ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be"

Transcriptie

1 ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GE

2 IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds in de biomedische laboratoriumtechnologie 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie 3e opleidingsfase afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie 2e opleidingsfase afstudeerrichting Medische laboratoriumtechnologie 3e opleidingsfase afstudeerrichting Medische laboratoriumtechnologie Voedings- en dieetkunde (dag- en afstandsonderwijs) in de voedings- en dieetkunde 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase Chemie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds in de chemie 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase afstudeerrichting Biochemie 3e opleidingsfase afstudeerrichting Biochemie 2e opleidingsfase afstudeerrichting Chemie 3e opleidingsfase afstudeerrichting Chemie 2e opleidingsfase afstudeerrichting Milieuzorg 3e opleidingsfase afstudeerrichting Milieuzorg Elektronica-ICT (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds in de elektronica-ict 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase afstudeerrichting ICT 3e opleidingsfase afstudeerrichting ICT 2e opleidingsfase afstudeerrichting Elektronica 3e opleidingsfase afstudeerrichting Elektronica Energietechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds in de energietechnologie 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase Facilitair Management (dag- en afstandsonderwijs) in het facilitair management 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase Ontwerp- en Productietechnologie (dagonderwijs) in de ontwerp- en productietechnologie 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase

3 Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds in de biomedische laboratoriumtechnologie 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie 3e opleidingsfase afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie 2e opleidingsfase afstudeerrichting Medische laboratoriumtechnologie 3e opleidingsfase afstudeerrichting Medische laboratoriumtechnologie LEGENDE * kan in geval van overmacht wijzigen OPO: opleidingsonderdeel OLA: onderwijsleeractiviteit : studiepunten : niet herkansbaar : niet tolereerbaar : dwingende volgtijdelijkheid : geëvalueerd met Geslaagd/Niet Geslaagd : onderwijstaal met examencontract (EC) Enkel stages/bachelorproeven en masterproeven kunnen uitgesloten worden voor creditcontract x: dit OPO staat open voor mogelijkheden ++: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het ++ OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. Een inhoudelijke afwijking is hierbij toegestaan. +: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het + OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. In dat geval moet de leerinhoud van het OPO aan de partnerinstelling zo nauw mogelijk aansluiten bij de leerinhoud van het OPO aan de thuisinstelling. de overige OPO's moeten aan de thuisinstelling worden gevolgd

4 Biomedische Laboratoriumtechnologie - 1e fase 1e opleidingsfase in de biomedische laboratoriumtechnologie Kennis en Technologie Chemie 5 Chemie: hoorcollege 4 NL x Chemie: werkcollege 1 NL x Analytische chemie 3 Analytische chemie: hoorcollege 2,5 NL x Analytische chemie: werkcollege 0,5 NL x Biomoleculen I 6 Biomoleculen I: hoorcollege 5 NL x Biomoleculen I: werkcollege 1 NL x Biomoleculen II 3 Biomoleculen II: hoorcollege 2,5 NL x Biomoleculen II: werkcollege 0,5 NL x Fysiologie I 3 Fysiologie I 3 NL x Fysiologie II 5 Fysiologie II: hoorcollege 4,5 NL x Fysiologie II: werkcollege 0,5 NL x Microbiologie I 3 Microbiologie I: hoorcollege 2,5 NL x Microbiologie I: werkcollege 0,5 NL x Toegepaste fysica 3 Toegepaste fysica: hoorcollege 2,5 NL x Toegepaste fysica: werkcollege 0,5 NL x Toegepaste wiskunde 3 Toegepaste wiskunde: hoorcollege 2,5 NL x Toegepaste wiskunde: werkcollege 0,5 NL x Labo Labo cel- en weefselleer 3 EC Labo cel- en weefselleer 3 NL x Labo chemische analyse 4 EC Labo chemische analyse 4 NL x Labo farmaceutische analyse I 3 EC Labo farmaceutische analyse I 3 NL x Labo biomedische analyse 3 EC Labo biomedische analyse 3 NL x Labo microbiologie I 3 EC Labo microbiologie I 3 NL x Labo immunologie en hematologie 3 EC Labo immunologie en hematologie 3 NL x Persoonlijke en professionele ontwikkeling Persoonlijke en professionele ontwikkeling I 3 EC Persoonlijke en professionele ontwikkeling I 3 NL x x Wetenschappelijke vorming Wetenschappelijke vorming I 4 Statistiek I 2 NL x Onderzoeksvaardigheden I 2 NL x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Modeltraject

5 Biomedische Laboratoriumtechnologie - 2e fase Kennis en Technologie Biotechnologie I 3 Biotechnologie I 3 NL x Biotechnologie II 3 Biotechnologie II 3 NL x Immunologie 3 Immunologie 3 NL x Instrumentele technologie 5 Instrumentele technologie 5 NL x Modelorganismen 3 Fysiologie en kweek van planten 2 NL x Proefdierleer 1 NL x Toegepaste farmacologie I 5 Toegepaste farmacologie I 5 NL x Labo Labo biotechnologie 5 EC Labo biotechnologie 5 NL x x Labo farmaceutische analyse II 3 / EC Labo farmaceutische analyse II 3 NL x <-Labo farmaceutische analyse I Labo farmaceutische analyse III 5 EC Labo farmaceutische analyse III 5 NL x Labo galenica 3 EC Labo galenica 3 NL x Labo immunologie 4 / EC Labo immunologie 4 NL x <-Labo immunologie en hematologie Labo microbiologie II 4 / EC Introductie labo microbiologie II 1 NL x Praktijk labo microbiologie II 3 NL x <-Labo microbiologie I Integratielabo I 3 / EC Integratielabo I 3 NL x <-Labo cel- en weefselleer <-Labo chemische analyse <-Labo farmaceutische analyse I <-Labo biomedische analyse <-Labo microbiologie I <-Labo immunologie en hematologie I Persoonlijke en professionele ontwikkeling Beroepsreglementering en ethiek 3 Beroepsreglementering en ethiek 3 NL x Persoonlijke en professionele ontwikkeling II 3 EC Persoonlijke en professionele ontwikkeling II 3 NL x x <-Persoonlijke en professionele ontwikkeling I Wetenschappelijke vorming 2e opleidingsfase in de biomedische laboratoriumtechnologie Afstudeerrichting farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Modeltraject Wetenschappelijke vorming II 5 Statistiek II 2 NL x Onderzoeksvaardigheden II 3 NL x x TOTAAL STUDIEPUEN 60

6 Biomedische Laboratoriumtechnologie - 3e fase Farmacologie 2 3 Farmacologie 2 3 NL x Filosofie-ethiek-RZL 2 4 EC Bio-ethiek 1 NL x Beroepsethiek 2 NL x Farmaceutische deontologie 1 NL x Gentechnologie 8 EC Gentechnologie - theorie 4 NL x Gentechnologie - labo 4 NL x Immunologie 2 4 EC Immunologie 2 - theorie 2 NL x Immunologie 2 - labo 2 NL x Instrumentele analyse van geneesmiddelen 7 EC Instrumentele analyse van geneesmiddelen - theorie 3 NL x Instrumentele analyse van geneesmiddelen - labo 4 NL x Microbiologie 3 4 EC Microbiologie 3 - theorie 2 NL x Microbiologie 3 - labo 2 NL x Parasitologie - Virologie 3 Parasitologie 1,5 NL x Virologie 1,5 NL x Mobiliteitsopties Optie 1A: stagemobiliteit in Vlaanderen Stage in Vlaanderen 18 EC/CC x Stage in Vlaanderen 18 NL x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 1B: stagemobiliteit in Europa Stage in Europa 18 EC/CC ++ Stage in Europa 18 EN x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 2: stagemobiliteit buiten Europa Stage buiten Europa 18 EC/CC ++ Stage buiten Europa 18 EN x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 3: studiemobiliteit in en buiten Europa 3e opleidingsfase in de biomedische laboratoriumtechnologie Afstudeerrichting farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Modeltraject Studiemobilteit in of buiten Europa 18 EC/CC ++ Studiemobilteit in of buiten Europa 18 EN x proef bij studiemobiliteit 9 EC/CC ++ proef bij studiemobiliteit 9 EN x TOTAAL STUDIEPUEN 60

7 Biomedische Laboratoriumtechnologie - 2e fase Kennis en Technologie Hematologie I 3 Hematologie I 3 NL x Immunologie 3 Immunologie 3 NL x Klinische chemie I 3 Klinische chemie I 3 NL x Klinische chemie II 3 Klinische chemie II 3 NL x Kwaliteitszorg 3 Kwaliteitszorg 3 NL x Medische microbiologie I 3 Medische microbiologie I 3 NL x Moleculaire diagnostiek 3 Moleculaire diagnostiek 3 NL x Pathologie 3 Pathologie 3 NL x Labo Labo hematologie I 3 / EC Labo hematologie I 3 NL x <-Labo immunologie en hematologie Labo immunologie 4 / EC Labo immunologie 4 NL x <-Labo immunologie en hematologie Labo klinische analyse I 6 / EC Labo klinische analyse I 6 NL x <-Labo biomedische analyse Labo medische microbiologie I 5 / EC Labo medische microbiologie I 5 NL x <-Labo microbiologie I Labo moleculaire diagnostiek 3 EC Labo moleculaire diagnostiek 3 NL x <-Labo microbiologie I Integratielabo I 3 / EC Integratielabo I 3 NL x <-Labo cel- en weefselleer <-Labo chemische analyse <-Labo farmaceutische analyse I <-Labo biomedische analyse <-Labo microbiologie I <-Labo immunologie en hematologie I Persoonlijke en professionele ontwikkeling Beroepsreglementering en ethiek 3 Beroepsreglementering en ethiek 3 NL x Persoonlijke en professionele ontwikkeling II 4 EC Persoonlijke en professionele ontwikkeling II 4 NL x x <-Persoonlijke en professionele ontwikkeling I Wetenschappelijke vorming Wetenschappelijke vorming II 5 Statistiek II 2 NL x Onderzoeksvaardigheden II 3 NL x x TOTAAL STUDIEPUEN 60 2e opleidingsfase in de biomedische laboratoriumtechnologie Afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie Modeltraject

8 Biomedische Laboratoriumtechnologie - 3e fase Filosofie-ethiek-RZL 2 4 EC Beroepsethiek - deontologie 2 NL x Beroepsorganisatorische aspecten 1 NL x IPO-project 1 NL x Hematologie 2 3 EC Hematologie 2 - theorie 2 NL x Hematologie 2 - labo 1 NL x Immunologie 2 5 EC Immunologie 2 - theorie 2 NL x Immunologie 2 - labo 3 NL x Klinische chemie 2 m.i.v. in vivo onderzoek en radioprotectie 5 Klinische chemie 2 m.i.v. in vivo onderzoek en radioprotectie 5 NL x Klinische instrumentele analysen 6 EC Klinische instrumentele analysen - theorie 2 NL x Klinische instrumentele analysen - labo 4 NL x Medische biotechnologie 3 Medische biotechnologie 3 NL x Medische microbiologie 2 4 EC Medische microbiologie 2 - theorie 2 NL x Medische microbiologie 2 - labo 2 NL x Parasitologie - Virologie 3 Parasitologie 1,5 NL x Virologie 1,5 NL x Mobiliteitsopties Optie 1A: stagemobiliteit in Vlaanderen Stage in Vlaanderen 18 EC/CC x Stage in Vlaanderen 18 NL x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 1B: stagemobiliteit in Europa Stage in Europa 18 EC/CC ++ Stage in Europa 18 EN x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 2: stagemobiliteit buiten Europa Stage buiten Europa 18 EC/CC ++ Stage buiten Europa 18 EN x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 3: studiemobiliteit in en buiten Europa Studiemobilteit in of buiten Europa 18 EC/CC ++ Studiemobilteit in of buiten Europa 18 EN x proef bij studiemobiliteit 9 EC/CC ++ proef bij studiemobiliteit 9 EN x TOTAAL STUDIEPUEN 60 3e opleidingsfase in de biomedische laboratoriumtechnologie Afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie Modeltraject

9 Kennis en Technologie Chemie 5 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds Chemie: hoorcollege 4 NL x Chemie: werkcollege 1 NL x Analytische chemie 3 Analytische chemie: hoorcollege 2,5 NL x Analytische chemie: werkcollege 0,5 NL x Biomoleculen I 6 Biomoleculen I: hoorcollege 5 NL x Biomoleculen I: werkcollege 1 NL x Biomoleculen II 3 Biomoleculen II: hoorcollege 2,5 NL x Biomoleculen II: werkcollege 0,5 NL x Fysiologie I 3 Fysiologie I 3 NL x Fysiologie II 5 Fysiologie II: hoorcollege 4,5 NL x Fysiologie II: werkcollege 0,5 NL x Microbiologie I 3 Microbiologie I: hoorcollege 2,5 NL x Microbiologie I: werkcollege 0,5 NL x Toegepaste fysica 3 Toegepaste fysica: hoorcollege 2,5 NL x Toegepaste fysica: werkcollege 0,5 NL x Toegepaste wiskunde 3 Toegepaste wiskunde: hoorcollege 2,5 NL x Toegepaste wiskunde: werkcollege 0,5 NL x Labo Labo cel- en weefselleer 3 EC Labo cel- en weefselleer 3 NL x Labo chemische analyse 4 EC Labo chemische analyse 4 NL x Labo farmaceutische analyse I 3 EC Labo farmaceutische analyse I 3 NL x Labo biomedische analyse 3 EC Labo biomedische analyse 3 NL x Labo microbiologie I 3 EC Labo microbiologie I 3 NL x Labo immunologie en hematologie 3 EC Labo immunologie en hematologie 3 NL x Persoonlijke en professionele ontwikkeling Persoonlijke en professionele ontwikkeling I 3 EC Persoonlijke en professionele ontwikkeling I 3 NL x x Wetenschappelijke vorming Wetenschappelijke vorming I 4 Statistiek I 2 NL x Onderzoeksvaardigheden I 2 NL x TOTAAL STUDIEPUEN 60 1e opleidingsfase in de biomedische laboratoriumtechnologie Modeltraject HAO Biomedische Laboratoriumtechnologie - 1e fase

10 Kennis en Technologie Biotechnologie I 3 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds Biotechnologie I 3 NL x Biotechnologie II 3 Biotechnologie II 3 NL x Immunologie 3 Immunologie 3 NL x Instrumentele technologie 5 Instrumentele technologie 5 NL x Modelorganismen 3 Fysiologie en kweek van planten 2 NL x Proefdierleer 1 NL x Toegepaste farmacologie I 5 Toegepaste farmacologie I 5 NL x Labo Labo biotechnologie 5 EC Labo biotechnologie 5 NL x x Labo farmaceutische analyse II 3 / EC Labo farmaceutische analyse II 3 NL x <-Labo farmaceutische analyse I Labo farmaceutische analyse III 5 EC Labo farmaceutische analyse III 5 NL x Labo galenica 3 EC Labo galenica 3 NL x Labo immunologie 4 / EC Labo immunologie 4 NL x <-Labo immunologie en hematologie Labo microbiologie II 4 / EC Introductie labo microbiologie II 1 NL x Praktijk labo microbiologie II 3 NL x <-Labo microbiologie I Integratielabo I 3 / EC Integratielabo I 3 NL x <-Labo cel- en weefselleer <-Labo chemische analyse <-Labo farmaceutische analyse I <-Labo biomedische analyse <-Labo microbiologie I <-Labo immunologie en hematologie I Persoonlijke en professionele ontwikkeling Beroepsreglementering en ethiek 3 Beroepsreglementering en ethiek 3 NL x Persoonlijke en professionele ontwikkeling II 3 EC Persoonlijke en professionele ontwikkeling II 3 NL x x <-Persoonlijke en professionele ontwikkeling I Wetenschappelijke vorming 2e opleidingsfase in de biomedische laboratoriumtechnologie Afstudeerrichting farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Modeltraject HAO Wetenschappelijke vorming II 5 Statistiek II 2 NL x Onderzoeksvaardigheden II 3 NL x x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Biomedische Laboratoriumtechnologie - 2e fase

11 Farmacologie 2 3 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds Farmacologie 2 3 NL x Filosofie-ethiek-RZL 2 4 EC Bio-ethiek 1 NL x Beroepsethiek 2 NL x Farmaceutische deontologie 1 NL x Gentechnologie 8 EC Gentechnologie - theorie 4 NL x Gentechnologie - labo 4 NL x Immunologie 2 4 EC Immunologie 2 - theorie 2 NL x Immunologie 2 - labo 2 NL x Instrumentele analyse van geneesmiddelen 7 EC Instrumentele analyse van geneesmiddelen - theorie 3 NL x Instrumentele analyse van geneesmiddelen - labo 4 NL x Microbiologie 3 4 EC Microbiologie 3 - theorie 2 NL x Microbiologie 3 - labo 2 NL x Parasitologie - Virologie 3 Parasitologie 1,5 NL x Virologie 1,5 NL x Mobiliteitsopties Optie 1A: stagemobiliteit in Vlaanderen Stage in Vlaanderen 18 EC/CC x Stage in Vlaanderen 18 NL x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 1B: stagemobiliteit in Europa Stage in Europa 18 EC/CC ++ Stage in Europa 18 EN x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 2: stagemobiliteit buiten Europa Stage buiten Europa 18 EC/CC ++ Stage buiten Europa 18 EN x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 3: studiemobiliteit in en buiten Europa 3e opleidingsfase in de biomedische laboratoriumtechnologie Afstudeerrichting farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Modeltraject HAO Studiemobilteit in of buiten Europa 18 EC/CC ++ Studiemobilteit in of buiten Europa 18 EN x proef bij studiemobiliteit 9 EC/CC ++ proef bij studiemobiliteit 9 EN x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Biomedische Laboratoriumtechnologie - 3e fase

12 Kennis en Technologie Hematologie I 3 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds Hematologie I 3 NL x Immunologie 3 Immunologie 3 NL x Klinische chemie I 3 Klinische chemie I 3 NL x Klinische chemie II 3 Klinische chemie II 3 NL x Kwaliteitszorg 3 Kwaliteitszorg 3 NL x Medische microbiologie I 3 Medische microbiologie I 3 NL x Moleculaire diagnostiek 3 Moleculaire diagnostiek 3 NL x Pathologie 3 Pathologie 3 NL x Labo Labo hematologie I 3 / EC Labo hematologie I 3 NL x <-Labo immunologie en hematologie Labo immunologie 4 / EC Labo immunologie 4 NL x <-Labo immunologie en hematologie Labo klinische analyse I 6 / EC Labo klinische analyse I 6 NL x <-Labo biomedische analyse Labo medische microbiologie I 5 / EC Labo medische microbiologie I 5 NL x <-Labo microbiologie I Labo moleculaire diagnostiek 3 EC Labo moleculaire diagnostiek 3 NL x <-Labo microbiologie I Integratielabo I 3 / EC Integratielabo I 3 NL x <-Labo cel- en weefselleer <-Labo chemische analyse <-Labo farmaceutische analyse I <-Labo biomedische analyse <-Labo microbiologie I <-Labo immunologie en hematologie I Persoonlijke en professionele ontwikkeling Beroepsreglementering en ethiek 3 Beroepsreglementering en ethiek 3 NL x Persoonlijke en professionele ontwikkeling II 4 EC Persoonlijke en professionele ontwikkeling II 4 NL x x <-Persoonlijke en professionele ontwikkeling I Wetenschappelijke vorming Wetenschappelijke vorming II 5 Statistiek II 2 NL x Onderzoeksvaardigheden II 3 NL x x TOTAAL STUDIEPUEN 60 2e opleidingsfase in de biomedische laboratoriumtechnologie Afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie Modeltraject HAO Biomedische Laboratoriumtechnologie - 2e fase

13 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds Filosofie-ethiek-RZL 2 4 EC Beroepsethiek - deontologie 2 NL x Beroepsorganisatorische aspecten 1 NL x IPO-project 1 NL x Hematologie 2 3 EC Hematologie 2 - theorie 2 NL x Hematologie 2 - labo 1 NL x Immunologie 2 5 EC Immunologie 2 - theorie 2 NL x Immunologie 2 - labo 3 NL x Klinische chemie 2 m.i.v. in vivo onderzoek en radioprotectie 5 Klinische chemie 2 m.i.v. in vivo onderzoek en radioprotectie 5 NL x Klinische instrumentele analysen 6 EC Klinische instrumentele analysen - theorie 2 NL x Klinische instrumentele analysen - labo 4 NL x Medische biotechnologie 3 Medische biotechnologie 3 NL x Medische microbiologie 2 4 EC Medische microbiologie 2 - theorie 2 NL x Medische microbiologie 2 - labo 2 NL x Parasitologie - Virologie 3 Parasitologie 1,5 NL x Virologie 1,5 NL x Mobiliteitsopties Optie 1A: stagemobiliteit in Vlaanderen Stage in Vlaanderen 18 EC/CC x Stage in Vlaanderen 18 NL x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 1B: stagemobiliteit in Europa Stage in Europa 18 EC/CC ++ Stage in Europa 18 EN x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 2: stagemobiliteit buiten Europa Stage buiten Europa 18 EC/CC ++ Stage buiten Europa 18 EN x proef in Vlaanderen 9 EC x proef in Vlaanderen 9 NL x Optie 3: studiemobiliteit in en buiten Europa Studiemobilteit in of buiten Europa 18 EC/CC ++ Studiemobilteit in of buiten Europa 18 EN x proef bij studiemobiliteit 9 EC/CC ++ proef bij studiemobiliteit 9 EN x TOTAAL STUDIEPUEN 60 3e opleidingsfase in de biomedische laboratoriumtechnologie Afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie Modeltraject HAO Biomedische Laboratoriumtechnologie - 3e fase

14 Voedings- en dieetkunde (dag- en afstandsonderwijs) in de voedings- en dieetkunde 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase LEGENDE * kan in geval van overmacht wijzigen ** de student volgt het vak in één van beide semesters OPO: opleidingsonderdeel OLA: onderwijsleeractiviteit : studiepunten : niet herkansbaar : niet tolereerbaar : dwingende volgtijdelijkheid : geëvalueerd met Geslaagd/Niet Geslaagd : onderwijstaal : opleidingsonderdeel kan niet worden gevolgd met examencontract (EC) Enkel stages/bachelorproeven en masterproeven kunnen uitgesloten worden voor creditcontract x: dit OPO staat open voor mogelijkheden ++: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het ++ OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. Een inhoudelijke afwijking is hierbij toegestaan. +: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het + OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. In dat geval moet de leerinhoud van het OPO aan de partnerinstelling zo nauw mogelijk aansluiten bij de leerinhoud van het OPO aan de thuisinstelling. de overige OPO's moeten aan de thuisinstelling worden gevolgd

15 Voedings-en dieetkunde - 1e fase 1e opleidingsfase in de voedings-en dieetkunde Mens Anatomie en fysiologie 1 5 Anatomie en fysiologie 1 5 NL x Anatomie en fysiologie 2 4 Anatomie en fysiologie 2 4 NL x Metabolisme 3 Metabolisme 3 NL x Psychologie 3 Psychologie 3 NL x Voeding en dieet Voedingsleer 5 Voedingsleer: theorie 4 NL x Voedingsleer: oefeningen 1 NL x Voedingsmiddelenleer en workshops 6 Voedingsmiddelenleer 4 NL x Workshops voedingsmiddelen 2 NL x Chemie 1 3 Chemie 1: theorie 2 NL x Chemie 1: oefeningen 1 NL x Chemie 2 3 Chemie 2: theorie 2 NL x Chemie 2: oefeningen 1 NL x Biomoleculen 4 Biomoleculen: theorie 2,5 NL x Biomoleculen: oefeningen 1,5 NL x Professionele ontwikkeling Labo chemie 3 EC Labo chemie 3 NL x Microbiologie en hygiëne 1 3 Microbiologie en hygiëne 1 3 NL x Sociale en communicatieve vaardigheden 3 Sociale en communicatieve vaardigheden: theorie 1,5 NL x Sociale en communicatieve vaardigheden: oefeningen 1,5 NL x Labo microbiologie ** 3 EC Labo microbiologie 3 NL x Keukentechnologie ** 5 EC Materialen, technieken en processen 2 NL x Workshops koken 3 NL x Labo microbiologie ** 3 EC Labo microbiologie 3 NL x Keukentechnologie ** 5 EC Materialen, technieken en processen 2 NL x Workshops koken 3 NL x Life long learning Evidence based nutrition 1 4 Statistiek 1 1 NL x Onderzoeksvaardigheden 3 NL x Persoonlijke ontwikkeling en werkveldinitiatie 3 EC Persoonlijke ontwikkeling en werkveldinitiatie 3 NL x x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Modeltraject

16 Voedings-en dieetkunde - 2e fase 2e opleidingsfase in de voedings-en dieetkunde Mens Pathologie 1 3 Pathologie 1 3 NL x Pathologie 2 4 Pathologie 2 3 NL x Medicijnen en nutricijnen 1 1 x Pathopsychologie 3 Pathopsychologie 3 NL x Voeding en dieet Toegepaste voedingsleer 6 / EC Toegepaste voedingsleer: theorie 4 NL x Toegepaste voedingsleer: praktijk 2 NL x <- Voedingsleer <- Voedingsmiddelenleer en workshops Toegepaste dieetleer 1 4 / EC Toegepaste dieetleer 1: theorie 2 NL x Toegepaste dieetleer 1: praktijk 2 NL x <- Voedingsleer <- Voedingsmiddelenleer en workshops Toegepaste dieetleer 2 6 / EC Toegepaste dieetleer 2: theorie 3 NL x Toegepaste dieetleer 2: praktijk 3 NL x <- Voedingsleer <- Voedingsmiddelenleer en workshops Professionele ontwikkeling Analyse voedingswaren 6 EC Analyse voedingswaren: theorie 3 NL x Analyse voedingswaren: labo 3 NL x <- Chemie 2 Microbiologie en hygiëne 2 6 EC Microbiologie en hygiëne 2: theorie 3 NL x Microbiologie en hygiëne 2: labo 3 NL x <- Labo microbiologie Organisatie van de gezondheidszorg en de grootkeuken 4 Organisatie van de gezondheidszorg 2 NL x Dïetist in de grootkeuken 2 NL x Kwaliteitszorg 3 Kwaliteitszorg 3 NL x Ethiek en levensbeschouwing 3 Ethiek en levensbeschouwing 3 NL x Gesprekstechnieken en coaching 3 EC Gesprekstechnieken en coaching: theorie 1,5 NL x Gesprekstechnieken en coaching: praktijk 1,5 NL x Life long learning Evidence based nutrition 2 5 Statistiek 2 2 NL x Onderzoeks-en presentatievaardigheden 3 NL x Persoonlijke ontwikkeling en werkveldervaring 4 EC Persoonlijke ontwikkeling en werkveldervaring 4 NL x x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Modeltraject

17 Voedings-en dieetkunde - 3e fase 3e opleidingsfase in de voedings-en dieetkunde Mens Pathologie 3 3 Pathologie 3 3 NL x Farmacologie 3 Farmacologie 3 NL x Voeding en dieet Dieetconsultaties in de praktijk 8 EC Toegepaste dieetleer 3: theorie 3 NL x Toegepaste dieetleer 3: praktijk 3 NL x Gezondheidsbevordering 2 NL x Voeding en samenleving 3 EC Voeding en samenleving 3 NL x Voeding voor zuigeling en kind 3 EC Voeding voor zuigeling en kind 3 NL x Warenwetgeving 3 EC Warenwetgeving 3 NL x Professionele ontwikkeling Management en bedrijfsbeheer 3 Management 2 NL x Bedrijfsbeheer 1 NL x RZL 2 3 EC Deontologie 2 NL x Interprofessioneel opleiden: project 1 NL x Life long learning proef 10 EC/CC x proef 10 NL Stage: gelijkwaardige opties 21 Optie 1A: stagemobiliteit in Vlaanderen Stage in Vlaanderen 1 7 / EC/CC x Stage in Vlaanderen 1 7 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 2 7 / EC/CC x Stage in Vlaanderen 2 7 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 3 7 / EC/CC x Stage in Vlaanderen 3 7 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Optie 1B: stagemobiliteit in Europa Stage in Europa 15 / EC/CC ++ Stage in Europa 15 EN x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 4 6 / EC/CC Stage in Vlaanderen 4 6 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Modeltraject

18 Optie 2: stagemobiliteit buiten Europa Stage buiten Europa 15 / EC/CC ++ Stage buiten Europa 15 EN x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 4 6 / EC/CC Stage in Vlaanderen 4 6 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Optie 5: Korte mobiliteit Korte mobiliteit 7 / EC/CC ++ Korte mobiliteit 7 EN x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 2 7 / EC/CC Stage in Vlaanderen 2 7 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 3 7 / EC/CC Stage in Vlaanderen 3 7 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase TOTAAL STUDIEPUEN 60

19 Voedings-en dieetkunde - 1e fase Afstandsonderwijs 1e opleidingsfase in de voedings-en dieetkunde Mens Anatomie en fysiologie 1 5 Anatomie en fysiologie 1 5 NL x Anatomie en fysiologie 2 4 Anatomie en fysiologie 2 4 NL x Metabolisme 3 Metabolisme 3 NL x Psychologie 3 Psychologie 3 NL x Voeding en dieet Voedingsleer 5 Voedingsleer: theorie 4 NL x Voedingsleer: oefeningen 1 NL x Voedingsmiddelenleer en workshops 6 Voedingsmiddelenleer 4 NL x Workshops voedingsmiddelen 2 NL x Chemie 1 3 Chemie 1: theorie 2 NL x Chemie 1: oefeningen 1 NL x Chemie 2 3 Chemie 2: theorie 2 NL x Chemie 2: oefeningen 1 NL x Biomoleculen 4 Biomoleculen: theorie 2,5 NL x Biomoleculen: oefeningen 1,5 NL x Professionele ontwikkeling Labo chemie 3 EC Labo chemie 3 NL x Microbiologie en hygiëne 1 3 Microbiologie en hygiëne 1 3 NL x Sociale en communicatieve vaardigheden 3 Sociale en communicatieve vaardigheden: theorie 1,5 NL x Sociale en communicatieve vaardigheden: oefeningen 1,5 NL x Labo microbiologie ** 3 EC Labo microbiologie 3 NL x Keukentechnologie ** 5 EC Materialen, technieken en processen 2 NL x Workshops koken 3 NL x Labo microbiologie ** 3 EC Labo microbiologie 3 NL x Keukentechnologie ** 5 EC Materialen, technieken en processen 2 NL x Workshops koken 3 NL x Life long learning Evidence based nutrition 1 4 Statistiek 1 1 NL x Onderzoeksvaardigheden 3 NL x Persoonlijke ontwikkeling en werkveldinitiatie 3 EC Persoonlijke ontwikkeling en werkveldinitiatie 3 NL x x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Modeltraject HAO

20 Voedings-en dieetkunde - 2e fase Afstandsonderwijs 2e opleidingsfase in de voedings-en dieetkunde Mens Pathologie 1 3 Pathologie 1 3 NL x Pathologie 2 4 Pathologie 2 3 NL x Medicijnen en nutricijnen 1 1 x Pathopsychologie 3 Pathopsychologie 3 NL x Voeding en dieet Toegepaste voedingsleer 6 / EC Toegepaste voedingsleer: theorie 4 NL x Toegepaste voedingsleer: praktijk 2 NL x <- Voedingsleer <- Voedingsmiddelenleer en workshops Toegepaste dieetleer 1 4 / EC Toegepaste dieetleer 1: theorie 2 NL x Toegepaste dieetleer 1: praktijk 2 NL x <- Voedingsleer <- Voedingsmiddelenleer en workshops Toegepaste dieetleer 2 6 / EC Toegepaste dieetleer 2: theorie 3 NL x Toegepaste dieetleer 2: praktijk 3 NL x <- Voedingsleer <- Voedingsmiddelenleer en workshops Professionele ontwikkeling Analyse voedingswaren 6 EC Analyse voedingswaren: theorie 3 NL x Analyse voedingswaren: labo 3 NL x <- Chemie 2 Microbiologie en hygiëne 2 6 EC Microbiologie en hygiëne 2: theorie 3 NL x Microbiologie en hygiëne 2: labo 3 NL x <- Labo microbiologie Organisatie van de gezondheidszorg en de grootkeuken 4 Organisatie van de gezondheidszorg 2 NL x Dïetist in de grootkeuken 2 NL x Kwaliteitszorg 3 Kwaliteitszorg 3 NL x Ethiek en levensbeschouwing 3 Ethiek en levensbeschouwing 3 NL x Gesprekstechnieken en coaching 3 EC Gesprekstechnieken en coaching: theorie 1,5 NL x Gesprekstechnieken en coaching: praktijk 1,5 NL x Life long learning Evidence based nutrition 2 5 Statistiek 2 2 NL x Onderzoeks-en presentatievaardigheden 3 NL x Persoonlijke ontwikkeling en werkveldervaring 4 EC Persoonlijke ontwikkeling en werkveldervaring 4 NL x x TOTAAL STUDIEPUEN 60 Modeltraject HAO

21 Voedings-en dieetkunde - 3e fase Afstandsonderwijs 3e opleidingsfase in de voedings-en dieetkunde Mens Pathologie 3 3 Pathologie 3 3 NL x Farmacologie 3 Farmacologie 3 NL x Voeding en dieet Dieetconsultaties in de praktijk 8 EC Toegepaste dieetleer 3: theorie 3 NL x Toegepaste dieetleer 3: praktijk 3 NL x Gezondheidsbevordering 2 NL x Voeding en samenleving 3 EC Voeding en samenleving 3 NL x Voeding voor zuigeling en kind 3 EC Voeding voor zuigeling en kind 3 NL x Warenwetgeving 3 EC Warenwetgeving 3 NL x Professionele ontwikkeling Management en bedrijfsbeheer 3 Management 2 NL x Bedrijfsbeheer 1 NL x RZL 2 3 EC Deontologie 2 NL x Interprofessioneel opleiden: project 1 NL x Life long learning proef 10 EC/CC x proef 10 NL Stage: gelijkwaardige opties* 21 Optie 1A: stagemobiliteit in Vlaanderen Stage in Vlaanderen 1 7 / EC/CC x Stage in Vlaanderen 1 7 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 2 7 / EC/CC x Stage in Vlaanderen 2 7 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 3 7 / EC/CC x Stage in Vlaanderen 3 7 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Optie 1B: stagemobiliteit in Europa Stage in Europa 15 / EC/CC ++ Stage in Europa 15 EN x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 4 6 / EC/CC Stage in Vlaanderen 4 6 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Optie 2: stagemobiliteit buiten Europa Stage buiten Europa 15 / EC/CC ++ Stage buiten Europa 15 EN x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 4 6 / EC/CC Stage in Vlaanderen 4 6 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Optie 5: Korte mobiliteit Korte mobiliteit 7 / EC/CC ++ Korte mobiliteit 7 EN x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 2 7 / EC/CC Stage in Vlaanderen 2 7 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase Stage in Vlaanderen 3 7 / EC/CC Stage in Vlaanderen 3 7 NL x <- alle OPO's van de 1ste en 2de opleidingsfase TOTAAL STUDIEPUEN 60 Modeltraject HAO

22 Chemie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds in de chemie 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase afstudeerrichting Biochemie 3e opleidingsfase afstudeerrichting Biochemie 2e opleidingsfase afstudeerrichting Chemie 3e opleidingsfase afstudeerrichting Chemie 2e opleidingsfase afstudeerrichting Milieuzorg 3e opleidingsfase afstudeerrichting Milieuzorg LEGENDE * Kan in geval van overmacht wijzigen OPO: opleidingsonderdeel OLA: onderwijsleeractiviteit : studiepunten : niet herkansbaar : niet tolereerbaar : dwingende volgtijdelijkheid : geëvalueerd met Geslaagd/Niet Geslaagd : onderwijstaal : opleidingsonderdeel kan niet worden gevolgd met examencontract (EC) Enkel stages/bachelorproeven en masterproeven kunnen uitgesloten worden voor creditcontract x: dit OPO staat open voor mogelijkheden ++: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het ++ OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. Een inhoudelijke afwijking is hierbij toegestaan. +: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het + OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. In dat geval moet de leerinhoud van het OPO aan de partnerinstelling zo nauw mogelijk aansluiten bij de leerinhoud van het OPO aan de thuisinstelling. de overige OPO's moeten aan de thuisinstelling worden gevolgd

23 Chemie - 1e fase mogelijkheden Algemene chemie 1A 5 Algemene chemie 1A 5 NL X Algemene chemie 1B 7 Algemene chemie 1B 7 NL X Analytische chemie 1A 3 Analytische chemie 1A 3 NL X Analytische chemie 1B 3 Analytische chemie 1B 3 NL X Biologie 1A 6 EC Celleer 2 NL X Micro-organismen 2 NL X Labo microscopie 2 NL X Biologie 1B 5 EC Genetica 1 NL X Bacteriologie 2 NL X Labo bacteriologie 2 NL X Fysica 1A 3 Fysica 1A - mechanica 3 NL X Fysica 1B 3 Fysica 1B - elektromagnetisme - optica 3 NL X Labo chemie - Veiligheid 4 EC Labo chemie 3 NL X Veiligheid 1 NL X Labo analytische chemie 1 3 EC Labo analytische chemie 1 3 NL X Labo fysica - Foutenleer 3 EC Foutenleer 1 NL X Labo fysica 2 NL X X Organische chemie 1A 4 EC Inleiding tot organische structuren 3 NL X Labo organische chemie 1A 1 NL X Organische chemie 1B 4 EC Organische chemie: reactiviteit 2 NL X Labo organische chemie 1B 2 NL X Statistiek 1 3 Statistiek 1 3 NL X Wiskunde 4 Wiskunde 4 NL X TOTAAL STUDIEPUEN 60 1e opleidingsfase in de chemie Modeltraject sem 1 * sem 2 *

24 Chemie - 2e fase mogelijkheden Analytische chemie 2 3 Analytische chemie 2 3 NL X Biochemie 1A 4 EC Biochemie 1A 2 NL X Labo biochemie 1A 2 NL X Biochemie 1B 4 EC Biochemie 1B 2 NL X Labo biochemie 1B 2 NL X Biotechnologie 3 Biotechnologie 3 NL X Brouwerij 3 Brouwerij 3 NL X Communicatieve vorming 3 EC Communicatieve vorming 3 NL X Enzymologie 3 EC Enzymologie 2 NL X Labo enzymologie 1 NL X Ethiek 1 3 Ethiek 1 3 NL X Voedselpathogenen - Fermentaties 3 Voedselpathogenen - Fermentaties 3 NL X Fysica 2 3 Fysica 2 3 NL X Instrumentele analysen 1 3 Instrumentele analysen 1 3 NL X Labo analytische chemie 2 7 EC Labo analytische chemie 2 7 NL X X Labo microbiologie 2 3 EC Labo microbiologie 2 3 NL X Labo mouterij-brouwerij 3 EC Labo mouterij-brouwerij 3 NL X Mouterij 3 Mouterij 3 NL X Organische chemie 2 5 Organische chemie 2 5 NL X X Statistiek 2 - Kwaliteitszorg 4 Kwaliteitszorg 2 NL X Statistiek 2 2 NL X TOTAAL STUDIEPUEN 60 2e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting biochemie Modeltraject sem 1 * sem 2 *

25 Chemie - 3e fase mogelijkheden Biochemische technieken 3 EC Biochemische technieken 1 NL X Labo biochemische technieken 2 NL X Conserveringstechnologie: Zuivel 3 Conserveringstechnologie: Zuivel 3 NL X Ethiek 2 3 Ethiek 2 3 NL X Instrumentele analysen 2 5 Instrumentele analysen 2 5 NL X Labo microbiologie 3 3 EC Labo microbiologie 3 3 NL X Labo voedingswarenanalysen 8 EC Labo voedingswarenanalysen 8 NL X Levensmiddelentechnologie 4 Levensmiddelentechnologie 4 NL X Milieuzorg - Bedrijfsbeheer 4 Bedrijfsbeheer 1 NL X Milieuzorg 3 NL X Mobiliteitsopties Optie 1A Stagemobiliteit in Vlaanderen Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 EC X Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 NL X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 1B Stagemobiliteit in Europa Stagemobiliteit in Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit in Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 2 Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit buiten Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 3 Studiemobiliteit in of buiten Europa Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EC ++ Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EN X proef in of buiten Europa 9 EC ++ proef in of buiten Europa 9 EN X TOTAAL STUDIEPUEN 60 3e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting biochemie Modeltraject sem 1 * sem 2 *

26 Chemie - 2e fase mogelijkheden Analytische chemie 2 3 Analytische chemie 2 3 NL X Biochemie 3 Biochemie 3 NL X Communicatieve vorming 3 EC Communicatieve vorming 3 NL X Ethiek 1 3 Ethiek 1 3 NL X Fysica 2 3 Fysica 2 3 NL X Fysicochemie 5 EC Fysicochemie 2 NL X Labo fysicochemie 3 NL X Instrumentele analysen 1 3 Instrumentele analysen 1 3 NL X Industriële chemie 1 4 Industriële apparatuur 2 NL X Minerale chemie 2 NL X Industriële chemie 2 5 Petrochemie 2 NL X Procestechnologie 3 NL X Labo analytische chemie 2 7 EC Labo analytische chemie 2 7 NL X X Labo microbiologie 2 3 EC Labo microbiologie 2 3 NL X Labo organische chemie 6 EC Labo organische chemie 6 NL X X Microbiologie 2 3 Microbiologie 2 3 NL X Organische chemie 2 5 Organische chemie 2 5 NL X X Statistiek 2 - Kwaliteitszorg 4 Kwaliteitszorg 2 NL X Statistiek 2 2 NL X TOTAAL STUDIEPUEN 60 2e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting chemie Modeltraject sem 1 * sem 2 *

27 Chemie - 3e fase mogelijkheden Ethiek 2 3 Ethiek 2 3 NL X Instrumentele analysen 2 6 Instrumentele analysen 2 6 NL X Labo industriële analysen 9 EC Labo industriële analysen 9 NL X Labo industriële chemie 3 EC Labo industriële chemie 3 NL X Milieuzorg - Bedrijfsbeheer 4 Bedrijfsbeheer 1 NL X Milieuzorg 3 NL X Organische chemie 3: Spectrometrie 3 Organische chemie 3: Spectrometrie 3 NL X Polymeerchemie 5 Polymeerchemie 5 NL X Mobiliteitsopties Optie 1A Stagemobiliteit in Vlaanderen Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 EC X Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 NL X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 1B Stagemobiliteit in Europa Stagemobiliteit in Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit in Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 2 Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit buiten Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 3 Studiemobiliteit in of buiten Europa Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EC ++ Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EN X proef in of buiten Europa 9 EC ++ proef in of buiten Europa 9 EN X TOTAAL STUDIEPUEN 60 3e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting chemie Modeltraject sem 1 * sem 2 *

28 Chemie - 2e fase mogelijkheden Analytische chemie 2 3 Analytische chemie 2 3 NL X Biologische detectie van verontreiniging 3 EC Biologische detectie 1 NL X Labo biologische detectie 2 NL X Communicatieve vorming 3 EC Communicatieve vorming 3 NL X Ecologie - Milieubeheer 4 Ecologie - Milieubeheer 4 NL X Ecotoxicologie 3 Ecotoxicologie 3 NL X Ethiek 1 3 Ethiek 1 3 NL X Fysica 2 - Geluid 5 Fysica 2 3 NL X Geluid en trillingen 2 NL X Fysicochemie 4 EC Fysicochemie 2 NL X Labo fysicochemie 2 NL X Instrumentele analysen 1 3 Instrumentele analysen 1 3 NL X Labo analytische chemie 2 7 EC Labo analytische chemie 2 7 NL X X Labo microbiologie 2 3 EC Labo microbiologie 2 3 NL X Microbiologie 2 3 Microbiologie 2 3 NL X Milieubiotechnologie 3 Milieubiotechnologie 3 NL X Organische chemie 2 5 Organische chemie 2 5 NL X X Statistiek 2 - Kwaliteitszorg 4 Kwaliteitszorg 2 NL X Statistiek 2 2 NL X Water 4 Water 4 NL X TOTAAL STUDIEPUEN 60 2e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting milieuzorg Modeltraject sem 1 * sem 2 *

29 Chemie - 3e fase mogelijkheden Materialenbeheer / Energiebeheer 3 Materialenbeheer / Energiebeheer 3 NL X Bedrijfsinterne milieuzorg 3 Bedrijfsbeheer 1 NL X Bedrijfsinterne milieuzorg 2 NL X Bodem en lucht 4 Bodem en lucht 4 NL X Ethiek 2 3 Ethiek 2 3 NL X Instrumentele analysen 2 5 Instrumentele analysen 2 5 NL X Labo microbiologie 3 3 EC Labo microbiologie 3 3 NL X Labo milieuanalysen 8 EC Labo milieuanalysen 8 NL X Milieuwetgeving 4 Milieuwetgeving 4 NL X Mobiliteitsopties Optie 1A Stagemobiliteit in Vlaanderen Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 EC X Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 NL X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 1B Stagemobiliteit in Europa Stagemobiliteit in Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit in Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 2 Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit buiten Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 3 Studiemobiliteit in of buiten Europa Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EC ++ Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EN X proef in of buiten Europa 9 EC ++ proef in of buiten Europa 9 EN X TOTAAL STUDIEPUEN 60 3e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting milieuzorg Modeltraject sem 1 * sem 2 *

30 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds mogelijkheden Algemene chemie 1A 5 Algemene chemie 1A 5 NL X Algemene chemie 1B 7 Algemene chemie 1B 7 NL X Analytische chemie 1A 3 Analytische chemie 1A 3 NL X Analytische chemie 1B 3 Analytische chemie 1B 3 NL X Biologie 1A 6 EC Celleer 2 NL X Micro-organismen 2 NL X Labo microscopie 2 NL X Biologie 1B 5 EC Genetica 1 NL X Bacteriologie 2 NL X Labo bacteriologie 2 NL X Fysica 1A 3 Fysica 1A - mechanica 3 NL X Fysica 1B 3 Fysica 1B - elektromagnetisme - optica 3 NL X Labo chemie - Veiligheid 4 EC Labo chemie 3 NL X Veiligheid 1 NL X Labo analytische chemie 1 3 EC Labo analytische chemie 1 3 NL X Labo fysica - Foutenleer 3 EC Foutenleer 1 NL X Labo fysica 2 NL X X Organische chemie 1A 4 EC Inleiding tot organische structuren 3 NL X Labo organische chemie 1A 1 NL X Organische chemie 1B 4 EC Organische chemie: reactiviteit 2 NL X Labo organische chemie 1B 2 NL X Statistiek 1 3 Statistiek 1 3 NL X Wiskunde 4 Wiskunde 4 NL X TOTAAL STUDIEPUEN 60 1e opleidingsfase in de chemie Modeltraject HAO Chemie - 1e fase sem 1 * sem 2 *

31 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds mogelijkheden Analytische chemie 2 3 Analytische chemie 2 3 NL X Biochemie 1A 4 EC Biochemie 1A 2 NL X Labo biochemie 1A 2 NL X Biochemie 1B 4 EC Biochemie 1B 2 NL X Labo biochemie 1B 2 NL X Biotechnologie 3 Biotechnologie 3 NL X Brouwerij 3 Brouwerij 3 NL X Communicatieve vorming 3 EC Communicatieve vorming 3 NL X Enzymologie 3 EC Enzymologie 2 NL X Labo enzymologie 1 NL X Ethiek 1 3 Ethiek 1 3 NL X Voedselpathogenen - Fermentaties 3 Voedselpathogenen - Fermentaties 3 NL X Fysica 2 3 Fysica 2 3 NL X Instrumentele analysen 1 3 Instrumentele analysen 1 3 NL X Labo analytische chemie 2 7 EC Labo analytische chemie 2 7 NL X X Labo microbiologie 2 3 EC Labo microbiologie 2 3 NL X Labo mouterij-brouwerij 3 EC Labo mouterij-brouwerij 3 NL X Mouterij 3 Mouterij 3 NL X Organische chemie 2 5 Organische chemie 2 5 NL X X Statistiek 2 - Kwaliteitszorg 4 Kwaliteitszorg 2 NL X Statistiek 2 2 NL X TOTAAL STUDIEPUEN 60 2e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting biochemie Modeltraject HAO Chemie - 2e fase sem 1 * sem 2 *

32 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds mogelijkheden Biochemische technieken 3 EC Biochemische technieken 1 NL X Labo biochemische technieken 2 NL X Conserveringstechnologie: Zuivel 3 Conserveringstechnologie: Zuivel 3 NL X Ethiek 2 3 Ethiek 2 3 NL X Instrumentele analysen 2 5 Instrumentele analysen 2 5 NL X Labo microbiologie 3 3 EC Labo microbiologie 3 3 NL X Labo voedingswarenanalysen 8 EC Labo voedingswarenanalysen 8 NL X Levensmiddelentechnologie 4 Levensmiddelentechnologie 4 NL X Milieuzorg - Bedrijfsbeheer 4 Bedrijfsbeheer 1 NL X Milieuzorg 3 NL X Mobiliteitsopties Optie 1A Stagemobiliteit in Vlaanderen Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 EC X Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 NL X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 1B Stagemobiliteit in Europa Stagemobiliteit in Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit in Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 2 Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit buiten Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 3 Studiemobiliteit in of buiten Europa Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EC ++ Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EN X proef in of buiten Europa 9 EC ++ proef in of buiten Europa 9 EN X TOTAAL STUDIEPUEN 60 3e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting biochemie Modeltraject HAO Chemie - 3e fase sem 1 * sem 2 *

33 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds mogelijkheden Analytische chemie 2 3 Analytische chemie 2 3 NL X Biochemie 3 Biochemie 3 NL X Communicatieve vorming 3 EC Communicatieve vorming 3 NL X Ethiek 1 3 Ethiek 1 3 NL X Fysica 2 3 Fysica 2 3 NL X Fysicochemie 5 EC Fysicochemie 2 NL X Labo fysicochemie 3 NL X Instrumentele analysen 1 3 Instrumentele analysen 1 3 NL X Industriële chemie 1 4 Industriële apparatuur 2 NL X Minerale chemie 2 NL X Industriële chemie 2 5 Petrochemie 2 NL X Procestechnologie 3 NL X Labo analytische chemie 2 7 EC Labo analytische chemie 2 7 NL X X Labo microbiologie 2 3 EC Labo microbiologie 2 3 NL X Labo organische chemie 6 EC Labo organische chemie 6 NL X X Microbiologie 2 3 Microbiologie 2 3 NL X Organische chemie 2 5 Organische chemie 2 5 NL X X Statistiek 2 - Kwaliteitszorg 4 Kwaliteitszorg 2 NL X Statistiek 2 2 NL X TOTAAL STUDIEPUEN 60 2e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting chemie Modeltraject HAO Chemie - 2e fase sem 1 * sem 2 *

34 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds mogelijkheden Ethiek 2 3 Ethiek 2 3 NL X Instrumentele analysen 2 6 Instrumentele analysen 2 6 NL X Labo industriële analysen 9 EC Labo industriële analysen 9 NL X Labo industriële chemie 3 EC Labo industriële chemie 3 NL X Milieuzorg - Bedrijfsbeheer 4 Bedrijfsbeheer 1 NL X Milieuzorg 3 NL X Organische chemie 3: Spectrometrie 3 Organische chemie 3: Spectrometrie 3 NL X Polymeerchemie 5 Polymeerchemie 5 NL X Mobiliteitsopties Optie 1A Stagemobiliteit in Vlaanderen Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 EC X Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 NL X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 1B Stagemobiliteit in Europa Stagemobiliteit in Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit in Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 2 Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit buiten Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 3 Studiemobiliteit in of buiten Europa Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EC ++ Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EN X proef in of buiten Europa 9 EC ++ proef in of buiten Europa 9 EN X TOTAAL STUDIEPUEN 60 3e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting chemie Modeltraject HAO Chemie - 3e fase sem 1 * sem 2 *

35 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds mogelijkheden Analytische chemie 2 3 Analytische chemie 2 3 NL X Biologische detectie van verontreiniging 3 EC Biologische detectie 1 NL X Labo biologische detectie 2 NL X Communicatieve vorming 3 EC Communicatieve vorming 3 NL X Ecologie - Milieubeheer 4 Ecologie - Milieubeheer 4 NL X Ecotoxicologie 3 Ecotoxicologie 3 NL X Ethiek 1 3 Ethiek 1 3 NL X Fysica 2 - Geluid 5 Fysica 2 3 NL X Geluid en trillingen 2 NL X Fysicochemie 4 EC Fysicochemie 2 NL X Labo fysicochemie 2 NL X Instrumentele analysen 1 3 Instrumentele analysen 1 3 NL X Labo analytische chemie 2 7 EC Labo analytische chemie 2 7 NL X X Labo microbiologie 2 3 EC Labo microbiologie 2 3 NL X Microbiologie 2 3 Microbiologie 2 3 NL X Milieubiotechnologie 3 Milieubiotechnologie 3 NL X Organische chemie 2 5 Organische chemie 2 5 NL X X Statistiek 2 - Kwaliteitszorg 4 Kwaliteitszorg 2 NL X Statistiek 2 2 NL X Water 4 Water 4 NL X TOTAAL STUDIEPUEN 60 2e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting milieuzorg Modeltraject HAO Chemie - 2e fase sem 1 * sem 2 *

36 Afstandsonderwijs in afbouw, geen nieuwe instroom sinds mogelijkheden Materialenbeheer / Energiebeheer 3 Materialenbeheer / Energiebeheer 3 NL X Bedrijfsinterne milieuzorg 3 Bedrijfsbeheer 1 NL X Bedrijfsinterne milieuzorg 2 NL X Bodem en lucht 4 Bodem en lucht 4 NL X Ethiek 2 3 Ethiek 2 3 NL X Instrumentele analysen 2 5 Instrumentele analysen 2 5 NL X Labo microbiologie 3 3 EC Labo microbiologie 3 3 NL X Labo milieuanalysen 8 EC Labo milieuanalysen 8 NL X Milieuwetgeving 4 Milieuwetgeving 4 NL X Mobiliteitsopties Optie 1A Stagemobiliteit in Vlaanderen Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 EC X Stagemobiliteit in Vlaanderen 18 NL X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 1B Stagemobiliteit in Europa Stagemobiliteit in Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit in Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 2 Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 18 EC ++ Stagemobiliteit buiten Europa 18 EN X proef in Vlaanderen 9 EC X proef in Vlaanderen 9 NL X Optie 3 Studiemobiliteit in of buiten Europa Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EC ++ Studiemobiliteit in of buiten Europa 18 EN X proef in of buiten Europa 9 EC ++ proef in of buiten Europa 9 EN X TOTAAL STUDIEPUEN 60 3e opleidingsfase in de chemie Afstudeerrichting milieuzorg Modeltraject HAO Chemie - 3e fase sem 1 * sem 2 *

37 Elektronica-ICT (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds in de elektronica-ict 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase afstudeerrichting ICT 3e opleidingsfase afstudeerrichting ICT 2e opleidingsfase afstudeerrichting Elektronica 3e opleidingsfase afstudeerrichting Elektronica LEGENDE * Kan in geval van overmacht wijzigen OPO: opleidingsonderdeel OLA: onderwijsleeractiviteit : studiepunten : niet herkansbaar : niet tolereerbaar : dwingende volgtijdelijkheid : geëvalueerd met Geslaagd/Niet Geslaagd : onderwijstaal : opleidingsonderdeel kan niet worden gevolgd met examencontract (EC) Enkel stages/bachelorproeven en masterproeven kunnen uitgesloten worden voor creditcontract x: dit OPO staat open voor mogelijkheden ++: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het ++ OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. Een inhoudelijke afwijking is hierbij toegestaan. +: indien de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma, kan het + OPO vervangen worden door een equivalent OPO aan de partnerinstelling. In dat geval moet de leerinhoud van het OPO aan de partnerinstelling zo nauw mogelijk aansluiten bij de leerinhoud van het OPO aan de thuisinstelling. de overige OPO's moeten aan de thuisinstelling worden gevolgd

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GENT)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GENT) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw; geen nieuwe instroom sinds 03-04 in de biomedische laboratoriumtechnologie e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GENT) GEZONDHEIDSZORG

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GENT) GEZONDHEIDSZORG IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GE) GEZONDHEIDSZORG Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - 1e opleidingsfase - 2e opleidingsfase:

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS BRUSSEL. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS BRUSSEL. www.odisee.be ACADEMIEJAAR 2015-2016 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS BRUSSEL www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) GEZONDHEIDSZORG Ergotherapie (dagonderwijs) in de ergotherapie 1e opleidingsfase

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN. ACADEMIEJAAR 2016-2017 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN www.odisee.be CAMPUS HIG SCHAARBEEK Gezinswetenschappen (dagonderwijs) (p.4-7) 1e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (SINT-NIKLAAS)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (SINT-NIKLAAS) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (SI-NIKLAAS) Agro- en biotechnologie (dag- en afstandsonderwijs) in de agro- en biotechnologie e opleidingsfase afstudeerrichting agro-industrie e opleidingsfase afstudeerrichting

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2015-2016 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) Bachelor in de

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Ergotherapie (dagonderwijs) in de ergotherapie e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Medische Beeldvorming (dagonderwijs) in de Medische Beeldvorming

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN. ACADEMIEJAAR 2017-2018 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN www.odisee.be CAMPUS HIG SCHAARBEEK Gezinswetenschappen (dagonderwijs) (p.4-7) 1e opleidingsfase

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS DIRK MARTENS. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS DIRK MARTENS. www.odisee.be ACADEMIEJAAR 2014-2015 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS DIRK MARTENS www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) Verpleegkunde (dag en afstandsonderwijs) in de verpleegkunde 1e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) in de gezinswetenschappen e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie kinderen en jongeren 3e opleidingsfase

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN. ACADEMIEJAAR 2018-20199 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN www.odisee.be CAMPUS HIG SCHAARBEEK Gezinswetenschappen (dagonderwijs) (p.4-9) 1e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) Verpleegkunde (dag en afstandsonderwijs) in de verpleegkunde e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase keuzetraject Geriatrische verpleegkunde 3e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO SINT-NIKLAAS) GEZONDHEIDSZORG

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO SINT-NIKLAAS) GEZONDHEIDSZORG INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO SI-NIKLAAS) GEZONDHEIDSZORG Verpleegkunde (dag- en afstandsonderwijs) Bachelor in de Verpleegkunde - 1e opleidingsfase - 2e opleidingsfase: - 3e opleidingsfase:

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS PARNAS.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS PARNAS. ACADEMIEJAAR 2016-2017 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS PARNAS www.odisee.be CAMPUS PARNAS DILBEEK Secundair onderwijs (dagonderwijs) Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (p.4-12)

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS. www.odisee.be ACADEMIEJAAR 2014-2015 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS www.odisee.be INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Dilbeek) Secundair onderwijs (dagonderwijs) Bachelor in het onderwijs: secundair

Nadere informatie

Examens Examinator S/M LABO Examengroep voorziene lokalen. Katja Verbeeck - Tim Vermeulen - Joris. Maervoet

Examens Examinator S/M LABO Examengroep voorziene lokalen. Katja Verbeeck - Tim Vermeulen - Joris. Maervoet maandag 24 augustus 2015 8.30u Chemie M. Kielemoes S 1BLT E036 Fysiologie - proefdierleer: Anatomie en fysiologie 2 V. Devos S 2FBT I020 Fysio(patho)logie - immunologie: Anatomie en fysiologie 2 V. Devos

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS PARNAS.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS PARNAS. ACADEMIEJAAR 2017-2018 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS PARNAS www.odisee.be CAMPUS PARNAS DILBEEK Secundair onderwijs (dagonderwijs) (p.4-14) 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase 3e opleidingsfase

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2015/2016 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie. KHLeuven

Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie. KHLeuven Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE JOBZEKERHEID ACADEMIEJAAR 2017/2018

FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE JOBZEKERHEID ACADEMIEJAAR 2017/2018 ACADEMIEJAAR 2017/2018 JOBZEKERHEID BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Dilbeek)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Dilbeek) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Dilbeek) Secundair onderwijs (dagonderwijs) Bachelor in het onderwijs secundair onderwijs e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Sociaal werk (dagonderwijs)

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2014/2015 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Technologiecampus Gent Academiejaar 2014-2015 Examenperiode 3 - augustus / september Lokaalschikking en toezicht

Technologiecampus Gent Academiejaar 2014-2015 Examenperiode 3 - augustus / september Lokaalschikking en toezicht maandag 17 augustus 2015 8.30u Toegepaste fysica D. D'Haeyer S 1BLT E030 / E031 Filosofie-ethiek-RZL 2: Farmaceutische deontologie I. Becue S 3FBT H005 Fysica 1A Dirk D'Haeyer S 1CH E034 / E036 Fysica

Nadere informatie

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1e jaar regulier BML1/BML2 Propedeutisch jaar 2011/2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching

Nadere informatie

Bachelor in de Verpleegkunde Regulier traject 2014-2015 Campus Brussel

Bachelor in de Verpleegkunde Regulier traject 2014-2015 Campus Brussel Bachelor in de Verpleegkunde Regulier traject 2014-2015 Campus Brussel Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de eerste opleidingsfase van de Bachelor in de Verpleegkunde regulier traject Verpleegkundige

Nadere informatie

Deze studenten zullen uiteindelijk afstuderen met een mengeling van vakken uit het oude en het nieuwe curriculum.

Deze studenten zullen uiteindelijk afstuderen met een mengeling van vakken uit het oude en het nieuwe curriculum. Verandering bachelor curriculum Biomedische wetenschappen Vanaf volgend academiejaar (2015-2016-) wordt een nieuw bachelorcurriculum ingevoerd. Hierbij worden een aantal bestaande vakken uit het curriculum

Nadere informatie

Bijlagen onderwijs- en examenreglement

Bijlagen onderwijs- en examenreglement ACADEMIEJAAR 2019-2020 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS DILBEEK www.odisee.be CAMPUS DILBEEK Secundair onderwijs (dagonderwijs) Educatieve bachelor in het secundair onderwijs (p.4-12) 1e opleidingsfase

Nadere informatie

MEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE JOBZEKERHEID ACADEMIEJAAR 2017/2018

MEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE JOBZEKERHEID ACADEMIEJAAR 2017/2018 ACADEMIEJAAR 2017/2018 JOBZEKERHEID BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE MEDISCHE LABORATORIUM- TECHNOLOGIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS PARNAS.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS PARNAS. ACADEMIEJAAR 2018-2019 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS PARNAS www.odisee.be CAMPUS PARNAS DILBEEK Secundair onderwijs (dagonderwijs) Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (p.4-13)

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS BRUSSEL.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS BRUSSEL. ACADEMIEJAAR 2017-2018 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS BRUSSEL www.odisee.be CAMPUS BRUSSEL Ergotherapie (dagonderwijs) Bachelor in de ergotherapie (p.8-15) 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS BRUSSEL.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS BRUSSEL. ACADEMIEJAAR 2018-2019 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS BRUSSEL www.odisee.be CAMPUS BRUSSEL Ergotherapie (dagonderwijs) Bachelor in de ergotherapie (p.9-14) 1e opleidingsfase 2e opleidingsfase

Nadere informatie

Bijlagen onderwijs- en examenreglement

Bijlagen onderwijs- en examenreglement ACADEMIEJAAR 2019-2020 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS BRUSSEL www.odisee.be CAMPUS BRUSSEL Kaderopleiding nursing Graduaat in de kaderopleiding nursing (dagonderwijs ~ in afbouw) (p.13-14)

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Master in de biomedische wetenschappen. Eigen accenten leggen in biomedische wetenschappen

Master in de biomedische wetenschappen. Eigen accenten leggen in biomedische wetenschappen Master in de biomedische wetenschappen Eigen accenten leggen in biomedische wetenschappen Visie Mensen academisch opleiden in het brede domein van biomedische wetenschappen o o o Grondige wetenschappelijke

Nadere informatie

Bachelor in de Medische Beeldvorming, campus Brussel. Campus Brussel - Academiejaar

Bachelor in de Medische Beeldvorming, campus Brussel. Campus Brussel - Academiejaar Campus Brussel - Academiejaar 2016-2017 Het curriculum Medische verandert drastisch in academiejaar 2016-2017. Hieronder vind je reeds vaste afspraken. Echter indien je voor één of meerdere OPO s uit de

Nadere informatie

Academiejaar Examenperiode 3 - Augustus/September. Datum Uur Examens Examinator S/M Labo/Lokaal # stud. Examengroep

Academiejaar Examenperiode 3 - Augustus/September. Datum Uur Examens Examinator S/M Labo/Lokaal # stud. Examengroep maandag 29 augustus 2016 8.30u JPW0BU - DC Netwerken J. Goeminne, B. Schockaert S J005 47 1ET JPW0AI - Geavanceerde regelsystemen en strategieën P. Plovyt S J005 5 3ET JPW162 - Housekeeping 1 : theorie

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Bedrijfsmanagement Bachelor in het Bedrijfsmanagement - 1e opleidingsfase - oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen.

Nadere informatie

Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie. KHLeuven

Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie. KHLeuven Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie KHLeuven aangename KENNISMAKING 1 biomedische laboratoriumtechnologie Waarom zou je? Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2015/2016 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Medische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Medische

Nadere informatie

voedings- en dieetkunde

voedings- en dieetkunde Academiejaar 2014/2015 bachelor voedings- en dieetkunde voedings- en dieetkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor voedingsen dieetkunde voedings- en dieetkunde Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Toegepaste biotechnologie code module Cc13 goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2018-2019 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Bijlage bij POC PB NR

Bijlage bij POC PB NR Bijlage bij POC PB NR 20170518 Artikel 23 van het OER stelt dat Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven bij de start van het academiejaar, moeten ofwel het volledige

Nadere informatie

Campus Brussel.- Academiejaar

Campus Brussel.- Academiejaar Campus Brussel.- Academiejaar 2016-2017 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Office Management campus Brussel Naamswijziging: (afstemming met OM Aalst) Het OPO inleiding

Nadere informatie

Toegewezen opleidingsonderdelen Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Toegewezen opleidingsonderdelen Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Toegewezen opleidingsonderdelen Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 008-009 Het Groepsbestuur verleent positief advies bij de toewijzing van onderstaande opleidingsonderdelen of onderwijsleeractiviteiten

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Bijlage bij POC PB NR

Bijlage bij POC PB NR Bijlage bij POC PB NR 20161020 Artikel 23 van het OER stelt dat Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven bij de start van het academiejaar, moeten ofwel het volledige

Nadere informatie

biomedische laboratoriumtechnologie

biomedische laboratoriumtechnologie Via persoonlijke coaching & beroepsgerichte infrastructuur tot laborant met expertise biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie Medische Laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Opleidingsprogramma

Opleidingsprogramma 1 1. Verpleegkundige zorgverlening 1 1 3 28 B3D201 B5D201 2. Verpleegkundige zorgverlening 2 1 3 28 B3D202 B5D202 3. Verpleegkundige zorgverlening 3 2 3 26 B3D203 B5D203 4. Verpleegkundige zorgverlening

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS

STUDIEPROGRAMMA S HOGER ONDERWIJS STUDIEPROGRAMMA S VAN HET HOGER ONDERWIJS Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken,

Nadere informatie

Biochemie & Biotechnologie. Prof. Dr. Koen Geuten Siene Swinnen Ine Esters

Biochemie & Biotechnologie. Prof. Dr. Koen Geuten Siene Swinnen Ine Esters Biochemie & Biotechnologie Prof. Dr. Koen Geuten Siene Swinnen Ine Esters Biochemie en biotechnologie De opleiding Jouw profiel Een Een student student aan aan het het woord woord Studiebegeleiding@science

Nadere informatie

Oriëntatiejaar Life Sciences

Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Oriëntatiejaar Life Sciences Joan Wellink (studieadviseur) Voor wie is het oriëntatiejaar? Wat is het oriëntatiejaar? Wat heb je nodig? Hoe en wat studeer je? Wat kun je er

Nadere informatie

NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN

NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN Prof. bachelor Elektromechanica: 1ste jaar REG - OPO 1 Elektrotechnieken: OLA 1 Elektrotechnieken - 1 Schemalezen EM-1-JLWD7-00 1 Oefeningen in schemalezen

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Bedrijfsmanagement Bachelor in het Bedrijfsmanagement - 1e opleidingsfase - oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen.

Nadere informatie

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES STUDIEGEBIED BIOTECHNOLOGIE, CAMPUS ROESELARE

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES STUDIEGEBIED BIOTECHNOLOGIE, CAMPUS ROESELARE Biotechnologie, een sterke professionele praktijkgerichte bacheloropleiding met garanties op de arbeidsmarkt! Eerste jaar : modulair programma Een tiental opleidingsonderdelen (theorie en praktijk) Tweede

Nadere informatie

60 * het project dat op het symposium is gepresenteerd.

60 * het project dat op het symposium is gepresenteerd. Eerste jaar Scheikunde 2009 Niet alle verslagen hoeven te worden gescand en ingevoerd. Zet 1 of ( als je dat zinvol vindt) meer verslagen in je portfolio. In ieder geval maak je het reflectierapportje

Nadere informatie

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 1 Inleiding 2 2 Instelling : Universiteit 3 2.1 Opleiding PSYCHOLOGIE 3 2.2 Opleiding REVAKI 4 3 instelling Hogeschool 5 3.1 Opleiding

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls schakel TW ELO sem 1 sem 2 Schakel ELO Algemene vakken Fysica (schakelprogramma) 1,5 0,5 0 5 Fysica 1,5 2 2 Fysica oef. 0,5 Wiskunde (schakelprogramma) 1 2 0 6 Wiskunde 1 1 1 Wiskunde oef. 2 2 2 Wiskunde

Nadere informatie

Bachelor in chemie. KHLeuven

Bachelor in chemie. KHLeuven Bachelor in chemie KHLeuven aangename KENNISMAKING 1 Waarom zou je? Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we na melijk graag

Nadere informatie

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10 BACHELORJAAR 1 Biologie: basis van het leven 6 De cel: biomoleculen en metabolisme 10 De cel: structuur en functie 6 De cel: moleculaire biologie en signaaltransductie 6 De cel: van cel naar weefsel 7

Nadere informatie

Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar Bijlage goedgekeurd op POC PB NR

Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar Bijlage goedgekeurd op POC PB NR Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar 2015-2016 Bijlage goedgekeurd op POC PB NR 20150527 Deze bijlage beschrijft de minimale inschrijvingspakketten voor startende studenten, zoals aangegeven

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde

VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde Commissie 1 Hogeschool-Universiteit Brussel, Hogeschool West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Vives Zuid en Vives

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Opleidingsprogramma

Opleidingsprogramma Opleidingsprogramma 2013-2014 Instelling: Straat + nr.: Zeedijk 101 Gemeente + nr.: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 8400 Oostende Instellingsnr.: Studiegebied: IW&T Opleiding: Bachelor in de elektronica-ict

Nadere informatie

Voeding is een energiebron. De basisbestanddelen van onze dagelijkse voeding zoals eiwitten, vetten, koolhydraten zijn organische verbindingen.

Voeding is een energiebron. De basisbestanddelen van onze dagelijkse voeding zoals eiwitten, vetten, koolhydraten zijn organische verbindingen. Professionele bachelor Voedings- en dieetkunde MODELTRAJECT 1 Voedingswetenschappen 1 Voeding is een energiebron. De basisbestanddelen van onze dagelijkse voeding zoals eiwitten, vetten, koolhydraten zijn

Nadere informatie

Waarom kiezen voor EHSAL?

Waarom kiezen voor EHSAL? Waarom kiezen voor EHSAL? EHSAL biedt je een diploma van academisch niveau via een bedrijfsgerichte opleiding. Het onderwijs bij EHSAL is praktijkgericht: vanaf het begin toets je je kennis en inzichten

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2017/2018 KNELPUNTBEROEP 100% WERKZEKERHEID BACHELOR CHEMIE BIOCHEMIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

ACADEMIEJAAR 2017/2018 KNELPUNTBEROEP 100% WERKZEKERHEID BACHELOR CHEMIE BIOCHEMIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN ACADEMIEJAAR 2017/2018 KNELPUNTBEROEP 100% WERKZEKERHEID BACHELOR CHEMIE BIOCHEMIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR CHEMIE BIOCHEMIE * Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2016-2017. Technologie BACHELOR

ACADEMIEJAAR 2016-2017. Technologie BACHELOR Technologie ACADEMIEJAAR 2016-2017 BACHELOR in de Bouw in de Chemie in de Elektromechanica in de Elektronica-ICT in de Energietechnologie in de Ontwerp- en productietechnologie in het Vastgoed www.odisee.be

Nadere informatie

Bachelor in chemie. KHLeuven

Bachelor in chemie. KHLeuven Bachelor in chemie KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we na melijk graag wie onze studenten

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - AALST) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - AALST) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE IOUD PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO AALST) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Bedrijfsmanagement (Dag en afstandsonderwijs) Bachelor in het Bedrijfsmanagement 1e opleidingsfase oriëntatie AccountancyFiscaliteit

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Overzicht bijzondere studiekosten per opleiding. Academiejaar 2015-2016

Overzicht bijzondere studiekosten per opleiding. Academiejaar 2015-2016 Overzicht bijzondere studiekosten per opleiding Academiejaar 2015-2016 1 Inhoud 1. Bijzondere studiekosten voor de opleiding agro- en biotechnologie...3 1.1. Starterspakket: persoonlijke beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 Legenda Bij de kolom 'Toets' kiezen uit:

Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 Legenda Bij de kolom 'Toets' kiezen uit: Chemie 1e jaar regulier CHM1/CHM2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013, cohort 2012 SG Studieloopbaancoaching 1e jaar CHMSLC11 2 O;V;AS Keuzeonderwijs SG Keuzeonderwijs/bijspijkeronderwijs 2 KG Algemene

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Bachelor voedingsen dieetkunde voor werkstudenten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor voedings- en dieetkunde voor werkstudenten Wil je de opleiding Voedings- en dieetkunde

Nadere informatie

Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten

Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten 1. Faculteit RECHTSGELEERDHEID 1.1 Eerste bachelor Rechten Maandag 17u30-20u15 Ufo, Aud. Leon De Meyer Staatsrecht Woensdag 17u30-20u15 Ufo, Aud. Leon

Nadere informatie

Campusaanvullingen bij het onderwijs- en examenreglement campus Kronenburg. Bijlage 8 Onderwijs- en examenreglement AP departement WT

Campusaanvullingen bij het onderwijs- en examenreglement campus Kronenburg. Bijlage 8 Onderwijs- en examenreglement AP departement WT OER 2014-2015 WT Campusaanvullingen bij het onderwijs- en examenreglement campus Kronenburg Bijlage 8 Onderwijs- en examenreglement AP 2014-2015 departement WT Deze campusaanvullingen bij het onderwijs-

Nadere informatie

Biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie.

Biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie. Biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Biomedische laboratoriumtechnologie? - Hou

Nadere informatie

De afgestudeerde 1. heeft een grondige kennis van - en inzicht in algemene biologische basisprincipes;

De afgestudeerde 1. heeft een grondige kennis van - en inzicht in algemene biologische basisprincipes; Bijlagen bacheloropleidingen Biologie en Life science & technology 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleidingen (artikel 1.3) De afgestudeerde 1. heeft een grondige kennis van - en inzicht

Nadere informatie

I. Inhoud... 1 II. ALGEMEEN... 2. Art. 1 Definitie en toepassing... 2 III. ONDERWIJSREGELING... 2

I. Inhoud... 1 II. ALGEMEEN... 2. Art. 1 Definitie en toepassing... 2 III. ONDERWIJSREGELING... 2 Facultair reglement FMW Academiejaar 2015-2016 I. Inhoud I. Inhoud... 1 II. ALGEMEEN... 2 Art. 1 Definitie en toepassing... 2 III. ONDERWIJSREGELING... 2 Art. 2 Art. 3 Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleidingen Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen

Bijlagen bacheloropleidingen Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen Bijlagen bacheloropleidingen Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Voor de bacheloropleiding Farmacie gelden de volgende eindtermen:

Nadere informatie

Vastgelegde vrijstellingen voor opleidingen Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Vastgelegde vrijstellingen voor opleidingen Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Vastgelegde vrijstellingen voor opleidingen Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Vrijstellingen voor opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Nadere informatie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Verkorte trajecten 00-0 naar de master in de psychologie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/ http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html INHOUD

Nadere informatie

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur van professionele bachelor naar industrieel ingenieur Greet Langie, Verderstudeerbeurs 24 februari 2017 2 Ervaringen van (ex) schakelstudenten Film: interviews met schakelstudenten 3 Wat wil je te weten

Nadere informatie

Programma. Module 1. Kennismaking. De voorbereiding: Klaar voor de start? Vorming voor beginnende stagemeesters. Introductie

Programma. Module 1. Kennismaking. De voorbereiding: Klaar voor de start? Vorming voor beginnende stagemeesters. Introductie Faculteit Wetenschappen Programma Vorming voor beginnende meesters Introductie Kortrijk: 3 en 9 juni 2009 Leuven: 6 juni 2009 WELKOM Module 1: De voorbereiding: Klaar voor de start? Module 2: Van start

Nadere informatie

Campusaanvullingen bij het onderwijs- en examenreglement campus Kronenburg. Onderwijs- en examenreglement AP departement WT

Campusaanvullingen bij het onderwijs- en examenreglement campus Kronenburg. Onderwijs- en examenreglement AP departement WT OER 2013-2014 WT Campusaanvullingen bij het onderwijs- en examenreglement campus Kronenburg Bijlage 9 Onderwijs- en examenreglement AP 2013-2014 departement WT Deze campusaanvullingen bij het onderwijs-

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Chemie van de Biotechnologische Bedrijven code module CC8 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

Toledo fase2 Biochemie MBD06A Biochemie L. Amery Alpha Copy. Handboek Voeding: Van basisconcepten tot metabolisme

Toledo fase2 Biochemie MBD06A Biochemie L. Amery Alpha Copy. Handboek Voeding: Van basisconcepten tot metabolisme Academiejaar 2017-2018 Bachelor in de Voedings- en dieetkunde - Cursuslijst september 2017 Fase 1 Opleidings onderdelen (OOD) Cursuscode Titel cursus/handboek Auteur van boek/cursus Gegevens verkoop cursus

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 professionele bachelor CHEMIE BIOchemie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Professionele bachelor chemie BIOchemie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Welkom op onze Infodag 2005

Welkom op onze Infodag 2005 Welkom op onze Infodag 2005 Ontdek Ontmoet 10.00 Welkomstwoord door Prof. Oosterlinck, Rector 10.15 Wat houden de studies in? 10.30 Ontdek de brede toekomstperspectieven in - officina - ziekenhuis - industrie

Nadere informatie

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten:

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten: Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Office Management campus Brussel Naamswijziging: Het OPO Nederlands 1 van 3 studiepunten

Nadere informatie

voedings- en dieetkunde

voedings- en dieetkunde Academiejaar 2015/2016 bachelor voedings- en dieetkunde voedings- en dieetkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor voedingsen dieetkunde voedings- en dieetkunde Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

FWO-Expertpanels. Vacatures en Profielen 2011. FWO Where discoveries begin...

FWO-Expertpanels. Vacatures en Profielen 2011. FWO Where discoveries begin... FWO-Expertpanels Vacatures en Profielen 2011 FWO Where discoveries begin... 1 Introductie Vacatures Het FWO is voor de versterking van zijn verschillende Expertpanels op zoek naar (inter)nationale experten.

Nadere informatie