Studio Visual Steps. Starten met Windows 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studio Visual Steps. Starten met Windows 8"

Transcriptie

1 Studio Visual Steps Starten met Windows 8

2 2013 Visual Steps B.V. Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Met medewerking van Yvette Huijsman Opmaak / bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: januari 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, uitgeleend, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen, of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 168 Auteurswet 1912 j o het besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgaven in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. In dit boek komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder. Wilt u meer informatie? Heeft u vragen of suggesties? Website bij ipad voor senioren: Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief:

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Nieuwsbrief... 4 Hoe werkt u met dit cahier?... 5 De schermafbeeldingen... 6 Starten met Windows 8 7 Starten van Windows Het startscherm De app Weer gebruiken Wisselen tussen apps Een app sluiten Het bureaublad De lijst met apps Een programma openen Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer?... 26

4 4 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, Windows 8 is het nieuwe besturingssysteem van Microsoft. Mogelijk heeft u een computer of laptop met Windows 8. Sommige zaken zijn drastisch gewijzigd en andere zijn vrijwel gelijk gebleven aan de vorige versies van Windows. In dit cahier maakt u kort kennis met Windows 8. In de titel Windows 8 voor senioren deel 1 (ISBN ) maakt u stap voor stap en in uw eigen tempo kennis met de nieuwe en vernieuwde programma s, apps en opties van Windows 8. Daarbij zult u zien dan sommige handelingen totaal nieuw voor u zijn en andere handelingen kent u mogelijk al en kunt u door middel van de instructies in het boek nog eens herhalen. Meer informatie over deze titel vindt u op Studio Visual Steps PS Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. Ons adres is: Nieuwsbrief Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor stap-instructies met schermafbeeldingen. Een overzicht van alle boeken vindt u op Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis Visual Steps Nieuwsbrief die per wordt verspreid. In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: - de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; - speciale aanbiedingen en kortingsacties. Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de webpagina en nog veel meer.

5 5 Hoe werkt u met dit cahier? Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. De werkwijze is eenvoudig: u legt het cahier naast uw computer en voert alle opdrachten stap voor stap direct op uw computer uit. Door de duidelijke instructies en de vele schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit te voeren, leert u het snelste werken met de computer. In dit Visual Steps -cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: Handelingen Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen. Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld een cd-rom in de computer stoppen. Ook wordt de hand gebruikt bij een handeling die u al eerder heeft geleerd. Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met succes dit cahier door te werken. Hulp Extra hulp vindt u bij deze tekens: De pijl waarschuwt u voor iets. Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan. 1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp van het cijfer achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips over computers en Windows. Extra informatie De kaders zijn aangeduid met de volgende tekentjes: Bij het boekje krijgt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier door te kunnen werken. Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van Windows.

6 6 De schermafbeeldingen De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. Met de zwarte lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster op uw beeldscherm. U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is afgebeeld op groot formaat op uw eigen beeldscherm. Hier ziet u een voorbeeld van zo n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. De zwarte lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op uw beeldscherm: Klik op In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: Klik op Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het cahier altijd in samenhang met wat u op groot formaat op uw eigen computerbeeldscherm ziet.

7 7 Starten met Windows 8 Microsoft, de maker van Windows, heeft in de loop der jaren diverse Windowsversies uitgebracht. Windows 8 is de nieuwste versie. Als u eerder met Windows 7, Windows Vista of Windows XP gewerkt heeft, zult u merken dat het uiterlijk van Windows, afhankelijk van de versie van Windows die u voorheen gebruikte, in meer of mindere mate veranderd is. De meest opvallende verandering het uiterlijk van Windows 8. Het nieuwe uiterlijk bestaat uit een startscherm met opvallende gekleurde tegels waarmee u apps (kleine programma s) kunt starten. Het startscherm van Windows 8 is erg overzichtelijk. De werkbalken die u nodig heeft voor bepaalde handelingen zijn standaard verborgen. In dit cahier leert u met welke muisbewegingen u de verborgen elementen kunt weergeven. Microsoft gebruikt dezelfde interface (uiterlijk) voor computers, tablets en smartphones. Deze interface is uitstekend geschikt voor het gebruik met het touchscreen (aanraakscherm) van een tablet of smartphone. Het vertrouwde startmenu van Windows 7, Windows Vista en Windows XP is verdwenen. Andere vertrouwde elementen die u nog kent van een vorige versie van Windows, zoals het bureaublad, zijn wel terug te vinden in Windows 8. Ook zult u programma s als WordPad, Windows Media Player en Rekenmachine herkennen uit vorige versies van Windows. In dit cahier leert u: starten van Windows 8; apps gebruiken; wisselen tussen apps; apps sluiten; een programma openen.

8 8 Starten van Windows 8 Windows 8 wordt automatisch gestart zodra u uw computer aanzet. Na even wachten, verschijnt een scherm zoals deze: Dit wordt het vergrendelingsscherm genoemd. Let op! De afbeeldingen van de schermen en vensters die in dit cahier worden getoond, kunnen afwijken van wat u op uw eigen beeldscherm ziet. Een computergebruiker kan namelijk zelf bepalen hoe een scherm of venster eruitziet. Ook computerleveranciers en -producenten passen deze vensters wel eens aan, waardoor ze er anders uit gaan zien. Voor de bediening van Windows maakt dit echter niets uit. U kunt dus gewoon doorgaan als uw beeldscherm er iets anders uitziet. Klik ergens op het vergrendelingsscherm Na het klikken, ziet u het welkomstscherm van Windows 8.

9 9 Let op! Een groot verschil in Windows 8 vergeleken met Windows 7, Vista en XP, is dat u altijd een gebruikersaccount nodig heeft om met Windows 8 te kunnen werken. Zelfs als u de enige bent die de computer gebruikt, heeft u een wachtwoord nodig om binnen te komen in Windows 8. Ook het welkomstscherm is niet op iedere computer hetzelfde. Mogelijk ziet u een andere achtergrond, meer pictogrammen of misschien maar één. Ook de namen onder de pictogrammen zijn bij u natuurlijk anders dan in dit voorbeeld. Dat geeft niets. De handelingen die u gaat uitvoeren, blijven gelijk. Klik op een pictogram U heeft een wachtwoord nodig om verder te gaan. Als u het wachtwoord niet weet, vraag het dan aan de eigenaar van de computer. Typ het wachtwoord Terwijl u typt, verschijnen kleine zwarte bolletjes in het vak: Dat is normaal. Zo blijft uw wachtwoord geheim. Anderen kunnen niet zien wat u typt. Na het typen van het wachtwoord kunt u verdergaan: Klik op

10 10 Het startscherm U ziet nu een beeldscherm vergelijkbaar met het beeldscherm in dit voorbeeld. Dit beeldscherm wordt het startscherm van Windows genoemd. U ziet gekleurde knoppen op een paarse achtergrond. Deze knoppen worden tegels genoemd. Met iedere tegel kunt u een app of programma starten. Een app is een klein programma waarmee u een bepaalde taak kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld het weerbericht bekijken, iets opzoeken op internet of uw controleren. Mogelijk zijn er op uw beeldscherm meer of andere tegels te zien, of zijn deze anders gegroepeerd. Misschien heeft iemand die eerder op uw computer werkte de indeling van de tegels van het startscherm gewijzigd. Voor de handelingen die u gaat uitvoeren, maakt dat echter niets uit. Als u de aanwijzer over het scherm beweegt, verschijnen onderdelen die normaal gesproken verborgen zijn: Plaats de aanwijzer in de rechterbovenhoek Beweeg de aanwijzer zo ver mogelijk in de hoek zodat deze uit beeld verdwijnt Er verschijnt een verticale balk. Deze balk wordt de charmbalk genoemd: Charm is het Engelse woord voor een bedeltje aan een bedelarmband.

11 11 Deze charmbalk zult u vaak gebruiken. Op deze balk staat bijvoorbeeld de knop die u nodig heeft om uw computer uit te schakelen, en de knop om de instellingen van een app aan te passen. De knoppen op de charmbalk worden charms genoemd. Beweeg de aanwijzer omlaag langs de rand van het scherm De charmbalk wordt zwart en er verschijnen teksten bij de charms: Ook ziet u linksonder een vak met de tijd en de datum: Als u de aanwijzer van de charmbalk afhaalt, verdwijnt deze weer. De app Weer gebruiken U gaat één van de apps even proberen. De handelingen die u hier leert, kunt u vaak ook toepassen op andere apps. Let op! Voor deze paragraaf heeft u een werkende verbinding met internet nodig. In dit cahier wordt ervanuit gegaan dat de internetverbinding al is ingesteld. Neem daarvoor, indien nodig, contact op met uw internetprovider of uw computerleverancier.

12 12 U opent de app Weer: De tekst en de afbeelding op de tegel van de app Weer veranderen steeds. U ziet samenvattingen van het weer in grote steden overal ter wereld. Klik op U ziet op andere tegels de informatie ook steeds veranderen, het zijn live tegels. De app Weer wordt geopend: De app vraagt toestemming om uw huidige locatie te gebruiken. Dan kan het weerbericht voor uw woonplaats worden weergegeven: Klik op

13 13 U ziet het huidige weer en de weersverwachting voor uw woonplaats: Er zijn nog meer gegevens beschikbaar: Klik op U ziet de verwachtingen voor de wind en luchtvochtigheid: Als u deze extra gegevens niet interessant vindt, kunt u ze weer verbergen met de knop : Tip Verder vooruit kijken Standaard ziet u de verwachting voor vandaag en de komende vier dagen. Met de knop brengt u de verwachting voor de vijf dagen daarna in beeld.

14 14 U kunt ook historische gegevens over het weer in uw woonplaats bekijken. Daarvoor gebruikt u de horizontale schuifbalk: Sleep het schuifblok naar rechts U ziet de verwachting per uur: Daarnaast ziet u knoppen voor verschillende weerkaarten: Er zijn nog meer gegevens over het weer in uw woonplaats beschikbaar: Sleep het schuifblok naar rechts U ziet de historische gemiddelde temperaturen: Met de knoppen en kunt u ook de historische regenval en sneeuwdagen bekijken:

15 15 De app Weer heeft een verborgen balk met nog meer opties. Dit worden de appopdrachten genoemd. U brengt de app-opdrachten als volgt in beeld: Rechtsklik ergens op het scherm Het maakt niet uit waar u rechtsklikt. Boven en onder verschijnen de appopdrachten: Klik op Iedere app bevat app-opdrachten. Deze kunt u altijd oproepen door ergens op het scherm te rechtsklikken. U ziet het weer in een aantal grote steden. Als u een paar tellen wacht, verandert het beeld en ziet u het weer in andere steden. Zo gaat u terug naar de weersverwachting in uw woonplaats: Klik op

16 16 U ziet weer de weersverwachting voor uw woonplaats. Met behulp van een verborgen knop gaat u terug naar het startscherm: Plaats de aanwijzer linksonder in de hoek van uw beeldscherm Beweeg de aanwijzer zo ver mogelijk in de hoek zodat deze uit beeld verdwijnt Zodra u de knop ziet: Klik op de knop Let op: beweeg de aanwijzer niet naar rechts, anders verdwijnt de knop weer. U ziet het startscherm:

17 17 Wisselen tussen apps Het is mogelijk meerdere apps tegelijk geopend te hebben. Dan kunt u snel wisselen tussen de geopende apps. U opent nog een app: Klik op U ziet de voorpagina met het belangrijkste nieuws:

18 18 Zo gaat u snel terug naar de app Weer: Plaats de aanwijzer in de hoek linksboven De wissellijst verschijnt met een miniatuur van de app die u het laatst gebruikt heeft: Als u op het miniatuur klikt, gaat u terug naar deze app: Klik op het miniatuur U ziet de app Weer. Een app sluiten Als u wisselt tussen apps of teruggaat naar het startscherm, verdwijnt een geopende app uit beeld. Toch is de app niet volledig afgesloten. Dat is ook niet erg, want de app gebruikt zo geen rekenkracht van de computer. Toch sluit u hem even: Plaats de aanwijzer tegen de bovenrand van het scherm De aanwijzer verandert in een handje :

19 19 Houd de muisknop ingedrukt en sleep de rand van het scherm omlaag U ziet dat de app verkleind wordt: Sleep de app naar de onderkant van het scherm De app wordt nog verder verkleind: Laat de muisknop los De app verdwijnt en u ziet het startscherm. De app is helemaal afgesloten. Open de app Nieuws via de wissellijst 1 Sluit ook de app Nieuws helemaal af 2

20 20 Het bureaublad Behalve de apps op het startscherm, bevat Windows 8 ook allerlei programma s. Wanneer u werkt met een programma, doet u dat op het bureaublad. Dat bureaublad kent u nog uit Windows 7, Vista en XP. Zo opent u het bureaublad vanaf het startscherm: Klik op Let op: deze knop kan bij u een andere kleur hebben, of er kan een foto op te zien zijn. U ziet het bureaublad: In dit voorbeeld is het bureaublad groen gekleurd. Op uw beeldscherm ziet u misschien een foto van een landschap of iets anders. Het grootste verschil met vorige versies van Windows, is dat de startknop en het startmenu linksonder ontbreken: Voor de handelingen die u gaat uitvoeren, maakt het niet uit hoe uw bureaublad eruit ziet.

21 21 Onder op het bureaublad ziet u een horizontale balk over de hele breedte van het beeldscherm: Deze balk wordt de taakbalk genoemd. In dit voorbeeld staat er één knop op de taakbalk: Het bureaublad kunt u vergelijken met een echt bureaublad. Het is de ondergrond voor alles wat u doet op de computer. Als u een computerprogramma opent, verschijnt het venster daarvan bovenop het bureaublad. Met behulp van de verborgen knop gaat u weer terug naar het startscherm: Plaats de aanwijzer linksonder in de hoek van uw beeldscherm Beweeg de aanwijzer zo ver mogelijk in de hoek zodat deze uit beeld verdwijnt Klik op U ziet weer het startscherm.

22 22 De lijst met apps In Windows 8 beschikt u niet meer over een startmenu om programma s te openen. Het scherm Apps is daarvoor in de plaats gekomen. Dit scherm is de toegang tot de apps en programma s op uw computer. Om dit scherm te openen, gebruikt u weer een verborgen knop: Rechtsklik op een leeg deel van het startscherm Er verschijnt een werkbalk met één knop: Klik op

23 23 De lijst met apps wordt geopend: Links ziet u de gekleurde pictogrammen van de apps die grotendeels al op het startscherm: Daarnaast staan de overige programma s: Dat kunnen bij u andere programma s zijn dan in dit voorbeeld. In de volgende paragraaf opent u één van de programma s die met Windows 8 worden meegeleverd. Een programma openen U gaat het tekstverwerkingsprogramma WordPad openen vanuit de lijst met apps. U doet u dat als volgt: Klik op

24 24 Windows 8 schakelt automatisch over naar het bureaublad: U ziet het venster van WordPad: Op de taakbalk is nu een taakbalkknop verschenen : Net zoals in voorgaande versies van Windows kunt u de taakbalkknop gebruiken voor allerlei acties. U ziet het venster van WordPad met daarin een leeg document: Boven in het venster ziet u de titelbalk: Daarin staat de naam van het programma. Rechtsboven in het venster ziet u drie knoppen : De programma s die bij Windows 8 worden meegeleverd, hebben allemaal rechtsboven in het venster dezelfde knoppen op de titelbalk. U bent aan het einde gekomen van dit cahier. Als u meer wilt leren over Windows 8 is het boek Windows 8 voor senioren deel 1 (ISBN ) geschikt. Meer informatie over deze titel vindt u op Een overzicht van alle Visual Steps-boeken over Windows 8 vindt u op

25 25 In dit cahier heeft u kennis gemaakt met Windows 8. Wilt u meer weten over dit nieuwe besturingssysteem, dan is de titel Windows 8 voor senioren deel 1 geschikt voor u! Windows 8 voor senioren deel 1 is hét ideale boek voor senioren die al kunnen werken met een eerdere versie van Windows en op hun pc of laptop aan de slag willen met Windows 8. Alle belangrijke onderwerpen komen aan de orde. Bijvoorbeeld veilig internetten, s versturen en werken met mappen en bestanden, maar ook foto s en video bekijken en muziek beluisteren. Stap voor stap en in uw eigen tempo maakt u kennis met de nieuwe en vernieuwde programma s en apps van Windows 8. Ook leert u werken met het nieuwe startscherm en maakt u instellingen die het gebruik van uw computer en Windows 8 gemakkelijker maken. Het boek bevat extra oefeningen om het geleerde te herhalen en begeleidende instructievideo s om te bekijken hoe bepaalde handelingen uitgevoerd dienen te worden. Zo raakt u in een korte tijd vertrouwd met Windows 8! Windows 8 voor senioren deel 1 Auteur: Studio Visual Steps Aantal pagina s: 320 Uitvoering: Gebonden, full colour ISBN: Prijs: 24,95 Meer informatie: Een greep uit de onderwerpen: stap voor stap kennismaken met Windows 8 werken met mappen en bestanden versturen en surfen op internet aan de slag met foto s, video en muziek handige instellingen maken op de pc of laptop beveiliging van uw computer Geschikt voor: Windows 8 op een desktopcomputer of laptop Bent u een beginnende computergebruiker en heeft u nog nooit eerder gewerkt op een computer of laptop, dan is onderstaande titel geschikt. Windows 8 voor de beginnende senior computergebruiker Auteur: Studio Visual Steps Aantal pagina s: 368 Uitvoering: Gebonden, full colour ISBN: Prijs: 24,95 Meer informatie:

26 26 Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? In dit cahier zijn opdrachten en oefeningen voorzien van voetstapjes: 1 In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 1 App openen via de wissellijst Plaats de aanwijzer in de linkerbovenhoek Klik op de miniatuur van de app 2 App sluiten Plaats de aanwijzer tegen de bovenrand van het scherm Druk op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt Sleep de bovenrand van het scherm naar de onderkant van het scherm Laat de muisknop los

Studio Visual Steps. Werken met Windows Live Mail

Studio Visual Steps. Werken met Windows Live Mail Studio Visual Steps Werken met Windows Live Mail Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2013 Visual Steps B.V. Opmaak / bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: juli 2013 Alle

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Werken met de Samsung Galaxy Tab

Studio Visual Steps. Werken met de Samsung Galaxy Tab Studio Visual Steps Werken met de Samsung Galaxy Tab Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2012 Visual Steps B.V. Met medewerking van Yvette Huijsman Opmaak / bureauredactie: Rilana

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Antivirusapp downloaden op Android-tablet

Studio Visual Steps. Antivirusapp downloaden op Android-tablet Studio Visual Steps Antivirusapp downloaden op Android-tablet 2014 Visual Steps B.V. Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: mei

Nadere informatie

Studio Visual Steps. E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd!

Studio Visual Steps. E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! Studio Visual Steps E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2015 Visual Steps B.V. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum:

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Visuele stappengids Windows 8

Studio Visual Steps. Visuele stappengids Windows 8 Studio Visual Steps Visuele stappengids Windows 8 Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2013 Visual Steps B.V. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: mei 2013 Alle rechten

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Pc beveiligen

Studio Visual Steps. Pc beveiligen Studio Visual Steps Pc beveiligen 2014 Visual Steps B.V. Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: november 2014 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief

Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2006 Visual Steps B.V. Omslagontwerp: Studio Willemien Haagsma bno Opmaak/redactie: Marleen Vermeij Eindredactie: Ria Beentjes Eerste druk: april

Nadere informatie

Informatiegids Virussen en Norton AntiVirus

Informatiegids Virussen en Norton AntiVirus Informatiegids Virussen en Norton AntiVirus Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Met medewerking van Alex Wit 2004 Visual Steps B.V. Tekstcorrectie: Lidy Deutekom Eindredactie: Ria

Nadere informatie

Computers, wat kan ik ermee?

Computers, wat kan ik ermee? Studio Visual Steps Computers, wat kan ik ermee? Een handige gids voor senioren B.V. Tekst: Martijn Vet en Ria Beentjes Opmaak: Marleen Vermeij Tekstcorrectie: Lidy Deutekom Eindredactie: Ria Beentjes

Nadere informatie

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Word 2010 titel Klikmee Word 2010 eerste druk juni 2010 auteur webdesign zetwerk druk Fred Beumer Guus Mul Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

SASKIA JACOBSEN EN JOLANDA TOET

SASKIA JACOBSEN EN JOLANDA TOET SASKIA JACOBSEN EN JOLANDA TOET Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

3. Video, DVD en radio ... ... ... ...... ... ... ...... 4. Video s maken met Movie Maker 2 101 ... ... ... ... ... ... ... ... ......

3. Video, DVD en radio ... ... ... ...... ... ... ...... 4. Video s maken met Movie Maker 2 101 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen... 17 De website bij het boek... 17 Uw voorkennis... 18 Hoe werkt u met dit

Nadere informatie

MOS. Praktijkboek. Introductie van Outlook Persoonlijk informatie systeem. Taken en notities Organiseren en uitvoeren

MOS. Praktijkboek. Introductie van Outlook Persoonlijk informatie systeem. Taken en notities Organiseren en uitvoeren MOS Outlook 2013 Praktijkboek Introductie van Outlook Persoonlijk informatie systeem Taken en notities Organiseren en uitvoeren Contactpersonen Netwerken en sociale netwerken E-mailen met outlook Correcte

Nadere informatie

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 133 9 991

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 133 9 991 HAROLD WEISTRA Basiscursus AutoCAD 2016 en LT 2016 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding

Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding Tobii Communicator 4 Ondersteunende technologie voor communicatie en bediening Doel Tobii Communicator is pc-software voor het maken, aanpassen en gebruiken

Nadere informatie

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 078 3 991

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 078 3 991 HAROLD WEISTRA Harold Weistra Basiscursus AutoCAD 2015 en LT 2015 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V. Postbus 16262, 2500 BG Den Haag tel.: (070) 304 67 77

Nadere informatie

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. AutoCAD2012 enlt 2012 HAROLD WEISTRA

ACADEMIC SERVICE. AutoCAD2012 enlt 2012 HAROLD WEISTRA ACADEMIC SERVICE AutoCAD2012 enlt 2012 HAROLD WEISTRA Basiscursus AutoCAD 2012 en LT 2012 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Word 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE Word 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website: http://www.softwijs.nl

Nadere informatie

WINDOWS 7. Deze cursus is eigendom van VDAB versie: februari 2012 PS nummer: 40585 Wettelijk Depot nummer: D2012/5535/027

WINDOWS 7. Deze cursus is eigendom van VDAB versie: februari 2012 PS nummer: 40585 Wettelijk Depot nummer: D2012/5535/027 WINDOWS 7 Deze cursus is eigendom van VDAB versie: februari 2012 PS nummer: 40585 Wettelijk Depot nummer: D2012/5535/027 COPYRIGHT 2012 VDAB Niets uit deze syllabus mag worden verveelvoudigd, bewerkt,

Nadere informatie

NOTITIES BIJ PRESENTATIE: Cursus Vista en Wordpad Basiscursus Deel1 en 2

NOTITIES BIJ PRESENTATIE: Cursus Vista en Wordpad Basiscursus Deel1 en 2 NOTITIES BIJ PRESENTATIE: Cursus Vista en Wordpad Basiscursus Deel1 en 2 DIA 1 VERWELKOMING: Welkom aan de deelnemers. Thema van de les wordt kort omschreven. De vroegkomers kunnen/konden oefenen met de

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen!

Office 2007 voor het examen! Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 4 Access 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 De website bij het boek... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Windows 8. Introductieboekje

Windows 8. Introductieboekje Windows 8 Introductieboekje Oog voor Omgeving E-mail: bertvos@oogvooromgeving.nl Tolbert, 14 december 2012 (vernieuwd: 15 januari 2013) Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het begin... 3 Hoe deel ik het Startscherm

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H)

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H) 1 2 Photoshop Elements 7.0 Werkboek ISBN: 978-90-801238-7-8 Nur: 991 Trefwoorden: Photoshop Elements 7.0 Digitale beeldbewerking Digitale fotobewerking Praktisch werkboek voor digitale beeldbewerking Dit

Nadere informatie

Beginnen met De Computer. Deel 1: Windows. Marlou Ruijter

Beginnen met De Computer. Deel 1: Windows. Marlou Ruijter Beginnen met De Computer Deel 1: Windows Marlou Ruijter Uitgeverij Tobi Vroegh 2010 Colofon Beginnen met de computer. Deel 1: Windows Tekst: Marlou Ruijter Aanpassingen: Sonh Lövdahl Illustratie voorkant:

Nadere informatie