Workshop Profileren van de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop Profileren van de praktijk"

Transcriptie

1 Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn klanten? Inhoud Mijn praktijk profileren, hoe doe ik dat eigenlijk?. Dat is natuurlijk een legitieme vraag. Maar voordat u überhaupt een folder kunt laten maken of een website laat bouwen, moet u eerst weten waar uw praktijk voor staat, wat u te bieden heeft en wat uw onderscheidend vermogen is t.o.v. andere dierenartspraktijken. Waarom zouden klanten van uw diensten gebruik maken? Wat wilt u als praktijk uitstralen, wat voor indruk wilt u maken en vooral: waarom wilt u dat? Denkt u bijvoorbeeld aan het verschil tussen de winkels van Albert Heijn en van Lidl. Waarom winkelt iemand wel bij de ene winkel en bij de andere niet? Waarin onderscheiden die winkels zich en waarom is dat zo duidelijk voor de klant? Een belangrijk onderdeel van het profileren van de praktijk is de mate van klantvriendelijkheid van de praktijk: behandelaars die hun klanten correct en vriendelijk bejegenen, een vlotte logistiek en een prettige inrichting. Behandelaars gaan er vaak van uit, dat een klant de praktijk beoordeelt en waardeert op de inhoudelijke kwaliteit van de behandeling. Natuurlijk moet die kwaliteit uitstekend zijn maar behandel-technisch zijn klanten overwegend leken. Een goede dierenarts is voor hen vooral iemand die op een plezierige wijze aansluit bij hun wensen en behoeften. De bejegening door de zorgprofessional kunnen de klanten namelijk wel goed beoordelen. Is die goed, dan staan klanten ook open voor adviezen. In deze workshop leert u de belangrijkste principes van marketing en hoe u de klantvriendelijkheid van uw praktijk kunt verbeteren. De volgende onderwerpen daarbij komen aan bod: Waar bestaat een goed marketingplan uit? Aan een plan met allerlei holle frasen heeft u niets en het moet bovenal leiden tot daadwerkelijke resultaten. Wat is een heldere visie en hoe formuleert u deze? Waarom is een goede interne en externe analyse zo belangrijk en hoe maakt u die? Wat kunt u vervolgens met die analyse? Praktische instrumenten om de praktijk te profileren. Hoe vertaalt u de kenmerken van uw praktijk in voordelen voor uw klant. Wat is het verschil tussen een adviseur en een verkoper? Welke persoonlijke middelen kunt u inzetten bij de verbetering van uw dienstverlening? Gebruikmaken van sturende klantvriendelijke reacties. Zorg en nazorg bieden. De workshop wordt verzorgd door een trainer van VvAA Opleidingen & teamcoaching. De trainers van VvAA Opleidingen & teamcoaching zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de dierenarts. Zij vertalen de theorie naar praktische tips en adviezen waar u direct mee aan de slag kunt. Voor wie Voor iedere dierenarts die wil leren om de praktijk beter onder de aandacht te brengen en de relatie met de klant verder te versterken en te verbeteren. Duur: de workshop duurt vier uur. informatie Accreditatiepunten: 4 punten.

2 Workshop praktisch leiding geven Leiding geven vraagt om duidelijkheid en maatwerk: expliciet aangeven wat gevraagd wordt van medewerkers maar ook kan worden gevraagd. Het vereist van de leidinggevende betrokkenheid bij en interesse in de medewerker. Inleiding De meeste dierenartsen die leiding geven aan collega s en medewerkers doen dat er gewoon bij. Meestal verloopt dat prima. Totdat er zich lastige vraagstukken aandienen: De assistentes doen precies wat hen wordt opgedragen. Niet minder, maar zeker niet meer De jonge collega die vindt dat de praktijk wel erg klantgericht is. Er zijn ook grenzen en d. Iemand loopt de kantjes er van af, waardoor het werk stagneert. Er zijn afspraken gemaakt over op tijd beginnen maar één van de medewerkers komt steevast te laat. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen waar een beroep wordt gedaan op u als leidinggevende. Maar hoe lost u deze situaties op zonder schade aan te richten? Hoe zorgt u ervoor dat niet alles op uw schouders terecht komt? En hoe houdt u het team van collega s en medewerkers betrokken en (mede)verantwoordelijk voor de praktijkorganisatie en de voortgang? Het bespreken en behandelen van de bovenstaande en andere vragen. Geen workshop waar theoretische modellen worden behandeld maar waar de nadruk vooral ligt op het hoe. Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk en het leren met, en van elkaar staat centraal. Het is als het ware oefenen op het droge. De volgende onderwerpen komen aan bod: Belangrijke principes van leiding geven Rolbesef als leidinggevende Aansluiten bij mate van vakvolwassenheid Duidelijkheid versus vriendelijkheid. Aanspreken zonder schade aan te richten. De workshop wordt verzorgd door één van de trainers van VvAA opleidingen & teamcoaching. Deze trainers zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de dierenarts en zijn allen goed in staat om de theorie te vertalen naar praktische tips en adviezen waar de dierenarts de volgende dag mee aan de slag kan. De workshop is bedoeld voor elke dierenarts die zich bezig houdt en/of geïnteresseerd is in het leiding geven aan anderen. De training is interessant voor de leidinggevende die zich al wat langere tijd bezig houdt met het, al dan niet gedeeltelijk, aansturen van medewerkers in de praktijk. Maar ook voor de beginnende leidinggevende is het een interessante workshop om vaardigheden te verwerven die in de praktijk kunnen worden toegepast. Duur: de workshop duurt vier uur Praktische informatie Accreditatiepunten: 4 punten

3 Workshop Praktijk in verandering - Leid jij of lijd jij? Herkent u dit? Onze praktijk staat voor een grote verandering, die behoorlijk wat gaat vragen van iedereen. Hoe krijg ik hen daar zo snel mogelijk in mee? Als ik iets wil veranderen, hoor ik steeds: Dat doen we al jaren zo en dat was altijd goed. De nieuwe profilering van onze praktijk begon zo positief. Maar na een paar maanden is zelfs de grootste aanhanger veranderd in een zeurpiet. We zitten net in de nieuwe praktijkruimte. Als ik eerlijk ben, loopt het niet zoals ik dacht. Laat mij maar lekker visites rijden, dan heb ik dat gezeur van de anderen niet. Het is toch duidelijk wat iedereen moet doen, waarom doen ze het niet gewoon? Bent u als dierenarts verantwoordelijk voor veranderingen in uw praktijk? Heeft u genoeg van hoe bestaat het, dat er niks verandert? Wilt u graag meer invloed hebben op de verandering? En durft u het aan naar uw eigen rol in veranderingen te kijken? In de workshop Praktijk in verandering krijgt u concrete handvatten waarmee u uw medewerkers helpt sneller en gemakkelijker te veranderen, zodat zij optimaal bijdragen om de verandering van de praktijk te realiseren. Inhoud U weet als geen ander dat dierenartsen in deze tijd continu geconfronteerd worden met veranderingen in hun praktijk en daarbuiten. Als dierenarts bent u vast ook een uitstekende pragmatische organisator, die prima de voorwaarden kan regelen waaronder u en uw medewerkers kunnen werken. In deze workshop ervaart u hoe u uw impact op de verandering kunt vergroten, hoe u ingesleten patronen in uw praktijk herkent en hoe u die kunt doorbreken. In de workshop werkt u aan de verandering waarmee u te maken heeft, of die u wilt realiseren. Na afloop van de workshop weet u wat u morgen (anders) kunt doen, om een volgende stap te zetten in de verandering die u wilt. Wat levert de workshop u op? In de workshop Praktijk in verandering : maakt u kennis met Systemisch TransitieManagement (S-TM); ervaart u hoe gemakkelijk u met een S-TM-bril leiding geeft aan veranderingen binnen uw praktijk; krijgt u zicht op wat er nodig is om de verandering succesvol te laten verlopen en wat dat van u en uw mensen vraagt; leert u hoe u uw impact op de gewenste verandering kunt vergroten. De workshop wordt gegeven door Annelou Hessels samen met Bianca van der Zeeuw of Maaike Thiecke. Zij zijn drie ervaren veranderaars. Als dierenarts is Annelou bekend met de ins and outs van de praktijk. Maaike en Bianca zijn de uitvinders van Systemisch TransitieManagement. Zij zijn ervan overtuigd dat u als dierenarts de impact op veranderingen in uw praktijk drastisch kunt verhogen. Maar dat moet u wel durven! Duur: de workshop duurt vier uur. Aantal deelnemers: minimaal acht 8, maximaal 16

4 Workshop praktisch P&O: de basis Als praktijkhouder vervult u in hoofdzaak drie rollen: u bent zorgprofessional, ondernemer en leidinggevende. U heeft geen fulltime P&O-er bij de hand om u hierbij te ondersteunen. Maar u heeft wel allerlei vragen over arbeidscontracten, selectie, beoordelen en belonen. Wat zijn uw verplichtingen? Wat is er mogelijk? Welke handvatten zijn er beschikbaar? Inleiding Als werkgever krijgt u te maken met een behoorlijke hoeveelheid regels en wetten. Maar weet u ook hoe het zit met al de regels op het gebied van P&O? Wat bent u verplicht allemaal te regelen? Hoe ziet de basis van goed werkgeverschap eruit? Denkt u aan vraagstukken als: Ik ga iemand in dienst nemen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Aan welke eisen moet een deugdelijke personeels- en salarisadministratie voldoen? Ik heb te maken met een langdurige verzuimsituatie. Welke rechten en plichten heb ik? En welke rechten en plichten heeft mijn zieke collega? Ik ben al langere tijd ontevreden over één van mijn medewerkers. Hoe kom ik van iemand af? Talloze situaties waar u gelukkig meestal maar zelden mee in aanraking komt. Juist dan is het volgen van het juiste spoor door alle wetten en regels een behoorlijke uitdaging. In de workshop krijgt u een praktische vertaling van wetten en regels in handvatten voor u als werkgever. Het geleerde kunt u direct toepassen binnen uw praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod: Welke verplichtingen heb ik als werkgever wanneer ik iemand in dienst neem? Waar moet ik aan denken bij het vormgeven van mijn personeelsadministratie? Welke vormen van (arbeids)contracten zijn er mogelijk? Wat moet ik doen wanneer iemand (langdurig) ziek is? Hoe kan ik een arbeidsovereenkomst beëindigen? De workshop wordt verzorgd door één van de P&O adviseurs van VvAA Werkgeverszaken. Deze trainers zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de dierenarts. Zij vertalen de theorie naar praktische tips en adviezen waar u als dierenarts direct mee aan de slag kunt. De workshop is gericht op dierenartsen die een praktijk gaan overnemen of vestigen en zich afvragen wat daar allemaal op gebied van P&O wetten en regels voor moet worden geregeld. Maar ook voor dierenartsen die werkgever zijn en zich afvragen of zij deze zaken wel goed op orde hebben. Duur: de workshop duurt vier uur. informatie Accreditatiepunten: 4 punten.

5 Workshop P&O in een volwassen praktijk Als praktijkhouder vervult u in hoofdzaak drie rollen: u bent zorgprofessional, ondernemer en leidinggevende. U heeft geen fulltime P&O-er bij de hand om u hierbij te ondersteunen. Maar u heeft wel allerlei P&O vragen op gebied van arbeidscontracten, selectie, beoordelen belonen. Wat zijn uw verplichtingen? Wat is er mogelijk? Welke handvatten zijn er beschikbaar? Inleiding Uw basis op gebied van P&O is op orde; u voldoet aan allerlei regels en uitgangspunten. Maar wat is er nog meer nodig en mogelijk? Hoe geeft u vorm en inhoud aan P&O in een meer volwassen onderneming? Ik ga een nieuwe collega selecteren? Hoe pak ik dat gedegen aan? Ik wil betere functiebeschrijvingen voor mijn praktijk. Hoe moeten die eruit zien? Hoe zet ik een systeem voor functioneren en beoordelen op? Hoe formuleer ik scherpe doelstellingen en bijbehorende afspraken voor mijn medewerkers? Allerlei voorbeelden van vragen die in een grote organisatie vaak bij een P&O adviseur worden neergelegd. Maar als u die rol er zelf bij doet wilt u graag weten waar u allemaal aan moet denken. En zoekt u praktische voorbeelden. Het bespreken en behandelen van de bovenstaande en andere vragen. Uitwisselen en delen van best practices. De volgende onderwerpen komen aan bod: Wat zijn veel gemaakte fouten bij selectiegesprekken en hoe kan ik die voorkomen? Aan welke eisen moet een goede functiebeschrijving voldoen? Waar moet ik aan denken wanneer ik meer structuur wil aanbrengen in mijn beoordelingssysteem? Hoe ziet een goede resultaatafspraak eruit? De workshop wordt verzorgd door één van de P&O adviseurs van VvAA werkgeversadvies. Deze trainers zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de dierenarts en zijn allen goed in staat om de theorie te vertalen naar praktische tips en adviezen waar de dierenarts de volgende dag mee aan de slag kan. De workshop is bedoeld voor elke dierenarts die P&O taken binnen de praktijk heeft en zich bezig houdt en/of geïnteresseerd is in het leiding geven aan anderen. Die de ambitie heeft om daar meer uit te halen. En die op zoek is naar praktische handvatten en voorbeelden. Duur: de workshop duurt vier uur. informatie Accreditatiepunten: 4 punten.

6 Workshop Samenwerken vergt onderhoud Goed samenwerken vergt een balans tussen storten en opnemen van de virtuele bankrekening van de samenwerking Inhoud Dierenartsen werken in toenemende mate in steeds grotere praktijken en maatschappen. Het werken binnen zo n grotere maatschap vergt een adequate structuur waarbij verdeling van taken en verantwoordelijkheden, onderlinge afstemming en personeelsbeleid belangrijk zijn. Een minstens zo belangrijk aspect bij de organisatie van de maatschap is een adequate samenwerking. Dat lijkt logisch maar is het niet: vaak blijkt dat juist de samenwerking het minste aandacht krijgt en de sluitpost is van veel maatschappen. Doel/resultaat In deze workshop wordt ingegaan op factoren die een effectieve samenwerking positief of negatief beïnvloeden. Effectief samenwerken heeft te maken met het bereiken van resultaten en met de manier waarop je dat als maatschap met elkaar doet. De workshop is pragmatisch van opzet. Er wordt van de deelnemers een actieve inbreng verwacht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en door de deelnemers ingebrachte actuele casuïstiek wordt ingegaan op: de succes- en faalfactoren van samenwerking het opzetten maar ook onderhouden van een effectieve samenwerking. de belangrijkste valkuilen bij samenwerking met collega s; het belang van in elkaar blijven investeren. concrete tips voor het onderhouden van een goede samenwerking. de kunst van het gebruik maken van complementaire kwaliteiten. tips en adviezen om de eerste stappen te zetten om een stroeve samenwerking vlot te trekken: hoe ga je om met afspraken niet nakomen, scheve verdeling van de werklast, verschillen in inzet, maten die onder de maat presteren, moeizame besluitvorming? De workshop wordt verzorgd door één van de trainers van VvAA opleidingen & teamcoaching. Deze trainers zijn goed bekend met de dagelijkse praktijk van de dierenarts en zijn allen goed in staat om de theorie te vertalen naar praktische tips en adviezen waar de dierenarts de volgende dag mee aan de slag kan. De workshop is speciaal bedoeld voor dierenartsen die meer willen weten hoe ze de samenwerking binnen de maatschap of vakgroep goed kunnen houden of wat ze kunnen doen om het te verbeteren. Duur: de workshop duurt vier uur informatie Accreditatiepunten: 4 punten

7 Workshop Risicomanagement voor dierenartsen U hebt uw bedrijfsprocessen goed op orde! Hoe goed bent u voorbereid op risico s van buitenaf? Als dierenarts en ondernemer staat het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen voorop. U ziet steeds meer maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe trends op uw praktijk afkomen, die direct impact hebben op de dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit betekent keuzes maken en bewust risico s nemen. Waarom risicomanagement voor dierenartsen? Risicomanagement helpt u de vele ontwikkelingen die op uw praktijk afkomen te inventariseren en er een prioriteit aan te koppelen. Of het nu gaat om moeizame financiering of het verminderen van antibioticaverstrekking. Ook geeft risicomanagement handvatten hoe u op het risico kunt reageren en welke beheersmaatregelen u kan nemen. Zo kunt u tijdig adequaat reageren op wat op uw praktijk afkomt en controle houden over het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen. Risicothema s waar u mee te maken kunt krijgen: als dierenarts landbouwhuisdieren: Intensieve veehouderij Moeizame financiering Schaalvergroting onder praktijken 24-uurs economie Grote druk op ethische kwesties Verminderen antibioticaverstrekking Politieke discussie over rol Dierenarts als dierenarts gezelschapsdieren: Dierenarts werkt meer parttime Meer gebruik van social media Economische recessie Moeizame financiering Toename concurrentie 24-uurs economie Toename multiculturaliteit Programma De workshop duurt 1 dag. We behandelen de volgende onderwerpen: Inzicht in externe trends Inzicht in oorzaken van belangrijke externe risico s Aanscherpen van doelstellingen Benoemen van belangrijke risico s Prioriteren van uw risico s Discussie over achtergrond, oorzaak en gevolg van uw risico s samen met vakgenoten Inspireren en leren van elkaars beheersmaatregelen Komen tot een eigen top 3 aan risico s inclusief beheersmaatregelen Ter voorbereiding vragen wij u vooraf om de belangrijkste risico s voor uw praktijk te benoemen. De risico s kunt u invoeren via de online risico assessment tool VvAA RiskID. Tegelijk vragen wij u vooraf om uw doelstellingen toe te sturen, omdat goed risicomanagement start bij scherp geformuleerde doelstellingen. Wat levert de workshop u op? Aan het einde van de dag gaat u naar huis met een uitwerking van uw top 3 risico s inclusief een aantal praktische beheersmaatregelen waarmee u direct aan de slag kunt. Zes weken na afloop van de workshop nemen we contact met u op voor een persoonlijk advies over verdere implementatie. De voordelen van risicomanagement Risicomanagement helpt uw doelstellingen te realiseren, u blijft op koers; Risicomanagement helpt uw organisatie sneller te reageren op veranderingen; Risicomanagement helpt u verder te kijken dan zorggerelateerde en financiële risico s; Risicomanagement ondersteunt de praktijk om kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en de juiste keuzes te maken; Risicomanagement is onderdeel van de nieuwe HKZ en ISO9001 normen. Na de workshop bent u daar op voorbereid. Duur: 1 dag Accreditatie: is aangevraagd voor deze workshop Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 8 Locatie: hoofdkantoor VvAA: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht Inclusief: eenmalig gebruik RiskID tooling, risicoregister, risiconavigatiekaart, lunch, koffie en drankjes Data en meer informatie:

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd?

Slim Werken. Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken Wil je meer doen en bereiken in minder tijd? Slim Werken (5 dagen) Het is voor vrijwel iedereen een uitdaging om in de hectiek van alledag waarin veel informatie op je af komt je werk zo aan

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen?

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht (5 dagen) In dit programma sta jij en je persoonlijke ontwikkeling

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Sterk in communicatie. Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past?

Sterk in communicatie. Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past? Sterk in communicatie Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past? Sterk in communicatie (5 dagen) In veel functies en ook in je privéleven staat

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS Trainingen 2011-2012 Wat wij doen Turacien helpt u bij de implementatie van stakeholder management in alle geledingen van uw organisatie waardoor de organisatie continu

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Training E-recruiter in een dag

Training E-recruiter in een dag Datum: dinsdag 6 december 2011 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 20.45 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group?

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Coaching Coaching Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op. T 030-6911138 E info@hrd-group.nl

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten Kick-off Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich op

Nadere informatie

Succesvoller in één Dag

Succesvoller in één Dag De SCN workshop Succesvoller in één Dag Met resultaatgarantie! Foto: Jos Schuurman Rob P. van Dort, Algemeen Directeur Rob van Dort is sinds 1995 ondernemer en oprichter van SCN. Succes Coach in Sales,

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Seminar E-recruiter in een dag

Seminar E-recruiter in een dag Datum: dinsdag 27 november 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Juni Sept Nov 19 22 10

Juni Sept Nov 19 22 10 BITSING Praktijkseminar door auteur, coach en grondlegger: Frans de Groot Gemiddelde waardering: 8,9 Juni Sept Nov 19 22 10 Voor het einde van de eerste ochtend was iedereen overtuigd. De Bitsing-methode

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Wordt deze nieuwe fit20 vestiging van jou?

Wordt deze nieuwe fit20 vestiging van jou? Wordt deze nieuwe fit20 vestiging van jou? Fit20 zoekt franchisenemers voor nieuwe studio s overal in het land. Heb jij voldoende inhoud voor deze uitdaging, lees dan snel verder. fit20 franchise Franchisesamenwerking

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Met onderstaande handreiking wil OPF aangesloten ondernemingspensioenfondsen helpen bij het organiseren van de zelfevaluatie van het functioneren

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Leidinggeven in tijden van verandering Hoe stuur ik effectief op gewenst gedrag?

Leidinggeven in tijden van verandering Hoe stuur ik effectief op gewenst gedrag? Inleiding Programma Aanmelden Route Leidinggeven in tijden van verandering De snel veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van organisaties en daarom van de mensen die er werken.

Nadere informatie

Het PraktijkManagers Netwerk

Het PraktijkManagers Netwerk Direct praktisch toepasbare kennis Ervaringen uitwisselen met collega s Bijpraten over uw vak Het PraktijkManagers Netwerk Het PraktijkManagers Netwerk is hét platform voor praktijkmanagers werkzaam bij

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie