m.objects in de praktijk - een stap-voor-stap inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "m.objects in de praktijk - een stap-voor-stap inleiding"

Transcriptie

1 m.objects m.objects in de praktijk - een stap-voor-stap inleiding 1 Er bestaan meerdere software programma s waarmee op de PC een diaprogramma kan worden samengesteld. m.objects echter neemt een bijzondere plaats in omdat het als enige gebruik maakt van drivers. Hierdoor kan deze software gekoppeld worden aan overvloei apparaten en projectoren van vele verschillende merken! m.objects is dus een merk onafhankelijk produkt. m.objects kombineert moeiteloos met apparatuur van o.a. Bässgen, Leica, Müwo, Rollei, Stumpfl, Zett en projectoren met een seriële poort van Kindermann, Kodak, Leitz, Rollei en Simda. Bovendien kan overvloei apparatuur van verschillende merken tegelijkertijd aangesloten worden en is het dus b.v. mogelijk om een 4 projectoren show m.b.v. een unit van Bässgen èn een unit van Stumpfl die elk twee projectoren voor hun rekening nemen te realiseren. Lang leve de samenwerking in clubverband!! Daarnaast beschikt m.objects ook over eigen hardware, de m.link units. Hiermee kunnen seriëel aanstuurbare projectoren direct vanaf CD, dus m.b.v. digitaal geluid aangestuurd worden, en is de computer bij weergave niet meer nodig. Bij gebruik van bestaande stuurapparatuur richt m.objects zich naar de mogelijkheden van dat specifieke apparaat. Dus stuursignaal op band of versleuteld in digitale audio en speciale functies, zoals teksten als een lichtkrant laten zien op de display van een Quatrix, het kan allemaal als de betrokken apparaat het ook kan. 2 Ook wat projectoren betreft is m.objects niet eenkennig: verschillende typen projectoren kunt u zij-aan-zij gebruiken, waarbij m.objects rekening houdt met de specifieke eigenschap van elke projector! m.objects ontsluit voor u ook alle mogelijkheden van HDR, oftewel harddiskrekording: Het opnemen van geluid op de PC. Opnemen alleen is natuurlijk niet genoeg, het programma stelt u ook in staat het geluid te knippen, te plakken, te faden en op vele andere wijzen te bewerken. m.objects stelt -afhankelijk van de gebruikte opties- geen hoge eisen aan de gebruikte PC. Eenvoudige produkties kunt u al op een 486PC met 4 mb werkgeheugen en Windows 3.11 realiseren. Op een windows 9X Pentium PC kunt u ook de heftigste audiobewerkingen realiseren en zelfs de voorbeeld projectie op het virtuele beeldscherm op de monitor gebruiken. Het programma zelf is slechts plm 3 mb groot en een programmering zonder geluid of gescande dia s past nog wel op een diskette. Zelf uitproberen Ook als u m.objects niet heeft gekocht, kunt u het programma tòch zelf uitproberen. De nieuwste software is altijd te vinden op het internet (www.mobjects.com) èn u kunt ze natuurlijk aanvragen bij de importeur, AV&F (tel: ). U krijgt dan een CD toegestuurd. Als de software wordt gestart zonder dat de hardware-sleutel op de PC is gestoken, functionneert hij automatisch in de demo-modus. Alles werkt, u kunt echter slechts een kort programmaatje samenstellen, hetgeen echter genoeg is om een goede indruk van de software te krijgen.

2 3b 7 4 De installatie Start de setup.exe van ofwel de CD, ofwel de van internet gedownloade installatie files. In het welkomstscherm (figuur 1) dat verschijnt klikt u op installeren, waarna een venster verschijnt waarin u de benodigde componenten kunt uitkiezen (figuur 2). Voor het programma zelf (m.objects) staat al een kruisje, u dient nog slechts de driver voor uw overvloeiapparaat of projectoren te kiezen. Wilt u alleen wat droog zwemmen, kies dan de Ektapro driver, zodat tenminste alle mogelijke opties in het programma beschikbaar zijn. Klik ok, waarna u in figuur 3 een installatie directory krijgt voorgesteld. Als alles goed is verlopen (figuur 3b en 3c) vindt u figuur 4 op uw beeldscherm. m.objects heeft bovendien een programmagroep in het start-menu aangemaakt. Als u het programma voor het eerst start, wordt u eenmalig gevraagd de gekozen driver voor uw apparatuur in te stellen. Bevestig het pad naar deze driver (figuur 5), in het volgende scherm (figuur 6) is de gekozen driver al aangekruist, waarna u deze kunt installeren. Nu komen de details (figuur 7) aan bod. Kies het apparaat, de aansluit poort, het aantal en type projectoren en eventuele andere randapparatuur. Het is belangrijk dat u voor elke projector (1/1, 1/2, etc.) het juiste type opgeeft. Staat uw projector er niet bij, kies dan een soortgelijk model en pas de detail gegevens aan uw situatie aan. Als u een Rollei MSC300P projector heeft van na 1996, kies dan binaire codes gebruiken, uw projector wordt dan efficiënter aangestuurd. Bij modellen van voor 1997 kunt u het beste een update van de systeem software bij Rollei aanvragen, of deze optie niet aankruisen. Als alle keuzes gemaakt zijn kunt het venster luiten, waarna de PC opnieuw gestart dient te worden. m.objects werkt -zoals de naam al aangeeft- vanuit de idee dat alle functies worden weergegeven als objecten die u met de muis kunt selecteren, verslepen en bewerken. Werkelijk alle soorten objecten worden op soortgelijke wijze bewerkt, waardoor u het programma snel onder de knie heeft. Om nu te testen of het programma goed is geïnstalleerd en met onze apparatuur wil samenwerken, gaan we een klein probeer-diaprogrammaatje voor twee projectoren samenstellen. 3 3c 5 6

3 8 Een nieuw diaprogramma beginnen Daartoe openen we in het menu Datei neue Show het dialoogvenster (fig 8). Aangezien we helemaal vanaf het begin willen starten, klikken we niet op konfiguratie laden om een al eerder gemaakte configuratie van apparatuur voor deze nieuwe show te laden we gaan er zelf een maken. Geef een naam (b.v. Demo) op klik op OK. In het venster ( fig 9 ) links onder de knoppenbalk kunt u nu afzonderlijke componenten voor uw presentatie uitselecteren. Klikt u met de muis de component overvloeiprojectie aan, sleep deze met ingedrukte linkermuisknop tot onder de horizontale synchronisatie balk en laat daar los. Er verschijnt een dialoogbox ( fig 10 ). Hier geeft u aan dat u met twee projectoren wilt werken. Klikt u nu op het knipperende symbool met de tandwieltjes. Hiermee heeft u de keuze van de componenten (nu dus alleen overvloeiprojectie voor twee projectoren) beëindigd. Zo definitief als het klinkt is het echter helemaal niet. Bij m.objects is er niets, wat later niet veranderd kan worden u kunt dus wanneer u dat nodig vindt komponenten, zoals geluidsmontage, toevoegen. Onder de knoppenbalk geeft het hoofdvenster drie delen aan: Linksboven het voorbeeldvenster, waar de diverse beschikbare effecten als objecten voorhanden zijn. Daarnaast aan de rechterkant ligt het tekstvenster, op het gebruik waarvan we later zullen terugkomen. Daaronder ligt het eigenlijke werkvlak, waar met afzonderlijke effect-objecten de presentatie muisgestuurd samengesteld wordt. (Fig 11) In het midden van het beeld ziet u de tijdas. De component overvloeiprojectie (de twee sporen A en B onder de tijdas) bevat nog geen objecten. Twee horizontale hulplijnen markeren de projectorsporen, waarop we de lichtcurves, beter gezegd het in- en uitvloeien van de projectoren, vorm willen gaan geven.

4 (Fig 12) Vanuit het voorbeeldvenster slepen we nu het object 2s. 1 proj. op het bovenste projectorspoor ( spoor A) en leggen het daar bij de markering van plm 5 seconden neer. Vergist u zich, dan is dat geen probleem: Met de toets kombinatie Ctrl-Z kunt u elke bewerking ongedaan maken! Zodra u de muisknop heeft losgelaten, valt het object op z n plaats en ziet u een gele driehoek: Het eerste invloeien van projector A. (Fig 13) Dezelfde handeling verrichten we nu met het object 2s, 2 proj, dat we ook uit het voorbeeldvenster halen en net als in de figuur bij ongeveer 12 seconden neerleggen. Projector A vloeit daardoor weer uit en transporteert. Synchroon daaraan vloeit projector B in. (Fig 14) Achter het invloeiien van projector B zetten we bij circa 19 seconden weer een voorbeeldgebeurtenis 2s, 1 proj.. Met de stappen 12 t/m 14 hebben we onze eerste overvloeisequentie met twee dia s volbracht. Natuurlijk kunnen we ook efficiënter te werk gaan als we deze sequentie naar dit voorbeeld verder willen uitbouwen. (Fig 15) Daartoe markeren we alle objecten op beide projectorsporen, terwijl we met ingedrukte linkermuisknop er over heen gaan. Begin linksboven naast het eerste object en sleep zover tot het laatste object rechts onder gemarkeert is mbv een donkergrijs vlak. Als u de muisknop loslaat, tonen de hoekpunten van de lichtcurves, de zogenaamde handvatjes donker teneinde duidelijk te maken dat ze tot de selectie behoren. Terwijl de objecten nog gemarkeerd zijn, kiest u uit het menu bewerken het onderdeel autoshow. In het autoshow dialoog venster dat verschijnt, kunnen we het aantal gewenste kopiën aangeven. Aangezien de software in de demoversie presentaties van maximaal twee minuten toelaat, geven we hier 5 aan. (Fig 16) Nadat we de dialoog met oke hebben afgesloten, zien we de gedupliceerde overvloeiingen schetsmatig verschijnen, samen met een draadkruis-kursor waarmee we kunnen bepalen vanaf welke plek de kopiën geplaatst zullen worden. Deze draadkruiscursor zet u nu exact aan het begin van de uitvloeiing van projector B. Klik één keer en het overvloeien inclusief het transporteren wordt volgens plan gedupliceerd en vanaf de geselecteerde plek ingevoegd. Gefeliciteerd, u heeft uw eerste diapresentatie met m.objects vervaardigd. U kunt uw presentatie nu ook bekijken: vergewis u ervan dat uw stuurapparatuur en de projectoren aan staan. Kies dan uit het menu sturing het onderdeel pauze (of druk op de spatiebalk). Het programma gaat nu in de synchronisatiemodus - de projectoren worden gesynchroniseerd en staan klaar voor projectie. Met de opdracht sturing weergave (of opnieuw een druk op de spatiebalk) start u uw presentatie. Veel plezier! Met de spatiebalk kunt u onderbreken en weer verder gaan. Druk op escape om de synchronisatiemodus te verlaten Tot zover deze eerste keer. De volgende aflevering gaan we verder met het bewerken van de overvloeiers, het toevoegen van geluid, geluidsbewerking, de plaatsing van de dia s in de magazijnen en enkele speciale functies, zoals het gebruik van de voorbeeldprojectie op het beeldscherm mbv gescande dia s. Last but not least kunt u dan ook verwachten dat de software geheel nederlandstalig is.

5 2 m.objects m.objects in de praktijk - het werken met objecten Nederlandstalig Zoals in het vorige artikel aangekondigd, is inmiddels de nederlandstalige versie van m.objects beschikbaar. Als ook u de software in het nederlands wilt uitproberen: Een telefoonje naar de importeur (AV&F, ) òf uiteraard een berichtje per epost is voldoende om de nieuwste versie (1.7) in het nederlands op CD te ontvangen. Uiteraard kan iedereen die m.objects V1.7 al eerder aanschafte ook deze nederlandstalige versie aanvragen. Nog een opmerking over de muis, als die normaal (rechtshandig) is geïnstalleerd, geldt altijd het volgende: 1x klikken met de linker muisknop selecteert een object, 2x (=dubbel) klikken met de linker muisknop activeert een object en 1x klikken met de rechter muisknop roept een menuutje op waarvan de inhoud bepaald wordt door de plek (of object) waar u op klikt. Iets verslepen doen we door eenmaal op een object te klikken, de muisknop ingedrukt te houden en vervolgens de muis te verplaatsen: Als het geselecteerde zich laat verplaatsen, wordt het nu meegenomen en pas weer neergezet als u de muisknop loslaat. Selecteren en schuiven Nadat we in het vorige artikel m.objects hebben geïnstalleerd en een eenvoudig diaprogramma hebben samengesteld, pakken we de draad weer op door ons brouwsel van de vorige keer te opnieuw te laden: klik op bestand/laden en blader in het mappenvenster naar de map waar u het demo-programma van de vorige keer heeft opgeslagen. Selecteer het door er één keer met de muis op te klikken en kies vervolgens oké om de show te laden. Op het scherm verschijnen de twee projectoren tracks met daarop de overvloeiers. We kunnen de detail weergave van ons werk nu naar believen instellen: Pak en sleep de dubbelpijl rechtsonder (druk de linker muisknop in terwijl u de dubbelpijl aanwijst en houdt hem ingedrukt terwijl u de muis omhoog of omlaag verplaatst) om de hoogte van de overvloei-component groter of kleiner te maken (1). Klik op de loupe + of - knop in de knoppenbalk om in te zoomen op uw werk of om er juist meer tegelijk van te zien in het werkvenster. De positie van de rode wijzer in de tijdbalk wordt daarbij als centrum gebruikt: Die blijft altijd in beeld. Plaats vervolgens de muisaanwijzer ergens halverwege een in-/uitvloeier en druk op de rechter muisknop. Er verschijnt een menu waarin u kiest voor selecteer-rechts/alle componenten (2). Nu is in de component overvloeien (andere componenten hebben we nog niet in ons project opgenomen) alles dat rechts van de muispijl bevond geselecteerd. U kunt dat zien doordat alle handvatjes van de selectie wat donkerder gekleurd zijn en en een schaduw randje hebben gekregen, waardoor het lijkt alsof ze enigszins verdiept liggen. Pak nu met de muis één van deze handvatjes beet door hem aan te klikken en de linker muisknop ingedrukt te houden. Schuif de muis met ingedrukte linker knop naar rechts en weer een beetje terug. U ziet dat alles rechts van de muispijl meebeweegt. Zo kunt u een overvloeier langer of korter maken! Laat de muisknop weer los om de verschuiving te accepteren. U kunt hem altijd ongedaan maken door Ctrl-Z te toetsen (de maak ongedaan functie). Als u per ongeluk naast een handvatje klikt, ziet dat daarmee de selectie ongedaan wordt gemaakt. Selecteer eerst opnieuw om weer te kunnen schuiven. Klik nu rechts midden in een object (dus ná een invloeier) en selecteer opnieuw alles rechts van de muispijl. Nu kunt u door te schuiven de standtijd van de dia verlengen of verkorten. 1 De lichtcurves In m.objects kunt u alle lampcurves direct en individueel bewerken zoals u dat in een tekenprogramma zou doen. Wijs de plek in de gele lichtbundel aan waar u iets wilt veranderen, klik rechts en kies handvat invoegen (3). Door dit handvat te verslepen kunt u direct de lichtcurve veranderen. Door wat in te zoomen kunt u e.e.a. beter in detail bewerken en zoveel handvatjes plaatsen als u nodig heeft om de curve een bepaalde vorm te geven. Sleep met de muis langs enkele handvatten om er verschei- 3

6 4 dene tegelijk te selecteren. Zo n geselecteerd stel handels kunt u aan elkaar koppelen door er een groep van de maken (klik rechts en kies groep maken ). Pak één van de handvatten van de groep beet en sleep de handels naar een andere positie om de curve te veranderen. Zo n groep kunt u later altijd weer selecteren en via een rechter muisklik onrbinden. Daarna kunt u de individuele handvatten weer bewerken. Objecten die naar uw smaak goed zijn en -voorlopig- niet meer hoeven te worden veranderd, kunt u fixeren en zo behoeden voor ongewilde veranderingen. Klik rechts op de gewenste selectie van handvatten en andere objecten, kies fixeren (4) (of klik op het hamertje in de knoppenbalk). Later kunt u weer losmaken door na rechtsklikken vrijgeven te kiezen of op de nijptang in de knoppenbalk te klikken. Diatransporten Vlak na elke uitvloeier ziet u een klein vierkantje met een zwarte pijl naar rechts erin. Dit zijn de transport opdrachten die m.objects na elke overvloeier automatisch plaatst om de volgende dia voor te zetten in de projector die net uitgevloeid is. Dubbelklik eens op zo n objectje om het te openen en te zien wat erin staat (5). De standaard inhoud is een relatief transport van +1, hetgeen wil zeggen dat naar de volgende dia in het diamagazijn wordt getransporteerd. U kunt hier ook iets anders invullen, b.v. meerdere dia s verder of terug, òf naar een specifiek dianummer (b.v. om een bepaalde dia nog even terug te halen). Als de projector door zo n transport opdracht meerdere dia s moet transporteren, kost dat natuurlijk ook meer tijd. Als objecten die erna volgen hierdoor te vroeg geprogrammeerd staan, worden de handvatjes ervan als waarschuwing rood gekleurd. Verschuif alles na de transport opdracht (selecteer alles rechts van de muispijl zoals eerder beschreven) zover als nodig, terugschuiven kan niet verder dan het moment dat de projector klaar is met transporteren. Zo wordt u beschermd tegen te vroeg invloeien met een projector die nog bezig is z n transporten uit te voeren. Het woorden diamagazijn en dia s zijn inmiddels gevallen, tijd om daar eens aandacht aan te besteden! 5 6 De lichtbak Zoals bij elke diaproductie is het t beste om dia s eerst maar eens op de lichtbak te leggen, daar te bekijken en enigszins de volgorde te bepalen. Kies in het menu venster de lichtbak om deze in te schakelen. De lichtbak is nog leeg: Allemaal grijze vakjes. De plaatjes van uw echte dia s kunt u op de lichtbak plaatsen: klik rechts (in het eerste lege vak van de lichtbak) en kies beeldbestanden selecteren (6). Er opent nu een venster waarin u kunt bladeren naar een plek om al bestaande plaatjes op te halen, of uw scanner aan te spreken teneinde dia s (of ander materiaal) te scannen en direct in m.objects op de lichtbak te plaatsen. Wij bladeren nu naar de map...\show\lernen\pic, hier bevinden zich de plaatjes van de oefenshow die bij het installeren van het programma is meegeïnstalleerd. Selecteer alle plaatjes (klik op de eerste, houdt de shift-toets ingedrukt en klik vervolgens op de laatste, alle namen zijn nu blauw = geselecteerd) en klik oké. De plaatjes worden direct op de lichtbak geplaatst. Met de muis kunt u de volgorde bepalen door ze te verslepen. Klik rechts om een menu op de roepen: hier kunt u van alles instellen, zoals de weergave grootte en eventueel de lichtbak opruimen - alle dia s naar het begin opschuiven. Bent u hier zo n beetje uitgeschoven, dan wordt het tijd voor de diamagazijnen. Diamagazijnen Diamagzijnen worden ook als object aan een projectorentrack toegevoegd: U vindt ze als een klein merktekentje aan het begin van elk track, A1 op track A en B1 op track B. Als ze nog niet geplaatst zijn kunt u ze -als elk ander object- vanuit het voorbeeldvenster linksboven naar een track slepen. Klik op het menu venster/magazijn editor en venster/virtueel scherm om de diamagazijnen (7) en het projectiescherm te openen. U kunt de plaats van elk venster bepalen door de titelbalk met de muis te selecteren en rond te slepen. De grootte van elk venster bepaalt u door de rechter-beneden hoek ervan te slepen. De beelden op de lichtbak kunt u nu één-vooréén of groepsgewijs -als u er meerdere heeft 7

7 8 10 geselecteerd- naar de vakjes in de diamagazijnen slepen. Zodra u ze los laat ziet u ze in het diamazijn èn op de juiste plaats in het projectorentrack verschijnen (8). Als u de rode pijl in de tijdbalk (in de tijdbalk dubbelklikken om de pijl naar u toe te halen) langs de overvloeiers sleept worden alle beelden en overvloeiers bovendien in het virtuele scherm getoond. Binnen het diamazijn kunt u beelden naar een nieuwe plek slepen - net als op de lichtbak. Alle beelden die versleept zijn, worden gemarkeerd met een rood gearceerd vierkantje. Hierdoor weet u dat zo n dia verplaatst is en dat de echte dia in het echte diamazijn dus ook nog ver(of ge-)plaatst dient te worden. Als u dat gedaan heeft, kunt u deze markering snel verwijderen: klik rechts op het diamazijn en kies sorteermarkering wissen. Als er nu weer van deze markeringen verschijnen, weet u dus dat dia s van plaats zijn veranderd en u ook echte dia s in de echte magazijnen moet verplaatsen om te zorgen dat alles klopt. Als u van te voren wilt zien hoe een overvloeier zal uitpakken, kunt u zowel in de diamagazijn editor als op de lichtbak een speciaal foefje toepassen: Sleep een beeld met de rechter muisknop ingedrukt (dus niet de linker!) over een ander beeld om een proef-overvloeier te zien (9). De snelheid van deze overvloeier kunt u instellen door rechts te klikken op de lichtbak of het diamagazijn en vervolgens de gewenste testovervloeitijd te kiezen. Als u alle beelden op de lichtbak over de twee diamagazijnen heeft verdeeld, kunt u uw werk eens afspelen: Plaats eerst de rode pijl op de tijdbalk aan het begin van de show, klik vervolgens op de pauze knop in de knoppenbalk en start de weergave door op de playknop direct ernaast te klikken. Als alternatief kunt ook meermaals op de spatiebalk drukken. Toets Escape of klik op stop in de knoppenbalk om weergave te verlaten. Meer dan overvloeien alleen m.objects kan alles programmeren wat uw overvloeiapparaat en projectoren kunnen weergeven. Nu beschikt niet iedereen over projectoren met een ingebouwde sluiter ( shutter ) en random-access (directe diakeuze). Een projector laten flitsen kan echter iedereen, daarom passen we dit effect in ons probeer programma toe. Sleep het voorbeeld object Pulseren uit het voorbeeldvenster naar een plek in een track. Vanaf deze plek start de betrokken projector te pulseren, hetgeen u kunt zien aan de verticale arcering van het track. Sleep opnieuw een pulsobject een eindje verderop in hetzelfde track om het einde van de pulsering te markeren. Onder aan het begin en eind van het pulseren staat een klein icoontje. Dubbelklik op de start-icoon (10) om een venster te openen waarin u de eigenschappen kunt bewerken. Als het stuursignaal dat toestaat, kunt u een pulsering zelfs laten versnellen en vertragen. 9 Geluid - eerst de component toevoegen Tot slot van dit tweede deel voegen we geluid toe aan ons project. Om het overzicht te behouden kunnen we eerst enkele vensters sluiten die we even niet nodig hebben: Het virtuele projectiescherm, de lichtbak en de diamagazijnen sluiten we door op het kruisje in de rechter bovenhoek te klikken. Vervolgens activeren we de component keuze door op de knop met tandwieltjes in de knoppenbalk te klikken (derde knop van rechts). Het beeldscherm van m.objects verandert direct en toont ons -net als toen we begonnen- de componenten die we in ons project gebruiken. We zien de twee reeds aanwezige componenten: synchronisatie (de tijdbalk) en overvloeiprojectie. Daar gaan we nu digitale audio aan toevoegen: Sleep het voorbeeld component uit het voorbeeldvenster rechtsboven tot onder de balk overvloeiprojectie (11). Zodra u loslaat verschijnt er een venster waarin u kunt opgeven hoeveel tracks u wilt gebruiken. Om het niet te bont te maken vullen we 2 in en klikken oké. Verlaat de component keuze door opnieuw op de knop met 11

8 de tandwieltjes te klikken. Klik vervolgens op de knop rechts ervan -de sleutel- om voor de nieuwe component de juiste driver te kiezen (12). Gebruik de schuifbalk aan de rechter zijkant van het m.objects venster om de geluidstracks in beeld te brengen en selecteer er één door er op te klikken. U ziet nu welke geluidskaart en uitgang door dit track gebruikt zullen worden (13). Als u een eenvoudige geluidskaart heeft, hoeft (en kunt) u hier niets instellen. Soms zijn er echter meerdere keuzes, deze verschijnen in het voorbeeldvenster linksbovenin. Wilt u een andere driver aan een track koppelen, verwijder er dan eerst een van een track (track selecteren en delete toetsen) en sleep vervolgens de nieuwe naar het track. Op dezelfde wijze kunt u b.v. in de projectoren tracks voor een andere projector/overvloeiapparaat combinatie kiezen. De geïnstalleerde drivers waaruit u kunt kiezen vindt u steeds in het voorbeeld venster linksboven. Maak een track leeg, sleep er een nieuwe driver in en klik eventueel rechts op de driver om hem nader in te stellen. Na afloop klikken we weer één maal op de knop met het sleuteltje om de driver-keuze te verlaten en zijn we terug in de normale modus: de dia s en lichtcurves maken de dienst weer uit. Zoals al eerder beschreven, kunt u m.b.v. de dubbelpijl rechts steeds de hoogte van elk track bepalen (14). Gebruik de knop met driehoek ernaast om het track geheel in te klappen (en weer open te klappen). U kunt ook de volgorde van de tracks veranderen: Pak een track in het paarse gedeelte beet om het naar beneden of omhoog -voorbij andere tracks- te slepen. Geluid importeren Selecteer een geluidstrack door erop te klikken. Nu kunnen we een geluidsobject vanuit het voorbeeldvenster naar het track slepen, dat voorbeeld venster is echter leeg! We moeten dus eerst geluidsobjecten aanmaken. Klik rechts in het voorbeeldvenster en kies object aanmaken (15). In het venster dat nu verschijnt kunnen we kiezen: Òf een nieuw geluid opnemen via de geluidskaart, òf een bestaand geluids-bestand openen. We doen het laatste en bladeren naar de map...\show\lernen\wav en selec-teren daar het bestand blue-ten.wav en klikken oké (16). m.objects maakt nu een nieuw object aan in het voorbeeldvenster en dàt kunnen we direct naar een track slepen. Aan de linker-onderkant van het geluidsobject dat we net in het track geplaatst hebben zit een klein blauw handvatje met een witte driehoek: Hier kunnen we het object met de muis beetpakken en naar links (= eerder) of naar rechts (= later) slepen. Zorg dat het begin van de muziek ongeveer gelijk ligt met de eerste invloeier, dus op plm 5 seconden. U kunt aan de getoonde golfvorm mooi zien waar de muziek volume begint te krijgen (17). Start weergave om het geheel eens af te spelen (2 maal op de spatie balk drukken of klikken op pauze en play). Tot zover deze keer, volgende keer meer, o.a. over het bewerken van geluid De knoppenbalk Bestandsfuncties: nieuw, openen en opslaan pijl L+R-om: ongedaan maken en opnieuw doen Obj.+?-: maken, veranderen en wissen van objecten loup +&-: in- en uitzoomen hamer en nijptang: fixeren en losmaken 0&zzz: terug naar 0 en standby stop-pauze-play: start en stop functies groeperen en degroeperen componenten en driver toewijzing?: online help

9 m.objects m.objects in de praktijk - geluid en wat dies meer zij De gratis DEMO-versie In dit derde -en voorlopig laatste- artikel over m.objects beschrijven we het monteren van geluid op de computer. HDR - hard disk recording betekent het opnemen van geluidsfragmenten op de harde schijf (het permanente geheugen) van uw compter, deze geluidsfragmenten bewerken en vervolgens met andere mengen tot een volwaardige geluids band. Muziek, lokatiegeluid en kommentaar (gesproken woord) kunt u samenvoegen tot één organisch geheel. Het grote voordeel in vergelijking met de traditionele methode op een meerspoors bandrecorder is de enorme vrijheid die u heeft om elk fragment op uw gemak apart te bewerken en de plaatsing van alle fragmenten t.o.v. elkaar -inclusief hoe ze in elkaar overvloeien- ten alle tijden naar uw smaak aan te passen. Geluidsfragmenten gedragen zich -net als dia s- als objecten: U kunt ze met de muis beetpakken, verslepen, groter en kleiner maken en zelfs in stukken knippen. Bij de dia s kunt u m.b.v. de kurves het verloop van de lamp-helderheid regelen, bij het geluid regelt u op identieke wijze het verloop van het volume. Daarnaast bespreken we in dit derde deel nog enkele speciale functies en aspecten van m.objects. Al het besprokene kunt u zelf uitvoeren als u over de m.objects CD beschikt. De duitstalige versie kunt u op internet vinden op de site De nederlandstalige versie kunt u bij de importeur -AV&F- aanvragen: Tel of per epost 1 Meerdere geluidsfragmenten Allereerst openen we het werkstuk zoals we dat de vorige keer opgeslagen hebben (1). Net als de vorige keer beginnen we eerst maar eens de vensters die we nu niet direct nodig hebben te sluiten door op het sluit-vlakje rechtsboven (het kruis) te klikken. Zo sluiten we nu alles behalve het hoofdvenster (dat met de menubalk bovenin). Een venster kunnen we altijd weer openen door het in het venstermenu te kiezen. In het vorige artikel hebben we een bestaand geluidsfragment (WAVE-file) geplaatst in het bovenste van de twee geluidstracks die we hadden aangemaakt. Nu gaan we eens kijken hoe we een nieuw fragment kunnen opnemen. Dat is belangrijk als het geluid nog op een bandrecorder staat, of met de microfoon dient te worden opgenomen. U dient dus wèl over een geluidskaart te beschikken waarmee u kunt opnemen! De kwaliteit van de opname wordt geheel bepaalt door de kwaliteit van uw geluidskaart. Klik nu eerst met de linker muisknop op het digitale audio-component om deze te aktiveren. U kunt nu een nieuw fragment aan het voorbeeld venster toevoegen door daar met de rechter muisknop op te klikken en te kiezen voor object aanmaken. U kunt natuurlijk ook op

10 de insert-toets drukken - in alle menu s ziet u achter de opdrachten altijd ook de eventuele directe toetsenbord kommando s staan, dit werkt veel sneller dan met de muis door allerlei menu s te manoevreren. Het venster dat we de vorige keer gebruikten om een bestaan fragment te openen verschijnt opnieuw, maar nu klikken we op de knop opname (2). We kunnen het pad (de map op de harde schijf) opgeven en de naam voor de nieuwe opname invoeren. Accepteer nu de map die m.objects voorstelt en voer als naam b.v. test in (3). Klik op Oke, waarna we in het venster met de eigenschappen van het nieuw op te nemen fragment belanden (4). Hier kunt u de kwalitiet van de opname instellen (b.v. 22 khz en mono voor kommentaar of 41 khz en stereo voor muziek). U kunt eventueel de juiste ingang van uw geluidskaart(en) kiezen - als u er meerdere geeft - en de standaard Windows mixer oproepen om daar het volume in te stellen. Als de mixer wèl verschijnt, maar daar geen microfoon of lijningang t.b.v. opname zichtbaar is, kunt u die via het optiemenu van de mixer aktiveren en vervolgens instellen tot het niveau goed is. Neem vooral niet te hard op: Op een bandrecorder geeft dat slechts wat vervorming, bij een digitale opname krijgt u echter direct een verschrikkelijk geknetter! We keren terug naar het WAVE-sample instelvenster van m.objects om in het onderste deel daarvan nog in te stellen hoe de opname dient te starten: Dat kan met de hand (door op de knop opname starten te klikken, maar ook automatisch als het geluid een bepaald niveau bereikt of synchroon met de start van een bepaald track op een audio-cd. De opname kan automatisch stoppen bij een korte stilte. Tijdens de opname kunt zo vaak stoppen en verdergaan als u nodig vindt. Na het afsluiten van dit opname venster vindt u het nieuwe geluidsobject ( sample ) in het voorbeeldvenster en kunt u het direct naar het tweede spoor van de digitale audio component slepen (5). Plaats het begin bij plm 10 sec. - zoom eventueel wat uit door op de uitzoom button te klikken om het overzicht te behouden (6). De twee geluidsfragmenten staan nu boven elkaar en als u het afspelen start, zult u ze op volle sterkte door elkaar horen en dat zal waarschijnlijk uw bedoeling niet zijn (7). Geluid bewerken We gaan het geluid nu dan ook eerst bewerken. Aan het object kunt u -net als bij een dia object- verschillende handvatjes onderscheiden. Die kunt u (één of meerdere) eerst selecteren (één door hem met de muis aan te klikken of meerdere door er met gedrukte muisknop overheen te slepen of ze met gedrukte CTRL-toets aan te klikken) - en vervolgens met de muis beetpakken om ze te verslepen (8). Links onder is een blauw vlakje met een witte driehoek: Hiermee kunt u het gehele object naar links (=eerder) of naar rechts (=later) slepen. Selecteer de twee handvatten aan het begin en versleep ze samen naar rechts om het begin van het geluid weg te snijden, selecteer de twee aan het eind en versleep ze naar links om het eind van het geluidsfragment in te korten. In m.objects worden alle bewerkingen non-destructief uitgevoerd, hetgeen wil zeggen dat het geluidsfragment zoals dat op de harde schijf staat niet verandert, maar pas tijdens het afspelen bewerkt wordt. Daardoor kunt u ook alle bewerkingen altijd weer veranderen of ongedaan maken (Ctrl-Z). Net als bij de dia-objecten kunt u handvatten toevoegen en zo de volume kurve bewerken. Ook het in- en uitvloeien van het geluid regelt u door het handvat linksboven of rechtsboven te verslepen. Nu kunt u gemakkelijk het volume van het eerste wat langere fragment terugnemen als het tweede fragment wordt afgespeeld: Voeg ter plaatse van de gewenste verzwakking enkele handvatten in en sleep ze zó, dat het geluid zachter wordt. Een geluidsobject kunt u ook in tweeën knippen: wijs met de muiskursor de plek aan waar u wilt knippen, druk op de rechter muisknop en kies sample splitsen (9). Op de aangewezen plek deelt m.objects het geluidsobject nu in tweeën: Er verschijnen handvatten en een nieuw blauw vlakje. Zolang de twee helften nog netjes

11 11 tegen elkaar liggen ziet u daarin een dubbele driehoek, zodra u het vlak beetpakt en naar rechts verschuift, wordt het een enkele driehoek en het object een normaal te bewerken apart geluidsobject. U kunt de twee helften echter altijd weer tegen elkaar aan schuiven (10). Als u de handvatten op de knip wist, wordt de knip weer ongedaan gemaakt. Nu kunt u naar eigen inzicht de geluidsobjecten t.o.v. elkaar plaatsen, de volumes regelen en er een mooi geheel van maken. De mixdown Iedere keer als u het geluid afspeelt, worden alle fragmenten door m.ojects steeds opnieuw bewerkt en gemengd. U kunt echter het eindresultaat ook voorgoed in een nieuw WAVE-file vastleggen (11). Zo n WAVE-file hoeft dan alleen maar te worden afgespeeld, waardoor m.objects niet meer nodig is. Het nieuwe file kan ook eventueel in uw werkstuk alle losse onderdelen vervangen, die kunt u dan wissen waardoor schijfruimte wordt bespaard. Zo n WAVE-file dient echter ook nog een ander doel: Als m.objects het geluid toch opnieuw aanmaakt, is dat een goede gelegenheid om de stuurpulsen t.b.v. van de projectoren in het digitale geluid op te slaan. Het WAVE-file bevat dan niet alleen het bewerkte en gemengde geluid, maar ook alle stuurpulsen en -als u dat nodig heeft- de tijdkode (12). Zo n WAVE-file kunt u met de software die bij uw CD-writer geleverd is, direct als audio-track op CD opnemen. De audio-cd gebruikt u om later het programma digitaal af te spelen. Uw PC kunt u dan thuis laten: De digitale uitgang van uw CD-speler wordt direct op uw overvloeiapparaat aangesloten, de linker en rechter analoge uitgang gaan uiteraard naar de versterker en luidsprekers. Als uw overvloeiapparaat niet in staat is om stuurpulsen in digitaal geluid te lezen, kunt u dat meestal m.b.v. een digitaal-analoog adapter toch mogelijk maken (b.v. de DX-1 van Bässgen). Beschikt u niet over al deze digitale faciliteiten, dan kunt u natuurlijk ook gewoon ouderwets analoog werken: Speel m.b.v. m.objects het programma een keer geheel af. Terwijl u dat doet neemt u het analoge stereo geluid dat uit de geluidskaart van uw computer komt op spoor 1&2 van uw cassettedeck op. Het stuursignaal dat tegelijkertijd door uw overvloeiapparaat wordt gegenereerd, neemt u op spoor 4 van datzelfde cassettedeck op. Als derde optie kunt u digitaal geluid met daarin versleuteld stuursignaal ook tijdens het afspelen binnen m.objects direct via een geluidskaart met een geschikte digitale uitgang opnemen op een digitale audiorecorder, zoals een DAT-recorder. Zo heeft u met m.objects alle mogelijkheden te beschikking en heeft u de vrijheid wanneer u dat wilt over te stappen op het gebruik van digitaal geluid, of niet! Naast het maken van geluids-files, kan m.objects ook de gescande beelden samen met het gemengde geluid in een Windows-film opslaan, een zog. AVIfile. U beschikt dan over een volledig electronische versie van uw diaprogramma, die u altijd op het beeldscherm van uw PC kunt vertonen en dat kan wel eens handig zijn (13). Maar nu terug naar ons project. Muziek direct van CD-audio In m.objects hebben we tot nu toe met geluidsfragmenten gewerkt die als WAVE-file op de harde schijf van onze computer zijn opgeslagen. m.objects kan echter ook direct met audiotracks op een muziek-cd werken. Voor audiotracks op CD gebruikt m.objects een aparte component: CD-audio. Die moeten we dus eerst toevoegen: Klik op de knop met de tandwielen om de component weergave te activeren en sleep de component CD-audio naar beneden tot onder de reeds aanwezige digitale-audio component om hem aan ons project toe te voegen. Accepteer daarbij de instelling om 1 track toe te voegen, dat is voor ons voorbeeld voldoende (14). Verlaat de component modus door weer op de knop met de tandwielen te klikken. Nu ziet u onder de twee digitale audiosporen een nieuwe component met 1 spoor t.b.v. CD-audio. Aktiveer de component door er één maal op te klikken en toets insert om een nieuw geluids-object in het voorbeeld venster toe te voegen. U kunt nu de audio-cd in de RD-rom speler van uw PC benaderen, het gewenste track kiezen, waarna het in het voorbeeldvenster verschijnt. Sleep vervolgens het track-object vanuit het voorbeeld venster naar de gewenste plaats op het CD

12 16 audio spoor. Het object lijkt op het eerste gezicht sterk op de geluids-samples die we eerder hebben leren kennen, ze zijn echter strak blauw van kleur: omdat het geen WAVEfile op harde schijf is, is er ook geen WAVE-vorm informatie beschikbaar (15)! U kunt naturlijk wèl m.b.v. de handvatten het volume bewerken en het object aan het begin of eind korter maken. Het gebruik van CD-audio bespaart harde schijf ruimte en tijd: U hoeft tenslotte niet eerst iets op te nemen. Als u in m.objects afspeelt terwijl CD-audio tracks actief zijn, heeft het systeem ongeveer een seconde tijd nodig om de CD-rom speler scherp te zetten, dit gaat echter niet ten koste van de nauwkeurigheid van de synchronisatie. Speaker support Als u diaprojectie gebruikt als sprekers ondersteuning, dient de show op voorgeprogrammeerde momenten te stoppen en pas verder te gaan als u daarvoor het signaal geeft. Om dat te bereiken kunt u in de component synchronisatie (de tijdbalk) zog. wachttijd objecten toevoegen (16). Iedere keer als zo n wachttijd bereikt wordt, zal het systeem stoppen en wachten op een druk op de spatiebalk van het toetsenbord van uw PC of een daarvoor bestemde toets op de afstandsbediening van uw overvloeisysteem. Daarnaast kunt u bij gebruik van b.v. Bässgen dissolvers op de display daarvan hulp-mededelingen laten verschijnen, als een kleinlichtkrantje of zelfs knipperend. Deze mededelingen kunt u ook op het computer beeldscherm laten verschijnen in het venster rechtboven in een lettertype en kleur naar keuze (17). Hiertoe dient u in m.objects de component kommentaar toe te voegen. Macro s en configuraties Binnen heel m.objects geldt dat elk object of groep van objecten gekopiëerd en ergens anders weer geplakt kan worden. Daarnaast kunt u zo n selectie ook als macro opslaan en daarmee een bibliotheekje van effecten opbouwen. Hieruit kunt u later kant en klare routines ophalen en opnieuw gebruiken, waardoor u uzelf een hoop werk kunt besparen. Het werk kunt u ook dokumenteren door van de de zog. medialijst een afdruk op papier te maken. De configuratie van projectoren, geluidskaart, componenten, etc. die u voor een project hebt samengesteld, kunt u ook apart -dus zonder dia- of geluidsobjecten- als configuratie opslaan. Zo kunt u een nieuw diaprogramma dat u met dezelfde apparatuur wilt maken snel opzetten, zonder eerst weer opnieuw alle onderdelen te moeten instelen (18). Als op uw PC ook het professionele geluidsmontage systeem tripledat/av van Creamware is geïnstalleerd, kan m.objects hier direct aan gekoppeld worden. Uw werk in tripledat/av wordt dan volledig gesynchroniseerd met het m.objects venster. Wat rest AV&F importeert m.objects en ondersteunt de gebruikers in de Benelux. Dat heeft er toe geleid dat het programma m.i.v. versie 1.7 nederlandstalig is. Op verzoek van vele Multiscreen gebruikers wordt geprobeerd een driver voor dit merk beschikbaar te krijgen. Zodra hier ontwikkelingen zijn, wordt dit direct in Diatoon bekend gemaakt! m.object gebruikers die hun dia s niet zelf kunnen of willen scannen voor gebruik tijdens het programmeren, kunnen dit tegen een kleine vergoeding bij AV&F laten doen. Daarnaast levert AV&F speciaal voor geluidsmontage en diaprogrammering samengestelde PC s èn ondersteunt de gebruikers bij hun eerste èn latere stappen op dit gebied. Hard en software worden door AV&F zelf ingebouwd en geïnstalleerd, zodat een optimaal afgestemde combinatie ontstaat! De PC s worden met on-site hardware garantie geleverd: Er wordt bij u thuis gerepareerd!

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Stap voor stap. Installeren! 2. De eerste show! 3. Titel toevoegen! 9. Muziek toevoegen! 13. Presenteren! 14. Algemene info! 16. Tenslotte!

Stap voor stap. Installeren! 2. De eerste show! 3. Titel toevoegen! 9. Muziek toevoegen! 13. Presenteren! 14. Algemene info! 16. Tenslotte! Dit is een Stap voor Stap Basis handleiding om vanaf nul een eerste show te maken met m.objects directav software. We gaan zoveel mogelijk met de muis werken. Zie het als een eerste kennismaking met m.objects.

Nadere informatie

Cursus Powerpoint 2003

Cursus Powerpoint 2003 1a. Een presentatie opzetten Cursus Powerpoint 2003 Open Powerpoint en klik linksboven op Bestand en vervolgens op Nieuw. Rechts opent zich het menuscherm Nieuwe presentatie met daarin diverse opties om

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Dit is een artikel uit de Peter van Olmen serie: Handleidingen Voor Iedereen AUDACITY HANDLEIDING. Voor audacity versie 1.2.6

Dit is een artikel uit de Peter van Olmen serie: Handleidingen Voor Iedereen AUDACITY HANDLEIDING. Voor audacity versie 1.2.6 AUDACITY HANDLEIDING Voor audacity versie 1.2.6 Inhoudsopgave 1.1: Installatie 1.2: Mp3 bestanden mogelijk maken 2.1: Een bestand openen 2.2: Uitleg knoppen 2.3: Een deel selecteren 2.4: Verwijderen 2.5:

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Geluidsbewerking met AUDACITY

Geluidsbewerking met AUDACITY Geluidsbewerking met AUDACITY Dit is de eenvoudige handleiding voor het project Be-Mobile. Niet alles wordt uitgelegd want het is een uitgebreid (en soms ingewikkeld) programma. AUDACITY is een gratis

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Pinnacle studio 14. Workshop

Pinnacle studio 14. Workshop Pinnacle studio 14 Workshop Inhoud De interface... 2 Project... 2 Film samenstellen... 4 Overgangen... 4 Titels... 5 Geluid... 6 Filmfragmenten aanpassen.... 7 Menu s Maken... 9 DVD s Branden... 11 De

Nadere informatie

Geluidsbewerking met AUDACITY. Deze elektrische puls wordt op ons computerscherm voorgesteld als een geluidsgolf.

Geluidsbewerking met AUDACITY. Deze elektrische puls wordt op ons computerscherm voorgesteld als een geluidsgolf. Geluidsbewerking met AUDACITY 1. Wat is geluid Van gierende banden tot trillende snaren. Alles wat geluid maakt, beweegt en verplaatst daardoor kleine beetjes lucht. Geluidsgolven kan je niet zien, maar

Nadere informatie

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Mapsource handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Inhoud deel 1 Schermindeling Menu s Werkbalken Statusbalk tabbladen Kaartmateriaal Kaartmateriaal selecteren Kaartmateriaal verwijderen

Nadere informatie

Windows Movie maker. Inhoud. 1. Installeren van Windows Movie Maker. FILM http://goo.gl/hto21t

Windows Movie maker. Inhoud. 1. Installeren van Windows Movie Maker. FILM http://goo.gl/hto21t Windows Movie maker. Inhoud 1. Installeren van Windows Movie Maker... 1 2. Vooraf rekening mee houden... 3 3. Aan de slag... 3 3.1 De werkruimte... 3 3.2 Een nieuw project starten... 4 3.3 Aanpassen van

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Initiatie Movie Maker

Initiatie Movie Maker Initiatie Movie Maker Wat is Movie Maker? Windows Movie Maker is een computerprogramma dat toelaat video-bestanden te bewerken. Het wordt standaard bij de besturingssystemen Windows XP, Windows ME en Windows

Nadere informatie

Een vocab cel maken. Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt.

Een vocab cel maken. Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt. Een vocab cel maken 1 Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt. Om een eenvoudige vocab cel te maken: Druk F11 om naar

Nadere informatie

1 van 8 22-2-2012 20:43

1 van 8 22-2-2012 20:43 1 van 8 22-2-2012 20:43 Garmin Basecamp is een gratis software programma van Garmin. Het vergelijkbaar met mapsource, echter met de nieuwe toestellen (oregon, dakota en gpsmap 62) heeft het een aantal

Nadere informatie

Als je echt interesse hebt kun je ook een compleet setje met mixer en al kopen voor redelijk weinig geld (mixer heeft ook usb interface)

Als je echt interesse hebt kun je ook een compleet setje met mixer en al kopen voor redelijk weinig geld (mixer heeft ook usb interface) Opdracht voor les 2 (is elders te lezen) Kort levensverhaal vertellen aan de hand van foto s Op de achtergrond moet je ondersteunen met muziek Daarvoor heb je een audioprogramma nodig omdat je met meerdere

Nadere informatie

#01: #02: #03: Clips maken van video bestanden #04: Importeren #05: #06: Plusje

#01: #02: #03: Clips maken van video bestanden #04: Importeren #05: #06: Plusje XP...Workshop Movie Maker Deel 2 Geimporteeerde video s bewerken met Moviemaker dat is een gratis programma van MS en zit in elke computer bij de programma s... Alle studie materieaal zit bij de CCBS in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Microsoft Word

Hoofdstuk 1. Microsoft Word Handleiding Hoofdstuk 1. Microsoft Word... 2 Vet, cursief en onderstreept... 2 Opslaan van een bestand... 2 Afsluiten van een bestand... 2 Definitief Verwijderen van een bestand... 2 Beginnen met nieuw

Nadere informatie

Inwerkboek Fa MOS. Gilde Kleur. Versie voorjaar 2011

Inwerkboek Fa MOS. Gilde Kleur. Versie voorjaar 2011 Versie voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE 1. VEREISTE HARDWARE SPECIFICATIES... 2 2. INSTALLATIE FA MOS... 2 3. BEELDSCHERM INSTELLEN... 3 4. DE KLEURENWAAIERS... 4 5. HET MARKEREN VAN FOTO S... 6 6. EEN FOTO

Nadere informatie

#04: Klik met rechter muisknop in het wit tussen de bestanden en kies met linker Alles selecteren

#04: Klik met rechter muisknop in het wit tussen de bestanden en kies met linker Alles selecteren XP...Workshop Movie Maker Deel 1 Filmpje maken van foto s: Moviemaker is een gratis programma van MS en zit in elke computer bij de programma s... Alle studie materieaal zit bij het CCBS in de map Mijn

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Masteronderzoek Special Educational Needs Jonge risicokinderen Juf, mogen wij ook op de computer?

Masteronderzoek Special Educational Needs Jonge risicokinderen Juf, mogen wij ook op de computer? Bijlage 10: Het maken van een digitaal prentenboek Photostory is een freeware (en daarmee dus gratis) programma van Microsoft, waarmee je een fotoverhaal kunt maken. Je doet dit door verschillende foto's

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint Basics Hoe maak je een presentatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen

Microsoft PowerPoint Basics Hoe maak je een presentatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen Als je weet wat er komt, wat inhoud betreft, kijken bij maken van een spreekbeurt, kunnen we praten over jouw PowerPoint presentatie. Je hebt in de klas de basis handelingen op de computer al geleerd zoals:

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen?

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hiervoor moeten twee taken uitgevoerd worden. De schermafdruk maken De schermafdruk op het forum plaatsen. I. Een schermafdruk maken: Om een schermafdruk te maken

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken.

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. POWERPOINT WAT IS POWERPOINT Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. WAAROM POWERPOINT Het wordt gebruikt om mensen te informeren en animeren door middel van

Nadere informatie

Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam. Beeld en geluid. Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia

Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam. Beeld en geluid. Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam Beeld en geluid Onderdelen uit de workshop Werken met multimedia ABC Amsterdam OCA onderwijscomputercentrum maart 2002 Deze cursus is eigendom

Nadere informatie

Snelkoppeling op bureaublad

Snelkoppeling op bureaublad Inhoudsopgave Snelkoppeling op bureaublad... 1 naar de map Mijn Afbeeldingen... 1 Nieuwe mappen maken...2 met behulp van de Bestands- en maptaken:...2 Kan het makkelijker?...3 Opslaan als...... 3 Knoppenbalken...

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

5. Diavoorstellingseffecten

5. Diavoorstellingseffecten 5. Diavoorstellingseffecten Zoals u in de voorgaande modules heeft kunnen zien, is de overgang tussen opeenvolgende dia s in een presentatie steeds hetzelfde: de oude dia verdwijnt en de nieuwe dia komt

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Welkom bij BOEKLEZER

Welkom bij BOEKLEZER Welkom bij BOEKLEZER Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale

Nadere informatie

Maak een fotoverhaal

Maak een fotoverhaal Maak een fotoverhaal Uw foto s aaneensmeden tot een leuk filmpje. U doet het met Photo Story 3, een gratis programma van Microsoft. Hiermee maakt u in een handomdraai een prachtige multimediapresentatie

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Praktijk voorbeeld 3: audio opnemen

Praktijk voorbeeld 3: audio opnemen Om digitale audio op te nemen is een apparaat of instrument nodig dat op de lijningang of microfooningang van de geluidskaart is aangesloten; bijvoorbeeld een elektrische gitaar, een voorversterker of

Nadere informatie

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers)

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers) Aan de slag Werken met OnsRooster (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om OnsRooster te gebruiken voor roostering en tijdregistratie. OnsRooster is een programma waarmee

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

1. Collage Creator. In dit hoofdstuk leert u:

1. Collage Creator. In dit hoofdstuk leert u: 17 1. Collage Creator Met het programma ArcSoft Collage Creator kunt u uw eigen fotocollages maken van uw favoriete foto's. Knippen, schuiven en tekst toevoegen is heel eenvoudig in dit gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

Handleiding voor Envelop - PP 2007

Handleiding voor Envelop - PP 2007 Handleiding voor Envelop - PP 2007 TIP : Via Beeld het liniaal en rasterlijnen instellen om makkelijker te werken. Hieronder een screenshot van de uiteengetrokken envelop. Je ziet dat deze uit 5 gelijkbenige

Nadere informatie

WERKRUIMTE WERKRUIMTE

WERKRUIMTE WERKRUIMTE 01 WERKRUIMTE WERKRUIMTE Werkruimte van InDesign CC 20 Handboek InDesign CC Werkruimte InDesign Creative Cloud InDesign versie CC maakt deel uit van Adobe Creative Cloud. Programma's van de Creative Cloud

Nadere informatie

HANDLEIDING Windows XP Deel 1

HANDLEIDING Windows XP Deel 1 HANDLEIDING Windows XP Deel 1 Bureaublad en Beeldscherm aanpassen Gemaakt door: De Spanjehelpdesk http://www.spanjehelpdesk.nl Voorwoord Windows XP is het besturingssyteem van uw PC. Het besturingssysteem

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Scannen - inlezen van een bestaande tekst, foto of tekening met een scanner - een term gebruikt voor het zoeken naar virussen op uw computer

Scannen - inlezen van een bestaande tekst, foto of tekening met een scanner - een term gebruikt voor het zoeken naar virussen op uw computer Scannen - inlezen van een bestaande tekst, foto of tekening met een scanner - een term gebruikt voor het zoeken naar virussen op uw computer Scanner een randapparaat dat aangeschakeld wordt op uw computer

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken Deel 7: PowerPoint Presentaties gemakkelijker maken De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Stroomlijn van handelingen binnen Windows movie maker

Stroomlijn van handelingen binnen Windows movie maker . Voorbereiding: 1. Je kunt op meerdere manieren beelden overzetten: a. Sluit je video- of fotocamera aan op de pc (eventueel via een laadstation) b. Sluit een kaartlezer met de geheugenkaart van je camera

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Microsoft Office Een uitleg over een presentatie maken met PowerPoint

Microsoft Office Een uitleg over een presentatie maken met PowerPoint Microsoft Office Een uitleg over een presentatie maken met PowerPoint #01:Voor we een presentatie kunnen maken moeten we eerst materiaal hebben, een idee (maak een presentatie over Breskens), Foto's hier

Nadere informatie

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands.

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands. 1 Picasa 2 Picasa 2 is een foto-organizer van zoekmachinefabrikant Google. Het gratis programma bevat handige functies om uw foto's te beheren, te bewerken en te delen. Het gebruik van Picasa 2 is gratis.

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Windows Media Player:

Windows Media Player: Windows Media Player: Afspelen: 1) Map openen van wat je wil afspelen (USB, harde schijf, SD-kaart, ) 2) Dubbelklik op gekozen film (als WMP als standaard staat ingesteld start dit automatisch op). OF

Nadere informatie

Verkorte Mediabrowser 2 Gebruiksaanwijzing-stappenplan

Verkorte Mediabrowser 2 Gebruiksaanwijzing-stappenplan Verkorte Mediabrowser 2 Gebruiksaanwijzing-stappenplan Kies C voor een complete DVD montage Schuin gedrukte tekst kan eventueel worden overgeslagen (titels, effecten of achtergrondmuziek zijn niet mogelijk)

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding Pivot docent Wendy Bruins www.wisemice.nl versie 1.2 december 2008

Handleiding Pivot docent Wendy Bruins www.wisemice.nl versie 1.2 december 2008 1 Handleiding Pivot Stickfigure Animator Maak je eigen animated gifjes en laat je poppetje bewegen zoals jij wilt. Je kunt je Pivot invoegen in een mailtje, je website of laten verschijnen op je desktop.

Nadere informatie

Cursus paint. Om Paint te openen klikken we op de knop "Start" in de taakbalk. We kiezen "Alle programma's" - "Bureau- Accessoires" - "Paint".

Cursus paint. Om Paint te openen klikken we op de knop Start in de taakbalk. We kiezen Alle programma's - Bureau- Accessoires - Paint. Cursus paint Om Paint te openen klikken we op de knop "Start" in de taakbalk. We kiezen "Alle programma's" - "Bureau- Accessoires" - "Paint". Titelbalk: hier staat de naam v.d. tekening/foto. Menubalk:

Nadere informatie

12. Inpakken en wegwezen

12. Inpakken en wegwezen 213 12. Inpakken en wegwezen Met behulp van de Wizard Inpakken en wegwezen kunt u uw presentatie snel inpakken zodat u deze op een andere computer kunt vertonen. Bij het inpakken worden de videobestanden,

Nadere informatie

4. Video s maken met Windows Movie Maker 1

4. Video s maken met Windows Movie Maker 1 101 4. Video s maken met Windows Movie Maker 1 Het bewerken van video s op de computer wordt steeds populairder. Het probleem is dat u daar vaak een duur, speciaal videobewerkingsprogramma voor nodig heeft.

Nadere informatie

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen

Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Handleiding voor het raadplegen en wijzigen van percelen Deze handleiding kunt u gebruiken als u uw percelen gaat wijzigen en intekenen. Wat staat er in deze handleiding 1 Wat ziet u op uw scherm 1 2 Wat

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

WERKING TEKENPROGRAMMA

WERKING TEKENPROGRAMMA WERKING TEKENPROGRAMMA Hoe werkt tekenjetuin? Deze handleiding laat zien hoe u het meeste uit het tekenprogramma kunt halen. Voor u begint is het goed dit te weten: Tekenjetuin is te gebruiken op tablet

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

U kunt het bewerken scherm openen door met de muiswijzer te kikken op de TAB Bewerken, waarna onderstaand scherm wordt geopend

U kunt het bewerken scherm openen door met de muiswijzer te kikken op de TAB Bewerken, waarna onderstaand scherm wordt geopend DirectShow (Overlaymixer) In deze modus kunt u gebruik maken van hardwarematige de-interlacing voor weergave via het Beeldscherm of via een beamer die progressiescan ondersteunt. De weergavekwaliteit van

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf

Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Instructie Digitaal aantekeningen maken in pdf Veel cursusmaterialen ontvang je in pdf. Om het digitaal werken eenvoudiger te maken, leer je in deze instructie hoe je gemakkelijk digitaal aantekeningen

Nadere informatie

Fotoʼs beheren met iphoto

Fotoʼs beheren met iphoto Fotoʼs beheren met iphoto In dit Hoofdstuk: Verkennen van de werkomgeving Fotoʼs importeren vanuit een digitale camera Een album maken 10.1. Verkennen van de werkomgeving We starten iphoto door te (enkel)klikken

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

De tekst staat nu aan de linkerkant. De tekst staat nu aan de rechterkant. De tekst staat nu in het midden.

De tekst staat nu aan de linkerkant. De tekst staat nu aan de rechterkant. De tekst staat nu in het midden. 1. Uitlijnen Uitlijnen: De manier waarop een regel wordt getoond. Dit kan op vier verschillende manieren. We geven hieronder vier voorbeelden. A. Links uitlijnen De tekst staat nu aan de linkerkant. B.

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Handleiding PowerLoek 2.0

Handleiding PowerLoek 2.0 Handleiding PowerLoek 2.0 Mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Hoe maak ik een PowerLoek-presentatie? 2.1 Afbeeldingen met bijbehorende geluiden toevoegen...2 2.2 Videobestanden toevoegen...2 2.3

Nadere informatie

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8)

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Met het Webservices-protocol kunnen gebruikers van Windows Vista (SP2 of recenter), Windows 7

Nadere informatie

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken DEEL I De zes basisstappen Met het programma Powerpoint kun je zelf een

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding VTRec 1.3

Handleiding VTRec 1.3 Handleiding VTRec 1.3 Dit document beschrijft de werking van het programma VTRec op een Windows 7 SP1 en Windows 8.1 update 1 machine. Windows 8 (zonder.1) wordt niet ondersteund. Windows 7 moet worden

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Quickstart. Nero SoundTrax. Ahead Software AG

Quickstart. Nero SoundTrax. Ahead Software AG Quickstart Nero SoundTrax Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero SoundTrax en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

presentatie maken in PowerPoint

presentatie maken in PowerPoint presentatie maken in PowerPoint basisvaardigheden ICT - bovenbouw basisonderwijs groep 6 tot en met 8 basiscursus PowerPoint Waar vind ik PowerPoint: start / alle programma s Klik om een titel te maken:

Nadere informatie

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2 Windows, inleiding Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2.1 Windows, een eerste verkenning In het vorige hoofdstuk heb je gezien wat een besturingssysteem is. Nu ga je werken

Nadere informatie

ThoRiTemp. Installatie Handleiding. Versie 1.00 NL

ThoRiTemp. Installatie Handleiding. Versie 1.00 NL ThoRiTemp Installatie Handleiding Versie 1.00 NL Inhoud 1. INLEIDING...3 2. OPZETTEN VAN EEN TEMPERATUURMEETSYSTEEM...4 3. AANLEGGEN SYSTEEM ( CHECKLIST 3 )...5 4. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ( CHECKLIST

Nadere informatie

Zo maak je een presentatie met Prezi.

Zo maak je een presentatie met Prezi. Zo maak je een presentatie met Prezi. Zo log je in op Prezi. 5. Surf naar http://prezi.com/ 6. Klik rechts bovenin op de knop Log in. 7. Voer op het volgende scherm het volgende E-mailadres en Password

Nadere informatie

DMX LIGHTPLAYER. Inleiding...2. DMX bibliotheek...3. Kanalen programmeren...7. Sequentie creëren...11

DMX LIGHTPLAYER. Inleiding...2. DMX bibliotheek...3. Kanalen programmeren...7. Sequentie creëren...11 DMX LIGHTPLAYER Inleiding...2 DMX bibliotheek...3 Kanalen programmeren...7 Sequentie creëren...11 Inleiding De DMX LightPlayer is zeer gebruikersvriendelijk. Importeer een bestaand toestel of creëer een

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Tabblad Kleur Navigator 6.2.2

Tabblad Kleur Navigator 6.2.2 6. 3Dstudio In de 3Dstudio kunnen virtuele interieurs, inclusief ramen en deuren, geconstrueerd worden. Met kleurtinten, materialen en favorieten kan hieraan vorm worden gegeven en kunnen ontwerpen in

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie