Oude naam jaar Nieuwe naam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oude naam jaar Nieuwe naam"

Transcriptie

1 Oude naam jaar Nieuwe naam A & M Levensverzekering (Rotterdam) Nieuwe Hollandse LLoyd A & O Levensverzekeringen Abbey Leven Zwolsche Algemeene Abiezer Begrafenis Rotterdam 1892 ABP Leven Loyalis Abri Levensverzekering Spaarkas ABVM Yarden A.G. Levensverzekeringen A.G. van Agis Leven en Monuta AGO Levensverzekering Maatschappij ALBOZ Levensverzekering Algemeen Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap 1885 Algemeen Amsterdamsch Begrafenis Sociëteit 1898 Algemeen Belang (Anna Paulowna) Algemeen Belang (Zunderdorp), Begrafenisfonds Algemeen Beleggings-Consortium Algemeen Friesch Begrafenisfonds Algemene Friesch Begrafenis fonds Memento Mori 1844 Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) Algemeen Nederlands Verzekerings fonds Algemeen Nederlandsch Verzekerings fonds (Amsterdam) Algemeen Noord-Hollandsch Mij. van Levensverz.Haarlem 1878 Algemeen Ziekenfonds Amsterdam A.Z.A. N.V. Levensverzekerings Mij Algemeen Spaarverzekering, N.V. De Kassen 1916 Algemeen Utrechtsche Mij. v. Geldelijke Uitkering. na Overlijden Algemene Groninger Levensverzekering Mij Algemene Verzekerings Mij.Adjuto Algemene Nederlands Verz fonds Algemene Nederlandsch Begrafenis fonds (Amsterdam) Algemene Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam) Algemene Noord-Hollandse Mij van Levensverz (Haarlem) 1878 Algemene Ziekenfonds Amsterdam AZA Algemene Ziekenfonds Amsterdam Lev Mij Algemene Begrafenismij (Den Helder ) 1868 Algemene Burger Sociëteit Rotterdamse Verzekering Societeit Algemene Friesche Levensverzekering-Maatschappij

2 Algemene Groninger Levens Mij 1859 Algemene Heldersche Verz. Mij. tot uitk. bij overlijden Algemene Levensverz. Bank Algemene Mij. van Levensverz. en Lijfrente Algemene Nederlandse Assurantie Mij 1914 Algemene Rotterdamsche Coöp Begraf Stad Rotterdam Algemene Rotterdamse Ver. ter uitk. van gelden Algemene Spaarverzekering (Den Haag ) 1907 Algemene Spaarverzekering 1916 Algemene Utrechtse Mij voor Geld Uitkering na Overlijden Alico S.A. Alkmaarse Begrafenisvereniging 1888 Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen (Den Bosch) American Life Euravie Levensverzekeringen Amethyst N.V., Levensverz. Mij. Amstelbank 1907 Amsterdam, Mij van Levensverzekering Amsterdam, N.V. Levensverz. Bank Amsterdams R.K. Begrafenisfonds, Stichting Het Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap Amsterdamsche Algem. Verz. Mij. voor uitkeering bij Overlijden Amsterdamsche Begrafenis Mij Amsterdamsche Begrafenis Sociëteiten, Alg. Amsterdamsche Begrafenis, Zieken, en Geneesk. Mij Amsterdamsche Mij. van Levensverz. (Afdeling Volksverzekeringen) Amsterdamsche Mij van Verz op het leven Amsterdamsche Natura Monuta Amsterdamsche Verzekeringsbank Stad Rotterdam Amstleven ANBV St.Andries (Ubbergen), Begrafenisfonds der Broederschap Het Anker, Mij van verzekering, (Amsterdam) 1911 Antverpia, Levensverz. Mij. Apollonia U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Ardanta, B.V. Arnhem, Levensverz. Mij. Arnhemsche Verz. Mij. Arona Assendelft, Begrafenisfonds

3 Assurance Liegeoise S.A. (Nederlandse portefeuille) Assurantieconcern Stad Rotterdam anno ASR Astra, Levensverz. Mij. Atlas Verz.-Mij. (Amsterdam) Aurora Levensverz. Mij. N.V. Nationaal Spaarfonds Aurora, Ned.-Indische Ver. tot Onderlinge Verzekering op het Leven Avenir, l' Avéro Leven U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Avero Leven Avéro Pensioen U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Avero Pensioen Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede) Banketbakkersvereniging, ver weduwenfonds (Den Helder) St.Barbara (Amsterdam), Liefdefonds St.Barbara (Geleen), Begrafenisfonds St.Barbara (Heemskerk), Begrafenisfonds St.Barbara van de Ver. de Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) Barnabas (Amsterdam) Begin en Einde, (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds Belangstelling in onze Stadgenooten (Schiedam), Begrafenisfonds Bergen op Zooms begrafenisfonds 1846 Berkhout, Begrafenisfonds Betaal- en Hulpkas (Amsterdam) 1861 Beynes, Begrafenisfonds (Haarlem) Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Ver. Stad Rotterdam Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) Bisdom Haarlem, fonds ubo (delft 1941) Nationaal Spaarfonds Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste Axent / Boeren en Tuinders Levensverzekeringen N.V. Interpolis Boerhaave, Rouwverzekering der Mij. Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. Spaarkas Bondsbelang, Onderlinge Waarborg Maatschappij Axent / Bossche Kasse, Begrafenisfonds Bouma (Oosterend), Het Onderling Begrafenisfonds P.J. Breda, Begrafenisfonds (1848) Broederband, Begrafenisfonds Broederhulp, Typografenver. (Nijmegen) De Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), Begrafenisbos Brouwershaven, Onderling Begrafenisfonds Burger Voorzorg (Harlingen), Vereeniging

4 Het Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht) Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836 Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering 1875 Levob Centraal Pensioenbureau Centrale Arbeiders Verzekerings Bank Centrale Levensverzekering Bank Centrale Levensverzekering Centrale Levensverzekeringbank Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond Centrale Spaarkas Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht) St.Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft) Cité Vie Nederland, La Compagnie Alliance Belge Compagnie d'assurances Générales sur la Vie (Nederlandse portefeuille) Compagnie Française d'assurances sur la Vie 'Le Phénix' (Parijs, Nederlandse portefeuille) Concordia Levensverzekering Confidentia, De Verzekerings Unie Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds La Continentale Mij. v. Levensverz. en Lijfr. (Driebergen) Coöperatief Verzekeringsfonds Avero Pensioen Coöperatieve Levensverzekering 1900 Coöperatieve Uitkeerings- en Begrafenis Vereniging ('s-gravenhage) Culemborg, Levensverzekering Maatschappij CV Avero Pensioen Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng) DLG Verzekeringen Unive Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart U.A. (Tiel) Monuta Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) 1844 Dordrecht, Levensverzekering Maatschappij Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) DOS (De Onderlinge Spaarkas) Draagt Elkanders Lasten (Assen) - Ardanta E.N. (Volksverzekering) E.R.K., N.V. Levensverz. Mij. Eagle Star Leven Falcon Leven De Econoom,

5 De Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De Eendracht, Ver. Onderling Begrafenisfonds (Aalsmeer) Axent / Eendracht Gelders begr. (Nijmegen) 1860 De Eendracht Onderlinge Begrafenis Ver. (Kampen) De Eendracht (Purmerend) Eendracht en liefde Begrafenisfonds (Cornjum) Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel) Monuta Eendracht maakt Macht (Avenhorn) Eendracht maakt Macht, Begrafenisfonds (Den Helder) Eendracht maakt macht, Begrafenisfonds (Warder) Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen) 1845 Eendracht maakt Macht, Onderling Begrafenisfonds (Zwolle) Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. bij Overl. der Ver. van personeel in dienst bij de Rijkswaterstaat onder de zinspreuk Eendragt maakt Macht, Fonds Eensgezindheid Begrafenisfonds (Wormerveer) Eerbied voor de ontslapenen Begrafenisfonds (Breda) Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds Axent / Eerste Hollandse Eerste Hollandse Levensverzekering Bank (Amsterdam) Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek Eerste Nederlandsche Eerste Nederlandsche Verz.-Mij. op het leven en tegen invaliditeit en ongelukken, Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) Eerste Rotterdamsche Eigen Hulp (Den Haag) Eigen Hulp, Onderl. Levensverz. (Den Haag) 1879 Eigen Woon, Hypothec. Credietb. ('s-gravenhage) Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar) De Elf Provinciën, De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.-Mij Elkander tot Steun Begrafenisfonds (Kruisland) St.Eloy 1875 Elvia Leven Zwitserse Levensverzekering Maatschappij Nieuwe Hollandse LLoyd ENNIA Levensverzekering Equitable (Nederlandse portefeuille) Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Equity & Law Levensverzekeringen AXA FBTO U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij FBTO Fides (Soest), Ned. Levensverz. Bank Flandria Belgisch, N.V. van Levensverz. en Lijfrente

6 Fonds De Roever Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-Onderofficieren Fonds steun bij Overlijden van de St. Voorzieningsfonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te 's-gravenhage Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten (Moordrecht) Fonds tot uitkeering bij overlijden van den Bond van Inspecteurs bij de Rotterdamsche Politie Fonds v.d. Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren, afdeling Amersfoort Francke en De Meester Fonds Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward) Gan Vie, Compagnie Française d'assurances sur la Vie AXA Gedenk te sterven (Gouda) 1771 Gedenk te sterven Begrafenisbus onder de zinspreuk (Makkum) Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) Geldersche Broederschap (Leiden) Gelduitzetting (Loon op Zand) Nationaal Spaarfonds Geneeskundig Weduwenfonds Generale Levensverzekeringsbank Genot door voorzorg Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Gildefonds (Amsterdam) 1936 Axent / Glas loopt ras, Mijn (Haarlem) Globe (Den Haag) 1903 De Globe De Goede Voorzorg (Schiermonnikoog), Pensioenfonds Gorinchem, Begrafenisfonds Stad Rotterdam Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. Stad Rotterdam 's-gravenhaagsch verzekerings fonds 1897 's-gravenhaagsche Levensverz mij 1918 's-gravenhage, Alg. Mij. van Verzekeringen Gresham Life Assurance Society Ltd. (Nederlandse portefeuille) Groene Land Zilveren Kruis / Yarden Groep Josi Levensverzekeringsmaatschappij Zurich Groningse Levensverzekeringsmaatschappij Ned Verzekeringsgroep Leven Groot Amsterdam Groot Bossche van Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp) 1845 Groot-Noordhollandse van Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en Lijfrente Groot-Schermer, Begrafenisfonds H.V.S. van Royal / Sun Alliance

7 H.V.S., N.V. Beleggings Mij. H.W.N., Uitkeeringsfonds bij overlijden Haagleven N.V., Levensverzekeringmaatschappij DELA Haagsche Verz. Sociëteit Bisdom Haarlem, Fonds UBO (Delft) 1914 Nationaal Spaarfonds Haarlem van 1873 N.V. Levensverz. Mij. Goudse Haarlemse Leven Axent / Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Onderlinge Haarlemsche Levensverz. Mij. Axent / Hasco Hasselt, Onderling Begrafenisfonds HAV Bank, N.V. Levensverzekering-Maatschappij Heden ik, morgen gij ('s-gravenhage), Begrafenisfonds Helder N.V. Volksverz. Mij. Heldersche Verz. Mij. 'De Onderneming', waaronder 'Memento Mori' Hellevoetsluis, Begrafenisbus Helpt Elkander (De Hen) Leven Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren Helpt Elkander (Nijmegen), Verzekering. Helpt Elkander (Sexbierum), Begrafenisfonds Helpt Elkander ('s-gravenhage), Levensverz.-Mij. Helpt Elkander (Zaandam), Fonds van Helpt U Zelven (Lochem), Begrafenisfonds Helvetia Levensverzekering Zurich Hengelo, Begrafenis Onderlinge Holda, Verz. Mij. De Holland, Mij. van Verz. op het Leven en bij Ziekte ('s-gravenhage) Holland, N.V. Levensverz. Mij. Holland van 1859, NV Verz Mij 1859 Holland-Amerika, Levens-, Inval- en Renteverz.-Mij. Hollandia (Delft) Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. Hollandsche Algemene Verz Bank (HAV) Hollandsche Assurantie Compagnie van Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem) 1863 Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen Hollandsche Spaarverzekering Mij Hollandse Verz Mij Axent / Levensverzekeringen van

8 Hoogkarspel, Begrafenisfonds Hoop, 's Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij- en Verbruiksver. Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij. Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz mij 1914 Horlogemakers Afdeeling Uitkeering bij overlijden van den Nederlandschen Bond van Hulp door Eendracht, weduwenfonds Hulp in nood, Alg. levensverz ubo (Rotterdam) 1885 Hulp in nood na den dood Begrafenisfonds (Rotterdam), Hulp leenigt den nood, Begrafenisfonds (Rotterdam) Ideaal Spaarkas (Utrecht) Verzekerings Unie Ieders Voordeel (Groningen), Begrafenisfonds Een IJsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds Inspecteurs bij de Rotterdamsche politie, fonds tot ubo Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam) 1966 Zwolsche Algemeene Intermed Levensverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Intern. Verz.-Mij. N.V. Legal / General Jan Truyenfonds Interpolis St.Joannes de Deo, Fonds voor uitkering bij overlijden (Den Helder) Johan de Witt, N.V. Verzekeringsmaatschappij Johan de Witt, Raadpensionaris St.Johannes de Deo, Onderlinge Mij Leven Johannes, Vereniging (Utrecht) Jong Nederland, Verzekering Bank (Amsterdam) 1909 Josef, Onderlinge Begrafenisbond (Zaandam) St.Joseph, Genootschap St.Joseph, Overijss/Geld Begraf Verz voor Katholieken (Enschede) Levob Josi Levensverz Mij NV, Groep Zurich Juventus, onderl. Verz mij (Amsterdam) 1887 Vereniging van Kantoorbedienden (Dordrecht) Vereniging van Kantoorbedienden (Rotterdam) Kantoorbedienden, Onderlinge Maatschappij Fonds der Vereeniging van Kennemerland, Alg. Maatschappij v. Verz. op het leven Kerkrade, Prot. Kerk. Begrafenis Ver. Kloppersingel Utrecht Monuta Kollectantengezelschap, alg Ned (Groningen) Kooger Doodenbos Kosmos (Zeist), Verzekeringsbank Krommenie, Onderling Begrafenisfonds Kwadijk, Begrafenisfonds

9 Leeft en Zorgt (Rotterdam), Algemeen Begrafenisfonds Leidsche Levensverz. Mij. Leidsche Mij. van verz. op het leven Let op Uw Einde (Charlois) Let op Uw Einde (Rotterdam) Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds Liefde en Eendracht, Begrafenis Vereeniging (Midlum) Liefde en Eendracht, Onderling Begrafenisfonds (Ried) Linnenweversbus (Delft) Lumen et Cibus St Barbara/Bijenkorf (Leeuwarden) De Maas, Levensverz. Mij. Maatschappij tot uitkering bij Overlijden Maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam) 1848 Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam) Maatschappij van Onderlinge Levensverz. (Amsterdam) Maatschappij van Voorzorg Amersfoortse Machpela, Onderlinge Levensverz. Mij. ('s-gravenzande) Axent / Maliesingel, Utrecht Axent / Meander Zorg Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Algemeen Melissant, Onderling Begrafenisfonds Memento Mori (Den Helder) 1902 Memento Mori, Alg. Friesch Begrafenisfonds Memento Mori, Begrafenisvereniging (Rotterdam) Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht) Mercator Leven FALCON Leven Mercurius, Handelsreizigersverzekeringen.(Groningen) Metallicus, Pensioenverzekeringsmaatschappij Ohra acob Meyersfonds St.Michiels of Bezemmakersbus Middelburgsch Begrafenisfonds Middelie, Begrafenisfonds Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag) Militaire Verzekerings-vereeniging Militairen beneden de rang van Officier Minerva (Antwerpen) Moira, Verzekeringsbank Axent / Mortier, Fonds N.V. Levensverzekering Maatschappij

10 Nationaal Uitvaart Fonds (Amsterdam) 1952 Nationaal Spaarfonds Nationale Crediet Vereniging NCV Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverzekering (maandpremie) Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverzekering (weekpremie) Nationale Levensverz. Bank N.V. (Rotterdam) Nationale Onderlinge Spaarkas De Nationale Spaarkas, De Eerste Ned. Kapitaal en Rente-verz. Mij. Nationale, Compagnie Anonyme d'assurances sur la Vie, La (Nederlandse portefeuille) NCV en NCV/NSL Nederland, Levens- en volksverzekering Bank (Bergen op Zoom) 1914 Nederland, NV Verz op het Leven (Amsterdam) 1858 Nederland, Vennootschap De Nederlanden van 1845, Levensverzekering Maatschappij 1845 De Nederlanden van 1870, Levensverz. Mij 1870 De Nederlanden van 1883, Verzekerings Bank 1883 Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enz Nederlanden, Alg. Uitkeringssoc. (Rotterdam) 1870 Nederlanden, Onderlinge Mij. van Verz. De (portefeuille te Haarlem) Nederlands Protestants Uitvaartfonds Axent / Nederlandsch Alg. onderl. begrafenisfonds (Den Haag) Nederlandsch Nationale Werkliedenver. (Den Helder) Nederlandsch Werkliedenfonds Nederlandsche Algemeene ('s-gravenhage) Nederlandsche Algemeene Verzekerings Bank Nederlandsche Bank van Verzekering Nederlandsche Bank van Levensverz. (Rotterdam) 1904 Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder) Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij. Nederlandsche Handelsreizigers Vereeniging Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds Nederlandsche Levensverz. en Lijfrentebank Nederlandsche Lloyd Levensverzekering Nederlandsche Maatschappij van Leven en Lijfrente (Utrecht) Nederlandsche Maatschappij van Verzekering Nederlandsche Maatschappij van Verzekering en Ziekenkas Nederlandsche Nationale Werklieden Vereeniging (Den Helder) Nederlandsche Pens.verz. voor werklieden 1883 Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met Nederlandsche Spaarkas (Utrecht)

11 De Nederlandsche Spaarkas Nederlandsche Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam) Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam) De Nederlandsche van Nederlandsche Vereeniging van Artsen-Automobilisten VVAA De Nederlandsche Verzekeringsbank Nederlandsche Verzekering Maatschappij (Utrecht 1868/1887) Nederlandsche Volksverz. bank (Amsterdam) 1908 Nederlandsche Zieken- en Begrafenis-Maatschappij ('s-gravenhage) Nederlandse Leeuw (Den Haag) 1907 Nederlands-Indische Levensv.- en Lijfrente-Maatschappij Neerlandia, Levensverz. Mij. New York (Ned Portefeuille) Nieuw Rotterdam Leven AXA Nieuw Welgelegen Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank Nieuwe Haagse verzekerings societeit 1901 Nieuwe Sociëteit van Voorzorg, Begrafenisfonds (Leiden) Nijmegen, Levensverzekering Maatschappij Nillmij van 1859, N.V. Levensverzekeringmaatschappij 1859 NOG/De Jong U.A. NOG/De Jong U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Nooden Begrafenisfonds Ned Verzekeringsgroep Noord Braband Waalwijk Nationaal Spaarfonds Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds 1892 Nationaal Spaarfonds Noord Brabant (Handelsreizigers te Tilburg) Noord Hollandsch Begrafenisfonds (Haarlem) 1873 Goudse Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum) Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverzekeringen 1919 Noord- en Zuid-Hollandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) Noord- en Zuid-Nederl. Levensverzekerings Bank Noord-Brabant, Handelsreizigersvereeniging Noord-Brabantsch Werkliedenfonds Noorden, Levensverz. Mij. Het Noorder Spaar- en Levensverzekeringmaatschappij Noord-Hollandsche Levensverzekering-Maatschappij Noord-Hollandsche Onderlinge Mij. van Levensverz. Norwich Union Life Insurance Society (Nederlandse portefeuille) NOVO-Leven U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Unive

12 NRG London Levensherverzekering Maatschappij Alhermij Nut der Maatschappij Nut van het Algemeen (Kampen), Begrafenisfonds der Mij Nut van het Algemeen (Leerdam), Begrafenisfonds Nut van het Algemeen ('s-gravenhage), Begrafenisfonds Nut van het Algemeen (Zierikzee) Nationaal Spaarfonds Nuts Levensverzekering van VSB NV Levensverzekering Maatschappij Eerste Hollandsche NVG Levensverzekeringmaatschappij Ned Verzekeringsgroep NVS Nieuwe Hollandse LLoyd O.H.V.M. (Amsterdam) Axent / OBF U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Avero Leven Officiers Ver. tot onderlinge Onderst. van nagelaten betr. (Bandoeng) Oldambt, Volksverzekeringsbank Olva, Levensverz. Mij. Olveh van 1879, Onderling Levensverz. Genootschap De Onderling Begrafenisfonds U.A. Interpolis Onderling Belang (Oude Tonge), Begrafenisfonds Onderling Belang (Leiden) Nationaal Spaarfonds Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ilp en Purmerend (Den Ilp), Begrafenisfonds Onderling Boerenverzekeringsfonds Avero Leven Onderling Hulpbetoon Onderling Hulpbetoon (Batavia), Onderwijzersfonds Het Onderling Levensverzekering-Genootschap, (De Olveh van 1879) 1879 Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Onderling Oosterhouts Begrafenisfonds Onderling verzorgd, Vennootschap Onderlinge Begrafenis Vereeniging Onderlinge Broederschap ('s-hertogenbosch) Onderlinge Hulp (Enschede) Onderlinge Hulp Begrafenisfonds (Minnertsga) Onderlinge Hulp (Ursum) Onderlinge Hulp Antillen (Enschede) Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Onderlinge Middenstands Levensverz. Mij. ('s-gravenhage) Nationaal Spaarfonds Onderlinge Spaarkas vh Koninkrijk der Nederlanden Onderlinge Steun Levensverzekering Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)

13 Onderlinge Uitkeeringskas (Loon op Zand) Nationaal Spaarfonds Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden(rotterdam) Onderlinge Verz. mij. tot UBO (Den Haag) 1836 Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), Levob Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum), Begrafenisfonds Het Ondersteuningsfonds (Yerseke) Onderwijzers in de Provincie Drenthe Onderwijzers in de Provincie Friesland Ons Aller Belang (Bandoeng), Ondersteuningsfonds Levob Ons Belang, Levensverzekering Levob Ontslapenen gewijd, Aan de (Bergen op Zoom) 1846 Ontslapenen gewijd, Aan de (Breda) 1848 Ooltgensplaat, Begrafenisfonds Oosten NVG Oosterhouts Begrafenisfonds Oost-Graftdijk, Begrafenisfonds Oostwoud, Begrafenisfonds Oostzaan van Oranje-Nassau Levensverzekering (Amsterdam) 1895 Organistenvereniging, Nederland Oud Onderofficieren, Fonds Oude Haagsche van Oude Zwolsche van Oudkarspel, Begrafenisfonds OVAS (Overlijdensfonds Amsterdamse Slagers) Overflakkee en Goedereede Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) Pantheon (Meppel) Yarden Patria Levensverzekeringsbank Patrimonium (Kampen), Begrafenisfonds Patrimonium (Zwolle) Patrimonium, Onderling Begrafenisfonds (Jaarsveld) PCU (Eindhoven) Nuva Pensioenrisico Centraal Beheer Petrus en Paulus (Soest) Verzekerings Unie St.Petrus, Verzekerings Maatschappij Pharus van 1919, Levensverzekerings Maatschappij 1919 Phénix (Ned), Compagnie Française d'ass. sur la Vie, Le Philantroop (Bolsward)

14 De Philantroop, Algemene Levensverzekerings Maatschappij Phoenix (Rotterdam) 1896 Phoenix, Levensverzekerings Mij. (Nederlandse portefeuille) Piëtas, Levensverzekering Maatschappij 1861 Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde) 1847 Plicht tot Recht (PTT-personeel Doorn) Precautia Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (Amsterdam) 1910 Probité Levensverzekerings Maatschappij (Alkmaar) 1884 Protestantsche Belangen Providentia Providentia, Handelsreizigersvereeniging (Amsterdam) Providentia, Levensverzekering Maatschappij UAP (Eindhoven) AXA Prudentia Levensverzekeringen 1863 Prudential Leven Fairgo PTT (Post, Telegraaf en Telefoonpersoneel in Nederland)(Amsterdam) 1835 Purmer, Begrafenisfonds RCL Stad Rotterdam Pensioenverzekering (Utrecht) Red U zelven (Grootebroek), Begrafenisfonds Reposa Axent / Residentia ROL Stad Rotterdam Römerfonds (Utrecht) Rotterdam, Levensverzekerings Bank 1894 Rotterdamsche Assurantie Comp. Royal Rotterdamsche Coöperatieve Vereniging voor Levensverzekeringen Stad Rotterdam Rotterdamsche Levensverzekerings Maatschappij en Voorschotbank 1893 Rotterdamsche Levensverzekerings Maatschappij Rotterdamsche Onderlinge Maatschappij van Levensverzekeringen Stad Rotterdam Rotterdamsche Societeit tot geldelijke Uitkering Bij Overlijden 1844 NVG Rotterdamsche Verzekerings Bank Rotterdamsche Verzekerings Bank 1898 Stad Rotterdam Rotterdamsche Verzekerings Bank 1902 Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSL S.B.O. Personeel der Nederlandsche Spoorwegen Schildersbegrafenisfonds

15 Bond van Nederlandsche.Schilderspatroons Amersfoortse Schoenmakersbus Seguridat Securitas, Levensverzekerings Mij. Sommelsdijk, Begrafenisfonds 1839 Sommelsdijksche Levensverzekerings Mij Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen Spaarbeleg Spierdijk, Begrafenisfonds Standaard 1906 De Sterfbos' (Uitgeest), Begrafenissociëteit Het Sticht, Verzekeringsbank 1898 Sun Alliance Royal / SunAlliance SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen Temperament des Humaniteit (Den Haag) 1914 Terminus, Begrafenisonderneming (Amsterdam) Tilburgsch Begrafenisfonds Tilburgsche Verzekerings Mij Tilburgsche Verzekeringsbank en Voorzorg Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn) De Toekomst (Antwerpen), Levensverzekering Mij. Toevlucht in den Nood (Leiden) Tot aller welzijn (Delft) Tot hulp der mensheid, Zieken- en begrafenisrisico (Leiden) 1846 Tot Nut der Maatshappij (Den Haag) Tot Nut en Voordeel (Delft) Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam) 1856 Tot Nut van 't Algemeen (Den Haag) 1833 Tot Nut van 't Algemeen (Kampen) Tot Nut van 't Algemeen (Leerdam) Ned Verzekeringsgroep Tot Nut van 't Algemeen (Rotterdam) 1846 Ned Verzekeringsgroep Tot Nut van 't Algemeen (Zierikzee) Tot Nut van 't Algemeen (Zutphen) Tot Nut van 't Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg Tot Voorzorg, Alg. Burger Sociëteit (België) Tot Voorzorg, Alg. Burger sociëteit (Rotterdam) Tot voorzorg van het Algemeen (Zwolle)

16 Jan Truyenfonds 1918 Interpolis Twee Verenigde Verzekerings Maatschappijen (Amsterdam) 1902 Tweede Hollandsche Mij. van Levensverzekeringen (Haarlem) 1878 Twenteleven, Levensverzekering Maatschappij Levob Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem) UBO (Uitkering bij overlijden)(utrecht) Axent / UBO (Utrecht) UBO (Wemeldingen) UBO (Wijdenes en Oosterleek) UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) UBO Ned. Rijkstelegraaf Axent / UBO Fonds van de Nederl. Bakkersbond UBO, N.V. Levensverzekering Maatschappij Axent / Uit Voorzorg Uit Voorzorg (Middelburg), Begrafenismij. Uit Voorzorg (Rotterdam) 1844 Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam) Unilife Assurance Group Legal / General Union (Parijs) AXA Union London (Onderdeel van Commercial Union) Unitas (Den Hoorn) Ursem, Begrafenisfonds Utrecht, Levensverzekering Maatschappij Utrechtsch Begrafenisfonds Utrechtsche Assurantiemij Utrechtsche Levensverzekering Mij. (Indische portefeuille) Utrechtsche Levensverzekering Mij. Utrechtsche Sociëteit voor Levensverzekeringen Utrechtsche Verzekerings Bank Nieuwe Hollandse LLoyd Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (Veendam) Vemaco (Verzekerings mij. der verbruikerscoöperatie) De twee Vereenigde Verzekerings Maatschappijen Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife Vero Pensioenverzekering Mij.(Rotterdam) Ohra Vesta Maatschappij van Levensverzekering (Arnhem) 1893 Victoria Verzekeringsbank Victoria Berlin (Nederlands Verzekerden) (Berlijn) Victoria-Vesta Levensverzekering Mij Vie d' Or Levob

17 Vios Werklieden Vereeniging Vios (Winschoten) Vita Levensverzekering Zurich Vitalis Levensverzekering Maatschappij 1886 Vlissingsch Onderling Begrafenisfonds Vlissingsche Begrafenisfonds De Volharding (Rotterdam )(Den-Haag) 1892 Voor en Door het Volk (Haarlem) Voordeel (Haren) Vooruit (Leiden) Vooruitgang (Amsterdam) 1893 Stad Rotterdam V.V.M. (Verenigde Verzekerings Maatschappijen) Societeit de Voorzorg (Amsterdam) 1836 Voorzorg (1888), Noord Brabantsch Meiereisch Begrafenisfonds Voorzorg, Verzekering bij overlijden 1895 Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Voorzorg is plicht (Lekkum), Begrafenisfonds De Vrijwillige Bijeenkomst, Begrafenisbus (Haarlem) Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem) Onderlinge Waarborg (Rotterdam) 1913 Conservatrix Waarborg (Utrecht) 1868 De Waarborg, Levensverzekering Mij. (Den-Haag) 1910 Warder, Begrafenisfonds Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) Weduwefonds, Vereeniging (onderafdeeling van de Ned. Bakkersvereeniging tot Onderlinge ondersteuning bij overlijden) Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland Weduwenbeurs (Bolsward) Weduwenbeurs van den Chr. Werkmansbond Axent / Weduwenfonds en Suppletiekas van den Chr. Werkmansbond Axent / Welzijn voor Allen (Amsterdam ) 1885 Wemeldinge Wereld (Dordrecht) Werklieden (Leiden) NSF Nationaal Spaarfonds Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag) Werkmansbond (Bloemendaal) 1904 Axent / Werkmansbond (Haarlem) Axent / Werkmansbond (Rotterdam) Axent / Werkmansbond (Utrecht) Axent /

18 Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) West-Friesch Begrafenisfonds (Hoorn) 1917 Westzaan,,Begrafenisfonds Wij leven om te zorgen (Rotterdam) Wijdenes en Oosterleek St.Willibrordus, Nederlandsche. Verzekerings Mij Verzekerings Unie Johannes de Wit 1902 Woerdense Levensverz 1965 WUH Zaandam,Begrafenisfonds Zaanlandsche Begrafenisfonds (Zaandijk) 1845 Zeemans Voorzorg (Harlingen) Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam) 1892 Axent / Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam), Leven. Mij Stad Rotterdam Zekerheid geeft rust (Tilburg) 1876 Zelandia, Onderling Begrafenisfonds (Middelburg),(België) 1852 Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn) 1845 Zierikzee, Begrafenisfonds Zilverenkruis Leven PVF Achmea pensioen Zijper Begrafenisfonds 1860 Zonder Baatzucht 1843 Zoom (Bergen op Zoom) 1881 Zorg en Hulp (Rotterdam) NSF Nationaal Spaarfonds Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Zorgt in den tijd (Leiden) Zuid Holland, NV Verzekerings Mij. (Den Haag) 1920 Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag ) 1892 Zuid Hollandse Uitkerings Societeit (Rotterdam) 1900 Zuid-Hollandsche Leven Mij. (Rotterdam) 1898 Zuid-Hollandsche Leven Mij. (Vianen) 1878 Zuid-Hollandsche Maatschappij voor Verzekering (Den Haag) 1898 Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam) Zutphen Begrafenisfonds Z.Z. (Ziekenzorg), Levensverzekering Maatschappij Z.Z Levensverzekerings mij

Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) Nieuwe Hollandsche Lloyd A&O, NV Leven Verz Delta Lloyd en Monuta Abbey Leven Zwolsche Algemeene

Nadere informatie

vroegere levensverzekeraar of begrafenisfonds Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, Lev. Mij Algemeene Begrafenis-Mij (Den Helder, 1868) Algemeene Friesche Levensverz mij

Nadere informatie

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Maatschappij Toetreding Adres Postcode en Woonplaats Aandachtsgebied Tel.nummer Rekeningnummer ABN AMRO Bank N.V. 1-10-2009

Nadere informatie

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de Naam voormalige organisatie A.A. ter Beek, Stichting Pensioenfonds A.B.O.P., Stichting Aanvullingspensioenfonds van de Aagrunol AAK, St. Psf. Aardappelen, Groenten en Fruit, St. Vroegpsf. voor de Groothandel

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Nummer archiefinventaris: 2.16.83 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AFSCHRIFT PER 2-5-2005 VAN HET REGISTER BEDOELD IN ARTIKEL 52, EERSTE LID, VAN DE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN 1992 (Wtk 1992) INDEX Afdeling I Afdeling II Afdeling III Afdeling

Nadere informatie

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,-

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,- VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen!

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Curiosa 1661 1662 kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Inzet 1661 Gestoken mahonie penanttafel, de poten verbonden door een zegel, met vitrine-opstand in Louis Quinze-stijl, ca. 1880 (Lengte 71

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER Menzis Overeenkomst Wijkverpleging 2015 1 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA Aegon naar ONVZ AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 80% tot 250, - per jaar tel: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50, -/ beh. tot 400, -

Nadere informatie

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf

Nadere informatie

Anthonis Sint Hubert. Velsen Zaandstad. Grave Mill Sint. 01-07-06 De Marne. Beverwijk Heemskerk. lichaam. Afvalinzameling Land van

Anthonis Sint Hubert. Velsen Zaandstad. Grave Mill Sint. 01-07-06 De Marne. <Onbekend> Beverwijk Heemskerk. lichaam. Afvalinzameling Land van Intergemeentelijk orgaan per 1-7-2004 Intergemeentelijk orgaan per 1-7-2008 Centrumgemeente Toegewezen aan gemeente Type orgaan Begindatum Wijzigingsdatum Einddatum Deelnemende gemeenten Ability/ Werkgemeenschap

Nadere informatie

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 750,- 4. Super Vip Bij 4: 85,-/

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend).

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend). Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 600,- 4. Super Vip Bij 4: 50,-/

Nadere informatie

N.V. Zilveren Kruis. Zorgverzekeringen N.V. OZF. Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Naamswijziging per 01-06- 2015

N.V. Zilveren Kruis. Zorgverzekeringen N.V. OZF. Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Naamswijziging per 01-06- 2015 en 3343 Tabblad Concern: koppeling tussen 3343 en ONVZ (concern) en Multizorg VRZ (inkoopconcern) 3311 Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV 3314 OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER

Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER Van Munnen & De Haan DIENSTENWIJZER Statutaire naam Van Munnen & De Haan Handelsnamen kantoor Van Munnen & De Haan Van Munnen & De Haan Wealth Management Pluijm Assurantie Passendhypotheekadvies.nl Passendpensioenadvies.nl

Nadere informatie