INHOUDELIJK BELEID VAN HET BIJBELS MUSEUM IN DE PERIODE IN HET KORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDELIJK BELEID VAN HET BIJBELS MUSEUM IN DE PERIODE 2013-2016 IN HET KORT"

Transcriptie

1 INHOUDELIJK BELEID VAN HET BIJBELS MUSEUM IN DE PERIODE IN HET KORT Het Bijbels Museum is een cultuurhistorisch museum in het hart van Amsterdam. In dit rijke woonhuis aan de gracht wordt Amsterdamse geschiedenis tastbaar gemaakt: geschiedenis van Amsterdamse architectuur en invloedrijke bewoners. En van geloof van Amsterdammers, toen en nu met hun boeken, verhalen, cultuur en tradities. Het huis: Het museum is gevestigd in twee fantastische grachtenpanden met een interessante bouwgeschiedenis. Interieur en exterieur maken tastbaar hoe een Amsterdamse toparchitect in de Gouden Eeuw de internationale bouwstijl verbond met de Herengracht in Amsterdam. Vertaling naar publiek: Via audio-informatie in en om het huis, tekeningen en maquettes in de studieruimten, en gezamenlijke programmering met de Amsterdamse grachtenhuismusea krijgen bezoekers informatie over het Cromhouthuis met zijn omgeving, geschiedenis, gebruik, decoratie, architectuur en indeling. In het Cromhouthuis zoomen bezoekers in op de rijke historie van dit pand en wordt het verhaal van de Amsterdamse grachtengordel verdiept. De bewoners: Koopman Hendrick Cromhout kocht in 1614 een stuk grond aan de Herengracht dat door zijn zoon Jacob bebouwd werd en tot 1807 door de Cromhoutfamilie werd bewoond. De Cromhouts zijn te verbinden met markante gebeurtenissen in de cultuur van Amsterdam en omgeving. Ze bekleedden openbare functies (burgemeester), dreven handel op West-Indië, speculeerden met grond in het stadsuitbreidingsgebied, en legden de Beemster droog. Vertaling naar publiek: Via audio-informatie, (kunst)voorwerpen uit de 17de- en 18de eeuw, tentoonstellingen en programmering met de grachtenhuismusea, krijgen bezoekers inzicht in het persoonlijke en openbare leven van gegoede Amsterdammers en hun invloed op de stad. Geloof: Voor de oorspronkelijke bewoners van het Cromhouthuis hoorde geloof onlosmakelijk bij het leven van alledag en was de invloed van de bijbel op taal, kunst, muziek, denken en handelen vanzelfsprekend. Het Bijbels Museum geeft inzicht in die invloed van bijbel en geloof op de Nederlandse cultuur in het verleden en in het heden. Actualiteit is steeds uitgangspunt: het museum plaatst bijbel en geloof in de context van de hedendaagse stad en samenleving. Vertaling naar publiek: Door middel van boekpresentaties, debatten, educatieve programma s en nieuwsgerichte presentaties sluit het museum aan bij de actualiteit en worden verbindingen gelegd met andere religies en hedendaagse opvattingen over geloof en zingeving. Voor gelovigen en niet-gelovigen. Persoonlijk en met lef. In de permanente inrichting van het huis, en via diverse vormen van publieksbegeleiding wordt informatie geboden over de bijbel, geloofsopvattingen, en verbeelding en betekenis van bijbelverhalen. Hiermee worden de decoratie van het Cromhouthuis, de kunst aan de muur, de boeken in de kast, de muziek in de salon verdiept en in hun cultuurhistorische context geplaatst. Het Bijbels Museum werkt samen met het Amsterdam Museum en Museum Ons Lieve Heer op Solder. Samen vertellen deze partners als Amsterdam Heritage Museums het Amsterdamse verhaal op verschillende locaties. Met zijn eigen kwaliteit en identiteit past het Bijbels Museum in de cultuurtoeristische aanbodketen en levert het een krachtige bijdrage aan de cultuurhistorische menukaart van Amsterdam. 1

2 NIEUWE KOERS Het Bijbels Museum heeft een nieuwe koers uitgezet op drie hoofdlijnen: herprofileren als Bijbels Museum, nieuw profileren als Amsterdams museum in een historisch grachtenhuis, en gezamenlijk profileren met een sterke groep samenwerkende Amsterdamse musea. Uit publieksonderzoek, brainstorms met focusgroepen, en uit trends in de maatschappij blijkt een groeiende interesse in de cultuurhistorische kant van de bijbel (invloed op kunst, taal, muziek, film, denken en tradities), de inhoud en taal van bijbelverhalen, en de relatie van bijbel en christendom tot andere boeken, verhalen en religies. In een tijd waarin zingeving en inhoudelijke verdieping steeds bredere belangstelling krijgen en actuele discussies over religie en godsdienstgerelateerde onderwerpen soms hoog oplopen is het Bijbels Museum dé plek voor een dynamische programmering gericht op zingeving, meningsvorming en debat. Die programmering vindt plaats in kamers, keukens en zalen in een monumentaal grachtenhuis met zijn eigen Amsterdamse geschiedenis van architectuur en bewoners. Die waarde van het huis wordt in de komende jaren sterk onder de aandacht gebracht. Het bezoek aan het Cromhouthuis zal aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. Bij het inrichten, programmeren en presenteren van het Cromhouthuis werkt het Bijbels Museum samen met het Amsterdam Museum en Ons Lieve Heer op Solder. De bundeling van deze drie instellingen biedt inhoudelijk en organisatorisch veel mogelijkheden en gezamenlijk bieden deze musea de bewoner en bezoeker van Amsterdam een veelzijdig cultuurhistorisch verhaal dat beleefd kan worden in verschillende monumenten van wereldklasse. Uitwerking van deze drie hoofdlijnen in de nieuwe koers moet leiden tot een sterke inhoud en een helder en krachtig imago. Daarnaast zijn inkomstengroei, kostenbesparing en verbreding en versteviging van het draagvlak belangrijke doelstellingen. Het lijkt erop dat deze lijn succesvol is. Naar verwachting wordt het jaar 2012 voorzichtig positief afgesloten en kan het museum zijn ambities in de nieuwe beleidsperiode volop waarmaken. Als museum dat ingaat op actuele behoeften van publiek rond bijbel, geloof en zingeving, en Amsterdamse geschiedenis tastbaar maakt in een statig grachtenhuis. 2

3 NIEUWE AANPAK Het monumentale huis en zijn bewoners zijn leidend in de koers en nieuwe presentatie van het museum, die vanaf het voorjaar van 2012 stapsgewijs zichtbaar wordt. In het Cromhouthuis, dat in de 19de eeuw Bijbelhuis, en weer later Bijbels Museum werd, treffen verleden en actualiteit elkaar. Voor de 17de-eeuwer was de bijbel deel van het dagelijks leven, maar ook nu hebben talloze onderwerpen in onze cultuur en maatschappij, direct of indirect, een link met de bijbel. Muziek, beeldende kunsten, taal, moraal, literatuur zijn door de bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via vertaling of interpretatie. Het Bijbels Museum wil deze invloeden zichtbaar maken en kennis en context bieden. Bezoekers zullen het huis als een woonhuis gaan ervaren. Als een huis dat leeft met verschillende sferen, kamers, keukens, een tuin en zolders die uitnodigen om te zitten, kijken, praten, drinken, eten, leren, contempleren, genieten en ontspannen. Het huis is gastvrij, sfeervol en eigenzinnig en is ingericht met oude en nieuwe kunst en kunstnijverheid, die past bij het grachtenhuis en zijn thematiek. Er is een doorlopende programmering van kunst- en cultuurhistorische tentoonstellingen, lezingen, concerten, debatten, cursussen, werkgroepen. Het vernieuwde Bijbels Museum staat niet op zichzelf. De Amsterdam Heritage Museums bieden bezoekers een reeks van Amsterdamse bewonersverhalen aan. Belangrijk is dat binnen de keten ook ieder museum zijn eigen thematiek en identiteit houdt. Voor het Bijbels Museum is dat de diepere laag die ingaat op geloof van Amsterdammers toen en nu, en op de bijbel in zijn cultuurhistorische context. Vanuit die thematiek wil dit museum met zijn programmering een bijdrage leveren aan een stad die vrijheid van denken hoog in het vaandel heeft. 3

4 VOOR WIE Het vernieuwde Bijbels Museum is meer dan een museum. Bezoekers kunnen om verschillende redenen het huis bezoeken en daar een cursus, lezing, debat of themadiner bijwonen, of genieten van een tentoonstelling, boekpresentatie of concert. Daarmee is het museum met zijn brede programmering aantrekkelijk voor een divers publiek. Op basis van publieksonderzoek en ervaringsgegevens werkt het museum voor een aantal doelgroepen: Cultuurgeïnteresseerde toeristen uit Nederland en het buitenland vormen de belangrijkste en grootste groep bezoekers van het vernieuwde Bijbels Museum. Binnen deze primaire doelgroep zijn drie typen bezoekers te onderscheiden. - Bezoekers aan het grachtenpand: zij ervaren het Cromhouthuis als deel van het grotere Amsterdamse verhaal zoals gepresenteerd door de Amsterdam Heritage Museums. - Bezoekers die hun kennis van de cultuur willen verdiepen via tentoonstellingen en cursussen, de ervaren museumbezoeker zoals de museumkaarthouder. - Bezoekers die geïnteresseerd zijn in de invloed van bijbel en geloof op hun leven en de Nederlandse cultuur (bijbelkenners). De groei van het aantal museumbezoeken in de komende jaren zal vooral door de eerste twee categorieën worden gerealiseerd. Met speciale programma-onderdelen richt het museum zich op specifieke doelgroepen: - Scholieren in Amsterdam, voor onderwerpen gekoppeld aan de vakken maatschappijvisie en levensbeschouwing. - Zinzoekers die in hun drukke leven van werk en gezin verdieping, kennis en inspiratie zoeken en geïnteresseerd zijn in geloof en de invloed van de bijbel op cultuur en denken. - Jongvolwassenen die terecht kunnen in een eigen onderzoeksruimte in het museum (Underground) 4

5 COLLECTIE De kerncollectie van het Bijbels Museum, verzameld in de 19de eeuw door Ds. Leendert Schouten, wordt door experts als ensemble van nationaal cultuurhistorisch belang geacht. Deze verzameling voorwerpen van zeer uiteenlopende aard archeologische objecten, prenten, boeken, modellen is in de afgelopen decennia uitgebreid met aanwinsten van velerlei aard, maar altijd verbonden met de bijbel of bijbelse onderwerpen. Ten behoeve van de noodzakelijke herpositionering van het museum wordt het Cromhouthuis opnieuw ingericht met meer aandacht voor het huis als woonhuis, waarbij objecten op een natuurlijke manier aanknopingspunten kunnen bieden voor informatie over geloof en de invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur. Die koerswijziging leidt tot een nieuwe kijk op de presentatie van de collectie. Alle objecten uit de museumcollectie worden opnieuw beschouwd op hun verhalende en associatieve kracht in de huidige tijd en voor het hedendaagse museumpubliek. In de nieuwe presentatie wordt de historiserende, ensemble-gerichte presentatie verlaten. Objecten krijgen alleen een plaats in het huis als ze bijdragen aan de verhaallijnen, inspireren tot verdieping en gesprek, en inzicht geven in de veelkleurige en diverse religieuze geschiedenis van Amsterdam en Nederland. Met dit nieuwe concept slaat het museum een eigenzinnige, zorgvuldig te bewandelen weg in. Voor de collectieonderdelen die niet in de presentatie geplaatst worden, zijn verschillende toekomstscenario s denkbaar. Gezocht wordt naar nieuwe presentatiepodia elders in het land, buiten het Cromhouthuis. Behoud en beheer van de verzameling blijft in handen van het Bijbels Museum, maar presentatie van collectie kan plaatsvinden in kerken, en bij collegainstellingen. In samenwerking met de Stichting Van Noordwijk worden schatkamerachtige reisvitrines voor een selectie uit de met zilverwerk beslagen bijbels ontworpen. Voor het museum biedt deze spreiding van zichtbaarheid de gelegenheid om het landelijk draagvlak te verstevigen, contacten met donateurs te intensiveren en collectieonderdelen op een nieuwe manier en breder onder de aandacht te brengen. Naast de roerende collectie is het museum zich zeer bewust van twee andere collecties waar het zorg voor draagt: het immateriële erfgoed van geloofsgebonden herinneringen, gebruiken en tradities, en het onroerende erfgoed: het monumentale grachtenpand zelf. Het immateriële erfgoed zal in de komende beleidsperiode meer aandacht krijgen, waarbij het museum samenwerkt met Museum Catharijneconvent in Utrecht dat initiatief neemt op het gebied van het verzamelen en presenteren van immaterieel erfgoed uit de christelijke traditie. De zorg en presentatie van de onroerende collectie, bestaande uit het gebouw en de interieurs van het museum, wordt geïntensiveerd in samenwerking met specialisten van het Amsterdam Museum en Museum Ons Lieve Heer op Solder. 5

6 WAT EN WANNEER Het huis dirigeert het nieuwe museumconcept. Zo vinden op de bel-etage culturele salons plaats, met muziek, toneel, kunst en poëzie, staan in de historische keukens eten & drinken centraal en geeft de kelder ruimte aan nieuwe invalshoeken, de humuslaag, ingrediënten voor voedsel voor de geest. Op de bovenverdieping komen de Bovenkamers : studeer- of wonderkamers waar een brede waaier van onderwerpen, verbonden met huis, bijbel en geloof, wordt toegelicht en verdiept. Het Bijbels Museum kent een vaste inrichting en themapresentaties die aansluiten bij de jaarthema s, die in samenwerking met de Amsterdam Heritage Museums zijn vastgesteld. Begane grond De kamers in het voorhuis vormen samen met de winkel en receptie het entreegebied waar de bezoeker wordt verwelkomd en een introductie krijgt op het huis en de thema s. De twee en suite verbonden voorkamers van het huis vormen een brug tussen buiten en binnen, tussen heden en verleden. In de ene kamer worden de verschillende aspecten van het huis - functies, geschiedenis, thema s, visies - via één minuut-projecties geïntroduceerd. In 2012 worden de eerste projecties vervaardigd die in het introductieprogramma gaan rouleren. Daarna zullen er meer volgen. In de andere voorkamer worden de seizoensthema s gepresenteerd, in samenwerking met externe gastconservatoren. Deze aanpak start in 2012, waarbij de eerste pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met FOAM. Hedendaagse foto s vormen een verrassende introductie op het seizoensthema dat verder in het huis in cultuurhistorische context wordt uitgewerkt. De tuinkamers in het achterhuis op de begane grond zijn in 2012 ingericht als museumcafé Hof van Heden. Hier worden wisselend voorwerpen uit de collectie van de samenwerkende musea getoond die een verbinding hebben met de thema s van het huis. In de twee 17de-eeuwse keukens gaan verleden en hedendaags gebruik hand in hand en worden workshops georganiseerd rond eten en drinken vanuit de thema s van het huis. Bel-etage De eerste verdieping (bel-etage), de rijke verdieping van het Cromhouthuis, is altijd gewijd aan kunst. In de grote ontvangstzaal, met een indrukwekkend beschilderd plafond van Jacob de Wit, ervaart de bezoeker de leef- en denkwereld van de Cromhouts via kunstwerken en audio-toelichting. In deze De Witzaal worden ook themadiners, concerten en lezingen gegeven. In de naastgelegen kleine salon en kleine pruikenkamer wordt kunst in de huiselijke context gepresenteerd. Tweede verdieping Op de tweede etage van het huis is gelegenheid voor verdieping van het seizoensthema en de thema s van het huis. Hier zijn twee kamers ingericht als museale tentoonstellingsruimte en er zijn twee collegezalen. In samenwerking met de Vrije Academie voor kunsthistorisch onderwijs wordt hier, naast een algemeen cursusaanbod, een programma ontwikkeld dat aansluit bij de thematiek en presentaties in het Bijbels Museum. 6

7 Derde verdieping In twee grote ruimtes aan de grachtzijde worden de Bovenkamers ingericht. Met honderden museale voorwerpen, boeken, toelichting in tekst, animatie en geluid, en studiefaciliteiten vormen de Bovenkamers fascinerende Wonderkamers in het grachtenhuis. Tientallen onderwerpen die aansluiten bij huis, bewoners, bijbel en geloof worden hier getoond en uitgediept. In de Bovenkamers is ruimte voor verwondering en kennis, voor discussie, reflectie en studie. Voorwerp en kennis, letter en geest komen in de Bovenkamers bij elkaar. Zolder en gewelvenkelder Onder de balken van het monument wordt vanaf 2013 een multimediale ruimte ingericht voor beeld en geluid waar bijbel en geloof een rol spelen. Hier zijn De Bijbel Tapes te horen (de bijbel als hoorspel), klinken Koran en Thora, zijn film- en tv-fragmenten te zien, is Bach te horen, of een song over Petrus, van een jonge componist van nu. Vanaf 2013 wordt de kelder geprogrammeerd door een studentenredactie. Deze peilt meningen, ideeën, trends en ontwikkelingen in de stad m.b.t. dagelijks leven en geloof. De resultaten van hun onderzoek worden in het ondergrondse van het Cromhouthuis verbeeld. Underground laat zien wat er leeft, stelt vragen, toont twijfels, raakt en inspireert jong en oud. 7

8 PROGRAMMERING De Amsterdam Heritage Museums hebben voor de jaren jaarthema s vastgesteld die als paraplu fungeren voor de seizoensprogrammering van iedere instelling. In 2013 viert Amsterdam 400 jaar Amsterdamse Grachtengordel. Gezamenlijk brengen de grachtenhuizen de wooncultuur aan de Amsterdamse grachten in beeld onder de titel Life in the Amsterdam Canal House. Naast de vaste partners zijn ook andere opengestelde grachtenhuizen zoals Museum Geelvinck, Museum Van Loon en Het Grachtenhuis bij dit samenwerkingsverband betrokken. In het Bijbels Museum wordt in dit kader vanaf eind 2012 aandacht besteed aan de verschillende generaties Cromhout, die met hun geschiedenis het verhaal vertellen van een stad met talloze religieuze minderheden: over religieuze tolerantie en dialoog, over handel en politiek, over identiteit, bijbels, godshuizen, architectuur en kunst. In 2012 wordt een begin gemaakt met de presentatie van de Cromhoutgeschiedenis. De eerste tentoonstelling gaat over Adriaen Reiniersz. Cromhout ( ), na de Alteratie (1578) een van de eerste gereformeerde burgemeesters van de stad. Daarna besteedt het museum in het voorjaar 2013 aandacht aan Jacob Cromhout ( ) en de Amsterdamse architect Philips Vingboons ( ). In het najaar van 2013 staat Elisabeth Jacoba Cromhout ( ) centraal, onder wier leiding grote Amsterdamse kunstenaars als Jacob de Wit het huis verfraaiden. Via internationale bruiklenen zullen werken uit de oorspronkelijke collectie van de familie voor het eerst weer op hun oorspronkelijke plaats getoond worden. Voor 2014 staat De Gelovige Stad op het programma. Het Bijbels Museum richt zich daarbij op het dagelijks geloof, met speciale aandacht voor de bekeringen in de familie Cromhout: van Katholiek naar Protestant (Adriaen Reinierszoon), en naar weer Katholiek (Jacob). In 2014 wordt samengewerkt met het MAS in Antwerpen dat een tentoonstelling over de Religies van het Boek organiseert. In coproductie worden kleine presentaties over de levensverhalen van Jezus, Mohammed, Abraham en Mozes ontwikkeld, die zowel in Antwerpen als op de Bovenverdieping van het Cromhouthuis te zien zijn. Samen met de andere musea en diverse geloofshuizen wordt een programma ontwikkeld op verschillende Amsterdamse locaties rond levensbeschouwing in de stad. In het kader van het thema van 2015, De Opstandige Stad, programmeert het Bijbels Museum rond de thema s Beeldenstormers en rebellen en Geloof in heden en verleden, met gastconservatoren die het onderwerp vanuit verschillende perspectieven belichten. Het jaarthema van 2016, De Creatieve stad, is aanleiding om in te zoomen op de invloed van de bijbel op kunst, design, kleding, literatuur, muziek. Onder de titel Bijbel Cultureel zullen in het Cromhouthuis kunstwerken uit de 17de en 18de eeuw te zien zijn, met kleine presentaties en een programmering waarin aandacht is voor de actualiteit. 8

9 EDUCATIE De educatoren van de Amsterdam Heritage Museums gaan een gezamenlijk beleid op het gebied van educatie en publieksbegeleiding uitvoeren. De beste match tussen locatie, doelgroep en inhoud is daarbij steeds het uitgangspunt. In 2012 voegen deze musea de onderwijsmarketing samen, werken ze aan het opzetten van één museumdocentenpool (met gezamenlijke didactische trainingen) en wisselen ze vakkennis en ervaring uit. Bij ieder project en/of onderwerp wordt vooraf onderzocht met welke andere instellingen er logischerwijs samengewerkt kan worden. Dit kan zijn omdat onderwerpen in elkaars verlengde liggen - denk hierbij aan samenwerking met het Joods Historisch Museum en het Tropenmuseum - of juist omdat andere locaties aanvullend zijn, waarbij gedacht wordt aan geloofslocaties als kerken, de Boeddhistische tempel op de Zeedijk, moskeeën, een kerkruimte in een parkeergarage in Amsterdam Zuid-Oost, etc. Vernieuwend Educatie in het Bijbels Museum is vernieuwend en maatschappijbetrokken. Als een van de eerste museale instellingen in Nederland werkte het museum met peer-educators: jongeren/studenten die les gaven over christendom, islam en jodendom op school en in het museum. Ook bij tentoonstellingsbegeleiding werd vaak gewerkt met jongeren, en werd hun perspectief in het museum gepresenteerd. De voortrekkersrol die het museum hiermee heeft opgebouwd krijgt een vervolg in nieuwe programma s die ontwikkeld worden. Jongeren fungeren als voelsprieten en krijgen, zoals eerder aangegeven, hun eigen ruimte in het museum: Underground. Ze krijgen gelegenheid kennis te maken met onderzoek, het werken in een museale omgeving, het bekwamen van hun vaardigheden en presenteren aan publiek. Voor studenten en scholieren is het Bijbels Museum een aangewezen plek om tolerantie te ontwikkelen voor culturele en religieuze diversiteit. In Underground, en in de onderwijsprogramma s worden maatschappelijke thema s persoonlijk gemaakt. Ervaring met het vmbo-onderwijsproject Heilig?! leert dat via objecten gesprekken op gang komen en verschillen en overeenkomsten in opvatting, cultuur en geloof bespreekbaar worden. In het heringerichte huis zullen dergelijke gespreksobjecten te vinden zijn, terloops in een woonkamer of keuken, toegelicht en in context geplaatst in de Bovenkamers en op zolder. Het onderwijsprogramma dat met de collega-musea wordt ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs (voornamelijk vmbo) draagt bij aan de ontwikkeling van burgerschap. Bij het basisonderwijs sluit het programmaonderdeel in het Bijbels Museum aan op 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' waarbij leerlingen leren over de hoofdzaken van geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen. Naast jongerenprogramma s die aansluiten bij het curriculum willen de Amsterdam Heritage Museums de Museumjeugduniversiteit naar Amsterdam halen. Ook wordt gezamenlijk een Teach the Teacher programma opgezet, voor docenten uit het basisonderwijs. Vanuit Amsterdam Heritage Museums wordt samen met het Huis voor de Democratie gewerkt aan een programma waarbij jongeren in schoolverband leren wat de consequenties zijn van bepaalde handelingen. Historische voorbeelden (politiek, stadsontwikkeling, religie) worden gekoppeld aan het leven van jou, vandaag. 9

10 DIGITAAL Zichtbaar en vindbaar: dat is het ideaal als het gaat om de collectie van het Bijbels Museum. Het kan alleen gerealiseerd worden via volledige digitalisering van de collectie. In nauwe samenwerking met collega-instellingen, en meebouwend op hun ervaringen en nieuwe inzichten, zal in de komende jaren de gehele collectie van het Bijbels Museum digitaal toegankelijk worden. Vanuit deze basis kan het museum informatie geven en context bieden, ook buiten het museum, én kan het de band verstevigen met belangstellenden op afstand. DE BLIK NAAR BUITEN Het Bijbels Museum wil een actieve rol spelen in de samenleving en doet dat met behulp van partners die expertise en een achterban hebben met betrekking tot de verschillende thema s van het museum. Samenwerking geschiedt met de Amsterdam Heritage Museums, maar ook, zoals eerder genoemd, met andere musea en instellingen in en buiten de stad. Voor (volwassenen)educatie, talentontwikkeling en zingeving werkt het Bijbels Museum niet alleen samen met de Vrije Academie voor kunsthistorisch onderwijs, maar ook met de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam - via de eigen bijzondere leerstoel De bijbel in de Nederlandse cultuur en de Stichting Zingeving op de Zuidas. In 2012 zullen met meer partners samenwerkingsafspraken worden gemaakt. TOT SLOT Het bestuur van de Stichting Bijbels Museum is uiterst gelukkig met de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking. Zowel als Amsterdam Heritage Museums, als met de andere genoemde instellingen binnen en buiten Amsterdam. Deze particuliere stichting verheugt zich erop in de komende beleidsperiode krachtig bij te kunnen dragen aan de keten van Amsterdamse verhalen. En daarbinnen inhoud en verdieping te kunnen toevoegen via de museumeigen thema s van geloof en de invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur. Het Bijbels Museum geeft inzicht, laat ontmoeten, en biedt voedsel voor de geest. Vanuit die ambitie zet het museum zich in voor de stad en omgeving waar het deel van uitmaakt. Januari

Wie ben jij & wie ben ik?

Wie ben jij & wie ben ik? Docentenhandleiding Wie ben jij & wie ben ik? Groep 6 t/m 8 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Wie ben jij & wie

Nadere informatie

Museum Ons Lieve Heer op Solder beleidsplan 2013-2016

Museum Ons Lieve Heer op Solder beleidsplan 2013-2016 Museum Ons Lieve Heer op Solder beleidsplan 2013-2016 1 ONS LIEVE HEER OP SOLDER VERWEVEN MET DE STAD 350 jaar zolderkerk, 125 jaar museum: 2013 wordt een jubileumjaar voor Ons Lieve Heer op Solder. Een

Nadere informatie

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 1 Utrecht, 2016 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma. In deze docentenhandleiding

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017 Docentenhandleiding Jij als onderzoeker Groep 4 t/m 8 1 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Jij als onderzoeker. In

Nadere informatie

EEN PAREL IN DE BINNENSTAD. Op weg naar een nieuw Museum Ons Lieve Heer op Solder

EEN PAREL IN DE BINNENSTAD. Op weg naar een nieuw Museum Ons Lieve Heer op Solder EEN PAREL IN DE BINNENSTAD Op weg naar een nieuw Museum Ons Lieve Heer op Solder september 2007 Een parel in de binnenstad Museum Ons Lieve Heer op Solder is een van Amsterdams parels: een grachtenpand

Nadere informatie

Het bestuur kwam in 2012 vijf keer in vergadering bijeen, te weten 7 maart, 19 juni, 26 september, 16 oktober en 3 december.

Het bestuur kwam in 2012 vijf keer in vergadering bijeen, te weten 7 maart, 19 juni, 26 september, 16 oktober en 3 december. Bestuursverslag Bijbels Museum 2012 Doelstelling De statutaire doelstelling van het Bijbels Museum is om in een museale context inzicht te geven in de geschiedenis, achtergrond, inhoud en invloed van de

Nadere informatie

kunstworkouts voortgezet

kunstworkouts voortgezet 2013 2015 kunstworkouts voortgezet kunst gaat over nu over jou en over mij Het Stedelijk Museum s-hertogenbosch richt zich op de actualiteit, op wat mensen nu beweegt en hoe ze hun leven actief kunnen

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Heilig Schrift. Tanach Bijbel Koran Docentenhandleiding OMG!

Heilig Schrift. Tanach Bijbel Koran Docentenhandleiding OMG! 2 Museum Catharijneconvent, 2016 De tentoonstelling informeert u en uw leerlingen op een interactieve manier over de heilige geschriften van de drie monotheïstische wereldreligies. Ondanks onderlinge verschillen

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

KOSSMANN.DEJONG ARC 13 - INTERIEUR

KOSSMANN.DEJONG ARC 13 - INTERIEUR DE DODE ZEEROLLEN ARC 13 - INTERIEUR De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Tentoonstelling zaal 1. Verbeelding van belangrijke aspecten van het dagelijks leven in de tijd waarin de

Nadere informatie

Allemachtig Grachtig!

Allemachtig Grachtig! Allemachtig Grachtig! creëer je eigen Pepper s ghost illusie Lesmateriaal PO Museum Het Grachtenhuis Lesmateriaal PO Allemachtig Grachtig! creëer je eigen Pepper s ghost illusie Lesmateriaal ter voorbereiding

Nadere informatie

Wie ben jij & wie ben ik? Docentenhandleiding Groep 6 t/m 8

Wie ben jij & wie ben ik? Docentenhandleiding Groep 6 t/m 8 Docentenhandleiding Groep 6 t/m 8 1 Utrecht, 2017 Beste docent(e), Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Dit programma speelt zich

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 1 Beste docent, Kom met je klas naar het Joods Cultureel Kwartier. Maak kennis met het joodse leven, de geschiedenis en de traditie in het Joods Historisch

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - mens en samenleving. Kerndoel 38. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - mens en samenleving. Kerndoel 38. Toelichting en verantwoording TULE - ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD KERNDOEL 38 74 TULE inhouden & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - mens en samenleving Kerndoel 38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN DE TOTEMPAAL

HET VERHAAL VAN DE TOTEMPAAL HET VERHAAL VAN DE TOTEMPAAL ARC 13 - INTERIEUR De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Speciaal voor de tentoonstelling is een acht meter lange totempaal gemaakt door een groep Indiaanse

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Heilig Schrift. Tanach Bijbel Koran Docentenhandleiding OMG!

Heilig Schrift. Tanach Bijbel Koran Docentenhandleiding OMG! 2 Museum Catharijneconvent, 2016 De tentoonstelling informeert u en uw leerlingen op een interactieve manier over de heilige geschriften van de drie monotheïstische wereldreligies. Ondanks onderlinge verschillen

Nadere informatie

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio.

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio. Het leergebied Arts in de bovenbouw staat voor: Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden om de wereld van kunst en cultuur te verkennen, begrijpen en zelf een bijdrage te leveren. Creativiteit is

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Docentenhandleiding Buitenspel

Docentenhandleiding Buitenspel Docentenhandleiding Buitenspel Museumles bij de tentoonstelling De heksen van Bruegel (19 september 2015 t/m 31 januari 2016) Museum Catharijneconvent Utrecht Museum Catharijneconvent, 2015 Inleiding U

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Allemachtig Grachtig!

Allemachtig Grachtig! Allemachtig Grachtig! creëer je eigen Pepper s ghost illusie Lesmateriaal VO Museum Het Grachtenhuis Lesmateriaal VO Allemachtig Grachtig! creëer je eigen Pepper s ghost illusie Lesmateriaal ter voorbereiding

Nadere informatie

Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK. T Door: Marije Gertenbach

Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK. T Door: Marije Gertenbach Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK T 070-3638968 info@vrijeacademie.org www.vrijeacademie.org www.gemak.org Door: Marije Gertenbach 1 Inhoudsopgave: Omschrijving Educatieprogramma Pag. 3 Voor de Docent

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam KOSSMANN.DEJONG De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Bezoeker bekijkt het textieldepot met toramantels, torakronen en siertorens.

Nadere informatie

Schoolplan Inleiding

Schoolplan Inleiding Inleiding Dit schoolplan geeft de lijnen aan waarlangs onze school zich de komende vier jaar wil ontwikkelen. De inhoud is tot stand gekomen na overleg met alle geledingen in de school. Dit betekent dat

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

historischcentrumoverijssel

historischcentrumoverijssel Met de klas... Educatief aanbod voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs Eikenstraat 20 8021 WX Zwolle T 038 426 63 00 twitter: @HCOverijssel educatie@.nl volg ons! Met de klas... Educatie bij het

Nadere informatie

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Drents Museum Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Thema-overzicht Drents Museum Groep 3 Essentie van het thema Beeldcultuur kan omschreven worden als een maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Juist in het openbaar onderwijs

Juist in het openbaar onderwijs Juist in het openbaar onderwijs Over de aandacht voor levensbeschouwing op de openbare school Legitimatie MARLEEN LAMMERS Wie denkt dat het openbaar onderwijs geen aandacht mag besteden aan levensbeschouwing,

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! HANDLEIDING PRIKKELENDE EN LAAGDREMPELIGE LESSUGGESTIES VOOR HET BASISONDERWIJS 1 HANDLEIDING LESSUGGESTIES MONDRIAAN TOT destijlflyer_achterkant.pdf

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken.

- vaardigheden en praktijk ontwikkelen om op basis van een professionele dialoog met scholen samen te werken. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie aanbieders/culturele instellingen 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Nog 1 nachtje slapen Docentenhandleiding. augsustus 2017

Nog 1 nachtje slapen Docentenhandleiding. augsustus 2017 Nog 1 nachtje slapen Docentenhandleiding 1 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Nog 1 nachtje slapen. Dit programma

Nadere informatie

GELOVEN IN DE WERELD LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM! GELOVEN IN DE WERELD PAG > 1

GELOVEN IN DE WERELD LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM! GELOVEN IN DE WERELD PAG > 1 PAG > 1 GELOVEN IN DE WERELD VOORTGEZET ONDERWIJS LESBRIEF WAAR GELOOF JIJ IN? Overal in de wereld geloven mensen. Ze geloven in goden, natuurkrachten, voorouders of geloven juist dat dit allemaal niet

Nadere informatie

Nog 1 nachtje slapen Docentenhandleiding. September 2017

Nog 1 nachtje slapen Docentenhandleiding. September 2017 Nog 1 nachtje slapen Docentenhandleiding 1 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Nog 1 nachtje slapen. Dit programma

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Competenties. van de rondleider in kunst en -historische musea. De competenties zijn verdeeld over vier hoofdcategorieën.

Competenties. van de rondleider in kunst en -historische musea. De competenties zijn verdeeld over vier hoofdcategorieën. Competenties van de rondleider in kunst en -historische musea Verwijzing naar deze lijst: Schep, M., Van Boxtel, C., & Noordegraaf, J. (2017). Competent museum guides: defining competencies for use in

Nadere informatie

Imam / islamitisch geestelijk werker

Imam / islamitisch geestelijk werker Imam / islamitisch geestelijk werker Rimke van der Veer Rasit Bal 10 april 2008 1 Inhoudsopgave 1.Wat ging er aan vooraf 2.Intentieverklaring 3.Projectgroep en stuurgroep 4.Resultaten 2006 / Speerpunten

Nadere informatie

Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit. Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl KUNSTHUIS

Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit. Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl KUNSTHUIS Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit Reizen in de Tijd is een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. De activiteiten gaan over de leerlingen en de plek

Nadere informatie

Websites voor leerlingen. Verschillende levensbeschouwingen

Websites voor leerlingen. Verschillende levensbeschouwingen Websites voor leerlingen Verschillende levensbeschouwingen Op deze sites kun je zoeken door in het zoekscherm een levensbeschouwing of thema in te vullen: www.klap.net Mooie site met goede informatie over

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Jonge Stedenbouwkundigen

Jonge Stedenbouwkundigen herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal PO Museum Het Grachtenhuis Lesmateriaal PO herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal ter voorbereiding of verwerking van een bezoek aan museum Het Grachtenhuis

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Erfgoedonderwijs. 1. Wat is erfgoed? 2. Waarom erfgoedonderwijs? 3. Erfgoedonderwijs en 21e eeuws leren. 4. Erfgoed in de klas voorbeelden

Erfgoedonderwijs. 1. Wat is erfgoed? 2. Waarom erfgoedonderwijs? 3. Erfgoedonderwijs en 21e eeuws leren. 4. Erfgoed in de klas voorbeelden Erfgoedonderwijs 1. Wat is erfgoed? 2. Waarom erfgoedonderwijs? 3. Erfgoedonderwijs en 21e eeuws leren 4. Erfgoed in de klas voorbeelden ERFGOED DOEN! Wat is erfgoed? Wat is erfgoed? Definitie Materiële

Nadere informatie

Het klooster voor jou

Het klooster voor jou bezinning december bezieling beweging Het klooster voor jou Jongeren, jong volwassenen en scholen Retraites Workshops Cursussen Concerten Aanbod voor scholieren, studenten en jong volwassenen Bezinning,

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam Museum. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

Klassieke culturele vorming. Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting

Klassieke culturele vorming. Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting Klassieke culturele vorming Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting 2006 Inhoudsopgave Opzet van het examen...3 Het examenprogramma...3 Het commissie-examen...3 Formaat werkstuk (verslag)...4

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

www.deandereverbeeld.wordpress.com

www.deandereverbeeld.wordpress.com Tentoonstelling 24/04/2014 22/05/2014 BERINGEN www.deandereverbeeld.wordpress.com 1. Wie is KMS? Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) is een open socioculturele organisatie met als opdracht te sensibiliseren,

Nadere informatie

& het ROC Een programma over beeldvorming

& het ROC Een programma over beeldvorming & het ROC Een programma over beeldvorming Informatie voor docenten van het ROCvA Educatie JHM 1 februari 2011 Inhoud Korte omschrijving en praktische informatie 3 Gastles - opzet 5 Museumbezoek - informatie

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Groep 5 Thema- overzicht Thema- overzicht Kijken is een kunst Groep 5 Museum De Buitenplaats Kern van het thema Mensen laten graag iets van zichzelf aan anderen

Nadere informatie

De 5 D s: handvat voor diversiteit in praktijk

De 5 D s: handvat voor diversiteit in praktijk De 5 D s: handvat voor diversiteit in praktijk Inleiding Het voormalige Centrum voor Interculturele Studies (CIS), inmiddels opgenomen in het expertisecentrum Educatie van HKU, streefde naar een inclusieve

Nadere informatie

TRAINING LEVENSBESCHOUWELIJK DENKEN EN COMMUNICEREN

TRAINING LEVENSBESCHOUWELIJK DENKEN EN COMMUNICEREN TRAINING LEVENSBESCHOUWELIJK DENKEN EN COMMUNICEREN Doelen De student kan levensbeschouwelijk denken over gewone dingen van het leven. De student wordt zich bewust van zijn eigen levensbeschouwing en kan

Nadere informatie

Een. goed. bewaard geheim. De toekomst van. Museum. Ons Lieve Heer op Solder

Een. goed. bewaard geheim. De toekomst van. Museum. Ons Lieve Heer op Solder Een De toekomst van goed Museum Ons Lieve Heer op Solder bewaard geheim Missie van museum Ons Lieve Heer op Solder Het levend houden van het cultureel en religieus erfgoed van katholiek Amsterdam vanaf

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Permanente tentoonstellingen Waar wezen vroeger speelden - Van Burgerweeshuis tot Amsterdam Museum Vaste presentatie op de binnenplaats

Permanente tentoonstellingen Waar wezen vroeger speelden - Van Burgerweeshuis tot Amsterdam Museum Vaste presentatie op de binnenplaats Maandbericht april 2016 1 maart 2016 Activiteiten en tentoonstellingen van: Amsterdam Museum Museum Willet-Holthuysen Museum Ons Lieve Heer op Solder Cromhouthuis / Bijbels Museum Hollanders van de Gouden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Amsterdam Museum. Museum Willet-Holthuysen

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Amsterdam Museum. Museum Willet-Holthuysen FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen Amsterdam, 14 september 2016 1 De taken en het profiel van het lid van de Raad van

Nadere informatie

Fase 7: Presenteren en exposeren

Fase 7: Presenteren en exposeren Fase 7: Presenteren en exposeren 2 uur Geef leerlingen in deze fase een podium zodat ze met trots hun werkstuk kunnen tonen en over ervaringen kunnen vertellen. Maak er een feest van en organiseer een

Nadere informatie

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris)

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Beleidsplan Stichting de Middendijk 2012-2013 KvK nummer 55726550 / RSIN 851835818 Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Doelstelling: Het

Nadere informatie

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school.

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie ICC 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling van Cultuureducatie met

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Museum De Hermitage in Amsterdam

Museum De Hermitage in Amsterdam Museum De Hermitage in Amsterdam Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Onder de naam De Hermitage voor Kinderen besteedt het museum sinds tien jaar veel aandacht aan educatie en talentontwikkeling

Nadere informatie

PTA Kunst VWO Belgisch Park cohort

PTA Kunst VWO Belgisch Park cohort Examenprogramma Kunst Het eindexamen Kunst bestaat uit: een schoolexamen Kunst Beeldende Vormgeving en een centraal schriftelijk examen Kunst Algemeen. Domeinen Kunst Beeldende Vormgeving Domein A: Vaktheorie

Nadere informatie

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht Letterenhuis Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE Workshop voor 3de graad TSO/BSO Info voor de leerkracht Het Letterenhuis Het Letterenhuis bewaart de archieven van schrijvers

Nadere informatie

Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965

Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965 Reizende expositie Herstel, Groei en Vernieuwing 1940-1965 De wederopbouw van Nederland in de periode 1940-1965 is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse geschiedenis. Het was een periode van herstel

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Bij de samenstelling van het programma wordt ernaar gestreefd om met het totaalprogramma een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Bij de samenstelling van het programma wordt ernaar gestreefd om met het totaalprogramma een zo breed mogelijk publiek te bereiken. ARCAM educatie ARCAM Het architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) is een culturele instelling die als doel heeft het draagvlak voor ruimtelijke kwaliteit te vergroten en verbreden, door het publiek te enthousiasmeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Jonge Stedenbouwkundigen

Jonge Stedenbouwkundigen herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal VO Museum Het Grachtenhuis Lesmateriaal VO herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal ter voorbereiding of verwerking van een bezoek aan museum Het Grachtenhuis

Nadere informatie

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis Werkvelden & uitdagingen Catechisatie, De jongeren in hedendaagse taal, communicatie en vorm vertellen van Gods grootheid en liefde vanuit de bijbel (Geloofsinhoud & Verdieping) Vereniging, Jongeren uitdagen

Nadere informatie

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel Burgerschap: Aanbod per hoofddoel HOOFDDOEL 1 We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens.) Trefwoord De

Nadere informatie

// // dat BeWaRen We! Introductie. docenten. handleiding. Het museum. Het lesprogramma

// // dat BeWaRen We! Introductie. docenten. handleiding. Het museum. Het lesprogramma // dat BeWaRen We! docenten // // handleiding Introductie Het museum Museum De Lakenhal, het stedelijk museum van Leiden, dankt zijn naam aan de voormalige Laecken-halle uit 1640, waar ooit het beroemde

Nadere informatie

Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel Cultuur in de Spiegel Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs Barend van Heusden Afdeling Kunsten, Cultuur en Media 14 september 2011 Aanleiding Vragen vanuit het werkveld over: Inhoud cultuureducatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie