1 Bijlage I: PROVISIEREGLEMENT 2011 VERSIE 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Bijlage I: PROVISIEREGLEMENT 2011 VERSIE 1.0"

Transcriptie

1 1 Bijlage I: PROVISIEREGLEMENT 2011 VERSIE 1.0 Het Provisiereglement maakt onderdeel uit van de intermediairovereenkomst. Algemeen Dit Provisiereglement kent verschillende (productafhankelijke) provisievormen en provisiegrondslagen. De provisievorm samen met de provisiegrondslag en het provisiepercentage (op jaarbasis) bepalen het recht op provisie van de Bemiddelaar. Per product kunnen meerdere provisievormen toegekend worden. Provisievormen Dit Provisiereglement kent de navolgende provisievormen: 1. Doorlopend Deze provisie wordt maandelijks na afloop van de maand uitgekeerd over die producten die worden geadministreerd onder het administratieve nummer dat door de Aanbieder per maandultimo aan de Bemiddelaar is toegekend. Bij betalingsachterstanden op het product vervalt het recht op provisie; 2. Eenmalig Deze provisie wordt eenmalig uitgekeerd voor die producten waarbij de Bemiddelaar een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Cliënt tot stand heeft gebracht. Het tijdstip van uitkering van de provisie kan per productsoort verschillen; 3. Obligotoeslag Deze provisie wordt toegekend aan bepaalde producten en is afhankelijk van het overschrijden van vooraf vastgestelde grenzen en kan toegekend worden naast andere provisievormen. Pagina 1

2 Artikel 1A. Actieve spaarrekeningen De provisie wordt berekend over de uitstaande saldi per ultimo van de maand. PRODUCT RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Optima Spaarrekening 749 Doorlopend 0,20% Maxisparen 837 Doorlopend 0,20% Jaarsparen 873 Doorlopend 0,20% Bonus Sparen 966 Doorlopend 0,20% Topsparen Vrij / Spaar-op-maat Vrij Doorlopend 0,40% (1) Geldmarkt 643 Doorlopend 0,15% (1) Groeirente Jaar 668 Doorlopend 0,315% (1) Keuzedeposito jaarrente 698 Doorlopend 0,15% (1) Maandrente 699 Doorlopend 0,315% (1) Meerkeuze Sparen (zakelijk) 862 Doorlopend 0,15% (2) Jaarrentedeposito (zakelijk) 863 Doorlopend 0,15% (2) Geldmarktdeposito (zakelijk) 864 Doorlopend 0,15% (2) Maandrentedeposito (zakelijk) 865 Doorlopend 0,15% (2) Inkomensplan Doorlopend 0,315% Spaarrekening 025 Doorlopend 0,35% Betaalrekening 026 Doorlopend 0,35% Privérekening 003 Doorlopend 0,35% Junior spaarrekening 629 Doorlopend 0,35% Spaarloonrekening 963 Doorlopend 0,24% Levenslooprekening 841 Doorlopend 0,15% (3) Lijfrentenieren Doorlopend 0,20% (3) Lijfrente Sparen Doorlopend 0,20% (3) Gouden Handdruk Doorlopend 0,20% (3) Eigen Huis Rekening 956 Doorlopend 0,20% (1) onderdeel van Spaar-op-Maat (2) onderdeel van Meerkeuze Sparen Zakelijk (3) Complex product (voor bankspaarproducten is er de mogelijkheid provisievrij te bemiddelen) NOOT Artikel 1B. Inactieve spaarrekeningen De provisie wordt berekend over de uitstaande saldi per ultimo van de maand. PRODUCT RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Gewone Spaarrekening 21 Doorlopend 0,40% Vast Annuïteiten 31 Doorlopend 0,32% Reserveringsrekening 78 Doorlopend 0,10% Patentrekening 499 Doorlopend 0,30% Maxi Vrij Spaarrekening 633 Doorlopend 0,40% Eindrente 639 Doorlopend 0,32% (1) Groeirente Eind 644 Doorlopend 0,32% (1) Spaarbewijzen Doorlopend 0,32% Jaarrente 669 Doorlopend 0,32% (1) Portefeuille sparen 702 Doorlopend 0,32% TopSparen Uitvaart 703 Doorlopend 0,32% Keuzedeposito jaarrente 787 Doorlopend 0,15% ExtraRenterekening 814 Doorlopend 0,20% Spaar Plus 816 Doorlopend 0,20% (3) Garantie Beleggen (depositodeel) 844 Doorlopend 0,24% (2) (3) Garantie Beleggen (vrije rekening) 845 Doorlopend 0,00% (2) (3) Extrarente (zakelijk) 928 Doorlopend 0,15% Royaal Sparen 951 Doorlopend 0,12% Groei Sparen 952 Doorlopend 0,22% Flex Sparen 953 Doorlopend 0,22% Drie Sterren Sparen 954 Doorlopend 0,22% Extra Plus+ Rekening 955 Doorlopend 0,42% Apen Klimrekening 957 Doorlopend 0,42% Sneltreinspaarrekening 958 Doorlopend 0,42% Spaar Zakelijk rekening 959 Doorlopend 0,12% Droom Sparen 960 Doorlopend 0,22% Premiesparen 961 Doorlopend 0,42% Spaarloonrekening 962 Doorlopend 0,42% Extra Sparen 965 Doorlopend 0,20% (1) onderdeel van Spaar-op-Maat (2) Voor contracten met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2008 (3) Complex product NOOT Pagina 2

3 Artikel 2. Betaalrekeningen De provisie wordt berekend over het uitstaande debet- of creditsaldo per ultimo van iedere maand. PRODUCT RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE NOOT PER JAAR Privérekening Doorlopend 1,00% Zakenrekening 798 Doorlopend 1,25% Basisrekening 823 Doorlopend 0,00% Jongerenrekening 971 Doorlopend 1,00% (1) Betaalrekening 970 Doorlopend 1,00% (1) Zakelijke privérekening 082 Doorlopend 1,00% (1) Plus Betalen 830 Doorlopend 1,00% Basis Betalen 002 Doorlopend 1,00% (1) inactief product Artikel 3. Beleggingsrekeningen De provisie wordt berekend over het uitstaand debet- of creditsaldo per ultimo van iedere maand. Alle genoemde producten zijn zogenaamde complexe producten. PRODUCT RSC PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Beleggingsrekening (creditsaldo) 087 Doorlopend 0,25% Artikel 4. Obligotoeslag De toeslag wordt berekend over het gehele obligo van de rekeningen per ultimo van iedere maand zoals genoemd onder: PRODUCTGROEP OPMERKING 1. Spaarrekeningen Exclusief complexe producten 2. Betaalrekeningen Over de creditsaldi Voor zover deze rekeningen worden geadministreerd onder het administratieve nummer dat door de Aanbieder aan de Bemiddelaar is toegekend en het totale obligo de volgende grens overschrijdt: VAN TOT PROVISIEVORM TOESLAGPERCENTAGE PER JAAR Doorlopend 0,025% Doorlopend 0,050% Doorlopend 0,075% Doorlopend 0,090% Doorlopend 0,100% Hoger dan Doorlopend 0,110% Pagina 3

4 Artikel 5. Effecten Over de waarde per maandultimo van specifieke groepen van effecten in een effectenportefeuille wordt een doorlopende provisie vergoed. Alle genoemde producten zijn zogenaamde complexe producten. PRODUCT REKENINGVORM RSC DSC PROVISIE PROVISIE NOOT VORM PERCENTAGE Huisfondsen Beleggingsrekening Doorlopend 0,375% Beleggersgiro Garantie Beleggen Spaar Plus Levensloop Lijfrente (opbouw) Beleggingshypotheek Verm.plan. hypotheek (1) (1) (1) (1) inactief product Artikel 6. Consumptieve kredieten 1. Per afgesloten consumptief krediet wordt gedurende de looptijd van het krediet een doorlopende provisie vergoed over het uitstaande saldo van het krediet per ultimo van iedere maand. 2. Indien de kredietnemer vanwege betalingsachterstanden of andere redenen in bijzonder beheer is, wordt geen doorlopende provisie meer vergoed. Vanaf het moment dat de kredietnemer weer uit bijzonder beheer wordt genomen, wordt weer doorlopende provisie vergoed, doch niet met terugwerkende kracht. Expliciet geldt dit indien de kredietnemer tenminste twee maanden achterstallig is met de betaling van de vervallen maandelijkse termijnbedragen (inclusief assurantiepremie Kredietpolis). 3. Geen provisie is verschuldigd als het krediet vroegtijdig wordt opgeëist ingevolge de in de kredietovereenkomst bepaalde gevallen. 4. De roodstanden op betaalrekeningen worden voor de provisie niet gezien als een consumptief krediet. De provisiepercentages op jaarbasis luiden als volgt: CK PORTEFEUILLE VAN TOT PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Doorlopend 0,96% Doorlopend 1,25% Doorlopend 1,50% Doorlopend 1,75% Doorlopend 2,00% en hoger Doorlopend 2,25% Kredietpolis Dit product kan niet meer worden afgesloten. De door de cliënt betaalde assurantiepremie. PRODUCT PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE PER JAAR Kredietpolis Doorlopend 35% Pagina 4

5 Artikel 7. Hypothecaire geldleningen 1. De hoogte van de verstrekte hypothecaire geldlening vormt de grondslag voor de toekenning van provisie. De hoogte van de provisie is afhankelijk van de leningvorm en de rentevorm van de geldlening. Voor alle provisiepercentages geldt dat zij, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, alleen van toepassing zijn indien de hypothecaire geldlening tegen standaard tarieven en tegen standaard kosten verstrekt zijn. 2. Bij omzetting van de ene leningvorm naar de andere leningvorm wordt het verschil tussen het destijds van toepassing zijnde provisiepercentage en het actuele provisiepercentage vergoed indien voor de nieuwe hypotheekvorm een hogere actuele provisie van toepassing is. 3. Over de hierna te noemen leningvormen of rentevormen van de lening welke zijn aangevraagd vóór 1 januari 2007 wordt een doorlopende provisie van 0,10% vergoed: Alle hypotheekvormen met Stabielrente; Alle Beleggingshypotheken; Alle hypotheekvormen met Rentedemper; Levenhypotheken: Indien geoffreerd tijdens de actieperiode (tot 1 januari 2006) én hierop is een éénmalige bemiddelingsprovisie van 0,75% vergoed, wordt gedurende de eerste 5 jaar een doorlopende provisie vergoed van 0,4% en vanaf het zesde jaar wordt een doorlopende provisie van 0,1% vergoed. Het recht op doorlopende provisie wordt niet toegekend indien er door de Aanbieder een korting is verleend op het tarief. 5. Bepalend voor het al dan niet complex zijn van een hypotheek is de aanwezigheid van één of meerdere hoofdsommen binnen de hypotheekaanvraag met een complex karakter. De volgende hypotheekvormen leiden tot het ontstaan van een complex product: Beleggingshypotheek; Spaarrekening Hypotheek; Beleggingsrekening Hypotheek; Hypotheek met duurzame ASN fondsen; Levenhypotheek (inactief); Spaarhypotheek; Aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een verpande polis. 6. Het samenvoegen van een niet-complexe hypotheekvorm van de Aanbieder met een ander product door de Bemiddelaar leidt tot het ontstaan van een complex product. De Bemiddelaar is gehouden om dit aan de Aanbieder te melden. Een als gevolg van samenstelling door de Bemiddelaar, complex geworden hypotheekvorm zijn: Aflossingsvrije hypotheek; Annuïteitenhypotheek; Lineaire Hypotheek. 7. Indien een Cliënt bij eenzelfde Bemiddelaar binnen een periode van 3 maanden na aanvraag van een hypotheek meerdere producten sluit, worden deze geacht deel uit te maken van hetzelfde advies. Voor een niet-complexe hypotheek geldt dan dat deze alsnog als complex wordt beschouwd, waardoor de provisieregeling voor complexe producten alsnog van toepassing wordt. De hoogte van de eenmalige en doorlopende provisie voor complexe producten is afhankelijk van de contractuele looptijd van de betreffende hypotheek. 8. Het recht op doorlopende provisie vervalt zodra de intermediairovereenkomst eindigt. 9. Doorlopende provisie wordt jaarlijks achteraf vergoed over de restant hoofdsom (minus opgebouwde spaardelen in geval van spaarhypotheek). 10. Voor alle in artikel 7 genoemde hypothecaire kredieten geldt een terugbetalingsregeling voor de ontvangen eenmalige bemiddelingsprovisie indien de hypotheek, het verzekeringsdeel of het beleggingsdeel binnen vijf jaren wordt beëindigd dan wel wordt omgezet naar een andere leningvorm. De terugbetalingsregeling is niet van toepassing op hypotheken die worden beëindigd door overlijden van de debiteur of één der debiteuren of verkoop van de woning anders dan binnen een termijn van 6 maanden na passeerdatum. Als verdiend wordt beschouwd 1,67% van de provisie van iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. 11. De provisiegrondslag voor een overbruggingskrediet is de hoogte van de aan de kredietnemer in rekening gebrachte afsluitprovisie. Pagina 5

6 De provisie voor de Bemiddelaar bedraagt 50% van de afsluitprovisie. 12. Per afgesloten Hypotheek-op-Zeker-polis wordt in geval van maandpremie een doorlopende provisie vergoed van 20% bij polissen die vóór 23 december 2009 zijn afgesloten (voor polissen afgesloten vóór 15 oktober 2005 bedraagt de provisie 40%) van de maandpremie. Voor polissen die na 23 december 2009 zijn afgesloten geldt een provisie van 12,5 %. Voor polissen tegen koopsom geldt dat bij onnatuurlijk verval binnen vijf jaar na ingangsdatum de niet verdiende provisie moet worden terugbetaald. Het beëindigen van de polis als gevolg van overlijden van de verzekerde is geen onnatuurlijk verval. Als verdiend wordt beschouwd 1,67% van de provisie van iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. 13. Indien de kredietnemer vanwege betalingsachterstanden of andere redenen in bijzonder beheer is, wordt geen doorlopende provisie meer vergoed. Vanaf het moment dat de kredietnemer weer uit bijzonder beheer is genomen, wordt weer doorlopende provisie vergoed, doch niet met terugwerkende kracht. 14. Voor hypotheken, verstrekt in het kader van de meeneemregeling (of verhuisregeling) geldt een afwijkende provisieregeling. Indien uitsluitend de pro-resto hoofdsom mee gaat naar het nieuwe onderpand wordt geen bemiddelingsprovisie vergoed. Voor het, naast de mee te nemen hoofdsom, nieuw te verstrekken hypotheekbedrag, is wél de reguliere provisie van toepassing. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de meeneemregeling doch een bestaande polis van een Spaarhypotheek, een Levenhypotheek, of een effectendepot van een Beleggingshypotheek wordt opnieuw meeverbonden aan een nieuw verstrekte hypotheek, dan geldt op de bemiddelingsprovisie een afslag, zijnde het verschil tussen de provisie voor een complex product en een niet-complex product 15. De hogere provisie voor complexe producten van de Aanbieder is slechts van toepassing voor zover het bedrag van de hoofdsom van de hypotheek correspondeert met het doelkapitaal van de onderliggende polis of het effectendepot. Indien het doelkapitaal lager is dan de hoofdsom van de betreffende hypotheek is over het tekort de, lagere, provisie voor niet-complexe producten van toepassing. 16. Bij overdracht van een relatiebestand aan een derde, is de nieuwe Bemiddelaar gehouden aan de terugbetalingsregeling. Ook indien op verzoek van de Cliënt het product is ondergebracht bij een ander administratief nummer (dat door de Aanbieder aan een Bemiddelaar is toegekend), is de nieuwe Bemiddelaar gehouden aan de terugbetalingsregeling. 17. De Bemiddelaar ontvangt de hierna aangegeven bemiddelingsprovisie in percentage van de hoofdsom over de particuliere financieringen met hypothecair onderpand in Nederland die via de Bemiddelaar bij de Aanbieder tot stand zijn gekomen. 18. U mag niet meer provisie ontvangen (en wij betalen) dan de kosten die zijn gemaakt en de inspanning die is geleverd met het verlenen van de dienst aan uw klant. Als een deel van de kosten en de inspanning al zijn gedekt door een rechtstreekse betaling van de klant aan u mogen wij u hier niet nogmaals voor belonen. Als wij u daar om verzoeken, bent u verplicht ons inzicht te geven in de relatie tussen de ontvangen beloning en uw kosten en inspanning. Als sprake is van een niet-passende beloning hebben wij het recht de beloning die u van ons ontvangt aan te passen. U bent verplicht het teveel betaalde aan ons terug te betalen. 19. Voor de bemiddeling in niet als complex product gedefinieerde Hypothecaire Financieringen kent de Bank een eenmalige provisie toe met een maximum van Voor de bemiddeling in als complex product gedefinieerde Hypothecaire Financieringen kent de Bank een totale provisie (eenmalige en doorlopende) toe met een maximum van Pagina 6

7 AANGEPASTE PERCENTAGES VANUIT CONTROLLING VOOR 2011 Complex product Looptijd lening Eenmalige provisie (d) Doorlopende provisie 1 t/m 10 jaar (e) 1,09% 0,11% 11 t/m 15 jaar 1,11% 0,10% 16 t/m 20 jaar 1,20% 0,08% 21 t/m 25 jaar 1,27% 0,06% 26 t/m 30 jaar 1,33% 0,05% Eenvoudig product Looptijd lening Eenmalige provisie (d) Doorlopende provisie Alle looptijden 1,15% Geen Eenvoudig product gecombineerd tot complex product Looptijd lening Eenmalige provisie (d) Doorlopende provisie 1 t/m 10 jaar (f) 0,71% 0,07% 11 t/m 15 jaar 0,73% 0,07% 16 t/m 20 jaar 0,79% 0,05% 21 t/m 25 jaar 0,84% 0,04% 26 t/m 30 jaar 0,87% 0,04% (d) Hier genoemde percentages gelden alleen wanneer 1% afsluitprovisie aan de cliënt in rekening is gebracht. (e) Het percentage eenmalige provisie is van toepassing bij een hypotheek van 10 jaar. Wanneer de looptijd korter is moet het percentage eenmalige provisie naar rato verlaagd worden. In geval van een looptijd van 5 jaar bedraagt het percentage dus 0,55%. (f) Het percentage eenmalige provisie is van toepassing bij een hypotheek van 10 jaar. Wanneer de looptijd korter is moet het percentage eenmalige provisie naar rato verlaagd worden. In geval van een looptijd van 5 jaar bedraagt het percentage dus 0,36%. Artikel 8. Hypotheek-op-Zeker (Woonlastenverzekering) Voor bemiddeling bij de Hypotheek-op-Zeker die tegen koopsom wordt afgesloten, ontvangt de Bemiddelaar een éénmalige bemiddelingsprovisie van 12,5% van de door de cliënt betaalde koopsom. Voor bemiddeling bij de Hypotheek-op-Zeker, die tegen maandpremie wordt afgesloten, ontvangt de Bemiddelaar maandelijks een bemiddelingsprovisie van 12,5% over de door de Cliënt betaalde maandpremie, gedurende de looptijd van de polis. Deze provisie wordt rechtstreeks vergoed door Cardif Schadeverzekeringen NV. Wanneer de premie van de Hypotheek-op-Zeker als koopsom wordt voldaan, zal de provisie over de gehele periode ineens worden uitgekeerd. Bij onnatuurlijk verval gelden de navolgende verdienperioden: TIJDSTIP VERDIENPERCENTAGE in jaar 1: 0% (restitutie van 100%) in jaar 2: 20% (restitutie van 80%) in jaar 3: 40% (restitutie van 60%) in jaar 4: 60% (restitutie van 40%) in jaar 5: 80% (restitutie van 20%) Na jaar 5: 100% (geen restitutie provisie) Pagina 7

8 Artikel 9. Garantie Beleggen Garantie Beleggen bestaat uit een combinatie van een specifieke deposito en een specifiek effectendepot met huisfondsenbeleggingen. De provisie voor beide delen is reeds opgenomen in artikel 1 spaarrekeningen en artikel 5 effecten. Garantie Beleggen is een complex product. PRODUCT PROVISIEVORM PROVISIEPERCENTAGE NOOT Garantie Beleggen (1) Over de inleg (huisfonden) Eenmalig 0,00% Over de inleg (deposito) Eenmalig 0,00% Over het saldo van de huisfondsen Doorlopend 0,375% Over het saldo van het deposito Doorlopend 0,24% (1) Voor contracten met een ingangsdatum vanaf 1 januari Voor contracten met een ingangsdatum voor 1 januari 2007 is de destijds geldende eenmalige provisieregeling van kracht. Voor Garantie Beleggen geldt een terugbetalingsregeling voor de ontvangen eenmalige provisie, indien het spaardeposito en/of het beleggingsdeel binnen vijf jaar (bij looptijden tot en met 10 jaar) of binnen 10 jaar (in geval van looptijden van meer dan 10 jaar), wordt beëindigd. De terugbetalingsregeling is niet van toepassing op Garantie Beleggen rekeningen die worden beëindigd door overlijden van de (mede)rekeninghouder. Als verdiend wordt beschouwd 1,67% van de provisie voor iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. Bij overdracht van een relatiebestand aan een derde, is de nieuwe Bemiddelaar gehouden aan de terugbetalingsregeling. Ook indien op verzoek van de cliënt het product is ondergebracht bij een ander administratief nummer (dat door de Aanbieder aan een Bemiddelaar is toegekend), is de nieuwe Bemiddelaar gehouden aan de terugbetalingsregeling. Pagina 8

9 Artikel 10. RegioBank Verzekeringen in het kader van de assurantiebemiddeling Onder verzekeringen wordt verstaan, de onder RegioBank label gesloten levensverzekeringen: RegioBank Studieverzekering (inactief) RegioBank Vermogensverzekering (inactief) RegioBank Pensioenhiaatverzekering (inactief) Deze producten kunnen niet meer worden afgesloten. Verzekeringen met een polis opmaakdatum vanaf 1 januari Premiebetalende verzekeringen De provisie wordt berekend over de periodieke premie en wordt maandelijks achteraf vergoed. De terugverdienperiode is 5 jaar en is van toepassing op de eenmalige provisie. Als verdiend wordt beschouwd 1/60 e deel van de provisie voor iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. Uitgangspunt bij de berekening van de terug te betalen provisie is de laatste volledige kalendermaand. VERHOUDING EENMALIGE PROVISIE (1) DOORLOPENDE PROVISIE (2) Minimum / 20 4,44% 1,11% Minimum 2008 en / 30 4,11% 1,76% Alternatief 60 / 40 3,75% 2,50% Alternatief 50 / 50 3,33% 3,33% (1) De eenmalige provisie wordt berekenend over (premie x duur). (2) De doorlopende provisie wordt berekend over elke premiebetaling. 2. Koopsom- en hoogstortingen De provisie wordt berekend over het bedrag van de koopsom of storting en wordt maandelijks achteraf vergoed. De terugverdienperiode is 5 jaar en is van toepassing op de eenmalige provisie. Als verdiend wordt beschouwd 1/60 e deel van de provisie voor iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. Uitgangspunt bij de berekening van de terug te betalen provisie is de laatste volledige kalendermaand. VERHOUDING EENMALIGE PROVISIE (3) DOORLOPENDE PROVISIE (4) Minimum / 20 7,11% 1,78% Minimum 2008 en / 30 6,58% 2,82% Alternatief 60 / 40 6,00% 4,00% Alternatief 50 / 50 5,33% 5,33% (3) De eenmalige provisie wordt berekenend over (premie x duur). (4) De doorlopende provisie wordt berekend over elke premiebetaling. Verzekeringen met een polis opmaakdatum tot 1 januari Premiebetalende verzekeringen: De standaard bemiddelingsprovisie bedraagt premie (p) x duur (d) x 5%. De terugverdienperiode is 5 jaar. Als verdiend wordt beschouwd 1/60 e deel van de provisie voor iedere volledig verstreken kalendermaand, dit tot een maximum van 100% van de provisie. Uitgangspunt bij de berekening van de terug te betalen provisie is de laatste volledige kalendermaand. 2. Koopsom- en hoogstortingen: De standaard bemiddelingsprovisie bedraagt 8%, mits het koopsombedrag aan de Maatschappij is voldaan. Pagina 9

10 Artikel 11. Ingangsdatum Dit Provisiereglement geldt per 1 januari 2011 en is behoudens wijzigingen geldig tot en met 31 december Alle voorgaande provisieafspraken vervallen op 1 januari RegioBank behoudt zich het recht voor om op ieder moment het Provisiereglement 2011 eenzijdig tussentijds (en eventueel met terugwerkende kracht) aan te passen. Een reden voor aanpassing kan zijn een wijziging in huidige wetten en/of regels en/of in de uitleg die daaraan door de bevoegde autoriteiten (o.a. AFM/DNB) wordt gegeven. De aanvraagdatum is leidend voor de bepaling welke provisieregeling van toepassing is. Pagina 10

11 Pagina 11

BIJLAGE I: PROVISIEREGLEMENT 2012 VERSIE 1.0

BIJLAGE I: PROVISIEREGLEMENT 2012 VERSIE 1.0 Het Provisiereglement maakt onderdeel uit van de intermediairovereenkomst. Algemeen Dit Provisiereglement kent verschillende (productafhankelijke) provisievormen en provisiegrondslagen. De provisievorm

Nadere informatie

PROVISIEREGLEMENT 2013 VERSIE 1.0

PROVISIEREGLEMENT 2013 VERSIE 1.0 Het Provisiereglement maakt onderdeel uit van de adviseurovereenkomst. Algemeen Dit Provisiereglement kent verschillende (productafhankelijke) provisievormen en provisiegrondslagen. De provisievorm samen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Allianz Plus 4 3. Allianz Rekening 4 4. Allianz

Nadere informatie

Algemene Leningsvoorwaarden Achmea Hypotheekbank N.V. voor Woonfonds Hypotheken

Algemene Leningsvoorwaarden Achmea Hypotheekbank N.V. voor Woonfonds Hypotheken De Voorwaarden Comfort Lijn 4 Definities 4 Algemene Leningsvoorwaarden Achmea Hypotheekbank N.V. voor Woonfonds Hypotheken MODELNUMMER WHCL12/001 Deel I - Over de Offerte I - 1. Acceptatietermijn en geldigheidsduur

Nadere informatie

Algemene Leningsvoorwaarden Achmea Hypotheekbank N.V. voor Woonfonds Hypotheken

Algemene Leningsvoorwaarden Achmea Hypotheekbank N.V. voor Woonfonds Hypotheken De Voorwaarden Voordeel Lijn 3 Definities 3 Algemene Leningsvoorwaarden Achmea Hypotheekbank N.V. voor Woonfonds Hypotheken MODELNUMMER WHVL12/001 Deel I - Over de offerte I - 1. Acceptatietermijn en geldigheidsduur

Nadere informatie

HYPOTHEEKVOORWAARDEN VOOR AVÉRO ACHMEA HYPOTHEEK MET AVÉRO ACHMEA VOORDEELRENTE MODELNUMMER AVVL06/001

HYPOTHEEKVOORWAARDEN VOOR AVÉRO ACHMEA HYPOTHEEK MET AVÉRO ACHMEA VOORDEELRENTE MODELNUMMER AVVL06/001 Avéro Achmea Postus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl HYPOTHEEKVOORWAARDEN VOOR AVÉRO ACHMEA HYPOTHEEK MET AVÉRO ACHMEA VOORDEELRENTE MODELNUMMER AVVL06/001 DE VOORWAARDEN Definities 2 Algemene

Nadere informatie

Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek met EconomyRente van 4 juli 2009

Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek met EconomyRente van 4 juli 2009 Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek met EconomyRente van 4 juli 2009 Z 1094 09-07 1 De offerte voor een REAAL hypotheek met EconomyRente 1.1 Lening en leningsdelen Een REAAL Hypotheek met EconomyRente

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Internethypotheek

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Internethypotheek Algemene Voorwaarden ABN AMRO Internethypotheek Leningsvoorwaarden Voorwaarden Aflossingswijzen Algemene bepalingen voor geldleningen van 15 april 2008 15 april 2008 ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Allianz Comfort Hypotheek. September 2009

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Allianz Comfort Hypotheek. September 2009 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden Allianz Comfort Hypotheek September 2009 Deel A Leningsvoorwaarden voor een Allianz Comfort Hypotheek 11. Saldo-opgave 11.1 Reageren op de saldo-opgave

Nadere informatie

De voorwaarden van de Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek. www.centraalbeheer.nl. Laan van Malkenschoten 20. Postbus 9150

De voorwaarden van de Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek. www.centraalbeheer.nl. Laan van Malkenschoten 20. Postbus 9150 www.centraalbeheer.nl Plus Hyp De voorwaarden van de Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 26931 06.05 Inhoudsopgave De Voorwaarden 3 Definities

Nadere informatie

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen?

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen? Defema BV Defema Financieringen T (0591) 67 68 96 Defema Verzekeringen F (0591) 67 69 03 Defema Hypotheken E info@defema.nl Ermerweg 121 I www.defema.nl 7812 BD Emmen Brochure en Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

MoneYou, de hypotheek zonder gedoe

MoneYou, de hypotheek zonder gedoe MoneYou, de hypotheek zonder gedoe De hypotheken van MoneYou zijn speciaal ontworpen voor de veeleisende woningbezitter, die van zijn hypotheekbank scherp geprijsde en eenvoudig af te sluiten financiële

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Woninghypotheken

Voorwaarden ABN AMRO Woninghypotheken Voorwaarden ABN AMRO Woninghypotheken Voorwaarden ABN AMRO Woninghypotheekproducten 6 februari 2010 Algemene Bepalingen voor geldleningen 1 november 2009 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. 6 februari

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De Voorwaarden 3 Definities 3

Inhoudsopgave. De Voorwaarden 3 Definities 3 Inhoudsopgave De Voorwaarden 3 Definities 3 Algemene leningsvoorwaarden Achmea Hypotheekbank N.V. voor de Centraal Beheer Achmea Hypotheek, CB VL 06/002 4 I Algemeen 4 1. Offerte 4 1.1 Samenstelling van

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op het aanbod poliscompensatie - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 1.1 Het hoe en waarom van de compensatieregeling 1.2 De regeling

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden. Met onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor een Klaverblad (Basis) Variant Hypotheek DEEL A - LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN KLAVERBLAD (BASIS) VARIANT HYPOTHEEK...

Algemene voorwaarden voor een Klaverblad (Basis) Variant Hypotheek DEEL A - LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN KLAVERBLAD (BASIS) VARIANT HYPOTHEEK... INHOUDSOPGAVE DEEL A - LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN KLAVERBLAD (BASIS) VARIANT HYPOTHEEK... 5 1. DE OFFERTE VOOR EEN KLAVERBLAD (BASIS) VARIANT HYPOTHEEK... 5 1.1. Algemeen... 5 1.1.1. Klaverblad (Basis)

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Bank of Scotland Hypotheek. Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct mei 2015

Bank of Scotland Hypotheek. Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct mei 2015 Bank of Scotland Hypotheek Toelichting op de Offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Bank of Scotland Hypotheek. In dit document leest

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS 95% Hypotheek CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. U staat als klant bij ons kantoor centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze Ieidraad.

Nadere informatie

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken

AEGON Hypotheken. Wat u moet weten over. AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Die wil verandert met de jaren. Ontwikkelt zich. Net als het leven

Nadere informatie

Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek. met EconomyRente per 1 september 2009 (WoonNexxt)

Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek. met EconomyRente per 1 september 2009 (WoonNexxt) Leningsvoorwaarden voor een REAAL Hypotheek met EconomyRente per 1 september 2009 (WoonNexxt) Z 1099 09-09 1 De offerte voor een REAAL Hypotheek met EconomyRente 1.1 Lening en leningsdelen Een REAAL Hypotheek

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTENVERLENGINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTENVERLENGINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTENVERLENGINGSDOCUMENT Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze Dienstenwijzer stellen

Nadere informatie