ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS. www.odisee.be"

Transcriptie

1 ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS

2 INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Dilbeek) Secundair onderwijs (dagonderwijs) Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase Sociaal werk (dagonderwijs) Bachelor in de Orthopedagogie 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase

3 Secundair onderwijs (dagonderwijs) Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase Legende kan in geval van overmacht wijzigen OPO: opleidingsonderdeel OLA: onderwijsleeractiviteit SP: studiepunten NH: niet herkansbaar NT: niet tolereerbaar VT: strenge volgtijdelijkheid G/NG: geëvalueerd met Geslaagd/Niet Geslaagd Taal: onderwijstaal Uitgesloten voor EC/CC Uitgesloten: opleidingsonderdeel kan niet worden gevolgd met examencontract (EC) Enkel stages/bachelorproeven en masterproeven kunnen uitgesloten worden voor creditcontract studieaanbod inkomende x: dit OPO staat open voor inkomende mogelijkheden uitgaande ++: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het ++ OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. Een inhoudelijke afwijking is hierbij toegestaan. +: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het + OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. In dat geval moet de leerinhoud van het OPO aan de partnerinstelling zo nauw mogelijk aansluiten bij de leerinhoud van het OPO aan de thuisinstelling. de overige OPO's moeten aan de thuisinstelling worden gevolgd

4 Onderwijs Secundair onderwjis - 1e fase Bachelor Opleidingsprogramma Academiejaar Bachelor in het onderwijs: secundaire onderwijs - 1ste opleidingsfase Basis: cluster met Lichamelijke Opvoeding Campus Parnas Dilbeek modeltraject OPO's en OLA's NL SP NH G/NG NT VT Taal Uitgesloten voor EC/CC studieaanbod inkomende mogelijkheden uitgaande sem 1 sem 2 Algemene lerarencompetenties Praktijkonderzoek 1 3 NL x Praktijkonderzoek 1 3 Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 NL x Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 Algemene onderwijskunde 1 3 NL x Algemene onderwijskunde 1 3 Communicatie en agogiek 1 3 NL x Communicatie en agogiek 1 3 Specifieke lerarencompetenties Geintegreerde onderwijskunde 1 3 NL x Geintegreerde onderwijskunde 1 3 Geintegreerde onderwijskunde 2 4 NL x Geintegreerde onderwijskunde 2 3 Didactische practica 3 NL Didactische practica 3 x Onderwijsvak 1: Lichamelijke Opvoeding (L.O.) Theorie Sport 1 3 NL Theorie Sport 1 3 x Bewegingswetenschappen 1 3 NL x Bewegingswetenschappen 1 3 Bewegingswetenschappen 2 3 NL x Bewegingswetenschappen 2 3 Individuele en interactieve bewegingsdomeinen 1 3 NT NL OLA: Individuele bewegingsdomeinen 1 1,5 x OLA: Interactieve bewegingsdomeinen 1 1,5 x Individuele en interactieve bewegingsdomeinen 2 4 NT NL OLA: Individuele bewegingsdomeinen 2 2 NH x OLA: Interactieve bewegingsdomeinen 2 2 NH x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage 1 3 NT NL Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage 1 3 NH x Onderwijsvak 2: Keuze uit Bewegingsrecreatie Theorie Bewegingsrecreatie 1 3 NL x Theorie Bewegingsrecreatie 1 3 Recreatiesporten 1 3 NT NL Recreatiesporten 1 3 X Recreatiesporten 2 3 NT NL Recreatiesporten 2 3 X Methodiek bewegingsrecreatie en initiatie natuursport 4 NL Methodiek bewegingsrecreatie en initiatie natuursport 4 x Didactiek Bewegingsrecreatie 1 3 NT NL Didactiek Bewegingsrecreatie 1 3 x Bewegingsrecreatie: Didactische stage 1 3 NT NL Frans Bewegingsrecreatie: Didactische stage 1 3 x Frans: Cultuur 3 FR Frans: Cultuur 3 x Frans: Literatuur 1 3 FR Frans: Literatuur 1 3 x Frans: Taalvaardigheden NT FR Frans: Taalvaardigheden x Frans: Taalvaardigheden NT FR Frans: Taalvaardigheden x Frans: Didactiek 1 3 FR Frans: Didactiek 1 3 x Frans: Didactische stage 1 3 NT NL Frans: Didactische stage 1 3 NH x

5 Godsdienst Godsdienst: Bijbelse traditie en geloofsontwikkeling 5 NL Godsdienst: Bijbelse traditie en geloogsontwikkeling 5 NT x Godsdienst: Wereldgodsdiensten 3 NL Godsdienst: Wereldgodsdiensten 3 x Godsdienst: Christelijke traditie 5 NL Godsdienst: Christelijke traditie 5 NT x Godsdienst: Didactiek 1 3 NL Godsdienst: Didactiek 1 3 x Godsdienst: Didactische stage 1 3 NT NL Godsdienst: Didactische stage 1 3 NH x Informatica Informatica: Hardware en systeemsoftware 3 NT NL Informatica: Hardware en systeemsoftware 3 x Informatica: Webdesign 3 NT NL Informatica: Webdesign 3 x Handel-Burotica/Informatica: Office-project: applicaties 4 NT NL Handel-Burotica/Informatica: Office-project: applicaties 4 x Handel-Burotica/Informatica: Office-project: ontwikkelingen 3 NT NL Handel-Burotica/Informatica: Office-project: ontwikkelingen 3 x Informatica: Didactiek 1 3 NL Informatica: Didactiek 1 3 x Informatica: Didactische stage 1 3 NT NL Informatica: Didactische stage 1 3 NH x Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen: Materie, interactie, energie 3 NT NL Natuurwetenschappen: Materie, interactie, energie 3 x Natuurwetenschappen: Anatomie en systematiek van de plant 4 NT NL Natuurwetenschappen: Anatomie en systematiek van de plant 4 x Natuurwetenschappen: Plantenfysiologie en ecologie 6 NT NL Natuurwetenschappen: Planenfysiologie en ecologie 6 x Natuurwetenschappen: Didactiek 1 3 NL Natuurwetenschappen: Didactiek 1 3 x Natuurwetenschappen: Didactische stage 1 3 NT NL Natuurwetenschappen: Didactische stage 1 3 NH x Nederlands Nederlands: Verhaalanalyse 4 NT NL Nederlands: Verhaalanalyse 4 x Nederlands: Poëzieanalyse 3 NT NL Nederlands: Poëzieanalyse 3 x Nederlands: Communicatie 3 NT NL Nederlands: Communicatie 3 x Nederlands: Taalvaardigheid 3 NT NL Nederlands: Taalvaardigheid 3 x Nederlands: Didactiek 1 3 NL Nederlands: Didactiek 1 3 x Nederlands: Didactische stage 1 3 NT NL Nederlands: Didactische stage 1 3 NH x Wiskunde Wiskunde: Meetkunde en ICT NT NL Wiskunde: Meetkunde en ICT x Wiskunde: Meetkunde en ICT NT Wiskunde: Meetkunde en ICT x Wiskunde: Logica, verzamelingen, relaties 4 NT NL Wiskunde: Logica, verzamelingen, relaties 4 x Wiskunde: Getallenleer, goniometrie en algebra 3 NT NL Wiskunde: Getallenleer, goniometrie en algebra 3 x Wiskunde: Didactiek 1 3 NL Wiskunde: Didactiek 1 3 x Wiskunde: Didactische stage 1 3 NT NL Wiskunde: Didactische stage 1 3 NH x TOTAAL STUDIEPUNTEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

6 Onderwijs Secundair onderwjis - 2e fase Bachelor Opleidingsprogramma Academiejaar Bachelor in het onderwijs: secundaire onderwijs - 2de opleidingsfase Basis: cluster met Lichamelijke Opvoeding Campus Parnas Dilbeek modeltraject OPO's en OLA's NL SP NH G/NG NT VT Taal Uitgesloten voor EC/CC studieaanbod inkomende mogelijkheden uitgaande sem 1 sem 2 Gemeenschappelijk gedeelte Onderwijskunde A - II 4 NL Onderwijskunde A - II 3 x Praktijkcomponent A - II 1 x x Taalvaardigheid II 3 NL Taalvaardigheid II 3 x Onderwijsbeleid 3 NL Onderwijsbeleid 3 x Agogische vaardigheden I 3 NL Agogische vaardigheden I 3 x Maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke thema's 3 NL Maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke thema's 3 x Specifiek gedeelte Geïntegreerde onderwijskunde II 6 VT NL Geïntegreerde onderwijskunde II 6 x x Geïntegreerde onderwijskunde I Onderwijsvak 1: Lichamelijke Opvoeding (L.O.) Theorie Sport II en didactiek LO 3 NT/VT NL Theorie Sport II 1 x Methodiek Sport 1 x Didactiek LO I 1 x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage I Toegepaste bewegingswetenschappen 3 VT NL Toegepaste bewegingswetenschappen 3 x x Bewegingswetenschappen Interactieve bewegingsdomeinen en Basis L.O. II 4 NL x Balsporten II 2 NH x x Basis L.O. II 1 NH x Contact- en verdedigingssporten 1 NH x Individuele bewegingsdomeinen II 4 NT NL x Atletiek II 1 NH x x Dans II 1 NH x x Toestelturnen II 1 NH x x Zwemmen II 1 NH x x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage II 7 NT Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage II 7 NH x x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage I Keuze 2de onderwijsvak: Bewegingsrecreatie Theorie Bewegingsrecreatie II 4 NL Beleid 2 x Fitheid en gezondheid II 2 x Recreatiesporten en initiatie wintersport 3 NL x Recreatiesporten en initiatie wintersport 3 x x Didactiek bewegingsrecreatie II 3 VT NL x Didactiek bewegingsrecreatie II 3 x x Bewegingsrecreatie: Didactische stage I Didactiek Bewegingsrecreatie I Bewegingsrecreatie: Didactische stage II 7 NT/VT NL x Bewegingsrecreatie: Didactische stage II 7 x x Bewegingsrecreatie: Didactische stage I Didactiek Bewegingsrecreatie I Biologie Biologie: Dierkunde I 4 NT NL Biologie: Dierkunde I 4 x Biologie: Natuurwetenschappen II 3 NL Biologie: Natuurwetenschappen II 3 x Biologie: Didactiek II 3 NL Biologie: Didactiek II 3 x x Biologie: Didactische stage II 7 NT NL Biologie: Didactische stage II 7 NH x x Biologie: Didactische stage I

7 Frans Frans: Taalvaardigheden II 4 NT FR Frans: Taalvaardigheden II 4 x x x Frans: Literatuur II 3 FR Frans: Literatuur II 3 x x Frans: Didactiek II 3 FR Frans: Didactiek II 3 x x Frans: Didactische stage II 7 NT NL Frans: Didactische stage II 7 NH x x Frans: Didactische stage I Godsdienst Godsdienst: Nieuwtestamentische traditie I 4 NT NL Godsdienst: Nieuwtestamentische traditie I 4 x Godsdienst: Nieuwtestamentische traditie II 3 NL Godsdienst: Nieuwtestamentische traditie II 3 x Godsdienst: Didactiek II 3 NL Godsdienst: Didactiek II 3 x x Godsdienst: Didactische stage II 7 NT NL Godsdienst: Didactische stage II 7 NH x x Godsdienst: Didactische stage I Informatica Informatica: Webdesign en programmeren 3 NL Informatica: Webdesign en programmeren 3 x Informatica: Multimedia en e-leren 4 NT NL Informatica: Multimedia en e-leren 4 x Informatica: Didactiek II 3 NL Informatica: Didactiek II 3 x x Informatica: Didactische stage II 7 NT NL Informatica: Didactische stage II 7 NH x x Informatica: Didactische stage I Nederlands Nederlands: Communicatie en taalbeschouwing I 3 NT NL Nederlands: Communicatie en taalbeschouwing I 3 x x Nederlands: Literatuur I 4 NL Nederlands: Literatuur I 4 x x Nederlands: Didactiek II 3 NL Nederlands: Didactiek II 3 x x Nederlands: Didactische stage II 7 NT NL Nederlands: Didactische stage II 7 NH x x Nederlands: Didactische stage I Wiskunde Wiskunde: Getallenleer, probleemoplossend denken en ICT 4 NT NL Wiskunde: Getallenleer, probleemoplossend denken en ICT 4 x Wiskunde: Veeltermen, reële functies en ICT 3 NT NL Wiskunde: Veeltermen, reële functies en ICT 3 x Wiskunde: Didactiek II 3 NL Wiskunde: Didactiek II 3 x x Wiskunde: Didactische stage II 7 NT NL Wiskunde: Didactische stage II 7 NH x x Wiskunde: Didactische stage I TOTAAL STUDIEPUNTEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

8 Onderwijs Secundair onderwjis -3e fase Bachelor Opleidingsprogramma Academiejaar Bachelor in het onderwijs: secundaire onderwijs - 3de opleidingsfase Basis: cluster met Lichamelijke Opvoeding Campus Parnas Dilbeek modeltraject OPO's en OLA's NL SP NH G/NG NT VT Taal Uitgesloten voor EC/CC studieaanbod inkomende mogelijkheden uitgaande sem 1 sem 2 Gemeenschappelijk gedeelte Beroepssocialisatie 3 VT NL Beroepssocialisatie 3 x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage II Agogische vaardigheden II 4 NL Agogische vaardigheden II 3 x Praktijkcomponent: Supervisie 1 x x Specifiek gedeelte Geïntegreerde onderwijskunde III 3 VT NL Geïntegreerde onderwijskunde III 3 x Geïntegreerde onderwijskunde II Onderwijsvak 1: Lichamelijke Opvoeding (L.O.) Theorie Sport III 3 NL Trainingsleer 1 x Methodiek en didactiek LO II 1 x Gezondheidsleer (m.i.v. EHBO) 1 x Geïntegreerde bewegingswetenschappen 3 NL Geïntegreerde bewegingswetenschappen 3 x Interactieve bewegingsdomeinen en Basis L.O. III 3 NL x Interactieve bewegingsdomeinen en Basis L.O. III 3 x x Individuele bewegingsdomeinen III 4 NL x Atletiek III 1 x x Dans III 1 x Toestelturnen III 1 x x Zwemmen III 1 x x Keuze 2de onderwijsvak: Bewegingsrecreatie Optie: Wedstrijdsport en fitness Wedstrijdsport en fitness 10 NL x Wedstrijdsport en fitness 10 x Optie: Natuurgebonden sport en recreatiesport Natuurgebonden sport en recreatiesport 10 NL Natuurgebonden sport en recreatiesport 10 x Biologie Biologie: Dierkunde II 4 NL Biologie: Dierkunde II 4 x Biologie: Natuurwetenschappen III 3 NL Biologie: Natuurwetenschappen III 3 x Biologie: Didactiek III 3 NL Biologie: Didactiek III 3 x Frans Frans: Taalvaardigheden III 4 FR Frans: Taalvaardigheden III 4 x Frans: Literatuur III 3 FR Frans: Literatuur III 3 x Frans: Didactiek III 3 FR Frans: Didactiek III 3 x Godsdienst Godsdienst: Christelijke traditie: uitdieping 4 NL Godsdienst: Christelijke traditie: uitdieping 4 x Godsdienst: Levensbeschouwelijk mentorschap 3 NL Godsdienst: Levensbeschouwelijk mentorschap 3 x Godsdienst: Didactiek III 3 NL Godsdienst: Didactiek III 3 x Informatica Informatica: Technische ICT-coördinatie 4 NL Informatica: Technische ICT-coördinatie 4 x Informatica: Pedagogische ICT-coördinatie 3 NL Informatica: Pedagogische ICT-coördinatie 3 x Informatica: Didactiek III 3 NL Informatica: Didactiek III 3 x Nederlands Nederlands: Communicatie en taalbeschouwing II 4 NL Nederlands: Communicatie en taalbeschouwing II 4 x Nederlands: Literatuur II 3 NL Nederlands: Literatuur II 3 x Nederlands: Didactiek III 3 NL Nederlands: Didactiek III 3 x Wiskunde Wiskunde: Analytische meetkunde, ruimtemeetkunde en ICT 3 NL Wiskunde: Analytische meetkunde, ruimtemeetkunde en ICT 3 x Wiskunde: Statistiek, kansrekenen en ICT 4 NL Wiskunde: Statistiek, kansrekenen en ICT 4 x Wiskunde: Didactiek III 3 NL Wiskunde: Didactiek III 3 x Keuzetrajecten Optie 1A: Stagemobiliteit in Vlaanderen

9 Bachelorproef /1 7 NT NL Bachelorproef /1 7 x x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage III/1 10 NT NL x ++ Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage III/1 10 NH x x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage II Bewegingsrecreatie: Didactische stage III/1 10 NT/VT NL x ++ Bewegingsrecreatie: Didactische stage III/1 10 x x Bewegingsrecreatie: Didactische stage II Biologie: Didactische stage III/1 10 NT NL ++ Biologie: Didactische stage III/1 10 NH x x Biologie: Didactische stage II Frans: Didactische stage III/1 10 NT NL ++ Frans: Didactische stage III/1 10 NH x x Frans: Didactische stage II Godsdienst: Didactische stage III/1 10 NT NL ++ Godsdienst: Didactische stage III/1 10 NH x x Godsdienst: Didactische stage II Informatica: Didactische stage III/1 10 NT NL ++ Informatica: Didactische stage III/1 10 NH x x Informatica: Didactische stage II Nederlands: Didactische stage III/1 10 NT NL ++ Nederlands: Didactische stage III/1 10 NH x x Nederlands: Didactische stage II Wiskunde: Didactische stage III/1 10 NT NL ++ Wiskunde: Didactische stage III/1 10 NH x x Wiskunde: Didactische stage II Optie 1B: Stagemobiliteit in Europa Bachelorproef/2 4 NT NL Bachelorproef/2 4 x x Stagemobiliteit in Europa 20 NT NL x ++ Stagemobiliteit in Europa 20 x x Didactische stage III/2 3 NT/VT NL x ++ Didactische stage III/2 3 NH x x Didactische stage II Optie 2: Stagemobiliteit buiten Europa Bachelorproef/2 4 NT NL Bachelorproef/2 4 x x Didactische stage III/2 3 NT NL Didactische stage III/2 3 NH x x Didactische stage II Stagemobiliteit buiten Europa 17 ENG EC ++ Stagemobiliteit buiten Europa 17 x Buiten Europa: voorbereid op stage 3 NL EC/CC Buiten Europa: voorbereid op stage 3 x x Optie 3: Studiemobiliteit in Europa of buiten Europa Bachelorproef/2 4 NT NL Bachelorproef/2 4 x x Didactische stage III/2 3 NT/VT NL Didactische stage III/2 3 NH x x Didactische stage II Studiemobiliteit in Europa of buiten Europa 20 ENG EC ++ Studiemobiliteit in Europa of buiten Europa 20 x Optie 4: Keys for Teachers in Europe Bachelorproef/2 4 NT NL Bachelorproef/2 4 x x Didactische stage III/2 3 NT NL Didactische stage III/2 3 NH x x Didactische stage II Communication, Cultural Awareness and Expression 4 ENG EC x ++ Communication, Cultural Awareness and Expression 4 x Diversity in/and Education 4 ENG EC x ++ Diversity in/and Education 4 x Teaching in Europe - Europe in Teaching 4 ENG EC x ++ Teaching in Europe - Europe in Teaching 4 x Keys for Europe in Education 4 ENG EC x ++ Keys for Europe in Education 4 x Social and Cultural Competencies 4 ENG EC x ++ Social and Cultural Competencies 4 x Work placement 10 ENG EC x Work placement 10 x Optie 5: Korte mobiliteit Bachelorproef/ 1 7 NT NL Bachelorproef/ 1 7 x x Korte mobiliteit 6 NL EC ++ Korte mobiliteit 6 x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage III/3 7 NT/VT NL Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage III/3 7 NH x x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage II Bewegingsrecreatie: Didactische stage III/3 7 NT/VT NL Bewegingsrecreatie: Didactische stage III/3 7 x x Bewegingsrecreatie: Didactische stage II

10 Biologie: Didactische stage III/3 7 NT NL Biologie: Didactische stage III/3 7 NH x x Biologie: Didactische stage II Frans: Didactische stage III/3 7 NT NL Frans: Didactische stage III/3 7 NH x x Frans: Didactische stage II Godsdienst: Didactische stage III/3 7 NT NL Godsdienst: Didactische stage III/3 7 NH x x Godsdienst: Didactische stage II Informatica: Didactische stage III/3 7 NT NL Informatica: Didactische stage III/3 7 NH x x Informatica: Didactische stage II Nederlands: Didactische stage III/3 7 NT NL Nederlands: Didactische stage III/3 7 NH x x Nederlands: Didactische stage II Wiskunde: Didactische stage III/3 7 NT NL Wiskunde: Didactische stage III/3 7 NH x x Wiskunde: Didactische stage II Optie 6: Intercommunautaire mobiliteit Bachelorproef/1 7 NT NL Bachelorproef/1 7 x x Intercommunautaire mobiliteit 6 FR EC ++ Intercommunautaire mobiliteit 6 x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage III/4 7 NT NL Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage III/4 7 NH x x Lichamelijke Opvoeding: Didactische stage II Bewegingsrecreatie: Didactische stage III/4 7 NT/VT NL Bewegingsrecreatie: Didactische stage III/4 7 x x Bewegingsrecreatie: Didactische stage II Biologie: Didactische stage III/4 7 NT NL Biologie: Didactische stage III/4 7 NH x x Biologie: Didactische stage II Frans: Didactische stage III/4 7 NT NL Frans: Didactische stage III/4 7 NH x x Frans: Didactische stage II Godsdienst: Didactische stage III/4 7 NT NL Godsdienst: Didactische stage III/4 7 NH x x Godsdienst: Didactische stage II Informatica: Didactische stage III/4 7 NT NL Informatica: Didactische stage III/4 7 NH x x Informatica: Didactische stage II Nederlands: Didactische stage III/4 7 NT NL Nederlands: Didactische stage III/4 7 NH x x Nederlands: Didactische stage II Wiskunde: Didactische stage III/4 7 NT NL Wiskunde: Didactische stage III/4 7 NH x x Wiskunde: Didactische stage II TOTAAL STUDIEPUNTEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

11 Sociaal werk (dagonderwijs) Bachelor in de Orthopedagogie 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase Legende In het eerste semester heeft de student de keuze om het standaardtraject te volgen, oftewel voor maximaal 18 SP OPO's op te nemen uit Optie 4: the role of the social worker in the heart of Europe, aangevuld met OPO's uit het standaardprogramma. Studenten die niet het standaardtraject kiezen, dienen hun studieprogramma te laten goedkeuren door de trajectbegeleider. De OPO's zorgvernieuwing / orthopedagogisch management / bachelorproef / beroepspraktijk en supervisie III en persoonlijk ontwikkelingsplan III zijn verplicht te volgen. In het tweede semester maakt de student een keuze tussen één van de volgende mobiliteitsopties: - Optie 1A: Stagemobiliteit in Vlaanderen - Optie 1B: Stagemobiliteit in Europa - Optie 2: Stagemobiliteit buiten Europa + Buiten Europa: Voorbereid op Stage - Optie 3: Studiemobiliteit in of buiten Europa kan in geval van overmacht wijzigen OPO: opleidingsonderdeel OLA: onderwijsleeractiviteit SP: studiepunten NH: niet herkansbaar NT: niet tolereerbaar VT: strenge volgtijdelijkheid G/NG: geëvalueerd met Geslaagd/Niet Geslaagd Taal: onderwijstaal Uitgesloten voor EC/CC Uitgesloten: opleidingsonderdeel kan niet worden gevolgd met examencontract (EC) Enkel stages/bachelorproeven en masterproeven kunnen uitgesloten worden voor creditcontract studieaanbod inkomende x: dit OPO staat open voor inkomende mogelijkheden uitgaande ++: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het ++ OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. Een inhoudelijke afwijking is hierbij toegestaan. +: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het + OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. In dat geval moet de leerinhoud van het OPO aan de partnerinstelling zo nauw mogelijk aansluiten bij de leerinhoud van het OPO aan de thuisinstelling. de overige OPO's moeten aan de thuisinstelling worden gevolgd

12 Sociaal-agogisch Werk Orthopedagogie - 1e fase Bachelor Opleidingsprogramma Academiejaar Bachelor in de orthopedagogie - 1ste opleidingsfase Campus Parnas Dilbeek modeltraject OPO's en OLA's NL SP NH G/NG NT VT Taal Uitgesloten voor EC/CC studieaanbod inkomende mogelijkheden uitgaande sem 1 sem 2 Domein kaders Agogiek 3 NL Agogiek HC 2,5 x Agogiek WC 0,5 x Pedagogiek 3 NL Pedagogiek 3 x Orthopedagogiek 3 NL Orthopedagogiek 3 x Gezondheid, Welzijn en Preventie 4 NL Gezondheid, Welzijn en Preventie HC 3,5 x Gezondheid, Welzijn en Preventie WC 0,5 x Algemene Psychologie 3 NL Algemene Psychologie 3 x Ontwikkelingspsychologie 3 NL Ontwikkelingspsychologie 3 x Sociologie I 3 NL Sociologie I 3 x Recht I 3 NL Recht I 3 x Personen met gedrags- en leerproblemen 3 NL Personen met gedrags- en leerproblemen 3 x Personen met functiebeperkingen 3 NL Personen met functiebeperkingen 3 x Communicatie 3 NL Communicatie 3 x Domein Handelen Communicatie voor hulpverleners I 6 NT NL EC Schriftelijke communicatie I 1,5 x x Relatie en communicatie I 4,5 x x Agogisch werken I 9 NT NL EC Muzisch-agogisch werken I 5 NH x x Vraaggericht werken I 2 x x (ortho)(ped)agogisch handelen, Integratie I 1 x x Integratieweek 1 G/NG x Evidence Based Werken I 3 NL Evidence Based Werken I 3 x Beroepsspecifiek domein Terreinverkenning 3 NL Terreinverkenning 3 x Beroepspraktijk en Supervisie I 5 NL EC / CC Stage I 3 G/NG x Persoonlijk Ontwikkelingsplan I - HC 0,5 x Persoonlijk Ontwikkelingsplan I - WC 1,5 x x TOTAAL STUDIEPUNTEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

13 Sociaal-agogisch Werk Orthopedagogie - 2e fase Bachelor Opleidingsprogramma Academiejaar Bachelor in de orthopedagogie - 2de opleidingsfase Campus Parnas Dilbeek modeltraject OPO's en OLA's NL SP NH G/NG NT VT Taal Uitgesloten voor EC/CC studieaanbod inkomende mogelijkheden uitgaande sem 1 sem 2 Domein kaders Filosofie en ethiek 5 NL Filosofie 2 x Ethiek 3 x Sociale psychologie 3 NL Sociale psychologie 3 x Jeugdrecht 3 NL Jeugdrecht 3 x Sociaal recht en welzijnsbeleid 3 NL Sociaal recht en welzijnsbeleid 3 x Sociologie II 5 NL Gezinssociologie 2 x Sociale inclusie 3 x Personen met psychiatrische problemen 3 NL Personen met psychiatrische problemen 3 x Personen met medische en gerontologische problemen 3 NL Personen met medische en gerontologische problemen 3 x Systeem- en contextgerichte kaders 3 NL Systeem- en contextgerichte kaders 3 x Domein Handelen Communicatie voor hulpverleners II Communicatie voor hulpverleners I 6 VT NL Schriftelijke communicatie II 1,5 x Relatie en communicatie II 4,5 x x Agogisch werken II 6 VT NL Agogisch werken I Muzisch-agogisch werken II 3 x x Vraaggericht werken II 2 x x (Ortho)(ped)agogisch handelen, Integratie II 1 x x Systeem- en contextgericht werken 3 NL x Systeem- en contextgericht werken 3 x Evidence Based Werken II 3 NT/VT NL Evidence Based Werken I Evidence Based Werken II 3 x Beroepsspecifiek domein Beroepspraktijk en Supervisie II Agogisch Werken I 11 NT/VT NL Stage II 9 NH x Persoonlijk Ontwikkelingsplan II 2 G/NG x x Projecten 3 G/NG NL Projecten 3 x x TOTAAL STUDIEPUNTEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

14 Sociaal-agogisch Werk Orthopedagogie - 3e fase Bachelor Opleidingsprogramma Academiejaar Bachelor in de orthopedagogie - 3de opleidingsfase Campus Parnas Dilbeek modeltraject OPO's en OLA's NL SP NH G/NG NT VT Taal Uitgesloten voor EC/CC studieaanbod inkomende mogelijkheden uitgaande sem 1 sem 2 Domein kaders Religie, Zingeving en Levensbeschouwing 3 NL ++ Religie, Zingeving en Levensbeschouwing 3 X Zorgvernieuwing 3 NL ++ Zorgvernieuwing 3 X Gezins- en opvoedingsondersteuning 3 NL ++ Gezins- en opvoedingsondersteuning 3 X Keuzevak (niet voor optie 2) Er zijn 4 verschillende mogelijkheden waaruit een keuzevak kunnen kiezen: 1) OPO in een andere bachelor of masteropleiding van de associatie KULeuven 3 NL ++ OPO in een andere bachelor of masteropleiding van de associatie KULeuven 3 X X 2) Internationaal project 3 NL ++ Internationaal project 3 X X 3) OPO in de buitenlandse gastinstelling (enkel voor optie 3) 3 NL ++ OPO in de buitenlandse gastinstelling (enkel voor optie 3) 3 X 4) OPO van max 5SP uit Optie 4: Internationale module van het studiegebied: The role of the social worker in the heart of Europe 3 X OPO van max 5SP uit Optie 4: Internationale module van het studiegebied: The role of the social worker in the heart of Europe 3 Domein handelen Orthopedagogisch management 3 NL ++ Orthopedagogisch management 3 X X Agogisch werken III VT NL ++ Agogisch werken II 5 (ortho)(ped)agogisch Handelen, Casus 2 X Actuele kaders en methoden 2 G/NG X Groepsdynamica 1 X Bachelorproef Evidence Based Werken II NT/VT NL Beroepspraktijk en supervisie II 9 Bachelorproef 9 X X Beroepsspecifiek domein Optie 1A: Stagemobiliteit in Vlaanderen Agogisch werken II VT/NT NL Beroepspraktijk en supervisie II 25 X Beroepspraktijk en supervisie III 24 NH + X Persoonlijk Ontwikkelingsplan III 1 G/NG + X X Optie 1B: Stagemobiliteit in Europa Agogisch werken II VT/NT ENG Beroepspraktijk en supervisie II 25 X Beroepspraktijk en supervisie III 24 NH + X Persoonlijk Ontwikkelingsplan III 1 G/NG + X X Optie 2: Stagemobiliteit buiten Europa Agogisch werken II VT/NT ENG ++ Beroepspraktijk en supervisie II 25 Beroepspraktijk en supervisie III 24 NH X Persoonlijk Ontwikkelingsplan III 1 G/NG X X Buiten Europa: Voorbereid op Stage (verplicht voor optie 2) Beroepspraktijk en Supervisie II 3 VT NL EC/CC X X Buiten Europa: Voorbereid op stage 3 NL X X Optie 3: Studiemobiliteit in Europa of buiten Europa Agogisch werken II VT/NT NL ++ Beroepspraktijk en supervisie II 25 Beroepspraktijk en supervisie III 24 NH X Persoonlijk Ontwikkelingsplan III 1 G/NG X X Optie 4: Internationale module van het studiegebied: The role of the social worker in the heart of Europe ENG European institutions and policy making 3 ENG X X European institutions and policy making 3 ENG X (A)social policy: social economical issues and paradigm shifts 3 ENG X X (A)social policy: social economical issues and paradigm shifts 3 ENG X Social work practice in the urban context of Brussels 4 ENG X X Social work practice in the urban context of Brussels 4 ENG X Challenges and opportunities of social and cultural inclusion 5 ENG X X Challenges and opportunities of social and cultural inclusion 5 ENG X Empowering family and social networks 3 ENG X X Empowering family and social networks 3 ENG X

15 Verdieping Verdieping Systeem- en contextgericht werken Verdieping: Systeem- en contextgericht werken I 6 VT NL ++ Verdieping Systeem- en contextgericht werken 6 X X Verdieping Sociale inclusie Verdieping: Systeem en contextgericht werken I 6 VT NL Verdieping Sociale inclusie 6 X X Verdieping Muzisch-agogisch begeleiden Verdieping: Muzisch en agogisch begeleiden I 6 VT NL Verdieping Muzisch-agogisch begeleiden 6 X X TOTAAL STUDIEPUNTEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

16 CAMPUSSEN Campus Brussel Warmoesberg Brussel 02/ Campus Brussel - Terranova Blekerijstraat Brussel 02/ Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Huart Hamoirlaan Brussel 02/ Campus Dirk Martens Kwalestraat Aalst- Nieuwerkerken 053/ Technologiecampus Gent Gebroeders De Smetstraat Gent 09/ Campus Waas Hospitaalstraat Sint-Niklaas 03/ V.U. Mia Sas Warmoesberg 26, 1000 Brussel 2015

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Bedrijfsmanagement Bachelor in het Bedrijfsmanagement - 1e opleidingsfase - oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen.

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - AALST) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - AALST) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE IOUD PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO AALST) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Bedrijfsmanagement (Dag en afstandsonderwijs) Bachelor in het Bedrijfsmanagement 1e opleidingsfase oriëntatie AccountancyFiscaliteit

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL

Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL Nederlands kan worden - LO - Handel-Burotica Profiel van de leraar Nederlands Een leraar Nederlands heeft

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Economie & Management. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 4

Programma s en volgtijdelijkheid Economie & Management. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 4 Programma s en volgtijdelijkheid Economie & Management Bijlage 4 IOUD Bachelor en master in de Handelswetenschappen Studieprogramma s (en) 1 ste jaar bachelor in de Handelswetenschappen voormiddag 1 ste

Nadere informatie

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 GEEF KLEUR AAN JE DIPLOMA Facebook, skype en andere media maken het je heel gemakkelijk om in contact te komen

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015

Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015 Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1 e, 2 e en 3e opleidingsfase van het modeltraject Bachelor in de Toegepaste informatica Eerste opleidingsfase

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

INTERNE WERKING. Faculteit LO en Kiné aan de Vrije Universiteit Brussel

INTERNE WERKING. Faculteit LO en Kiné aan de Vrije Universiteit Brussel INTERNE WERKING Faculteit LO en Kiné aan de Vrije Universiteit Brussel Opgemaakt door Bogaert Inge, Liaison VUB VTS In opdracht van de Vlaamse Trainersschool Juni 2009 Inleiding Dit document heeft als

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict

Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

BACHELOR. communicatiemanagement

BACHELOR. communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement Heb jij een uitgesproken mening over de communicatie van bedrijven, organisaties of overheden? Is een reclameblok op tv voor jou meer fascinatie dan irritatie? Ben je benieuwd

Nadere informatie

Concordantietabellen (oud opleidingsprogramma - nieuw opleidingsprogramma)

Concordantietabellen (oud opleidingsprogramma - nieuw opleidingsprogramma) Facultair reglement FBO - academiejaar 2014-2015 - bijlage 2 Concordantietabellen (oud opleidingsprogramma - nieuw opleidingsprogramma) Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

toegepaste informatica

toegepaste informatica * u n i e k in Vlaanderen Bachelor brugge toegepaste informatica software & systems engineer computer & cyber crime professional* ict consultant* 2015 201 profiel opleiding Je bent gebeten door computers

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

OPO & POP 1 OPO & POP

OPO & POP 1 OPO & POP Bachelor in het Office Management 2014-2015 Campus Brussel Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de eerste opleidingsfase Het OPO Bedrijfscommunicatie 1 van 3 studiepunten verandert van naam. Het

Nadere informatie