Oude naam jaar Nieuwe naam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oude naam jaar Nieuwe naam"

Transcriptie

1 Oude naam jaar Nieuwe naam A & M Levensverzekering (Rotterdam) Nieuwe Hollandse LLoyd A & O Levensverzekeringen Abbey Leven Zwolsche Algemeene Abiezer Begrafenis Rotterdam 1892 ABP Leven Loyalis Abri Levensverzekering Spaarkas ABVM Yarden A.G. Levensverzekeringen A.G. van Agis Leven en Monuta AGO Levensverzekering Maatschappij ALBOZ Levensverzekering Algemeen Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap 1885 Algemeen Amsterdamsch Begrafenis Sociëteit 1898 Algemeen Belang (Anna Paulowna) Algemeen Belang (Zunderdorp), Begrafenisfonds Algemeen Beleggings-Consortium Algemeen Friesch Begrafenisfonds Algemene Friesch Begrafenis fonds Memento Mori 1844 Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) Algemeen Nederlands Verzekerings fonds Algemeen Nederlandsch Verzekerings fonds (Amsterdam) Algemeen Noord-Hollandsch Mij. van Levensverz.Haarlem 1878 Algemeen Ziekenfonds Amsterdam A.Z.A. N.V. Levensverzekerings Mij Algemeen Spaarverzekering, N.V. De Kassen 1916 Algemeen Utrechtsche Mij. v. Geldelijke Uitkering. na Overlijden Algemene Groninger Levensverzekering Mij Algemene Verzekerings Mij.Adjuto Algemene Nederlands Verz fonds Algemene Nederlandsch Begrafenis fonds (Amsterdam) Algemene Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam) Algemene Noord-Hollandse Mij van Levensverz (Haarlem) 1878 Algemene Ziekenfonds Amsterdam AZA Algemene Ziekenfonds Amsterdam Lev Mij Algemene Begrafenismij (Den Helder ) 1868 Algemene Burger Sociëteit Rotterdamse Verzekering Societeit Algemene Friesche Levensverzekering-Maatschappij

2 Algemene Groninger Levens Mij 1859 Algemene Heldersche Verz. Mij. tot uitk. bij overlijden Algemene Levensverz. Bank Algemene Mij. van Levensverz. en Lijfrente Algemene Nederlandse Assurantie Mij 1914 Algemene Rotterdamsche Coöp Begraf Stad Rotterdam Algemene Rotterdamse Ver. ter uitk. van gelden Algemene Spaarverzekering (Den Haag ) 1907 Algemene Spaarverzekering 1916 Algemene Utrechtse Mij voor Geld Uitkering na Overlijden Alico S.A. Alkmaarse Begrafenisvereniging 1888 Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen (Den Bosch) American Life Euravie Levensverzekeringen Amethyst N.V., Levensverz. Mij. Amstelbank 1907 Amsterdam, Mij van Levensverzekering Amsterdam, N.V. Levensverz. Bank Amsterdams R.K. Begrafenisfonds, Stichting Het Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap Amsterdamsche Algem. Verz. Mij. voor uitkeering bij Overlijden Amsterdamsche Begrafenis Mij Amsterdamsche Begrafenis Sociëteiten, Alg. Amsterdamsche Begrafenis, Zieken, en Geneesk. Mij Amsterdamsche Mij. van Levensverz. (Afdeling Volksverzekeringen) Amsterdamsche Mij van Verz op het leven Amsterdamsche Natura Monuta Amsterdamsche Verzekeringsbank Stad Rotterdam Amstleven ANBV St.Andries (Ubbergen), Begrafenisfonds der Broederschap Het Anker, Mij van verzekering, (Amsterdam) 1911 Antverpia, Levensverz. Mij. Apollonia U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Ardanta, B.V. Arnhem, Levensverz. Mij. Arnhemsche Verz. Mij. Arona Assendelft, Begrafenisfonds

3 Assurance Liegeoise S.A. (Nederlandse portefeuille) Assurantieconcern Stad Rotterdam anno ASR Astra, Levensverz. Mij. Atlas Verz.-Mij. (Amsterdam) Aurora Levensverz. Mij. N.V. Nationaal Spaarfonds Aurora, Ned.-Indische Ver. tot Onderlinge Verzekering op het Leven Avenir, l' Avéro Leven U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Avero Leven Avéro Pensioen U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Avero Pensioen Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede) Banketbakkersvereniging, ver weduwenfonds (Den Helder) St.Barbara (Amsterdam), Liefdefonds St.Barbara (Geleen), Begrafenisfonds St.Barbara (Heemskerk), Begrafenisfonds St.Barbara van de Ver. de Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) Barnabas (Amsterdam) Begin en Einde, (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds Belangstelling in onze Stadgenooten (Schiedam), Begrafenisfonds Bergen op Zooms begrafenisfonds 1846 Berkhout, Begrafenisfonds Betaal- en Hulpkas (Amsterdam) 1861 Beynes, Begrafenisfonds (Haarlem) Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Ver. Stad Rotterdam Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) Bisdom Haarlem, fonds ubo (delft 1941) Nationaal Spaarfonds Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste Axent / Boeren en Tuinders Levensverzekeringen N.V. Interpolis Boerhaave, Rouwverzekering der Mij. Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. Spaarkas Bondsbelang, Onderlinge Waarborg Maatschappij Axent / Bossche Kasse, Begrafenisfonds Bouma (Oosterend), Het Onderling Begrafenisfonds P.J. Breda, Begrafenisfonds (1848) Broederband, Begrafenisfonds Broederhulp, Typografenver. (Nijmegen) De Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), Begrafenisbos Brouwershaven, Onderling Begrafenisfonds Burger Voorzorg (Harlingen), Vereeniging

4 Het Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht) Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836 Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering 1875 Levob Centraal Pensioenbureau Centrale Arbeiders Verzekerings Bank Centrale Levensverzekering Bank Centrale Levensverzekering Centrale Levensverzekeringbank Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond Centrale Spaarkas Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht) St.Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft) Cité Vie Nederland, La Compagnie Alliance Belge Compagnie d'assurances Générales sur la Vie (Nederlandse portefeuille) Compagnie Française d'assurances sur la Vie 'Le Phénix' (Parijs, Nederlandse portefeuille) Concordia Levensverzekering Confidentia, De Verzekerings Unie Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds La Continentale Mij. v. Levensverz. en Lijfr. (Driebergen) Coöperatief Verzekeringsfonds Avero Pensioen Coöperatieve Levensverzekering 1900 Coöperatieve Uitkeerings- en Begrafenis Vereniging ('s-gravenhage) Culemborg, Levensverzekering Maatschappij CV Avero Pensioen Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng) DLG Verzekeringen Unive Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart U.A. (Tiel) Monuta Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) 1844 Dordrecht, Levensverzekering Maatschappij Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) DOS (De Onderlinge Spaarkas) Draagt Elkanders Lasten (Assen) - Ardanta E.N. (Volksverzekering) E.R.K., N.V. Levensverz. Mij. Eagle Star Leven Falcon Leven De Econoom,

5 De Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De Eendracht, Ver. Onderling Begrafenisfonds (Aalsmeer) Axent / Eendracht Gelders begr. (Nijmegen) 1860 De Eendracht Onderlinge Begrafenis Ver. (Kampen) De Eendracht (Purmerend) Eendracht en liefde Begrafenisfonds (Cornjum) Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel) Monuta Eendracht maakt Macht (Avenhorn) Eendracht maakt Macht, Begrafenisfonds (Den Helder) Eendracht maakt macht, Begrafenisfonds (Warder) Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen) 1845 Eendracht maakt Macht, Onderling Begrafenisfonds (Zwolle) Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. bij Overl. der Ver. van personeel in dienst bij de Rijkswaterstaat onder de zinspreuk Eendragt maakt Macht, Fonds Eensgezindheid Begrafenisfonds (Wormerveer) Eerbied voor de ontslapenen Begrafenisfonds (Breda) Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds Axent / Eerste Hollandse Eerste Hollandse Levensverzekering Bank (Amsterdam) Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek Eerste Nederlandsche Eerste Nederlandsche Verz.-Mij. op het leven en tegen invaliditeit en ongelukken, Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) Eerste Rotterdamsche Eigen Hulp (Den Haag) Eigen Hulp, Onderl. Levensverz. (Den Haag) 1879 Eigen Woon, Hypothec. Credietb. ('s-gravenhage) Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar) De Elf Provinciën, De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.-Mij Elkander tot Steun Begrafenisfonds (Kruisland) St.Eloy 1875 Elvia Leven Zwitserse Levensverzekering Maatschappij Nieuwe Hollandse LLoyd ENNIA Levensverzekering Equitable (Nederlandse portefeuille) Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Equity & Law Levensverzekeringen AXA FBTO U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij FBTO Fides (Soest), Ned. Levensverz. Bank Flandria Belgisch, N.V. van Levensverz. en Lijfrente

6 Fonds De Roever Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-Onderofficieren Fonds steun bij Overlijden van de St. Voorzieningsfonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te 's-gravenhage Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten (Moordrecht) Fonds tot uitkeering bij overlijden van den Bond van Inspecteurs bij de Rotterdamsche Politie Fonds v.d. Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren, afdeling Amersfoort Francke en De Meester Fonds Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward) Gan Vie, Compagnie Française d'assurances sur la Vie AXA Gedenk te sterven (Gouda) 1771 Gedenk te sterven Begrafenisbus onder de zinspreuk (Makkum) Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) Geldersche Broederschap (Leiden) Gelduitzetting (Loon op Zand) Nationaal Spaarfonds Geneeskundig Weduwenfonds Generale Levensverzekeringsbank Genot door voorzorg Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Gildefonds (Amsterdam) 1936 Axent / Glas loopt ras, Mijn (Haarlem) Globe (Den Haag) 1903 De Globe De Goede Voorzorg (Schiermonnikoog), Pensioenfonds Gorinchem, Begrafenisfonds Stad Rotterdam Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. Stad Rotterdam 's-gravenhaagsch verzekerings fonds 1897 's-gravenhaagsche Levensverz mij 1918 's-gravenhage, Alg. Mij. van Verzekeringen Gresham Life Assurance Society Ltd. (Nederlandse portefeuille) Groene Land Zilveren Kruis / Yarden Groep Josi Levensverzekeringsmaatschappij Zurich Groningse Levensverzekeringsmaatschappij Ned Verzekeringsgroep Leven Groot Amsterdam Groot Bossche van Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp) 1845 Groot-Noordhollandse van Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en Lijfrente Groot-Schermer, Begrafenisfonds H.V.S. van Royal / Sun Alliance

7 H.V.S., N.V. Beleggings Mij. H.W.N., Uitkeeringsfonds bij overlijden Haagleven N.V., Levensverzekeringmaatschappij DELA Haagsche Verz. Sociëteit Bisdom Haarlem, Fonds UBO (Delft) 1914 Nationaal Spaarfonds Haarlem van 1873 N.V. Levensverz. Mij. Goudse Haarlemse Leven Axent / Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Onderlinge Haarlemsche Levensverz. Mij. Axent / Hasco Hasselt, Onderling Begrafenisfonds HAV Bank, N.V. Levensverzekering-Maatschappij Heden ik, morgen gij ('s-gravenhage), Begrafenisfonds Helder N.V. Volksverz. Mij. Heldersche Verz. Mij. 'De Onderneming', waaronder 'Memento Mori' Hellevoetsluis, Begrafenisbus Helpt Elkander (De Hen) Leven Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren Helpt Elkander (Nijmegen), Verzekering. Helpt Elkander (Sexbierum), Begrafenisfonds Helpt Elkander ('s-gravenhage), Levensverz.-Mij. Helpt Elkander (Zaandam), Fonds van Helpt U Zelven (Lochem), Begrafenisfonds Helvetia Levensverzekering Zurich Hengelo, Begrafenis Onderlinge Holda, Verz. Mij. De Holland, Mij. van Verz. op het Leven en bij Ziekte ('s-gravenhage) Holland, N.V. Levensverz. Mij. Holland van 1859, NV Verz Mij 1859 Holland-Amerika, Levens-, Inval- en Renteverz.-Mij. Hollandia (Delft) Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. Hollandsche Algemene Verz Bank (HAV) Hollandsche Assurantie Compagnie van Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem) 1863 Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen Hollandsche Spaarverzekering Mij Hollandse Verz Mij Axent / Levensverzekeringen van

8 Hoogkarspel, Begrafenisfonds Hoop, 's Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij- en Verbruiksver. Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij. Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz mij 1914 Horlogemakers Afdeeling Uitkeering bij overlijden van den Nederlandschen Bond van Hulp door Eendracht, weduwenfonds Hulp in nood, Alg. levensverz ubo (Rotterdam) 1885 Hulp in nood na den dood Begrafenisfonds (Rotterdam), Hulp leenigt den nood, Begrafenisfonds (Rotterdam) Ideaal Spaarkas (Utrecht) Verzekerings Unie Ieders Voordeel (Groningen), Begrafenisfonds Een IJsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds Inspecteurs bij de Rotterdamsche politie, fonds tot ubo Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam) 1966 Zwolsche Algemeene Intermed Levensverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Intern. Verz.-Mij. N.V. Legal / General Jan Truyenfonds Interpolis St.Joannes de Deo, Fonds voor uitkering bij overlijden (Den Helder) Johan de Witt, N.V. Verzekeringsmaatschappij Johan de Witt, Raadpensionaris St.Johannes de Deo, Onderlinge Mij Leven Johannes, Vereniging (Utrecht) Jong Nederland, Verzekering Bank (Amsterdam) 1909 Josef, Onderlinge Begrafenisbond (Zaandam) St.Joseph, Genootschap St.Joseph, Overijss/Geld Begraf Verz voor Katholieken (Enschede) Levob Josi Levensverz Mij NV, Groep Zurich Juventus, onderl. Verz mij (Amsterdam) 1887 Vereniging van Kantoorbedienden (Dordrecht) Vereniging van Kantoorbedienden (Rotterdam) Kantoorbedienden, Onderlinge Maatschappij Fonds der Vereeniging van Kennemerland, Alg. Maatschappij v. Verz. op het leven Kerkrade, Prot. Kerk. Begrafenis Ver. Kloppersingel Utrecht Monuta Kollectantengezelschap, alg Ned (Groningen) Kooger Doodenbos Kosmos (Zeist), Verzekeringsbank Krommenie, Onderling Begrafenisfonds Kwadijk, Begrafenisfonds

9 Leeft en Zorgt (Rotterdam), Algemeen Begrafenisfonds Leidsche Levensverz. Mij. Leidsche Mij. van verz. op het leven Let op Uw Einde (Charlois) Let op Uw Einde (Rotterdam) Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds Liefde en Eendracht, Begrafenis Vereeniging (Midlum) Liefde en Eendracht, Onderling Begrafenisfonds (Ried) Linnenweversbus (Delft) Lumen et Cibus St Barbara/Bijenkorf (Leeuwarden) De Maas, Levensverz. Mij. Maatschappij tot uitkering bij Overlijden Maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam) 1848 Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam) Maatschappij van Onderlinge Levensverz. (Amsterdam) Maatschappij van Voorzorg Amersfoortse Machpela, Onderlinge Levensverz. Mij. ('s-gravenzande) Axent / Maliesingel, Utrecht Axent / Meander Zorg Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Algemeen Melissant, Onderling Begrafenisfonds Memento Mori (Den Helder) 1902 Memento Mori, Alg. Friesch Begrafenisfonds Memento Mori, Begrafenisvereniging (Rotterdam) Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht) Mercator Leven FALCON Leven Mercurius, Handelsreizigersverzekeringen.(Groningen) Metallicus, Pensioenverzekeringsmaatschappij Ohra acob Meyersfonds St.Michiels of Bezemmakersbus Middelburgsch Begrafenisfonds Middelie, Begrafenisfonds Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag) Militaire Verzekerings-vereeniging Militairen beneden de rang van Officier Minerva (Antwerpen) Moira, Verzekeringsbank Axent / Mortier, Fonds N.V. Levensverzekering Maatschappij

10 Nationaal Uitvaart Fonds (Amsterdam) 1952 Nationaal Spaarfonds Nationale Crediet Vereniging NCV Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverzekering (maandpremie) Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverzekering (weekpremie) Nationale Levensverz. Bank N.V. (Rotterdam) Nationale Onderlinge Spaarkas De Nationale Spaarkas, De Eerste Ned. Kapitaal en Rente-verz. Mij. Nationale, Compagnie Anonyme d'assurances sur la Vie, La (Nederlandse portefeuille) NCV en NCV/NSL Nederland, Levens- en volksverzekering Bank (Bergen op Zoom) 1914 Nederland, NV Verz op het Leven (Amsterdam) 1858 Nederland, Vennootschap De Nederlanden van 1845, Levensverzekering Maatschappij 1845 De Nederlanden van 1870, Levensverz. Mij 1870 De Nederlanden van 1883, Verzekerings Bank 1883 Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enz Nederlanden, Alg. Uitkeringssoc. (Rotterdam) 1870 Nederlanden, Onderlinge Mij. van Verz. De (portefeuille te Haarlem) Nederlands Protestants Uitvaartfonds Axent / Nederlandsch Alg. onderl. begrafenisfonds (Den Haag) Nederlandsch Nationale Werkliedenver. (Den Helder) Nederlandsch Werkliedenfonds Nederlandsche Algemeene ('s-gravenhage) Nederlandsche Algemeene Verzekerings Bank Nederlandsche Bank van Verzekering Nederlandsche Bank van Levensverz. (Rotterdam) 1904 Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder) Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij. Nederlandsche Handelsreizigers Vereeniging Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds Nederlandsche Levensverz. en Lijfrentebank Nederlandsche Lloyd Levensverzekering Nederlandsche Maatschappij van Leven en Lijfrente (Utrecht) Nederlandsche Maatschappij van Verzekering Nederlandsche Maatschappij van Verzekering en Ziekenkas Nederlandsche Nationale Werklieden Vereeniging (Den Helder) Nederlandsche Pens.verz. voor werklieden 1883 Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met Nederlandsche Spaarkas (Utrecht)

11 De Nederlandsche Spaarkas Nederlandsche Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam) Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam) De Nederlandsche van Nederlandsche Vereeniging van Artsen-Automobilisten VVAA De Nederlandsche Verzekeringsbank Nederlandsche Verzekering Maatschappij (Utrecht 1868/1887) Nederlandsche Volksverz. bank (Amsterdam) 1908 Nederlandsche Zieken- en Begrafenis-Maatschappij ('s-gravenhage) Nederlandse Leeuw (Den Haag) 1907 Nederlands-Indische Levensv.- en Lijfrente-Maatschappij Neerlandia, Levensverz. Mij. New York (Ned Portefeuille) Nieuw Rotterdam Leven AXA Nieuw Welgelegen Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank Nieuwe Haagse verzekerings societeit 1901 Nieuwe Sociëteit van Voorzorg, Begrafenisfonds (Leiden) Nijmegen, Levensverzekering Maatschappij Nillmij van 1859, N.V. Levensverzekeringmaatschappij 1859 NOG/De Jong U.A. NOG/De Jong U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Nooden Begrafenisfonds Ned Verzekeringsgroep Noord Braband Waalwijk Nationaal Spaarfonds Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds 1892 Nationaal Spaarfonds Noord Brabant (Handelsreizigers te Tilburg) Noord Hollandsch Begrafenisfonds (Haarlem) 1873 Goudse Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum) Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverzekeringen 1919 Noord- en Zuid-Hollandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) Noord- en Zuid-Nederl. Levensverzekerings Bank Noord-Brabant, Handelsreizigersvereeniging Noord-Brabantsch Werkliedenfonds Noorden, Levensverz. Mij. Het Noorder Spaar- en Levensverzekeringmaatschappij Noord-Hollandsche Levensverzekering-Maatschappij Noord-Hollandsche Onderlinge Mij. van Levensverz. Norwich Union Life Insurance Society (Nederlandse portefeuille) NOVO-Leven U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Unive

12 NRG London Levensherverzekering Maatschappij Alhermij Nut der Maatschappij Nut van het Algemeen (Kampen), Begrafenisfonds der Mij Nut van het Algemeen (Leerdam), Begrafenisfonds Nut van het Algemeen ('s-gravenhage), Begrafenisfonds Nut van het Algemeen (Zierikzee) Nationaal Spaarfonds Nuts Levensverzekering van VSB NV Levensverzekering Maatschappij Eerste Hollandsche NVG Levensverzekeringmaatschappij Ned Verzekeringsgroep NVS Nieuwe Hollandse LLoyd O.H.V.M. (Amsterdam) Axent / OBF U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Avero Leven Officiers Ver. tot onderlinge Onderst. van nagelaten betr. (Bandoeng) Oldambt, Volksverzekeringsbank Olva, Levensverz. Mij. Olveh van 1879, Onderling Levensverz. Genootschap De Onderling Begrafenisfonds U.A. Interpolis Onderling Belang (Oude Tonge), Begrafenisfonds Onderling Belang (Leiden) Nationaal Spaarfonds Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ilp en Purmerend (Den Ilp), Begrafenisfonds Onderling Boerenverzekeringsfonds Avero Leven Onderling Hulpbetoon Onderling Hulpbetoon (Batavia), Onderwijzersfonds Het Onderling Levensverzekering-Genootschap, (De Olveh van 1879) 1879 Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Onderling Oosterhouts Begrafenisfonds Onderling verzorgd, Vennootschap Onderlinge Begrafenis Vereeniging Onderlinge Broederschap ('s-hertogenbosch) Onderlinge Hulp (Enschede) Onderlinge Hulp Begrafenisfonds (Minnertsga) Onderlinge Hulp (Ursum) Onderlinge Hulp Antillen (Enschede) Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Onderlinge Middenstands Levensverz. Mij. ('s-gravenhage) Nationaal Spaarfonds Onderlinge Spaarkas vh Koninkrijk der Nederlanden Onderlinge Steun Levensverzekering Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)

13 Onderlinge Uitkeeringskas (Loon op Zand) Nationaal Spaarfonds Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden(rotterdam) Onderlinge Verz. mij. tot UBO (Den Haag) 1836 Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), Levob Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum), Begrafenisfonds Het Ondersteuningsfonds (Yerseke) Onderwijzers in de Provincie Drenthe Onderwijzers in de Provincie Friesland Ons Aller Belang (Bandoeng), Ondersteuningsfonds Levob Ons Belang, Levensverzekering Levob Ontslapenen gewijd, Aan de (Bergen op Zoom) 1846 Ontslapenen gewijd, Aan de (Breda) 1848 Ooltgensplaat, Begrafenisfonds Oosten NVG Oosterhouts Begrafenisfonds Oost-Graftdijk, Begrafenisfonds Oostwoud, Begrafenisfonds Oostzaan van Oranje-Nassau Levensverzekering (Amsterdam) 1895 Organistenvereniging, Nederland Oud Onderofficieren, Fonds Oude Haagsche van Oude Zwolsche van Oudkarspel, Begrafenisfonds OVAS (Overlijdensfonds Amsterdamse Slagers) Overflakkee en Goedereede Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) Pantheon (Meppel) Yarden Patria Levensverzekeringsbank Patrimonium (Kampen), Begrafenisfonds Patrimonium (Zwolle) Patrimonium, Onderling Begrafenisfonds (Jaarsveld) PCU (Eindhoven) Nuva Pensioenrisico Centraal Beheer Petrus en Paulus (Soest) Verzekerings Unie St.Petrus, Verzekerings Maatschappij Pharus van 1919, Levensverzekerings Maatschappij 1919 Phénix (Ned), Compagnie Française d'ass. sur la Vie, Le Philantroop (Bolsward)

14 De Philantroop, Algemene Levensverzekerings Maatschappij Phoenix (Rotterdam) 1896 Phoenix, Levensverzekerings Mij. (Nederlandse portefeuille) Piëtas, Levensverzekering Maatschappij 1861 Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde) 1847 Plicht tot Recht (PTT-personeel Doorn) Precautia Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (Amsterdam) 1910 Probité Levensverzekerings Maatschappij (Alkmaar) 1884 Protestantsche Belangen Providentia Providentia, Handelsreizigersvereeniging (Amsterdam) Providentia, Levensverzekering Maatschappij UAP (Eindhoven) AXA Prudentia Levensverzekeringen 1863 Prudential Leven Fairgo PTT (Post, Telegraaf en Telefoonpersoneel in Nederland)(Amsterdam) 1835 Purmer, Begrafenisfonds RCL Stad Rotterdam Pensioenverzekering (Utrecht) Red U zelven (Grootebroek), Begrafenisfonds Reposa Axent / Residentia ROL Stad Rotterdam Römerfonds (Utrecht) Rotterdam, Levensverzekerings Bank 1894 Rotterdamsche Assurantie Comp. Royal Rotterdamsche Coöperatieve Vereniging voor Levensverzekeringen Stad Rotterdam Rotterdamsche Levensverzekerings Maatschappij en Voorschotbank 1893 Rotterdamsche Levensverzekerings Maatschappij Rotterdamsche Onderlinge Maatschappij van Levensverzekeringen Stad Rotterdam Rotterdamsche Societeit tot geldelijke Uitkering Bij Overlijden 1844 NVG Rotterdamsche Verzekerings Bank Rotterdamsche Verzekerings Bank 1898 Stad Rotterdam Rotterdamsche Verzekerings Bank 1902 Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSL S.B.O. Personeel der Nederlandsche Spoorwegen Schildersbegrafenisfonds

15 Bond van Nederlandsche.Schilderspatroons Amersfoortse Schoenmakersbus Seguridat Securitas, Levensverzekerings Mij. Sommelsdijk, Begrafenisfonds 1839 Sommelsdijksche Levensverzekerings Mij Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen Spaarbeleg Spierdijk, Begrafenisfonds Standaard 1906 De Sterfbos' (Uitgeest), Begrafenissociëteit Het Sticht, Verzekeringsbank 1898 Sun Alliance Royal / SunAlliance SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen Temperament des Humaniteit (Den Haag) 1914 Terminus, Begrafenisonderneming (Amsterdam) Tilburgsch Begrafenisfonds Tilburgsche Verzekerings Mij Tilburgsche Verzekeringsbank en Voorzorg Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn) De Toekomst (Antwerpen), Levensverzekering Mij. Toevlucht in den Nood (Leiden) Tot aller welzijn (Delft) Tot hulp der mensheid, Zieken- en begrafenisrisico (Leiden) 1846 Tot Nut der Maatshappij (Den Haag) Tot Nut en Voordeel (Delft) Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam) 1856 Tot Nut van 't Algemeen (Den Haag) 1833 Tot Nut van 't Algemeen (Kampen) Tot Nut van 't Algemeen (Leerdam) Ned Verzekeringsgroep Tot Nut van 't Algemeen (Rotterdam) 1846 Ned Verzekeringsgroep Tot Nut van 't Algemeen (Zierikzee) Tot Nut van 't Algemeen (Zutphen) Tot Nut van 't Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg Tot Voorzorg, Alg. Burger Sociëteit (België) Tot Voorzorg, Alg. Burger sociëteit (Rotterdam) Tot voorzorg van het Algemeen (Zwolle)

16 Jan Truyenfonds 1918 Interpolis Twee Verenigde Verzekerings Maatschappijen (Amsterdam) 1902 Tweede Hollandsche Mij. van Levensverzekeringen (Haarlem) 1878 Twenteleven, Levensverzekering Maatschappij Levob Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem) UBO (Uitkering bij overlijden)(utrecht) Axent / UBO (Utrecht) UBO (Wemeldingen) UBO (Wijdenes en Oosterleek) UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) UBO Ned. Rijkstelegraaf Axent / UBO Fonds van de Nederl. Bakkersbond UBO, N.V. Levensverzekering Maatschappij Axent / Uit Voorzorg Uit Voorzorg (Middelburg), Begrafenismij. Uit Voorzorg (Rotterdam) 1844 Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam) Unilife Assurance Group Legal / General Union (Parijs) AXA Union London (Onderdeel van Commercial Union) Unitas (Den Hoorn) Ursem, Begrafenisfonds Utrecht, Levensverzekering Maatschappij Utrechtsch Begrafenisfonds Utrechtsche Assurantiemij Utrechtsche Levensverzekering Mij. (Indische portefeuille) Utrechtsche Levensverzekering Mij. Utrechtsche Sociëteit voor Levensverzekeringen Utrechtsche Verzekerings Bank Nieuwe Hollandse LLoyd Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (Veendam) Vemaco (Verzekerings mij. der verbruikerscoöperatie) De twee Vereenigde Verzekerings Maatschappijen Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife Vero Pensioenverzekering Mij.(Rotterdam) Ohra Vesta Maatschappij van Levensverzekering (Arnhem) 1893 Victoria Verzekeringsbank Victoria Berlin (Nederlands Verzekerden) (Berlijn) Victoria-Vesta Levensverzekering Mij Vie d' Or Levob

17 Vios Werklieden Vereeniging Vios (Winschoten) Vita Levensverzekering Zurich Vitalis Levensverzekering Maatschappij 1886 Vlissingsch Onderling Begrafenisfonds Vlissingsche Begrafenisfonds De Volharding (Rotterdam )(Den-Haag) 1892 Voor en Door het Volk (Haarlem) Voordeel (Haren) Vooruit (Leiden) Vooruitgang (Amsterdam) 1893 Stad Rotterdam V.V.M. (Verenigde Verzekerings Maatschappijen) Societeit de Voorzorg (Amsterdam) 1836 Voorzorg (1888), Noord Brabantsch Meiereisch Begrafenisfonds Voorzorg, Verzekering bij overlijden 1895 Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Voorzorg is plicht (Lekkum), Begrafenisfonds De Vrijwillige Bijeenkomst, Begrafenisbus (Haarlem) Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem) Onderlinge Waarborg (Rotterdam) 1913 Conservatrix Waarborg (Utrecht) 1868 De Waarborg, Levensverzekering Mij. (Den-Haag) 1910 Warder, Begrafenisfonds Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) Weduwefonds, Vereeniging (onderafdeeling van de Ned. Bakkersvereeniging tot Onderlinge ondersteuning bij overlijden) Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland Weduwenbeurs (Bolsward) Weduwenbeurs van den Chr. Werkmansbond Axent / Weduwenfonds en Suppletiekas van den Chr. Werkmansbond Axent / Welzijn voor Allen (Amsterdam ) 1885 Wemeldinge Wereld (Dordrecht) Werklieden (Leiden) NSF Nationaal Spaarfonds Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag) Werkmansbond (Bloemendaal) 1904 Axent / Werkmansbond (Haarlem) Axent / Werkmansbond (Rotterdam) Axent / Werkmansbond (Utrecht) Axent /

18 Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) West-Friesch Begrafenisfonds (Hoorn) 1917 Westzaan,,Begrafenisfonds Wij leven om te zorgen (Rotterdam) Wijdenes en Oosterleek St.Willibrordus, Nederlandsche. Verzekerings Mij Verzekerings Unie Johannes de Wit 1902 Woerdense Levensverz 1965 WUH Zaandam,Begrafenisfonds Zaanlandsche Begrafenisfonds (Zaandijk) 1845 Zeemans Voorzorg (Harlingen) Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam) 1892 Axent / Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam), Leven. Mij Stad Rotterdam Zekerheid geeft rust (Tilburg) 1876 Zelandia, Onderling Begrafenisfonds (Middelburg),(België) 1852 Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn) 1845 Zierikzee, Begrafenisfonds Zilverenkruis Leven PVF Achmea pensioen Zijper Begrafenisfonds 1860 Zonder Baatzucht 1843 Zoom (Bergen op Zoom) 1881 Zorg en Hulp (Rotterdam) NSF Nationaal Spaarfonds Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Zorgt in den tijd (Leiden) Zuid Holland, NV Verzekerings Mij. (Den Haag) 1920 Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag ) 1892 Zuid Hollandse Uitkerings Societeit (Rotterdam) 1900 Zuid-Hollandsche Leven Mij. (Rotterdam) 1898 Zuid-Hollandsche Leven Mij. (Vianen) 1878 Zuid-Hollandsche Maatschappij voor Verzekering (Den Haag) 1898 Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam) Zutphen Begrafenisfonds Z.Z. (Ziekenzorg), Levensverzekering Maatschappij Z.Z Levensverzekerings mij

Reaal Reaal 1868 Tiel Utrecht RVS Aegon. Tiel Utrecht

Reaal Reaal 1868 Tiel Utrecht RVS Aegon. Tiel Utrecht Om het u gemakkelijk te maken met uw speurtocht naar uw oude polissen kunt u op deze site een lijst vinden van verzekeringsmaatschappijen die vroeger bestonden. Achter de naam vind u de verzekerings maatschappij

Nadere informatie

Overzicht Oude verzekeraars

Overzicht Oude verzekeraars Overzicht Oude verzekeraars Oude naam Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abbey Leven Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892 Abri Levensverz. Adjuto,

Nadere informatie

Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892

Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892 Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abbey Leven Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892 Abri Levensverz. Adjuto, Alg. Verz. Mij. A.G. Levensverz. A.G.

Nadere informatie

vroegere levensverzekeraar of begrafenisfonds Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, Lev. Mij Algemeene Begrafenis-Mij (Den Helder, 1868) Algemeene Friesche Levensverz mij

Nadere informatie

Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) Nieuwe Hollandsche Lloyd A&O, NV Leven Verz Delta Lloyd en Monuta Abbey Leven Zwolsche Algemeene

Nadere informatie

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen

Nadere informatie

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Achmea Zorg, samengesteld uit: Onderling Medisch Steunfonds (Shell) [Noordwijk, opgericht 1952; oz 1952] overdracht portefeuille 2006. Zorgverzekeraar OZF [Hengelo, opgericht

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992

De Nederlandsche Bank NV Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 De Nederlandsche Bank NV Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Overzicht afgifte en intrekking van verklaringen op grond van artikel 176 van de Wet toezicht kredietwezen 1993 In de tweede helft van

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Financiële Instellingen aansluitdatum tot 1 juli 2013

Financiële Instellingen aansluitdatum tot 1 juli 2013 Datum Srt Naam Instelling Postbus/adres Nr Postcode Plaats 06-2003 1-jun-03 Efi ABN AMRO Bank N.V. Postbus 283 1000 EA Amsterdam 1-jun-03 Kri ABN AMRO Bank N.V. Postbus 283 1000 EA Amsterdam 1-jun-03 Kri

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA Aegon naar ONVZ AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 80% tot 250, - per jaar tel: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50, -/ beh. tot 400, -

Nadere informatie

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Maatschappij Toetreding Adres Postcode en Woonplaats Aandachtsgebied Tel.nummer Rekeningnummer ABN AMRO Bank N.V. 1-10-2009

Nadere informatie

NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1

NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1 NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1 423 Coöperatieve Rabobanken BA (aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA te Utrecht) AAGUS Financial Services Group N.V. Amersfoort

Nadere informatie

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,-

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,- VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Gaat u een lijfrentekapitaal oversluiten naar een Rabo ToekomstRekening of Rabo GoudenHanddrukRekening? Dan heeft de overdragende aanbieder altijd een ondertekend

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 750,- 4. Super Vip Bij 4: 85,-/

Nadere informatie

vergoedingen op basis van medische behandelingen!

vergoedingen op basis van medische behandelingen! Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 750,- Agis Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend).

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend). Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 600,- 4. Super Vip Bij 4: 50,-/

Nadere informatie

Woekermeldpunt Vereniging Woekerpolis.nl. Een analyse van de eerste 20.000 meldingen

Woekermeldpunt Vereniging Woekerpolis.nl. Een analyse van de eerste 20.000 meldingen Woekermeldpunt Vereniging Woekerpolis.nl Een analyse van de eerste 20.000 meldingen 24 oktober 2014 Inleiding Op 9 oktober 2014 opende de Vereniging Woekerpolis.nl een meldpunt voor woekerpolisgedupeerden.

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

Overzicht Ziektekostenverzekeraars in Nederland 1900-2006

Overzicht Ziektekostenverzekeraars in Nederland 1900-2006 Overzicht Ziektekostenverzekeraars in Nederland 1900-2006 Naam Begin zkv. Oprichting Eindjaar Overname/Faillissement Vorm Vestigingsplaats Bijzonderheden Verzekering Maatschappij van Geneeskundige Behandeling

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Herplaatsing wegens misstelling in Stcrt. 1999, 24 (pagina 16 e.v.) Overzicht afgifte en intrekking van verklaringen op grond van artikel 176 van de Wet toezicht

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Vragen? Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur.

Vragen? Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur. Avéro Achmea Gatwickstraat 1 1043 GK Amsterdam Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Welkom! U hebt besloten om uw zorgverzekering voor 2007 bij Avéro Achmea onder te brengen. Om uw overstap te vereenvoudigen,

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 Uit: Staatscourant 25 november 2004, nr. 228 / pag. 18 1 FI Verklaringen op grond van artikel 176 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2003 zijn op rond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf

Nadere informatie

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) Nieuwe Naam A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen

Nadere informatie

Overzicht verzekeraars

Overzicht verzekeraars 1 De Friesland Zorgverzekeraar Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden 7084 058-2913590 2 IZZ 9015 09000274 3 AGIS 8939 033-4456825 4 Nedarco vng 8959 5 Interpolis 6 Het Groene land 3312 7 College voor

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam organisatie (Opvolger) Naam Rechtopvolger s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

www.independer.nl 10-10-2006 1

www.independer.nl 10-10-2006 1 www.independer.nl 10-10-2006 1 Inkomen Hoger dan 50.000 euro Profiel bestaande hypotheek Verzekerd bedrag 200.000 op 1 levens Maatschappij premie maandpremie Looptijd 25 jaar Premie per maand Bouwfonds

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008 Aan: Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden Afzender: Capgemini C.c.: Ref.: Betreft: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo Datum: 18 september 2008 Inleiding Door Capgemini is er voor de derde keer aan

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015

3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015 en en per 23 december 2014 3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015 en per 07 november 2014 3344 intwente Zorgverzekeraar Nieuwe label DSW. Toegevoegd

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

; Koninklijke Bibliotheek 9 Bijblad van de landbouw-courant Wageningen UR Library

; Koninklijke Bibliotheek 9 Bijblad van de landbouw-courant Wageningen UR Library De Aabode: dagblad voor Helmond en omstreken waarin opgenomen Nieuws- en advertentieblad voor 1 Helmond en omstreken 1944-1944 RHC Eindhoven 2 Algemeen Indisch Dagblad 1947-1948 NIOD 3 Algemeen Nederlandsch

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008.

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008. Aan: Betreft: Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo Afzender: Capgemini Datum: 26 november 2008 Inleiding Om inzicht te krijgen in het elektronisch

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Lijst oude en nieuwe verzekeraars: Deze lijst bevat een overzicht van oude verzekeringsmaatschappijen met daarnaast hun nieuwe rechtsopvolgers.

Lijst oude en nieuwe verzekeraars: Deze lijst bevat een overzicht van oude verzekeringsmaatschappijen met daarnaast hun nieuwe rechtsopvolgers. Lijst oude en nieuwe verzekeraars: Deze lijst bevat een overzicht van oude verzekeringsmaatschappijen met daarnaast hun nieuwe rechtsopvolgers. Oude verzekeraar Nieuwe verzekeraar s- Gravenhaagsche Algemene

Nadere informatie

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging en Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 3330 Aevitae (Goudse) Aevitae (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 8995 Caresco (Goudse) Caresco (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 en

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Trickle down in de stad

Trickle down in de stad Trickle down in de stad Roderik Ponds (RUG/Atlas) ponds@atlasvoorgemeenten.nl Gerard Marlet (RUG/Atlas) Harry Garretsen (RUG) Clemens van Woerkens (Atlas) & de steden Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 2. Bestuur.. 4 3. Bezwaarcommissie 4 4. Secretariaat.. 4 5. Aanvragen... 5 6. Uitkeringen... 9 7. ICHEIC/VS...

1. Inleiding... 2 2. Bestuur.. 4 3. Bezwaarcommissie 4 4. Secretariaat.. 4 5. Aanvragen... 5 6. Uitkeringen... 9 7. ICHEIC/VS... JAARVERSLAG 2008 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding.... 2 2. Bestuur.. 4 3. Bezwaarcommissie 4 4. Secretariaat.. 4 5. Aanvragen... 5 6. Uitkeringen... 9 7. ICHEIC/VS... 13 Bordewijklaan 4 Postbus 91475

Nadere informatie

Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland 1 Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland Voorlopig besluit tot herindeling van de gemeenten in classes als gevolg van het besluit van de generale synode d.d. april 2016 inzake het rapport

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes

Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes 10 Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes Kleine Synode 23 november 2016 KS 16-15 Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes als gevolg van het besluit van de generale synode d.d.

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars, Ziekenfondsen in Nederland gesorteerd op plaats, D. Rigter, 11-5-2009. Jaar van oprichting

Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars, Ziekenfondsen in Nederland gesorteerd op plaats, D. Rigter, 11-5-2009. Jaar van oprichting Plaats Ziekenfonds Jaar van oprichting Aardenburg Ziekenfonds voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen 1933 Achtkarspelen Onderling ziekenfonds te Surhuisterveen 1895 Alkmaar Algemeen Ziekenfonds voor Alkmaar

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Aevitae Plus pakket Top pakket Vip pakket 80% tot max. 200 per kalenderjaar

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum ost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2017 Amersfoort

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt September 2017 Schouwburg het Park, Hoorn 15-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 16-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 17-9-2017 19:30 DeLaMar Theater

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum Oost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2015 Amersfoort

Nadere informatie

Jaarverslag Inleiding. 1 of 9 21/03/ :20. Inleiding. Bestuur. Bezwaarcommissie. Secretariaat. Aanvragen. Uitkeringen ICHEIC

Jaarverslag Inleiding. 1 of 9 21/03/ :20. Inleiding. Bestuur. Bezwaarcommissie. Secretariaat. Aanvragen. Uitkeringen ICHEIC 1 of 9 21/03/2015 23:20 Jaarverslag 2006 Inleiding Bestuur Bezwaarcommissie Secretariaat Aanvragen Uitkeringen ICHEIC Inleiding De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken SJOA is voortgekomen uit

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011.

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Acupunctuur Shiatsu Tuina Aevitae Plus 80% tot maximaal 250, per jaar x x x Top Maximaal 400, per jaar

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie

NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN. - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde. 75% tot max. 250,- per persoon per kalenderjaar.

NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN. - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde. 75% tot max. 250,- per persoon per kalenderjaar. ZORGVERZEKERAAR VOORWAARDEN VOOR VERGOEDING zoals vermeld in de polisvoorwaarden ( voor alle pakketten, tenzij anders vermeld) Achmea Zorg - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP of Beter Af Plus

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu

Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu ABN AMRO Aegon Fit Fit vergoedingen (alleen door arts) Aevitae Vip 80% tot max. 50,- tot max. 250,- per jaar Maximaal 50,- tot maximaal 400,- per jaar Maximaal 50,- tot maximaal 400,- per jaar Agis Compactpolis

Nadere informatie

Lijst 18 Anti Europa Partij

Lijst 18 Anti Europa Partij Lijst 18 Anti Europa Partij De Anti Europa Partij heeft in alle kieskringen een kandidatenlijst ingediend, die niet identiek is in de verschillende kieskringen. Dit betekent dat deze partij in heel Nederland

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Ik heb het zo goed mogelijk samengesteld, maar vraag het voor de zekerheid altijd even nu bij de betreffende

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu Tuina

Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu Tuina Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Let op: het eigen risico geldt niet voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering zoals acupunctuur, shiatsu en tuina. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen

Nadere informatie

Tarieven eerstelijnsbehandelingen logopedie per oktober 2015. Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA

Tarieven eerstelijnsbehandelingen logopedie per oktober 2015. Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA 4000 Behandeling logopedie 30,00 4001 Behandeling incl. uittoeslag 40,10 4010 Telefonische zitting 15,00 4102 Eenmalig

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Grafische Bond

Nederlandse Katholieke Grafische Bond Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Grafische Bond Archiefnummer: 1208 Archiefnaam: RKGB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Convenant Administratiekosten

Convenant Administratiekosten Convenant Administratiekosten De vergoeding conform het convenant is verschuldigd voor nieuwe zaken en voor nog niet afgewikkelde zaken per 1 april 2005 en voor later toetreders geldt de datum van inschrijving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5743 15 februari 2016 Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank N.V.

Nadere informatie