Studio Visual Steps. in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studio Visual Steps. E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd!"

Transcriptie

1 Studio Visual Steps in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd!

2 Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode Visual Steps B.V. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: augustus 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, uitgeleend, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen, of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 168 Auteurswet 1912 j o het besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgaven in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. In dit cahier komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder. Wilt u meer informatie? Heeft u vragen of suggesties over dit cahier? Website bij Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief:

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Nieuwsbrief... 4 Hoe werkt u met dit cahier?... 5 De schermafbeeldingen Instellingen voor controleren... 8 Een bericht verzenden berichten ontvangen De mappen s verwijderen Een bijlage meesturen Leesbevestiging vragen Mail beantwoorden of doorsturen Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?... 26

4 4 Voorwoord Een van de meest gebruikte toepassingen van internet is . In dit cahier leert u over de mogelijkheden van in het programma Outlook. Om met dit cahier door te werken moet u beschikken over Outlook op uw computer. Het is geschikt voor Microsoft Outlook 2010, 2013, 2016 of Outlook bij een Office 365-abonnement op een Windows-pc en tablet. Het maakt hierbij niet uit of het om het losse programma Outlook, programmapakket Office of Office 365 gaat. Het boek Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! (ISBN ) is speciaal geschreven voor mensen die Microsoft Outlook efficiënter willen gebruiken voor hun werkzaamheden. Bent u op zoek naar informatie over de handige en doeltreffende opties in Outlook? Dan is het boek Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! een aanrader. U leert uw s ordenen en beheren. Verder bevat Outlook diverse mogelijkheden om taken en agenda-items te maken en laten opvolgen, gegevens van contactpersonen bij te houden en mailings te versturen. Met de beschikbare app Outlook houdt u, indien gewenst, altijd en overal via een tablet uw bij. De verschillende aspecten van het programma en de app komen stap voor stap en aan de hand van voorbeelden aan bod. U zult zien hoe makkelijk het is om uw te ordenen en diverse taken op een effectieve wijze uit te voeren. In dit cahier leert u en met Outlook. Wij wensen u veel plezier! PS Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. Ons adres is: Nieuwsbrief Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor stap-instructies met schermafbeeldingen. Een overzicht van alle boeken vindt u op Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis Visual Steps Nieuwsbrief die per wordt verspreid. In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: - de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; - speciale aanbiedingen en kortingsacties. Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de webpagina

5 5 Hoe werkt u met dit cahier? Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. De werkwijze is eenvoudig: u legt het cahier naast uw computer of tablet en voert alle opdrachten stap voor stap direct uit. Door de duidelijke instructies en de vele schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit te voeren, leert u het snelste werken met Outlook. In dit Visual Steps -cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: Handelingen Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: De wijsvinger geeft aan dat u iets op het scherm van de tablet moet doen, bijvoorbeeld ergens op tikken of een tekst typen. Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord van de tablet of de pc. De muis geeft aan dat u op de pc iets met de muis moet doen. De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de tablet draaien of uitzetten. Ook wordt de hand gebruikt bij een serie handelingen die u al eerder heeft geleerd. Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met succes dit cahier door te werken. Hulp Extra hulp vindt u bij deze tekens: De pijl waarschuwt u voor iets. Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan. 1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp van de cijfers achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips. Extra informatie De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens: Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier door te kunnen werken. Bij een lamp vindt u een extra tip.

6 6 De schermafbeeldingen De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. Met de lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster op uw beeldscherm. U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is afgebeeld op groot formaat op uw eigen beeldscherm. Hier ziet u een voorbeeld van zo n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. De lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op uw beeldscherm: In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: Linksboven in het venster: Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het cahier altijd in samenhang met wat u op groot formaat op uw eigen computerbeeldscherm ziet.

7 7 Een van de meest gebruikte toepassingen van internet is . Een bedrijf zonder adres is tegenwoordig vrijwel ondenkbaar. U kunt adressen op verschillende manieren verkrijgen. Veel internetaanbieders bieden adressen bij een internetabonnement. Ook als u een website heeft of wilt maken (bijvoorbeeld voor uw bedrijf) krijgt u bij het webhostingabonnement vaak de mogelijkheid tegelijkertijd een adres aan te maken. Daarnaast kunt u ook een adres maken via gratis diensten als Outlook.com (voorheen Hotmail) of Gmail. Al deze typen adressen kunt u instellen in het programma Outlook. Iedere gebruiker heeft een postbus op de mailserver. Dit kan een computer van uw aanbieder zijn, maar ook uw bedrijfscomputer (de server). Hierin worden de berichten bewaard tot u ze ophaalt. Er is geen limiet aan het aantal berichten dat u mag versturen of ontvangen. Wel is de grootte van de postbus soms beperkt. Dit kan betekenen dat berichten met zeer grote bijlagen (foto s of video s) soms niet kunnen worden bewaard en teruggestuurd worden naar de afzender. Aan het verzenden van zijn geen andere directe kosten per bericht verbonden dan uw abonnement bij uw internetaanbieder. In dit cahier leest u over een aantal mogelijkheden van . In dit cahier leert u: een bericht maken; verzenden en ontvangen; een openen en verwijderen; bijlagen toevoegen en openen; een leesbevestiging vragen; beantwoorden.

8 8 Instellingen voor controleren Een van de belangrijkste functies van Outlook is het verzenden, ontvangen en archiveren van . Open Outlook 1 Sluit, indien nodig, de mappen die u niet nodig heeft door te klikken op Voordat u begint met en, is het handig om de instellingen voor in Outlook te controleren op uw computer. Zo houdt u controle over wat Outlook precies doet. tabblad Let op! Het automatisch verzenden en ontvangen kunt u uitzetten zodat de stappen duidelijker zijn. In dit voorbeeld wordt het automatisch verzenden en ontvangen uitgeschakeld. Hierdoor wordt een bericht niet direct verzonden. Zet deze functie eventueel later weer aan als u de handelingen in dit boek heeft uitgevoerd. Eventueel kunt u voor uzelf ook een kortere of langere tijd instellen.

9 9 Sleep het schuifblok omlaag Als er een vinkje staat bij en u wilt de s liever handmatig verzenden: Klik, indien nodig, het vinkje weg bij In het volgende venster ziet u of er op uw pc is ingesteld dat s automatisch verzonden en ontvangen moeten worden. Het gaat om deze optie die twee keer in het venster aanwezig is:. Als hier een vinkje bij staat, maakt Outlook automatisch iedere dertig minuten contact met internet om binnen te halen of te verzenden. Voor de handelingen in dit cahier kunt u ervoor kiezen deze instelling uit te zetten. Als er bij u een vinkje staat bij Klik, indien gewenst, het vinkje weg bij : Onder in het venster:

10 10 U kunt ook instellen welke berichtindeling u voor uw s wilt gebruiken. HTML is daarvoor de handigste instelling, aangezien u dan ook bijvoorbeeld afbeeldingen en opmaak in de s kunt gebruiken. Selecteer, indien nodig, De instellingen zijn ingesteld. Een bericht verzenden Als oefening stuurt u een naar uzelf. Op deze manier ziet u hoe u verstuurt. Bovendien krijgt u dit bericht meteen teruggestuurd. Zo kunt u met een soortgelijk bericht werken als in dit cahier. U maakt als volgt een nieuw bericht: U ziet het venster van het nieuwe bericht: Als u meerdere accounts heeft ingesteld, ziet u de account waar vandaan het bericht wordt verzonden:

11 11 Als u meerdere accounts heeft ingesteld, kunt u met de knop selecteren vanuit welk account u het bericht wilt verzenden: Klik, indien nodig, op het gewenste account Als u uw eigen adres bij de contactpersonen heeft ingevoerd, selecteert u dat als volgt: De cursor knippert in het vak bij : uw naam

12 12 Bij een bericht moet altijd minimaal één adres worden ingevuld bij. U kunt ook meerdere contactpersonen kiezen of zelf adressen typen. Bij kunt u adressen opgeven die een kopie van dit bericht moeten krijgen. CC staat voor Carbon Copy. Dit vak is niet verplicht, u hoeft hier niets in te vullen. Voor alle ontvangers is zichtbaar wie een kopie krijgt. Ook de adressen die u bij vermeldt krijgen een kopie van dit bericht. Dat is echter niet voor de andere ontvangers zichtbaar. BCC staat voor Blind Carbon Copy. Behalve dat dit bescherming van de privacy is, voorkomt u ook dat een met een virus geïnfecteerde computer, die dit bericht ontvangt, het virus ook naar deze adressen verspreidt of de adressen opneemt in spambestanden. Uw naam en adres zijn ingevuld: Ieder bericht krijgt ook een onderwerp: Klik in het vak bij Typ: test Klik in het witte vak Typ: Dit is mijn eerste bericht. Als het bericht klaar is, kunt u het verzenden. Als u aan het begin van dit hoofdstuk automatisch verzenden heeft uitgezet, gaat het verzenden van een in twee stappen. Eerst wordt de in het Postvak UIT geplaatst. Dat is een aparte map waarin al uw geschreven berichten eerst terechtkomen. Daarna kunt u de berichten in het Postvak UIT werkelijk verzenden. Volg in dat geval de stappen op hierna. Als u het automatisch verzenden niet heeft uitgezet, wordt het bericht wel direct verzonden. Lees in dat geval door tot de volgende paragraaf en ga daar pas weer verder met de stappen. U verzendt dit bericht: In het Postvak UIT worden alle berichten verzameld die u wilt verzenden.

13 13 Tip Automatisch verzenden In plaats van de berichten eerst te verzenden naar het Postvak UIT, kunt u ze ook direct automatisch laten verzenden. Soms is dat niet praktisch. Het gebeurt nog wel eens dat men per ongeluk iets te snel op klikt en in dat geval wordt het bericht ook direct verzonden. Laat u het bericht niet automatisch verzenden, dan kunt u dat bericht nog tegenhouden en, indien nodig, wijzigen. U ziet weer het venster van Outlook. De map bevat nu één bericht. Dat ziet u aan het cijfer achter de naam. U bekijkt de inhoud van die map: HELP! Het bericht zit niet in Afhankelijk van de instellingen op uw computer of het door u gekozen account kan het te verzenden bericht ook in het bij of een andere account terechtkomen. Ziet u het bericht niet, klik dan bij of de gebruikte account op. U ziet de inhoud van Postvak UIT met daarin uw testbericht. U verzendt het bericht: Er wordt automatisch verbinding gemaakt met uw aanbieder. Vervolgens wordt uw bericht verzonden. Ook wordt gecontroleerd of er voor u is binnengekomen. Als dat het geval is, wordt deze direct opgehaald.

14 14 Het antivirusprogramma dat op uw pc is geïnstalleerd, zal de uitgaande en binnenkomende berichten scannen (controleren) op virussen. In de meeste gevallen merkt u daar niets van. Het verloop van het verzenden en ontvangen van berichten kunt u volgen in dit venster: Let op: soms verschijnt dit venster maar kort of helemaal niet. Let op! Sommige antivirusprogramma s of mailservers beschouwen een bericht dat u aan uzelf stuurt als spam. In dat geval kunt u geen bericht aan uzelf sturen. Let op! Heeft u meerdere accounts, dan wordt het bericht verzonden met de account die u heeft gekozen of die als standaardaccount staat ingesteld. berichten ontvangen Uw testbericht is, als alles goed is gegaan, in dezelfde sessie binnengehaald. Na het binnenhalen staat het in : Het Postvak IN is geopend. Hier ziet u de inhoud van dit postvak: Daarin staat uw testmail. Rechts ziet u de inhoud van deze Als u die niet ziet: uw testmail

15 15 HELP! Geen post Ziet u in Postvak IN geen nieuw bericht? Dan is de nog niet ontvangen. Probeer het enkele minuten later nog eens: Klik nogmaals op Is het bericht daarna nog niet binnengekomen, dan heeft u misschien een typefout in het adres gemaakt of wordt het door uw spamfilter of antivirusprogramma tegengehouden. U kunt het bericht openen in een groter venster om het goed te kunnen lezen: Dubbelklik op uw testmail Het bericht wordt geopend in een apart venster: Na het lezen sluit u het venster: De mappen Outlook heeft een uitgekiend systeem van mappen om uw berichten te ordenen. Behalve het Postvak IN en het Postvak UIT is er nog een aantal andere mappen:

16 16 HELP! De namen van de mappen zijn in het Engels Als u gebruikmaakt van een IMAP-account, ziet u de namen van de mappen zoals ze op de server staan, dus van uw internetprovider of op het systeem van uw bedrijf. U kunt die namen niet zelf veranderen. Deze namen moeten dan veranderd worden door uw aanbieder of uw systeembeheerder. In de map Concepten kunt u berichten opslaan waaraan u later nog verder wilt werken of die pas later moeten worden verzonden. In de map Verzonden items bewaart Outlook alle berichten die u heeft verstuurd. In de map Verwijderde items worden alle s geplaatst die u zelf verwijdert uit een andere map. Als u per ongeluk een bericht heeft verwijderd, kunt u dat nog terughalen uit deze map. Pas als u dergelijke berichten ook in de map Verwijderde items heeft gewist, zijn ze werkelijk verdwenen. In de map Ongewenste worden alle binnenkomende berichten geplaatst die tegengehouden worden door het ingestelde filter. In een filter wordt aangegeven welke berichten als ongewenst worden beschouwd, bijvoorbeeld van bepaalde afzenders. Een filter kunt u zelf instellen. De map Zoekmappen bevat mappen waarin u snel bepaalde soorten berichten kunt terugvinden, bijvoorbeeld s die groter zijn dan 100 kb. De s staan niet werkelijk in de mappen, maar u kunt ze wel openen vanuit zo n map. Mogelijk ziet u ook andere mappen die ingesteld zijn op uw computer. U leert later zelf mappen maken om uw te ordenen. In de map Verzonden items staat ook het bericht dat u zojuist naar uzelf heeft verstuurd. Dat gaat u even bekijken: Deze map bevat uw eerste bericht:

17 17 s verwijderen De mappen Postvak IN en Verzonden items worden door veel gebruikers als archief gebruikt. U kunt hierin veel berichten bewaren. Overbodige berichten wilt u waarschijnlijk wissen, zodat u overzichtelijke mappen overhoudt. Als oefening wist u het testbericht: Plaats de aanwijzer op het bericht Outlook verplaatst alle berichten die u verwijdert naar de map Verwijderde items. Kijkt u maar eens in de map Verwijderde items: U ziet uw verwijderde testmail: Mogelijk ziet u ook de items die u eerder heeft verwijderd, zoals de notitie en de taak. Dit is afhankelijk van het type account dat is ingesteld in Outlook. Wilt u de gewiste definitief verwijderen, dan kunt u dezelfde handeling uitvoeren in deze map. U kunt echter ook de map Verwijderde items in één keer leegmaken. Dat doet u als volgt: tabblad

18 18 Outlook vraagt om een bevestiging: De map Verwijderde items is leeg: U gaat weer terug naar het Postvak IN: Een bijlage meesturen Het handige van is dat u bestanden, zoals een foto of document, met een bericht kunt meesturen. Zo n bijlage wordt ook wel een attachment genoemd. U gaat een bijlage meesturen met een naar uw eigen adres. Maak een nieuw bericht aan uzelf 2 Typ bij : uitnodiging Typ als tekst: Bijgaand een foto van onze Omdat u eerder heeft gekozen voor de berichtindeling HTML, kunt u in dit bericht op dezelfde manier tekst typen en opmaken (vet, cursief, onderstreept) als in een tekstverwerkingsprogramma: Typ: gewijzigde

19 19 U zet de vette opmaak uit: Typ: vergaderlocatie. Druk op U voegt een bijlage toe: U ziet het venster Bestand invoegen. U kunt een willekeurige afbeelding kiezen: Open de gewenste map de gewenste afbeelding De foto is als bijlage toegevoegd:

20 20 Tip Meer bijlagen meesturen Wilt u meer bijlagen bij een meesturen? Door te klikken op verschijnt weer het venster Bestand invoegen, waarin u nog meer bestanden kunt selecteren. U kunt ook meerdere bestanden tegelijk selecteren met de toets of. Houd er wel rekening mee dat u maar een beperkt aantal MB aan bestanden kunt versturen per . Wordt dit overschreven, dan ziet u een melding. Leesbevestiging vragen Om zeker te weten dat de ontvanger uw heeft gelezen, kunt u een leesbevestiging instellen. Let op! De ontvanger kan zelf beslissen of hij een leesbevestiging aan u laat sturen. U krijgt geen leesbevestiging als de ontvanger dat niet wil. tabblad Klik een vinkje bij Merk op dat u ook een ontvangstbevestiging kunt vragen: U verzendt het bericht: Laat de berichten verzenden/ontvangen 3

21 21 Na enige tijd wordt het bericht ontvangen in het : U ziet het pictogram bij het bericht. Dit betekent dat er een bijlage is meegezonden: Dubbelklik op het bericht Als de ontvanger van uw het bericht opent, wordt in een speciaal venster gevraagd of er een leesbevestiging moet worden teruggestuurd: Er wordt gevraagd of u een leesbevestiging wilt versturen: Let op! De leesbevestiging wordt pas verzonden als u opnieuw verzendt en ontvangt. Het is mogelijk dat bij bepaalde accounts (bijvoorbeeld Outlook.com) geen leesbevestiging wordt verstuurd. U ziet het bericht: Hier staat de naam en grootte van de bijlage: Om de bijlage te openen: Dubbelklik op de bijlage

22 22 Tip Bijlagen opslaan Ontvangt u een bijlage die u wilt bewaren of bewerken, dan kunt u deze opslaan: Rechtsklik op de bijlage Hierna kunt u de bijlage opslaan in een door u gekozen map. De foto verschijnt in dit voorbeeld in het programma Paint: Op uw pc kan de foto in een ander programma of een app geopend zijn. Sluit het venster 5 of de app 4 Sluit het venster van het bericht Laat de berichten verzenden/ontvangen 4 3 Als het goed is, heeft u nu ook de leesbevestiging ontvangen. Dit is afhankelijk van het type account dat u gebruikt. de leesbevestiging U ziet de leesbevestiging in het leesvenster:

23 23 Mail beantwoorden of doorsturen Om een te beantwoorden, heeft Outlook verschillende mogelijkheden. Daarvoor ziet u op het lint de volgende knoppen: Beantwoorden Er wordt een retour- gemaakt met het juiste adres al ingevuld. De tekst van de oorspronkelijke staat in de retour- . Een eventuele bijlage die met de oorspronkelijke was meegestuurd, wordt niet toegevoegd aan de . Allen beantwoorden Als u een ontvangt die naar meer adressen was gestuurd, maakt u met deze knop een retour- die naar alle medegeadresseerden wordt verzonden. De tekst van de oorspronkelijke staat in de retour- . Een eventuele bijlage die met de oorspronkelijke was meegestuurd, wordt niet toegevoegd aan de . Doorsturen Van de originele wordt een nieuw bericht gemaakt dat u naar iemand anders kunt sturen. U moet zelf het nieuwe adres typen. De tekst van de oorspronkelijke staat in deze . Een eventuele bijlage die met de oorspronkelijke was meegestuurd, wordt toegevoegd aan deze nieuwe . Als voorbeeld beantwoordt u het bericht dat u eerder aan uzelf stuurde: U opent de met het onderwerp uitnodiging: Dubbelklik op de U ziet het bericht:

24 24 Zoals u ziet wordt de tekst van het originele bericht automatisch in het bericht opgenomen. Degene aan wie u dit antwoord stuurt, kan dus meteen zien waar het bericht over gaat. Gebruikelijk typt u boven in het bericht uw antwoord: Het adres is overgenomen: Het onderwerp is overgenomen en aangevuld met de letters Re. Dat staat voor reply (antwoord): Typ: Ziet er goed uit! Sluit het bericht met de uitnodiging 4 Laat de berichten verzenden/ontvangen 3 Mogelijk duurt het even voor de weer is ontvangen. Als de is ontvangen: het bericht met het antwoord Dit herkent u weer aan de letters Re voor het bericht: U ziet direct het antwoord: Sluit Outlook 4

25 25 In dit cahier heeft u leren en in Outlook. Wilt u meer leren over Outlook doeltreffend en georganiseerd gebruiken op uw pc en tablet, dan is het boek Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! geschikt voor u. Dit boek is speciaal geschreven voor kleine bedrijven, Zelfstandigen Zonder Personeel en freelancers die Microsoft Outlook efficiënter willen gebruiken voor hun dagelijkse werkzaamheden. Bent u op zoek naar informatie over de handige en doeltreffende opties in Outlook? Dan is dit boek een aanrader! U leert s ordenen en beheren. Verder bevat Outlook diverse mogelijkheden om taken en agenda-items te maken en laten opvolgen, gegevens van contactpersonen bij te houden en mailings te versturen. Met de beschikbare app Outlook houdt u altijd en overal via een tablet uw bij. De verschillende aspecten van het programma en de app komen stap voor stap en aan de hand van toepasbare voorbeelden aan bod. U zult zien hoe makkelijk het is om uw te ordenen en diverse taken op een effectieve wijze uit te voeren! Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! Auteur: Studio Visual Steps Aantal pagina s: 232 Uitvoering: Paperback, full colour ISBN: Prijs: 22,95 Meer informatie: Een greep uit de onderwerpen: beheren en ordenen van uw mailbox zoeken en sorteren van agenda, taken en planningen maken en beheren contactpersonen beheren mailings maken met tips om gestructureerd te werken Geschikt voor: Microsoft Outlook 2010, 2013, 2016 of Outlook bij een Office 365- abonnement op een Windows-pc en tablet. Het maakt hierbij niet uit of het om het losse programma Outlook, programmapakket Office of Office 365 gaat.

26 26 Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? In dit cahier zijn opdrachten voorzien van voetstapjes: 1 In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 1 Outlook openen In Windows 10 op de taakbalk: de taakbalk op Typ: Outlook het programma Typ de gewenste tekst voor het bericht 3 Berichten verzenden/ ontvangen tabblad In Windows 8, vanaf het startscherm: In Windows 7 en Vista: 2 Nieuw bericht maken Klik, indien nodig, op tabblad Of in de werkbalk Snelle toegang: 4 Venster of programma sluiten of 5 Een app sluiten Plaats de aanwijzer rechtsboven in het scherm Typ bij adres Typ bij onderwerp het het

Studio Visual Steps. Werken met Windows Live Mail

Studio Visual Steps. Werken met Windows Live Mail Studio Visual Steps Werken met Windows Live Mail Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2013 Visual Steps B.V. Opmaak / bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: juli 2013 Alle

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Pc beveiligen

Studio Visual Steps. Pc beveiligen Studio Visual Steps Pc beveiligen 2014 Visual Steps B.V. Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: november 2014 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Werken met de Samsung Galaxy Tab

Studio Visual Steps. Werken met de Samsung Galaxy Tab Studio Visual Steps Werken met de Samsung Galaxy Tab Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2012 Visual Steps B.V. Met medewerking van Yvette Huijsman Opmaak / bureauredactie: Rilana

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief

Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2006 Visual Steps B.V. Omslagontwerp: Studio Willemien Haagsma bno Opmaak/redactie: Marleen Vermeij Eindredactie: Ria Beentjes Eerste druk: april

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Visuele stappengids Windows 8

Studio Visual Steps. Visuele stappengids Windows 8 Studio Visual Steps Visuele stappengids Windows 8 Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2013 Visual Steps B.V. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: mei 2013 Alle rechten

Nadere informatie

Informatiegids Virussen en Norton AntiVirus

Informatiegids Virussen en Norton AntiVirus Informatiegids Virussen en Norton AntiVirus Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Met medewerking van Alex Wit 2004 Visual Steps B.V. Tekstcorrectie: Lidy Deutekom Eindredactie: Ria

Nadere informatie

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers WINDOWS MAIL 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R 5 0 -

Nadere informatie

Office Compact Outlook 2013

Office Compact Outlook 2013 Office Compact Outlook 2013 9 789059 064188 Bestelnummer vbb31131405 ISBN bestelnummer ISBN 978-90-5906-418-8 bestelnummer titel vbb31131405 uitgave titel Office Compact - Outlook 2013 versie juli 2014

Nadere informatie

Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail)

Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail) Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail) outlook Express starten en afsluiten welke versie een bericht verzenden, ontvangen, openen en afdrukken een bericht beantwoorden

Nadere informatie

SASKIA JACOBSEN EN JOLANDA TOET

SASKIA JACOBSEN EN JOLANDA TOET SASKIA JACOBSEN EN JOLANDA TOET Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen

Nadere informatie

Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook 2007 Inhoudsopgave 1 OUTLOOK 2007... 3 1.1 Onderdelen van Outlook... 3 1.2 Outlook algemeen... 3 Leesbevestiging instellen... 3 1.3 Sneltoetsen... 5 Algemeen gebruik sneltoetsen... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Computers, wat kan ik ermee?

Computers, wat kan ik ermee? Studio Visual Steps Computers, wat kan ik ermee? Een handige gids voor senioren B.V. Tekst: Martijn Vet en Ria Beentjes Opmaak: Marleen Vermeij Tekstcorrectie: Lidy Deutekom Eindredactie: Ria Beentjes

Nadere informatie

AZ Damiaan. Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige. INTRODUCTIE Webmail

AZ Damiaan. Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige. INTRODUCTIE Webmail 2013 AZ Damiaan Mollet Kevin Cel begeleiding en retentie Systeemverpleegkundige INTRODUCTIE Webmail 1 INHOUDSTABEL E-mailberichten maken, beantwoorden en doorsturen... 6 Een nieuw e-mailbericht maken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Word 2010 titel Klikmee Word 2010 eerste druk juni 2010 auteur webdesign zetwerk druk Fred Beumer Guus Mul Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2 E-mail outlook.com INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Een e-mailadres aanmaken... 5 3. een e-mail lezen... 8 4. een e-mail verzenden... 9 5. een e-mail beantwoorden... 10 6. Een bijlage... 11 6.1 een bijlage

Nadere informatie

Basiscursus Computergebruik. Windows 7

Basiscursus Computergebruik. Windows 7 Basiscursus Computergebruik Windows 7 1 Inhoud Voor u begint 4 Les 1: De basis 5 1.1 Soorten computers 5 1.2 Onderdelen van de computer 6 1.3 De computer aanzetten en aanmelden 7 1.4 De computermuis 8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Handleiding. Outlook 2003. Opgesteld door: Mirian van der Velden, Monica Sontrop Datum: 1 augustus 2005 Versie: 1.0

Handleiding. Outlook 2003. Opgesteld door: Mirian van der Velden, Monica Sontrop Datum: 1 augustus 2005 Versie: 1.0 Handleiding Outlook 2003 Opgesteld door: Mirian van der Velden, Monica Sontrop Datum: 1 augustus 2005 Versie: 1.0 INLEIDING... 4 1 WIJZIGEN VAN JE WACHTWOORD EN VAN JE MAILADRES... 4 2 OUTLOOK... 4 3 OUTLOOK

Nadere informatie

FastBird Mailer Programma

FastBird Mailer Programma Handleiding FastBird Mailer Inhoud Het installeren van de Mailer... 1 Wat heeft u nodig om de Mailer te kunnen installeren en gebruiken?... 1 Een goede internetverbinding... 2 Software installeren... 2

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

Wegwijs in internet. Docentenhandleiding. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij coutinho. bussum 2011

Wegwijs in internet. Docentenhandleiding. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij coutinho. bussum 2011 Wegwijs in internet Docentenhandleiding Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze docentenhandleiding hoort bij Wegwijs in internet van Hannie van Osnabrugge. 2011 Hannie van

Nadere informatie

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22.

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22. Startersgids. Inhoud Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3 Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8 Overal e-mail 14 Lync 2010 22 Beheer 28 Extra functionaliteiten 36 Overal werken

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom Internet Aad Blom Er zijn handleidingen voor de volgende cursussen: Kennismaken met de computer Deze cursus is voor degene die weinig of niets weet van computers. De cursist wordt vertrouwd gemaakt met

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie