Overzicht Oude verzekeraars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Oude verzekeraars"

Transcriptie

1 Overzicht Oude verzekeraars Oude naam Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abbey Leven Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892 Abri Levensverz. Adjuto, Alg. Verz. Mij. A.G. Levensverz. A.G. van 1824 AGO Levensverz. Mij. ALBOZ Levensverz. Algemeen Belang (Anna Paulowna) Algemeen Belang (Zunderdorp) Algemeen Beleggings Consortium Algemeen Friesch Begr.fonds Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen) Algemeen Ned. Verz.fonds Algemeene Amsterdamsche Begr. Sociëteiten (1898) Algemeene Begr.Mij. (Den Helder 1868) Algemeene Burger Sociëteit, Rott. Verz. Soc. Algemeene Friesche Levensverz. Mij. Algemeene Groningse Levensverz. Mij. Algemeene Heldersche Verz. Mij. Algemeene Levensverz. Bank Algemeene Mij. van Levensverz. en Lijfrente Algemeene Nederlandse Assurantie Mij.(1914) Algemeene Noord-Hollandsche Mij. van Levensverz. (Haarlem) Algemeene Rotterdamsche Coöperatieve Begr.fonds Algemeene Rotterdamse Ver. ter uitkering van gelden Algemeene Spaarverz. (Den Haag 1907) Algemeene Spaarverz., De (Kassen 1916 t/m 1928) Algemeene Utrechtsche Mij. van Geldelijke Uitkering na Overlijden Alhermij Alico S.A. Alkmaarse Begr.ver. (1888) A&M Levensverz. (Rotterdam) Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen (Den Bosch) American Life Euravie Levensverz. Amersfoortse/UKV Amethyst, Levensverz. Mij. Amev Amstelbank (1907) Amsterdam, Levensverz. Bank Amsterdam, Mij. van Levensverz. Amsterdams R.K. Begr.fonds, Stichting, Het Amsterdamsch Levensverz. Genootschap Amsterdamsche Alg. Verz. Mij. voor uitkeering bij Overlijden Nieuwe naam Allianz Swiss Re Amev-Ardanta

2 Amsterdamsche Begr. Mij.

3 Amsterdamsche Begr., Zieken en Geneeskunde Mij. Amsterdamsche Mij. van Levensverz. Amsterdamsche Mij. van Verz. op het leven Amsterdamsche Natura Amsterdamsche Verz. Bank Amsterdamsche Verzekerings Bank Amstleven A.N.B.V. Andries (Ubbergen), Begr.fonds der Broederschap St. Anker, Mij van Verz. Het, (Amsterdam 1911) Antverpia, Levensverz. Mij. A&O, Leven Verz. Apollonia U.A. Ardanta Arnhem, Levensverz. Mij. Arnhemsche Verz. Mij. Assendelft, Begr.fonds Assurance Liegeoise S.A. (Ned. portefeuille) Astra, Levensverz. Mij. Atlas Verz. Mij. (Amsterdam) Aurora Levensverz. Mij. Aurora, Nederlands Indische Ver. tot Onderl. Verz. op het Leven Avenir, l' Avéro Leven A.V.V.L AXA Leven Axent/Aegon Sparen A.Z.A., Levensverz. Mij. Bakkersbond, Fonds van de Ned. (Heemstede) Banketbakkersver., weduwenfonds (Den Helder) Barbara (Amsterdam), Liefdefonds St. Barbara (Geleen), Begr.fonds St. Barbara (Heemskerk), Begr.fonds St. Barbara van de Vereniging de Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden), Fonds St. Barnabas (Amsterdam) Basic Life Begin en Einde, (Leeuwarden) Onderl. Begr.fonds Belangstelling in onze Stadgenooten (Schiedam), Begr.fonds Bergen op Zooms Begr.fonds (1846) Berkhout, Begr.fonds Betaal- en Hulpkas (Amsterdam 1861) Beynes (Haarlem), Begr.fonds v/h Pers. v/d Koninklijke Fabr. v. Rijtuigen en Spoorw. Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Ver. Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) Bisdom Haarlem, fonds (delft 1941) Boeren en Tuinders Levensverz. Boerhaave, Rouwverz. der Mij. Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. Spaarkas Bond van Inspecteurs bij de Rotterdamsche Politie Bond van Ned. Schilderspatroons Bondsbelang, Onderl. Waarborg Mij. Bossche Kasse, Begr.fonds Bouma (Oosterend), Het Onderl. Begr.fonds P.J. Breda, Begr.fonds (1848) Broederband, Begr.fonds Broederhulp (Nijmegen), Typografenver. Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), De Monuta Amev-Ardanta Yarden Interpolis Reaal Amersfoortse

4 Brouwershaven, Onderl. Begr.fonds Burger Voorzorg (Harlingen), Ver. Burgerlijk Begr.fonds (Dordrecht 1844), Het Burgerlijk Begr.fonds van 1836 Burgerlijk Fonds van Levensverz. Burgerlijke Ambtenaren 1875, Levensverz. Genootschap BVZ Leven Centraal Begrafenisfonds 'Het Noorden' Centraal Beheer Centraal Pensioenbureau Centrale Arbeiders Verz. Bank, De Centrale Levensverz. Bank Centrale Levensverz. Bank, De Centrale Levensverz., De Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond Centrale Spaar- en Verz. Bank (Sliedrecht) Centrale Spaarkas Chrispijn of Schoenmakersbus (Delft), St. Cité Vie Nederland, La Compagnie Alliance Belge Compagnie d'assurances Générales sur la Vie (Ned.portefeuille) Compagnie Française d'assurances sur la Vie 'Le Phénix' (Parijs) Concordia Levensverz. Confidentia, De Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds La Continentale Mij. v. Levensverz. en Lijfrente (Driebergen) Coöperatief Verz. fonds Coöperatieve Levensverz. (1900) Coöperatieve Uitkeerings- en Begr. Ver. ('s-gravenhage) Culemborg, Levensverz. Mij. Delft en Omstreken, Begr.fonds der Stad Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij. (Bandoeng) DNB Verzekeringsfonds Dordrecht, Levensverz. Mij. Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) DOS (De Onderlinge Spaarkas) Draagt Elkanders Lasten (Assen) DSM Chemie, Pensioenfonds Eagle Star Leven Econoom, De Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De Een Ieders Voordeel (Groningen) Eendracht (Aalsmeer), De Eendracht (Kampen), De Eendracht (Purmerend), De Eendracht en liefde (Cornjum) Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel), Door Eendracht maakt Macht (Avenhorn) Eendracht maakt Macht (Den Helder) Eendracht maakt macht (Nijmegen 1845) Eendracht maakt macht (Warder) Eendracht maakt Macht (Zwolle) Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. van personeel Rijkswaterstaat Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860) Eendragt maakt Magt, Fonds v. geldelijke uitkeeringen onder de zinspreuk Eensgezindheid (Wormerveer) Eerbied voor de ontslapenen (Breda) Yarden Avéro Pensioen Zwitserleven Amev-Ardanta Cordares Falcon Leven Monuta

5 Eerste Bloemendaalsche Begr.fonds Eerste Hollandse Levensverz. Bank (Amsterdam) Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek Eerste Nederlands Middenstandsfonds (Den Haag) Eerste Nederlandsche Verz. Mij. leven,invaliditeit en ongelukken Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) Eerste Rotterdamsche Eigen Hulp (Den Haag) Elf Provinciën, De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.-Mij. De Elkander tot Steun (Kruisland) Eloy van 1875, St. Elvia Leven Zwitserse Levensverz. Mij. E.N. (Volksverz.) ENNIA Levensverz. Equitable (Ned.portefeuille) Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Equity & Law Levensverz. E.R.K., Levensverz. Mij. FairGo FBTO U.A. Fides (Soest), Ned. Levensverz. Bank Flandria Belgisch, Levensverz. en Lijfrente Fonds De Roever Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten (Moordrecht) Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-Onderofficieren Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te 's-gravenhage Francke en De Meester Fonds Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward) Friesche Uitvaartverzorging Gan Vie, Compagnie Française d'assurances sur la Vie Gedenk te sterven (Gouda 1771) Gedenk te sterven (Makkum), Begrafenisbus onder de zinspreuk Geheelonthouders Levensverz. Mij (GOLM) 1916 Geldersche Broederschap (Leiden) Gelduitzetting (Loon op Zand) Geneeskundig Weduwenfonds Generale Levensverz. Bank Genot door voorzorg Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Gildefonds (Amsterdam 1936) Globe (Den Haag 1903) Goede Voorzorg (Schiermonnikoog), Pensioenfonds De Gorinchem, Begr.fonds Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. Gravenhaagsch Verz. Fonds, 's- (1897) Gravenhaagsche Levensverz. Mij., 's- (1918) Gravenhage, Alg. Mij. van Verz., 's- Gresham Life Assurance Society Ltd. (Nederlandse portefeuille) Groene Land Groot Amsterdam Groot Bossche van 1838 Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en Lijfrente Groot-Noordhollandse van 1845 Groot-Schermer, Begr.fonds Haagleven, Levensverz. Mij. Haagsche Verz. Sociëteit Haarlem van 1873 Levensverz. Mij. Reaal Yarden Dela

6 Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Haarlemsche Levensverz. Mij. Hasco Hasselt, Onderl. Begr.fonds HAV Bank, Levensverz. Mij Heden ik, morgen gij ('s-gravenhage), Begr.fonds Helder Volksverz. Mij. Heldersche Verz. Mij. 'De Onderneming' Hellevoetsluis, Begrafenisbus Helpt Elkander (De Hen) Leven Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren Helpt Elkander (Nijmegen) Helpt Elkander (Sexbierum) Helpt Elkander ('s-gravenhage), Levensverz.-Mij. Helpt Elkander (Zaandam) Helpt U Zelven (Lochem) Helvetia Levensverz. Hengelo, Begr. Onderl. Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar) Holda, Verz. Mij. Holland ('s-gravenhage), Mij. van Verz. op het Leven en bij Ziekte De Holland, Levensverz. Mij. Holland-Amerika, Levens-, Inval- en Renteverz. Mij. Hollandia (Delft) Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 Hollandsche Mij. van Levensverz. (Haarlem 1863) Hollandsche Sociëteit van Levensverz. Hollandsche Spaarverz. Mij. Hollandse Verz Mij Hooge Huys Levensverzekeringen Hoogkarspel, Begr.fonds Hoop, 's Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij- en Verbruiksver. Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij. Hoornsch Begr.fonds, Levensverz. Mij. (1914) Hulp door Eendracht, Weduwenfonds Hulp in nood na den dood (Rotterdam) Hulp in nood, Levensverz ubo (Rotterdam 1885) Hulp leenigt den nood (Rotterdam) H.V.S., Beleggings Mij. H.V.S. van 1808 H.W.N., Uitkeeringsfonds bij overlijden Ideaal Spaarkas (Utrecht) Intercontinentale Levensverz. Mij. ILM (Amsterdam 1966) Intermed Levensverz. Intern. Verz. Mij. Jacob Meyersfonds Jan Truyenfonds (1918) Joannes de Deo (Den Helder), St. Johan de Witt, Raadpensionaris Johan de Witt, Verz. Mij. Johannes de Deo, Onderl. Mij., St. Johannes de Wit (1902) Johannes, Ver. (Utrecht) Jong Nederland, Verz. Bank (Amsterdam 1909) Josef (Zaandam), Onderl. Begr.bond Joseph, Genootschap St. Reaal Reaal Allianz Legal & General Interpolis

7 Joseph, Overijss/Geld Begr. Verz voor Kath., St. (Enschede) Josi Groep, Levensverz. Mij. Juventus, Onderl. Verz. Mij. (Amsterdam 1887) Kennemerland, Alg. Mij van Verz. Kerkrade, Prot. Kerk. Begr. Ver. Kloppersingel Utrecht Kooger Doodenbos Kosmos (Zeist), Verz. Bank Krommenie, Onderl. Begr.fonds Kwadijk, Begr.fonds Leeft en Zorgt (Rotterdam), Alg. Begr.fonds Leidsche Levensverz. Mij. Let op Uw Einde (Charlois) Let op Uw Einde (Rotterdam) Let op Uw Einde, Utrechtsch Begr.fonds Levensverz Mij. (Nijmegen) Levob Liefde en Eendracht (Midlum) Liefde en Eendracht (Ried) Linnenweversbus (Delft) LPU Uitvaart Maas, Levensverz. Mij. De Maatschappij tot uitkering bij Overlijden Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam) Maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam 1848) Maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam) Maatschappij van Voorzorg Machpela ('s-gravenzande) Maliesingel, Utrecht Meander Zorg Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds Melissant, Onderl. Begr.fonds Memento Mori (Den Helder 1902) Memento Mori (Rotterdam) Memento Mori, Friesch Begr.fonds Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht) Mercator Leven Mercurius (Groningen), Handelsreizigersver. Metallicus, Pensioenverz. Mij. Michiels of Bezemmakersbus, St. Middelburgsch Begr.fonds Middelie, Begr.fonds Mijn glas loopt ras (Haarlem) Militaire Verz. Ver. Minerva (Antwerpen) Moira, Verz. Bank Mortier, Fonds Nationaal Uitvaart Fonds(A dam1952) Nationale Crediet Ver. NCV Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam) Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverz. (maandpremie) Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverz. (weekpremie) Nationale Onderl. Spaarkas Nationale Spaarkas, De Eerste Ned. Kapitaal en Rente-verz. Mij. De Nationale, Compagnie Anonyme d'assurances sur la Vie, La (Nederlandse portefeuille) NCV-NSL Nederland, Levens- en Volksverz. Bank (Bergen op Zoom 1914) Monuta Amersfoortse Falcon Leven Ohra

8 Nederland, Vennootschap Nederland, Verz. op het Leven (Amsterdam 1858) Nederlanden van 1845, Levensverz. Mij De Nederlanden van 1870, Levensverz. Mij De Nederlanden van 1883, Verz. Bank De Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enz Nederlanden, Onderl. Mij. van Verz. Haarlem) Nederlanden, Uitkeringssoc. (Rotterdam 1870) Nederlands Protestants Uitvaartfonds Nederlandsch Alg. Begr.fonds (Amsterdam) Nederlandsch Alg. onderl. begr.fonds (Den Haag) Nederlandsch Alg. Verz.fonds (Amsterdam) Nederlandsch Werkliedenfonds Nederlandsche Algemeene ('s-gravenhage) Nederlandsche Algemeene Verz. Bank Nederlandsche Bank van Levensverz. (Rotterdam 1904) Nederlandsche Bank van Verz. Nederlandsche Bond van Horlogemakers Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij. Nederlandsche Handelsreizigers Ver. Nederlandsche Leven, Zieken- en Begr.fonds Nederlandsche Levensverz. en Lijfrentebank Nederlandsche Lloyd Levensverz. Nederlandsche Mij. van Leven en Lijfrente (Utrecht) Nederlandsche Mij. van Verz. Nederlandsche Mij. van Verz. en Ziekenkas Nederlandsche Nationale Werklieden Ver. (Den Helder) Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922 van de Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) Nederlandsche Spaarkas, De Nederlandsche Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam) Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam) Nederlandsche van 1894, De Nederlandsche Ver. van Artsen-Automobilisten Nederlandsche Verz. Bank, De Nederlandsche Verz. Mij. (Utrecht 1868/1887) Nederlandsche Volksverz. Bank (Amsterdam 1908) Nederlandsche Zieken- en Begr. Mij. ('s-gravenhage) Nederlandse Leeuw (Den Haag 1907) Nederlands-Indische Levensverz.en Lijfrente-Mij. Neerlandia, Levensverz. Mij. New York (Ned. Portefeuille) Nieuw Rotterdam Leven Nieuw Welgelegen Nieuwe Eerste Ned. Verz. Bank Nieuwe Haagse Verz. Soc. (1901) Nieuwe Hollandse Lloyd Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) Nillmij van 1859, Levensverz. Mij NOG, Levensverz. Mij. Noord Braband (Waalwijk) Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Noord- en Zuid-Hollandsch Begr.fonds (Amsterdam) Noord- en Zuid-Nederl. Levensverz. Bank Noord Hollandsch Begr.fonds (Haarlem 1873) Noord Hollandsche Begr.fonds (Hilversum) Noord Hollandsche Onderl. Mij van Levensverz. (1919) VVAA

9 Noord-Brabantsch Werkliedenfonds Noorden van 1936, Verz. Mij., Het Noorden, Levensverz. Mij., Het Noorder Spaar- en Levensverz. Mij. Noord-Hollandsche Levensverz. Mij Norwich Union Life Insurance Society (Ned.portefeuille) NOVO-Leven, Onderl. Levensverz. Mij. NRG London Levensherverz. Mij. Nuts Levensverz. van 1848 Nuva NVG Levensverz. Mij. NVS OBF, Onderl. Levensverz. Mij. Officiers Ver. tot onderlinge steun (Bandoeng) O.H.V.M. (Amsterdam) Oldambt, Volksverz. Bank Olma Olva, Levensverz. Mij. Olveh van 1879, Onderl. Levensverz. Genootschap De Onderling Begr.fonds U.A. Onderling Belang (Oude Tonge) Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ilp en Purmerend Onderling Boerenverz. fonds Onderling Hulpbetoon Onderling Hulpbetoon (Batavia), Onderwijzersfonds Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Onderling verzorgd, Vennootschap Onderlinge Begrafenis Ver. Onderlinge Broederschap van Ambt. tot hulp van Wed.('s-Hertogenbosch) Onderlinge Hulp (Enschede) Onderlinge Hulp (Minnertsga) Onderlinge Hulp (Ursum) Onderlinge Hulp Antillen (Enschede) Onderlinge Middenstands Levensverz. Mij. ('s-gravenhage) Onderlinge Spaarkas v/h Koninkrijk der Nederlanden Onderlinge Steun, Levensverz. Mij. v/h Fonds Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle) Onderlinge Uitkeeringskas (Loon op Zand) Onderlinge Ver. tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Rotterdam) Onderlinge Verz. Mij. (Den Haag, 1836) Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum) Ondersteuningsfonds (Yerseke), Het Ons Aller Belang (Bandoeng) Ons Belang, Brandwaarborg Mij. Ons Belang, Levensverz. Ooltgensplaat, Begr.fonds Oosten Oosterhouts Begr.fonds Oost-Graftdijk, Begr.fonds Oostwoud, Onderl. Begr.fonds Oostzaan van 1887 Optas Leven Optas Pensioenen Oranje-Nassau Levensverz. (Amsterdam 1895) Organistenvereniging, Ned. Oude Haagsche van 1836, Levensverz. Mij. Swiss Re Life & Health Yarden VVAA Interpolis Optas Optas

10 Oude Zwolsche van 1895, Verz. Mij. De Oudkarspel, Begr.fonds OVAS (Overl.verz. Amsterdamse Slagers) Overflakkee en Goedereede Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) Patria Levensverz. Bank Patrimonium (Kampen), Onderl. Begr.fonds Patrimonium (Zwolle) Patrimonium, Onderl. Begr.fonds P.C. 171, Levensverz. Mij PCU (Eindhoven) Pensioenrisico Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H. Petrus, Verz. Mij. St. Pharus van 1919, Levensverz. Mij. Phénix (Ned), Compagnie Française d'ass. sur la Vie, Le Philantroop, Alg. Levensverz. Mij., De Phoenix (Rotterdam), Levensverz. Mij. Phoenix, Levensverz. Mij. (Ned. portefeuille) Piëtas, Levensverz. Mij. Plattelands Begr.fonds (IJsselmonde) Plicht tot Recht (PTT-personeel Doorn) Precautia Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (Amsterdam) Probité Levensverz. Mij. Protestantsche Belangen Providentia Providentia (Amsterdam), Handelsreizigersver. Providentia (Eindhoven), Levensverz Mij. Prudentia Levensverz. Gen. Prudential Leven P.T.T. Onderlinge, Purmer, Begr.fonds RCL Reaal Overlijdenszorg Reaal Pensioenverz. (Utrecht) Red U zelven (Grootebroek) Reposa Residentia Römerfonds (Utrecht) Rotterdam, Levensverz. Bank Rotterdamsche Assurantie Comp. Rotterdamsche Coöperatieve Ver. voor levensverz. Rotterdamsche Levensverz.- en Voorschotbank (1893) Rotterdamsche Levensverz. Mij. Rotterdamsche Onderl. Mij. van Levensverz. Rotterdamsche Soc. (1844) Rotterdamsche Verz. Bank Rotterdamsche Verz. Bank (1898) Rotterdamsche Verz. Bank (1902) Rotterdamsche Verz. Sociëteit, Hulp in en na het leven Rotterdamsche Verz. Sociëteiten, Levensv. Mij. Royal Nederland Royal Sun Alliance Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) S.B.O., Ver. Steun bij overlijden aan Weduwen Ned. Spoorwegen Schildersbegrafenisfonds Yarden Allianz Allianz Achmea Leven- en Pensioen

11 Schoenmakersbus Securitas, Levensverz. Mij. Seguridat SFB SFS Leven Sommelsdijk, Begr.fonds (1839) Sommelsdijksche Levensverz. Mij. Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen Spaarkasbedrijf der Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), Het Spierdijk, Het Onderl. Begr.fonds Stad Rotterdam Standaard (1906) Sterfbos' (Uitgeest), Begrafenissociëteit',De Steun Elkaar Sticht, Verz. Bank, Het (1898) SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen Temperament der Humaniteit (Den Haag 1914) Terminus (Amsterdam) Tiel Utrecht Tilburgsch Begr.fonds Tilburgsche Verz. Bank en Voorzorg Tilburgsche Verz. Mij. Timmermansbegrafenisfonds ( Hoorn) Toekomst (Antwerpen), Levensverz. Mij., De Toevlucht in den Nood (Leiden) Tot aller welzijn (Delft) Tot hulp der mensheid (Leiden 1846) Tot Nut der Maatshappij (Den Haag) Tot Nut en Voordeel (Delft) Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam 1856) Tot Nut van 't Algemeen (Den Haag, 1833) Tot Nut van 't Algemeen (Kampen) Tot Nut van 't Algemeen (Leerdam) Tot Nut van 't Algemeen (Rotterdam 1846) Tot Nut van 't Algemeen (Zierikzee) Tot Nut van 't Algemeen (Zutphen) Tot Nut van 't Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg Tot voorzorg van 't Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg, Alg. Burger Sociëteit (België) Tot Voorzorg, Alg. Burger sociëteit (Rotterdam) Twee verenigde verz. mijen (Amsterdam 1902) Tweede Hollandsche Mij. van Levensverz. (Haarlem) Twenteleven, Levensverz. Mij. Twentsch Geldersche Verz. Bank (Arnhem) UAP UBO (Utrecht) UBO (Wemeldingen) UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) UBO, Levensverz. Mij. Uit Voorzorg Uit Voorzorg (Middelburg) Uit Voorzorg (Rotterdam 1844) Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam) UKV, Uitvaartkostenverz. Union Leven (Onderdeel van Commercial Union) Cordares Cordares Monuta Amev-Ardanta

12 Union, l' Unitas (Den Hoorn) Univé Leven Universele, De Monuta Ursem, Begr.fonds Utrecht, Levensverz. Mij. Utrechtsch Begr.fonds Utrechtsche Assurantiemij. Utrechtsche Levensverz. Mij. Utrechtsche Levensverz. Mij. (Indische portefeuille) Utrechtsche Sociëteit voor Levensverz. Utrechtsche Verz. Bank Veenkoloniale Levensverz. Mij. Vemaco (Verz. mij. der verbruikerscoöperatie) Vereeniging van Kantoorbedienden (Rotterdam) Vereeniging van Kantoorbedienden, Onderl. Mij. Verenigde Verz. Sociëteiten Unilife Legal & General Vero, Pensioenverz. Mij. Ohra Verzekerings Unie VSB Leven Vesta, Mij. van Levensverz. Victoria zu Berlin (Ned. portefeuille) Victoria, Verz. Bank Victoria-Vesta, Levensverz. Mij. Vie d' Or V.I.O.S., Werklieden Ver. VITA Levensverz. Vitalis, Levensverz. Mij. Vlissingsch Onderl. Begr.fonds Vlissingsche Begr.fonds Volharding (Rotterdam 1892), De Voor en Door het Volk Voordeel (Haren) Vooruit Vooruitgang (Amsterdam) Voorzorg Voorzorg van 1838 Voorzorg (1888), Noord Brabantsch Meiereisch Begr.fonds Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Voorzorg is plicht (Lekkum) Voorzorg, Verz. bij overlijden (1895) Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem), De Begrafenisbus Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem) Onderlinge van 1719 V.V.M., Ver. Verz. Mijen Waarborg (Rotterdam 1913) Conservatrix Waarborg (Utrecht 1868) Waarborg, Levensverz. Mij. De Waerdye, De Warder, Begr.fonds Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) Weduwen- en Weezen der Onderwijzers in de Provincie Drenthe Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland Weduwenbeurs (Bolsward) Weduwenfonds en Suppletiekas van den Chr. Werkmansbond Welzijn voor Allen (Amsterdam 1885) Wereld (Dordrecht)

13 Werklieden Ver. O.B. (Leiden) Werkmansbond (Bloemendaal 1904) Werkmansbond (Haarlem) Werkmansbond (Rotterdam) Werkmansbond (Utrecht) Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) West-Friesch Begr.fonds Westzaan Begr.fonds Wij leven om te zorgen (Rotterdam) Wijdenes en Oosterleek, Ver. tot uitkeering bij overlijden Willibrordus, Ned. Verz. Mij. St. Winterthur Levensverzekering Mij. Woerdense Levensverz (1965) Woudsend WUH Zaanlandsche Begr.fonds, Het Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het College Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam 1892) Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam), Levensverz. Mij. Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876) Zelandia (België) Zelandia (Middelburg) Zieken- en Begrafenis Mij. (Hoorn 1845) Zierikzee, Begr.fonds Zijper Begr.fonds (1860) Zilveren Kruis Leven Zonder Baatzucht Zoom (Bergen op Zoom 1881) Zorg en Hulp (Rotterdam) Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Zorgt in den tijd (Leiden) Zuid Holland, Verz. Mij. (Den Haag) Zuid Hollandsch Zieken- en Begr.fonds (Den Haag 1892) Zuid Hollandse Uitkerings Soc. (Rotterdam 1900) Zuid Wester Verz. Bank Zuid-Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam) Zuid-Hollandsche Lev. Mij. (Vianen) Zuid-Hollandsche Mij. van Verz. ('s-gravenhage) Zurich Leven Zutphen, Begr.fonds Zwolsche Algemeene Z.Z., Levensverz. Mij. Allianz

vroegere levensverzekeraar of begrafenisfonds Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, Lev. Mij Algemeene Begrafenis-Mij (Den Helder, 1868) Algemeene Friesche Levensverz mij

Nadere informatie

Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) Nieuwe Hollandsche Lloyd A&O, NV Leven Verz Delta Lloyd en Monuta Abbey Leven Zwolsche Algemeene

Nadere informatie

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Maatschappij Toetreding Adres Postcode en Woonplaats Aandachtsgebied Tel.nummer Rekeningnummer ABN AMRO Bank N.V. 1-10-2009

Nadere informatie

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de Naam voormalige organisatie A.A. ter Beek, Stichting Pensioenfonds A.B.O.P., Stichting Aanvullingspensioenfonds van de Aagrunol AAK, St. Psf. Aardappelen, Groenten en Fruit, St. Vroegpsf. voor de Groothandel

Nadere informatie

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Nummer archiefinventaris: 2.16.83 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,-

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,- VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen!

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Curiosa 1661 1662 kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Inzet 1661 Gestoken mahonie penanttafel, de poten verbonden door een zegel, met vitrine-opstand in Louis Quinze-stijl, ca. 1880 (Lengte 71

Nadere informatie

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AFSCHRIFT PER 2-5-2005 VAN HET REGISTER BEDOELD IN ARTIKEL 52, EERSTE LID, VAN DE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN 1992 (Wtk 1992) INDEX Afdeling I Afdeling II Afdeling III Afdeling

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA Aegon naar ONVZ AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 80% tot 250, - per jaar tel: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50, -/ beh. tot 400, -

Nadere informatie

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 750,- 4. Super Vip Bij 4: 85,-/

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend).

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend). Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 600,- 4. Super Vip Bij 4: 50,-/

Nadere informatie

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER Menzis Overeenkomst Wijkverpleging 2015 1 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf

Nadere informatie

Anthonis Sint Hubert. Velsen Zaandstad. Grave Mill Sint. 01-07-06 De Marne. Beverwijk Heemskerk. lichaam. Afvalinzameling Land van

Anthonis Sint Hubert. Velsen Zaandstad. Grave Mill Sint. 01-07-06 De Marne. <Onbekend> Beverwijk Heemskerk. lichaam. Afvalinzameling Land van Intergemeentelijk orgaan per 1-7-2004 Intergemeentelijk orgaan per 1-7-2008 Centrumgemeente Toegewezen aan gemeente Type orgaan Begindatum Wijzigingsdatum Einddatum Deelnemende gemeenten Ability/ Werkgemeenschap

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Overzicht met de beste websites voor genealogisch onderzoek in Nederland en België

Overzicht met de beste websites voor genealogisch onderzoek in Nederland en België Overzicht met de beste websites voor genealogisch onderzoek in Nederland en België Algemeen Hierbij weer een nieuwe lijst met websites die handig zijn voor genealogisch onderzoek. Bijna elke dag komen

Nadere informatie

herstel & balans Revalidatie bij kanker

herstel & balans Revalidatie bij kanker Revalidatie bij kanker herstel & balans Door betere behandelingen hebben mensen met kanker tegenwoordig een grotere kans op genezing dan vroeger. Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte die uw leven

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER

Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER Statutaire naam Van Munnen & De Haan Handelsnamen kantoor Van Munnen & De Haan Van Munnen & De Haan Wealth Management Pluijm Assurantie Passendhypotheekadvies.nl Passendpensioenadvies.nl

Nadere informatie

Intermediair. 30 20 29 okt. 2010. IAK onttrekt zich aan de malaise. Effect van wegvallen bonusprovisies blijft beperkt in top 100

Intermediair. 30 20 29 okt. 2010. IAK onttrekt zich aan de malaise. Effect van wegvallen bonusprovisies blijft beperkt in top 100 30 29 okt. 10 Intermediair Top intermediairbedrijven Op deze en de volgende pagina s een overzicht van de top 130 intermediairbedrijven naar inkomsten uit assurantiebemiddeling. Deze bijdragen worden,

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie