UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x"

Transcriptie

1 UNIFORM-Agri Handleiding Management Versie 4.x

2 INHOUD 1. INSTALLATIE- EN OPSTARTPROCEDURE INSTALLATIE OPSTARTEN VAN HET PROGRAMMA WERKEN MET DE GEGEVENS VAN UW BEDRIJF REGISTRATIE VAN HET PROGRAMMA AFSLUITEN VAN HET PROGRAMMA 5 2. ALGEMENE OPZET WERKEN MET UNIFORM-AGRI VOOR WINDOWS: 6 3. SYSTEEMINSTELLINGEN TAAL TAAK/KNOPPENBALK SCHERMINSTELLINGEN WACHTWOORD BEDRIJFSGEGEVENS MAKEN VAN EEN BACK-UP 9 4. PROGRAMMA BESTURING MENU OPENEN REGISTRATIE EN OVERZICHTSSCHERMEN AFDRUKKEN/PRINTEN INVOEREN GEGEVENS [1.1] DAGINVOER [1.2] DIERKAART [1.10] MEDICIJNLIJST: [4]GEZONDHEID: OVERZICHTEN SAMENSTELLEN OVERZICHTEN OVERZICHTEN COMMUNICATIE UNINET INSTELLINGEN OPHALEN GEGEVENS VERSTUREN GEGEVENS 20 Pagina 2 van 20

3 1. INSTALLATIE- EN OPSTARTPROCEDURE In dit hoofdstuk geven we de stappen aan die u moet doorlopen om het programma te installeren en op te starten. 1.1 Installatie U kunt het programma als volgt installeren: 1. Start de PC op en plaats de Cd-rom in de drive. De cd start zelf op. (Indien de cd niet zelf opstart: Klik op [start] en kies voor [uitvoeren]. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren d:\setup.exe (er vanuit gaande dat de Cd-rom de d-drive is, u kunt hier ook een andere letter voor de Cd-rom drive invullen). Klik op [OK]. 2. Er wordt gevraagd een serienummer (inclusief streepjes) in te voeren. Dit serienummer is nodig om het Uniformprogramma te kunnen registreren. Het nummer staat op de hoes van de cd-rom vermeld. 3. Klik 3 keer voor [next]. Alle onderdelen van het programma worden geinstalleerd. 4. Na het kopiëren van de bestanden komt u in het scherm waarin de setup voltooid kan worden. Kies [Finish] om de setup af te sluiten. 5. Hierna wordt gevraagd om de PC opnieuw op te starten. Accepteer dit en laat de PC opnieuw opstarten. Neem bij vragen over de installatie altijd contact op met de helpdesk. 1.2 Opstarten van het programma U kunt het programma opstarten door op het icoontje voor UNIFORM te klikken. (dubbelklik of enter) 1.3 Werken met de gegevens van uw bedrijf Om de beschikbare gegevens van uw bedrijf in te lezen en in te voeren moet u de eerste keer uw bedrijf selecteren. Dat doet u in het volgende scherm: Pagina 3 van 20

4 Bestand> selecteren bedrijf Als u in dit scherm bent dan klikt u op Bedrijf selecteren en dan bladeren. In dit scherm kunt u uw bedrijf aanklikken wat weergegeven wordt als Ua.gdb, als u een demo wilt inzien dan klikt u op UADemo.gdb. Uw eigen bedrijf: Opstarten demo: Ua.gdb UADemo.gdb 1.4 Registratie van het programma Om goed gebruik te kunnen maken van het Uniformprogramma moet het pakket geregistreerd worden. Voor de registratie gaat u naar Help en vervolgens kiest u voor Registratie. Bij Hoe wilt u gaan registeren? kiest u voor een van de drie mogelijkheden en vervolgens klikt u op Registreer. Kiest u voor internet, dan wordt er gevraagd internetverbinding te maken en krijgt u de registratiecode binnen via internet samen met de licentie die alleen voor u geldig is. Kiest u voor Mail/Fax of dan zal een brief of een worden aangemaakt met daarin de gegevens die nodig zijn om de goede registratiecode naar u terug te sturen. Kiest u voor Mail/Fax dan krijgt u op die manier de registratiecode terug maar het licentiebestand krijgt u via een diskette thuisgestuurd. In het geval van de , wordt het licentiebestand met de registratiecode via de e- mail aan u terugg d. Pagina 4 van 20

5 1.5 Afsluiten van het programma Het programma UNIFORM kunt u beëindigen door te kiezen voor Bestand en vervolgens voor Afsluiten. U kunt het programma ook beëindigen door te kiezen voor de onderstaande knop die rechtsboven in de blauwe balk zit. Dit geldt overigens voor de meeste Windows programma s. Pagina 5 van 20

6 2. ALGEMENE OPZET Het programma UNIFORM-Agri voor Windows is speciaal ontwikkeld voor de rundveehouderij binnen en buiten Nederland. Door de vele mogelijkheden van het programma, worden de gegevens van uw dieren optimaal gebruikt, en verwerkt in de daarvoor bestemde overzichten. Alle diergegevens die u invoert, zijn weer via overzichten op het scherm te krijgen en uit te printen. 2.1 Werken met UNIFORM-Agri voor Windows: Binnen het programma wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de muis. Dit vereist voor onervaren gebruikers op het gebied van de muis soms wat oefening. Het gebruik van de muis in UNIFORM-Agri baseert zich vooral op de linker muistoets. De rechter muistoets wordt weinig gebruikt, en wordt vooral gebruikt voor het instellen van de instellingen van het scherm en het handmatig verwijderen of verwerken van gegevens. Voorbeeld rechter muistoets: Alle in te voeren gegevens zijn door een druk met de linker muistoets naar voren te halen met behulp van de zoekschermen (zie pagina 9 zoekscherm koe ), of een dubbelklik. Het toetsenbord wordt vooral gebruikt voor het invoeren van de namen en codes van de verschillende onderdelen. Bij langer gebruik van het programma zal het toetsenbord weinig meer worden aangeraakt. Maar het is ook gedeeltelijk mogelijk om binnen het programma met de Tabtoets, pijltjes, enter en alt toetsen te werken. Pagina 6 van 20

7 3. SYSTEEMINSTELLINGEN Middels de systeeminstellingen kunnen een aantal zaken geregeld worden. Dit zijn de taal van het pakket, de knoppen in de taakbalk, scherminstellingen, een wachtwoord en de gebruikergegevens. 3.1 Taal U kunt kiezen uit een aantal verschillende talen (zie onder). Het is raadzaam het pakket in de taal te laten staan waarin het pakket aan u is geleverd. 3.2 Taak/knoppenbalk U bent vrij knoppen voor de taak/knoppenbalk te selecteren. Dierkaart, daginvoer en de attentielijst zijn de meest gebruikte knoppen die in de knoppenbalk gezet worden. Wanneer u andere knoppen toegevoegd wilt hebben, of bestaande verwijderd dan kiest u voor Systeeminstellingen en vervolgens voor Knoppenbalk instellingen. Pagina 7 van 20

8 Uit de beschikbare functies die in het linkergedeelte van het venster worden getoond kunt u de knoppen selecteren welke u in de knoppenbalk wilt zien. Wanneer u een knop heeft geselecteerd kunt u deze naar de gekozen functies overbrengen door te klikken op: zoals u ziet zal de blauwe selectie naar rechts verplaatsen. Wanneer u een knop van de taakbalk af wilt hebben dan kunt u het omgekeerde doen van het bovenstaande. Selecteren van de knop die u van de taakbalk wilt hebben en op de pijl naar links drukken: U kunt ook op het betreffende item met de rechter muisknop klikken en kiezen voor toevoegen aan de knoppenbalk 3.3 Scherminstellingen Bij de scherminstellingen kunt u een andere schermkleur kiezen, een ander achtergrondplaatje of een ander plaatje voor de cursor. Voor de afbeeldingen wordt gebruik gemaakt van bitmapbestanden. U komt bij de scherminstellingen door in het hoofdmenu te kiezen voor Systeeminstellingen en vervolgens voor Scherminstellingen. Pagina 8 van 20

9 3.4 Wachtwoord Wanneer u voor het opstarten van een programma een wachtwoord wilt invoeren, om het pakket te beveiligen, dan kiest u voor Systeeminstellingen en voor Wachtwoord. U geeft vervolgens eerst aan dat u met een wachtwoord wilt gaan werken en daarna voor welk onderdeel u een wachtwoord in wilt stellen. U heeft hierbij de keuze uit management, financieel en grasland. U kunt voor het betreffende onderdeel een nieuw wachtwoord invoeren. 3.5 Bedrijfsgegevens Onder de bedrijfsgegevens staan naam en adres van de gebruiker, telefoon- en faxnummer, UBN, melkfabriek en het mestregistratienummer. UBN is noodzakelijk in verband met de EDI-berichten, en moet dus juist ingevuld zijn. 3.6 Maken van een back-up Het is raadzaam om minimaal één keer in de 14 dagen een back-up te maken. In veel voorkomende gevallen is een diskette te klein voor een back-up (1,44 Mb). Verder zijn nieuwe pc s bijna niet meer uitgerust met een diskettestation. Een veel gebruikt opslagmedium tegenwoordig is een USB-stick U kunt in het pakket gaan naar Bestand en vervolgens voor Back-up maken. U kunt kiezen waar u de back-up op wilt maken, op een diskette of USB-stick, de harde schijf, een CDRom of dat u hem direct wil versturen middels . Kiest u voor Diskette / USB-stick dan selecteert u de drive; A: is het diskette station en een USB-stick is meestal station E of F, maar kan ook best een andere drive letter zijn. U kunt een backup ook maken op de harde schijf maar bij een crash van de pc bent u die dan ook kwijt. Verder is het mogelijk om een backup te branden op een CD-Rom. Het is raadzaam om de back-ups van een maand geleden te bewaren. Mocht er op de laatst gemaakte een virus zitten, dan heeft u nog de back-up van de keer daarvoor. Pagina 9 van 20

10 4. PROGRAMMA BESTURING Hieronder geven we een overzicht van de meest gebruikte knoppen en hun betekenis. De meeste knoppen hebben in het hele programma vaak dezelfde betekenis: 4.1 Menu Menubalk Door met de muis op de Activeer Menu te gaan staan kunt u de verschillende registratie- en overzichtsschermen openen. Ook als u al een ander overzichtsscherm of registratiescherm geopend heeft dan heeft u de mogelijkheid om de menubalk te openen en eventueel naar een ander scherm te gaan. 4.2 Openen registratie en overzichtsschermen Door met de muis te klikken op een van onderdelen zoals de dierkaart, attentielijst, daginvoer enz, opent u de betreffende schermen. Een pijltje naar rechts in het menu betekent dat er meerdere submenu s zijn achter de betreffende mogelijkheid. Deze komen vanzelf naar voren als u er met het pijltje van de muis op wijst. OF ZOEKSCHERM KOE In verschillende schermen kan m.b.v. deze knop een dier worden opgezocht. Tijdens het intikken van de gezochte gegevens, wordt er gezocht op het veld waarop het zoekscherm is gesorteerd. Door op de kolom-kop te klikken kan er een andere sortering gekozen worden. Tijdens het zoeken verschijnen de dieren op het scherm welke het beste aan de criteria voldoen. Met de muis kunt u tenslotte selecteren van welk dier u gegevens wilt zien. Na het selecteren van een dier, verschijnen de gegevens van die koe direct op het scherm. VORIGE KOE/SCHERM Met deze knop kunt u direct naar het vorige dier of het vorige scherm gaan. Eventueel gewijzigde gegevens in het huidige scherm worden echter wel bewaard. VOLGENDE KOE/SCHERM Met deze knop kunt u direct naar het volgende dier of het volgende scherm gaan. Eventueel gewijzigde gegevens in het huidige scherm worden echter wel bewaard. Pagina 10 van 20

11 Eerste koe/scherm Met deze knop gaat u direct naar het eerste dier in het bestand of het eerste scherm. Eventueel gewijzigde gegevens in het huidige scherm worden echter wel bewaard. LAATSTE KOE/SCHERM Met deze knop gaat u naar het laatste dier in het bestand of het laatste scherm. Eventueel gewijzigde gegevens in het huidige scherm worden echter wel bewaard. MEERDERE SCHERMEN OPENEN Bij dit programma heeft u de mogelijkheid om meerdere invul- en overzichtsschermen tegelijkertijd te openen. De geopende schermen kunt u onder elkaar vinden. De zogenaamde tabbladen (zie onder). De bovenstaande tabbladen maken het mogelijk om te wisselen tussen de schermen. Deze activeert u door op de verschillende mogelijkheden te klikken. "BEËINDIGEN" OF In schermen waarin gegevens kunnen worden ingevoerd of worden gewijzigd, kan op elk moment op deze knoppen worden gedrukt. De gewijzigde of ingevoerde gegevens worden niet bewaard. Door op de onderstaande OK knop te drukken worden de bewerkte gegevens wel opgeslagen, en wordt het scherm afgesloten. 4.3 Afdrukken/Printen AFDRUKKEN Met deze knop kunt u overzichten afdrukken. Dit kunt u pas doen nadat u een afdrukvoorbeeld heeft opgevraagd. Verder is het altijd mogelijk de printerinstellingen te wijzigen. ( zie voor wijzigen eigenschappen pagina 17) Bent u in het afdrukvoorbeeld dan heeft u de mogelijkheid tot het afdrukken van het hele document(alles), maar u kunt ook alleen de pagina die u op het beeldscherm heeft afdrukken (Huidige). VOLLEDIGE PAGINA Pagina 11 van 20

12 Door te kiezen voor deze knop krijgt u de hele pagina in het klein op uw scherm te zien. GEHELE WEERGAVE Met deze knop kunt u schakelen naar paginaweergave. U krijgt de pagina in het afdrukvoorbeeld op werkelijke grootte, dus op 100% grootte, te zien. BLADEREN Als er meerdere pagina s zijn dan kunt u wisselen tussen de pagina s met de bovenstaande knoppen. De knoppen werken hetzelfde als de beschreven knoppen in paragraaf 4.2. De 1 geeft aan dat u op dit moment op pagina 1 van het overzicht bent. staat linksonder in het afdrukvoorbeeld en geeft aan dat er 4 pagina s zijn, en u bevindt zich op pagina 1. Door in het afdrukvoorbeeld naar het bovenstaande voorbeeld te gaan kunt u de juiste printer selecteren. De printer is ingesteld als standaard (default) voor de op de computer aangesloten printer. Wilt u uw overzicht op een andere printer afdrukken dan selecteert u een printer uit de lijst die naar voren komt als u op het pijltje klikt (zie pijl). Pagina 12 van 20

13 5. INVOEREN GEGEVENS Bij verschillende onderdelen kunt u de gegevens invullen. In dit gedeelte zullen de mogelijkheden tot het invullen van een handeling besproken worden. BASISINVOER: 5.1 [1.1] Daginvoer De verschillende handelingen kunnen per koe individueel ingevoerd worden in het scherm daginvoer. De datum van de attentie kunt u makkelijk aanpassen door op de te klikken, u kunt dan makkelijk terug in de datum. Verder heeft u de mogelijkheid om per groep een activiteit in te vullen met de knop: Daginvoer is de beste mogelijkheid tot het invullen van een handeling. Als een handeling juist is ingevoerd dan volgt er een in het scherm en wordt de handeling verwerkt. Volgt er een rood kruis dan is er een fout en wordt de regel niet verwerkt. U kunt een niet verwerkte regel verwijderen met Esc. Een verwerkte regel kunt u verwijderen door op de regel te gaan staan en op de rechter muisknop te klikken Vervolgens kiest u verwijderen regel. 5.2 [1.2] Dierkaart Met de optie dierkaart kunt u ook de verschillende handelingen invullen, maar de dierkaart is meer bedoeld voor het wijzigen of verwijderen van een ingevoerde activiteit. De dierkaart geeft u de mogelijkheid om alle handelingen en overzichten van het desbetreffende dier te bekijken. De dierkaart bestaat uit 12 overzichten, met behulp van de muis kunt u deze overzichten naar voren halen. Eventueel gemaakte fouten kunt u wijzigen op de dierkaart op het betreffende tabblad. Heeft u bijvoorbeeld een verkeerde tochtigheidsdatum ingevoerd dan kunt u deze wijzigen door te gaan naar het tabblad Voortplanting op de dierkaart van het betreffende dier. U klikt de tochtigheidsmelding aan en u klikt links onderaan op wijzig, hier kunt u dan de datum aanpassen. Dit geldt tevens voor andere beschikbare gegevens voor de verschillende tabbladen. Pagina 13 van 20

14 5.3 [1.10] Medicijnlijst: Wilt u met een medicijn of middel werken, dan moet u hem eerst invoeren in de medicijnlijst. De medicijnen die de veearts op uw bedrijf gebruikt moeten hier ook ingevuld worden, anders worden de medicijnen niet herkent door het programma en kan de behandeling niet ingevoerd worden in de daginvoer. Bij de medicijn lijst vraagt het programma alleen om de gegevens die van belang zijn voor de attentielijst en melkattenties. 5.4 [4]Gezondheid: Het invullen van ziektes en behandelingen gebeurt in de daginvoer, de overzichten en de gebruikte of te gebruiken medicijnen zijn te vinden in het onderstaande menu: [4.2] Ziektes/preventief: Het scherm ziektes/preventief geeft u een overzicht van de gebruikte medicijnen of verrichtte handelingen per dier. Door op de knop samenvatting te klikken geeft de computer een overzicht van de voorgekomen ziektes en aandoeningen. Door dubbel te klikken op de koe kunt u de betreffende dierkaart oproepen. [4.6] Medicijngebruik: Het scherm medicijngebruik geeft u een overzicht van de gebruikte medicijnen per dier. Inclusief de medicijnen die de veearts op uw bedrijf gebruikt heeft. Pagina 14 van 20

15 [4.7] Aankoop medicijnen: In het scherm aankoop medicijnen kunt u de aankopen van de medicijnen invullen. Ook gegevens van chargenummer, aanbreekdatum etc. kunnen worden ingevoerd. Voor bepaalde controle instanties zijn deze zaken vereist. Als u een nog niet eerder gebruikt medicijn aangekocht hebt dan moet u hem eerst invoeren in menu [1.10] Medicijnlijst anders staat het betreffende medicijn niet in het zoekscherm. [4.8] Voorraad medicijnen: In dit scherm worden de gebruikte medicijnen weergegeven, en de gebruikte hoeveelheden worden automatisch afgetrokken van de aangekochte hoeveelheid. Alleen als u in gezondheidswizard medicijn gebruik (zie hierboven) de keuze, uit eigen voorraad niet aanvinkt dan wordt de gebruikte hoeveelheid niet afgetrokken van de aangekochte hoeveelheid. (op het scherm staat nu uit eigen voorraad niet aangevinkt, nu zou hij dus de gebruikte hoeveelheid niet afhalen van de aanwezige voorraad) Pagina 15 van 20

16 6. OVERZICHTEN Het programma UNIFORM-Agri Management heeft mogelijkheden tot het uitdraaien van verscheidene overzichten van attentielijst tot melkcontrole. Deze overzichten zijn naar voren te halen in het de betreffende menu s die naar voren zijn te halen via de Menu bar. 6.1 Samenstellen overzichten Als gebruiker van het programma kunt u uw eigen criteria invullen voor de overzichten. Bij de meeste overzichten is er de knop eigenschappen: Met deze knop krijgt u, bijvoorbeeld bij de attentielijst [1.3], het volgende scherm naar voren. In dit scherm kunt u aangeven wanneer een dier op de attentielijst moet komen, en aan welke criteria het dier moet voldoen. Wilt u de gegevens als standaard opslaan dan moet u na wijzigen Inst. Opslaan aanvinken met de linker muistoets. Pagina 16 van 20

17 Instellingen: Met het bovenstaande scherm kunt u door wel of niet aanvinken aangeven of u de betreffende eigenschap wel of niet op de attentielijst wilt hebben. De volgorde van de dieren kunt u ook nog wijzigen in het tabblad Volgorde. 6.2 Overzichten In het programma Uniform-Management kunt u overzichten opvragen en deze naar eigen wens instellen. Als voorbeeld hebben we het menu Melkproductie genomen. Andere overzichten werken op dezelfde manier. De bovenstaande overzichten spreken voor zich maar hebben op enkele punten nog wat uitleg nodig. Pagina 17 van 20

18 Voor de gemiddelden van de veestapel Als u de overzichten op het scherm hebt staan, dan staan alle gegevens op koe niveau. Wilt u van de hele veestapel het gemiddelde weten, dan kunt u op de knop Samenvatting klikken. Grafiek overzicht Bent u meer geïnteresseerd in een grafische weergave van de productie resultaten dan klikt u op de knop Grafiek. Handmatig invoeren (en verwijderen) van een melkcontrole U hebt binnen dit scherm de mogelijkheid tot het handmatig invoeren van de productie gegevens met de knop +. Om een melkcontrole te verwijderen kiest u voor. Eigenschappen van het afdrukvoorbeeld Wilt u alle gegevens van de samenvatting; grafiek en dieroverzicht op papier hebben dan kunt u met de knop eigenschappen, deze opties selecteren Ook kunt u als u wilt de instellingen voor elke melkcontrole als standaard instellen. Dit kunt u doen door de optie Inst. Opslaan aan te vinken. Pagina 18 van 20

19 7. COMMUNICATIE 7.1 Uninet instellingen Via systeeminstellingen en dan Uninet instellen, kunt u de instellingen van Uninet wijzigen of instellen. Via de knop instellingen (zie de bovenste pijl) komt u in het scherm waarin u de instellingen kunt aanpassen of instellen. Hier vult u uw UBN-nummer in hier selecteert u uw verbindingsmethode Pagina 19 van 20

20 7.2 Ophalen gegevens Via de knop kunt u contact maken met Uninet. Er wordt gekeken of er een EDI-NRS bestand voor u staat. U kunt het EDI-NRS bestand verwerken via 7.3 Versturen gegevens U kunt I&R berichten en DHZ-KI berichten versturen via Wanneer u berichten heeft te versturen worden ze verzameld in het scherm versturen meldingen, u kunt dan controleren of de gegevens kloppen en vervolgens op de knop klikken. In het scherm verstuurde meldingen komen de berichten te staan die zijn verstuurd. Met behulp van de in deze handleiding gegeven voorbeelden en uitleg kunt u nu de belangrijkste functies van het programma bedienen. Door veel te oefenen kunt u zich zelf snel wegwijs maken binnen het programma. Succes! Als er nog meer vragen zijn dan kunt u altijd de heldesk bellen voor een extra telefonische uitleg. Tel Ook kunt u ons een berichtje sturen via , we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Adres: Pagina 20 van 20

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Nieuw vanaf seizoen 2012

Nieuw vanaf seizoen 2012 Nieuw vanaf seizoen 2012 Nu ook voor Compustam gebruikers van afdeling 3 en 4 te downloaden via onze website COMPUCLUB Dierenriem 40 Postbus 148 7070 AC Ulft Tel: 0315-630211 Onze websites zijn www.compuclub.nl

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.1 België Distributeur NIEUW!! Compustam installeren vanaf een USB-stick voor laptops en pc

Nadere informatie

Beschrijving Kalveren Registratie en Attendering Software

Beschrijving Kalveren Registratie en Attendering Software Beschrijving Kalveren Registratie en Attendering Software Beschrijving Kalveren Registratie en Attendering Software... 1 Inloggen... 2 Startscherm... 3 Attenties in Startscherm... 4 Kiezen van dier voor

Nadere informatie

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Page 1 of 23 RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Handleiding Page 2 of 23 Beste Gebruiker, Gefeliciteerd! U heeft een goede keuze gemaakt om met de RoadSoft oplossingen te gaan werken. Wij zullen er

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Ant EAB Het meestgebruikte EAB-programma Gebruikers handleiding versie 8.35 1 mei 2015 Ant-EAB - Elektronische aanvoerbrief - Elektronisch dagafschrift - Transactie overzichten Copyright 1999-2015 AntEater

Nadere informatie

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers WINDOWS MAIL 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R 5 0 -

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Aura ComputerReserveren

Aura ComputerReserveren Handleiding Aura ComputerReserveren Voor Windows Versie 11 2013 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108 Website: www.aura.nl 3718 CH Amersfoort

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie