Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen"

Transcriptie

1 Oude polissen levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) Nieuwe Hollandsche Lloyd A&O, NV Leven Verz Delta Lloyd en Monuta Abbey Leven Zwolsche Algemeene Abiëzer (Hulpe), Begraf. Rotterdam opg ABP Leven Loyalis Abri Aegon Spaarkas N.V. ABVM Yarden AG Leven AG van 1824 AGIS LEVEN Delta Lloyd en Monuta AGO ALBOZ Levensverzekering NV ALG, Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) Algemeen Amsterdamsch Begr. Soc Algemeen Belang (Anna Paulowna) Algemeen Belang (Zunderdorp), Begraf. Algemeen Beleggings-Consortium Algemeen Friesch Begraf fonds Algemeen Friesch Begraf fonds Memento Mori (1844) Algemeen Nederlands Verz fonds Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) Algemeen Nederlandsch Verzekeringsfonds (A'dam) Algemeen Noord-Holl. Mij van Levensverz (Haarlem, 1878) Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (leven) Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (overlijden) Algemeene Begrafenis-Mij (Den Helder, 1868) Algemeene Friesche Levensverz mij Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859) Algemeene Heldersche Verz. Mij (1871) Algemeene Levensverz. Bank NV Algemeene Mij van Levensverz. en Lijfrente (1880) Algemeene Nederlandsche Assurantie Mij (1914)

2 Algemeene Rotterdamsche Coöp Begraf. Stad Rotterdam Algemeene Sliedrechtse ver tot Wederk verz (1903) Onderling Fonds Sliedrecht Algemeene Spaarverzekering (Den Haag, 1907) Algemeene Spaarverzekering (kassen 1916/1928) Algemeene Utrechtsche Mij v.geld Uitk na Overlijden Algemene Burger Soc, Rott verz. Soc. Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van gelden Algemene Levensherverzekering Alhermij Maatschappij Alico SA Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888) Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch) American Life Euravie Levensverz. Amethyst Amstelbank (1907) Amsterdam NV, Levensverz. Mij Amsterdam, Levensverzekering Bank NV Amsterdam, Mij van Levensverzekering Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) Amsterdamsch RK Begr. Fonds, St het Amsterdamsche Alg Verz mij voor uitk bij overlijden (1866) Amsterdamsche Begraf. Soc. 1898, Alg Amsterdamsche Begrafenis Mij Amsterdamsche Begrafenis, Zieken en Geneesk. Mij Amsterdamsche Mij van Levensverz. (afd. Volksverz) Delta Lloyd Amsterdamsche Mij van Verz op het leven Amsterdamsche Natura Monuta, Dela, Yarden Amsterdamsche Verzekeringsbank Stad Rotterdam Amstleven Delta Lloyd ANBV Andries (Ubbergen), Begraf.fonds der Broedersch., St Anker, Mij van verzekering Het (Amsterdam, 1911) Antverpia (Roosendaal, 1888) Apollonia Ardanta

3 Arnhem, Levensverz. Mij Arnhemsche Verz. Mij Delta Lloyd Arona (leven) Arona (overlijden) Artsen, Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor OLMA Assendelft, Begraf. Fonds Assurance Liégeoise (Ned. portefeuille) Astra Levensverz. Mij (Utrecht, 1926) Atlas Verz. mij (Amsterdam) Aurora Levensverz. Mij NSF (Nationaal Spaarfonds) Aurora, Ned-Indische Ver tot Onderl. Verz. o/h leven Avenir, l' Avéro Leven AVVL* Yarden AXA Equity & Law Axa Leven Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede) Banketbakkersvereniging, ver weduwenfonds (Den Helder) Barbara (Amsterdam), Liefdesfonds St Barbara (Geleen), Begrafenisfonds St Barbara (Heemskerk), begrafenisfonds St Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barnabas (Amsterdam) Delta Lloyd Begin en Einde (Leeuwarden) Ond. Begraf. Belangstelling in onze Stadgenoten (Schiedam) Beon Leven Interpolis Bergen op Zooms begrafenisfonds (1846) Berkhout, Begrafenisfonds Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861) Beynes (Haarlem) Bezemmakersbus (Delft) Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Stad Rotterdam Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) NSF (Nationaal Spaarfonds) Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste Axent/ Boeren en Tuinders Levensverz (Den Haag, 1918) Interpolis

4 Boerhaave, Rouwverz der mij (Den Haag, 1907) Boerhaave, Spaarkassen Ond. Waarb. Mij Bondsbelang, Ond. Waarb. Mij Axent/ Bossche Kasse Bouma (Oosterend), Ond. Begraf. P.J. Breda, Begrafenisfonds (1848) Broederband (Deventer) Broederhulp, Typografenver. (Nijmegen) Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem) Brouwershaven, Begrafenisfonds Bureau van Groepsverzekering Nationale Nederlanden Burger Voorzorg (Harlingen) Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht) Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836 Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen Burgerlijke Ambtenaren opger. in 1875, Lev. Genootsch. Levob BVZ Leven Leidsche BVZ Natura Yarden C.L.A.V.E. Excell Life Centraal Beheer Leven Centraal Beheer Pensioen Centraal Pensioenbureau Centrale Arbeiders Verz. Bank N.V. (leven) Centrale Arbeiders Verz. Bank N.V. (overlijden) Centrale Levensverz. N.V., De (leven) Centrale Levensverz. N.V., De (overlijden) Centrale Levensverzekering Bank Centrale Levensverzekeringsbank N.V., De (leven) Centrale Levensverzekeringsbank N.V., De (overlijden) Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (leven) Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (overlijden) Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht) Centrale Spaarkas Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St Christelijke Onderlinge Uitvaartvereniging (Leeuwarden) Jelsumerhof Cité Vie Nederland, La Clemens, Ned. Natura Verz, St. Yarden

5 Compagnie Alliance Belge Compagnie d'assurances Générales sur la Vie (Ned) Compagnie Francaise d'ass.sur la Vie Le Phénix (Ned) Concordia (leven) Concordia (overlijden) Confidentia Verzekerings Unie Constance et Fidèle (Semarang) Continentale mij van Levensverz. en Lijfrente Coöperatie PC (Amsterdam) Later Coöperatief Verzekeringsfonds (Leeuwarden) Avéro Pensioen Coöperatieve Levensverzekering (1900) Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. (Den Haag) Cronos NVG Culemborg Cuvon Yarden CV Avéro Pensioen Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842) Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng) DLG Verzekeringen Unive Leven Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel) Monuta Leven Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) Dordrecht, Levensverz. Mij (1873) Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) DOS (De Onderlinge Spaarkas) Draagt Elkanders Lasten, Assen Amev-Ardanta DVZ N, Katwijk Eagle Star Leven Falcon Leven EBO Monuta Leven Econoom Edele Voorzorg Eendracht (Aalsmeer) Axent/ Eendracht (Kampen) Eendracht (Purmerend) Eendracht en liefde Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel), Door Monuta Leven Eendracht maakt Macht (Avenhorn)

6 Eendracht maakt macht (Den Haag, 1944) Eendracht maakt Macht (Den Helder) Eendracht maakt Macht (Zwolle) Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder) Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845) Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen, 1860) Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend) Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum) Eendragt maakt Magt Eensgezindheid (Wormerveer, 1877) Eerbied voor de ontslapenen Eerste Apeldoornsche Begrafenisfonds Monuta Eerste Bloemendaalsche Axent/ Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds Axent/ Eerste Holl. Levensverzek. Bank NV (A.dam) Eerste Hollandse Eerste Levensverz. Geneesk. O.(A.dam, 1901) Eerste Nederlandsche Eerste Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) Eerste Rotterdamsche (Rotterdam, 1896) Eigen Hulp (Den Haag) Eigen Hulp, Onderl.Levensverz.(Den Haag, 1879) Eigen Woon, Hypothec.Credietb. ('s-gravenhage) Einde bekroont ons Doel Elf Provinciën Elkander tot Steun Eloy van 1875 Elvia Leven Nw Holl Lloyd Elvia Leven Zwitserse Nw Holl Lloyd EN (Volksverzekering) ENNIA Equitable Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Equity & Law Axa leven ERK leven FairGo FBTO Leven FBTO U.A.

7 Fides (Soest, 1908) Flandria, Belgische mij van levensverz Fonds De Roever Fonds steun bij Overlijden (schoenwinkeliers) Fonds tot uitk. Bij overlijden vd Bond v Inspecteurs Fonds tot uitk. Van Begrafeniskosten (Moordrecht) Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud- Onderofficieren Francke en De Meester Fonds Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward, 1925) Friesland, Natura Nuvema Gan Vie Axa leven GBA Levob Gedenk te sterven (Gouda, 1771) Gedenk te sterven (Makkum) Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) 1916 Gelders Broederschap (Leiden, 1744) Gelduitzetting (Loon op Zand) NSF (Nationaal Spaarfonds) Geneeskundig Weduwenfonds (1891) Generale Levensverzekeringsbank (Amsterdam, 1903) Genot door voorzorg (Den Haag, 1855) Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Gildefonds (Amsterdam, 1936) Axent/ Glas loopt ras, mijn (Haarlem) Globe (Den Haag, 1903) Goede Voorzorg (Schiermonnikoog) Gorinchem, Begrafenisfonds Stad Rotterdam Gorinchemse Onderlinge Verz. Stad Rotterdam GOV Stad Rotterdam Gravenhaagsch verz fonds (1897) Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) Gravenhaagsche Levensverz mij (1918) Gravenhage (Alg Mij van Levensverz) Gregoriusvereniging (Utrecht) Gresham Life Assurance Society Ltd. Groene Land Groep Josi Leven Zürich Groningse Levensverzekeringmaatschappij NVG

8 Groot Amsterdam Groot Bossche van 1838 Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp, 1845) Groot-Noordhollandsche van 1845 Groot-Schermer Haagleven Dela Haagsche Verz. Sociëteit Haarlem van 1873 Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bisdom NSF (Nationaal Spaarfonds) Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Haarlemsche Leven Axent/ Hasco Delta Lloyd Hasselt, Begrafenisfonds HAV Bank Heden ik, morgen gij Helder Heldersche Verz. Mij. De Onderneming Hellevoetsluis Helpt Elkander (De Hen) Helpt Elkander (Nijmegen) Helpt Elkander (Sexbierum) Helpt Elkander ('s-gravenhage) Helpt Elkander (Zaandam) Helpt U Zelven Helvetia Zürich Hengelo Holda Holland ('s-gravenhage) Holland N.V. Leven Holland van 1859, NV Verz. Mij Holland-Amerika Hollandia (Delft) Hollandsch Utrechtsche Hollandsche Algemene Verz Bank (HAV) Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem, 1863) Hollandsche Sociëteit van Levensverz Delta Lloyd Hollandsche Spaarverzekering Mij Hollandse Verz Mij Axent/ Hoogkarspel, Plaatselijk Begrafenisfonds (1913)

9 Hoop, 's-gravenhaagsche Coöp Bakkerij- en Verbruiksver. Hoorn, Onderl.Levensverz.Mij (1899) Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz mij (1914) Hoornsche Begrafenisfonds (1849) Horlogemakers Hulp door Eendracht, weduwenfonds Hulp in nood na den dood (R'dam) Begr.fonds Hulp in nood, alg. levensverz ubo (Rotterdam, 1885) / Hulp leenigt den nood, begrafenisfonds (Rotterdam, 1859) HUVA Hooghenraed HVS van 1808 Avero Benelux HVS, N.V.Beleggings Mij HWN, Uitk fonds bij overlijden Ideaal Spaarkas (Utrecht) Verzekerings Unie Ieders Voordeel (Groningen) Begr fonds, Een IJsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds In Pace Dela + Aegon Inspecteurs bij de R'damsche politie, fonds tot ubo Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (A'dam, 1966) Zwolsche Algemeene Intermed Levensverz Intern Verz Mij Legal & General Jan Truyenfonds Interpolis Joannes de Deo (Den Helder) St Joannes de Deo, RK uitkeringsfnds (Den Haag, 1899) Johan de Witt NV Verz Mij (Tilburg) Johan de Witt, Raadpensionaris (1902) Johannes de Deo, Onderl Mij, St Johannes, Vereniging (Utrecht) Jong & Comp, De (leven) Jong & Comp, De (overlijden) Jong Nederland, Verzekering Bank (A'dam, 1909) Joseph, Genootschap St Joseph, Overijss-Geld Begraf Verz voor Kath. St.(Enschede) Levob Josi Levensverz mij NV, Groep Zürich Jozef (Zaandam), Onderl Begrafenisbond Juventus, onderl. Verz mij (A'dam, 1887)

10 Kantoorbedienden (R'dam), Ver van Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver van Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht) Kennemerland, Alg Mij v. Verz op het leven (1898) Kerkrade, Prot Kerk Begrafenis Ver Kloppersingel, Utrecht Monuta Leven Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen) Kooger Doodenbos Kosmos (Zeist) NV Verz Bank (1862) Krommenie, Onderl Begrafenisfonds Kwadijk, Begrafenisfonds Leeft en Zorgt (R'dam) Alg Begrafenisfonds (1877) Leeniging bij smart is balsem voor het hart (1846) Leidsche Levensverz Mij Leidsche Mij van verz op het leven (1901) Let op Uw Einde (Charlois) Let op Uw Einde (R'dam) Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds Levob Uitvaart Aegon nabestaanden Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis Ver Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fonds Linnenweversbus (Delft) LPU Aegon nabestaanden Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara / Bijenkorf Maas, Verzekeringsbank de Maas. NV Levensverz Mij, De (1925) Maatschappij tot uitkering bij Overlijden Maatschappij van Levensverz (A'dam) Maatschappij van Levensverz (R'dam, 1835) Maatschappij van Onderl Levensverz (A'dam, 1848) Maatschappij van Onderl Levensverz (A'dam, 1902) Maatschappij van Voorzorg Amersfoortse Machpela ('s-gravenzande) Onderl Levensverz Mij Axent/ Maliesingel, Utrecht Axent/Aegon Natura Meander Zorg Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg

11 (R'dam, 1828) Melissant, Onderl Begrafenisfonds Memento Mori (Den Helder, 1902) Memento Mori (Groningen) NVG Leven Memento Mori (Zeist) NVG Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds (1844) Memento Mori, Helderse Begraf. (Den Helder, 1871) Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht) Memento Mori,begrafenisvereniging (R'dam) Mercator Leven NV Falcon Leven Mercurius (Groningen),Handelsreizigersverz Metallicus, NV Pensioenverz mij OHRA Leven Meyersfonds, Jacob Michiels of Bezemmakersbus, St Middelburgsch Begrafenisfonds (1863) Middelharnis Interpolis Middelie, Begrafenisfonds Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag) Mijn glas loopt ras (Haarlem) Militaire Verzekerings-vereeniging Militairen beneden de rang van Officier Minerva (Antwerpen) Moira, NV Verzekeringsbank Axent/ Mortier, Fonds Nationaal Uitvaart Fonds (A'dam, 1952) NSF (Nationaal Spaarfonds) Nationale Crediet Vereniging NCV Tiel Utrecht Verzekerd Sparen Nationale Levensverz Bank (Aleen afd. Volksverz) (weekpremie) Nationale Levensverz Bank (Alleen afd. Volksverz) (maandpremie) Nationale Levensverz Bank NV (R'dam) Nationale Onderlinge Spaarkas (Utrecht, 1918) Nationale Spaarkas,De eerste Ned kapitaal (1898) Nationale,Comp Anonyme d'ass sur la Vie, La NAVO Monuta Leven NCV Tiel Utrecht Verzekerd Sparen NCV-NSL Tiel Utrecht Verzekerd Sparen Nederland, Levens- en volksverz bank (Bergen oz,1914) Nederland, NV Verz op het Leven (A'dam, 1858)

12 Nederland, Vennootschap Nederlanden (1889, 1903, 1904, enz) Nederlanden van 1845 Nederlanden van 1870 Nederlanden van 1883, Verzekeringsbank (Den Haag) Nederlanden,Onderl Mij van Verz (Haarlem, 1915) Nederlands Protestants Uitvaartfonds Axent/ Nederlandsch Nationale Werkliedenver. (Den Helder) Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883) Nederlandsche Alg onderl begraf (Den Haag) Nederlandsche Algemeene ('s-gravenhage, 1844) Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A'dam, 1896) Nederlandsche Bank van Levensverz (R'dam, 1904) Nederlandsche Bank van Verzekering (A'dam, 1901) Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder) Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij (R'dam,1918) Nederlandsche Handelsreizigers Ver Nederlandsche Leeuw (Den Haag,1907) Nederlandsche Leven,Zieken- en Begrafenisfonds (1849) Nederlandsche Levensverz en Lijfrentebank (1893) Nederlandsche Lloyd Levensverz NV Delta Lloyd Nederlandsche Mij van Leven en Lijfrente (Utrecht, 1916) Nederlandsche Mij van Verz en Ziekenkas (1906) Nederlandsche Mij van Verzekering (1899) Nederlandsche Nat Werklieden Ver (Den Helder) Nederlandsche Natura Yarden Nederlandsche Pens.verz voor werklieden (1883) Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) Tiel Utrecht Verzekerd Sparen Nederlandsche Spaarkas NV Nederlandsche Spaarverz van Katholieken (A'dam) Nederlandsche Spoorwegen (A'dam)

13 Nederlandsche van 1894, De Nederlandsche Ver van Artsen-Automobilisten VVAA Nederlandsche Verz Mij (Utrecht, 1868/1887) Nederlandsche Verzekeringsbank (A'dam, 1867) Nederlandsche Volksverz bank (A'dam, 1908) Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag, 1843) Nederlandse Begrafenisverzekering Nederlandse Begrafenisverzekering BV tevenlo NV Enschede Ned-Indische Levensv-en Lijfrente Mij Neerlandia, Levensverz Mij (1893) New York (Ned portefeuille) Nieuw Rotterdam Leven NV Axa leven Nieuw Welgelegen BV Nieuwe Eerste Ned Verzekeringsbank Nieuwe Haagse verz soc (1901) Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) Begr Nijmegen, Levensverz Mij Nillmij van 1859 NOG (leven) NOG (overlijden) NOG/De Jong (leven) NOG/De Jong (overlijden) Noord Braband NSF (Nationaal Spaarfonds) Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) NSF (Nationaal Spaarfonds) Noord Brabant (handelsreizigers te Tilburg) Noord Brabant Handelsreizigersvereeniging Noord Brabantsch Werkliedenfonds Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fonds Noord en Zuid Ned. Levensverz.Bank (1905) Noord Hollandsch Begrafenisfonds (1873 te Haarlem) Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Alkmaar) Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum) Noord Hollandsche Leven Mij NV Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverz (1919) Noorden Begrafenisfonds (1936) NVG Noorden Leven (1902)

14 Noorder Spaar- Levensverz Tiel Utrecht Verzekerd Sparen Norwich Union Nationale Nederlanden NOVO Unive Leven NRG Postbank + Alhermij NRG London Interpolis Leven Nut der Maatschappij Nut van het Algemeen Belang (1919 te Den Haag) Nut van het Algemeen Belang (Kampen) Nut van het Algemeen Belang (Leerdam) Nut van het Algemeen Belang (Zierikzee) NSF (Nationaal Spaarfonds) Nuts Begrafenisfonds VSB Nuts Levensverzekering van 1848 VSB Nuts Levensverzekering, Stichting VSB NUVA/Meppel Yarden NVG Uitvaart* Aegon nabestaanden NVS Nieuwe Hollandsche Lloyd OBF OHRA Pensioen OHRA Leven OHVM (Amsterdam) Axent/ Oldambt (Delfzijl) Olva 1919 Olveh (1879) (Onderling Levensverz Genootschap) Onderling Begrafenisfonds te Middelharnis Interpolis Onderling Belang (Den Ilp, landsmeer, Purmerland ) Onderling Belang (Leiden) NSF (Nationaal Spaarfonds) Onderling Belang 1906 (Oude Tonge) Onderling Boerenverzekeringsfonds Onderling Hulpbetoon (Utrecht) Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Onderling Verzorgd (Amsterdam) Onderlinge Begrafenis Vereeniging Onderlinge Broederschap (Den Bosch) Onderlinge Hulp (Minnertsga) Onderlinge Hulp (Ursum) Onderlinge Hulp Antillen, Enschede Onderlinge Hulp, (Zwolle) Axent Aegon Onderlinge Hulp, Enschede Amev-Ardanta Onderlinge Middenstands Levensverz Mij NSF (Nationaal Spaarfonds) Onderlinge Spaarkas v/h Koninkrijk de Nederlanden

15 Onderlinge Steun (personeel overheidsdiensten) Onderlinge Steun Levensverz Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle) Onderlinge Uitkeringskas (Loon op Zand) NSF (Nationaal Spaarfonds) Onderlinge Vereeniging tot geldeijke uitkeering bij overlijden Onderlinge Verz mij tot ubo (Den Haag, 1836) Onderlinge Voorzorg (Amersfoort) Levob Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum) Ondersteuningsfonds (Yerseke) Onderwijzers in de Provincie Drenthe (Assen) NOG Onderwijzers in de Provincie Friesland Ons Aller Belag (Bandoeng) Levob Ons Belang Levob Ontslapenen gewijd, aan de (Bergen op Zoom, 1846) Ontslapenen gewijd, aan de (Breda, 1848) Ooltgensplaat Ooltgensplaat, Begafenisfonds Oosten NVG Oosterhouts Begrafenisfonds Oost-Graftdijk, Begrafenisfonds Oostwoud Oostwoud, Begrafenisfonds Oostzaan van 1887 Oranje-Nassau (1895) Nationale Nederlanden Organistenvereniging, Ned. Oud Onderofficieren, fonds Oude Haagsche (1836) Oudkarspel Oudkarspel, begrafenisfonds OVAS (Overlijdensfonds ver Amsterdamse Slagers) Overflakkee en Goedereede Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) Pantheon, Meppel Yarden Patria Patrimonium (Kampen) Patrimonium (Zwolle) Patrimonium, Ond begrafenisfonds (Jaarsveld) PC 171 PCU, Eindhoven Yarden

16 Pensioencentrale Pensioenrisico Petrus en Paulus (Soest) Verzekerings Unie Petrus, Verz Mij Sint PGGM Leven* Careon Leven Pharus (1919) Phénix (Ned) Compagnie Francaise d'ass.sur la Vie, Le Philantroop (Bolsward) Phoenix (Rotterdam, 1896) Piëtas (Utrecht, 1861) Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde, 1847) Plicht tot Recht (PTT personeel) (Doorn) Precautia Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A'dam, 1910) Probité (Alkmaar, 1884) Protestantsche Belangen Protestantse Belangen Providentia Axa Leven Providentia (Amsterdam) betr Handelsreizigersvereeniging Prudentia (1863) Prudential PTT (Amsterdam, 1835) Purmer Purmer, Begrafenisfonds RCL Stad Rotterdam Reaal Leven (uitkeringen bij in leven zijn) Reaal Pensioen Red u Zelven (Grootebroek) Reposa Axent/ Residentia ROL Stad Rotterdam Römerfonds Rotterdam Levensverz Bank (1894) Rotterdamsche Assurantie Comp Allianz Ned Rotterdamsche Coöperatieve Ver. Voor levensverz. Stad Rotterdam Rotterdamsche Levensverz- en voorschotbank (1893) Rotterdamsche Levensverz Maatschappij

17 Rotterdamsche Ond. Maatsch van Levensverz (1885) Stad Rotterdam Rotterdamsche Soc. Tot geldelijke UBO (1844) NVG Rotterdamsche Verzekerings Bank (1898) Stad Rotterdam Rotterdamsche Verzekerings Bank (1902) Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten Royal & Sun Leven Avero Benelux Royal Nederland Leven Allianz Ned Saaiwerkersbus (Delft) Samenwerkende Spaarkassen NCW - NSL Tiel Utrecht Verzekerd Sparen SBO (Spoorwegen) Schildersbegrafenisfonds Schilderspatroons, Bond van Ned Amersfoortse Schoenmakersbus Securitas (1904) Nationale Nederlanden Seguridat Nationale Nederlanden Sommelsdijk, Begrafenisfonds (1839) Sommelsdijksche (1913) Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen Spaarbeleg Kas Spaendonck Leven Interpolis Leven Spierdijk Spierdijk, Begrafenisfonds Standaard (1906) Sterfbos (Uitgeest) Sticht, Verz Bank het (1898) Sun Alliance Avero Benelux SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen Tiel Utrecht Verzekerd Sparen Temperament des Humaniteit (Den Haag, 1914) Terminus Begrafenis te Amsterdam Tiel Utrecht Tilburg's Verz bank Tilburgsch Begrafenisfonds Tilburgsche (1901) Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn) Toekomst (Antwerpen) Toevlucht in den Nood (Leiden) Tot Aller Welzijn (Delft) Tot hulp der mensheid, zieken- en begraf.risico (Leiden, 1846) Tot Nut der Maatschappij (Den Haag) Tot Nut en Voordeel (Delft)

18 Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam, 1856) Tot Nut van't Algemeen (Den Haag, 1833) Tot Nut van't Algemeen (Kampen) Tot Nut van't Algemeen (Leerdam) Tot Nut van't Algemeen (Rotterdam, 1846) Tot Nut van't Algemeen (Zierikzee) Tot Nut van't Algemeen (Zutphen) Tot Nut van't Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg Tot Voorzorg van 't Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg, algemeen burger soc. (Rotterdam) Truyenfonds, Jan (1918) Twee verenigde verz mijen (Amsterdam, 1902) Tweede Hollandsche (Haarlem, 1878_ Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem, 1920) UAP UAP PROVIDENTIA UBO (Ned. Rijkstelegraaf) UBO (Wemeldinge) UBO (Wijdenes en Oosterleek) UBO Leven, Uitkering bij Overlijden (Utrecht) UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) Uit Voorzorg Uit Voorzorg (Middelburg, 1849) Uit Voorzorg (Rotterdam, 1844) Uitkeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders Unilife Assurance Group Union Londen (Onderdeel van Commercial Union) Union Paris, l' Unitas (Den Hoorn) Ursem, Begrafenisfonds Utrecht Utrechtsch Begrafenisfonds Utrechtsche Assurantie-mij Utrechtsche Levensverz Maatschappij Utrechtsche Levensverz Mij (Indische portefeuille) Utrechtse Sociëteit voor Levensverzekeringen NVG NVG Interpolis Axa leven Axa leven Axent/ Legal & General Delta Lloyd Axa leven Delta Lloyd

19 Utrechtse Verzekerings Bank Nieuwe Hollandsche Lloyd Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (Veendam) Vemaco (verz mij der verbruikerscoöperatie) Vereenigde Verz. Maatschappijen, De twee Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife Axent/ Vero (Rotterdam) OHRA Leven Vesta (Arnhem, 1893) Victoria Victoria (Berlijn) Nationale Nederlanden Victoria Vesta Vie d'or TwenteLeven VIOS (Winschoten) Vita Zurich Vitalis (1886) Vlissing's Onderlinge Begrafenisfonds (1851) Vlissingsch Onderling Begrafenisfonds Vlissingsche Begrafenisfonds Volharding (Den haag) Volharding (Rotterdam, 1882) Voor en door het Volk (Haarlem) Voordeel (Haren) Vooruit (Leiden) Vooruit, N.V. Verz.mij (Den Haag) Vooruitgang (1893) Stad Rotterdam Vooruitgang is ons doel (Den Burg) Voorzorg (1836), Amsterdamsche Societeit de) Voorzorg (1888), Nrd Brabantsch Meiereisch Begr.fonds Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Voorzorg is plicht (Lekkum) Voorzorg, Verzekering bij overlijden (1895) Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem) Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) Vrijwillige Liefdebeurs Onderlinge van 1719 VVM (Vereenigde Verz. Maatschappijen) Waarborg (Den Haag, 1910) Waarborg (Rotterdam, 1913) Conservatrix Waarborg (Utrecht, 1868) Warder Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) Weduwefonds (bakkers)

20 Weduwen- en weezenbeurs (Onderwijzers Friesland) Weduwenbeurs (Bolsward) Weduwenbeurs (Chr. Werkmansbond) Axent/ Weduwenfonds en Supp;etiekas Chr. Werkansbond Axent/ Welzijn voor Allen (Amsterdam, 1885) Wemeldinge Wereld (Dordrecht) Werklieden (Leiden) NSF (Nationaal Spaarfonds) Werkliedenfonds, Nederlandsch (den Haag) Werkmansbond (Bloemendaal, 1904) Axent/ Werkmansbond (Haarlem) Axent/ Werkmansbond (Rotterdam) Axent/ Werkmansbond (Utrecht) Axent/ Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) West Friesch Begrafenisfonds (Hoorn, 1917) Westzaan, Begrafenisfonds Wij leven om te zorgen (Rotterdam) NVG Wijdenis en Oosterleek Willibrordus Verzekerings Unie Witt, Johannes de (1902_ Woerdense Levensverz(1965) Nationale Nederlanden WUH Nationale Nederlanden Zaandam, Begrafenisfonds Zaanlandsche Begrafenisfonds (Zaandijk, 1845) Zeemans Voorzorg (Harlingen) Zekerheid door Voorzorg (1890) Stad Rotterdam Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam, 1892) Axent/ Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876) Zelandia Middelburg, 1852) Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn, 1845) Zierikzee, Begrafenisfonds Zijpe, Begrafenisfonds Zijper Begrafenisfonds (1860) Zilveren Kruis Leven Zonder Baatzucht (1843) Zoom (Bergen op Zoom, 1881) Zorg en Hulp (Rotterdam) NSF (Nationaal Spaarfonds) Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Zorgt in den tijd (Leiden) Zuid Holland, Levensverz mij (Vianen, 1878)

21 Zuid Holland, nv Verz mij (Den Haag, 1920) Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag, 1892) Zuid Hollandsche leven mij (Rotterdam, 1898) Zuid Hollandsche leven mij (Vianen) Zuid Hollandsche mij voor Verzekering (Den Haag, 1898)) Zuid Hollandse Uitkerings Soc (Rotterdam, 1900) Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam) Zutphen, Begrafenisfonds ZZ (Ziekenzorg) ZZ Levensverz mij

vroegere levensverzekeraar of begrafenisfonds Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, Lev. Mij Algemeene Begrafenis-Mij (Den Helder, 1868) Algemeene Friesche Levensverz mij

Nadere informatie

Oude naam jaar Nieuwe naam

Oude naam jaar Nieuwe naam Oude naam jaar Nieuwe naam A & M Levensverzekering (Rotterdam) Nieuwe Hollandse LLoyd A & O Levensverzekeringen Abbey Leven Zwolsche Algemeene Abiezer Begrafenis Rotterdam 1892 ABP Leven Loyalis Abri Levensverzekering

Nadere informatie

Overzicht Oude verzekeraars

Overzicht Oude verzekeraars Overzicht Oude verzekeraars Oude naam Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abbey Leven Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892 Abri Levensverz. Adjuto,

Nadere informatie

Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892

Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892 Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abbey Leven Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892 Abri Levensverz. Adjuto, Alg. Verz. Mij. A.G. Levensverz. A.G.

Nadere informatie

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen

Nadere informatie

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Achmea Zorg, samengesteld uit: Onderling Medisch Steunfonds (Shell) [Noordwijk, opgericht 1952; oz 1952] overdracht portefeuille 2006. Zorgverzekeraar OZF [Hengelo, opgericht

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992

De Nederlandsche Bank NV Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 De Nederlandsche Bank NV Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Overzicht afgifte en intrekking van verklaringen op grond van artikel 176 van de Wet toezicht kredietwezen 1993 In de tweede helft van

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA Aegon naar ONVZ AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 80% tot 250, - per jaar tel: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50, -/ beh. tot 400, -

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Maatschappij Toetreding Adres Postcode en Woonplaats Aandachtsgebied Tel.nummer Rekeningnummer ABN AMRO Bank N.V. 1-10-2009

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Woekermeldpunt Vereniging Woekerpolis.nl. Een analyse van de eerste 20.000 meldingen

Woekermeldpunt Vereniging Woekerpolis.nl. Een analyse van de eerste 20.000 meldingen Woekermeldpunt Vereniging Woekerpolis.nl Een analyse van de eerste 20.000 meldingen 24 oktober 2014 Inleiding Op 9 oktober 2014 opende de Vereniging Woekerpolis.nl een meldpunt voor woekerpolisgedupeerden.

Nadere informatie

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,-

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,- VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Gaat u een lijfrentekapitaal oversluiten naar een Rabo ToekomstRekening of Rabo GoudenHanddrukRekening? Dan heeft de overdragende aanbieder altijd een ondertekend

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1

NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1 NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1 423 Coöperatieve Rabobanken BA (aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA te Utrecht) AAGUS Financial Services Group N.V. Amersfoort

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

vergoedingen op basis van medische behandelingen!

vergoedingen op basis van medische behandelingen! Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 750,- Agis Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 750,- 4. Super Vip Bij 4: 85,-/

Nadere informatie

Overzicht Ziektekostenverzekeraars in Nederland 1900-2006

Overzicht Ziektekostenverzekeraars in Nederland 1900-2006 Overzicht Ziektekostenverzekeraars in Nederland 1900-2006 Naam Begin zkv. Oprichting Eindjaar Overname/Faillissement Vorm Vestigingsplaats Bijzonderheden Verzekering Maatschappij van Geneeskundige Behandeling

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Vragen? Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur.

Vragen? Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur. Avéro Achmea Gatwickstraat 1 1043 GK Amsterdam Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Welkom! U hebt besloten om uw zorgverzekering voor 2007 bij Avéro Achmea onder te brengen. Om uw overstap te vereenvoudigen,

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend).

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend). Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 600,- 4. Super Vip Bij 4: 50,-/

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu

Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu ABN AMRO Aegon Fit Fit vergoedingen (alleen door arts) Aevitae Vip 80% tot max. 50,- tot max. 250,- per jaar Maximaal 50,- tot maximaal 400,- per jaar Maximaal 50,- tot maximaal 400,- per jaar Agis Compactpolis

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011.

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Acupunctuur Shiatsu Tuina Aevitae Plus 80% tot maximaal 250, per jaar x x x Top Maximaal 400, per jaar

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Aevitae Plus pakket Top pakket Vip pakket 80% tot max. 200 per kalenderjaar

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu Tuina

Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu Tuina Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Let op: het eigen risico geldt niet voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering zoals acupunctuur, shiatsu en tuina. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen

Nadere informatie

NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN. - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde. 75% tot max. 250,- per persoon per kalenderjaar.

NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN. - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde. 75% tot max. 250,- per persoon per kalenderjaar. ZORGVERZEKERAAR VOORWAARDEN VOOR VERGOEDING zoals vermeld in de polisvoorwaarden ( voor alle pakketten, tenzij anders vermeld) Achmea Zorg - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP of Beter Af Plus

Nadere informatie

3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015

3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015 en en per 23 december 2014 3337 AGIS Zorgverzekeringen NV Einddatum 01-01-2015 TCN TakeCareNow (label) Einddatum 01-01-2015 en per 07 november 2014 3344 intwente Zorgverzekeraar Nieuwe label DSW. Toegevoegd

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging en Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 3330 Aevitae (Goudse) Aevitae (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 8995 Caresco (Goudse) Caresco (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 en

Nadere informatie

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars Inhoudsopgave 1 Management Summary 2 Onderzoeksresultaten 2a And the winner is 2b Aanvullende onderzoeksresultaten 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht X E F G I L J K Thuistopo. oem de letter (behalve de X) en zeg welke provincie het is. = Friesland, = oord-olland, = Utrecht, = Zuid-olland, E = Groningen, F = renthe, G = Flevoland, = Gelderland, I =

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 2. Bestuur.. 4 3. Bezwaarcommissie 4 4. Secretariaat.. 4 5. Aanvragen... 5 6. Uitkeringen... 9 7. ICHEIC/VS...

1. Inleiding... 2 2. Bestuur.. 4 3. Bezwaarcommissie 4 4. Secretariaat.. 4 5. Aanvragen... 5 6. Uitkeringen... 9 7. ICHEIC/VS... JAARVERSLAG 2008 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding.... 2 2. Bestuur.. 4 3. Bezwaarcommissie 4 4. Secretariaat.. 4 5. Aanvragen... 5 6. Uitkeringen... 9 7. ICHEIC/VS... 13 Bordewijklaan 4 Postbus 91475

Nadere informatie

Vergoedingen zor gverzekeraars 201 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupu nctuur iatsu ina

Vergoedingen zor gverzekeraars 201 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupu nctuur iatsu ina Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Let op: het eigen risico geldt niet voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering zoals acupunctuur, shiatsu en tuina. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's.

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Lijst 2011 van zorgverzekeraars die en van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgverzekeraar Soort Aanvullende Polis Maximale vergoeding per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO)

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Schoolnaam Plaats Score VMBO 1 1. Jc Pleysierschool Afd. Westerbeek College 's-gravenhage 77.9 2. Beatrix College Tilburg 77.6 2.

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Achmea (PWZ,Avero,Centraal beheer,topland, Het groene achmea,euro cross

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Certificaat van Goedkeuring Uitgereikt aan: LNR Globalcom B.V. Verrijn Stuartlaan 1A, 2288 EK, Rijswijk

Certificaat van Goedkeuring Uitgereikt aan: LNR Globalcom B.V. Verrijn Stuartlaan 1A, 2288 EK, Rijswijk 0912 Rijswijk X 3920006,170 m noorderbreedte 52 2 33,12436 Y 297368,386 m oosterlengte 4 20 17,16444" Z 5005765,838 m ellipsoïdische hoogte 63,569 m Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en hoogte volgens

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

ACADEMICA Aanvullend1 80% max. 50,00 per consult; max. 200,00 p.p.p.jr. 100% tot 500, daarboven 70%; max. 50,00 per consult;

ACADEMICA Aanvullend1 80% max. 50,00 per consult; max. 200,00 p.p.p.jr. 100% tot 500, daarboven 70%; max. 50,00 per consult; Overzicht zorgverzekeraars Vergoedingen 2011 * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * p.p.p.jr =

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars, Ziekenfondsen in Nederland gesorteerd op plaats, D. Rigter, 11-5-2009. Jaar van oprichting

Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars, Ziekenfondsen in Nederland gesorteerd op plaats, D. Rigter, 11-5-2009. Jaar van oprichting Plaats Ziekenfonds Jaar van oprichting Aardenburg Ziekenfonds voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen 1933 Achtkarspelen Onderling ziekenfonds te Surhuisterveen 1895 Alkmaar Algemeen Ziekenfonds voor Alkmaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE OPGAVE EX ARTIKEL 50 LID 2 BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN. 28 februari 2014

MAANDELIJKSE OPGAVE EX ARTIKEL 50 LID 2 BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN. 28 februari 2014 Op de inhoud van dit overzicht is geen accountantscontrole toegepast. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. Datum overzicht: 28 februari 2014 A. Totale waarde van de beleggingen De in dit overzicht gepubliceerde

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2013 Acupunctuur Shiatsu Tuina Kruidenconsult* Qi gong **

Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2013 Acupunctuur Shiatsu Tuina Kruidenconsult* Qi gong ** Vergoedingen zorgverzekeraars 2013 Let op : het eigen risico geldt niet voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering zoals acupunctuur, shiatsu en tuina. Let op : bij IAK, IZA, IZZ, Trias,

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum Aegon AGIS Aegon AGIS Shiatsu therapie. Compleetpolis: 75% per consult tot een maximum van 300. Comfortpolis: 75% per consult tot een maximum van 450. Comfortpluspolis: 75% per consult tot een maximum

Nadere informatie

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Teruggave zorgverzekering In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Pakket aanvullende verzekering Vergoedingen 2013 Acupunctuur Shiatsu Tuina

Zorgverzekeraar Pakket aanvullende verzekering Vergoedingen 2013 Acupunctuur Shiatsu Tuina Vergoedingen zorgverzekeraars 2013 Let op : het eigen risico geldt niet voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering zoals acupunctuur, shiatsu en tuina. Let op : bij sommige zorgverzekeraars

Nadere informatie

ANNUITEITENHYPOTHEEK. 1 jaar rentevast. 27-07-2007 Nr. Y3707. % Executiewaarde tot aan Aanbieder. NHG tot 75 % tot 90 % tot 100 % tot 125 %

ANNUITEITENHYPOTHEEK. 1 jaar rentevast. 27-07-2007 Nr. Y3707. % Executiewaarde tot aan Aanbieder. NHG tot 75 % tot 90 % tot 100 % tot 125 % 27-07-2007 Nr. Y3707 ANNUITEITENHYPOTHEEK 1 jaar rentevast NHG tot 75 % tot 90 % tot 100 % tot 125 % ABN AMRO Annuïteitenhypotheek 5,20 5,40 5,50 5,50 5,70 AEGON Annuïteitenhypotheek x x x x x Allianz

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2013

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2013 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene Land, Agis Achmea,

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

N.V. Zilveren Kruis. Zorgverzekeringen N.V. OZF. Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Naamswijziging per 01-06- 2015

N.V. Zilveren Kruis. Zorgverzekeringen N.V. OZF. Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Naamswijziging per 01-06- 2015 en 3343 Tabblad Concern: koppeling tussen 3343 en ONVZ (concern) en Multizorg VRZ (inkoopconcern) 3311 Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV 3314 OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 april 2015

Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planning van aanbieden van de slimme meter tot 2020 Drenthe COEVORDEN 7741 Enexis 2015 Kwartaal 1 41,3% Groningen GRONINGEN 9746 Enexis 2015 Kwartaal 1 54,1% Groningen

Nadere informatie

Convenant Administratiekosten

Convenant Administratiekosten Convenant Administratiekosten De vergoeding conform het convenant is verschuldigd voor nieuwe zaken en voor nog niet afgewikkelde zaken per 1 april 2005 en voor later toetreders geldt de datum van inschrijving

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 7 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene

Nadere informatie

IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86)

IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86) IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86) In dit overzicht treft u de 86 bezochte instellingen aan inclusief de scores voor de zes aandachtsgebieden die

Nadere informatie

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen Aegon Zorgverzekering Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Agis Comfortpolis Comfortpolis Compleetpolis Compactpolis 50 Actief Polis TakeCareNow! Compactpolis

Nadere informatie

SPEELLIJST 2014. Januari 5 Fabrique Unique Alkmaar KERSTMIS BIJ DE IVANOVS ov

SPEELLIJST 2014. Januari 5 Fabrique Unique Alkmaar KERSTMIS BIJ DE IVANOVS ov SPEELLIJST 2014 Januari 2 Fabrique Unique Alkmaar KERSTMIS BIJ DE IVANOVS ov 3 Fabrique Unique Alkmaar KERSTMIS BIJ DE IVANOVS ov 4 Fabrique Unique Alkmaar KERSTMIS BIJ DE IVANOVS ov 5 Fabrique Unique

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Ik heb het zo goed mogelijk samengesteld, maar vraag het voor de zekerheid altijd even nu bij de betreffende

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 8 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011

Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011 Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011 Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is. *

Nadere informatie

Verzekeringsboekje 2012 bril- en contactlensvergoedingen

Verzekeringsboekje 2012 bril- en contactlensvergoedingen Verzekeringsboekje 2012 bril- en contactlensvergoedingen Teruggave zorgverzekering In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2011 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN. Zie Delta Lloyd. Plus Pakket. Top Pakket. Vip pakket.

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2011 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN. Zie Delta Lloyd. Plus Pakket. Top Pakket. Vip pakket. VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2011 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN ABN/AMRO 2011 Zie Delta Lloyd Academica Zie National Academica ACHMEA 2011 Zie Interpolis; Zilveren Kruis; FBTO; AGIS; OZF Achmea;Groene

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie