Handelswetenschappen. Economie. Handel-talen Kantoor Verkoop. Studieaanbod tweede graad 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelswetenschappen. Economie. Handel-talen Kantoor Verkoop. Studieaanbod tweede graad 13"

Transcriptie

1 s Economie -talen Studieaanbod tweede graad 13

2 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis en Relindis belicht. De aloude criteria aso - tso - bso moeten wijken voor een ander ordeningsmodel, met name belangstellingsgebied en leertraject. er studierichting wordt aandacht geschonken aan de inhoud (profiel van de studierichting), aan de attitudes en vaardigheden (profiel van de leerling), aan de mogelijkheden tot aansluiting in de derde graad en aan de toekomstmogelijkheden na de derde graad. Voor de overgangen van het ene jaar naar het volgende hanteren we drie criteria: bijvoorbeeld van Economie in de tweede graad naar de logische Economie-wiskunde in de derde graad) overgang (= aangeduid in groen) Er zijn theoretisch nog andere overgangen mogelijk maar ze worden niet allemaal opgenomen in deze brochure. Enkele daarvan zijn overigens ook niet echt aan te raden, bijvoorbeeld de overstap van Grieks naar Industriële. de mogelijke overgang de moeilijke overgang je verandert van belangstellingsgebied (bijvoorbeeld van Wetenschappen naar Economie) of van leertraject (bijvoorbeeld van Economie naar Secretariaat-talen) (= aangeduid in oranje) omwille van een inhaaloperatie : je verandert van belangstellingsgebied of van leertraject en je moet je kennis en competentie voor één of meer vakken grondig bijspijkeren (bijvoorbeeld van Economie naar Humane ) (= aangeduid in rood). Sommige leerlingen willen van belangstellingsgebied veranderen en toch een even krachtig leertraject behouden. Misschien kan dit enkel via aangepaste bijwerktaken en -opdrachten. In een intakegesprek zal duidelijk worden of deze overgang mogelijk is voor jou. Daarbij kijken we vooral naar de leerachterstand (welke vakken en welke vaardigheden) en naar je motivatie (en de mogelijkheden tot begeleiding). 6 Studieaanbod tweede graad

3 Economie Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Economie 4 4 Informatica 1 1 Wiskunde Muzikale opvoeding 0 1 lastische opvoeding 1 0 Totaal rofiel van de studierichting De studierichting Economie brengt je rechtstreeks in contact met een belangrijk deel van de maatschappelijke realiteit: bedrijfsleven, bedrijfsbeleid en menselijke relaties. Het vak economie bestaat uit drie delen: algemene of sociale economie: studie van de maatschappelijke realiteit; bedrijfs: studie van het bedrijfsleven; recht: studie van de juridische wetmatigheden; - De interesse voor deze studierichting uit zich op twee manieren: wetenschappelijk, analytisch waarbij de economische grootheden eerder wiskundig worden uitgedrukt (klemtoon op de component wiskunde); verbaal waarbij de gebruikte symboliek eerder onder woorden wordt gebracht (klemtoon op de component moderne talen). In de scholengemeenschap Harlindis en Relindis kiezen we in de tweede graad voor de eerste benadering. rofiel van de leerling - Je hebt belangstelling voor de economische wereld. - Je hebt een goede aanleg voor wiskunde. Je denkt er alvast aan om in de derde graad een pakket sterke wiskunde te kiezen. - Indien je minder aanleg hebt voor wiskunde, denk je eraan om in de derde graad wat minder wiskunde te kiezen en je meer toe te leggen op moderne talen. - Je hebt zin voor netheid en orde bij het noteren en verwerken van gegevens. - Om problemen op te lossen ontwerp je modellen, bedenk je structuren, analyseer je en synthetiseer je, schematiseer je en evalueer je. - Je bent gemotiveerd om vreemde talen te leren spreken, schrijven en lezen. - In de derde graad kies je voor Economie met een sterk pakket wiskunde of met een sterk pakket moderne talen en een licht pakket wiskunde. - Wil je Economie niet behouden en ben je zeer goed voor wiskunde, dan kan je overstappen naar Wetenschappen-wiskunde of Moderne talen-wiskunde. Valt je keuze op Wetenschappen-wiskunde dan zal je voor de vakken natuur extra inspanningen moeten leveren tijdens het schooljaar. - Heb je meer belangstelling voor de wijze waarop de mensen de werkelijkheid ervaren en vormgeven, dan kan je overschakelen naar Humane. Je zal een basispakket cultuur- en gedrags moeten bijwerken. - Ook de overstap naar bepaalde niet-nijverheidsgerichte technische studierichtingen is mogelijk, zoals en Secretariaattalen. Voor Secretariaat-talen kan dit enkel als je in de zomervakantie ernstig werkt aan bijwerktaken van Duits en Engels. Voor moet je zowel voor Bedrijfseconomie als voor Informatica zware inspanningen leveren. - De studierichting Economie is een goede voorbereiding op het hoger onderwijs. Na de derde graad kan je zowel een professionele als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding volgen. - Studierichtingen die een beroep doen op artistieke, technische en/ of beroepsgerichte vooropleidingen zijn meestal uitgesloten. - Direct een beroep uitoefenen na de derde graad is niet uitgesloten, maar de kans dat je een aangepaste job vindt, is veeleer gering. Economie Economie-wiskunde Economiemoderne talen Wetenschappenwiskunde Humane Moderne talenwiskunde Secretariaattalen 14 Studieaanbod tweede graad

4 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Nederlands 4 4 Frans 4 4 Engels 2 2 Natuur 2 2 Wiskunde 5 5 Bedrijfseconomie 6 6 Informatica 5 5 Totaal rofiel van de studierichting - is een studierichting voor leerlingen die de algemene basisvakken op een praktische en concrete manier willen verwerken en die een grote belangstelling hebben voor de economische wereld en de IT-sector. - De studierichting wil leerlingen opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidssector of de dienstensector. - De vorming in bestaat uit twee componenten: zakelijke communicatie en recht. rofiel van de leerling - Je bent gericht op praktisch en concreet werken. - Je kunt vrij grote hoeveelheden theoretische leerstof verwerken. - Je toont belangstelling voor de administratieve verwerking van documenten. - Je hebt belangstelling voor economie en informatica. - Je kan ordelijk en nauwkeurig werken. - Je wil je praktische taalvaardigheid en je communicatietalent ontwikkelen. Vooropleiding - Moderne - Sociale en technische vorming - In de derde graad kan je kiezen voor. - Kiezen voor Secretariaat-talen kan als je voor Duits en Engels in de zomervakantie bijwerkopdrachten maakt. Misschien moet je ook voor Frans één en ander bijspijkeren. - Na de derde graad kun je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economische studiegebied, in de lerarenopleiding, in het sociaal-agogisch werk of in de gezondheidszorg. - Je kan ook onmiddellijk aan de slag gaan als bediende in het bedrijfsleven, bij overheidsdiensten en in de sociale sector. Secretariaat-talen Studieaanbod tweede graad 15

5 talen Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Nederlands 4 4 Frans 5 5 Engels 4 4 Duits 1 1 Natuur 2 2 Wiskunde 4 4 Bedrijfseconomie 4 4 Informatica 4 4 Totaal rofiel van de studierichting - -talen is een theoretische opleiding gericht op het bijbrengen van taalkundige en economische kennis. In vergelijking met de studierichtingen Economie en verloopt de opleiding echter meer vanuit praktische handels- en administratieproblemen. - In deze studierichting ligt de klemtoon op toegepaste economie en talen. - De studierichting beoogt bovendien een eerste kennismaking met informatica en toegepaste informatica/tekstverwerking (o.a. tekstverwerking, rekenbladen, gegevensbladen en presentatieprogramma s). - De taalkundige vorming is afgestemd op de praktijk. Er wordt vooral aandacht geschonken aan de specifieke bedrijfscommunicatie, zowel mondeling als schriftelijk. - Wiskunde en bedrijfseconomie komen iets minder aan bod dan in de studierichting. rofiel van de leerling - Je bent een leerling die de algemene basisvakken op een praktische en concrete manier wil verwerken en je toont belangstelling voor informatica. - Je bent taalvaardig, zowel wat het spreken, schrijven, lezen als luisteren betreft. De nadruk ligt wel op het aanleren van praktisch en zakelijk taalgebruik. Vooropleiding - Moderne - Sociale en technische vorming - In de derde graad kun je doorstromen naar Secretariaat-talen. De studierichting Secretariaat-talen legt sterk de nadruk op de studie van de talen en het secretariaatswerk. Toepassingsgebied is vooral het praktisch en zakelijk taalgebruik. Het vak secretariaat omvat kantoortechnieken, dactylo en toegepaste informatica. - Overschakelen naar kan je alleen als je een pakket bedrijfseconomie én wiskunde bijwerkt. - Na de derde graad kun je onmiddellijk aan de slag in de administratie en de dienstensector. Je kan ook terecht in een secretariaatsfunctie in het bedrijfsleven. - Tevens is specialisatie mogelijk in KMO-administratie en Internationaal transport en goederenverzending. - Verder studeren in professionele bacheloropleidingen is ook mogelijk, zowel in de handelsgerichte sector (management assistant, zakelijk vertalen en tolken, marketing, toerisme,...) als in onderwijsopleidingen (kleuteronderwijs, lager onderwijs, lerarenopleiding secundair onderwijs). -talen Secretariaat-talen 16 Studieaanbod tweede graad

6 roject algemene vakken 6 6 Frans 4 4 Engels 3 3 Administratie en retail Nederlands 2 2 Communicatieve vaardigheden Administratie 4 4 Totaal rofiel van de studierichting - In de studierichting maak je kennis met de wereld van de administratie en verkoop (retail). In de kantoorklas leer je ondersteunende secretariaatstaken uitvoeren, zoals telefoneren, bezoekers ontvangen, post en mails beantwoorden of facturen en andere commerciële documenten verwerken in de boekhouding. In de verkoopklas maak je de goederen klaar voor verkoop in de winkel: je presenteert ze aantrekkelijk in schappen, leert klanten ontvangen en informeren, je pakt de goederen in, - Je leert vlot met de computer werken wanneer je teksten opstelt en lay-out, cijfergegevens invoert in een rekenblad of een databank van bijv. adresgegevens bijwerkt. Dit doe je met softwarepakketten die helemaal up-to-date zijn. - Je leert de basisvaardigheden om je vlot en correct uit te drukken in het Nederlands, Frans en Engels. - Het vak administratie en retail betekent voor jou een grondige inkijk in de beroepswereld van de winkelverkoop en de bedrijfsadministratie, zodat je een bewuste studiekeuze kan maken naar de derde graad. rofiel van de leerling - Je hebt interesse voor uitvoerend administratief werk en je voelt je thuis in een winkelomgeving. - Je wil administratieve taken verrichten en werkt daarbij graag met de computer. - Je kunt ordelijk en nauwkeurig werken en je werkt graag samen met anderen. - Je wil je inzetten om een flinke dosis praktisch gerichte talenkennis op te doen, waarbij correct schrijven, lezen, luisteren en spreken belangrijke vaardigheden zijn. - Je leert graag al doende, je kunt efficiënt werken en je bent bereid om kritisch naar jezelf te kijken en daarbij uit je fouten te leren. Vooropleiding - Beroepsvoorbereidend Leerjaar: en verkoop / verzorging-voeding - In de derde graad kan je zowel doorstromen naar als naar. Een keuze voor of in de tweede graad, sluit geen van beide richtingen in de derde graad uit. - Je kan aan de slag in de administratie van een bedrijf, een bank of in de dienstensector (polyvalente bediende, magazijnbeheerder, administratief bediende, verkoper/verkoopster of receptionist(e)). - Je kan je specialiseren in een derde jaar van de derde graad bso: administratie en gegevensbeheer of Winkelbeheer en etalage. In deze zevende jaren verdiep je je verder in onder meer boekhouding of word je voorbereid op een job als assistent van de filiaalmanager. - Verder kun je kiezen voor opleidingen in uniformberoepen, onderwijs voor sociale promotie, deeltijds kunstonderwijs, middenstandsopleidingen, medisch secretariaat, kleuteronderwijs Studieaanbod tweede graad 17

7 roject algemene vakken 6 6 Frans 4 4 Engels 3 3 Administratie en retail Nederlands 2 2 Communicatieve vaardigheden Retail 3 3 Administratie 1 1 Totaal rofiel van de studierichting - In de studierichting maak je kennis met de wereld van de verkoop (retail) en administratie. In de verkoopklas maak je de goederen klaar voor verkoop in de winkel: je ontvangt ze bij levering en slaat ze op, je presenteert ze aantrekkelijk in de winkelruimte, je leert klanten ontvangen en informeren en je pakt de verkochte goederen in. In de kantoorklas leer je ondersteunende secretariaatstaken uitvoeren, zoals telefoneren, bezoekers ontvangen, post en mails beantwoorden of facturen en andere commerciële documenten verwerken in de boekhouding. - Je leert vlot met de computer werken wanneer je teksten opstelt en lay-out, cijfergegevens invoert in een rekenblad of een databank van bijv. adresgegevens bijwerkt. Dit doe je met softwarepakketten die helemaal up-to-date zijn. - Je leert de basisvaardigheden om je vlot en correct uit te drukken in het Nederlands, Frans en Engels. - Het vak administratie en retail betekent voor jou een grondige inkijk in de beroepswereld van de winkelverkoop en de bedrijfsadministratie, zodat je een bewuste studiekeuze kan maken naar de derde graad. rofiel van de leerling - Je voelt je thuis in een winkelomgeving en je hebt interesse voor de bijhorende administratieve taken. - Je wil graag administratie correct bijhouden en werkt daarbij graag met de computer. Ordelijk en nauwkeurig werken zijn erg belangrijk. - Je bent vlot in de omgang, je adviseert en overtuigt graag mensen. Je bent stipt en correct tegenover anderen. - Je wil je inzetten om een flinke dosis praktisch gerichte talenkennis op te doen, waarbij correct schrijven, lezen, luisteren en spreken belangrijke vaardigheden zijn. - Je leert graag al doende, je kunt efficiënt werken en je bent bereid om kritisch naar jezelf te kijken en daarbij uit je fouten te leren. Vooropleiding - Beroepsvoorbereidend Leerjaar: en verkoop / verzorging-voeding - In de derde graad kan je zowel doorstromen naar als naar. Een keuze voor of in de tweede graad, sluit geen van beide richtingen in de derde graad uit. - De studierichting stoomt leerlingen klaar voor de arbeidsmarkt. Na de derde graad kun je aan de slag in verkoopcentra - als verkoper, medewerker in het magazijn of winkelbediende - of in de televerkoop. - Je kan je verder specialiseren in het 3de jaar van de derde graad Winkelbeheer en etalage, waarna je ook het diploma secundair onderwijs behaalt. 18 Studieaanbod tweede graad

8 1ste graad 2de graad 3de graad Specialisatiejaar Se-n-Se opleiding Eerstegraadsschool Vestiging Maaseik Vestiging Neeroeteren Vestiging Kinrooi Talen en Grieks Latijn Wetenschappen Industriële Techniek- Grieks- Latijn-moderne talen Wetenschappen-wiskunde Industriële Techniek- Latijn- Moderne talen-wiskunde Eerste leerjaar Keuzepakket 1 Algemene vorming Keuzepakket 2 Klassieke studiën Keuzepakket 3 Technische activiteiten Keuzepakket 4 Sociale en technische vorming s Economie -talen Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektrotechnieken Houttechnieken T T Economie-wiskunde Secretariaat-talen Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektrische installatietechnieken Houttechnieken Economie-moderne talen T T administratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Hout constructie - en T planningstechnieken Se-n-Se Keuzepakket 1 Huishoudkunde Keuzepakket 2 Hout en metaal Tweede leerjaar Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Keuze 4 Keuze 5 Keuze 6 Moderne Grieks / Latijn Latijn Industriële Bouw- en houttechnieken Sociale en technische vorming Studierichting Beroepsvoorbereidend Leerjaar Keuze 1 Keuze 2 en verkoop Verzorging-voeding Nijverheid Nijverheid en techniek Sociale en welzijn Mechanische technieken Basismechanica Elektrische installaties Hout Humane Bio-esthetiek Sociale en technische Haarzorg Verzorging-voeding T T Mechanische vormgevingstechnieken Auto Centrale verwarming en sanitaire installaties Lassen-constructie Werktuigmachines Elektrische installaties Houtbewerking Houtbewerking-snijwerk Humane Schoonheidsverzorging T Sociale en technische Haarzorg Verzorging : abstract-theoretisch : toegepast-theoretisch T: theoretisch-praktisch : praktisch T Gezondheids- en welzijns Mechanica constructie- en T planningstechnieken Se-n-Se Auto-elektriciteit Verwarmingsinstallaties Computergestuurde Werktuigmachines Industriële elektriciteit Bijzondere schrijnwerkconstructies Stijl- en designmeubelen Haarstilist Thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige Kinderzorg Keukenmedewerker Machinaal houtbewerker Lasser TIG Centrum Leren en Werken Hulpkolk Metselaar Tegelzetter Voeger Meubelmaker Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout roductiemedewerker metaal Lasser MIG-MAG Residentieel elektrotechnisch installateur Studieaanbod tweede graad 35

9 Campus Harlindis en Relindis Weertersteenweg 135A 3680 Maaseik Tel Fax Talen en s Nijverheid en techniek Sociale en welzijn Centrum Leren en Werken

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Sociale wetenschappen en welzij n

Sociale wetenschappen en welzij n Sociale en welzij n Bio-esthetiek Humane Verzorging-voeding T 28 Studieaanbod tweede graad In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Nij verheid en techniek

Nij verheid en techniek Nij verheid en techniek Basismechanica Bouw- en houtkunde Elektrische installaties Elektromechanica Elektrotechnieken Hout Houttechnieken Mechanische technieken T T T Studieaanbod tweede graad 19 In deze

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Economie-moderne talen Economie-wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Economie-moderne talen Economie-wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Economie-moderne talen Economie-wiskunde Handel Secretariaat-talen Business Support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studieaanbod derde

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks Humane Industriële Latijn moderne talen Latijn Moderne talen wiskunde Wetenschappen wiskunde Techniek Studieaanbod derde graad 7 Studierichtingen volgens belangstellingsgebieden Doel van

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Derde graad Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Specialisatiejaar: administratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Studieaanbod derde graad 1

Nadere informatie

Studieaanbod tweede graad

Studieaanbod tweede graad Harlindis & Relindis Studieaanbod tweede graad 2014/2015 Talen en Handels Nijverheid en techniek Sociale en welzijn Centrum Leren en Werken Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Doel van de brochure 4 Talen en Grieks

Nadere informatie

Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015

Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015 Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015 www.kasomk.be Inhoud Uitgave november 2013 Inhoud en adressen vestigingen eerste graad 2 Beste leerling 3 Lessentabel eerste leerjaar A 4 Lessentabel

Nadere informatie

Studiegids. Eerste graad

Studiegids. Eerste graad Studiegids Eerste graad Inhoud www.kasomk.be De brochure is gemaakt in oktober 015. Het is mogelijk dat daarna informatie is gewijzigd. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Studiegids Eerste graad

Studiegids Eerste graad Studiegids 2017-2018 Eerste graad www.kasomk.be Inhoud De brochure is gemaakt in oktober 2016. Het is mogelijk dat daarna informatie is gewijzigd. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Kantoor Verkoop Kantooradministratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage 14 Studieaanbod derde graad 2014-2015

Nadere informatie

Studiegids Tweede graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken

Studiegids Tweede graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken Studiegids 2017-2018 Tweede graad Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek Centrum Leren en Werken Inhoud Economie & maatschappij Economie 8 Handel 9 Handel-talen

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studieaanbod Turnhout Arendonk

Studieaanbod Turnhout Arendonk Studieaanbod 2009-2010 Turnhout Arendonk infomoment (i) opendeur (o) tijdstip SCCA Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk tel. 014 67 85 72 info@sintclara.be www.sintclara.be 23-02-2010 (i) 25-04-2010

Nadere informatie

W&T. & techniek. Industriële wetenschappen Techniek-wetenschappen. Wetenschappen

W&T. & techniek. Industriële wetenschappen Techniek-wetenschappen. Wetenschappen Wetenschappen & techniek W&T Industriële wetenschappen Techniek-wetenschappen Wetenschappen Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektrotechnieken Houttechnieken Mechanische technieken Basismechanica Elektrische

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Studiegids Tweede graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken

Studiegids Tweede graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken Studiegids 2016-2017 Tweede graad Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek Centrum Leren en Werken Inhoud Economie & maatschappij Economie 8 Handel 9 Handel-talen

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde AT Handel TT Secretariaat-talen TT Kantoor Verkoop Business support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studiegids derde

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus!

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Deze brochure wil voor jou een makkelijk te raadplegen bron van informatie zijn. Je kan via deze weg kennismaken met de structuur binnen SG Sint-Quintinus,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding Welzijn & maatschappij W&M Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding AT TT T 16 Studiegids tweede graad Humane wetenschappen AT Aardrijkskunde 1

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

Sociale wetenschappen en welzij n

Sociale wetenschappen en welzij n Sociale en welzij n Humane Gezondheids- en welzij ns Sociale en technische Haarzorg Haarstilist Specialisatiejaar Verzorging Specialisatiejaar: Kinderzorg Specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Mensen vragen ons wel eens: Harlindis en Relindis, wat

Mensen vragen ons wel eens: Harlindis en Relindis, wat De katholieke scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik- Kinrooi is het resultaat van een krachtig samenwerkingsverband tussen een aantal scholen van het secundair onderwijs. We schrijven 1999:

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Studiegids tweede graad

Studiegids tweede graad Studiegids tweede graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy DIA SJCA SJIB SMA scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy 2 Welkom...3 Sint-Jozefsinstituut...4 Instituut Sancta Maria...5 Sint-Jozefscollege...6 Damiaaninstituut...7 Studieaanbod

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.2 Van 4ASO naar 5ASO 3.2.1 Gebruikte afkortingen EC EC EC EC GL/ HW/HU Economie met 4 of 5 uren wiskunde Economie-moderne talen Economie-wetenschappen

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2.1 Van 3ASO naar 4ASO 2.1.1 Gebruikte afkortingen EC GR GL HW Economie met 4 of 5 uur Grieks Grieks-Latijn Humane LA MO SP WE Latijn Moderne Sport

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. Vanaf het eerste leerjaar A kun je in de optie Industriële Wetenschappen STEM alle facetten van STEM

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studiegids Derde graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken

Studiegids Derde graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken Studiegids 2016-2017 Derde graad Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek Centrum Leren en Werken Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Belangstellingsgebieden, leertrajecten

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

STUDIEPROFIELEN VAN DE TWEEDE GRAAD

STUDIEPROFIELEN VAN DE TWEEDE GRAAD Schooljaar 2006-2007 STUDIEPROFIELEN VAN DE TWEEDE GRAAD Onderwijsvorm Studiegebied Studierichting Nummer Fiche Economie 1 ASO TSO BSO ASO Grieks-Latijn 2 Humane wetenschappen 3 Latijn 4 Wetenschappen

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. We bieden je opleidingen in het technisch en het beroepssecundair onderwijs aan. In het eerste leerjaar

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie