Datum 3 juni 2013 schriftelijk verslag vaste commissie voor OCW over het rapport van CITO De praktijk van de eerste en tweede correctie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 3 juni 2013 schriftelijk verslag vaste commissie voor OCW over het rapport van CITO De praktijk van de eerste en tweede correctie."

Transcriptie

1 >Retouradres Postbus BJ Den Haag de voorzitter de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 265 Rijnstraat 5 Den Haag Postbus BJ Den Haag Datum 3 juni 213 Betreft schriftelijk verslag vaste commissie voor OCW over het rapport CITO De praktijk de eerste en tweede correctie. Uw brief 17 mei 213 Uw referentie voortgezet onderwijs Hierbij zend ik u de antwoorden bij de vragen gesteld door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en wetenschappen in het Verslag houdende lijst vragen en antwoorden over het rapport CITO De praktijk de eerste en tweede correctie. Deze vragen hebben mij bereikt op 25 april 213. de staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker Pagina 1 6

2 Nr. Verslag houdende houdende lijst lijst vragen vragen antwoorden antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 heeft de 1 heeft de staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over ter beantwoording voorgelegd over het rapport Cito 1 het rapport Cito 2 inzake De praktijk de eerste en tweede inzake correctie; De praktijk samenvatting de eerste onderzoek en tweede correctie; naar samenvatting onderzoek naar het functioneren het CSE 1 het functioneren het CSE 3 en de reactie de staatssecretaris en de op reactie het rapport de staatssecretaris d.d. 28 maart op het 213 rapport (Kamerstuk d.d. 28 maart , 213 nr.146). (Kamerstuk De 31 staatssecretaris 289, nr.146). De heeft deze staatssecretaris vragen beantwoord heeft deze bij brief vragen beantwoord De vragen bij brief en antwoorden De vragen zijn en antwoorden hieronder afgedrukt. zijn hieronder afgedrukt. Wolbert Voorzitter de de commissie, Adjunct-griffier de de commissie, Nr Vraag Blz 1 Wanneer gaat gaat de de staatssecretaris staatssecretaris aan de aan slag de met slag de aanbevelingen met de aanbevelingen die snel en die snel gemakkelijk en gemakkelijk zijn uit zijn te uit voeren te voeren bijvoorbeeld bijvoorbeeld het trainen het trainen of het beter in of het beter in plannen examens? plannen examens? Direct. Het trainen (bijscholing in correctiewerkzaamheden examens) is een zaak We zijn met de school, meerdere en ik heb partijen de scholen al gestart. er op gewezen Het trainen dit op te pakken. Veel merken (bijscholing op hier in geen correctiewerkzaamheden behoefte aan te hebben, omdat examens) zij voldoende is een zaak ervaring met de school. correctiewerkzaamheden Ik heb scholen er op hebben. gewezen Zij vragen dit op juist te pakken. om meer Veel duidelijkheid in merken de overigens op hier geen behoefte aan te hebben, omdat zij voldoende ervaring correctievoorschriften. Het College voor Examens (CvE) en CITO hebben dat laatste al met correctiewerkzaamheden hebben. Zij vragen juist om meer duidelijkheid in ter hand genomen. de correctievoorschriften. Het College voor Examens (CvE) en CITO hebben dat Ook laatste is het al CvE ter hand gevraagd genomen. vakken met een arbeidsintensieve controle direct aan het begin Ook de is examenperiode het CvE gevraagd in te roosteren. vakken met een arbeidsintensieve controle direct aan 2 Wat het begin is de inzet de examenperiode staatssecretaris in bij te de roosteren. gesprekken met besturen en schoolleiders en met de VO-raad? Neemt de staatssecretaris de aanbevelingen het rapport hierbij mee? Zo ja, welke? 2 Wat is de inzet de staatssecretaris bij de gesprekken met besturen en De schoolleiders inzet is dat de en 2met e correctie de VO-raad? integraal Neemt wordt nagekeken. de staatssecretaris Daarbij wordt de gekeken aanbevelingen hoe deze integraliteit het rapport kan worden hierbij bereikt mee? zonder Zo ja, de welke? werkdruk te verhogen. Het vertrouwen in de kwaliteit de correctie examens is daarbij mijn uitgangspunt. In de gesprekken met besturen en schoolleiders worden daarbij ook alle aanbevelingen meegenomen, en Mijn inzet is er voor te zorgen dat er geen vraagtekens meer zijn bij de getoetst op werking en haalbaarheid. kwaliteit de (tweede) correctie examens. Voor de tweede correctie is 3 Hoe nu bijvoorbeeld zien de twee pilots, wettelijk die de geregeld staatssecretaris dat deze samen integraal met de wordt VO-raad nagekeken. zal opzetten Bezien om te bezien wordt of hoe er deze voor integraliteit een niet kan minder worden belastende bereikt tweede zonder correctie de werkdruk mogelijk te is, er precies verhogen. uit? Hoe In de wil gesprekken de staatssecretaris met besturen leraren zelf en betrekken schoolleiders bij over organisatie de kwaliteit de twee de pilots? correctie Wanneer worden wordt alle de Kamer aanbevelingen verder geïnformeerd meegenomen, over de en uitvoer getoetst en resultaten op hier? werking en haalbaarheid. Duidelijk is dat pilots rond de examens in 213 niet haalbaar zijn. Met de VO-raad is 1 CvE: College correctie voor Examens de taak het veld behoren en nemen hierin ook de regierol op zich. 2 Uitgangspunten voor de pilots zijn: Cito: Instituut voor Toetsontwikkeling 3 Behoud kwaliteit : de kwaliteit jhet examen en de beoordeling moet gegarandeerd CSE: centraal schriftelijk examen Het recht de leerling op integrale correctie. Pagina 2 6

3 Nr. 3 Verslag Hoe zien houdende twee lijst pilots, die vragen de staatssecretaris en antwoorden samen met de VO-raad zal opzetten om te bezien of er voor een niet minder belastende tweede correctie mogelijk is, er precies uit? Hoe wil de staatssecretaris leraren zelf betrekken Vastgesteld bij de organisatie (wordt door griffie de ingevuld twee pilots? als antwoorden Wanneer er wordt zijn) de Kamer verder geïnformeerd De vaste commissie over voor de uitvoer Onderwijs, en resultaten Cultuur en Wetenschap hier? 1 heeft de staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen Duidelijk ter is beantwoording dat pilots rond voorgelegd de examens over het in 213 rapport niet haalbaar Cito 1 inzake zijn. De Met de VOraad is afgesproken praktijk de dat eerste hij en pilotvoorstellen tweede correctie; in samenvatting overleg met het onderzoek veld ontwikkelt. De VO-raad naar het vindt functioneren de tweede correctie het CSE 1 en de de taak reactie het de veld staatssecretaris behoren en op neemt hierin het rapport ook de d.d. regierol 28 maart op 213 zich. (Kamerstuk Uitgangspunten , nr.146). voor de De pilots zijn: Behoud staatssecretaris kwaliteit: de heeft kwaliteit deze vragen het beantwoord examen bij en brief de beoordeling De vragen moet en gegarandeerd antwoorden zijn hieronder afgedrukt. Voorzitter de commissie, Wolbert Het recht de leerling op integrale correctie. Adjunct-griffier Werkdruk verminderen: de commissie, tijdsbelasting is belangrijkste reden niet integraal nakijken. Hierbij speelt ook de taakbelastingvraag - zoals door de AOb genoemd in de brief 17 april 213 en het advies het platform VVVO (Vakinhoudelijke Nr Vraag verenigingen voortgezet onderwijs) - als onderdeel de cao-afspraken. Blz 14 Wanneer Gaat de gaat staatssecretaris de staatssecretaris ook aan gevolg de slag geven met aan de aanbevelingen de suggestie die snel de en AOb 4 in gemakkelijk zijn brief zijn 17 uit april te voeren 213bijvoorbeeld 5 om bijvoorbeeld het trainen voor het vak geschiedenis of het beter in plannen examen examens? één vrij dagdeel te geven voor vijftien na te kijken examens? Direct. Het trainen (bijscholing in correctiewerkzaamheden examens) is een zaak Zie mijn de vorige school, antwoord. en ik heb de Dit scholen is een er zaak op gewezen de scholen. dit op te pakken. Veel merken op hier geen behoefte aan te hebben, omdat zij voldoende ervaring met correctiewerkzaamheden hebben. Zij vragen juist om meer duidelijkheid in de 5 Klopt het dat de staatssecretaris in de brief aan de Kamer alleen ingaat op de correctievoorschriften. Het College voor Examens (CvE) en CITO hebben dat laatste al eerste aanbeveling het rapport? Wat is zijn reactie op de overige ter hand genomen. aanbevelingen? Ook is het CvE gevraagd vakken met een arbeidsintensieve controle direct aan het begin de examenperiode in te roosteren. In de brief is met name ingegaan op de eerste en tweede aanbeveling. Dit 2 Wat heeft is te de maken inzet met de staatssecretaris het feit dat deze bij de aanbevelingen gesprekken met de besturen meeste en discussie schoolleiders en met opleverden, VO-raad? en niet Neemt gemakkelijk de staatssecretaris over te de nemen aanbevelingen zijn. De overige het rapport aanbevelingen hierbij mee? Zo liggen ja, welke? in de verantwoordelijkheidssfeer het CvE en worden opgepakt. De Hetzelfde inzet is dat geldt de voor 2 e correctie aanbevelingen integraal wordt waarbij nagekeken. het voortouw Daarbij bij wordt de gekeken VO-raad hoe ligt. deze integraliteit kan worden bereikt zonder de werkdruk te verhogen. Het vertrouwen in de 6 kwaliteit Is in het onderzoek de correctie voldoende examens rekening is daarbij gehouden mijn uitgangspunt. met de praktijk In de gesprekken rond de met besturen correctie en schoolleiders examenwerk, worden waarbij daarbij een ook tweede alle aanbevelingen corrector meegenomen, soms zeer en getoetst aanzienlijke op werking verschillen en haalbaarheid. (naar boven en naar beneden) vaststelt waar hij 3 Hoe vervolgens zien de twee niets pilots, mee die doet de omdat staatssecretaris het globale samen gevoel met de bij VO-raad andermans zal opzetten om te bezien correctiewerk of er voor per saldo een op eenzelfde niet minder beeld belastende uitkomt? tweede correctie mogelijk is, er precies uit? Hoe wil de staatssecretaris leraren zelf betrekken bij de organisatie de twee Neen, pilots? het onderzoek Wanneer wordt was de gericht Kamer op verder het constateren geïnformeerd over verschillen. de uitvoer en Als resultaten deze hier? tussen conrectoren niet beslecht kunnen worden dan is de school verplicht Duidelijk hier melding is dat pilots te doen rond de aan examens de Inspectie in 213 niet haalbaar het Onderwijs. zijn. Met de VO-raad is correctie de taak het veld behoren en nemen hierin ook de regierol op zich. 4 Uitgangspunten voor de pilots zijn: AOb: Algemene Onderwijsbond 5 Behoud kwaliteit : de kwaliteit jhet examen en de beoordeling moet gegarandeerd Parlisnummer: 213D16947 Het recht de leerling op integrale correctie. 5 Pagina 3 6

4 Nr. 7 Verslag Kan de houdende staatssecretaris lijst aangeven vragen en in antwoorden hoeverre in het onderzoek rekening is gehouden met de in het onderwijs gegroeide praktijk dat aanvullingen uit normeringsvergaderingen worden gebruikt als aanvulling op en verheldering het Vastgesteld antwoordmodel (wordt sec? door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 heeft de In het onderzoek staatssecretaris zijn hierover Onderwijs, geen Cultuur expliciete en Wetenschap vragen gesteld. de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over het rapport Cito 1 inzake De praktijk de eerste en tweede correctie; samenvatting onderzoek 8 Is er bij naar het het vak functioneren wiskunde een het uitsplitsing CSE 1 en gemaakt de reactie naar de de staatssecretaris verschillende op soorten het wiskunde rapport d.d. (havo: 28 maart wiskunde 213 (Kamerstuk A en B; vwo: , wiskunde nr.146). A, De B en C), aangezien staatssecretaris die vakken heeft in de deze praktijk vragen aanzienlijke beantwoord bij verschillen brief kennen De vragen in en tijdsbelasting antwoorden voor zijn het hieronder nakijken afgedrukt. de examens en de wijze waarop met het correctiemodel wordt omgegaan? Voorzitter de commissie, Wolbert Neen, de wiskundevakken in het havo en vwo zijn niet meegenomen in het onderzoek. CITO is uitgegaan het vak wiskunde in de gemengde leerweg Adjunct-griffier vmbo. de commissie, Beseft de staatssecretaris dat bijvoorbeeld bij de landelijke bijeenkomst voor 33 Nr Vraag het geschiedenisexamen de examenmakers al aanwezig zijn? Kan de Blz staatssecretaris aangeven hoe hij de aanbeveling over de paneldiscussies ziet in het licht het streven naar een grotere professionele ruimte voor de 1 Wanneer leraren? gaat de staatssecretaris aan de slag met de aanbevelingen die snel en gemakkelijk zijn uit te voeren bijvoorbeeld het trainen of het beter in plannen Ja, ik weet examens? dat bij de landelijke bijeenkomst geschiedenisexamens de Direct. examenmakers Het trainen aanwezig zijn. (bijscholing Hierbij merk in correctiewerkzaamheden ik op dat dit veelal leraren examens) uit is het een zaak VO en aanpalende school, en sectoren ik heb de zijn scholen die onder op gewezen leiding dit op CITO-deskundigen te pakken. Veel de merken examens op gemaakt hier geen behoefte hebben aan en aan te hebben, kunnen omdat geven zij voldoende welk antwoord ervaring beoogd met was. correctiewerkzaamheden Ik zie professionele hebben. ruimte Zij vragen leraren juist breder om meer dan duidelijkheid alleen het in bespreken de correctievoorschriften. examenantwoorden. Het Al bij College de wijze voor waarop Examens de (CvE) inhoud en CITO de hebben lesstof dat wordt laatste al ter aangeboden hand genomen. kan de leraar handelen naar eigen inzicht in relatie de Ook examenstof. is het CvE gevraagd vakken met een arbeidsintensieve controle direct aan het begin de examenperiode in te roosteren. 21 Wat is gaat de inzet de staatssecretaris de staatssecretaris doen bij met de gesprekken de aanbeveling met besturen om de en arbeidsintensieve schoolleiders en met vakken, de VO-raad? zoals geschiedenis Neemt staatssecretaris en Nederlands, aanbevelingen altijd het begin het rapport het hierbij mee? Zo examenrooster ja, welke? te plaatsen, zodat correctoren een langere periode hebben voor de correctie? De inzet is dat de 2 e correctie integraal wordt nagekeken. Daarbij wordt gekeken hoe deze integraliteit kan worden bereikt zonder de werkdruk te verhogen. Het vertrouwen in de kwaliteit Ik heb het CvE de correctie verzocht hieraan examens mee is daarbij te werken mijn uitgangspunt. bij de samenstelling In de gesprekken de met besturen examenroosters en schoolleiders af worden 215. Die daarbij voor ook 214 alle aanbevelingen is al gepubliceerd. meegenomen, Wel is door en het getoetst CvE gemeld op werking dat dit en een haalbaarheid. complexe materie is omdat voor een flink aantal vakken de ochtend niet kan worden benut omdat deze examens gelijktijdig 3 Hoe moeten zien worden twee pilots, afgenomen die de staatssecretaris in Caraïbisch samen Nederland met de en VO-raad rekening zal moet opzetten worden om te bezien gehouden of er met voor de tijdzones. een niet minder belastende tweede correctie mogelijk is, er precies uit? Hoe wil de staatssecretaris leraren zelf betrekken bij de organisatie de twee pilots? Wanneer wordt de Kamer verder geïnformeerd over de uitvoer en resultaten 11 hier? Bij welke andere examenvakken dan geschiedenis en Nederlands beschouwt de staatssecretaris de correctielast als arbeidsintensief? Duidelijk is dat pilots rond de examens in 213 niet haalbaar zijn. Met de VO-raad is correctie Ik heb geen de signalen taak dat het veld er bij behoren andere en vakken nemen hierin klachten ook de zijn regierol over de op zich. Uitgangspunten correctielast. voor de pilots zijn: Behoud kwaliteit : de kwaliteit jhet examen en de beoordeling moet gegarandeerd Het recht de leerling op integrale correctie Pagina 4 6

5 Nr. 12 Verslag Wat gaat houdende staatssecretaris lijst vragen doen met antwoorden het advies het Platform VVVO 6, dat in het rapport wordt aangehaald, om scholen de voor correctie benodigde tijd "zichtbaar en geoormerkt in de taakbelasting de betrokken " op te laten Vastgesteld nemen 7? (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 heeft de Zie de laatste staatssecretaris alinea mijn Onderwijs, antwoord Cultuur bij en vraag Wetenschap 3. de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over het rapport Cito 1 inzake De praktijk de eerste en tweede correctie; samenvatting onderzoek 13 Wat gaat naar de het staatssecretaris functioneren doen het CSE met 1 de en aanbeveling de reactie om de staatssecretaris schoolleiders op voor te lichten over het rapport de voor- d.d. en 28 maart nadelen 213 (Kamerstuk het sturen 31 op 289, examencijfers nr.146). De in het algemeen, staatssecretaris en de risico's heeft deze strategisch-opportunistisch vragen beantwoord bij brief beoordelingsgedrag De vragen en in het bijzonder? antwoorden zijn hieronder afgedrukt. Ten aanzien Voorzitter de CE-cijfers de commissie, bepaalt uiteindelijk de normering de eindcijfers Wolbert per vak en juist door de tweede correctie wordt mogelijke sturing op examencijfers direct gezien. Hier bewijst de tweede correctie haar nut, en is Adjunct-griffier het belang de dat commissie, hier goed mee om wordt gegaan Welk verband bestaat er tussen gesloten vragen in de examens en verschraling 34 Nr Vraag het examenprogramma, en welk verband bestaat er tussen gesloten Blz examenvragen en de professionele ruimte de docent en de vakgemeenschappen en wat betekent dit voor een rijk examenprogramma dat 1 Wanneer leerlingen gaat uitdaagt de staatssecretaris om iets moois aan de slag hun met examenwerk de aanbevelingen te maken? die snel en gemakkelijk zijn uit te voeren bijvoorbeeld het trainen of het beter in plannen Het examenprogramma examens? is kaderstellend voor zowel het schoolexamen (SE) als Direct. het centrale Het trainen examen (CE). Het (bijscholing SE en CE in zijn correctiewerkzaamheden beide bepalend voor examens) het slagen is een zaak dan wel de zakken school, en ik een heb kandidaat. de scholen Bij er op het gewezen CE spelen dit op verschillende te pakken. Veel merken overwegingen op hier geen die behoefte de huidige aan te hebben, vorm omdat opgaven zij voldoende leiden ervaring een rol: met validiteit, correctiewerkzaamheden betrouwbaarheid, maar hebben. ook overwegingen Zij vragen juist die om te meer maken duidelijkheid hebben in met de logistiek correctievoorschriften. en organiseerbaarheid. Het Er College zou sprake voor Examens zijn (CvE) verschraling en CITO hebben de dat examinering laatste al ter als hand een genomen. examenprogramma zou (gaan) voorschrijven dat zowel in het SE als het CE uitsluitend gesloten vragen gebruikt mogen worden. Gelukkig zijn zowel Ook in het is het CE CvE als in gevraagd het SE vakken een mix met een opgavenvormen arbeidsintensieve te controle vinden. direct Op aan deze het wijze begin kan de er examenperiode een aalpakket in te gecreëerd roosteren. worden dat de examenkandidaten uitdaagt 2 Wat en recht is de inzet doet aan de de staatssecretaris professionele bij ruimte de gesprekken. met besturen en schoolleiders en met de VO-raad? Neemt de staatssecretaris de aanbevelingen het rapport hierbij mee? 15 Zo ja, welke? Wat gaat de staatssecretaris doen met de aanbeveling om een module 34 De "examineren" inzet is dat de op 2 e te correctie nemen integraal de initiële wordt nagekeken. opleiding Daarbij wordt en aan gekeken te bieden hoe deze in integraliteit de post initiële kan worden opleidingen? bereikt zonder de werkdruk te verhogen. Het vertrouwen in de kwaliteit de correctie examens is daarbij mijn uitgangspunt. In de gesprekken met besturen en schoolleiders worden daarbij ook alle aanbevelingen meegenomen, en De getoetst docent op werking heeft niet en haalbaarheid. alleen de taak om goed onderwijs te geven maar ook de taak om (mee) vast te stellen of de leerling met behulp dat 3 onderwijs Hoe zien de de twee kennis pilots, en die kunde staatssecretaris heeft vergaard samen die met waren de VO-raad beoogd. zal Daarmee opzetten om te hoort bezien het of er opstellen voor toetsen een niet minder en (delen) belastende examens tweede correctie en het mogelijk boordelen is, er precies het uit? resultaat Hoe wil daar de staatssecretaris ook de leraren bekwaamheid zelf betrekken die bij de de leraar organisatie aan het de eind twee pilots? zijn Wanneer opleiding wordt ten de minste Kamer moet verder hebben geïnformeerd verworven. over de uitvoer en resultaten Lerarenopleidingen hier? bereiden de leraar daarop voor op een wijze die past in hun curriculum. Eenmaal per zes jaren wordt voor elke opleiding Duidelijk is dat pilots rond de examens in 213 niet haalbaar zijn. Met de VO-raad is 6 correctie de taak het veld behoren en nemen hierin ook de regierol op zich. VVVO: Uitgangspunten Vakinhoudelijke voor Verenigingen de pilots zijn: Voortgezet Onderwijs Behoud kwaliteit : de kwaliteit jhet examen en de beoordeling moet gegarandeerd Het recht de leerling op integrale correctie. Pagina 5 6

6 Nr. vastgesteld (door de Nederlands-Vlaamse accrediteringsorganisatie) of de Verslag houdende lijst vragen en antwoorden opleiding voldoet aan eisen basiskwaliteit. Daarbij hoort dan ook de vaststelling of het curriculum zodanig is dat de student in staat is gesteld te voldoen Vastgesteld aan eisen (wordt op dit door terrein. griffie ingevuld als antwoorden er zijn) Dat laat De onverlet vaste commissie dat er behoefte voor Onderwijs, kan zijn Cultuur om zittende Wetenschap, 1 heeft de bijvoorbeeld staatssecretaris die Onderwijs, als corrector Cultuur worden Wetenschap ingeschakeld, de volgende post-initiële vragen scholing ter aan beantwoording te bieden. In voorgelegd het gesprek over tussen het rapport vragers Cito (scholen, 1 inzake De, praktijk mogelijk de ook eerste het en CvE) tweede en aanbieders correctie; samenvatting (bijvoorbeeld onderzoek lerarenopleidingen) naar het functioneren kan zo n aanbod het CSE 1 en stand de reactie komen. Scholen de staatssecretaris kunnen als op zij willen het daarvoor rapport d.d. middelen 28 maart uit 213 de (Kamerstuk lumpsum inzetten , nr.146). Het departement De heeft hierin geen rol. staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief De vragen en antwoorden zijn hieronder afgedrukt. Wolbert Voorzitter de commissie, Adjunct-griffier de commissie, Nr Vraag Blz 1 Wanneer gaat de staatssecretaris aan de slag met de aanbevelingen die snel en gemakkelijk zijn uit te voeren bijvoorbeeld het trainen of het beter in plannen examens? Direct. Het trainen (bijscholing in correctiewerkzaamheden examens) is een zaak de school, en ik heb de scholen er op gewezen dit op te pakken. Veel merken op hier geen behoefte aan te hebben, omdat zij voldoende ervaring met correctiewerkzaamheden hebben. Zij vragen juist om meer duidelijkheid in de correctievoorschriften. Het College voor Examens (CvE) en CITO hebben dat laatste al ter hand genomen. Ook is het CvE gevraagd vakken met een arbeidsintensieve controle direct aan het begin de examenperiode in te roosteren. 2 Wat is de inzet de staatssecretaris bij de gesprekken met besturen en schoolleiders en met de VO-raad? Neemt de staatssecretaris de aanbevelingen het rapport hierbij mee? Zo ja, welke? De inzet is dat de 2 e correctie integraal wordt nagekeken. Daarbij wordt gekeken hoe deze integraliteit kan worden bereikt zonder de werkdruk te verhogen. Het vertrouwen in de kwaliteit de correctie examens is daarbij mijn uitgangspunt. In de gesprekken met besturen en schoolleiders worden daarbij ook alle aanbevelingen meegenomen, en getoetst op werking en haalbaarheid. 3 Hoe zien de twee pilots, die de staatssecretaris samen met de VO-raad zal opzetten om te bezien of er voor een niet minder belastende tweede correctie mogelijk is, er precies uit? Hoe wil de staatssecretaris leraren zelf betrekken bij de organisatie de twee pilots? Wanneer wordt de Kamer verder geïnformeerd over de uitvoer en resultaten hier? Duidelijk is dat pilots rond de examens in 213 niet haalbaar zijn. Met de VO-raad is correctie de taak het veld behoren en nemen hierin ook de regierol op zich. Uitgangspunten voor de pilots zijn: Behoud kwaliteit : de kwaliteit jhet examen en de beoordeling moet gegarandeerd Het recht de leerling op integrale correctie. Pagina 6 6

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 500

Nadere informatie

Inleidingen/Workshops AOb/CvE havo/vwo-examenconferentie 7 april 2011. Opening Albert van der Meer, sectorbestuur-vo AOb

Inleidingen/Workshops AOb/CvE havo/vwo-examenconferentie 7 april 2011. Opening Albert van der Meer, sectorbestuur-vo AOb Inleidingen/Workshops AOb/CvE havo/vwo-examenconferentie 7 april 2011 Plenaire inleidingen: Opening Albert van der Meer, sectorbestuur-vo AOb Henk den Boer, Inspectie van het Onderwijs: Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Examens VO 2014

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Examens VO 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN WISKUNDE B VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

6 oktober 2009 Vragen van het lid Jan de Vries (CDA) over rechtsgeldige versoepeling van normering bij examens.

6 oktober 2009 Vragen van het lid Jan de Vries (CDA) over rechtsgeldige versoepeling van normering bij examens. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN GESCHIEDENIS VWO EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006 INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober Nr. Activiteit Datum 0. Vooraf Intersectoraal-school Met Intersectoraal-school wordt in deze activiteitenplanning

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

2014D31516 LIJST VAN VRAGEN

2014D31516 LIJST VAN VRAGEN 2014D31516 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Minister en Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen ter beantwoording voorgelegd over

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21734 2 december 2011 Regeling van het College voor examens van 19 april 2011, nr. Cve-11.00404, houdende vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13957 29 mei 2013 Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12762 25 juni 2012 Regeling van het College voor examens van 17 april 2012, nr. Cve-12.00736, houdende vaststelling van

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26498 23 september 2014 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in

Nadere informatie

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) wiskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie Examenblad.nl). Alle leerwegen: BB, KB

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg informatieboekje examen tl pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je ligt een informatieboekje

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SPAANS VWO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SPAANS VWO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN SPAANS VWO EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

Datum 4 november 2016 Schriftelijk overleg over het SO over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets

Datum 4 november 2016 Schriftelijk overleg over het SO over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

maak kennis met Het College voor examens

maak kennis met Het College voor examens maak kennis met Het College voor examens College voor Examens 030 28 40 700, info@cve.nl Postbus 315, 3500 AH Utrecht www.cve.nl Het is enorm belangrijk dat de focus altijd gericht blijft op de leerling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25357 19 augustus 2015 Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende

Nadere informatie

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015 > Retouradres Postbus 35 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Bureau van het CvTE Muntstraat 7 352 ET Utrecht Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35407 8 juli 2016 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2018

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS HAVO EERSTE TIJDVAK 2012 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Met deze brief breng ik u op de hoogte van het plan van aanpak voor Engels in het primair onderwijs. 1

Met deze brief breng ik u op de hoogte van het plan van aanpak voor Engels in het primair onderwijs. 1 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) natuur- en scheikunde 1 - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

Beeldende vakken HAVO

Beeldende vakken HAVO Beeldende vakken HAVO Syllabus centraal examen 2011 September 2009-1 - Verantwoording: 2009 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN LATIJN VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN LATIJN VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN LATIJN VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

TOETS- EN EXAMENLIJN COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS VRAGEN EN OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE CENTRALE EXAMENS EN DE REKENTOETS IN HET VO

TOETS- EN EXAMENLIJN COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS VRAGEN EN OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE CENTRALE EXAMENS EN DE REKENTOETS IN HET VO TOETS- EN EXAMENLIJN COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS VRAGEN EN OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE CENTRALE EXAMENS EN DE REKENTOETS IN HET VO Centrale examens VO EXAMENLIJN COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VMBO GT/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ENGELS VWO EERSTE TIJDVAK 2014 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL

TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL TERUGBLIK CENRAAL EXAMEN MAATSCHAPPIJLEER II VMBO GL/TL EERSTE TIJDVAK 2011 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus EA Den Haag. Datum 5 juli 2013 Betreft: wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo.

De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus EA Den Haag. Datum 5 juli 2013 Betreft: wetsvoorstel bovenbouw havo/vwo. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE HAVO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN ECONOMIE HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS GL/TL VMBO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS GL/TL VMBO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS GL/TL VMBO EERSTE TIJDVAK 2012 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN BIOLOGIE VWO

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN BIOLOGIE VWO TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN BIOLOGIE VWO EERSTE TIJDVAK 2012 1 Inleiding 1. Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016

Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016 Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2016 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl). Veranderingen t.o.v.

Nadere informatie

Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen. Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs. Expertmeeting rekentoetsen vo

Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen. Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs. Expertmeeting rekentoetsen vo Uitnodiging Aan Enkele rekenexperts, docenten en andere betrokkenen Van Rekentoetswijzercommissie voortgezet onderwijs Datum 16 maart 2011 Agenda Expertmeeting rekentoetsen vo Datum overleg 12 april 2011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39364 13 juli 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2017, nr. VO/1188661,

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. H. Th. Van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y.

Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. H. Th. Van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. H. Th. Van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y. Kuurstra) Uitspraaknr. 05.013 Datum: 13 juli 2005 Onjuist en onzorgvuldig

Nadere informatie

Naar een andere inrichting van de examens Nederlands voor havo en vwo

Naar een andere inrichting van de examens Nederlands voor havo en vwo . Varia vervolgperiode nog eens vijf pagina s, etc. Literatuurgeschiedenis.nl is nu ruim zes jaar online en in de loop der tijd hebben meer dan 1200 docenten en hun leerlingen de meeste uit Nederland en

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2011 tijdvak 1 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onze referentie 463105 Bijlagen 1 Datum 26 november 2012 Betreft Wijziging Formatiebesluit in verband met het budgetteren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2011 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Deze memorie van toelichting is opgesteld mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Deze memorie van toelichting is opgesteld mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 33 356 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voorgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van de lerarenopleiding omgangskunde

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a > Retouradres Postbus 6375 500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375 500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Meer ruimte voor maatwerk in het vmbo

Meer ruimte voor maatwerk in het vmbo logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 9 oktober 2006 VO/OK/2006/39171 Uw brief van Onderwerp Aanbieding van en reactie op de

Nadere informatie

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o.

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling examenprogramma

Nadere informatie

2 juli 2012 Antwoorden schriftelijk overleg over wijziging regelgeving in verband met examinering referentieniveaus vo en mbo

2 juli 2012 Antwoorden schriftelijk overleg over wijziging regelgeving in verband met examinering referentieniveaus vo en mbo a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 578 MAVO/VBO/VSO Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN FRANS HAVO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Informatie betreffende het nieuwe centrale examen geschiedenis havo en vwo in 2015

Informatie betreffende het nieuwe centrale examen geschiedenis havo en vwo in 2015 Informatie betreffende het nieuwe centrale examen geschiedenis havo en vwo in 2015 Al in het cursusjaar 2007-2008 is een nieuw examenprogramma geschiedenis ingevoerd in de vierde klassen van havo en vwo.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands

De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht

Nadere informatie

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 havo

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 havo SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING Syllabus Nederlands 2014 havo Juni 2012 2 Inhoud Inleiding 4 1. Resultaten digitale veldraadpleging 5 2. Samenvatting en conclusie syllabuscommissie 7 Bijlage 1: Vragenlijst

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform examensecretarissen Conflicten

Bijeenkomst Platform examensecretarissen Conflicten Bijeenkomst Platform examensecretarissen 7-3-2016 Conflicten Examenloket Alle vragen naar Examenloket 079-323299 of examenloket@duo.nl Vanuit daar worden de vragen doorgeleid naar de betreffende instantie(s).

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 vwo

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 vwo SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING Syllabus Nederlands 2014 vwo Juni 2012 2 Inhoud Inleiding 4 1. Resultaten digitale veldraadpleging 5 2. Samenvatting en conclusie syllabuscommissie 7 Bijlage 1: Vragenlijst

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl).

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). Frans - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (zie Examenblad.nl). alle leerwegen: BB, KB en GL/TL

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013

Correctievoorschrift VMBO-BB 2013 Correctievoorschrift VMBO-BB 203 tijdvak wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a > Retouradres Postbus 6375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie