Vitamine CNV. Rechtshulp Pakket. Zekerheid op maat! Voor alle situaties waarin u niet alleen wilt staan. Exclusi voor led ef van CNVen Publiek Zaak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vitamine CNV. Rechtshulp Pakket. Zekerheid op maat! Voor alle situaties waarin u niet alleen wilt staan. Exclusi voor led ef van CNVen Publiek Zaak"

Transcriptie

1 Vitamine CNV Rechtshulp Pakket Voor alle situaties waarin u niet alleen wilt staan Exclusi voor led ef van CNVen Publiek e Zaak Zekerheid op maat!

2 U hebt het goed voor elkaar met uw uitgebreide Rechtshulp Pakket* Voor alle situaties waarin u niet alleen wilt staan Iedereen heeft wel eens een conflict of probleem. En daar komt u meestal zelf uit. Maar er zijn ook situaties die u niet alleen kunt of wilt oplossen. Soms gewoon omdat u geen zin heeft in al die rompslomp en discussie. Als lid van CNV Publieke Zaak profiteert u van ons uitgebreide Vitamine CNV Rechtshulp Pakket. De juridisch medewerkers staan kosteloos voor u klaar om u te adviseren en helpen wanneer dit nodig blijkt te zijn. U kunt dus vertrouwen op Vitamine CNV bescherming en zekerheid op maat. Per 1 januari 2010 geldt een franchise van 150,-. Dit betekent dat het lid, om aanspraak te kunnen maken op CNV Gezinsrechtshulp, een financieel belang moet hebben van tenminste 150,-. Een van de voordelen van uw lidmaatschap van CNV Publieke Zaak is dat u automatisch recht hebt op uitgebreide rechtsbijstand. Dit kost u dus niets extra! Overal kunt u een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Maar is er iets op uw werk aan de hand, dan wilt u geholpen worden door iemand die op de hoogte is van uw bedrijf en/of uw werkzaamheden. Bij CNV Publieke Zaak is dat precies waarop u kunt vertrouwen. Maar ook op terreinen buiten uw werk bieden wij rechtshulp. Vertrouw gewoon op uw vakbond! Het uitgebreide Vitamine CNV Rechtshulp Pakket is onderdeel van het lidmaatschap. U krijgt bescherming en zekerheid op maat. Onze deskundige juridisch medewerkers kunnen u adviseren en begeleiden. Desnoods leggen wij uw zaak voor aan de rechter. En dat geldt niet alleen voor arbeidskwesties, maar ook voor bijvoorbeeld consumenten-problemen, verkeersschade en vele andere conflicten. *m.u.v. familierecht en strafrecht; voor overige uitsluitingen, zie voorwaarden Met het Vitamine CNV Rechtshulp Pakket heeft u meer zekerheid in handen Vertrouwen op een professionele organisatie Zo eenvoudig werkt het Hebt u een conflict en wilt u daarbij juridisch advies of begeleiding, dan meldt u dit telefonisch bij het CNV-kantoor. De juridisch medewerker beoordeelt of uw zaak kans van slagen heeft. Hij of zij zal de zaak zelf aanpakken of u doorverbinden met een andere deskundige. Afhankelijk van de situatie wordt uw zaak vervolgens in behandeling genomen. Samen met u pakken we het probleem aan.

3 Vitamine CNV bescherming = 6 x zekerheid! Het Vitamine CNV Rechtshulp Pakket bestaat uit zes modules, te weten: A) Werk & Inkomen Advies en hulp bij conflicten die kunnen ontstaan op uw dagelijkse werk (in loondienst). Het gaat hierbij onder meer om kwesties rond salarisbetalingen, ruzie en/of meningsverschillen op de werkvloer, het toetsen van een arbeidsovereenkomst, verschil in uitleg van CAOartikelen, reorganisatie of ontslag, vraagstukken over promotie of opslag, een klacht- of tuchtzaak op de werkvloer, non-actief stelling, of wanneer u wordt teruggezet in uw functie. B) Arbeidsongevallen & Beroepsziekten Advies en hulp bij vraagstukken die te maken hebben met ongevallen op de werkvloer, hulp bij reïntegratie, ondersteuning bij herkeuring, ziekmeldingen, arbeidsongeschiktheid, het inschakelen van de bedrijfsarts, ARBO-vraagstukken, burn-out klachten, stress op het werk, rouwklachten en ontevredenheid over uw huidige werkzaamheden. C) Consumentenrecht Advies en hulp op momenten dat u als consument een conflict of discussie heeft met een leverancier of fabrikant over o.a. een consumentenkoop, productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden, reisproblemen, internetaankoop, verzekeringsrecht en/of reparaties van producten. Onder deze rubriek vallen ook overheidskwesties over vergunningen of bestemmingsplannen. D) Financieel Advies Advies en hulp bij vraagstukken over pensioenen, uitkeringen, zorgtoeslag, belastingzaken, huursubsidie of problemen bij belastingen of successierechten. + E) Wonen Advies en hulp bij problemen met uw huurbaas over huurverhoging of achterstallig onderhoud, bij de koop, verkoop of bezit van een (huurof koop-) woning die u zelf bewoont en/of tweede woning. F) Verkeer & Letselschade Advies en hulp bij een aanrijding, het vaststellen van een schadevergoeding bij letsel, het verhalen van letselschade op de tegenpartij, maar ook advies en ondersteuning bij medische blunders. Eén ding is zeker: een jaar lidmaatschap is goedkoper dan het uurtarief van een advocaat! Plus Vitamine CNV preventie Elk lid van CNV Publieke Zaak kan tevens gebruik maken van de overige diensten van CNV Publieke Zaak waarmee u proactief kunt werken aan uw eigen ontwikkeling en het voorkomen van problemen. Met Vitamine CNV bescherming en preventie haalt u het beste uit uzelf! KENNIS EN ONTMOETING BINNEN UW VAKGEBIED: 1) Beroepsinhoudelijk advies 2) Vraagbaak 3) Arbeidscoach 4) Gezondheid 5) Workshops en cursussen 6) Netwerkdagen De traditionele rechtsbijstand (modules A en B) wordt grotendeels door CNV Publieke Zaak zelf uitgevoerd. De overige modules zijn door CNV Publieke Zaak herverzekerd en ondergebracht bij de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van het CNV. Indien nodig verwijzen wij u dan ook door naar die afdeling binnen het CNV.

4 Meest gestelde vragen Vraag 1 Wat kost de rechtsbijstand? De premie voor de rechtsbijstand is volledig inbegrepen in uw lidmaatschap. De contributie is afhankelijk van uw situatie en kan variëren tussen 8,- en 16,- per maand. Als u rechtsbijstand krijgt of een juridische procedure start, zijn daar voor leden van CNV Publieke Zaak geen kosten aan verbonden. De voordelen van het volledige Vitamine CNV Rechtshulp Pakket + Uitgebreide rechtsbijstand op zes terreinen + Deskundige juridisch medewerkers + Samen lossen we problemen op is ons motto + Contributie = premie: u betaalt dus niets extra! + Contributie kunt u deels verrekenen met uw inkomstenbelasting + In veel gevallen ook voor uw gezinsleden interessant + Kosten voor een eventuele rechtszaak zijn voor onze rekening + Alle extra voordelen van het lidmaatschap van het CNV Voor een volledig overzicht van de polisvoorwaarden en reglementen kunt u kijken op de website van CNV Publieke Zaak Ook kunt u contact opnemen met de ledenservice via tel Vraag 2 Voor welke rechtsbijstand kunt u terecht bij CNV Publieke Zaak? U kunt bij het CNV terecht voor hulp op het gebied van werk, inkomen, sociale zekerheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, toeslagen, belastingzaken, onroerende zaken, consumentenrecht, verkeersschade en letselschade. Rechtsbijstand wordt verleend binnen Nederland, in zaken waarin de Nederlandse rechter bevoegd is en Nederlands recht of in Nederland geldend internationaal recht van toepassing is. In sommige gevallen zal de juridisch medewerker op een regiokantoor u doorverwijzen naar een andere juridische afdeling. Hier zijn medewerkers werkzaam die gespecialiseerd zijn in specifieke situaties. Vraag 3 Kunnen mijn gezinsleden ook gebruik maken van de rechtsbijstand? Ook uw gezinsleden kunnen gebruik maken van rechtsbijstand. Dit geldt ook voor studerende kinderen. Er is echter één uitzondering. Gezinsleden die betaald werk of een uitkering hebben, kunnen zelf lid worden van een CNVbond. Alleen als zij zelf lid van het CNV worden, kunnen zij gebruik maken van het Vitamine CNV Rechtshulp Pakket. Vraag 4 Waarom zou ik een Rechtshulp Pakket bij een vakbond afsluiten? Aangezien wij van oudsher een vereniging zijn en dus geen winstoogmerk hebben, kunnen wij het ons veroorloven om u te helpen zonder dat wij winst hoeven te maken. De leden dragen gezamenlijk alle kosten die gemaakt worden. Een commerciële verzekeraar zal sneller financiële afwegingen maken wanneer hij over uw zaak oordeelt.

5 Vraag 5 Wat is het verschil met een gewone rechtsbijstandverzekering? De rechtsbijstand die u krijgt van ons is niet een verzekering, maar onderdeel van onze eigen dienstverlening die hoort bij uw lidmaatschap. Samen met u bepaalt de juridisch medewerker van de bond wat in uw specifieke situatie de beste manier is om met het probleem om te gaan. Dat kunnen juridische stappen zijn, maar een gesprek met uw werk gever behoort bijvoorbeeld voor ons eveneens tot de mogelijkheden. Het is de kracht van onze vakbond dat verschillende stappen mogelijk zijn. Vraag 6 Wanneer kan ik aanspraak maken op rechtsbijstand? Om in aanmerking te komen voor de rechtsbijstand moet u lid zijn van CNV Publieke Zaak. Iedereen die lid is, kan tijdens kantooruren aanspraak maken op hulp en advies. Als u pas lid bent geworden, heeft u direct recht op informatie, advies en telefonische bijstand. De eerste drie maanden van uw lidmaatschap kunt u alleen bij werkgerelateerde problemen geen juridische procedure starten. Stapt u over van een andere CNV-bond, dan geldt deze beperking uiteraard niet. Helaas kunnen wij u nooit helpen bij geschillen die al zijn ontstaan voor aanvang van uw lidmaatschap. Vraag 7 Is er een limiet aan rechtsbijstand? Wanneer CNV Publieke Zaak zelf rechtsbijstand verleent, is hieraan geen limiet verbonden. Omdat de gemaakte kosten door alle leden via de contributie betaald worden, zullen we bij een procedure in hoger beroep wel eerst kijken of het een zinvolle en haalbare procedure is en of het belang in verhouding staat tot de gemaakte kosten. Dit is in principe ter beoordeling aan de juridisch medewerker. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij, in plaats van het (verder) verlenen van rechtshulp, u een geldbedrag aanbieden ter hoogte van het financiële belang van de zaak omdat dit voor alle partijen goedkoper en makkelijker is. Wel geldt een franchise van 150,-. Er moet een financieel belang zijn van 150,-. Vraag 8 Wat moet ik doen bij een juridisch probleem? Wanneer zich een probleem voordoet, neemt u direct contact op met een regiokantoor. Uw regiokantoor kan u alleen goed bijstaan als u correcte, juiste en volledige informatie ver- strekt. Zodra u CNV Publieke Zaak heeft ingeschakeld verricht u geen zelfstandige handelingen meer met betrekking tot uw zaak zonder voorafgaand overleg met uw juridisch medewerker. Indien nodig, kan de juridisch medewerker u aanwijzingen geven en/of om hulp vragen. U dient de aanwijzingen op te volgen of de juridisch medewerker zo goed mogelijk te voorzien van nieuwe informatie. Vraag 9 Wat kan ik doen als ik een probleem krijg en geen recht heb op rechtsbijstand? Als het probleem dateert van voor de aanvang van uw lidmaatschap of het doet zich voor tijdens uw wachttijd, dan kán CNV Publieke Zaak u altijd advies geven en eventueel in samenspraak met u bepalen dat een juridische procedure wel gestart wordt. In dat geval geldt een gereduceerd uurtarief (neem voor het juiste tarief contact met ons op). Vraag 10 Wat gebeurt er met mijn recht op rechtsbijstand als ik van werk verander? Als u door verandering van werkkring overstapt naar een andere CNV-bond behoudt u uw recht op rechtsbijstand. Dit geldt ook in lopende zaken. CNV Publieke Zaak kan geen rechtsbijstand meer verlenen wanneer u uw lidmaatschap al heeft beëindigd. Vraag 11 Ik ben vergeten mijn contributie te betalen. Heb ik dan wel aanspraak op rechtsbijstand? In principe kunt u geen aanspraak maken op rechtsbijstand als u een achterstand in uw contributiebetaling heeft of als u verzuimd heeft wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie waardoor u gedurende lange(re) tijd in een te lage contributiecategorie bent ingedeeld. CNV Publieke Zaak behoudt zich dan ook het recht voor om u in dat geval rechtsbijstand te weigeren. Geef daarom altijd wijzigingen in uw dienstbetrekking zo spoedig mogelijk aan ons door. Vraag 12 Klopt het dat ik een deel van de contributie kan terugkrijgen? In veel cao s heeft CNV Publieke Zaak inderdaad geregeld dat u uw contributiebetalingen voor een deel kunt terugkrijgen en daardoor feitelijk nog goed koper gebruik kunt maken van ons Rechtshulp Pakket. U kunt jaarlijks tussen de 33,- en 90,- van uw contributie terugkrijgen als u uw contributie opgeeft bij uw werkgever. >>>

6 Een aantal werkgevers zal daarvoor een bewijs van lidmaatschap vragen. Die kunt u bij ons opvragen. Uw voordeel wordt uiteindelijk bepaald door het belastingtarief waarin u valt en uw persoonlijke situatie. Op onze website vindt u meer informatie! Vraag 13 Is het Vitamine CNV Rechtshulp Pakket ook interessant voor senioren? Ook senioren kunnen ooit in een situatie terecht komen dat zij een beroep moeten doen op rechtsbijstand. Als lid van CNV Publieke Zaak hebben ook senioren recht op zeer uitgebreide rechtsbijstand op het gebied van o.a. pensioenproblemen, consumentenrecht, verkeer & letselschade, subsidieadvies of conflicten met grote instanties/organisaties. Een extra voordeel voor u als (vroeg)gepensioneerden is dat u ongeveer de helft van de gebruikelijke contributie betaalt. U kunt als gepensioneerde geen gebruik maken van het fiscale voordeel. Vraag 14 Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over de rechtsbijstand? Wij doen altijd ons uiterste best voor u. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over onze rechtsbijstandverlening. Wanneer u en de rechtsbijstandverlener van mening verschillen over de juridische aanpak van een zaak, dan kunt u via onze klachtenlijn (zie magazine MijnVakbond.NL en de gelijknamige website) een klacht indienen. Als blijkt dat wij bij het verlenen van rechtsbijstand een fout maken of hebben gemaakt, dan nemen wij daar vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor. LET OP: De tekst in deze brochure is gebaseerd op de voorwaarden en reglementen voor het verlenen van rechtsbijstand door CNV en CNV Publieke Zaak. Wij zijn bevoegd wegens bijzondere omstandigheden in een individueel geval van deze tekst af te wijken. De volledige bepalingen en beperkingen zijn altijd leidend en deze kunt u vinden op onze website of zijn op te vragen via tel Aarzel nooit om uw vakbond in te schakelen Bel ons voor professioneel advies en ondersteuning. Hoe blijft u verzekerd van hulp en advies via uw Vitamine CNV Pakket? Om volledig te kunnen profiteren van uw Vitamine CNV Rechtshulp Pakket dient u die contributie te betalen die overeenkomt met uw persoonlijke situatie. Geef daarom altijd z.s.m. wijzigingen in uw werk (werkgever, functie, uren, salaris) en/of woonsituatie door via: Telefoon Fax Postadres Postbus AM Den Haag Voor vragen, advies of juridische rechtsbijstand kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met één van de volgende regiokantoren: Friesland, Groningen, Drenthe Gelderland, Overijssel Noord-Holland, Utrecht, Flevoland Zuid-Holland Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

7

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Rechtsbijstandsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden RBP 01012014 Bijzondere Voorwaarden rechtsbijstandsverzekering particulier U heeft een rechtsbijstandsverzekering bij ons afgesloten of u

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

Polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulpverzekering.

Polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulpverzekering. Polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulpverzekering. Inhoud Wat moet u doen als u juridische hulp wilt? 1. Waarvoor bent u verzekerd? 2. Wij werken samen met de Stichting Achmea Rechtsbijstand 3. Voor wie

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u als u te maken krijgt met een juridisch conflict dat u

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(1013) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

ARAG ProRechtPolis Particulier

ARAG ProRechtPolis Particulier ARAG ProRechtPolis Particulier Een juridisch geschil? Met ARAG staat u er niet alleen voor U heeft een botsing gehad in het buitenland en houdt hier blijvend letsel aan over. Uw vakantie is in het water

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0115) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

ARAG ProRechtPolis Particulier

ARAG ProRechtPolis Particulier ARAG ProRechtPolis Particulier Een juridisch geschil? Met ARAG staat u er niet alleen voor U heeft een botsing gehad in het buitenland en houdt hier blijvend letsel aan over. Uw vakantie is in het water

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

ARAG ProRechtPolis Particulier

ARAG ProRechtPolis Particulier ARAG ProRechtPolis Particulier Een juridisch geschil? Met ARAG staat u er niet alleen voor U heeft een botsing gehad in het buitenland en houdt hier blijvend letsel aan over. Uw vakantie is in het water

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand? 2 Artikel 2 Risico-omschrijving 2.1 Privépersoon 3 2.2

Nadere informatie

ARAG Rechtsbijstand Flexpolis Particulier

ARAG Rechtsbijstand Flexpolis Particulier ARAG Rechtsbijstand Flexpolis Particulier Een juridisch geschil? Met ARAG staat u er niet alleen voor U heeft een botsing gehad in het buitenland en houdt hier blijvend letsel aan over. Uw vakantie is

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV

Nadere informatie