Rapport. Case Study Geluidisolatie Appartementencomplex met Wienerberger Porotherm woningscheidende wand. Opdrachtgever: Wienerberger BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Case Study Geluidisolatie Appartementencomplex met Wienerberger Porotherm woningscheidende wand. Opdrachtgever: Wienerberger BV"

Transcriptie

1 Rapport Case Study Geluidisolatie Appartementencomplex met Wienerberger Porotherm woningscheidende wand Opdrachtgever: Wienerberger BV 4 mei 2011

2 Colofon Blad: 2 van 22 Plaats & Datum: Eindhoven, 4 mei 2011 Versie: 1 Opdrachtgever: Wienerberger BV Uitgevoerd door: Level Acoustics Auteur(s): R.H.C. Wenmaekers & Renz van Luxemburg Telefoon: (+31) Fax: (+31)

3 Inhoud Blad: 3 van 22 1 Inleiding 4 2 Uitgangspunten Plattegrond en doorsnede Opbouw constructies Interpretatie van constructies versus meetgegevens brochure Akoestische gegevens constructies 8 3 Rekenmodel NEN-EN-ISO Luchtgeluidisolatie Contactgeluidisolatie 11 4 Berekeningresultaten Luchtgeluidisolatie horizontaal Luchtgeluidisolatie verticaal Contactgeluidisolatie verticaal 19 5 Vergelijking berekening en meetresultaten 21

4 Blad: 4 van 22 1 Inleiding In een nieuwbouw appartementencomplex te Wageningen is in 2009 de keramische bouwsteen PL-25 van Wienerberger voor de woningscheidende wand toegepast. Het project dient daarmee als eerste voorbeeld voor de toepassing van PL-25 in een appartementengebouw in Nederland. Hierbij is het van essentieel belang dat de eisen voor de geluidisolatie van I lu;k > 0 db en I co >+5 db zoals gesteld in het Bouwbesluit gehaald worden. In deze case study zal worden beschreven hoe deze eisen gehaald zijn in dit appartementencomplex. In de praktijk is de luchtgeluidisolatie - en ook de contactgeluidisolatie - afhankelijk van de verschillende paden die het geluid in de constructie kan afleggen. Bij de flankerende geluidoverdrachtspaden zijn de aansluiting tussen vloeren en wanden van belang. Voor het bepalen van de luchtgeluidisolatie tussen de verschillende appartementen wordt in deze case study gebruik gemaakt van de rekenmethodes in NEN-EN Daarnaast is gebruik gemaakt van gemeten laboratorium waarden voor de luchtgeluidisolatie R en knooppuntoverdrachtverzwakking K ij uit de brochure van Wienerberger. Een belangrijk onderdeel van het Wienerberger lichte bouwsysteem is de toepassing van akoestische ontkoppelingen tussen de wanden en aansluitende constructiedelen. Deze ontkoppelingen zorgen voor een verzwakking van de flankerende geluidoverdracht. Hierdoor kan met een relatief licht bouwsysteem toch een hoge geluidisolatie behaald worden. In deze case study wordt de constructie van het appartementencomplex beschreven en vertaald naar de benodigde invoergegevens voor het rekenmodel. Vervolgens worden de gebruikte rekenmodellen uit NEN-EN kort toegelicht, waarna de berekening stap voor stap uitgewerkt wordt in het geval van enkele situaties. Tot slot worden de berekende waarden uit het model vergeleken met gemeten waarden. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om aan de hand van de gegevens in de brochure en het rekenmodel voor deze situatie een juiste voorspelling te doen van de lucht- en contactgeluidisolatie voor een appartementengebouw met een Wienerberger licht keramisch bouwsysteem met akoestische ontkoppelingen.

5 Blad: 5 van 22 2 Uitgangspunten 2.1 Plattegrond Wk 2, 1e vd. WK 4, 2e vd. Opp= 17 m 2 V = 44 m 3 Wk 5, 2e vd. Opp= 18,5 m 2 V = 48 m 3 Opp = 13,4 m 2

6 Blad: 6 van Opbouw constructies - De woningscheidende wand heeft een opbouw van 140 mm keramische Porotherm Lijmblokken PL-25 aan weerszijden van een spouw van 30 mm, gevuld met minerale wol van een lage densiteit. De totale massa is ca. 322 kg/m². De spouwbladen zijn akoestisch ontkoppeld van de vloer en plafond middels sonic strips. - De begane grondvloer betreft een kanaalplaatvloer van 200 mm met een 50 mm dekvloer. Ter plaatse van de woningscheiding is de vloer koud opgelegd op een gezamenlijke 350 mm verdiepte fundering. - De verdiepingsvloer betreft een doorlopende breedplaatvloer met een dikte van 220 mm en is uitgevoerd met een zwevende dekvloer met L lin > 13 db volgens NPR 5070 van 50 mm anhydriet en een verende laag van 20 mm met een dynamische stijfheid van 18 MN/m³. De totale massa van de basisvloer is geschat op ca. 506 kg/m². - De binnenwanden zijn uitgevoerd met 70 mm gipsblokken met een massa van ca. 67 kg/m². De wanden zijn op de verende dekvloer geplaatst zodat akoestische ontkoppeling plaatsvindt naar de basisvloer. Ter plaatse van het plafond zijn de wanden akoestisch ontkoppeld middels veerankers en PUR naadvulling. - De voor- en achtergevels hebben een binnenspouwblad van 140 mm keramische Porotherm Lijmblokken PL-25, massa ca. 161 kg/m². De binnenspouwbladen zijn akoestisch ontkoppeld van de vloer en plafond middels sonic strips. Ter plaatse van de woningscheidende wand is geen akoestisch ontkoppeling in verband met de ankerloze spouwmuur. - De zijgevels hebben een binnenspouwblad van 200 mm keramische Porotherm Lijmblokken PL-25, massa 230 kg/m². - Het buitenspouwblad van de gevel bestaat uit een baksteen van 95 mm. - De dakconstructie is in het kader van deze case study niet van belang.

7 Blad: 7 van Interpretatie van constructies versus meetgegevens brochure Bij voorkeur komen de toegepaste constructies in het appartementencomplex overeen met de constructies zoals gemeten in het laboratorium en vermeld in de brochure. Dit is echter op enkele punten niet het geval. Daarnaast is enige vertaling nodig voor het juist modelleren van de constructies. In deze paragraaf wordt deze interpretatie omschreven. Volgens de brochure is de luchtgeluidisolatie van de woningscheidende wand gemeten zonder minerale wol met een luchtspouw van 60 mm. Echter in dit project is geadviseerd om wel minerale wol als spouwvulling toe te passen in verband met het risico van vuil ed. in de spouw met het risico op ongewenste akoestische koppelingen. Daarnaast is de spouw verkleind naar 30 mm. Het verkleinen van de spouw zal vooral bij de lage frequenties effect hebben ( Hz). Het effect van het vullen en verkleinen van de spouw is berekend in het rekenprogramma BASlab. Ten eerste levert het vullen van de spouw van 60 mm met minerale wol een verbetering op in het betreffende frequentiegebied t.o.v. alleen een luchtspouw. Wanneer vervolgens de gevulde spouw verkleind wordt van 60 naar 30 mm treedt weer een kleine verslechtering op en wordt de geluidisolatie weer ongeveer gelijk aan de situatie met 60 mm luchtspouw. Daarom zijn in de berekeningen de gemeten waarden van de opbouw met 60 mm spouw zonder spouwvulling gehanteerd. De constructies waarvan de knooppuntoverdrachtverzwakking K ij is gemeten hebben eveneens een afwijking t.o.v. de opbouw in het appartementencomplex. In de appartementen is een breedplaatvloer gebruikt, terwijl in de woningscheidende bouwknoop in het laboratorium een kanaalplaatvloer is gebruikt. De massa van de toegepaste 220 mm breedplaatvloer (506 kg/m 2 ) is hoger dan van de gemeten 200 mm kanaalplaatvloer (ca. 350 kg/m 2 ). Verwacht mag worden dat de K ij van vloer naar wand hoger ligt dan de gemeten waarden in het geval van de zwaardere breedplaatvloer. De meetgegevens uit de brochure kunnen dan als een minimale prestatie geïnterpreteerd worden. Voor de K ij van vloer naar vloer vindt echter mogelijk een overschatting plaats. Daarom wordt de K ij voor de vloer vloer overdracht voor alle frequenties verlaagd van ca. 3 db naar 0 db. Voor de berekening van de flankerende geluidpaden ter plaatse van de woningscheidende wand en de gevel dient gerekend te worden met de geluidisolatie van het enkele spouwblad, zie toelichting in hoofdstuk 3. De geluidisolatie van 140 mm keramische Porotherm Lijmblokken PL-25 is niet beschikbaar. Als alternatief is de gemeten geluidisolatie gebruikt van de 140 mm keramische Porotherm Metselblokken PM-25. De luchtgeluidisolatie R en contactgeluidisolatie L n van de 220 mm breedplaatvloer en de luchtgeluidisolatie R van de 70 mm gipsblokken zijn uiteraard niet beschikbaar in de brochure. Daarom is middels een berekening met het rekenprogramma BASlab een voorspelling gedaan. In het geval van de breedplaatvloer is de zwevende dekvloer niet meegenomen in de berekening van de lucht- en contactgeluidisolatie.

8 Blad: 8 van Akoestische gegevens constructies In de vorige paragrafen zijn de opbouw en interpretatie van de constructie beschreven. De uitgangspunten kunnen nu kort samengevat worden in de vorm van waarden voor de luchtgeluidisolatie R, knooppuntoverdrachtverzwakking K ij en contactgeluidisolatie L n. In tabel 1 zijn deze waarden weergegeven voor de octaafbanden met middenfrequenties 125 t/m 2000 Hz en de betreffende ééngetalswaarden. Tabel 1: samenvatting van akoestische gegevens R Product Opbouw k 2k R w (C;C tr ) Spouwblad gevel en woningscheidende wand PM25* 140 enkel 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 45 (-1;-4) Dubbel blad woningscheidende wand PL lu ,8 51,8 58,9 75,6 85,8 64 (-1;-4) Breedplaatvloer (excl dekvloer) geen** 220 enkel 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 59(-1;-6) Gipsblokken geen** 70 enkel 29,0 27,0 26,0 33,0 42,0 33(-1;-3) K ij Knoop Overdrachtspad k 2k Hz Gevel - Vloer*** T - verticaal wand+ontk - wand+ontk vloer - wand+ontk Gevel - Woningscheidende wand T - horizontaal wand;gevel - wand;gevel wand;gevel - wand;spouwmuur Woningscheidende wand - Vloer*** + verticaal wand+ontk - wand+ontk vloer - wand+ontk vloer - vloer**** Binnenwand - Vloer*** T - verticaal wand;binnen+ontk - vloer L n Product Opbouw k 2k L nw (C I ) Breedplaatvloer (excl dekvloer) geen** 220 enkel 59,0 63,0 65,0 66,0 67,0 69(-11) Zwevende dekvloer L lin > 13 db (verbetering) geen** 20mw-50-3,0 4,0 6,0 19,0 31,0 * PL25 is toegepast, maar gegevens PM25 gebruikt ** Waarden berekend met rekenprogramma BASlab *** De toegepaste breedplaatvloer is zwaarder dan de gemeten vloer, waarden gelden als minimale prestatie m.u.v. vloer-vloer**** **** De toegepaste breedplaatvloer is zwaarder dan de gemeten vloer, waarden zijn gereduceerd van ca. 3 db naar 0 db

9 Blad: 9 van 22 3 Rekenmodel NEN-EN Voor de berekening van de lucht- en contactgeluidisolatie is gebruik gemaakt van de rekenmodellen zoals beschreven in NEN-EN-ISO deel 1 respectievelijk deel 2. In deze rekenmodellen worden zowel de directe- als flankerende overdrachtspaden meegenomen. In dit hoofdstuk zal een vereenvoudiging van het rekenmodel toegepast op woningen kort samengevat worden. Echter voor de volledige beschrijving wordt verwezen naar de normtekst. De vereenvoudiging betreft dat de gemeten (of berekende) laboratoriumwaarden van de R, K ij en L n direct gebruikt worden in het rekenmodel, zonder correctie voor de afwijkende uitklinktijd van de constructiedelen in het laboratorium en in de praktijk. Deze methode wordt in de norm beschreven als een goede eerste benadering en geeft een goed inzicht in de werking van de geluidoverdracht. Ter verduidelijking van het model zijn de correcties voor een voorzetwand en verlaagd plafond niet meegenomen. 3.1 Luchtgeluidisolatie De praktijk luchtgeluidisolatie wordt beschreven middels het genormeerde geluidniveauverschil D nt, welke wordt berekend uit een optelsom van de geluidoverdracht via de direct scheidingsconstructie en de geluidoverdracht via de flankerende overdrachtspaden. In het geval van twee rechthoekige volledig aan elkaar grenzende ruimtes betreft dit 1 direct overdrachtspad en 12 flankerende overdrachtspaden. Het genormeerde geluidniveauverschil D nt;direct via de scheidingswand s wordt berekend volgens vergelijking 1. D = R 0,32V + 10lg Ss nt ; direct s (1) Hierin wordt de directe geluidoverdracht bepaald door: - de laboratorium luchtgeluidisolatie van het directe scheidingsvlak R s in db; - het volume van de ontvangvertrek V in m 3 ; - het oppervlak S s van het scheidingsvlak in m 2. De flankerende geluidisolatie per overdrachtspad D nt;ij wordt berekend uit vergelijking 2. D = R 2 + R + K 0,32V + 10lg lij i j nt ; ij ij (2) 2 Hierin wordt de flankerende geluidoverdracht bepaald door: - de laboratorium luchtgeluidisolatie van het aangestoten flankerende vlak R i in db; - de laboratorium luchtgeluidisolatie van het afstralende flankerende vlak R j in db; - de laboratorium knooppuntoverdrachtverzwakking K ij van het pad ij in db; - het volume van de ontvangvertrek V in m 3 ; - de koppellengte van de twee flankerende vlakken l ij in m.

10 Blad: 10 van 22 In het geval van een spouwmuur, geldt bij het berekenen van het flankerende pad de geluidisolatie R i en/of R j van een enkel spouwblad; de gegevens in de tabel sluiten hierop aan. O.a. hierdoor kan de geluidisolatie van het flankerend geluidpad maatgevend worden voor de totale geluidisolatie. De flankerende geluidisolatie kan echter sterk verbeterd worden door het aanbrengen van een of meerdere akoestische ontkoppelingen. Dit uit zich in de berekening als een toename van de overdrachtverzwakking bij het knooppunt K ij. Daarnaast wordt er een extra flankerend geluidoverdrachtspad geïntroduceerd van het binnenspouwblad naar buitenspouwblad via de aansluitende constructie. In deze berekening is ervan uitgegaan dat dit geluidpad is meegenomen in de meting van de directe geluidisolatie in het laboratorium en wordt daarom niet apart berekend. Het totale genormeerde geluidniveauverschil D nt wordt vervolgens berekend uit het energetische optelsom van de directe en flankerende geluidoverdracht volgens vergelijking 3. Aangezien het de optelsom van geluidniveauverschillen betreft, is de totale geluidisolatie altijd lager dan geluidisolatie van de afzonderlijke geluidpaden! = 10lg 10 DnT ; direct DnT ; flank ;1 DnT ; flank ;2 DnT ; flank ; n D nt (3) Bovenstaande berekening wordt uitgevoerd voor de 5 octaafbanden met middenfrequenties 125 Hz t/m 2000 Hz. Vervolgens kunnen uit deze waarden de ééngetalsaanduidingen D nt;a;k en I lu;k berekend worden. Voor de berekening van deze grootheden wordt verwezen naar betreffende normen NEN-EN-ISO & NEN De relatie tussen beide grootheden is: I lu;k D nt;a;k - 52 db. In deze case study is het vooral van belang om inzicht te geven in de invloed van de afzonderlijke overdrachtspaden op de totale geluidoverdracht. Daarom worden alle waarden uitgedrukt in de frequentieafhankelijke aanduiding van D nt (f). Pas aan het einde van de berekening zijn de ééngetalsaanduidingen D nt;a;k en I lu;k weergegeven.

11 Blad: 11 van Contactgeluidisolatie De praktijk contactgeluidisolatie wordt beschreven middels het genormeerde contactgeluidniveau L nt, welke eveneens wordt berekend uit een optelsom van de geluidoverdracht via de direct scheidingsconstructie en de geluidoverdracht via de flankerende overdrachtspaden. In het geval van twee rechthoekige volledig aan elkaar grenzende ruimtes betreft dit 1 direct overdrachtspad en 4 flankerende overdrachtspaden. Het aantal flankerende overdrachtspaden is beperkt, omdat in de zendruimte slechts de vloer wordt aangestoten. Het genormeerde contactgeluidniveau L nt;direct direct via de vloer wordt berekend volgens vergelijking 4. ( 0, V ) LnT ; direct Ln L 10 lg 032 = (4) Hierin wordt de flankerende geluidoverdracht bepaald door: - het laboratorium genormeerde contactgeluidniveau L n in db van de basisvloer; - de laboratorium contactgeluidisolatieverbetering L in db van de dekvloer; - het volume van de ontvangvertrek V in m 3. Het flankerende genormeerde contactgeluidniveau per overdrachtspad L nt;ij wordt berekend uit vergelijking 5. L = L L + ( R R ) K 0,032SiV 10lg lij i j nt ; ij n ij (5) 2 Hierin wordt de flankerende geluidoverdracht bepaald door: - het laboratorium genormeerde contactgeluidniveau L n in db van de basisvloer; - de laboratorium contactgeluidisolatieverbetering L in db van de dekvloer; - de laboratorium luchtgeluidisolatie van het aangestoten flankerende vlak R i in db; - de laboratorium luchtgeluidisolatie van het afstralende flankerende vlak R j in db; - de laboratorium knooppuntoverdrachtverzwakking K ij van het pad in db; - het oppervlak S i van de vloer in m 2. - het volume van de ontvangvertrek V in m 3 ; - de koppellengte van de twee flankerende vlakken l ij in m. In het geval van een spouwmuur, geldt bij het berekenen van het flankerende pad eveneens de geluidisolatie R i en/of R j van een enkel spouwblad; de gegevens in de tabel sluiten hierop aan. O.a. hierdoor kan de geluidisolatie van het flankerend geluidpad maatgevend worden voor de totale geluidisolatie. De flankerende geluidoverdracht kan echter sterk verminderd worden door het aanbrengen van een of meerdere akoestische ontkoppelingen. Dit uit zich in de berekening als een toename van de overdrachtverzwakking bij het knooppunt K ij.

12 Blad: 12 van 22 Het totale praktijk genormeerde contactgeluidniveau L nt wordt vervolgens berekend uit een energetische optelsom van de directe en flankerende geluidoverdracht volgens vergelijking 6. Aangezien het de optelsom van geluidniveaus betreft, is het totale contactgeluidniveau altijd hoger dan het contactgeluidniveau van de afzonderlijke geluidpaden! L nt LnT ; direct LnT ; flank ;1 LnT ; flank ;2 LnT ; = 10lg flank ; n (6) Bovenstaande berekening wordt eveneens uitgevoerd voor de 5 octaafbanden met middenfrequenties 125 Hz t/m 2000 Hz. Vervolgens kunnen uit deze waarden de ééngetalsaanduidingen L nt;a en I co berekend worden. Voor de berekening van deze grootheden wordt verwezen naar betreffende normen NEN-EN-ISO & NEN De relatie tussen beide grootheden is: I co 59 - L nt;a db. In deze case study is het vooral van belang om inzicht te geven in de invloed van de afzonderlijke overdrachtspaden op de totale geluidoverdracht. Daarom worden alle waarden uitgedrukt in de frequentieafhankelijke aanduiding L nt (f). Pas aan het einde van de berekening worden de ééngetalsaanduidingen L nt;a en I co gegeven.

13 Blad: 13 van 22 4 Berekeningresultaten 4.1 Luchtgeluidisolatie horizontaal In onderstaande tabel 2 is de berekening voor de horizontale luchtgeluidisolatie van woonkamer naar woonkamer stap voor stap weergegeven. Per overdrachtspad is het genormeerde geluidniveauverschil D nt bepaald uit de akoestische eigenschappen middels het rekenmodel zoals beschreven in paragraaf 3.1. Tabel 2: berekening D nt woonkamer naar woonkamer horizontaal DnT;direct Rs Spouwmuur 57,8 51,8 58,9 75,6 85,8 10*lg(0,32*V/Ss) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 DnT;direct 58,4 52,4 59,5 76,2 86,4 DnT;1S Ri Spouwblad flankerend zendzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Rj Spouwblad ontvangzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij T knoop vergelijkbaar met gevel lij 2,6 10*lg(0,32V/*lij) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 DnT;ij 66,0 63,0 77,3 89,9 96,2 DnT;2S Ri Gevelblad flankerend zendzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Rj Spouwblad ontvangzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij T knoop gevel lij 2,6 10*lg(0,32V/*lij) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 DnT;ij 66,0 63,0 77,3 89,9 96,2 DnT;3S Ri Vloer betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Rj Spouwblad ontvangzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij + knoop woningscheidend lij 5,2 10*lg(0,32V/*lij) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 DnT;ij 70,4 72,9 83,5 93,3 102,0 DnT;4S Ri Plafond betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Rj Spouwblad ontvangzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij + knoop woningscheidend lij 5,2 10*lg(0,32V/*lij) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 DnT;ij 70,4 72,9 83,5 93,3 102,0 DnT;S1 Ri Spouwblad zendzijde Rj Deur Kij lij 2,6 10*lg(0,32V/*lij) DnT;ij verwaarloosbaar

14 Blad: 14 van 22 DnT;S2 Ri Spouwblad zendzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Rj Gevelblad flankerend ontvangzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij T knoop gevel lij 2,6 10*lg(0,32V/*lij) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 DnT;ij 66,0 63,0 77,3 89,9 96,2 DnT;S3 Ri Spouwblad zendzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Rj Vloer betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Kij + knoop woningscheidend lij 5,2 10*lg(0,32V/*lij) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 DnT;ij 70,4 72,9 83,5 93,3 102,0 DnT;S4 Ri Spouwblad zendzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Rj Plafond betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Kij + knoop woningscheidend lij 5,2 10*lg(0,32V/*lij) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 DnT;ij 70,4 72,9 83,5 93,3 102,0 DnT;11 Ri Spouwblad zendzijde Rj Deur Kij lij 2,6 10*lg(0,32V/*lij) DnT;ij verwaarloosbaar DnT;22 Ri Gevelblad flankerend zendzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Rj Gevelblad flankerend ontvangzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij T knoop gevel lij 2,6 10*lg(0,32V/*lij) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 DnT;ij 61,0 63,0 74,3 87,9 100,2 DnT;33 Ri Vloer betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Rj Vloer betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Kij + knoop woningscheidend lij 5,2 10*lg(0,32V/*lij) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 DnT;ij 45,8 53,8 61,8 68,8 75,8 DnT;44 Ri Plafond betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Rj Plafond betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Kij + knoop woningscheidend lij 5,2 10*lg(0,32V/*lij) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 DnT;ij 45,8 53,8 61,8 68,8 75,8

15 Blad: 15 van 22 Vervolgens is voor elke overdrachtspad de waarde D nt per frequentieband samengevat in tabel 3. Hierbij is met kleuren aangegeven hoe sterk de bijdrage is van de flankerend overdrachtspaden op de totale geluidoverdracht volgens drie categorieën: 1) D nt;ij > D nt;direct +10 db verwaarloosbare bijdrage 2) D nt;ij > D nt;direct db kleine bijdrage 3) D nt;ij < D nt;direct +6 db aanzienlijke bijdrage Tevens zijn in een grafiek de verschillende overdrachten weergeven in D nt per frequentie. Uit de totale berekening volgt een D nt;a;k = 56,2 db en een I lu;k = +6 db. Uit de berekening blijkt dat de geluidoverdracht van het flankerende pad vloer-vloer en plafond-plafond samen met de direct geluidoverdracht maatgevend zijn. Daarnaast blijkt dat de overige flankerende overdrachtspaden door de akoestische ontkoppeling een verwaarloosbare bijdrage hebben op de totale geluidoverdracht. Uit de berekening blijkt daarnaast dat door het toepassen van de akoestische ontkoppelingen ruim voldaan kan worden aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit. Tabel 3: berekening D nt woonkamer naar woonkamer horizontaal DnT;direct Spouwmuur 58,4 52,4 59,5 76,2 86,4 DnT;1S Spouwblad flankerend zendzijde Spouwblad ontvangzijde 66,0 63,0 77,3 89,9 96,2 DnT;2S Gevelblad flankerend zendzijde Spouwblad ontvangzijde 66,0 63,0 77,3 89,9 96,2 DnT;3S Vloer betonnen basisvloer Spouwblad ontvangzijde 70,4 72,9 83,5 93,3 102,0 DnT;4S Plafond betonnen basisvloer Spouwblad ontvangzijde 70,4 72,9 83,5 93,3 102,0 DnT;S1 Spouwblad zendzijde Deur DnT;S2 Spouwblad zendzijde Gevelblad flankerend ontvangzijde 66,0 63,0 77,3 89,9 96,2 DnT;S3 Spouwblad zendzijde Vloer betonnen basisvloer 70,4 72,9 83,5 93,3 102,0 DnT;S4 Spouwblad zendzijde Plafond betonnen basisvloer 70,4 72,9 83,5 93,3 102,0 DnT;11 Spouwblad zendzijde Deur DnT;22 Gevelblad flankerend zendzijde Gevelblad flankerend ontvangzijde 61,0 63,0 74,3 87,9 100,2 DnT;33 Vloer betonnen basisvloer Vloer betonnen basisvloer 45,8 53,8 61,8 68,8 75,8 DnT;44 Plafond betonnen basisvloer Plafond betonnen basisvloer 45,8 53,8 61,8 68,8 75,8 DnT Woonkamer-Woonkamer horizontaal 42,5 47,9 55,9 65,3 72,5 Genormeerd geluidniveauverschil DnT (db) Frequentie (Hz) DnT;direct DnT;1S DnT;2S DnT;S2 DnT;3S DnT;4S DnT;S3 DnT;S4 DnT;22 DnT;33 DnT;44 DnT Ilu Ilu;k DnT;A DnT;A;k 57,9 56,2

16 Blad: 16 van Luchtgeluidisolatie verticaal In onderstaande tabel 4 is de berekening voor de verticale luchtgeluidisolatie van woonkamer naar woonkamer stap voor stap weergegeven op dezelfde manier als in de vorige paragraaf. Per overdrachtspad is het genormeerde geluidniveauverschil D nt bepaald uit de akoestische eigenschappen middels het rekenmodel zoals beschreven in paragraaf 3.1. Tabel 4: berekening D nt woonkamer naar woonkamer verticaal DnT;direct Rs Betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 10*lg(0,32*V/Ss) -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8 DnT;direct 40,2 48,2 56,2 63,2 70,2 DnT;1S Ri Binnenspouwblad gevel 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Rj Betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Kij T knoop gevel lij 3,3 10*lg(0,32V/*lij) 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 DnT;ij 63,0 69,5 78,1 88,9 99,6 DnT;2S Ri Lichte scheidingswand 29,0 27,0 26,0 33,0 42,0 Rj Betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Kij + knoop binnenwand (schatting) lij 6,2 10*lg(0,32V/*lij) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 DnT;ij 56,6 59,6 63,1 73,1 86,1 DnT;3S Ri Spouwblad flankerend zendzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Rj Betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Kij + knoop woningscheidend lij 6,2 10*lg(0,32V/*lij) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 DnT;ij 69,2 71,7 82,4 92,2 100,8 DnT;4S Ri Deur Rj Betonnen basisvloer Kij lij 1,3 10*lg(0,32V/*lij) DnT;ij verwaarloosbaar DnT;S1 Ri Betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Rj Binnenspouwblad gevel 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij T knoop gevel lij 3,3 10*lg(0,32V/*lij) 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 DnT;ij 63,0 69,5 78,1 88,9 99,6

17 Blad: 17 van 22 DnT;S2 Ri Betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Rj Lichte scheidingswand 29,0 27,0 26,0 33,0 42,0 Kij + knoop binnenwand (schatting) lij 6,2 10*lg(0,32V/*lij) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 DnT;ij 56,6 59,6 63,1 73,1 86,1 DnT;S3 Ri Betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Rj Spouwblad flankerend ontvangzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij + knoop woningscheidend lij 5,2 10*lg(0,32V/*lij) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 DnT;ij 70,0 72,5 83,1 92,9 101,6 DnT;S4 Ri Betonnen basisvloer Rj Deur Kij lij 1,3 10*lg(0,32V/*lij) DnT;ij verwaarloosbaar DnT;11 Ri Binnenspouwblad gevel 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Rj Binnenspouwblad gevel 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij T knoop gevel lij 3,3 10*lg(0,32V/*lij) 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 DnT;ij 66,6 75,6 83,9 103,5 115,8 DnT;22 Ri Lichte scheidingswand 29,0 27,0 26,0 33,0 42,0 Rj Lichte scheidingswand 29,0 27,0 26,0 33,0 42,0 Kij + knoop binnenwand (schatting) lij 5,2 10*lg(0,32V/*lij) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 DnT;ij 70,3 74,3 77,3 93,3 104,3 DnT;33 Ri Spouwblad flankerend zendzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Rj Spouwblad flankerend ontvangzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij + knoop woningscheidend lij 5,2 10*lg(0,32V/*lij) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 DnT;ij 77,6 80,6 91,9 107,5 115,8 DnT;44 Ri Deur Rj Deur Kij lij 5,2 10*lg(0,32V/*lij) DnT;ij verwaarloosbaar

18 Blad: 18 van 22 Vervolgens is voor elke overdrachtspad de waarde D nt per frequentieband samengevat in tabel 5. Hierbij is met kleuren aangegeven hoe sterk de bijdrage is van de flankerend overdrachtspaden op de totale geluidoverdracht volgens drie categorieën: 1) D nt;ij > D nt;direct +10 db verwaarloosbare bijdrage 2) D nt;ij > D nt;direct db kleine bijdrage 3) D nt;ij < D nt;direct +6 db aanzienlijke bijdrage Tevens zijn in een grafiek de verschillende overdrachten weergeven in D nt per frequentie. Uit de totale berekening volgt een D nt;a;k = 56,0 db en een I lu;k = +6 db. Uit de berekening blijkt dat de direct geluidoverdracht maatgevend is. Bijna alle flankerende paden presteren ruim 20 db beter dan het directe pad door de toepassing van de akoestische ontkoppelingen. Alleen de lichte scheidingswand heeft nog enige invloed op de totale geluidisolatie. Uit de berekening blijkt daarnaast dat door het toepassen van de akoestische ontkoppelingen ruim voldaan kan worden aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit. Tabel 5: berekening D nt woonkamer naar woonkamer verticaal DnT;direct Betonnen basisvloer 40,2 48,2 56,2 63,2 70,2 DnT;1S Binnenspouwblad gevel Betonnen basisvloer 63,0 69,5 78,1 88,9 99,6 DnT;2S Lichte scheidingswand Betonnen basisvloer 56,6 59,6 63,1 73,1 86,1 DnT;3S Spouwblad flankerend zendzijde Betonnen basisvloer 69,2 71,7 82,4 92,2 100,8 DnT;4S Deur Betonnen basisvloer DnT;S1 Betonnen basisvloer Binnenspouwblad gevel 63,0 69,5 78,1 88,9 99,6 DnT;S2 Betonnen basisvloer Lichte scheidingswand 56,6 59,6 63,1 73,1 86,1 DnT;S3 Betonnen basisvloer Spouwblad flankerend ontvangzijde 70,0 72,5 83,1 92,9 101,6 DnT;S4 Betonnen basisvloer Deur DnT;11 Binnenspouwblad gevel Binnenspouwblad gevel 66,6 75,6 83,9 103,5 115,8 DnT;22 Lichte scheidingswand Lichte scheidingswand 70,3 74,3 77,3 93,3 104,3 DnT;33 Spouwblad flankerend zendzijde Spouwblad flankerend ontvangzijde 77,6 80,6 91,9 107,5 115,8 DnT;44 Deur Deur DnT Woonkamer-Woonkamer verticaal 39,9 47,5 54,6 62,3 69,9 Genormeerd geluidniveauverschil DnT (db) Frequentie (Hz) DnT;direct DnT;1S DnT;S1 DnT;2S DnT;S2 DnT;3S DnT;S3 DnT;11 DnT;22 DnT;33 DnT Ilu Ilu;k DnT;A DnT;A;k 56,4 56,0

19 Blad: 19 van Contactgeluidisolatie verticaal In onderstaande tabel 6 is de berekening voor de verticale contactgeluidisolatie van woonkamer naar woonkamer stap voor stap weergegeven. Per overdrachtspad is het genormeerde contactgeluidniveau L nt bepaald uit de akoestische eigenschappen middels het rekenmodel zoals beschreven in paragraaf 3.2. Tabel 6: berekening L nt woonkamer naar woonkamer verticaal LnT;direct Ln Betonnen basisvloer 59,0 63,0 65,0 66,0 67,0 L Zwevende dekvloer *lg(0,032V) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 LnT;direct 60,5 57,5 57,5 45,5 34,5 LnT;S1 Ln Betonnen basisvloer 59,0 63,0 65,0 66,0 67,0 L Zwevende dekvloer -3,0 4,0 6,0 19,0 31,0 Ri Betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Rj Binnenspouwblad gevel 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij T knoop gevel lij 3,3 10*lg(0,032SV/lij) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 LnT;ij 37,7 36,2 35,6 19,8 5,1 LnT;S2 Ln Betonnen basisvloer 59,0 63,0 65,0 66,0 67,0 L Zwevende dekvloer -3,0 4,0 6,0 19,0 31,0 Ri Betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Rj Lichte scheidingswand 29,0 27,0 26,0 33,0 42,0 Kij + knoop binnenwand (schatting) lij 6,2 10*lg(0,032SV/lij) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 LnT;ij 44,1 46,1 50,6 35,6 18,6 LnT;S3 Ln Betonnen basisvloer 59,0 63,0 65,0 66,0 67,0 L Zwevende dekvloer -3,0 4,0 6,0 19,0 31,0 Ri Betonnen basisvloer 41,0 49,0 57,0 64,0 71,0 Rj Spouwblad flankerend ontvangzijde 36,3 33,3 40,6 47,2 53,5 Kij + knoop woningscheidend lij 6,2 10*lg(0,032SV/lij) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 LnT;ij 31,5 34,0 31,3 16,5 3,9 LnT;S4 Ln Betonnen basisvloer 59,0 63,0 65,0 66,0 67,0 L Zwevende dekvloer -3,0 4,0 6,0 19,0 31,0 Ri Deur Rj Deur Kij T knoop gevel verwaarloosbaar lij 1,3 10*lg(0,032SV/lij) LnT;ij

20 Blad: 20 van 22 Vervolgens is voor elke overdrachtspad de waarde L nt per frequentieband samengevat in tabel 7. Hierbij is met kleuren aangegeven hoe sterk de bijdrage is van de flankerend overdrachtspaden op de totale geluidoverdracht volgens drie categorieën: 1) L nt;ij < L nt;direct - 10 db verwaarloosbare bijdrage 2) L nt;ij < L nt;direct - 6 à 10 db kleine bijdrage 3) L nt;ij > L nt;direct - 6 db aanzienlijke bijdrage Uit de berekening blijkt dat wederom de direct geluidoverdracht maatgevend is. Bijna alle flankerende paden zijn ruim 20 db beter dan het directe pad door de toepassing van de akoestische ontkoppelingen. Alleen de lichte scheidingswand heeft nog een zeer geringe invloed op de totale contactgeluidisolatie. Uit de berekening blijkt daarnaast dat mede door het toepassen van de akoestische ontkoppelingen ruim voldaan kan worden aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit. Tevens zijn in een grafiek de verschillende overdrachten weergeven in L nt per frequentie. Uit de totale berekening volgt een L nt;a = 49,0 db en een I co = +10 db. Tabel 7: berekening L nt woonkamer naar woonkamer verticaal LnT;Lirect Betonnen basisvloer 60,5 57,5 57,5 45,5 34,5 LnT;1S Betonnen basisvloer Binnenspouwblad gevel 37,7 36,2 35,6 19,8 5,1 LnT;2S Betonnen basisvloer Lichte scheidingswand 44,1 46,1 50,6 35,6 18,6 LnT;3S Betonnen basisvloer Spouwblad flankerend ontvangzijde 31,5 34,0 31,3 16,5 3,9 LnT;4S Deur Deur LnT Woonkamer-Woonkamer horizontaal 60,6 57,9 58,4 46,0 34,6 Genormeerd contactgeluidniveau LnT (db) Frequentie (Hz) LnT;Lirect LnT;1S LnT;2S LnT;3S LnT Ico +10 LnT;A 49,0

21 Blad: 21 van 22 5 Vergelijking berekening en meetresultaten In onderstaande grafieken en tabellen is een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de berekeningen en meetresultaten van geluidmetingen uitgevoerd door Woningborg Advies, zoals vastgelegd in verslag , d.d. 14 december Genormeerd geluidniveauverschil DnT (db) Frequentie (Hz) Berekening Meting w k4 - w k DnT;A;k Ilu;k DnT; hor Berekening 42,5 47,9 55,9 65,3 72,5 56,2 +6 Meting wk4 - wk5 47,6 47,3 56,0 64,8 74,9 58,6 +5 Genormeerd geluidniveauverschil DnT (db) Berekening Meting w k4 - w k Frequentie (Hz) DnT;A;k Ilu;k DnT; vert Berekening 39,9 47,5 54,6 62,3 69,9 56,0 +6 Meting wk4 - wk2 49,1 44,3 52,9 60,8 68,2 55,7 +4

22 Blad: 22 van 22 Genormeerd contactgeluidniveau LnT (db) Berekening Meting sk4 - sk Frequentie (Hz) LnT;A Ico LnT;vert Berekening 60,6 57,9 58,4 46,0 34,6 49,0 +10 Meting sk4 - sk2 55,8 55,4 53,0 45,7 39,9 45,0 +14 Er kan geconcludeerd worden dat de resultaten van de berekeningen voor de luchtgeluidisolatie goed overeenkomen met de resultaten van de metingen. Er is een maximale afwijking tussen D nt;a;k van 2,4 db en I lu;k van 2 db. Zowel de resultaten van de berekening alswel de meting geven aan dat de horizontale en verticale luchtgeluidisolatie ruim voldoet aan de eis van I lu;k 0 db, zoals gesteld door het Bouwbesluit. Ook kan geconcludeerd worden dat de resultaten van de berekeningen voor de contactgeluidisolatie redelijk goed overeenkomen met de resultaten van de metingen. Er is een maximale afwijking tussen L nt;a;k van 4,0 db en I co van 4 db. Per frequentie zijn de afwijkingen groter, tot 5,4 db. Zowel de resultaten van de berekening alswel de meting geven aan dat de horizontale en verticale luchtgeluidisolatie ruim voldoet aan de eis van I co +5 db, zoals gesteld door het Bouwbesluit. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat middels de berekening volgens NEN- EN-ISO in combinatie met de gegevens uit de brochure een goede voorspelling gedaan kan worden van de lucht- en contactgeluidisolatie van een appartementencomplex met Wienerberger Porotherm keramische stenen met toepassing van akoestische ontkoppelingen.

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Conclusies geluidsoverdracht bouwknoop Slimline vloersysteem Onderzoek TU/e Laboratorium voor Akoestiek en TNO Delft Meetgegevens trillingsoverdracht d.d. juni 2009 en in de praktijk

Nadere informatie

Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs

Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs Voorbeeld van geluid 2 Wat blijft er over? 3 Percentage gehinderden 4 Relatie met geluidisolatie Onderzoek RIGO 1997 sociale

Nadere informatie

http://www.daidalos.be

http://www.daidalos.be anwending van prognosemethoden invloed op het ontwerp en op de uitvoering Paul Mees DIDLOS bouwfysisch ingenieursbureau http://www.daidalos.be Deze lezing handelt over de rekenmethodes NBN EN 124-1&2 voor

Nadere informatie

akoestisch rapport toetsing interne geluidisolatie Klooster Koningsoord Berkel-Enschot Roozen van Hoppe Wilhelminadijk 7 5089 NT HAGHORST

akoestisch rapport toetsing interne geluidisolatie Klooster Koningsoord Berkel-Enschot Roozen van Hoppe Wilhelminadijk 7 5089 NT HAGHORST Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 12 mei 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2016-00516 b esl u i t : Toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Memorandum. Monitoring Systems Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft

Memorandum. Monitoring Systems Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft Memorandum Aan Reppel BV / Fonofloor BV t.a.v. de heer ing. R. van der Klis Postbus 102 3300 AC DORDRECHT Van prof.ir. E. Gerretsen Onderwerp Akoestische beoordeling vloersystemen Inleiding Reppel BV en

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot

Beoordelingsrapport. Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Beoordelingsrapport Betreft: Rapportnummer: Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot A 2057-2-RA-001 Datum: 11 november 2010 (herzien d.d.

Nadere informatie

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING volgens Bouwbesluit 2012 Omzetting kantoor helftheuvel naar woonstudio s Kenmerk: 3840-R-V1.0 Datum rapport : s-hertogenbosch

Nadere informatie

We werken aan een beter leefmilieu

We werken aan een beter leefmilieu M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Akoestische eisen Bouwbesluit Controle metingen praktijk Reduceren bouwfouten ir. Sara Vellenga-Persoon 2 Wetgeving Adviseren - Meten Even voorstellen We

Nadere informatie

rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport S rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport de geluidisolatie van

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Geluidisolatie. Verleden heden toekomst. Ir W.G.M. Beentjes. NSG Geluidhinderdag maart 2014

Geluidisolatie. Verleden heden toekomst. Ir W.G.M. Beentjes. NSG Geluidhinderdag maart 2014 Geluidisolatie Verleden heden toekomst Ir W.G.M. Beentjes NSG Geluidhinderdag 2014 26 maart 2014 Inhoud! Beschrijving Nederlandse woningen! Globale ontwikkelingen bouwkunde! Eisen aan de nieuwbouw! Kwaliteit

Nadere informatie

Wat is geluidsisolatie?

Wat is geluidsisolatie? M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Transformatie Contactgeluidsisolatie vloeren Verbetering contactgeluidsisolatie: Een bestaand vloerenpakket als basis 2 theorie en meten verbetering hoe?

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal)

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) De R w - waarde van een wandopbouw wordt gemeten in het akoestisch laboratorium of berekend op basis van voorspellingsmodellen (EN 12354).

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Samenvatting van diverse onderzoeken naar de geluidisolatie van het Slimline vloersysteem. dhr. G. van der Zanden en dhr. G. Wesdorp 2009 Slimline Buildings BV, Westplein 6, 3016

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen. Datum 30 juli 2015 Referentie

Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen. Datum 30 juli 2015 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen

Nadere informatie

Voor ingebruikname. Ingebruikname

Voor ingebruikname. Ingebruikname Geluidsisolatie Genormaliseerde luchtgeluidisolatie scheidingsconstructie. R def = L z L o + 10 log S/A [db(a)] L z = geluiddrukniveau in zendvertrek [m 2 ] L o = geluiddrukniveau in ontvangvertrek [db]

Nadere informatie

Calduran producteigenschappen

Calduran producteigenschappen Calduran producteigenschappen Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 NL 3840 AB Harderwijk Telefoon +31 341 464 004 Kalkzandsteen is een steenachtig materiaal voor het opbouwen van dragende en niet-dragende

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Notitie. Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 2.1. Omstandigheden

Notitie. Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 2.1. Omstandigheden Notitie Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie Project : Muzieklokalen Cultureel Centrum De Weijer Locatie : Boxmeer Opdrachtgever : Cultureel Centrum De Weijer Kenmerk : 10067.N01.1-BM Datum : 28 april

Nadere informatie

BASISBOUWAKOESTIEK. Ir. Bart Ingelaere. bart.ingelaere@bbri.be - www.normen.be. http://www.bbri.be bart.ingelaere@bbri.be www.normen.

BASISBOUWAKOESTIEK. Ir. Bart Ingelaere. bart.ingelaere@bbri.be - www.normen.be. http://www.bbri.be bart.ingelaere@bbri.be www.normen. BASISBOUWAKOESTIEK Ir. Bart Ingelaere Afdeling Akoestiek Tel. 02/655.77.11 Fax 02/653.07.29 bart.ingelaere@bbri.be - www.normen.be In een wereld met toenemend lawaai zijn producten / bouwkundige oplossingen

Nadere informatie

Akoestische kwaliteit van de woningbouw in Nederland Ir. M.L.S.Vercammen, Peutz bv, Mook, Nederland, m.vercammen@mook.peutz.nl, www.peutz.

Akoestische kwaliteit van de woningbouw in Nederland Ir. M.L.S.Vercammen, Peutz bv, Mook, Nederland, m.vercammen@mook.peutz.nl, www.peutz. Akoestische kwaliteit van de woningbouw in Nederland Ir. M.L.S.Vercammen, Peutz bv, Mook, Nederland, m.vercammen@mook.peutz.nl, www.peutz.nl 1. Inleiding In deze voordracht wordt een beeld geschetst van

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Maasveldstraat te Tegelen. Projectnummer 16097

Rapport. Akoestisch onderzoek Maasveldstraat te Tegelen. Projectnummer 16097 Rapport Akoestisch onderzoek Maasveldstraat te Tegelen Projectnummer 16097 Opdrachtgever Antares T.a.v. de heer R. Vrinzen Postbus 3046 5930 AA Venlo Auteur Dhr. H. Dijcks Referentie 16097 RAP02 akoestisch

Nadere informatie

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN 1. De IsolGomma oplossingen blz 2 Roll Grei Upgrei zwevende chape zwevende chape / droge dekvloer zwevende chape / droge dekvloer Acousticmat KF1-700 Acousticmat

Nadere informatie

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Referentie 20120122-01 Rapporttitel Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.000 / BG / 12-2004 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Geluid Inleiding Aan geluid

Nadere informatie

betekent één norm...

betekent één norm... WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK GELUIDISOLATIE Scheidingswanden met gipsplaten kunnen ondanks hun lichte constructie hoog scoren als het gaat om geluidisolatie. Dat hebben ontwerpers, bouwers en gebruikers

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J.

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J. HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001 Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK Contactpersoon: de heer J. Nienhuis Behandeld door: mevr. ing. H. Koerts ing. W.J. Eschbach Cauberg-Huygen

Nadere informatie

12-4-2013. Meten = weten geluidsisolatie vloeren. Introductie. Uitgebreide meetmethode contactgeluidsisolatie zwevende dekvloeren in de ruwbouw

12-4-2013. Meten = weten geluidsisolatie vloeren. Introductie. Uitgebreide meetmethode contactgeluidsisolatie zwevende dekvloeren in de ruwbouw Mensen met oplossingen M+P MBBM groep www.mp.nl Meten = weten geluidsisolatie vloeren contactgeluidsisolatie zwevende dekvloeren in de ruwbouw ir. Sara Persoon 2 Introductie Wie zijn wij? Theorie: eisen

Nadere informatie

CAUBERG-HUYGEN Ir: RAADGEVENDE INGENIEURS BV ---r-1

CAUBERG-HUYGEN Ir: RAADGEVENDE INGENIEURS BV ---r-1 CAUBERG-HUYGEN r: RAADGEVENDE NGENEURS BV ---r-1 Contactgeluidisolatie zwevende dekvloer met!somo Floor db; laboratoriummetingen Datum 25 augustus 2008 Referentie 20072805-01 CAUBERG-HUYGEN ~ RAADGEVENDE

Nadere informatie

Aanpassing Bouwbesluit, contactgeluid en bouwpraktijken

Aanpassing Bouwbesluit, contactgeluid en bouwpraktijken 1/6 Ir. Theodoor Höngens TheodoorHongens@mp.nl M+P Raadgevende Ingenieurs bv, www.mp.nl Postbus 344, 1430 AH, AALSMEER, tel. +31 297 320651 Samenvatting In het nieuwe Bouwbesluit 2003 zijn de eisen voor

Nadere informatie

Akoestische metingen in de mockup te Beringen

Akoestische metingen in de mockup te Beringen Akoestische metingen in de mockup te Beringen AH+: situering Globale metingen Luchtgeluid D nt Contactgeluid L nt, L i,fmax Flankerende geluidstransmissie Trillingsmetingen: verbindingsdemping K ij Intensiteitsmetingen:

Nadere informatie

LICHTE ZWEVENDE DEKVLOEREN

LICHTE ZWEVENDE DEKVLOEREN nederlands akoestisch genootschap NAG journaal nr. 151 mei 2000 LICHTE ZWEVENDE DEKVLOEREN Een beoordeling van de bereikbare contactgeluidisolatie verbetering van droge lichte zwevende dekvloeren op basis

Nadere informatie

Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing

Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing Een zwevende dekvloer met een voldoende contactgeluidsisolatie geeft de bewoners de vrijheid om een harde vloerafwerking te kiezen. Theo Scheers

Nadere informatie

Akoestische Beoordeling V2.0. Kooiplein in Leiden

Akoestische Beoordeling V2.0. Kooiplein in Leiden Akoestische Beoordeling V2.0 ten aanzien van de akoestische aspecten met betrekking tot deelplan 4a van het plan Kooiplein in Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

GELUIDISOLATIE VAN VERPLAATSBARE WANDEN

GELUIDISOLATIE VAN VERPLAATSBARE WANDEN Plafond Wand Theo Scheers AkoeSSSTisch GELUIDISOLATIE VAN VERPLAATSBARE WANDEN Door de juiste materialen en constructies te kiezen, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een goede akoestiek

Nadere informatie

Notitie beoordeling koudebruggen

Notitie beoordeling koudebruggen Notitie beoordeling koudebruggen Betreft Blok 5 AB Houthaven te Amsterdam Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling Contactpersoon De heer J. Verhaar Werknummer 813.307.00 Versie Datum editie 1 15 oktober 2015 Inleiding

Nadere informatie

Zin en onzin van neurale netwerken in de akoestiek

Zin en onzin van neurale netwerken in de akoestiek 18 1 2011 Bouwfysica Zin en onzin van neurale netwerken in de akoestiek in dit artikel wordt gekeken naar de waarde van het gebruik van neurale netwerken in de akoestiek. specifiek is onderzocht of het

Nadere informatie

Akoestische optimalisatie van houtskeletbouw

Akoestische optimalisatie van houtskeletbouw Akoestische optimalisatie van houtskeletbouw Lieven De Geetere, WTCB, afdeling akoestiek Slim Bouwen - dag 2 - Houtskeletbouw VDAB Hamme 17 november 2016 Lieven De Geetere 17/11/2016 Slim Bouwen Akoestische

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

deze presentatie is slechts toegelaten mits schriftelijk akkoord van de verantwoordelijke uitgever

deze presentatie is slechts toegelaten mits schriftelijk akkoord van de verantwoordelijke uitgever Auteursrechten : Het zels gedeeltelijk, overnemen o vertalen van de teksten en abeeldingen van deze presentatie is slechts toegelaten mits schritelijk akkoord van de verantwoordelijke uitgever Verantwoordelijke

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Beperking van galm. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Beperking van galm. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Beperking van galm Rapportnr: 2161296 Datum: 20-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting Bij de uitbreiding van de tweede openluchtschool te

Nadere informatie

GELUIDSTECHNISCHE ASPECTEN VAN EEN EXPERIMENTEEL WANDELEMENT

GELUIDSTECHNISCHE ASPECTEN VAN EEN EXPERIMENTEEL WANDELEMENT GELUIDSTECHNISCHE ASPECTEN VAN EEN EXPERIMENTEEL WANDELEMENT Ing. C.J.A.M. HUIJBREGTS, ing. J. DE KLEINE, ing. P.A.M. OFFERMANS, dr.ir.s.p.g.moonen TUE/CCO/02-21 INHOUDSOPGAVE AFBEELDINGENLIJST 1 1 INLEIDING

Nadere informatie

Rapport. Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen. Datum: 11 mei 2010 TS/TS/ /AG 16408-3-RA. 1. Inleiding

Rapport. Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen. Datum: 11 mei 2010 TS/TS/ /AG 16408-3-RA. 1. Inleiding Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen AG 16408-3-RA Datum: 11 mei 2010 Ref.: TS/TS/ /AG 16408-3-RA 1. Inleiding In voorliggend

Nadere informatie

DAIDALOS PEUTZ. bouwfysisch ingenieursbureau. Inhoud. Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763 e-mail: ghislain@airdeck.

DAIDALOS PEUTZ. bouwfysisch ingenieursbureau. Inhoud. Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763 e-mail: ghislain@airdeck. DAIDALOS PEUTZ bouwfysisch ingenieursbureau Europese groep adviesbureaus in bouwfysica, akoestiek, lawaaibeheersing, milieutechniek, brandveiligheid Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 082 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 082 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 082 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

Akoestische isolatie in houtskeletwoningen

Akoestische isolatie in houtskeletwoningen Akoestische isolatie in houtskeletwoningen Naast de snelheid van uitvoering biedt het gebruik van een houtskelet nog tal van andere voordelen, zoals het beperkte gewicht op de funderingen, thermische isolatie,

Nadere informatie

Wetgeving transformatie en Bouwakoestiek

Wetgeving transformatie en Bouwakoestiek M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Wetgeving transformatie en Bouwakoestiek ir. Sara Vellenga-Persoon 2 even voorstellen We werken aan een beter leefmilieu geluid trillingen bouwfysica luchtkwaliteit

Nadere informatie

Insulation technology. Houtmassiefbouw CONTACTGELUIDSISOLATIE

Insulation technology. Houtmassiefbouw CONTACTGELUIDSISOLATIE Insulation technology Houtmassiefbouw CONTACTGELUIDSISOLATIE houtmassiefbouw - contactgeluidsisolatie 08/01/2016 2 laboratoriumtests houtmassiefbouw 1. XLAM draagvloer 14 cm 2. zwevende chape 3. droge

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Samenvatting. Studiedag Geluidisolatie voor duurzaam bouwen en verbouwen Voordracht Geluidisolatie tussen appartementen 1/18

Samenvatting. Studiedag Geluidisolatie voor duurzaam bouwen en verbouwen Voordracht Geluidisolatie tussen appartementen 1/18 Geluidisolatie tussen appartementen inzicht in de manier waarop men tijdens het bouwproces tot de gewenste kwaliteit komt Paul Mees, Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau Samenvatting Bewoners van

Nadere informatie

Voorbeelden uit de praktijk leren van missers

Voorbeelden uit de praktijk leren van missers Voorbeelden uit de praktijk leren van missers Ir. Theodoor Höngens 6 oktober 2010 1 inhoud hinder door burengeluid principe zwevende dekvloer 4 verschillende voorbeelden (appartementengebouwen) kritische

Nadere informatie

Notitie galm Clusius te Leiden

Notitie galm Clusius te Leiden Notitie galm Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling BV Contactpersoon De heer W. Nederlof Werknummer 813.309.00 Datum 16 februari 2015 Inleiding In opdracht van Vorm Ontwikkeling BV te Papendrecht is in het kader

Nadere informatie

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE Insulation technology parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE 10/06/2015 1 geluidsreflectie /laminaat geluidsreflectie Natuursteen Wanneer we spreken over de geluidsdemping van parket- en

Nadere informatie

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w GRANISOVLOERen Vilton Granisovloeren zijn dunne geluidisolerende vloersystemen voor zwevende dekvloeren. De akoestische vloeren zijn vervaardigd uit gerecycled rubbergranulaat. Er zijn verschillende soorten

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 109 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 109 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 109 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO 60

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 086 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 086 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 086 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 062 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 062 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 062 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Addendum Akoestisch onderzoek industrielawaai van 8 maart 2010 Opdrachtgever : KCC Beheer BV Kenmerk : R037339abA6.cw Datum : 6 mei 2010 Auteur : ing. C.P. Weevers Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE 1 HOUTEN DRAAGVLOER 1 ACHERGRONDINFORMATIE WAAROM DEZE INFOBROCHURE? blz 3 MASSA-VEER-MASSA SYSTEEM blz 4 GELUIDSISOLATIE STEENACHTIGE VLOEREN TOV HOUTEN DRAAGVLOEREN

Nadere informatie

Geluid en wonen. Giet bouw. Gietbouw in de woningbouw. Als het draait om hoge geluidsisolatie

Geluid en wonen. Giet bouw. Gietbouw in de woningbouw. Als het draait om hoge geluidsisolatie Geluid en wonen Gietbouw in de woningbouw Als het draait om hoge geluidsisolatie Giet bouw Burenlawaai is een grote bron van ergernis. Het voorkomen van geluidhinder levert een belangrijke bijdrage aan

Nadere informatie

Notitie intern geluid Houthaven 5AB

Notitie intern geluid Houthaven 5AB Notitie intern geluid Houthaven 5AB Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling BV Contactpersoon De heer J.J. Verhaar Werknummer 813.307.00 Versie editie 3 Datum 24 november 2015 Inleiding In opdracht van Vorm Ontwikkeling

Nadere informatie

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Laboratorium voor Akoestiek bepaling van de contactgeluidisolatie verbetering van een zandcement dekvloer op PUR-schuim onderlaag fabrikaat Nestaan Holland

Nadere informatie

huid en ogen 2 e laag 15 mm. GKB 3e laag 15 mm. GKB C100 TS 80 Spouw 20 cm. C100 > - 60 minuten 493 mm. Rd 5,0 R W I lu I lu.k D nt.a D nt.a.

huid en ogen 2 e laag 15 mm. GKB 3e laag 15 mm. GKB C100 TS 80 Spouw 20 cm. C100 > - 60 minuten 493 mm. Rd 5,0 R W I lu I lu.k D nt.a D nt.a. max B 78dB Bios SHEDNGSWAND Op verzoek van een akoestisch adviseur hebben wij in het ab van auberg Huygen een 78 db akoestische scheidingswand getest. Deze had een scheidingswand voorgeschreven voor een

Nadere informatie

XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen

XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen Bouwdetails in de praktijk CeDuBo VDAB Hamme 1 oktober 2015 Geteste luchtdichtheid Silka kalkzandsteen Dragende Silka muur blokken of elementen Zeer kleine maattoleranties

Nadere informatie

1a. 3a Er zijn twee overgangsweerstanden van 0,13 Alleen de vloerdelen zorgen voor een R waarde.

1a. 3a Er zijn twee overgangsweerstanden van 0,13 Alleen de vloerdelen zorgen voor een R waarde. T io Uitwerking Her tentamen Bouwkundige HTI 1a. 3a Er zijn twee overgangsweerstanden van 0,13 3b Alleen de vloerdelen zorgen voor een R waarde. De T io van de vloer wordt T io = 16,7 o C. Dit is voor

Nadere informatie

huid en ogen 2 e laag 15 mm. GKB 3e laag 15 mm. GKB C100 TS 80 Spouw 20 cm. C100 > - 60 minuten 493 mm. Rd 5,0 R W I lu I lu.k D nt.a D nt.a.

huid en ogen 2 e laag 15 mm. GKB 3e laag 15 mm. GKB C100 TS 80 Spouw 20 cm. C100 > - 60 minuten 493 mm. Rd 5,0 R W I lu I lu.k D nt.a D nt.a. max B 78dB Bios SHEDNGSWAND Op verzoek van een akoestisch adviseur hebben wij in het ab van auberg Huygen een 78 db akoestische scheidingswand getest. Deze had een scheidingswand voorgeschreven voor een

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 087 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 087 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 087 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: gipsvezelplaat slagplug h.o.h. max. 700 mm kantstrook knooppunt

Nadere informatie

NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD

NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD BOUWFYSISCH RAPPORT NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD Project 121318-RH 22 mei 2013 Versie 1.0 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 3 3 Situatie... 3 4 Geluidabsorptie

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Traditioneel parket in appartementen.

Traditioneel parket in appartementen. Traditioneel parket in appartementen. Traditioneel parket in nieuwbouw appartementen. Een goede keus en geen probleem, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Parketvloeren zijn in. Veel nieuwe

Nadere informatie

1. Funderingsdetail woningscheidende wand

1. Funderingsdetail woningscheidende wand 1 1. Funderingsdetail woningscheidende wand peil=0 160/180/240 120/140/200 160/180/240 60 120/140/200 ribcassettevloer (23G) folie (let op stabiliteit!) Ribcassettevloer 1 160/180/240 160/180/240 120/140/200

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik: ontwerp en realisatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik: ontwerp en realisatie Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik: ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Luchtgeluidisolatie : praktijkoplossingen Manuel Van Damme Acoustical Expert VK Group Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

1.1 Interne geluidwering, aandachtspunten bij woningindeling

1.1 Interne geluidwering, aandachtspunten bij woningindeling 1.1 Interne geluidwering, aandachtspunten bij woningindeling 1.1.1 Eisen Het project moet voldoen aan de akoestische eisen uit het Bouwbesluit, artikel 3.17. De relevante eisen zijn in onderstaande tabel

Nadere informatie

DE FLANKERENDE GELUIDISOLATIE VAN GLASWANDEN

DE FLANKERENDE GELUIDISOLATIE VAN GLASWANDEN 12 3 2014 BOUWFYSICA WWW.NVBV.ORG DE FLANKERENDE GELUIDISOLATIE VAN GLASWANDEN De totale geluidisolatie tussen twee aangrenzende (kantoor)ruimten wordt niet alleen bepaald door geluidoverdracht via de

Nadere informatie

BEPALING VAN DE LUCHTGELUIDISOLATIE GEMETEN IN HET LABORATORIUM VOLGENS NBN EN ISO 10140-2

BEPALING VAN DE LUCHTGELUIDISOLATIE GEMETEN IN HET LABORATORIUM VOLGENS NBN EN ISO 10140-2 BEPALING VAN DE LUCHTGELUIDISOLATIE GEMETEN IN HET LABORATORIUM VOLGENS NBN EN ISO 10140-2 Juli 2013 P.V. 5741 1/6 OPDRACHTGEVER B. en N. Knauf & Cie Isolava Ooigemstraat 12 B 8710 Wielsbeke CONTACTPERSONEN

Nadere informatie

Taak Constructies. Francis Huysman. Vastgoedmakelaardij 1b2 Docent: Gijsemans Dirk constructiedetails. Bouwheer: Huysman Bouw NV

Taak Constructies. Francis Huysman. Vastgoedmakelaardij 1b2 Docent: Gijsemans Dirk constructiedetails. Bouwheer: Huysman Bouw NV Francis Huysman Makelaardij 1b2 Taak Constructies Francis Huysman constructiedetails Vastgoedmakelaardij 1b2 Docent: Gijsemans Dirk 2015 2016 Bouwheer: Huysman Bouw NV Stationsstraat 83-9900 Eeklo E- mail.

Nadere informatie

Akoestische aspecten van CLT bouwsystemen

Akoestische aspecten van CLT bouwsystemen Akoestische aspecten van CLT bouwsystemen Bart Ingelaere, WTCB, Afdeling akoestiek BUILD UP, Zwijnaarde 1 juni 2017 HSB en akoestiek: Meer dan OK! MEERHOUT Luchtgeluidisolatie: 10 beter dan strengste criterium

Nadere informatie

LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK

LABORATORIUM VOOR AKOESTIEK LUCHTGELUIDISOLATIE VAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE CONFORM ISO 101-2:10 onderzochte constructie: variant 1, dikte ca. 45 mm Opbouw: massamat acoustiblok 2,5 mm dik massa proefwand: 18 kg/m 2 Insulat versie

Nadere informatie

Porotherm Poriso binnenmuurstenen

Porotherm Poriso binnenmuurstenen Porotherm Poriso binnenmuurstenen Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Poriso, pure kwaliteit Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen van Wienerberger.

Nadere informatie

Rapport 2004.2831-1: Climarad verwarmings- en ventilatie-unit; geluidwering

Rapport 2004.2831-1: Climarad verwarmings- en ventilatie-unit; geluidwering BAm/2004.2831/DFi 28 januari 2005 Opdrachtgever: Brugman Radiatorenfabriek B.V. Postbus 9 7650 AA TUBBERGEN Contactpersoon: de heer ir. R. van Holsteijn (Van Holsteijn en Kemna) Behandeld door: ing. B.J.

Nadere informatie

Luchtgeluidisolatie van twee typen verkeersschermen van H&S Betonwaren bv

Luchtgeluidisolatie van twee typen verkeersschermen van H&S Betonwaren bv TNO-rapport TNO 2012 R11301 Luchtgeluidisolatie van twee typen verkeersschermen van Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw AKOESTISCHE OPTIMALISATIE VAN HOUTSKELETBOUW ir. Bart Ingelaere AKOESTISCHE BESCHERMING: De nacht doorbrengen

Nadere informatie

Porotherm Metselblokken PM20 en PM25

Porotherm Metselblokken PM20 en PM25 Porotherm Metselblokken PM20 en PM25 Metselen met meerwaarde Baksteen. Voor mensen gemaakt. Een heldere visie op bouwen Building Value Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen met een heldere

Nadere informatie

Innoveren met hout in een stedelijke omgeving Thema 1 : Houten Gevelwanden Akoestische prestaties

Innoveren met hout in een stedelijke omgeving Thema 1 : Houten Gevelwanden Akoestische prestaties Innoveren met hout in een stedelijke omgeving Thema 1 : Houten Gevelwanden Akoestische prestaties Debby Wuyts 08/06/2017 Innoveren met hout in een stedelijke omgeving Thema 1 : Houten gevelwanden Akoestische

Nadere informatie

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl.

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. 6. VOORBEELDEN VAN AANSLUITINGEN OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. car parks) QD8 QD9 QD7 QD5 QD6 QD4 vert. doorsnede

Nadere informatie

Het toetsingskader voor deze beoordeling omvat de volgende documenten:

Het toetsingskader voor deze beoordeling omvat de volgende documenten: Adviseurs voor akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid Notitie MFA Oud-Ablas Intern geluid en ruimteakoestiek Betreft MFA Oud-Alblas. Intern geluid en ruimteakoestiek Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

De Wienerberger oplossing voor fluisterstil wonen

De Wienerberger oplossing voor fluisterstil wonen De Wienerberger oplossing voor fluisterstil wonen Akoestische oplossingen voor woningscheidende wanden tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen volgens NBN S01-400-1 van kracht sinds januari 2008.

Nadere informatie

Presentatie en gebruik van productgegevens. Suskasten en het bouwbesluit

Presentatie en gebruik van productgegevens. Suskasten en het bouwbesluit Presentatie en gebruik van productgegevens Suskasten en het bouwbesluit In Nederland wordt tot nu toe de akoestische prestatie van geluidgedempte ventilatievoorzieningen (suskasten) gegeven door de geluidisolatie

Nadere informatie

Geluidsisolatie BIJ HELLENDE DAKEN. Geluidwering bij verkeersgeluid R -waarde

Geluidsisolatie BIJ HELLENDE DAKEN.  Geluidwering bij verkeersgeluid R -waarde In sul ation April 2017 Geluidsisolatie BIJ HELLENDE DAKEN Geluidwering bij verkeersgeluid R -waarde w R -waarde a Eis Bouwbesluit Geluidwering tussen buren Contactgeluid Luchtgeluid Eis Bouwbesluit Unidek

Nadere informatie

Luchtgeluidsisolatiemetingen dakconstructies - Proefverslag WTCB

Luchtgeluidsisolatiemetingen dakconstructies - Proefverslag WTCB 10.3 Geluidsisolatie De geluidsisolatie (-verbetering) van de Gyproc-plafonds onder (outen) vloeren of daken is bepaald in de laboratoria van et WTCB te Limelette, van et Adviesbureau Peutz & Associés

Nadere informatie

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft Daglichtberekeningen A-2004103 Pauolen, Delft 5 maart 2012 Daglichtberekeningen Pauolen, Delft Project Het realiseren van 285 studenten- en starterswoningen in een 17-laagse woontoren en een laagbouwgedeelte

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 108 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 108 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 108 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie