Bedrijfsanalyse aan de hand van een momenthoroscoop voor: Bedrijf X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsanalyse aan de hand van een momenthoroscoop voor: Bedrijf X"

Transcriptie

1 Bedrijfsanalyse aan de hand van een momenthoroscoop voor: Bedrijf X Algemeen De belangrijkste planeten die voor voorspoed en groei zorgen binnen een bedrijf staan heel gunstig geplaatst. Het heeft de afgelopen vier maanden allemaal tegen gezeten, waarbij beloftes niet doorgingen en de groei stagneerde. Het ziet er nu naar uit, dat het bedrijf gaat groeien en op de ingeslagen weg verder gaat, waar het rond 8 augustus stopte. Verder kwam er rond 6 november vorig jaar eveneens een negatieve kentering, evenals 22 december jl. Deze periode van stagnatie lijkt definitief voorbij, alhoewel er nog wel het één en ander dient te gebeuren. Na een jaar, kan het bedrijf terugzien op een zeer vruchtbaar jaar met de overwinning op een terugkerend item. Dit zal zich rond april, mei en juni eerst nog even toespitsen, maar met de belofte, dat het voor eens en voor altijd overwonnen wordt. Personeel Er dienen gesprekken met het personeel gevoerd te worden, want binnen het bedrijf ligt er onvrede over het functioneren van sommige personeelsleden. Alles wat met communicatie en telefonie te maken heeft, ligt er goed bij. Het probleem ligt eerder bij de kwaliteit van de onderwerpen. Zo kan er meer diepgang met betrekking tot mystieke onderwerpen gevraagd worden. Het bedrijf zelf kan ook in een onderzoekende fase verkeren omtrent spiritualiteit. Enkele personeelsleden zullen ontslagen worden vanwege ziekte of matig presteren. Dit probleem zal zich vooral voordoen bij de bellijnen of de xxx. Een conflict tussen Saturnus in schorpioen [xxx] met Mercurius in waterman [Nieuwe Tijdsdenken] zal ervoor zorgen, dat vernieuwingen vanuit een bepaalde hoek tegengehouden dreigen te worden. Het bedrijf zelf en de vaste kern van het bedrijf, cq personeel wenst de vernieuwing wel door te voeren. Dit is typisch het aspect van de voorloper. Men is zijn tijd vooruit en het systeem lijkt er nog niet in mee te willen gaan, omdat men er niet klaar voor is. Al te conservatieve mensen of omstandigheden zullen dan ook plaats moeten maken voor meer moderne maatregelen. Dit kan even tot hevige botsingen, discussies en onvrede zorgen tussen de staf/kern en de medewerkers. Vooral op momenten van eclipsen en retrogradestanden is het niet raadzaam om de discussie te starten of de vernieuwingen in te voeren. Afgeraden wordt om dit in de volgende periode door te voeren:. tijdens Mercurius Retrograde van 8 juni tot 3 juli. tijdens de Zoneclipsen van 29 april van 23 oktober. tijdens de Maaneclipsen van 15 april van 5 oktober tot 26 oktober van 8 oktober

2 In de maanden juli en november kunnen er goede veranderingen doorgevoerd worden. Het bedrijf zal of heeft inmiddels mensen aangetrokken, die zeer goed bij het bedrijf zullen passen. Dit lijkt door de kosmos gestuurd te worden. Deze mensen hebben of zullen een zekere vaste plaats bij het bedrijf verwerven. De Node; dit is het astrologische punt wat over lotsbestemmingen gaat, zal hiervoor zorgen. Deze medewerkers zullen in staat blijken om mee te denken en het bedrijf voor te bereiden op de groei. Dit zal eerst nog vooral inzichtelijk werken of het zullen voorbereidende bezigheden zijn. Rond 20 mei kunnen veel nieuwe plannen gerealiseerd gaan worden met deze groep medewerkers. De samenwerking met hen zal prima en harmonisch verlopen. Dit is tevens de groep medewerkers, die voor de meeste inkomsten zullen gaan zorgen. Teken geen nieuwe contracten rond kritieke perioden zoals boven vermeld. De beste datum is net na een retrograde periode en na de eclipsen. Dezelfde groep medewerkers zal voor een andere uitstraling van het bedrijf gaan zorgen en veel voorspoed brengen. Het zijn vooral easy-going mensen, die in balans met zichzelf zijn en goede communicatieve eigenschappen hebben en goed kunnen samenwerken en/of alleen werken. Tevens hebben zij diplomatieke eigenschappen. Medewerkers, die groei tegen houden zullen uiteindelijk ontslagen worden of zelf weg gaan. Samenwerking Het ziet er naar uit, dat het komende jaar een zeer vruchtbare en voorspoedige samenwerking oplevert met bepaalde mensen. Hierbij kan er sprake zijn van compagnonschap of het delen van dezelfde interesses en belangen, die heel goed als een bepaald samenwerkingsverband met elkaar gedeeld gaat worden. Er kan sprake zijn van een contract of een mondelinge/ schriftelijke overeenkomst, die de rotte appel binnen het bedrijf gaat aanpakken. De rotte appel kan ook een onderdeel/dienst zijn wat helemaal is vastgelopen. De samenwerking op dit vlak gaat deze maand al zeer succesvol van start. Het zal gaan om een spirituele samenwerking, die het gif of de angel uit het bedrijf weet te halen. Gewaakt moet worden voor manipulatie of overheersing binnen het segment televisie en vermaak. Hier zullen nog harde noten voor gekraakt moeten worden. Dit probleem speelt sinds vier jaar. Planeetstanden zullen ervoor zorgen, dat deze knelpunten definitief opgelost worden, maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Het bedrijf heeft hier veel hinder van en het kan voor veel boosheid zorgen. De compagnon/compagnons die aangetrokken worden, zullen ook op dit vlak goed werk verrichten. De volgende dagen zijn zeer beslissend omtrent dit issue, wat voor veel vertraging en irritatie gezorgd heeft:. rond 20 april. rond 20 mei. rond 26 juni Heel veel misstanden zullen op deze data uitgezuiverd worden, hetgeen eerst voor commotie kan zorgen. Rond maart/ april is de tegenwerking/ malaise definitief achter de rug en kan het bedrijf groeien heen gaan.

3 Tussentijds zullen er al zeer voorspoedige maanden plaats hebben, zoals de november en de decembermaand. Het goede nieuws is, dat wanneer de knopen eenmaal zijn ontward en de malaise aangepakt is, dat dit patroon zich voorlopig niet meer zal aandienen. Hierbij moet goed gekeken worden naar signalen en vanuit het management voor herhaling gewaakt dienen te worden. Het bedrijf kan een controller in dienst nemen of zelf vanuit een nieuwe filosofie een nieuw managementbeleid invoeren ter voorkoming van herhalende patronen. Denk hierbij aan feiten, die de groei steeds weer belemmeren. Er kan een bepaalde harde kern binnen het bedrijf zijn, die het bedrijf zakelijk gezien manipuleert. Hierbij kan starheid en een niet coöperatieve houding de boel ophouden. Ook kan er sprake zijn van conservatief gedrag of in het algemeen gebrek aan flexibiliteit. Er zal vanuit een frisse, nieuwe hoek iets ontstaan, hetgeen klein begint en groot gaat worden. Denk hierbij aan een alternatieve presentatie/onderwerp wat heel goed geschikt is voor beurzen en televisie. Het gaat om nieuwe spiritualiteit en zaken die verder raakvlakken hebben zijn geld en business. Dus horoscopen voor het bedrijfsleven en/of spiritueel advies hebben veel kans van slagen. Ook beurzen met dit onderwerp kunnen lucratief zijn. Mars en de Node samen in het huis van communicatie en gunstig geaspecteerd beloven een groei en vruchtbaarheid met betrekking tot telecommunicatie, internet, websites, beurzen, lezingen, advies en informatie. Een business website zal zeer zeker hele goede kans van slagen hebben. Mensen willen spiritueel geïnformeerd en geadviseerd worden. Ook het bedrijfsleven durft zich veel meer te gaan verlaten op spirituele coaching vanuit een New Age denken. De directie De directie kan momenteel veel hinder ondervinden van zaken die voor stagnatie zorgen. Verder kunnen zaken, die met uitval van personeel te maken hebben ook flink de boel ophouden. Zoals boven vermeld zullen eerdergenoemde zwakke schakels, maar ook afdelingen, ondernemingen, die al te star zijn roet in het eten gooien. Voornamelijk kwesties die met bedrijfsvoering en het personeel te maken hebben kunnen de directie tot wanhoop drijven. Gesprekken zullen soms zelfs zeer moeizaam en zelfs vidig verlopen. Vanaf ruari/maart treedt hier een stagnatie op, die pas weer vanaf 21 juli verholpen zal zijn. Een juiste houding kan zijn; om hier met de nodige flexibiliteit mee om te gaan en alles vanuit een groter perspectief te benaderen. Ook de bedijfsvoering en omgang met het personeel vraagt momenteel een spirituele aanpak. Het bedrijf wordt zodoende uitgetest op zijn eigen spirituele niveau. Wanneer de levens-/cq bedrijfshouding er een is van universele liefde, vertrouwen, bescheidenheid en broederliefde; dan zal het bedrijf en de daarbij behorende directie enorm groeien en de hulp krijgen van de kosmos. In deze tijd van recessie heeft alleen een New Age benadering kans van slagen binnen dit bedrijf. Van de directie vraagt het veel denkwerk, een spirituele benadering en de nodige nerveuze spanningen om het bedrijf te runnen en de medewerkers aan te sturen. Hier ligt ook een uitdaging op persoonlijk vlak en hier kan veel kracht en geluk aan ontleend worden. Makkelijk is het soms niet, maar het zal ook veel voldoening geven en spirituele groei beloven. Gewaakt moet worden voor jaloezie van buitenaf. Een spirituele houding betekent niet, dat de eigen grenzen en belangen niet verdedigd mogen worden. Soms zal actie en daadkracht meer uithalen dan oeverloze gesprekken. Dit jaar wordt er van de directie gevraagd om op te treden, zonder het persoonlijk op te vatten met niet al te veel tamtam of drama.

4 Het bedrijf Bepaalde planeetstanden houden een belofte in, waarbij groei bijna verzekerd lijkt. Dit is al in de maand maart merkbaar, maar zal ook op de volgende data optreden:. rond 20 april. rond 20 mei. rond 26 juni Omdat planeten in het carrière huis zeer sterk staan of in eigen teken gepositioneerd zijn, betekent dit, dat er met veel gevoel en passie gewerkt gaat worden. Zodra groei en uitbreiding zichtbaar is, zal er een nieuwe werkethos plaats hebben, waardoor er bijna met een kinderlijk genoegen gewerkt gaat worden. Zaken, die niet vanuit passie en interesse gebeuren hebben minder kans van slagen. Het bedrijf kenmerkt zich als een bedrijf met een lach en een traan. Hierdoor kan film, televisie, toneel, beurzen etc. heel passend zijn bij het bedrijf. Het bedrijf heeft veel gevoel voor sfeer en decorum. Met zijn gepassioneerde uitstraling zal het bedrijf menigeen in zijn sfeer mee weten te slepen. Het heeft haast een hypnotiserende werking. Jupiter in het 10 e huis belooft een zekere bekendheid. Mensen zullen erover praten en het zal tot de verbeelding spreken. Er zullen hoofdzakelijk twee voorname bezigheden vanuit het bedrijf gevoerd gaan worden; beiden met een groeibelofte, maar één onderdeel kan zelfs erg groot gaan worden. Vooral zaken, die met eerlijke bedrijfsvoering te maken hebben slaan hierop. Denk hierbij aan business, de politiek, het rechtssysteem, de burgerij die zuiverheid en eerlijkheid verlangt. Het mag enigszins verborgen en zweverig, maar het behoeft een vertrouwde basis. Hierdoor kan er een hype opgewekt worden, die aanslaat. Het hele gebeuren heeft zeker ook amusementswaarde. Verder is nieuwe technologie en internet heel belangrijk voor het bedrijf en zal men voornamelijk via internet of bellijnen geïnformeerd worden. Het bedrijf kan mooi inspelen op pieken en dalen die voor emotionaliteit zorgen. Voorbeelden zijn: de liefde het weer geld maaninvloeden sentiment massagedachten nieuwe tijdskinderen soaps Alles wat de gemoederen op dat moment bezig houdt, kan opgenomen worden binnen het bedrijf. Actualiteit, maar ook sentiment. Het bedrijf moet zich nog wel eerst losmaken van pijnlijke teleurstellingen en/of samenwerkingen vanuit het verleden. Acceptatie en vergeving kunnen hierbij helpen. Het gaat er niet om waarom iets het bedrijf is overkomen, maar dat het het bedrijf is overkomen. Punt. Vanuit deze gedachte moet het bedrijf waken voor herhaling van patronen en dan komt het bedrijf in alle kracht en glorie terug. Het zal zelfs sterker en fortuinlijker zijn dan voorheen.

5 Verder is het heel belangrijk, dat het bedrijf zijn grenzen bewaakt en vanuit een gezonde assertiviteit en eigenbelang zichzelf op de eerste plaats zet. Financiën De financiën zitten vooralsnog wat vast, maar de resultaten van de groei zijn wel al zichtbaar. Vanaf 20 mei is er wel al meer invloed merkbaar. Omdat twee planeten in een zeer nauwe conjunctie in het huis van financiën aanwezig zijn, zal het allemaal meer dan goed komen. Ook omdat de lotsbestemming erbij betrokken is. Het zal wel een overwinning zijn, want de alignment staat onder zowel goede aspecten als onder slechte aspecten. Uiteindelijk pakt het ten gunste uit, maar hier is nog wel enig geduld en doorzettingsvermogen voor nodig. Het bedrijf en het wereldgebeuren Doordat het een zeer onzekere tijd is, waarbij bepaalde landen min of meer financieel gezien bankroet zijn en er veel onlusten spelen, zal dit ook het bedrijf parten spelen. De algehele tendens geeft aan, dat wij een zeer onrustige zomer tegemoet gaan, die makkelijk kan escaleren. Hierbij is een korte of een economische oorlog niet denkbeeldig. Het geldsysteem zal hier ook hinder van ondervinden. Denk hierbij aan beurscraches, het instorten van de obligatiemarkt of zelfs het invoeren van een nieuwe munteenheid. Aanvankelijk zijn er vooral dreigingen, maar wanneer Mars eindelijk in schorpioen loopt, kan het tot een treffen komen. Dit zal zeer kort en hevig zijn en al in het najaar is er een wederopbouw. Na het laatste exacte aspect tussen Uranus en Pluto, hetgeen een generatieaspect is en geschiedenis zal schrijven, zal de wereld rond maart/ april wederom opkrabbelen en zullen wij uit de recessie tevoorschijn komen. Dit bovenstaande hoeft een bloeiend opkomend bedrijf totaal niet in de weg te staan, want de groei zal desondanks doorgaan.

6 Prognose door het jaar heen Van 1 Maart tot 1 Maart 1 Mrt tot 1 Mrt Jupiter: Het bedrijf zal zijn sociale contacten enorm gaan uitbreiden. Hier horen belangrijke personen onder, die later hun invloed in positieve zin kunnen doen gelden. Het netwerk kan aangewend worden om later voordeel uit te halen. Het is ook heel goed mogelijk om met groepen te gaan werken of voor en met groepsverbanden. 14 Sept tot 1 Mar Jupiter: Het bedrijf heeft behoefte om achter de schermen onderzoek te doen, zich te beraden en een nieuw plan van aanpak te maken, ten einde hernieuwde energie te krijgen om deze later actief te gaan gebruiken. 1 Mrt tot 17 Jan Saturnus:Gesprekken en onderhandelingen hebben een meer serieus karakter. Het kan om een hele serieuze deal gaan, waarbij men zich bewust is van taalgebruik. Het bedrijf profiteert van nieuwe bezigheden en vaardigheden gedurende deze periode.

7 17 Jan tot 1 Mrt Satrunus: Nu is het moment aangebroken om een stabiele basis aan te brengen. Dit kan letterlijk een verbouwing/renovatie van het pand betreffen, maar het kan ook een secure en intense samenwerking betreffen met personeel en compagnons/medewerkers. Later zal het bedrijf hier veel voordeel uit putten. 1 Mrt tot 1 Mrt Uranus: Het bedrijf kan onverwachte mee- of tegenvallers verwachten, speciaal op het gebied van de financiën. Spiritualiteit staat centraal. 1 Mrt tot 1 Mrt Neptunus: Het kan nodig zijn om sommige medewerkers los te laten. Dit kan veel emoties oproepen. Accepteer en vat het niet persoonlijk op. 1 Mrt tot 1 Mrt Pluto: Het bedrijf zit in een zeer creatieve vibe en voelt nog sterker dan anders om zich creatief te uiten. Spel, vermaak en televisie lenen zich hier uitstekend voor. Dit kan naamsbekendheid opleveren. 1 Mrt tot 1 Mrt Chiron: Samenwerkingsverbanden uit het verleden kunnen nog steeds hun sporen hebben achtergelaten en resulteren in pijnlijke herinneringen. Met de steun en hulp van anderen komt het bedrijf hier overheen.

8 Transits Van 1 Maart tot 1 Maart 26 Jan tot 7 Apr Saturnus: Het bedrijf ondergaat grote veranderingen. Het kan plotseling gebeuren, maar ook langzaam ontstaan. Het kan een piekmoment betreffen en in zekere zin kunnen gebeurtenissen uit het verleden nu zijn invloed laten gelden of juist een beloning opleveren. Des te verantwoordelijker men omgaat met waarden en normen, des te minder karma het bedrijf opbouwt en hoe hoger de winst zal uitpakken. Men oogst wat men zaait is het devies. Het trefwoord hierbij is verantwoordelijkheid. In alle opzichten is het een verrijkende periode. 29 Jan tot 6 Jul Pluto: De kracht en macht van bekendheid. Hoe gaat men er mee om. Vooral beurzen en televisie staan op het programma. 1 Feb tot 15 Mar Uranus: Het bedrijf wil niet aan banden gelegd worden met betrekking tot creatieve uitingen. Vrijheid is een hoog goed en het bedrijf zal er alles aan doen om zijn verlangen naar originaliteit te behouden. Nieuwe mensen, nieuwe gebeurtenissen, nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Men weet nog niet wat het zal opleveren en mist ervaring of expertise op dit gebied, maar het ziet er veelbelovend uit.

9 1 Feb tot 8 Apr Jupiter: Men kan zich geïrriteerd of gefrustreerd voelen bij tegenwerking. Het bedrijf wil uitbreken en buiten de box handelen en denken. Een bepaalde vorm van rebellie kan de kop opsteken ook vanwege restricties vanuit het verleden. Iets of iemand kan het bedrijf in de weg staan. Loop niet al te hard van stapel, omdat overenthousiasme tot onrealistische daden kunnen leiden. Het beste maakt men er het beste van, met gebruik van nieuwe en veelbelovende zaken, zonder al te hard op veelbelovende en opwindende zaken in te gaan. 9 Feb tot 31 Mrt Jupiter: Het bedrijf staat aan de vooravond van een nieuwe cyclus in het bedrijfsleven. Er ligt een 12 jarige cyclus achter je en het bedrijf gaat een nieuwe 12 jarige cyclus in. Het is tijd voor vernieuwing. Men bereikt een nieuw niveau van bewustzijn. Het maakt een einde aan misplaatst vertrouwen. Men komt weer hoger op de spirituele ladder. Hiervoor kan het bedrijf op een natuurlijke manier nieuwe leraren aantrekken. Aansluitingen met nieuwe groepen of met nieuwe activiteiten starten zal meehelpen om deze nieuwe cyclus succesvol te maken. Meestal pakt het in zijn voordeel uit. 11 Feb tot 7 Apr Neptunus: Het loslaten van oude ingesleten ideeën of vastgeroeste patronen of pijnlijke herinneringen is noodzakelijk om weer verder te gaan op de nieuwe ingeslagen weg. 17 Feb tot 27 Mrt Uranus: Het bedrijf ondergaat een spirituele vernieuwing. Inzichten zullen helderheid geven hoe het te volgen pad zal gaan. De intuïtie is sterk en gebeurtenissen lijken synchroon te lopen.

10 21 Feb tot 25 Mrt Chiron: Men kijkt naar wat het bedrijf heeft bereikt. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van spijt of zelfs verdriet. Het geeft nieuwe inzichten en een nieuwe spirituele benadering. 22 Mrt tot 27 Apr Mercurius: Orde, structuur en netheid schreeuwen om aandacht. Dit vraagt organisatie en concentratie, maar het bedrijf zal er veel voordeel uit halen. Omstandigheden kunnen met zich meebrengen, dat zaken geolied moeten lopen en het bedrijf kan zich niet veroorloven om nu achterstanden van administratieve kant te hebben. Iedere vorm van achterstalligheid wordt nu afgestraft. Dit kan aanvankelijk wat voor uitdagingen zorgen, maar gaandeweg ontdekt men de voordelen ervan. Communicatie met anderen kan in deze periode moeizaam verlopen. Ook kan er sprake zijn van vertragingen. Stel je geduldig maar volhardend op. Houd vooral het doel voor ogen. Naderhand kan men euforisch terugkijken op wat er is bereikt in deze periode. 29 Mrt tot 4 Mei Uranus: Er breekt een uitdagende tijd aan en het bedrijf kan zich kwetsbaar voelen. Angst kan nu in de weg staan om nieuwe zaken te ondernemen. Nieuwe vaardigheden geven zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. 9 Apr tot 25 Apr Jupiter: Het kan moeizaam gaan om doelen te stellen en te halen. Opzet kan in het spel zijn om een spaak tussen de wielen te steken. Het bedrijf staat voor grootse veranderingen en slaat een nieuwe weg in. Hierbij is geduld en timing belangrijk. Macht en onmacht zijn sleutelwoorden. Waar ligt de focus.

11 14 Apr tot 29 Apr Jupiter: Kansen en een leerzame periode. Pijnlijke herinneringen kunnen nu naar de achtergrond geschoven worden. Het bedrijf kan over onverwachte talenten beschikken, waarvan het niet wist dat het het bezat. Een reis, een studie, zelfs een helende gebeurtenis staan op het programma. 10 Mei tot 7 Jun Saturnus: Het motto is hard werken en weten dat men de doelen kan halen. Promotie en erkenning omdat het bedrijf er bovenuit steekt en opvalt vanwege zijn resultaten. Activiteiten uit het verleden, die niets opleverden, kunnen nu ineens vruchtbaar blijken en gled genereren. Het is een gunstige periode voor progressie. 19 Mei tot 30 Mei Jupiter: Het is tijd voor optimisme en zelfvertrouwen. Doelen liggen binnen handbereik en door eigen inspanningen behaalt het bedrijf zijn targets. Men biedt verder steun, hulp en bewondering. Iedereen binnen het bedrijf profiteert hiervan mee. Het is een zeer voorspoedige periode, die geld in het laatje opbrengt. Het bedrijf kan zijn slag slaan. Creativiteit werpt zijn vruchten af. Het bedrijf staat midden in de belangstelling en oefent een charismatische aantrekkingskracht uit op zijn omgeving. Een tip is wel om er op uit te trekken. Onbekend maakt onbemind. 10 Jun tot 20 Jun Jupiter: Er kan een balans gevonden worden tussen inspanning en ontspanning, plezier en werk. Ook een combinatie is mogelijk. Er dienen zich mooie nieuwe kansen aan. Het bedrijf lijkt gezond en neemt de juiste beslissingen. Zaken lopen gesmeerd. Blijf alert op nieuwe kansen, want dit kan heel goed uitpakken in de toekomst en het bedrijf kan hier lang van profiteren.

12 28 Jun tot 7 Jul Mars: Het bedrijf zit in een enorme boost en er is veel actie en energie. Sport, spel en vermaak kunnen in de picture staan. Het kan ook een nieuw project betreffen. Mocht iets on hold staan dan komt er nu groen licht. Het is een zeer succescolle periode. Er wordt veel energie in een bepaald project gestoken. De inspanningen houden een belofte in en het bedrijf is verzekerd van resultaat. Blijf zaken in perspectief zien en wordt niet ongedurig of ongeduldig. Onvoorzichtigheid kan nadelige gevolgen hebben. Met de juiste aanpak, terughoudendheid en bescheidenheid, komt er meer uit dan door snel of ondoordacht handelen. Er bestaat een gevaar voor overschatting en dat zou zonde zijn van dit prachtige aspect. Blijf diplomatiek en bescheiden. 10 Jul tot 1 Dec Pluto: Onverwachte gebeurtenissen kunnen deze periode kenmerken. Dit kan voor oplevingen zorgen, maar kunnen ook een onrustig gevoel met zich meebrengen. Gebeurtenissen waar men geen grip op heeft vinden plaats. Dit kunnen externe factoren zijn, invloeden van buitenaf of door anderen. Men probeert nieuwe zaken uit en het is een uitdagende en spannende periode. Probeer binnen deze hectiek om nieuwe en gezonde routines te vinden. 15 Jul tot 24 Jul Node: De omgang en interactie met anderen kan stressvol verlopen. Het bedrijf wil heel graag met nieuwe contacten in zee gaan, maar men heeft moeite met de oude contacten, die problematisch gaan. Dit geeft als resultaat dat het bedrijf al te betrokken is of zich verantwoordelijk voelt. Dit geeft spanningen in de netwerken van het bedrijf. Sommige contacten leveren niets op. Directie voelt de behoefte om privé contacten meer te scheiden van zakelijke contacten. Mocht het bedrijf niet kunnen breken met oude contacten, dan wordt er naar een nieuwe benadering gezocht.

13 15 Jul tot 24 Jul Node: Omgang met groepen of sociale contacten leveren spanningen op. 26 Jul tot 4 Aug Venus: Het bedrijf probeert contacten of deals binnen te halen. Men weet niet hoe serieus de ander er in staat en men lijkt er geen grip op te krijgen. Overhaast niets en geef de ander alle tijd om over stag te gaan. De verwachtingen zien er veelbelovend uit. 9 Aug tot 4 Nov Pluto: In deze periode is het wat moeilijker om gestelde doelen te halen. Dit kan door een gebrek aan overredingskracht, middelen of omstandigheden zijn, maar ook buitenstaanders kunnen in de weg staan. Het is een zeer ongunstige tijd om nu een rechtzaak te beginnen. 31 Aug tot 26 Sep Zon: Een periode van hard werken en aanpakken breekt aan. Het bedrijf is tot veel in staat nu en men ruikt zijn kans. Stagnaties lijken weg te vallen en waar eerder geen eer te behalen viel, ontvangt men nu de beloning. Het is een gunstige periode om op te klimmen. 31 Aug tot 10 Sep Jupiter: Een onverwachte en opwindende nieuwe kans dient zich aan. Het bedrijf pakt het met beide handen aan en het biedt een welkome afleiding van de dagelijkse sleur. Instinctief en intuïtief ruikt men zijn kans. Het is een spirituelefase, die verstandelijk niet verklaard kan worden.

14 22 Sep tot 23 Jan Chiron: Men kijkt naar wat het bedrijf heeft bereikt. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van spijt of zelfs verdriet. Het geeft nieuwe inzichten en een nieuwe spirituele benadering. 5 Oct tot 24 Oct Mercurius: Orde, structuur en netheid schreeuwen om aandacht. Dit vraagt organisatie en concentratie, maar het bedrijf zal er veel voordeel uit halen. Omstandigheden kunnen met zich meebrengen, dat zaken geolied moeten lopen en het bedrijf kan zich niet veroorloven om nu achterstanden van administratieve kant te hebben. Iedere vorm van achterstalligheid wordt nu afgestraft. Dit kan aanvankelijk wat voor uitdagingen zorgen, maar gaandeweg ontdekt men de voordelen ervan. Communicatie met anderen kan in deze periode moeizaam verlopen. Ook kan er sprake zijn van vertragingen. Stel je geduldig maar volhardend op. Houd vooral het doel voor ogen. Naderhand kan men euforisch terugkijken op wat er is bereikt in deze periode. 14 Oct tot 24 Feb Uranus: Er breekt een uitdagende tijd aan en het bedrijf kan zich kwetsbaar voelen. Angst kan nu in de weg staan om nieuwe zaken te ondernemen. Nieuwe vaardigheden geven zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. 17 Oct tot 4 Nov Saturnus: Het bedrijf ondergaat grote veranderingen. Het kan plotseling gebeuren, maar ook langzaam ontstaan. Het kan een peikmoment betreffen en in zekere zin kunnen gebeurtenissen uit het verleden nu zijn invloed laten gelden of juist een beloning opleveren. Des te verantwoordelijker men omgaat met waarden en normen, des te minder karma het bedrijf opbouwt en hoe hoger de winst zal uitpakken. Men oogst wat men zaait is het devies.

15 Het trefwoord hierbij is verantwoordelijkheid. In alle opzichten is het een verrijkende periode. 6 Nov tot 9 Jan Jupiter: Men kan zich geïrrtieerd of gefrustreerd voelen bij tegenwerking. Het bedrijf wil uitbreken en buiten de box handelen en denken. Een bepaalde vorm van rebellie kan de kop opsteken ook vanwege restricties vanuit het verleden. Iets of iemand kan het bedrijf in de weg staan. Loop niet al te hard van stapel, omdat overenthousiasme tot onrealistische daden kunnen leiden. Het beste maakt men er het beste van, met gebruik van nieuwe en veelbelovende zaken, zonder al te hard op veelbelovende en opwindende zaken in te gaan. 24 Nov tot 23 Dec Jupiter: Er kan een balans gevonden worden tussen inspanning en ontspanning, plezier en werk. Ook een combinatie is mogelijk. Er dienen zich mooie nieuwe kansen aan. Het bedrijf lijkt gezond en neemt de juiste beslissingen. Zaken lopen gesmeerd. Blijf alert op nieuwe kansen, want dit kan heel goed uitpakken in de toekomst en het bedrijf kan hier lang van profiteren. 4 Dec tot 1 Feb Pluto: De kracht en macht van bekendheid. Hoe gaat men er mee om. Vooral beurzen en televisie staan op het programma. 6 Jan tot 30 Jan Saturnus: Een goede tijd breekt aan voor familiezaken, huiselijke aangelegenheden en alle vormen vaan uitbreidingen en groei. Onroerend goed, of dit voor privégebruik is of voor zakelijk gebruik kan nu goed aangekocht of verkocht worden. Zowel het bedrijf als de directie gaat door een voorspoedige periode, waar een stevige basis gelegd kan worden voor de toekomst. Hard werken werpt eindelijk zijn vruchten af.

16 21 Feb tot 4 Apr ) Neptunus: Inspanningen eisen hun tol en de behoefte aan rust en regelmaat staat hoog op het verlanglijstje. Het is nu geen gunstige periode om riskante ondernemingen te doen. Het is een tijd van plannen maken, verbeterpunten te zoeken en om wat achter de schermen te werken. Ook achterstallige klussen kunnen nu aangepakt worden. Na deze rustperiode breekt er weer een welverdiende voorspoedige fase aan. annette kok

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld. Een aantal bladzijden uit een horoscooprapport. Alle tekst en beeld is 1Horoscoop.nl. Horoscoop Rapport (Carrière) voor A. L.

Dit is een voorbeeld. Een aantal bladzijden uit een horoscooprapport. Alle tekst en beeld is 1Horoscoop.nl. Horoscoop Rapport (Carrière) voor A. L. Dit is een voorbeeld. Een aantal bladzijden uit een horoscooprapport. Alle tekst en beeld is 1Horoscoop.nl Horoscoop Rapport (Carrière) voor A. L. Geboren 15/11/1962 om 11:00 uur te Emmen 1Horoscoop.nl

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Opstartboek Zelfvertrouwen

Opstartboek Zelfvertrouwen Opstartboek Zelfvertrouwen Rob Vellekoop Opstartboek Zelfvertrouwen - Versie dec09 - Blad 1 van 32 OPSTARTBOEK ZELFVERTROUWEN 1. Introductie 1.1 Zelfvertrouwen 1.2 Zelfrespect 1.3 Eigenwaarde som van zelfrespect

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Inhoudsopgave 1.Visie en uitgangspunten 1 2.Het VVE Regenboogprogramma.. 4 3. Houding en handelen van de leerkracht.. 18 4. Algemene punten.21 1) Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Richtlijn Spirituele zorg

Richtlijn Spirituele zorg Richtlijn Spirituele zorg Colofon De richtlijn spirituele zorg werd in 2008 geschreven door de Agora werkgroep Richtlijn spirituele zorg : C.J.W. Leget,medisch ethicus, UMC St Radboud, Nijmegen T. Staps,

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie