NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN. - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde. 75% tot max. 250,- per persoon per kalenderjaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN. - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde. 75% tot max. 250,- per persoon per kalenderjaar."

Transcriptie

1 ZORGVERZEKERAAR VOORWAARDEN VOOR VERGOEDING zoals vermeld in de polisvoorwaarden ( voor alle pakketten, tenzij anders vermeld) Achmea Zorg - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP of Beter Af Plus Polis met 2 gezondheidszorgpsycholoog BIG of KOPpsycholoog sterren kortdurende psychologische behandeling Beter Af Plus Polis met 3 die plaatsvindt in het kader vaneen medische sterren waaronder: behandeling. Beter Af Plus Polis met 3 sterren Groene Land Achmea tel PWZ Achmea tel Zilveren Kruis Achmea tel verdere adresgegevens op: - schriftelijke verwijzing huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van een bedrijfsarts NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN 75% tot max. 250,- per persoon per 75% tot max. 500,- per persoon per 100% tot max. 500,- per persoon per - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde - geen contracten met zorgverleners - eerstelijnskwalificatie NIP in opleiding wordt alleen vergoed als werkzaam bij eerstelijnsgekwalificeerde

2 AGIS vrijgevestigd gezondheidszorg (GZ) psycholoog die aangesloten is bij en voldoet aan de kwaliteitseisen Comfortpolis Postbus 19 van het Nederlands Instituut van Psychologen Comfortpluspolis (NIP) of een vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog 3800 HA Amersfoort die aangesloten is bij en voldoet aan de kwaliteitseisen van het register van eerstelijnspsychologen tel.: van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). verdere adresgegevens op: - op voorschrift huisarts of behandelend specialist, Allianz - BIG-geregistreerde gz-psycholoog, Vrije Keuze Optifit werkzaam in de eerstelijn via ONVZ Vrije Keuze Topfit 100% Amersfoortse - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP Aanvullend Uitgebreid en Zorgverzekering Optimaal 75% tot maximaal 500,- per verzekerde per maximaal 500,- per verzekerde per max. 500,- per verz. per bij gecontracteerde psycholoog: 100% Postbus 42 - verwijzing door behandelend arts bij niet gecontracteerde psycholoog: max per bij gecontracteerde psycholoog: - verzekerde dient 18 jaar of ouder te zijn 3800 AA Amersfoort - behandelingen dienen vooraf bij de afdeling Managed Care te worden aangevraagd tel.: fax: Aanvullend Budget bij gecontracteerde psycholoog: max. 3 behandelingen bij niet gecontracteerde psycholoog: 100%, max. 250 per Aanvullend Basis bij gecontracteerde psycholoog: max. 6 behandelingen bij niet gecontracteerde psycholoog: 100%, max. 250 per ( tel )

3 Anderzorg - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP òf AnderZorg Extra max. 350,- per verz. per gezondheidszorgpsycholoog BIG Postbus kortdurende individuele psychologische hulp, 9700 CB Groningen - verwijzing door behandelend arts. fax: voor zittingen waarvoor geen vergoeding plaatsvindt krachtens de AWBZ - psycho-oncologische zorg in door de verzekering erkend therapiecentrum - pedagogische en psychotherapeutische hulpverlening worden niet vergoed Avéro Achmea - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP of aanvullend Start 75%, tot max. 250,- per Zorgverzekeringen gezondheidszorgpsycholoog BIG Hoofdkantoor: - verwijzing huisarts aanvullend Extra 75%, tot max. 500,- per Postbus verzekerden van 18 jaar en ouder aanvullend Royaal 75%, tot max. 750,- per 8901 BS Leeuwarden - kortdurende psychologische behandeling aanvullend Excellent 100% die plaatsvindt in het kader van zie voor overige locaties: een medische behandeling. Kosten van orthopedagogische hulp, onderzoeken en cursussen vallen buiten de dekking Azivo - gezondheidszorgpsycholoog BIG of psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP AV Top 45 per zitting, maximaal 12 zittingen Hoofdkantoor: AV Top Extra 60 per zitting, maximaal 12 zittingen Postbus BP Den Haag tel.: CZ Groep Zorgverzekeringen adresgegevens en tel. nrs.tilburg, Sittard en Goes op: - gezondheidszorgpsycholoog BIG aanvullend Jongeren 80% tot een maximum van 460,- per verz. per jaar - inloophuis kankerpatiënten door CZ erkend aanvullend Plus 80% tot een maximum van 460,- per verz. per jaar - de client dient vooraf contact op te nemen met CZ, afdeling Klantenservice - als de behandeling onder de AWBZ valt (psychotherapeuten!), worden de kosten niet vergoed

4 op: - psychologenbureau of instelling voor kortdurende psychologische hulp, door CZ erkend aanvullend Top 80% tot een maximum van 920,- per verz. per jaar - verwijzing door huisarts aanvullend %, max. 45 per consult en max. 350 per verz.per jaar - kortdurende psychologische zorg, minder dan 12 maanden aanvullend Excellent 100% CZ PZP Zorg Plus CZ PZP Zorg Top 80 %, max. 460 per verz.per jaar 80 %, max. 920 per verz.per jaar

5 De Friesland Zorgverzekeraar - vrijgevestigde psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP Postbus verwijzing van de huisarts, 8901 BB Leeuwarden - kort durende behandeling (max. 15 behandelingen), tel.: toestemming is verleend door verzekeraar, alleen AV Optimaal max.10 behandelingen, max. 50,- per zitting Delta Lloyd Zorgverzekering NV - kortdurende hulp door een eerstelijns-, klinisch-, of gezondheidszorgpsycholoog Zorggarant Start 250 per verzekerde per Postbus de psycholoog is aangelsoten bij LVE, ROEP, NIP of CENZO Zorggarant Extra 500 per verzekerde per 2502 EN Den Haag - vooraf schriftelijke toestemming door verzekeraar Zorggarant Compleet 750 per verzekerde per tel.: schriftelijke verwijzing behandelend arts waarin indicatie en duur behandeling wordt Zorggarant Comfort 750 per verzekerde per vermeld verdere adresgegevens op: - diagnose van de huisarts op de verwijsbrief Zorggarant Top 100% vereist - geen vergoeding voor kosten van behandelingen gerelateerd aan onderwijs en scholing. DSW - eerstelijnskwalificatie NIP en/of gezondheidszorgpsycholoog BIG Aanv. verzekering: AV Standaard 45,- per zitting, max. 6 per kalenderjr. 's Gravelandseweg 555 Aanv. verzekering: AV Top 45,- per zitting, max. 12 per kalenderjr XT Schiedam tel.: fax: DVZ Zorgverzekeringen Postbus psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP òf gezondheidszorgpsycholoog BIG òf KOPpsycholoog - verwijzing door huisarts, arbo-arts of oncoloog Principe Polis 2 sterren Principe Polis 3 sterren 75%, max. 250,- per verz. per 75%, max. 500,- per verz. per

6 2200 GX Noordwijk - vooraf schriftelijke toestemming Principe Polis 4 sterren 100%, max. 500,- per verz. per tel.: kosten van (ortho)pedagogische hulp, onderzoeken of cursussen met sociaal karakter KeuzePolis 75% tot max. 500,- per verz.per fax: vallen buiten de dekking FBTO Zorgverzekering - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP of gezondheidszorgpsycholoog BIG Aanvullende Polis met Module Therapieën 57,- per consult, max 9 consulten per kalenderjr. - bij behandeling van kinderen dient de kinder-en jeugd- Postbus verwijzing door de huisarts psycholoog een gespecificeerde rekening te 8901 BC Leeuwarden - (ortho)pedagogie, testen en onderzoeken vallen niet onder de dekking. sturen, waarin data en aard van de contacten tel.: kinder- en jeugdpsych. wordt vergoed, mits door NIP-kinder en jeugdpsycholoog - per dag één consult. Fortis ASR (AMEV, Stad R'dam en Woudsend) - psycholoog ingeschreven bij het Register van Psychologen van het NIP of bij de LVE Aanvullend Uitgebreid en Optimaal bij gecontracteerde psycholoog: 100% Archimedeslaan 10 - verwijzing door behandelend arts bij niet gecontracteerde psycholoog: max per 3584 BA Utrecht tel.: fax: tis.com Aanvullend Budget bij gecontracteerde psycholoog: max. 3 behandelingen bij niet gecontracteerde psycholoog: 100%, max. 250 per Aanvullend Basis bij gecontracteerde psycholoog: max. 6 behandelingen bij niet gecontracteerde psycholoog: 100%, max. 250 per

7 Goudse Verzekeringen - vrijgevestigde psycholoog met eerstelijnskwaliifcatie NIP èn lidmaatschap LVE Basis max. 75 per behandeling, tot maximaal 525 Postbus 9 of kinder-en jeugspsycholoog NIP Uitgebreid max. 75 per behandeling, tot maximaal MA Gouda - verwijzing door huisarts Totaal 100%, maximaal 1000 tel.: fax: verzekerden van 17 jaar en ouder ook relatietherapie IAK Verzekeringen BV - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP Extra Compleet max. 445,- per jaar Postbus verwijzing door huisarts, Comfort max. 445,- per jaar 5600 RV Eindhoven tel.: fax: Interpolis Postbus psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIPof gezondheidszorgpsycholoog BIG of KOPpsycholoog - kortdurende psychologische behandeling die plaatsvindt in het kader van 5000 LA Tilburg een medische behandeling. Kosten van orthopedagogische hulp, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter vallen buiten de dekking - schriftelijke verwijzing huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van een bedrijfsarts Menzis - in Nederland gevestigde eerstelijns psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP ZorgActief Plus ZorgActief Extra ZorgActief Top Menzis ExtraVerzorgd 1 75% tot max. 250 per verz. per 75% tot max. 500 per verz. per 75% tot max. 500 per verz. per 100,- per persoon per - als de behandeling onder de AWBZ valt (psychotherapeuten!), worden de kosten niet vergoed Postbus òf een gezondheidszorgpsycholoog BIG, werkzaam in de eerstelijn Menzis ExtraVerzorgd 2 350,- per persoon per

8 8004 DD Zwolle - orthopedagogen worden niet vergoed Menzis ExtraVerzorgd 3 500,- per persoon per tel.: verwijzing door huisarts Menzis ExtraVerzorgd 3 750,- per persoon per Enschede (Amicon): Groningen (Geove): Velp (Geove): Rotterdam (NVS): Nederzorg zie Menzis OHRA Zorgverzekeringen - vrijgevestigde eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog BIG Ohra Extra Aanvullend 500,- per - vooraf schriftelijke toestemming van OHRA noodzakelijk Postbus aangesloten bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo Ohra Uitgebreid 1000,- per 2502 LR Den Haag - op voorschrift van een behandelend arts, Ohra Uitgebreid Vitaal 1000,- per tel.: / acute, kortdurende hulp Ohra Extra Uitgebreid 1500,- per verder contact via de website: Ohra Compleet 100% OZ Zorgverzekeraar - gz-psycholoog BIG Plus 80%, max. 460 per verz. per Postbus inloophuis voor kankerpatiënten Top 80%, max. 920 per verz. per - samenwerkingsverband van psychologen of Jongeren 80 %, max. 460 per verz. een instelling voor kortdurende psych. zorg per - behandelingen die onder de AWBZ vallen worden niet vergoed! 4800 RB Breda - op voorschrift van een behandelend arts 50+ max. 45,- per consult, max. 350 per verz. per tel.: lijst gecontracteerde Ideaal samenwerkingsverbanden en psychologen bij OZ opvraagbaar max. 45,- per consult, max. 350 per verz. per

9 Excellent 100% Prolife - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP of Aanvullend Medium 75%, max. 250,- per verz. BIG-geregistreerd gz-psycholoog per Postbus op voorschrift huisarts of behandelend specialist, Aanvullend Large 75%, max. 500,- per verz. per 3800 BB Amersfoort tel.: fax: Salland Verzekeringen - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP Spurtpolis 75%, max. 455,- per 3 tel.: fax: ( versturen via de website) SR Zorgverzekeraar U.A. zie Fortis TRIAS Zorgverzekeraar - vrijgevestigde psycholoog met eerstelijnskwaliifcatie NIP èn lidmaatschap LVE Postbus verwijzing van huisarts Matspolis 75%, max. 455,- per AD Deventer Flexpolis 75%, max. 455,- per 3 Troefpolis 75%, max. 455,- per 3 Borgpolis 75%, max. 500,- per 3 Plus 75%, max. 455,- per 3 Top 75%, max. 500,- per 3 Zorgsectorpolis AV max. 500,- per verz. per 75,- per behandeling, max. 525 per vergoedingen voor psychologische zorg, haptotherapie en gestalttherapie gezamenlijk - declaraties rechtsstreeks aan Trias, maandelijks

10 Postbus 38 of kinder-en jeugspsycholoog NIP AV Extra 75,- per behandeling, max. 675 per 4200 AA Gorinchem - verwijzing door huisarts AV Totaal 100% tot max. 1000,- per persoon per met verzamelnota (adres en woonplaats hoeven alleen vermeld op eerste declaratie met verwijsbrief) tel.: fax: verzekerden van 17 jaar en ouder - ook relatietherapie Univé Zorg Alkmaar contact via de website: Woudsend Anno 1816 Verz.Mij NV zie Fortis Zorgverz. Zorg en Zekerheid - gezondheidszorgpsycholoog BIG werkzaam in de eerstelijn Extra Zorg per verzekerde per - verwijzing door huisarts Extra Zorg per verzekerde per - mits: verwijzing naar en behandeling door Extra Zorg per verzekerde per het RIAGG of het maatschappelijk werk op korte termijn niet mogelijk Extra Zorg per verzekerde per - behandeling op een psychiatrische Extra Zorg 5 100% polikliniek of door een vrijgevestigde psychiater is niet aangewezen. NB; dit zijn maximumbedragen voor binnen het budget "therapieen" genoemde zorg - psycholoog met registratie gezondheidszorgpsycholoog BIG of psychotherapeut Aanvullende verzekering Top Postbus verwijzing door huisarts. Aanvullende verzekering Totaal 2300 AK Leiden - vergoeding geldt voor alle psychologische Aanvullende verzekering hulp tesamen Sure Aanvullende verzekering Plus 75%, max. 320,- per kalenderjr. 75%, max. 500,- per kalenderjr. 75%, max. 200,- per kalenderjr. 75%, max. 320,- per kalenderjr.

11 contact met ZZ via de regiokantoren, te vinden op de website: zorgenzekerheid.nl Aanvullende verzekering Internet 75%, max. 100,- per kalenderjr.

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007 Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007 maart 2007 Hierbij treft u een overzicht aan van de vergoedingen voor psychologische hulp in de aanvullende pakketten van de verschillende

Nadere informatie

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006 Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006 februari 2006 Hierbij treft u een overzicht aan van wat de verschillende zorgverzekeraars vergoeden aan psychologische hulp in 2006

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT.

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 AEGON Aegon Zorgverzekering Top: Max. 1 consult per dag à 65,- met een maximum van 500,- per jaar. Aegon Zorgverzekering Super: Max. 1 consult per dag à 65,- met

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

Overzicht zorgverzekeraars 2012 (beroepsvereniging VBAG)

Overzicht zorgverzekeraars 2012 (beroepsvereniging VBAG) Overzicht zorgverzekeraars 2012 (beroepsvereniging VBAG) De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van Prever (Rudi P.M. de Munck). Aan deze lijst kunnen geen rechten worden verleend.

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2015. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top Aegon Zorgverzekering Super

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,-

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,- VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 VERZEKERAAR Vergoeding Agis Zorgverzekering Voorwaarden Gekwalificeerde pedicure in het bezit van de aantekening diab.voet / reuma voet, die aangesloten

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2011 VNT. AEVITAE www.aevitae.nl 80%, max. 50,- per dag; max. 250,- per jaar

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2011 VNT. AEVITAE www.aevitae.nl 80%, max. 50,- per dag; max. 250,- per jaar VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2011 VNT Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. AEVITAE www.aevitae.nl Plus VIP 80%, max. 50,- per dag; max. 250,- per jaar max. 50,- per dag; max. 400,- per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 versie januari 2015 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen Aegon Zorgverzekering Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Agis Comfortpolis Comfortpolis Compleetpolis Compactpolis 50 Actief Polis TakeCareNow! Compactpolis

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Compact zorg: geen vergoeding Zorgverzekeringen Compleet

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA Aegon naar ONVZ AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 80% tot 250, - per jaar tel: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50, -/ beh. tot 400, -

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars ABN AMRO ZorgBeter Instap ZorgBeter Uitgebreid ZorgBeter Compleet ZorgBeter Compleet extra 100% Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz.

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Achmea (PWZ,Avero,Centraal beheer,topland, Het groene achmea,euro cross

Nadere informatie

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011.

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Acupunctuur Shiatsu Tuina Aevitae Plus 80% tot maximaal 250, per jaar x x x Top Maximaal 400, per jaar

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 *

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 * Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 * Overgangspraktijk Women's Life adviseert volgens de orthomoleculaire (voedings)-methoden. De praktijk is aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering

Nadere informatie

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum Aegon AGIS Aegon AGIS Shiatsu therapie. Compleetpolis: 75% per consult tot een maximum van 300. Comfortpolis: 75% per consult tot een maximum van 450. Comfortpluspolis: 75% per consult tot een maximum

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING:

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: Zorgverzekeraar Aanvullend pakket =Vergoeding: Alternatieve Geneeswijzen* =Vergoeding: alleen Acupunctuur**

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013 Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Maximaal per kalenderjaar Achmea Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS,

Nadere informatie

Vergoedingen Zorgverzekeraars SBLP 2015

Vergoedingen Zorgverzekeraars SBLP 2015 Vergoedingen Zorgverzekeraars SBLP 2015 Sommige zorgverzekeraars, zoals VGZ, vergoeden alleen wanneer de therapeut in de voorkomt. Controleer dit altijd! (NB: SBLP is niet verantwoordelijk voor eventuele

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2012

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2012 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN voor Homeopathie (NVKH leden) AEVITAE Plus Pakket 80% max 250,- /jaar, max 50,- per dag www.aevitae.com Pakket 100% max 400,- /jaar, max 50,- per dag Vip pakket 100% max

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding Naam verzekeraar Achmea Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS, OZF Achmea, DVZ Achmea Maximaal per consult/dag Maximaal

Nadere informatie