Workshop Profileren van de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop Profileren van de praktijk"

Transcriptie

1 Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn klanten? Inhoud Mijn praktijk profileren, hoe doe ik dat eigenlijk?. Dat is natuurlijk een legitieme vraag. Maar voordat u überhaupt een folder kunt laten maken of een website laat bouwen, moet u eerst weten waar uw praktijk voor staat, wat u te bieden heeft en wat uw onderscheidend vermogen is t.o.v. andere dierenartspraktijken. Waarom zouden klanten van uw diensten gebruik maken? Wat wilt u als praktijk uitstralen, wat voor indruk wilt u maken en vooral: waarom wilt u dat? Denkt u bijvoorbeeld aan het verschil tussen de winkels van Albert Heijn en van Lidl. Waarom winkelt iemand wel bij de ene winkel en bij de andere niet? Waarin onderscheiden die winkels zich en waarom is dat zo duidelijk voor de klant? Een belangrijk onderdeel van het profileren van de praktijk is de mate van klantvriendelijkheid van de praktijk: behandelaars die hun klanten correct en vriendelijk bejegenen, een vlotte logistiek en een prettige inrichting. Behandelaars gaan er vaak van uit, dat een klant de praktijk beoordeelt en waardeert op de inhoudelijke kwaliteit van de behandeling. Natuurlijk moet die kwaliteit uitstekend zijn maar behandel-technisch zijn klanten overwegend leken. Een goede dierenarts is voor hen vooral iemand die op een plezierige wijze aansluit bij hun wensen en behoeften. De bejegening door de zorgprofessional kunnen de klanten namelijk wel goed beoordelen. Is die goed, dan staan klanten ook open voor adviezen. In deze workshop leert u de belangrijkste principes van marketing en hoe u de klantvriendelijkheid van uw praktijk kunt verbeteren. De volgende onderwerpen daarbij komen aan bod: Waar bestaat een goed marketingplan uit? Aan een plan met allerlei holle frasen heeft u niets en het moet bovenal leiden tot daadwerkelijke resultaten. Wat is een heldere visie en hoe formuleert u deze? Waarom is een goede interne en externe analyse zo belangrijk en hoe maakt u die? Wat kunt u vervolgens met die analyse? Praktische instrumenten om de praktijk te profileren. Hoe vertaalt u de kenmerken van uw praktijk in voordelen voor uw klant. Wat is het verschil tussen een adviseur en een verkoper? Welke persoonlijke middelen kunt u inzetten bij de verbetering van uw dienstverlening? Gebruikmaken van sturende klantvriendelijke reacties. Zorg en nazorg bieden. De workshop wordt verzorgd door een trainer van VvAA Opleidingen & teamcoaching. De trainers van VvAA Opleidingen & teamcoaching zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de dierenarts. Zij vertalen de theorie naar praktische tips en adviezen waar u direct mee aan de slag kunt. Voor wie Voor iedere dierenarts die wil leren om de praktijk beter onder de aandacht te brengen en de relatie met de klant verder te versterken en te verbeteren. Duur: de workshop duurt vier uur. informatie Accreditatiepunten: 4 punten.

2 Workshop praktisch leiding geven Leiding geven vraagt om duidelijkheid en maatwerk: expliciet aangeven wat gevraagd wordt van medewerkers maar ook kan worden gevraagd. Het vereist van de leidinggevende betrokkenheid bij en interesse in de medewerker. Inleiding De meeste dierenartsen die leiding geven aan collega s en medewerkers doen dat er gewoon bij. Meestal verloopt dat prima. Totdat er zich lastige vraagstukken aandienen: De assistentes doen precies wat hen wordt opgedragen. Niet minder, maar zeker niet meer De jonge collega die vindt dat de praktijk wel erg klantgericht is. Er zijn ook grenzen en d. Iemand loopt de kantjes er van af, waardoor het werk stagneert. Er zijn afspraken gemaakt over op tijd beginnen maar één van de medewerkers komt steevast te laat. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen waar een beroep wordt gedaan op u als leidinggevende. Maar hoe lost u deze situaties op zonder schade aan te richten? Hoe zorgt u ervoor dat niet alles op uw schouders terecht komt? En hoe houdt u het team van collega s en medewerkers betrokken en (mede)verantwoordelijk voor de praktijkorganisatie en de voortgang? Het bespreken en behandelen van de bovenstaande en andere vragen. Geen workshop waar theoretische modellen worden behandeld maar waar de nadruk vooral ligt op het hoe. Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk en het leren met, en van elkaar staat centraal. Het is als het ware oefenen op het droge. De volgende onderwerpen komen aan bod: Belangrijke principes van leiding geven Rolbesef als leidinggevende Aansluiten bij mate van vakvolwassenheid Duidelijkheid versus vriendelijkheid. Aanspreken zonder schade aan te richten. De workshop wordt verzorgd door één van de trainers van VvAA opleidingen & teamcoaching. Deze trainers zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de dierenarts en zijn allen goed in staat om de theorie te vertalen naar praktische tips en adviezen waar de dierenarts de volgende dag mee aan de slag kan. De workshop is bedoeld voor elke dierenarts die zich bezig houdt en/of geïnteresseerd is in het leiding geven aan anderen. De training is interessant voor de leidinggevende die zich al wat langere tijd bezig houdt met het, al dan niet gedeeltelijk, aansturen van medewerkers in de praktijk. Maar ook voor de beginnende leidinggevende is het een interessante workshop om vaardigheden te verwerven die in de praktijk kunnen worden toegepast. Duur: de workshop duurt vier uur Praktische informatie Accreditatiepunten: 4 punten

3 Workshop Praktijk in verandering - Leid jij of lijd jij? Herkent u dit? Onze praktijk staat voor een grote verandering, die behoorlijk wat gaat vragen van iedereen. Hoe krijg ik hen daar zo snel mogelijk in mee? Als ik iets wil veranderen, hoor ik steeds: Dat doen we al jaren zo en dat was altijd goed. De nieuwe profilering van onze praktijk begon zo positief. Maar na een paar maanden is zelfs de grootste aanhanger veranderd in een zeurpiet. We zitten net in de nieuwe praktijkruimte. Als ik eerlijk ben, loopt het niet zoals ik dacht. Laat mij maar lekker visites rijden, dan heb ik dat gezeur van de anderen niet. Het is toch duidelijk wat iedereen moet doen, waarom doen ze het niet gewoon? Bent u als dierenarts verantwoordelijk voor veranderingen in uw praktijk? Heeft u genoeg van hoe bestaat het, dat er niks verandert? Wilt u graag meer invloed hebben op de verandering? En durft u het aan naar uw eigen rol in veranderingen te kijken? In de workshop Praktijk in verandering krijgt u concrete handvatten waarmee u uw medewerkers helpt sneller en gemakkelijker te veranderen, zodat zij optimaal bijdragen om de verandering van de praktijk te realiseren. Inhoud U weet als geen ander dat dierenartsen in deze tijd continu geconfronteerd worden met veranderingen in hun praktijk en daarbuiten. Als dierenarts bent u vast ook een uitstekende pragmatische organisator, die prima de voorwaarden kan regelen waaronder u en uw medewerkers kunnen werken. In deze workshop ervaart u hoe u uw impact op de verandering kunt vergroten, hoe u ingesleten patronen in uw praktijk herkent en hoe u die kunt doorbreken. In de workshop werkt u aan de verandering waarmee u te maken heeft, of die u wilt realiseren. Na afloop van de workshop weet u wat u morgen (anders) kunt doen, om een volgende stap te zetten in de verandering die u wilt. Wat levert de workshop u op? In de workshop Praktijk in verandering : maakt u kennis met Systemisch TransitieManagement (S-TM); ervaart u hoe gemakkelijk u met een S-TM-bril leiding geeft aan veranderingen binnen uw praktijk; krijgt u zicht op wat er nodig is om de verandering succesvol te laten verlopen en wat dat van u en uw mensen vraagt; leert u hoe u uw impact op de gewenste verandering kunt vergroten. De workshop wordt gegeven door Annelou Hessels samen met Bianca van der Zeeuw of Maaike Thiecke. Zij zijn drie ervaren veranderaars. Als dierenarts is Annelou bekend met de ins and outs van de praktijk. Maaike en Bianca zijn de uitvinders van Systemisch TransitieManagement. Zij zijn ervan overtuigd dat u als dierenarts de impact op veranderingen in uw praktijk drastisch kunt verhogen. Maar dat moet u wel durven! Duur: de workshop duurt vier uur. Aantal deelnemers: minimaal acht 8, maximaal 16

4 Workshop praktisch P&O: de basis Als praktijkhouder vervult u in hoofdzaak drie rollen: u bent zorgprofessional, ondernemer en leidinggevende. U heeft geen fulltime P&O-er bij de hand om u hierbij te ondersteunen. Maar u heeft wel allerlei vragen over arbeidscontracten, selectie, beoordelen en belonen. Wat zijn uw verplichtingen? Wat is er mogelijk? Welke handvatten zijn er beschikbaar? Inleiding Als werkgever krijgt u te maken met een behoorlijke hoeveelheid regels en wetten. Maar weet u ook hoe het zit met al de regels op het gebied van P&O? Wat bent u verplicht allemaal te regelen? Hoe ziet de basis van goed werkgeverschap eruit? Denkt u aan vraagstukken als: Ik ga iemand in dienst nemen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Aan welke eisen moet een deugdelijke personeels- en salarisadministratie voldoen? Ik heb te maken met een langdurige verzuimsituatie. Welke rechten en plichten heb ik? En welke rechten en plichten heeft mijn zieke collega? Ik ben al langere tijd ontevreden over één van mijn medewerkers. Hoe kom ik van iemand af? Talloze situaties waar u gelukkig meestal maar zelden mee in aanraking komt. Juist dan is het volgen van het juiste spoor door alle wetten en regels een behoorlijke uitdaging. In de workshop krijgt u een praktische vertaling van wetten en regels in handvatten voor u als werkgever. Het geleerde kunt u direct toepassen binnen uw praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod: Welke verplichtingen heb ik als werkgever wanneer ik iemand in dienst neem? Waar moet ik aan denken bij het vormgeven van mijn personeelsadministratie? Welke vormen van (arbeids)contracten zijn er mogelijk? Wat moet ik doen wanneer iemand (langdurig) ziek is? Hoe kan ik een arbeidsovereenkomst beëindigen? De workshop wordt verzorgd door één van de P&O adviseurs van VvAA Werkgeverszaken. Deze trainers zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de dierenarts. Zij vertalen de theorie naar praktische tips en adviezen waar u als dierenarts direct mee aan de slag kunt. De workshop is gericht op dierenartsen die een praktijk gaan overnemen of vestigen en zich afvragen wat daar allemaal op gebied van P&O wetten en regels voor moet worden geregeld. Maar ook voor dierenartsen die werkgever zijn en zich afvragen of zij deze zaken wel goed op orde hebben. Duur: de workshop duurt vier uur. informatie Accreditatiepunten: 4 punten.

5 Workshop P&O in een volwassen praktijk Als praktijkhouder vervult u in hoofdzaak drie rollen: u bent zorgprofessional, ondernemer en leidinggevende. U heeft geen fulltime P&O-er bij de hand om u hierbij te ondersteunen. Maar u heeft wel allerlei P&O vragen op gebied van arbeidscontracten, selectie, beoordelen belonen. Wat zijn uw verplichtingen? Wat is er mogelijk? Welke handvatten zijn er beschikbaar? Inleiding Uw basis op gebied van P&O is op orde; u voldoet aan allerlei regels en uitgangspunten. Maar wat is er nog meer nodig en mogelijk? Hoe geeft u vorm en inhoud aan P&O in een meer volwassen onderneming? Ik ga een nieuwe collega selecteren? Hoe pak ik dat gedegen aan? Ik wil betere functiebeschrijvingen voor mijn praktijk. Hoe moeten die eruit zien? Hoe zet ik een systeem voor functioneren en beoordelen op? Hoe formuleer ik scherpe doelstellingen en bijbehorende afspraken voor mijn medewerkers? Allerlei voorbeelden van vragen die in een grote organisatie vaak bij een P&O adviseur worden neergelegd. Maar als u die rol er zelf bij doet wilt u graag weten waar u allemaal aan moet denken. En zoekt u praktische voorbeelden. Het bespreken en behandelen van de bovenstaande en andere vragen. Uitwisselen en delen van best practices. De volgende onderwerpen komen aan bod: Wat zijn veel gemaakte fouten bij selectiegesprekken en hoe kan ik die voorkomen? Aan welke eisen moet een goede functiebeschrijving voldoen? Waar moet ik aan denken wanneer ik meer structuur wil aanbrengen in mijn beoordelingssysteem? Hoe ziet een goede resultaatafspraak eruit? De workshop wordt verzorgd door één van de P&O adviseurs van VvAA werkgeversadvies. Deze trainers zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de dierenarts en zijn allen goed in staat om de theorie te vertalen naar praktische tips en adviezen waar de dierenarts de volgende dag mee aan de slag kan. De workshop is bedoeld voor elke dierenarts die P&O taken binnen de praktijk heeft en zich bezig houdt en/of geïnteresseerd is in het leiding geven aan anderen. Die de ambitie heeft om daar meer uit te halen. En die op zoek is naar praktische handvatten en voorbeelden. Duur: de workshop duurt vier uur. informatie Accreditatiepunten: 4 punten.

6 Workshop Samenwerken vergt onderhoud Goed samenwerken vergt een balans tussen storten en opnemen van de virtuele bankrekening van de samenwerking Inhoud Dierenartsen werken in toenemende mate in steeds grotere praktijken en maatschappen. Het werken binnen zo n grotere maatschap vergt een adequate structuur waarbij verdeling van taken en verantwoordelijkheden, onderlinge afstemming en personeelsbeleid belangrijk zijn. Een minstens zo belangrijk aspect bij de organisatie van de maatschap is een adequate samenwerking. Dat lijkt logisch maar is het niet: vaak blijkt dat juist de samenwerking het minste aandacht krijgt en de sluitpost is van veel maatschappen. Doel/resultaat In deze workshop wordt ingegaan op factoren die een effectieve samenwerking positief of negatief beïnvloeden. Effectief samenwerken heeft te maken met het bereiken van resultaten en met de manier waarop je dat als maatschap met elkaar doet. De workshop is pragmatisch van opzet. Er wordt van de deelnemers een actieve inbreng verwacht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en door de deelnemers ingebrachte actuele casuïstiek wordt ingegaan op: de succes- en faalfactoren van samenwerking het opzetten maar ook onderhouden van een effectieve samenwerking. de belangrijkste valkuilen bij samenwerking met collega s; het belang van in elkaar blijven investeren. concrete tips voor het onderhouden van een goede samenwerking. de kunst van het gebruik maken van complementaire kwaliteiten. tips en adviezen om de eerste stappen te zetten om een stroeve samenwerking vlot te trekken: hoe ga je om met afspraken niet nakomen, scheve verdeling van de werklast, verschillen in inzet, maten die onder de maat presteren, moeizame besluitvorming? De workshop wordt verzorgd door één van de trainers van VvAA opleidingen & teamcoaching. Deze trainers zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de dierenarts en zijn allen goed in staat om de theorie te vertalen naar praktische tips en adviezen waar de dierenarts de volgende dag mee aan de slag kan. De workshop is speciaal bedoeld voor dierenartsen die meer willen weten hoe ze de samenwerking binnen de maatschap of vakgroep goed kunnen houden of wat ze kunnen doen om het te verbeteren. Duur: de workshop duurt vier uur informatie Accreditatiepunten: 4 punten

7 Workshop Risicomanagement voor dierenartsen U hebt uw bedrijfsprocessen goed op orde! Hoe goed bent u voorbereid op risico s van buitenaf? Als dierenarts en ondernemer staat het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen voorop. U ziet steeds meer maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe trends op uw praktijk afkomen, die direct impact hebben op de dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit betekent keuzes maken en bewust risico s nemen. Waarom risicomanagement voor dierenartsen? Risicomanagement helpt u de vele ontwikkelingen die op uw praktijk afkomen te inventariseren en er een prioriteit aan te koppelen. Of het nu gaat om moeizame financiering of het verminderen van antibioticaverstrekking. Ook geeft risicomanagement handvatten hoe u op het risico kunt reageren en welke beheersmaatregelen u kan nemen. Zo kunt u tijdig adequaat reageren op wat op uw praktijk afkomt en controle houden over het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen. Risicothema s waar u mee te maken kunt krijgen: als dierenarts landbouwhuisdieren: Intensieve veehouderij Moeizame financiering Schaalvergroting onder praktijken 24-uurs economie Grote druk op ethische kwesties Verminderen antibioticaverstrekking Politieke discussie over rol Dierenarts als dierenarts gezelschapsdieren: Dierenarts werkt meer parttime Meer gebruik van social media Economische recessie Moeizame financiering Toename concurrentie 24-uurs economie Toename multiculturaliteit Programma De workshop duurt 1 dag. We behandelen de volgende onderwerpen: Inzicht in externe trends Inzicht in oorzaken van belangrijke externe risico s Aanscherpen van doelstellingen Benoemen van belangrijke risico s Prioriteren van uw risico s Discussie over achtergrond, oorzaak en gevolg van uw risico s samen met vakgenoten Inspireren en leren van elkaars beheersmaatregelen Komen tot een eigen top 3 aan risico s inclusief beheersmaatregelen Ter voorbereiding vragen wij u vooraf om de belangrijkste risico s voor uw praktijk te benoemen. De risico s kunt u invoeren via de online risico assessment tool VvAA RiskID. Tegelijk vragen wij u vooraf om uw doelstellingen toe te sturen, omdat goed risicomanagement start bij scherp geformuleerde doelstellingen. Wat levert de workshop u op? Aan het einde van de dag gaat u naar huis met een uitwerking van uw top 3 risico s inclusief een aantal praktische beheersmaatregelen waarmee u direct aan de slag kunt. Zes weken na afloop van de workshop nemen we contact met u op voor een persoonlijk advies over verdere implementatie. De voordelen van risicomanagement Risicomanagement helpt uw doelstellingen te realiseren, u blijft op koers; Risicomanagement helpt uw organisatie sneller te reageren op veranderingen; Risicomanagement helpt u verder te kijken dan zorggerelateerde en financiële risico s; Risicomanagement ondersteunt de praktijk om kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en de juiste keuzes te maken; Risicomanagement is onderdeel van de nieuwe HKZ en ISO9001 normen. Na de workshop bent u daar op voorbereid. Duur: 1 dag Accreditatie: is aangevraagd voor deze workshop Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 8 Locatie: hoofdkantoor VvAA: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht Inclusief: eenmalig gebruik RiskID tooling, risicoregister, risiconavigatiekaart, lunch, koffie en drankjes Data en meer informatie:

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 1: Situationeel leiderschap

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 1: Situationeel leiderschap De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving Deel 1: Situationeel leiderschap Wie situationeel leiderschap goed wil vormgeven, het liefst als onderdeel van een breder P&O-beleid, moet daar

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

InCompany workshops 2014

InCompany workshops 2014 InCompany workshops 2014-2 - INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS Schot in de roos! Ik ben het visitekaartje Zij krijgt alles gedaan Laat je uitstraling voor je werken Hoe hecht is ons team? Uit je comfortzone De weg

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen Veilingdreef 29 4614 RX Bergen op Zoom T. 0164 27 38 04 info@dcenc.nl www.dcenc.nl Trainingsbrochure voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap Gratis Diverse moderne

Nadere informatie

Nooit te oud. Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing

Nooit te oud. Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing Nooit te oud Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Nooit te oud Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie