(Vrijwilligers-)werk. Redactie: Ine Sieben Website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Vrijwilligers-)werk. Redactie: Ine Sieben E-mail: brabant@anbo.nl Website: www.anbo.nl/brabant"

Transcriptie

1 (Vrijwilligers-)werk Redactie: Ine Sieben Website: Ruim 10 jaar geleden startte de Provincie Noord-Brabant het project Tussen Ontgroening en Vergrijzing met als doel inzicht te verkrijgen in de mate waarin de ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw van de Brabantse bevolking van invloed zijn op maatschappelijke ontwikkelingen en op welke wijze daar adequaat op ingespeeld kon worden. Besloten werd op een aantal wezenlijke levensterreinen maatregelen te nemen om de komende problematiek aan te pakken. De taken werden verdeeld over 4 subregio s en elke ouderenbond werd gekoppeld aan een thema. De ANBO ging in dat verband in de regio West-Brabant aan de slag met ouderen en arbeid. Er werden allerlei notities geschreven rond het thema, met als leidraad: Als ik het voor het zeggen had., en de ANBO leden en anderen gaven daarin hun visie op werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg etc. Nu, ruim 10 jaar later dus, is de ANBO op een heel andere manier betrokken bij arbeid. Van de 16,5 miljoen Nederlanders zijn er inmiddels 5,7 miljoen ouder dan 50 jaar. De ANBO is gekoppeld aan de FNV en dat geeft een heel nieuwe dimensie aan de bond. De discussie is hetzelfde maar wordt op veel meer niveaus en met veel meer vuur gevoerd. In deze themanieuwsbrief achtergrondinformatie, tips en ideeën. Veel leesplezier! Betaald werk of vrijwilligerswerk Actueel: vrijwilligerswerk op Europees en gemeentelijk niveau De ANBO en (vrijwilligers-)werk Informatie, tips en ideeën En ten slotte.een rectificatie! Betaald werk of vrijwilligerswerk Zolang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. Dat is de beste manier om gezond en vitaal ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij als senioren hun talenten blijven inzetten. Dat kunt u als vrijwilliger doen, als ondernemer/ zzp er 1 of in loondienst. Maatschappelijke organisaties kennen de meerwaarde van ouderen en zetten ze graag in als vrijwilliger. In het bedrijfsleven is senior nog vaak gelijk aan oud, duur, vaak ziek en niet actueel geschoold. Wil je, of moet je als oudere dan toch nog aan de slag op de arbeidsmarkt, dan kies je vaak noodgedwongen voor het zzp-schap. 1 zzp = zelfstandige zonder personeel/ eenmansbedrijf pagina 1(5)

2 De overheid kiest voor langer doorwerken; de FNV, SP en PVV vechten voor behoud van de AOW op 65 jarige leeftijd. We zullen straks, misschien vertaald in de verkiezingsuitslag, zien in hoeverre dit ondersteund wordt. Maar betaald of vrijwillig, met werk worden grote economische belangen gediend. Vrijwilligers in Nederland verrichten jaarlijks voor tussen de 5 en 20 miljard euro aan onbetaald werk. Ruim n half miljoen Nederlanders zijn een miljard uur vrijwilliger. Op verzoek van De Zonnebloem hebben hoogleraar Lucas Meijs e.a. gekeken hoeveel het zou kosten als zij betaald zouden worden. In het goedkoopste geval wanneer deze vrijwilligers 5 euro per uur zouden verdienen levert dat een bedrag op van 5 miljard euro. Maar als ze betaald zouden worden naar de marktwaarde van hun werk, die gemiddeld iets boven de 20 euro ligt, dan zou het bedrag rond de 20 miljard euro uitkomen! Belangrijk is dat we actief blijven meedoen in de maatschappij en het aan ieder persoonlijk overlaten op welke manier men dat wil doen. De komende tijd kunt u als afdeling in elk geval, zowel op gemeentelijk als op Europees niveau, aan de slag met en voor vrijwilligerswerk. Europees jaar voor het vrijwilligerswerk Eind vorig jaar is door de Raad van Ministers in Europa het EJV 2011 definitief aangenomen. Het algemeen doel van het jaar is het aanmoedigen en ondersteunen van de door lidstaten, lokale en regionale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld geleverde inspanningen om gunstige voorwaarden voor het vrijwilligerswerk in de Europese Unie te scheppen. Er wordt o.a. aandacht geschonken aan de versterking van de positie van de vrijwilligersorganisaties en de verbetering van de kwaliteit. Er worden afspraken gemaakt over beloning en erkenning van vrijwilligersactiviteiten. Belangrijk dus vooral voor de positie van de vrijwilligers in heel Europa. Maar het is ook een mooie gelegenheid om extra aandacht te schenken aan de (positie van) vrijwilligers binnen uw afdeling of binnen uw gemeente. Verzilver uw gemeente Benut uw gemeente de kennis, kunde en levenservaring van senioren? In 2010 gaat MOVISIE 2 haar aandacht nadrukkelijk richten op het lokale niveau. In een aantal gemeenten wordt in praktijkwerkplaatsen kennis gedeeld om de participatie van senioren te bevorderen in burgerinitiatieven, zelforganisaties en (WMO-) adviesraden. Met deze aanpak worden de inzichten en vaardigheden van ambtenaren en andere professionals versterkt om vernieuwend vorm te geven aan de participatie van ouderen. U kunt uw gemeente stimuleren om mee te doen. Meer informatie bij Hilde van Xanten van MOVISIE (www.movisie.nl) En is binnen uw gemeente de verzekering voor vrijwilligers al geregeld? Misschien achterhaalde informatie, maar voor wie het nog niet weet: vanaf 1 januari 2009 kunnen gemeenten in Nederland al hun vrijwilligers tegen risico s verzekeren. Hiervoor is door de VNG een speciale collectieve verzekering ontwikkeld. Op basis van het aantal inwoners betaalt de gemeente een premie. Verenigingen/ organisaties hoeven niet alle namen van vrijwilligers door te geven en de vrijwilligers zelf hoeven geen administratieve handelingen te verrichten. Zij moeten alleen een digitale claim indienen bij de verzekering 2 professionele organisatie gericht op participatie en zelfredzaamheid van burgers pagina 2(5)

3 wanneer zich iets heeft voorgedaan. Voordat deze claim door de verzekering beoordeeld wordt, kan de gemeente de gegevens nagaan bij vereniging. Het Rijk stimuleert vrijwilligerswerk, omdat het mogelijkheden biedt mensen mee te laten doen aan maatschappelijke activiteiten en het bovendien een gemakkelijke manier is om andere mensen te ontmoeten. Daarom wordt de verzekering volledig gefinancierd vanuit het Rijk. De ANBO en (vrijwilligers-)werk De ANBO heeft in de afgelopen periode samen met de Nederlandse Vrouwen Raad het project uw talent gaat niet met pensioen uitgevoerd voor vrouwen van 50 jaar en ouder. In zogenaamde toekomstwerkplaatsen werd een programma uitgevoerd, voor vrouwen van 50 jaar en ouder, dat inzicht gaf in de diverse talenten en de mogelijkheden om deze (in vrijwilligerswerk) in te zetten. De laatste werkplaats was op 6 april jl. De redactie is erg benieuwd naar ervaringen van Brabantse vrouwen die aan deze activiteit hebben deelgenomen. ANBO vrijwilligerswerk gewest Noord-Brabant. Ook in gewest Noord-Brabant wordt veel vrijwilligerswerk gedaan. Wat te denken van al die vrijwilligers die actief zijn in de ANBO afdelingen als bestuurslid, lid van de activiteitencommissie, webmaster e.d. Of de ANBO leden die in hun gemeente actief zijn in het seniorenplatform of ouderenraad. Ons gewest kent ook een flink aantal leden die actief zijn als vrijwillige ouderenadviseur of belastinginvulhulp. Het gewestbestuur wil dit netwerk graag verder uitbouwen. Vrijwillige ouderenadviseur (VOA). Samen met de andere seniorenbonden in Noord-Brabant participeert ANBO in het project vrijwillige ouderenadviseurs. De vrijwillige ouderenadviseur is een oudere vrijwilliger die op verzoek van de hulpvrager ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De VOA heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesse op te lossen. De taak ligt veel meer in de probleemverheldering, het meedenken, het informeren en het verwijzen. Om dit werk goed te kunnen doen zijn goede sociale vaardigheden en kennis van regelingen en voorzieningen noodzakelijk. Hiervoor worden speciale cursussen gegeven. Aanmelden gaat altijd via de eigen Afdeling. Dit is belangrijk omdat het afdelingsbestuur verantwoordelijk is voor de vrijwilligers die namens hen vrijwilligerswerk doen. Na de zomervakantie start weer een nieuwe cursus. Daaraan voorafgaand verzorgt het gewestkantoor uitgebreide informatie voor de afdelingen. Belastinginvulhulp. Jaarlijks maken veel mensen gebruik van de belastinginvulhulpen. De belastingservice Ouderenbonden is bedoeld voor leden van de gezamenlijke ouderenorganisaties die 65 jaar of ouder zijn met een inkomen pagina 3(5)

4 bestaande uit AOW al dan niet aangevuld met een klein pensioentje. Alleen eenvoudige aangiften worden door de invulhulpen verzorgd. De belastinginvulhulpen werken onder verantwoordelijkheid van hun afdelingsbestuur. Op lokaal niveau wordt vraag en aanbod gekoppeld. Dat betekent dat de leden een verzoek kunnen richten aan de afdeling of aan een plaatselijke belastinginvulhulp. Een afdeling bepaalt zelf hoe dat wordt geregeld. De hulp wordt geboden bij de aanvrager thuis. De belastingservice is in principe gratis. Kosten die de hulp maakt moeten worden vergoed. Bedoeling is dat de afdelingen aan de hand van de landelijke richtlijnen samen met hun belastinginvulhulpen bepalen hoe de gemaakte kosten worden vergoed. De Belastingservice Ouderenbonden heeft een eigen website Sinds de aansluiting bij het FNV is het ook mogelijk te participeren in de FNV Belastingservice. Deze is ISO-gecertificeerd. Dit betekent dat de service aan strenge kwaliteitsnormen moet voldoen. Het FNV organiseert intensieve training- en bijspijkercursussen. Aangezien alle soorten aangiften kunnen worden gedaan, worden hoge eisen gesteld aan de invullers. Deze service wordt niet aan huis verleend. En hebt u in ANBO magazine 01 gelezen over de nieuwe regeling met betrekking tot het gastouderschap van opa en oma? De ouders van het kind krijgen alleen kinderopvangtoeslag als de grootouders kunnen aantonen dat ze goed zijn toegerust voor het werk. Dat wil zeggen dat u met een ervaringscertificaat moet aantonen dat u over de juiste competenties beschikt. Verder moet u een certificaat hebben voor eerste hulp aan kinderen. Meer informatie op Verder heeft de ANBO enige tijd geleden via de site, in samenwerking met Paul de Bont Producties, de mogelijkheid geboden om via een test te ontdekken of u klaar bent voor uw pensioen! De webtest geeft een uitgebreid persoonlijk en praktisch advies over hoe men na pensionering de vrije tijd zinvol kan besteden. Wist u het (ook) nog niet? Kijk dan op Informatie, tips en ideeën - Vergoeding voor vrijwilligerswerk: voor de belasting mag u als vrijwilliger niet meer dan 4,50 per uur vergoeding ontvangen, met een maximum van 150 per maand en per jaar. Dat is de vergoeding voor uw inzet en gemaakte kosten, ongeacht het aantal organisaties waarvoor u vrijwilligerswerk doet. Over het meerdere betaalt u belasting. - Voordelig doorwerken. Wie minimaal 62 jaar is en blijft werken, heeft recht op de doorwerkbonus. Dit is een korting op uw inkomstenbelasting. Uitleg over de doorwerkbonus vindt u op (zoek op doorwerkbonus) pagina 4(5)

5 - Vergeten pensioenen. In totaal wordt er per jaar voor zo n 3 miljoen aan pensioenen vergeten. Hebt u ook ergens een pensioen opgebouwd e vraagt u zich af waar dat geld gebleven is? Neem dan contact op met de Helpdesk Vergeten Pensioenen, telefoon (op werkdagen van uur). Zij kunnen u helpen met de zoektocht naar de juiste uitvoerder. - Als u uw ervaring op een leuke manier in wil zetten voor een bijzondere vorm van ontwikkelingshulp, meldt u dan aan bij PUM. Gepensioneerde managers en experts stellen zich via PUM beschikbaar voor assistentie en kennisoverdracht aan ondernemingen en instellingen die behoefte hebben aan specialistische kennis en ervaring die ter plaatse onvoldoende voorhanden is. De adviseurs zijn onafhankelijk en doen hun werk belangeloos; ze ontvangen geen financiële vergoeding voor hun diensten. Reis- en verblijfskosten worden vergoed. - En als laatste een leuke vorm van vrijwilligerswerk voor de komende vakantieperiode: (toekomstige) opa s en oma s kunnen een perfect gastgezin zijn voor vakantiekinderen uit de grote steden van Frankrijk, Engeland, Duitsland of Oostenrijk. Stadse bleekneusjes van 5 tot 12 jaar willen graag bijna drie weken lang bij u op vakantie zijn. Telefoon of En ten slotte: een rectificatie! In de vorige Nieuwsbrief informeerde ik u over de leuke hoedjesworkshop die door de afdeling Nuenen zou zijn georganiseerd. Het was echter de afdeling Uden-Veghel-Boekel e.o. die deze leuke activiteit geregeld had. Met excuus! pagina 5(5)

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk Tien inspirerende voorbeelden Auteurs: Ronald Hetem en Sophie Straatman Eindredactie: Ethiscript en afdeling Communicatie MOVISIE Fotografie:

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie