Studio Visual Steps. Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studio Visual Steps. Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren"

Transcriptie

1 Studio Visual Steps Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren

2 2013 Visual Steps B.V. Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Opmaak / bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: september 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, uitgeleend, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen, of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 168 Auteurswet 1912 j o het besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgaven in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. In dit cahier komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder. Wilt u meer informatie? Heeft u vragen of suggesties? Website bij dit boek: Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief:

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Nieuwsbrief... 4 Hoe werkt u met dit cahier?... 5 De schermafbeeldingen... 6 Picasa 7 Picasa downloaden en installeren... 8 Picasa starten Foto s bekijken Inzoomen en uitzoomen Titel toevoegen Fotovak gebruiken Gezichtsherkenning gebruiken Tips Bijlagen Hoe doe ik dat ook alweer?... 29

4 4 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, Picasa is een populair, gratis programma waarmee u uw digitale foto s kunt beheren en bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw foto s ordenen in albums en voorzien van een titel. Een fototitel kunt u zien als extra informatie en wordt onder de miniatuurweergave van de foto getoond. Het programma biedt bovendien diverse mogelijkheden om uw foto s te bewerken. U kunt uw foto s automatisch en handmatig bewerken. Zo kunt u het contrast, de kleur en belichting corrigeren, maar ook een foto recht zetten en rode ogen verwijderen. Het is ook mogelijk om effecten en tekst toe te voegen aan foto s. U kunt met Picasa zeer eenvoudig uw foto s met anderen te delen. U kunt uw foto s afdrukken, maar u kunt er ook een collage of filmvoorstelling van maken. Tevens kunt u met het programma een webalbum maken en uw foto s publiceren op uw weblog. In dit cahier leert u het programma downloaden en installeren en maakt u kennis met Picasa. In het boek Digitale fotobewerking met Picasa (ISBN ) leert u met behulp van oefenfoto s alle basishandelingen van het programma Picasa kennen. U oefent met de meegeleverde oefenfoto s. Daarna kunt u met de kennis die u heeft opgedaan, met uw eigen foto s aan de slag. Veel plezier met dit cahier. Studio Visual Steps PS Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. Ons adres is: Nieuwsbrief Alle boeken van Visual Steps zijn volgens dezelfde methode geschreven: stap voor stap-instructies met schermafbeeldingen. Een overzicht van alle boeken vindt u op Op die website kunt u zich ook met enkele muisklikken aanmelden voor de gratis Visual Steps Nieuwsbrief die per wordt verspreid. In deze Nieuwsbrief ontvangt u ongeveer twee keer per maand informatie over: - de nieuwste titels en eerder verschenen boeken; - speciale aanbiedingen en kortingsacties. Als abonnee van de Nieuwsbrief heeft u toegang tot de gratis cahiers op de webpagina

5 5 Hoe werkt u met dit cahier? Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. De werkwijze is eenvoudig: u legt het cahier naast uw computer en voert alle opdrachten stap voor stap direct op uw computer uit. Door de duidelijke instructies en de vele schermafbeeldingen weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit te voeren, leert u het snelste werken met Picasa. In dit Visual Steps -cahier ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende: Handelingen Dit zijn de tekens die een handeling aangeven: Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord. De muis geeft aan dat u iets met de muis moet doen. De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld een cdrom in de computer stoppen. Ook wordt de hand gebruikt bij een serie handelingen die u al eerder heeft geleerd. Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met succes dit cahier door te werken. Hulp Extra hulp vindt u bij deze tekens: De pijl waarschuwt u voor iets. Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan. 1 Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp van de cijfers achter deze voetstapjes opzoeken achter in het cahier in de bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips over het programma. Extra informatie De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens: Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het cahier door te kunnen werken. Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van Picasa.

6 6 De schermafbeeldingen De schermafbeeldingen in dit cahier zijn bedoeld om aan te geven op welke knop, map, bestand of hyperlink u precies moet klikken op uw beeldscherm. In de vetgedrukte instructie ziet u het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. Met de zwarte lijn wordt aangegeven waar dit onderdeel zich bevindt in het venster op uw beeldscherm. U zult begrijpen dat de informatie in de kleine schermafbeeldingen in het cahier niet altijd leesbaar is. Dat is ook niet nodig. U ziet immers het venster dat in het cahier is afgebeeld op groot formaat op uw eigen beeldscherm. Hier ziet u een voorbeeld van zo n instructie plus het uitgeknipte vensteronderdeel waarop u moet klikken. De zwarte lijn geeft aan waar dit vensteronderdeel zich bevindt op uw beeldscherm: In sommige gevallen wordt in de schermafbeelding een deel van het venster getoond. Hier ziet u daarvan een voorbeeld: Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u de informatie in de schermafbeeldingen in het cahier gaat lezen. Gebruik de schermafbeeldingen in het cahier altijd in samenhang met wat u op groot formaat op uw eigen computerbeeldscherm ziet.

7 7 Picasa Het fotobewerkingsprogramma Picasa van Google is zeer populair. Niet alleen doordat u het gratis kunt downloaden, maar vooral ook door de mogelijkheden en de eenvoudige bediening. Daarnaast biedt Picasa extra zekerheid, omdat u vrijwel altijd terug kunt gaan naar uw originele foto s. In dit cahier leert u het programma downloaden en installeren. Vervolgens leert u foto s bekijken, in- en uitzoomen op foto s en hoe u bijvoorbeeld het fotovak gebruikt. In dit cahier leert u: Picasa downloaden en installeren; Picasa starten; foto s bekijken; inzoomen en uitzoomen; titels geven aan foto s; hoe u het fotovak gebruikt; hoe u gezichtsherkenning gebruikt. Let op! In dit cahier worden oefenfoto s gebruikt. U kunt uw eigen foto s gebruiken.

8 8 Picasa downloaden en installeren Om Picasa te installeren, moet u het programma downloaden van internet: Open Internet Explorer 1 Let op! Als u op een Windows 8-pc werkt, open Internet Explorer dan altijd vanaf het bureaublad als u met dit boek werkt. Ga naar picasa.google.com 2 Merk op dat u geen www voor het webadres hoeft te typen. U ziet een korte uitleg over Picasa: In Internet Explorer 9 en 10 ziet u onder in het venster een balk verschijnen: In Internet Explorer 8 op Windows XP ziet u de volgende twee vensters:

9 9 Als u op een computer met Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 werkt, wordt uw beeldscherm donker en moet u toestemming geven om door te gaan: Geeft toestemming om door te gaan 3 In alle versies van Windows verschijnt een venster waarin u akkoord moet gaan met de voorwaarden: Onder in het venster:

10 10 Laat alleen een vinkje staan bij Klik de vinkjes weg bij alle andere opties Picasa is geïnstalleerd op uw computer: Sluit Internet Explorer 4 Op uw bureaublad ziet u het pictogram van Picasa: Picasa starten U kunt Picasa op verschillende manieren starten. Het gemakkelijkste gaat dat met het pictogram op uw bureaublad: Dubbelklik op uw bureaublad op Het venster van Internet Explorer wordt geopend. Dit kunt u sluiten: Sluit Internet Explorer 4 Als u Picasa voor de eerste keer start, wil het programma zoeken naar foto s op uw computer. De gevonden foto s worden niet verplaatst of gekopieerd, ze worden alleen weergegeven in de bibliotheek van Picasa.

11 11 U kiest of u de hele computer wilt laten doorzoeken of alleen uw eigen mappen: Klik een rondje bij Tip Welke mappen doorzoeken? De optie is niet aan te raden. Er worden dan ook foto s van andere gebruikers en andere afbeeldingen die op uw computer staan, getoond. Bijvoorbeeld pictogrammen, symbolen en afbeeldingen die op webpagina s voorkomen en die door Internet Explorer op de harde schijf van uw computer zijn opgeslagen. Dat kunnen duizenden afbeeldingen zijn en dit kan dus lang duren. Met Picasa wordt een fotoviewer meegeleverd. Dit is een programma waarmee u foto s op uw computer kunt openen en bekijken. Als u Picasa voor de eerste keer start, stelt u deze in als standaardviewer: De keuze voor standaardviewer is actief: Alle bestandstypen zijn aangevinkt: Als dit bij u niet het geval is: Klik een vinkje bij alle bestandstypen Picasa zal nu de geselecteerde mappen op de harde schijf van uw pc doorzoeken. Mappen waarin afbeeldingen of videobestanden worden gevonden, worden in de bibliotheek van Picasa getoond.

12 12 Let op! Als u zelf foto s heeft opgeslagen in de map (Mijn) Afbeeldingen, (Mijn) Documenten of op het bureaublad, dan worden deze ook getoond in Picasa. De door Picasa gevonden foto s ziet u in het beginvenster, de bibliotheek. De mappenlijst: Het miniaturenoverzicht: Het fotovak: In de mappenlijst ziet u in dit voorbeeld nog maar één map. Een map is een opslaglocatie op de harde schijf van uw computer. Mappen worden gesorteerd op opnamejaar van de eerste foto in die map. Het miniaturenoverzicht laat per map kleine afbeeldingen zien van de door Picasa gevonden foto s. U ziet de naam van de map en de datum van de eerste foto. In het fotovak kunt u handelingen uitvoeren voor één of meer foto s, zoals afdrukken, en of verplaatsen. Let op! In de mappenlijst ziet u alleen de naam van de map waarin de foto werkelijk is opgeslagen. Bij foto s in submappen wordt alleen de naam van de laatste map getoond en niet in welke map die submap zich bevindt. Foto s bekijken In het miniaturenoverzicht zoekt en bekijkt u uw foto s. Om de foto te bekijken: Dubbelklik op een foto

13 13 Let op! U ziet andere foto s dan de foto s die in dit cahier worden gebruikt. U ziet de foto in het weergavevenster: Onder de foto ziet u de gegevens van de foto: Tip Resolutie Met wordt de resolutie van de foto bedoeld. Resolutie wil zeggen uit hoeveel pixels (beeldpuntjes) de foto is opgebouwd. De kwaliteit van een foto hangt af van het aantal gebruikte puntjes. Worden voor een foto veel beeldpuntjes gebruikt, dan is de foto nauwkeurig (scherp). Is dat aantal lager, dan is de foto grof. Hoe hoger de resolutie (veel pixels), hoe groter u een foto kunt afdrukken, zonder dat de foto grof wordt. Bij een lage resolutie (weinig pixels), zal een foto die vergroot wordt snel korrelig worden. U ziet dan de afzonderlijke pixels. Let op: de resolutie van een foto kan niet meer worden aangepast als de foto eenmaal genomen is. Als u foto s maakt die u later wilt vergroten of nauwkeurig bewerken, is het van belang dat uw camera is ingesteld op een hoge resolutie. Raadpleeg de handleiding van uw camera of uw fotowinkel voor meer informatie over de instellingen van uw camera. Een foto met een hoge resolutie neemt meer geheugenruimte in beslag dan een foto met een lage resolutie. Gelukkig wordt de capaciteit van geheugenkaartjes voor digitale camera s ook steeds groter, zodat u zonder problemen een groot aantal foto s met hoge resolutie kunt opslaan.

14 14 Inzoomen en uitzoomen In Picasa kunt u in één keer de foto inzoomen naar ware grootte. Dat is de grootst mogelijke weergave waarbij de foto nog scherp blijft. Dat doet u als volgt: De foto is vergroot. U ziet nog maar een klein gedeelte van de foto: De foto is nog wel scherp bij deze vergroting. U zoomt nog verder in: Sleep het schuifje bij helemaal naar rechts In het selectiekader ziet u welk gedeelte van de foto in beeld is:

15 15 In het selectiekader kiest u welk gedeelte van de foto u wilt zien: het deel van de foto waarop u heeft ingezoomd U ziet nu pas goed dat de foto door de sterke vergroting onscherp en korrelig is geworden: U zoomt weer uit: Sleep het schuifje bij naar links tot U ziet een groter gedeelte van de foto: U bekijkt weer de hele foto:

16 16 U ziet de hele foto. U bladert als volgt terug naar de eerste foto in de map: U ziet een andere foto: In dit voorbeeld kunt u niet verder terug bladeren, omdat dit de eerste foto in deze map is: U kunt wel weer vooruit bladeren met de knop : U gaat terug naar de bibliotheek: Titel toevoegen U kunt uw foto s een titel geven. Een fototitel is iets anders dan een bestandsnaam. Een fototitel is alleen zichtbaar in Picasa. Een bestandsnaam is de naam van het bestand dat u ziet in bijvoorbeeld Windows Verkenner. Een fototitel kunt u zien als extra informatie in Picasa en wordt onder de miniatuurfoto getoond. Titels zijn een handig hulpmiddel om uw foto s te zoeken in Picasa. U voegt als volgt een titel toe: Open een foto 5 Onder de foto: Typ een naam voor de foto Klik twee keer op

17 17 U ziet de foto in het overzicht nog zonder titel: U laat de titels als volgt tonen: Merk op dat u in plaats van de titel, ook de bestandsnaam of resolutie onder de miniatuur kunt laten weergeven. De titel staat onder de foto:

18 18 Fotovak gebruiken In het fotovak kunt u handelingen uitvoeren voor één of meer geselecteerde foto s tegelijk, zoals afdrukken, en of verplaatsen. Zo selecteert u twee foto s uit dezelfde map: Houd ingedrukt twee foto s Laat los De foto s staan nu in het fotovak: Als u ook een foto uit een andere map wilt selecteren, moet u de eerste foto s vastzetten, anders verdwijnen ze uit het fotovak zodra u op een andere foto klikt: U selecteert nog een foto: een foto

19 19 Er staan drie foto s in het fotovak: Deze drie foto s kunt u nu tegelijk en, afdrukken of delen via een webalbum. In het boek Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren (ISBN ) leert u hoe u dat doet. De drie geselecteerde foto s kunt u ook bewerken: Dubbelklik op de eerste foto De foto wordt weergegeven in het weergavevenster: Met de knoppen en bladert u door de drie geselecteerde foto s zodat u deze afzonderlijk kunt bewerken: Zo maakt u het fotovak weer leeg: een leeg gedeelte van het fotovak

20 20 Dat bevestigt u: Het fotovak is weer leeg. Gezichtsherkenning gebruiken Picasa scant de afbeeldingen direct op de aanwezigheid van gezichten. Gevonden gezichten komen in het album. Als u deze gezichten benoemt, is het later makkelijk om alle foto s van één persoon terug te vinden. U ziet de gezichten die zijn gevonden: HELP! Ik zie veel minder gezichten Als u minder gezichten ziet dan in het voorbeeld, moet u op de knop Groepen uitvouwen klikken:

21 21 U voegt een naamlabel (trefwoord) aan een foto toe: Klik bij op Typ: Michel U kunt een andere naam typen. Druk op U ziet een nieuw venster met de naam: U kunt de naam aanvullen en een adres typen: De foto is verdwenen uit het album met naamloze personen: Er is een personenalbum aangemaakt voor Michel:

22 22 Het album bevat nu één foto. Als u het gebruikte naamlabel bij de foto s wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk: Rechtsklik op Dat bevestigt u: Sluit het venster Personen 4

23 23 Het album is weg en de foto is weer in het album geplaatst: Tip Onbekende gezichten Als er mensen op uw foto s staan die u niet kent, dan kunt u deze personen negeren in het album Personen: Bij de foto die u wilt negeren: De koppeling naar de foto wordt uit het album Personen verwijderd. De foto wordt niet van de harde schijf verwijderd. Dat bevestigt u: U vouwt de map Personen in: Klik bij op

24 24 U ziet weer de foto s: Sluit Picasa 4 U heeft een begin gemaakt met het werken met Picasa. Als u meer wilt leren over dit fotobewerkingsprogramma, is de titel Digitale fotobewerking met Picasa (ISBN ) interessant voor u. Tips Tip Bladeren met schuifbalken De werking van de schuifbalk in het miniaturenvenster wijkt enigszins af van wat u in Windows gewend bent. Om te schuiven door mappen: of Om te schuiven door foto s: of Om handmatig te schuiven: Sleep het schuifblok omhoog of omlaag

25 25 Tip Volgorde veranderen De mappen worden standaard gesorteerd op aanmaakdatum getoond. U kunt zelf een andere volgorde instellen: Linksboven in het venster: de gewenste volgorde Tip Kleine miniaturen Als u veel mappen en foto s heeft, kunt u kleine miniaturen instellen. U ziet dan meer foto s tegelijk op uw scherm.

26 26 Tip Gezichtsherkenning uitschakelen Picasa gaat automatisch op zoek naar gezichten in de foto s die in het programma zichtbaar zijn. Dat proces kan heel lang doorgaan als u veel foto s op uw harde schijf heeft opgeslagen. U kunt de functie Gezichtsherkenning als volgt uitschakelen: tabblad Klik het vinkje bij weg

27 27 Tip Picasa-fotoviewer uitschakelen Bij het installeren van Picasa wordt ook de Picasa-fotoviewer geïnstalleerd. Foto s die u opent in Windows Verkenner, op het bureaublad of in andere programma s worden dan automatisch in de Picasa-fotoviewer geopend. Dubbelklik op een foto in Windows Verkenner Picasa-fotoviewer wordt geopend: De werkbalk verschijnt in het venster van Picasafotoviewer wanneer u de aanwijzer naar de onderkant beweegt: Als u de Picasa-fotoviewer niet wilt gebruiken, schakelt u deze als volgt uit in Picasa: Klik een rondje bij Uw foto s worden weer geopend in uw standaardprogramma.

28 28 In dit cahier heeft u een begin gemaakt met het programma Picasa. Wilt u meer weten over dit fotobewerkingsprogramma, dan is de titel Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren geschikt voor u! Het populaire fotobewerkingsprogramma Picasa is een uitstekende keuze als u uw digitale foto s wilt beheren en bewerken. Zo kunt u uw foto s gemakkelijk sorteren en ordenen in albums. In dit boek maakt u ook stap voor stap kennis met de mogelijkheden van digitale fotobewerking. U leert uw foto s automatisch en handmatig bewerken. Zo kunt u het contrast, de kleur en belichting corrigeren, maar ook een foto rechtzetten en rode ogen verwijderen. Daarnaast voegt u effecten en tekst toe. Zo maakt u van uw eigen foto een leuke ansichtkaart die u kunt versturen of afdrukken. Picasa biedt ook opties om foto s af te drukken en een collage, diavoorstelling en film te maken. Hiermee kunt u uw foto s delen met vrienden en familie! In dit boek werkt u met oefenfoto s. Als u het werken met Picasa beheerst, kunt u met uw eigen foto s aan de slag. Het overzetten van uw foto s naar de pc of laptop wordt aan het eind van het boek uitgelegd. Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren Auteur: Studio Visual Steps Aantal pagina s: 272 Uitvoering: Gebonden, full colour ISBN: Prijs: 19,95 Meer informatie: Een greep uit de onderwerpen: foto s sorteren en ordenen in albums foto s verbeteren en retoucheren collages en cadeau-cd maken film en diavoorstelling maken foto s afdrukken en delen via internet foto s overzetten naar de pc of laptop Geschikt voor: Windows 8, 7, Vista en XP.

29 29 Bijlage Hoe doe ik dat ook alweer? In dit cahier zijn opdrachten voorzien van voetstapjes: 1 In deze bijlage zoekt u aan de hand van het cijfer op hoe u een handeling uitvoert. 1 Internet Explorer openen In Windows 8 via de taakbalkknop op het bureaublad: In Windows 7, Vista en XP: / 2 Naar een website gaan Klik in de adresbalk Typ het adres Druk op 3 Toestemming geven om door te gaan of 4 Venster of programma sluiten 5 Een foto openen Dubbelklik op de foto in de bibliotheek

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Werken met de Samsung Galaxy Tab

Studio Visual Steps. Werken met de Samsung Galaxy Tab Studio Visual Steps Werken met de Samsung Galaxy Tab Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2012 Visual Steps B.V. Met medewerking van Yvette Huijsman Opmaak / bureauredactie: Rilana

Nadere informatie

Studio Visual Steps. E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd!

Studio Visual Steps. E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! Studio Visual Steps E-mail in Outook Gebruik Outlook effectief en bespaar tijd! Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2015 Visual Steps B.V. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum:

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Werken met Windows Live Mail

Studio Visual Steps. Werken met Windows Live Mail Studio Visual Steps Werken met Windows Live Mail Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2013 Visual Steps B.V. Opmaak / bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: juli 2013 Alle

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Antivirusapp downloaden op Android-tablet

Studio Visual Steps. Antivirusapp downloaden op Android-tablet Studio Visual Steps Antivirusapp downloaden op Android-tablet 2014 Visual Steps B.V. Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: mei

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Pc beveiligen

Studio Visual Steps. Pc beveiligen Studio Visual Steps Pc beveiligen 2014 Visual Steps B.V. Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: november 2014 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Visuele stappengids Windows 8

Studio Visual Steps. Visuele stappengids Windows 8 Studio Visual Steps Visuele stappengids Windows 8 Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2013 Visual Steps B.V. Opmaak/bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: mei 2013 Alle rechten

Nadere informatie

Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief

Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2006 Visual Steps B.V. Omslagontwerp: Studio Willemien Haagsma bno Opmaak/redactie: Marleen Vermeij Eindredactie: Ria Beentjes Eerste druk: april

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De cd-rom 13 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De cd-rom 13 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 De cd-rom... 13 De website bij het boek... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 Uw voorkennis... 15

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Website 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Website 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Website... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Toets uw kennis... 9 Voor docenten...

Nadere informatie

Informatiegids Virussen en Norton AntiVirus

Informatiegids Virussen en Norton AntiVirus Informatiegids Virussen en Norton AntiVirus Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. Met medewerking van Alex Wit 2004 Visual Steps B.V. Tekstcorrectie: Lidy Deutekom Eindredactie: Ria

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 De website bij het boek... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Word 2010 titel Klikmee Word 2010 eerste druk juni 2010 auteur webdesign zetwerk druk Fred Beumer Guus Mul Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

Computers, wat kan ik ermee?

Computers, wat kan ik ermee? Studio Visual Steps Computers, wat kan ik ermee? Een handige gids voor senioren B.V. Tekst: Martijn Vet en Ria Beentjes Opmaak: Marleen Vermeij Tekstcorrectie: Lidy Deutekom Eindredactie: Ria Beentjes

Nadere informatie

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H)

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H) 1 2 Photoshop Elements 7.0 Werkboek ISBN: 978-90-801238-7-8 Nur: 991 Trefwoorden: Photoshop Elements 7.0 Digitale beeldbewerking Digitale fotobewerking Praktisch werkboek voor digitale beeldbewerking Dit

Nadere informatie

Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding

Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding Tobii Communicator 4 Ondersteunende technologie voor communicatie en bediening Doel Tobii Communicator is pc-software voor het maken, aanpassen en gebruiken

Nadere informatie

Snel van start met Picasa?

Snel van start met Picasa? Handleiding Snel van start met Picasa? Foto s gemaakt maar het ziet er niet uit als je had gehoopt? Wil je foto s delen met vrienden? Hoe kun je dat allemaal doen zonder een programma daarvoor te kopen?

Nadere informatie

Foto s bewerken en delen met behulp van PICASA

Foto s bewerken en delen met behulp van PICASA & Wat met onze digitale foto s? Foto s bewerken en delen met behulp van PICASA Uitgave 12-2010 Samenstelling: Paul Derycke Handleiding Picasa 3 1 Installeren van het programma 3 1.1 Picasa downloaden en

Nadere informatie

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

iphoto Aan de slag Kennismaking met iphoto en instructies voor het importeren en ordenen van foto's en het aanmaken van diavoorstellingen en

iphoto Aan de slag Kennismaking met iphoto en instructies voor het importeren en ordenen van foto's en het aanmaken van diavoorstellingen en iphoto Aan de slag Kennismaking met iphoto en instructies voor het importeren en ordenen van foto's en het aanmaken van diavoorstellingen en fotoboeken 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 3 Welkom bij iphoto 3

Nadere informatie

SIMPC & SIMTOP. Handleiding Gebruik. Nederlands

SIMPC & SIMTOP. Handleiding Gebruik. Nederlands pc SIMPC & SIMTOP Handleiding Gebruik Versie 3.0 Deze handleiding is geschikt voor de volgende modellen: SimPC, SimTop, SimTouch - 2010 t/m 1015 Nederlands INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. INTRODUCTIE 5 1.1

Nadere informatie

Wegwijs in digitale foto s. Lezen. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij coutinho. bussum 2011

Wegwijs in digitale foto s. Lezen. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij coutinho. bussum 2011 Wegwijs in digitale foto s Lezen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze leesteksten horen bij Wegwijs in digitale foto s van Hannie van Osnabrugge. 2009 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu Handleiding Visio 2013 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanori├źntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 078 3 991

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 078 3 991 HAROLD WEISTRA Harold Weistra Basiscursus AutoCAD 2015 en LT 2015 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V. Postbus 16262, 2500 BG Den Haag tel.: (070) 304 67 77

Nadere informatie

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 133 9 991

AUTOCAD UTOCAD OVER DE AUTEUR 978 94 6245 133 9 991 HAROLD WEISTRA Basiscursus AutoCAD 2016 en LT 2016 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie