Gepast antwoord op de bankencrisis in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gepast antwoord op de bankencrisis in België"

Transcriptie

1 Gepast antwoord op de bankencrisis in België Ivan Van de Cloot Hoofdeconoom Itinera Institute De financiële crisis die we meemaken noopt ons tot een fundamenteel herdenken van het financieel systeem. Vaak doet men alsof we voor alle oplossingen afhankelijk zijn van het buitenland. In deze nota wordt aangetoond dat er toch een aantal zaken die we zelf onder controle kunnen krijgen. Belangrijk is aandacht te besteden aan zowel de korte termijnproblematiek om de economie zoveel mogelijk te beschutten van de financiële meltdown als de lange termijndoelstelling om geen herhaling van deze catastrofe te kennen.

2 INLEIDING Het kan verkeren op de beurs, en zeker met bankaandelen tegenwoordig. Op één jaar tijd zagen de bankaandeelhouders tweederde van hun inleg verdwijnen als sneeuw voor de zon. De argeloze belegger vraagt zich misschien af hoe het kan dat eenzelfde onderneming op één jaar tijd zo veel in waarde kan verliezen. Hoe komt het dat een heel legioen analisten vorig jaar nog tot kopen aanzette, nu de koersen 50% lager staan, de markt met verkoopadviezen overspoelt? Als ze een jaar geleden zo fout zaten, slaan ze de plank nu misschien ook mis? Het is wetenschappelijk aangetoond dat ook analisten kuddegedrag vertonen. Als je fout zit kun je tenslotte beter allemaal fout zitten. Sinds het uiteenvallen van het Bretton Woods-systeem in 1973 heeft het financiële systeem elke acht jaar wel ergens op zijn grondvesten gedaverd. In de periode tussen de Tweede Wereldoorlog en 1971 lag de frequentie een stuk lager (één keer om de 16 jaar). Om nog te zwijgen van de periode van de zogenaamde gouden standaard tussen 1880 en 1913, toen de valuta s nog gekoppeld waren aan het goud (eens om de 22 jaar). Een crisis duurt gemiddeld twee tot drie jaar en heeft een gemiddelde kostprijs van 5 tot 10% van het bruto binnenlands product. Recent hadden we de Scandinavische crisis, toen het Finse bbp met 7% kromp en de Zweedse regering zwaar moest ingrijpen om het banksysteem te redden. De Japanse crisis was het directe gevolg van een beurs- en vastgoedcrash die het Japanse banksysteem in een twintig jaar durende malaise stortte. Tussen 1992 en 1998 liep het Japanse verlies aan output op tot maar liefst 340 biljoen yen of 68% van het bbp. Terwijl de Aziatische crisis in 1997 snel over was, liep de economische schade ook toen erg op. In 1998 hadden we dan nog de Russische crisis die leidde tot het kapseizen van het beruchte hefboomfonds LTCM. Over de voorbije weken gaan onze kinderen en kleinkinderen inderdaad nog veel geschiedenislessen krijgen. Met voldoende afstand in de tijd zullen op de schoolbanken dan misschien zelfs uitspraken gedaan worden over wie de juiste beslissing nam en wie niet. Hoe zat dat nu met die toezichthouder die niet alleen verondersteld werd te weten wat er gebeurde in de balansen van die banken, maar ook nog eens tegen excessen durfde op te treden. In welke mate klopten de wijze woorden van wiskundige Nassim Taleb dat risicomanagers eerder kantoorpolitiek beoefenen waarbij ze vaaggeformuleerde interne memo s volpennen waarin ze wel waarschuwen tegen overmatig risiconemen, maar als puntje bij paaltje komt hen het lef ontbreekt om winstgevende maar onverantwoordelijke activiteiten een halt toe te roepen. In elk geval zijn vele verantwoordelijken hardhoors gebleken. In april 2005 waarschuwde superbelegger Warren Buffet voor de aanwezigheid van financial weapons of mass destruction in het bancaire systeem. Regulatoren wereldwijd gebaarden van krommen aas. Nochtans schreef zelfs een eerbiedwaardige instelling als de Britse centrale bank al in 2001 over large complex financial institutions die voor de sterwetenschappers van de Bank of England niet meer te begrijpen waren. In het lijstje kwamen voor: Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanly, SocGen, Goldman Sachs... De meesten in dit lijstje betroffen de grote Amerikaanse investeringsbanken die ondertussen onder de paraplu van gewone commerciële retailbanken gevlucht zijn om ook van de gouden regen van de centrale III

3 bank te kunnen genieten. Heel wat economen hadden een zware klap zien aankomen voor het financiële systeem. Uiteindelijk weet je uiteraard nooit hoe groot de klap zal zijn omdat zoveel te maken heeft met psychologie wanneer mensen beginnen te panikeren. Toch hebben er maar weinigen in heel duidelijke taal gewaarschuwd voor het onheil. Als verantwoording wordt vaak aangehaald dat ze de bevolking niet nodeloos wilden bang maken. In raden van bestuur allerhande zal men dan ook niet gauw mensen aanduiden die wolf durven roepen al is het gevolg daarvan dat af en toe de kudde schapen wordt opgegeten. Iets om over na te denken... IV

4 INHOUD Inleiding Inhoud... Stellingen Hoofdstuk I: CRISIS VAN EEN SPECIFIEKE VORM VAN HET FINANCIEEL KAPITALISME Hoofdstuk II: JUISTE PRIKKELS VOOR DE NAPOLEONS VAN HET FINANCIEWEZEN Hoofdstuk III: STAATSKAPITALISME IMPLICEERT PERIODIEKE BAIL OUT BANKSYSTEEM DOOR DE OVERHEID Hoofdstuk IV: OPLOSSING BELANGENCONFLICT SPAARDERS - AANDEELHOUDERS DOOR NARROW BANKING Hoofdstuk V: DEFICIT SPENDING GEPAST? Hoofstuk VI DE KREDIETCRISIS: HOE LANG NOG? Hoofstuk VII BELANG VAN VERTROUWEN VOOR HET BANKSYSTEEM V

5 IDEAS IDEA 1 Considering the excesses of transaction based financial capitalism, we have to return to relation based capitalism IDEA 2 Bonuses of napoleons of finance lead to excessive risk taking: more intelligent devices have to be constructed: we are not talking about the level of bonuses but about the incentive structure IDEA 3 Fundamentally we have to reconsider state capitalism, i. e. the current system. State capitalism implies that you have a fragile banking system which has to bailed out every X- years. The first position we can take is: live with the excesses and try to limit them by regulation (cf. Adam Smith firewalls limiting liberty, WN, Ch II) IDEA 4 A second position is considering narrow banking where you have deposit banks who are funded by deposits and only invest in liquid, short term assets. This way you don t need intrusive regulation anymore as regulation apparently always screws up. Within narrow banking option, we can take two options: First: Make it obligatory, meaning splitting the financial system in Deposit banks and Financial Houses. The latter cannot be funded by deposits ie. eliminating to some extent too the need of intrusive supervision. The revered late Milton Friedman and James Tobin were partisans of narrow banking. The argument contra in the past was that there was limited liquidity on the short term but this is not true anymore: the world is awash of money looking for safe spaces. Second: Give a subsidy to depositors putting their money at a narrow bank= they are saving us money (economic cost of financial crisis is 9% of GDP at the least) Remember these positions can be decided on the national level: no hiding behind international forces Complementary positions are that we need a budgetary impulse but unfortunately Belgium has hardly any room given past budgetary excesses. Much will depend on an international coordinated Keynesian policy. 2

6 HOOFDSTUK I CRISIS VAN EEN SPECIFIEKE VORM VAN HET FINANCIEEL KAPITALISME DE EXCESSEN VAN HET TRANSACTIEGEBASEERD FINANCIEEL KAPITALISME Het avontuur van Fortis is dus slecht afgelopen. Vadertje staat heeft moeten ingrijpen door over te gaan tot een gedeeltelijke nationalisering. Hoe is het ooit zo ver kunnen komen en moeten de banken niet de bluts met de buil nemen. Is het niet onrechtvaardig dat als het goed gaat, de winsten voor de aandeelhouder zijn en als het slecht gaat, de verliezen voor de belastingbetaler? Dit zijn zeer terechte vragen waar nog lang over gedebatteerd zal worden. Het is mogelijk dat we vandaag de ondergang meemaken van een bepaald soort kapitalisme. Meer bepaald de ondergang van wat economen het transactiegebaseerd financieel kapitalisme noemen, wat in tegenstelling staat tot het zogenaamde relatiegebaseerd financieel kapitalisme. Oorspronkelijk verleenden banken kredieten en hielden deze ook op hun eigen balans terwijl ze deze financierden door het aantrekken van deposito s. Het model dat de Amerikaanse investeringsbanken hebben gepromoot werkte echter niet meer op basis van dit zogenaamde originate and hold model maar veeleer op basis van orginate and distribute model. Dit betekent dat men extreem ver is gegaan in het securitiseren of herverpakken van kredieten om deze door te verkopen in het financieel systeem. Om regulatoire beperkingen te omzeilen, die ontstaan waren uit vorige crisissen, kwamen heel wat kredieten dus niet meer op de balans van de bank zelf terecht. Voorstanders argumenteerden dat deze verhandeling van risico een betere spreiding van dat risico zou mogelijk maken. Wat we nu echter moeten vaststellen is dat het risico vooral is terechtgekomen bij diegenen die het risico niet begrepen en dus niet bij diegene die het best in staat waren om het te dragen. Bovendien crëert dit systeem prikkels voor opportunistisch gedrag aangezien een bank minder kieskeurig gaat zijn bij de kredietbeoordeling aangezien ze risico s als een hete aardappel konden doorschuiven naar andere banken. De conclusie is dat dit effectief de naam van casinokapitalisme verdient aangezien het lange termijndenken en wederzijds engagement ontmoedigt. Dit in tegenstelling tot het klassieke relatie-gebaseerde financieel kapitalisme waar men wel sterke prikkels had om toe te zien op de kredietwaardigheid van de klant omdat een klant die bijvoorbeeld zijn hypotheek niet aflost de bank in problemen brengt (Ken uw klant!). De banken zullen met andere woorden terug op mensenmaat moeten geschoeid worden, iets wat grotendeels verdwenen was in het Amerikaanse model van het moderne bankwezen. Dit zal ook implicaties inhouden voor de verloning in het bankstelsel. De bonus voor een Amerikaanse topbankier van een investeringsbank beliep voorbije jaren gemakkelijk enkele tientallen miljoenen dollar op jaarbasis. De winsten die deze bedragen zogezegd verantwoordden waren echter gebaseerd op één gigantische zeepbel. Nu die zeepbel 3

7 doorprikt is, wordt hen echter niet gevraagd de bonus terug te betalen. Het is duidelijk dat dit opportunistisch gedrag nog verder stimuleert. Een andere les die we moeten trekken is dat het absolute geloof in schijnbare gesofistikeerde modellen enorme risico s inhoudt. In feite moeten we toegeven dat we nog altijd minder afweten van financiële crisissen dan van natuurrampen zoals aardbevingen en orkanen. Al die fraaie wiskundige modellen gaven topbankiers, maar ook regulatoren de illusie dat we risico s nu werkelijk onder controle hadden gekregen. Niets is minder waar. Het topmanagement besefte onvoldoende dat moderne financiële theorie op dit moment eigenlijk de empirische en wetenschappelijke validiteit heeft van astrologie. In die zin zijn we ook allemaal het slachtoffer geworden van een sciëntisme waarbij men er onterecht van uitging dat de complexe realiteit gevat konden worden in enkele honderden lijnen programmeertaal. Zo worden extreem negatieve omstandigheden een lage waarschijnlijkheid toegekend. Nochtans is het probleem van financiële crisissen net dat als het fout loopt, het vaak goed fout loopt. Het is dan vaak niet het geval meer dat een tegenvaller ergens dan gemiddeld wel gecompenseerd wordt door een meevaller elders. Dit werpt ook licht op de reden waarom ook brave Belgische banken ten prooi vallen aan de kredietcrisis. De bepaling van het benodigde economisch kapitaal van een bank wat een reserve vormt om te weerstaan aan een inkrimping van het eigen vermogen tengevolge van marktturbulentie, werd veel te beperkt ingeschat. Dit kwam doordat de waarschijnlijkheid en omvang van een financiële crisis onvoldoende in die modellen opgenomen werd. Waarom men dan niet voorzichtiger was? Hoe meer marges en reserves ingebouwd worden, hoe lager het rendement op eigen vermogen komt te liggen en men durfde de veeleisende aandeelhouders niet voor het hoofd te stoten. Diegenen die in dit alles de ondergang van de vrije markteconomie zien, slaan de plank echter goed mis. Economen hebben altijd gegruweld van een casinokapitalisme en zullen de eersten zijn om te wijzen op de gebrekkige regulering die de excessen hebben mogelijk gemaakt waarvan we nu de gevolgen dragen. Adam Smith, de intellectuele vader van de moderne markteconomie, vergeleek al in 1776 de noodzaak om banken strikt te te reguleren, met het installeren van branddeuren die voorkomen dat een brand zich door een volledig gebouw kan verspreiden. Nu is het eerst alle hens aan dek om te vermijden dat de noodzakelijke inkrimping van de financiële sector ook onze economie doet kapseizen. Mogelijk zal dit nog meer interventies vereisen dan diegenen die tot op vandaag al genomen zijn. De Europese Investeringsbank zal ongetwijfeld een rol toebedeeld krijgen om banken te redden die nu eenmaal ook in Europa grensoverschrijdend opereren. Nadien zullen we de denkoefening moeten maken hoe we kunnen vermijden dat er opnieuw financiële wapens voor massavernietiging verspreid worden. We creëeren nu eenmaal geen duurzame welvaart door elkaar huizen door te verkopen tegen een altijd hogere prijs. Een veel geciteerde studie stelt dat slechts 20% van de groei toegeschreven kan worden aan de bevolkingsgroei, terwijl 30% op het conto geschreven kan worden 4

8 van betere opleiding en 50% van de toename in wereldwijde onderzoeksintensiteit. We moeten nu die maatregelen nemen, die het toelaten dat morgen ons banksysteem weer in functie staat van het toelaten dat gezinnen en bedrijven weer kunnen investeren in onze toekomst REGELS HEBBEN WE NODIG, MARX NIET De vraag die spontaan bij velen opkomt is hoe al die staatsinterventies te rijmen zijn met de mythe dat we in een vrije markteconomie leven. Voor wie niet bij de les is gebleven: ons model is nooit een echt kapitalistisch systeem geweest zoals Karl Marx het zich voorstelde, we opteerden lang geleden immers al voor een systeem waarbij we in tijden van grote financiële crisis de overheid puin laten ruimen als uitlener en investeerder in laatste instantie. Dat dit laatste nodig is, volgt gewoon uit de definitie van een bank als een instelling die zich financiert op korte termijn met deposito s en op lange termijn uitleent aan investeerders. Je mag het spektakel dat het huidig economisch stelsel oplevert dan al niet fraai vinden, we zijn door dit systeem wel meer dan tienmaal zo welvarend als in de tijd van Marx en tot die prestatie was het communisme manifest niet toe in staat gebleken. Dit betekent niet dat we onze strijd moeten opgeven tegen bepaalde excessen die het financieel kapitalisme de voorbije jaren heeft vertoond. Het frustrerende is dat economen al jaren waarschuwen voor bepaalde perverse prikkels, maar dat men blijkbaar steeds een catastrofe nodig heeft om ingrijpende maatregelen te kunnen nemen. Zo zetten de bonussen voor de topbankiers aan tot almaar meer risiconemen omdat ze asymmetrisch werken. Als de tijden goed zijn (wat vaak samenhangt met een zeepbel) inkasseert het management enorm terwijl het slechtste wat kan gebeuren als de bel barst, het ontvangen een ontslagvergoeding is die soms oploopt tot meerdere jaren bezoldiging. In het jaarverslag van Fortis voor 2007 kan men bijvoorbeeld lezen dat de voorzitter voor uitzonderlijk bewezen diensten (i.e. de overname van ABN Amro) vanaf één januari 2008 zelfs euro ging verdienen. Dit moet zowat een absoluut record voor heel Europa zijn wat de vergoeding betreft voor een niet-uitvoerende voorzitter. Probleem is dat men dergelijke uitzonderlijke beloningen niet kan terugvragen als blijkt dat falikant strategische beslissingen genomen zijn. Dit creëert eufemistisch uitgedrukt een omgeving die niet tot voorzichtigheid aanzet. Een groot probleem blijft uiteraard vaak de afwezigheid van referentieaandeelhouders die effectief controle kunnen uitvoeren op het management. Bij afwezigheid daarvan blijven aandeelhouders al te vaak passief en is hun enige middel om hun ongenoegen te uiten over het beleid van de onderneming, het verkopen van hun participatie (de exit) is. De Code Lippens en andere corporate governance initiatieven bleken tot nu toe in deze weinig zoden aan de dijk te zetten. Dexia bank heeft al aangekondigd een minder risicovol model te zullen opzoeken. Een bank die 219 miljard financiële investeringen en 260 miljard klassieke leningen in de boeken heeft staan tegenover 114 miljard aan deposito s lijkt soms meer op een hefboomfonds dan een bank. 5

9 Hoofstuk II JUISTE PRIKKELS VOOR DE NAPOLEONS VAN HET FINANCIEWEZEN In de ogen van economen bestaan er twee soorten mensen: zij die hun eigen vermogen op het spel zetten (ondenemers) en zij de met het geld van anderen spelen (om het oneerbiedig uit te drukken). Nu is er een hele literatuur ontwikkeld over het zogenaamde principaal-agentprobleem: hoe zet je managers (de agent of uitvoerder) aan om zo goed mogelijk de belangen van de aandeelhouders (de principaal of opdrachtgever) te behartigen. Hier interesseren we ons dus niet aan de hoogte van bijvoorbeeld bonussen wat eerder een kwestie van sociale rechtvaardigheid is, maar spitsen we ons vooral toe op de efficiënte van de verloning. Het gaat er dus niet om hoeveel je de top betaalt, maar wel de manier waarop.worden de juiste prikkels gegeven of net niet? Uiteindelijk komt het erop aan om zo dicht mogelijk de natuurlijke positie van de ondernemer te benaderen. Deze streeft immers niet blind korte termijnwinsten na omdat hijzelf de klappen krijgt als het misloopt. Als we naar de bonussen kijken die uitgekeerd zijn bij Fortis, dan is het net daar dat het schoentje wringt: het avontuur van de toplui die aanstuurden op de overname van ABN Amro is faliekant afgelopen. Nu blijkt echter dat de toenmalge financieel directeur vier miljoen euro als ontslagvergoeding uit de brand sleept. Dan is het voor iedereen duidelijk dat de remuneratie van het management het nemen van extreme risico s net stimuleerde eerder dan afremde. Een systeem dat individuen beloont op basis van bonussen is immers extreem asymetrisch en onevenwichtig. De bonus als percentage van winst (of nog erger opbrengst) is onbeperkt naar boven toe. Betere resultaten (ongeacht of die uit enorm veel risico volgen) leiden tot almaar grotere bonussen. Aan de andere kant is de bonus echter gelimiteerd tot nul, wat impliceert dat het verlies dat uit foute beslissingen van het individu volgt, door het bedrijf gedragen worden. Dergelijke verloning is dus een vrijgeleide tot extreem risiconemen en ergens kan je mensen dan zelfs niet meer kwalijk nemen dat ze avonturen hebben opgezocht: het volgde uit het systeem goedgekeurd door het remuneratiecomité. Een typisch probleem dat goed gedocumenteerd is in de literatuur betreft de neiging tot megalomanie van het topmanagement. Hoe groter de ondeneming, hoe groter het prestige van het management. Nochtans is het niet steeds een goede zaak voor de aandeelhouders dat het bedrijf altijd maar expandeert. Winstmaximalisatie is immers geen synoniem van mastodontbedrijf. In een grote onderneming zonder referentieaandeelhouders zit je echter vaak met een extreem gebrekkige controle van de individuele aandeelhouder op het bestuur. Corporate governance problemen zijn nog feller in financiële instellingen dan in andere bedrijven omdat het enorm complexe organisaties betreft. De core business van financiële instellingen is risicomanagement, maar blijkbaar was het management zelf dit uit het oog verloren. Men zag alleen nog zogenaamde arbitrage-opportuniteiten zonder 6

10 rekening te houden met het feit dat het wel eens helemaal mis kon lopen. Het muntje kan nu eenmaal niet altijd goed vallen. Het louter koppelen van spaargeld aan investeringen of het traditioneel bankieren is al lang niet meer de dominante activiteit in onze banken. Vooral de handelaars of zogenaamde traders worden vergoed op manieren die te gek om los te lopen zijn. Zeker in de zogenaamde hefboomfondsen kunnen ze op één jaar voldoende verdienen om de rest van hun leven toe te komen. Het enige wat je daarvoor moet doen, is in de juiste business handelen. De voorbije jaren waren dat de herverpakte rommelkredieten of obligaties van opkomende landen. De voorzichtige handelaars worden in de praktijk daarentegen vaak afgestraft. En de hefboomfondsen waren de voorbije jaren al te vaak de benchmark waarmee vergoedingen voor financiële whizzkids werden vergeleken. Hoe kan het nu anders en beter? Al jaren stellen economen als de Franse Nobelprijswaardige Jean Tirole dat de bonussen van het topmanagement een functie zouden moeten zijn van de provisies van de onderneming. Als de bank dan in een financiële turbulentie verzeild geraakt, is de eerste buffer die verloren gaat, de provisies met de bonussen van het management erin. Op die manier worden er prikkels ingebouwd om een lange termijnbeleid te voeren en geen overmatige risico s te nemen. Waarom in plaats van korte termijn bonussen geen pensioenrechten toekennen zodat men een belang heeft bij het duurzaam ontwikkelen van het bedrijf? De voorbije jaren werden dergelijke ideeën als naïef afgedaan. De slimme jongens willen immers instante gratificatie, geen lange termijnbeloning. Waarom stelde men zich de vraag echter niet of werknemers met een dergelijke hedonistische mentaliteit wel in het bedrijf pasten? Misschien zetten andere vergoedingswijzen tot conservatisme aan, maar enig conservatisme voor een bankier is eerder een deugd dan een probleem. Indien nu blijkt dat het bonussysteem een belangrijke rol heeft gespeeld in de voorbije excessen en gegeven de collateral damage van het bankfalen voor de rest van de economie, is het niet meer zo duidelijk dat het beloningssysteem een puur private zaak is tussen management en remuneratiecomité. In elk geval zal de overheid nu als aandeelhouder van het banksysteem hierin haar verantwoordelijkheid moeten opnemen. Tot voor kort was het antwoord op intelligentere manieren van beloning steeds dat men zo er niet langer in zou slagen om de beste krachten aan te trekken. Misschien dat door de huidige ontwikkelingen het begint door te dringen dat men door korte termijnincentives vooral opportunisten aantrekt die het bedrijf op lange termijn eerder schade toebrengen dan waarde creëren. Het toonvoorbeeld daarvan was de voormalige baas van Citigroup, Chuck Prince, wiens woorden je moet blijven dansen zolang de muziek speelt de geschiedenis zullen ingaan als emblematisch voor de financiële crisis van

11 Hoofstuk III STAATSKAPITALISME IMPLICEERT PERIODIEKE BAIL OUT BANKSYSTEEM DOOR DE OVERHEID We blijken over een efficiënte brandweer te beschikken. Dit is het minst wat kan gezegd worden na de voorbije weken waar de ene bank na de andere door staatsinterventies rechtgehouden dienden te worden. Velen vreesden dat indien de financiële crisis een overheidsinterventie noodzaakte, de politieke situatie een belangrijke handicap zou betekenen voor een vlotte afhandeling die vereist is om paniek te vermijden. Onze regeringsverantwoordelijkhen leken initieel zelfs erin geslaagd te zijn een weeffout in de Europese Monetaire Unie te overwinnen. Het gaat over het versnipperde reguleringslandschap terwijl de activiteiten van de banken wel degelijk grensoverschrijdend zijn geworden. Het Fortisdebacle had immers veel grotere schade teweeggebracht indien de Nederlandse, Luxemburgse en Belgische autoriteiten het niet eens geworden waren over op welke wijze de factuur te verdelen. In de Verenigde Staten zit de Minister van Financiën samen met de gouverneur van de Centrale Bank en enkele andere autoriteiten en klaar is kees. In Europa bevindt het prudentieel toezicht nog steeds niet op supranationaal niveau en bovendien moeten de regeringsleiders van verschillende landen het eens worden over wie wat betaalt. Helaas bleef van de Europese droom heel wat minder over toen de Nederlandse overheid eieren voor haar geld koos en ABN Amro en Fortis Bank Nederland nationaliseerde en stelde dat de problemen in België achtergebleven waren. We hebben dan misschien wel aangetoond over een efficiënte brandweer te beschikken, nu moeten we nog het financieel systeem structureel brandbestendiger maken. Terwijl de financiële crisis nog voortraast en in de Verenigde Staten elk weekend de autoriteiten gebruik maken van de beursstilte om een nieuwe bank te herstructureren, wordt er in andere kringen nu ook al volop nagedacht aan een betere preventie van dergelijke crisissen in de toekomst. Tot op vandaag bestaat de regulering vooral in het opleggen van kapitaal- en schuldratio s. Meer en meer economen geraken echter overtuigd dat dit onvoldoende is. Het beheersen van de zogenaamde mismatch tussen de looptijd van activa en passiva blijkt minstens zo belangrijk te zijn. Als men bijvoorbeeld de passiefzijde van de ten onder gegane investeringsbanken (Lehman Brothers en consoorten) bekijkt dan is het ontstellend om vast te stellen dat tot een derde van hun balanstotaal elke nacht herfinancierd diende te worden. Uiteraard is dit werkelijk een roekeloos bankmodel. Als er geen vuiltje aan de lucht is, valt dit inderdaad uit als de goedkoopste optie. Er dient immers nauwelijks een vergoeding betaald te worden voor tegenpartijrisico omdat iedereen ervan uitgaat dat als er een haar in de boter zit, men wel voor de anderen met zijn geld weg kan geraken. Op het moment van een financiële crisis (en die zijn helaas recurrent in de geschiedenis) is die korte termijnfinanciering helemaal niet meer beschikbaar door kredietrantsoenering. 8

12 Een andere systeemfout is de kortzichtige risicomaatstaven die vandaag de dag in onze banken gehanteerd worden. De risicomaatstaf value-at-risk (VaR) berekent de margin op basis van het verwachte maximale verlies over een bepaalde tijdsperiode met een bepaalde mate van betrouwbaarheid. Het verwachte maximale verlies wordt berekend aan de hand van de kansverdeling van de toekomstige waarde van een portfolio. Tot nu toe hanteert men echter de veronderstelling dat risico s een soort Gauss-curve of normaalverdeling volgen. Dit wil zeggen dat extreem negatieve omstandigheden een lage waarschijnlijkheid wordt toegekend. Nochtans is het probleem van financiële crisissen net dat als het fout loopt, het vaak goed fout loopt. Het is dan vaak niet het geval meer dat een tegenvaller ergens dan gemiddeld wel gecompenseerd wordt door een meevaller elders. Bovendien houden de banken bij de maturiteitsstructuur van hun balans als gevolg van deze risicomaatstaven onvoldoende rekening met de balansstructuur van andere banken. Dit zorgt ervoor dat als de solvabiliteit van een bank verslechtert en ze hierdoor genoopt worden activa af te stoten tegen dumpingprijzen, dit ook de solvabiliteit van andere banken in gevaar kan brengen. Het wordt dus tijd dat men in het bankwezen risicomaatstaven zoals Co-VaR introduceert die wel rekening houden met dergelijke spillovers. Op de piek van de zeepbel van vastgoed in de Verenigde Staten maakten financiële instellingen maar liefst 25% uit van de beurskapitalisatie volgens S&P500. Nu staan we voor een leeglopen van de bubbel die de financiële sector opnieuw met beide voeten op de grond brengt. De echte uitdaging is niet de contractie van de financiële economie tegenhouden, maar ervoor zorgen dat dit noodzakelijk proces zo min mogelijk collateral damage aan de reële economie toebrengt. De ervaring van Japans verloren decennium waar men de slechte kredieten liet wegrotten op de balans van de banksector is een absoluut te vermijden scenario. Het is ook geen optie om de wetten van de creatieve destructie ongeremd hun gang te laten gaan zoals in de jaren 30 van vorige eeuw toen in de Verenigde Staten duizenden banken failliet gingne. De reële economie kromp toen immers in enkele jaren met 40% met massawerkloosheid als gevolg. Hopelijk slagen we erin het voorbeeld te volgen van de Zweedse overheid die in 1992 overging tot een de facto nationalisering van zijn banksysteem wat de financieel crisis volledig oploste. Bovendien slaagde men erin nadien deze activa opnieuw te privatiseren zodat de belastingbetaler op het einde van de rit geen geld verloor. In de Verenigde Staten blijft men knoeien met het Paulsonplan van 700 miljard dollar omdat men om ideologische redenen het woord nationalisering niet durft uitspreken. Nochtans zal men enkel uit de crisis komen als het banksysteem herkapitaliseerd wordt. In ons eigen landje heeft men gelukkig genoeg minder scrupules om de belangrijkse bank van het land gedeeltelijk te nationaliseren. 9

13 Hoofstuk IV OPLOSSING BELANGENCONFLICT DOOR NARROW BANKING IV.1. Belangenconflict spaarder-aandeelhouder van de bank De rechter volgde de openbare aanklager niet in zijn stelling dat de verkoopstransactie van Fortis rechtsongeldig was omdat de aandeelhouders niet geraadpleegd werden. De uitspraak van de rechter is verrassend. Niet zozeer om het oordeel, maar wel omwille van de argumentatie die gehanteerd wordt. Zo had de rechtbank er zich gemakkelijk vanaf kunnen maken dat enkel de laatste transactie tussen de Belgische staat en BNP Paribas kan worden opgeschort, en dat de Fortis-aandeelhouders, die de rechtszaak aanspanden, in die laatste transactie geen betrokken partij zijn. De eerste interventie van de overheid, namelijk de feitelijk nationalisatie met inbreng van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse overheid voor 11,2 miljard was immers een duidelijk geval van overmacht. Als de overheid toen niet gehandeld had, was Fortis failliet gegaan met desastreuze gevolgen voor het personeel en de spaarders. De rechter begeeft zich echter op glad ijs door ook de verkoop van Fortis aan BNP Paribas als een geval van overmacht te bestempelen. Dit is uiteraard veel discutabeler en zal tot de beroepsprocedure afgerond is voor onzekerheid blijven zorgen. Er was immers wel degelijk een alternatief voor de verkoop aan BNP Paribas: namelijk de volledige nationalisering van Fortis door de Belgische staat. Of dit voor de aandeelhouders veel verschil had gemaakt is maar de vraag. Belangrijker zou echter de impact voor het personeel en de Belgische economie geweest zijn. Er zal nog veel inkt vloeien over de vraag of men niet beter zoals Nederland door de zure appel had doorgebeten door Fortis tijdelijk volledig te nationaliseren. Als Nederland erin slaagt om binnen een paar jaar Fortis Bank Nederland voor een veelvoud ze betaald hebben te verkopen dan, zal die discussie in ons land in elk geval opnieuw opflakkeren. Nog nooit kwam de tegenstelling tussen de belangen van de spaarders en aandeelhouders van banken zo duidelijk en pijnlijk aan de oppervlakte. Iedereen die de economische literatuur over prudentiële regulering van banken kent, weet dat deze tegenstelling fundamenteel is. We hebben financiële instellingen nodig om tot een efficiënte intermediatie te komen tussen sparen en investeren en als een bewaarplaats voor spaargeld. Onze universele banken vervullen beide rollen, maar deze leven feitelijk op gespannen voet. Onze banken financieren zich met deposito s tegen een vaste rente die geen vergoeding voor kredietrisico impliceert. Ze wenden deze middelen echter aan in vaak veel minder liquide investeringen. Dit was al het geval bij het traditioneel bankieren waarbij kredieten werden gefinancierd op lange termijn, maar is nu nog veel meer het geval met de alomtegenwoordigheid van portefeuilles met gestructureerde producten. Deze portefeuille bedroeg bij Fortis maar liefst 53 miljard euro waarvan circa 20 miljard als toxisch beschouwd dient te worden. Sinds Adam Smith in 1776 de analogie 10

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector HOOFDSTUK 3 OVER DE FINANCIËLE SECTOR 3. Inleiding De commissie heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen die de Nederlandse overheid in 008 en 009 heeft genomen om de financiële sector op de been te

Nadere informatie

Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving

Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving Nederlandse steun aan ING beoordeeld in het licht van Europese regelgeving ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Erasmus School of Economics Department of Economics Bachelorthesis Rotterdam: 17 juli 2009 Supervisor:

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

beleidsnota De wereld in financiële crisis nr 22 - december 2007 Johan Van Overtveldt Systeemschok of correctie van jeugdzondes?

beleidsnota De wereld in financiële crisis nr 22 - december 2007 Johan Van Overtveldt Systeemschok of correctie van jeugdzondes? beleidsnota nr 22 - december 2007 Johan Van Overtveldt De wereld in financiële crisis Systeemschok of correctie van jeugdzondes? vkw Metena december 2007 De wereld in financiële crisis Systeemschok of

Nadere informatie

Visie Bankensector D66

Visie Bankensector D66 Visie Bankensector D66 Samenvatting De financiële crisis duurt nu al ruim vijf jaar. In deze jaren is er veel tijd en energie gestoken in crisismanagement, maar een structurele hervorming van de bankensector

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

MarketUpdate.nl Weekend Editie 50. De MarketUpdate Weekend Editie is een uitgave van BullionMedia.

MarketUpdate.nl Weekend Editie 50. De MarketUpdate Weekend Editie is een uitgave van BullionMedia. MarketUpdate.nl Weekend Editie 50. De MarketUpdate Weekend Editie is een uitgave van BullionMedia. Inhoudsopgave Columns Economie Schuldherstructurering werkt: Luigi Zingales' Plan B! In gesprek met Mike

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

32 De wereld is definitief veranderd. 36 Topeconomisten met een lokaal. 44 De machine moet opnieuw. 45 Vertrouwen is onvoorspelbaar

32 De wereld is definitief veranderd. 36 Topeconomisten met een lokaal. 44 De machine moet opnieuw. 45 Vertrouwen is onvoorspelbaar 32 De wereld is definitief veranderd 7 aspecten van de economische wereld worden nooit meer als voorheen 36 Topeconomisten met een lokaal perspectief VS, China, India, Turkije en Zwitserland: zit iedereen

Nadere informatie

De Zeven Hoofdzonden van de Banken

De Zeven Hoofdzonden van de Banken De Zeven Hoofdzonden van de Banken http://dehoofdzondenvanbanken.eu Voor Nederland: Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks Een initiatief van Philippe Lamberts, Europarlementariër voor Ecolo (België)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding HOOFDSTUK 5 ING 5. Inleiding Tegen de achtergrond van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en de wereldwijde kredietcrisis die daarop volgde, waren markten in de loop van 008

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis Rapport Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

T A S K. Opdracht 1 Klik op de link. In 60 seconden uitgelegd. http://www.youtube.com/watch? Wat zijn assets? http:// www.youtube.

T A S K. Opdracht 1 Klik op de link. In 60 seconden uitgelegd. http://www.youtube.com/watch? Wat zijn assets? http:// www.youtube. Kosmopolitisme en verantwoordelijkheid. 1 juni. mr. Wiet Pot, directeur/mede-eigenaar van de Amsterdamse aandelen- en derivatenhandelaar IMC. Financiële crises zijn een fenomeen van alle eeuwen, maar de

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Voor mijn ouders Riny en Jan

Voor mijn ouders Riny en Jan Een rijk land moet rijk leven Voor mijn ouders Riny en Jan Martin ten Cate Een rijk land moet rijk leven Nederland op zoek naar balans Boom Amsterdam Omslagontwerp: René van der Vooren, Amsterdam Vormgeving

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

De kredietcrisis oorzaken, gevolgen en beleid

De kredietcrisis oorzaken, gevolgen en beleid De kredietcrisis oorzaken, gevolgen en beleid Michiel Bijlsma, Albert van der Horst en Suzanne Kok De kredietcrisis heeft de wereldeconomie in de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog gestort.

Nadere informatie

Masterproef Politieke Communicatie

Masterproef Politieke Communicatie Masterproef Politieke Communicatie Titel Masterproef: Werden de banken omver geblazen door de media? Een kwantitatieve analyse Naam student(e): Heleen Rooman Promotor: Prof. Dr. Peter Thijssen Verslaggever:

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

De financiële markten aan banden?

De financiële markten aan banden? De financiële markten aan banden? Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 2, februari 2013 De financiële markten aan banden? Hoe krijgen we weer

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie