Alleen onder uitdrukkelijke voorwaarden dat er wordt gefuseerd met andere BVO s en de amateurclubs hierin meegaan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen onder uitdrukkelijke voorwaarden dat er wordt gefuseerd met andere BVO s en de amateurclubs hierin meegaan."

Transcriptie

1 Uitkomst stelling-3 Veel topsportclubs en betaald voetbalorganisaties in Limburg hebben de grootste moeite om het hoofd boven water te houden, met als gevaar dat ze hun niveau niet meer kunnen handhaven en minder of geen geld meer investeren in talentontwikkeling. Overheid en bedrijfsleven in Limburg zouden daarom alleen nog moeten investeren in topsportclubs die fuseren of gaan samenwerken binnen een omniclub, om zo te waarborgen dat talenten zich in hun eigen omgeving in Limburg kunnen blijven ontwikkelen tot topsporter. Uitslag 46.3% Mee eens 26.4% Niet mee eens 16.0% Het is een maatschappelijke taak voor overheid om te investeren in topsport 11.3% Overheid zou per definitie niet moeten investeren in topsport Een greep uit de reacties Eens met de stelling Fusie onvermijdelijk, maar verspreiden over Limburg Fusie en samenwerking is soms onvermijdelijk. Het bundelen van krachten maakt je alleen maar sterker. Zeker in Limburg, waar heel veel kleine clubs proberen het hoofd boven water te houden, ondanks alles. Fuseren is de enige optie om als club gezond te blijven. Je kunt betere trainers aantrekken en de (top)sporters beter faciliteren. Alleen onder uitdrukkelijke voorwaarden dat er wordt gefuseerd met andere BVO s en de amateurclubs hierin meegaan. Zorg ervoor dat niet alles zich afspeelt in Sportzone Limburg, maar betrek ook de regio Venlo en Weert hierbij zodat de vlag de lading (Sportzone Limburg) dekt. Laat overheid en bedrijfsleven zich ook betrokken voelen bij de diverse RTC s. Jeugdopleidingen Het nog besteedbare overheidsgeld dient te worden gecentraliseerd naar gedegen centrale jeugdopleidingen ter ontwikkeling van talenten die elkaar kunnen motiveren. Er zou minimaal samenwerking moeten komen bij talentontwikkeling. Dus niet meer elke club zijn eigen opleiding, dat is veel te duur. De concurrentie wordt hierdoor groter tussen de talenten, waardoor het toptalent zich nog beter ontwikkelt. De overheid kan door middel van bijdragen hierin stimuleren. Iedere club zou hiervan moeten kunnen profiteren. Investeren van overheid in (top)sport De taak/bijdrage/investering van de overheid in topsport is met name in faciliterende en stimulerende zin. Investeren in sport moet, maar in topsport alleen als dat gezond en verantwoord wordt uitgeoefend en qua kosten niet buitensporig wordt. Bijvoorbeeld voetbal als topsport verloedert steeds meer op en rond het veld. Topsport als stimulatie voor breedtesport, maar wel eerlijk verdeeld over de sporten

2 Topsport kan in alle facetten van de maatschappij bijdragen aan het verwezenlijken van dromen door in een simpele vorm te tonen dat met doorzettingsvermogen, het blijven geloven in jezelf en het leren en tonen omgaan met tegenstellingen (bijna) alles mogelijk is. Uiteraard dient de ondersteuning wel in alle redelijkheid te geschieden. Efficiency is daarbij ook een sleutelwoord, want een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Topsport is ook een motor voor de breedtesport. Jeugd heeft idolen nodig om voor sport te kiezen. Bovendien biedt topsport vermaak voor jong en oud en de regio kan trots zijn op de resultaten. Er is in het verleden al te veel geld in de voetbalclubs gestopt. Terwijl er ook andere sporten zijn die in verhouding minder geld hebben gekregen en die met minder geld meer voor hun leden kunnen betekenen. Geld overheid naar talentontwikkeling Overheid zou vooral geld moeten steken in talentontwikkeling. Het heet niet voor niets BETAALD voetbal, dat zou zijn eigen broek moeten kunnen ophouden en anders heeft het geen bestaansrecht (niet als BVO in ieder geval). Voor veel andere sporten geldt dat niet, daar zijn de inkomsten een stuk lager en is overheidssteun onontbeerlijk. Niet eens met de stelling Breedtesport en maatschappelijke belangen voorop, bedrijven hierin betrekken Talentontwikkeling tot topsporter is niet de voornaamste taak van een sportclub. Een club moet zich richten op de breedtesport en maatschappelijke belangen, zoals stimuleren van sport en bewegen voor verschillende lokale populaties: kinderen, ouderen, sociaal-economische achterstandswijken, mensen met overgewicht. Hierin kunnen zij bedrijven betrekken. Ze moeten bedrijven ook iets kunnen bieden, zoals bedrijfssport/competitie, clinics, etc. Pas dan maak je het interessant voor een bedrijf. Ongelukkig is dat in deze stelling amateur topsport en betaald voetbal worden gecombineerd. Het zijn twee aparte fenomenen. Betaald voetbal is toch primair publieksvermaak en moet zijn eigen broek ophouden. Zij zullen zelf ook moeten beoordelen of fusie hun betaalde organisatie helpt. Amateur topsport is een ander verhaal. Hier gaat het om het individu, veel meer dan om het publieksbelang. En elk individu vraagt om maatwerk. Het hebben van een aantal centrale topsportvoorzieningen kan daarbij helpen. Topsport en talentontwikkeling ontstaan pas na een bepaalde ontwikkeling van atleten die een goede basis hebben op het gebied van beweging. Overheid moet veel meer investeren in deze basis, bijvoorbeeld vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Andere opmerkingen Traditie, achterban, eigenheid, dat zijn woorden die bij een club horen. Bij eventuele fusies verlies je dit en zal een club nooit van het volk zijn. Clubs verliezen zo hun eigen verantwoordelijkheid en identiteit. Is dit een stelling die richting FC Limburg moet gaan? Waarom moet er per se worden gefuseerd om geld te besparen en beter te worden? Wat als er in het verleden al eens is gefuseerd? Fuseren om geld te krijgen, dan schiet je het doel voorbij! Niet met publieke middelen topsportverenigingen ondersteunen.

3 Wel investeren in breedtesport (waar topsport uiteraard ook voordeel van heeft), maar niet in topsport. Je kunt het in mijn optiek niet verkopen dat je bijvoorbeeld 40% moet bezuinigen op huishoudelijke hulp en anderzijds een voetbalclub met spelers die meerdere keren modaal verdienen geld gaat toestoppen. BVO s mogen ook gebruik maken van faciliteiten topsport Ter bevordering van de talentontwikkeling en opleiding (niet selectie) dient de overheid ervoor te zorgen dat ook BVO s gebruik zouden moeten mogen maken van faciliteiten op het vlak van topsport. Dat is bij andere takken van sport ook zo. Overigens alleen op voorwaarde dat een jeugdopleiding kwalitatief op sportief vlak en op vlak van organisatie en financiën (ook de transparantie) goed is gewaarborgd. Nu moet een BVO het allemaal maar alleen zien te rooien, waarvan de jeugd uiteindelijk de dupe wordt. Investeren in faciliteiten en (financiële) middelen opleidingscentrums/talentontwikkeling Om een lange termijn visie vast te stellen, zal er zowel bestuurlijke als financiële continuïteit gegarandeerd moeten worden om structureel mee te blijven doen in de top. Aangezien de commerciële bedrijven zich lostrekken van sportsponsoring in deze moeilijke tijd zal er door de provincie gericht geïnvesteerd moeten worden in faciliteiten en (financiële) middelen om zodoende de toekomstbestendige opleidingscentra in de provincie Limburg te waarborgen. Vaak wordt een fusie als noodoplossing gezien, aangezien bovenstaande lange termijn visie niet meer behaald kan worden. Fuseren is geen oplossing om de problemen te omzeilen. Een omniclub geeft niet per definitie garantie dat er wordt geïnvesteerd in talentontwikkeling. Ik denk dat het zaak is om per club waarin geïnvesteerd wordt na te gaan of er aan talentontwikkeling wordt gedaan. Overheid moet investeren in topsport voor sportparticipatie in de regio Ik zie investeren in de topsport iets voor de overheid, omdat dit aantoonbaar bijdraagt aan de sportparticipatie in de regio. Resultaten binnen de topsport leiden tot extra instroom van breedtesporters. Bedrijfsleven kan hier ook een goede rol in spelen, maar verenigingen moeten zelf ook zorgen dat hier een wisselwerking plaatsvindt. Bedrijven moeten hier ook iets van terugzien. De overheid zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen door de samenwerking tussen bedrijven en verenigingen te stimuleren. Ik denk dat de overheid verspreid moet investeren in alle clubs, want sommige talenten functioneren minder in een andere omgeving. Overheid zou per definitie niet moeten investeren in topsport Geen overheidstaak om topsportclubs te financieren Om de basis voor amateursport en talentontwikkeling te leggen, zou een overheid moeten bijdragen om de randvoorwaarden te creëren. Als het op pure topsport aankomt, moet de overheid dat overlaten aan de markt zelf. Het is geen overheidstaak om topsportclubs in stand te houden. In topsport (met name voetbal) gaat heel veel geld om. Middelen/inkomsten die topclubs wellicht ook beter kunnen besteden aan andere zaken dan buitenproportionele salarissen. Dit is eerder een kwestie van betere keuzes maken.

4 Wel in topsport investeren, niet in BVO. BVO is een bedrijf. Een bedrijf dat niet functioneert, gaat failliet. Bij voldoende draagvlak en minder ego's en andere grootverdieners is een overheid niet nodig! Overheid moet investeren in clubs/breedtesport/talentontwikkeling Overheid moet in eerste instantie investeren in de breedtesport, zodat een ieder die dat wil in zijn of haar regio kan sporten op loop- of fietsafstand. Scholen moeten gefaciliteerd worden om talenten te laten sporten. Degenen die talent hebben en een topsportcarrière kunnen en willen hebben, moeten daar de mogelijkheid voor krijgen. Talent- en topsportlocaties centraal aanbieden met alle faciliteiten Topsportlocaties zouden gecentraliseerd moeten worden - zoals bijvoorbeeld Papendal - waar alle sporten centraal worden aangeboden en waar dan ook alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn: van zwembad tot fitnessapparatuur tot catering en overnachting. Waar ook medische begeleiding is. Deze locaties zouden zichzelf kunnen bedruipen als je aan de sporter een soort van abonnement zou vragen. Voor bedrijven moet het aantrekkelijker worden om te investeren in sporters d.m.v. extra aftrekposten bijvoorbeeld. Het is een maatschappelijke taak voor overheid om te investeren in topsport Overheid en bedrijfsleven moeten blijven investeren in topsport Talentontwikkeling bij sport of andere disciplines is een taak van overheid en bedrijfsleven. Het is een manier om sport en Nederland op de kaart te zetten. De overheid zou moeten (blijven) investeren in topsport, maar niet in die takken van sport die als bedrijfstak gelden zoals het (prof)voetbal, wielrennen, tennis, golf e.d. Daar gaan gigantische bedragen in om en ontvangen sporters een salaris dan wel een enorm prijzengeld. Die dienen hun broek zelf op te houden en worden sowieso al behoorlijk (facilitair) ondersteund door de overheid. Denk maar eens aan politie-inzet bij wedstrijden. De overheid zou daarom meer moeten denken aan sporten zoals handbal, korfbal, badminton e.d. Bij voorkeur in zogenaamde sportieve omgevingen waarbij een aantal takken van sport verenigd is. Mogelijkheden scheppen om topsportniveau te bedrijven. Wederdienst voor overheidssubsidies De overheid mag van de betreffende (gesubsidieerde) topsportverenigingen wel een wederdienst vragen, zoals het organiseren en uitvoeren van sportkennismakingslessen op basisscholen, clinics en demotrainingen bij de sportclubs in de regio, activiteiten in de wijk waarin de club is gevestigd, e.d. Zo snijdt het mes aan twee kanten. En voor wat hoort tenslotte ook wat... Ondersteunen talentontwikkeling mede een taak van de overheid Ondersteunen van talentontwikkelingen (opleiding tot toppers) is mede een taak van de overheid. Het gaat niet om topsporters te ondersteunen die een hoge vergoeding hiervoor krijgen. Denk hierbij aan voetbal, wielrennen, enz. Talenten dienen meer kansen te krijgen om een hoger niveau te bereiken en door te stromen (nationaal en/of internationaal). Een voorbeeld is handbal en volleybal in Limburg. Beide sporten zijn thans mede toonaangevend

5 in Nederland. Om dit te handhaven, is extra financiële ondersteuning nodig. Voor topsport is meer nodig dan alleen de clubtrainingen. Extra training en begeleiding is nodig. Talentontwikkeling is mede een taak van de overheid om dit te ondersteunen. Sporters die een vergoeding ontvangen (betaald voetbal), kunnen zelf investeren in hun verdere ontwikkeling. Voor de sporten zoals atletiek, handbal en volleybal zou extra ondersteuning nodig zijn om een hoger niveau te kunnen bereiken. Clubs willen wel investeren, maar hebben niet voldoende financiële middelen om dit te bieden.

NEDERLAND SPORTLAND Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland

NEDERLAND SPORTLAND Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland NEDERLAND SPORTLAND Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland Vereniging Sport en Gemeenten Januari 2010, eerste uitgave/ werkdocument* * Dit visiedocument zal op korte termijn

Nadere informatie

Topsport in Alkmaar sportstad

Topsport in Alkmaar sportstad Topsport in Alkmaar sportstad Hoe topsport een rol kan spelen bij het profileren van Alkmaar als sportstad. Door Suzanne Thierry In opdracht van Sportbureau-Alkmaar Colofon Titel: Topsport in Alkmaar sportstad

Nadere informatie

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum April 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Brabant Hockeyland 6 1.1

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verslag adviesronde 8 WISE

Verslag adviesronde 8 WISE Verslag adviesronde 8 WISE Datum: Locatie: 27 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 1. Informatieronde De moderator vertelt wat tijdens deze adviesronde concreet besproken gaat worden: welke (positieve) criteria

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport De kracht van sport Sport, inspires our generation Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport 1 Voorwoord Wat is de kracht van sport? Dat was de uitdagende, prikkelende vraag

Nadere informatie

Onderzoek naar leerlingendaling en strategie voor het primair en voortgezet onderwijs.

Onderzoek naar leerlingendaling en strategie voor het primair en voortgezet onderwijs. E-paper Anticipeer op krimp! Onderzoek naar leerlingendaling en strategie voor het primair en voortgezet onderwijs. Inleiding In dit e-paper geef ik in beknopte vorm een visie weer hoe scholen en schoolbesturen

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

BUDOVERENIGING V.K.O.

BUDOVERENIGING V.K.O. BUDOVERENIGING V.K.O. BELEIDSPLAN BUDOVERENIGING V.K.O. VOOR DE PERIODE 2008-2013 Inhoudsopgave 1. KORTE TERUGBLIK IN DE GESCHIEDENIS ONZE MISSIE ONZE VISIE ONZE WAARDEN 2. ALGEMENE DOELSTELLING Wat bieden

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie 2012 Invast Hotels Bastiaan Driessen Carla Kempen Michael van der Heijden DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie Voorwoord Dit onderzoek is verricht

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Inhoud. Literatuur 47

Inhoud. Literatuur 47 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Verschillende vormen van bestuur 3 3. Supporters trusts 5 3.1 Inleiding 5 3.2 Omvang en werkwijze 6 3.3 Effecten op betrokkenheid supporters 8 3.4 Enkele andere effecten 8 3.5

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

MICHAEL VAN PRAAG VOETBAL IS VAN IEDEREEN

MICHAEL VAN PRAAG VOETBAL IS VAN IEDEREEN MICHAEL VAN PRAAG VOETBAL IS VAN IEDEREEN BEKNOPT PROGRAMMA 1. VOETBALONTWIKKELING 1. VOETBALONTWIKKELING A. WK B. Jeugdopleiding centraal C. Arbitrage 2. ONDERSTEUNING A. Regionale centra B. Financiën

Nadere informatie