Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 vroegere levensverzekeraar of begrafenisfonds Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, Lev. Mij Algemeene Begrafenis-Mij (Den Helder, 1868) Algemeene Friesche Levensverz mij Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859) Algemeene Heldersche Verz. Mij (1871) Algemeene Levensverz. Bank NV Algemeene Mij van Levensverz. en Lijfrente (1880) Algemeene Nederlandsche Assurantie Mij (1914) Algemeene Rotterdamsche Coöp Begraf. Algemeene Sliedrechtse ver tot Wederk verz (1903) Algemeene Spaarverzekering (Den Haag, 1907) Algemeene Spaarverzekering (kassen 1916/1928) Algemeene Utrechtsche Mij v.geld Uitk na Overlijden Algemene Burger Soc, Rott verz. Soc. Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van gelden Alhermij Alico SA Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888) Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch) American Life Euravie Levensverz. Amethyst Amstelbank (1907) Amsterdam NV, Levensverz. Mij Amsterdam, Levensverzekering Bank NV Amsterdam, Mij van Levensverzekering Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) Amsterdamsch RK Begr. Fonds, St het Amsterdamsche Alg Verz mij voor uitk bij overlijden (1866) Amsterdamsche Begraf. Soc. 1898, Alg Amsterdamsche Begrafenis Mij Amsterdamsche Begrafenis, Zieken en Geneesk. Mij Amsterdamsche Mij van Verz op het leven Amsterdamsche Natura Amsterdamsche Verzekeringsbank Amstleven ANBV Andries (Ubbergen), Begraf.fonds der Broedersch., St Anker, Mij van verzekering Het (Amsterdam, 1911) Antverpia (Roosendaal, 1888) Apollonia Ardanta Arnhem, Levensverz. Mij Arnhemsche Verz. Mij Arona Artsen, Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor Assendelft, Begraf. Fonds Assurance Liégeoise (Ned. portefeuille) Astra Levensverz. Mij (Utrecht, 1926) Atlas Verz. mij (Amsterdam) Aurora Levensverz. Mij Aurora, Ned-Indische Ver tot Onderl. Verz. o/h leven Avenir, l' Avéro Leven AVVL* AXA Equity & Law overname of fusie door/met Onderling Fonds Sliedrecht Alg.Levensherverzekering Mij Monuta, Dela, Yarden OLMA Yarden Axa Leven

2 AZA (volksverz) Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede) Banketbakkersvereniging, ver weduwenfonds (Den Helder) Barbara (Amsterdam), Liefdesfonds St Barbara (Geleen), Begrafenisfonds St Barbara (Heemskerk), begrafenisfonds St Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barnabas (Amsterdam) Begin en Einde (Leeuwarden) Ond. Begraf. Belangstelling in onze Stadgenoten (Schiedam) Beon Leven Bergen op Zooms begrafenisfonds (1846) Berkhout, Begrafenisfonds Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861) Beynes (Haarlem) Bezemmakersbus (Delft) Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste Boeren en Tuinders Levensverz (Den Haag, 1918) Boerhaave, Rouwverz der mij (Den Haag, 1907) Boerhaave, Spaarkassen Ond. Waarb. Mij Bondsbelang, Ond. Waarb. Mij Bossche Kasse Bouma (Oosterend), Ond. Begraf. P.J. Breda, Begrafenisfonds (1848) Broederband (Deventer) Broederhulp, Typografenver. (Nijmegen) Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem) Brouwershaven, Begrafenisfonds Bureau van Groepsverzekering Burger Voorzorg (Harlingen) Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht) Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836 Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen Burgerlijke Ambtenaren opger. in 1875, Lev. Genootsch. C.L.A.V.E. Centraal Beheer Leven Centraal Beheer Pensioen Centraal Pensioenbureau Centrale Arbeiders Verz. Bank N.V. Centrale Levensverz. N.V., De Centrale Levensverzekering Bank Centrale Levensverzekeringsbank N.V., De Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht) Centrale Spaarkas Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St Cité Vie Nederland, La Clemens, Ned. Natura Verz, St. Compagnie Alliance Belge Compagnie d'assurances Générales sur la Vie (Ned) Compagnie Francaise d'ass.sur la Vie Le Phénix (Ned) Concordia Confidentia Interpolis Axent/ Interpolis Axent/ Levob Excell Life BVZ Leven Verzekerings Unie

3 Constance et Fidèle (Semarang) Continentale mij van Levensverz. en Lijfrente Coöperatie PC (Amsterdam) Coöperatief Verzekeringsfonds (Leeuwarden) Coöperatieve Levensverzekering (1900) Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. (Den Haag) Cronos Culemborg Cuvon CV Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842) Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng) DLG Verzekeringen Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel) Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) Dordrecht, Levensverz. Mij (1893) Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) DOS (De Onderlinge Spaarkas) Draagt Elkanders Lasten, Assen DVZ N, Katwijk Eagle Star Leven Econoom Edele Voorzorg Eendracht (Aalsmeer) Eendracht (Kampen) Eendracht (Purmerend) Eendracht en liefde Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel), Door Eendracht maakt Macht (Avenhorn) Eendracht maakt macht (Den Haag, 1944) Eendracht maakt Macht (Den Helder) Eendracht maakt Macht (Zwolle) Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder) Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845) Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen, 1860) Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend) Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum) Eendragt maakt Magt Eensgezindheid (Wormerveer, 1877) Eerbied voor de ontslapenen Eerste Apeldoornsche Begrafenisfonds Eerste Bloemendaalsche Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds Eerste Holl. Levensverzek. Bank NV (A.dam) Eerste Hollandse Eerste Levensverz. Geneesk. O.(A.dam, 1901) Eerste Nederlandsche Eerste Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen inval. Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) Eerste Rotterdamsche (Rotterdam, 1896) Eigen Hulp (Den Haag) Eigen Hulp, Onderl.Levensverz.(Den Haag, 1879) Eigen Woon, Hypothec.Credietb. ('s-gravenhage) Einde bekroont ons Doel Elf Provinciën Elkander tot Steun Later Achmea Yarden Achmea Unive Leven Monuta Leven Amev-Ardanta Falcon Leven Axent/ Monuta Leven Monuta Leven Axent/ Axent/

4 Eloy van 1875 Elvia Leven Elvia Leven Zwitserse EN (Volksverzekering) ENNIA Equitable Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Equity & Law ERK leven FairGo FBTO Leven FBTO U.A. Fides (Soest, 1908) Flandria, Belgische mij van levensverz Fonds De Roever Fonds steun bij Overlijden (schoenwinkeliers) Fonds tot uitk. Bij overlijden vd Bond v Inspecteurs Fonds tot uitk. Van Begrafeniskosten (Moordrecht) Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud-Onderofficieren Francke en De Meester Fonds Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward, 1925) Friesland, Natura Gan Vie GBA Gedenk te sterven (Gouda, 1771) Gedenk te sterven (Makkum) Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) 1916 Gelders Broederschap (Leiden, 1744) Gelduitzetting (Loon op Zand) Geneeskundig Weduwenfonds (1891) Generale Levensverzekeringsbank (Amsterdam, 1903) Genot door voorzorg (Den Haag, 1855) Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Gildefonds (Amsterdam, 1936) Glas loopt ras, mijn (Haarlem) Globe (Den Haag, 1903) Goede Voorzorg (Schiermonnikoog) Gorinchem, Begrafenisfonds Gorinchemse Onderlinge Verz. GOV Gravenhaagsch verz fonds (1897) Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) Gravenhaagsche Levensverz mij (1918) Gravenhage (Alg Mij van Levensverz) Gregoriusvereniging (Utrecht) Gresham Life Assurance Society Ltd. Groene Land Groep Josi Leven Groningse Levensverzekeringmaatschappij Groot Amsterdam Groot Bossche van 1838 Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp, 1845) Groot-Noordhollandsche van 1845 Groot-Schermer Haagleven Haagsche Verz. Sociëteit Haarlem van 1873 Nieuwe Hollandse Lloyd Nieuwe Hollandse Lloyd Axa leven NOG Nuvema Axa leven Levob Axent/ Zürich Dela

5 Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bisdom Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Haarlemsche Leven Hasco Hasselt, Begrafenisfonds HAV Bank Heden ik, morgen gij Helder Heldersche Verz. Mij. De Onderneming Hellevoetsluis Helpt Elkander (De Hen) Helpt Elkander (Nijmegen) Helpt Elkander (Sexbierum) Helpt Elkander ('s-gravenhage) Helpt Elkander (Zaandam) Helpt U Zelven Helvetia Hengelo Holda Holland ('s-gravenhage) Holland N.V. Leven Holland van 1859, NV Verz. Mij Holland-Amerika Hollandia (Delft) Hollandsch Utrechtsche Hollandsche Algemene Verz Bank (HAV) Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem, 1863) Hollandsche Sociëteit van Levensverz Hollandsche Spaarverzekering Mij Hollandse Verz Mij Hoogkarspel, Plaatselijk Begrafenisfonds (1913) Hoop, 's-gravenhaagsche Coöp Bakkerij- en Verbruiksver. Hoorn, Onderl.Levensverz.Mij (1899) Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz mij (1914) Hoornsche Begrafenisfonds (1849) Horlogemakers Hulp door Eendracht, weduwenfonds Hulp in nood na den dood (R'dam) Begr.fonds Hulp in nood, alg. levensverz ubo (Rotterdam, 1885) Hulp leenigt den nood, begrafenisfonds (Rotterdam, 1859) HUVA HVS van 1808 HVS, N.V.Beleggings Mij HWN, Uitk fonds bij overlijden Ideaal Spaarkas (Utrecht) Ieders Voordeel (Groningen) Begr fonds, Een IJsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds Inspecteurs bij de R'damsche politie, fonds tot ubo Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (A'dam, 1966) Intermed Levensverz Intern Verz Mij Jan Truyenfonds Joannes de Deo (Den Helder) St Joannes de Deo, RK uitkeringsfnds (Den Haag, 1899) Johan de Witt NV Verz Mij (Tilburg) Johan de Witt, Raadpensionaris (1902) Axent/ Zürich Axent/ NOG / Hooghenraed Royal Sun Aliance Verzekerings Unie NOG Zwolsche Algemeene Legal & General Interpolis

6 Johannes de Deo, Onderl Mij, St Johannes, Vereniging (Utrecht) Jong & Comp, De Jong Nederland, Verzekering Bank (A'dam, 1909) Josef (Zaandam), Onderl Begrafenisbond Joseph, Genootschap St Joseph, Overijss-Geld Begraf Verz voor Kath. St.(Enschede) Josi Levensverz mij NV, Groep Juventus, onderl. Verz mij (A'dam, 1887) Kantoorbedienden (R'dam), Ver van Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver van Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht) Kennemerland, Alg Mij v. Verz op het leven (1898) Kerkrade, Prot Kerk Begrafenis Ver Kloppersingel, Utrecht Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen) Kooger Doodenbos Kosmos (Zeist) NV Verz Bank (1862) Krommenie, Onderl Begrafenisfonds Kwadijk, Begrafenisfonds Leeft en Zorgt (R'dam) Alg Begrafenisfonds (1877) Leeniging bij smart is balsem voor het hart (1846) Leidsche Levensverz Mij Leidsche Mij van verz op het leven (1901) Let op Uw Einde (Charlois) Let op Uw Einde (R'dam) Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis Ver Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fonds Linnenweversbus (Delft) Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara / Bijenkorf Maas, Verzekeringsbank de Maas. NV Levensverz Mij, De (1925) Maatschappij tot uitkering bij Overlijden Maatschappij van Levensverz (A'dam) Maatschappij van Levensverz (R'dam, 1835) Maatschappij van Onderl Levensverz (A'dam, 1848) Maatschappij van Onderl Levensverz (A'dam, 1902) Maatschappij van Voorzorg Machpela ('s-gravenzande) Onderl Levensverz Mij Maliesingel, Utrecht Meander Zorg Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg (R'dam, 1828) Melissant, Onderl Begrafenisfonds Memento Mori (Den Helder, 1902) Memento Mori (Groningen) Memento Mori (Zeist) Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds (1844) Memento Mori, Helderse Begraf. (Den Helder, 1871) Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht) Memento Mori,begrafenisvereniging (R'dam) Mercator Leven NV Mercurius (Groningen),Handelsreizigersverz Metallicus, NV Pensioenverz mij Meyersfonds, Jacob Michiels of Bezemmakersbus, St Middelburgsch Begrafenisfonds (1863) NOG Levob Zürich Monuta Leven Amersfoortse Leven Axent/ Axent/Aegon Natura Falcon Leven OHRA Leven

7 Middelharnis Middelie, Begrafenisfonds Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag) Mijn glas loopt ras (Haarlem) Militaire Verzekerings-vereeniging Militairen beneden de rang van Officier Minerva (Antwerpen) Moira, NV Verzekeringsbank Mortier, Fonds Nationaal Uitvaart Fonds (A'dam, 1952) Nationale Crediet Vereniging NCV Nationale Levensverz Bank (Aleen afd. Volksverz) week Nationale Levensverz Bank (Alleen afd. Volksverz) maand Nationale Levensverz Bank NV (R'dam) Nationale Onderlinge Spaarkas (Utrecht, 1918) Nationale Spaarkas,De eerste Ned kapitaal (1898) Nationale,Comp Anonyme d'ass sur la Vie, La NAVO NCV NCV-NSL Nederland, Levens- en volksverz bank (Bergen oz,1914) Nederland, NV Verz op het Leven (A'dam, 1858) Nederland, Vennootschap Nederlanden (1889, 1903, 1904, enz) Nederlanden van 1845 Nederlanden van 1870 Nederlanden van 1883, Verzekeringsbank (Den Haag) Nederlanden,Onderl Mij van Verz (Haarlem, 1915) Nederlands Protestants Uitvaartfonds Nederlandsch Nationale Werkliedenver. (Den Helder) Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883) Nederlandsche Alg onderl begraf (Den Haag) Nederlandsche Algemeene ('s-gravenhage, 1844) Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A'dam, 1896) Nederlandsche Bank van Levensverz (R'dam, 1904) Nederlandsche Bank van Verzekering (A'dam, 1901) Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder) Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij (R'dam,1918) Nederlandsche Handelsreizigers Ver Nederlandsche Leeuw (Den Haag,1907) Nederlandsche Leven,Zieken- en Begrafenisfonds (1849) Nederlandsche Levensverz en Lijfrentebank (1893) Nederlandsche Lloyd Levensverz NV Nederlandsche Mij van Leven en Lijfrente (Utrecht, 1916) Nederlandsche Mij van Verz en Ziekenkas (1906) Nederlandsche Mij van Verzekering (1899) Nederlandsche Nat Werklieden Ver (Den Helder) Nederlandsche Natura Nederlandsche Pens.verz voor werklieden (1883) Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) Nederlandsche Spaarkas NV Nederlandsche Spaarverz van Katholieken (A'dam) Nederlandsche Spoorwegen (A'dam) Nederlandsche van 1894, De Nederlandsche Ver van Artsen-Automobilisten Nederlandsche Verz Mij (Utrecht, 1868/1887) Interpolis Axent/ Monuta Leven Axent/ BVZ Leven VVAA

8 Nederlandsche Verzekeringsbank (A'dam, 1867) Nederlandsche Volksverz bank (A'dam, 1908) Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag, 1843) Ned-Indische Levensv-en Lijfrente Mij Neerlandia, Levensverz Mij (1893) New York (Ned portefeuille) Nieuw Rotterdam Leven NV Nieuw Welgelegen BV Nieuwe Eerste Ned Verzekeringsbank Nieuwe Haagse verz soc (1901) Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) Begr Nijmegen, Levensverz Mij Nillmij van 1859 NOG/De Jong Noord Braband Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Noord Brabant (handelsreizigers te Tilburg) Noord Brabant Handelsreizigersvereeniging Noord Brabantsch Werkliedenfonds Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fonds Noord en Zuid Ned. Levensverz.Bank (1905) Noord Hollandsch Begrafenisfonds (1873 te Haarlem) Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Alkmaar) Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum) Noord Hollandsche Leven Mij NV Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverz (1919) Noorden Begrafenisfonds (1936) Noorden Leven (1902) Noorder Spaar- Levensverz Norwich Union NOVO NRG London Nut der Maatschappij Nut van het Algemeen Belang (1919 te Den Haag) Nut van het Algemeen Belang (Kampen) Nut van het Algemeen Belang (Leerdam) Nut van het Algemeen Belang (Zierikzee) Nuts Begrafenisfonds Nuts Levensverzekering van 1848 Nuts Levensverzekering, Stichting NUVA/Meppel Uitvaart* NVS OBF OHRA Pensioen OHVM (Amsterdam) Oldambt (Delfzijl) Olva 1919 Olveh (1879) (Onderling Levensverz Genootschap) Onderling Begrafenisfonds te Middelharnis Onderling Belang (Den Ilp, landsmeer, Purmerland ) Onderling Belang (Leiden) Onderling Belang 1906 (Oude Tonge) Onderling Boerenverzekeringsfonds Onderling Hulpbetoon (Utrecht) Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Axa leven NOG Unive Leven Interpolis Leven VSB VSB VSB Yarden Aegon nabestaanden Nieuwe Hollandsche Lloyd OHRA Leven Axent/ Interpolis

9 Onderling Verzorgd (Amsterdam) Onderlinge Begrafenis Vereeniging Onderlinge Broederschap (Den Bosch) Onderlinge Hulp (Minnertsga) Onderlinge Hulp (Ursum) Onderlinge Hulp Antillen, Enschede Onderlinge Hulp, Enschede Onderlinge Middenstands Levensverz Mij Onderlinge Spaarkas v/h Koninkrijk de Nederlanden Onderlinge Steun (personeel overheidsdiensten) Onderlinge Steun Levensverz Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle) Onderlinge Uitkeringskas (Loon op Zand) Onderlinge Vereeniging tot geldeijke uitkeering bij overlijden Onderlinge Verz mij tot ubo (Den Haag, 1836) Onderlinge Voorzorg (Amersfoort) Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum) Ondersteuningsfonds (Yerseke) Onderwijzers in de Provincie Drenthe (Assen) Onderwijzers in de Provincie Friesland Ons Aller Belag (Bandoeng) Ons Belang Ontslapenen gewijd, aan de (Bergen op Zoom, 1846) Ontslapenen gewijd, aan de (Breda, 1848) Ooltgensplaat Ooltgensplaat, Begafenisfonds Oosten Oosterhouts Begrafenisfonds Oost-Graftdijk, Begrafenisfonds Oostwoud Oostwoud, Begrafenisfonds Oostzaan van 1887 Oranje-Nassau (1895) Organistenvereniging, Ned. Oud Onderofficieren, fonds Oude Haagsche (1836) Oudkarspel Oudkarspel, begrafenisfonds OVAS (Overlijdensfonds ver Amsterdamse Slagers) Overflakkee en Goedereede Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) Pantheon, Meppel Patria Patrimonium (Kampen) Patrimonium (Zwolle) Patrimonium, Ond begrafenisfonds (Jaarsveld) PC 171 PCU, Eindhoven Pensioencentrale Pensioenrisico Petrus en Paulus (Soest) Petrus, Verz Mij Sint Pharus (1919) Phénix (Ned) Compagnie Francaise d'ass.sur la Vie, Le Philantroop (Bolsward) Phoenix (Rotterdam, 1896) Piëtas (Utrecht, 1861) Amev-Ardanta Levob NOG Levob Levob Yarden Reaal Uitvaart Yarden Verzekerings Unie

10 Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde, 1847) Plicht tot Recht (PTT personeel) (Doorn) Precautia Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A'dam, 1910) Probité (Alkmaar, 1884) Protestantsche Belangen Protestantse Belangen rovidentia Providentia (Amsterdam) betr Handelsreizigersvereeniging Prudentia (1863) Prudential PTT (Amsterdam, 1835) Purmer Purmer, Begrafenisfonds RCL Reaal Pensioen Red u Zelven (Grootebroek) Reposa Residentia ROL Römerfonds Rotterdam Levensverz Bank (1894) Rotterdamsche Assurantie Comp Rotterdamsche Coöperatieve Ver. Voor levensverz. Rotterdamsche Levensverz- en voorschotbank (1893) Rotterdamsche Levensverz Maatschappij Rotterdamsche Ond. Maatsch van Levensverz (1885) Rotterdamsche Soc. Tot geldelijke UBO (1844) Rotterdamsche Verzekerings Bank (1898) Rotterdamsche Verzekerings Bank (1902) Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten Saaiwerkersbus (Delft) Samenwerkende Spaarkassen NCW - NSL SBO (Spoorwegen) Schildersbegrafenisfonds Schilderspatroons, Bond van Ned Schoenmakersbus Securitas (1904) Seguridat Sommelsdijk, Begrafenisfonds (1839) Sommelsdijksche (1913) Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen Spaendonck Leven Spierdijk Spierdijk, Begrafenisfonds Standaard (1906) Sterfbos (Uitgeest) Sticht, Verz Bank het (1898) Sun Alliance SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen Temperament des Humaniteit (Den Haag, 1914) Terminus Begrafenis te Amsterdam Tiel Utrecht Tilburg's Verz bank Tilburgsch Begrafenisfonds Tilburgsche (1901) Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn) Axa Leven Axent/ Royal Nederland Amersfoortse Leven Spaarbeleg Kas Interpolis Leven Royal &SunAlliance

11 Toekomst (Antwerpen) Toevlucht in den Nood (Leiden) Tot Aller Welzijn (Delft) Tot hulp der mensheid, zieken- en begraf.risico (Leiden, 1846) Tot Nut der Maatschappij (Den Haag) Tot Nut en Voordeel (Delft) Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam, 1856) Tot Nut van't Algemeen (Den Haag, 1833) Tot Nut van't Algemeen (Kampen) Tot Nut van't Algemeen (Leerdam) Tot Nut van't Algemeen (Rotterdam, 1846) Tot Nut van't Algemeen (Zierikzee) Tot Nut van't Algemeen (Zutphen) Tot Nut van't Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg Tot Voorzorg van 't Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg, algemeen burger soc. (Rotterdam) Truyenfonds, Jan (1918) Twee verenigde verz mijen (Amsterdam, 1902) Tweede Hollandsche (Haarlem, 1878_ Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem, 1920) UAP UAP PROVIDENTIA UBO (Ned. Rijkstelegraaf) UBO (Wemeldinge) UBO (Wijdenes en Oosterleek) UBO Leven, Uitkering bij Overlijden (Utrecht) UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) Uit Voorzorg Uit Voorzorg (Middelburg, 1849) Uit Voorzorg (Rotterdam, 1844) Uitkeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders Unilife Assurance Group Union Londen(Onderdeel van Commercial Union) Union Paris, l' Unitas (Den Hoorn) Ursem, Begrafenisfonds Utrecht Utrechtsch Begrafenisfonds Utrechtsche Assurantie-mij Utrechtsche Levensverz Maatschappij Utrechtsche Levensverz Mij (Indische portefeuille) Utrechtse Sociëteit voor Levensverzekeringen Utrechtse Verzekerings Bank Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (Veendam) Vemaco (verz mij der verbruikerscoöperatie) Vereenigde Verz. Maatschappijen, De twee Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife Vero (Rotterdam) Vesta (Arnhem, 1893) Victoria Victoria (Berlijn) Victoria Vesta Vie d'or VIOS (Winschoten) Vita Interpolis Axa leven Axa leven Axent/ Legal & General Axa leven Nieuwe Hollandsche Lloyd Axent/ OHRA Leven TwenteLeven Zürich

12 Vitalis (1886) Vlissing's Onderlinge Begrafenisfonds (1851) Vlissingsch Onderling Begrafenisfonds Vlissingsche Begrafenisfonds Volharding (Den haag) Volharding (Rotterdam, 1882) Voor en door het Volk (Haarlem) Voordeel (Haren) Vooruit (Leiden) Vooruitgang (1893) Vooruitgang is ons doel (Den Burg) Voorzorg (1836), Amsterdamsche Societeit de) Voorzorg (1888), Nrd Brabantsch Meiereisch Begr.fonds Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Voorzorg is plicht (Lekkum) Voorzorg, Verzekering bij overlijden (1895) Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem) Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) Vrijwillige Liefdebeurs VVM (Vereenigde Verz. Maatschappijen) Waarborg (Den Haag, 1910) Waarborg (Rotterdam, 1913) Waarborg (Utrecht, 1868) Warder Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) Weduwefonds (bakkers) Weduwen- en weezenbeurs (Onderwijzers Friesland) Weduwenbeurs (Bolsward) Weduwenbeurs (Chr. Werkmansbond) Weduwenfonds en Supp;etiekas Chr. Werkansbond Welzijn voor Allen (Amsterdam, 1885) Wemeldinge Wereld (Dordrecht) Werklieden (Leiden) Werkliedenfonds, Nederlandsch (den Haag) Werkmansbond (Bloemendaal, 1904) Werkmansbond (Haarlem) Werkmansbond (Rotterdam) Werkmansbond (Utrecht) Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) West Friesch Begrafenisfonds (Hoorn, 1917) Westzaan, Begrafenisfonds Wij leven om te zorgen (Rotterdam) Wijdenis en Oosterleek Willibrordus Witt, Johannes de (1902_ Woerdense Levensverz(1965) WUH Zaandam, Begrafenisfonds Zaanlandsche Begrafenisfonds (Zaandijk, 1845) Zeemans Voorzorg (Harlingen) Zekerheid door Voorzorg (1890) Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam, 1892) Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876) Zelandia Middelburg, 1852) Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn, 1845) Zierikzee, Begrafenisfonds Onderlinge van 1719 Conservatrix Axent/ Axent/ Axent/ Axent/ Axent/ Axent/ VS Verzekerings Unie Axent/

13 Zijpe, Begrafenisfonds Zijper Begrafenisfonds (1860) Zilveren Kruis Leven Zonder Baatzucht (1843) Zoom (Bergen op Zoom, 1881) Zorg en Hulp (Rotterdam) Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Zorgt in den tijd (Leiden) Zuid Holland, Levensverz mij (Vianen, 1878) Zuid Holland, nv Verz mij (Den Haag, 1920) Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag, 1892) Zuid Hollandsche leven mij (Rotterdam, 1898) Zuid Hollandsche leven mij (Vianen) Zuid Hollandsche mij voor Verzekering (Den Haag, 1898)) Zuid Hollandse Uitkerings Soc (Rotterdam, 1900) Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam) Zutphen, Begrafenisfonds ZZ (Ziekenzorg) ZZ Levensverz mij

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de Naam voormalige organisatie A.A. ter Beek, Stichting Pensioenfonds A.B.O.P., Stichting Aanvullingspensioenfonds van de Aagrunol AAK, St. Psf. Aardappelen, Groenten en Fruit, St. Vroegpsf. voor de Groothandel

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AFSCHRIFT PER 2-5-2005 VAN HET REGISTER BEDOELD IN ARTIKEL 52, EERSTE LID, VAN DE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN 1992 (Wtk 1992) INDEX Afdeling I Afdeling II Afdeling III Afdeling

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Nummer archiefinventaris: 2.16.83 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Maatschappij Toetreding Adres Postcode en Woonplaats Aandachtsgebied Tel.nummer Rekeningnummer ABN AMRO Bank N.V. 1-10-2009

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen!

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Curiosa 1661 1662 kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Inzet 1661 Gestoken mahonie penanttafel, de poten verbonden door een zegel, met vitrine-opstand in Louis Quinze-stijl, ca. 1880 (Lengte 71

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2012

Kantoren in cijfers 2012 Kantoren in cijfers 2012 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Werkpleinen en werkgebieden UWV

Werkpleinen en werkgebieden UWV Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.27 Werkpleinen en werkgebieden UWV bronnen werk.nl, juni 2015 Staatscourant 2015 nr 919, d.d. 15.1.2015 Besluit werkgebieden UWV 2015 Werkplein bezoeken Veel dingen

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder :..... KVK-nummer :.. NZa-code (indien bekend)

Nadere informatie

ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N

ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N .r ADRESBOEK VA N SCHIEDAM. UITGA VE 1911. u SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAN'l'S. t b8 INHOUDSOPGA VE, in alphabetische o rde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. I Aan de Hflofdstukken voorafgaande mededeellngen.

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Enschede, 6 oktober 2014 PB/14/1720/fkd dr. Patrick Jansen drs. Peter Bakker Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Aanpak... 6 3. Resultaten...

Nadere informatie

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 1 Beschikbaarheid in uren per week items 0 tot 8 uur per week 8 tot 16 uur per week 16 tot 24 uur per week 24 tot 32 uur per week 32 tot

Nadere informatie

BIJLAGE I FORMATIE DER AFDELINGEN, DIENSTEN EN INSTELLINGEN VAN, RESPECTIEVELIJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSERIJ

BIJLAGE I FORMATIE DER AFDELINGEN, DIENSTEN EN INSTELLINGEN VAN, RESPECTIEVELIJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSERIJ ZTTNG 00 RJKSBEGROTNG VOOR HET DENSTJAAR HOOFDSTUK XV LANDBOUW EN VSSERJ BJLAGE t/m VAN DE MEMORE VAN TOELCHTNG Nr. BJLAGE FORMATE DER AFDELNGEN, DENSTEN EN NSTELLNGEN VAN, RESPECTEVELJK RESSORTERENDE

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder... KVK-nummer... NZa-code (indien bekend). Stichtings

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Ethiek in de zorgsector

Ethiek in de zorgsector start januari 2016 23e jaargang Part-time postacademische beroepsopleiding Ethiek in de zorgsector Module 1 Ethische vragen rond het begin en einde van het leven Module 2 Zorg en kwaliteit van leven bij

Nadere informatie

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS. INHOUDSOPGAVE IN ALPHABETISCHE VOI,GORDE. Ie GEDEELTE. A. Bladz. Aanslag voor de Rijksinkomstenbelasting

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie