Inclusief praktische tips van WordPress gebruikers en experts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inclusief praktische tips van WordPress gebruikers en experts"

Transcriptie

1 Succesvol publiceren met WordPress Tweede herziene editie Inclusief praktische tips van WordPress gebruikers en experts Rogier Mostert

2 Succesvol publiceren met WordPress Rogier Mostert

3 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus ea Den Haag tel.: (070) Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv. Zetwerk: LINE UP boek en media, Groningen Omslagontwerp: Agraphics, Apeldoorn isbn nur 991 Alle rechten voorbehouden. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv en de auteur. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 kb Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting pro (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

4 Inhoud Voorwoord 7 Inleiding 8 1 Over WordPress 11 De ontstaansgeschiedenis van WordPress 12 Het licentiemodel van WordPress 13 De populariteit van WordPress 13 De populariteit van WordPress in Nederland 16 De mensen achter WordPress 16 Het ontwikkeltraject van WordPress 17 De opbouw van een WordPress-website 18 De mogelijkheden van WordPress 19 WordPress-sites 19 2 De voorbereiding 23 Wat komt er kijken bij het opzetten en onderhouden van een Word- Press-site? 24 De kosten van een eigen WordPress-site 27 Aandachtspunten bij uitbesteding 29 3 De hosting van een WordPress-site of -blog 31 Zelf hosten 32 Aandachtspunten bij de keuze van een hostingprovider 32 Hosten via WordPress.com 35 4 WordPress installeren 39 De benodigdheden voor een succesvolle installatie van WordPress 40 De installatie van WordPress in acht stappen 41 5 WordPress configureren 49 Inloggen op de admin-omgeving van WordPress 50 Het dashboard van WordPress 51 De menu s van de admin-omgeving 55 De algemene instellingen configureren 58 De schrijfinstellingen configureren 60 De leesinstellingen configureren 62 5

5 De reactie-instellingen configureren 63 De media-instellingen configureren 65 De privacyinstellingen configureren 67 De permalinkinstellingen configureren 67 De menu s van uw site configureren Het uiterlijk van uw WordPress-site 79 Thema s 80 Het juiste thema kiezen 80 Gratis thema s 85 Betaalde thema s 85 Zelf een thema maken 89 Een themagenerator gebruiken 90 Een thema installeren 90 Een thema verwijderen 92 Van thema wisselen 93 Themaframeworks 93 Het standaardthema Twenty Eleven aanpassen 94 Mobile responsive design 100 Werken met plugins 105 Plugins 106 Soorten plugins 107 Voorbeelden van plugins 109 De juiste plugins kiezen 110 Gratis plugins 112 Betaalde plugins 113 Plugins installeren 114 Werken met widgets 127 Widgets 128 Werken met de widgets van uw thema 130 Standaardwidgets 132 Extra widgets zoeken en installeren 134 Werken met pagina s en berichten 135 Widgets 128 Werken met de widgets van uw thema 130 Standaardwidgets 132 Extra widgets zoeken en installeren Succesvol publiceren met WordPress

6 Werken met formulieren 169 Soorten formulieren 170 Checklist voor het kiezen van de juiste formulierplugin 170 Plugins voor formulieren 171 Werken met gebruikers 177 Gebruikers beheren 178 Een gebruiker toevoegen 179 Uw eigen profiel wijzigen 180 Uw WordPress-site back-uppen 183 Uw WordPress-site back-uppen 184 Uw WordPress-site succesvol maken 193 Checklist voor een succesvolle WordPress-website 194 Techniek: maak uw site zoekmachinevriendelijk 195 Inhoud: schrijven voor uw bezoekers en voor zoekmachines 202 Traffic: zorgen voor meer bezoekers op uw site 208 Uw WordPress-site onderhouden 217 Onderhoud 218 Reacties beheren 218 Pagina s updaten 227 WordPress updaten 227 Thema s updaten 229 Plugins beheren 230 Gebruikers beheren 231 Links actueel houden 232 De mediabibliotheek opschonen 233 De database optimaliseren 233 De beveiliging verbeteren 235 WordPress sneller maken met caching 240 Op de hoogte blijven over WordPress 243 Tips 245 Register 251 7

7 Voorwoord In het printtijdperk was publiceren alleen weggelegd voor de pers. Op internet is dit nu voor iedereen mogelijk. In minder dan vijf minuten maak je een website of blog, met dezelfde software die cnn en de New York Times gebruiken voor hun weblog: WordPress! Omdat WordPress gratis is, denken veel mensen dat het nooit zo goed kan zijn als dure commerciële software. Die mensen vergeten echter één ding: de beste dingen in het leven zijn gratis! WordPress is zo n succes omdat het is gebouwd en onderhouden wordt door een wereldwijde community van honderden mensen. Deze mensen doen dat vanuit hun passie, niet omdat het moet. Dit betekent dat ook u kunt beschikken over grandioze software tegen lage kosten. Hierdoor is het volledige internet slechts één klik verwijderd van uw nieuwe website. Wat gaat u ermee doen? Matt Mullenweg Grondlegger WordPress en eigenaar van Automattic.com 8 Succesvol publiceren met WordPress

8 Inleiding Mijn eerste kennismaking met WordPress was eind Ik zocht een platform om te bloggen over culinaire onderwerpen. Bij toeval liep ik tegen WordPress aan. Wat begon als een experiment werd al snel een gepassioneerde bezigheid op foodish.nl. WordPress maakt publiceren zeer eenvoudig dankzij de krachtige motor in combinatie met de vele plugins. Ook de beschikbaarheid van goede documentatie, de actieve community en de open-sourcegedachte maakt WordPress voor mij onmisbaar. Naarmate de mogelijkheden van WordPress toenamen, werd ook de belangstelling van bedrijven voor WordPress als volwaardig Content Management Systeem (cms) steeds groter. Begin 2010 draaide al ruim 8,5 procent van alle websites op WordPress! Hierbij nam de vraag naar hands-on-informatie ook sterk toe. Ik merkte dit in mijn werk als internetstrateeg, maar ook privé. Vandaar dat ik toen besloot om de eerste versie van dit boek over WordPress te schrijven. Een praktisch boek dat alle informatie bevat om succesvol te kunnen publiceren met WordPress. In 2012 volgde deze volledig bijgewerkte versie. Dit boek is geschikt voor... Dit boek is geschreven op basis van de Nederlandse WordPress-versie 3.4.x. De uitleg is universeel zodat het ook geschikt is voor andere versies en andere talen. WordPress zelf is platformonafhankelijk. U kunt dus probleemloos aan de slag met WordPress via een pc, Mac of een computer met Linux. De screenshots in dit boek zijn gemaakt via een pc met Windows. Gebruikt u een Mac of een systeem op basis van Linux, dan kunnen de screenshots hier en daar iets afwijken, maar dit zal weinig problemen opleveren. 9

9 Extra informatie via wp-boek.nl Bij dit boek hoort een website: Tijdens het schrijven van dit boek konden bezoekers meedenken over de inhoud, de titel en de interviews in het boek. Op deze website publiceer ik nu regelmatig nieuws over WordPress, extra informatie en updates van dit boek. Bezoek dus regelmatig wp-boek.nl, abonneer u op de rss-feed of volg twitter.com/wordpressboek. Hierdoor blijft u op de hoogte en haalt u alles uit uw WordPress-site! Bedankt! Tijdens het schrijven van dit boek heb ik met veel mensen gesproken die WordPress zelf gebruiken of die actief zijn binnen de WordPress-community. Deze mensen zijn voor mij een grote inspiratiebron geweest en hebben mij veel nieuwe inzichten en tips gegeven. Daarom een woord van dank voor iedereen die mij heeft geholpen bij het realiseren van dit boek. Een speciaal woord van dank aan Leonoor: zonder jouw steun en geduld was dit boek er nooit gekomen! Rogier Mostert Webmonnik.nl september Succesvol publiceren met WordPress

10 1 Over WordPress WordPress is software waarmee je uiterst eenvoudig publiceert op internet. WordPress is een volwaardig Content Management Systeem (cms). Hierdoor hebben steeds meer websites WordPress als motor. In dit hoofdstuk neem ik u mee in de wereld van WordPress. Hoe zit een WordPress-site in elkaar en wat voor sites gebruiken WordPress? 11

11 De geestelijk vader van WordPress is Matt Mullenweg De ontstaansgeschiedenis van WordPress De geestelijk vader van WordPress is Matt Mullenweg (persoonlijke site: Na een vakantie in 2002 besloot hij zijn vakantiefoto s te publiceren met behulp van de bestaande b2/cafelog/bloggingsoftware. Na enige tijd begon hij delen van deze software te verbeteren. Toen de ontwikkeling van b2/cafelog werd gestopt, besloot Mullenweg die inmiddels 19 was deze software als basis te gebruiken voor een nieuw weblogsysteem: WordPress. Hij deed dit samen met Mike Little. Ook Michel Valdrighi, de oorspronkelijke ontwikkelaar van b2/cafelog, sloot zich bij hen aan. Op 27 mei 2003 werd de eerste versie van WordPress gelanceerd. Dit was versie De naam WordPress is verzonnen door een vriendin van Mullenweg. De naam moest een associatie hebben met het publiceren van de traditionele pers. Hierdoor kwam zij uit op de combinatie van de woorden word en press, ofwel WordPress. De populariteit van WordPress nam sterk toe toen in 2004 de veelgebruikte weblogdienst Movable Type een prijsverhoging doorvoerde. Veel van de Movable Type-gebruikers zochten door de prijsverhoging een alternatief en gingen WordPress gebruiken. Hierna kwam alles in een stroomversnelling. Naast een toename in het aantal gebruikers gingen ook steeds meer mensen mee ontwikkelen aan de software. Versie 3.4 van WordPress was in augustus 2012 al meer dan 11 miljoen keer gedownload! Zie voor de meest actuele stand de live teller op: WordPress.org en WordPress.com De officiële site van WordPress is (Nederlandse pagina: Let op: haal WordPress.org en Word- Press.com niet door elkaar. Via de com-variant kunt u een online-weblog aanmaken, terwijl u via WordPress.org de software kunt downloaden en zelf moet installeren. Dit boek gaat over deze laatste versie. Het officiële logo van WordPress 12 Succesvol publiceren met WordPress

12 Het licentiemodel van WordPress WordPress is open source. Dat betekent dat iedereen mee kan ontwikkelen aan de software. Toch zijn er wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Deze staan beschreven in de licentie die u kunt raadplegen via org/about/gpl/. WordPress valt onder de licentie gnu gpl2, dat staat voor General Public License versie 2. Simpelweg betekent de gpl-licentie dat iedereen de software kan downloaden, kan hergebruiken, aan mag passen en weer mag verspreiden. Voorwaarde is wel dat de software beschikbaar blijft onder dezelfde licentie, zelfs als de aangepaste software betaald wordt aangeboden (het gebruik van WordPress is gratis). De rechten worden in dat geval dus gewoon overgedragen en ook de bronbestanden moeten beschikbaar worden gemaakt. Tevens moet altijd duidelijk blijven wie de originele auteurs waren. De populariteit van WordPress WordPress is om veel redenen erg populair geworden en steeds meer bedrijven kiezen dan ook voor WordPress als Content Management Systeem (cms) voor hun website. De belangrijkste redenen: WordPress is gratis; WordPress is open source; WordPress is makkelijk in gebruik; WordPress is vrij eenvoudig zoekmachinevriendelijk te maken; WordPress is relatief makkelijk aan te passen; WordPress is vrij eenvoudig uit te breiden dankzij duizenden (gratis) plugins; er zijn veel (gratis) thema s beschikbaar waarmee het uiterlijk makkelijk aan te passen is; er is heel veel goede informatie beschikbaar; veel mensen hebben verstand van WordPress, zodat u makkelijk aanpassingen kunt laten maken; WordPress is in veel talen beschikbaar, waaronder het Nederlands; cms (website) en blog integreren naadloos met elkaar; WordPress is van iedereen. Hierdoor is elke gebruiker van WordPress onafhankelijk. Iedereen is eigenaar van zijn eigen data. 1 Over WordPress 13

13 In 2009 won WordPress de Overall Best Open Source cms Award. Hiermee zette WordPress zich definitief op de kaart als cms-software. Aantal sites met WordPress als motor Ruim 16% van alle sites op internet draait op WordPress. Volgens Netcraft. com waren er in januari 2012 ongeveer 582 miljoen websites. Als je dat aantal afzet tegen 16 procent, dan kom je uit op een indrukwekkende 93 miljoen websites die WordPress als motor hebben! Bron: Content Management Systeem WordPress is een Content Management Systeem (cms). Een cms maakt het mogelijk om de inhoud van een website te wijzigen. Afhankelijk van het cms kunt u de inhoud van uw site wijzigen alsof u teksten met uw tekstverwerker aanpast. Vaak kan via een cms ook het menu van een site aangepast worden. Hierdoor hebt u volledige controle over uw website, zonder dat u van anderen afhankelijk bent en zonder dat u technische kennis nodig hebt. Elke serieuze site heeft een cms. Als u geen CMS hebt, moet u zelf HTML-\es leren 14 Succesvol publiceren met WordPress

14 Iedereen kan de inhoud van een website aanpassen met behulp van een goed CMS Resultaat van het CMS 1 Over WordPress 15

15 De populariteit van WordPress in Nederland Ook in Nederland is WordPress met een stevige opmars bezig. In de volgende grafiek is goed te zien dat in Nederland vrijwel niemand zich bezighield met WordPress tot maart Hierna begon de belangstelling snel toe te nemen. Deze trend zet zich tot op de dag van vandaag voort en volgens de prognose van Google zal deze trend zich ook de komende tijd gewoon doorzetten. De populariteit van het woord wordpress in Nederland Bron: Google Insight for Search Populairste zoekopdrachten voor WordPress Als we kijken naar de populairste zoekopdrachten dan staat themes wordpress bovenaan gevolgd door plugin wordpress. Populairste WordPresszoektermen in Nederland Bron: Google Insight for Search De mensen achter WordPress Diverse programmeurs werken aan de kern van WordPress (core). Het merendeel van deze programmeurs is in dienst bij het bedrijf Automattic (Automattic.com) dat is opgericht door Matt Mullenweg. Naast deze zogenaamde leaddevelopers beschikt WordPress over een zeer actieve wereldwijde community. Deze community bestaat uit vrijwilligers die op allerlei manieren (vaak belangeloos) actief zijn om WordPress nog succesvoller te maken. Ook in Nederland zijn veel mensen actief die plugins 16 Succesvol publiceren met WordPress

16 schrijven, die de software en handleidingen vertalen, die bijeenkomsten (http://wordcampnl.org) organiseren, die bloggen over WordPress, die testen, enzovoort. Dankzij al die inzet en passie leeft WordPress! Mensen die willen meewerken aan WordPress kunnen op deze pagina terecht: Het ontwikkeltraject van WordPress De ontwikkeling van WordPress is te volgen op de roadmappagina van WordPress: Vanaf versie 1 krijgt elke nieuwe release van WordPress de naam van een jazzmuzikant. Zo kreeg versie 1.2 de naam Mingus, vernoemd naar jazzmuzikant Charles Mingus. Versie 3.4 van WordPress heet Grant Green. De opbouw van een WordPresswebsite 1 Over WordPress 17

17 De opbouw van een WordPress-website De architectuur van WordPress zit slim in elkaar, waardoor het een zeer flexibel en veelzijdig Content Management Systeem is. De motor van WordPress De motor van WordPress zorgt dat WordPress doet wat het moet doen. Voor de techneuten: WordPress werkt met php en Mysql. Regelmatig verschijnen er updates van de software die ontdekte fouten verhelpen en/ of nieuwe functionaliteiten bevatten. Deze updates kunnen automatisch of handmatig geïnstalleerd worden. Elke update geeft de motor een nieuw (hoger) versienummer. Dankzij deze nummering is heel snel te zien of een geïnstalleerde versie van WordPress up-to-date is. In hoofdstuk 14 wordt uitgelegd waar u dit kunt vinden en hoe u uw versie van WordPress bijwerkt. De content de inhoud De inhoud van een site (berichten, pagina s en reacties) slaat WordPress op in een speciale database. Hierdoor is de informatie over de inhoud strikt gescheiden van de motor, van de vormgeving en van de functionaliteit. Naast de berichten slaat WordPress ook andere informatie in deze database op, zoals reacties, links, gebruikers en diverse instellingen. Zet u WordPress in als website, dan zal de inhoud primair gevormd worden door pagina s (pages). Begint u een weblog, dan wordt de inhoud primair gevormd door berichten (posts). Een combinatie van website en weblog is ook mogelijk. Thema s het uiterlijk Het uiterlijk van een WordPress-website of weblog wordt bepaald met een zogenaamd thema (theme). Een thema bestaat uit een collectie bestanden (template files) die er samen voor zorgen dat een website zijn unieke uiterlijk krijgt, zonder dat de onderliggende motor aangepast hoeft te worden. Voor de techneuten: een thema bestaat uit afbeeldingen, stylesheets en phpbestanden. Dankzij de modulaire opbouw van WordPress is het kinderlijk eenvoudig om te wisselen tussen verschillende thema s. Er zijn duizenden gratis thema s beschikbaar, maar ook betaalde. Het is ook mogelijk om (zelf) bestaande thema s aan te passen, of om een eigen thema op maat te laten maken. 18 Succesvol publiceren met WordPress

18 Plugins extra functionaliteit Met behulp van plugins kan de werking van de motor van WordPress uitgebreid worden. Denk aan complete webshops, fotoboeken, extra videofunctionaliteit, twitter-connecties, polls, enzovoort. Ook van plugins verschijnen vaak updates die via het systeem vrij gemakkelijk bijgewerkt kunnen worden. Het aantal beschikbare plugins is enorm. Alleen al op de website van WordPress (http://wordpress.org/extend/plugins/) zijn meer dan plugins te vinden. De meeste plugins zijn gratis, maar er zijn ook betaalde plugins. De mogelijkheden van WordPress Waar WordPress begon als weblogsoftware, gebruiken steeds meer websites WordPress als volwaardig Content Management Systeem (cms). Sterker nog: zo n 74 procent van de WordPress-installaties wordt gebruikt om een website in combinatie met een weblog aan te sturen. De toepassingsmogelijkheden van een website met WordPress als cms zijn enorm. Wat is zoal met WordPress mogelijk? weblog; presentatie website; nieuwssite; online magazine; webshop; fotoboek (gallery); sociaal netwerk platform; vacaturesite. WordPress-sites Hiernaast een willekeurige selectie van een aantal bekende en minder bekende Nederlandse (bovenste zes) en internationale (onderste zes) sites die met WordPress zijn gemaakt. Zie ook: 1 Over WordPress 19

19 Froot nrc.next nieuwsblog Autoblog.nl Emerce PUUR* Verhuur en beheer Koopeenkussen.nl TechCrunch Mashable hmag Usain Bolt The Next Web Railteam 20 Succesvol publiceren met WordPress

20 Interview Matt Mullenweg Grondlegger van WordPress Geniet van de vrijheid en de eenvoud waarmee je kunt publiceren op je site of blog. Matt Mullenweg (1984) is de geestelijk vader van WordPress. Het vooraanstaande Business Week heeft Mullenweg tot een van de vijfentwintig meest invloedrijke mensen op het web bestempeld. In 2005 richtte Mullenweg het bedrijf Automattic op. Automattic heeft wereldwijd vijftig medewerkers, maar geen centraal kantoor. Er is een klein kantoor met zes of zeven medewerkers in Californië. Deze decentrale opzet staat symbool voor de ontwikkeling van WordPress. Wereldwijd werken er mensen aan mee. Matt Mullenweg Wie is Matt Mullenweg in het kort? Ik ben geboren en getogen in Houston Texas. Hier ben ik ook met mijn werkzaamheden voor WordPress begonnen. Toen WordPress omvangrijker werd, ben ik verhuisd naar San Francisco. Na een aantal jaar heb ik het bedrijf Automattic opgericht, dat diensten levert die het internet beter maken. Had Mullenweg ooit bedacht dat WordPress zo succesvol zou kunnen worden? Nee, dat heb ik nooit voorzien. Ik was eigenlijk alleen geïnteresseerd in blogsoftware voor mijn eigen website. Heeft het succes zijn plannen voor WordPress veranderd? Nee, ik ben nog steeds vooral geïnteresseerd in zaken die mijn eigen site beter maken. Mullenweg is uitgeroepen tot een van de vijfentwintig meest invloedrijke mensen op internet. Wat doet dit met hem? Ik denk er vrijwel nooit aan, totdat iemand erom vraagt in bijvoorbeeld een interview. Hoe denkt Mullenweg over commerciële aanbieders van WordPress-thema s, plugins, enzovoort, die zich niet houden aan de gpl? Dit soort bedrijven gaat in tegen de licentie van WordPress, waardoor ze illegaal bezig zijn. Daarnaast is het respectloos richting de programmeurs en de community van WordPress. Ze moeten er dus mee stoppen! Programmeert Mullenweg zelf nog aan Word- Press? Nee, ik werk eigenlijk alleen nog met mensen. Wat is de favoriete WordPress-site van Mullenweg? De beste lijst met WordPress-sites vind je hier: 1 Over WordPress 21

21 Hoe zou het leven van Mullenweg eruitzien zonder WordPress? Ik heb geen idee wat ik in dat geval met al mijn vrije tijd zou moeten doen. Mullenweg is de oprichter van de non-profitorganisatie WordPress.org. Daarnaast is Mullenweg commercieel betrokken bij zijn organisatie Automattic. Volgens sommigen zijn die belangen niet te verenigen. Wat vind Mullenweg van die kritiek? Je hebt mensen die alles bekritiseren wat ik doe sinds ik met WordPress ben gestart. Het beste wat je in zo n geval kunt doen, is je zo min mogelijk laten beïnvloeden door deze mensen. Ik wil mij vol overgave kunnen focussen op het maken van iets moois. Wanneer mogelijk neem ik de terechte kritiek wel ter harte. Ik hoop dat mensen beide organisaties zullen beoordelen op de acties en het resultaat, in plaats van mogelijke theoretische problemen. Hoe zal WordPress zich de komende jaren ontwikkelen en wat kunnen we van Mullenweg verwachten de komende tijd? Laat je verrassen :-) WordPress-tips van Mullenweg 1. Geniet van de vrijheid en de eenvoud waarmee je kunt publiceren op je site of blog. Doe dit dan ook regelmatig. 2. Maak het makkelijk voor mensen om met je in contact te komen. 3. Zorg dat je WordPress-software up-to-date is en dat je dus altijd de laatste versie gebruikt. Hierdoor weet je zeker dat je het maximale uit WordPress haalt op een veilige manier. 22 Succesvol publiceren met WordPress

22 Register A aangepast menu 71 aanpasbaarheid 83 admin-omgeving adverteren 213 afbeelding 160 Akismet 107, ankertekst 148, 210 Artisteer 90 audio 165 authenticatiesleutel 236 B back-up: automatische ~ ~strategie 185 ~ WordPress-website BackupBuddy 190 BackWPup 191 berichten 137 ~ bewerken 152 werken met ~ bericht-tag 150 beveiliging 51, 235 Bie, Tanja de 87 Brachhold, Arne 200 budget 28-29, 81 C caching 199, 240 call-2-action 208 checklist 84, 170, 194, 218 childthema 94 Christiaans, Leonoor 181 codering 82 Cold Coffee 101 comments 218 comment-spam 223 compatibiliteit 83 configuratiebestand 42 configureren: algemene instellingen ~ 58 leesinstellingen ~ 62 media-instellingen ~ 65 menu s ~ 70 permalinkinstellingen ~ 67 privacyinstellingen ~ 67 reactie-instellingen ~ 63 schrijfinstellingen ~ 60 Contact Form 7-plugin 171 content 18, 202 duplicate ~ 197 Content Management Systeem (CMS) 14 custom post types

23 D dashboard 51 database 233 design 81, 89 Divine 90 doelgroep 202 domeinnaam 195 downloaden 25, 41 duplicate content 197 E editor: HTML-~ visuele ~ marketing 213 embed media 157 F Fast and Secure Contact Form-plugin 172 feeds 210 FileZilla 43 formulieren, werken met ~ formulierplugin 170 ForSite Media 36 foutmeldingen 249 FTP-programma 43 G galerij 163, 165 gebruikers: ~ beheren 178, 231 ~ toevoegen 179 werken met ~ Google AdWords 214 Google Analytics 111, 200 Gravity Forms 114, 174 Groot, Rutger 167 H Hannink, Erno 30 header 95 Hello Dolly 107 Hoope, Christian ten 47 hosting 24, hostingprestaties 248 hostingprovider 32, 248 HTML-editor I installatiebestand 41 intellectueel eigendom 29 interne links 210 K keyword-analyse 203 L laadtijd 199 landingspagina 214 licentiemodel 13 Ligthart, Dave 125 linkbuilding 209, 245 linkmarketing 245 links 232 interne ~ 210 M Markup Validation Service 82 Matzko, Austin 189 mediabibliotheek 233 menu, aangepast ~ 71 META-data 140, 199, 205 more-tag Mullenweg, Matt 12, Succesvol publiceren met WordPress

24 O Official WordPress Plugins Repository 109, onderhoudsmode 247 P PageRank 208 pagina s 137 ~ attributen 140 ~ bewerken 144 ~ updaten 227 werken met ~ parentthema 94 permalink permalinkinstellingen 67, 70 phpmyadmin 186, 188 pingbacks 150 plugins 19, ~ activeren 116 ~ beheren 230 betaalde ~ 113 configuratie~ 107, 116 Contact Form ~ deactiveren 121 ~ downloaden 115 Fast and Secure Contact Form 172 gratis ~ 112 Gravity Forms 174 ~ installeren 26, problemen met ~ oplossen 122 SEO-~ 201 soorten ~ 107 standaard WordPress-~ 107 ~ updaten 119 ~ uploaden en activeren 117 ~ verwijderen 121, 231 ~ verwijderen via FTP 122 ~ verwijderen via WordPress 121 ~ voor beveiliging 238 ~ voor formulieren 171 Wufoo 173 ~ zoeken 115 populariteit 13, 16 post types, custom ~ 153 profiel 180 prullenbak 222 R rechten 236 redirects, 301-~ 246 Rietberg, Kaj 76 Rowbottom, Elle 101 S SEO (Search Engine Optimization) 195 sitemap 200 social media 211 spam 220 comment-~ 223 SSL 237 standaardthema 80, 94 standaardwidgets 132 T tag: bericht-~ 150 more-~ TalentFirst 30 thema 18, 25, 80 child~ 94 ~ installeren 91 parent~ 94 Twenty Eleven 94 Twenty Ten 80 ~ updaten 229 valid ~ 196 Register 253

25 ~ verwijderen 92 ~ wisselen 93 themaframework 93 themagenerator 90 theme, widgetized ~ 128 TinyMCE Advanced 160 trackbacks 150 traffic 194, 208 Twenty Eleven: ~ aanpassen 94 widgets in ~ 128 Twenty Ten 80 twitter 244 U uitbesteding 29 V valid thema 196 Valk, Joost de 198 VaultPress 190 video 165 visuele editor Vries, Remkus de 36 W wachtwoord 50, 235 webmasterhulpprogramma 242 webserver 44 widgets 84, extra ~ 134 ~ in Twenty Eleven 132 standaard~ 132 ~ verwijderen 131 WordPress: ~-thema ~ configureren 25, ~ installeren 25, mogelijkheden van ~ 19 ontwikkeltraject van ~ 17 tekstverwerker van ~ 154 ~ updaten 227 WordPress.com 12, 35 WordPress.org 12 WordPress-website: ~ back-uppen hosting van ~ kosten van eigen ~ 27 ~ onderhouden opbouw van ~ ~ opzetten en onderhouden succesvolle ~ uiterlijk van ~ WP Database Optimizer 234 WP-Optimize 234 Wufoo-plugin 173 Z zoekmachineoptimalisatie 26, 69, 195 zoekmachinevriendelijkheid 80, 195 Zwieten, Huub van 30

26 Succesvol publiceren met WordPress Steeds meer bedrijven ontdekken WordPress als volwaardig content management systeem voor de realisatie en het beheer van professionele websites. Wereldwijd maakt nu al zo n 20% van alle websites gebruik van WordPress. WordPress is gratis beschikbaar als open source. Iedereen kan mee ontwikkelen aan de krachtige motor. Hierdoor is er een actieve community ontstaan en zijn er veel (gratis) uitbreidingen en designs beschikbaar. Mede dankzij deze voordelen is WordPress een veelzijdig en uiterst populair publicatiesysteem geworden. Succesvol publiceren met WordPress bevat niet alleen uitleg over de installatie, confi guratie en alle belangrijke onderdelen van WordPress, maar is ook voorzien van interessante interviews met gebruikers en ontwikkelaars uit de community. Zij vertellen wat echt belangrijk is en geven onmisbare tips! Het boek staat vol praktische informatie om met WordPress te starten en om alles uit WordPress te halen. Essentiële zaken als uitbesteden, installatie, thema s, plugins, onderhoud en veiligheid komen uitgebreid aan de orde. Ook komt u te weten hoe u WordPress op de juiste manier optimaliseert voor zoekmachines. Deze tweede herziene editie van dit succesvolle boek is volledig geactualiseerd. Dit boek is onmisbaar voor elk bedrijf dat een website of weblog wil (laten) realiseren met WordPress. Ook particulieren die professioneel aan de slag willen met een website of weblog, vinden alle informatie die zij nodig hebben om succesvol te publiceren met WordPress. Auteur Rogier Mostert is online marketingspecialist en eigenaar van het online marketingbureau Webmonnik.nl. In deze functie adviseert hij bedrijven hoe ze succesvoller kunnen worden met behulp van online marketing. Rogier heeft zo n dertien ICT-gerelateerde boeken geschreven. Voor meer informatie: ISBN NUR

SuccesvolpublicerenmetWordPress

SuccesvolpublicerenmetWordPress Ditiseenpreview vanhetboek SuccesvolpublicerenmetWordPress Zievoormeerinformatie:http://wp-boek.nl Succesvol publiceren met WordPress Rogier Mostert Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

2010 Sdu uitgevers, Den Haag

2010 Sdu uitgevers, Den Haag Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag tel. (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service 2010 Sdu uitgevers, Den Haag Vertaling, redactie

Nadere informatie

Websites maken met gratis software

Websites maken met gratis software Websites maken met gratis software SNEL AAN DE SLAG ZONDER VOORKENNIS JOOMLA WORDPRESS DRUPAL HANDIGE TOOLS & SLIMME PRAKTIJKTIPS Eric Tiggeler Websites maken met gratis software Snel aan de slag zonder

Nadere informatie

GESCHIKT VOOR JOOMLA 3.0 EN HOGER ERIC TIGGELER

GESCHIKT VOOR JOOMLA 3.0 EN HOGER ERIC TIGGELER GESCHIKT VOOR JOOMLA 3.0 EN HOGER ERIC TIGGELER Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus

Nadere informatie

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud GOOGLE Sander van Vugt kantoor in de cloud Google: kantoor in de cloud Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Office 365 R I A G Ó M EZ K O PPEN O L

ACADEMIC SERVICE. Office 365 R I A G Ó M EZ K O PPEN O L ACADEMIC SERVICE Office 365 R I A G Ó M EZ K O PPEN O L Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus

Nadere informatie

Haal alles uit. Sander van Vugt

Haal alles uit. Sander van Vugt Haal alles uit Sander van Vugt Haal alles uit opensuse Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070)

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Ubuntu. voor versie 12.04 en verder J AN STEDEHOUDER G I J S VAN D E R P O EL

ACADEMIC SERVICE. Ubuntu. voor versie 12.04 en verder J AN STEDEHOUDER G I J S VAN D E R P O EL ACADEMIC SERVICE Ubuntu voor versie 12.04 en verder J AN STEDEHOUDER G I J S VAN D E R P O EL Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus

Nadere informatie

Kennismaken met Lean Jan Wijnand Hoek, Mariël Koopmans, Marc Nieuwland, Albert Trip

Kennismaken met Lean Jan Wijnand Hoek, Mariël Koopmans, Marc Nieuwland, Albert Trip Kennismaken met Lean Jan Wijnand Hoek, Mariël Koopmans, Marc Nieuwland, Albert Trip + ONLINE CASE + ONLINE VRAGEN Kennismaken met Lean Jan Wijnand Hoek Mariël Koopmans Marc Nieuwland Albert Trip Meer informatie

Nadere informatie

15 Redenen. Om voor WordPress te kiezen. www.benniemellies.nl

15 Redenen. Om voor WordPress te kiezen. www.benniemellies.nl 15 Redenen Om voor WordPress te kiezen www.benniemellies.nl Een overzicht met 15 redenen om voor WordPress te kiezen. De vrije weblog software gebruikt door 17% van alle websites ter wereld. Inhoudsopgave

Nadere informatie

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980 RIA GOMEZ KOPPENOL Basiscursussen en Handboeken verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus ASP.NET

Nadere informatie

Aan de slag met Scrum

Aan de slag met Scrum Aan de slag met Scrum Hendrik Jan van Randen + AANVULLEND MATERIAAL Aan de slag met Scrum Hendrik Jan van Randen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V. Postbus

Nadere informatie

9 *uklpdo#bxmxyv* Aan de slag met Reporting Services 2012. voor Microsoft SQL Server. Aan de slag met Reporting Services 2012.

9 *uklpdo#bxmxyv* Aan de slag met Reporting Services 2012. voor Microsoft SQL Server. Aan de slag met Reporting Services 2012. Over de auteur Peter ter Braake is zelfstandig SQL Server docent/consultant. Hij is MCT sinds 2002 en SQL Server MVP sinds begin 2012. Hij werkt met SQL Server Reporting Services sinds de eerste release

Nadere informatie

APPS ONTWIKKELEN APPS ONTWIKKELEN

APPS ONTWIKKELEN APPS ONTWIKKELEN MARK AALDERINK Mark Aalderink Basiscursus Apps ontwikkelen Apps maken voor iphone, ipad, Android en HTML 5 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V. Postbus 16262,

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen SCRUM VOOR MANAGERS Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren Rini van Solingen Rob van Lanen Scrum voor managers Rini van Solingen Rob van Lanen Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Doorbreek uw bedrijfscultuur. Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden Rudy Snippe

Doorbreek uw bedrijfscultuur. Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden Rudy Snippe Doorbreek uw bedrijfscultuur Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden Rudy Snippe Rudy Snippe Doorbreek uw bedrijfscultuur Hoe managers organisatieontwikkeling tegenhouden doorbreek uw bedrijfscultuur

Nadere informatie

WordPress voor kleine bedrijven

WordPress voor kleine bedrijven WordPress voor kleine bedrijven Een fluitje van een cent! Over de auteur Hallo, mijn naam is Mark Botter en ik ontwikkel nu al meer dan 6 jaar websites. In 2007 ben ik afgestudeerd aan een grafische vormgeving

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Wouter Postma & Jelle van der Schoot Een inspirerende handleiding

Wouter Postma & Jelle van der Schoot Een inspirerende handleiding Wouter Postma & Jelle van der Schoot WordPress Een inspirerende handleiding HOOFDSTUK 3 ISBN: 978 90 430 3073 1 NUR: 991 Trefwoorden: WordPress, content management systeem, CMS, website, weblog Dit is

Nadere informatie

Het SQL Leerboek. Het SQL Leerboek. Rick F. van der Lans. van der Lans. Zevende druk

Het SQL Leerboek. Het SQL Leerboek. Rick F. van der Lans. van der Lans. Zevende druk Online ondersteuning Op de website www.r20.nl zijn allerlei zaken te vinden die gerelateerd zijn aan dit boek. Naast een installatiegids, alle code uit het boek en de antwoorden op de opgaven is onder

Nadere informatie

Ë xhstalcy582636z ONTWIKKELEN. Handboek ONTWIKKELEN ONTWIKKELEN. Handboek. Handboek. Mark Aalderink. Mark Aalderink

Ë xhstalcy582636z ONTWIKKELEN. Handboek ONTWIKKELEN ONTWIKKELEN. Handboek. Handboek. Mark Aalderink. Mark Aalderink Mark Aalderink Mark Aalderink Handboek Handboek ONTWIKKELEN Apps voor iphone en Android zijn niet meer weg te denken. Handboek apps ontwikkelen geeft je alle benodigde achtergrondinformatie om complexe

Nadere informatie

maak van je web winkel een succes

maak van je web winkel een succes maak van je web winkel een succes Leer van de ervaring van anderen Annelies Verhelst Maak van je webwinkel een succes Leer van de ervaring van anderen Annelies Verhelst Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 6 Websurfen en communicatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 6 Websurfen en communicatie Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 6 Websurfen en communicatie Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

Creating Value in Organizations

Creating Value in Organizations Creating value in organizations Waardecreatie dankzij ICT Eli de Vries Hilko Ploeger Creating Value in Organizations Waardecreatie dankzij ICT Eli de Vries Hilko Ploeger Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 133 9 991

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 133 9 991 HAROLD WEISTRA Basiscursus AutoCAD 2016 en LT 2016 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

BRING YOUR OWN DEVICE

BRING YOUR OWN DEVICE Jan Stedehouder BRING YOUR OWN DEVICE Toepassing voor werkgevers en professionals Bring your own device Toepassing voor werkgevers en professionals Jan Stedehouder Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

SASKIA JACOBSEN EN JOLANDA TOET

SASKIA JACOBSEN EN JOLANDA TOET SASKIA JACOBSEN EN JOLANDA TOET Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen

Nadere informatie