HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012 Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI ALGEMEEN n Deze beloningsregeling maakt deel uit van de samenwerkingsvoorwaarden van REAAL. n De beloning in de vorm van provisie bestaat uitsluitend uit een provisie voor het afsluiten van verzekeringen (afsluitprovisie) en het nadien beheren van verzekeringen (doorlopende provisie). n De provisie wordt berekend als percentage over de provisiegrondslag. n Voor ieder product is een maximale afsluitprovisie vastgesteld. n De provisiegrondslag is bijvoorbeeld de bruto premie of de bruto premie vermenigvuldigd met de premiebetalingsduur. Bij de verschillende producten staat de provisiegrondslag vermeld. n U kunt uw beloning verlagen, waardoor de premie voor de verzekeringnemer lager wordt. U kunt ook volledig afzien van provisie. n Voor de provisiehoogte van de bijbehorende hypothecaire geldleningen, zoals de Opstap Hypotheek, Kies Vrij Hypotheek of de SpaarHypotheek, verwijzen wij u naar de Beloningsregeling Hypotheken (13 150). AANSPRAAK OP BELONING De aanspraak op beloning is een voorwaardelijke vordering. U heeft alleen aanspraak op de volledige beloning als is voldaan aan de voorwaarden die daarvoor in deze beloningsregeling worden gesteld. Indien dit niet het geval is, hebben wij een vordering op u ter grootte van de nog niet verdiende beloning. Als ten laste van u onder ons derdenbeslag wordt gelegd, u failliet wordt verklaard, een schuldsaneringsregeling op u van toepassing wordt of u op een andere wijze geheel of gedeeltelijk de vrije beschikking over uw vermogen verliest, wordt een vordering van ons op u ter zake van de op dat moment nog niet verdiende afsluitprovisie onmiddellijk opeisbaar. PASSENDE BELONING (INDUCEMENTREGELS) U mag niet meer provisie ontvangen (en wij niet meer betalen) dan de kosten die zijn gemaakt en de inspanning die is geleverd met het verlenen van de dienst aan uw klant. Als een deel van de kosten en inspanning al is gedekt door een rechtstreekse betaling van de klant aan u, mogen wij u hier niet nogmaals voor belonen. Als wij u daarom verzoeken, bent u verplicht ons inzicht te geven in de relatie tussen de ontvangen beloning en uw kosten en inspanning. Als sprake is van een niet-passende beloning hebben wij het recht de beloning die u van ons ontvangt aan te passen. U bent verplicht het teveel betaalde aan ons terug te betalen. INTERMEDIAIRWIJZIGING Als op schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer een verzekering naar de portefeuille van een andere bemiddelaar wordt overgeboekt, krijgt de nieuwe bemiddelaar aanspraak op doorlopende provisie met ingang van de datum waarop de eerstvolgende (termijn)premie is verschuldigd. Tot die datum behoudt de overdragende bemiddelaar zijn aanspraak op doorlopende provisie. PROVISIEOVERZICHT PER SOORT VERZEKERING n Overlijdensrisicoverzekering Bladzijde 1. n SpaarHypotheekVerzekering Bladzijde 2. n Beleggingsverzekeringen Bladzijde 3. n Zuivere Lijfrente Bladzijde 4. n Koopsom Garantieverzekering Bladzijde 4. n Uitvaartverzekering Bladzijde 4. OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING PREMIEBETALENDE POLISSEN Provisiegrondslag: de som van de premies die in het eerste jaar verschuldigd zijn. Maximale afsluitprovisie n 160% x provisiegrondslag. n De afsluitprovisie wordt in twee gelijke delen in twee jaar uitbetaald. n De maximale afsluitprovisie bedraagt e Doorlopende provisie n 5% x periodieke premie. n De doorlopende provisie wordt uitbetaald vanaf het eerste jaar. OPMERKINGEN n U heeft de mogelijkheid de verdeling afsluit- en doorlopende provisie aan te passen. U kiest dan voor meer doorlopende provisie en minder afsluitprovisie. De premie blijft gelijk. n U heeft ook de mogelijkheid de hoogte van de afsluit- en/of doorlopende provisie te verlagen. Hierdoor betaalt de klant minder premie. n Indien de premiebetalingsduur van de verzekering korter is dan 15 jaar, wordt het percentage afsluitprovisie in evenredigheid lager. De jaren na de 65-jarige leeftijd van de verzekerde gelden niet bij de bepaling van de premiebetalingsduur. n Over de premies voor de aanvullende dekkingen en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, keert REAAL alleen doorlopende provisie uit. De hoogte hiervan is gelijk aan de doorlopende provisie van de hoofddekking met een maximum van 5%. n Over verzekeringen voor uzelf, uw partner of uw werknemers keert REAAL alleen doorlopende provisie uit. 1

2 KOOPSOMMEN Afsluitprovisie n 10% x koopsom. U heeft de mogelijkheid de hoogte van de afsluitprovisie te verlagen. Hierdoor betaalt de klant minder premie. n De maximale afsluitprovisie bedraagt e EENJARIGE RISICOVERZEKERING PROVISIE n 10% x elke jaarpremie. n U heeft de mogelijkheid de hoogte van de doorlopende provisie te verlagen. Hierdoor betaalt de klant minder premie. n Afsluitprovisie: het eerste deel na ontvangst van de eerste premiebetaling in het eerste jaar en het tweede deel na ontvangst van de eerste premiebetaling in het tweede jaar. n Afsluitprovisie is pas na vijf jaar volledig verdiend. Bij onnatuurlijk verval binnen vijf jaar is de afsluitprovisie naar rato van de verstreken duur verdiend. Dit geldt ook voor afsluitprovisie bij koopsommen. Niet-verdiende provisie moet worden terugbetaald bij onnatuurlijk verval van de verzekering. ontvangen heeft. Doorlopende provisie moet u alleen terug betalen als de betreffende premie wordt teruggeboekt. SPAARHYPOTHEEKVERZEKERING PERIODIEK PREMIEBETALENDE POLISSEN Provisiegrondslag: aanvangspremie 1 x premiebetalingsduur 2. 3% x provisiegrondslag. EXTRA STORTING OF VERVOLG STORTING IN EEN PERIODIEK PREMIEBETALENDE POLIS n 4% van de provisiegrondslag. n De provisie wordt uitgekeerd als afsluitprovisie en/of doorlopende provisie. De afsluitprovisie mag niet meer zijn dan de som van de doorlopende provisie (verhouding 50%/50%). Afsluitprovisie n Percentage x aanvangspremie 1 x premiebetalingsduur 2. Doorlopende provisie voor extra storting n Percentage x gestorte bedrag. n De doorlopende extra stortingsprovisie wordt betaald in een periode gelijk aan de (resterende) looptijd van de verzekering in jaarlijkse gelijke delen. OPMERKINGEN n U heeft de mogelijkheid de verdeling afsluit- en doorlopende provisie aan te passen. U kiest dan voor meer doorlopende provisie en minder afsluitprovisie. De premie blijft gelijk. n U heeft ook de mogelijkheid de hoogte van de afsluit- en/of doorlopende provisie te verlagen. Hierdoor betaalt de klant minder premie. n Als u zelf geen keuze maakt, geldt de standaard REAAL-norm: 50% afsluitprovisie en 50% doorlopende provisie. n Over verhogingen van de aanvangspremie keert REAAL alleen doorlopende provisie uit. n De verhouding afsluitprovisie en doorlopende provisie moet voor de extra storting gelijk zijn aan die van de periodieke premie. n De hoogte van de extra stortingsprovisie wordt verminderd met 10% voor elk jaar dat de resterende looptijd van de verzekering korter is dan tien jaar. n Over verzekeringen voor uzelf, uw partner of uw werknemers keert REAAL alleen doorlopende provisie uit. PROVISIEMOGELIJKHEDEN Hieronder treft u een aantal mogelijkheden aan met maximale percentages. Voorbeeld verdeling provisie voor periodieke premie VERHOUDING AFSLUITPROVISIE PROVISIE 50%/50% 2% 2% 0%/100% 0% 6% Voorbeeld verdeling provisie over extra storting EXTRA VERHOUDING AFSLUITPROVISIE STORTINGSPROVISIE 50%/50% 2,67% 2,67% 0%/100% 0% 8% KOOPSOMMEN n 4% x provisiegrondslag. Doorlopende provisie voor periodieke premie n Percentage x aanvangspremie 1. n De doorlopende provisie wordt betaald in een periode gelijk aan de premiebetalingsduur, conform de frequentie van de premiebetaling. 1 De periodieke jaarpremie die bij aanvang van de verzekering wordt overeengekomen. 2 Het aantal overeengekomen jaren van premiebetaling. 2

3 OPMERKINGEN n Deze regeling geldt alleen bij polissen waarop een eenmalige koopsom wordt betaald. n Als meerdere koopsommen betaald worden, geldt de regeling van extra stortingen op periodiek premiebetalende polissen. n Afsluitprovisie: na ontvangst van de eerste premiebetaling. n Afsluitprovisie bij extra storting: na ontvangst van de storting. n Doorlopende extra stortingsprovisie: na ontvangst van de storting jaarlijks, vooraf. n Afsluitprovisie bij koopsomstorting: na ontvangst van de storting. n Afsluitprovisie is pas na vijf jaar volledig verdiend. n Als binnen vijf jaar een afgesproken premie niet geheel wordt betaald moet de afsluitprovisie, naar rato van de niet betaalde premie(s), worden terugbetaald. Dit geldt ook bij: n Een premieverlaging binnen vijf jaar. n Een inkorting van de premiebetalingsduur binnen vijf jaar. n Het beëindigen van de verzekering binnen vijf jaar. n Dit geldt ook voor afsluitprovisie bij extra stortingen of koopsommen. ontvangen heeft. Doorlopende provisie moet u alleen terugbetalen als de betreffende premie wordt teruggeboekt. BELEGGINGSVERZEKERINGEN Deze regeling geldt voor: n REAAL Opstap Hypotheekverzekering 2.0. n REAAL Kies Vrij Beleggingsverzekering 2.0. n REAAL LijfrenteBeleggingsVerzekering. PERIODIEK PREMIEBETALENDE POLISSEN Provisiegrondslag: aanvangspremie 1 x premiebetalingsduur 2 (maximaal dertig jaar). 6,07% x provisiegrondslag. EXTRA STORTING OF VERVOLG STORTING IN EEN PERIODIEK PREMIEBETALENDE POLIS n 5% van de provisiegrondslag. n De provisie wordt uitgekeerd als afsluitprovisie en/of doorlopende provisie. n De afsluitprovisie mag niet meer zijn dan de som van de doorlopende provisie (verhouding 50%/50%). Afsluitprovisie n Percentage x aanvangspremie 1 x premiebetalingsduur 2. Doorlopende provisie voor periodieke premie n Percentage x aanvangspremie 1. n De doorlopende provisie wordt betaald in een periode gelijk aan de premiebetalingsduur, conform de frequentie van de premiebetaling. Doorlopende provisie voor extra storting n Percentage x gestorte bedrag. n De doorlopende extra stortingsprovisie wordt betaald in een periode gelijk aan de (resterende) looptijd van de verzekering in jaarlijkse gelijke delen. OPMERKINGEN n U heeft de mogelijkheid de verdeling afsluit- en doorlopende provisie aan te passen. U kiest dan voor meer doorlopende provisie en minder afsluitprovisie. De premie blijft gelijk. n U heeft ook de mogelijkheid de hoogte van de afsluit- en/of doorlopende provisie te verlagen. Hierdoor betaalt de klant minder premie. n Als u zelf geen keuze maakt, geldt de standaard REAAL-norm: 50% afsluitprovisie en 50% doorlopende provisie. n Over verhogingen van de aanvangspremie keert REAAL alleen doorlopende provisie uit. n De verhouding afsluitprovisie en doorlopende provisie moet voor de extra storting gelijk zijn aan die van de periodieke premie. n De hoogte van de extra stortingsprovisie wordt verminderd met 10% voor elk jaar dat de resterende looptijd van de verzekering korter is dan tien jaar. n Over verzekeringen voor uzelf, uw partner of uw werknemers keert REAAL alleen doorlopende provisie uit. VOORBEELD VERDELING PROVISIE OVER PERIODIEKE PREMIE VERHOUDING AFSLUITPROVISIE PROVISIE 50%/50% 4,05% 4,05% 0%/100% 0% 12,14% VOORBEELD VERDELING PROVISIE OVER EXTRA STORTING EXTRA VERHOUDING AFSLUITPROVISIE STORTINGSPROVISIE 50%/50% 3,33% 3,33% 0%/100% 0% 10% KOOPSOMMEN n 5% x provisiegrondslag. 1 De periodieke jaarpremie die bij aanvang van de verzekering wordt overeengekomen. 2 Het aantal overeengekomen jaren van premiebetaling. 3

4 OPMERKINGEN n Deze regeling geldt alleen bij polissen waarop een eenmalige koopsom wordt betaald. n Als meerdere koopsommen betaald worden, geldt de regeling van extra stortingen op periodiek premiebetalende polissen. n Afsluitprovisie: na ontvangst van de eerste premiebetaling. n Afsluitprovisie bij extra storting: na ontvangst van de storting. n Doorlopende extra stortingsprovisie: na ontvangst van destorting jaarlijks, vooraf. n Afsluitprovisie bij koopsomstorting: na ontvangst van de storting. n Afsluitprovisie is pas na vijf jaar volledig verdiend. n Als binnen vijf jaar een afgesproken premie niet geheel wordt betaald moet de afsluitprovisie, naar rato van de niet betaalde premie(s), worden terugbetaald. Dit geldt ook bij: n Een premieverlaging binnen vijf jaar. n Een inkorting van de premiebetalingsduur binnen vijf jaar. n Het beëindigen van de verzekering binnen vijf jaar. n Dit geldt ook voor afsluitprovisie bij extra stortingen of koopsommen. ontvangen heeft. Doorlopende provisie moet u alleen terugbetalen als de premie wordt teruggeboekt. ZUIVERE LIJFRENTE n 1,5% x provisiegrondslag. Na ontvangst van de koopsom. verdiend? Zodra u de koopsomprovisie heeft ontvangen, heeft u deze verdiend. KOOPSOM GARANTIEVERZEKERING n 7% x provisiegrondslag bij een verzekeringsduur van tien jaar of langer. Bij een verzekeringsduur die korter is dan tien jaar wordt de provisie naar rato verminderd. Na ontvangst van de koopsom. verdiend? n Afsluitprovisie is na vijf jaar verdiend. n Bij onnatuurlijk verval binnen vijf jaar moet de afsluitprovisie naar rato worden terugbetaald. UITVAARTVERZEKERING Provisiegrondslag voor afsluitprovisie: overeengekomen verzekerd kapitaal. Maximale afsluitprovisie n 4,25% x provisiegrondslag voor afsluitprovisie. n De maximale afsluitprovisie bedraagt e Provisiegrondslag voor doorlopende provisie Bruto premie (inclusief de premie voor aanvullende dekkingen). Maximale doorlopende provisie 2,5% x provisiegrondslag voor doorlopende provisie. AFSLUITPROVISIE n Onder overeengekomen verzekerd kapitaal wordt verstaan de som van de kapitalen voor Uitvaartzorg, Voorzorg en/of Nazorg. PROVISIE n De doorlopende provisie wordt betaald in een periode gelijk aan de premiebetalingsduur, conform de frequentie van de premiebetaling. n Over de premies voor de aanvullende kinderdekking en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, wordt alleen doorlopende provisie betaald. n Afsluitprovisie: na ontvangst van de eerste premiebetaling of na ontvangst van de koopsom. n Afsluitprovisie is pas na vijf jaar volledig verdiend. n Als binnen vijf jaar een afgesproken premie niet geheel wordt betaald moet de afsluitprovisie, naar rato van de niet betaalde premie(s), worden terugbetaald. Dit geldt ook bij: n Een premieverlaging binnen vijf jaar. n Een inkorting van de premiebetalingsduur binnen vijf jaar. n Het beëindigen van de verzekering binnen vijf jaar. n Dit geldt ook voor afsluitprovisie bij koopsommen. ontvangen heeft. Doorlopende provisie moet u alleen terugbetalen als de betreffende premie wordt teruggeboekt. 4

5 5

6 REALIST IN VERZEKEREN REAAL is een solide en innovatieve verzekeraar, met een toppositie op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Als onderdeel van SNS REAAL zijn wij een vertrouwde naam op het gebied van financiële dienstverlening voor particulieren én bedrijven. Naast verzekeringen kunt u bij SNS REAAL ook bank-, hypotheek- en beleggingsproducten sluiten. Dat doen wij uitsluitend via professionele financieel adviseurs. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en vertalen die op het juiste moment in vernieuwende producten en diensten. Daarbij spelen wij actief in op uw veranderende behoeften en de eisen van vandaag én morgen. MEER WETEN? GA NAAR mijnreaal.nl

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Een nog veel hoger percentage

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Allianz Plus 4 3. Allianz Rekening 4 4. Allianz

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hypotheek Gilde Noord BV, Nijbracht 126, Postbus 1085, 7801 BB, Emmen, www.hypotheekgilde.nl, 0591-650660, 0591-650666, : www.hypotheekgilde.nl, @: info@hypotheekgilde.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Assurantiehuis Vanderveen B.V. als bemiddelaar voor uw verzekeringen Algemene informatie Assurantiehuis Vanderveen B.V. is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd tegen de kosten van een uitvaart. Een nog veel groter percentage

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANTONIUS ADVIESGROEP B.V. Dit document Een Dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hoofdstraat 6 6916 AC TOLKAMER Tel : 0316-541847 Fax : 0316-542444 E-mail : info@ikink-koenders.nl Internet: www.ikink-koenders.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling.

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling. Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Trajectum Financiële Planning streeft naar een open relatie met haar klanten. Om u inzicht te geven in de dienstverlening van Trajectum en de daaraan verbonden

Nadere informatie

UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR

UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR UITVAARTVERZEKERING PREMIEKAART 43 50 14-07 ALGEMEEN PREMIEBETALING EN KOOPSOM De klant kan kiezen voor betaling per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. De premietabel gaat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 3: Voorbeeldberekeningen koopsom polis

Bijlage 3: Voorbeeldberekeningen koopsom polis Bijlage 3: Voorbeeldberekeningen koopsom polis Voorbeeldberekeningen koopsompolis, r ftkg VASTSTELLING COMPENSATIE KOOPSOMPOLISSEN INSTELLING KNOPPEN VOOR KLANTEN BOS 1 KNOP A: MAXIMALE PROVISIE/TO PER

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Voorbeeldberekeningen koopsompo

Voorbeeldberekeningen koopsompo Voorbeeldberekeningen po VASTSTELLING COMPENSATIE KOOPSOMPOLISSEN INSTELLING KNOPPEN VOOR KLANTEN BO'S KNOP A: MAXIMALE PROVISIBTC PER POLIS MAXIMALE PROVISIE/TC PER POLIS i.c.m. REAAL BELEGGINGSVERZEKERING

Nadere informatie

Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen

Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen. In de bijlage bij deze brief staan de belangrijkste veranderingen vermeld

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Univé Xxxxxxxxxx Univé Rivierenland en Omstreken t.h.o.n. Mijn Hypotheek Dordrecht, Mijn Hypotheek Gorinchem, Mijn Hypotheek Ridderkerk, Mijn Hypotheek Sliedrecht en Mijn Hypotheek

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan

Nadere informatie

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij Addendum inzake Zorgverzekeringen behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst (met voetnoot 2011-01-06 vs 1 incasso Maatschappij incl. addenda dd 2011-09-21, 2012-05-21 en 2013-03-21 ) Tussen Voogd & Voogd

Nadere informatie

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd)

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN Postbus 4003 1620 HA HOORN Telefoon: 0229 234334 Fax: 0229-243644 E-mail: info@bvw.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Van der Sprong Assurantiën Regentesseplantsoen 47 2801 CM Gouda Tel: 0182-587070 Fax: 0182-529799 www.vdsprong.nl info@vdsprong.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

1 Bijlage I: PROVISIEREGLEMENT 2011 VERSIE 1.0

1 Bijlage I: PROVISIEREGLEMENT 2011 VERSIE 1.0 1 Bijlage I: PROVISIEREGLEMENT 2011 VERSIE 1.0 Het Provisiereglement maakt onderdeel uit van de intermediairovereenkomst. Algemeen Dit Provisiereglement kent verschillende (productafhankelijke) provisievormen

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument V.o.f. Assurantiekantoor H. Nijhuis h.o.d.n. Assurantiekantoor H. Nijhuis en/of Planner, Inkomens- en vermogensplanning Bentelosestraat 10, 7496 PG Hengevelde www.assurantiekantoornijhuis.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Lammers Assurantiën en Hypotheken Nieuwstraat 28-b 6021 HS Budel Postbus 2182 6020 AD Budel www.dirklammers.nl Tel. 0495-499677 Fax 0495-499088 info@dirklammers.nl Ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Looweg 9-i 7741 EG Coevorden Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin. OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.nl; website: www.opmaatdebruin.nl. Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 Inleiding U oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij adviseren. Onze dienstverlening kan bestaan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument K. Venema Assurantiën, Kerkstraat 58-60, 9271 AN ZWAAGWESTEINDE Tel. : 0511-447500, Fax : 0511-445343 www.kvenemaassurantien.nl, info@kvenemaassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument by admin - Tuesday, February 05, 2013 http://www.nederlandfinancieel.nl/blog/nederlandfinancieel-2/dienstverleningsdocument/ Dienstverleningsdocument Nederlandfinancieel, kantoorhoudende

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. U bent op generlei wijze verplicht om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om bepaalde overeenkomsten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Bijlage: Dienstverleningsdocument Hunter Assurantie & Financiering Advieskantoor Zeedijk 92 1012 BB Amsterdam E-mail: info@hunternews.nl Website: www.hunternews.nl Telefoon: 020-528 50 55 Fax: 020-528

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden.

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden. Uitvaartverzekering Proteq Uitvaartverzekering Directe uitkering in één keer bij overlijden. U staat er liever niet bij stil, maar naast veel verdriet kan een overlijden ook financiële problemen met zich

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. Bakker Verzekeren Hypotheken & Financieel Advies B.V. BomKade 17 3311JD Dordrecht Tel 06-46211165 & info@bakkerbusiness.nl Kvk 24322897 AFM 12004344 Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Woonlastenverzekering

Woonlastenverzekering Woonlastenverzekering Lekker wonen is een groot goed, of u nu huurt of koopt. Daarbij spelen de maandelijkse woonlasten natuurlijk ook een belangrijke rol. U wilt de maandelijkse woonlasten tenslotte kunnen

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk of ziekte: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Poliscounter

Dienstverleningsdocument Poliscounter Dienstverleningsdocument Poliscounter Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening en verzekeringen. U staat als klant bij ons kantoor centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

HANDLEIDING NASLAGWERK BIJ AANPASSEN BELEGGINGSVERZEKERING. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen. Inhoud

HANDLEIDING NASLAGWERK BIJ AANPASSEN BELEGGINGSVERZEKERING. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen. Inhoud INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR HANDLEIDING NASLAGWERK BIJ AANPASSEN BELEGGINGSVERZEKERING Voor het regelen van (kleine) schadegevallen Inhoud Hoofdstuk Bladzijde 1 Inleiding 1 2 Overwegingen om beleggingsverzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROVISIEREGLEMENT 2012 VERSIE 1.0

BIJLAGE I: PROVISIEREGLEMENT 2012 VERSIE 1.0 Het Provisiereglement maakt onderdeel uit van de intermediairovereenkomst. Algemeen Dit Provisiereglement kent verschillende (productafhankelijke) provisievormen en provisiegrondslagen. De provisievorm

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. U staat als klant bij ons kantoor centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze Ieidraad.

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering

Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Is een overlijdensrisicoverzekering een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent de Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari Algemene voorwaarden januari 2017 09 041 16-12 Voorwaarden Belangrijke informatie In de voorwaarden van de leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de koopsom die

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

In dit Dienstverleningsdocument geven wij een beschrijving van onze dienstverlening en werkwijze, waarin u als klant centraal staat.

In dit Dienstverleningsdocument geven wij een beschrijving van onze dienstverlening en werkwijze, waarin u als klant centraal staat. Dienstverleningsdocument Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. U bent op generlei wijze verplicht om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om bepaalde overeenkomsten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Erven Verzekeringen B.V.

Dienstverleningsdocument Van Erven Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Van Erven Verzekeringen B.V. Voor een helder en persoonlijk advies Dienstverleningsdocument Van Erven Verzekeringen B.V. Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 TITEL HANDLEIDING Voor het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 INHOUDSOPGAVE 1 MOGELIJKHEDEN 1 2 INLOGGEN 1 3 ALGEMENE LEGENDA 1 4 STAPPENPLAN: OFFERTE AANVRAGEN 2 5 OPNIEUW OPENSTELLEN AAN

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering

Speciale Voorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering Speciale Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Een onderneming van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. Inhoud Speciale Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de

Nadere informatie

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Spaarhypotheekverzekering Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de spaarhypotheekverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de

Nadere informatie

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving..

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schade- of levensverzekeringen zijn. Maar ook uw hypotheek,

Nadere informatie