Concurrentieanalyse. Susan Keizer (Exploratie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concurrentieanalyse. Susan Keizer (Exploratie)"

Transcriptie

1 Concurrentieanalyse Susan Keizer (Exploratie)

2 De concurrentieanalyse is geïnitieerd als basis voor Input bij de keuze voor een (merk)positionering op twee niveaus: - Strategisch niveau: merkpositionering; - Tactisch niveau: communicatiepositionering. Vergelijking ABVAKABO FNV met concurrenten op het niveau van de 4 marketing p s; Inhoudelijke vergelijking qua producten pallet. Op basis van deze informatie kunnen keuzes of aanpassingen worden gemaakt. Belangrijk is om je concurrenten in de gaten te houden en zelf onderscheidend te blijven.

3 In de concurrentieanalyse zijn 11 vakbonden en 10 rechtsbijstandverzekeraars meegenomen (1) Concurrerende vakbonden 1 De Unie 2 CNV (vooral Publieke zaak) 3 Let s Click Together 4 AOB, FNV Onderwijsbond 5 Nu 91 6 VMHP-N, vereniging middelbaar en hoger personeel bij Nutsbedrijven 7 Bpsag, Bond van Personeel van straf- en aanverwante gestichten 8 VPW, Vakorganisatie van personeel van verkeer & waterstaat 9 NCF, Nederlandse Categoriale vereniging der financiën 10 Qlix (BTP), Bond van de telecom 11 LAD, landelijke vereniging van artsen in dienstverband De 11 geselecteerde vakbonden die in de concurrentieanalyse meegenomen worden, zijn gebaseerd op de in 2008 uitgevoerde sectoranalyses. Hierbij zijn zowel de grote als de voor AKF relevante sectorale vakbonden meegenomen.

4 In de concurrentieanalyse zijn 11 vakbonden en 10 rechtsbijstandverzekeraars meegenomen (2) Uit onderzoek blijkt dat de juridische dienstverlening van ABVAKABO FNV een belangrijke reden is om lid te worden en te blijven. Omgekeerd lijkt het hebben van een rechtsbijstandverzekering reden te zijn om af te zien van lidmaatschap (Intomart GFK 2007). Verzekeraar Aangesloten bij 1 Univé Univé 2 Aegon SRK 3 Natrionale Nederlanden SRK 4 Proteq DAS 5 OHRA DAS 6 SHS DAS 7 FBTO Achmea 8 Polis Direct ARAG 9 DAS 10 ARAG De 10 voor dit onderzoek geselecteerde rechtsbijstandverzekeraars vormen een mix van de goedkoopste (bron: verzekeringssite) en beste (bron: Consumentenbond 2008) aanbieders inclusief de 5 schade afhandelaars inclusief de twee gespecialiseerde verzekeraars in Nederland: ARAG en DAS.

5 De analyse is uitgevoerd dmv verschillende methoden van onderzoek: Deskresearch 1. Bekijken van websites van concurrenten 2. Opvragen van informatiepakketten 3. Bestuderen eerdere onderzoeken 4. Bekijken vergelijkingssites Fieldresearch - Interviews met bestuurders en organizers - Nabellen van informatiezoekers door toevoegen vragen aan script - Opvragen informatie van mediabestedingen via Nielsen

6 (Potentiële) leden vergelijken bonden vooral in de wervingsfase. Vergelijking speelt voor leden een rol in de eerste twee fasen in het keuze-koop-proces: In de oriëntatie- en aankoopfase. Uit opzegredenen blijkt dat overstap naar concurrent in latere fasen verwaarloosbaar is.

7 Uitkomsten concurrentieanalyse

8 Uitkomsten concurrentie analyse: Vakbonden

9 Naast de feitelijke dienstverlening (dienstpakket, kwaliteit en prijs) is het imago en merkpositionering een belangrijk concurrentiewapen De huidige merkpositionering wordt bepaald op basis van de zogenaamde Brand energy en Brand mass. Brand mass = bereik van het merk Marktaandeel, naamsbekendheid, aantal leden, bereikbaarheid. Brand energy = Onderscheidendheid en aantrekkelijkheid van het merk Positionering, missie en visie, communicatie, doelgroepbeleid

10 Marktaandelen, ledencijfers ABVAKABO FNV is de grootste bond in totaal aantal leden. In de zorg, overheid en Nuts en deels rijksoverheid is de positie van ABVAKABO FNV sterk. In de Zorg, het onderwijs, bij de Telecom en Ministerie van Financiën/ Belastingdienst hebben we veel concurrentie. Sommige concurrenten zijn groter: Onderwijs: AOB Belastingdienst: NCF Telecom: Qlix ( even groot) Aantal leden 2007/2008 aantal CAO's Vakbond AKF De Unie CNV PZ Let's Click Together AOB Nu' VMHP-N?? Bpsag? 1? VPW NCF Qlix? 1 LAD

11 Ledenontwikkeling Alle bonden willen groeien in ledenaantal en zijn daar ook mee bezig door o.a. campagnes en communicatiestrategie. Slechts een aantal is het gelukt om werkelijk groei te realiseren. Dit zijn vooral de categorale bonden en bonden die zich richten op een specifieke doelgroep. Ledenontw ikkeling 2007/ 2008 ABVAKABO FNV CNV PZ Unie Lets C 2G Nu 91 VMHP-N AOB Bpsag? VPW NCF? Qlix? Lad

12 ABVAKABO FNV heeft qua naamsbekendheid een sterke concurrentiepositie! Uit onderzoek van Intomart GFK van mei 2007 blijkt: De geholpen naamsbekendheid van ABVAKABO FNV binnen de sectoren is erg hoog (99%). Hoger dan van andere concurrenten. Leden Niet-leden ABVAKABO FNV FNV Bondgenoten CNV Dienstenbond CNV Onderwijsbond CNV Jongerenorganisatie de Unie/MHP FNV Vrouwenbond * Nu '91 CNV Publieke Zaak FNV Zelfstandigen 54% 47% 40% 37% 34% 28% 25% 24% Aob FNV 11% AFMP FNV 5% BvPP 5% V&VN 4% AVV 4% andere vakbond 2% geen van 0% bovenstaande 75% 99% 50% 40% 33% 28% 22% 20% 15% 19% 11% 86% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4% 2% 1% 3% 4% 6%

13 Bekendheid met het bestaande dienstenpakket bij niet-leden is echter laag Leden zeggen een redelijk beeld te hebben van wat ABVAKABO FNV doet. Meer dan de helft van de niet-leden weet niet wat ABVAKABO FNV precies doet. Beeld/imago ABVAKABO FNV Leden Niet-leden 100% 4% 90% 80% 70% 53% 42% ik weet heel goed wat ABVAKABO FNV doet 60% 50% ik heb een redelijk beeld van wat ABVAKABO FNV doet 40% 30% 20% 46% 55% ik ken ABVAKABO FNV eigenlijk alleen van naam 10% 0% 1% Bron: Onderzoek Intomart Gfk. Mei 2007

14 Pay-off per vakbond 1. Veel bonden hebben, net als ABVAKABO FNV, geen echte pay-off. 2. Alleen de volgende bonden gebruiken de pay-off ook echt: Unie: Partner op het gebied van carrière, werk, zorg en inkomen/ de andere vakbond CNV dienstenbond: Voor elkaar CNV Onderwijsbond: Jouw partner in de school AOB: Jouw sterke collega Nu 91: Werkt voor de zorg

15 ABVAKABO FNV scoort in het brand energy/mass schema sterk qua merkbekendheid en marktaandeel maar relatief zwak als het gaat om de onderscheidende lading en aantrekkelijkheid van het merk ABVAKABO FNV is de bond met de meeste Brand Mass. Deze Brand Mass wordt gevormd door het grote aantal leden en de hoge naamsbekendheid. AKF heeft niet de hoogste Brand Energy. AKF mist een duidelijk profiel. Bonden met een duidelijker profiel scoren hoger in Brand Energy. Bonden die in hun sector of beroepsgroep groot zijn hebben een duidelijke aantrekkingskracht en zijn daarom ook groter in Energy.

16 Voorbeeld Missie en visie: De Algemene Onderwijsbond legt als grootste bond behoorlijk veel gewicht in de schaal als het gaat om meningsvorming. De AOb heeft veel ervaring in het behartigen van de belangen van het onderwijs en al het onderwijspersoneel. Deze belangen worden het best gediend door een zo hoog mogelijke beroepsstandaard na te streven. En dat is precies wat de AOb doet. De AOb beschikt over uitstekende contacten in politiek Den Haag, maar ook met de school- en gemeentebesturen die steeds meer de rol van werkgever en beleidsmaker overnemen van het ministerie van Onderwijs. De AOb is een sterke onderhandelingspartner en boekt goede resultaten. Soms is het nodig dat we onze standpunten kracht bijzetten, dan komen we in actie. Onze hoge organisatiegraad in het onderwijs is een belangrijke steun in de rug. Pay-off Jouw sterke collega Woordgebruik Helder, zakelijk. U op website. In wervingsfolders: modern en jouw Waarden Deskundig, Persoonlijk

17 Aspiraties AOB: Maatschappelijke betrokkenheid Persoonlijke ontwikkeling Zekerheid Sociale verbinding

18 Bonden spelen vaak in op maatschappelijke betrokkenheid, sociale verbinding en persoonlijke ontwikkeling. Emotioneel Rechtvaardigheid Zekerheid Sociale verbinding Autonomie Collectief Soberheid Vitaliteit Individueel Maatschappelijke betrokkenheid Maatwerk Persoonlijke ontwikkeling CNV UNIE NU91 AOB Klein/categoraal Functioneel/Rationeel Service & gemak Waar voor je geld

19 De 4 marketing p s: promotie

20 Alleen de FNV Bonden geven een redelijk bedrag uit aan media. AKF en AOB hebben de meeste (geregistreerde) mediabestedingen (ruim EUR 2,5 ton) gehad in de afgelopen 3 jaren. Zwaartepunt ligt in AKF heeft meer uitgegeven aan dagbladen. AOB meer bestedingen aan televisie. Nu 91, Unie en CNV Publieke zaak hebben de afgelopen 3 jaren veel minder uitgegeven. Rond de 10% van het totaalbedrag van AKF. Overige bonden hebben geen geregistreerde media-uitgaven. Je zou kunnen zeggen dat onze naamsbekendheid iets te maken heeft met onze mediabestedingen Mediabestedingen bonden AKF NU 91 AOB CNV PZ De Unie Z & W De Unie

21 Ondanks grijs imago hebben bonden wel verschillende huisstijlen

22 Conclusie huisstijl De verschillende bonden zijn in huisstijl en kleurgebruik onderscheidend van elkaar. Uitspringer is NU 91. Heeft huisstijl beste doorgevoerd, maar is wel redelijk sober. AOB en CNV hebben een vrolijke en kleurrijke site/ stijl. CNV PZ heeft een redelijk consequente lijn met oranje mandarijnen (komt wel een beetje kinderlijk over) ABVAKABO FNV is redelijk sober. Huisstijl van kleinere bonden veel minder professioneel of soms ronduit amateuristisch (Bbsag).

23 Er is weinig onderscheid in de ingezette communicatie- en distributiekanalen. ABVAKABO FNV is niet onderscheidend: Bijna alle bonden hebben vrijwilligers/ kaderleden Weinig bonden maken gebruik van moderne communicatiekanalen. SMS en Hyves kan alleen bij Let s C2G en Nu 91 heeft Hyves met voorzitter. Geen bond biedt chatten aan of maakt gebruik van Skype of heeft communities. Bijna alle bonden hebben een eigen ledenblad en/of nieuwsbrief. Alleen Let s Click 2 Gether en NCF springen eruit, omdat alles online gaat. Vijf bonden hebben een (soort) extranet voor leden of kaderleden Behalve VMHP-N hebben alle bonden een site De meeste bonden hebben regio s en werken dus ook regionaal. Bij de grote bonden kun je informatiepakketten telefonisch opvragen of via de site.

24 ABVAKABO FNV is het traagst met versturen van het infopakket en heeft het kleinste pakket Informatiepakket opgevraagd van 7 bonden. Unie snelst met versturen (1 dag), AKF het traagst (7 dagen) Pakket van ABVAKABO FNV minste inhoud: alleen folder en brief. Pakket andere bonden: ledenblad, contributietabel, nieuwsbrieven, folders e.d. CNV, AKF en AOB bellen na AOB en ABVAKABO FNV sturen een herinneringsbrief AOB stuurt nog steeds ledenblad.

25 Onderzoek onder infozoekers ABVAKABO FNV: Concurrentie bij aanvragers niet zo groot. 16% van de infozoekers overwegen een andere bond en vragen daar ook info op. 84% dus niet! De keuze voor een bond lijkt dus al gemaakt in de fase daarvoor. Imago en onderscheidendheid spelen een belangrijke rol in het selectieproces. De fase voor het aanvragen van een pakket is interessant. Nader onderzoek hierover is aan te bevelen. We weten nu niet of infozoekers bij andere bonden ons ook overwegen en welk percentage dat bij concurrenten is. De sector waaruit de infozoekers komen is nu niet meegenomen. De infozoekers lijken veel uit de zorg te komen. In deze sector werft AKF ook veel leden. In het onderzoek zijn binnen het reguliere nabeltraject vragen opgenomen. Het is interessant om te kijken via welke kanalen de infozoekers bij ABVAKABO FNV zijn gekomen.

26 Onderzoek onder infozoekers ABVAKABO FNV Het marktaandeel is niet onderscheidend. Het lijkt dat het marktaandeel en het aantal infozoekers een relatie hebben, maar dat geldt dus ook voor de concurrenten. Nu 91 heeft niet het grootste marktaandeel, maar doet het relatief goed bij de infozoekers. Nu 91 wordt naast CNV Publieke Zaak het meest overwogen. Van de (kleine) groep die voor een andere bond koos, geeft 27% aan dat het infopakket van AKF niet zo veel voorstelde. Evalueren van ons pakket loont dus de moeite. Van de infozoekers kiest een kwart (26%) voor ABVAKABO FNV. Maar 26% kiest helemaal geen bond! Dit percentage kan omhoog!

27 Op gebied van collectieve producten zijn er weinig verschillen.. Er is niet veel onderscheid tussen de grotere bonden in het aanbod van collectieve diensten. ABVAKABO FNV biedt alleen als enige organising. De core business van alle bonden is het afsluiten van CAO s en het maken van sociale plannen. Alleen de internetvakbond maakt geen sociale plannen en van Bpsag valt dit niet te achterhalen. Kleine bonden bieden minder collectieve diensten. De collectieve belangenbehartiging van ABVAKABO FNV komt het meest overeen met die van het CNV PZ. Het CNV PZ biedt (meer) beroepsinhoudelijke stimulering.

28 maar tussen individuele producten is er veel verschil. ABVAKABO FNV onderscheidt zich met het uitgebreidste productassortiment. ABVAKABO FNV biedt als enige zelf personal coaching, hulp bij sollicitatie, hulp bij re-integratie en herkeuring. Assortiment op productcategorie bij grote bonden deels vergelijkbaar. Inhoudelijk is het aanbod heel divers. De basis van de individuele dienstverlening is de rechtsbijstand. Bijna alle bonden bieden dit. Alleen Let s Click To Gether biedt dit niet (alleen vragen), de Unie biedt alleen advies en van VPW is het niet bekend. Wel verschillen hierin: Wachttijd Uitgebreidheid dekking Privé aanvulling Partner meeverzekeren Kleine categorale bonden (behalve LAD) hebben een beperkte dienstverlening

29 Prijzen van bonden verschillen. Vergelijking is appels met peren vergelijken Want: verschillende categorieën: op leeftijd, werksituatie of inkomen Wat krijg je ervoor Bijbetalen Voorwaarden Opzegtermijn ABVAKABO FNV is niet de duurste bond en ook niet de goedkoopste. Bij de Unie is het maximale lidmaatschap 15,50 vanaf 23 jaar en bij CNV PZ 14,95. Bij CNV PZ zit daar wel een complete rechtsbijstandverzekering in. Bij NU 91 betaalt een lid max. 12,75. Bij leden < 23 jaar zijn we weer niet duur, maar bij leden met een minimumloon wel. Belangrijkste conclusie: ABVAKABO FNV biedt de meeste gratis producten voor het lidmaatschap, tegen de beste voorwaarden en is praktisch de enige bond waarbij je niet moet bijbetalen!!

30 Rechtsbijstandverzekeraars

31 Marktaandelen rechtsbijstandverzekeraars: DAS is het grootst, gevolgd door Achmea. Verzekeraar Bruto premie % marktaandeelaangesloten bij DAS % DAS Interpolis + Achmea (FBTO) % Achmea ARAG % ARAG Unive % Univé Aegon % SRK SNS/ Reaal % DAS Nationale Nederlanden % SRK Ohra % DAS Proteq % DAS Totale markt % Premie * 1000 in 2007 Informatie over naamsbekendheid is niet bekend

32 DAS heeft de meeste mediabestedingen over de afgelopen 3 jaren gedaan. DAS besteedt veel geld aan radio, tv en printreclamecampagnes. 15 x zoveel als ABVAKABO FNV. Meeste geld ingezet in TV, radio en dagbladen. Van Aegon en SNS zijn geen bestedingen geregistreerd. Van NN, Proteq en Ohra zijn de gegevens niet opgevraagd. Mediabestedingen verzekeraars Arag DAS Unive Abvakabo FNV

33 Op basis van marktaandeel en mediabestedingen heeft DAS de hoogste Brand energy en Brand mass strong White dwarfs Yellow suns Brand energy Medium Low Black hole Low Medium Brand mass Red giants strong

34 Voorbeeld Positionering Wij lossen conflicten op. En nog liever helpen wij ze voorkomen. Een meningsverschil kan overal ontstaan. Thuis, in het verkeer, op uw werk of op vakantie. Heeft dat juridische gevolgen, dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten wat u het beste kunt doen. Met DAS bent u altijd zeker van het beste advies. Wij lossen uw conflicten op, maar helpen u ook om deze te voorkomen. Zo kunt u zich onbezorgd richten op zaken die er toedoen in uw leven. Pay-off Jouw recht DAS voor iedereen nu 9,- p/m Missie/ visie DAS vindt dat iedereen recht heeft op deskundige juridische dienstverlening. Of u nu particulier bent of ondernemer. Of u in een conflict bent geraakt of dat juist wil voorkomen. Of het gaat om een ingewikkeld juridisch geschil of het innen van een vordering. DAS zorgt ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt. Deskundigheid, betrouwbaarheid en resultaatgerichtheid staan bij ons voorop. Voor al onze klanten.

35

36

37

38 Aspiraties DAS: Autonomie/vrijheid Waar voor je geld Rechtvaardigheid Zekerheid

39 Verzekeraars spelen al dan niet bewust in op aspiraties waarbij zekerheid en waar voor je geld door bijna alle partijen geclaimd worden. Emotioneel Rechtvaardigheid Zekerheid Sociale verbinding Autonomie Collectief Soberheid Vitaliteit Individueel Maatschappelijke betrokkenheid Maatwerk Persoonlijke ontwikkeling Service & gemak Waar voor je geld Functioneel/Rationeel

40 De 4 marketing p s

41 Er is duidelijk onderscheid in de pay-off. Deze geven goed weer waar een maatschappij voor staat. Verzekeraar Slogan Unive Verzekeringen Daar plukt u de vruchten van Aegon Eerlijk over.. Nationale Nederlanden W at er ook gebeurd Proteq Direct verzekeren Ohra Van de mensen van Ohra SNS Reaal.. Polis Direct Goed, snel en voordelig FBTO Achmea Verzekeren kun je zelf DAS Ned.Rechtsbijstand Verz. Jouw recht Arag Nederland Rechtsbijstand

42 ABVAKABO FNV is met contributie duurder dan groot aantal rechtsbijstandverzekeraars. Bij een complete dekking is Polis Direct de goedkoopste. Verschil = 148,70 Uit De verzekeringssite blijkt de volgende top 6 rechtsbijstandverzekeraars op premiegebied. Complete dekking (gezin met kind, excl vermogens) Verzekeraar premie Polis Direct 109 De Nationale 122 DAS 141 Proteq 159 Univé 167 Delta Lloyd 179 Alleen inkomensdekking Verzekeraar premie Polis direct (Arag) 92 FBTO (Achmea) 102 Proteq 118 De Nationale (DAS) 122 Klaverblad 126 NN (SKR) 137 AFK + Proteq 257,7 AKF 166,2 Let op: Gegevens eind De polisvoorwaarden zijn bij deze verzekeraars niet bekeken. Vaak hebben de goedkoopste aanbieders een beperkte dekking en een wachttijd van gemiddeld 3 maanden. Inclusief poliskosten.

43 Uit onderzoek Consumentenbond 2008: Proteq goedkoopste verzekering en beste koop Onderzoek Consumentenbond april 2008: 40 rechtsbijstandverzekeraars. vergeleken op premie, dekking en tevredenheid van klanten. Vergelijking op premie of op beoordeling geeft de volgende twee top 6 overzichten: Laagste premie Complete dekking (gezin met kind, excl vermogens) Verzekeraar Premie CB-index Score alg. dekking Proteq Verzekeruzelf Univé SNS Ohra ZLM (exclusief poliskosten en belasting) = beste koop

44 Nationale Nederlanden heeft de hoogste tevredenheid Hoogste tevredenheid Complete dekking (gezin met kind, excl vermogens) Verzekeraar Premie CB-index Score alg. dekking NN Aegon RVS Postbank London Anker (exclusief poliskosten en belasting)

45 Ondanks ogenschijnlijke vergelijkbare producten zijn er tussen de rechtsverzekeringen veel verschillen aan te wijzen Verschillen zitten in: Voorwaarden en dekking De prijs Contractsduur ( 1 jaar of 5 jaar) Wachttijd (3 6 maanden. Alleen NN heeft geen wachttijd) Franchise = ondergrens van claim (van euro) Alleen FBTO heeft geen franchise Uitsluitingen Inkomen apart af te sluiten (inkomen is alleen bij FBTO apart te sluiten. Bij 4 verzekeraars is het wel uit het pakket te laten Bij 5 verzekeraars is inkomen niet uit het pakket te halen. Hierbij zijn mensen dus altijd dubbel verzekerd als ze ook een lidmaatschap hebben bij een vakbond.)

46 Inhoudelijke vergelijking tussen RBV van AKF en Verzekeraars leveren vele verschillen op ABVAKABO FNV Gericht op preventie niet direct op ontslag Koopt minder snel af dan verzekeraars Kennis van de sector en de bedrijven Bij discussie over CAO of sociaal plan interne kennis (CBB) Geen wachttijd Ook belastingzaken (verzekeraars niet) Ook letselschade Ook beroepsziekten Ook sociale zekerheid Ondersteuning op de werkvloer Consulenten in de regio: kun je afspraak mee maken. Consulenten (soms) mee op gesprek Geen franchise (ondergrens). Wel afkoop tot 300,- Geen eigen risico Verzekeraars Verzekeraars kunnen goedkoper werken. Bij ons relatief duur. Grote portefeuilles Dekken kosten door zakelijke verzekeringen Kopen sneller af (zonder rechtszaak) Ook andere juridische zaken mogelijk (Verkeer, Wonen, Strafzaken, Personen en familierecht, Erfrecht, Arbeidsrecht, Sociaal Verzekeringsrecht, Contractenrecht en Overheid. Fiscale zaken en Vermogensbeheer en Mediation bij Echtscheiding. Ook gezinsdekking Wachttijd (3 mnd 6 mnd) Franchise (ondergrens) 100,- tot 250,- Inkomen soms niet los af te sluiten (of eruit te laten). Zit in één pakket Dekking soms alleen ontslag en inkomen. Vaak geen beroepsziekten, letselschade, sociale zekerheid

47 ABVAKABO FNV Ook principezaken Ook strafzaken Looptijd zaak geen maximum Haalbaarheidstoets nu (te) leidend. Daardoor meer zaken in 1 e lijn afgehandeld. Geen gezinsdekking Geen andere dekking (consument, verkeer e.d.). Wel bij verzekeraars en CNV. Alleen Nederland dekking Geen maximum aan externe kosten Geen brandend huis Wel verwijtbare zaken Contractduur = lidmaatschapsduur (op te zeggen in 2 mnd) D.m.v. contributie aftrekbaar van belasting Op site AKF weinig info over wetten en regels (op site van FNV wel meer info) Verzekeraars Sommige verzekeraars hebben no-claim korting Meestal ook dekking in andere landen Verzekeraars vaak korting op rechtsbijstand in combinatie andere verzekeringen (pakketkorting) Soms maximum aan vergoeding externe kosten Geen brandend huis Geen verwijtbare zaken Contractsduur 1 5 jaar. Looptijd altijd min. 1 jaar. Op site van DAS en AT+RAG veel info over wetten en regels

48 ABVAKABO FNV heeft op bijna alle terreinen een betere dekking en betere voorwaarden. Verzekeraars doen het alleen beter op: - De prijs: - van het product - Combinatiekorting met andere verzekeringen - No claim korting Gezinsdekking ook voor inkomen Informatie over wetten en regels (DAS en ARAG)

49 Conclusies en aanbevelingen

50 Hoofdconclusies (1) Groot & grijs ABVAKABO FNV heeft een groot aantal leden en marktaandeel en een relatief hoge naamsbekendheid. Deze naamsbekendheid en veel collega s die lid zijn, is een belangrijke reden dat niet-leden informatie opvragen bij AKF. Onze grootste kracht lijkt onze omvang. Het schaalvoordeel wordt echter onvoldoende omgezet in een onderscheidend vermogen. AKF is een marktleider zonder duidelijk profiel.

51 Hoofdconclusies (2) Concurrentiestrijd In de strijd om leden zien we dat er sprake is van een toenemende aandacht voor marketing en communicatiestrategie. Sommige bonden zeggen dit ook letterlijk op de website. De websites van CNV Publiek Zaak en de Unie zijn recentelijk aangepast en BTP heeft een nieuwe naam (Qlix) en logo gekregen. Ook NU 91 timmert aan de weg. Zij hebben in 2008 een hele nieuwe huisstijl gekregen en NU91 werft marketingmedewerkers. Vooral in de Zorgsector zijn twee concurrenten erg actief: CNV Publieke Zaak en NU 91. Als we kijken naar de ledengroei lijken met name de sectorspecifieke bonden hier goed in te slagen.

52 Hoofdconclusies (3) Op afstand en reactief ABVAKABO FNV lijkt verder van de leden af te staan dan sectorale bonden. Deze bonden zijn beter in staat een duidelijk gezicht te laten zien. Ook spelen zij in op het wij gevoel door te zeggen (en te tonen) dat ze dichtbij zij, collega's zijn, op de werkvloer zijn. Bestuurders geven aan dat andere bonden sterk meeliften op de successen van AKF en eerder zijn in berichtgeving naar hun leden. Het lijkt erop dat kortere lijnen en slagkracht maakt dat ze in staat zijn sneller te reageren op ontwikkelingen en op die manier opportunistisch punten scoren. AKF is dus in verhouding onvoldoende pro-actief en te traag. CNV Publiek Zaak en De Unie maken bijvoorbeeld nu gebruik van de crisis en spelen daar snel op in. AKF zou meer gebruik kunnen maken van de massa die zij heeft.

53 Hoofdconclusies (4) ABVAKABO FNV beste bewijs voor waar voor je geld Als we kijken naar het productaanbod en de prijsstelling van AKF en haar concurrenten kan AKF als enige bond met overtuiging Waar voor je geld claimen. Op dit moment biedt AKF de beste koop: de meeste gratis producten, tegen de beste voorwaarden en praktisch de enige bond waarbij je niet bij hoeft te betalen. Zonder te zeggen dat AKF deze claim prominent in haar positionering moet omarmen is het wel een USP dat met name aansluit bij het profiel van de Hoeksteen.

54 Hoofdconclusies (5) Van product oriëntatie naar marketing- & lid oriëntatie De dienstverlening van vakbonden (in de ogen van leden) is niet herkenbaar en onderscheidend. Er zal in een omslag moeten plaatsvinden van een productoriëntatie naar het zogenaamde marketingconcept.

55 Aanbevelingen op basis van concurrentie analyse (1) Kies een duidelijke positionering Groot en grijs hoeven niet samen te gaan. Met een duidelijk en onderscheidend positionering die aansluit bij de werkelijke behoeften en aspiraties van werknemers in de AKF sectoren, in combinatie met snelle en korte lijnen zou AKF juist een groot voordeel hebben ten opzicht van concurrenten; Claim vanuit concurrentieperspectief meer waar voor je geld AKF biedt veel producten en gunstige voorwaarden. Ook op het gebied van rechtsbijstand. Dit maakt het mogelijk om dit geloofwaardig te claimen. De vraag of, en zo ja hoe dit in de AKF positionering te claimen is echter afhankelijk van veel meer aspecten waaronder doelgroepbeleid en in hoeverre dit werkelijk tot een houdbare en onderscheidende positie leidt.

56 Aanbevelingen op basis van concurrentie analyse (2) Wees pro-actief en snel Claim de successen eerder dan concurrenten en speel ook snel in op maatschappelijke ontwikkelingen en kansen. AKF dient meer dan in het verleden zichtbaar te zijn op die maatschappelijke issues die door werknemers in de AKF sectoren als relevant worden bestempeld. Sectorale aanpak behouden en versterken Om werkelijk te laten zien dat AKF de behoeften van haar leden begrijpt zal de sectorale aanpak verder versterkt dienen te worden. Handelingsvrijheid binnen een gedegen kader biedt de mogelijkheid om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen binnen de verschillende AKF sectoren. (samenwerking M&C, maatwerkpakketten)

57 Aanbevelingen op basis van concurrentie analyse (3) Kijk kritisch naar het assortiment AKF biedt ten opzicht van concurrenten erg veel producten en diensten aan, maar bij niet-leden is het assortiment vaak niet bekend. De vraag is of alle producten even belangrijk en relevant zijn voor de doelgroep en welke prijs hiervoor betaald moet worden portfolio-analyse; Kijk kritisch naar de voorwaarden Er liggen besparingskansen door het aanpassen van de voorwaarden. De voorwaarden zijn ten opzicht van concurrenten erg gunstig, bijvoorbeeld op het gebied van opzegtermijn en wachttijd. De vraag is dit nodig is. Het is aan te bevelen om dit verder te onderzoeken;

58 Aanbevelingen op basis van concurrentie analyse (4) Profileer de rechtsbijstandverzekering Laat de verschillen zien met een gewone rechtsbijstandverzekering. De voorwaarden zijn veel gunstiger en kwaliteit van dienstverlening concurrerend. Communiceer deze USP s beter naar die ledengroepen die hier gevoelig voor zijn en geef daarmee rechtsbijstand een prominentere plek in de communicatie (website). Maak een gezinslidmaatschap voor rechtsbijstand mogelijk Daarmee kan AKF de concurrentie met verzekeraars beter aan. Maak een betere deal voor een aanvullende rechtsbijstandverzekering Daarmee kan AKF de concurrentie met verzekeraars beter aan.

59 Ten slotte Concurrenten zitten niet stil! En.. er komen ook nieuwe bij.

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

Brancheanalyse Zorgverzekeraars

Brancheanalyse Zorgverzekeraars Brancheanalyse Zorgverzekeraars Minor Bedrijfsjournalistiek, oktober 2009 Docent: Mark van Hasperhoven Loes Berghs Brigitte van Bommel Juliette Cober Karlijn van Gageldonk Astrid van der Heiden Nicole

Nadere informatie

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Samen met Academica Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Academica is een adviescentrum dat informatie geeft en oplossingen biedt voor financiële vraagstukken. Vraagstukken die betrekking

Nadere informatie

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS SO ME Social Media Insurance Monitor van ITDS 2014 ZELF DOEN BRENGT FANS DICHTERBIJ DISTRIBUTIE VERSCHUIFT NAAR NIEUWE PARTIJEN DE STRIJD OP FACEBOOK BARST NU ECHT LOS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Praktische gids voor ondernemers die willen samenwerken de Ondernemerscoöperatie 1 Steeds meer ondernemers beseffen dat ze moeten samenwerken om succesvol te

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie augustus 2013 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Inhoud 0 SAMENVATTING... 4 0.1 Inleiding... 4 0.2 Het onderzoek...

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers Uitkeringen levensverzekeraars een derde hoger dan omzet > 3 Ziekenhuizen op oorlogspad > 6 Nr. Jaargang 35 11 oktober 2013 Interview Bij Zwitserleven is duidelijkheid en eenvoud het devies, zegt directievoorzitter

Nadere informatie

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail 0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl de consument van 2015 cross channel retail de consument van 2015 cross channel retail 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken November 2011 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken WARD DE JAGER taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken Ward de jager,

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder?

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? KRAAMZORG ZORG OP MAAT KRAAMZORG KRAAMZORG BIJ U IN DE BUURT KRAAMZORG DE VOORDELIGSTE HET 10E BEDRIJF KRAAMZORG

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013

WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 WOONACCESSOIRES ER VALT HEEL WAT TE KIEZEN JUNI 2013 COLOFON 2 Het rapport Woonaccessoires is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de brancheorganisatie Inretail

Nadere informatie

Q&A Hi MOBIEL INTERNET ON STEROIDS

Q&A Hi MOBIEL INTERNET ON STEROIDS Q&A Hi MOBIEL INTERNET ON STEROIDS Voor verkopers 20 augustus 2013 1 INHOUDSOPGAVE PERSBERICHT... 3 TOP 10 FAQ s... 5 NIEUWE Hi ABONNEMENTEN EN SIM-ONLY ABONNEMENTEN... 8 Hi Abonnementen... 8 Hi Sim-only

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie