Concurrentieanalyse. Susan Keizer (Exploratie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concurrentieanalyse. Susan Keizer (Exploratie)"

Transcriptie

1 Concurrentieanalyse Susan Keizer (Exploratie)

2 De concurrentieanalyse is geïnitieerd als basis voor Input bij de keuze voor een (merk)positionering op twee niveaus: - Strategisch niveau: merkpositionering; - Tactisch niveau: communicatiepositionering. Vergelijking ABVAKABO FNV met concurrenten op het niveau van de 4 marketing p s; Inhoudelijke vergelijking qua producten pallet. Op basis van deze informatie kunnen keuzes of aanpassingen worden gemaakt. Belangrijk is om je concurrenten in de gaten te houden en zelf onderscheidend te blijven.

3 In de concurrentieanalyse zijn 11 vakbonden en 10 rechtsbijstandverzekeraars meegenomen (1) Concurrerende vakbonden 1 De Unie 2 CNV (vooral Publieke zaak) 3 Let s Click Together 4 AOB, FNV Onderwijsbond 5 Nu 91 6 VMHP-N, vereniging middelbaar en hoger personeel bij Nutsbedrijven 7 Bpsag, Bond van Personeel van straf- en aanverwante gestichten 8 VPW, Vakorganisatie van personeel van verkeer & waterstaat 9 NCF, Nederlandse Categoriale vereniging der financiën 10 Qlix (BTP), Bond van de telecom 11 LAD, landelijke vereniging van artsen in dienstverband De 11 geselecteerde vakbonden die in de concurrentieanalyse meegenomen worden, zijn gebaseerd op de in 2008 uitgevoerde sectoranalyses. Hierbij zijn zowel de grote als de voor AKF relevante sectorale vakbonden meegenomen.

4 In de concurrentieanalyse zijn 11 vakbonden en 10 rechtsbijstandverzekeraars meegenomen (2) Uit onderzoek blijkt dat de juridische dienstverlening van ABVAKABO FNV een belangrijke reden is om lid te worden en te blijven. Omgekeerd lijkt het hebben van een rechtsbijstandverzekering reden te zijn om af te zien van lidmaatschap (Intomart GFK 2007). Verzekeraar Aangesloten bij 1 Univé Univé 2 Aegon SRK 3 Natrionale Nederlanden SRK 4 Proteq DAS 5 OHRA DAS 6 SHS DAS 7 FBTO Achmea 8 Polis Direct ARAG 9 DAS 10 ARAG De 10 voor dit onderzoek geselecteerde rechtsbijstandverzekeraars vormen een mix van de goedkoopste (bron: verzekeringssite) en beste (bron: Consumentenbond 2008) aanbieders inclusief de 5 schade afhandelaars inclusief de twee gespecialiseerde verzekeraars in Nederland: ARAG en DAS.

5 De analyse is uitgevoerd dmv verschillende methoden van onderzoek: Deskresearch 1. Bekijken van websites van concurrenten 2. Opvragen van informatiepakketten 3. Bestuderen eerdere onderzoeken 4. Bekijken vergelijkingssites Fieldresearch - Interviews met bestuurders en organizers - Nabellen van informatiezoekers door toevoegen vragen aan script - Opvragen informatie van mediabestedingen via Nielsen

6 (Potentiële) leden vergelijken bonden vooral in de wervingsfase. Vergelijking speelt voor leden een rol in de eerste twee fasen in het keuze-koop-proces: In de oriëntatie- en aankoopfase. Uit opzegredenen blijkt dat overstap naar concurrent in latere fasen verwaarloosbaar is.

7 Uitkomsten concurrentieanalyse

8 Uitkomsten concurrentie analyse: Vakbonden

9 Naast de feitelijke dienstverlening (dienstpakket, kwaliteit en prijs) is het imago en merkpositionering een belangrijk concurrentiewapen De huidige merkpositionering wordt bepaald op basis van de zogenaamde Brand energy en Brand mass. Brand mass = bereik van het merk Marktaandeel, naamsbekendheid, aantal leden, bereikbaarheid. Brand energy = Onderscheidendheid en aantrekkelijkheid van het merk Positionering, missie en visie, communicatie, doelgroepbeleid

10 Marktaandelen, ledencijfers ABVAKABO FNV is de grootste bond in totaal aantal leden. In de zorg, overheid en Nuts en deels rijksoverheid is de positie van ABVAKABO FNV sterk. In de Zorg, het onderwijs, bij de Telecom en Ministerie van Financiën/ Belastingdienst hebben we veel concurrentie. Sommige concurrenten zijn groter: Onderwijs: AOB Belastingdienst: NCF Telecom: Qlix ( even groot) Aantal leden 2007/2008 aantal CAO's Vakbond AKF De Unie CNV PZ Let's Click Together AOB Nu' VMHP-N?? Bpsag? 1? VPW NCF Qlix? 1 LAD

11 Ledenontwikkeling Alle bonden willen groeien in ledenaantal en zijn daar ook mee bezig door o.a. campagnes en communicatiestrategie. Slechts een aantal is het gelukt om werkelijk groei te realiseren. Dit zijn vooral de categorale bonden en bonden die zich richten op een specifieke doelgroep. Ledenontw ikkeling 2007/ 2008 ABVAKABO FNV CNV PZ Unie Lets C 2G Nu 91 VMHP-N AOB Bpsag? VPW NCF? Qlix? Lad

12 ABVAKABO FNV heeft qua naamsbekendheid een sterke concurrentiepositie! Uit onderzoek van Intomart GFK van mei 2007 blijkt: De geholpen naamsbekendheid van ABVAKABO FNV binnen de sectoren is erg hoog (99%). Hoger dan van andere concurrenten. Leden Niet-leden ABVAKABO FNV FNV Bondgenoten CNV Dienstenbond CNV Onderwijsbond CNV Jongerenorganisatie de Unie/MHP FNV Vrouwenbond * Nu '91 CNV Publieke Zaak FNV Zelfstandigen 54% 47% 40% 37% 34% 28% 25% 24% Aob FNV 11% AFMP FNV 5% BvPP 5% V&VN 4% AVV 4% andere vakbond 2% geen van 0% bovenstaande 75% 99% 50% 40% 33% 28% 22% 20% 15% 19% 11% 86% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4% 2% 1% 3% 4% 6%

13 Bekendheid met het bestaande dienstenpakket bij niet-leden is echter laag Leden zeggen een redelijk beeld te hebben van wat ABVAKABO FNV doet. Meer dan de helft van de niet-leden weet niet wat ABVAKABO FNV precies doet. Beeld/imago ABVAKABO FNV Leden Niet-leden 100% 4% 90% 80% 70% 53% 42% ik weet heel goed wat ABVAKABO FNV doet 60% 50% ik heb een redelijk beeld van wat ABVAKABO FNV doet 40% 30% 20% 46% 55% ik ken ABVAKABO FNV eigenlijk alleen van naam 10% 0% 1% Bron: Onderzoek Intomart Gfk. Mei 2007

14 Pay-off per vakbond 1. Veel bonden hebben, net als ABVAKABO FNV, geen echte pay-off. 2. Alleen de volgende bonden gebruiken de pay-off ook echt: Unie: Partner op het gebied van carrière, werk, zorg en inkomen/ de andere vakbond CNV dienstenbond: Voor elkaar CNV Onderwijsbond: Jouw partner in de school AOB: Jouw sterke collega Nu 91: Werkt voor de zorg

15 ABVAKABO FNV scoort in het brand energy/mass schema sterk qua merkbekendheid en marktaandeel maar relatief zwak als het gaat om de onderscheidende lading en aantrekkelijkheid van het merk ABVAKABO FNV is de bond met de meeste Brand Mass. Deze Brand Mass wordt gevormd door het grote aantal leden en de hoge naamsbekendheid. AKF heeft niet de hoogste Brand Energy. AKF mist een duidelijk profiel. Bonden met een duidelijker profiel scoren hoger in Brand Energy. Bonden die in hun sector of beroepsgroep groot zijn hebben een duidelijke aantrekkingskracht en zijn daarom ook groter in Energy.

16 Voorbeeld Missie en visie: De Algemene Onderwijsbond legt als grootste bond behoorlijk veel gewicht in de schaal als het gaat om meningsvorming. De AOb heeft veel ervaring in het behartigen van de belangen van het onderwijs en al het onderwijspersoneel. Deze belangen worden het best gediend door een zo hoog mogelijke beroepsstandaard na te streven. En dat is precies wat de AOb doet. De AOb beschikt over uitstekende contacten in politiek Den Haag, maar ook met de school- en gemeentebesturen die steeds meer de rol van werkgever en beleidsmaker overnemen van het ministerie van Onderwijs. De AOb is een sterke onderhandelingspartner en boekt goede resultaten. Soms is het nodig dat we onze standpunten kracht bijzetten, dan komen we in actie. Onze hoge organisatiegraad in het onderwijs is een belangrijke steun in de rug. Pay-off Jouw sterke collega Woordgebruik Helder, zakelijk. U op website. In wervingsfolders: modern en jouw Waarden Deskundig, Persoonlijk

17 Aspiraties AOB: Maatschappelijke betrokkenheid Persoonlijke ontwikkeling Zekerheid Sociale verbinding

18 Bonden spelen vaak in op maatschappelijke betrokkenheid, sociale verbinding en persoonlijke ontwikkeling. Emotioneel Rechtvaardigheid Zekerheid Sociale verbinding Autonomie Collectief Soberheid Vitaliteit Individueel Maatschappelijke betrokkenheid Maatwerk Persoonlijke ontwikkeling CNV UNIE NU91 AOB Klein/categoraal Functioneel/Rationeel Service & gemak Waar voor je geld

19 De 4 marketing p s: promotie

20 Alleen de FNV Bonden geven een redelijk bedrag uit aan media. AKF en AOB hebben de meeste (geregistreerde) mediabestedingen (ruim EUR 2,5 ton) gehad in de afgelopen 3 jaren. Zwaartepunt ligt in AKF heeft meer uitgegeven aan dagbladen. AOB meer bestedingen aan televisie. Nu 91, Unie en CNV Publieke zaak hebben de afgelopen 3 jaren veel minder uitgegeven. Rond de 10% van het totaalbedrag van AKF. Overige bonden hebben geen geregistreerde media-uitgaven. Je zou kunnen zeggen dat onze naamsbekendheid iets te maken heeft met onze mediabestedingen Mediabestedingen bonden AKF NU 91 AOB CNV PZ De Unie Z & W De Unie

21 Ondanks grijs imago hebben bonden wel verschillende huisstijlen

22 Conclusie huisstijl De verschillende bonden zijn in huisstijl en kleurgebruik onderscheidend van elkaar. Uitspringer is NU 91. Heeft huisstijl beste doorgevoerd, maar is wel redelijk sober. AOB en CNV hebben een vrolijke en kleurrijke site/ stijl. CNV PZ heeft een redelijk consequente lijn met oranje mandarijnen (komt wel een beetje kinderlijk over) ABVAKABO FNV is redelijk sober. Huisstijl van kleinere bonden veel minder professioneel of soms ronduit amateuristisch (Bbsag).

23 Er is weinig onderscheid in de ingezette communicatie- en distributiekanalen. ABVAKABO FNV is niet onderscheidend: Bijna alle bonden hebben vrijwilligers/ kaderleden Weinig bonden maken gebruik van moderne communicatiekanalen. SMS en Hyves kan alleen bij Let s C2G en Nu 91 heeft Hyves met voorzitter. Geen bond biedt chatten aan of maakt gebruik van Skype of heeft communities. Bijna alle bonden hebben een eigen ledenblad en/of nieuwsbrief. Alleen Let s Click 2 Gether en NCF springen eruit, omdat alles online gaat. Vijf bonden hebben een (soort) extranet voor leden of kaderleden Behalve VMHP-N hebben alle bonden een site De meeste bonden hebben regio s en werken dus ook regionaal. Bij de grote bonden kun je informatiepakketten telefonisch opvragen of via de site.

24 ABVAKABO FNV is het traagst met versturen van het infopakket en heeft het kleinste pakket Informatiepakket opgevraagd van 7 bonden. Unie snelst met versturen (1 dag), AKF het traagst (7 dagen) Pakket van ABVAKABO FNV minste inhoud: alleen folder en brief. Pakket andere bonden: ledenblad, contributietabel, nieuwsbrieven, folders e.d. CNV, AKF en AOB bellen na AOB en ABVAKABO FNV sturen een herinneringsbrief AOB stuurt nog steeds ledenblad.

25 Onderzoek onder infozoekers ABVAKABO FNV: Concurrentie bij aanvragers niet zo groot. 16% van de infozoekers overwegen een andere bond en vragen daar ook info op. 84% dus niet! De keuze voor een bond lijkt dus al gemaakt in de fase daarvoor. Imago en onderscheidendheid spelen een belangrijke rol in het selectieproces. De fase voor het aanvragen van een pakket is interessant. Nader onderzoek hierover is aan te bevelen. We weten nu niet of infozoekers bij andere bonden ons ook overwegen en welk percentage dat bij concurrenten is. De sector waaruit de infozoekers komen is nu niet meegenomen. De infozoekers lijken veel uit de zorg te komen. In deze sector werft AKF ook veel leden. In het onderzoek zijn binnen het reguliere nabeltraject vragen opgenomen. Het is interessant om te kijken via welke kanalen de infozoekers bij ABVAKABO FNV zijn gekomen.

26 Onderzoek onder infozoekers ABVAKABO FNV Het marktaandeel is niet onderscheidend. Het lijkt dat het marktaandeel en het aantal infozoekers een relatie hebben, maar dat geldt dus ook voor de concurrenten. Nu 91 heeft niet het grootste marktaandeel, maar doet het relatief goed bij de infozoekers. Nu 91 wordt naast CNV Publieke Zaak het meest overwogen. Van de (kleine) groep die voor een andere bond koos, geeft 27% aan dat het infopakket van AKF niet zo veel voorstelde. Evalueren van ons pakket loont dus de moeite. Van de infozoekers kiest een kwart (26%) voor ABVAKABO FNV. Maar 26% kiest helemaal geen bond! Dit percentage kan omhoog!

27 Op gebied van collectieve producten zijn er weinig verschillen.. Er is niet veel onderscheid tussen de grotere bonden in het aanbod van collectieve diensten. ABVAKABO FNV biedt alleen als enige organising. De core business van alle bonden is het afsluiten van CAO s en het maken van sociale plannen. Alleen de internetvakbond maakt geen sociale plannen en van Bpsag valt dit niet te achterhalen. Kleine bonden bieden minder collectieve diensten. De collectieve belangenbehartiging van ABVAKABO FNV komt het meest overeen met die van het CNV PZ. Het CNV PZ biedt (meer) beroepsinhoudelijke stimulering.

28 maar tussen individuele producten is er veel verschil. ABVAKABO FNV onderscheidt zich met het uitgebreidste productassortiment. ABVAKABO FNV biedt als enige zelf personal coaching, hulp bij sollicitatie, hulp bij re-integratie en herkeuring. Assortiment op productcategorie bij grote bonden deels vergelijkbaar. Inhoudelijk is het aanbod heel divers. De basis van de individuele dienstverlening is de rechtsbijstand. Bijna alle bonden bieden dit. Alleen Let s Click To Gether biedt dit niet (alleen vragen), de Unie biedt alleen advies en van VPW is het niet bekend. Wel verschillen hierin: Wachttijd Uitgebreidheid dekking Privé aanvulling Partner meeverzekeren Kleine categorale bonden (behalve LAD) hebben een beperkte dienstverlening

29 Prijzen van bonden verschillen. Vergelijking is appels met peren vergelijken Want: verschillende categorieën: op leeftijd, werksituatie of inkomen Wat krijg je ervoor Bijbetalen Voorwaarden Opzegtermijn ABVAKABO FNV is niet de duurste bond en ook niet de goedkoopste. Bij de Unie is het maximale lidmaatschap 15,50 vanaf 23 jaar en bij CNV PZ 14,95. Bij CNV PZ zit daar wel een complete rechtsbijstandverzekering in. Bij NU 91 betaalt een lid max. 12,75. Bij leden < 23 jaar zijn we weer niet duur, maar bij leden met een minimumloon wel. Belangrijkste conclusie: ABVAKABO FNV biedt de meeste gratis producten voor het lidmaatschap, tegen de beste voorwaarden en is praktisch de enige bond waarbij je niet moet bijbetalen!!

30 Rechtsbijstandverzekeraars

31 Marktaandelen rechtsbijstandverzekeraars: DAS is het grootst, gevolgd door Achmea. Verzekeraar Bruto premie % marktaandeelaangesloten bij DAS % DAS Interpolis + Achmea (FBTO) % Achmea ARAG % ARAG Unive % Univé Aegon % SRK SNS/ Reaal % DAS Nationale Nederlanden % SRK Ohra % DAS Proteq % DAS Totale markt % Premie * 1000 in 2007 Informatie over naamsbekendheid is niet bekend

32 DAS heeft de meeste mediabestedingen over de afgelopen 3 jaren gedaan. DAS besteedt veel geld aan radio, tv en printreclamecampagnes. 15 x zoveel als ABVAKABO FNV. Meeste geld ingezet in TV, radio en dagbladen. Van Aegon en SNS zijn geen bestedingen geregistreerd. Van NN, Proteq en Ohra zijn de gegevens niet opgevraagd. Mediabestedingen verzekeraars Arag DAS Unive Abvakabo FNV

33 Op basis van marktaandeel en mediabestedingen heeft DAS de hoogste Brand energy en Brand mass strong White dwarfs Yellow suns Brand energy Medium Low Black hole Low Medium Brand mass Red giants strong

34 Voorbeeld Positionering Wij lossen conflicten op. En nog liever helpen wij ze voorkomen. Een meningsverschil kan overal ontstaan. Thuis, in het verkeer, op uw werk of op vakantie. Heeft dat juridische gevolgen, dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten wat u het beste kunt doen. Met DAS bent u altijd zeker van het beste advies. Wij lossen uw conflicten op, maar helpen u ook om deze te voorkomen. Zo kunt u zich onbezorgd richten op zaken die er toedoen in uw leven. Pay-off Jouw recht DAS voor iedereen nu 9,- p/m Missie/ visie DAS vindt dat iedereen recht heeft op deskundige juridische dienstverlening. Of u nu particulier bent of ondernemer. Of u in een conflict bent geraakt of dat juist wil voorkomen. Of het gaat om een ingewikkeld juridisch geschil of het innen van een vordering. DAS zorgt ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt. Deskundigheid, betrouwbaarheid en resultaatgerichtheid staan bij ons voorop. Voor al onze klanten.

35

36

37

38 Aspiraties DAS: Autonomie/vrijheid Waar voor je geld Rechtvaardigheid Zekerheid

39 Verzekeraars spelen al dan niet bewust in op aspiraties waarbij zekerheid en waar voor je geld door bijna alle partijen geclaimd worden. Emotioneel Rechtvaardigheid Zekerheid Sociale verbinding Autonomie Collectief Soberheid Vitaliteit Individueel Maatschappelijke betrokkenheid Maatwerk Persoonlijke ontwikkeling Service & gemak Waar voor je geld Functioneel/Rationeel

40 De 4 marketing p s

41 Er is duidelijk onderscheid in de pay-off. Deze geven goed weer waar een maatschappij voor staat. Verzekeraar Slogan Unive Verzekeringen Daar plukt u de vruchten van Aegon Eerlijk over.. Nationale Nederlanden W at er ook gebeurd Proteq Direct verzekeren Ohra Van de mensen van Ohra SNS Reaal.. Polis Direct Goed, snel en voordelig FBTO Achmea Verzekeren kun je zelf DAS Ned.Rechtsbijstand Verz. Jouw recht Arag Nederland Rechtsbijstand

42 ABVAKABO FNV is met contributie duurder dan groot aantal rechtsbijstandverzekeraars. Bij een complete dekking is Polis Direct de goedkoopste. Verschil = 148,70 Uit De verzekeringssite blijkt de volgende top 6 rechtsbijstandverzekeraars op premiegebied. Complete dekking (gezin met kind, excl vermogens) Verzekeraar premie Polis Direct 109 De Nationale 122 DAS 141 Proteq 159 Univé 167 Delta Lloyd 179 Alleen inkomensdekking Verzekeraar premie Polis direct (Arag) 92 FBTO (Achmea) 102 Proteq 118 De Nationale (DAS) 122 Klaverblad 126 NN (SKR) 137 AFK + Proteq 257,7 AKF 166,2 Let op: Gegevens eind De polisvoorwaarden zijn bij deze verzekeraars niet bekeken. Vaak hebben de goedkoopste aanbieders een beperkte dekking en een wachttijd van gemiddeld 3 maanden. Inclusief poliskosten.

43 Uit onderzoek Consumentenbond 2008: Proteq goedkoopste verzekering en beste koop Onderzoek Consumentenbond april 2008: 40 rechtsbijstandverzekeraars. vergeleken op premie, dekking en tevredenheid van klanten. Vergelijking op premie of op beoordeling geeft de volgende twee top 6 overzichten: Laagste premie Complete dekking (gezin met kind, excl vermogens) Verzekeraar Premie CB-index Score alg. dekking Proteq Verzekeruzelf Univé SNS Ohra ZLM (exclusief poliskosten en belasting) = beste koop

44 Nationale Nederlanden heeft de hoogste tevredenheid Hoogste tevredenheid Complete dekking (gezin met kind, excl vermogens) Verzekeraar Premie CB-index Score alg. dekking NN Aegon RVS Postbank London Anker (exclusief poliskosten en belasting)

45 Ondanks ogenschijnlijke vergelijkbare producten zijn er tussen de rechtsverzekeringen veel verschillen aan te wijzen Verschillen zitten in: Voorwaarden en dekking De prijs Contractsduur ( 1 jaar of 5 jaar) Wachttijd (3 6 maanden. Alleen NN heeft geen wachttijd) Franchise = ondergrens van claim (van euro) Alleen FBTO heeft geen franchise Uitsluitingen Inkomen apart af te sluiten (inkomen is alleen bij FBTO apart te sluiten. Bij 4 verzekeraars is het wel uit het pakket te laten Bij 5 verzekeraars is inkomen niet uit het pakket te halen. Hierbij zijn mensen dus altijd dubbel verzekerd als ze ook een lidmaatschap hebben bij een vakbond.)

46 Inhoudelijke vergelijking tussen RBV van AKF en Verzekeraars leveren vele verschillen op ABVAKABO FNV Gericht op preventie niet direct op ontslag Koopt minder snel af dan verzekeraars Kennis van de sector en de bedrijven Bij discussie over CAO of sociaal plan interne kennis (CBB) Geen wachttijd Ook belastingzaken (verzekeraars niet) Ook letselschade Ook beroepsziekten Ook sociale zekerheid Ondersteuning op de werkvloer Consulenten in de regio: kun je afspraak mee maken. Consulenten (soms) mee op gesprek Geen franchise (ondergrens). Wel afkoop tot 300,- Geen eigen risico Verzekeraars Verzekeraars kunnen goedkoper werken. Bij ons relatief duur. Grote portefeuilles Dekken kosten door zakelijke verzekeringen Kopen sneller af (zonder rechtszaak) Ook andere juridische zaken mogelijk (Verkeer, Wonen, Strafzaken, Personen en familierecht, Erfrecht, Arbeidsrecht, Sociaal Verzekeringsrecht, Contractenrecht en Overheid. Fiscale zaken en Vermogensbeheer en Mediation bij Echtscheiding. Ook gezinsdekking Wachttijd (3 mnd 6 mnd) Franchise (ondergrens) 100,- tot 250,- Inkomen soms niet los af te sluiten (of eruit te laten). Zit in één pakket Dekking soms alleen ontslag en inkomen. Vaak geen beroepsziekten, letselschade, sociale zekerheid

47 ABVAKABO FNV Ook principezaken Ook strafzaken Looptijd zaak geen maximum Haalbaarheidstoets nu (te) leidend. Daardoor meer zaken in 1 e lijn afgehandeld. Geen gezinsdekking Geen andere dekking (consument, verkeer e.d.). Wel bij verzekeraars en CNV. Alleen Nederland dekking Geen maximum aan externe kosten Geen brandend huis Wel verwijtbare zaken Contractduur = lidmaatschapsduur (op te zeggen in 2 mnd) D.m.v. contributie aftrekbaar van belasting Op site AKF weinig info over wetten en regels (op site van FNV wel meer info) Verzekeraars Sommige verzekeraars hebben no-claim korting Meestal ook dekking in andere landen Verzekeraars vaak korting op rechtsbijstand in combinatie andere verzekeringen (pakketkorting) Soms maximum aan vergoeding externe kosten Geen brandend huis Geen verwijtbare zaken Contractsduur 1 5 jaar. Looptijd altijd min. 1 jaar. Op site van DAS en AT+RAG veel info over wetten en regels

48 ABVAKABO FNV heeft op bijna alle terreinen een betere dekking en betere voorwaarden. Verzekeraars doen het alleen beter op: - De prijs: - van het product - Combinatiekorting met andere verzekeringen - No claim korting Gezinsdekking ook voor inkomen Informatie over wetten en regels (DAS en ARAG)

49 Conclusies en aanbevelingen

50 Hoofdconclusies (1) Groot & grijs ABVAKABO FNV heeft een groot aantal leden en marktaandeel en een relatief hoge naamsbekendheid. Deze naamsbekendheid en veel collega s die lid zijn, is een belangrijke reden dat niet-leden informatie opvragen bij AKF. Onze grootste kracht lijkt onze omvang. Het schaalvoordeel wordt echter onvoldoende omgezet in een onderscheidend vermogen. AKF is een marktleider zonder duidelijk profiel.

51 Hoofdconclusies (2) Concurrentiestrijd In de strijd om leden zien we dat er sprake is van een toenemende aandacht voor marketing en communicatiestrategie. Sommige bonden zeggen dit ook letterlijk op de website. De websites van CNV Publiek Zaak en de Unie zijn recentelijk aangepast en BTP heeft een nieuwe naam (Qlix) en logo gekregen. Ook NU 91 timmert aan de weg. Zij hebben in 2008 een hele nieuwe huisstijl gekregen en NU91 werft marketingmedewerkers. Vooral in de Zorgsector zijn twee concurrenten erg actief: CNV Publieke Zaak en NU 91. Als we kijken naar de ledengroei lijken met name de sectorspecifieke bonden hier goed in te slagen.

52 Hoofdconclusies (3) Op afstand en reactief ABVAKABO FNV lijkt verder van de leden af te staan dan sectorale bonden. Deze bonden zijn beter in staat een duidelijk gezicht te laten zien. Ook spelen zij in op het wij gevoel door te zeggen (en te tonen) dat ze dichtbij zij, collega's zijn, op de werkvloer zijn. Bestuurders geven aan dat andere bonden sterk meeliften op de successen van AKF en eerder zijn in berichtgeving naar hun leden. Het lijkt erop dat kortere lijnen en slagkracht maakt dat ze in staat zijn sneller te reageren op ontwikkelingen en op die manier opportunistisch punten scoren. AKF is dus in verhouding onvoldoende pro-actief en te traag. CNV Publiek Zaak en De Unie maken bijvoorbeeld nu gebruik van de crisis en spelen daar snel op in. AKF zou meer gebruik kunnen maken van de massa die zij heeft.

53 Hoofdconclusies (4) ABVAKABO FNV beste bewijs voor waar voor je geld Als we kijken naar het productaanbod en de prijsstelling van AKF en haar concurrenten kan AKF als enige bond met overtuiging Waar voor je geld claimen. Op dit moment biedt AKF de beste koop: de meeste gratis producten, tegen de beste voorwaarden en praktisch de enige bond waarbij je niet bij hoeft te betalen. Zonder te zeggen dat AKF deze claim prominent in haar positionering moet omarmen is het wel een USP dat met name aansluit bij het profiel van de Hoeksteen.

54 Hoofdconclusies (5) Van product oriëntatie naar marketing- & lid oriëntatie De dienstverlening van vakbonden (in de ogen van leden) is niet herkenbaar en onderscheidend. Er zal in een omslag moeten plaatsvinden van een productoriëntatie naar het zogenaamde marketingconcept.

55 Aanbevelingen op basis van concurrentie analyse (1) Kies een duidelijke positionering Groot en grijs hoeven niet samen te gaan. Met een duidelijk en onderscheidend positionering die aansluit bij de werkelijke behoeften en aspiraties van werknemers in de AKF sectoren, in combinatie met snelle en korte lijnen zou AKF juist een groot voordeel hebben ten opzicht van concurrenten; Claim vanuit concurrentieperspectief meer waar voor je geld AKF biedt veel producten en gunstige voorwaarden. Ook op het gebied van rechtsbijstand. Dit maakt het mogelijk om dit geloofwaardig te claimen. De vraag of, en zo ja hoe dit in de AKF positionering te claimen is echter afhankelijk van veel meer aspecten waaronder doelgroepbeleid en in hoeverre dit werkelijk tot een houdbare en onderscheidende positie leidt.

56 Aanbevelingen op basis van concurrentie analyse (2) Wees pro-actief en snel Claim de successen eerder dan concurrenten en speel ook snel in op maatschappelijke ontwikkelingen en kansen. AKF dient meer dan in het verleden zichtbaar te zijn op die maatschappelijke issues die door werknemers in de AKF sectoren als relevant worden bestempeld. Sectorale aanpak behouden en versterken Om werkelijk te laten zien dat AKF de behoeften van haar leden begrijpt zal de sectorale aanpak verder versterkt dienen te worden. Handelingsvrijheid binnen een gedegen kader biedt de mogelijkheid om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen binnen de verschillende AKF sectoren. (samenwerking M&C, maatwerkpakketten)

57 Aanbevelingen op basis van concurrentie analyse (3) Kijk kritisch naar het assortiment AKF biedt ten opzicht van concurrenten erg veel producten en diensten aan, maar bij niet-leden is het assortiment vaak niet bekend. De vraag is of alle producten even belangrijk en relevant zijn voor de doelgroep en welke prijs hiervoor betaald moet worden portfolio-analyse; Kijk kritisch naar de voorwaarden Er liggen besparingskansen door het aanpassen van de voorwaarden. De voorwaarden zijn ten opzicht van concurrenten erg gunstig, bijvoorbeeld op het gebied van opzegtermijn en wachttijd. De vraag is dit nodig is. Het is aan te bevelen om dit verder te onderzoeken;

58 Aanbevelingen op basis van concurrentie analyse (4) Profileer de rechtsbijstandverzekering Laat de verschillen zien met een gewone rechtsbijstandverzekering. De voorwaarden zijn veel gunstiger en kwaliteit van dienstverlening concurrerend. Communiceer deze USP s beter naar die ledengroepen die hier gevoelig voor zijn en geef daarmee rechtsbijstand een prominentere plek in de communicatie (website). Maak een gezinslidmaatschap voor rechtsbijstand mogelijk Daarmee kan AKF de concurrentie met verzekeraars beter aan. Maak een betere deal voor een aanvullende rechtsbijstandverzekering Daarmee kan AKF de concurrentie met verzekeraars beter aan.

59 Ten slotte Concurrenten zitten niet stil! En.. er komen ook nieuwe bij.

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Rechtsbijstand. voor leden NVZD. Juridische Helpdesk & Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstand. voor leden NVZD. Juridische Helpdesk & Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstand voor leden NVZD Juridische Helpdesk & Rechtsbijstandverzekering 2012 Als bestuurder van een zorginstelling kunt u in de situatie terechtkomen dat er vraagstukken spelen rondom uw beloning

Nadere informatie

Rechtsbijstand. voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Rechtsbijstand. voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Rechtsbijstand voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 2011 Rechtsbijstand voor leden van NVZD Als bestuurder van een zorginstelling kunt u in de situatie terechtkomen dat er vraagstukken

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Rechtsbijstandverzekering Hoe zorgt u ervoor dat u uw recht haalt? Een conflict is zo geboren. Met uw werkgever, een winkel of uw buren. U vindt

Nadere informatie

Rechtsbijstand. voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Rechtsbijstand. voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Rechtsbijstand voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Als bestuurder van een zorginstelling kunt u in de situatie terechtkomen dat er vraagstukken spelen rondom uw beloning of

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij Juridico

Rechtsbijstand bij Juridico Rechtsbijstand bij Juridico Over rechtsbijstandsverzekeringen - 1 - Juridico Voor juridisch advies en juridische diensten. Welkom bij Juridico. Ons bedrijf is in 2005 gestart met advies over o.a. de aandelen

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen inzake een onrechtmatige daad van een verzekerde?

Wat is het dekkingsgebied voor geschillen inzake een onrechtmatige daad van een verzekerde? Dekkingsgebied 2e woning/vak.huis buitenland (DG) Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over de 2e woning of een vakantiehuis van verzekerde in het buitenland? Arbeidsrecht (DG) Bezit/koop m.rijtuig

Nadere informatie

Voorbereid op juridische problemen?

Voorbereid op juridische problemen? Voorbereid op juridische problemen? DAS voor ZZP Rechtsbijstand verzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie + Vast team van juristen in de regio + Altijd juridisch advies

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

De Rechtsbijstandverzekering.

De Rechtsbijstandverzekering. De Rechtsbijstandverzekering. Goed geregeld via Sandd (algemeen) Adecco Group Nederland tot E 5,- korting Verzeker u van juridische hulp Ruzie met de buren. Een conflict met de aannemer. Een meningsverschil

Nadere informatie

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010 Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs Laurens van Graafeiland 20-10-2010 1 Toegevoegde waarde Marktkennis Kennis van (eind)klanten Vergelijking met concurrenten Kennis over assurantietussenpersonen

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

voor particulieren DAS rechtsbijstand wie doet je wat DAS rechtsbijstand wie doet je wat

voor particulieren DAS rechtsbijstand wie doet je wat DAS rechtsbijstand wie doet je wat voor particulieren wie doet je wat U staat in uw recht, vindt u. Maar de tegenpartij denkt daar heel anders over. Er is een groot verschil tussen in je recht staan en het ook krijgen. Dan is het een veilig

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

voor particulieren Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor particulieren Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor particulieren Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht U staat in uw recht, vindt u. Maar de tegenpartij denkt daar heel anders over. Er is een groot verschil tussen in je recht staan en

Nadere informatie

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN 2016 Cluster

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN 2016 Cluster Dekkingsgebied 2e woning/vak.huis buitenland (DG) Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over de 2e woning of een vakantiehuis van verzekerde in het buitenland? Arbeidsrecht (DG) Wat is het dekkingsgebied

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Juridische hulp voor particulieren

Juridische hulp voor particulieren Juridische hulp voor particulieren Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft U staat in uw recht, vindt u. Maar de tegenpartij denkt daar heel anders over. Er is een groot verschil tussen

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden

Criteria ProductRating Voorwaarden Dekkingsgebied 2e woning/vak.huis buitenland (DG) Wat is het dekkingsgebied voor geschillen over de 2e woning of een vakantiehuis van verzekerde in het buitenland? Arbeidsrecht (DG) Bezit/koop m.rijtuig

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Wonen Bij oplevering van uw koopwoning blijkt er een diepe scheur in de muur van de woonkamer te zitten.

Wonen Bij oplevering van uw koopwoning blijkt er een diepe scheur in de muur van de woonkamer te zitten. DAS voor iedereen Omdat we vandaag de dag conflicten juridisch oplossen. DAS vecht voor je recht Vroeger losten we confl icten vrij eenvoudig op. Tegenwoordig eindigt u met een conflict al gauw voor de

Nadere informatie

Vitamine CNV. Rechtshulp Pakket. Zekerheid op maat! Voor alle situaties waarin u niet alleen wilt staan. Exclusi voor led ef van CNVen Publiek Zaak

Vitamine CNV. Rechtshulp Pakket. Zekerheid op maat! Voor alle situaties waarin u niet alleen wilt staan. Exclusi voor led ef van CNVen Publiek Zaak Vitamine CNV Rechtshulp Pakket Voor alle situaties waarin u niet alleen wilt staan Exclusi voor led ef van CNVen Publiek e Zaak Zekerheid op maat! U hebt het goed voor elkaar met uw uitgebreide Rechtshulp

Nadere informatie

voor particulieren Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor particulieren Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor particulieren Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht > Aangereden in Italië Alex en Peter gaan met de auto op vakantie naar Italië. Op de tweede avond vallen ze in de auto op een parkeerterrein

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Jaarlijks voert ARAG klanttevredenheidsonderzoek uit volgens de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Onderzoeksopzet ARAG Rechtsbijstand ARAG

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Het kan hoog oplopen Een uit de hand gelopen ruzie met de buren. Een conflict met uw werkgever. Een leverancier die zijn beloftes niet waar kan maken. Een huisbaas die het niet

Nadere informatie

ARAG Rechtsbijstand Flexpolis. Particulier

ARAG Rechtsbijstand Flexpolis. Particulier ARAG Rechtsbijstand Flexpolis Particulier Een juridisch geschil? Met ARAG staat u er niet alleen voor U heeft een botsing gehad in het buitenland en houdt hier blijvend letsel aan over. Uw vakantie is

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

www.independer.nl 10-10-2006 1

www.independer.nl 10-10-2006 1 www.independer.nl 10-10-2006 1 Inkomen Hoger dan 50.000 euro Profiel bestaande hypotheek Verzekerd bedrag 200.000 op 1 levens Maatschappij premie maandpremie Looptijd 25 jaar Premie per maand Bouwfonds

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Is een rechtsbijstandverzekering nodig? Ja. Iedereen kan in het dagelijks leven verzeild raken in een juridisch conflict. Hoe voorzichtig u ook bent. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

Met een SAN bekroonde duurzame postionering van het merk ARAG. Sonja Stalfoort, ARAG Susan Swinkels, Branddoctors

Met een SAN bekroonde duurzame postionering van het merk ARAG. Sonja Stalfoort, ARAG Susan Swinkels, Branddoctors Met een SAN bekroonde duurzame postionering van het merk ARAG Sonja Stalfoort, ARAG Susan Swinkels, Branddoctors 2 februari 2012 Welkom Let op: Mobiel uit of op trilfunctie Dank u wel! Uw mening telt:

Nadere informatie

ARAG Rechtsbijstand Flexpolis Particulier

ARAG Rechtsbijstand Flexpolis Particulier ARAG Rechtsbijstand Flexpolis Particulier Een juridisch geschil? Met ARAG staat u er niet alleen voor U heeft een botsing gehad in het buitenland en houdt hier blijvend letsel aan over. Uw vakantie is

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

voor particulieren DAS rechtsbijstand wie doet je wat

voor particulieren DAS rechtsbijstand wie doet je wat voor particulieren wie doet je wat U staat in uw recht, vindt u. Maar de tegenpartij denkt daar heel anders over. Er is een groot verschil tussen in je recht staan en het ook krijgen. Dan is het een veilig

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

voor 55-plussers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor 55-plussers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor 55-plussers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht > Wat zijn eigenlijk mijn rechten? Via internet bestelde ik bij een postorderbedrijf een digitale camera. Na vier weken had ik nog niets

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen

Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen DAS voor iedereen DAS voor iedereen Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen DAS vecht voor uw recht Tegenwoordig eindigt u met een geschil al gauw voor de rechter. Met een rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

ARAG Rechtsbijstand Flexpolis Particulier

ARAG Rechtsbijstand Flexpolis Particulier ARAG Rechtsbijstand Flexpolis Particulier Een juridisch geschil? Met ARAG staat u er niet alleen voor U heeft een botsing gehad in het buitenland en houdt hier blijvend letsel aan over. Uw vakantie is

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af via www.politieverzekering.nl In samenwerking met vts

Nadere informatie

Juridische hulp voor 55-plussers

Juridische hulp voor 55-plussers Juridische hulp voor 55-plussers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft U bent gestopt met werken en geniet volop van het leven. U zit dan ook niet te wachten op een geschil, waarin u

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé Univé Camperverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen

Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen DAS voor iedereen DAS voor iedereen Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen DAS vecht voor uw recht Tegenwoordig eindigt u met een geschil al gauw voor de rechter. Met een rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

R E C H T S B I J S T A N D

R E C H T S B I J S T A N D R E C H T S B I J S T A N D Een rechtsbijstandverzekering mag in uw verzekeringspakket niet ontbreken. Onderstaand geven wij een beschrijving van de diverse mogelijkheden per module en een premieoverzicht.

Nadere informatie

2010 PRIJZEN. Ongeacht Aantal sterren. Afspraak via internet bij de vestiging

2010 PRIJZEN. Ongeacht Aantal sterren. Afspraak via internet bij de vestiging (Februari 2010) Prijzen Marktleider Graag wil ik beginnen met de prijzen door te spelen die de marktleider (Carglass) rekent, die ondertussen op elke groene kaart is afgedrukt en waarnaar door bijna elke

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Vergelijk uw. overlijdensrisicoverzekering. Nieuw Voor leden en niet-leden

Vergelijk uw. overlijdensrisicoverzekering. Nieuw Voor leden en niet-leden Vergelijk uw overlijdensrisicoverzekering Echt onafhankelijk vergelijken en eenvoudig afsluiten! Vergelijk en bespaar tot honderden euro s premie per jaar! Nieuw Voor leden en niet-leden Bespaar tot honderden

Nadere informatie

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren DAS Rechtsbijstandverzekering Sterk staan als u het nodig hebt Voor particulieren Rechtsbijstandverzekering van DAS Wat is een rechtsbijstandverzekering? En waarom heb ik die nodig? Van kleine huis-tuin-en-keukenvragen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Pleziervaartuigverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Pleziervaartuigverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Pleziervaartuigverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Rechtsbijstand. ARAG ProRechtPolis. Particulier

Rechtsbijstand. ARAG ProRechtPolis. Particulier Rechtsbijstand ARAG ProRechtPolis Particulier ARAG ProRechtPolis Particulier Juridische problemen? Een (juridisch) meningsverschil, ruzie of conflict kan zomaar ontstaan. Uw auto raakt beschadigd door

Nadere informatie

Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar

Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar Onderwerp: Rapport panelonderzoek Autorijden Datum: 15 oktober 2010 Uitgevoerd door: Goedenwel - Dana Mons In opdracht van: Centraal Beheer Achmea Frank van de Haar ONDERZOEK Goedenwel heeft in opdracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 31 mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen 15 december 2011-9 januari 2012 Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 1 Algemene statistieken respondenten Uitgenodigd: 2.205 Aantal begonnen:

Nadere informatie

ARAG ProRechtCombinatie Vereniging van Appartementseigenaren

ARAG ProRechtCombinatie Vereniging van Appartementseigenaren ARAG ProRechtCombinatie Vereniging van Appartementseigenaren Zekerheid voor VVE's Voor een Vereniging van Appartementseigenaren (VVE) spelen altijd grote, gezamenlijke belangen. Het behartigen van deze

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Klanttevredenheid 2014

Klanttevredenheid 2014 Klanttevredenheid 2014 Tevredenheid algemeen 70% 60% 50% 60% 5 40% 30% 20% 0% 31% 17% 17% 11% 2% Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 2013 2014 Hoe tevreden bent u over het geheel

Nadere informatie

De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering!

De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering! De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! De BOVAG Zorgpolis: bijzonder compleet, bijzonder voordelig. De BOVAG Zorgpolis biedt je

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

STRATTERA MOGELIJKHEDEN VOOR EEN BETAALBARE ADHD BEHANDELING 0800-6334724 VERGOEDINGS INFORMATIE-LIJN NOVEMBER 2014 JANUARI 2015

STRATTERA MOGELIJKHEDEN VOOR EEN BETAALBARE ADHD BEHANDELING 0800-6334724 VERGOEDINGS INFORMATIE-LIJN NOVEMBER 2014 JANUARI 2015 MOGELIJKHEDEN VOOR EEN BETAALBARE ADHD BEHANDELING NOVEMBER 2014 JANUARI 2015 STRATTERA VERGOEDINGS INFORMATIE-LIJN 0800-6334724 SERVICE T.B.V. STRATTERA GEBRUIKERS GRATIS BEREIKBAAR TIJDENS KANTOORUREN

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse OndernemersPlan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Voordelen van het Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uzelf en uw gezin. Alle dekkingen zijn prima

Nadere informatie