverbonden aan een nieuw verstrekte hypotheek, dan geldt op de bemiddelingsprovisie een afslag, zijnde het verschil tussen de provisie voor een complex product en een niet-complex product 15. De hogere provisie voor complexe producten van de Aanbieder is slechts van toepassing voor zover het bedrag van de hoofdsom van de hypotheek correspondeert met het doelkapitaal van de onderliggende polis of het effectendepot. Indien het doelkapitaal lager is dan de hoofdsom van de betreffende hypotheek is over het tekort de, lagere, provisie voor niet-complexe producten van toepassing. 16. Bij overdracht van een relatiebestand aan een derde, is de nieuwe Bemiddelaar gehouden aan de terugbetalingsregeling. Ook indien op verzoek van de Cliënt het product is ondergebracht bij een ander administratief nummer (dat door de Aanbieder aan een Bemiddelaar is toegekend), is de nieuwe Bemiddelaar gehouden aan de terugbetalingsregeling. 17. De Bemiddelaar ontvangt de hierna aangegeven bemiddelingsprovisie in percentage van de hoofdsom over de particuliere financieringen met hypothecair onderpand in Nederland die via de Bemiddelaar bij de Aanbieder tot stand zijn gekomen. 18. U mag niet meer provisie ontvangen (en wij betalen) dan de kosten die zijn gemaakt en de inspanning die is geleverd met het verlenen van de dienst aan uw klant. Als een deel van de kosten en de inspanning al zijn gedekt door een rechtstreekse betaling van de klant aan u mogen wij u hier niet nogmaals voor belonen. Als wij u daar om verzoeken, bent u verplicht ons inzicht te geven in de relatie tussen de ontvangen beloning en uw kosten en inspanning. Als sprake is van een niet-passende beloning hebben wij het recht de beloning die u van ons ontvangt aan te passen. U bent verplicht het teveel betaalde aan ons terug te betalen. 19. Voor de bemiddeling in niet als complex product gedefinieerde Hypothecaire Financieringen kent de Bank een eenmalige provisie toe met een maximum van Voor de bemiddeling in als complex product gedefinieerde Hypothecaire Financieringen kent de Bank een totale provisie (eenmalige en doorlopende) toe met een maximum van Pagina 6

7 AANGEPASTE PERCENTAGES VANUIT CONTROLLING VOOR 2011 Complex product Looptijd lening Eenmalige provisie (d) Doorlopende provisie 1 t/m 10 jaar (e) 1,09% 0,11% 11 t/m 15 jaar 1,11% 0,10% 16 t/m 20 jaar 1,20% 0,08% 21 t/m 25 jaar 1,27% 0,06% 26 t/m 30 jaar 1,33% 0,05% Eenvoudig product Looptijd lening Eenmalige provisie (d) Doorlopende provisie Alle looptijden 1,15% Geen Eenvoudig product gecombineerd tot complex product Looptijd lening Eenmalige provisie (d) Doorlopende provisie 1 t/m 10 jaar (f) 0,71% 0,07% 11 t/m 15 jaar 0,73% 0,07% 16 t/m 20 jaar 0,79% 0,05% 21 t/m 25 jaar 0,84% 0,04% 26 t/m 30 jaar 0,87% 0,04% (d) Hier genoemde percentages gelden alleen wanneer 1% afsluitprovisie aan de cliënt in rekening is gebracht. (e) Het percentage eenmalige provisie is van toepassing bij een hypotheek van 10 jaar. Wanneer de looptijd korter is moet het percentage eenmalige provisie naar rato verlaagd worden. In geval van een looptijd van 5 jaar bedraagt het percentage dus 0,55%. (f) Het percentage eenmalige provisie is van toepassing bij een hypotheek van 10 jaar. Wanneer de looptijd korter is moet het percentage eenmalige provisie naar rato verlaagd worden. In geval van een looptijd van 5 jaar bedraagt het percentage dus 0,36%. Artikel 8. Hypotheek-op-Zeker (Woonlastenverzekering) Voor bemiddeling bij de Hypotheek-op-Zeker die tegen koopsom wordt afgesloten, ontvangt de Bemiddelaar een éénmalige bemiddelingsprovisie van 12,5% van de door de cliënt betaalde koopsom. Voor bemiddeling bij de Hypotheek-op-Zeker, die tegen maandpremie wordt afgesloten, ontvangt de Bemiddelaar maandelijks een bemiddelingsprovisie van 12,5% over de door de Cliënt betaalde maandpremie, gedurende de looptijd van de polis. Deze provisie wordt rechtstreeks vergoed door Cardif Schadeverzekeringen NV. Wanneer de premie van de Hypotheek-op-Zeker als koopsom wordt voldaan, zal de provisie over de gehele periode ineens worden uitgekeerd. Bij onnatuurlijk verval gelden de navolgende verdienperioden: TIJDSTIP VERDIENPERCENTAGE in jaar 1: 0% (restitutie van 100%) in jaar 2: 20% (restitutie van 80%) in jaar 3: 40% (restitutie van 60%) in jaar 4: 60% (restitutie van 40%) in jaar 5: 80% (restitutie van 20%) Na jaar 5: 100% (geen restitutie provisie) Pagina 7

8 Artikel 9. Garantie Beleggen Garantie Beleggen bestaat uit een combinatie van een specifieke deposito en een specifiek effectendepot met huisfondsenbeleggingen. De provisie voor beide delen is reeds opgenomen in artikel 1 spaarrekeningen en artikel 5 effecten. Garantie Beleggen is een complex product. PRODUCT PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE NOOT Garantie Beleggen (1) Over de inleg (huisfonden) Eenmalig 0,00% Over de inleg (deposito) Eenmalig 0,00% Over het saldo van de huisfondsen Doorlopend 0,375% Over het saldo van het deposito Doorlopend 0,24% (1) Voor contracten met een ingangsdatum vanaf 1 januari Voor contracten met een ingangsdatum voor 1 januari 2007 is de destijds geldende eenmalige provisieregeling van kracht. Voor Garantie Beleggen geldt een terugbetalingsregeling voor de ontvangen eenmalige provisie, indien het spaardeposito en/of het beleggingsdeel binnen vijf jaar (bij looptijden tot en met 10 jaar) of binnen 10 jaar (in geval van looptijden van meer dan 10 jaar), wordt beëindigd. De terugbetalingsregeling is niet van toepassing op Garantie Beleggen rekeningen die worden beëindigd door overlijden van de (mede)rekeninghouder. Als verdiend wordt beschouwd 1,67% van de provisie voor iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. Bij overdracht van een relatiebestand aan een derde, is de nieuwe Bemiddelaar gehouden aan de terugbetalingsregeling. Ook indien op verzoek van de cliënt het product is ondergebracht bij een ander administratief nummer (dat door de Aanbieder aan een Bemiddelaar is toegekend), is de nieuwe Bemiddelaar gehouden aan de terugbetalingsregeling. Pagina 8

9 Artikel 10. RegioBank Verzekeringen in het kader van de assurantiebemiddeling Onder verzekeringen wordt verstaan, de onder RegioBank label gesloten levensverzekeringen: RegioBank Studieverzekering (inactief) RegioBank Vermogensverzekering (inactief) RegioBank Pensioenhiaatverzekering (inactief) Deze producten kunnen niet meer worden afgesloten. Verzekeringen met een polis opmaakdatum vanaf 1 januari Premiebetalende verzekeringen De provisie wordt berekend over de periodieke premie en wordt maandelijks achteraf vergoed. De terugverdienperiode is 5 jaar en is van toepassing op de eenmalige provisie. Als verdiend wordt beschouwd 1/60 e deel van de provisie voor iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. Uitgangspunt bij de berekening van de terug te betalen provisie is de laatste volledige kalendermaand. VERHOUDING EENMALIGE PROVISIE (1) DOORLOPENDE PROVISIE (2) Minimum / 20 4,44% 1,11% Minimum 2008 en / 30 4,11% 1,76% Alternatief 60 / 40 3,75% 2,50% Alternatief 50 / 50 3,33% 3,33% (1) De eenmalige provisie wordt berekenend over (premie x duur). (2) De doorlopende provisie wordt berekend over elke premiebetaling. 2. Koopsom- en hoogstortingen De provisie wordt berekend over het bedrag van de koopsom of storting en wordt maandelijks achteraf vergoed. De terugverdienperiode is 5 jaar en is van toepassing op de eenmalige provisie. Als verdiend wordt beschouwd 1/60 e deel van de provisie voor iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. Uitgangspunt bij de berekening van de terug te betalen provisie is de laatste volledige kalendermaand. VERHOUDING EENMALIGE PROVISIE (3) DOORLOPENDE PROVISIE (4) Minimum / 20 7,11% 1,78% Minimum 2008 en / 30 6,58% 2,82% Alternatief 60 / 40 6,00% 4,00% Alternatief 50 / 50 5,33% 5,33% (3) De eenmalige provisie wordt berekenend over (premie x duur). (4) De doorlopende provisie wordt berekend over elke premiebetaling. Verzekeringen met een polis opmaakdatum tot 1 januari Premiebetalende verzekeringen: De standaard bemiddelingsprovisie bedraagt premie (p) x duur (d) x 5%. De terugverdienperiode is 5 jaar. Als verdiend wordt beschouwd 1/60 e deel van de provisie voor iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. Uitgangspunt bij de berekening van de terug te betalen provisie is de laatste volledige kalendermaand. 2. Koopsom- en hoogstortingen: De standaard bemiddelingsprovisie bedraagt 8%, mits het koopsombedrag aan de Maatschappij is voldaan. Pagina 9

10 Artikel 11. Ingangsdatum Dit Provisiereglement geldt per 1 januari 2011 en is behoudens wijzigingen geldig tot en met 31 december Alle voorgaande provisieafspraken vervallen op 1 januari RegioBank behoudt zich het recht voor om op ieder moment het Provisiereglement 2011 eenzijdig tussentijds (en eventueel met terugwerkende kracht) aan te passen. Een reden voor aanpassing kan zijn een wijziging in huidige wetten en/of regels en/of in de uitleg die daaraan door de bevoegde autoriteiten (o.a. AFM/DNB) wordt gegeven. De aanvraagdatum is leidend voor de bepaling welke provisieregeling van toepassing is. Pagina 10

11 Pagina 11

BIJLAGE I: PROVISIEREGLEMENT 2012 VERSIE 1.0

BIJLAGE I: PROVISIEREGLEMENT 2012 VERSIE 1.0 Het Provisiereglement maakt onderdeel uit van de intermediairovereenkomst. Algemeen Dit Provisiereglement kent verschillende (productafhankelijke) provisievormen en provisiegrondslagen. De provisievorm

Nadere informatie

PROVISIEREGLEMENT 2013 VERSIE 1.0

PROVISIEREGLEMENT 2013 VERSIE 1.0 Het Provisiereglement maakt onderdeel uit van de adviseurovereenkomst. Algemeen Dit Provisiereglement kent verschillende (productafhankelijke) provisievormen en provisiegrondslagen. De provisievorm samen

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Allianz Plus 4 3. Allianz Rekening 4 4. Allianz

Nadere informatie

HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR

HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012 Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 05 150 11-12 ALGEMEEN n Deze beloningsregeling maakt deel uit van de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hypotheek Gilde Noord BV, Nijbracht 126, Postbus 1085, 7801 BB, Emmen, www.hypotheekgilde.nl, 0591-650660, 0591-650666, : www.hypotheekgilde.nl, @: info@hypotheekgilde.nl

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin. OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.nl; website: www.opmaatdebruin.nl. Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument K. Venema Assurantiën, Kerkstraat 58-60, 9271 AN ZWAAGWESTEINDE Tel. : 0511-447500, Fax : 0511-445343 www.kvenemaassurantien.nl, info@kvenemaassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd)

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN Postbus 4003 1620 HA HOORN Telefoon: 0229 234334 Fax: 0229-243644 E-mail: info@bvw.nl Ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

PROVISIEREGELING 2009 Intermediair Office

PROVISIEREGELING 2009 Intermediair Office PROVISIEREGELING 2009 Intermediair Office Geachte Relatie, Ingesloten treft u een update van deprovisieregelingen aan welke wij voor u zijn overeengekomen met een groot aantal aanbieders. Van de meeste

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument V.o.f. Assurantiekantoor H. Nijhuis h.o.d.n. Assurantiekantoor H. Nijhuis en/of Planner, Inkomens- en vermogensplanning Bentelosestraat 10, 7496 PG Hengevelde www.assurantiekantoornijhuis.nl

Nadere informatie

PROVISIEREGELING 2009

PROVISIEREGELING 2009 RECHTSTREEKSE AANSTELLINGEN WAERDEVOL FINANCIËLE PRODUCTEN WAERDEVOL Woonlastenverzekering Premiebetaling Keuze uit: min. 0% - max. 30% Koopsombetaling Keuze uit: min. 0% - max. 30% Looptijdafhankelijk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Bijlage: Dienstverleningsdocument Hunter Assurantie & Financiering Advieskantoor Zeedijk 92 1012 BB Amsterdam E-mail: info@hunternews.nl Website: www.hunternews.nl Telefoon: 020-528 50 55 Fax: 020-528

Nadere informatie

De actie loopt tot 31 juli. De aanvraagdatum is bepalend, zorg dus dat u de aanvraag voor die tijd volledig en correct heeft opgevoerd.

De actie loopt tot 31 juli. De aanvraagdatum is bepalend, zorg dus dat u de aanvraag voor die tijd volledig en correct heeft opgevoerd. Geachte relatie, Met ingang van 10 juni verleent Bank of Scotland een korting van 0,50% voor alle NHG aanvragen met een rentevaste periode van 5 en/of 10 jaar waar sprake is van een volledige annuïteitenhypotheek.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Lammers Assurantiën en Hypotheken Nieuwstraat 28-b 6021 HS Budel Postbus 2182 6020 AD Budel www.dirklammers.nl Tel. 0495-499677 Fax 0495-499088 info@dirklammers.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Univé Xxxxxxxxxx Univé Rivierenland en Omstreken t.h.o.n. Mijn Hypotheek Dordrecht, Mijn Hypotheek Gorinchem, Mijn Hypotheek Ridderkerk, Mijn Hypotheek Sliedrecht en Mijn Hypotheek

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Van der Sprong Assurantiën Regentesseplantsoen 47 2801 CM Gouda Tel: 0182-587070 Fax: 0182-529799 www.vdsprong.nl info@vdsprong.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dalwagen 69 6669 ML Dodewaard Telefoon 0488 42 81 04 Fax 0488 42 81 04 Mobiel 06-17 17 18 78 Website www.schuilingadvies.eu E-mail info@schuilingadvies.eu Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen?

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen? Defema BV Defema Financieringen T (0591) 67 68 96 Defema Verzekeringen F (0591) 67 69 03 Defema Hypotheken E info@defema.nl Ermerweg 121 I www.defema.nl 7812 BD Emmen Brochure en Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hoofdstraat 6 6916 AC TOLKAMER Tel : 0316-541847 Fax : 0316-542444 E-mail : info@ikink-koenders.nl Internet: www.ikink-koenders.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door de CNIP financieel advies, Active Finance BV, hierna CNIP. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Hendriks Hypotheken & Financiële Planning BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Hendriks Hypotheken & Financiële Planning BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Hendriks Hypotheken & Financiële Planning BV Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. U bent op generlei wijze verplicht om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om bepaalde overeenkomsten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. Bakker Verzekeren Hypotheken & Financieel Advies B.V. BomKade 17 3311JD Dordrecht Tel 06-46211165 & info@bakkerbusiness.nl Kvk 24322897 AFM 12004344 Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument by admin - Tuesday, February 05, 2013 http://www.nederlandfinancieel.nl/blog/nederlandfinancieel-2/dienstverleningsdocument/ Dienstverleningsdocument Nederlandfinancieel, kantoorhoudende

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo Wij stellen ons graag aan u voor Wanneer u kiest voor Opheij Hypotheken als intermediair of adviseur, doet u zaken met een onafhankelijke, professioneel kantoor. Wij stellen aan onszelf hoge kwaliteitsnormen.

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstverlenings document

Dienstverlenings document Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 Inleiding U oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij adviseren. Onze dienstverlening kan bestaan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? A.C. Koijen & Partners Hypotheken Pensioenen en Verzekeringen Esserstraat 79 Bredaseweg 4 4813 EJ Breda 4861 AH Chaam AC Koijen & Partners adviseert en bemiddeld

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving..

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schade- of levensverzekeringen zijn. Maar ook uw hypotheek,

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Handelsnaam kantoor : Landman Assurantiën b.v. Statutaire naam : Landman Assurnatiën b.v. Adres : Scheldestraat 12 Vestigingsplaats : 1823 WB Alkmaar Land : Nederland E-mail

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Brochure abonnementen Viisi Finance

Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure en Viisi Finance Brochure en Viisi Finance Een nieuw huis, een nieuwe uitdaging in uw carrière, trouwen, gezinsuitbreiding, u ontvangt een nalatenschap... Uw wensen en behoeften kunnen voortdurend

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Provisieregeling versie 01-01-2011

Provisieregeling versie 01-01-2011 Provisieregeling versie 01-01-2011 Provisieregeling Deze provisieregeling is onderdeel van de voorwaarden die de samenwerking tussen VKG en haar bemiddelaars regelt. Deze provisieregeling behoort bij de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Hoe meer, hoe beter 2

Hoe meer, hoe beter 2 Sparen 2 Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V. Dit document Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Provisieregeling versie 01-01-2015

Provisieregeling versie 01-01-2015 Provisieregeling versie 01-01-2015 Provisieregeling Deze provisieregeling is onderdeel van de voorwaarden die de samenwerking tussen VKG en haar bemiddelaars regelt. Deze provisieregeling behoort bij de

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-201 d.d. 10 juli 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mevrouw mr. E.M. Dil-Stork en mr. W.H.G.A. Filott, mpf, leden, en mevrouw

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Meegroeiverzekering MGV-0902

Aanvullende Voorwaarden Meegroeiverzekering MGV-0902 Aanvullende Voorwaarden Meegroeiverzekering MGV-0902 Artikel 1 Begripsomschrijvingen De navolgende definities en voorwaarden zijn van toepassing indien en voor zover zij in de polis staan vermeld. Algemene

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LAROC Financieel Advies Carlo van der Heijden Mogen wij ons even voorstellen? Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: LAROC Financieel Advies. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Particuliere relaties van: Minnebo Financieel Advies. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument Particuliere relaties van: Minnebo Financieel Advies. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Particuliere relaties van: Minnebo Financieel Advies Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie