VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde"

Transcriptie

1 VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde Commissie 1 Hogeschool-Universiteit Brussel, Hogeschool West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Vives Zuid en Vives Noord Brussel juni 2014

2 Hogeschool West- Vlaanderen Dag 1 start einde duur 14:00 ontvangst commissie 14:00 16:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie + inkijken materiaal 16:00 17:30 1:30 opleidingsverantwoordelijken (1) 17:30 18:30 1:00 bezoek opleidingsspecifieke infrastructuur en mediatheek 18:30 18:45 0:15 intern overleg 18:45 19:45 1:00 werkveld en alumni; max. 10 personen, representatief voor de opleiding (2) 19:45 20:00 0:15 intern overleg 20:00 avondmaaltijd visitatiecommissie (3) Dag 2 start einde duur 8:30 9:00 0:30 intern overleg + inzage lesmateriaal 9:00 10:15 1:15 studenten; max. 10 personen, representatief voor de opleiding, inclusief de studenten betrokken bij onderwijskundig overleg 10:15 10:30 0:15 intern overleg 10:30 11:45 1:15 11:45 12:00 0:15 intern overleg docenten (inclusief stage- en eindwerkbegeleiders), max. 10 personen, representatief voor de opleiding, inclusief de personen betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg 12:00 12:45 0:45 ondersteunende functies op opleidingsniveau (trajectbegeleiding, studieadvies, ombudsdienst, internationalisering) (4) 12:45 14:00 1:15 middagmaal + inzage lesmateriaal 14:00 15:00 1:00 vrij spreekuur (5) 15:00 15:30 0:30 gesprek met de opleidingsverantwoordelijke(n) 15:30 18:00 2:30 intern beraad visitatiecommissie en voorbereiding mondelinge rapportering 18:00 mondelinge rapportering

3 Katholieke Hogeschool Zuid- West- Vlaanderen Dag 1: locatie 1 start einde duur 10:00 ontvangst commissie 10:00 12:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie + inkijken materiaal 12:00 13:00 1:00 middagmaal 13:00 14:30 1:30 opleidingsverantwoordelijken (1) 14:30 15:30 1:00 bezoek opleidingsspecifieke infrastructuur en mediatheek 15:30 15:45 0:15 intern overleg 15:45 17:00 1:15 studenten, max. 12 personen, representatief voor de opleiding, inclusief de studenten betrokken bij onderwijskundig overleg 17:00 17:15 0:15 intern overleg 17:15 18:15 1:00 werkveld en alumni, max. 12 personen, representatief voor de opleiding (2) 18:15 avondmaal commissie (3) Dag 2: locatie 2 start einde duur 8:30 9:00 0:30 intern overleg + inzage lesmateriaal 9:00 10:00 1:00 bezoek opleidingsspecifieke infrastructuur en mediatheek 10:00 10:15 0:15 intern overleg 10:15 11:45 1:30 docenten (inclusief stage- en eindwerkbegeleiders), max. 12 personen, representatief voor de opleiding, inclusief de personen betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg 11:45 12:00 0:15 intern overleg 12:00 13:00 1:00 ondersteunende functies op opleidingsniveau (trajectbegeleiding, studieadvies, ombudsdienst, internationalisering) (4) 13:00 14:00 1:00 middagmaal + inzage lesmateriaal 14:00 15:00 1:00 vrij spreekuur (5) 15:00 15:30 0:30 gesprek met de opleidingsverantwoordelijke(n) 15:30 18:00 2:30 intern beraad visitatiecommissie en voorbereiding mondelinge rapportering 18:00 mondelinge rapportering

4 Katholieke Hogeschool Brugge- Oostende Dag 1 start einde duur 14:00 ontvangst commissie 14:00 16:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie + inkijken materiaal 16:00 17:30 1:30 opleidingsverantwoordelijken (1) 17:30 18:30 1:00 bezoek opleidingsspecifieke infrastructuur en mediatheek 18:30 18:45 0:15 intern overleg 18:45 19:45 1:00 werkveld en alumni; max. 10 personen, representatief voor de opleiding (2) 19:45 20:00 0:15 intern overleg 20:00 avondmaaltijd visitatiecommissie (3) Dag 2 start einde duur 8:30 9:00 0:30 intern overleg + inzage lesmateriaal 9:00 10:15 1:15 studenten; max. 10 personen, representatief voor de opleiding, inclusief de studenten betrokken bij onderwijskundig overleg 10:15 10:30 0:15 intern overleg 10:30 11:45 1:15 11:45 12:00 0:15 intern overleg docenten (inclusief stage- en eindwerkbegeleiders), max. 10 personen, representatief voor de opleiding, inclusief de personen betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg 12:00 12:45 0:45 ondersteunende functies op opleidingsniveau (trajectbegeleiding, studieadvies, ombudsdienst, internationalisering) (4) 12:45 14:00 1:15 middagmaal + inzage lesmateriaal 14:00 15:00 1:00 vrij spreekuur (5) 15:00 15:30 0:30 gesprek met de opleidingsverantwoordelijke(n) 15:30 18:00 2:30 intern beraad visitatiecommissie en voorbereiding mondelinge rapportering 18:00 mondelinge rapportering

5 Hogeschool- Universiteit Brussel Dag 1 start einde duur 14:00 ontvangst commissie 14:00 16:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie + inkijken materiaal 16:00 17:30 1:30 opleidingsverantwoordelijken (1) 17:30 18:30 1:00 bezoek opleidingsspecifieke infrastructuur en mediatheek 18:30 18:45 0:15 intern overleg 18:45 19:45 1:00 werkveld en alumni; max. 10 personen, representatief voor de opleiding (2) 19:45 20:00 0:15 intern overleg 20:00 avondmaaltijd visitatiecommissie (3) Dag 2 start einde duur 8:30 9:00 0:30 intern overleg + inzage lesmateriaal 9:00 10:15 1:15 studenten; max. 10 personen, representatief voor de opleiding, inclusief de studenten betrokken bij onderwijskundig overleg 10:15 10:30 0:15 intern overleg 10:30 11:45 1:15 11:45 12:00 0:15 intern overleg docenten (inclusief stage- en eindwerkbegeleiders), max. 10 personen, representatief voor de opleiding, inclusief de personen betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg 12:00 12:45 0:45 ondersteunende functies op opleidingsniveau (trajectbegeleiding, studieadvies, ombudsdienst, internationalisering) (4) 12:45 14:00 1:15 middagmaal + inzage lesmateriaal 14:00 15:00 1:00 vrij spreekuur (5) 15:00 15:30 0:30 gesprek met de opleidingsverantwoordelijke(n) 15:30 18:00 2:30 intern beraad visitatiecommissie en voorbereiding mondelinge rapportering 18:00 mondelinge rapportering

6 Katholieke Hogeschool Sint- Lieven Dag 1: locatie 1 start einde duur 10:00 ontvangst commissie 10:00 12:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie + inkijken materiaal 12:00 13:00 1:00 middagmaal 13:00 14:30 1:30 opleidingsverantwoordelijken (1) 14:30 15:30 1:00 bezoek opleidingsspecifieke infrastructuur en mediatheek 15:30 15:45 0:15 intern overleg 15:45 17:00 1:15 studenten, max. 12 personen, representatief voor de opleiding, inclusief de studenten betrokken bij onderwijskundig overleg 17:00 17:15 0:15 intern overleg 17:15 18:15 1:00 werkveld en alumni, max. 12 personen, representatief voor de opleiding (2) 18:15 avondmaal commissie (3) Dag 2: locatie 2 start einde duur 8:30 9:00 0:30 intern overleg + inzage lesmateriaal 9:00 10:00 1:00 bezoek opleidingsspecifieke infrastructuur en mediatheek 10:00 10:15 0:15 intern overleg 10:15 11:45 1:30 docenten (inclusief stage- en eindwerkbegeleiders), max. 12 personen, representatief voor de opleiding, inclusief de personen betrokken bij onderwijskundig en/of beleidsoverleg 11:45 12:00 0:15 intern overleg 12:00 13:00 1:00 ondersteunende functies op opleidingsniveau (trajectbegeleiding, studieadvies, ombudsdienst, internationalisering) (4) 13:00 14:00 1:00 middagmaal + inzage lesmateriaal 14:00 15:00 1:00 vrij spreekuur (5) 15:00 15:30 0:30 gesprek met de opleidingsverantwoordelijke(n) 15:30 18:00 2:30 intern beraad visitatiecommissie en voorbereiding mondelinge rapportering 18:00 mondelinge rapportering

7 KENGETALLEN HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Bachelor in de Verpleegkunde

8 Lijst met opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur Opleidingsspecifieke leerresultaten Bachelor Verpleegkunde HUB Domeinspecifieke leerresultaten Vlhora Competentie Kerndoelen 1 2 De student bouwt autonoom een professionele zorgrelatie op met de cliënt, die gericht is op diens totale welbevinden en dit in een multiculturele context. De student verleent op een methodische wijze verpleegkundige zorg op basis van evidence-based inzichten, binnen de grenzen van het wetgevend kader, met verantwoordelijkheidszin en een ruime mate van initiatief. 1.1 Een gepaste vertrouwensrelatie opbouwen met de zorgvrager, met evenwicht tussen afstand en nabijheid, ook in niet vertrouwde, complexe en gespecialiseerde zorgsituaties. 1.2 Respectvol handelen, rekening houdend met de behoeften, gevoelens en context van de zorgvrager, inclusief de culturele, religieuze en/of maatschappelijke achtergrond. 1.3 Actief luisteren in diverse zorgsituaties. 1.4 De inhoud en de vorm van het gesprek aanpassen aan de zorgcontext. 1.5 Eigen verbale en non-verbale communicatie met de zorgvrager analyseren en zonodig bijsturen. 1.6 Opkomen voor het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welzijn van de zorgvrager. 1. De PBA VPL bouwt autonoom binnen een multiculturele omgeving een professionele relatie op met de zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van deze, zowel in vertrouwde, als in niet-vertrouwde en/of complexe zorgsituaties. 2.1 Gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar relateren, kritisch beoordelen en er conclusies uit trekken teneinde wetenschappelijk gefundeerd, praktijkrelevant en menswaardig de zorg te verlenen. 2.2 Bij de zorgvrager klinische symptomen, klachten, zorgbehoeften en beleving gericht observeren en analyseren op somatisch, psychisch en sociaal vlak. 2. De PBA VPL verleent 2.3 Haalbare en concrete doelstellingen bepalen en continu bijsturen in alle fasen van het zorgtraject en hierbij de juiste prioriteiten stellen. evidence based en theoretisch onderbouwde verpleegkundige 2.4 Geïndividualiseerde zorgplannen opmaken, toepassen en evalueren in overleg met de zorg op basis van klinisch zorgvrager. 2.5 Het eigen handelen verantwoorden in diverse zorgsituaties vanuit inzicht in verpleegkundige-, redeneren en een attitude van biomedische- en humane wetenschappen en vanuit reflectie op praktijkervaringen. verantwoordelijkheidszin, een ruime mate van initiatief en 2.6 Correcte en relevante informatie geven aan de zorgvrager over zijn gezondheid, ziekte, de zorg, onderzoeken, behandeling en toekomstperspectieven. proactiviteit, conform de 2.7 Verpleegkundige interventies en medische voorschriften stipt en doordacht uitvoeren volgens algemene en beroepsgerelateerde wetgeving. procedures en protocollen in complexe en gespecialiseerde situaties. 2.8 Verpleegkundige handelingen uitvoeren volgens de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne, steriliteit, comfort, privacy, zelfzorg en inspraak, veiligheid, ergonomie, economie, ecologie). 2.9 De effecten van verpleegkundige handelingen vanuit inzicht observeren en gepast rapporteren Zich aanpassen in wisselende situaties binnen de zorgcontext.

9 3 4 5 De student neemt gerichte initiatieven en begeleidt veranderingsprocessen inzake preventie, gezondheidspromotie en patiënteneducatie. De student handelt op een ethisch verantwoorde wijze en vervult hierbij een voorbeeldfunctie voor anderen. 3.1 De gezondheidsrisico s, het gezondheidsprobleem of mogelijke complicaties en de nood aan gedragsverandering bij de individuele zorgvrager of een groep herkennen en definiëren. 3.2 Volledig de beginsituatie van de individuele zorgvrager of een groep inventariseren: de culturele, religieuze en/of maatschappelijke achtergrond, voorkennis, leerstijl, interne en externe bevorderende en belemmerende factoren. 3.3 De gezondheidsrisico s, het gezondheidsprobleem of mogelijke complicaties en zonodig de relatie met de levensstijl bespreken met de zorgvrager(s). 3.4 Aangepaste informatiekanalen en middelen zoeken, hanteren en evalueren. 3.5 De zorgvrager(s) motiveren, adviseren, educeren bij keuzes i.v.m. gezondheid, het omgaan met zijn gezondheidsproblemen, autonomie en levenskwaliteit rekening houdend met zijn verwachtingen en beleving. 3.6 Complicaties voorkomen. 3.7 De palliatieve zorg op een deskundige en menswaardige wijze verlenen. 4.1 Eigen handelen analyseren in functie van eigen waarden en normen en in functie van waarden en normen van de zorgvrager. 4.2 Ethische vragen en dilemma s in de zorg (h)erkennen, bespreekbaar maken in het team en omzetten in een verantwoorde besluitvorming. 4.3 Het beroepsgeheim respecteren. 4.4 De rechten van de patiënt vrijwaren. 4.5 Als verdediger optreden voor de waarden en beleving van de zorgvrager in het kader van patient avocacy. Daarbij de belangen van de zorgvrager relateren tot het ruime kader van de belangen van alle zorgvragers. De student ontwikkelt een visie op verpleegkunde op basis 5.1 De eigen ontwikkelde visie op verpleegkunde op basis van verpleegkundige kaders en modellen van theoretische kaders en (internationale) aftoetsen aan de visie van de organisatie en aan de opgedane praktijkervaringen. praktijkervaringen, en hanteert daarbij een kritische 5.2 Eigen visie op verpleegkunde verruimen op basis van nationale en internationale referenties. ingesteldheid in zijn concrete beroepsuitoefening. 3. De PBA verleent zowel in eenvoudige als complexe en gespecialiseerde zorgsituaties cliëntgerichte en gestuurde verpleegkundige zorg op maat, gebruik makend van de gepaste technologie en met aandacht voor structuur, stiptheid en nauwkeurigheid teneinde de veiligheid van de zorgvrager te waarborgen in de concrete handelingen. 4. De PBA VPL neemt autonoom initiatieven inzake preventie en past deze op alle niveaus adequaat toe. Organiseert op methodische wijze gezondheidspromotie en patiënteneducatie aan individuen en groepen. Stimuleert een gezondheidsbevorderend gedrag bij de zorgvrager(s). 5. De PBA VPL is zich bewust van de waarden en normen van zichzelf en de zorgvrager en hoe deze het professioneel handelen als verpleegkundige beïnvloeden. Handelt op ethisch verantwoorde wijze. Vervult een voorbeeldfunctie voor anderen. 6. De PBA VPL ontwikkelt op basis van theoretische kaders, internationale referenties en ervaring een persoonlijke visie op verpleegkunde en een constructief-kritische ingesteldheid.

10 6 De student bouwt intra- en interprofessionele relaties op en werkt efficiënt samen in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen. 6.1 Respectvol omgaan met de taken/bevoegdheden van de verschillende teamleden. 6.2 Open staan voor de mening van de verschillende teamleden en opkomen voor eigen mening, rekening houdend met de multiculturele context. 6.3 Zich als verpleegkundige met een eigen professionele body of knowledge profileren t.o.v. andere teamleden en de organisatie. 6.4 De zorgdoelstellingen en zorgverlening intraprofessioneel en efficiënt afstemmen. 6.5 De zorgdoelstellingen en zorgverlening interprofessioneel en efficiënt afstemmen. 6.6 Intra- en interprofessioneel overleg organiseren, eraan participeren en opvolgen. 7. De PBA VPL bouwt intra- en interprofessionele relaties op en werkt efficiënt samen in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen. 7 De student communiceert op een deskundige en gestructureerde wijze zowel mondeling als schriftelijk over het zorgproces met alle betrokkenen. 7.1 De essentie van de zorgsituatie op een gestructureerde wijze schriftelijk en mondeling rapporteren. 7.2 Een professionele en eenduidige woordkeuze hanteren. 7.3 De gepaste informatiekanalen efficiënt hanteren. 8. De PBA VPL communiceert op een efficiënte en gestructureerde wijze zowel mondeling als schriftelijk over de zorgrelatie, de zorginhoud en het zorgproces met alle betrokkenen in de vakterminologue en aangepast aan de gesprekspartner. 8 De student organiseert en coördineert de intra-, trans- en extra-murale zorgverlening. 8.1 In samenspraak met betrokkenen vaststellen of de zorgvrager de regie in handen zal houden of dat de regie moet worden overgedragen aan zorgverleners. 8.2 Volgens de gestelde prioriteiten en vooropgestelde doelstellingen maatregelen treffen zodat de juiste instellingen, middelen en personen op het juiste tijdstip worden ingeschakeld. 8.3 De intra-, trans- en extramurale zorg proactief inschatten, signaleren, interpreteren, realiseren en evalueren in samenspraak met de zorgvrager en andere zorgverleners. 9. De PBA VPL organiseert en coördineert autonoom en in overleg met andere zorgverstrekkers intra-, transen extra-murale zorg De student bewaakt, bevordert en evalueert de kwaliteit van de zorgverlening volgens de principes van integrale kwaliteitszorg en duurzaamheid. De student coacht en geeft leiding aan medewerkers binnen het zorgverleningsproces. 9.1 In alle omstandigheden de zorg verlenen volgens de criteria van kwaliteit van zorg: doeltreffend, efficiënt, veilig, rechtvaardig, tijdig, continu, multi- en interdisciplinair, cliëntgericht. 9.2 Eigen handelen analyseren en bijsturen in functie van de kwaliteitscriteria, in overleg met het team. 9.3 Bestaande zorgverlening analyseren in functie van de kwaliteitscriteria en voorstellen tot aanpassing formuleren. 9.4 Actief meewerken aan projecten ter optimalisatie van verpleegkundige zorg, kaderend binnen de integrale kwaliteitszorg van de organisatie Een voorbeeldfunctie vervullen Medewerkers helpen om eigen sterktes en zwaktes te onderkennen Medewerkers bevestigen in hun kwaliteiten en stimuleren tot verdere ontwikkeling Medewerkers gerichte instructie en feedback geven Samenwerking bevorderen door het bepalen van gezamenlijke prioriteiten Taken toewijzen in functie van de competenties van de medewerker en rekening houdend met een efficiënte taakverdeling binnen het team Teamoverleg voorbereiden, leiden en gemaakte afspraken opvolgen Constructief bijdragen tot het voorkomen en oplossen van conflicten. 10. De PBA VPL bewaakt en bevordert de kwaliteit van de individuele en globale zorgverlening binnen de eigen organisatie. 11. De PBA VPL instrueert, coacht en geeft leiding aan leden van een gestructureerd team.

11 11 De student zoekt op een methodische manier wetenschappelijke vakliteratuur op, beoordeelt de relevantie en bruikbaarheid ervan, integreert de nieuwe inzichten in de beroepsuitoefening en ontwikkeling en participeert aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Een probleemstelling vertalen in concrete vraagstellingen Op een systematische en gestructureerde wijze een zoekstrategie uitvoeren naar vak- en wetenschappelijke literatuur Literatuur inschatten naar vakinhoudelijke en wetenschappelijke waarde Onderzoeksresultaten beoordelen op bruikbaarheid in de verpleegkundige praktijk Op een creatieve wijze wetenschappelijke literatuur en wetenschappelijke kennis implementeren in het eigen professioneel handelen, in de uitwerking van projecten en vernieuwingen op de eigen afdeling Op een strikte en consequente wijze de voorschriften in een onderzoeksprotocol naleven. 12. De PBA VPL zoekt op een gerichte en methodische manier vak- en wetenschappelijke literatuur op, beoordeelt de relevantie en bruikbaarheid ervan, integreert nieuwe inzichten in de beroepsuitoefening en ontwikkeling, participeert aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 12 De student draagt actief bij tot de profilering van het beroep, heeft een brede kijk op het maatschappelijk gebeuren en staat kritisch t.o.v. een economisch, sociaal en ethisch beleid Het verpleegkundig beroep situeren binnen de gezondheids- en welzijnszorg in nationaal en internationaal perspectief De beroepsorganisaties, hun informatiebronnen en kanalen kennen en raadplegen Vanuit de eigenheid van het verpleegkundig beroep zich profileren t.o.v. andere professionals Het effect van economisch, sociaal en ethisch beleid in eigen werksituaties herkennen en daarop reflecteren vanuit zorggeoriënteerde kaders. 13. De PBA VPL draagt als autonome professional actief bij tot de profilering van het beroep, heeft een brede kijk op het maatschappelijk gebeuren en staat kritisch ten opzichte van een economisch, sociaal en ethisch beleid. 13 De student reflecteert continu op het eigen (verpleegkundig) handelen, analyseert leerbehoeften en vertaalt deze in initiatieven tot eigen ontwikkeling en professionalisering Kritisch analyseren van de verpleegkundige competenties door het benoemen van de eigen sterktes en zwaktes en op basis hiervan de eigen professionele ontwikkeling realiseren De grenzen van de eigen deskundigheid herkennen en erkennen en andere disciplines inschakelen indien de eigen deskundigheid ontoereikend is. 14. De PBA VPL reflecteert continu op het eigen verpleegkundig handelen, analyseert zijn leerbehoeften en vertaalt deze autonoom in initiatieven tot professionalisering en evenwichtig functioneren.

12 Schematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel

13 Bijlage B2.2a: Schematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (regulier programma) Opleidingsprogramma Bachelor in de verpleegkunde academiejaar opleidingsfase 1 modeltraject OPO's en OLA's NL SP CU Deeloverdracht: BA/OA NH NT VT P/F Taal Uitgesloten voor EC of CC Uitwisseling: studieaanbod inkomende studenten Uitwisseling: mogelijkheden uitgaande studenten sem 1 sem 2 HUMANE WETENSCHAPPEN Filosofie, ethiek en RZL I 3 3 Filosofie, ethiek en RZL I Psychologische functies en processen 3 3 Psychologische functies en processen Ontwikkelingspsychologie 3 3 Ontwikkelingspsychologie BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN Anatomie en fysiologie I 5 5 Anatomie en fysiologie I: hoorcollege 4 Anatomie en fysiologie I: werkcollege 1 Anatomie en fysiologie II 3 3 Anatomie en fysiologie II: hoorcollege 2,5 Anatomie en fysiologie II: werkcollege 0,5 Anatomie en fysiologie III 3 3 Anatomie en fysiologie III: hoorcollege 2,5 Anatomie en fysiologie III: werkcollege 0,5 Pathologie I 3 3 Pathologie I GEZONDHEIDSZORGORGANISATIE Gezondheidszorgorganisatie 3 3 Gezondheidszorgorganisatie WETENSCHAPPELIJKE VORMING Evidence Based Practice I 3 3 Evidence Based Practice I: hoorcollege 1,5 Evidence Based Practice I: werkcollege 1,5 BEROEPSSPECIFIEKE WETENSCHAPPEN Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren I 3 3 Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren I: hoorcollege 2,5 Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren I: werkcollege 0,5 GEINTEGREERD VAARDIGHEIDSONDERWIJS Ziekenhuishygiëne 3 NT 3 Ziekenhuishygiëne Basisverpleegkunde I 6 NT EC 6 Basisverpleegkunde I: hoorcollege 2 Basisverpleegkunde I: werkcollege 4 Basisverpleegkunde II 4 NT EC 4 Basisverpleegkunde II Specifieke cliëntengroepen I 3 NT 3 Specifieke cliëntengroepen I Specifieke cliëntengroepen II 3 NT EC 3 Specifieke cliëntengroepen II: hoorcollege 1 Specifieke cliëntengroepen II: werkcollege 2 PROFESSIONELE ONTWIKKELING Werkveldervaring I 6 NT EC 6 Werkveldervaring I Persoonlijk Ontwikkelingsplan I 3 NT EC 3 Persoonlijk Ontwikkelingsplan I TOTAAL STUDIEPUNTEN

14 Bijlage B2.2a: Schematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (regulier programma) OPO's en OLA's NL SP CU Opleidingsprogramma Bachelor in de verpleegkunde academiejaar opleidingsfase 2 modeltraject Deel- NH over- dracht: VT NT BA/OA P/F Taal Uitgesloten voor EC of CC Uitwisseling: studieaanbod inkomende studenten Uitwisseling: mogelijkheden uitgaande studenten sem 1 sem 2 HUMANE WETENSCHAPPEN Filosofie, ethiek en RZL II 3 3 Filosofie, ethiek en RZL II Gezondheidspsychologie 3 3 Gezondheidspsychologie BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN Pathologie II 4 4 Pathologie II Pathologie III 5 5 Pathologie III Farmacologie 3 3 Farmacologie WETENSCHAPPELIJKE VORMING Evidence Based Practice II 4 NT 4 Evidence Based Practice II: hoorcollege 1,5 Evidence Based Practice II: werkcollege 2,5 BEROEPSSPECIFIEKE WETENSCHAPPEN Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren II 3 3 Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren II GEINTEGREERD VAARDIGHEIDSONDERWIJS Wondzorg 3 NT EC 3 Wondzorg: hoorcollege 1 Wondzorg: werkcollege 2 Specifieke zorgthema's I 4 NT EC 4 Specifieke zorgthema's I: hoorcollege 1,5 Specifieke zorgthema's I: werkcollege 2,5 Specifieke zorgthema's II 4 NT EC 4 Specifieke zorgthema's II: hoorcollege 3 Specifieke zorgthema's II: werkcollege 1 Specifieke zorgthema's III 6 NT EC 6 Specifieke zorgthema's III PROFESSIONELE ONTWIKKELING Werkveldervaring II 10 NT/VT EC 10 Werkveldervaring II Ziekenhuishygiëne (CRE) Basisverpleegkunde I (CRE) Basisverpleegkunde II (CRE) Specifieke cliëntengroepen II (CRE) Werkveldervaring I (CRE) Werkveldervaring III 5 NT/VT EC 5 Werkveldervaring III Ziekenhuishygiëne (CRE) Basisverpleegkunde I (CRE) Basisverpleegkunde II (CRE) Specifieke cliëntengroepen II (CRE) Werkveldervaring I (CRE) Persoonlijk ontwikkelingsplan en internationale aspecten I 3 NT EC 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan en internationale aspecten I TOTAAL STUDIEPUNTEN

15 Bijlage B2.2a: Schematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (regulier programma) OPO's en OLA's NL SP CU Opleidingsprogramma Bachelor in de verpleegkunde academiejaar opleidingsfase 3 modeltraject Deeloverdracht: BA/OA NH NT VT P/F Taal Uitgesloten voor EC of CC Uitwisseling: studieaanbod inkomende studenten Uitwisseling: mogelijkheden uitgaande studenten HUMANE WETENSCHAPPEN Filosofie, ethiek en RZL III 3 3 Filosofie, ethiek en RZL III BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN Pathologie IV 4 4 Pathologie IV sem 1 sem 2 GEZONDHEIDSZORGORGANISATIE Beroepsorganisatorische aspecten 5 5 Beroepsorganisatorische aspecten: hoorcollege 1 Beroepsorganisatorische aspecten: werkcollege 4 WETENSCHAPPELIJKE VORMING Eindproef 9 Eindproef Evidence Based Practice I (Fx) Evidence Based Practice II (CRE) NT VT EC 9 BEROEPSSPECIFIEKE WETENSCHAPPEN Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren III 3 3 Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren III: hoorcollege 1,5 Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren III: werkcollege 1,5 GEINTEGREERD VAARDIGHEIDSONDERWIJS Specifieke zorgthema's IV 4 NT EC 4 Specifieke zorgthema's IV Specifieke zorgthema's V 4 NT EC 4 Specifieke zorgthema's V Specifieke zorgthema's VI 5 NT EC 5 Specifieke zorgthema's VI: hoorcollege 3,5 Specifieke zorgthema's VI: werkcollege 1,5 PROFESSIONELE ONTWIKKELING Werkveldervaring IV 3 Werkveldervaring IV Wondzorg (CRE) Specfieke zorgthema's I (CRE) Specfieke zorgthema's III (CRE) Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III (CRE) NT VT EC x 3 EQUIVALENTE OPTIES OPTIE 1: Modeltraject Werkveldervaring V 17 NT VT EC x 17 Werkveldervaring V Wondzorg (CRE) Specfieke zorgthema's I (CRE) Specfieke zorgthema's III (CRE) Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III (CRE) Persoonlijk ontwikkelingsplan en internationale aspecten II 3 NT EC 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan en internationale aspecten II

16 Bijlage B2.2a: Schematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (regulier programma) OPTIE 2: Stagemobiliteit buiten Europa Stagemobiliteit buiten Europa 17 NT VT EC x 17 Stagemobiliteit buiten Europa Wondzorg (CRE) Specfieke zorgthema's I (CRE) Specfieke zorgthema's III (CRE) Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III (CRE) Buiten Europa : voorbereid op stage 3 NT EC x x 3 Buiten Europa : voorbereid op stage OPTIE 3: Studiemobiliteit in of buiten Europa Studiemobiliteit in of buiten Europa Studiemobiliteit in of buiten Europa Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III (CRE) OPTIE 4: Engelstalig programma van de opleiding International Nursing Education Programme (INEP) 3 NT x 3 International Nursing Education Programme (INEP) Work placement 17 NT x 17 Work placement OPTIE 5: Studiemobiliteit in Europa kort Werkveldervaring V in Europa 17 NT VT EC x 17 Werkveldervaring V in Europa Wondzorg (CRE) Specfieke zorgthema's I (CRE) Specfieke zorgthema's III (CRE) Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III (CRE) Erasmus Intensief Programma (ICHCI) 3 NT EC x 3 Erasmus Intensief Programma (ICHCI) TOTAAL STUDIEPUNTEN Legende OLA: onderwijsleeractiviteit Fx: tolereerbare onvoldoende SP: studiepunten CU: contacturen Deeloverdracht In dit OPO geven apart meegedeelde deelresultaten van 10/20 of meer aanleiding tot overdrachten. NH: niet herkansbaar NT: niet tolereerbaar VT: volgtijdelijkheid P/F: geëvalueerd met Pass/Fail Taal: onderwijstaal Uitgesloten: opleidingsonderdeel kan niet worden gevolgd met examencontract (EC) of creditcontract (CC)

17 Bijlage B2.2b: Schematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (traject afstandsleren) DEEL I Opleidingsprogramma Bachelor in de verpleegkunde - Afstandsonderwijs academiejaar opleidingsfase 1 modeltraject OPO's en OLA's NL SP CU Deeloverdracht: BA/OA NH NT VT P/F Taal Uitgesloten voor EC of CC Uitwisseling: studieaanbod inkomende studenten Uitwisseling: mogelijkheden uitgaande studenten sem 1 sem 2 HUMANE WETENSCHAPPEN Filosofie, ethiek en RZL I 3 3 Filosofie, ethiek en RZL I Psychologische functies en processen 3 3 Psychologische functies en processen BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN Anatomie en fysiologie I 5 5 Anatomie en fysiologie I Anatomie en fysiologie II 3 3 Anatomie en fysiologie II Anatomie en fysiologie III 3 3 Anatomie en fysiologie III Pathologie I 3 3 Pathologie I GEZONDHEIDSZORGORGANISATIE Gezondheidszorgorganisatie 3 3 Gezondheidszorgorganisatie WETENSCHAPPELIJKE VORMING Evidence Based Practice I 3 3 Evidence Based Practice I BEROEPSSPECIFIEKE WETENSCHAPPEN Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren I 3 3 Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren I GEINTEGREERD VAARDIGHEIDSONDERWIJS Ziekenhuishygiëne 3 NT 3 Ziekenhuishygiëne Basisverpleegkunde I 6 NT EC 6 Basisverpleegkunde I: hoorcollege (5u) 2 Basisverpleegkunde I: werkcollege 4 Basisverpleegkunde II 4 NT EC 4 Basisverpleegkunde II Specifieke cliëntengroepen I 3 NT 3 Specifieke cliëntengroepen I Specifieke cliëntengroepen II 3 NT EC 3 Specifieke cliëntengroepen II Specifieke zorgthema's I 4 NT EC 4 Specifieke zorgthema's I PROFESSIONELE ONTWIKKELING Werkveldervaring I 5 NT EC 5 Werkveldervaring I Persoonlijk Ontwikkelingsplan I 3 NT EC 3 Persoonlijk Ontwikkelingsplan I TOTAAL STUDIEPUNTEN

18 Bijlage B2.2b: Schematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (traject afstandsleren) OPO's en OLA's NL SP CU Opleidingsprogramma Bachelor in de verpleegkunde - Afstandsonderwijs academiejaar opleidingsfase 2 modeltraject Deel- NH over- dracht: VT NT BA/OA P/F Taal Uitgesloten voor EC of CC Uitwisseling: studieaanbod inkomende studenten Uitwisseling: mogelijkheden uitgaande studenten sem 1 sem 2 HUMANE WETENSCHAPPEN Filosofie, ethiek en RZL II 3 3 Filosofie, ethiek en RZL II Filosofie, ethiek en RZL III 3 3 Filosofie, ethiek en RZL III Ontwikkelingspsychologie 3 3 Ontwikkelingspsychologie Gezondheidspsychologie 3 3 Gezondheidspsychologie BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN Pathologie II 4 4 Pathologie II Pathologie III 5 5 Pathologie III Pathologie IV 4 4 Pathologie IV Farmacologie 3 3 Farmacologie WETENSCHAPPELIJKE VORMING Evidence Based Practice II 4 NT x 4 Evidence Based Practice II BEROEPSSPECIFIEKE WETENSCHAPPEN Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren II 3 3 Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren II GEINTEGREERD VAARDIGHEIDSONDERWIJS Wondzorg 3 NT EC 3 Wondzorg Specifieke zorgthema's II 4 NT EC 4 Specifieke zorgthema's II Specifieke zorgthema's III 6 NT EC 6 Specifieke zorgthema's III Specifieke zorgthema's IV 4 NT EC 4 Specifieke zorgthema's IV PROFESSIONELE ONTWIKKELING Werkveldervaring II 3 NT/VT EC 3 Werkveldervaring II Ziekenhuishygiëne (CRE) Basisverpleegkunde I (CRE) Basisverpleegkunde II (CRE) Specifieke cliëntengroepen II (CRE) Werkveldervaring I (CRE) Werkveldervaring III miv POP 5 NT/VT EC 5 Werkveldervaring III miv POP Ziekenhuishygiëne (CRE) Basisverpleegkunde I (CRE) Basisverpleegkunde II (CRE) Specifieke cliëntengroepen II (CRE) Werkveldervaring I (CRE) TOTAAL STUDIEPUNTEN

19 Bijlage B2.2b: Schematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (traject afstandsleren) OPO's en OLA's NL SP CU Opleidingsprogramma Bachelor in de verpleegkunde - Afstandsonderwijs academiejaar opleidingsfase 3 modeltraject Deel- NH over- dracht: VT NT BA/OA P/F Taal Uitgesloten voor EC of CC Uitwisseling: studieaanbod inkomende studenten Uitwisseling: mogelijkheden uitgaande studenten sem 1 sem 2 GEZONDHEIDSZORGORGANISATIE Beroepsorganisatorische aspecten 5 5 Beroepsorganisatorische aspecten WETENSCHAPPELIJKE VORMING Eindproef 9 NT/VT EC 9 Eindproef Evidence Based Practice I (Fx) Evidence Based Practice II (CRE) BEROEPSSPECIFIEKE WETENSCHAPPEN Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren III 3 3 Verpleegwetenschappen en klinisch redeneren III GEINTEGREERD VAARDIGHEIDSONDERWIJS Specifieke zorgthema's V 4 NT EC 4 Specifieke zorgthema's V Specifieke zorgthema's VI 5 NT EC 5 Specifieke zorgthema's VI PROFESSIONELE ONTWIKKELING Werkveldervaring IV 10 NT/VT EC x 10 Werkveldervaring IV Wondzorg (CRE) Specfieke zorgthema's I (CRE) Specfieke zorgthema's III (CRE) Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III (CRE) Persoonlijk ontwikkelingsplan II 4 NT 4 Persoonlijk ontwikkelingsplan II OPTIE 1: Modeltraject Stage in Europa Werkveldervaring V 10 NT/VT N+E/F EC x 10 Werkveldervaring V Wondzorg (CRE) Specfieke zorgthema's I (CRE) Specfieke zorgthema's III (CRE) Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III miv POP (CRE) Werkveldervaring VI 10 NT/VT N+E/F EC x 10 Werkveldervaring VI Wondzorg (CRE) Specfieke zorgthema's I (CRE) Specfieke zorgthema's III (CRE) Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III miv POP (CRE)

20 Bijlage B2.2b: Schematisch programmaoverzicht, met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel (traject afstandsleren) OPTIE 2: Stagemobiliteit buiten Europa (lang) Stagemobiliteit buiten Europa 17 NT/VT EC x 17 Wondzorg (CRE) Specfieke zorgthema's I (CRE) Specfieke zorgthema's III (CRE) Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III (CRE) Stagemobiliteit buiten Europa Buiten Europa : voorbereid op stage 3 NT EC x x 3 Buiten Europa : voorbereid op stage OPTIE 3: Studiemobiliteit in Europa of buiten Europa Studiemobiliteit in Europa of buiten Europa 20 x 20 Studiemobiliteit in Europa of buiten Europa Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III (CRE) OPTIE 4: Engelstalig programma van de opleiding International Nursing Education Programme (INEP) 3 NT x 20 International Nursing Education Programme (INEP) Work placement 17 NT x Work placement OPTIE 5: Studiemobiliteit in Europa (kort) Werkveldervaring V in Europa 17 NT/VT EC x 17 Wondzorg (CRE) Specfieke zorgthema's I (CRE) Specfieke zorgthema's III (CRE) Werkveldervaring II (CRE) Werkveldervaring III (CRE) Werkveldervaring V in Europa Erasmus Intensief Programma (ICHCI) 3 NT EC x 3 Erasmus Intensief Programma (ICHCI) TOTAAL STUDIEPUNTEN Legende (*) Deze informatie wordt onder voorbehoud vrijgegeven. OPO: opleidingsonderdeel OLA: onderwijsleeractiviteit Fx: tolereerbare onvoldoende SP: studiepunten CU: contacturen Deeloverdracht In dit OPO geven apart meegedeelde deelresultaten van 10/20 of meer aanleiding tot overdrachten. NH: niet herkansbaar NT: niet tolereerbaar VT: volgtijdelijkheid P/F: geëvalueerd met Pass/Fail Taal: onderwijstaal Uitgesloten: opleidingsonderdeel kan niet worden gevolgd met examencontract (EC) of creditcontract (CC) Uitwisseling: studieaanbod inkomende studenten x: dit OPO staat open voor inkomende studenten Uitwisseling: mogelijkheden uitgaande studenten x: dit OPO staat open voor uitgaande studenten

21 Omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling Tabel 1b: omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling (professionele en kunstopleidingen) Ambt ONDERWIJZEND PERSONEEL (OP) Lector Naam personeelslid1 Cleymans Sanne Korte omschrijving vakinhoudelijk expertise-domein Gezondheidszorgorganisatie - Professionele ontwikkeling Onderwijs-opdracht in de opleidingen uitgedrukt in studiepunten (regulier absoluut) Onderwijs-opdracht in de opleidingen uitgedrukt in studiepunten (afstands absoluut) Globaal opdrachtvolume in instelling, uitgedrukt in VTE3 Eventuele andere functies binnen de opleiding4 ankerpersoon internationalisering, ankerpersoon POP Coelmont Lotte Biomedische wetenschappen De Gendt Marijke Beroepsspecifieke wetenschappen - Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling LO skillslabcoördinatie De Windt Candice TBS Forceville Hans Humane wetenschappen Lambers Sabine Wetenschappelijke vorming Le Roy Hans Meuleman Hilde Pletinckx Kathy Van Droogenbroeck Lieselot Wetenschappelijke vorming - Gezondheidszorgorganisatie Beroepsspecifieke wetenschappen - Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs Professionele Ontwikkeling - Wetenschappelijke vorming - Humane wetenschappen ankerpersoon alumni 3 3 opleidingshoofd trajectbegeleiding - ankerpersoon kwaliteit eindproefcoördinatie Hoogst behaalde diploma S/C5 Master in de Gezondheidsvoorlichting - S en bevordering Doctor of Biomedical Sciences Licentiaat in de Medisch sociale wetenschappen Licentiaat in de Medisch-Sociale Wetenschappen Licentiaat in de Filosofie Licentiaat in de Gerontologie Licentiaat Romaanse Filologie licentiaat medisch sociale wetenschappen licentiaat medisch sociale wetenschappen Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie: Kinderen en Adolescenten S S S S S S S S S Van Wassenhove Karen Biomedische wetenschappen ankerpersoon bibliotheek Licentiaat in de Biomedische Wetenschappen S

22 Ambt Naam personeelslid1 Vandenbrande Christiane Korte omschrijving vakinhoudelijk expertise-domein Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling Onderwijs-opdracht in de opleidingen uitgedrukt in studiepunten (regulier absoluut) Onderwijs-opdracht in de opleidingen uitgedrukt in studiepunten (afstands absoluut) Globaal opdrachtvolume in instelling, uitgedrukt in VTE3 Eventuele andere functies binnen de opleiding4 Hoogst behaalde diploma S/C Gegradueerde in de verpleegkunde Vandendaele Lieve Biomedische wetenschappen Huisarts S S Vanhoucke Elise Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling Licentiaat in de Medisch - Sociale Wetenschappen S Vermandere Marijke Beroepsspecifieke wetenschappen - Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling ankerpersoon onderwijsontwikkeling Licenciaat in de Medisch-Sociale Wetenschappen S Wets Monique Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling Gegradueerde in de verpleegkunde S Praktijklector Leemans Veerle Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling stagecoördinatie Bachelor in de verpleegkunde S Palmans Patrick Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs Gegradueerde in de Medische Beeldvorming S Van Melkebeke An Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling Gegradueerde Verpleegster S Van Vooren Patricia Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs Gegradueerde in de Arbeidstherapie S Vandenbrande Christiane Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling Gegradueerde in de verpleegkunde S Verstraeten Katrien Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs Gegradueerde in de arbeidstherapie S Wets Monique Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling Gegradueerde in de verpleegkunde S GASTPROFESSOREN (GP)6 Lambrechts Helena Biomedische wetenschappen Apotheker C Plompen Hugo Biomedische wetenschappen Gegradueerde in de kinesitherapie C

23 Teugels Annelies Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling Gegradueerde Ziekenhuisverplee gkunde C OVERIGE7 ATP Vanhoucke Elise Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs - Professionele ontwikkeling Licentiaat in de Medisch - Sociale Wetenschappen S 1 Vermeld in deze kolom de namen van alle personeelsleden die actief zijn in de opleiding, alfabetisch geordend per ambt. De niet-ingevulde ambten in de opleiding mogen uit de tabel worden verwijderd. Voeg in het geval van gezamenlijk georganiseerde opleidingen of opleidingsvarianten met andere hogeronderwijsinstellingen een kolom toe waarin voor de betrokken personeelsleden wordt aangegeven aan welke instelling zij primair verbonden zijn. Indien een personeelslid meerdere ambten heeft (bijv. als lid van het OP en het ATP), dient het meermaals te worden vermeld. 2 De onderwijsopdracht van personeelsleden wordt uitgedrukt in studiepunten van de opleidingsonderdelen (op curriculumniveau) die door hen verzorgd worden. Indien het opleidingsonderdeel aan parallelgroepen wordt gegeven binnen de opleiding, worden de studiepunten van dat opleidingsonderdeel slechts 1 maal ingevuld. Van een opleidingsonderdeel dat door meerdere onderwijsgevenden wordt verzorgd worden de studiepunten bij elk personeelslid volledig vermeld. 3 VTE betreft het percentage aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel is vastgelegd op het moment van de peiling. 4 Met functie wordt verwezen naar één van de drie volgende soorten activiteiten naast de onderwijsopdracht: (1) onderzoeksopdracht; (2) opdracht inzake maatschappelijke dienstverlening en (3) organisatorische en administratieve taken (met vermelding van de algemene opdrachtomschrijving, bijv. kwaliteitszorg, internationalisering, studietrajectbegeleiding ). Een personeelslid kan meerdere functies hebben. In dit geval worden alle functies vermeld. Indien het personeelslid geen andere functies heeft dan een onderwijsopdracht, mag deze kolom blanco worden gelaten. 5 Noteer in deze kolom een S indien het betreffende personeelslid behoort tot de categorie statutair personeel, noteer een C indien het betreffende personeelslid in contractueel dienstverband is aangesteld. 6 Inclusief de zelfstandige gastprofessoren. 7 Overige omvat onder meer het administratief en technisch personeel dat ingeschakeld wordt voor het (geheel of gedeeltelijk) verzorgen van opleidingsonderdelen.

24 Tabel 2b: omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd (professionele en kunstopleidingen) Geslacht Leeftijdscategori Totaal M V e Onderwijzend personeel Gastprofessoren Overige

25 Benchmark rapport Hoger Onderwijs Academiejaar Laatste update gegevens:29-sep-2012

26 Toelichting: Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek zal het aangewend worden in de fase van de zelfevaluaties van de opleidingen in het hogescholen en universiteiten. Het rapport werkt aan de hand van 8 indicatoren: - Geografische spreiding. - Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. - aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. - Verdeling geslachten. - Kengetallen. - Studierendement. - Studieduur (time to graduation). - Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate) Elk van deze indicatoren wordt berekend op verschillende profielen. - Soort opleiding - Studiegebied - Opleiding De laatste drie indicatoren worden voor elk van deze profielen zowel berekend op het niveau van een inrichtende instelling als het gemiddelde voor alle instellingen in Vlaanderen. Op deze manier kan elke instelling zich voor elk profiel benchmarken met vergelijkbare instellingen of het gemiddelde in Vlaanderen. Elk rapport wordt gedraaid op basis van een voorgedefinieerd standaardrapport uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Vorming. De rapporten hebben altijd betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd gevalideerd door de instellingen) Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. Inschrijvingen: betreffen altijd actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld) - Voltijds: inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen. - Niet-voltijds: inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen. - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een academische of professiionele bachelor. - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor een academische of professionele bachelor. - Eerste inschrijvingen: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de opleiding. Deze inschrijving wordt als zijn eerste inschrijving beschouwd voor de opleiding en doorgetrokken naar de hogerliggende aggregaten (soort opleiding & studiegebied). Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar , zijn de eerste betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar. - Studierendement: De ratio van de verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten met impact op leerkrediet. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). De studierendementstabellen worden momenteel enkel berekend voor de voltijdse studenten (>54stpnt). - Studieduur: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen een de opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding. - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit een opleiding binnen het betreffende profiel. Let op: we bereken dus niet hoeveel studenten er bijvoorbeeld uitstromen uit de academische bachelor. we berekenen wel hoeveel studenten er in de academische bachelors uitstromen uit hun opleiding. We zien dus de gemiddelde uitstroom uit de opleidingen binnen de profielen.

27 Profiel soort opleiding Professioneel gerichte bachelor van 180 studiepunten (01) Academiejaar Geografische spreiding inrichtende vestigingsplaatsen Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen Totaal aantal inschrijvingen Instellingen Hogere Zeevaartschool Hogeschool Sint-Lukas Br... Hogeschool voor Wetensc... Groep T-Internationale Ho... Lessius Antwerpen XIOS Hogeschool Limburg Provinciale Hogeschool Li... Katholieke Hogeschool Br... Erasmushogeschool Brussel Plantijn-Hogeschool Artesis Hogeschool Antwe... HUB-EHSAL Hogeschool West-Vlaande... Lessius Mechelen Katholieke Hogeschool Sin... Katholieke Hogeschool Li... Katholieke Hogeschool Ke... Katholieke Hogeschool Le... Katholieke Hogeschool Zui... Karel de Grote-Hogeschoo... Arteveldehogeschool Hogeschool Gent Totaal aantal inschrijvingen instellingen Verdeling geslachten Instelling Totaal aantal inschrijvingen Hogeschool Gent Aantal inschrijvingen Arteveldehogeschool Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Lessius Mechelen Hogeschool West-Vlaanderen Aantal inschrijvingen HUB-EHSAL Artesis Hogeschool Antwerpen Plantijn-Hogeschool Erasmushogeschool Brussel Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Provinciale Hogeschool Limburg Mannelijk Geslacht Vrouwelijk XIOS Hogeschool Limburg Lessius Antwerpen Groep T-Internationale Hogeschool Leuven 874 Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 693 Hogeschool Sint-Lukas Brussel 176 Hogere Zeevaartschool 150 Benchmarkrapport versie 0.27 BURST Pagina 3 van 11 8-okt-2012

28 Soort opleiding Professioneel gerichte bachelor van 180 studiepunten - Instelling HUB-EHSAL Terug naar overzicht soort instelling Kengetallen Aantal inschrijvingen en diploma's Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op29-sep :00:00 HUB-EHSAL Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Eerste inschrijvingen Diploma behaald Totaal aantal inschrijvingen Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Alle instellingen Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Eerste inschrijvingen Diploma behaald Totaal aantal inschrijvingen Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Studierendement Verdeling per geslacht in Alle beschikbare academiejaren 100% Huidige instelling Alle instellingen 100% Huidige instelling Alle instellingen 80% 70,2% 73,4% 81,9% 85,1% 80,8% 83,6% 84,0% 80,5% 80,4% 80,9% 81,0% 80% 78,7% 79,5% 78,2% 78,6% 78,4% 82,3% 82,2% Studierendement 60% 40% Studierendement 60% 40% 20% 20% 0% Mannelijk Geslacht Vrouwelijk 0% Academiejaar ,0% 0,0% Benchmarkrapport versie 0.27 BURST Pagina 4 van 11 8-okt-2012

DOMEINSPECIFIEKE LEERRESULATEN

DOMEINSPECIFIEKE LEERRESULATEN ASSOCIATIE KU LEUVEN SCHAPENSTRAAT 34, BUS 5600 3000 LEUVEN, BELGIË DOMEINSPECIFIEKE LEERRESULATEN BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE 1. De PBA VPL bouwt autonoom binnen een multiculturele omgeving een professionele

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS BRUSSEL. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS BRUSSEL. www.odisee.be ACADEMIEJAAR 2015-2016 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS BRUSSEL www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) GEZONDHEIDSZORG Ergotherapie (dagonderwijs) in de ergotherapie 1e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Ergotherapie (dagonderwijs) in de ergotherapie e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Medische Beeldvorming (dagonderwijs) in de Medische Beeldvorming

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Bachelor in de Verpleegkunde Regulier traject 2014-2015 Campus Brussel

Bachelor in de Verpleegkunde Regulier traject 2014-2015 Campus Brussel Bachelor in de Verpleegkunde Regulier traject 2014-2015 Campus Brussel Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de eerste opleidingsfase van de Bachelor in de Verpleegkunde regulier traject Verpleegkundige

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GE www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw;

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN. ACADEMIEJAAR 2016-2017 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN www.odisee.be CAMPUS HIG SCHAARBEEK Gezinswetenschappen (dagonderwijs) (p.4-7) 1e opleidingsfase

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO SINT-NIKLAAS) GEZONDHEIDSZORG

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO SINT-NIKLAAS) GEZONDHEIDSZORG INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO SI-NIKLAAS) GEZONDHEIDSZORG Verpleegkunde (dag- en afstandsonderwijs) Bachelor in de Verpleegkunde - 1e opleidingsfase - 2e opleidingsfase: - 3e opleidingsfase:

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN. ACADEMIEJAAR 2017-2018 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN www.odisee.be CAMPUS HIG SCHAARBEEK Gezinswetenschappen (dagonderwijs) (p.4-7) 1e opleidingsfase

Nadere informatie

OVERLEGPLATFORM HOGESCHOLEN EN BEROEPSORGANISATIES INTENSIEVE ZORG SPOEDGEVALLENZORG

OVERLEGPLATFORM HOGESCHOLEN EN BEROEPSORGANISATIES INTENSIEVE ZORG SPOEDGEVALLENZORG OVERLEGPLATFORM HOGESCHOLEN EN BEROEPSORGANISATIES INTENSIEVE ZORG SPOEDGEVALLENZORG Voorstel Learning outcomes/ domeinspecifieke leerresultaten Banaba intensieve zorg en spoedgevallenzorg Volgens het

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Toerisme. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in het Toerisme aan de Vlaamse universiteiten

VERIFIEERBARE FEITEN Toerisme. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in het Toerisme aan de Vlaamse universiteiten VERIFIEERBARE FEITEN Toerisme Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in het Toerisme aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel september 2015 Hoofdstuk I Hoofdstuk

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) in de gezinswetenschappen e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie kinderen en jongeren 3e opleidingsfase

Nadere informatie

Domeinspecifiek referentiekader Verpleegkunde

Domeinspecifiek referentiekader Verpleegkunde Domeinspecifiek referentiekader Verpleegkunde 1. Gehanteerde input referentiekaders van de opleidingen: associaties Associatie K.U.Leuven Associatie Universiteit Gent hogescholen Arteveldehogeschool Erasmus

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2015-2016 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) Bachelor in de

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Zorgverlener. LEARNING OUTCOMES Ouderenzorg. De term zorgvrager = de oudere cliënt, patiënt of bewoner, maar ook zijn/haar omgeving.

Zorgverlener. LEARNING OUTCOMES Ouderenzorg. De term zorgvrager = de oudere cliënt, patiënt of bewoner, maar ook zijn/haar omgeving. LEARNING OUTCOMES Ouderenzorg De term zorgvrager = de oudere cliënt, patiënt of bewoner, maar ook zijn/haar omgeving. Zorgverlener Z1. De student bouwt autonoom, ook in niet vertrouwde en/of complexe zorgsituaties,

Nadere informatie

Bachelor in de Medische Beeldvorming, campus Brussel. Campus Brussel - Academiejaar

Bachelor in de Medische Beeldvorming, campus Brussel. Campus Brussel - Academiejaar Campus Brussel - Academiejaar 2016-2017 Het curriculum Medische verandert drastisch in academiejaar 2016-2017. Hieronder vind je reeds vaste afspraken. Echter indien je voor één of meerdere OPO s uit de

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Logopedische en audiologische wetenschappen

VERIFIEERBARE FEITEN Logopedische en audiologische wetenschappen VERIFIEERBARE FEITEN Logopedische en audiologische wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Logopedische en audiologische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Verifieerbare feiten Bachelor in de Vroedkunde

Verifieerbare feiten Bachelor in de Vroedkunde Verifieerbare feiten Bachelor in de Vroedkunde Arteveldehogeschool, Erasmushogeschool Brussel, Katholieke Hogeschool int-lieven, Katholieke Hogeschool Vives Noord en Katholieke Hogeschool Vives Zuid www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Verpleegkunde

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Verpleegkunde Uittreksel uit het visitatierapport Verpleegkunde, 9 februari 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Verpleegkunde 1 Inleiding Voor iedere (groep van) opleiding(en)

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: ecundair onderwijs parallelle commissie 4 Een evaluatie van de kwaliteit van professioneel gerichte opleidingen Bachelor in het onderwijs: ecundair onderwijs

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Retailmanagement

VERIFIEERBARE FEITEN Retailmanagement VERIFIEERBARE FEITEN Retailmanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Bachelor in het retailmanagement aan Hogeschool Gent www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel oktober 2015

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN

VERIFIEERBARE FEITEN VERIFIEERBARE FEITEN Sport en bewegen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Sport en bewegen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2015 VERIFIEERBARE

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) Verpleegkunde (dag en afstandsonderwijs) in de verpleegkunde e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase keuzetraject Geriatrische verpleegkunde 3e opleidingsfase

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Verifieerbare feiten Master of Science in de Seksuologie Katholieke Universiteit Leuven

Verifieerbare feiten Master of Science in de Seksuologie Katholieke Universiteit Leuven Verifieerbare feiten Master of Science in de Seksuologie Katholieke Universiteit Leuven www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel januari 201 Verifieerbare feiten 1 Hoofdstuk I Bezoekschema Hoofdstuk II Hoofdstuk

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (SINT-NIKLAAS)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (SINT-NIKLAAS) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (SI-NIKLAAS) Agro- en biotechnologie (dag- en afstandsonderwijs) in de agro- en biotechnologie e opleidingsfase afstudeerrichting agro-industrie e opleidingsfase afstudeerrichting

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen Master of Science in de psychologie onderwijs Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen H000079

Nadere informatie

Feedback. Tussentijdse - of eindevolutie (schrappen wat niet van toepassing is) A. Patiënt-/cliënt- en familiegericht. Tussentijdse- of eindevolutie

Feedback. Tussentijdse - of eindevolutie (schrappen wat niet van toepassing is) A. Patiënt-/cliënt- en familiegericht. Tussentijdse- of eindevolutie Datum: Naam Stagiair: Tussentijdse- of eindevolutie Tussentijdse - of eindevolutie (schrappen wat niet van toepassing is) A. Patiënt-/cliënt- en familiegericht 1. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onder voorbehoud van wijzigingen. Opleidingsgids 2011-2012. Departement Gezondheidszorg Bachelor in de Verpleegkunde Brugopleiding.

Onder voorbehoud van wijzigingen. Opleidingsgids 2011-2012. Departement Gezondheidszorg Bachelor in de Verpleegkunde Brugopleiding. Departement Gezondheidszorg Bachelor in de Verpleegkunde Brugopleiding Opleidingsgids 2011-2012 Departement Gezondheidszorg KHBO Xaverianenstraat 10 B-8200 Sint-Michiels talent@work Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS. www.odisee.be ACADEMIEJAAR 2014-2015 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS PARNAS www.odisee.be INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Dilbeek) Secundair onderwijs (dagonderwijs) Bachelor in het onderwijs: secundair

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL OPERATIEVERPLEEGKUNDE

COMPETENTIEPROFIEL OPERATIEVERPLEEGKUNDE COMPETENTIEPROFIEL OPERATIEVERPLEEGKUNDE Associatie KULeuven voor de basiscompetenties en Overleggroep werkveld-scholen operatieverpleegkunde voor de context OK Enkele definities en afbakeningen in het

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de biologie Academiejaar 2016-2017 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen C003080 Programmeren C003334

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement

Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement Verifieerbare feiten Bachelor in de Communicatiemanagement Arteveldehogeschool, de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool West-Vlaanderen. www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel januari 2014 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Bedrijfsmanagement Bachelor in het Bedrijfsmanagement - 1e opleidingsfase - oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen.

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk Academiejaar 2008-2009 Programmagids Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosoferen, Religie, Zingeving en Levensbeschouwing 5.0 2 (OA) Filosoferen

Nadere informatie

Informatie & Beroepsgeheim

Informatie & Beroepsgeheim Informatie & Beroepsgeheim Duffel 1 december 2009 Axel Liégeois, Waarden in dialoog, hoofdstuk 7, p. 147-181. Inleiding Afbakening onderwerp Alle gegevens over zorgvrager in zijn of haar leefwereld Mondeling

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde

VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde VERIFIEERBARE FEITEN Professioneel gerichte bachelor in de Verpleegkunde Commissie 3 Hogeschool PXL, AP Hogeschool, Katholieke Hogeschool Limburg, Katholieke Hogeschool Leuven en Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Daniël Schuermans Longfunctielaborant Biomedical research unit BVPV- SBIP 2015 Vrije Universiteit Brussel Organigram Verpleegkundigen beroepsverenigingen

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Vastgoed. Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Bachelor in het vastgoed aan de Vlaamse hogescholen

VERIFIEERBARE FEITEN Vastgoed. Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Bachelor in het vastgoed aan de Vlaamse hogescholen VERIFIEERBARE FEITEN Vastgoed Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Bachelor in het vastgoed aan de Vlaamse hogescholen www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel februari 2016 VERIFIEERBARE

Nadere informatie

Woonzorgnet Dijleland functiebeschrijving kine Blz 1 van 5

Woonzorgnet Dijleland functiebeschrijving kine Blz 1 van 5 Blz 1 van 5 1. Doel van de functie De kinesitherapeut staat voor de uitdaging om de zorg aan "kwetsbare" ouderen (zorg voor ouderen die niet meer kunnen genezen) en hun context een gevoel van vertrouwen

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS DIRK MARTENS. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2014-2015. Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS DIRK MARTENS. www.odisee.be ACADEMIEJAAR 2014-2015 Bijlagen onderwijs-en examenreglement CAMPUS DIRK MARTENS www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) Verpleegkunde (dag en afstandsonderwijs) in de verpleegkunde 1e opleidingsfase

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE Politieke Wetenschappen

DE ONDERWIJSVISITATIE Politieke Wetenschappen DE ONDERWIJSVISITATIE Politieke Wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Politieke Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel februari

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Dilbeek)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Dilbeek) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Dilbeek) Secundair onderwijs (dagonderwijs) Bachelor in het onderwijs secundair onderwijs e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Sociaal werk (dagonderwijs)

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG)

EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG) EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG) 1. ACADEMISCHE COMPETENTIES: KRITISCH WETENSCHAPPELIJK DENKEN De student bezit de competenties nodig voor

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Bedrijfsmanagement Bachelor in het Bedrijfsmanagement - 1e opleidingsfase - oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen.

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Verifieerbare feiten. Ouderencoaching. Thomas More Kempen

Verifieerbare feiten. Ouderencoaching. Thomas More Kempen Verifieerbare feiten Ouderencoaching Thomas More Kempen www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel maart 2014 Verifieerbare feiten Algemeen Bezoekschema Per instelling Hoofdstuk I Lijst met de opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES De pas afgestudeerde kan: 1.1 via dossierstudie en specifiek ergotherapeutisch assessment de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt en het cliëntsysteem exploreren

Nadere informatie

Klinische Stage Interne Geneeskunde. Bijlage 1

Klinische Stage Interne Geneeskunde. Bijlage 1 Klinische Stage Interne Geneeskunde Bijlage 1 len 30/06/2015 Page 1 Professional Communicator Scholar Collaborator Health advocate Manager Medisch expert len 30/06/2015 Page 2 MEDISCH EXPERT heeft inzicht

Nadere informatie

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 1 Inleiding 2 2 Instelling : Universiteit 3 2.1 Opleiding PSYCHOLOGIE 3 2.2 Opleiding REVAKI 4 3 instelling Hogeschool 5 3.1 Opleiding

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GENT) GEZONDHEIDSZORG

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GENT) GEZONDHEIDSZORG IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (KAHO - GE) GEZONDHEIDSZORG Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie - 1e opleidingsfase - 2e opleidingsfase:

Nadere informatie

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN Hoger Onderwijs - Taaltesten taalvakdocenten

Nadere informatie