Search Engine Marketing, click here

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Search Engine Marketing, click here"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Search Engine Marketing, click here Wetenschappelijke verhandeling Stijn Van Der Biest aantal woorden: MASTERPROEF COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN afstudeerrichting COMMUNICATIEMANAGEMENT PROMOTOR: Prof. Dr. V. Cauberghe COMMISSARIS: Lic. K. Berte COMMISSARIS: Dr. Steve Paulussen ACADEMIEJAAR

2 2

3 Abstract Dit werkstuk concentreert zich op de Belgische adverteerders en hun relatie met search engine marketing (SEM). We willen achterhalen hoe zij staan tegenover dit format van internetreclame. In het eerste luik van dit werkstuk wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd met het oog op het verzamelen van de nodige achtergrondkennis over SEM. Hierbij maken we gebruik van heel recente literatuur en cijfers die gepubliceerd zijn door het IAB. Het voornaamste besluit dat we uit dit literatuuronderzoek trekken is dat dit format unieke eigenschappen heeft in vergelijking met andere communicatiekanalen, voornamelijk op het vlak van targeting. We stellen ook vast dat de meeste literatuur over dit onderwerp voornamelijk economisch geïnspireerd is. In het praktisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van diepte-interviews. Deze zijn afgenomen bij vier zeer diverse adverteerders. Er wordt gekozen voor een kwalitatief opzet aangezien er nog geen dergelijk onderzoek werd uitgevoerd in België en de nodige achtergrondkennis voorlopig ontbreekt. De bedoeling van dit onderzoek is vooral om te achterhalen hoe Belgische adverteerders staan tegenover SEM. De houding van onze respondenten kunnen we omschrijven als open en gretig om de mogelijkheden van SEM te bevatten. Ze behandelen dit onderwerp wel met de nodige rationaliteit. Ook in de praktijk merken we dat SEM vaak een economische inslag heeft. De doelstellingen zijn vaak commercieel en de communicatiedienst is vaak niet exclusief verantwoordelijk. Aangezien het een kwalitatief onderzoek betreft kunnen de resultaten niet veralgemeend worden. Toch is dit onderzoek nuttig in het kader van verder onderzoek naar SEM en de Belgische adverteerders. 3

4 Dankwoord Vooreerst zou ik enkele personen willen bedanken die mij enorm geholpen hebben bij het voltooien van mijn masterproef. Mijn aandacht gaat daarbij in de eerste plaats naar de respondenten die zo vriendelijk waren om mij te woord te staan. Van harte bedankt voor jullie medewerking, mevr. Torrekens (VDAB), mevr. Nazon (Brussels Airlines), mr. De Groote en mr. Blauwet (BNP Parisbas Fortis) en mr. Mouton (Roularta). Verder wil ik ook Patrick Marck van IAB-Belgium bedanken voor de uitnodiging voor het NetCafé en de waardevolle hulp die hij me heeft gegeven. Bij de mensen van universiteit Gent gaat mijn dank in de eerste plaats naar mevr. Berte die met haar begeleiding en kennis heeft bijgedragen tot het realiseren van deze masterproef. Mijn dank gaat ook uit naar mijn promotor prof. Cauberghe die me de toestemming gaf om search engine marketing bij Belgische adverteerders te onderzoeken. Ten slotte wil ik ook de mensen uit mijn familie bedanken voor de jarenlange steun tijdens mijn studies. Mijn dank gaat hierbij vooral naar mijn moeder die er altijd voor me staat. Verder wil ik ook Valerie bedanken voor de moed die ze me gaf om te blijven doorzetten en mijn oma en opa zonder wiens financiële steun ik deze studies niet had kunnen voltooien. Stijn Van der Biest, juli

5 Inhoudsopgave INLEIDING FREQUENT GEBRUIKTE AFKORTINGEN DEEL 1: LITERATUURONDERZOEK INTERNETRECLAME DE INTERNETPOPULATIE INTERNETRECLAME HEEFT VELE GEZICHTEN DISPLAY ADVERTISING SEARCH ENGINE MARKETING CONTENT INTEGRATION E- MAIL MARKETING NEWSLETTER OTHER INTERNETRECLAME IS BOOMING BUSINESS SEARCH ENGINE MARKETING EEN BEETJE GESCHIEDENIS ONTSTAAN VAN SEA HET ONTSTAAN VAN SEO SEM ONTLEEDT IN SEA EN SEO WAT HEEFT SEM TE BIEDEN AAN ADVERTEERDERS SEM IN HET GEHEEL SEA EN SEO TEGEN ELKAAR AFGEWOGEN DE COMBINATIE VAN SEA MET SEO SEM EN DE KLEINE ADVERTEERDERS HET BELANG VAN EEN HOGE RANKING DE JUISTE TREFWOORDEN KIEZEN SEA EN DE CONSTANTE VEILING GENERALIZED SECOND- PRIZE AUCTION DE PRIJS PER TREFWOORD PAY PER CLICK RETURN ON INVESTMENT STRATEGISCH BIEDEN 44 BESLUIT LITERATUURONDERZOEK DEEL 2: KWALITATIEF ONDERZOEK INLEIDING PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING VRAAGSTELLING STELLINGEN ONDERZOEKSMETHODOLOGIE VOORDELEN NADELEN 54 5

6 3.3. TIJDSPLANNING PREPAREREN VAN DE GEGEVENS DE RESULTATEN RESPONSGRAAD DE BEVINDINGEN 56 BESLUIT KWALITATIEF ONDERZOEK ALGEMEEN BESLUIT BEPERKINGEN EN AANBEVELINGEN BIBLIOGRAFIE BIJLAGEN

7 Inleiding Tegenwoordig kan niemand er nog onderuit, internet is een massamedium geworden. Zo zeggen bijna 6 miljoen Belgen die dagelijks het internet gebruiken 1 en dat is ook de reclamewereld opgevallen. Al enkele jaren blijven de investeringen in internetreclame onophoudelijk stijgen (IAB, 2010). We moeten echter vaststellen dat internetreclame nog niet zo vaak op academische wijze is onderzocht. In België hebben we wel het IAB (Interactive Advertising Bureau) dat zich bezighoudt met deze materie, oa. met de jaarlijkse AdEx studies. Het is precies in deze studies dat de bron van dit werkstuk schuilt. De laatste jaren onderschatten deze studies namelijk systematisch het aandeel dat search engine advertising (ook wel keyword buying genoemd) heeft in de totale online reclameuitgaven van de Belgische adverteerders. De grote oorzaak hiervan is de weigering tot medewerking van zoekplatformen zoals Google. Zonder hun medewerking is het nagenoeg onmogelijk om accuraat het aandeel van keyword buying te gaan schatten. Daarom is zo n economische invalshoek ook niet het opzet van dit werkstuk. Door dit gebrek in de AdEx studies krijgen we echter een zeer conservatief beeld over de Belgische online reclamemarkt waardoor het voor de buitenwereld lijkt alsof België jaren achterop hinkt in vergelijking met het buitenland. Zo heeft keyword buying wereldwijd een aandeel van 45% (IAB 2009), ten opzichte van slechts 14% in België. In deze paper zullen wij om die reden onderzoeken of dit conservatieve beeld over Belgische adverteerders op het vlak van adverteren bij zoekrobots al dan niet dient bijgesteld te worden. Zijn Belgische adverteerders zich voldoende bewust van de voordelen die reclame bij zoekrobots biedt? Hoe staan ze tegenover het gebruik ervan in hun marketing- en communicatiestrategie, hoe actief zijn ze er mee bezig? Het is vooral onze bedoeling om dit onderwerp vanuit een communicatieve invalshoek te benaderen, daar waar eerder onderzoek meestal economisch getint was. Om deze onderzoeksvragen accuraat te kunnen beantwoorden, bekijken we search engine advertising best in een breder spectrum. Dit spectrum is hier search engine marketing, dat zowel search engine advertising als search engine optimization omvat. Omdat deze twee op het vlak van theorie en literatuur sterk met elkaar verbonden zijn zullen wij deze samen onderzoeken als search engine marketing. Verder in deze paper wordt dan dieper ingegaan op het onderscheid tussen deze twee componenten. Het eerste deel van deze paper omvat een exploratief literatuuronderzoek over de materie van internetreclame en dan vooral toegespitst op Search Engine Marketing. In deel twee wordt ons eigen onderzoek uit de doeken gedaan dat wij voerden bij enkele Belgische adverteerders. Hierna proberen wij tot een algemeen besluit te komen. 1 Cijfers afkomstig uit het onderzoek Plurimedia Merken-Producten (PMP) van het CIM. 7

8 Frequent gebruikte afkortingen CPC = Cost Per Click CPM = Cost Per Thousand Impressions GSP = Generalized Second-Prize IAB = Interactive Advertising Bureau PPC = Pay Per Click ROI = Return On Investment SEA = Search Engine Advertising SEM = Search Engine Marketing SEO = Search Engine Optimization SOV = Share Of Voice 8

9 Deel 1: Literatuuronderzoek 1. Internetreclame Om search engine marketing (SEM) uit te leggen is het noodzakelijk om te starten met een ruimer kader. In het geval van SEM is dit internetreclame, een uiterst interessant reclamemedium dat de laatste 15 jaar een zeer indrukwekkend parcours heeft afgelegd. Daar waar het midden jaren 90 nog een zeer marginaal gegeven was, is het nu al jaren het snelst groeiende reclamemedium, met spectaculaire groeicijfers tot gevolg 2. Tegenwoordig gaat er bijna geen dag voorbij zonder dat we geconfronteerd worden met één of andere vorm van internetreclame. Dat is ook logisch, in België gaat iets meer dan 10% van reclame-uitgaven naar internetreclame. Daarmee is België zeker niet de beste leerling van de klas, die rol is in Europa weggelegd voor Denemarken (24,4%) 3, maar het is desalniettemin een zeer mooi percentage voor zo n jong advertentiemedium. Wanneer we echter kijken naar de share of voice (SOV) van de verschillende reclamekanalen zien we dat internet het in feite niet zo goed doet met een SOV van slechts 3,6% (zie afbeelding 1). Internetreclame heeft volgens deze cijfers duidelijk nog een lange weg af te leggen wil het in de buurt komen van dominante reclamemedia zoals dagbladen en televisie. Toch heeft het internet heel wat te bieden voor adverteerders en het lijkt ons dan ook een kwestie van tijd vooraleer de cijfers van internetreclame die van de traditionele kanalen zal benaderen. Afbeelding 1: SOV van de reclamemedia in België ( ) (bron: CIM/MDB) 2 Zo groeiden de investeringen in internetreclame in 2007 nog met 41% in België. In 2008 was dat nog steeds 24,5%. 3 Cijfers afkomstig van IAB Europe

10 1.1. De internetpopulatie Eén van de drijfveren achter de groei van internetreclame is de continu groeiende internetpopulatie in België. Zo hebben op dit moment al meer dan 5,8 miljoen Belgen een internetaansluiting. Dit betekent dat 67% van de bevolking toegang tot het internet heeft (zie afbeelding 2). Daarmee doet België het beter dan het Europese gemiddelde van 60%, maar er is duidelijk nog plaats voor verbetering. Uit de cijfers van Eurostat blijkt tevens dat bijna alle aansluitingen via breedband verlopen (97%). Dit is belangrijk omdat dit een intensiever gebruik van het internet mogelijk maakt, wat handig is voor het gebruik van bvb. rich media banner (cfr. infra). Afbeelding 2: Internetpenetratie Europa (bron: Eurostat - september 2009) Gemiddeld zit een Belg ook steeds meer online, nu gemiddeld 13,8 uur per week. Dat is ongeveer 2,5 uur minder dan dat hij voor televisie zit zoals blijkt uit afbeelding 3. Toch trekt internet in vergelijking met televisie slechts een beperkt aandeel van de reclame-uitgaven naar zich toe (zie afbeelding 1). Het feit dat het internet nog een heel jong medium is, is daar niet vreemd aan. Veranderingen in reclame-investeringen hinken immers altijd achterop op de veranderingen in mediaconsumptie (Spurgeon, 2006). Beterschap is dus op komst. Zeker omdat het internet een zeer interessant publiek heeft, dat voornamelijk jong, opgeleid en tewerkgesteld is, wat de groei van dit medium alleen maar kan stimuleren (Spurgeon, 2006). Afbeelding 3: Mediaconsumptie België (Bron: IAB België 2009) 10

11 1.2. Internetreclame heeft vele gezichten Eigenlijk bestaat internetreclame an sich niet. Het is eerder een verzamelnaam voor een heel diverse groep van marketingkanalen die gebruik maken van het internet. Daarom geven wij hier een overzicht van de formats die vervat zitten onder deze verzamelnaam. Deze opdeling is echter limitatief en beperkt zich tot de meest voorkomende vormen. Hierbij hebben wij ons laten leiden door de opdeling die gehanteerd wordt door het Interactive Advertising Bureau (IAB). Zoals blijkt uit afbeelding 1 behoort ook search engine marketing (SEM) tot de formats van internetreclame. Het gaat hier om de cijfers van 2008 aangezien er nog geen recentere cijfers beschikbaar zijn bij het schrijven van deze paper. Afbeelding 4: Online reclame-uitgaven in België (bron: IAB AdEx, 2008) Display advertising Het meest klassieke gezicht van internetreclame is ongetwijfeld display advertising, beter bekend als de banners. Klassiek, omdat dit format visueel nog sterk lijkt op normale grafische reclame uit oa. print- en audiovisuele media, maar ook omdat internetreclame met dit format van start ging in Toen verscheen immers de allereerste banner op de website van Hotwired. Ook veel adverteerders hebben via dit format hun eerste stapjes gezet in de wereld van internetreclame. Of zoals Spurgeon het stelt, display advertising attracted many advertisers to the internet from the mid-1990s, but drove them away when its effectiveness could not be established (2006, p.3). De banners hebben de adverteerders dus gelokt, maar ook verjaagd wanneer ze niet effectief bleken. Dit is duidelijk te zien in de dip die internetreclame kent in het begin van het nieuwe millennium (zie afbeelding 7). Wat wordt juist verstaan onder display advertising? Het is een vorm van internetreclame waarbij een adverteerder gebruik maakt van een vooraf bepaalde publicitaire ruimte op een 11

12 site. De meest voorkomende zijn leaderboards (A), skycrapers (B) en medium rectangle (C), zoals te zien in afbeelding 5. Afbeelding 5: Vormen van display advertising4 Binnen deze vormen heeft de adverteerder de mogelijkheid om tekst en afbeeldingen te tonen. Door de ruimere verspreiding van breedbandinternet behoren ook geluid en video tot de mogelijkheden. In dat geval spreken we over een rich media banner. Door het gebruik van multimediale mogelijkheden springen deze veel meer in het oog. Toch blijft het de vraag of ze door hun zeer dwingende karakter niet zorgen voor meer irritatie en uiteindelijke een soort reclamemoeheid Search Engine Marketing Search engine marketing (SEM) bestaat uit search engine optimization (SEO) en search engine advertising (SEA). SEO houdt in dat je als adverteerder je website gaat optimaliseren zodat hij hoog gerangschikt staat bij de zoekresultaten van een zoekrobot. Aangezien hiervoor geen mediaruimte moet worden aangekocht worden de uitgaven in SEM voor het IAB herleid tot enkel SEA. Hierbij betalen adverteerders om hun publiciteit te plaatsen naast de zoekresultaten van een zoekrobot. Daarbij kunnen zij kiezen bij welke trefwoorden hun publiciteit wel of niet verschijnt. In de verdere delen van dit werkstuk zal veel dieper worden ingegaan op deze materie. 4 5 Afbeelding genomen van Toestand waarin een persoon reclame niet meer actief verwerkt. 12

13 Content integration Bij deze vorm van internetreclame integreert de adverteerder zijn informatieve boodschap binnen een bepaalde site. Zijn commerciële boodschap krijgt de vorm van een informatief artikel. In die zin lijkt het sterk op de publireportage die we kunnen aantreffen in traditionele reclamemedia marketing Hierbij worden commerciële boodschappen per mail naar consumenten gestuurd op basis van adressenbestanden. De ontvanger kan niet zomaar in zo n adressenbestand worden opgenomen, daarvoor moet hij zijn uitdrukkelijke toestemming geven omwille van de opt-in wetgeving. Deze manier van adverteren heeft als grote voordeel dat je als adverteerder op een zeer persoonlijke manier kan communiceren met je doelgroep Newsletter Newsletters of nieuwsbrieven zijn informatieve s die bedrijven verzenden naar personen die zich erop geabonneerd hebben. Ze onderscheiden zich van marketing doordat hun inhoud veel informatiever is en ze veel minder persoonlijk gericht zijn. Zoals we in afbeelding 1 kunnen zien, is dit voorlopig nog een zeer klein kanaal op het vlak van uitgaven Other Onder deze vorm van internetreclame verstaan we alle niet specifiek vermelde kanalen, wiens aandeel te klein is om apart te vermelden. Zo vinden we hier oa. digital video commercials en sponsorship terug. Internetreclame heeft dus vele gezichten. Een vaststelling is echter dat, volgens de cijfers van IAB, het leeuwendeel van de online reclame-uitgaven naar display advertising gaat (zie afbeelding 4). De vraag die zich daarbij stelt is of dit wel een juiste weerspiegeling is van de werkelijkheid. We weten immers dat de zoekrobots in België geen medewerking verlenen aan het onderzoek IAB. Daardoor moeten zij zich baseren op cijfers die hen door adverteerders zelf en door mediabureaus worden medegedeeld, waardoor het aandeel van SEA (onderdeel van SEM) niet accuraat geschat kan worden. De vraag wordt nog prangender wanneer we tot de vaststelling komen dat SEM wereldwijd zo n 45% van de online reclame-uitgaven naar zich toe trekt (cfr. supra), en daarmee wereldwijd het dominante format is (zie Afbeelding 6). Het lijkt er dus sterk op dat het aandeel van SEM in België sterk onderschat is. 13

14 Afbeelding 6: Online reclame-uitgaven wereldwijd (bron: IAB 2010) 1.3. Internetreclame is booming business Het parcours dat internetreclame tot op vandaag heeft afgelegd, mag op zijn minst interessant genoemd worden. Grof geschetst zijn er drie periodes te onderscheiden, een eerste van explosieve groei, dan een terugval en uiteindelijk de heropleving (zie afbeelding 7). In 2009 was er weer een daling in de uitgaven. Het valt nog af te wachten of dit het begin is van een nieuwe periode van terugval, of slechts een momentopname ten gevolge van de economische crisis. Afbeelding 7: Overzicht internetreclame-investeringen ( ). Bron: IAB (2010) Sinds het ontstaan was er een constante, vrij explosieve groei in de uitgaven, voornamelijk te wijten aan boom in de dotcom-industrie. In deze periode werd vooral geëxperimenteerd met het omvormen van klassieke reclamevormen naar het internet, met de banners en pop-ups tot gevolg. In het nieuwe millennium kwam er echter een ommekeer, internetreclame kwam in woelig water terecht en verloor het vertrouwen van de adverteerders. Zij waren gedesillusioneerd omtrent de resultaten van internetreclame en dan vooral met de toen dominante techniek, display advertising (Laffey, 2007). Het bleek een ineffectieve methode om consumenten te bereiken. Om uit de crisis 14

15 te raken moest een format worden bedacht dat wel voldeed aan de eisen van de adverteerders om hun vertrouwen te herwinnen. Het is pas sinds de doorbraak van SEA in 2002/2003 dat het internet weer aan een heropleving begon als reclamemedium. Op die manier ligt SEA aan de oorsprong van het recente succes van internetreclame, omdat het unieke voordelen bood op het vlak van effectiviteit en efficiëntie die niet terug te vinden waren bij andere formats. De dip die internetreclame meemaakte in 2009 als gevolg van de economische crisis, zou het begin kunnen zijn van een nieuwe periode van neergang. Toch bleek SEA de storm vrij goed te weerstaan. In tegenstelling tot de andere formats bleven de uitgaven hierin toenemen (IAB, 2010). SEA blijkt dus wereldwijd het succesformat te zijn van internetreclame. Omdat deze vaststelling helemaal niet overeenkomt met het Belgische landschap op het vlak van internetreclame willen wij hierop verdergaan. Buitenstaanders zouden immers onterecht de indruk kunnen krijgen dat Belgische adverteerders conservatief zijn op het vlak van SEM. Wij zijn er echter van overtuigd dat onze Belgische adverteerders innovatiever zijn dan de cijfers laten vermoeden. Daarom stellen wij in deze paper de vraag hoe zij omgaan met SEM, hoe zij staan tegenover het gebruik van SEM in hun marketingstrategie? Om hierop een duidelijk antwoord te geven voeren we eerst een literatuuronderzoek uit over SEM. Op die manier bouwen we in de eerste plaats kennis op over het onderwerp. Tevens proberen we issues te identificeren die later van toepassing kunnen zijn in de eigen vragenlijst. Na dit literatuuronderzoek zullen we in deel 2 de focus leggen op het eigen onderzoek dat uitgevoerd werd bij enkele Belgische adverteerders. 15

16 2. Search Engine Marketing Zoals we al eerder in deze paper konden lezen, zijn steeds meer mensen actief op het internet. Dat maakt het internet als advertentiemedium veel interessanter voor de adverteerders. Het bleek echter dat gebruik van banners niet echt succesvol was (cfr. supra). Zij moesten dus op zoek naar een andere manier om de surfers te bereiken en die vonden ze bij de zoekrobots. Door het enorme succes heeft het internet zo n grote omvang bereikt dat niemand die informatie nodig heeft die effectief weet te vinden. Veel mensen zien door het bos de bomen niet meer en starten daarom veelal hun zoektocht naar informatie met het ingeven van zoektermen in een zoekrobot. Uit recent onderzoek van het onderzoeksbureau Insites Consulting voor het IAB blijkt dat 88% van de Belgen wekelijks gebruik maakt van een zoekrobot om commerciële informatie te zoeken, 53% doet dat zelfs dagelijks (IAB 2010). Using an online search engine is among the most common navigational paths consumers use to discover information on the Web (Berman & Katona, 2010, p.1). Dit maakt het voor een commercieel bedrijf essentieel om opgemerkt te worden tijdens de zoektocht van surfers die op zoek zijn naar goederen, diensten of gewoon informatie die ze kunnen leveren. Dit kan een adverteerder op uitstekende wijze doen met SEM. Fain & Pedersen noemen het zelfs dé manier bij uitstek om kwaliteitsvol verkeer naar je site te lokken en daarom ook het meest effectieve marketing vehikel dat beschikbaar is (2006). Boughton stelt het zo: SEM delivers ads to users who are already searching for the products or services that an advertiser is offering, meaning that theoretically, they are only receiving qualified traffic (Boughton, 2005, p.30). Ook de zoekrobots zelf zijn hiervan op de hoogte en ze beseffen maar al te goed dat zij in een unieke positie zitten om reclameruimte aan te bieden die zowel relevant is voor de adverteerders als de consumenten. Volgens Ghose & Yang (2009) is SEM nu al één van de cruciale onderdelen van de marketingstrategie van veel bedrijven geworden. En volgens Bougthon (2005) heeft SEM voor een echte revolutie van grafische naar tekstuele advertenties op het internet gezorgd. Het mag dan ook niet verwonderen dat SEM een echt succesverhaal aan het worden is. Denken we maar aan het succes dat Google heeft bereikt, ooit begonnen als een simpele zoekrobot en ondertussen uitgegroeid tot bedrijf dat de bekendheid heeft verworven van een household brand 6 én meer kapitaal vertegenwoordigt dan drie grote Amerikaanse autobouwers samen 7 (Chen & He, 2006). Dat succes hebben Google en andere zoekrobots voornamelijk te danken aan hun unieke positie tussen adverteerder en consument. Een citaat van White onderstreept deze stelling: search engines have turned out to be very good at facilitating commercial transactions (2008, p.2). Xu, Chen & Whinston (2009) zien nog niet direct een eind komen aan de groei van dit reclamekanaal met een voorspelde wereldwijde omzet van $45 miljard in Een erg bekend merk, bekend in zowat elk huishouden 7 Gebaseerd op de aandelenwaarde op 21 september

17 Het succes van SEM zorgt er tevens voor dat steeds meer academici geïnteresseerd raken. Het merendeel van die interesse gaat echter naar slechts één component van SEM, namelijk SEA. Die andere belangrijke component, SEO werd tot nu toe grotendeels genegeerd (Xu, Chen & Whinston, 2009). Volgens Katona & Sarvary (2010) is de meeste literatuur ook verschenen vanuit een economische, eerder dan een communicatie invalshoek, vooral omdat SEA zo n economisch succes blijkt te zijn. In het nu volgende deel wordt het verschil tussen deze componenten uitgebreid uit de doeken gedaan Een beetje geschiedenis In dit deel wordt het ontstaan van SEM geschetst. Omdat de twee componenten van SEM, namelijk SEA en SEO onafhankelijk van elkaar zijn gegroeid wordt hun ontstaan afzonderlijk besproken Ontstaan van SEA In de begindagen, was internetreclame sterk gelijkend op traditionele offline reclamemedia (Fain & Pedersen, 2006). Omdat grafische reclames, in tegenstelling tot tekstuele reclame bij offline media beter werkt, paste men dit ook toe op het internet. Vanuit die filosofie ontstond de eerste banner op HotWired in 1994 (cfr. supra). Omdat gebruikers verwachten dat een zoekrobot een gratis service is, moesten de eerste zoekrobots op zoek naar een andere bron van inkomsten (Laffey, 2007). Eerst zochten zij hun heil in banners om inkomsten te genereren (Fain & Pedersen, 2006). Om effectief te zijn moeten bezoekers echter lang genoeg op een site zijn om de banner op te merken. Op die manier kwamen de zoekrobots voor een dilemma te staan. In feite is het hun taak om de bezoekers zo snel mogelijk naar de voor hen relevante sites te sturen, waardoor ze de weergegeven banners veel minder zullen zien of aanklikken. Om financieel te overleven zouden ze ervoor moeten zorgen dat surfers langer op hun site blijven, wat dan weer slecht is voor de gebruikerservaring. Volgens Fain & Pedersen (2006) is het vanuit dit dilemma dat SEA zoals we dat vandaag kennen, ontstaan is. Zoekrobots beseften immers dat dit geen ideale situatie was en zochten naar een oplossing die zij vonden in SEA. Op die manier genereren ze de nodige inkomsten door het weergeven van betaalde links en zorgen tegelijk voor een goede gebruikerservaring voor de surfers. De omvorming van de grafische banners naar tekstuele links heeft er volgens Boughton (2005) bovendien voor gezorgd dat gebruikers meer bereidheid tonen om effectief op de advertentie of link te klikken. De eerste zoekrobot die dit systeem toepaste was GoTo die hier in 1998 mee startte. GoTo was een service voor zoekrobots die adverteerders zocht die wilden investeren in 17

18 gesponsorde links. Hun eerste klanten waren Yahoo! en MSN. Het succes van GoTo zorgde ervoor dat veel nieuwe spelers op de markt van de gesponsorde links sprongen, onder hen ook Google. In 2000 startte Google met een eigen service voor gesponsorde links, later bekend als AdWords. Het succes hiervan zorgde er op zijn beurt voor dat GoTo, toen al Overture, in 2003 werd overgenomen door Yahoo!, dat de naam veranderde naar Yahoo Search Marketing. Door zelf adverteerders te gaan werven wou Yahoo! zich beter wapenen tegen de concurrentie van Google (Laffey, 2007). Door deze ontwikkelingen werd de markt gepolariseerd tussen twee giganten, Google en Yahoo!. Die andere grote zoekrobot, MSN 8, wou mee concurreren en startte in 2005 ook met een eigen service voor gesponsorde links, AdCenter genaamd. Tot op vandaag blijven deze drie de dominante spelers op de markt van gesponsorde links Het ontstaan van SEO SEO is bijna even oud als de zoekrobots zelf. Al vanaf het verschijnen van de eerste zoekrobots midden jaren negentig zijn webmasters en adverteerders bezig met de optimalisatie van hun site met als doelstelling bovenaan de lijst van zoekresultaten te geraken. Zij begrepen quasi onmiddellijk dat zoekrobots een essentiële rol spelen in het vinden van hun site door de surfers. Dit zou het begin betekenen van een soort kat en muis spel tussen webmasters en zoekrobots. In die begindagen was het nog erg makkelijk om een site te optimaliseren, omdat de zoekalgoritmes van de zoekrobots nog niet zo geavanceerd waren. De eerste zoekalgoritmes steunden vooral op informatie die door de webmaster zelf werd gegeven, zoals de meta tag 9 en een index van een site. Om die reden waren ze niet erg betrouwbaar. Zeker omdat sommige webmasters de ook irrelevante trefwoorden gingen verwerken in hun meta tags, zodat een site ook hierbij een hoge ranking kreeg. Op wikipedia stelt men het zo: by relying so much on factors excusively within a webmaster s control, early search engines suffered from abuse and ranking manipulation. De oplossing was de ontwikkeling van meer complexe algoritmes die minder steunden op informatie die rechtstreeks afkomstig was van de webmaster. Een belangrijke ontwikkeling hierbij was PageRank, ontwikkeld door Larry Page en Sergey Brin, de uitvinders van Google. PageRank geeft sites een score op basis van de waarschijnlijkheid dat een surfer op willekeurig wijze een site zou vinden door enkel de links te gebruiken op andere sites. Laffey stelt het iets eenvoudiger: PageRank ranked webpages through the quality and quantity of links to them (2007, p.215). 8 nu bekend als Bing. 9 een meta tag is de (X)HTML-code die elke site heeft en bevat keywords over de inhoud van de pagina. 18

19 Alhoewel de ontwikkeling van PageRank ervoor zorgde dat het moeilijker werd om de ranking te manipuleren, slaagden webmasters er toch in het systeem te kraken. Ze ontwikkelden een systeem om meer links te krijgen. Veel sites focusten op het uitwisselen van links, maar ook het aankopen en verkopen van links was een wijdverspreide praktijk. Er werden zelfs duizenden sites opgericht met als enige doel om er links naar de eigen site op te vermelden. Dit verschijnsel kreeg de naam link spamming. De zoekalgoritmes moesten dus weer worden aangepast om deze praktijk aan banden te leggen. Daardoor werden ze nog complexer. Sinds 2007 gebruikt Google bijvoorbeeld meer dan tweehonderd verschillende signalen om sites te rangschikken. Bovendien geven zoekrobots ook niet meer vrij op welke data zij steunen om sites te beoordelen. De search engine optimization (SEO) is daardoor een veel moeilijker karwei geworden waar erg veel tijd en middelen in kunnen sluipen vooraleer er resultaten geboekt worden SEM ontleedt in SEA en SEO Op het vlak van SEM hebben adverteerders de keuze uit SEA en SEO om bezoekers te lokken. Deze keuze is er gekomen doordat zoekrobots hun zoekresultaten indelen in twee aparte lijsten, elk met hun eigen vorm van SEM (zie afbeelding 8). Enerzijds bestaan de zoekresultaten uit een brede lijst waarin alle natuurlijke, neutrale resultaten zitten waarvoor niet betaald is. Deze lijst bevind zich meestal links van het scherm en de rangschikking gebeurt op basis van de relevantie van een site met de ingegeven zoektermen. Daarnaast bieden zoekrobots ook een beperkte lijst met gesponsorde links aan waarvoor zij wel een vergoeding krijgen. Er zijn twee redenen waarom zoekrobots deze opdeling maken. Enerzijds verliezen ze hun geloofwaardigheid tegenover de consumenten wanneer zij betalingen toelaten voor een hogere positie in de natuurlijke lijst (Katona & Sarvary, 2010). In dat geval boet deze in aan relevantie voor de consument, die niet langer een link naar de gezochte informatie krijgt. Langs de andere kant hebben de zoekrobots wel inkomsten nodig om de natuurlijke links gratis aan te bieden én om economisch te overleven (Fain & Pederson, 2006). De oplossing was het aanbieden van een aparte lijst van links waarvoor wel betalingen ontvangen konden worden. Op die manier blijft de natuurlijke lijst relevant en kan een zoekrobot toch de nodige inkomsten genereren. 19

20 Afbeelding 8: Afbeelding Google.be SEA is de vorm van SEM die hoort bij de lijst met gesponsorde links. Adverteerders betalen zoekrobots een vooraf bepaalde prijs op basis van de click-through rates. Ze betalen dus enkel wanneer er effectief op hun link geklikt wordt. Deze betalingsmanier wordt ook wel CPC genoemd, ofwel cost per click (Ghose & Yang, 2009). Verder in deze paper wordt dieper ingegaan op het systeem van prijsbepaling dat hierachter zit. Gesponsorde links bevinden zich meestal in een smalle lijst rechts en af en toe zelfs bovenaan het scherm, zoals we in afbeelding 8 kunnen zien. De links in de gesponsorde secties worden niet gerangschikt volgens relevantie maar volgens een systeem van opbod (cfr. infra). Adverteerders kunnen bieden op trefwoorden (keywords) die zij zelf relevant vinden. Wie het meeste biedt krijgt ook de hoogste plaats, enzovoort. Maar wat wordt dan verstaan onder SEO, die andere component van SEM? Op wikipedia wordt het zo omschreven: Search engine optimization (SEO) is the process of improving the volume and quality of traffic to a web site from search engines via natural ( organic or algorithmic ) search results. De beste manier om dit te bereiken is door de site hoog te laten verschijnen bij zelf gekozen keywords. Daarom wordt SEO vaak omschreven als het verbeteren van de ranking van een site in de natuurlijke lijst, bij zelf gekozen trefwoorden. Om de positie te verbeteren heeft een adverteerder diverse technieken voor handen. Daardoor moeten we de uitgaven van SEO ook niet zien als de aankoop van mediaruimte (zoals dat wel het geval is bij SEA), maar eerder als een investering in optimalisatietechnieken. 20

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing zonder grenzen door: Daisy Leenders Even voorstellen.. - E&A BEST Websolutions - Daisy Leenders 2 Onderzoek: Online winkelen (internetgebruikers 16-74 jaar) EU, 2008 3 Internet

Nadere informatie

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail Inleiding syllabus Pagina s syllabus: Dit is de syllabus bij de UNIZO retail sessie Hoe trekt u online klanten aan?. In deze syllabus hernemen we enkele

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

SDU Kennissessie. Edwin Hof Manager Account Management. Theo Pols Account Manager

SDU Kennissessie. Edwin Hof Manager Account Management. Theo Pols Account Manager Edwin Hof Manager Account Management Theo Pols Account Manager Vertrouwelijke informatie Deze presentatie is eigendom van Traffic4u BV en is strikt vertrouwelijk. Het bevat informatie slechts bestemd voor

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing door: Daisy Leenders Even voorstellen.. E&A BEST Websolutions Daisy Leenders 2 Internet Marketing? - Onderdeel van uw totale marketing plan - Onderdeel van uw communicatie mix

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

SEA: een minicursus Google Adwords

SEA: een minicursus Google Adwords SEA: een minicursus Google Adwords : 1. Wat is Google Adwords? 2. Waarom zou je van Adwords gebruikmaken? 3. Hoe werkt Adwords? 3a. Wat is de kwaliteitsscore? 3b. Kwaliteitsscore in stappen 3c. SEA en

Nadere informatie

Zoekmachine marketing

Zoekmachine marketing Zoekmachine marketing Kinderen moeten onbezorgd kunnen rennen, fietsen, spelen en sporten! Wesley Plugers Zoekmachine marketing is topsport. Je moet elke dag trainen om te kunnen winnen @wesleyplugers

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Workshop. SEO & SEA in a nutshell

Workshop. SEO & SEA in a nutshell Workshop SEO & SEA in a nutshell Matthias de Smit Webdesign Interaction design IxD SEO en SEA Doel van deze workshop SEO en SEA begrijpelijker maken Tips en informatie krijgen waar je echt iets aan hebt

Nadere informatie

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN?

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN? Google Adwords INTRODUCTIE Online advertising of online adverteren stijgt de afgelopen jaren absurd snel. Mensen gebruiken nu meer dan ooit het medium internet. Men bereikt meer mensen dan via radio, TV

Nadere informatie

HOE SCOOR JE HOGER IN GOOGLE MET SEO?

HOE SCOOR JE HOGER IN GOOGLE MET SEO? HOE SCOOR JE HOGER IN GOOGLE MET SEO? TECHNESS Whitepaper #1 HOGER IN GOOGLE! SEO GUIDE Let s take the next step and work together! - Techness 2 = TECHNESS - SEO GUIDE Het optimaliseren van een website

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer?

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Online marketing is een breed vakgebied waarbij zoekmachine optimalisatie en het gebruik van social media nauw met elkaar verbonden

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA

Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA SEARCH MARKETING TIPS: TIP 1 VAN 8 Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA Inleiding Search marketing is niet meer weg te denken uit het online marketinglandschap. Het biedt talloze voordelen ten

Nadere informatie

Netwerk023: Workshop Google AdWords. 6 november 2009

Netwerk023: Workshop Google AdWords. 6 november 2009 Netwerk023: Workshop Google AdWords 6 november 2009 1 Kennismaking 2 Vinden Search Engine Marketing 25 augustus 2009 Search Engine Marketing is het specialisme dat webpagina's vindbaar maakt bij zoekdiensten.

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be Google Als zoekmachine verzamelt en ordent Google informatie op het Internet. Wanneer men een zoekopdracht invoert geeft Google een hele reeks zoekresultaten weer, waaronder een lijst met bestanden, artikels,

Nadere informatie

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl SEO en Beslist.nl Copyright Starteenwinkel.nl Lees in deze handleiding over: SEO en Beslist.nl 1. Hoe word ik goed gevonden in Google? 2. Waarom SEO en Beslist.nl belangrijk zijn 3. Hoe denkt Google? 4.

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren:

Hieronder vindt u een aantal tips die kunnen helpen de vindbaarheid te verbeteren: Zoekmachine tips In dit document wordt een aantal tips gegeven om de vindbaarheid van uw website in zoekmachines te verbeteren. Hiermee zou u er voor kunnen zorgen dat u site hoger in de zoekresultaten

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

SEO. Verhoog uw zichtbaarheid in zoekmachines

SEO. Verhoog uw zichtbaarheid in zoekmachines SEO Verhoog uw zichtbaarheid in zoekmachines Wist je dat? 98% 75% Van de Belgen start zijn zoektocht via een zoekmachine Van de gebruikers kijkt niet verder dan de eerste zoekpagina 200 75% Meer dan 200

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Breng de juiste bezoeker naar uw website. Yonego 17 november 2011

Breng de juiste bezoeker naar uw website. Yonego 17 november 2011 Breng de juiste bezoeker naar uw website Yonego 17 november 2011 1 SEO is only not seen as rocket science by those who already know it. - Danny Sullivan 2 Search Engine Optimization Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

SEA. Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM

SEA. Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM SEA Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM Gebruikers doorzoeken het internet naar producten en diensten zoals de uwe. Maar vinden ze u? 92% van de Belgen gebruikt zoekmotoren

Nadere informatie

SEO. De consultant werkt hierbij in-house bij de klant, gedurende een bepaalde periode en een afgesproken aantal uren.

SEO. De consultant werkt hierbij in-house bij de klant, gedurende een bepaalde periode en een afgesproken aantal uren. SEO SEO (Search Engine Optimization) of zoekmachine optimalisatie geeft uw website een betere positie in de organische resultaten van de zoekmachines. Het optimaliseren van uw website zal dus leiden tot

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

QueroMedia Belgium Identiteitskaart

QueroMedia Belgium Identiteitskaart QueroMedia Belgium Identiteitskaart Maatschappelijke benaming QueroMedia NV Hoofdzetel QueroMedia Belgium De Villermontstraat 9 2550 Kontich Telefoon: +32 (0)3 450 82 00 Fax: +32 (0)3 450 82 01 Url: www.queromedia.be

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Google AdWords (SEA)

Google AdWords (SEA) Door op de juiste zoekwoorden te adverteren met Google Adwords kunt u uw business en enorme boost geven! In 9 pagina s wat Google AdWords is en waarom het zo belangrijk is. Inhoudsopgave Voorblad. Pagina

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier!

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier! INLEIDING Google AdWords is een zeer krachtig advertentieplatform. Bijna geen enkel ander advertentienetwerk kan tippen aan AdWords. De vele functies maken het mogelijk om je doelgroep heel gericht te

Nadere informatie

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites Onderwerpen Lang leve de credietcrisis Marketing wordt ANDERS Introductie Online Marketing Verkoop Service Zoekmachine Marketing (SEM) Hoe werkt Google The Magic Word Zoekwoorden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 17.1 E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Het belang van internet en andere nieuwe media als interactieve communicatiemiddelen Het onderscheid tussen de diverse instrumenten van

Nadere informatie

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl SEO en Beslist.nl Copyright Starteenwinkel.nl Lees in deze handleiding over: SEO en Beslist.nl 1. Hoe word ik goed gevonden in Google? 2. Waarom SEO en Beslist.nl belangrijk zijn 3. Hoe denkt Google? 4.

Nadere informatie

SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google?

SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google? SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google? 1. HOGER IN GOOGLE? SEO staat voor Search Engine Optimization, oftewel in het gewoon Nederlands: zoekmachineoptimalisatie. Het is een onderdeel van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

Video, Social Media en. Internet Marketing

Video, Social Media en. Internet Marketing WHITE PAPER: Hoe bedrijven gebruik maken van nieuwe internet marketing platformen zoals Video, Social Media en Internet Marketing om prospects/leads te werven en deze om te zetten naar klanten Introductie:

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Wrap It Up

INBOUND MARKETING. Wrap It Up Wrap It Up Wat Ú wilt Prospects winnen en klanten binden. Een nooit eindigend proces. Optimaal gebruik email-adressen Toekomstig gebruik Social Media. Daarnaast wordt het monitoren van Forums steeds belangrijker.

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011

informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 informatie architectuur 9 december 2010 IAM V1. 2010-2011 IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Plan van Aanpak Plan van Aanpak November 2003 Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Universiteit Nijmegen Begeleider: Theo van der Weide Referent: Gert Veldhuijzen

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Bron: SEMPO.org, 2009

Bron: SEMPO.org, 2009 Even vooraf o site niet in Google? Geen zoekresultaat! o google heeft marktaandeel van 95%! o arbeids- en kennis intensief; o dynamisch: 400 veranderingen in 2009! o iedereen is online: 90% van de huishoudens!

Nadere informatie

SEO: Waarom SEO op uw agenda moet staan + Betere vindbaarheid in 10 stappen. Ratho Inspiratiemiddag 2015. 2015 - Linda Balk / Purple Curve 1

SEO: Waarom SEO op uw agenda moet staan + Betere vindbaarheid in 10 stappen. Ratho Inspiratiemiddag 2015. 2015 - Linda Balk / Purple Curve 1 SEO: Waarom SEO op uw agenda moet staan + Betere vindbaarheid in 10 stappen Ratho Inspiratiemiddag 2015 2015 - Linda Balk / Purple Curve 1 Op de agenda vandaag: 1. Kennismaking 2. Wat is SEO? 3. Het belang

Nadere informatie

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies IBAN: NL57ABNA0479025207 Inleiding: Wij hebben uw website op diverse facetten geanalyseerd en hier een bondig rapport voor geschreven. Door het uitvoeren van onderstaande

Nadere informatie

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization 19 02, 2009 experience relevance Search Engine Optimization Optimalisatierapport 2006 Outrider North America LLC. All Rights Reserved. Ver:.1 Agenda SEM of Search Engine Marketing Optimalisatierapport

Nadere informatie

Zijn advocaten geschikte marketeers?

Zijn advocaten geschikte marketeers? Zijn advocaten geschikte marketeers? Het verkoopproces begint bij het begrijpen van het aankoopproces, ook in de advocatuur De wereld van de advocatuur is ten opzichte van vroeger sterk veranderd. Mensen

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Road2Belgium. 9 maart 2016 - KVK Eindhoven. Jeroen Nieuwstad. online marketing strategist www.think-online.nl

Road2Belgium. 9 maart 2016 - KVK Eindhoven. Jeroen Nieuwstad. online marketing strategist www.think-online.nl dot.be Road2Belgium 9 maart 2016 - KVK Eindhoven Jeroen Nieuwstad online marketing strategist www.think-online.nl Download deze presentatie op think-online.nl/belgie Wie loopt voor op E Commerce gebied?

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Meer Marketingrendement met Attributie

Meer Marketingrendement met Attributie Meer Marketingrendement met Attributie Google Analytics User Conference Juni 2015 ClickValue Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam Bel ons op +31 (0)20 675 1621 Wat is de beste besteding van uw volgende

Nadere informatie

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols SEO SCAN evolveconsulting.nl Uitgevoerd door: Content Stream SEO specialist: Erik Pols Datum: 14/9/2015 Inleiding Voor u ligt de gepersonaliseerde SEO scan van uw website. Dit rapport is ingedeeld in drie

Nadere informatie

SEO & Retail Hoe maak je het verschil?

SEO & Retail Hoe maak je het verschil? SEO & Retail Hoe maak je het verschil? Eduard Blacquière Senior SEO Consultant, OrangeValley 8 maart 2012 Zoekmachine optimalisatie (SEO) 1 2 3 Personalisatie Social search Social search 1,6 miljard zoekopdrachten

Nadere informatie

Inhoud. 1 Introductie online adverteren 1. 2 Starten met Google AdWords 9. vii

Inhoud. 1 Introductie online adverteren 1. 2 Starten met Google AdWords 9. vii Inhoud 1 Introductie online adverteren 1 Cijfers 2 Google 2 Relevantie 3 Zoekwoorden 3 Afrekenmethoden 3 Zoeknetwerk en partnersites 4 Advertentietypen 5 Tekstadvertenties 5 Google Shopping-advertenties

Nadere informatie

Lokale concurrentie in het buitenland

Lokale concurrentie in het buitenland Lokale concurrentie in het buitenland Hoe te anticiperen als exportbedrijf met vindbaarheid Inhoudsopgave Intro Zoekmachine marketing: het idee erachter Zoekmachine adverteren Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over:

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over: 1 Inhoudsopgave In dit whitepaper lees je over: 1. Zoekmachine marketing: Definities 2. Hoe ziet de markt eruit en wat kan je verwachten 3. Waarom Zoekmachine Marketing? 4. Zoekmachine Marketing: Laat

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

WAT IS INBOUND MARKETING?

WAT IS INBOUND MARKETING? WAT IS INBOUND MARKETING? INHOUD 1. Wat is inbound marketing? 2. De filosofie: waarom inbound marketing werkt. 3. De methodologie: hoe inbound marketing werkt. 4. De toolbox: een draaiboek dat werkt. 5.

Nadere informatie

Zowel online als offline

Zowel online als offline Zowel online als offline reclame creëren online interesse in een merk Volgens bepaalde experts dient reclame tegenwoordig slechts een enkel doel: de consument naar de website van het betrokken merk lokken

Nadere informatie

Ga naar http://meeruitjezaak.be/deal/ om te genieten van deze WAARDEBON!

Ga naar http://meeruitjezaak.be/deal/ om te genieten van deze WAARDEBON! TIP1: Zorg dat je vindbaar bent op het Internet Mensen gebruiken vandaag bijna uitsluitend het Internet om goede zelfstandigen te vinden. Ben je niet aanwezig op het Internet, heb je dus een nadeel tov

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10 DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014 Deze ratecard bestaat uit zes blokken. Wij hanteren drie verschillende advertising pakketten; Thema, Performance en RTB. Deze pakketten maak je compleet met

Nadere informatie

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl Ondernemers-Sociëteit KAN Workshop zoekmachineoptimalisatie www.cowpunks.nl Mark Beuzel Ton Buurman Léon Collaris www.cowpunks.nl De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 3 ... Google: zoeken op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 3 ... Google: zoeken op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 3... Google: zoeken op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom?

Nadere informatie

ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING

ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING MEER KLANTEN EN MINDER KOSTEN, ALS JE WEET WAT JE DOET Door Timm & Pimm Sjoerd van Tilburg 26-04-2017 DOELSTELLING TRAINING Inzicht krijgen in de werking en

Nadere informatie

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites.

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites. In webstijl layout / briefpapier Shortlist vooraf, pagina 1 (webstijl opmaak) Link naar website en nieuwsbrief voor meer tips. 3 product actions op pag 1. met de zaak logo bij webactief. 10 internet marketing

Nadere informatie

ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE,

ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE, ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE, OFWEL SEO: WAT VERANDERT ER IN 2010? AUTEURS: EDUARD BLACQUIÈRE, JOOST DE VALK DATUM: JANUARI 2010 Pagina 1 van 5 SEO: WAT VERANDERT ER IN 2010? Het begin van het nieuwe jaar

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

H13 Reclame, verkooppromoties, public relations en sponsoring DE WAARDEPROPOSITIE COMMUNICEREN

H13 Reclame, verkooppromoties, public relations en sponsoring DE WAARDEPROPOSITIE COMMUNICEREN H13 Reclame, verkooppromoties, public relations en sponsoring DE WAARDEPROPOSITIE COMMUNICEREN Reclame: het imago van marketing Reclame: betaalde communicatie Soorten : productreclame: institutionele reclame:

Nadere informatie

100% Not Provided: Zo ga je ermee om!

100% Not Provided: Zo ga je ermee om! 100% Not Provided: Zo ga je ermee om! Whitepaper van Yargon Introductie Sinds september 2013 heeft Google besloten om de gebruikte zoektermen in Google niet meer door te sturen naar je webanalyticspakket

Nadere informatie

SEO advies door www.egosys.be

SEO advies door www.egosys.be Hoe met uw website hoger te scoren in Google 1 Point Reclame bvba Stationsstraat 47 3680 Maaseik Inhoud 1. Werkwijze SEO advies... 3 2. SEO advies volgens de methode... 4 3. Algemene opmerkingen... 6 4.

Nadere informatie

IAB Nederland. Interactive Advertising Bureau Netherlands GEDRAGSCODE ZOEKMACHINEMARKETING, versie 3.1. >> Introductie

IAB Nederland. Interactive Advertising Bureau Netherlands GEDRAGSCODE ZOEKMACHINEMARKETING, versie 3.1. >> Introductie IAB Nederland Interactive Advertising Bureau Netherlands GEDRAGSCODE ZOEKMACHINEMARKETING, versie 3.1 1 >> Introductie Spam is de grootste irritatiefactor bij het gebruik van online media. Spam is de grootste

Nadere informatie

1. Persoonlijke informatie

1. Persoonlijke informatie 1. Persoonlijke informatie Dit is een anonieme enquête. Om mee te doen hoeft u geen naam of contactgegevens in te vullen. Wilt u meedingen naar de Samsung Galaxy Tab dan kunt u aan het eind van deze enquête

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Hoe met uw website hoger te scoren in Google

Hoe met uw website hoger te scoren in Google SEOguru Sarphatistraat 36-B 1018GM Amsterdam BTW-nr: NL190985550B01 KvK A dam: 34269530 T 020-6755730 M 06-17404731 F 084-2288555 E info@seoguru.nl I www.seoguru.nl SEO advies door SEOguru Hoe met uw website

Nadere informatie

Een zoekmachine optimalisatie van uw website is helemaal niet duur, en levert gegarandeerd nieuwe klanten op!

Een zoekmachine optimalisatie van uw website is helemaal niet duur, en levert gegarandeerd nieuwe klanten op! Algemeen Is uw site gemakkelijk terug te vinden in de zoekresultaten bij de zoekmachines zoals Google, MSN, Yahoo? Bent u tevreden over het aantal bezoekers op uw website? Levert uw website het resultaat

Nadere informatie

Adverteren op Google in de praktijk

Adverteren op Google in de praktijk Adverteren op Google in de praktijk 2 97% van de consumenten gebruikt Google Google AdWords 5 stappen om in te stellen Hoe hoog komt jouw bedrijf Klikprijs en kwaliteit Campagne structuur Doelen 3 Warming-up:

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2014 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2014 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2014 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie