Personal Coaching. Meer voorbeelden van mogelijke doelen vindt u in bijlage B.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personal Coaching. Meer voorbeelden van mogelijke doelen vindt u in bijlage B."

Transcriptie

1 Personal Coaching Personal Coaching is bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers van elk type bedrijf. Door middel van onze 3P-Methode zijn we in staat in korte tijd uw situatie zeer grondig te benaderen en uw coachingsdoelen te halen. Personal Coaching is een trainingsprogramma dat een verrijking in uw persoonlijke en zakelijke leven betekent ingeval u: Meer uw persoonlijke effectiviteit wilt verbeteren in een op maat gesneden programma (bijvoorbeeld verbetering impact, presentatie, leren loslaten, zelfvertrouwen); Behoefte heeft aan een sparring partner om uw effectiviteit binnen werksituaties te verhogen; Al een cursus (bijvoorbeeld conflicthantering, managementtraining, etc.) heeft gevolgd, maar op zoek bent naar verdieping en borging van de resultaten. Maar ook persoonlijke motieven kunnen aanleiding zijn: U wilt aan knelpunten werken die persoonlijk of privacygevoelig zijn; U heeft last van spanningsklachten of dreigt overwerkt te raken; U wilt reïntegreren en heeft hiervoor begeleiding nodig. Meer voorbeelden van mogelijke doelen vindt u in bijlage B. Triple Impact verzorgt ook in-company trainingsprogramma s waar Personal Coaching onderdeel van kan uitmaken. Triple Impact: 3P-Methode De 3P-Methode gaat ervan uit dat de oplossing van een werkpunt op drie niveaus kan worden bekeken, namelijk op praktijk-, proces en persoonsniveau. Blijvende gedragsveranderingen komen volgens ons pas tot stand als al deze drie niveaus binnen de sessies worden aangepakt. Praktisch advies (Praktijk) en het oplossen van eventuele persoonlijke blokkades (Persoon) zijn belangrijk, maar ook hoe u zich tijdens sessies gedraagt (Proces). De P die het meeste aandacht nodig heeft, zal door uw coach worden aangepakt. Het resultaat is dat u tijdens het traject niet een techniek aan het leren bent, maar dat de verandering ook daadwerkelijk deel van uzelf wordt. De 3P-Methode wordt verder in bijlage A uitgelegd. Pluspunten van de 3P-Methode Provocatief, direct, humorvol, uitdagend en ervaringsgericht; Op maat gesneden en op een-op-een basis; Flexibel en daardoor geschikt voor een breed spectrum aan coachingsvragen; Praktijkgericht met nadruk op het oplossen van achterliggende oorzaken; U krijgt meer grip op indirecte communicatie en onderliggende processen in de gesprekken; U leert ingesleten gedragspatronen aan te passen en uw gedragsrepertoire uit te breiden; Er wordt gewerkt met technieken uit diverse psychologische benaderingen; De persoonlijkheidsprofieltest (DISC) kan deel uit maken van het coachingsprogramma. 1

2 Mogelijke minpunten Geen sterke nadruk op het uitleggen van theoretische modellen; Het inzoomen op het gedrag oorzaken van dit gedrag van de coachee kan als te persoonlijk worden ervaren door cliënten die vooral kennis en trucs willen leren. DISC DISC is een profieltest die bij de start van het begeleidingstraject kan worden afgenomen. U krijgt met deze test niet alleen inzicht in uw eigen gedrags- en communicatiestijl maar ook in die van anderen. U leert beter begrijpen waarom u vaak met bepaalde types botst en krijgt tools aangereikt om effectiever te reageren. Bovendien is het een test die op verbazingwekkend eenvoudige manier het gedrag dat u naar de buitenwereld vertoont, vergelijkt met hoe u werkelijk bent. Spanningen in uzelf en met anderen worden op deze manier veel beter begrijpbaar en geven daardoor effectief richting aan de invulling van het coachingstraject. Intake en rapportage Het coachingstraject begint met een korte analyse van factoren uit het heden en verleden die van invloed kunnen zijn op uw coachingsvraag. U wordt om een toelichting gevraagd over die ervaringen uit uw leven die impact hebben gehad. Daaronder vallen bijvoorbeeld relevante ervaringen uit uw huidige en vorige werkkringen en de invloed van diverse relaties in uw leven. Uw coach maakt daarna een inschatting van het aantal sessies dat het traject in beslag zal nemen. Indien wenselijk kan de verwijzer als extra klankbord bij het coachingsproces worden betrokken. De inhoud van sessies blijven echter vertrouwelijk en eventuele rapportage vindt alleen met toestemming van de coachee plaats. Aanmelding Voor de intakes wordt de helft van het normaal gehanteerde tarief in rekening gebracht. Voor informatie over tarieven en werktijden kunt u contact opnemen met ons kantoor. Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u telefonisch opvragen of downloaden van de website; Als uw interesse gewekt is, kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek. Dit kunt u op twee manieren doen: Telefonisch (op werkdagen tijdens kantooruren: ; Via onze website klik op de button Contact en volg de instructies op. Contactgegevens Triple impact Nijverheidsweg-Noord 60/ PM Amersfoort T F Lid van het Nederlandse Instituut van Psychologen. Personal Coaching wordt verzorgd door Triple Impact Trainingen BV. 2

3 Bijlage A 3P-Methode : Praktijk, Proces en Persoon Wij vinden het belangrijk dat mensen authentiek leren zijn: practice what you preach. De 3P-Methode neemt daarom een belangrijke plaats in gedurende het leerproces tijdens sessies. Samengevat houdt deze methode in: mensen staan het meest open voor verandering als het leren van principes en inzichten (Praktijk) plaatsvindt in combinatie met het oproepen (Proces) van belemmerende overtuigingen en emoties (Persoon). Onderstaand vindt u een uitgebreidere omschrijving van de drie niveaus: 1. Praktijk: tips en trucs Cliënten hebben vaak een concrete coachingsvraag. In elke sessie kunt u een knelpunt en/of werksituatie inbrengen. Uw coach gaat dan samen met u kijken naar praktische oplossingen daar waar het gaat om kennis en vaardigheden. Uw eigen visie en benadering kan getoetst worden en u leert principes ontleend aan psychologische en management benaderingen. U kunt de DISC gebruiken om inzichten in uw gedragsprofiel en dat van anderen te objectiveren. 2. Proces: persoonlijke effectiviteit De meeste leerpunten hangen samen met onze attitude. Mensen vertellen niet alleen verbaal de leerpunten waar ze aan willen werken, ook non-verbaal demonstreren zij deze tijdens sessies via hun gedrag. Gedrag dat ook anderen in uw werkkring zullen opmerken. Bent u geneigd om u uzelf snel te verdedigen; laat u uw mening snel los; neemt u initiatief of bent u juist afwachtend. Uw stijl van presentatie en communicatie vormt een belangrijke bron van informatie die zal worden gebruikt om u feedback te geven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als reactie op de provocatieve stijl van uw coach ( advocaat van de duivel ) of door een rollenspel met een verbeelde derde partij. Welke methode ook wordt gebruikt, het doel is dat u bewuster leert letten op uw houding, uitstraling en communicatie en dit bij anderen ook bewuster leert hanteren. 3. Persoon: opheffen van hindernissen Soms lijken de inzichten en vaardigheden van niveau 1 en 2 op de langere termijn niet te beklijven. Dit kan omdat het nieuwe gedrag voor de cliënt onwennig is en moet leren om dit in te slijten. Coaching is er dan op gericht om de cliënt te helpen uit zijn comfortzone te stappen. Ook ervaringen uit het verleden en/of programmatuur vanuit de opvoeding kunnen verandering in de weg staan. Het kan onwennig zijn om dit soort dieper gelegen hindernissen aan te aanpakken als de cliënt hun invloed niet eerder doorzag. De praktijk toont echter aan dat het betrekken van dit Persoonlijke niveau in het traject tot een sterke versnelling van het bereiken van het eindresultaat leidt. Er wordt alleen gewerkt met werkmethodes die hun succes hebben bewezen. Deze zijn ontleend aan de Rationeel-Emotieve Training (Ellis), Neuro-Linguistisch Programmeren (o.a. Bandler), Provocatief Coachen (Farrelly), en Gestalt Therapie (Perls). Uw coach legt afwisselend de focus op die P die op dat moment de meeste aandacht heeft. Binnen een sessie vindt die afwisseling geregeld plaats, zodat de cliënt grip krijgt op alledrie de facetten van het ingebrachte werkpunt. De provocatieve stijl van de coach in combinatie met uitgekiende werkvormen uit diverse psychologische benaderingen helpen de cliënt om tijdens de sessie niet alleen theoretisch maar ook via de ervaring te leren. 3

4 Bijlage B Mogelijke doelstellingen voor coachingstrajecten De doelstellingen die hieronder staan opgesomd, kunnen helpen om uw coachingsvraag concreter te formuleren. Triple Impact bedient een breed spectrum aan coachingsvragen. In de ene doelstelling zult u zich daarom meer herkennen dan in de andere. Voor het intakegesprek is het handig om onderstaande doelstellingen -met uw eventuele verwijzerte hebben doorgenomen en de punten aan te vinken die op uw situatie van toepassing zijn. 1. PRAKTIJK: TIPS EN TRUCS Toetsing van uw visie en aanpak aan de hand van de door uw ingebrachte werksituaties; Inzicht in basisprincipes van effectief leiderschap (Blanchard, Covey); Inzicht in uw eigen persoonlijkheidsprofiel en dat van anderen aan de hand van de DISC met handreikingen om effectief te communiceren met mensen met andersoortige profielen; Vergroting van uw kennis over menselijk gedrag in uw werksituatie vanuit o.a. Transactionele Analyse (o.a. Harris), Communicatietheorie (o.a. Watzlavick), Rationeel-Emotieve Training (o.a. Ellis), Provocatief Coachen (o.a. Farrelly) en Neuro-Linguistische Programmeren (o.a. Bandler). 2. PROCES: PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Leren krijgen van de regie over/in uw werk; Inzicht in en verandering van het effect van uw wijze van communiceren op anderen; Verbetering van de organisatie van de werkstroom; Verandering van impact; Effectief leren afstemmen op de juiste golflengte van een gesprekpartner; Vergroten van uw inlevingsvermogen; Leren reageren op de boodschap achter de woorden; Aanscherping van gesprekstechnieken (o.a. luisteren, spiegelen, vraagtechniek); Bespreekbaar maken van de eigen gevoelens; Conflicthantering; Leren overtuigen; Effectief reageren op emoties van anderen; Leren lezen en reageren op lichaamstaal; Herkennen van oorzaken van vastgelopen gesprekken; Herkennen van en inspelen op de onderstroom in gesprekken; Reageren op en geven van kritiek; Leren doorbreken van uw rol als redder van de ander; Constructief grenzen communiceren; Aanscherping van de persoonlijke presentatievaardigheden; Ontwikkelen van een persoonsgerichte in plaats van een taakgerichte benadering. 3. PERSOON: HINDERNISSEN Het terugkrijgen van enthousiasme en energie in het werk; Ontwikkelen van een pro-actieve werkhouding; Verbetering van de persoonlijke presentatie (profilering); Het ontwikkelen van een flexibele werkhouding; Inzicht in ontstaan en hanteren van perfectionisme; Versterken van het incasseringsvermogen (kritiek, stress) Hanteren van ergernissen; 4

5 Grip krijgen op automatische reacties en gevoelens; Overwinnen van faalangst en onzekerheid; Vergroten van zelfvertrouwen en/of positief zelfbeeld; Bewustwording van gevoelens bij anderen en zichzelf; Het verwerken en loslaten van oudzeer; Het gevoel als leidraad in gesprekken; Het vermogen om constructief ruimte in te nemen; Effectief reageren op personen in gezagsposities; Effectief leren nemen van beslissingen; Leren ontspannen. 5

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen Veilingdreef 29 4614 RX Bergen op Zoom T. 0164 27 38 04 info@dcenc.nl www.dcenc.nl Trainingsbrochure voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap Gratis Diverse moderne

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP De NLP practitioner opleiding. De inhoud: Zoals in de folder te lezen is komen alle NLP onderdelen uitgebreid aan bod. We hanteren een drie-staps leermodel: 1 2 3 De basis van NLP De vaardigheden van NLP

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

EFFICIËNT EFFECTIEF BAAN PRESENTEREN COMMUNICATIE OPLOSSINGEN SAMENWERKEN MEDEWERKERSCHAP. voor effectievere teams VERTROUWEN TEAM LID

EFFICIËNT EFFECTIEF BAAN PRESENTEREN COMMUNICATIE OPLOSSINGEN SAMENWERKEN MEDEWERKERSCHAP. voor effectievere teams VERTROUWEN TEAM LID Training & Advies Leiderschap en Participerend Medewerker voor effectievere teams TEAM INTERVENTIE no-nonsense TEAMBUILDING effectiviteit communicatie TRAININGEN praktisch leiderschap WORKSHOPS praktisch

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie