Master Portfolio 7PF03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Portfolio 7PF03"

Transcriptie

1 Master Portfolio 7PF03 T.F.C. Maier Student Architecture, Building and Planning

2 Voorwoord In januari 2006 ben ik ingestroomd bij de opleiding bouwkunde. Tijdens mijn instroomfase in de propedeuse van Bouwkunde ben ik begeleid door de heer S.P.G. Moonen. Deze begeleiding en het feit dat ik mijn eerste jaar in een versnelde periode heb doorlopen heeft er toe geleidt dat ik in een vroeg stadium mezelf een aantal doelen heb gesteld. Deze doelen zijn uitgedrukt in te behalen competenties. De competenties zijn allereerst geformuleerd vanuit de bachelor Architectuur & Techniek en zullen middels een reflectie op de bachelorfase worden doorgezet in de master fase. Zowel de competenties in de bachelor als in de master moeten bijdragen aan mijn vaardigheden en ontwikkeling als persoon, als startend ontwerper en natuurlijk als architectuur student. Naast deze competenties ben ik van mening dat mijn studieprogramma gecombineerd met mijn persoonlijke interessegebieden mij de mogelijkheid zullen bieden tot het vervaardigen van de juiste gereedschappen die een ontwerper dient te hebben. Dit alles tezamen zal geformuleerd zijn in mijn portfolio plan.

3 Inhoudsopgave Voorwoord p.2 Inhoudsopgave p.3 Portfolio plan bachelor p.4 Reflectie bachelor p.7 Portfolio plan master ABP p.8 Reflectie eerste semester p.11 Reflectie tweede semester p.12 Bijlage p. 13

4 Portfolio plan Bachelor Architectuur & Techniek Architectuur is meer dan een vorm alléén. Het is een vraagstuk waarin de juiste combinatie moet worden gevonden tussen enerzijds de maatschappelijke context en anderzijds de juiste wisselwerking van een vorm, de functionaliteit en de maakbaarheid. Hiernaast spelen uiteraard ook de visualisatie en communicatie een belangrijke rol binnen de architectuur. Tijdens mijn bachelorfase heb ik daarom de volgende competenties geformuleerd: het visualiseren en communiceren van architectuur, de technische uitwerking van architectuur en het analyseren van architectuur. Visualisatie en communicatie Voor mij is het communiceren en visualiseren van architectuur is zeer belangrijk gegeven. Het ontwerp moet niet alleen naar voren springen door de vorm en het proces wat is doorlopen maar ook door de presentatievorm, de visualisatie (schetsen/ tekeningen/ 3D visualisatie/ de maquette) en de communicatie naar de luisteraars ( studenten/docenten/opdrachtgevers etc.). De presentatie moet enerzijds het concept en/of het ontwerp verduidelijken of versterken. Er zal gezocht moeten worden in de juiste balans tussen de visualisatie en communicatie. Doordat het begrip visualisatie als een breed medium wordt gezien binnen architectuur heb ik binnen mijn projecten gebruik gemaakt van verschillende programma`s en heb ik specifieke vakken gebruikt om mijn visuele ontwerptechnieken te versterken. Met de vakken 7M254 - Ontwerpen en presenteren met ICT en 7M690 - (Steden)bouwkundig ontwerpen met CAD hebben zeer bijgedragen om diverse ontwerptechnieken en media toe te passen en deze te integreren in mijn ontwerpproces. Vanuit deze vakken en mijn eigen interesse heb ik mezelf verschillende media eigen gemaakt waaronder: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, Sketchup Pro, Revit Architecture en 3D Studio Max. Het communiceren van mijn ontwerp is naar mijn mening het belangrijkste middel waarmee mijn ontwerp naar het publiek wordt vertaald. Echter dit aspect wordt binnen de bachelorfase veelal onderbelicht. De presentatievorm en het communicatiemiddel worden vaak als één geheel beschouwd maar naar mijn mening mogen beiden aspecten ook afzonderlijk worden benaderd. Allereerst beschouw ik het samenwerken met verschillende disciplines binnen architectuur en erbuiten als een belangrijk communicatiemiddel. Vooral in een later stadium zal er met zeer verschillende instanties en personen in teamverband moeten worden overlegd. Bovendien zal er gezocht moeten worden naar innovatieve oplossingen of er zullen zaken moeten worden verduidelijkt. Om mijn communicatieve vaardigheden te ontwikkelen heb ik naast mijn reguliere studieprogramma een aantal extracurriculaire activiteiten gedaan, waaronder het vak OT400 Academic Skills 1 en een bestuursjaar. Dit bestuursjaar was bewust bij een sportvereniging (E.S.W.V. WETH) in plaats van een bestuursjaar binnen de faculteit bouwkunde, vanwege het interdisciplinaire karakter en de samenwerking met een grote variatie aan studenten. Hiernaast heb ik met het vak 2X275 - Digital presentation & communication een visueel communicatiemiddel toegepast voor een zeer verschillende

5 doelgroep, namelijk aankomende eerstejaars studenten. Met dit vak wordt er tevens een referentiekader ontwikkeld waarbinnen een voortdurende synergie plaatsvindt tussen de verworven kennis en vaardigheden enerzijds en presentatie en communicatie anderzijds. Technische uitwerking Het zoeken naar de juiste combinatie van een vorm, de functionaliteit en de maakbaarheid is een belangrijk vraagstuk binnen de architectuur in samenwerking met verschillende disciplines. Deze onderdelen en de bijbehorende kennis en vaardigheden moeten een prominentere rol innemen in mijn ontwerphouding. Er moet een onderlegger worden gecreëerd waarbij de onderdelen worden ingepast in zowel de analyserende fase als in ontwerpende fase en niet uiteindelijk worden meegenomen in een eindfase van het ontwerpproces. Dit zal leiden tot een samenspel van theoretische en praktische kennis, gecombineerd met concepten, materiaaleigenschappen en -toepassingen, bouwmethoden en innovatieve oplossingen. Ik heb de verdieping in deze competentie gezicht door het volgen van vakken met veel aandacht voor materialen, de maakbaarheid, bouwmethoden en de bouwtechnische detaillering hiervan. De vakken 7R230 - Uitvoeringstechniek 2 en 7R200 - Uitvoeringstechniek 3 hebben mij een duidelijk beeld gegeven tussen de relatie architectuur en de uiteindelijke bouwtechnische uitwerking ervan. Door het analyseren en toetsen van maakbaarheidproblemen, bouwproductieprocessen, productiemiddelen en materiaaleigenschappen is er een sterk inzicht verkregen in de rol van de bouwtechnische detaillering. Het concept moet worden doorgezet in een uiteindelijk beeld en dit moet resulteren in een technische uitwerking. De architectuur moet echter niet alleen worden doorgevoerd in de vorm maar ook worden opgenomen in de totstandkoming van de vorm. Er moet ontworpen worden vanuit zowel het concept, de materialen, de uitwerking, de bouwmethoden, het bouwmaterieel en bouwproductieprocessen. Met de hierboven genoemde vakken worden voornamelijk bestaande situaties geanalyseerd en hierdoor ontbreekt er een praktische toepassing. Hierdoor ben ik erachter gekomen dat er binnen deze competentie een verdieping noodzakelijk was. De vakken 7S100 - Materiaalkunde 2 en 7T233 - Detailleren 2 hebben een belangrijke rol gespeeld in het onderzoeken en het toetsen van de mogelijkheden. De combinatie van beide vakken heeft mij meer en meer het belang aangeduid van bouwkundige verbindingen, met betrekking tot aansluitingen en ontmoetingen, en de eigenschappen van (bouw)-materialen. Dit alles samen heeft geresulteerd in een reflectie op mijn bachelor. Ik ben erachter gekomen dat ik behoefte had aan praktijkervaring vooraf aan het multidisciplinair project. Ik heb vervolgens stage gelopen bij het architectenbureau en en. Mijn stage en mijn uiteindelijke keuze binnen het multidisciplinair project zullen verderop worden toegelicht. Analyseren Architectuur is meer dan alleen vormgeven, het is tevens het begrijpen en bestuderen van al bestaande vormen, typologieën en architectuurstijlen. Door architectuur leren te begrijpen en te vertalen wordt men meer bewust van de fysieke, praktische, esthetische, sociale en de culturele aspecten van waaruit is vormgegeven. Het uiteindelijk doel van de analyse is uiteraard om het ontwerp vraagstuk beter te begrijpen. Het onderwerpt je eigen concepten of

6 ontwerpuitgangspunten aan het inzicht en de motivatie van de oude architect. Er worden geen stellingen ingenomen, betreffende je een bepaalde vormgeving of stijl eigen te maken, maar het versterkt de middelen om architectuur te lezen, te waarderen en te begrijpen. Tijdens mijn tweede jaar ben ik in aanraking gekomen met het boek Thinking Architecture van Peter Zumthor. In het boek geeft Zumthor zijn motivatie over het ontwerpen van gebouwen die aanspraak doen op ons begrip en onze gevoelens. De ontwerpen bezitten een kracht en tijdloze aanwezigheid en persoonlijkheid. Mede door de tekst en de illustraties in de vorm van foto`s, ben ik me bewust geworden over het bestuderen, lezen en begrijpen van architectuur middels fotografie. Fotografie is een middel wat ik inzet om meer grip te ontwikkelen en toe te passen op ruimte, proporties, verhoudingen en het los te zien van het papier. Dit is ook een compententie die ik zeer zeker wil doorontwikkelen tijdens en na mijn master fase. Het analyseren van architectuur omvat meer dan alleen een middel toe te passen om de architectuur te begrijpen, het is tevens het identificeren van verschillende stijlen en een eigen houding ontwikkelen over het architectonisch ontwerp. Vanuit de vakken 7X210 - Architectuur primaire elementen: perceptie, analyse en toepassing, 7Y420 - Climatic design en 7X595 Wooncultuur heb ik de diepgang gezocht in het ontwikkelen van een referentie kader om uiteindelijk ook het kunnen schrijven van een professioneel artikel over architectuur.

7 Reflectie In de eindfase van mijn tweedejaars projectwerk ontstond er een sterke twijfel betreffende mijn studiekeuze. Door de projecten en de vakken ben ik me zeer bewust geworden van mijn eigen referentiekader, maar mijn opgedane kennis betreffende het analyseren en begrijpen van architectuur stond nog in zijn voetsporen. Om deze reden heb ik besloten, ter voorbereiding op het multidisciplinair project, om het S5 project in te vullen met een project waarin de nadruk lag op de materialen. Het project bestond uit een samenwerking met de bouwkundewinkel waarin een busterminal moest worden ontworpen in Kigali Rwanda. Door de opgave, de samenwerking met de bouwkundewinkel en de buitenlandse context ben ik me bewust geworden van het feit dat de praktijk waarschijnlijk de belangrijkste korrel is binnen architectuur. De verschillende vakgebieden, verschillende projecten en de altijd verschillende locatie maken de samenwerking en het werken in de praktijk tot onmiskenbare gegevens. Om deze redenen heb ik besloten om vooraf aan het multidisciplinair project allereerst stage te lopen bij een architectenbureau en vervolgens in mijn master een semester te gaan studeren in het buitenland. Tevens zie ik de stage als een vereist toetsingsmoment om de bachelor af te sluiten en om er achter te komen hoe de overgang van theorie naar praktijk wordt ervaren. Na een brede selectie heb ik uiteindelijk gekozen om stage te gaan lopen bij het architectenbureau Architecten EN EN in Eindhoven. Vanuit de master Architecture, Building and Planning is er geformuleerd dat een student praktijkervaring kan opdoen en hiervoor zijn specifieke richtlijnen opgesteld. Ik heb er echter voor gekozen om niet een architectenbureau te benaderen op deze wijze. Ik heb mezelf de vrijheid geboden om tijdens mijn stageperiode alle facetten van het bureau te doorlopen en hierbij een duidelijk beeld te vormen wat de uiteindelijke rol is van een architect binnen een bureau. De keuze van het bureau heb ik gebaseerd op de lange traditie van het bureau die kan worden teruggevoerd naar de zestiger-jaren van Werkgroep 4 en de diverse architectuurprijzen en publicaties die door de jaren heen zijn verzameld en gepubliceerd. Tijdens mijn stageperiode heb ik verschillende facetten doorlopen binnen het bedrijf. Ik heb meegeholpen in het vernieuwen en updaten van de acquisitie van het bureau. Ik heb verschillende nieuwe en oude projecten bezocht om situaties in te meten of te fotograferen. Ik ben ingezet als grafisch en technisch tekenaar. Bij verscheidene grootschalige projecten heb ik met de projectleider en projectarchitect samen ontworpen en om vervolgens door te communiceren naar de verschillende afdelingen binnen het bureau. Het is een zeer leerzame periode geweest waarbij ik enerzijds heel veel ben opgestoken over het statisch en dynamisch karakter van een architect en anderzijds mezelf ben tegengekomen. Mijn vaardigheden als ontwerper zijn sterk verbeterd en ik heb mijn doel duidelijker voor ogen maar op het gebied van architectuurkennis en van technische uitwerking heb ik nog te weinig vakkennis. Architectuur is mijn sterkste kant en hierin wil ik mezelf ook in blijven doorontwikkelen maar ik heb er voor gekozen om in het multidisciplinair project de rol van de bouwtechnisch ontwerper in te vullen. Mijn rol binnen het project en samenwerking met de groep heeft geresulteerd in een mooi project dat is afgesloten met een expositie op de pier in Scheveningen. Al mijn competenties en resultaten worden nader toegelicht in mijn portfolio.

8 Master Architecture, Building and Planning Aan het eind van mijn bachelor ben ik erachter gekomen, door mijn stage en het multidisciplinair project, dat de competenties die ik heb geformuleerd een goede basis vormden voor mijn master. Vanuit de verschillende leerstoelen architecture & engineering, architecture theory & history en architectural design & cultural analysis die worden aangeboden ben ik erachter gekomen dat mijn competenties nog niet specifiek genoeg zijn. Tevens heb ik uit mijn stage meegenomen dat je tijdens je studie alle mogelijkheden krijgt aangeboden en ook moet gebruiken om je zo breed mogelijk te oriënteren. De competenties die ik heb geformuleerd in mijn master zijn in te delen in verschillende categorieën: internationalisering, wetenschappelijke kennis en onderzoek, presenteren en attitude. De competenties die ik heb geformuleerd tracht ik te bewijzen door projecten te volgen vanuit alle leerstoelen, enkele vakken binnen de verschillende leerstoelen gecombineerd met mijn eigen interessegebieden en enkele activiteiten naast mijn studie. com pe ten tie (de ~ (v.), ~s) 1. deskundigheid, geschiktheid => bekwaamheid 2. bevoegdheid tot handelen of oordelen 3. [taalk.] impliciete kennis die men heeft van de eigen taal => taalcompetentie Wetenschappelijke kennis en onderzoek Het analyseren van architectuur is een competentie die al eerder is geformuleerd vanuit mijn competenties in de bachelor. In mijn bachelor heb ik getracht mijn eigen ontwerphouding te verbeteren en meer grip te ontwikkelen op ruimte, proporties en verhoudingen. In mijn masterfase wil ik middels mijn projecten en vakken mijn kennis vergroten in het lezen van architectuur, mijn abstractievermogen en mijn inzicht vergroten in de verschillende architectuurstijlen. Het lezen van architectuur moet bijdragen aan mijn analyserende en interpreterende kennis, waardoor ik de tektoniek binnen mijn concepten en de uiteindelijke uitwerking ervan kan verbeteren. Ik tracht mijn kennis binnen deze competentie door te ontwikkelen door het volgen van verschillende projecten in de verschillende leerstoelen binnen in de master Architecture, Building and Planning. Het allereerste masterproject zal ik volgen binnen de leerstoel Architecture Urban and Culture (AUC). Het tweede masterproject zal ik volgen binnen de leerstoel Architectural Engineering(AE). Vanuit het vak 7X900 Architectural analysis wil ik meer kennis generen betreffende inzicht krijgen in de architectuur van stedelijke woonhuizen en de sociaal-culturele context waarin deze architectuur tot stand kon komen door middel van analyserende en interpreterende vergelijking. Daarnaast zal ik in een internationaal semester ook het vak Translated structures and material combinations volgen waarin ik de lijn tussen concept en de daadwerkelijke uitwerking en materialisatie kennis wil versterken binnen mijn ontwerpproces. Uiteraard zal ik door middel van meerdere literatuurstudies binnen mijn projecten en vakken, het bijwonen van verschillende lezingen, ook mijn kennis en onderzoeksvaardigheden vergroten en verbeteren. Daarnaast wil ik lid worden van de studievereniging AnArchi en assistentie bieden aan CASA Vertigo. Hierdoor wil ik mijn rol binnen de faculteit vergroten en meerdere activiteiten organiseren om de afstand tussen de student en de professoren te verkleinen.

9 Internationalisatie In mijn bachelor was mijn oriëntatie vooral gericht op architectuur binnen Nederland, maar door mijn S5 project in Kigali Rwanda ben ik me zeer bewust geworden van de internationale rol van mijn vakgebied. Architectuur is al lang niet meer gebonden aan grenzen, architectenbureaus reiken tegenwoordig verder dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Architectuurwedstrijden verliezen tegenwoordig zelfs aan kracht en inhoud na het wegnemen van de internationale competitie. Zelfs onze faculteit krijgt ieder jaar meer studenten van over de hele wereld die super graag een semester of zelfs de gehele master willen volgen aan onze faculteit. Mijn doel is om een architect te worden met een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid en wil daarom graag verder kijken dan Nederland. Ik wil mijn kennis en vaardigheden als ontwerper vergroten door een internationaal semester te volgen aan een andere universiteit en uiteraard in een andere cultuur. Daarnaast wil ik meer kennis vergaren met betrekking tot ontwikkelingslanden in het algemeen en het bouwen in ontwikkelingslanden in het bijzonder. Na het afronden van mijn studie aan de TU/e, wil ik namelijk mijn opgedane kennis en vaardigheden gaan toepassen in een derde wereld land om mijn eigen steentje bij te dragen en hopelijk een brug te maken tussen de verschillende culturen. Ik heb uiteindelijk gekozen om mijn internationaal semester te volgen aan de KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) in Stockholm, Zweden. Mijn keuze voor de KTH is gebaseerd op het studie aanbod, de grote hoeveelheid internationale studenten, de rijke Zweedse geschiedenis, de Zweedse culturele identiteit en uiteraard de schoonheid van de natuur. Aan de faculteit architectuur op de KTH is er een sterke mix binnen de verschillende projecten met Zweedse en internationale studenten. En wat natuurlijk een praktische bijkomstigheid is, is dat alle Zweden als tweede voertaal Engels hebben en het studie aanbod geheel in het Engels is verzorgd. Daarnaast ben ik me tijdens mijn studie steeds meer gaan verdiepen in de Scandinavische architectuur en heb ik me laten inspireren door meerdere gerenommeerde Scandinavische architecten, zoals Erik Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz en Alvar Aalto. Vanuit dit internationaal semester wil ik mijn taalvaardigheid op internationaal gebied vergroten en hopelijk een belangrijke stap nemen in de ontwikkeling van mij als individu/persoon. Presenteren In mijn bachelor heb ik vooral gezocht naar de balans tussen visualisatie en communicatie, en heb ik verschillende vakken gevolgd waarvan ik dacht dat het de communicatie van mijn ontwerp naar het publiek zou vergroten. De media die ik hierbij heb toegepast hebben zeer zeker bijgedragen aan de presentatievorm, maar ze hebben niet datgene bijgedragen in mijn eigen communicatie die gericht is naar het publiek. Tijdens mijn bachelor eindproject zijn er verschillende STU trainingen geweest waarin mijn eigen karakter middels positieve en negatieve kritiek is belicht. Vanuit de verschillende groepsgesprekken ben ik erachter gekomen dat ik altijd zeer aanwezig ben binnen een groep en ik hiervan op de hoogte ben maar hierdoor een terughoudende houding inneem. Uiteindelijk heb ik wel een duidelijke sprong gemaakt als persoon binnen de groep en heeft dit geresulteerd in een mooi eindproject. Ik heb echter wel vanuit het STU het advies gekregen om toch aan mijn communicatie te werken naar mijn groepsgenoten toe en tevens vanuit mijn eventuele projecten in de toekomst. Mijn communicatieve vaardigheden tracht ik te versterken door het volgen van trainingen georganiseerd door het STU. In mijn eerste masterproject, M1 Metripolitaan Amsterdam, is het projectwerk opgesplitst in een gezamenlijke analyse en ensemble waarbij in groepsvorm ontworpen zal worden. Vanuit

10 het ensemble wil ik mijn communicatieve vaardigheden binnen het groepsverband te verbeteren en versterken. Daarnaast hoop ik tijdens mijn internationaal semester in Stockholm mijn communicatieve vaardigheden te versterken als individu. Daarnaast wil ik in het eerste jaar van mijn master mezelf blijven innoveren op het gebied van het visualiseren. Hiervoor wil ik de volgende media inzetten: Adobe Indesign, ArchiCad en verschillende plugins voor diverse programma`s. Hiermee hoop ik uiteindelijk binnen het gehele ontwerpproces, vanuit een concept naar de eerste schets tot aan de definitieve uitwerking in detaillering en materialisatie, mijn eigen balans te vinden en mijn eigen gereedschappen te formuleren als beginnend ontwerper. Attitude De competenties die tot nu toe aan bod zijn gekomen leggen vooral de nadruk op het draagvlak van mijn ontwerp en presentatie kwaliteiten. Vanuit deze laatste competentie attitude, wil ik mijn eigen houding binnen het vakgebied architectuur versterken. Zoals het ook is aangedragen vanuit de competentie wetenschappelijke kennis en onderzoek, moet enerzijds de kennis worden vergroot en anderzijds de ontwikkeling van mezelf als individu worden versterkt. Ik tracht middels projecten binnen de verschillende leerstoelen, een internationaal semester en het inpassen van verschillende media zoals fotografie, mijn eigen gereedschappen als ontwerper en als persoon te formuleren. Met name het zelfverzekerder zijn en vertrouwen in mijn eigen kwaliteiten staan voorop in deze competentie.

11 Reflectie Eerste semester Mijn eerste semester is nogal een druk semester geweest omdat ik enerzijds nog enkele bachelorvakken open had staan en anderzijds een volledig masterprogramma had. Daar komt nog bij dat het internationale semester niet synchroon loopt met het tweede semester maar al op 10 januari is begonnen in Stockholm. Hierdoor heb ik enkele vakken vanuit Stockholm moeten afronden. Maar uiteindelijk heb ik mijn masterproject en mijn vakken van zowel de bachelor als de master met een goed resultaat afgerond en kan ik terug kijken op een uiterst positief semester. Ik heb veel geleerd op het gebied van het analyseren en lezen van architectuur binnen de stedelijke context, het leren ontwerpen binnen een gedefinieerde maatschappelijke en stedelijke context bestaande uit verschillende lagen, het versterken van mijn communicatieve vaardigheden binnen groepsverband door het samenwerken met verschillende studenten en heb ik vanuit mijn nevenactiviteiten binnen AnArchi een duidelijke stap gezet in mijn communicatieve vaardigheden als individu. Het masterproject M1 heeft uiteindelijk zelfs geresulteerd in een expositie in het architectuurcentrum in Amsterdam. Binnen AnArchi heb ik meegeholpen met het organiseren van verschillende KIEK`s (Kijkje in Eigen Keuken), waarbij een docent verschillende studenten meeneemt op locatie en hierdoor een directer contact krijgt met de studenten, met het organiseren van de Geen Architectuur week op de TU/e, waarbij verschillende sprekers aanwezig waren en er door verschillende workshops een interessante mix van expositie en discussie tot stand is gekomen. Daarnaast heb ik voor de verschillende activiteiten posters en flyers ontworpen. Ondanks dat ik mijn eerste semester als zeer positief heb ervaren en veel heb geleerd, moet ik toch de kantlijn aangeven dat ik nog enkele stappen moet maken om mijn theoretische kennis en mijn communicatieve vaardigheden te vergroten. Hiermee doel ik op het generen van informatie en het schrijven over architectuur. Omdat mijn semester op de TU/e niet synchroon liep met het semester op de KTH in Stockholm, heb ik de vakken 7X865 Seminar en 7X850 The art of writing on architecture niet kunnen volgen en acht ik het noodzakelijk deze alsnog te volgen. En doordat ik van de generatie 09/10 ben is het vak 7X865 Seminar niet meer opgenomen in het verplichtte programma. Deze vakken moeten bijdragen in het schrijven en bediscussiëren van architectuur en het onderzoeken van de ontwikkeling van de architectuur binnen de diversiteit van de culturele en sociaal-maatschappelijke stedelijke condities. Ik tracht gedurende mijn internationaal semester een belangrijke stap te maken in mijn communicatieve vaardigheden. Daarnaast hoop ik uiteraard dat ik ook een belangrijke ontwikkeling zal door maken als persoon en dat het internationaal semester een bijdrage zal leveren vooraf aan mijn afstudeertraject.

12 Reflectie Tweede semester Mijn internationaal semester zit erop en mijn eerste jaar als masterstudent Architecture, Building and Planning is bijna afgelopen en ik kan met veel eerlijkheid terug kijken op een zeer intens, bewogen en leerzaam jaar. Ik heb mijn bachelor afgerond, ik heb aan de praktijk mogen proeven middels een stage, heb veel geleerd als student en heb als persoon een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Naast mijn verplicht studieprogramma heb ik me als student ook sterker kunnen profileren binnen de faculteit door het organiseren van verschillende activiteiten en heb ik mezelf de mogelijkheid gegeven om mijn eigen interesses een duidelijkere stempel te laten innemen in de ontwikkeling van mijn ontwerpproces. Het visualiseren van mijn vormgeving, middels schetsen en fotografie en grafische vormgeving, zullen meer en meer bepalend worden als mijn gereedschappen als beginnend vormgever. Daarnaast ben ik me bewuster geworden van mijn eigen ontwerpstijl maar ben ik me zeer zeker bewust dat ik mezelf moet blijven doorontwikkelen. Hierdoor zijn er enkele facetten die vooraf aan mijn afstudeertraject nog kunnen worden versterkt, de competentie presenteren en de competentie internationalisatie, en waarvan ik geloof ze noodzakelijk zijn vooraf aan mijn afstuderen en de ontwikkeling van mij als persoon. Tijdens mijn internationaal semester aan de KTH in Stockholm ben ik in aanraking gekomen met niet alléén het studeren in een andere omgeving maar ook met een intensievere invulling van het projectwerk. Het project dat ik heb gevolgd aan de faculteit architectuur, had een zeer interessante locatie in Stockholm, namelijk de Woodland Cementary, wat op de werelderfgoed lijst is terug te vinden. Maar de nadruk lag minder op de stedebouwkundige analyse maar meer op de ruimtelijke relaties in combinatie met de definitieve detaillering en materialisatie. Het project was opgebouwd uit verschillende fases, zoals een analoge fase waarin alleen geschetst mocht worden of een fase waarin een bepaald facet van je ontwerp moest worden uitvergroot op een schaal van 1 op 20 met alle materialen en detaillering. Daarnaast zijn de projecten aan de KTH gekoppeld aan verschillende lezingen, exposities en het bezoeken van projecten, waardoor er een sterke interactie tot stand komt met de professoren en de studenten. Ik heb met mijn studie onder andere het archief van Johan Celsing bezocht, verschillende projecten van Asplund en Lewerentz en heb ik een week in Berlijn doorgebracht waarbij verschillende lezingen zijn bijgewoond en verschillende projecten zijn bezocht die gerelateerd waren aan ons project. Door de intensieve invulling van de projecten is er minder aandacht voor de vakken aan de KTH, wat ook terug is te vinden in de verhouding van de studiepunten, waardoor elke student in ieder semester twee projecten volgt van in totaal 24 ects. Ondanks het feit dat mijn aanlooptraject aan de KTH moeizaam is verlopen heb ik uiteindelijk een zeer positief proces doorlopen en heb ik een resultaat neer gezet waarop ik zeer trots ben. Het project heeft uiteindelijk geresulteerd in een expositie op de faculteit en een reportage in een architectuurtijdschrift. Uiteindelijk kan ik terug kijken op een semester waar ik zelfverzekerder ben geworden van mijn eigen kwaliteiten als beginnend vormgever en een duidelijk beeld van de facetten binnen mijn vakgebied waarin ik nog veel moet groeien. Al met al kan ik terug kijken op een zeer rijk semester, waarin ik veel verschillende mensen uit verschillende culturen heb ontmoet, gepassioneerd ben geraakt door de Scandinavische architectuur en zeer zeker nog niet klaar ben met het verkennen van Scandinavië. Mijn internationaal semester heeft in grote mate bijgedragen in mijn rol om een architect te worden met een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid en het versterken van mijn gereedschappen als beginnend ontwerper. Door de verschillende fases die waren geformuleerd in mijn project ben ik erachter gekomen dat ik mijn schets vaardigheden wil vergroten, mezelf sterker wil profileren betreffende het schrijven over architectuur en

13 zelfverzekerder moet zijn in het communiceren van mijn ontwerp. Daarnaast wil ik mezelf verbreden in mijn competentie internationalisatie, door het volgen van Spaans, om mijn kansen te vergroten en na mijn afstuderen in een derde wereld land te gaan werken. Ook zal ik in het aankomende semester de draad weer oppakken binnen de studievereniging AnArchi, en doorgaan met het organiseren van verschillende activiteiten om hopelijk een basis te leggen tussen de inhoud van de projecten aan de KTH en de inhoud van de projecten aan de TU/e. Voor eventuele project inhoudelijke of vakinhoudelijke informatie verwijs ik naar mijn portfolio waarin alles wordt toegelicht met illustraties en uitleg.

14 Bijlage Vakken gevolgd op de Technische Universiteit - 7X900 Architectural analysis - 7X600 Strategies & Places - 7???? Stage Vakken op de KTH in Stockholm - Architectural Technology 3 ECTS Translated Structures Projecten KTH in Stockholm - A42A2B Advanced Design - Studio 4: credits Thinking Architecture - Reflective Practice /Project 2: Tectonic Shelter /The project is part of the Sustainable Design Studio. Studio Description: This studio deals with advanced architectural tasks, the development of complex projects as a synthesis of social, spatial and technological considerations. Vakken nog te volgen op de Technische Universiteit - 7PF03 Masterportfolio (verplicht vak, zomer 2010) - 7X811 Methodology in architectural history and theory (verplicht vak, zomer 2010) - 7X700 Philosophy and architecture (verplicht vak, zomer 2010) - 7X500 Production & Parts - (7X865 Seminar) - (7X651 Vormstudie B) - (7X850 The art of writing on architecture) Portfolio Artikel Cursor Final Report Stockholm Foto`s

15 Portfolio plan

16 Portfolio plan

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven 1/5 Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444 Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven Dit portfolioplan is gemaakt in het kader van het vak 7PF03 (Masterportfolio) aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Nadere informatie

Robert van Tuel Portfolioplan april 10

Robert van Tuel Portfolioplan april 10 Portfolioplan Met dit portfolioplan wil ik een duidelijk beeld geven van mijn competenties, zowel de competenties die ik al bezit, als de competenties die ik nog wil ontwikkelen. Allereerst zal ik mijn

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Wanneer : September 2008 t/m januari 2012

Wanneer : September 2008 t/m januari 2012 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Voornaam : Jonkman : Ilse Opleidingen September 1999 t/m augustus 2005 Heerbeeck College te Best Opleiding : VWO Diploma : VWO-diploma behaald in mei 2005 :

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen Bachelor College Bouwkunde // Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

IK DROOM VAN ARCHITECTUUR MET MEERWAARDE VOOR DE KWALITEIT VAN LEVEN ARCHITECTURE, URBANISM & BUILDING SCIENCES. Bachelor College

IK DROOM VAN ARCHITECTUUR MET MEERWAARDE VOOR DE KWALITEIT VAN LEVEN ARCHITECTURE, URBANISM & BUILDING SCIENCES. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2016-2017 IK DROOM VAN ARCHITECTUUR MET MEERWAARDE VOOR DE KWALITEIT VAN LEVEN Bachelor College ARCHITECTURE, URBANISM & BUILDING SCIENCES // IK DROOM VAN ARCHITECTUUR

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN GEBOUWDE OMGEVING WAAR MENSEN ZICH THUIS VOELEN // Bachelor College BOUWKUNDE

TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN GEBOUWDE OMGEVING WAAR MENSEN ZICH THUIS VOELEN // Bachelor College BOUWKUNDE TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN GEBOUWDE OMGEVING WAAR MENSEN ZICH THUIS VOELEN // Bachelor College BOUWKUNDE Alette Janssen, student Het eerste waar ik aan denk bij de major

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

R u i m t e l i j k Bewogen

R u i m t e l i j k Bewogen R u i m t e l i j k Bewogen Fascinatie Een ruimte is als een partner die ons uitdaagt tot actie, ons stimuleert tot dromen, ons in- spireert tot gedachten, gevoelens bij ons oproept, herinneringen naar

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Curriculum vitae. Tim Velraeds

Curriculum vitae. Tim Velraeds Curriculum vitae Tim Velraeds Persoonlijke gegevens Dit gedeelte is niet zichtbaar in de online versie van mijn CV. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met mij op via info@timvelraeds.nl of via

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen 2016

Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen 2016 Bijlage 1: Algemene informatie Bouwkunde Bedrijvendagen Doelstelling van de stichting Bouwkunde Bedrijvendagen De stichting Bouwkunde Bedrijvendagen heeft als doel bouwkundestudenten van de Technische

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van psychologie, techniek en onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je binnen

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS INHOUD // INLEIDING 4 ORIENTATIEDOCUMENT 5 FACTSHEET 6 LEERDOELEN 7 STARTVERSLAG

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

cvmarkhuisman kernwoorden Enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig.

cvmarkhuisman kernwoorden Enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig. personalia naam Hendrikus Anthonius Huisman, roepnaam Mark adres Hudsonstraat 142-1 1057 ST Amsterdam telefoon 06-25025987 email info@markhuismandesign.nl geboren 18 december 1979 te Eindhoven nationaliteit

Nadere informatie

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 Bedrijf: Itarget Media Plaats: Ede Werkzaamheden: Vormgever Periode: Stageperiode #4 Duur: 6 Maanden In dit verslag ga ik uitgebreid in op mijn leerdoelen voor

Nadere informatie

Ellen Schild. Tineke Groen

Ellen Schild. Tineke Groen Ellen Schild Tineke Groen Jaar in jaar uit besteden we in Mebest aandacht aan fraaie afbouwprojecten. Achter elk van die projecten zitten vakmensen. Vakmensen die het bedenken, vakmensen die het maken.

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Help save paper. Print this portfolio only if you really need to. [A5 format]

Help save paper. Print this portfolio only if you really need to. [A5 format] Help save paper. Print this portfolio only if you really need to. [A5 format] Curriculum Vitae Chris Noteboom Van Alkemadelaan 444 2597AV Den Haag Mobiel: 06-22595308 E-mail: chris.noteboom@gmail.com Nationaliteit:

Nadere informatie

Personalia. Kim Deuning Sluiskeshoeven GN Rosmalen

Personalia. Kim Deuning Sluiskeshoeven GN Rosmalen Personalia Kim Deuning 27-01-1982 Sluiskeshoeven 30 5244 GN Rosmalen kim@beeldspinsels.nl 06-31 99 34 90 www.beeldspinsels.nl werkervaring lead designer Jan 2008 - Heden Qlvr Bij Qlvr houd ik me bezig

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan Laurens Roos In het genoemde POP zal ik Laurens Roos, de uitvoerende student beschrijven; welke competenties ik heb, welke ik niet beheers, welke achtergrond mijn competenties

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Portfolio Elja Coelman All rights reserved

Portfolio Elja Coelman All rights reserved Portfolio Elja Coelman All rights reserved Welkom bij mijn portfolio. Als student Industrieel Product Ontwerpen vertel ik u graag meer over mijn studie, over mijn projecten en over mij. Dit portfolio is

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

International Study Project

International Study Project International Study Project International Study Project Het International Study Project (ISP) is een studie project in het buitenland, waarbij een groep van 24 laatstejaars bachelor- en masterstudenten

Nadere informatie

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS!

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren NADENKEN Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren Soul-searching Persoonlijkheid Ervaring Doelen Waarden Sterktes en

Nadere informatie

Onderwijsdag AUHL 18 januari Evalueren van artistiek gebonden projecten. Een practice van de opleiding Architectuur.

Onderwijsdag AUHL 18 januari Evalueren van artistiek gebonden projecten. Een practice van de opleiding Architectuur. Onderwijsdag AUHL 18 januari 2016 Evalueren van artistiek gebonden projecten. Een practice van de opleiding Architectuur. i PRACTICE: matrix / leerlijn / eindcompetenties / deelcompetenties / evaluatiecriteria

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen. Lisa van Ginkel

Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen. Lisa van Ginkel Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen Lisa van Ginkel 1571514 Leerdoelen Wat wil ik leren met dit project? Ik wil beter worden in mijn visuele vaardigheden. Ik wil beter worden in Photoshop, Illustrator

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

wieger bronstring R E F L E C T I E Mei 2017 P4 date; 15 mei Tutors; ir. Lidy Meijers ir. Frank Koopman extern; dr.

wieger bronstring R E F L E C T I E Mei 2017 P4 date; 15 mei Tutors; ir. Lidy Meijers ir. Frank Koopman extern; dr. R E F L E C T I E wieger bronstring Mei 2017 P4 date; 15 mei 14.30 Tutors; ir. Lidy Meijers ir. Frank Koopman extern; dr. Olindo Caso Studio: Heritage & Architecture INLEIDING In dit stuk reflecteer ik

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

HOE KIES IK EEN MASTER?

HOE KIES IK EEN MASTER? HOE KIES IK EEN MASTER? MASTERKEUZE-STAPPENPLAN W W W.UVA.NL / MASTERKEUZE INHOUD Het masterplan - een master kiezen doe je zo 3 Je huidige opleiding 4 Aansluiting tussen studie en werk 6 Masterkeuze

Nadere informatie

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort Domeinen CKV Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE VAN LUC DIRKS WWW.LUCDIRKS.NL

CURRICULUM VITAE VAN LUC DIRKS WWW.LUCDIRKS.NL CURRICULUM VITAE VAN LUC DIRKS 02 WWW.LUCDIRKS.NL PERSOONLIJKE INFORMATIE Naam: Adres: Telefoon: Email: Website: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Geslacht: Rijbewijs: Luc Dirks Hessenweg 158A

Nadere informatie

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman Eindreflectie Taakbekwaam bovenbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman OBS Jan Ligthart, Zelhem Mieke van den Berg Groep 8b Intern opleider: Marc Neerhof Stage: Het afgelopen

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VOORLICHTING BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP > Wat is Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)? > Zo zit je opleiding in elkaar

Nadere informatie

Carlo Laatst. Portfolio Instapproject Architectuur

Carlo Laatst. Portfolio Instapproject Architectuur Carlo Laatst Portfolio Instapproject Architectuur Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het portfolioboekje van mijn instapproject Architectuur (in het kader van het schakelprogramma (voor de Master Architecture

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict, hoe neem ik docenten mee? 2017 Nieske Coetsier & Dana Uerz

Leren en lesgeven met ict, hoe neem ik docenten mee? 2017 Nieske Coetsier & Dana Uerz Leren en lesgeven met ict, hoe neem ik docenten mee? 2017 Nieske Coetsier & Dana Uerz Programma Korte introductie Succesvolle professionaliseringsstrategieën Aanpak ixperium/centre of Expertise Leren met

Nadere informatie

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Weblogs 1 Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Iwan Wopereis Open Universiteit Nederland Peter Sloep

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Studieplan Naam Nr. Klas Datum

Studieplan Naam Nr. Klas Datum Studieplan Jaar 2 Naam Jeffrey van der Lingen Nr. 500724549 Klas IS205 Datum 19/11/2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Waar kom ik vandaan?... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Mijn situatie... 4 1.3 Mijn vooropleiding...

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 POP van Steven Liemberg. Curriculum Vitae Naam Steven Liemberg Adres en postcode Peijzerweg 68-4 Plaats Groningen Geboortedatum 29-05-1988 Studentnummer

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

Conditie van het spoor bepalen

Conditie van het spoor bepalen Conditie van het spoor bepalen O&O-PROJECT Conditie van het spoor bepalen Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 Projectinformatie 2 Uitwerking opdracht 3 Vaktaalveld 4 Beroep en opleiding 5 Organisatie

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs. Oktober 2013

Studeren in het hoger onderwijs. Oktober 2013 Studeren in het hoger onderwijs Oktober 2013 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie Dorine Roestenberg, studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Per 1 september 2016 is

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie. Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard

Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie. Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard Programma deze week # In de werkgroep vandaag: Het visual designproces, de uitwerkingsfase

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan Sectievereniging voor Architectuur AnArchi 6de Bestuur, 2014-2015 Eindhoven, 30 augustus 2014

Beleidsplan Sectievereniging voor Architectuur AnArchi 6de Bestuur, 2014-2015 Eindhoven, 30 augustus 2014 Beleidsplan Sectievereniging voor Architectuur AnArchi 6de Bestuur, 2014-2015 Eindhoven, 30 augustus 2014 INHOUDSOPGAVE BELEID...3 INLEIDING... 3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN... 3 UITGANGSPUNTEN...4 ONDERWIJS...

Nadere informatie