ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN"

Transcriptie

1 ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN

2 IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) Bachelor in de gezinswetenschappen 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie: kinderen en jongeren 3e opleidingsfase Oriëntatie: volwassenen en ouderen Bachelor in de gezinswetenschappen (traject voor zonder levens- en werkervaring) 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie: kinderen en jongeren 3e opleidingsfase Oriëntatie: volwassenen en ouderen Psychosociale Gerontologie (dagonderwijs) Bachelor in de Psychosociale Gerontologie 1e opleidingsfase

3 Gezinswetenschappen (dagonderwijs) Bachelor in de gezinswetenschappen 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie: kinderen en jongeren 3e opleidingsfase Oriëntatie: volwassenen en ouderen Bachelor in de gezinswetenschappen (traject voor zonder levens- en werkervaring) 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie: kinderen en jongeren 3e opleidingsfase Oriëntatie: volwassenen en ouderen Legende OPO: opleidingsonderdeel OLA: onderwijsleeractiviteit : studiepunten : niet herkansbaar : niet tolereerbaar : dwingende volgtijdelijkheid : geëvalueerd met Geslaagd/Niet Geslaagd : onderwijstaal : opleidingsonderdeel kan niet worden gevolgd met examencontract (EC) Enkel stages/bachelorproeven en masterproeven kunnen uitgesloten worden voor creditcontract x: dit OPO staat open voor ++: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het ++ OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. Een inhoudelijke afwijking is hierbij toegestaan. +: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het + OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. In dat geval moet de leerinhoud van het OPO aan de partnerinstelling zo nauw mogelijk aansluiten bij de leerinhoud van het OPO aan de thuisinstelling. de overige OPO's moeten aan de thuisinstelling worden gevolgd : kan in geval van overmacht wijzigen : de student mag 3 van de 'oriëntatievakken' vervangen door één vak van optie 4. Het oriëntatievak Methodieken III valt hier niet onder en is voor iedereen een verplicht vak.

4 Gezinswetenschappen - 1e fase Bachelor Bachelor in de gezinswetenschappen - 1ste opleidingsfase Modeltraject OPO's en OLA's Algemene ondersteunende opleidingsonderdelen 24 Filosofie I 3 x x Argumentatieleer 3 x x Economie 3 x x Demografie 3 x x Inleiding tot het recht 3 x x Socio-politieke analyse van België 3 x x Ethiek 3 x x Gezin en gezondheid I 3 x x Sociologische, pedagogische en psychologische opleidingsonderdelen 21 Inleiding in de psychologie 3 x x Ontwikkelingspsychologie 6 x x Fundamentele pedagogiek 6 x x Sociologie en samenleving 6 x x Methodieken, technieken, projectwerk 15 Projectonderwijs I 9 EC x x Methodieken I 6 EC x x Methodieken I luisteren 4 x x Methodieken I groepsdynamica 2 x x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

5 Gezinswetenschappen - 2e fase Bachelor Bachelor in de gezinswetenschappen - 2de opleidingsfase Modeltraject OPO's en OLA's Algemene ondersteunende opleidingsonderdelen 15 Filosofie II 3 x x Familierecht 3 x x Ecologie 3 x x Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit 3 x x Ethiek Gezin en gezondheid II 3 x x Sociologische, pedagogische en psychologische opleidingsonderdelen 24 Persoonlijkheidspsychologie 3 x x Inleiding in de psychologie Psychologie van de partnerrelatie 3 x x Ontwikkelingspsychologie Gezinspedagogiek 6 x x Fundamentele pedagogiek Ouderschapsbegeleiding en ouderbegeleiding 3 x x Fundamentele pedagogiek Begeleiding van gezinnen in crisissituaties 3 x x Gezinssociologie 6 x x Sociologie en samenleving Methodieken, technieken, projectwerk 21 Registreren en rapporteren 3 x x Methodieken II 6 / EC x x Methodieken I Methodieken II communicatietheorie 2 x x Methodieken II helpende gesprekken I 4 x x Projectonderwijs II 6 / EC x x Projectonderwijs I Praktijkverdieping I 6 EC/CC x x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

6 Gezinswetenschappen - 3e fase Bachelor Bachelor in de gezinswetenschappen - 3de opleidingsfase Oriëntatie: kinderen en jongeren Modeltraject OPO's en OLA's Algemeen gedeelte 29 Ethiek en deontologie van zorg voor gezinnen 3 x x Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit Gezinsbeleid en participatie van gezinnen 3 x x Gezinsbeleid en participatie van gezinnen participatie 1,5 x x Gezinsbeleid en participatie van gezinnen - beleidsplanning en bevoegdheidsverdeling 1,5 x x Overheidsbeleid tav gezinnen 3 x x Overheidsbeleid tav gezinnen sociale zekerheid 1,5 x x Overheidsbeleid tav gezinnen gezinsfiscaliteit 1,5 x x Gezin, zorg en welzijn 5 x x Gezin, zorg en welzijn-maatschappelijke dienstverlening 2 x x Gezin, zorg en welzijn-geestelijke gezondheidszorg 2 x x Gezin, zorg en welzijn - systeemtherapie 1 x x Kwaliteitszorg 3 x x Onderhandelen 3 x x Eindproef: Gezinsondersteunend werken via de methodiek van probleemgericht denken 9 / EC/CC x x Projectonderwijs II Praktijkverdieping I Oriëntatie: kinderen en jongeren 18 Kinderrechten 3 x x Bijzondere jeugdzorg en integrale jeugdhulp 3 x x Actuele onderwijsthema's en ouderparticipatie 3 x x Ethische vraagstukken bij kinderen en jongeren 3 x x Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit Ontwikkelingspsychopathologie en ouderbegeleiding 3 x x Ouderschapsbegeleiding en ouderbegeleiding Ondersteuning van kinderen en jongeren met een handicap 3 x x Methodieken III 5 / EC x x Methodieken III persoonsgerichte intervisie 3 x x Methodieken III - helpende gesprekken II 1,5 x x Methodieken III carrousel 0,5 x x Mobiliteitsopties Optie 1A: Stagemobiliteit in Vlaanderen 8 Praktijkverdieping II 8 / EC/CC x x Praktijkverdieping I Optie 1B: Stagemobiliteit in Europa 8 Stagemobiliteit in Europa 8 / ENG EC/CC ++ x x Praktijkverdieping I Optie 2: Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 5 / ENG EC/CC ++ x x Praktijkverdieping I Buiten Europa: Voorbereid op stage 3 EC/CC Buiten Europa: Voorbereid op stage 3 x x Optie 4: The role of the social worker in the heart of Europe Field practice in social work 12 ENG x x Field practice in social work 12 ENG x European institutions and policy making 3 ENG x x European institutions and policy making 3 ENG x (A)social policy: social economical issues and paradigm shifts 3 ENG x x (A)social policy: social economical issues and paradigm shifts 3 ENG x Social work practice in the urban context of Brussels 4 ENG x x Social work practice in the urban context of Brussels 4 ENG x Challenges and opportunities of social and cultural inclusion 5 ENG x x Challenges and opportunities of social and cultural inclusion 5 ENG x

7 Empowering family and social networks 3 ENG x x Empowering family and social networks 3 ENG x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

8 Gezinswetenschappen - 3e fase Bachelor Bachelor in de gezinswetenschappen - 3de opleidingsfase Oriëntatie: Volwassenen en ouderen Modeltraject OPO's en OLA's Algemeen gedeelte 29 Ethiek en deontologie van zorg voor gezinnen 3 x x Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit Gezinsbeleid en participatie van gezinnen 3 x x Gezinsbeleid en participatie van gezinnen participatie 1,5 x x Gezinsbeleid en participatie van gezinnenbeleidsplanning en bevoegdheidsverdeling 1,5 x x Overheidsbeleid tav gezinnen 3 x x Overheidsbeleid tav gezinnen sociale zekerheid 1,5 x x Overheidsbeleid tav gezinnen gezinsfiscaliteit 1,5 x x Gezin, zorg en welzijn 5 x x Gezin, zorg en welzijn- maatschappelijke dienstverlening 2 x x Gezin, zorg en welzijn-geestelijke gezondheidszorg 2 x x Gezin, zorg en welzijn-systeemtherapie 1 x x Kwaliteitszorg 3 x x Onderhandelen 3 x x Eindproef: Gezinsondersteunend werken via de methodiek van probleemgericht denken 9 / EC/CC x x Projectonderwijs II Praktijkverdieping I Oriëntatie: volwassenen en ouderen 18 Sociaal-cultureel werk 3 x x Psychogerontologie 3 x x Ethische vraagstukken bij volwassenen en ouderen 3 x x Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit Psychopathologie van volwassenen en ouderen 3 x x Ondersteuning van volwassenen en ouderen met een handicap 3 x x Relatie-ondersteuning en bemiddeling 3 x x Methodieken III 5 / EC x x Methodieken III persoonsgerichte intervisie 3 x x Methodieken III - helpende gesprekken II 1,5 x x Methodieken III carrousel 0,5 x x Mobiliteitsopties Optie 1A: Stagemobiliteit in Vlaanderen 8 Praktijkverdieping II 8 / EC/CC x x Praktijkverdieping I Optie 1B: Stagemobiliteit in Europa 8 Stagemobiliteit in Europa 8 / ENG EC/CC ++ x x Praktijkverdieping I Optie 2: Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 5 / ENG EC/CC ++ x x Praktijkverdieping I Buiten Europa: Voorbereid op stage 3 EC/CC Buiten Europa: Voorbereid op stage 3 x x Optie 4: The role of the social worker in the heart of Europe Field practice in social work 12 ENG x x Field practice in social work 12 ENG x European institutions and policy making 3 ENG x x European institutions and policy making 3 ENG x (A)social policy: social economical issues and paradigm shifts 3 ENG x x (A)social policy: social economical issues and paradigm shifts 3 ENG x Social work practice in the urban context of Brussels 4 ENG x x Social work practice in the urban context of Brussels 4 ENG x Challenges and opportunities of social and cultural inclusion 5 ENG x x Challenges and opportunities of social and cultural inclusion 5 ENG x Empowering family and social networks 3 ENG x x Empowering family and social networks 3 ENG x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

9 Gezinswetenschappen -1e fase Bachelor Bachelor in de gezinswetenschappen - 1ste opleidingsfase Traject voor zonder levens- en werkervaring OPO's en OLA's Algemene ondersteunende opleidingsonderdelen 24 Filosofie I 3 x x Argumentatieleer 3 x x Economie 3 x x Demografie 3 x x Inleiding tot het recht 3 x x Socio-politieke analyse van België 3 x x Ethiek 3 x x Gezin en gezondheid I 3 x x Sociologische, pedagogische en psychologische opleidingsonderdelen 21 Inleiding in de psychologie 3 x x Ontwikkelingspsychologie 6 x x Fundamentele pedagogiek 6 x x Sociologie en samenleving 6 x x Methodieken, technieken, projectwerk 15 Projectonderwijs & werkplekleren I 9 EC/CC x x Methodieken I 6 EC x x Methodieken I luisteren 4 Methodieken I groepsdynamica 2 TOTAAL STUDIEPUEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

10 Gezinswetenschappen - 2e fase Bachelor Bachelor in de gezinswetenschappen - 2de opleidingsfase Traject voor zonder levens- en werkervaring OPO's en OLA's Algemene ondersteunende opleidingsonderdelen 15 Filosofie II 3 x x Familierecht 3 x x Ecologie 3 x x Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit 3 x x Ethiek Gezin en gezondheid II 3 x x Sociologische, pedagogische en psychologische opleidingsonderdelen 24 Persoonlijkheidspsychologie 3 x x Inleiding in de psychologie Psychologie van de partnerrelatie 3 x x Ontwikkelingspsychologie Gezinspedagogiek 6 x x Fundamentele pedagogiek Ouderschapsbegeleiding en ouderbegeleiding 3 x x Fundamentele pedagogiek Begeleiding van gezinnen in crisissituaties 3 x x Gezinssociologie 6 x x Sociologie en samenleving Methodieken, technieken, projectwerk 21 Registreren en rapporteren 3 x x Methodieken II 6 / EC x x Methodieken I Methodieken II communicatietheorie 2 x x Methodieken II helpende gesprekken I 4 x x Projectonderwijs II 6 / EC x x Projectonderwijs & werkplekleren I Werkplekleren II 6 / EC/CC x x Projectonderwijs & Werkplekleren I TOTAAL STUDIEPUEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

11 Gezinswetenschappen - 3e fase Bachelor Bachelor in de gezinswetenschappen - 3de opleidingsfase Oriëntatie: Kinderen en jongeren Traject voor zonder levens- en werkervaring OPO's en OLA's Algemeen gedeelte 29 Ethiek en deontologie van zorg voor gezinnen 3 x x Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit Gezinsbeleid en participatie van gezinnen 3 x x Gezinsbeleid en participatie van gezinnen participatie 1,5 x x Gezinsbeleid en participatie van gezinnen-beleidsplanning en bevoegdheidsverdeling 1,5 x x Overheidsbeleid tav gezinnen 3 x x Overheidsbeleid tav gezinnen sociale zekerheid 1,5 x x Overheidsbeleid tav gezinnen gezinsfiscaliteit 1,5 x x Gezin, zorg en welzijn 5 x x Gezin, zorg en welzijn- maatschappelijke dienstverlening 2 x x Gezin, zorg en welzijn-geestelijke gezondheidszorg 2 x x Gezin, zorg en welzijn-systeemtherapie 1 x x Kwaliteitszorg 3 x x Onderhandelen 3 x x Eindproef: Gezinsondersteunend werken via de methodiek van probleemgericht denken 9 / EC/CC x x Projectonderwijs II Werkplekleren II Oriëntatie: kinderen en jongeren 23 Kinderrechten 3 x x Bijzondere jeugdzorg en integrale jeugdhulp 3 x x Actuele onderwijsthema's en ouderparticipatie 3 x x Ethische vraagstukken bij kinderen en jongeren 3 x x Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit Ontwikkelingspsychopathologie en ouderbegeleiding 3 x x Ouderschapsbegeleiding en ouderbegeleiding Ondersteuning van kinderen en jongeren met een handicap 3 x x Methodieken III 5 / EC x x Methodieken III persoonsgerichte intervisie 3 x x Methodieken III - helpende gesprekken II 1,5 x x Methodieken III carrousel 0,5 x x Mobiliteitsopties Optie 1A: Stagemobiliteit in Vlaanderen 8 Werkplekleren III 8 / EC/CC x x Werkplekleren II Optie 1B: Stagemobiliteit in Europa 8 Stagemobiliteit in Europa 8 / ENG EC/CC ++ x x Werkplekleren II Optie 2: Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 5 / ENG EC/CC ++ x x Werkplekleren II Buiten Europa: Voorbereid op stage 3 EC/CC Buiten Europa: Voorbereid op stage 3 x x Optie 4: The role of the social worker in the heart of Europe Field practice in social work 12 ENG x x Field practice in social work 12 ENG x European institutions and policy making 3 ENG x x European institutions and policy making 3 ENG x (A)social policy: social economical issues and paradigm shifts 3 ENG x x (A)social policy: social economical issues and paradigm shifts 3 ENG x Social work practice in the urban context of Brussels 4 ENG x x Social work practice in the urban context of Brussels 4 ENG x Challenges and opportunities of social and cultural inclusion 5 ENG x x Challenges and opportunities of social and cultural inclusion 5 ENG x Empowering family and social networks 3 ENG x x Empowering family and social networks 3 ENG x TOTAAL STUDIEPUEN 60

12 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

13 Gezinswetenschappen - 3e fase Bachelor Bachelor in de gezinswetenschappen - 3de opleidingsfase Oriëntatie: Volwassenen en ouderen Traject voor zonder levens- en werkervaring OPO's en OLA's Algemeen gedeelte 29 Ethiek en deontologie van zorg voor gezinnen 3 x x Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit Gezinsbeleid en participatie van gezinnen 3 x x Gezinsbeleid en participatie van gezinnen participatie 1,5 x x Gezinsbeleid en participatie van gezinnenbeleidsplanning en bevoegdheidsverdeling 1,5 x x Overheidsbeleid tav gezinnen 3 x x Overheidsbeleid tav gezinnen sociale zekerheid 1,5 x x Overheidsbeleid tav gezinnen gezinsfiscaliteit 1,5 x x Gezin, zorg en welzijn 5 x x Gezin, zorg en welzijn-maatschappelijke dienstverlening 2 x x Gezin, zorg en welzijn - geestelijke gezondheidszorg 2 x x Gezin, zorg en welzijn-systeemtherapie 1 x x Kwaliteitszorg 3 x x Onderhandelen 3 x x Eindproef: Gezinsondersteunend werken via de methodiek van probleemgericht denken 9 / EC/CC x x Projectonderwijs II Werkplekleren II Oriëntatie: volwassenen en ouderen 23 Sociaal-cultureel werk 3 x x Psychogerontologie 3 x x Ethische vraagstukken bij volwassenen en ouderen 3 x x Ethiek van partnerrelaties en seksualiteit Psychopathologie van volwassenen en ouderen 3 x x Ondersteuning van volwassenen en ouderen met een handicap 3 x x Relatie-ondersteuning en bemiddeling 3 x x Methodieken III 5 / EC x x Methodieken III persoonsgerichte intervisie 3 x x Methodieken III - helpende gesprekken II 1,5 x x Methodieken III carrousel 0,5 x x Mobiliteitsopties Optie 1A: Stagemobiliteit in Vlaanderen 8 Werkplekleren III 8 / EC/CC x x Werkplekleren II Optie 1B: Stagemobiliteit in Europa 8 Stagemobiliteit in Europa 8 / ENG EC/CC ++ x x Werkplekleren II Optie 2: Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 5 / ENG EC/CC ++ x x Werkplekleren II Buiten Europa: Voorbereid op stage 3 EC/CC Buiten Europa: Voorbereid op stage 3 x x Optie 4: The role of the social worker in the heart of Europe Field practice in social work 12 ENG x x Field practice in social work 12 ENG x European institutions and policy making 3 ENG x x European institutions and policy making 3 ENG x (A)social policy: social economical issues and paradigm shifts 3 ENG x x (A)social policy: social economical issues and paradigm shifts 3 ENG x Social work practice in the urban context of Brussels 4 ENG x x Social work practice in the urban context of Brussels 4 ENG x Challenges and opportunities of social and cultural inclusion 5 ENG x x Challenges and opportunities of social and cultural inclusion 5 ENG x Empowering family and social networks 3 ENG x x Empowering family and social networks 3 ENG x

14 TOTAAL STUDIEPUEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

15 Psychosociale Gerontologie (dagonderwijs) Bachelor in de Psychosociale Gerontologie 1e opleidingsfase Legende OPO: opleidingsonderdeel OLA: onderwijsleeractiviteit : studiepunten : niet herkansbaar : niet tolereerbaar : dwingende volgtijdelijkheid : geëvalueerd met Geslaagd/Niet Geslaagd : onderwijstaal : opleidingsonderdeel kan niet worden gevolgd Enkel stages/bachelorproeven en masterproeven kunnen x: dit OPO staat open voor ++: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het ++ OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. Een inhoudelijke afwijking is hierbij toegestaan. +: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het + OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. In dat geval moet de leerinhoud van het OPO aan de partnerinstelling zo nauw mogelijk aansluiten bij de leerinhoud van het OPO aan de thuisinstelling. de overige OPO's moeten aan de thuisinstelling worden gevolgd Deze OPO's worden niet ingericht in AJ en kunnen enkel opgenomen worden met het oog op een herkansing van het examen.

16 Psychosociale Gerontologie Bachelor na Bachelor Bachelor in de Psychosociale Gerontologie BANABA modeltraject OPO's en OLA's Basismodule 6 Ouder worden in maatschappelijk perspectief 3 x Evidence based practice in de psychosociale gerontologie 3 x Module Psychologisch-ethische benadering 11 Psychogerontologie 3 x Zingeving en levensbeschouwing 3 x Practicum PEB 5 EC/CC x Module Biologisch verouderingsproces en zorg 11 Biomedische aspecten van het ouder worden 3 x Geriatrische vraagstukken 3 x Practicum BVZ 5 EC/CC x Module Maatschappelijke participatie 11 Culturele en sociale participatie 3 x gezins- en contextgericht werken 3 x Practicum MP 5 EC/CC x Module Sociaal-economische benadering 11 Economische en juridische thema's 3 x Ouderenbeleid 3 x Practicum SEB 5 EC/CC x Module Werkveldproject 10 Werkveldproject 10 / EC/CC x x Ouder worden in maatschappelijk perspectief Evidence based practice in de psychosociale gerontologie TOTAAL STUDIEPUEN 60 Voor bijkomende informatie over dit programma, consulteer de programmagids: student.odisee.be > Studie > Opleidingen en opleidingsonderdelen

17 CAMPUSSEN Campus Brussel Warmoesberg Brussel 02/ Campus Brussel - Terranova Blekerijstraat Brussel 02/ Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Huart Hamoirlaan Brussel 02/ Campus Waas Hospitaalstraat Sint-Niklaas 03/ Campus Dirk Martens Kwalestraat Aalst- Nieuwerkerken 053/ Technologiecampus Gent Gebroeders De Smetstraat Gent 09/ Campus Parnas Stationsstraat Dilbeek V.U. Mia Sas Warmoesberg 26, 1000 Brussel 2015

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) in de gezinswetenschappen e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie kinderen en jongeren 3e opleidingsfase

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS. www.odisee.be ACADEMIEJAAR 2014-2015 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS www.odisee.be INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Dilbeek) Secundair onderwijs (dagonderwijs) Bachelor in het onderwijs: secundair

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GE www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw;

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS BRUSSEL. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS BRUSSEL. www.odisee.be ACADEMIEJAAR 2015-2016 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS BRUSSEL www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) GEZONDHEIDSZORG Ergotherapie (dagonderwijs) in de ergotherapie 1e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (SINT-NIKLAAS)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (SINT-NIKLAAS) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (SI-NIKLAAS) Agro- en biotechnologie (dag- en afstandsonderwijs) in de agro- en biotechnologie e opleidingsfase afstudeerrichting agro-industrie e opleidingsfase afstudeerrichting

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) Verpleegkunde (dag en afstandsonderwijs) in de verpleegkunde e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase keuzetraject Geriatrische verpleegkunde 3e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO SINT-NIKLAAS) GEZONDHEIDSZORG

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO SINT-NIKLAAS) GEZONDHEIDSZORG INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO SI-NIKLAAS) GEZONDHEIDSZORG Verpleegkunde (dag- en afstandsonderwijs) Bachelor in de Verpleegkunde - 1e opleidingsfase - 2e opleidingsfase: - 3e opleidingsfase:

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS DIRK MARTENS. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS DIRK MARTENS. www.odisee.be ACADEMIEJAAR 2014-2015 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS DIRK MARTENS www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) Verpleegkunde (dag en afstandsonderwijs) in de verpleegkunde 1e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GENT)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GENT) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds 03-04 in de biomedische laboratoriumtechnologie e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Ergotherapie (dagonderwijs) in de ergotherapie e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Medische Beeldvorming (dagonderwijs) in de Medische Beeldvorming

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GENT) GEZONDHEIDSZORG

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GENT) GEZONDHEIDSZORG IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GE) GEZONDHEIDSZORG Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - 1e opleidingsfase - 2e opleidingsfase:

Nadere informatie

Bachelor-na-bachelor Psychosociale Gerontologie. Sociaal-Agogisch Werk. Competente ouderen competent begeleiden

Bachelor-na-bachelor Psychosociale Gerontologie. Sociaal-Agogisch Werk. Competente ouderen competent begeleiden Sociaal-Agogisch Werk Bachelor-na-bachelor Psychosociale Gerontologie Competente ouderen competent begeleiden www.hubrussel.be/psychosocialegerontologie Hogeschool-Universiteit Brussel Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

Bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie. Sociaal-Agogisch Werk. Voortrekkers in het werken met ouderen

Bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie. Sociaal-Agogisch Werk. Voortrekkers in het werken met ouderen Sociaal-Agogisch Werk Bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie Voortrekkers in het werken met ouderen www.hubrussel.be/psychosocialegerontologie Hogeschool-Universiteit Brussel Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Bedrijfsmanagement Bachelor in het Bedrijfsmanagement - 1e opleidingsfase - oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen.

Nadere informatie

Sociaal-Agogisch Werk

Sociaal-Agogisch Werk Sociaal-Agogisch Werk BACHELOR-NA-BACHELOR Psychosociale gerontologie www.odisee.be/psychosocialegerontologie SOCIAAL-AGOGISCH WERK Voortrekkers in werken met ouderen Ouderen leven langer en blijven soms

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten:

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten: Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Office Management campus Brussel Naamswijziging: Het OPO Nederlands 1 van 3 studiepunten

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor in

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Bedrijfsmanagement Bachelor in het Bedrijfsmanagement - 1e opleidingsfase - oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen.

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Bachelor in de Verpleegkunde Regulier traject 2014-2015 Campus Brussel

Bachelor in de Verpleegkunde Regulier traject 2014-2015 Campus Brussel Bachelor in de Verpleegkunde Regulier traject 2014-2015 Campus Brussel Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de eerste opleidingsfase van de Bachelor in de Verpleegkunde regulier traject Verpleegkundige

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW.

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Sociaal-agogisch Werk. Bachelor na Bachelor Psychosociale Gerontologie. www.hubrussel.be/psychosocialegerontologie. Hogeschool-Universiteit Brussel

Sociaal-agogisch Werk. Bachelor na Bachelor Psychosociale Gerontologie. www.hubrussel.be/psychosocialegerontologie. Hogeschool-Universiteit Brussel Sociaal-agogisch Werk Bachelor na Bachelor Psychosociale Gerontologie www.hubrussel.be/psychosocialegerontologie Hogeschool-Universiteit Brussel Academiejaar 2012-2013 Waarom een banaba Psychosociale Gerontologie?

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015

Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015 Bachelor in de Toegepaste informatica 2014-2015 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1 e, 2 e en 3e opleidingsfase van het modeltraject Bachelor in de Toegepaste informatica Eerste opleidingsfase

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 3

Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 3 Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs Academiejaar 2007-2008 Bijlage 3 INHOUD Bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Gezin en arbeid: naar een win-win relatie. 22 februari 2013. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel

Gezin en arbeid: naar een win-win relatie. 22 februari 2013. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel Gezin en arbeid: naar een win-win relatie 22 februari 2013 Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Hogeschool-Universiteit Brussel Gezin en arbeid: naar een win-winrelatie Tewerkstelling betekent een

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016 Equivalentielijst oude vakcodes Onderstaande opleidingsonderdelen worden als equivalent beschouwd. D.w.z. dat ze gedurende een bepaalde periode een opleidingsonderdeel met een nieuwe code kunnen vervangen

Nadere informatie

Bachelor in het Bedrijfsmanagement 2014-2015 Campus Brussel

Bachelor in het Bedrijfsmanagement 2014-2015 Campus Brussel Bachelor in het Bedrijfsmanagement 2014-2015 Campus Brussel Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase van het modeltraject Bachelor in het Bedrijfsmanagement Oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014 Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven Academiejaar 2013-2014 Dienst Voortgezette Opleidingen KAHO Sint-Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent Preventieadviseur Basismodule

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. KHLeuven richt een bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde LEUVEN t Master in de verpleegkunde en de vroedkunde KU LEUVEN i.s.m. HOGESCHOLEN Faculteit Geneeskunde Als student verpleeg- en vroedkunde studeer je aan de Campus Gasthuisberg Master in de verpleegkunde

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Sociaal-Agogisch Werk

Sociaal-Agogisch Werk Sociaal-Agogisch Werk ACADEMIEJAAR 2016-2017 BACHELOR in de Orthopedagogie in het Sociaal werk Maatschappelijk werk Sociaal-cultureel werk Personeelswerk in de Gezinswetenschappen www.odisee.be Een verhaal

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde

VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde Commissie 1 Hogeschool-Universiteit Brussel, Hogeschool West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Vives Zuid en Vives

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Norm ECs: Opleiding: Pedagogiek 240 Bsa norm: N.BSA.PE.5PEDA.V4.11SEP 45

Norm ECs: Opleiding: Pedagogiek 240 Bsa norm: N.BSA.PE.5PEDA.V4.11SEP 45 RN Noordmans Ravelstraat 38 7604HZ ALMELO Norm ECs: Opleiding: Pedagogiek 240 Bsa norm: N.BSA.PE.5PEDA.V4.11SEP 45 240 ECs te behalen in geselecteerd studietraject 60 ECs behaald in Major Propedeuse Pedagogiek

Nadere informatie

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Bachelor Wiskunde Infosessie academiejaar 2015-2016 1. Leerkrediet 2. Diplomaruimte 3. Studievoortgangsdossier 4. Einde

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

A-TRAJECT BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE PXL-HEALTHCARE

A-TRAJECT BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE PXL-HEALTHCARE 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN A-TRAJECT BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE PXL-HEALTHCARE 1 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Opleidingsaanvullingen op het onderwijs en examenreglement 2012-2013 - Opleiding Toegepaste Psychologie

Opleidingsaanvullingen op het onderwijs en examenreglement 2012-2013 - Opleiding Toegepaste Psychologie Opleidingsaanvullingen op het onderwijs en examenreglement 2012-2013 - Opleiding Toegepaste Psychologie Artikel 1: Voorzitter van de examencommissie en examenombudspersoon (OER, art. 128, 137) Voorzitter

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement Campus Brussel - Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement Oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. KHLeuven richt een bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

ECTS PG Radiotherapie

ECTS PG Radiotherapie ECTS PG Radiotherapie 20 SP Doelstellingen De cursisten zijn in staat om verschillende oncologische pathologieën en behandelingen grotendeels te begrijpen. Radiobiologie wordt opgenomen in relatie tot

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE MODELTRAJECT JAAR 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je

Nadere informatie

OPO & POP 1 OPO & POP

OPO & POP 1 OPO & POP Bachelor in het Office Management 2014-2015 Campus Brussel Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de eerste opleidingsfase Het OPO Bedrijfscommunicatie 1 van 3 studiepunten verandert van naam. Het

Nadere informatie

HBO5. Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica

HBO5. Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica HBO5 Aanvullingstraject tot bachelor in de toegepaste informatica 2015-2016 aanvullingstraject toegepaste informatica Via het volwassenenonderwijs een bachelordiploma halen, het kan! Heb je aan een Centrum

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Uitsluiting examencontract

Uitsluiting examencontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting examencontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Overzicht basisvakken A (26 oude studiepunten = ca 38 ECTS) A Algemene orthopedagogiek (12) Inleiding in de Pedagogische

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

KHLim NEXT. Departement Gezondheidszorg. Verpleegkunde Brugtrajecten

KHLim NEXT. Departement Gezondheidszorg. Verpleegkunde Brugtrajecten KHLim NEXT 2014 2015 Departement Gezondheidszorg Verpleegkunde Brugtrajecten Gezondheidszorg Infobrochure Brugtrajecten Academiejaar 2014-2015 1 Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Oude Luikerbaan

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg.

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg. OVERZICHT INSCHRIJVINGSVEREISTEN MASTER REVAKI Opleidingsonderdeel SP Sem PREREQUISITE COREQUISITE Andere vereisten EERSTE MASTER Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor de student geslaagd

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2013-2014

Opleidingsprogramma 2013-2014 Accountancy-Fiscaliteit Fase: 1 NIEUWE CODES Frans 1+2 4 48 53 101 B3G001 B5G311 Engels 1+2 4 48 53 101 B3G004 B5G312 Inleiding Recht 1+2 6 42 110 152 B3G007 B5G316 Economie 1+2 5 42 85 127 B3G022 B5G317

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013.

Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013. Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013. Universiteit: Universiteit Utrecht, Master Maatschappelijke Opvoedings

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor in avondonderwijs Toegepaste Psychologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in avondonderwijs Toegepaste Psychologie Ben je

Nadere informatie

Het wat, wanneer en hoe van opleidingsonderdelen, onderwijsleeractiviteiten en evaluatieactiviteiten

Het wat, wanneer en hoe van opleidingsonderdelen, onderwijsleeractiviteiten en evaluatieactiviteiten Het wat, wanneer en hoe van opleidingsonderdelen, onderwijsleeractiviteiten en evaluatieactiviteiten Inhoudelijke omschrijving 1. Omschrijving Een opleidingsonderdeel (OPO) is een coherent geheel in het

Nadere informatie

Waarom kiezen voor EHSAL?

Waarom kiezen voor EHSAL? Waarom kiezen voor EHSAL? EHSAL biedt je een diploma van academisch niveau via een bedrijfsgerichte opleiding. Het onderwijs bij EHSAL is praktijkgericht: vanaf het begin toets je je kennis en inzichten

Nadere informatie

Bachelor na Bachelor Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg

Bachelor na Bachelor Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg Bachelor na Bachelor Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg www.hubrussel.be/palliatieve GEZONDHEIDSZORG Academiejaar 2010-2011 Waarom een diploma Palliatieve Zorg behalen? We worden steeds ouder. Ook

Nadere informatie

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen Aanbod voor kleuteronderwijs? Aanbod (niveau kleuteronderwijs) in HIGW Antwerpen Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen dagonderwijs avondonderwijs/weekendonderwijs afstandsonderwijs andere: hier kan u eventueel

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA POSTGRADUAAT GGZ

STUDIEPROGRAMMA POSTGRADUAAT GGZ KHLeuven, KHLim en Groep T (Lerarenopleiding) zijn nu UC Leuven-Limburg STUDIEPROGRAMMA POSTGRADUAAT GGZ Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige

Nadere informatie