vba Artikel 3 Regelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vba Artikel 3 Regelgeving"

Transcriptie

1 vba J A A R V E R S L A G BEROEPSVERENIGING VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS Artikel 6 Advies Het advies of de opinie van het VBA-lid inzake een belegging, dient onafhankelijk, evenwichtig en deugdelijk gemotiveerd te zijn. Het VBA-lid vermeldt de feiten die van materieel belang zijn en in tegenspraak zijn met het advies of de opinie. Het VBA-lid doet datgene wat redelijkerwijs van hem verlangd mag worden om te voorkomen dat er over zijn advies of opinie een verkeerde indruk kan ontstaan. Artikel 7 Research Het VBA-lid dat een researchrapport schrijft noemt daarin de factoren die redelijkerwijs van materieel belang geacht kunnen worden voor het vormen van een oordeel. In het door het VBA-lid geschreven researchrapport wordt onderscheid gemaakt tussen feiten en meningen. Het VBA-lid neemt geen research van derden over zonder bronvermelding. Artikel 3 Regelgeving Het VBA-lid houdt zich op de hoogte van de wetten en regels, die door daartoe bevoegde instanties en door zijn werkgever zijn gesteld en die op de beroepsgroep van toepassing zijn en houdt zich daaraan. Artikel 4 Informatie werkgever Het VBA-lid stelt zijn werkgever er van op de hoogte dat hij verplicht is zich te houden aan de Gedragscode van de VBA en dat, wanneer hij handelt in strijd met de Gedragscode, tegen hem op grond van artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen. Het VBA-lid overhandigt een exemplaar van de Gedragscode aan zijn werkgever.= VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 NEGENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR

2 Jaarverslag 2009/2010 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals

3 Inhoudsopgave Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni Verslag van het Bestuur... 9 Verslag van de Penningmeester Jaarrekening & Begroting VBA Verslag van de Kascommissie over het verenigingsjaar Verslag van de Ballotagecommissie Verslag van de Programmacommissie over het verslagjaar Overzicht van het programmaseizoen Verslag van de Accountingcommissie Verslag van de Commissie Asset & Liability Management Verslag van de Commissie Risk Management Verslag van de Commissie Duurzaam Beleggen Verslag van de Commissie Alternatieve Beleggingen Verslag van de Commissie Tactische Asset Allocatie Verslag van de Commissie Vastgoed Verslag van de Commissie Private Banking Verslag van de Commissie Investment Performance Measurement Verslag van de Dutch Commission on Bonds (DCB) Verslag van het Seniorenconvent Verslag van de redactie van het VBA Journaal Verslag van het Platform Financiële Regelgeving Verslag van de Commissie Technische Analyse Opleidingsinstituut van Beleggingsdeskundigen Morreau Instituut Mutaties ledenbestand VBA ( ) Lidmaatschap beëindigd Overzicht Ereleden van de VBA VBA Gedragscode

4 Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2010 Bestuur Functie Benoemd Drs. Hans de Ruiter voorzitter okt 2008 Drs. Frans Mahieu RBA secretaris nov 2007 Mr.Drs. Jos Keijzers RBA penningmeester nov 2007 Anne Gram CFA okt 2008 Drs. Marianne Oomkes RA okt 2008 Drs. Ad van den Ouweland RBA nov 2007 Drs. Kees de Vaan RBA dec 2002 Ballotagecommissie Drs. Els Nieuwenhuizen RBA Drs. Rob van Boeijen RBA Drs. Albert Maingay RBA Tuchtcommissie Mr. Harry Panjer Drs. Aad Enthoven Prof.Dr. Frans Sluijter Commissie van Beroep Mr. Peter Wortel Drs. Hugo Haarbosch Dr. René Willemsen RBA Programmacommissie Drs. Okko Rabeling RBA Drs. Han van Lamoen RBA Carla Buijink-Alderliesten RBA Drs. Muriël Freriksen RBA Michel van Mazijk RBA Mr. Lex van der Sommen Daan van der Tuin Drs. Michel Wetser RBA Drs. Wynand van der Zandt RBA Accountingcommissie Drs. John van Scheijndel Bart van Beurden Drs. Hugo Haarbosch Drs. Wijnand Heineken RBA Henk Vierhout RBA Drs. Jan Vis MBA, CMC, RV voorzitter voorzitter voorzitter voorzitter secretaris voorzitter VBA vertegenwoordiging in de Raad voor de Jaarverslaggeving Drs. Wijnand Heineken RBA VBA vertegenwoordiging in de Stichting voor de Jaarverslaggeving Drs. Hugo Haarbosch 3

5 Commissie Asset & Liability Management Drs. Niels Kortleve Drs. Helmut Cardon Drs. Eelco van Dijk RBA Guus Boender Prof.Dr. Willem Boeschoten Drs. André Broersma Dr. Henk Hoek Niels Horst Drs. Mark van Maaren RBA Drs. Eric Mathijssen Drs. Thomas Pistorius RBA Ir. Jeroen Rijk Drs. Jenze Sibma CFA Drs. Frank Smeltink RBA Drs. Jeroen Veenstra Drs. Hen Veerman AAG RBA Dr. Peter Vlaar Commissie Risk Management Drs. Berry Debrauwer Drs. John Oost AAG RBA Drs. Joeri van Alphen RBA MBA Drs. Xavier de Baar RBA Drs. Alexander Beijer RA RBA Drs. Paul de Beus Drs. Eelco van Dijk RBA Drs. Frans Dooren Drs. Marc Friedel Dr. Tjemme van der Meer Drs. Herialt Mens CFA Dr. Bob Out Mr.Drs. Rob Schreur Drs. Tom Veerman AAG RBA Drs. Hen Veerman AAG RBA Drs. Tom van Zalen FRM Drs. Machiel Zwanenburg Commissie Duurzaam Beleggen Drs. Marcel de Berg RBA Drs. Masja Zandbergen RBA Drs. Robert Klijn RBA Mr. Annette van der Krogt Drs. Herialt Mens Drs. David Richert RBA Drs. Dennis Siemelink RBA voorzitter 1e secretaris 2e secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris 4

6 Commissie Alternatieve Beleggingen Drs. Lodewijk van Pol RBA Drs. Barend Bloemarts Drs. Remco Haaxman CFA Drs. Paul van Hastenberg RBA Drs. Jesse de Klerk CFA Arianne Leuftink Drs. Danny van Wijk RBA Commissie Tactische Asset Allocatie Drs. Ivan Moen RBA Drs. Marcel van Ostaden RBA Drs. Marcel de Berg RBA Drs. Stijn de Bont CFA Drs. Patrick Bronger RBA Remko Foss Ir. Jeroen Gondrie Drs. Haitse Hoos RBA Drs. Lodewijk van der Kroft RBA Drs. Coen van de Laar RBA Drs. Loranne van Lieshout RBA Drs. Suzan Peeters Drs. Astrid Smit RBA Eelco Ubbels RBA Commissie Vastgoed Drs. Harm-Zwier Medendorp RBA Mr. Michiel Dubois Peter de Haas MRE FRICS Drs. Gert Jan Kapiteyn RBA Drs. Ernst-Jan de Leeuw RBA Drs. Raymond Satumalaij RBA Drs. Maarten van der Spek RBA Rodney Zimmerman Commissie Private Banking Mr. Albert Hartink Drs. Folker Fischer RBA Drs. Fried van t Hof RBA Mr. Pieter Moll RBA Pieter Wind Commissie Technische Analyse Juus de Kempenaer Drs. Rob Brand CMT FRM Royce Tostrams voorzitter voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter voorzitter 5

7 Commissie Investment Performance Measurement Mark van Eijk voorzitter + RIPS-EMEA + GIPS Council lid Murat Bozdemir Msc Dr.ir. Hans Braker CFA Erwin Jager CFA Remco Stam Drs. Jan Visée Theresa Walsh Michel Zoodsma Dutch Commission on Bonds (DCB) Bestuursleden Drs. Kiemthin Tjong Tjin Joe RBA Drs. Jan Matthijssen RBA Drs. Bruus-Jan Willemsen RBA Deelnemers Jurgen Aarts Drs. Wolfried Bolt Sybo Bruinsma RA Drs. Rogier Crijns Drs. Ellen Engelhart RBA Drs. Henk van Gorkum Drs. Rolf-Pieter ter Horst RBA Dr. P. Houweling Drs. Marco Kemper Drs. Bas van Rhijn Drs. Irene Ruis-Sijstermans RBA Arnold Salm Drs. Timon Smid Drs. Rolf Vesters RBA voorzitter vice-voorzitter secretaris Drs. Arno Blezer RBA André Broijl MSc CFA Carla Buijink-Alderliesten RBA Drs. Eric Emmer RBA Ir. Jeroen Gondrie FRM Drs. Pieter de Graaf Drs. Leo Houtekamer RBA Drs. Erik Keller RBA Ing. Gerard Langerhorst Drs. Marc Rovers RBA Drs. Michel Salden RBA Drs. Hans Schlukebir RBA Drs. Victor Verberk RBA Erelid Drs. Koos t Hart Peter van der Linde Auditor Peter Nijsse European Bond Commission (EBC) Bestuursleden Drs. Rolf-Pieter ter Horst RBA Deelnemers Drs. Kiemthin Tjong Tjin Joe RBA Drs. Bruus-Jan Willemsen RBA vice-voorzitter Drs. Jan Matthijssen RBA 6

8 Kascommissie Drs. Rob van Boeijen RBA Drs. Peter Meulepas RBA Henk Vierhout RBA Seniorenconvent Drs. Jacques van den Berg RBA Carlo Bogerd EFFAS Board in Frankfurt Drs. Kees de Vaan RBA VBA vertegenwoordiging in DSI Mr.Drs. Jos Keijzers RBA VBA Journaal Prof.Dr. Jaap Koelewijn Dr.ir. Gerben de Zwart CFA Drs. Huub van Capelleveen Drs. Eduard van Gelderen CFA Arianne Leuftink Drs. Jan Bertus Molenkamp RBA Drs. Gerard Roelofs MBA RBA FRM Dr. Alfred Slager RBA Curatorium Permanente Educatie Drs. Jan Overmeer Prof.Dr. Michael Damm Dr. Cees Dert Prof.Dr. Jean Frijns Fons Lute RBA Drs. Frans Mahieu RBA Drs. Hans de Ruiter voorzitter voorzitter secretaris hoofdredacteur adjunct hoofdredacteur voorzitter coördinator Bestuur van het Opleidingsinstituut van Beleggingsdeskundigen Morreau Instituut Drs. Hans de Ruiter voorzitter Anne Gram CFA Mr.Drs. Jos Keijzers RBA Drs. Frans Mahieu RBA Drs. Marianne Oomkes RA Drs. Ad van den Ouweland RBA Drs. Kees de Vaan RBA 7

9 Curatorium VU-VBA opleiding Investment Management Prof.Dr. Robert van de Meer voorzitter Dr. F.J. Ballendux Prof.Dr. Jaap van Duijn Prof.Dr. Theo van der Nat Drs. Frans Mahieu RBA Drs. Hans de Ruiter Drs. Reinoud van Tets Drs. Kees de Vaan RBA 8

10 Verslag van het Bestuur In het vorige jaarverslag hebben wij als bestuur melding gemaakt van het feit dat we een strategisch plan hadden ontwikkeld waar we in de periode mee aan de slag wilden gaan. Belangrijk onderdeel van dat plan was het aantrekken van een directeur die ons in staat moest stellen om onze ambities als vereniging te verwezenlijken. Dat is gebeurd in september 2009 met de aanstelling van Inge van den Doel. Met Inge hebben we in eerste instantie het door het bestuur opgestelde strategisch plan tegen het licht gehouden en scherper gesteld, om vervolgens aan de slag te gaan. Het afgelopen verslagjaar hebben verschillende zaken ons als bestuur bezig gehouden. Ten eerste is dat de positionering van de vereniging. Op dit moment is de vereniging sterk gericht op beleggingsprofessionals werkzaam bij institutionele beleggers en consultants. Onze missie heeft echter een bredere scope, we willen een vereniging zijn voor alle beleggingsprofessionals in Nederland. In lijn met deze missie streven we naar een verbreding van onze ledenbasis. Primair gaat het daarbij om professionals werkzaam in de private wealth / private banking industrie. In het afgelopen verslagjaar zijn op dit punt diverse stappen gezet. We hebben de private wealth / private banking markt in kaart gebracht en we hebben onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van een nieuwe private banking opleiding. In dit traject wordt intensief samengewerkt met de commissie private banking. We verwachten in 2010 een plan van aanpak gereed te hebben om de VBA beter te positioneren in deze markt. Eveneens in het kader van de positionering van de vereniging willen we onze relaties met strategische partners beter definiëren en structureren. Het is met name van belang te weten wie onze strategische partners zijn en op welke wijze wij tot een goed gestructureerd samenwerkingsmodel kunnen komen. Een ander punt dat dit verslagjaar veel aandacht heeft gehad was communicatie. We hebben onze communicatie gezamenlijk met een externe consultant kritisch geëvalueerd en kwamen tot de conclusie dat verbeterslagen noodzakelijk zijn. Zo is er onduidelijkheid in de markt en de vereniging! over onze naam. Nog steeds blijken zowel mensen binnen als buiten de vereniging te denken dat wij de Vereniging van Beleggingsanalisten zijn. Daar komt inderdaad de afkorting VBA vandaan, maar reeds geruime tijd heten wij VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals. Dit laatste geeft beter uitdrukking aan de breedte van de verenigingssamenstelling. Echter VBA en Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals zijn weer moeilijk tot elkaar te herleiden en dat geeft ook weer verwarring. Het enige dat echt voor iedereen duidelijk is, is de afkorting VBA. Verder zijn er ook verbeterslagen te maken in onze communicatiemiddelen, waaronder de website en het VBA Journaal. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe opzet van het VBA Journaal en deze zal eind 2010 gereed zijn. Ook wordt er op dit moment hard gewerkt aan een betere vormgeving, inhoud en functionaliteit van de website. Ook op het gebied van opleidingen is er het afgelopen jaar het nodige werk verzet. Er is een blauwdruk geschreven voor een nieuwe opzet van de organisatie van de permanente educatie. Belangrijk element hierbij is een grotere betrokkenheid van de bestaande VBA commissies. In samenwerking met de VU is veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van nieuw marketingmateriaal. Verder is er actief onderzoek gedaan onder zowel de huidige studenten als oud-studenten naar de positionering van de opleiding. Verder is de naam van de opleiding veranderd. Tot voor kort was de naam van de opleiding de FBA opleiding (Financieel en Beleggingsanalist). Echter in de markt stond de opleiding meer bekend als de VBA opleiding. Deze onduidelijkheid was niet goed voor de positionering van de opleiding. In nauw overleg met de VU zijn we tot de volgende nieuwe naam gekomen voor de opleiding: Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management. De afkorting VBA in de naam van de opleiding geeft een duidelijker profiel. Het afgelopen verslagjaar stond eveneens in het teken van het afscheid van Jean Frijns als bijzonder hoogleraar beleggingsleer aan de VU. Deze door de VBA gefinancierde leerstoel werd sinds 2000 door Jean Frijns bekleed. Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor de voortreffelijke wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan deze leerstoel. Jean Frijns zal worden opgevolgd door Tom Steenkamp. Als hoofd van de VBA opleiding aan de VU is hij voor onze vereniging natuurlijk geen onbekende. Tom zal een nieuw keuzevak ontwikkelen dat langs dezelfde lijnen zal zijn opgezet als de VBA opleiding. De leerstoel zal de naam VBA leerstoel krijgen. Tot slot wil ik nog een dankwoord uitspreken. Kees de Vaan zal bij de Ledenvergadering afscheid nemen als bestuurslid na een termijn van zeven jaar. Kees is binnen het bestuur van grote waarde geweest bij de bepaling van de strategie. De laatste jaren was hij tevens lid van het dagelijks bestuur van de EFFAS. Daan van Leer was als penningmeester een gewaardeerd lid van het bestuur. Helaas was het voor Daan niet langer mogelijk om zijn drukke baan te combineren met een tijdrovende portefeuille binnen het VBA bestuur, en daarom heeft hij tijdens het afgelopen jaar afscheid genomen. We zijn blij dat Jos Keijzers bereid was om de rol van penningmeester op zich te nemen, waarmee een soepele overgang van deze belangrijke post een feit was. Wij danken Kees en Daan voor alle tijd en energie die zij in het bestuurswerk hebben gestoken. Tot slot wil ik een ieder bedanken die zich in het afgelopen verslagjaar heeft ingezet voor de vereniging. Zonder de inzet van de leden kan de VBA niet functioneren en wij zijn als bestuur dan ook zeer verheugd dan wij kunnen bogen op zoveel actieve leden. Hans de Ruiter 9

11 Verslag van de Penningmeester In het jaarverslag treft u aan de jaarrekening van de Beroepsvereniging van beleggingsprofessionals en van het Opleidingsinstituut van Beleggingsdeskundigen Morreau Instituut ; tevens is een geconsolideerd overzicht gemaakt. Tenslotte is de begroting voor het verenigingsjaar bijgevoegd. Toelichting bij de jaarrekening 2009/2010 VBA en Opleidingsinstituut Jaarrekening VBA 2009/2010 Inkomsten 1. Contributie: De contributie inkomsten worden conservatief begroot op basis van het ledental aan het begin van het boekjaar (981 betalende leden). De instroom van nieuwe leden in het boekjaar was hoger dan de uitstroom. In boekjaar 2009/2010 waren er 988 betalende leden. Dat het totale bedrag aan contributies lager is ten opzichte van 2008/2009 komt door de lagere instroom van studenten. N.B. Contributies zijn wederom 100% binnengehaald. 2. Rente: Het totale vermogen wordt zorgvuldig gespreid over banken en rekeningen om een optimaal rendement te genereren. Door meevallende uitgaven zijn de banktegoeden hoger en dus de rente hoger dan begroot. 3. Inkomsten Bijenkomsten: Bijeenkomsten zijn goed bezocht, met name de bijeenkomsten ALM congres, presentatie visie VBA op pensioentoezicht en Private Equity seminar. De realisatie is 33% hoger uitgekomen dan de begroting. 4. Inkomsten publicaties: Door geplaatste vacatures op de website is deze post hoger dan begroot. 5. Vrijval voorziening Algemeen: Deze post is opgenomen ten behoeve van het aanstellen van een directeur. Deze is op 1 september 2009 in dienst getreden, 0,5 fte. Er heeft (nog) geen vrijval van de voorziening plaatsgevonden. Uitgaven 1. Bijeenkomsten: De kosten voor bijeenkomsten zijn lager dan begroot. Zuinig inkoopbeleid (zaalhuur) en sponsoring borrels door bedrijven zijn hiervan de oorzaak. 2. Bestuur: De kosten voor het bestuur zijn lager dan begroot. Bestuursvergaderingen worden nu zoveel mogelijk inhouse gehouden, dus geen zaalhuur! 3. Publicaties/VBA Journaal: Door de uitgave van het FTK rapport zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. 4. EFFAS/ACIIA: De kosten voor EFFAS zijn lager dan begroot. De aanwezigheid bij vergaderingen was minder en EFFAS is niet in Amsterdam geweest. 5. Bureau: De kosten voor het bureau zijn lager uitgevallen dan begroot omdat de directeur 10 maanden in plaats van 12 maanden op de loonlijst staat. 6. Website: Voor de website zijn alleen de onderhoudskosten betaald, verder geen ontwikkelingen als begroot. 7. PR + marketing: De kosten voor PR + marketing zijn (nog) niet volledig uitgegeven, verwachting is dat dit in het boekjaar 2010/2011 alsnog gaat gebeuren. Jaarrekening Opleidingsinstituut van Beleggingsdeskundigen 2009/2010 Inkomsten 1. Rente: Het totale vermogen wordt zorgvuldig gespreid over banken en rekeningen om een optimaal rendement te genereren. Door meevallende uitgaven zijn de banktegoeden hoger en dus de rente hoger dan begroot. 2. Permanente educatie: Het aantal deelnemers aan de PE bijeenkomsten was lager dan begroot, waardoor de inkomsten achterbleven. Uitgaven 3. Leerstoel VU: Er is nog geen opvolger van Prof.Dr. Frijns benoemd, zodat de kosten voor de leerstoel lager zijn dan begroot. 4. Permanente Educatie: De kosten van PE zijn veel lager dan begroot, doordat de vergoeding voor docenten naar beneden is bijgesteld, een PE module niet doorging en de kosten voor een PE coördinator anders berekend worden. 10

12 Jaarrekening & Begroting VBA Jaarrekening VBA 2008/ / /2010 inkomsten gerealiseerd begroting gerealiseerd Contributie Rente Inkomsten Bijeenkomsten Inkomsten Publicaties Vrijval voorziening Website Vrijval voorziening Algemeen Doorbelasting Secretariaat Diverse Baten Totaal Inkomsten uitgaven gerealiseerd begroting gerealiseerd Bijeenkomsten Bestuur Publicaties/VBA Journaal EFFAS/ACIIA Bureau Commissies Website Voorziening Website Voorziening Lustrum Voorziening Algemeen PR + Marketing Diverse Lasten Totaal Uitgaven Overschot/Tekort Balans VBA per 30 juni jun jun jun-10 ACTIVA Banktegoeden Te vorderen contributie Te vorderen Opleidingsinstituut Debiteuren PASSIVA Crediteuren Voorziening Website Voorziening Lustrum Voorziening Algemeen Vermogen

13 Jaarrekening Opleidingsinstituut 2008/ / /2010 gerealiseerd begroting gerealiseerd inkomsten Royalties Rente Voorziening Algemeen Voorziening Permanente Educatie Vrijval Permanente Educatie Inkomsten Permanente Educatie Totaal Inkomsten gerealiseerd begroting gerealiseerd uitgaven Leerstoel VU Diverse Lasten Doorbelasting Secretariaat Voorziening Algemeen Permanente Educatie Voorziening Permanente Educatie Totaal Uitgaven Overschot/Tekort Balans Opleidingsinstituut per 30 juni jun jun jun-10 ACTIVA Banktegoeden Debiteuren PASSIVA Crediteuren Voorziening algemeen Voorziening Permanente Educatie Vermogen

14 Jaarrekening Geconsolideerd 2007/ / /2010 inkomsten gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd Contributie Royalties Rente Inkomsten Bijeenkomsten Inkomsten Publicaties Voorziening Algemeen Vrijval voorziening Algemeen Voorziening Permanente Educatie Vrijval voorziening PE Permanente Educatie Diverse Baten Totaal Inkomsten uitgaven gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd Bijeenkomsten Bestuur Leerstoel VU Publicaties/VBA Journaal EFFAS/ACIIA Bureau Commissies Website Voorziening Website Voorziening Lustrum Permanente Educatie Voorziening Algemeen PR + Marketing Diverse Lasten Totaal Uitgaven Overschot/Tekort Balans Geconsolideerd per 30 juni jun jun jun-10 ACTIVA Banktegoeden Te vorderen contributie Debiteuren PASSIVA Crediteuren Voorziening Website Voorziening Lustrum Voorziening Algemeen Voorziening Permanente Educatie Vermogen

15 Begroting VBA 2009/ /2011 inkomsten begroting begroting Contributie Rente Inkomsten Bijeenkomsten Inkomsten Publicaties Vrijval voorziening Website Vrijval voorziening Algemeen Vrijval voorziening Lustrum Doorbelasting Secretariaat Diverse Baten Totaal Inkomsten uitgaven begroting begroting Bijeenkomsten Bestuur Publicaties/VBA Journaal EFFAS/ACIIA Bureau Commissies Website Voorziening Website 0 0 Voorziening Algemeen 0 0 Voorziening Lustrum PR + Marketing Diverse Lasten Totaal Uitgaven Overschot/Tekort 0 0 Begroting Opleidingsinstituut 2009/ /2011 inkomsten begroting begroting Royalties Rente Vrijval voorziening Algemeen Vrijval Permanente Educatie Inkomsten Permanente Educatie Totaal Inkomsten uitgaven begroting begroting Leerstoel VU Diverse Lasten Voorziening Algemeen 0 0 Doorbelasting Secretariaat Uitgaven Permanente Educatie Voorziening Permanente Educatie 0 0 Totaal Uitgaven Overschot/Tekort

16 Verslag van de Kascommissie over het verenigingsjaar Hierbij verklaren wij dat de staat van inkomsten en uitgaven van de VBA en van het Opleidingsinstituut van Beleggingsdeskundigen Morreau Instituut over het boekjaar alsmede de beide balansen per 30 juni 2010 door ons werden gecontroleerd en akkoord bevonden. Amsterdam, september 2010 Drs. Rob van Boeijen RBA, voorzitter Drs. Peter Meulepas RBA Henk Vierhout RBA Verslag van de Ballotagecommissie In het afgelopen verenigingsjaar zijn vier gewone leden na het raadplegen van de ballotagecommissie toegetreden. Eén van de aanvragen is voorlopig afgewezen. Drs. Els Nieuwenhuizen RBA Drs. Rob van Boeijen RBA Drs. Albert Maingay RBA 15

17 Verslag van de Programmacommissie over het verslagjaar De programmacommissie (PC) kijkt terug op een wederom uitdagend verenigingsjaar waarbij in totaal 23 bijeenkomsten zijn georganiseerd. Het verenigingsjaar bracht ons eerst een financiële crisis. In het kielzog daarvan kwam een onvervalste recessie in een mate die de wereld sedert de jaren 30 van de vorige eeuw niet meer had meegemaakt. Echter, toen ons huidige verslagjaar in de zomer begon, waren de beurzen wereldwijd aan een flinke opmars bezig en het kalenderjaar 2009 is met mooie resultaten afgesloten. Het jaar 2010 begon goed, maar eind april begonnen de zorgen toe te nemen en werd het duidelijk dat het herstel niet zo snel zou verlopen als aanvankelijk verwacht. Dat de macro-economie een belangrijke rol zou spelen, zag de Programmacommissie aankomen. In de dynamiek van de markten hebben wij geprobeerd lezingen te organiseren waar de effecten van de verschillende macro-economische scenario s op een verscheidenheid aan asset categorieën, centraal stonden. De aftrap werd gegeven door een China specialist die in een helder betoog het verschil in dynamiek weergaf tussen de Chinese economie en het Westen. Vervolgens is de impact van de crisis op onroerend goed besproken. Natuurlijk zijn ook de effecten op de veelgenoemde hedge funds aan bod gekomen in de lezingen. Met gepaste trots noemen wij de lezing van Nobelprijs winnaar Myron Scholes. De heer Scholes maakte ons attent op een aantal bijzondere macro economische afhankelijkheden. Vooruitkijkend naar wat de toekomst mocht brengen waren er bijeenkomsten waarin Anton Brender van Dexia, Wojciech Stanislawski van Comgest, en Woody Brock oprichter en president van Strategic Economic Decisions (SED), wiens onderzoeken ook gebruikt worden als input voor World Economic Forum in Davos hun visie gaven. Wij hebben dit verenigingsjaar uitgebreid stilgestaan bij het tienjarig jubileum van de VBA opleiding middels het seminar Na Crisis komt Zonneschijn?. Onder de aanwezigen waren Fokke en Sukke, die op ludieke wijze hun visie gaven op de verschillende onderwerpen die die middag aan bod zijn gekomen. Tijdens de Jaarvergadering heeft prof.dr. Frijns de lezing Stabiliteit of instabiliteit? verzorgd. Hierin werd uiteen gezet dat financiële economen moeite hebben met het accepteren van instabiliteit en de gevolgen hiervan. De vastrentende waarden, de place to be in de afgelopen jaren, kwamen ook aan bod met de presentaties getiteld De fragiliteit van de vastrentende markten en De EMU staatsobligatiemarkt. Deze presentaties werden verzorgd door de Dutch Commission on Bonds. Begin januari vond de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats met de traditionele bekendmaking van de uitslag van de Sweepstake. Ook dit jaar was er weer een groot aantal deelnemers en verschilden de antwoorden soms maar marginaal. Natuurlijk was er dit verenigingsjaar ook aandacht voor de dynamiek binnen individuele bedrijven en zijn Ten Cate, Genmab en Ballast Nedam ter plaatse bezocht. De pensioenen hebben afgelopen jaar dagelijks de krantenkoppen gehaald. In februari heeft de VBA haar visie op het Pensioentoezicht gepubliceerd. Dit bijzonder interessante document heeft de boardrooms van diverse toonaangevende partijen gehaald en de leden zijn hierover tevens uitgebreid geïnformeerd tijdens een presentatie. Tijdens het ALM seminar is gesproken over financiële instellingen die veel van hun buffervermogen kwijt zijn geraakt en over de vraag welke rol Asset & Liability Management hierin heeft gespeeld. Tevens is ingegaan op mogelijke aanpassingen in de ALM-modellen en de opzet van ALM-studies. Een VBA activiteit die ook menig boardroom zal hebben gehaald. Helaas heeft Dick Wenting na jarenlange inzet voor de VBA besloten zijn aandacht te richten op andere dingen in het leven en zich terug te trekken uit het actieve VBA lidmaatschap. Tevens heeft Frank van Wijk wegens drukke werkzaamheden ook afscheid moeten nemen van de PC. Wij danken beiden langs deze weg voor hun alom gewaarde inzet. Daarnaast zijn wij verheugd te kunnen melden dat dit jaar een nieuw en enthousiast lid, Wynand van der Zandt werkzaam bij ING IM, zitting heeft genomen in de PC. Okko Rabeling, voorzitter Han van Lamoen, secretaris 16

18 Overzicht van het programmaseizoen Bijeenkomst Datum Plaats Locatie Zal China de crisis beter doorstaan dan het Westen? 9 juli 2009 Amsterdam Rosarium Ari van der Steenhoven, Eastwingate Sjanghai IVBN ROZ VBA Vastgoed seminar 10 september 2009 Breukelen Universiteit Financial crisis and its impact on real estate Nyenrode Flexibility and Crisis Myron Scholes 11 september 2009 Amsterdam IGC De toekomst van Hedge Funds 17 september 2009 Amsterdam Rosarium Drs. Mark Baak, Finles Capital Management. 10 jarig jubileum VBA opleiding 23 september 2009 Amsterdam Auditorium VU Na Crisis komt Zonneschijn? Value beleggen en fair value accounting; uit de praktijk 7 oktober 2009 Amsterdam Rosarium Drs. Syb van Slingerlandt RA Private Equity het einde van de saga? 15 oktober 2009 Amsterdam Artis VBA 48 e Jaarvergadering en jaardiner 3 november 2009 Amsterdam IGC ALM seminar An evolutionary year for ALM? 5 november 2009 Zeist Achmea SeCo, Koninklijke Ten Cate bedrijfsbezoek 11 november 2009 Almelo Indië vergaderzaal Economische en financiële vooruitzichten december 2009 Amsterdam Rosarium Anton Brender, Dexia Asset Management Nieuwjaarsbijeenkomst + Sweepstake januari 2010 Amsterdam IGC Beleggen in emerging markets: de makkelijkste 11 februari 2010 Amsterdam Rosarium periode ligt achter ons Wojciech Stanislawski, Comgest Presentatie visie VBA op pensioentoezicht 22 februari 2010 Amsterdam Rosarium SeCo, Genmab bedrijfsbezoek 7 april 2010 Utrecht Genmab Emerging Local Currency Debt 20 april 2010 Amsterdam Rosarium Simon Lue-Fong, Pictet Asset Management geannuleerd De fragiliteit van de vastrentende markten 7 mei 2010 Amsterdam Rosarium Dutch Commission on Bonds SeCo, Ballast Nedam bedrijfsbezoek 17 mei 2010 Den Bosch Jeroen Bosch ziekenhuis Distressed investing; exploring deep value 19 mei 2010 Amsterdam Rosarium opportunities through the cycle Wouter ten Brinke, Theta Capital Management Eumedion NIVRA-VBA 2 juni 2010 Amsterdam NIVRA Debatbijeenkomst Het jaarverslag: rode oortjes of Papierbak Macro-economische vooruitzichten 2 juni 2010 Amsterdam Auditorium FD Woody Brock Verduurzaming vastgoed: Alleen verdienstelijk of 9 juni 2010 Amsterdam Rosarium valt er voor de belegger ook nog wat te verdienen? geannuleerd Dutch Round Table on performance measurement 22 juni 2010 Amsterdam Rosarium Listed Private Equity: an alternative route to investment 25 juni 2010 Amsterdam IGC in a long-term asset class De EMU staatsobligatiemarkt 29 juni 2010 Amsterdam Rosarium VBA Dutch Commission on Bonds 17

19 Verslag van de Accountingcommissie In het vorige verslag gaven we aan dat de Accountingcommissie de banden met Eumedion wilde aanhalen. Deze nauwere samenwerking resulteerde in het afgelopen verenigingsjaar in de samen met het Nivra en Eumedion georganiseerde bijeenkomst over gebruik van het jaarverslag en andere bedrijfsinformatie bij de beleggings- en kredietanalyse. De bijeenkomst had de titel Het jaarverslag: rode oortjes of papierbak?. Voorafgaande aan de bijeenkomst had de Accountingcommissie een enquête onder de leden verspreid, waarop een goede response was. De bijeenkomst zelf had een mooie opkomst (ongeveer 100 participanten). Alhoewel een verslag van de bijeenkomst het Financieele Dagblad haalde, bleef de rol van de VBA helaas onderbelicht. Bekeken wordt of jaarlijks met het Nivra en Eumedion een dergelijke bijeenkomst georganiseerd kan worden. Voor de AC is dit belangrijk omdat het een duidelijk doel geeft om naar toe te werken. Andere, belangrijke, activiteiten van de AC bestonden uit het ondersteunen van het VBA lid in de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en het ondersteunen van ons lid in de Europese Accounting Commissie. Dit jaar is het laatste voor Wijnand Heineken in de RJ, en we dienen een vervanger te vinden. In de loop van het verenigingsjaar is Hugo Haarbosch teruggetreden uit de Europese Accounting Commissie en het is de intentie dat ondergetekende hem in deze rol zal opvolgen. Wij danken Hugo voor de inzet en de constructieve bijdrage die hij namens de VBA gegeven heeft in de afgelopen jaren. Bijeenkomsten van de AC zijn er het afgelopen verenigingsjaar niet geweest. Met kan overigens op een goede wijze contact gehouden worden en gereageerd op belangrijke ontwikkelingen. John van Scheijndel, voorzitter 18

20 Verslag van de Commissie Asset & Liability Management De Asset & Liability Management (ALM) commissie bestaat al enige tijd uit meer dan 15 personen. Naast de meerderheid hiervan, die bestaat uit onderzoekers en beleidsmakers van pensioenfondsen, zijn consultancybedrijven, verzekeraars en banken in de ALM-commissie vertegenwoordigd. De samenstelling van de groep is vrij stabiel; de wijzigingen dit jaar zijn het vertrek van Rogier de Barbanson (Delta Lloyd Bank) en Onno Steenbeek (APG). Als nieuwe leden werden Jeroen Veenstra (SAMCo) en Jenze Sibma (TKP) begroet. De commissie komt frequent bijeen en voorbeelden van ALM dialogen zijn discussies over dynamisch ALM beleid bij verzekeraars en pensioenfondsen en implicaties van Basel II bij banken. In het eerste kwartaal van 2010 werd door VBA ALM commissieleden een Aanbevelingen inrichting Financieel Toetsingskader rapport gepresenteerd. Hierin worden aanbevelingen voor het FTK behandeld; zekerheid versus betaalbaarheid bij evenwichtige belangenbehartiging is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Er worden ook mogelijke verbeterpunten ten opzichte van het huidige FTK gesignaleerd. Tevens wordt vanuit de ALM commissie meegewerkt aan een VBA project over Langlevenrisico. Hierbij zal worden gekeken naar o.a. het in kaart brengen van demografische risico s alsmede naar mogelijkheden om deze risico s te mitigeren. De commissie is ook actief met het organiseren van ALM-conferenties voor de VBA leden. In november 2009 werd met Achmea als gastheer in Zeist het congres An evolutionary year for ALM georganiseerd hetgeen door zo n 140 beleggingsprofessionals bezocht werd. Sprekers vanuit de ALM VBA commissie waren Niels Kortleve, Peter Vlaar terwijl Guus Boender als dagvoorzitter optrad. De externe sprekers waren Theo Kocken (Cardano), Joeri van Alphen (Delta Lloyd), Onno Veldt (AchmEa), Mark Teeger (Morgan Stanley) en Jim Haskel (Bridgewater). De VBA ALM commissie is bezig met het programma voor het volgende ALM congres dat op donderdag 4 november 2010 zal plaatsvinden. Het thema van de dag zal zijn Dynamisch ALM beleid en Strategisch Risicomanagement. Dit thema, waar momenteel een aanzienlijke hoeveelheid ALM research naar gedaan wordt, zal belicht worden vanuit de verzekerings-, bancaire- en pensioenfondssector. Voor 2011 plannen we binnen de ALM-commissie vele nieuwe discussies en hopen we de traditie om een ALMcongres met een actueel thema te organiseren in stand te kunnen houden. Niels Kortleve, voorzitter Helmut Cardon en Eelco van Dijk, secretarissen 19

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR

vba VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR vba BEROEPSVERENIGING J A A R V E R S L A G VBA - OPGERICHT 29 MEI 1961 ZEVENENVEERTIGSTE VERENIGINGSJAAR VAN BELEGGINGSPROFESSIONALS 07 08 Jaarverslag 2007/2008 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals

Nadere informatie

Jaarverslag 2004/2005

Jaarverslag 2004/2005 Jaarverslag 2004/2005 VBA Beroepsvereniging van Beleggingsdeskundigen Inhoudsopgave : Samenstelling Bestuur en Commissies per 30 juni 2005............................................ 3 : Verslag van het

Nadere informatie

vba journaal Special: Matching 21e jaargang voorjaar 2005 Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13

vba journaal Special: Matching 21e jaargang voorjaar 2005 Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13 vba journaal 1nummer 21e jaargang voorjaar 2005 Special: Matching Verenigingsnieuws 4 Renterisico voor pensioenfondsen 13 Fair Value: op zoek naar een evenwicht tussen risicobeheer en indexambitie 22 13

Nadere informatie

Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2. Verslag van de Voorzitter 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Penningmeester 8

Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2. Verslag van de Voorzitter 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Penningmeester 8 *OIPVETPQHBWF Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2 Verslag van de Voorzitter 6 Verslag van de Secretaris 7 Verslag van de Penningmeester 8 Jaarrekening VBA 2000/2001 9 Balans VBA per

Nadere informatie

vba journaal 24e jaargang winter 2008 Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen 14

vba journaal 24e jaargang winter 2008 Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen 14 vba journaal 4nummer 24e jaargang winter 2008 Inflatie, aan het zicht onttrokken maar niet verdwenen 14 Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak 21 14 De contouren van een Life Settlement

Nadere informatie

vba journaal 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8

vba journaal 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8 vba journaal 2nummer 25e jaargang zomer 2009 De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt 8 Wat pensioenfondsen kunnen leren van een veertig jaar oude beleggingstheorie 18 8 Adjusted Liability

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

vba journaal 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21

vba journaal 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21 vba journaal 2nummer 21e jaargang zomer 2005 Verenigingsnieuws 4 Waar is de menselijke factor? 13 Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek 21 13 Een recept voor outperformance 30 Superioriteit

Nadere informatie

4nummer. vba journaal. 20e jaargang winter 2004. 20 jaar VBA Journaal

4nummer. vba journaal. 20e jaargang winter 2004. 20 jaar VBA Journaal vba journaal 4nummer 20e jaargang winter 2004 20 jaar VBA Journaal Inhoud Bijdrage Beckers 12 In deze bijdrage geeft de auteur een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het kwantitatief

Nadere informatie

vba journaal 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16

vba journaal 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16 vba journaal 3nummer 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16 7 Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard 24 Infrastructuur

Nadere informatie

JOURNAAL. vba _beleggingsprofessionals jaargang 30_nummer 119. Hedging

JOURNAAL. vba _beleggingsprofessionals jaargang 30_nummer 119. Hedging jaargang 30_nummer 119 JOURNAAL najaar 2014 Hedging De toegevoegde waarde van optiestrategieën voor verzekeraars 9 Afdekken van valutarisico 21 De tweede jeugd van balansmanagement 25 Een flexibel en efficiënt

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

DACT Jaarverslag. dact.nl

DACT Jaarverslag. dact.nl DACT Jaarverslag dact.nl Als sneeuw voor de zon... Voor het tweede jaar op rij hebben we mogen genieten van een witte kerst. Zou de financiële crisis behalve op ons economisch leven ook effect hebben op

Nadere informatie

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat N I E U W S B U L L E T I N D u t c h S e c u r i t i e s I n s t i t u t e nr 1 / 2006 Centrale rol DSI in pre-employment screening NVB-voorzitter Moerland: Meer zelfregulering en zelfcontrole in eigentijds

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Inhoud

JAARVERSLAG 2014. Inhoud JAARVERSLAG 2014 Inhoud 3 Voorwoord van de Voorzitter 3 Aantal NEVIR-leden 5 Profiel 6 Bestuur 7 Activiteiten in 2014-2015 10 NEVIRPedia 11 IR Master Class 12 Dutch IR Awards 2014 17 Jaarrekening 2014:

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 Inhoud Samenvatting 01 Voorwoord 04 1 Het fonds 05 1.1 Inleiding 06 1.2 Over het fonds 06 1.3 De visitatiecommissie 07 1.4 Het verantwoordingsorgaan 07 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN NOVEMBER 2008 - OKTOBER 2009 Colofon Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van: Maryke den Dulk Edith

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012 DACT Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2012 Walking dinner nieuwe leden (invitation only) DACT Annual Conference Round Table Conference (invitation only) Autumndiner / workshop IFRS DACT Treasury

Nadere informatie