Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen"

Transcriptie

1 Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846 Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abbey Leven Abiëzer (hulpe), Begr. Rotterdam opg ABP Leven Abri Levensverz. Adjuto Alg. Verz. Mij. ABVM Aegon Spaarkas AG Leven AG van 1824 Agis Leven Agis Leven Agis Zorgverzekeringen U.A., OWM AGO ALBOZ Levensverzekering NV ALG, Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) Algemeen Amsterdamsch Begr. Soc Algemeen Belang (Anna Paulowna) Algemeen Belang (Zunderdorp), Begr. Algemeen Beleggings-Consortium Algemeen Friesch Begrafenisfonds Algemeen Friesch Begrafenisfonds Memento Mori (1844) Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen) Algemeen Nederlands Verz. Fonds Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) Algemeen Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam) Monuta Verzekeringen Allianz Nederland Levensverzekering Loyalis Leven Aegon Spaarkas Goudse Levensverzekeringen Yarden Uitvaartverzekeringen Aegon Spaarkas Delta Lloyd Levensverzekering Monuta Verzekeringen Agis Zorgverzekeringen RVS Levensverzekering RVS Levensverzekering RVS Levensverzekering

2 Algemeen Noordholl. Mij van Levensverz (Haarlem 1878) Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (leven) Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (overlijden) Algemeene Begrafenis- Mij (Den Helder, 1868) Algemeene Burger Societeit, Rott. Verz. Soc. Algemeene Friesche Levensverz mij Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859) Algemeene Heldersche Verz. Mij (1871) Algemeene Levensverz. Bank NV Algemeene Mij Levensverz. en Lijfrente (1880) Algemeene Nederlandsche Assurantie Mij (1914) Algemeene Rotterdamsche Coöp Begraf. Algemeene Sliedrechtse ver tot Wederk. verz. (1903) Algemeene Spaarverzekering (Den Haag, 1907) Algemeene Spaarverzekering (kassen 1916/1928) Algemeene Utrechtsche Mij v. Geld Uitk na Overlijden Algemene Burger Soc, Rott verz Soc. Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van gelden Alhermij Alico SA Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888) Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch) American Life Euravie Levensverz. Amethyst Amev Levensverzekering NV Amev/Ardanta Amstelbank 1907 Amsterdam B.V., Begrafenis- en crematieverzorging Amsterdam NV, Levensverz. Mij Amsterdam, Levensverzekering Bank NV Goudse Levensverzekeringen RVS Levensverzekering Goudse Levensverzekeringen Onderling Fonds Sliedrecht B.A. RVS Levensverzekering Algemene Levensherverzekering Maatschappij Reaal levensverzekeringen Ardanta Conservatrix Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering

3 Amsterdam, Mij van Levensverzekering Goudse Levensverzekeringen Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) Amsterdamsch RK Begr. Fonds, St het Amsterdamsche Alg Verz mij voor uitk bij overlijden (1866) Amsterdamsche Begr. Soc. 1898, Alg Amsterdamsche Begrafenis Mij Amsterdamsche Begrafenis, Zieken en Geneesk. Mij Amsterdamsche Mij van Levensverz. (afd. Delta Lloyd Levensverzekering Volksverz) Amsterdamsche Mij van Verz op het leven Amsterdamsche Monuta Verzekeringen naturaverzekeringsmaatschappij, De Amsterdamsche Dela Verzekeringen naturaverzekeringsmaatschappij, De Amsterdamsche Yarden Uitvaarverzekeringen naturaverzekeringsmaatschappij, De Amsterdamsche Verzekeringsbank Amstleven Delta Lloyd Levensverzekering ANBV Andries (Ubbergen), Begr. Fonds der Broedersch. St. Anker, Mij van verzekering Het (Amsterdam. 1911) Anker, Onderlinge Redersverzekeringen Anker Verzekeringen N.V Bemanningsaansprakelijkheid U.A. Het Antverpia (Roosendaal, 1888) Apollonia Maatschappij Ardanta Arnhem, Levensverz. Mij Arnhemsche Verz. Mij Delta Lloyd Levensverzekering Arona (leven) Arona (overlijden) Artsen, Onderlinge levensverzekering Maatschappij voor OLMA Levensverzekeringsmaatschappij voor Artsen Assendelft, Begr. Fonds Assurance Liégeoise (Ned. Portefeuille) Astra Levensverz. Mij (Utrecht, 1926) Atlas Verz. Mij (Amsterdam)

4 Aurora Levensverz. Mij Aurora, Ned-Indische Ver. Tot Onderl. Verz. o/h leven Avenir, l Avéro Leven Avero Levensverzekering Benelux NV AVVL AXA Equity & Law AXA Levensverzekering Axent/Aegon Leven AXENT/AEGON Sparen Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede) Banketbakkersvereniging, vereniging weduwenfonds (Den Helder) Barbara (Amsterdam) Liefdesfonds St Barbara (Geleen) Begrafenisfonds St Barbara (Heemskerk) begrafenisfonds St Barbara (Heerlen) St Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St. Barbara U.A.Onderling Uitvaartfonds, St. Barbara U.A.Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging, St. Barbara U.A. Onderlinge Rooms-Katholieke Uitvaart Vereniging Barnabas (Amsterdam) Basic Life Begin en Einde (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds Begrafenis-Sociëteit W.A., Wederkerige Verzekeringmaatschappij Belangstelling in onze Stadgenoten (Schiedam) Belgische Vennootschap voor Internationale Hulpverlening Beon Leven Bergen op Zooms Begrafenisfonds (1846) Berkhout, Begrafenisfonds Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861) Beynes (Haarlem) Begrafenisfonds v/d OHRA Levensverzekeringen RVS Levensverzekering Achmea Pensioen en Levensverzekering Yarden Uitvaartverzekeringen Spaarbeleg Kas Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij RVS Levensverzekering Reaal levensverzekeringen Yarden Uitvaartverzekeringen Dela Natura Uitvaart Verzekeringen Yarden Uitvaartverzekeringen Twenthe Uitvaartverzekering Delta Lloyd Levensverzekering Forstis ASR Levensverzekering Monuta Verzekeringen Goudse Levensverzekeringen Reaal Verzekeringen Interpolis BTL, RVS Levensverzekering

5 Koninklijke fabrieken van Rijtuigen en Spoorwegen Bezemmakersbus (Delft) Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Vereniging Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste Boeren en Tuinders Levensverzekering (Den Haag, 1918) Boerhaave, Rouwverzekering der Mij (Den Haag 1907) Boerhhaave, Spaarkassen Ond. Waarborg Mij. Bondsbelang, Ond. Waarborg Mij. Bossche Kasse Begrafenisfonds Bouma (Oosterend) Het Onderling Begrafenisfonds P.J. Breda, Begrafenisfonds (1848) Broederband, Begrafenisfonds (Deventer) OHRA Levensverzekeringen Interpolis BTL, Aegon Levensverzekering NV Broederhulp, Typogravenvereniging (Nijmegen) RVS Levensverzekering Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem) De Brouwershaven, Begrafenisfonds Bureau van Groepsverzekering Burger Voorzorg (Harlingen) Vereniging Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht 1844) Het Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836 Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering Genootschap BVZ Leven NV BVZ Uitvaartverzekering Careon Schadeverzekeringen CBVI, St. Voorzieningsfonds C.L.A.V.E. Centraal Beheer Leven Maatschappij Goudse Levensverzekeringen Goudse Levensverzekeringen en Leidsche Verzekering Maatschappij Yarden Uitvaartverzekeringen Interpolis BTL, Excell Life International S.A. (Luxemburg) (VDV)

6 Centraal Beheer Pensioenverzekering Centraal Beheer Levensverzekering Centraal Pensioenbureau Centrale Arbeiders Verz. Bank, N.V (leven) De Centrale Arbeiders Verz. Bank NV (overlijden) De Centrale Levensverz. (leven) De Centrale Levensverz. (overlijden) De Centrale Levensverzekering Bank Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (leven) Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (overlijden) Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (leven) Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (overlijden) Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht) Centrale Spaarkas Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St. Christelijke Onderlinge Uitvaartvereniging (Leeuwarden) Cité Vie Nederland, La Clemens St, Nederlandsche Naturaverzekeringsmaatschappij, De Compagnie Alliance Belge Compagnie d Assurances Générales sur la Vie (Nederland) Compagnie Francaise d Ass.sur la Vie Le Phénix (Nederland) Concordia Levensverzekering Concordia (overlijden) Confidentia, De Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds, La Continentale mij van Levensverz. en Lijfrente (Driebergen) Coöperatie PC (Amsterdam) Coöperatief Verzekeringsfonds (Leeuwarden) Coöperatieve Levensverzekering (1900) Jelsumerhof UA Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij Yarden Uitvaartverzekeringen Maatschappij Maatschappij P.C. Hooft Verzekeringen Avéro Pensioenverzekeringen (Apeldoorn)

7 Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. Ver. ( s-gravenhage) Cronos Culemborg Levensverz. Mij. Cuvon CV DBV Schadeverzekeringsmaatschappij De Onderlinge Waarborgmaatschappij Verzekeringsfonds van beambten van De Nederlandsche Bank U.A. Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842) Denis, de Eerste Ned.Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng DLG Verzekeringen Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, Onderling fonds tot uitkering bij overlijden (Tiel) Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) Dordrecht, Levensverz. Mij (1873) Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) DOS (De Onderlinge Spaarkas) Draagt Elkanders Lasten, Christelijke Begrafenisvereniging (Assen) DSM Pensioenverzekeringsmaatschappij NV DVZ Uitvaartverzekering NV (Katwijk) Eagle Star Leven EBO Econoom Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De Eendracht (Aalsmeer), De Eendracht (Kampen) De Eendracht (Purmerend) De Eendracht en liefde Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, (Tiel)Door Eendracht maakt Macht (Avenhorn) Eendracht maakt macht (Den Haag, 1944) Eendracht maakt Macht (Den Helder) Goudse Levensverzekeringen Yarden Uitvaartverzekeringen Avéro Pensioenverzekeringen REAAL Schadeverzekeringen Zwitserleven Maatschappij Monuta Verzekeringen Ardanta Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Falcon Leven Monuta Verzekeringen RVS Levensverzekering Monuta Verzekeringen Goudse Levensverzekeringen Goudse Levensverzekeringen

8 Eendracht maakt Macht (Zwolle) RVS Levensverzekering Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder) Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845) Eendracht maakt macht, Onderl. Uitkeeringsf. RVS Levensverzekering Ver. van personeel Rijkswaterstaat Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860) Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend) Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum) Eendragt maakt Magt Goudse Levensverzekeringen Eendracht U.A., Onderlinge Verzekeringen De Leerbroek en Omstreken B.A., Onderlinge Brand-waarborg Maatschappij Eensgezindheid (Wormerveer, 1877) RVS Levensverzekering Eerbied voor de ontslapenen (Breda) Eerste Apeldoornsche Begrafenisfonds Monuta Verzekeringen Eerste Bloemendaalsche Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds Eerste Hollandse Levensverzek. Bank NV (Amsterdam) Eerste Hollandse Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek (Amsterdam 1901) Eerste Nederlandsche Eerse Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) Eerste Rotterdamsche (Rotterdam, 1896) Maatschappij Eigen Hulp (Den Haag) Eigen Hulp, Onderl.Levensverz. (Den Haag, 1879) Eigen Woon, Hypothec. Credietb. ( s-gravenhage) Einde bekroont ons Doel Goudse Levensverzekeringen Elf Provinciën. De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.- Mij. De Elkander tot Steun (Kruisland) Eloy van 1875, St. Elvia Leven Elvia Leven Zwitserse Levensverz. Mij. EN (Volksverzekering)

9 ENNIA Levensverz. Equitable (Ned. Potefeuille) Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Equity & Law Levensverz. ERK Levensverz. Mij. Facultatieve Verzekeringen NV (Natura) FairGo NV FBTO Levensverzekering NV FBTO U.A. Onderlinge levensverzekering Maatschappij Fides (Soest, 1908), Ned. Levensverz. Bank Flandria Belgische mij van Levensverz. en Lijfrente Fonds De Roever Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te s-gravenhage (steun bij Overlijden (schoenwinkeliers)) Fonds tot uitk. Bij overlijden vd Bond v Inspecteurs Fonds tot uitk. Van Begrafeniskosten (Moordrecht) Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud- Onderofficieren Francke en De Meester Fonds Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward, 1925) Friesche Uitvaartverzorging Friesland, NV Begrafenis- en Crematieverzekering Maatschappij Friesland, Natura Gan Vie, Compagnie Francaise d Assurances sur la Vie GBA Gedenk te sterven (Gouda, 1771) Maatschappij Maatschappij Facultatieve Verzekeringen (Leven) RVS Levensverzekering RVS Levensverzekering RVS Levensverzekering Yarden Uitvaartverzekeringen Nuvema, NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij Nuvema, NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij Gedenk te sterven (Makkum) Begrafenisbus onder de zinspreuk Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) 1916 Gelders Broederschap (Leiden, 1744) Gelduitzetting (Loon op Zand) Goudse Levensverzekeringen OHRA Levensverzekeringen

10 Geneeskundig, Weduwenfonds (1891) Generale Levensverzekeringsbank (Amsterdam, 1903) Genot door voorzorg (Den Haag 1855) Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft Gildefonds (Amsterdam, 1936) Glas loopt ras, mijn (Haarlem) Globe (Den Haag, 1903) Goede Voorzorg (Schiermonnikoog) Gorinchem, Begrafenisfonds Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. GOV s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s-gravenhaagsche Levensverz mij (1918) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), Gregoriusvereninging (Utrecht) Gresham Life Assurance Society Ltd. Groene Land Levensverzekeringen NV Groep Josi Leven Groningse Levensverzekeringmaatschappij Groot Amsterdam Groot Bossche van 1838 Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp, 1845) Groot-Noordhollandsche van 1845 Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en Lijfrente Groot-Schermer, Begr. Fonds Haagleven, Levensverz. Mij. Haagsche Verz. Sociëteit Haarlem van 1873 Levensverz. Mij. Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bisdom HDI Industrie Versicherung Aktiengesellschaft RVS Levensverzekering Goudse Levensverzekeringen Aegon Spaarkas Aegon Levensverzekeringen Aegon NabestaandenZorg Maatschappij Dela Verzekeringen Goudse Levensverzekeringen OHRA Levensverzekeringen

11 Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Goudse Levensverzekeringen Haarlemsche Levensverz. Mij. Hasco Delta Lloyd Levensverzekering Hasselt, Begrafenisfonds HAV Bank Heden ik, morgen gij ( s-gravenhage). Begr. Fonds Helder Volksverz. Mij. Goudse Levensverzekeringen Heldersche Verz. Mij. De Onderneming Hellevoetsluis, Begrafenisbus Helpt Elkander (De Hen) Helpt Elkander (Nijmegen) Helpt Elkander (Sexbierum) Helpt Elkander ( s-gravenhage) Helpt Elkander (Zaandam) Helpt U Zelven Helvetia Levensverz. Hengelo, Begr. Onderl. Holda, Verz. Mij. Holland ( s-gravenhage) Holland Levensverz. Mij. Holland van 1859, NV Verz. Mij Holland-Amerika, (Levens- Invalide- en Renteverz. Mij) Hollandia (Delft) RVS Levensverzekering Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. Hollandsch Algemene Verz Bank (HAV) Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem, 1863) Hollandsche Sociëteit van Levensverz. Delta Lloyd Levensverzekering Hollandsche Spaarverzekering Mij Hollandse Verz. Mij Hooge Huys Levensverzekeringen NV Hoogkarspel, Plaatselijk Begrafenisfonds (1913) Hoop s-gravenhaagsche Coöp Bakkerij- en Verbruikersver. Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij 1899 Goudse Levensverzekeringen

12 Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz. mij (1914) Hoornsche Begrafenisfonds (1849) Horlogemakers Hulp door Eendracht, weduwenfonds RVS Levensverzekering Hulp in nood na den dood (R dam) Begr. Fonds RVS Levensverzekering Hulp in nood, alg. levensverz. ubo (Rotterdam, 1885) Hulp in nood, alg. levensverz ubo (Rotterdam, RVS Levensverzekering 1885) Hulp leenigt den nood, begrafenisfonds (Rotterdam, 1885) HUVA Hooghenraed Levensverzekering HVS van 1808 HVS, NV Beleggings Mij HWN, Uitkeeringsfonds bij overlijden RVS Levensverzekering Ideaal Spaarkas (Utrecht) Ieders Voordeel (Groningen) Begr. Fonds, Een Ijsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds In Pace Dela Verzekeringen N.V. In Pace In Pace Inspecteurs bij de R damsche politie, fonds tot ubo Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam, 1966) Intermed Levensverz Internationale Hulpverlening, Belgische Vennootschap voor Intern Verz. Mij Jan Truyenfonds Joannes de Deo (Den Helder) St Joannes de Deo, RK uitkeringsfonds (Den Haag, 1899) Johan de Witt, NV Verz Mij (Tilburg) Johan de Witt, Raadspensionaris (1902) Johannes de Deo, Onderl. Mij. St Allianz Nederland Levensverzekering Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij Interpolis BTL NV

13 Johannes, Vereniging (Utrecht) Jong & Comp, De (leven) Jong & Comp, De (overlijden) Jong Nederland, Verzekering Bank (A dam, 1909) Joseph Genootschap St Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede) Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede) Josi Levensverz. mij NV, Groep Jozef (Zaandam), Onderl Begrafenisbond Juventus, onderl. Verz mij (A dam, 1887) Kantoorbedienden (R dam) Ver van Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver van Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht) Kennemerland, Alg. Mij van Verz op het leven (1898) Kerkrade, Prot Kerk Begrafenis Ver Kloppersingel, Utrecht Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen) Kooger Doodenbos Kosmos (Zeist) NV Verz Bank (1862) Krommenie, Onderl Begrafenisfonds Kwadijk, Begrafenisfonds Later, Natura - uitvaartverzekeringsmaatschappij Leeft en Zorgt (Rotterdam) Alg Begrafenisfonds (1877) Leeniging bij smart is balsem voor het hart (1846) Leidsche Levensverz. Mij Leidsche Mij van verz op het leven (1901) Let op Uw Einde (Charlois) Let op Uw Einde (R dam) Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds Levensverzekering Mij. (Nijmegen) Levob Levensverzekering Aegon NabestaandenZorg Goudse Levensverzekeringen Maatschappij RVS Levensverzekering Monuta Verzekeringen RVS Levensverzekering Maatschappij PC Hooft Verzekeringen RVS Levensverzekering RVS Levensverzekering

14 Levob Uitvaart Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis Ver Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fonds Linnenweversbus (Delft) LPU Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara/ Bijenkorf Maas, Verzekeringsbank de Maas NV Levensverz Mij, De (1925) Maatschappij tot uitkering bij Overlijden Maatschappij van Levensverz. (A dam) Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam, 1835) Maatschappij van Onderl Levensverz (A dam 1848) Maataschappij van Onderl Levensverz (A dam, 1902) Maatschappij van Voorzorg Machpela ( s-gravensande) Onderl Levensverz Mij Maliesingel, Utrecht Meander Zorg MEDISCH STEUNFONDS U.A., ONDERLING Meije U.A., Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij De Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg (R dam, 1828) Melissant, Onderl Begrafenisfonds Memento Mori, (Den Helder, 1902) Memento Mori (Groningen) Memento Mori (Zeist) Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds (1844) Memento Mori, Helderse Begraf. Den Helder, 1871 Memento Mori, (Spaar- en Begrafenisbus (Dordrecht) Memento Mori, begrafenisvereniging (R dam) Mercator Leven NV Aegon Nabestaanden Zorg Aegon NabestaandenZorg Goudse Levensverzekeringen Goudse Levensverzekeringen Amersfoorse Levensverzekering Maatschappij Maatschappij Achmea Zorgverzekeringen Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Aegon NabestaandenZorg Aegon NabestaandenZorg Goudse Levensverzekeringen Falcon Leven

15 Mercurius (Groningen), Handelsreizigerverz Metallicus, NV Pensioenverz. mij Meyerfonds, Jacob Michiels of Bezemmakersbus, St Middelburgsch Begrafenisfonds (1863) Middelharnis Middelie, Begrafenisfonds Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag) Mijn glas loopt ras (Haarlem) Militaire Verzekerings-vereeniging Militairen beneden de rang van Officier Minerva (Antwerpen) Moira, NV Verzekeringsbank Mortier, Fonds Nationaal Spaarfonds Nationaal Uitvaart Fonds (A dam, 1952) Nationale Crediet Vereniging NCV Nationale Levensverz Bank (Allen afd. Volksverz) (weekpremie) Nationale Levensverz Bank (Alleen afd. Volksverz) (maandpremie) Nationale Levensverz Bank (Rotterdam) Nationale Onderlinge Spaarkas (Utrecht, 1918) Nationale Spaarkas, De eerste Ned kapitaal (1898) Nationale Comp Anyonyme d ass sur la Vie, La NAVO NCV NCV-NSL Nederland, Levens-en volksverz bank (Bergen oz,1914) Nederland, NV Verz op het Leven (A dam, 1858) Nederland, Vennootschap Nederlanden van (1899, 1903, 1904, enz) Nederlanden van 1845 Maatschappij OHRA Levensverzekeringen Interpolis, BTL, RVS Levensverzekering RVS Levensverzekering RVS Levensverzekering OHRA Levensverzekeringen OHRA Levensverzekeringen Goudse Levensverzekeringen RVS Levensverzekering Maatschappij Maatschappij Monuta Verzekeringen Goudse Levensverzekeringen Goudse Levensverzekeringen Maatschappij

16 Nederlanden van 1870 Nederlanden van 1883, Verzekeringsbank (Den Haag) Nederlanden, Onderl Mij van Verz (Haarlem, 1915) Nederlands Protestants Uitvaartfonds Nederlandsch Nationale Werkliedenver (Den Helder) Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883) Nederlandsche Alg onderl begr.fonds (Den Haag) Nederlandsche Alggemeene ( s-gravenhage, 1844) Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A dam), 1896) Nederlandsche Bank van Levensverz (R dam, 1904) Nederlandsche Bank van Verzekering (A dam, 1901) Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder) Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij (R dam, 1918) Nederlandsche Handelsreizigers Ver Nederlandsche Leeuw (Den Haag 1907) Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds (1849) Nederlandsche Levensverz en Lijfrentebank (1893) Nederlandsche Lloyd Levensverz NV Nederlandsche Mij van Levensverz en Lijfrente(Utrecht, 1916) Nederlandsche Mij van Verz en Ziekenkas (1906) Nederlandsche Mij van Verzekering (1899) Nederlandsche Nat Werklieden Ver (Den Helder) Nederlandsche Natura Nederlandsche Pens. Verz voor werklieden (1883) Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922 van de Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) Nederlandsche Spaarkas NV, De Goudse Levensverzekeringen RVS Levensverzekering Delta Lloyd Levensverzekering Goudse Levensverzekeringen Yarden Uitvaarverzekeringen Aegon Levensverzekering NV Goudse Levensverzekeringen Maatschappij

17 Nederlandsche Spaarverz van Katholieken (Amsterdam) Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam) Nederlandsche van 1894, De Nederlandsche Ver van Artsen-Automobilisten Nederlandsche Verz Mij (Utrecht, 1868/1887) Nederlandsche Verzekeringsbank (A dam, 1867) Nederlandsche Volksverz bank (A dam, 1908) Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag, 1843) Nederlandsche Begrafenisverzekering BV te Venlo en Enschede Ned-Indische Levensv-en Lijfrente Mij Neerlandia, Levensverz Mij (1893) New York (Ned. Portefeuille ) Nieuw Rotterdam Leven NV Nieuw Welgelegen BV Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank Nieuwe Haagse Verz Soc (1901) Nieuwe Hollandse Lloyd Levensverzekeringmaatschappij Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) Begr Nijmegen Levensverz Mij Nillmij van 1859, Levensverz. Mij NOG Levensverzekering Maatschappij NV NOG (overlijden) NOG/ De Jong (leven) NOG/ De Jong (overlijden) NOG, Onderlinge levensverzekering maatschappij UA Noord Braband (Waalwijk) Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) RVS Levensverzekering VVAA levensverzekeringen Ardanta REAAL Schadeverzekeringen OHRA Levensverzekeringen OHRA Levensverzekeringen

18 Noord Brabant (handelsreizigers te Tilburg) Noord Brabant Handelsreizigersvereeniging Noord Brabantsch Werkliedenfonds Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fonds Noord en Zuid Hollandsche Lloyd, Verzekering Maatschappij De Noord en Zuid Ned. Levensverz.Bank (1905) Noord Hollandsch Begrafenisfonds (1873 te Haarlem) Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Alkmaar) Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum) Noord Hollandsche Leven Mij NV Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverz (1919) Noorden Begrafenisfonds (1936) Noorden Levensverz. Mij, Het (1902) Noorder Spaar- en Levensverz. Mij Norwich Union Life Insurance Society (Ned. Portefeuille) NOVO-Leven-, Onderl. Levensverz. Mij. NRG NRG NRG London Nut der Maatschappij Nut van het Algemeen Belang (1919 te Den Haag) Nut van het Algemeen Belang (Kampen) Nut van het Algemeen Belang (Leerdam) Nut van het Algemeen Belang (Zierikzee) Nuts Begrafenisfonds Nuts Levensverzekering van 1848 Nuts Levensverzekering, Stichting NUVA Verzekeringen (Meppel) NVG Uitvaart NVS OBF, Onderl. Levensverz. Mij. OHRA Pensioen Erasmus, Schadeverzekering Maatschappij Goudse Levensverzekeringen RVS Levensverzekering Aegon NabestaandenZorg NV Goudse Levensverzekeringen, De Maatschappij Algemene Levensherverzekering Maatschappij Postbank Levensverzekering Interpolis BTL RVS Levensverzekering OHRA Levensverzekeringen VSB Leven VSB Leven VSB Leven Yarden Uitvaartverzekeringen Aegon NabestaandenZorg OHRA Levensverzekeringen

19 O.H.V.M. (Amsterdam) Oldambt Volksverz. Bank (Delfzijl) Olva 1919 Olveh (1879) (Onderling Levensverz Genootschap) De Onderling Begrafenisfonds te Middelharnas UA Onderling Belang 1906 (Oude Tonge) Onderling Belang voor Landsmeer, Den IJp en Purmerend Onderling Belang (Leiden) Onderling Boerenverzekeringsfonds Onderling Hulpbetoon (Utrecht) Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Onderling Verzorgd (Amsterdam) Onderling Begrafenis Vereeniging Onderlinge Broederschap (Den Bosch) Onderlinge Hulp (Minnertsga) Onderlinge Hulp (Ursum) Onderlinge Hulp Antillen, Enschede Onderlinge Hulp (Zwolle) Onderlinge Hulp, Enschede Onderlinge Middenstands Levensverz Mij Onderlinge Rooms-Katholieke-Uitvaart Vereniging Sint Barbara U.A. Onderlinge Spaarkas v/h Koningkrijk de Nederlanden Onderlinge Steun, Levensverz. Mij. v/h Fonds Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle) Onderlinge Uitkeringskas (Loon op Zand) Onderlinge Uitvaartmaatschappij De Laatste Eer U.A. Onderlinge Uitvaartverzekeringmaatschappij, Wieringermeer U.A. Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Rotterdam) Onderlinge Verz mij tot ubo (Den Haag, 1836) Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive Leven u.a. Interpolis, BTL, OHRA Levensverzekeringen RVS Levensverzekering Goudse Levensverzekeringen, De Ardanta OHRA Levensverzekeringen Twenthe Uitvaartverzekering RVS Levensverzekering OHRA Levensverzekeringen Yarden Uitvaartverzekeringen Aegon NabestaandenZorg Goudse Levensverzekeringen NV

20 Onderlinge Voorzorg (Amersfoort) Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum) Ondersteuningsfonds (Yerseke) Onderwijzers in de Provincie Drenthe (Assen) Onderwijzers in de Provincie Friesland Ons Aller Belang (Bandoeng) Ons Belang, Brandwaarborg Mij. Ons Belang, Levensverz. Ontslapenen gewijd, aan de (Bergen op Zoom, 1846) Ontslapenen gewijd, aan de (Breda, 1848) Ooltgensplaat Ooltgensplaat, Begrafenisfonds Oosten Oosterhouts Begrafenisfonds Oost-Grafdijk, Begrafenisfonds Oostwoud Oostwoud, Onderl. Begrafenisfonds Oostzaan van 1887 Oranje-nassau (1895) Organisatievereniging, Ned. Oud Onderofficieren, fonds Oude Haagsche van 1836, Levensverz. Mij. Oudkarspel Oudkarspel, Begrafenisfonds OVAS (Overlijdensfonds verz. Amsterdamsche Slagers) Overflakkee en Goedereede Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) Pantheon, Meppel Patria Levensverz. Bank Patrimonium (Kampen), Onderl. Begrafenisfonds Patrimonium (Zwolle) Patrimonium, Onderling Begrafenisfonds Achmea Pensioen en Levensverzekering RVS Levensverzekering Achmea Pensioen en Levensverzekering NV Achmea Pensioen en Levensverzekering Achmea Pensioen en Levensverzekering Goudse Levensverzekeringen NV Goudse Levensverzekeringen NV Goudse Levensverzekeringen NV Maatschappij Goudse Levensverzekeringen NV Goudse Levensverzekeringen NV Yarden Uitvaartverzekeringen RVS Levensverzekering

21 (Jaarsveld) PC 171, Levensverz. Mij PCU, Eindhoven Pensioencentrale Pensioenrisico Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H. Petrus, Verz. Mij. St. PGGM Leven Pharus van 1919, Levensverz. Mij. Phénix (Ned) Compagnie Francaise d Ass. Sur la Vie, Le Philantroop, Alg. Levensverz. Mij, De (Bolsward) Phoenix (Rotterdam), Levensverz. Mij (1896) Phoenix, Levensverz. Mij. (Ned. Portefeuille) Piëtas, Levensverz. Mij (Utrecht, 1861) Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde, 1847) Plicht tot Recht (PTT personeel) (Doorn) Precautia Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A dam, 1910) Probité Levensverz. Mij (Alkmaar, 1884) Protestantsche Belangen Protestantse Belangen Providentia Providentia (Amsterdam) Handelsreizigersvereeniging Providentia (Eindhoven). Levensverz. Mij Prudentia Levensverz. Gen. (1863) Prudential Leven PTT Onderlinge (Amsterdam, 1835) Purmer Purmer, Begr. fonds RCL Reaal Leven (uitkeringen bij in leven zijn) Reaal Levensverzekering Yarden Uitvaartverzekeringen Achmea Pensioen en Levensverzekering Careon levensverzekeringen RVS Levensverzekering Goudse Levensverzekeringen RVS Levensverzekering Achmea Pensioen en Levensverzekering

22 Reaal Overlijdenszorgverzekering Reaal Pensioen Reaal Pensioenverzekering (Utrecht) Reassurantie Maatschappij Nederland Red u Zelven (Grootebroek) Reposa Residentia ROL Römerfonds Rotterdam Levensverz Bank (1894) Rotterdamsche Assurantie Comp Rotterdamsche Cöoperatieve Vereniging voor levensverz. Rotterdamsche Levensverz- en Voorschotbank (1893) Rotterdamsche Levensverz Maatschappij Rotterdamsche Onderl. Mij van Levensverz. (1885) Rotterdamsche Soc. Tot geldelijke UBO (1844) Rotterdamsche Verzekerings Bank (1898) Rotterdamsche Verzekering Bank (1902) Rotterdamsche Verzekerings Sociëteit, Hulp in en na het leven Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten Royal & Sun Leven Royal Nederland Leven Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) Salland aanvullende verzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland Voormalig Aanvullende U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSL SAS U.A., Onderlinge waarborgmaatschappij S.B.O., Vereniging Steun bij overlijden aan SR International Business Insurance Company Plc Allianz Nederland Levensverzekering RVS Levensverzekering RVS Levensverzekering N.V RVS Levensverzekering Achmea Pensioen en Levensverzekering Allianz Nederland Levensverzekering Salland Aanvullende Verzekeringen Salland Zorgverzekeraar N.V Salland Aanvullende Verzekeringen N.V Salland Zorgverzekeraar Goudse Levensverzekeringen Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij,

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Maatschappij Toetreding Adres Postcode en Woonplaats Aandachtsgebied Tel.nummer Rekeningnummer ABN AMRO Bank N.V. 1-10-2009

Nadere informatie

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de Naam voormalige organisatie A.A. ter Beek, Stichting Pensioenfonds A.B.O.P., Stichting Aanvullingspensioenfonds van de Aagrunol AAK, St. Psf. Aardappelen, Groenten en Fruit, St. Vroegpsf. voor de Groothandel

Nadere informatie

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AFSCHRIFT PER 2-5-2005 VAN HET REGISTER BEDOELD IN ARTIKEL 52, EERSTE LID, VAN DE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN 1992 (Wtk 1992) INDEX Afdeling I Afdeling II Afdeling III Afdeling

Nadere informatie

NL-206. ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en.

NL-206. ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en. NL-206 ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en.nl NL-198 ACE European Group Ltd. Postbus 8664 3009 AR ROTTERDAM

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Nummer archiefinventaris: 2.16.83 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d.

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d. F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2007 5 De vereniging FOV 6

Nadere informatie

FI Uitvoering Wet toezicht kredietwezen

FI Uitvoering Wet toezicht kredietwezen FI Uitvoering Wet toezicht kredietwezen In 1997 zijn op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 door de Minister van Financiën de volgende en verleend, gewijzigd of ingetrokken. Verleend

Nadere informatie

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland.

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. 2 ENSTEN N PRODUCTEN n de Federatie van Onderlinge erzekeringmaatschappijen in Nederland Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief verzekeren

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen!

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Curiosa 1661 1662 kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Inzet 1661 Gestoken mahonie penanttafel, de poten verbonden door een zegel, met vitrine-opstand in Louis Quinze-stijl, ca. 1880 (Lengte 71

Nadere informatie

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2009 5 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2012

Kantoren in cijfers 2012 Kantoren in cijfers 2012 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007 Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007 maart 2007 Hierbij treft u een overzicht aan van de vergoedingen voor psychologische hulp in de aanvullende pakketten van de verschillende

Nadere informatie

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006 Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006 februari 2006 Hierbij treft u een overzicht aan van wat de verschillende zorgverzekeraars vergoeden aan psychologische hulp in 2006

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Enschede, 6 oktober 2014 PB/14/1720/fkd dr. Patrick Jansen drs. Peter Bakker Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Aanpak... 6 3. Resultaten...

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder :..... KVK-nummer :.. NZa-code (indien bekend)

Nadere informatie

Ethiek in de zorgsector

Ethiek in de zorgsector start januari 2016 23e jaargang Part-time postacademische beroepsopleiding Ethiek in de zorgsector Module 1 Ethische vragen rond het begin en einde van het leven Module 2 Zorg en kwaliteit van leven bij

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2013

Kantoren in cijfers 2013 Kantoren in cijfers 2013 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Intermediair. 30 20 29 okt. 2010. IAK onttrekt zich aan de malaise. Effect van wegvallen bonusprovisies blijft beperkt in top 100

Intermediair. 30 20 29 okt. 2010. IAK onttrekt zich aan de malaise. Effect van wegvallen bonusprovisies blijft beperkt in top 100 30 29 okt. 10 Intermediair Top intermediairbedrijven Op deze en de volgende pagina s een overzicht van de top 130 intermediairbedrijven naar inkomsten uit assurantiebemiddeling. Deze bijdragen worden,

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder... KVK-nummer... NZa-code (indien bekend). Stichtings

Nadere informatie