A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V."

Transcriptie

1 Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij (1918) A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abbey Leven Abiëzer (hulpe), Begr. Rotterdam opg ABP Leven Loyalis Leven Abri Levensverz. Aegon Spaarkas N.V. ABVM Adjuto Alg. Verz. Mij. Aegon NabestaandenZorg N.V. Aegon Spaarkas N.V. Aegon Spaarkas N.V. AG Leven AG van 1824 Agis Leven Agis Leven Agis Zorgverzekeringen U.A., OWM Agis Zorgverzekeringen N.V. AGO ALBOZ Levensverzekering NV ALG, Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) Algemeen Amsterdamsch Begr. Soc Algemeen Belang (Anna Paulowna) Algemeen Belang (Zunderdorp), Begr. Algemeen Belang U.A., Onderlinge Uitvaartverzekeraar Algemeen Belang Verzekeringen N.V. Algemeen Beleggings-Consortium Algemeen Friesch Begrafenisfonds Algemeen Friesch Begrafenisfonds Memento Mori (1844) Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen) Algemeen Nederlands Verz. Fonds Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) Algemeen Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam) Algemeen Noordholl. Mij van Levensverz (Haarlem 1878) Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (leven) Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (overlijden) Algemeene Begrafenis- Mij (Den Helder, 1868) Algemeene Burger Societeit, Rott. Verz. Soc. Algemeene Friesche Levensverz mij Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859) Algemeene Heldersche Verz. Mij (1871) Algemeene Levensverz. Bank NV Algemeene Mij Levensverz. en Lijfrente (1880) Algemeene Nederlandsche Assurantie Mij (1914) Algemeene Rotterdamsche Coöp Begraf. Algemeene Sliedrechtse ver tot Wederk. verz. (1903) Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Algemeene Spaarverzekering (Den Haag, 1907) Algemeene Spaarverzekering (kassen 1916/1928) Algemeene Utrechtsche Mij v. Geld Uitk na Overlijden algemene Burger Soc, Rott verz Soc. Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van gelden Alhermij Algemene Levensherverzekering Maatschappij N.V. Alico SA Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888) Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch) American Life Euravie Levensverz. Amethyst Amev Levensverzekering NV Amev/ Amstelbank 1907 Amsterdam B.V., Begrafenis- en crematieverzorging Conservatrix N.V. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Amsterdam NV, Levensverz. Mij Amsterdam, Levensverzekering Bank NV Amsterdam, Mij van Levensverzekering Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) Amsterdamsch RK Begr. Fonds, St het Amsterdamsche Alg Verz mij voor uitk bij overlijden (1866) Amsterdamsche Begr. Soc. 1898, Alg Amsterdamsche Begrafenis Mij Amsterdamsche Begrafenis, Zieken en Geneesk. Mij Amsterdamsche Mij van Levensverz. (afd. Volksverz) Amsterdamsche Mij van Verz op het leven Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De Dela Verzekeringen N.V. Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De Yarden Uitvaarverzekeringen N.V. Amsterdamsche Verzekeringsbank Amstleven ANBV Andries (Ubbergen), Begr. Fonds der Broedersch. St. Anker, Mij van verzekering Het (Amsterdam. 1911) Anker, Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid U.A. Het Anker Verzekeringen N.V Antverpia (Roosendaal, 1888) Apollonia Ardanta Arnhem, Levensverz. Mij Arnhemsche Verz. Mij Arona (leven) Arona (overlijden) Artsen, Onderlinge levensverzekering Maatschappij voor OLMA Levensverzekeringsmaatschappij voor Artsen N.V. Assendelft, Begr. Fonds Assurance Liégeoise (Ned. Portefeuille) Astra Levensverz. Mij (Utrecht, 1926) Atlas Verz. Mij (Amsterdam) Aurora Levensverz. Mij Aurora, Ned-Indische Ver. Tot Onderl. Verz. o/h leven Avenir, l Avéro Leven Avero Levensverzekering Benelux NV AVVL AXA Equity & Law AXA Levensverzekering N.V. Axent/Aegon Leven N.V. AXENT/AEGON Sparen N.V. Spaarbeleg Kas N.V.

2 Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede) Banketbakkersvereniging, vereniging weduwenfonds (Den Helder) Barbara (Amsterdam) Liefdesfonds St Barbara (Geleen) Begrafenisfonds St Barbara (Heemskerk) begrafenisfonds St Barbara (Heerlen) St Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St. Barbara U.A. Onderlinge Rooms-Katholieke Uitvaart Vereniging Barbara U.A.Onderling Uitvaartfonds, St. Barbara U.A.Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging, St. Barnabas (Amsterdam) Basic Life N.V. Begin en Einde (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds Begrafenis-Sociëteit W.A., Wederkerige Verzekeringmaatschappij Belangstelling in onze Stadgenoten (Schiedam) Belgische Vennootschap voor Internationale Hulpverlening Beon Leven Bergen op Zooms Begrafenisfonds (1846) Berkhout, Begrafenisfonds Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861) Beynes (Haarlem) Begrafenisfonds v/d Koninklijke fabrieken van Rijtuigen en Spoorwegen Bezemmakersbus (Delft) Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Vereniging Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste Boeren en Tuinders Levensverzekering (Den Haag, 1918) Boerhaave, Rouwverzekering der Mij (Den Haag 1907) Boerhhaave, Spaarkassen Ond. Waarborg Mij. Bondsbelang, Ond. Waarborg Mij. Bossche Kasse Begrafenisfonds Bouma (Oosterend) Het Onderling Begrafenisfonds P.J. Breda, Begrafenisfonds (1848) Broederband, Begrafenisfonds (Deventer) Broederhulp, Typogravenvereniging (Nijmegen) Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem) De Brouwershaven, Begrafenisfonds Bureau van Groepsverzekering Burger Voorzorg (Harlingen) Vereniging Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht 1844) Het Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836 Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering Genootschap BVZ Leven NV BVZ Uitvaartverzekering N.V. C.L.A.V.E. Cardif Levensverzekeringen N.V. Careon Levensverzekeringen N.V. Careon Schadeverzekeringen N.V. CBVI, St. Voorzieningsfonds Centraal Beheer Leven N.V. Centraal Beheer Levensverzekering N.V. Centraal Beheer Pensioenverzekering N.V. Centraal Pensioenbureau Centraal Risicofonds (C.R.F.) N.V. Centrale Arbeiders Verz. Bank NV (overlijden) De Centrale Arbeiders Verz. Bank, N.V (leven) De Centrale Levensverz. N.V. (overlijden) De Centrale Levensverz. N.V.(leven) De Centrale Levensverzekering Bank Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (leven) Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (overlijden) Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (leven) Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (overlijden) Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht) Centrale Spaarkas Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St. Christelijke Onderlinge Uitvaartvereniging (Leeuwarden) Cité Vie Nederland, La Clemens St, Nederlandsche Naturaverzekeringsmaatschappij, De Combined Life Assurance Company Limited Compagnie Alliance Belge Compagnie d Assurances Générales sur la Vie (Nederland) Compagnie Francaise d Ass.sur la Vie Le Phénix (Nederland) Concordia (overlijden) Concordia Levensverzekering Confidentia, De Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds, La Continentale mij van Levensverz. En Lijfrente Coöperatie PC (Amsterdam) Coöperatief Verzekeringsfonds (Leeuwarden) Coöperatieve Levensverzekering (1900) Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. Ver. Credit Life Insurance N.V. Cronos Culemborg Levensverz. Mij. Cuvon CV DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. DBV Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. "De Laatste Eer Veendam - Wildervank en Omstreken" U.A., Onderlinge Uitvaartvereniging DELA Natura Uitvaart Verzekeringen N.V. DELA Uitvaartzorg Verzekeringen N.V. De Onderlinge Waarborgmaatschappij Verzekeringsfonds van beambten van De Nederlandsche Bank U.A. Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842) Denis, de Eerste Ned.Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng DLG Verzekeringen Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, Onderling fonds tot uitkering bij overlijden (Tiel) Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) Dordrecht, Levensverz. Mij (1873) Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) DOS (De Onderlinge Spaarkas) Draagt Elkanders Lasten, Christelijke Begrafenisvereniging (Assen) DS Leven N.V. DSB Leven N.V. Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Twenthe Uitvaartverzekering N.V. DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V. Fortis Aegon Levensverzekering NV Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. Excell Life International S.A. (Luxemburg) (VDV) BNP Paris Cardif Levensverzekeringen N.V. PGGM Levensverzekeringen N.V. Jelsumerhof UA Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij London General Life Company Limited P.C. Hooft Verzekeringen N.V. Avéro Pensioenverzekeringen N.V. (Apeldoorn) Credit Life International N.V. Avéro Pensioenverzekeringen N.V. REAAL Schadeverzekeringen N.V. Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V. DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V. Zwitserleven N.V. Waarde Leven N.V. Waarde Leven N.V.

3 DSM Pensioenverzekeringsmaatschappij NV DVZ Uitvaartverzekering NV (Katwijk) Eagle Star Leven EBO Econoom Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De Eendracht (Aalsmeer), De Eendracht (Kampen) De Eendracht (Purmerend) De Eendracht en liefde Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, (Tiel)Door Eendracht maakt Macht (Avenhorn) Eendracht maakt macht (Den Haag, 1944) Eendracht maakt Macht (Den Helder) Eendracht maakt Macht (Zwolle) Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder) Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845) Eendracht maakt macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. Van personeel Rijkswaterstaat Eendracht U.A., Onderlinge Verzekeringen De Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860) Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend) Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum) Eendragt maakt Magt Eensgezindheid (Wormerveer, 1877) Eerbied voor de ontslapenen (Breda) Eerse Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit Eerste Apeldoornsche Begrafenisfonds Eerste Bloemendaalsche Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds Eerste Hollandse Eerste Hollandse Levensverzek. Bank NV (Amsterdam) Eerste Levensverz. m/z geneesk. Onderzoek (Amsterdam 1901) Eerste Nederlandsche Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) Eerste Rotterdamsche (Rotterdam, 1896) Eigen Hulp (Den Haag) Eigen Hulp, Onderl.Levensverz. (Den Haag, 1879) Eigen Woon, Hypothec. Credietb. Einde bekroont ons Doel Elf Provinciën. De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.- Mij. De Elkander tot Steun (Kruisland) Eloy van 1875, St. Elvia Leven Elvia Leven Zwitserse Levensverz. Mij. EN (Volksverzekering) ENNIA Levensverz. Equitable (Ned. Potefeuille) Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Equity & Law Levensverz. Erasmus N.V., Levensverzekering Maatschappij Erasmus N.V., Levensverzekering Maatschappij Erasmus N.V., Levensverzekering Maatschappij ERK Levensverz. Mij. Facultatieve Verzekeringen NV (Natura) Facultatieve Verzekeringen N.V. FairGo NV Falcon Leven N.V. FBTO Levensverzekering NV FBTO U.A. Onderlinge levensverzekering Maatschappij Fides (Soest, 1908), Ned. Levensverz. Bank Flandria Belgische mij van Levensverz. En Lijfrente Fonds De Roever Fonds tot uitk. Bij overlijden vd Bond v Inspecteurs Fonds tot uitk. Van Begrafeniskosten (Moordrecht) Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud-Onderofficieren Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te s-gravenhage (steun bij Overlijden (schoenwinkeliers)) Fortis ASR levensverzekering N.V. Francke en De Meester Fonds Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward, 1925) Friesche Uitvaartverzorging Friesland, Natura Friesland, NV Begrafenis- en Crematieverzekering Maatschappij Gan Vie, Compagnie Francaise d Assurances sur la Vie GBA Gedenk te sterven (Gouda, 1771) Gedenk te sterven (Makkum) Begrafenisbus onder de zinspreuk Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) 1916 Gelders Broederschap (Leiden, 1744) Gelduitzetting (Loon op Zand) Geneeskundig, Weduwenfonds (1891) Generale Levensverzekeringsbank (Amsterdam, 1903) Genot door voorzorg (Den Haag 1855) Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft Gildefonds (Amsterdam, 1936) Glas loopt ras, mijn (Haarlem) Globe (Den Haag, 1903) Goede Voorzorg (Schiermonnikoog) Gorinchem, Begrafenisfonds Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. GOV Gregoriusvereninging (Utrecht) Gresham Life Assurance Society Ltd. Groene Land Levensverzekeringen NV Groep Josi Leven Groningse Levensverzekeringmaatschappij Groot Amsterdam Groot Bossche van 1838 Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp, 1845) Groot-Noordhollandsche van 1845 Groot-Noordhollandsche Ver. Van Levensverz. En Lijfrente Groot-Schermer, Begr. Fonds Haagleven, Levensverz. Mij. Haagsche Verz. Sociëteit Haarlem van 1873 Levensverz. Mij. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Falcon Leven N.V. Leerbroek en Omstreken B.A., Onderlinge Brand-waarborg Maatschappij Facultatieve Verzekeringen N.V. (Leven) Nuvema, NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij Nuvema, NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij HDI Industrie Versicherung Aktiengesellschaft Reaal Levensverzekeringen N.V., Aegon Spaarkas N.V., Aegon Levensverzekeringen N.V., Dela Verzekeringen N.V.

4 Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bisdom Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Haarlemsche Levensverz. Mij. Hasco Hasselt, Begrafenisfonds HAV Bank HDB Assen N.V. Algemeen Belang Verzekeringen N.V. Heden ik, morgen gij ( s-gravenhage). Begr. Fonds Helder Volksverz. Mij. Heldersche Verz. Mij. De Onderneming Hellevoetsluis, Begrafenisbus Helpt Elkander ( s-gravenhage) Helpt Elkander (De Hen) Helpt Elkander (Nijmegen) Helpt Elkander (Sexbierum) Helpt Elkander (Zaandam) Helpt U Zelven Helvetia Levensverz. Hengelo, Begr. Onderl. Hervormde Diakonale Begrafenisverzekering N.V. Algemeen Belang Verzekeringen N.V. Holda, Verz. Mij. Holland ( s-gravenhage) Holland N.V. Levensverz. Mij. Holland van 1859, NV Verz. Mij Holland-Amerika, (Levens- Invalide- en Renteverz. Mij) Hollandia (Delft) Hollandsch Algemene Verz Bank (HAV) Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem, 1863) Hollandsche Sociëteit van Levensverz. Hollandsche Spaarverzekering Mij Hollandse Verz. Mij Hooge Huys Levensverzekeringen NV Hoogkarspel, Plaatselijk Begrafenisfonds (1913) Hoop s-gravenhaagsche Coöp Bakkerij- en Verbruikersver. Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij 1899 Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz. Mij (1914) Hoornsche Begrafenisfonds (1849) Horlogemakers Hulp door Eendracht, weduwenfonds Hulp in nood na den dood (R dam) Begr. Fonds Hulp in nood, alg. levensverz ubo (Rotterdam, 1885) Hulp in nood, alg. levensverz. Ubo (Rotterdam, 1885) Hulp leenigt den nood, begrafenisfonds (Rotterdam, 1885) HUVA Hooghenraed Levensverzekering N.V. HVS van 1808 HVS, NV Beleggings Mij HWN, Uitkeeringsfonds bij overlijden Ideaal Spaarkas (Utrecht) Ieders Voordeel (Groningen) Begr. Fonds, Een Ijsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds ING Levensverzekering Retail N.V. Nationale-Nederlanden Services N.V. In Pace In Pace In Pace Dela Verzekeringen N.V. Inspecteurs bij de R damsche politie, fonds tot ubo Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam, 1966) Interlloyd Levensverzekering Maatschappij N.V. Interlloyd Levensverzekering Maatschappij N.V. Intermed Levensverz Intern Verz. Mij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Internationale Hulpverlening, Belgische Vennootschap voor Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Jan Truyenfonds Interpolis BTL NV Joannes de Deo (Den Helder) St Joannes de Deo, RK uitkeringsfonds (Den Haag, 1899) Johan de Witt, NV Verz Mij (Tilburg) Johan de Witt, Raadspensionaris (1902) Johannes de Deo, Onderl. Mij. St Johannes, Vereniging (Utrecht) Jong & Comp, De (leven) Jong & Comp, De (overlijden) Jong Nederland, Verzekering Bank (A dam, 1909) Joseph Genootschap St Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede) Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede) Josi Levensverz. Mij NV, Groep Jozef (Zaandam), Onderl Begrafenisbond Juventus, onderl. Verz mij (A dam, 1887) Kantoorbedienden (R dam) Ver van Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver van Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht) Kennemerland, Alg. Mij van Verz op het leven (1898) Kerkrade, Prot Kerk Begrafenis Ver Kloppersingel, Utrecht Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen) Kooger Doodenbos Kosmos (Zeist) NV Verz Bank (1862) Krommenie, Onderl Begrafenisfonds Kunst en Cultuur Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij N.V. Paerel Leven N.V. Kunst en Cultuur Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij N.V. Paerel Leven N.V. Kwadijk, Begrafenisfonds Later, Natura uitvaartverzekeringsmaatschappij N.V. PC Hooft Verzekeringen N.V. Leeft en Zorgt (Rotterdam) Alg Begrafenisfonds (1877) Leeniging bij smart is balsem voor het hart (1846) Leidsche Levensverz. Mij Leidsche Mij van verz op het leven (1901) Let op Uw Einde (Charlois) Let op Uw Einde (R dam)

5 Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds Levensverzekering Mij. (Nijmegen) Levob Levensverzekering N.V. Levob Uitvaart Aegon Nabestaanden Zorg N.V. Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis Ver Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fonds Linnenweversbus (Delft) LPU Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara/ Bijenkorf Maas NV Levensverz Mij, De (1925) Maas, Verzekeringsbank de Maataschappij van Onderl Levensverz (A dam, 1902) Maatschappij tot uitkering bij Overlijden Maatschappij van Levensverz. (A dam) Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam, 1835) Maatschappij van Onderl Levensverz (A dam 1848) Maatschappij van Voorzorg Amersfoorse Levensverzekering Maatschappij N.V. Machpela ( s-gravensande) Onderl Levensverz Mij Maliesingel, Utrecht Meander Zorg MEDISCH STEUNFONDS U.A., ONDERLING Achmea Zorgverzekeringen N.V. Meije U.A., Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij De Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg (R dam, 1828) Melissant, Onderl Begrafenisfonds Memento Mori (Zeist) Memento Mori (Groningen) Memento Mori, (Den Helder, 1902) Memento Mori, (Spaar- en Begrafenisbus (Dordrecht) Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds (1844) Memento Mori, begrafenisvereniging (R dam) Memento Mori, Helderse Begraf. Den Helder, 1871 Mercator Leven NV Falcon Leven N.V. Mercurius (Groningen), Handelsreizigerverz Metallicus, NV Pensioenverz. Mij Meyerfonds, Jacob Michiels of Bezemmakersbus, St Middelburgsch Begrafenisfonds (1863) Middelharnis Interpolis, BTL, N.V. Middelie, Begrafenisfonds Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag) Mijn glas loopt ras (Haarlem) Militaire Verzekerings-vereeniging Militairen beneden de rang van Officier Minerva (Antwerpen) Moira, NV Verzekeringsbank Mortier, Fonds N.V. Centraal Risicofonds (C.R.F.) N.V. Centraal Risicofonds (C.R.F.) Nationaal Spaarfonds N.V. Nationaal Uitvaart Fonds (A dam, 1952) Nationale Comp Anyonyme d ass sur la Vie, La Nationale Crediet Vereniging NCV Nationale Levensverz Bank (Alleen afd. Volksverz) (maandpremie) Nationale Levensverz Bank (Allen afd. Volksverz) (weekpremie) Nationale Levensverz Bank (Rotterdam) Nationale Onderlinge Spaarkas (Utrecht, 1918) Nationale Spaarkas, De eerste Ned kapitaal (1898) NAVO NCV NCV-NSL Nederland, Levens-en volksverz bank (Bergen oz,1914) Nederland, NV Verz op het Leven (A dam, 1858) Nederland, Vennootschap Nederlanden van (1899, 1903, 1904, enz) Nederlanden van 1845 Nederlanden van 1870 Nederlanden van 1883, Verzekeringsbank (Den Haag) Nederlanden, Onderl Mij van Verz (Haarlem, 1915) Nederlands Protestants Uitvaartfonds Nederlandsch Nationale Werkliedenver (Den Helder) Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883) Nederlandsche Alg onderl begr.fonds (Den Haag) Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A dam), 1896) Nederlandsche Alggemeene ( s-gravenhage, 1844) Nederlandsche Bank van Levensverz (R dam, 1904) Nederlandsche Bank van Verzekering (A dam, 1901) Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder) Nederlandsche Begrafenisverzekering BV te Venlo en Enschede Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij (R dam, 1918) Nederlandsche Handelsreizigers Ver Nederlandsche Leeuw (Den Haag 1907) Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds (1849) Nederlandsche Levensverz en Lijfrentebank (1893) Nederlandsche Lloyd Levensverz NV Nederlandsche Mij van Levensverz en Lijfrente(Utrecht, 1916) Nederlandsche Mij van Verz en Ziekenkas (1906) Nederlandsche Mij van Verzekering (1899) Nederlandsche Nat Werklieden Ver (Den Helder) Nederlandsche Natura Yarden Uitvaarverzekeringen N.V. Nederlandsche Pens. Verz voor werklieden (1883) Aegon Levensverzekering NV Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922 van de Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) Nederlandsche Spaarkas NV, De Nederlandsche Spaarverz van Katholieken (Amsterdam) Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam) Nederlandsche van 1894, De Nederlandsche Ver van Artsen-Automobilisten VVAA levensverzekeringen N.V. Nederlandsche Verz Mij (Utrecht, 1868/1887) Nederlandsche Verzekeringsbank (A dam, 1867) Nederlandsche Volksverz bank (A dam, 1908) Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag, 1843) Ned-Indische Levensv-en Lijfrente Mij Neerlandia, Levensverz Mij (1893) New York (Ned. Portefeuille ) Nieuw Rotterdam Leven NV Nieuw Welgelegen BV Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank Nieuwe Haagse Verz Soc (1901)

6 Nieuwe Hollandse Lloyd Levensverzekeringmaatschappij N.V. Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V. Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) Begr Nijmegen Levensverz Mij Nillmij van 1859, Levensverz. Mij NOG (overlijden) NOG Levensverzekering Maatschappij NV NOG, Onderlinge levensverzekering maatschappij UA NOG/ De Jong (leven) NOG/ De Jong (overlijden) Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Alkmaar) Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum) Noord Braband (Waalwijk) Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Noord Brabant (handelsreizigers te Tilburg) Noord Brabant Handelsreizigersvereeniging Noord Brabantsch Werkliedenfonds Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fonds Noord en Zuid Hollandsche Lloyd, N.V. Verzekering Maatschappij De Noord en Zuid Ned. Levensverz.Bank (1905) Noord Hollandsch Begrafenisfonds (1873 te Haarlem) Noord Hollandsche Leven Mij NV Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverz (1919) Noorden Begrafenisfonds (1936) Noorden Levensverz. Mij, Het (1902) Noorder Spaar- en Levensverz. Mij Norwich Union Life Insurance Society (Ned. Portefeuille) NOVO-Leven-, Onderl. Levensverz. Mij. NRG NRG NRG London Nut der Maatschappij Nut van het Algemeen Belang (1919 te Den Haag) Nut van het Algemeen Belang (Kampen) Nut van het Algemeen Belang (Leerdam) Nut van het Algemeen Belang (Zierikzee) Nuts Begrafenisfonds Nuts Levensverzekering van 1848 Nuts Levensverzekering, Stichting Nutsbedrijven, Stichting Flexibel Uittreden NUVA Verzekeringen N.V. (Meppel) NVG Uitvaart NVS O.H.V.M. (Amsterdam) OBF, Onderl. Levensverz. Mij. Ohra Levensverzekeringen N.V. Ohra Levensverzekeringen N.V. OHRA Pensioen Oldambt Volksverz. Bank (Delfzijl) Olva 1919 Olveh (1879) (Onderling Levensverz Genootschap) De Onderling Begrafenis Vereeniging Onderling Begrafenisfonds te Middelharnas UA Onderling Belang (Leiden) Onderling Belang 1906 (Oude Tonge) Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ijp en Purmerend Onderling Boerenverzekeringsfonds Onderling Hulpbetoon (Utrecht) Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Onderling Verzorgd (Amsterdam) Onderlinge Brandverzekering Maatschappij Onderlinge Broederschap (Den Bosch) Onderlinge Hulp (Minnertsga) Onderlinge Hulp (Ursum) Onderlinge Hulp (Zwolle) Onderlinge Hulp Antillen, Enschede Onderlinge Hulp, Enschede Onderlinge Middenstands Levensverz Mij Onderlinge Rooms-Katholieke-Uitvaart Vereniging Sint Barbara U.A. Onderlinge Spaarkas v/h Koningkrijk de Nederlanden Onderlinge Steun, Levensverz. Mij. v/h Fonds Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle) Onderlinge Uitkeringskas (Loon op Zand) Onderlinge Uitvaartmaatschappij De Laatste Eer U.A. Onderlinge Uitvaartverzekeringmaatschappij, Wieringermeer U.A. Onderlinge van 1719 U.A. Levensverzekering Maatschappij, De Onderlinge van 1719 U.A. Levensverzekering Maatschappij, De Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Rotterdam) Onderlinge Verz mij tot ubo (Den Haag, 1836) Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive Leven u.a. Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé noord-oost U.A. Onderlinge Voorzorg (Amersfoort) Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum) Ondersteuningsfonds (Yerseke) Onderwijzers in de Provincie Drenthe (Assen) Onderwijzers in de Provincie Friesland Ons Aller Belang (Bandoeng) Ons Belang, Brandwaarborg Mij. Ons Belang, Levensverz. Ontslapenen gewijd, aan de (Bergen op Zoom, 1846) Ontslapenen gewijd, aan de (Breda, 1848) Ooltgensplaat Ooltgensplaat, Begrafenisfonds Oosten Oosterhouts Begrafenisfonds Oost-Grafdijk, Begrafenisfonds Oostwoud Oostwoud, Onderl. Begrafenisfonds Oostzaan van 1887 Optas Leven N.V. Optas Leven N.V. Optas Leven N.V. Oranje-nassau (1895) Organisatievereniging, Ned. Oud Onderofficieren, fonds Oude Haagsche van 1836, Levensverz. Mij. REAAL Schadeverzekeringen N.V. Erasmus N.V., Schadeverzekering Maatschappij Generali levensverzekering maatschappij NV, De Algemene Levensherverzekering Maatschappij N.V. Postbank Levensverzekering N.V. Interpolis BTL N.V. Loyalis Leven N.V. Interpolis, BTL, N.V., De Twenthe N.V. Uitvaartverzekering Klaverblad Levensverzekering N.V. Univé Noord-Oost Schade N.V. Achmea Pensioen en Levensverzekering NV

7 Oudkarspel Oudkarspel, Begrafenisfonds OVAS (Overlijdensfonds verz. Amsterdamsche Slagers) Overflakkee en Goedereede Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) Pantheon, Meppel Patria Levensverz. Bank Patrimonium (Kampen), Onderl. Begrafenisfonds Patrimonium (Zwolle) Patrimonium, Onderling Begrafenisfonds (Jaarsveld) PC 171, Levensverz. Mij PCU, Eindhoven Pensioencentrale Pensioenrisico Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H. Petrus, Verz. Mij. St. PGGM Leven Pharus van 1919, Levensverz. Mij. Phénix (Ned) Compagnie Francaise d Ass. Sur la Vie, Le Philantroop, Alg. Levensverz. Mij, De (Bolsward) Phoenix (Rotterdam), Levensverz. Mij (1896) Phoenix, Levensverz. Mij. (Ned. Portefeuille) Piëtas, Levensverz. Mij (Utrecht, 1861) Plattelands Begrafenisfonds (Ijsselmonde, 1847) Plicht tot Recht (PTT personeel) (Doorn) Postbank Levensverzekering N.V. Precautia Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A dam, 1910) Probité Levensverz. Mij (Alkmaar, 1884) Protestantsche Belangen Protestantse Belangen Providentia Providentia (Amsterdam) Handelsreizigersvereeniging Providentia (Eindhoven). Levensverz. Mij Prudentia Levensverz. Gen. (1863) Prudential Leven PTT Onderlinge (Amsterdam, 1835) Purmer Purmer, Begr. Fonds RCL Reaal Leven (uitkeringen bij in leven zijn) Reaal Levensverzekering N.V. Reaal Overlijdenszorgverzekering N.V. Reaal Pensioen Reaal Pensioenverzekering (Utrecht) Reassurantie Maatschappij Nederland N.V. Red u Zelven (Grootebroek) Reposa Residentia ROL Römerfonds Rotterdam Levensverz Bank (1894) Rotterdamsche Assurantie Comp Rotterdamsche Cöoperatieve Vereniging voor levensverz. Rotterdamsche Levensverz- en Voorschotbank (1893) Rotterdamsche Levensverz Maatschappij Rotterdamsche Onderl. Mij van Levensverz. (1885) Rotterdamsche Soc. Tot geldelijke UBO (1844) Rotterdamsche Verzekering Bank (1902) Rotterdamsche Verzekerings Bank (1898) Rotterdamsche Verzekerings Sociëteit, Hulp in en na het leven Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten Royal & Sun Leven Royal Nederland Leven RVS Levensverzekering N.V. S.B.O., Vereniging Steun bij overlijden aan Weduwen Nederlandsche Spoorwegen Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) Salland aanvullende verzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland Voormalig Aanvullende U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSL SAS U.A., Onderlinge waarborgmaatschappij Schaesberg U.A., Onderlinge Rooms Katholieke Begrafenis- en Crematiefonds Schildersbegrafenisfonds Schilderspatroons, Bond van Ned Schoenmakersbus Securitas N.V., Uitvaartverzekering Maatschappij Securitas N.V., Uitvaartverzekering Maatschappij Securitas, Levensverz. Mij (1904) Seguridat SFB Levensverzekeringen N.V. SFS Levensverzekeringsmaatschappij Sommelsdijk, Begrafenisfonds (1839) Sommelsdijksche Levensverz. Mij (1913) Sompo Japan Insurance Inc. Spaarbeleg Kas N.V. Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen Spaarkasbedrijf der Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), Het Spaendonck Leven Spierdijk Spierdijk, Het Onderl. Begr. Fonds St. Yves U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor Notarissen en Candidaat-notarissen Stad Rotterdam N.V. Levensverzekering Maatschappij Standaard (1906) Sterfbos (Uitgees), Begrafeniscositiët, De Sterpolis Levensverzekeringen N.V. Sterpolis Schadeverzekeringen N.V. Steun bij Ziekte U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Steun Elkaar u.a. Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging Sticht, Verz. Bank, Het (1898) Sun Alliance SVU Uitvaartzorg N.V. SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen T rias Aanvullende Verzekeringen u.a., Onderlinge Waarborgmaatschappij Temperament der Humaniteit (Den Haag, 1914) Careon levensverzekeringen N.V. Nationale-Nederlanden Services N.V. SR International Business Insurance Company Plc Levensverzekering N.V Salland Aanvullende Verzekeringen N.V. Salland Zorgverzekeraar N.V Salland Aanvullende Verzekeringen N.V Salland Zorgverzekeraar N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, N.V. Amersfoortse Levensverzekering Maatschappij N.V. Nuvema, N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij Nuvema, N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij Cordares Levensverzekeringen N.V. Cordares Levensverzekeringen N.V. Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited AEGON Spaarkas N.V. spaarbeleg Kas N.V. Interpolis BTL N.V. Interpolis BTL N.V. Interpolis Schade, N.V. Achmea Zorgverzekeringen N.V. Trias Schade-uitloop N.V.

8 Terminus Begrafenis te Amsterdam Tiel Utrecht Tilburg s Verz bank Tilburgsch Begrafenisfonds Tilburgsche (1901) Verz Mij Tilburgsche verz. Bank en Voorzorg Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn) Toekomst (Antwerpen), Levensverz. Mij. De Toevlucht in den Nood (Leiden) Toneel en Dans, St. Arbeidsongeschiktheidsfonds Cultuur, St. Psf. Tot Aller Welzijn (Delft) Tot hulp der mensheid, zieken- en begr.risico (Leiden, 1846) Tot Nut der Maatschappij (Den Haag) Tot Nut en Voordeel (Delft) Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam, 1856) Tot Nut van t Algemeen (Den Haag, 1833) Tot Nut van t Algemeen (Kampen) Tot Nut van t Algemeen (Leerdam) Aegon Nabestaanden Zorg N.V. Tot Nut van t Algemeen (Rotterdam, 1846) Aegon Nabestaanden Zorg N.V. Tot Nut van t Algemeen (Zierikzee) Tot Nut van t Algemeen (Zutphen) Tot Nut van t Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg Tot Voorzorg van t Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg van t Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg, Algemeen Burger Sociëteit (Rotterdam) Tot Voorzorg, Algemeen Burger Sociëteit, (België) Trias Schade-uitloop N.V. Trias Zorgverzekeraar N.V. Truyenfonds, Jan (1918) Twee verenigde verz. Mijen (Amsterdam, 1902) Tweede Hollandsche Mij. Van Levensverz. (Haarlem, 1878) Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem, 1920) UAP UAP Providentia Ubbens Sociaal Fonds, de St. Ubbens Sociaal Fonds, de St. UBO ( Wemeldinge) UBO ( Wijdenes en Oosterleek) UBO (Ned. Rijkstelegraaf) UBO Levensverz. Mij, Uitkering bij Overlijden (Utrecht) UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) Uit Voorzorg Uit Voorzorg (Middelburg, 1849) Uit Voorzorg (Rotterdam, 1844) Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders UKV Uitvaartkostenvereniging N.V. UKV Uitvaartkostenverzekering Unilife Assurance Group Legal & General Nederland Levensverzekering maatschappij N.V. Union Londen (Onderdeel van Commercial Union) Delta Lloyd Levensverzekering N.V. Union Paris, l Unitas (Den Hoorn) Univé Bedum en Omstreken B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Groningen U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé De Eendracht U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Noord-Oost Schade N.V. Univé Het Platteland b.a., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Platteland Brandverzekeraar N.V., Het Unive Leven u.a. Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive Midden-Overijssel U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Verzekering Maatschappij Univé Overijssel U.A., Onderlinge Univé Noord-Oost U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Noord-Oost Schade N.V. Univé Oost B.A, Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Oost U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Oost B.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Oost U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Reest Aa en Linde U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Reest Aa en Linde Brandverzekeraar N.V. Univé Stellingland B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Stellingland Brandverzekeraar NV Univé Twente B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Twente Brandverzekeraar N.V. Univé West-Nederland U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Zuid-Holland, Onderlinge Verzekering Maatschappij U.A. Univé Zorgverzekeraar U.A., OVM N.V. Univé Zorgverzekeraar Universal Leven N.V. Universal Leven N.V. UniverseleVerzekering N.V., De Monuta Verzekering N.V. Ursem, Begrafenisfonds Utrecht, Levensverz. Mij Utrechtsch Begrafenisfonds Utrechtsche Assurantie-mij Utrechtsche Levensverz Maatschappij Utrechtsche Levensverz Mij (Indische portefeuille) Delta Lloyd Levensverzekering N.V. Utrechtse Sociëteit voor Levensverzekeringen Utrechtse Verzekerings Bank Uw toekomst Brand New Day Levensverzekeringen N.V. V.I.O.S. Werklieden Ver.(Winschoten) Veefonds Dorpbuurt W.A., Onderling Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en omstreken WA Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (Veendam) Vemaco (Verz mij der verbruikerscoöperatie) Vereenigde Verz. Maatschappijen, De twee Vereeniging van Kantoorbedienden (Rotterdam) Vereeniging van Kantoorbedienden, Onderl. Mij Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife Vero Pensioenverz. Mij (Rotterdam) Verzekerings Unie Levensverzekering Maatschappij N.V, De Vesta, Mij van Levensverz. (Arnhem, 1893) Victoria Victoria Vesta Levensverz. Mij Victoria zu Berlin (Ned. Portefeuille) (Berlijn) Vie d Or Twenteleven N.V. Levensverzekeringmaatschappij Vita Levensverzekering Vitalis, Levensverz. Mij (1886) Vlissing s Onderling Begrafenisfonds (1851) Vlissingsch Begrafenisfonds Vlissingsche Begrafenisfonds Volharding (Den Haag) Volharding (Rotterdam, 1892) De Voor en door het Volk (Haarlem) Voordeel (Haren) Vooruit (Leiden)

9 Vooruit, N.V. Verz.mij (Den Haag) Vooruitgang (1893) (Amsterdam) Vooruitgang is ons doel (Den Burg) Voorzorg (1836), Amsterdamsche Sociëteit De Voorzorg (1888), Nrd. Brabantsch Meiereisch Begr. Fonds Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Voorzorg is plicht (Lekkum) Voorzorg, Verzekering bij overlijden (1895) Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem), De Begrafenisbus Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem) VVM (Vereenigde Verz. Maatschappijen) Waarborg (Rotterdam, 1913) Waarborg (Utrecht, 1868) Waarborg(Den Haag, 1910), Levensverz. Mij. De Waerdye N.V. Levensverzekering Maatschappij Warder, Begrafenisfonds Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) Weduwefonds (bakkers) Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in de Provincie Drenthe Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland Weduwenbeurs (Bolsward) Weduwenbeurs (Chr. Werkmansbond) Weduwenfonds en Suppletiekas Chr. Werkmansbond Welzijn voor Allen (Amsterdam, 1885) Wemeldinge Wereld (Dordrecht) Werklieden (Leiden) Werkliedenfonds, Nederlandsch (Den Haag) Werkmansbond (Bloemendaal, 1904) Werkmansbond (Haarlem) Werkmansbond (Rotterdam) Werkmansbond (Utrecht) Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) West Friesch Begrafenisfonds (Hoorn, 1917) Westzaan, Begrafenisfonds Wij leven om te zorgen (Rotterdam) Wijdenes en Oosterleek, Ver. tot uitkeering bij overlijden Willibrordus, Ned. Verz. Mij. St. Winterthur Levensverzekering Maatschappij N.V. Wintherthur Lebensversicherungs-Gesellschaft Witt, Johannes de (1902) Woerdense Levensverzekering (1965) Woudsend Anno 1816 U.A., Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij Woudsend N.V. Levensverzekering Maatschappij WUH Zaandam, Begrafenisfonds Zaanlandsche Begrafenisafonds (Zaandijk, 1845) Zee, N.V. Algemene Verzekering Maatschappij De Zeegevaar N.V., Verzekeringsmaatschappij Tegen Zeeland U.A., Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het College Zeeuwse Waarborgmaatschappij UA, Onderlinge Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Zekerheid door Voorzorg (1890) Levensverz. Mij. Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam, 1892) Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876) Zelandia (België) Zelandia Middelburg, (1852) Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn, 1845) Ziektekosten u.a., Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zierikzee, Begrafenisfonds Zijpe, Begrafenisfonds Zijper Begrafenisfonds (1860) Zilveren Kruis Leven Zonder Baatzucht (1843) Zoom (Bergen op Zoom, 1881) Zorg en Hulp (Rotterdam) Zorg in den tijd (Leiden) Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Zorgverzekeringen N.V., OZB Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Aanvullingsfonds OZ Zorgverzekeringen U.A., OWM OZ Zuid Holland nv Verz mij (Den Haag, 1920) Zuid Holland, Levensverz mij (Vianen, 1878) Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag, 1892) Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam, 1898) Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Vianen) Zuid Hollandsche Mij. Voor Verzekering (Den Haag, 1898) Zuid Hollandse Uitkering Soc (Rotterdam, 1900) Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam) Zurich Lebenversicherungs-Gesellschaft Zurich Leven N.V. Zutphen, Begrafenisfonds Zwitserleven N.V. Zwitserse Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Zwolsche Algemeene levensverzekering N.V. ZZ Levensverz mij Onderlinge van 1719 U.A. Levensverzekering Maatschappij, De Conservatrix N.V. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering ASR Schadeverzekering N.V. Maas Lloyd, N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Sunderland Marine Mutual Insurance Company Ltd Interpolis Schade, N.V. Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V., Algemene Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij OWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A. OZF, N.V. Ongevallen- en Ziektekosten Verzekeringsmaatschappij OWM CZ groep Aanvullende Verzekering U.A. OWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A. Zwitserleven N.V. * Onder voorbehoud

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Maatschappij Toetreding Adres Postcode en Woonplaats Aandachtsgebied Tel.nummer Rekeningnummer ABN AMRO Bank N.V. 1-10-2009

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de Naam voormalige organisatie A.A. ter Beek, Stichting Pensioenfonds A.B.O.P., Stichting Aanvullingspensioenfonds van de Aagrunol AAK, St. Psf. Aardappelen, Groenten en Fruit, St. Vroegpsf. voor de Groothandel

Nadere informatie

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AFSCHRIFT PER 2-5-2005 VAN HET REGISTER BEDOELD IN ARTIKEL 52, EERSTE LID, VAN DE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN 1992 (Wtk 1992) INDEX Afdeling I Afdeling II Afdeling III Afdeling

Nadere informatie

NL-206. ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en.

NL-206. ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en. NL-206 ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en.nl NL-198 ACE European Group Ltd. Postbus 8664 3009 AR ROTTERDAM

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Nummer archiefinventaris: 2.16.83 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d.

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d. F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2007 5 De vereniging FOV 6

Nadere informatie

FI Uitvoering Wet toezicht kredietwezen

FI Uitvoering Wet toezicht kredietwezen FI Uitvoering Wet toezicht kredietwezen In 1997 zijn op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 door de Minister van Financiën de volgende en verleend, gewijzigd of ingetrokken. Verleend

Nadere informatie

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland.

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. 2 ENSTEN N PRODUCTEN n de Federatie van Onderlinge erzekeringmaatschappijen in Nederland Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief verzekeren

Nadere informatie

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2009 5 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen!

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Curiosa 1661 1662 kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Inzet 1661 Gestoken mahonie penanttafel, de poten verbonden door een zegel, met vitrine-opstand in Louis Quinze-stijl, ca. 1880 (Lengte 71

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2012

Kantoren in cijfers 2012 Kantoren in cijfers 2012 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Ethiek in de zorgsector

Ethiek in de zorgsector start januari 2016 23e jaargang Part-time postacademische beroepsopleiding Ethiek in de zorgsector Module 1 Ethische vragen rond het begin en einde van het leven Module 2 Zorg en kwaliteit van leven bij

Nadere informatie

Intermediair. 30 20 29 okt. 2010. IAK onttrekt zich aan de malaise. Effect van wegvallen bonusprovisies blijft beperkt in top 100

Intermediair. 30 20 29 okt. 2010. IAK onttrekt zich aan de malaise. Effect van wegvallen bonusprovisies blijft beperkt in top 100 30 29 okt. 10 Intermediair Top intermediairbedrijven Op deze en de volgende pagina s een overzicht van de top 130 intermediairbedrijven naar inkomsten uit assurantiebemiddeling. Deze bijdragen worden,

Nadere informatie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Enschede, 6 oktober 2014 PB/14/1720/fkd dr. Patrick Jansen drs. Peter Bakker Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Aanpak... 6 3. Resultaten...

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2011. Juli 2012

WGA-instroom grote werkgevers in 2011. Juli 2012 WGA-instroom grote werkgevers in 2011 Juli 2012 Inhoud Agrarisch bedrijf 3 Algemene industrie 3 Baggerbedrijf 4 Bakkerijen 4 Banken 4 Bewakingsondernemingen 6 Bouwbedrijf 6 Culturele instellingen 8 Detailhandel

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2013

Kantoren in cijfers 2013 Kantoren in cijfers 2013 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Kaartbeeld, Scherpenzeel Omslag Atelier van GOG, Amsterdam

Nadere informatie

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007 Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007 maart 2007 Hierbij treft u een overzicht aan van de vergoedingen voor psychologische hulp in de aanvullende pakketten van de verschillende

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder :..... KVK-nummer :.. NZa-code (indien bekend)

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder... KVK-nummer... NZa-code (indien bekend). Stichtings

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis

Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis Nationale-Nederlanden en haar geschiedenis Nationale- Nederlanden en haar geschiedenis Inhoud Inleiding Inleiding 5 1. De Nederlanden van 1845 6 1.1 Totstandkoming 7 1.2 De eerste jaren, 1845-1900 8 1.3

Nadere informatie