A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V."

Transcriptie

1 Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij (1918) A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846 Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Abbey Leven Abiëzer (hulpe), Begr. Rotterdam opg ABP Leven Loyalis Leven Abri Levensverz. Aegon Spaarkas N.V. ABVM Adjuto Alg. Verz. Mij. Aegon NabestaandenZorg N.V. Aegon Spaarkas N.V. Aegon Spaarkas N.V. AG Leven AG van 1824 Agis Leven Agis Leven Agis Zorgverzekeringen U.A., OWM Agis Zorgverzekeringen N.V. AGO ALBOZ Levensverzekering NV ALG, Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) Algemeen Amsterdamsch Begr. Soc Algemeen Belang (Anna Paulowna) Algemeen Belang (Zunderdorp), Begr. Algemeen Beleggings-Consortium Algemeen Friesch Begrafenisfonds Algemeen Friesch Begrafenisfonds Memento Mori (1844) Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen) Algemeen Nederlands Verz. Fonds Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam) Algemeen Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam) Algemeen Noordholl. Mij van Levensverz (Haarlem 1878) Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (leven) Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA (overlijden) Algemeene Begrafenis- Mij (Den Helder, 1868) Algemeene Burger Societeit, Rott. Verz. Soc. Algemeene Friesche Levensverz mij Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859) Algemeene Heldersche Verz. Mij (1871) Algemeene Levensverz. Bank NV Algemeene Mij Levensverz. en Lijfrente (1880) Algemeene Nederlandsche Assurantie Mij (1914) Algemeene Rotterdamsche Coöp Begraf. Algemeene Sliedrechtse ver tot Wederk. verz. (1903) Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Algemeene Spaarverzekering (Den Haag, 1907) Algemeene Spaarverzekering (kassen 1916/1928) Algemeene Utrechtsche Mij v. Geld Uitk na Overlijden algemene Burger Soc, Rott verz Soc. Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van gelden Alhermij Algemene Levensherverzekering Maatschappij N.V. Alico SA Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888) Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch) American Life Euravie Levensverz. Amethyst Amev Levensverzekering NV Amev/ Amstelbank 1907 Amsterdam B.V., Begrafenis- en crematieverzorging Conservatrix N.V. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Amsterdam NV, Levensverz. Mij Amsterdam, Levensverzekering Bank NV Amsterdam, Mij van Levensverzekering Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885) Amsterdamsch RK Begr. Fonds, St het Amsterdamsche Alg Verz mij voor uitk bij overlijden (1866) Amsterdamsche Begr. Soc. 1898, Alg Amsterdamsche Begrafenis Mij Amsterdamsche Begrafenis, Zieken en Geneesk. Mij Amsterdamsche Mij van Levensverz. (afd. Volksverz) Amsterdamsche Mij van Verz op het leven Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De Dela Verzekeringen N.V. Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De Amsterdamsche naturaverzekeringsmaatschappij, De Yarden Uitvaarverzekeringen N.V. Amsterdamsche Verzekeringsbank Amstleven ANBV Andries (Ubbergen), Begr. Fonds der Broedersch. St. Anker, Mij van verzekering Het (Amsterdam. 1911) Anker, Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid U.A. Het Anker Verzekeringen N.V Antverpia (Roosendaal, 1888) Apollonia

2 Ardanta Arnhem, Levensverz. Mij Arnhemsche Verz. Mij Arona (leven) Arona (overlijden) Artsen, Onderlinge levensverzekering Maatschappij voor Assendelft, Begr. Fonds Assurance Liégeoise (Ned. Portefeuille) Astra Levensverz. Mij (Utrecht, 1926) Atlas Verz. Mij (Amsterdam) Aurora Levensverz. Mij Aurora, Ned-Indische Ver. Tot Onderl. Verz. o/h leven Avenir, l Avéro Leven Avero Levensverzekering Benelux NV AVVL AXA Equity & Law AXA Levensverzekering N.V. Axent/Aegon Leven N.V. AXENT/AEGON Sparen N.V. Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede) Banketbakkersvereniging, vereniging weduwenfonds (Den Helder) Barbara (Amsterdam) Liefdesfonds St Barbara (Geleen) Begrafenisfonds St Barbara (Heemskerk) begrafenisfonds St Barbara (Heerlen) St Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St. Barbara U.A. Onderlinge Rooms-Katholieke Uitvaart Vereniging Barbara U.A.Onderling Uitvaartfonds, St. Barbara U.A.Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging, St. Barnabas (Amsterdam) Basic Life N.V. Begin en Einde (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds Begrafenis-Sociëteit W.A., Wederkerige Verzekeringmaatschappij Belangstelling in onze Stadgenoten (Schiedam) Belgische Vennootschap voor Internationale Hulpverlening Beon Leven Bergen op Zooms Begrafenisfonds (1846) Berkhout, Begrafenisfonds Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861) Beynes (Haarlem) Begrafenisfonds v/d Koninklijke fabrieken van Rijtuigen en Spoorwegen Bezemmakersbus (Delft) Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Vereniging Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste Boeren en Tuinders Levensverzekering (Den Haag, 1918) Boerhaave, Rouwverzekering der Mij (Den Haag 1907) Boerhhaave, Spaarkassen Ond. Waarborg Mij. Bondsbelang, Ond. Waarborg Mij. Bossche Kasse Begrafenisfonds Bouma (Oosterend) Het Onderling Begrafenisfonds P.J. Breda, Begrafenisfonds (1848) Broederband, Begrafenisfonds (Deventer) Broederhulp, Typogravenvereniging (Nijmegen) Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem) De Brouwershaven, Begrafenisfonds Bureau van Groepsverzekering Burger Voorzorg (Harlingen) Vereniging Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht 1844) Het Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836 Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering Genootschap BVZ Leven NV BVZ Uitvaartverzekering N.V. C.L.A.V.E. Careon Schadeverzekeringen N.V. CBVI, St. Voorzieningsfonds Centraal Beheer Leven N.V. Centraal Beheer Levensverzekering N.V. Centraal Beheer Pensioenverzekering N.V. Centraal Pensioenbureau Centraal Risicofonds (C.R.F.) N.V. Centrale Arbeiders Verz. Bank NV (overlijden) De Centrale Arbeiders Verz. Bank, N.V (leven) De Centrale Levensverz. N.V. (overlijden) De Centrale Levensverz. N.V.(leven) De Centrale Levensverzekering Bank Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (leven) Centrale Levensverzekeringsbank NV, De (overlijden) Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (leven) Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (overlijden) Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht) Centrale Spaarkas Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St. Christelijke Onderlinge Uitvaartvereniging (Leeuwarden) Cité Vie Nederland, La Clemens St, Nederlandsche Naturaverzekeringsmaatschappij, De Compagnie Alliance Belge Compagnie d Assurances Générales sur la Vie (Nederland) Compagnie Francaise d Ass.sur la Vie Le Phénix (Nederland) Concordia (overlijden) Concordia Levensverzekering Confidentia, De Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds, La Continentale mij van Levensverz. En Lijfrente Coöperatie PC (Amsterdam) Coöperatief Verzekeringsfonds (Leeuwarden) Coöperatieve Levensverzekering (1900) Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. Ver. Cronos Culemborg Levensverz. Mij. Cuvon CV DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. OLMA Levensverzekeringsmaatschappij voor Artsen N.V. Spaarbeleg Kas N.V. Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Twenthe Uitvaartverzekering N.V. Dela Natura Uitvaart Verzekeringen N.V. Forstis Aegon Levensverzekering NV Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. Excell Life International S.A. (Luxemburg) (VDV) Jelsumerhof UA Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij P.C. Hooft Verzekeringen N.V. Avéro Pensioenverzekeringen N.V. (Apeldoorn) Avéro Pensioenverzekeringen N.V.

3 DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. DBV Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. De Onderlinge Waarborgmaatschappij Verzekeringsfonds van beambten van De Nederlandsche Bank U.A. Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842) Denis, de Eerste Ned.Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng DLG Verzekeringen Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, Onderling fonds tot uitkering bij overlijden (Tiel) Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844) Dordrecht, Levensverz. Mij (1873) Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) DOS (De Onderlinge Spaarkas) Draagt Elkanders Lasten, Christelijke Begrafenisvereniging (Assen) DSM Pensioenverzekeringsmaatschappij NV DVZ Uitvaartverzekering NV (Katwijk) Eagle Star Leven EBO Econoom Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De Eendracht (Aalsmeer), De Eendracht (Kampen) De Eendracht (Purmerend) De Eendracht en liefde Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart, (Tiel)Door Eendracht maakt Macht (Avenhorn) Eendracht maakt macht (Den Haag, 1944) Eendracht maakt Macht (Den Helder) Eendracht maakt Macht (Zwolle) Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder) Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845) Eendracht maakt macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. Van personeel Rijkswaterstaat Eendracht U.A., Onderlinge Verzekeringen De Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860) Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend) Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum) Eendragt maakt Magt Eensgezindheid (Wormerveer, 1877) Eerbied voor de ontslapenen (Breda) Eerse Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit Eerste Apeldoornsche Begrafenisfonds Eerste Bloemendaalsche Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds Eerste Hollandse Eerste Hollandse Levensverzek. Bank NV (Amsterdam) Eerste Levensverz. m/z geneesk. Onderzoek (Amsterdam 1901) Eerste Nederlandsche Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) Eerste Rotterdamsche (Rotterdam, 1896) Eigen Hulp (Den Haag) Eigen Hulp, Onderl.Levensverz. (Den Haag, 1879) Eigen Woon, Hypothec. Credietb. Einde bekroont ons Doel Elf Provinciën. De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.- Mij. De Elkander tot Steun (Kruisland) Eloy van 1875, St. Elvia Leven Elvia Leven Zwitserse Levensverz. Mij. EN (Volksverzekering) ENNIA Levensverz. Equitable (Ned. Potefeuille) Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Equity & Law Levensverz. Erasmus N.V., Levensverzekering Maatschappij Erasmus N.V., Levensverzekering Maatschappij Erasmus N.V., Levensverzekering Maatschappij ERK Levensverz. Mij. Facultatieve Verzekeringen NV (Natura) FairGo NV Falcon Leven N.V. Falcon Leven N.V. FBTO Levensverzekering NV FBTO U.A. Onderlinge levensverzekering Maatschappij Fides (Soest, 1908), Ned. Levensverz. Bank Flandria Belgische mij van Levensverz. En Lijfrente Fonds De Roever Fonds tot uitk. Bij overlijden vd Bond v Inspecteurs Fonds tot uitk. Van Begrafeniskosten (Moordrecht) Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud-Onderofficieren Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te s-gravenhage (steun bij Overlijden (schoenwinkeliers)) Francke en De Meester Fonds Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward, 1925) Friesche Uitvaartverzorging Friesland, Natura Friesland, NV Begrafenis- en Crematieverzekering Maatschappij Gan Vie, Compagnie Francaise d Assurances sur la Vie GBA Gedenk te sterven (Gouda, 1771) Gedenk te sterven (Makkum) Begrafenisbus onder de zinspreuk Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) 1916 Gelders Broederschap (Leiden, 1744) Gelduitzetting (Loon op Zand) Geneeskundig, Weduwenfonds (1891) Generale Levensverzekeringsbank (Amsterdam, 1903) Genot door voorzorg (Den Haag 1855) Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft Gildefonds (Amsterdam, 1936) Glas loopt ras, mijn (Haarlem) Globe (Den Haag, 1903) Goede Voorzorg (Schiermonnikoog) Gorinchem, Begrafenisfonds Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. GOV Gregoriusvereninging (Utrecht) Gresham Life Assurance Society Ltd. REAAL Schadeverzekeringen N.V. Zwitserleven N.V. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Falcon Leven N.V. Leerbroek en Omstreken B.A., Onderlinge Brand-waarborg Maatschappij Facultatieve Verzekeringen N.V. (Leven) Nuvema, NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij Nuvema, NV Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij HDI Industrie Versicherung Aktiengesellschaft

4 Groene Land Levensverzekeringen NV Groep Josi Leven Groningse Levensverzekeringmaatschappij Reaal Levensverzekeringen N.V., Aegon Spaarkas N.V., Aegon Levensverzekeringen N.V., Groot Amsterdam Groot Bossche van 1838 Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp, 1845) Groot-Noordhollandsche van 1845 Groot-Noordhollandsche Ver. Van Levensverz. En Lijfrente Groot-Schermer, Begr. Fonds Haagleven, Levensverz. Mij. Dela Verzekeringen N.V. Haagsche Verz. Sociëteit Haarlem van 1873 Levensverz. Mij. Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bisdom Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Haarlemsche Levensverz. Mij. Hasco Hasselt, Begrafenisfonds HAV Bank Heden ik, morgen gij ( s-gravenhage). Begr. Fonds Helder Volksverz. Mij. Heldersche Verz. Mij. De Onderneming Hellevoetsluis, Begrafenisbus Helpt Elkander ( s-gravenhage) Helpt Elkander (De Hen) Helpt Elkander (Nijmegen) Helpt Elkander (Sexbierum) Helpt Elkander (Zaandam) Helpt U Zelven Helvetia Levensverz. Hengelo, Begr. Onderl. Holda, Verz. Mij. Holland ( s-gravenhage) Holland N.V. Levensverz. Mij. Holland van 1859, NV Verz. Mij Holland-Amerika, (Levens- Invalide- en Renteverz. Mij) Hollandia (Delft) Hollandsch Algemene Verz Bank (HAV) Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem, 1863) Hollandsche Sociëteit van Levensverz. Hollandsche Spaarverzekering Mij Hollandse Verz. Mij Hooge Huys Levensverzekeringen NV Hoogkarspel, Plaatselijk Begrafenisfonds (1913) Hoop s-gravenhaagsche Coöp Bakkerij- en Verbruikersver. Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij 1899 Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz. Mij (1914) Hoornsche Begrafenisfonds (1849) Horlogemakers Hulp door Eendracht, weduwenfonds Hulp in nood na den dood (R dam) Begr. Fonds Hulp in nood, alg. levensverz ubo (Rotterdam, 1885) Hulp in nood, alg. levensverz. Ubo (Rotterdam, 1885) Hulp leenigt den nood, begrafenisfonds (Rotterdam, 1885) HUVA Hooghenraed Levensverzekering N.V. HVS van 1808 HVS, NV Beleggings Mij HWN, Uitkeeringsfonds bij overlijden Ideaal Spaarkas (Utrecht) Ieders Voordeel (Groningen) Begr. Fonds, Een Ijsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds In Pace In Pace In Pace Dela Verzekeringen N.V. Inspecteurs bij de R damsche politie, fonds tot ubo Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam, 1966) Interlloyd Levensverzekering Maatschappij N.V. Interlloyd Levensverzekering Maatschappij N.V. Intermed Levensverz Intern Verz. Mij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Internationale Hulpverlening, Belgische Vennootschap voor Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Jan Truyenfonds Interpolis BTL NV Jelsumerhof U.A., Christelijke Onderlinge Uitvaartmaatschappij Florentis Uitvaartverzekeringen N.V. Joannes de Deo (Den Helder) St Joannes de Deo, RK uitkeringsfonds (Den Haag, 1899) Johan de Witt, NV Verz Mij (Tilburg) Johan de Witt, Raadspensionaris (1902) Johannes de Deo, Onderl. Mij. St Johannes, Vereniging (Utrecht) Jong & Comp, De (leven) Jong & Comp, De (overlijden) Jong Nederland, Verzekering Bank (A dam, 1909) Joseph Genootschap St Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede) Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede) Josi Levensverz. Mij NV, Groep Jozef (Zaandam), Onderl Begrafenisbond Juventus, onderl. Verz mij (A dam, 1887) Kantoorbedienden (R dam) Ver van Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver van Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht) Kennemerland, Alg. Mij van Verz op het leven (1898) Kerkrade, Prot Kerk Begrafenis Ver Kloppersingel, Utrecht Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen) Kooger Doodenbos Kosmos (Zeist) NV Verz Bank (1862) Krommenie, Onderl Begrafenisfonds Kunst en Cultuur Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij N.V. Paerel Leven N.V. Kunst en Cultuur Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij N.V. Paerel Leven N.V. Kwadijk, Begrafenisfonds Later, Natura uitvaartverzekeringsmaatschappij N.V. PC Hooft Verzekeringen N.V. Leeft en Zorgt (Rotterdam) Alg Begrafenisfonds (1877) Leeniging bij smart is balsem voor het hart (1846)

5 Leidsche Levensverz. Mij Leidsche Mij van verz op het leven (1901) Let op Uw Einde (Charlois) Let op Uw Einde (R dam) Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds Levensverzekering Mij. (Nijmegen) Levob Levensverzekering N.V. Levob Uitvaart Aegon Nabestaanden Zorg N.V. Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis Ver Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fonds Linnenweversbus (Delft) LPU Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara/ Bijenkorf Maas NV Levensverz Mij, De (1925) Maas, Verzekeringsbank de Maataschappij van Onderl Levensverz (A dam, 1902) Maatschappij tot uitkering bij Overlijden Maatschappij van Levensverz. (A dam) Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam, 1835) Maatschappij van Onderl Levensverz (A dam 1848) Maatschappij van Voorzorg Amersfoorse Levensverzekering Maatschappij N.V. Machpela ( s-gravensande) Onderl Levensverz Mij Maliesingel, Utrecht Meander Zorg MEDISCH STEUNFONDS U.A., ONDERLING Achmea Zorgverzekeringen N.V. Meije U.A., Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij De Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg (R dam, 1828) Melissant, Onderl Begrafenisfonds Memento Mori (Zeist) Memento Mori (Groningen) Memento Mori, (Den Helder, 1902) Memento Mori, (Spaar- en Begrafenisbus (Dordrecht) Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds (1844) Memento Mori, begrafenisvereniging (R dam) Memento Mori, Helderse Begraf. Den Helder, 1871 Mercator Leven NV Falcon Leven N.V. Mercurius (Groningen), Handelsreizigerverz Metallicus, NV Pensioenverz. Mij Meyerfonds, Jacob Michiels of Bezemmakersbus, St Middelburgsch Begrafenisfonds (1863) Middelharnis Interpolis, BTL, N.V. Middelie, Begrafenisfonds Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag) Mijn glas loopt ras (Haarlem) Militaire Verzekerings-vereeniging Militairen beneden de rang van Officier Minerva (Antwerpen) Moira, NV Verzekeringsbank Mortier, Fonds N.V. Centraal Risicofonds (C.R.F.) N.V. Centraal Risicofonds (C.R.F.) Nationaal Spaarfonds N.V. Nationaal Uitvaart Fonds (A dam, 1952) Nationale Comp Anyonyme d ass sur la Vie, La Nationale Crediet Vereniging NCV Nationale Levensverz Bank (Alleen afd. Volksverz) (maandpremie) Nationale Levensverz Bank (Allen afd. Volksverz) (weekpremie) Nationale Levensverz Bank (Rotterdam) Nationale Onderlinge Spaarkas (Utrecht, 1918) Nationale Spaarkas, De eerste Ned kapitaal (1898) NAVO NCV NCV-NSL Nederland, Levens-en volksverz bank (Bergen oz,1914) Nederland, NV Verz op het Leven (A dam, 1858) Nederland, Vennootschap Nederlanden van (1899, 1903, 1904, enz) Nederlanden van 1845 Nederlanden van 1870 Nederlanden van 1883, Verzekeringsbank (Den Haag) Nederlanden, Onderl Mij van Verz (Haarlem, 1915) Nederlands Protestants Uitvaartfonds Nederlandsch Nationale Werkliedenver (Den Helder) Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883) Nederlandsche Alg onderl begr.fonds (Den Haag) Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A dam), 1896) Nederlandsche Alggemeene ( s-gravenhage, 1844) Nederlandsche Bank van Levensverz (R dam, 1904) Nederlandsche Bank van Verzekering (A dam, 1901) Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder) Nederlandsche Begrafenisverzekering BV te Venlo en Enschede Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij (R dam, 1918) Nederlandsche Handelsreizigers Ver Nederlandsche Leeuw (Den Haag 1907) Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds (1849) Nederlandsche Levensverz en Lijfrentebank (1893) Nederlandsche Lloyd Levensverz NV Nederlandsche Mij van Levensverz en Lijfrente(Utrecht, 1916) Nederlandsche Mij van Verz en Ziekenkas (1906) Nederlandsche Mij van Verzekering (1899) Nederlandsche Nat Werklieden Ver (Den Helder) Nederlandsche Natura Yarden Uitvaarverzekeringen N.V. Nederlandsche Pens. Verz voor werklieden (1883) Aegon Levensverzekering NV Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922 van de Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) Nederlandsche Spaarkas NV, De Nederlandsche Spaarverz van Katholieken (Amsterdam) Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam) Nederlandsche van 1894, De Nederlandsche Ver van Artsen-Automobilisten VVAA levensverzekeringen N.V. Nederlandsche Verz Mij (Utrecht, 1868/1887) Nederlandsche Verzekeringsbank (A dam, 1867) Nederlandsche Volksverz bank (A dam, 1908) Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag, 1843) Ned-Indische Levensv-en Lijfrente Mij Neerlandia, Levensverz Mij (1893)

6 New York (Ned. Portefeuille ) Nieuw Rotterdam Leven NV Nieuw Welgelegen BV Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank Nieuwe Haagse Verz Soc (1901) Nieuwe Hollandse Lloyd Levensverzekeringmaatschappij N.V. Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V. Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) Begr Nijmegen Levensverz Mij Nillmij van 1859, Levensverz. Mij NOG (overlijden) NOG Levensverzekering Maatschappij NV NOG, Onderlinge levensverzekering maatschappij UA NOG/ De Jong (leven) NOG/ De Jong (overlijden) Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Alkmaar) Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum) Noord Braband (Waalwijk) Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Noord Brabant (handelsreizigers te Tilburg) Noord Brabant Handelsreizigersvereeniging Noord Brabantsch Werkliedenfonds Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fonds Noord en Zuid Hollandsche Lloyd, N.V. Verzekering Maatschappij De Noord en Zuid Ned. Levensverz.Bank (1905) Noord Hollandsch Begrafenisfonds (1873 te Haarlem) Noord Hollandsche Leven Mij NV Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverz (1919) Noorden Begrafenisfonds (1936) Noorden Levensverz. Mij, Het (1902) Noorder Spaar- en Levensverz. Mij Norwich Union Life Insurance Society (Ned. Portefeuille) NOVO-Leven-, Onderl. Levensverz. Mij. NRG NRG NRG London Nut der Maatschappij Nut van het Algemeen Belang (1919 te Den Haag) Nut van het Algemeen Belang (Kampen) Nut van het Algemeen Belang (Leerdam) Nut van het Algemeen Belang (Zierikzee) Nuts Begrafenisfonds Nuts Levensverzekering van 1848 Nuts Levensverzekering, Stichting Nutsbedrijven, Stichting Flexibel Uittreden NUVA Verzekeringen N.V. (Meppel) NVG Uitvaart NVS O.H.V.M. (Amsterdam) OBF, Onderl. Levensverz. Mij. Ohra Levensverzekeringen N.V. Ohra Levensverzekeringen N.V. OHRA Pensioen Oldambt Volksverz. Bank (Delfzijl) Olva 1919 Olveh (1879) (Onderling Levensverz Genootschap) De Onderling Begrafenis Vereeniging Onderling Begrafenisfonds te Middelharnas UA Onderling Belang (Leiden) Onderling Belang 1906 (Oude Tonge) Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ijp en Purmerend Onderling Boerenverzekeringsfonds Onderling Hulpbetoon (Utrecht) Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Onderling Verzorgd (Amsterdam) Onderlinge Brandverzekering Maatschappij Onderlinge Broederschap (Den Bosch) Onderlinge Hulp (Minnertsga) Onderlinge Hulp (Ursum) Onderlinge Hulp (Zwolle) Onderlinge Hulp Antillen, Enschede Onderlinge Hulp, Enschede Onderlinge Middenstands Levensverz Mij Onderlinge Rooms-Katholieke-Uitvaart Vereniging Sint Barbara U.A. Onderlinge Spaarkas v/h Koningkrijk de Nederlanden Onderlinge Steun, Levensverz. Mij. v/h Fonds Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle) Onderlinge Uitkeringskas (Loon op Zand) Onderlinge Uitvaartmaatschappij De Laatste Eer U.A. Onderlinge Uitvaartverzekeringmaatschappij, Wieringermeer U.A. Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Rotterdam) Onderlinge Verz mij tot ubo (Den Haag, 1836) Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive Leven u.a. Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé noord-oost U.A. Onderlinge Voorzorg (Amersfoort) Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum) Ondersteuningsfonds (Yerseke) Onderwijzers in de Provincie Drenthe (Assen) Onderwijzers in de Provincie Friesland Ons Aller Belang (Bandoeng) Ons Belang, Brandwaarborg Mij. Ons Belang, Levensverz. Ontslapenen gewijd, aan de (Bergen op Zoom, 1846) Ontslapenen gewijd, aan de (Breda, 1848) Ooltgensplaat Ooltgensplaat, Begrafenisfonds Oosten Oosterhouts Begrafenisfonds Oost-Grafdijk, Begrafenisfonds Oostwoud Oostwoud, Onderl. Begrafenisfonds Oostzaan van 1887 Optas Leven N.V. Optas Leven N.V. Optas Leven N.V. REAAL Schadeverzekeringen N.V. Erasmus N.V., Schadeverzekering Maatschappij Generali levensverzekering maatschappij NV, De Algemene Levensherverzekering Maatschappij N.V. Postbank Levensverzekering N.V. Interpolis BTL N.V. Loyalis Leven N.V. Interpolis, BTL, N.V., De Twenthe N.V. Uitvaartverzekering Univé Noord-Oost Schade N.V. Achmea Pensioen en Levensverzekering NV

7 Oranje-nassau (1895) Organisatievereniging, Ned. Oud Onderofficieren, fonds Oude Haagsche van 1836, Levensverz. Mij. Oudkarspel Oudkarspel, Begrafenisfonds OVAS (Overlijdensfonds verz. Amsterdamsche Slagers) Overflakkee en Goedereede Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) Pantheon, Meppel Patria Levensverz. Bank Patrimonium (Kampen), Onderl. Begrafenisfonds Patrimonium (Zwolle) Patrimonium, Onderling Begrafenisfonds (Jaarsveld) PC 171, Levensverz. Mij PCU, Eindhoven Pensioencentrale Pensioenrisico Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H. Petrus, Verz. Mij. St. PGGM Leven Pharus van 1919, Levensverz. Mij. Phénix (Ned) Compagnie Francaise d Ass. Sur la Vie, Le Philantroop, Alg. Levensverz. Mij, De (Bolsward) Phoenix (Rotterdam), Levensverz. Mij (1896) Phoenix, Levensverz. Mij. (Ned. Portefeuille) Piëtas, Levensverz. Mij (Utrecht, 1861) Plattelands Begrafenisfonds (Ijsselmonde, 1847) Plicht tot Recht (PTT personeel) (Doorn) Precautia Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A dam, 1910) Probité Levensverz. Mij (Alkmaar, 1884) Protestantsche Belangen Protestantse Belangen Providentia Providentia (Amsterdam) Handelsreizigersvereeniging Providentia (Eindhoven). Levensverz. Mij Prudentia Levensverz. Gen. (1863) Prudential Leven PTT Onderlinge (Amsterdam, 1835) Purmer Purmer, Begr. Fonds RCL Reaal Leven (uitkeringen bij in leven zijn) Reaal Levensverzekering N.V. Reaal Overlijdenszorgverzekering N.V. Reaal Pensioen Reaal Pensioenverzekering (Utrecht) Reassurantie Maatschappij Nederland N.V. Red u Zelven (Grootebroek) Reposa Residentia ROL Römerfonds Rotterdam Levensverz Bank (1894) Rotterdamsche Assurantie Comp Rotterdamsche Cöoperatieve Vereniging voor levensverz. Rotterdamsche Levensverz- en Voorschotbank (1893) Rotterdamsche Levensverz Maatschappij Rotterdamsche Onderl. Mij van Levensverz. (1885) Rotterdamsche Soc. Tot geldelijke UBO (1844) Rotterdamsche Verzekering Bank (1902) Rotterdamsche Verzekerings Bank (1898) Rotterdamsche Verzekerings Sociëteit, Hulp in en na het leven Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten Royal & Sun Leven Royal Nederland Leven S.B.O., Vereniging Steun bij overlijden aan Weduwen Nederlandsche Spoorwegen Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) Salland aanvullende verzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland Voormalig Aanvullende U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Salland Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSL SAS U.A., Onderlinge waarborgmaatschappij Schildersbegrafenisfonds Schilderspatroons, Bond van Ned Schoenmakersbus Securitas N.V., Uitvaartverzekering Maatschappij Securitas N.V., Uitvaartverzekering Maatschappij Securitas, Levensverz. Mij (1904) Seguridat SFB Levensverzekeringen N.V. SFS Levensverzekeringsmaatschappij Sommelsdijk, Begrafenisfonds (1839) Sommelsdijksche Levensverz. Mij (1913) Sompo Japan Insurance Inc. Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen Spaarkasbedrijf der Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), Het Spaendonck Leven Spierdijk Spierdijk, Het Onderl. Begr. Fonds St. Yves U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor Notarissen en Candidaat-notarissen St. Yves U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor Notarissen en Candidaat-notarissen St. Yves U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor Notarissen en Candidaat-notarissen Stad Rotterdam N.V. Levensverzekering Maatschappij Standaard (1906) Sterfbos (Uitgees), Begrafeniscositiët, De Sterpolis Levensverzekeringen N.V. Sterpolis Schadeverzekeringen N.V. Steun bij Ziekte U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Steun Elkaar u.a. Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging Sticht, Verz. Bank, Het (1898) Sun Alliance SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen T rias Aanvullende Verzekeringen u.a., Onderlinge Waarborgmaatschappij Careon levensverzekeringen N.V. SR International Business Insurance Company Plc RVS Levensverzekering N.V Salland Aanvullende Verzekeringen N.V. Salland Zorgverzekeraar N.V Salland Aanvullende Verzekeringen N.V Salland Zorgverzekeraar N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, N.V. Amersfoortse Levensverzekering Maatschappij N.V. Nuvema, N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij Nuvema, N.V. Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij Cordares Levensverzekeringen N.V. Cordares Levensverzekeringen N.V. Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited Spaarbelg Kas N.V. Interpolis BTL N.V. SRLEV N:V: Interpolis BTL N.V. Interpolis Schade, N.V. Achmea Zorgverzekeringen N.V. Trias Schade-uitloop N.V.

8 Temperament der Humaniteit (Den Haag, 1914) Terminus Begrafenis te Amsterdam Tiel Utrecht Tilburg s Verz bank Tilburgsch Begrafenisfonds Tilburgsche (1901) Verz Mij Tilburgsche verz. Bank en Voorzorg Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn) Toekomst (Antwerpen), Levensverz. Mij. De Toevlucht in den Nood (Leiden) Toneel en Dans, St. Arbeidsongeschiktheidsfonds Cultuur, St. Psf. Tot Aller Welzijn (Delft) Tot hulp der mensheid, zieken- en begr.risico (Leiden, 1846) Tot Nut der Maatschappij (Den Haag) Tot Nut en Voordeel (Delft) Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam, 1856) Tot Nut van t Algemeen (Den Haag, 1833) Tot Nut van t Algemeen (Kampen) Tot Nut van t Algemeen (Leerdam) Aegon Nabestaanden Zorg N.V. Tot Nut van t Algemeen (Rotterdam, 1846) Aegon Nabestaanden Zorg N.V. Tot Nut van t Algemeen (Zierikzee) Tot Nut van t Algemeen (Zutphen) Tot Nut van t Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg Tot Voorzorg van t Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg van t Algemeen (Zwolle) Tot Voorzorg, Algemeen Burger Sociëteit (Rotterdam) Tot Voorzorg, Algemeen Burger Sociëteit, (België) Trias Schade-uitloop N.V. Trias Zorgverzekeraar N.V. Truyenfonds, Jan (1918) Twee verenigde verz. Mijen (Amsterdam, 1902) Tweede Hollandsche Mij. Van Levensverz. (Haarlem, 1878) Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem, 1920) UAP UAP Providentia Ubbens Sociaal Fonds, de St. Ubbens Sociaal Fonds, de St. UBO ( Wemeldinge) UBO ( Wijdenes en Oosterleek) UBO (Ned. Rijkstelegraaf) UBO Levensverz. Mij, Uitkering bij Overlijden (Utrecht) UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) Uit Voorzorg Uit Voorzorg (Middelburg, 1849) Uit Voorzorg (Rotterdam, 1844) Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders UKV Uitvaartkostenvereniging N.V. UKV Uitvaartkostenverzekering Unilife Assurance Group Legal & General Nederland Levensverzekering maatschappij N.V. Union Londen (Onderdeel van Commercial Union) Delta Lloyd Levensverzekering N.V. Union Paris, l Unitas (Den Hoorn) Univé Bedum en Omstreken B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Groningen U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé De Eendracht U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Noord-Oost Schade N.V. Univé Het Platteland b.a., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Platteland Brandverzekeraar N.V., Het Unive Leven u.a. Onderlinge Verzekering Maatschappij Unive Midden-Overijssel U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Verzekering Maatschappij Univé Overijssel U.A., Onderlinge Univé Noord-Oost U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Noord-Oost Schade N.V. Univé Oost B.A, Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Oost U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Oost B.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Oost U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Reest Aa en Linde U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Reest Aa en Linde Brandverzekeraar N.V. Univé Stellingland B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Stellingland Brandverzekeraar NV Univé Twente B.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Twente Brandverzekeraar N.V. Univé West-Nederland U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Zuid-Holland, Onderlinge Verzekering Maatschappij U.A. Univé Zorgverzekeraar U.A., OVM N.V. Univé Zorgverzekeraar Universal Leven N.V. Universal Leven N.V. UniverseleVerzekering N.V., De Monuta Verzekering N.V. Ursem, Begrafenisfonds Utrecht, Levensverz. Mij Utrechtsch Begrafenisfonds Utrechtsche Assurantie-mij Utrechtsche Levensverz Maatschappij Utrechtsche Levensverz Mij (Indische portefeuille) Delta Lloyd Levensverzekering N.V. Utrechtse Sociëteit voor Levensverzekeringen Utrechtse Verzekerings Bank V.I.O.S. Werklieden Ver.(Winschoten) Veefonds Dorpbuurt W.A., Onderling Onderlinge Veeverzekering Winterswijk en omstreken WA Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (Veendam) Vemaco (Verz mij der verbruikerscoöperatie) Vereenigde Verz. Maatschappijen, De twee Vereeniging van Kantoorbedienden (Rotterdam) Vereeniging van Kantoorbedienden, Onderl. Mij Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife Vero Pensioenverz. Mij (Rotterdam) Verzekerings Unie Levensverzekering Maatschappij N.V, De Vesta, Mij van Levensverz. (Arnhem, 1893) Victoria Victoria Vesta Levensverz. Mij Victoria zu Berlin (Ned. Portefeuille) (Berlijn) Vie d Or Twenteleven N.V. Levensverzekeringmaatschappij Vita Levensverzekering Vitalis, Levensverz. Mij (1886) Vlissing s Onderling Begrafenisfonds (1851) Vlissingsch Begrafenisfonds Vlissingsche Begrafenisfonds Volharding (Den Haag) Volharding (Rotterdam, 1892) De Voor en door het Volk (Haarlem) Voordeel (Haren) Vooruit (Leiden) Vooruit, N.V. Verz.mij (Den Haag) Vooruitgang (1893) (Amsterdam) Vooruitgang is ons doel (Den Burg) Voorzorg (1836), Amsterdamsche Sociëteit De Voorzorg (1888), Nrd. Brabantsch Meiereisch Begr. Fonds

9 Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Voorzorg is plicht (Lekkum) Voorzorg, Verzekering bij overlijden (1895) Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem), De Begrafenisbus Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem) VVM (Vereenigde Verz. Maatschappijen) Waarborg (Rotterdam, 1913) Waarborg (Utrecht, 1868) Waarborg(Den Haag, 1910), Levensverz. Mij. De Waerdye N.V. Levensverzekering Maatschappij Warder, Begrafenisfonds Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) Weduwefonds (bakkers) Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in de Provincie Drenthe Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland Weduwenbeurs (Bolsward) Weduwenbeurs (Chr. Werkmansbond) Weduwenfonds en Suppletiekas Chr. Werkmansbond Welzijn voor Allen (Amsterdam, 1885) Wemeldinge Wereld (Dordrecht) Werklieden (Leiden) Werkliedenfonds, Nederlandsch (Den Haag) Werkmansbond (Bloemendaal, 1904) Werkmansbond (Haarlem) Werkmansbond (Rotterdam) Werkmansbond (Utrecht) Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) West Friesch Begrafenisfonds (Hoorn, 1917) Westzaan, Begrafenisfonds Wij leven om te zorgen (Rotterdam) Wijdenes en Oosterleek, Ver. tot uitkeering bij overlijden Willibrordus, Ned. Verz. Mij. St. Winschoter Uitvaartvereniging" U.A., "Onderlinge Winschoter Uitvaartvereniging" U.A., "Onderlinge Winterthur Levensverzekering Maatschappij N.V. Wintherthur Lebensversicherungs-Gesellschaft Witt, Johannes de (1902) Woerdense Levensverzekering (1965) Woudsend Anno 1816 U.A., Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij Woudsend N.V. Levensverzekering Maatschappij WUH Zaandam, Begrafenisfonds Zaanlandsche Begrafenisafonds (Zaandijk, 1845) Zee, N.V. Algemene Verzekering Maatschappij De Zeegevaar N.V., Verzekeringsmaatschappij Tegen Zeeland U.A., Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het College Zeeuwse Waarborgmaatschappij UA, Onderlinge Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Zekerheid door Voorzorg (1890) Levensverz. Mij. Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam, 1892) Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876) Zelandia (België) Zelandia Middelburg, (1852) Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn, 1845) Ziektekosten u.a., Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zierikzee, Begrafenisfonds Zijpe, Begrafenisfonds Zijper Begrafenisfonds (1860) Zilveren Kruis Leven Zonder Baatzucht (1843) Zoom (Bergen op Zoom, 1881) Zorg en Hulp (Rotterdam) Zorg in den tijd (Leiden) Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Zorgverzekeringen N.V., OZB Zorgverzekeringen U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Aanvullingsfonds OZ Zorgverzekeringen U.A., OWM OZ Zuid Holland nv Verz mij (Den Haag, 1920) Zuid Holland, Levensverz mij (Vianen, 1878) Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag, 1892) Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam, 1898) Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Vianen) Zuid Hollandsche Mij. Voor Verzekering (Den Haag, 1898) Zuid Hollandse Uitkering Soc (Rotterdam, 1900) Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam) Zurich Lebenversicherungs-Gesellschaft Zurich Leven N.V. Zutphen, Begrafenisfonds Onderlinge van 1719 U.A. Levensverzekering Maatschappij, De Conservatrix N.V. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Veendam-Winschoten en Omstreken U.A., Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A., Onderlinge Uitvaartvereniging ASR Schadeverzekering N.V. Maas Lloyd, N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Sunderland Marine Mutual Insurance Company Ltd Interpolis Schade, N.V. Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V., Algemene Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij Zegveld en Omstreken U.A., Onderlinge Verzekerings Maatschappij OWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A. OZF, N.V. Ongevallen- en Ziektekosten Verzekeringsmaatschappij OWM CZ groep Aanvullende Verzekering U.A. OWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V.

A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Naam voormalige organisatie Naam Rechtopvolger* s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897) s- Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896) s- Gravenhage (alg Mij van Levensverz), s-gravenhaagsche Levensverz mij

Nadere informatie

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen

Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen Oude Naam Nieuwe Naam A&M Levensverzekering (Rotterdam) A&O NV Leven Verzekering Delta Lloyd levensverzekering N.V. A&O NV Leven Verzekering Aan de Ontslapenen

Nadere informatie

vroegere levensverzekeraar of begrafenisfonds Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, Lev. Mij Algemeene Begrafenis-Mij (Den Helder, 1868) Algemeene Friesche Levensverz mij

Nadere informatie

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011

Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Lange NVB lijst A Deelnemers OSK - adresgegevens en rekeningnummers per 1 juli 2011 Maatschappij Toetreding Adres Postcode en Woonplaats Aandachtsgebied Tel.nummer Rekeningnummer ABN AMRO Bank N.V. 1-10-2009

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Stichting pensioenfonds voor de Naam voormalige organisatie A.A. ter Beek, Stichting Pensioenfonds A.B.O.P., Stichting Aanvullingspensioenfonds van de Aagrunol AAK, St. Psf. Aardappelen, Groenten en Fruit, St. Vroegpsf. voor de Groothandel

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. AFSCHRIFT PER 2-5-2005 VAN HET REGISTER BEDOELD IN ARTIKEL 52, EERSTE LID, VAN DE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN 1992 (Wtk 1992) INDEX Afdeling I Afdeling II Afdeling III Afdeling

Nadere informatie

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,-

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,- VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA Aegon naar ONVZ AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 80% tot 250, - per jaar tel: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50, -/ beh. tot 400, -

Nadere informatie

NL-206. ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en.

NL-206. ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en. NL-206 ABN-Amro Schadeverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB ZWOLLE Telefoon: E-mail: +31 384968316 verkeer.particulier@abnamroverzekering en.nl NL-198 ACE European Group Ltd. Postbus 8664 3009 AR ROTTERDAM

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Nummer archiefinventaris: 2.16.83 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER Menzis Overeenkomst Wijkverpleging 2015 1 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 750,- 4. Super Vip Bij 4: 85,-/

Nadere informatie

Opdrachtgevers per alarmcentrale

Opdrachtgevers per alarmcentrale Opdrachtgevers per alarmcentrale 18 augustus 2014 Opdrachtgevers per alarmcentrale 1.4/IWW/wh s-gravenhage, 18 augustus 2014 Mauritskade 5 2514 HC s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070 306 00 52

Nadere informatie

N.V. Zilveren Kruis. Zorgverzekeringen N.V. OZF. Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Naamswijziging per 01-06- 2015

N.V. Zilveren Kruis. Zorgverzekeringen N.V. OZF. Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Naamswijziging per 01-06- 2015 en 3343 Tabblad Concern: koppeling tussen 3343 en ONVZ (concern) en Multizorg VRZ (inkoopconcern) 3311 Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV 3314 OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend).

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend). Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 600,- 4. Super Vip Bij 4: 50,-/

Nadere informatie

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d.

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d. F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2007 5 De vereniging FOV 6

Nadere informatie

NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN. - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde. 75% tot max. 250,- per persoon per kalenderjaar.

NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN. - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde. 75% tot max. 250,- per persoon per kalenderjaar. ZORGVERZEKERAAR VOORWAARDEN VOOR VERGOEDING zoals vermeld in de polisvoorwaarden ( voor alle pakketten, tenzij anders vermeld) Achmea Zorg - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP of Beter Af Plus

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland.

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. 2 ENSTEN N PRODUCTEN n de Federatie van Onderlinge erzekeringmaatschappijen in Nederland Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief verzekeren

Nadere informatie

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen!

Oude aandelen. Vrijdag 14 juni 2013. Inzet. kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Curiosa 1661 1662 kavel TRUE Let op, dit zijn geen miniaturen! Inzet 1661 Gestoken mahonie penanttafel, de poten verbonden door een zegel, met vitrine-opstand in Louis Quinze-stijl, ca. 1880 (Lengte 71

Nadere informatie

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2009 5 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Anthonis Sint Hubert. Velsen Zaandstad. Grave Mill Sint. 01-07-06 De Marne. Beverwijk Heemskerk. lichaam. Afvalinzameling Land van

Anthonis Sint Hubert. Velsen Zaandstad. Grave Mill Sint. 01-07-06 De Marne. <Onbekend> Beverwijk Heemskerk. lichaam. Afvalinzameling Land van Intergemeentelijk orgaan per 1-7-2004 Intergemeentelijk orgaan per 1-7-2008 Centrumgemeente Toegewezen aan gemeente Type orgaan Begindatum Wijzigingsdatum Einddatum Deelnemende gemeenten Ability/ Werkgemeenschap

Nadere informatie

FI Uitvoering Wet toezicht kredietwezen

FI Uitvoering Wet toezicht kredietwezen FI Uitvoering Wet toezicht kredietwezen In 1997 zijn op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 door de Minister van Financiën de volgende en verleend, gewijzigd of ingetrokken. Verleend

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

hfst. groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 4 Rondom de stad Aan het werk Het oosten van Europa Grote verschillen in Afrika

hfst. groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 4 Rondom de stad Aan het werk Het oosten van Europa Grote verschillen in Afrika Algemene inleiding 1 Leerstof groep 5 t/m 8 1.1 Aardrijkskundige inhoud De inhoud van Wijzer door de wereld is gebaseerd op de kerndoelen van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld uit het domein

Nadere informatie