INHOUDELIJK BELEID VAN HET BIJBELS MUSEUM IN DE PERIODE IN HET KORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDELIJK BELEID VAN HET BIJBELS MUSEUM IN DE PERIODE 2013-2016 IN HET KORT"

Transcriptie

1 INHOUDELIJK BELEID VAN HET BIJBELS MUSEUM IN DE PERIODE IN HET KORT Het Bijbels Museum is een cultuurhistorisch museum in het hart van Amsterdam. In dit rijke woonhuis aan de gracht wordt Amsterdamse geschiedenis tastbaar gemaakt: geschiedenis van Amsterdamse architectuur en invloedrijke bewoners. En van geloof van Amsterdammers, toen en nu met hun boeken, verhalen, cultuur en tradities. Het huis: Het museum is gevestigd in twee fantastische grachtenpanden met een interessante bouwgeschiedenis. Interieur en exterieur maken tastbaar hoe een Amsterdamse toparchitect in de Gouden Eeuw de internationale bouwstijl verbond met de Herengracht in Amsterdam. Vertaling naar publiek: Via audio-informatie in en om het huis, tekeningen en maquettes in de studieruimten, en gezamenlijke programmering met de Amsterdamse grachtenhuismusea krijgen bezoekers informatie over het Cromhouthuis met zijn omgeving, geschiedenis, gebruik, decoratie, architectuur en indeling. In het Cromhouthuis zoomen bezoekers in op de rijke historie van dit pand en wordt het verhaal van de Amsterdamse grachtengordel verdiept. De bewoners: Koopman Hendrick Cromhout kocht in 1614 een stuk grond aan de Herengracht dat door zijn zoon Jacob bebouwd werd en tot 1807 door de Cromhoutfamilie werd bewoond. De Cromhouts zijn te verbinden met markante gebeurtenissen in de cultuur van Amsterdam en omgeving. Ze bekleedden openbare functies (burgemeester), dreven handel op West-Indië, speculeerden met grond in het stadsuitbreidingsgebied, en legden de Beemster droog. Vertaling naar publiek: Via audio-informatie, (kunst)voorwerpen uit de 17de- en 18de eeuw, tentoonstellingen en programmering met de grachtenhuismusea, krijgen bezoekers inzicht in het persoonlijke en openbare leven van gegoede Amsterdammers en hun invloed op de stad. Geloof: Voor de oorspronkelijke bewoners van het Cromhouthuis hoorde geloof onlosmakelijk bij het leven van alledag en was de invloed van de bijbel op taal, kunst, muziek, denken en handelen vanzelfsprekend. Het Bijbels Museum geeft inzicht in die invloed van bijbel en geloof op de Nederlandse cultuur in het verleden en in het heden. Actualiteit is steeds uitgangspunt: het museum plaatst bijbel en geloof in de context van de hedendaagse stad en samenleving. Vertaling naar publiek: Door middel van boekpresentaties, debatten, educatieve programma s en nieuwsgerichte presentaties sluit het museum aan bij de actualiteit en worden verbindingen gelegd met andere religies en hedendaagse opvattingen over geloof en zingeving. Voor gelovigen en niet-gelovigen. Persoonlijk en met lef. In de permanente inrichting van het huis, en via diverse vormen van publieksbegeleiding wordt informatie geboden over de bijbel, geloofsopvattingen, en verbeelding en betekenis van bijbelverhalen. Hiermee worden de decoratie van het Cromhouthuis, de kunst aan de muur, de boeken in de kast, de muziek in de salon verdiept en in hun cultuurhistorische context geplaatst. Het Bijbels Museum werkt samen met het Amsterdam Museum en Museum Ons Lieve Heer op Solder. Samen vertellen deze partners als Amsterdam Heritage Museums het Amsterdamse verhaal op verschillende locaties. Met zijn eigen kwaliteit en identiteit past het Bijbels Museum in de cultuurtoeristische aanbodketen en levert het een krachtige bijdrage aan de cultuurhistorische menukaart van Amsterdam. 1

2 NIEUWE KOERS Het Bijbels Museum heeft een nieuwe koers uitgezet op drie hoofdlijnen: herprofileren als Bijbels Museum, nieuw profileren als Amsterdams museum in een historisch grachtenhuis, en gezamenlijk profileren met een sterke groep samenwerkende Amsterdamse musea. Uit publieksonderzoek, brainstorms met focusgroepen, en uit trends in de maatschappij blijkt een groeiende interesse in de cultuurhistorische kant van de bijbel (invloed op kunst, taal, muziek, film, denken en tradities), de inhoud en taal van bijbelverhalen, en de relatie van bijbel en christendom tot andere boeken, verhalen en religies. In een tijd waarin zingeving en inhoudelijke verdieping steeds bredere belangstelling krijgen en actuele discussies over religie en godsdienstgerelateerde onderwerpen soms hoog oplopen is het Bijbels Museum dé plek voor een dynamische programmering gericht op zingeving, meningsvorming en debat. Die programmering vindt plaats in kamers, keukens en zalen in een monumentaal grachtenhuis met zijn eigen Amsterdamse geschiedenis van architectuur en bewoners. Die waarde van het huis wordt in de komende jaren sterk onder de aandacht gebracht. Het bezoek aan het Cromhouthuis zal aantrekkelijk zijn voor een breed publiek. Bij het inrichten, programmeren en presenteren van het Cromhouthuis werkt het Bijbels Museum samen met het Amsterdam Museum en Ons Lieve Heer op Solder. De bundeling van deze drie instellingen biedt inhoudelijk en organisatorisch veel mogelijkheden en gezamenlijk bieden deze musea de bewoner en bezoeker van Amsterdam een veelzijdig cultuurhistorisch verhaal dat beleefd kan worden in verschillende monumenten van wereldklasse. Uitwerking van deze drie hoofdlijnen in de nieuwe koers moet leiden tot een sterke inhoud en een helder en krachtig imago. Daarnaast zijn inkomstengroei, kostenbesparing en verbreding en versteviging van het draagvlak belangrijke doelstellingen. Het lijkt erop dat deze lijn succesvol is. Naar verwachting wordt het jaar 2012 voorzichtig positief afgesloten en kan het museum zijn ambities in de nieuwe beleidsperiode volop waarmaken. Als museum dat ingaat op actuele behoeften van publiek rond bijbel, geloof en zingeving, en Amsterdamse geschiedenis tastbaar maakt in een statig grachtenhuis. 2

3 NIEUWE AANPAK Het monumentale huis en zijn bewoners zijn leidend in de koers en nieuwe presentatie van het museum, die vanaf het voorjaar van 2012 stapsgewijs zichtbaar wordt. In het Cromhouthuis, dat in de 19de eeuw Bijbelhuis, en weer later Bijbels Museum werd, treffen verleden en actualiteit elkaar. Voor de 17de-eeuwer was de bijbel deel van het dagelijks leven, maar ook nu hebben talloze onderwerpen in onze cultuur en maatschappij, direct of indirect, een link met de bijbel. Muziek, beeldende kunsten, taal, moraal, literatuur zijn door de bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via vertaling of interpretatie. Het Bijbels Museum wil deze invloeden zichtbaar maken en kennis en context bieden. Bezoekers zullen het huis als een woonhuis gaan ervaren. Als een huis dat leeft met verschillende sferen, kamers, keukens, een tuin en zolders die uitnodigen om te zitten, kijken, praten, drinken, eten, leren, contempleren, genieten en ontspannen. Het huis is gastvrij, sfeervol en eigenzinnig en is ingericht met oude en nieuwe kunst en kunstnijverheid, die past bij het grachtenhuis en zijn thematiek. Er is een doorlopende programmering van kunst- en cultuurhistorische tentoonstellingen, lezingen, concerten, debatten, cursussen, werkgroepen. Het vernieuwde Bijbels Museum staat niet op zichzelf. De Amsterdam Heritage Museums bieden bezoekers een reeks van Amsterdamse bewonersverhalen aan. Belangrijk is dat binnen de keten ook ieder museum zijn eigen thematiek en identiteit houdt. Voor het Bijbels Museum is dat de diepere laag die ingaat op geloof van Amsterdammers toen en nu, en op de bijbel in zijn cultuurhistorische context. Vanuit die thematiek wil dit museum met zijn programmering een bijdrage leveren aan een stad die vrijheid van denken hoog in het vaandel heeft. 3

4 VOOR WIE Het vernieuwde Bijbels Museum is meer dan een museum. Bezoekers kunnen om verschillende redenen het huis bezoeken en daar een cursus, lezing, debat of themadiner bijwonen, of genieten van een tentoonstelling, boekpresentatie of concert. Daarmee is het museum met zijn brede programmering aantrekkelijk voor een divers publiek. Op basis van publieksonderzoek en ervaringsgegevens werkt het museum voor een aantal doelgroepen: Cultuurgeïnteresseerde toeristen uit Nederland en het buitenland vormen de belangrijkste en grootste groep bezoekers van het vernieuwde Bijbels Museum. Binnen deze primaire doelgroep zijn drie typen bezoekers te onderscheiden. - Bezoekers aan het grachtenpand: zij ervaren het Cromhouthuis als deel van het grotere Amsterdamse verhaal zoals gepresenteerd door de Amsterdam Heritage Museums. - Bezoekers die hun kennis van de cultuur willen verdiepen via tentoonstellingen en cursussen, de ervaren museumbezoeker zoals de museumkaarthouder. - Bezoekers die geïnteresseerd zijn in de invloed van bijbel en geloof op hun leven en de Nederlandse cultuur (bijbelkenners). De groei van het aantal museumbezoeken in de komende jaren zal vooral door de eerste twee categorieën worden gerealiseerd. Met speciale programma-onderdelen richt het museum zich op specifieke doelgroepen: - Scholieren in Amsterdam, voor onderwerpen gekoppeld aan de vakken maatschappijvisie en levensbeschouwing. - Zinzoekers die in hun drukke leven van werk en gezin verdieping, kennis en inspiratie zoeken en geïnteresseerd zijn in geloof en de invloed van de bijbel op cultuur en denken. - Jongvolwassenen die terecht kunnen in een eigen onderzoeksruimte in het museum (Underground) 4

5 COLLECTIE De kerncollectie van het Bijbels Museum, verzameld in de 19de eeuw door Ds. Leendert Schouten, wordt door experts als ensemble van nationaal cultuurhistorisch belang geacht. Deze verzameling voorwerpen van zeer uiteenlopende aard archeologische objecten, prenten, boeken, modellen is in de afgelopen decennia uitgebreid met aanwinsten van velerlei aard, maar altijd verbonden met de bijbel of bijbelse onderwerpen. Ten behoeve van de noodzakelijke herpositionering van het museum wordt het Cromhouthuis opnieuw ingericht met meer aandacht voor het huis als woonhuis, waarbij objecten op een natuurlijke manier aanknopingspunten kunnen bieden voor informatie over geloof en de invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur. Die koerswijziging leidt tot een nieuwe kijk op de presentatie van de collectie. Alle objecten uit de museumcollectie worden opnieuw beschouwd op hun verhalende en associatieve kracht in de huidige tijd en voor het hedendaagse museumpubliek. In de nieuwe presentatie wordt de historiserende, ensemble-gerichte presentatie verlaten. Objecten krijgen alleen een plaats in het huis als ze bijdragen aan de verhaallijnen, inspireren tot verdieping en gesprek, en inzicht geven in de veelkleurige en diverse religieuze geschiedenis van Amsterdam en Nederland. Met dit nieuwe concept slaat het museum een eigenzinnige, zorgvuldig te bewandelen weg in. Voor de collectieonderdelen die niet in de presentatie geplaatst worden, zijn verschillende toekomstscenario s denkbaar. Gezocht wordt naar nieuwe presentatiepodia elders in het land, buiten het Cromhouthuis. Behoud en beheer van de verzameling blijft in handen van het Bijbels Museum, maar presentatie van collectie kan plaatsvinden in kerken, en bij collegainstellingen. In samenwerking met de Stichting Van Noordwijk worden schatkamerachtige reisvitrines voor een selectie uit de met zilverwerk beslagen bijbels ontworpen. Voor het museum biedt deze spreiding van zichtbaarheid de gelegenheid om het landelijk draagvlak te verstevigen, contacten met donateurs te intensiveren en collectieonderdelen op een nieuwe manier en breder onder de aandacht te brengen. Naast de roerende collectie is het museum zich zeer bewust van twee andere collecties waar het zorg voor draagt: het immateriële erfgoed van geloofsgebonden herinneringen, gebruiken en tradities, en het onroerende erfgoed: het monumentale grachtenpand zelf. Het immateriële erfgoed zal in de komende beleidsperiode meer aandacht krijgen, waarbij het museum samenwerkt met Museum Catharijneconvent in Utrecht dat initiatief neemt op het gebied van het verzamelen en presenteren van immaterieel erfgoed uit de christelijke traditie. De zorg en presentatie van de onroerende collectie, bestaande uit het gebouw en de interieurs van het museum, wordt geïntensiveerd in samenwerking met specialisten van het Amsterdam Museum en Museum Ons Lieve Heer op Solder. 5

6 WAT EN WANNEER Het huis dirigeert het nieuwe museumconcept. Zo vinden op de bel-etage culturele salons plaats, met muziek, toneel, kunst en poëzie, staan in de historische keukens eten & drinken centraal en geeft de kelder ruimte aan nieuwe invalshoeken, de humuslaag, ingrediënten voor voedsel voor de geest. Op de bovenverdieping komen de Bovenkamers : studeer- of wonderkamers waar een brede waaier van onderwerpen, verbonden met huis, bijbel en geloof, wordt toegelicht en verdiept. Het Bijbels Museum kent een vaste inrichting en themapresentaties die aansluiten bij de jaarthema s, die in samenwerking met de Amsterdam Heritage Museums zijn vastgesteld. Begane grond De kamers in het voorhuis vormen samen met de winkel en receptie het entreegebied waar de bezoeker wordt verwelkomd en een introductie krijgt op het huis en de thema s. De twee en suite verbonden voorkamers van het huis vormen een brug tussen buiten en binnen, tussen heden en verleden. In de ene kamer worden de verschillende aspecten van het huis - functies, geschiedenis, thema s, visies - via één minuut-projecties geïntroduceerd. In 2012 worden de eerste projecties vervaardigd die in het introductieprogramma gaan rouleren. Daarna zullen er meer volgen. In de andere voorkamer worden de seizoensthema s gepresenteerd, in samenwerking met externe gastconservatoren. Deze aanpak start in 2012, waarbij de eerste pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met FOAM. Hedendaagse foto s vormen een verrassende introductie op het seizoensthema dat verder in het huis in cultuurhistorische context wordt uitgewerkt. De tuinkamers in het achterhuis op de begane grond zijn in 2012 ingericht als museumcafé Hof van Heden. Hier worden wisselend voorwerpen uit de collectie van de samenwerkende musea getoond die een verbinding hebben met de thema s van het huis. In de twee 17de-eeuwse keukens gaan verleden en hedendaags gebruik hand in hand en worden workshops georganiseerd rond eten en drinken vanuit de thema s van het huis. Bel-etage De eerste verdieping (bel-etage), de rijke verdieping van het Cromhouthuis, is altijd gewijd aan kunst. In de grote ontvangstzaal, met een indrukwekkend beschilderd plafond van Jacob de Wit, ervaart de bezoeker de leef- en denkwereld van de Cromhouts via kunstwerken en audio-toelichting. In deze De Witzaal worden ook themadiners, concerten en lezingen gegeven. In de naastgelegen kleine salon en kleine pruikenkamer wordt kunst in de huiselijke context gepresenteerd. Tweede verdieping Op de tweede etage van het huis is gelegenheid voor verdieping van het seizoensthema en de thema s van het huis. Hier zijn twee kamers ingericht als museale tentoonstellingsruimte en er zijn twee collegezalen. In samenwerking met de Vrije Academie voor kunsthistorisch onderwijs wordt hier, naast een algemeen cursusaanbod, een programma ontwikkeld dat aansluit bij de thematiek en presentaties in het Bijbels Museum. 6

7 Derde verdieping In twee grote ruimtes aan de grachtzijde worden de Bovenkamers ingericht. Met honderden museale voorwerpen, boeken, toelichting in tekst, animatie en geluid, en studiefaciliteiten vormen de Bovenkamers fascinerende Wonderkamers in het grachtenhuis. Tientallen onderwerpen die aansluiten bij huis, bewoners, bijbel en geloof worden hier getoond en uitgediept. In de Bovenkamers is ruimte voor verwondering en kennis, voor discussie, reflectie en studie. Voorwerp en kennis, letter en geest komen in de Bovenkamers bij elkaar. Zolder en gewelvenkelder Onder de balken van het monument wordt vanaf 2013 een multimediale ruimte ingericht voor beeld en geluid waar bijbel en geloof een rol spelen. Hier zijn De Bijbel Tapes te horen (de bijbel als hoorspel), klinken Koran en Thora, zijn film- en tv-fragmenten te zien, is Bach te horen, of een song over Petrus, van een jonge componist van nu. Vanaf 2013 wordt de kelder geprogrammeerd door een studentenredactie. Deze peilt meningen, ideeën, trends en ontwikkelingen in de stad m.b.t. dagelijks leven en geloof. De resultaten van hun onderzoek worden in het ondergrondse van het Cromhouthuis verbeeld. Underground laat zien wat er leeft, stelt vragen, toont twijfels, raakt en inspireert jong en oud. 7

8 PROGRAMMERING De Amsterdam Heritage Museums hebben voor de jaren jaarthema s vastgesteld die als paraplu fungeren voor de seizoensprogrammering van iedere instelling. In 2013 viert Amsterdam 400 jaar Amsterdamse Grachtengordel. Gezamenlijk brengen de grachtenhuizen de wooncultuur aan de Amsterdamse grachten in beeld onder de titel Life in the Amsterdam Canal House. Naast de vaste partners zijn ook andere opengestelde grachtenhuizen zoals Museum Geelvinck, Museum Van Loon en Het Grachtenhuis bij dit samenwerkingsverband betrokken. In het Bijbels Museum wordt in dit kader vanaf eind 2012 aandacht besteed aan de verschillende generaties Cromhout, die met hun geschiedenis het verhaal vertellen van een stad met talloze religieuze minderheden: over religieuze tolerantie en dialoog, over handel en politiek, over identiteit, bijbels, godshuizen, architectuur en kunst. In 2012 wordt een begin gemaakt met de presentatie van de Cromhoutgeschiedenis. De eerste tentoonstelling gaat over Adriaen Reiniersz. Cromhout ( ), na de Alteratie (1578) een van de eerste gereformeerde burgemeesters van de stad. Daarna besteedt het museum in het voorjaar 2013 aandacht aan Jacob Cromhout ( ) en de Amsterdamse architect Philips Vingboons ( ). In het najaar van 2013 staat Elisabeth Jacoba Cromhout ( ) centraal, onder wier leiding grote Amsterdamse kunstenaars als Jacob de Wit het huis verfraaiden. Via internationale bruiklenen zullen werken uit de oorspronkelijke collectie van de familie voor het eerst weer op hun oorspronkelijke plaats getoond worden. Voor 2014 staat De Gelovige Stad op het programma. Het Bijbels Museum richt zich daarbij op het dagelijks geloof, met speciale aandacht voor de bekeringen in de familie Cromhout: van Katholiek naar Protestant (Adriaen Reinierszoon), en naar weer Katholiek (Jacob). In 2014 wordt samengewerkt met het MAS in Antwerpen dat een tentoonstelling over de Religies van het Boek organiseert. In coproductie worden kleine presentaties over de levensverhalen van Jezus, Mohammed, Abraham en Mozes ontwikkeld, die zowel in Antwerpen als op de Bovenverdieping van het Cromhouthuis te zien zijn. Samen met de andere musea en diverse geloofshuizen wordt een programma ontwikkeld op verschillende Amsterdamse locaties rond levensbeschouwing in de stad. In het kader van het thema van 2015, De Opstandige Stad, programmeert het Bijbels Museum rond de thema s Beeldenstormers en rebellen en Geloof in heden en verleden, met gastconservatoren die het onderwerp vanuit verschillende perspectieven belichten. Het jaarthema van 2016, De Creatieve stad, is aanleiding om in te zoomen op de invloed van de bijbel op kunst, design, kleding, literatuur, muziek. Onder de titel Bijbel Cultureel zullen in het Cromhouthuis kunstwerken uit de 17de en 18de eeuw te zien zijn, met kleine presentaties en een programmering waarin aandacht is voor de actualiteit. 8

9 EDUCATIE De educatoren van de Amsterdam Heritage Museums gaan een gezamenlijk beleid op het gebied van educatie en publieksbegeleiding uitvoeren. De beste match tussen locatie, doelgroep en inhoud is daarbij steeds het uitgangspunt. In 2012 voegen deze musea de onderwijsmarketing samen, werken ze aan het opzetten van één museumdocentenpool (met gezamenlijke didactische trainingen) en wisselen ze vakkennis en ervaring uit. Bij ieder project en/of onderwerp wordt vooraf onderzocht met welke andere instellingen er logischerwijs samengewerkt kan worden. Dit kan zijn omdat onderwerpen in elkaars verlengde liggen - denk hierbij aan samenwerking met het Joods Historisch Museum en het Tropenmuseum - of juist omdat andere locaties aanvullend zijn, waarbij gedacht wordt aan geloofslocaties als kerken, de Boeddhistische tempel op de Zeedijk, moskeeën, een kerkruimte in een parkeergarage in Amsterdam Zuid-Oost, etc. Vernieuwend Educatie in het Bijbels Museum is vernieuwend en maatschappijbetrokken. Als een van de eerste museale instellingen in Nederland werkte het museum met peer-educators: jongeren/studenten die les gaven over christendom, islam en jodendom op school en in het museum. Ook bij tentoonstellingsbegeleiding werd vaak gewerkt met jongeren, en werd hun perspectief in het museum gepresenteerd. De voortrekkersrol die het museum hiermee heeft opgebouwd krijgt een vervolg in nieuwe programma s die ontwikkeld worden. Jongeren fungeren als voelsprieten en krijgen, zoals eerder aangegeven, hun eigen ruimte in het museum: Underground. Ze krijgen gelegenheid kennis te maken met onderzoek, het werken in een museale omgeving, het bekwamen van hun vaardigheden en presenteren aan publiek. Voor studenten en scholieren is het Bijbels Museum een aangewezen plek om tolerantie te ontwikkelen voor culturele en religieuze diversiteit. In Underground, en in de onderwijsprogramma s worden maatschappelijke thema s persoonlijk gemaakt. Ervaring met het vmbo-onderwijsproject Heilig?! leert dat via objecten gesprekken op gang komen en verschillen en overeenkomsten in opvatting, cultuur en geloof bespreekbaar worden. In het heringerichte huis zullen dergelijke gespreksobjecten te vinden zijn, terloops in een woonkamer of keuken, toegelicht en in context geplaatst in de Bovenkamers en op zolder. Het onderwijsprogramma dat met de collega-musea wordt ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs (voornamelijk vmbo) draagt bij aan de ontwikkeling van burgerschap. Bij het basisonderwijs sluit het programmaonderdeel in het Bijbels Museum aan op 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' waarbij leerlingen leren over de hoofdzaken van geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen. Naast jongerenprogramma s die aansluiten bij het curriculum willen de Amsterdam Heritage Museums de Museumjeugduniversiteit naar Amsterdam halen. Ook wordt gezamenlijk een Teach the Teacher programma opgezet, voor docenten uit het basisonderwijs. Vanuit Amsterdam Heritage Museums wordt samen met het Huis voor de Democratie gewerkt aan een programma waarbij jongeren in schoolverband leren wat de consequenties zijn van bepaalde handelingen. Historische voorbeelden (politiek, stadsontwikkeling, religie) worden gekoppeld aan het leven van jou, vandaag. 9

10 DIGITAAL Zichtbaar en vindbaar: dat is het ideaal als het gaat om de collectie van het Bijbels Museum. Het kan alleen gerealiseerd worden via volledige digitalisering van de collectie. In nauwe samenwerking met collega-instellingen, en meebouwend op hun ervaringen en nieuwe inzichten, zal in de komende jaren de gehele collectie van het Bijbels Museum digitaal toegankelijk worden. Vanuit deze basis kan het museum informatie geven en context bieden, ook buiten het museum, én kan het de band verstevigen met belangstellenden op afstand. DE BLIK NAAR BUITEN Het Bijbels Museum wil een actieve rol spelen in de samenleving en doet dat met behulp van partners die expertise en een achterban hebben met betrekking tot de verschillende thema s van het museum. Samenwerking geschiedt met de Amsterdam Heritage Museums, maar ook, zoals eerder genoemd, met andere musea en instellingen in en buiten de stad. Voor (volwassenen)educatie, talentontwikkeling en zingeving werkt het Bijbels Museum niet alleen samen met de Vrije Academie voor kunsthistorisch onderwijs, maar ook met de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam - via de eigen bijzondere leerstoel De bijbel in de Nederlandse cultuur en de Stichting Zingeving op de Zuidas. In 2012 zullen met meer partners samenwerkingsafspraken worden gemaakt. TOT SLOT Het bestuur van de Stichting Bijbels Museum is uiterst gelukkig met de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking. Zowel als Amsterdam Heritage Museums, als met de andere genoemde instellingen binnen en buiten Amsterdam. Deze particuliere stichting verheugt zich erop in de komende beleidsperiode krachtig bij te kunnen dragen aan de keten van Amsterdamse verhalen. En daarbinnen inhoud en verdieping te kunnen toevoegen via de museumeigen thema s van geloof en de invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur. Het Bijbels Museum geeft inzicht, laat ontmoeten, en biedt voedsel voor de geest. Vanuit die ambitie zet het museum zich in voor de stad en omgeving waar het deel van uitmaakt. Januari

Rembrandt terug in het Rembrandthuis

Rembrandt terug in het Rembrandthuis Rembrandt terug in het Rembrandthuis Ondernemingsplan 2013-2016 Museum Het Rembrandthuis Ondernemingsplan Museum Het Rembrandthuis 2013-2016 1. Blik in de toekomst, 2016 2 2. Inleiding 3 3. Het Rembrandthuis:

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie... 6 1.1 Visie... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Speerpunten... 7 1.4 Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering... 10 2.1 Dynamiek... 10 2.2 Programmeren...

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

Amsterdam Heritage Museums

Amsterdam Heritage Museums Amsterdam Heritage Museums Amsterdam, 28 maart 2012 Amsterdam Heritage Museums Elke lidstaat erkent de plicht van de identificatie, bescherming, instandhouding, presentatie en transmissie naar toekomstige

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij DRU Industriepark 31 Mei 2011 www.deafbramerij.nl Inhoudsopgave 1. DE AFBRAMERIJ: GROEIDIAMANT VAN DE ACHTERHOEK...2 1.2 Afbramerij: investeren in

Nadere informatie

EXPOSITIEPLAN MUSEUM VAN DE AMSTERDAMSE SCHOOL

EXPOSITIEPLAN MUSEUM VAN DE AMSTERDAMSE SCHOOL MUSEUM VAN DE AMSTERDAMSE SCHOOL 2 EXPOSITIEPLAN HET SCHIP, MUSEUM VAN DE AMSTERDAMSE SCHOOL WWW.AMSTERDAMSE-SCHOOL.NL WWW.HETSCHIP.NL Museum Het Schip (sinds 2001) krijgt de beschikking over 1200 m 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD Versie 7 november 2013 1 INHOUD Hoofdstuk 1, Nieuw beleid 1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Geschiedenis 1.3 Professionaliteit 1.4 Missie 1.5 Doelstelling 1.6

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5

INHOUDSOPGAVE. Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5 JAARVERSLAG 2013 1 INHOUDSOPGAVE Bericht van de Directeur 3 Het Dolhuys Bedankt 5 1. Algemeen 6 1.1. Historie 6 1.2. Missie 6 1.3. Visie 6 1.4. Identiteit 6 1.5. Doelstellingen 6 2. Personeel & Organisatie

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013-2016

ACTIVITEITENPLAN 2013-2016 ACTIVITEITENPLAN 2013-2016 1.0 VOORWOORD 02 Rijksmuseum Volkenkunde maakt een periode van groei en verandering door. Het museum is ingrijpend verbouwd en weer bijna helemaal open, nieuwe programmeringsconcepten

Nadere informatie

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst 1 bedrijfsplan 2013 voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst & cultuurinstellingen in tilburg textielmuseum 9 verbinden en groeien stadsmuseum tilburg 23 regisseren het verhaal

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020.

Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Deze toekomstvisie op hoofdlijnen formuleert de toekomst van Museum de Zwarte Tulp op de middellange termijn, tot 2020. Hoewel het verhaal van de bloembollencultuur zich uitstekend leent voor een grootse

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld Colofon Redactie: Anne Versloot Beeldredactie: Karen te Brake-Baldock Vormgeving: CreaBea, Amersfoort Druk: Drukkerij

Nadere informatie

nederlands erfgoed digitaal projectplan

nederlands erfgoed digitaal projectplan nederlands erfgoed digitaal projectplan Van links naar rechts, van onder naar boven 1. Koninklijke Bibliotheek, Tijdschrift De Gracieuse, voor vrouwen over luxe mode en handwerken, 1862 (Collectie Gemeentemuseum

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting Musea 1. Inleiding Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in het beheren van collecties. Maar hun bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daar namens en ten behoeve van de

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie