Actueel en inspectieproof in één dag!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.sbo.nl/toetsenvo Actueel en inspectieproof in één dag!"

Transcriptie

1 8 e Jaarcongres 5 & 6 februari 2013 NBC Nieuwegein directie, management en docenten kies uw eigen pad! 200,- Actueel en inspectieproof in één dag! q De nieuwe richtlijnen CE en CSE q Kunnen we rekenen op de rekentoets? De uitkomst! q Toetsbeleid in de praktijk q Digitaal toetsen: voorbereiden op de toekomst vroegboekkorting tot 1 januari! Keynotes, o.a. Met bijdragen van o.a. Meer dan 1000 collega s gingen u voor! Roel Endert directeur VO bij ministerie van OCW Henk Laan voorzitter College voor Examens (voorheen CEVO)

2 5 februari 2013 Congresdag Ontvangst met koffie en thee Opening & inventarisatie van verwachtingen door dagvoorzitter Joep Stassen wie me toetst, leert me kennen Wilt u ook slagen? Blijft u bij de les in het doolhof van wijzigingen in de toets- en examenwereld? Een geslaagde uitvoering van toetsen en examineren op uw school is meer dan ooit belangrijk. Met in het achterhoofd de slechte resultaten van de rekentoets-pilot, de steeds strenger wordende slaagen zakcriteria en het digitaler worden van de leer- en toetsomgeving is er werk aan de winkel. Tijdens deze 8e editie van het congres over toetsen en examineren in het VO hoort u alles over de actualiteiten en kunt u zich verdiepen in diverse toets- en examenonderwerpen. Zowel beleidsmakers als praktijkuitvoerders zijn aanwezig en zullen een bijdrage verzorgen. Na het congres weet u: q Hoe u de verschillen tussen de resultaten van het CE en CSE kunt verkleinen q Hoe u voorkomt dat tot 84% (zoals in de pilot) zakt voor de rekentoets q Wat de toekomst van digitaal toetsen is q Hoe u toetsbeleid een belangrijk onderdeel van uw school maakt q Wat een goede toets is en hoe deze wordt gemaakt Learn and share: kennis Zorg dat u erbij bent, meer dan duizend collega s gingen u voor. U kunt zich inschrijven voor de congresdag én de verdiepende workshopdag, of voor één van de twee. Tijdens beide dagen zal het delen van kennis centraal staan. Wilt u zelf een bijdrage leveren, laat het ons dan weten en mail Meer info: q Live mindmaps Leren en examineren verandert, en ook de congresvorm verandert mee. Tijdens de dag zal er een live mindmapper aanwezig zijn, die u een waardevol overzicht van de dag mee naar huis kan geven. q Meedenken en -stemmen via een congres-app Tijdens het congres zullen we nadrukkelijk om uw mening vragen. Uw oordeel wordt op prijsgesteld en met de stem-app van AMN via uw Smartphone/iPad/computer direct in beeld gebracht tijdens het congres. Vanaf 30 januari 2013 kunt u op zien hoe dit in zijn werk gaat. q Learn and share circle Tijdens het congres werken we met een zogenaamde learn and share circle. Dit betekent dat u in een cirkel rond het podium zit en altijd uw eigen inbreng kunt leveren tijdens het congres. Dit kan zijn door vragen te stellen, maar ook door te interrumperen. Wilt u inbreng leveren vanaf de eerste rij? Laat het ons weten via De laatste ontwikkelingen rond toetsen en examens in het VO q De eindexamens: CE en SE, wat zijn de actualiteiten? q Invoering van de rekentoets q Tussentijdse toetsen q Globale ontwikkelingen van het Voortgezet Onderwijs Roel Endert is plv. directeur onderwijskwaliteit VO, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Leraren bepalen de kwaliteit van het onderwijs q CE en SE vormen de beste basis voor slagen of zakken q Nederland kent een goed systeem van normering en equivalentie q Leerlingen gaan beter presteren bij hogere exameneisen q Leraren bepalen de kwaliteit van het onderwijs Drs. Henk Laan is voorzitter van het College voor Examens. Dhr. Geert van Lonkhuyzen is hier directeur Koffie en theepauze Kunnen we rekenen op de rekentoets? Plenaire inleiding door het College voor Examens: q Rekenen en taal liggen aan de basis van goed burgerschap q Hoofdrekenen is noodzakelijke basisvaardigheid voor elke Nederlander q Rekenmachines zijn nuttig maar niet noodzakelijk q De lat omhoog? Docent èn leerling volgen. Óók de vmbo-bb-leerling. Debatpanel, bestaande uit: Ir. Victor Schmidt, leerplanontwikkelaar bij SLO, voorzitter van de rekentoetswijzercommissie 2F en 3F. De rekentoetsen in het VO vormen een goede weerspiegeling van het referentiekader rekenen. Dhr. Henk van der Kooij, onderzoeker Freudenthal Instituut Rekenen is meer dan het uitvoeren van standaardprocedures; toetsing van rekenvaardigheden vraagt dan ook om een adequaat en veelzijdig toetsinstrument Prof. Dr. Jan van de Craats, emeritus hoogleraar wiskunde. Lid commissie doorlopende leerlijnen taal en rekenen van OCW. Voorzitter rekentoetswijzercommissie 3S. De rekentoetsen 2F en 3F toetsen geen rekenvaardigheid Dhr. Ben Wilbrink, gepensioneerd psycholoog/onderwijsonderzoeker Rekentoetsen horen niet thuis in de eindexamens vwo. Een serieuze rekentoets moet rekenen toetsen. Dit onderwerp wordt ondersteund door de Learn & Share Circle Een smakelijke lunch met bijzondere netwerkmogelijkheden Digitaal toetsen: wie en wat heeft de toekomst? U kiest: acht partijen zullen pitchen over wat de digitale toekomst volgens hen inhoudt. U kiest welke vier pitches goed genoeg zijn om een sessie te verzorgen. Onder meer vertegenwoordigers van Teelen, Bureau ICE, AMN en Cinop zullen het podium betreden. Wilt u ook meedoen? Laat het ons weten, mail Een tipje van de sluier: AMN: Toets uw leerlingen tot ze een wandelende staafdiagram zijn! Of? Teelen: Trendy toetsen met tablets.

3 14.15 Sessieronde 1: A De docent als toetsdeskundige: leidt een training in toetsconstructie tot een betere beoordeling van leerlingen zodat de discrepantie tussen SE en CSE afneemt? q Probleemanalyse: toetsing in voortgezet onderwijs q Leidt een toetstraining aan docenten tot een betere beoordeling van leerling? q Toetsing in VO: nationaliseren of professioneel eigendom docent? Bart Schoenmakers, docent Rhytovius College Eersel B Rekenen en probleemgevallen: hoe leerlingen met rekenproblemen de rekentoets tóch halen. q Wat zijn de doelen van het protocol Ernstige RekenWiskunde Problemen (ERWD) VO? q Vier hoofdlijnen van goed rekenonderwijs q Het organiseren van goed rekenonderwijs voor alle leerlingen q Stelling: Een dyscalculieverklaring helpt niet, goede begeleiding wel Jaap Vedder, voorzitter NVORWO & Stichting Op Kop Mieke Groenstijn, lector gecijferdheid, Hogeschool Utrecht C Toetsbeleid inbedden D Toetsen en examineren in uw organisatie via de ipad q Waardoor is het lastig om q Digitaal toetsen afnemen wordt examenbeleid te ontwikkelen steeds noodzakelijker q Waarom is examenbeleid q Praktisch aan de slag: belangrijk toets inplannen q Welke elementen maken deel q Hoe werkt toetsen en examineren uit van een examenbeleid via ipad? q Bottom up én top down: q Analyseren van de resultaten docenten én management q Cloudsysteem voor toetsen: q Wie ontwikkelt het examenbeleid Quayn q Plan van aanpak Allard Bijlsma, directeur Harry Molkenboer, opleidingskundig De Rode Planeet adviseur Teelen Kennismanagement Koffiebreak & praktijktafels Tijdens de koffiebreak kunt u niet alleen uw energiepeil, maar ook uw praktijkkennis opfrissen. Uw vakgenoten leiden tafels over diverse onderwerpen. Heeft u zelf ook een idee voor een tafel, en wilt u dit delen tijdens het congres? Neem contact met ons op via 1 Het faciliteren van digitaal toetsen 2 Bevorderen excellentie en motivatie richting het examen 3 Alle docenten geschoold in toetsen? 4 Uitdagen en differentiëren met Flipping the Classroom q Tijdspad voor de planning van de digitale examens q Hoe doe je de FT-test voor het bepalen van het aantal pc s dat je zou kunnen gebruiken bij de flexibele digitale examens. q De pc s zelf, wat moet je vlak voor de afnamen regelen, behalve de ruimtes. q De samenwerking tussen systeembeheer - leerlingadministratie - examensecretarissen, hetgeen ik ben voor de digitale examens Ton Boelaars, wiskundedocent en digitaal expert Raayland-college in Venray q Begaafdheid, wat verstaan we eronder? q De Onderpresteerder: wat moet je ermee? q Onderwijs aan begaafde leerlingen; hoe organiseer je dat? q Scholing van het team: minstens net zo belangrijk als scholing voor de leerling. Bea van Sprakelaar, docente biologie Utrechts Stedelijk Gymnasium q Alle docenten aan het Insula college zijn geschoold in toetsen q Goede toetsen zijn van onschatbare waarde q Toetsbeleid is mooi; de praktijk is belangrijker q Hoge eisen aan leerlingen kan niet zonder hoge eisen aan docenten Rien van Helvert, directeur Insula College q Leerlingen willen uitdagende lessen op maat om gemotiveerd te raken/blijven q Met ICT kun je meer divers lesmateriaal aanbieden dat aansluit bij de belevingswereld van leerlingen q Het populaire concept Flipping the Classroom maakt dit mogelijk q Aan deze praktijktafel gaan we in op de verschillende aspecten die nodig zijn voor dit onderwijs van de 21e eeuw Jelmer Evers, docent geschiedenis, UniC Utrecht Sessieronde 2: De line-up van deze sessieronde is volledig aan u. Na de pitches om uur krijgt u de tijd om te stemmen op uw favoriete partij om deze sessie voor u te verzorgen. Dit doen we door het gebruik van onze toetsen en examineren congres-app. Als u geen smartphone of tablet heeft, krijgt u kaartjes van ons. De vier partijen met de meeste stemmen zullen een sessieronde verzorgen Afsluiting door uw dagvoorzitter Joep Stassen & presentatie mindmaps van de dag door Alexis van Dam Aanvang borrel Einde congresdag

4 6 februari verdiepende workshopdag Deze dag heeft u de keuze uit twee workshops, grijp nu uw kans om een verdiepingsslag te maken! Rekenen & rekentoetsen (09:30-16:30 uur) q Leer alles over het referentieniveau rekenen, rekenonderwijs & rekentoetsen q Rekentoetsresultaten verbeteren ten opzichte van de pilot q Word in één dag rekenexpert: leer over mogelijkheden en adviseer uw collega s q Niet enkel voor wiskundedocenten, ook voor coördinatoren en beleidsmakers q Praktische handvatten voor directe toepassing op de school q Leer van praktijkvoorbeelden Onderwerpen: Het protocol ERWD (Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie) gaat over zwakke rekenaars. Nadruk ligt op de doorlopende leerlijn po-vo: q Wat goed is voor zwakke rekenaars is goed voor alle leerlingen q Rekenbeleid, rekencoördinator en ABC-toets q Rekenen als vak of in de vakken q Vier hoofdlijnen van goed rekenonderwijs q Drieslagmodel en Handelingsmodel q Een dyscalculieverklaring helpt niet, goede begeleiding wel De rekentoetsen 2F en 3F zijn volop in ontwikkeling. Begin 2012 en 2013 worden pilotexamens afgenomen. q Referentieniveaus en rekentoetswijzers q Vaststelling door het College voor Examens (CvE) en constructie door Cito; kenmerken rekentoetsen 2F en 3F q Resultaten van de pilots en een voorbeeldtoets zelf maken; digitale afname, herkansingen en kernvakkenregel q Waarom in het vwo een rekentoets 3S? Heeft 3S nut voor vwo-leerlingen alfa of gamma? Of lopen deze leerlingen extra kans zonder diploma de school te verlaten? Protocol ERWD en dyscalculieverklaringen Wat kunnen de gevolgen zijn voor leerlingen met een verklaring? Kan het ooit goed komen tussen zwakke rekenaars en de rekentoetsen 2F en 3F? Dr. Mieke van Groenestijn, lector gecijferdheid aan de Hogeschool Utrecht Dr. Jaap Vedder, voorzitter NVORWO & Stichting Op Kop Toetsconstructie (09:30-16:30 uur) q Word de toetsspecialist in uw school en adviseer uw collega s! q Overzie in één dag het hele veld van toetsconstructie. q Weet waar u bij de beoordeling van vragen en toetsen op moet letten. q Neem handvatten mee naar huis waarmee u professionele open vragen, gesloten vragen en praktijkopdrachten kunt ontwikkelen. q Ken het grote belang van leerdoelen, taxonomie en toetsmatrijs. q Leer aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. q Breng het verschil tussen SE en CE nog verder terug. Onderwerpen: Uitgangspunten van toetsconstructie: q Concrete leerdoelen/toetstermen formuleren op basis van kerndoelen en exameneisen; q Indelen van leerdoelen/toetstermen op basis van een taxonomie; q werken met een toetsmatrijs; q kiezen van een geschikte toetsvorm bij de leerdoelen/toetstermen. Constructie van toetsvragen en opdrachten: q Ontwikkelen van gesloten toetsvragen, inclusief kwaliteitseisen en constructievoorschriften; q Ontwikkelen van open toetsvragen inclusief antwoordmodel en beoordelingsvoorschrift; q Ontwikkelen van praktijkopdrachten, inclusief beoordelingsformulier en beoordelingsvoorschrift. Samenstellen van toetsen: q Het doel/de functie van een toets; q Samenstellen van een toets (maken van een toetsplan); q Vaststellen van de cesuur; q De betrouwbaarheid en validiteit van toetsen. Toets- en itemanalyse: q Begrippen uit de klassieke toets- en itemanalyse: q Toetsindices: moeilijkheid, betrouwbaarheid, standaardmeetfout en frequentieverdeling; q Itemindices: moeilijkheid, aantrekkelijkheid van de alternatieven en onderscheidend vermogen. Digitaal toetsen: q Voor- en nadelen van digitaal toetsen; q Tips voor gebruik van een digitaal toetssysteem. Willemijn Uil-Hoogerwaard MSc, onderwijskundige Teelen Kennismanagement Volg ons ook op: Meer informatie of aanmelden: of bel met !

5 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via 8 e Jaarcongres 5 & 6 februari 2013 NBC Nieuwegein directie, management en docenten kies uw eigen pad! (sbo-67423) 3 makkelijke manieren om u aan te melden! Via internet: Via Telefonisch: U kunt zich online inschrijven! Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden. Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Datum en locatie 5 & 6 februari 2013 NBC Nieuwegein Blokhoeve LC Nieuwegein Tel: Meer informatie Klantenservice: Persoonlijk Congresadvies Leanne Visser, Tel: Verantwoordelijk voor het programma: Femke Hovinga Congresmanager 200,- vroegboekkorting tot 1 januari! Stephanie van Gennip Senior Project Coördinator Bij deelname ontvangt u ook deze tijdloze toptitel: Toetsontwikkeling in de praktijk, door Teelen Kennismanagement Uw investering De investering voor dit congres bedraagt vóór 1 januari ,- per persoon voor één dag, of 1299,- (excl. BTW) voor twee dagen. Meldt u zich aan ná 1 januari 2013, dan kunt u helaas geen gebruik meer maken van deze vroegboekkorting en betaalt u 799,- (excl. BTW) per persoon voor één dag of 1499 voor beide dagen. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch, een waardevolle digitale syllabus, het boek Toetsontwikkeling in de praktijk, door Teelen Kennismanagement en naslagwerken van sprekers. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Neem dan contact op met onze klantenservice tel Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties.

6 Uw topsprekers en -docenten: Roel Endert is politicoloog en werkzaam als plv. directeur onderwijskwaliteit VO. Vanuit die functie houdt hij zich onder meer bezig met het stelsel van examinering en toetsing. Drs. Henk Laan is voorzitter van het College voor Examens. Hij is oudbestuurder en directeur bij de Stichting Carmelcollege. Geert van Lonkhuyzen is directeur van het CvE en oud rector van een brede scholengemeenschap. Hij is van oorsprong docent economie, aardrijkskunde en geschiedenis. Prof. dr. Jan van de Craats is emeritushoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was lid van de commissie doorlopende leerlijnen taal en rekenen, en is bovendien voorzitter van de rekentoetswijzercommissie 3S. Drs. Joep Stassen, corporate comedian, is werkzaam als dagvoorzitter. Stand-up comedy leerde hij bij de Comedytrain, maar dankzij zijn dubbele achtergrond (comedy en economie) werkte hij ook als docent aan de Hogeschool Inholland. Ben Wilbrink is gepensioneerd psycholoog en onderwijsonderzoeker. Op dit moment onderzoekt hij de ontwikkelingen van het Nederlandse rekenonderwijs van de afgelopen vijftig jaar. Willemien Uil-Hoogerwaard MSc is onderwijskundige, toetsdeskundige, adviseur en trainer bij Teelen Kennismanagement. Ing. Harry Molkenboer is ruim 25 jaar opleidingskundig adviseur bij Teelen Kennismanagement. Hij is initiatiefnemer en medeauteur van het boek Toetsontwikkeling in de praktijk. Hoe maak ik goede vragen en toetsen?. Hij is lid van de NVE en zit in de redactie van Examens. Drs. Alexis van Dam is o.a. live mindmapper. Met zijn bedrijf Connection of Minds verslaat hij tientallen evenementen per jaar, van TEDx tot jaarcongressen en zelfs de troonrede. Henk van der Kooij is verbonden aan het Freudenthal Instituut. Hier houdt hij zich o.a. bezig met de aansluiting tussen VO-HO en de politieke discussie over het rekenen. Drs. Rien van Helvert is directeur van het Insula College Leerpark. Daarvoor was hij directeur van diverse VMBO s. Hij is begonnen als docent aardrijkskunde en geschiedenis. Rien is afgestudeerd als onderwijskundige en haalde zijn master in strategisch management. Bart Schoenmakers MSc is docent en opleidingsdocent, Rhytovius College Eersel. Hij onderzocht trainingen in toetsconstructie voor de Universiteit Maastricht. Ir. Victor Schmidt is sinds 2008 werkzaam als leerplanontwikkelaar wiskunde, rekenen en informatica bij het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling SLO en was voorzitter van de rekentoetswijzercommissie 2F en 3F voor het voortgezet onderwijs. Bea van Sprakelaar is docente biologie aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Ook coördineert zij daar het onderwijs aan begaafde leerlingen. Dr. Mieke van Groenestijn is lector Gecijferdheid aan de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht en projectleider van de ERWD-protocollen. Dr. Jaap Vedder was o.a. leraar wiskunde en lerarenopleider. Hij is voorzitter van Stichting Op Kop en van de NVORWO. Ook is hij voorzitter van de vaststellingscommissie Rekenen 3F voor havo/vwo van het CvE. Jelmer Evers is docent geschiedenis aan UniC in Utrecht. Hij specialiseert zich in flipping the classroom. Allard Bijlsma is directeur van De Rode Planeet bv, toetsontwikkelaar met ervaring in het begeleiden van scholen, bedrijven en uitgeverijen. Voor wie? Dit programma is ontwikkeld vóór en dóór: q Schoolleiders q (Con-) rectoren q Teamleiders q Afdelingsleiders q Coördinatoren q Beleidsmedewerkers q Leden toets- en examencommissies q Onderwijs- en toetsontwikkelaars q Docenten en iedereen die werkzaam is in het VO Voor: VMBO, Havo, Vwo en (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van examens en toetsen Profileer uw organisatie tijdens de Actualiteiten in Toetsen & Examineren in het VO Voorafgaand en tijdens dit congres bieden wij u een diversiteit aan mogelijkheden om uw organisatie te profileren. Zorg dat u gezien wordt bij de beslissers, managers en professionals uit deze sector en kies een profileringspakket dat bij uw organisatie past. Naast de standaard pakketten denk ik graag met u mee in maatwerkoplossingen. Interesse in de mogelijkheden? Neem dan contact op met: Suzanne van Kol, Marketingadviseur Congressponsoring Onderwijs Tel: , mob: , Mail:

Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen. Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs. Expertmeeting rekentoetsen vo

Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen. Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs. Expertmeeting rekentoetsen vo Uitnodiging Aan Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen Van Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs Datum 16 maart 2011 Agenda Expertmeeting rekentoetsen vo Datum overleg 12 april 2011

Nadere informatie

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Praktisch VMBO 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Deelsessie 9 Taal en rekenen: zéker actueel in het vmbo Inhoud van deze workshop Actieplan beter presteren (kort)

Nadere informatie

Inleidingen/Workshops AOb/CvE havo/vwo-examenconferentie 7 april 2011. Opening Albert van der Meer, sectorbestuur-vo AOb

Inleidingen/Workshops AOb/CvE havo/vwo-examenconferentie 7 april 2011. Opening Albert van der Meer, sectorbestuur-vo AOb Inleidingen/Workshops AOb/CvE havo/vwo-examenconferentie 7 april 2011 Plenaire inleidingen: Opening Albert van der Meer, sectorbestuur-vo AOb Henk den Boer, Inspectie van het Onderwijs: Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

05-02-2013. 1 Doorlopende toetslijn Nederlandse taal en rekenen TAAL EN REKENEN IN EXAMINERING ONDERWERPEN

05-02-2013. 1 Doorlopende toetslijn Nederlandse taal en rekenen TAAL EN REKENEN IN EXAMINERING ONDERWERPEN TAAL EN REKENEN IN EXAMINERING Vmbo conferentie Nijkerk 31 januari 2013 André Coenders Maaike Beuving ONDERWERPEN 1 Doorlopende toetslijn Nederlandse taal en rekenen 2 Invoering referentieniveaus examen

Nadere informatie

2. CEVO/CvE 3. Coe voor niveau 4 4. Niveau 1, 2 en 3 5. Verkenning vanuit voorbeelden vmbo

2. CEVO/CvE 3. Coe voor niveau 4 4. Niveau 1, 2 en 3 5. Verkenning vanuit voorbeelden vmbo Taal en rekenen in het mbo Op weg naar centraal ontwikkelde examens GDW kennisdelingsconferentie 16 april 2009 Jan Paul de Vries/Mia van Boxel Centraal ontwikkelde examens taal & rekenen mbo 1. Coe t&r

Nadere informatie

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt. Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.2014 Inleiding Rekenen moet, ook in het VO, een aparte plek krijgen.

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een student met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

maak kennis met Het College voor examens

maak kennis met Het College voor examens maak kennis met Het College voor examens College voor Examens 030 28 40 700, info@cve.nl Postbus 315, 3500 AH Utrecht www.cve.nl Het is enorm belangrijk dat de focus altijd gericht blijft op de leerling

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Met aandacht voor de pilot 'Protocol Afstuderen' n.a.v. het rapport 'Beoordelen is mensenwerk'

Met aandacht voor de pilot 'Protocol Afstuderen' n.a.v. het rapport 'Beoordelen is mensenwerk' Studiedag Met aandacht voor de pilot 'Protocol Afstuderen' n.a.v. het rapport 'Beoordelen is mensenwerk' 8 oktober 2015 Amersfoort Toetsen & Examineren in het HBO De laatste actualiteiten! Martine Pol

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013 September en oktober 2012 Maaike Beuving REFERENTIENIVEAUS REKENEN IMPLEMENTATIE IN EINDEXAMEN VO Opbouw presentatie 1 Terugblik op pilot rekentoetsen in 2012

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13957 29 mei 2013 Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling

Nadere informatie

5 november 2015 RAI Amsterdam

5 november 2015 RAI Amsterdam Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies organiseren het congres: Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren met professor John Hattie 5 november 2015 RAI Amsterdam Professor John Hattie doet onderzoek

Nadere informatie

Subnetwerken 13-14. 21-01-2014 Venlo 22-01-2014 Zwolle 23-01-2014 Zaandam

Subnetwerken 13-14. 21-01-2014 Venlo 22-01-2014 Zwolle 23-01-2014 Zaandam Subnetwerken 13-14 21-01-2014 Venlo 22-01-2014 Zwolle 23-01-2014 Zaandam Programma 13.00 uur Inloop met koffie/thee 13.30 uur Opening 13.35 uur Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo

Nadere informatie

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen KWALITEIT IN TOETSEN EN EXAMENS TOA Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen Compleet leerlingvolgsysteem voor Taal en Rekenen in het voortgezet onderwijs 1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Studiedag 13 mei 2009 Triavium Nijmegen Kies uit sessies toegesneden op uw situatie 2 e Landelijke Studiedag Maatschappelijke Stage 72 verplichte stage uren; bent u er klaar voor? q Voldoende stageplaatsen

Nadere informatie

Protocol Ernstige Reken/Wiskunde problematiek en Dyscalculie

Protocol Ernstige Reken/Wiskunde problematiek en Dyscalculie Protocol Ernstige Reken/Wiskunde problematiek en Dyscalculie Naam notitie Protocol ernstige reken/wiskunde problematiek en dyscalculie Portefeuillehouder Karel de Waal Versienummer 3 Status document *

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol (locatie mavo-havo-atheneum; versie januari 2015)

Dyscalculieprotocol (locatie mavo-havo-atheneum; versie januari 2015) Dyscalculieprotocol (locatie mavo-havo-atheneum; versie januari 2015) Inleiding Thorbecke Scholengemeenschap heeft de verplichting leerlingen voor rekenen op referentieniveau 2F (mavo) of 3F (havo/atheneum)

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Subnetwerken 12-13. 22-01-2013 Schiedam 23-01-2013 Venray 24-01-2013 Zwolle

Subnetwerken 12-13. 22-01-2013 Schiedam 23-01-2013 Venray 24-01-2013 Zwolle Subnetwerken 12-13 22-01-2013 Schiedam 23-01-2013 Venray 24-01-2013 Zwolle Programma 13.00 uur Inloop met koffie/thee 13.30 uur Opening 13.35 uur Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo

Nadere informatie

KENMERKEN VAN EN KEUZES VOOR REKENBELEID. Martin van Reeuwijk 25 april 2013

KENMERKEN VAN EN KEUZES VOOR REKENBELEID. Martin van Reeuwijk 25 april 2013 KENMERKEN VAN EN KEUZES VOOR REKENBELEID Martin van Reeuwijk 25 april 2013 REKEN- (EN TAAL) BELEID IN PRAKTIJK Onderzoek rekenen in VO, 303 scholen Niveaus en rollen binnen de school Visie en kenmerken

Nadere informatie

vormgeven van rekenen in het VO

vormgeven van rekenen in het VO vormgeven van rekenen in het VO Martin van Reeuwijk,, Susanne Spiele, Madeleine Vliegenthart, Peter van Wijk Allen werkzaam bij APS, versie 21 Februari 2013 vooraf Dit is een voorpublicatie, en zal als

Nadere informatie

Datum 3 juni 2013 schriftelijk verslag vaste commissie voor OCW over het rapport van CITO De praktijk van de eerste en tweede correctie.

Datum 3 juni 2013 schriftelijk verslag vaste commissie voor OCW over het rapport van CITO De praktijk van de eerste en tweede correctie. >Retouradres Postbus 16375 25 BJ Den Haag de voorzitter de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 218 25 AE..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 265 Rijnstraat 5 Den Haag Postbus 16375 25 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015 > Retouradres Postbus 35 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Bureau van het CvTE Muntstraat 7 352 ET Utrecht Postbus

Nadere informatie

Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen!

Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen! Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen! Een initiatief van: 10 november 2015 NBC Nieuwegein Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Samen ontdekken, durven, doen! Dit is het voorlopig

Nadere informatie

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van commissie Bosker Bureau van het CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl Datum 10 juni 2015

Nadere informatie

Nut en noodzaak van een goed imago Informatie Workshops drs. J.M. (Walther) Verhoeven vrijdag 28 november 2008 11.45 18.00 uur

Nut en noodzaak van een goed imago Informatie Workshops drs. J.M. (Walther) Verhoeven vrijdag 28 november 2008 11.45 18.00 uur Media (e)en zorg De media is niet meer weg te denken in de gezondheidszorg. Lees de afgelopen maanden de kranten er maar eens op na en je vindt uiteenlopende berichtgeving over zorggerelateerde onderwerpen.

Nadere informatie

Rekenen bij Moderne Wiskunde

Rekenen bij Moderne Wiskunde Moderne Wiskunde Rekenen: een volledig doorlopende leerlijn rekenen voor alle leerjaren en alle niveaus! Rekenen bij Moderne Wiskunde 1 Verplichte rekentoets Vanaf schooljaar 2013/2014 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

Protocol Dyscalculie. Olympus College 2014-2015. Protocol Dyscalculie Olympus College 2014-2015 Pagina 1 van 7

Protocol Dyscalculie. Olympus College 2014-2015. Protocol Dyscalculie Olympus College 2014-2015 Pagina 1 van 7 Protocol Dyscalculie Olympus College 2014-2015 Protocol Dyscalculie Olympus College 2014-2015 Pagina 1 van 7 Inhoud Voorwoord 3 Protocol dyscalculie 4 De rekentoets 5 Bijlage 1 Aanmeldformulier dyscalculie

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

4 en 5 november 2015 RAI Amsterdam

4 en 5 november 2015 RAI Amsterdam Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies organiseren het congres: Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren met professor John Hattie 4 en 5 november 2015 RAI Amsterdam Professor John Hattie doet

Nadere informatie

rekenen in het vmbo het referentiekader

rekenen in het vmbo het referentiekader rekenen in het vmbo het referentiekader Profijt vmbo - Doetinchem 22 maart 2011 Monica Wijers Freudenthal Instituut programma Kennismaking Wat zijn uw vragen? Achtergronden bij het referentiekader

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Proeftuin Linked Data: Maatwerk in de bovenbouw

Proeftuin Linked Data: Maatwerk in de bovenbouw Proeftuin Linked Data: Maatwerk in de bovenbouw Anne Muller & Eric Welp - SLO Vught, 5 juni 2014 Voorstellen Wie wij zijn Wie jullie zijn Wat de Proeftuin is De Proeftuin Online applicatie voor onderwijs

Nadere informatie

training rekenspecialist Amarantis Bijeenkomst 1, 10 april 2012 Monica Wijers Freudenthal Instituut

training rekenspecialist Amarantis Bijeenkomst 1, 10 april 2012 Monica Wijers Freudenthal Instituut training rekenspecialist Amarantis Bijeenkomst 1, 10 april 2012 Monica Wijers Freudenthal Instituut Rekenen als voorafje Rekenen sommen 1 Rekenen sommen 2 Welke weet u meteen? 12 x 12 412 + 99 Rekenen

Nadere informatie

Subnetwerkbijeenkomsten. Oktober / November 2010

Subnetwerkbijeenkomsten. Oktober / November 2010 Subnetwerkbijeenkomsten Oktober / November 2010 Subnetwerk Zuid-West 13 oktober 2010 ROC Albeda, Rotterdam Subnetwerk Noord 20 oktober 2010 Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle Subnetwerk Zuid-Oost 4 november

Nadere informatie

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 versie 1, oktober 2014 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

TOA: Toolkit én schatkist

TOA: Toolkit én schatkist TOA: Toolkit én schatkist Ruim 1,7 miljoen toetsen afgenomen. Wat weten we nu? Taal en rekenen 2 jaar onderweg en wat heeft ons dit nu gebracht? Bekijk de resultaten van 2 jaar meten. Bureau ICE is in

Nadere informatie

parate rekenvaardigheden

parate rekenvaardigheden parate rekenvaardigheden Rinske Stelwagen & Teun Hommersom parate rekenvaardigheden wie zijn wij workshop tijdens de vorige conferentie de som van de dag een wiskunde- / reken-website een diagnostische

Nadere informatie

Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO

Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO maart 2012 Voortgezet onderwijs Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO 2 Deze brochure beschrijft de stand van

Nadere informatie

Bijeenkomst Instruct

Bijeenkomst Instruct Nederlands, Engels en rekenen mbo - actualiteit Bijeenkomst Instruct Woensdag 10 december Hilversum Alet van Leeuwen Onderwerpen rol en taak Steunpunt invoeringsjaren (centrale) examens en diploma eisen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Eerlijk meten, optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Methode-onafhankelijke toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans Bureau ICE De nieuwe generatie

Nadere informatie

Nederland een. of niet?

Nederland een. of niet? artikel Krijgt Nederland een landelijke rekentoets of niet? 21 eind basisonderwijs 1F eind vmbo bb/kb mbo1/2 eind vmbo gl/tl 2F eind havo mbo-4 3F eind vwo 4F Algemeen maatschappelijk niveau Drempels hbo/wo

Nadere informatie

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10!

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016 Ik tel tot 10! Wat: Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Plaats: CPS, Amersfoort (8 min. lopen vanaf NS Amersfoort-Schothorst) Wanneer:

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Als je alleen vertrouwt op je waarneming.. grote kans dat je dingen over het hoofd ziet Etalageconferentie 7 februari 2013 Als je alleen vertrouwt op je waarneming grote kans dat je dingen over het hoofd

Nadere informatie

Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege

Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege 1 Meer aandacht voor taal en rekenen 2 Invoering referentieniveaus 2.1 Referentiekader 2.2 Voordelen van het werken met referentieniveaus 2.3 Overzicht eindniveaus

Nadere informatie

Cursus rekendidactiek. bijeenkomst 1 23 oktober 2012 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut

Cursus rekendidactiek. bijeenkomst 1 23 oktober 2012 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut Cursus rekendidactiek bijeenkomst 1 23 oktober 2012 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut deel 0 Vooraf - voorstellen deel 1 cursus rekenen: opbouw en deelnemers Cursusbijeenkomsten 23 oktober

Nadere informatie

Kennis, inspiratie en energie

Kennis, inspiratie en energie Studiereis Singapore Jan Wiegers is lid van de Raad van Bestuur van Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling. Hij beheert de portefeuille Onderwijs. Hij reist regelmatig naar het buitenland om de kennis

Nadere informatie

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1.

ONBETWIST ONnderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen. Project organisatie. Deliverable 1.1. Hans Cuypers. ONBETWIST Deliverable 1. Project organisatie Deliverable 1.1 Hans Cuypers Inleiding Het project ONBETWIST is een samenwerking van de volgende instellingen: TU/e, penvoerder Universiteit van Amsterdam Open Universiteit Universiteit

Nadere informatie

Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent

Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent Programma Aanleiding Competentieprofiel Nascholing/lerarenopleiding Aanleiding Wat moet ik kennen

Nadere informatie

Woudschoten Chemie Conferentie 7 november 2008 Chemie tussen context en concept. Nieuwe Scheikunde in het schoolexamen

Woudschoten Chemie Conferentie 7 november 2008 Chemie tussen context en concept. Nieuwe Scheikunde in het schoolexamen Woudschoten Chemie Conferentie 7 november 2008 Nieuwe Scheikunde in het schoolexamen Tijdlijn Nieuwe Scheikunde 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Klassieke programma (1998) Aangepaste klassieke

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen. Mbo Taalacademie 19 September 2014. Alet van Leeuwen

Actuele ontwikkelingen. Mbo Taalacademie 19 September 2014. Alet van Leeuwen Actuele ontwikkelingen Mbo Taalacademie 19 September 2014 Alet van Leeuwen Onderwerpen Invoering centraal examen 3F in 2014-2105 Periodes examinering in 2014-2015 Herkansen en vrijstellingen Examens en

Nadere informatie

EFFICIËNT bouwen 59,- WebTV BSL. met BSL Fysiotherapeut Totaal. een congres 12,50 TOTAAL FYSIOTHERAPEUT

EFFICIËNT bouwen 59,- WebTV BSL. met BSL Fysiotherapeut Totaal. een congres 12,50 TOTAAL FYSIOTHERAPEUT een congres WebTV Abonnement BSL 3.000,- 59,- aan waarde voor maar: Slechts 12,50 U betaalt per jaar FYSIOTHERAPEUT TOTAAL EFFICIËNT bouwen aan UW VAKkennis met BSL Fysiotherapeut Totaal Meer informatie

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F

Nadere informatie

Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F

Nadere informatie

Een Europees Referentiekader voor talenexamens. Een utopie?

Een Europees Referentiekader voor talenexamens. Een utopie? Een Europees Referentiekader voor talenexamens Een utopie? José Noijons VLoD 34. Jahreshochschultagung 07.11.2008 Stichting CITO Instituut voor Toetsontwikkeling 1 Europees Referentiekader (ERK) Ontwikkeld

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Waarom deze conferentie? Voor wie is deze conferentie bedoeld?

Waarom deze conferentie? Voor wie is deze conferentie bedoeld? Waarom deze conferentie? Een verkeerde studiehouding en gebrekkige studievaardigheden zijn belangrijke oorzaken voor uitval in de propedeuse. Veel studenten denken het te redden met de studiehouding die

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness in de praktijk Congres Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness Mindfulness mag zich de laatste

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Beschikbaar per 1 september 2015 NIEUW TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE HAVO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal Examentrainingen 2013 Alle informatie op een rij Bijles Maas en Waal Inhoudsopgave Wat is een examentraining?... 3 Informatieavond voor examenkandidaten... 4 Studiebegeleiding voor examenkandidaten...

Nadere informatie

Certificeren van rekendocenten

Certificeren van rekendocenten Certificeren van rekendocenten Bij de ROC s is een grote behoefte aan goed gekwalificeerde rekendocenten. Hiervoor worden verschillende cursussen, scholingen en workshops aangeboden die kunnen leiden tot

Nadere informatie

2 juli 2012 Antwoorden schriftelijk overleg over wijziging regelgeving in verband met examinering referentieniveaus vo en mbo

2 juli 2012 Antwoorden schriftelijk overleg over wijziging regelgeving in verband met examinering referentieniveaus vo en mbo a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

REKENEN IN HET MBO. Rekenles lastige opgave. Ingrid Christoffels & Annemarie Groot, Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

REKENEN IN HET MBO. Rekenles lastige opgave. Ingrid Christoffels & Annemarie Groot, Expertisecentrum Beroepsonderwijs. REKENEN IN HET MBO Rekenles lastige opgave Auteurs Ingrid Christoffels & Annemarie Groot, Expertisecentrum Beroepsonderwijs november 2014 Voor welk beroep je ook leert, rekenen hoort erbij. Om het diploma

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011

Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011 Rekenen in het mbo: Stand van zaken regelgeving Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011 Rianne Reichardt Onderwerpen Algemene regelgeving Rekenen in het mbo Invoering referentieniveaus

Nadere informatie

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat houdt de pilot tweetalig onderwijs op het Dollard College in?... 3 De lessen... 3 Device... 4 Taalvaardigheid... 4 Internationalisering... 5 Kosten... 5 Bevorderingsnormen...

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-daagse cursus 17 september, 1, 29 oktober, 12 en 26 november 2013 Meeting Plaza Maarssen Gratis boek tisch Creëren (2012) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur n trainer. Hij adviseert al meer

Nadere informatie

TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL

TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten

Nadere informatie

Uw producten en diensten in de etalage!

Uw producten en diensten in de etalage! Portal School aan Zet Toelichting aanbod onderwijsadviesbureaus Uw producten en diensten in de etalage! https://portal.schoolaanzet.nl 1 School aan Zet lanceert in september 2012 de online portal van School

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25357 19 augustus 2015 Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende

Nadere informatie

faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen gion onderwijs/onderzoek Drs. R.C. Endert Plv. Directeur VO Ministerie OCW 28 september 2015

faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen gion onderwijs/onderzoek Drs. R.C. Endert Plv. Directeur VO Ministerie OCW 28 september 2015 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen gion onderwijs/onderzoek Drs. R.C. Endert Plv. Directeur VO Ministerie OCW Prof. Dr. R.J. Bosker T 050 363 6791 r.j.bosker@rug.nl Grote Rozenstraat 3 9712

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

Cursus rekendidactiek. Bijeenkomst 5 29 januari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut

Cursus rekendidactiek. Bijeenkomst 5 29 januari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut Cursus rekendidactiek Bijeenkomst 5 29 januari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut Rekenen uit de krant Een krappe 40 procent van de Nederlanders weet niet dat een glas sap evenveel

Nadere informatie

Samen met u en uw leerling voor het beste resultaat!

Samen met u en uw leerling voor het beste resultaat! - - - - - - - - - - - - Samen met u en uw leerling voor het beste resultaat! De examentrainingen van Lyceo zorgen voor meer zelfvertrouwen bij de examenleerlingen. Ook geven de trainingen de leerlingen

Nadere informatie

Er zijn verschillende oorzaken aanwijsbaar voor. Hoe leren we leerlingen SCHOOLBREDE AANPAK VAN REKENONDERWIJS

Er zijn verschillende oorzaken aanwijsbaar voor. Hoe leren we leerlingen SCHOOLBREDE AANPAK VAN REKENONDERWIJS Ria Brandt-Bosman en Jaap Vedder Ria Brandt-Bosman studeerde wis- en natuurkunde. Zij werkt in het voortgezet onderwijs, vanaf 2009 als managing consultant bij CPS, met specialisatie referentieniveaus

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO EERSTE TIJDVAK 2012 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Agenda. Het programma ziet er als volgt uit:

Agenda. Het programma ziet er als volgt uit: Nummer 25 l september 2013 Het Bètasteunpunt Utrecht wil een bijdrage leveren aan het enthousiasmeren van zowel docenten als scholieren voor bètatechnisch onderwijs. Het Bètasteunpunt Utrecht organiseert

Nadere informatie