Studiegids derde graad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids derde graad"

Transcriptie

1 Studiegids derde graad

2 Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen BSO Kantoor-Verkoop Voeding-Verzorging

3 derde graad ASO TSO Economie- Wiskunde Economie- Moderne Talen Latijn- Wiskunde Latijn- Moderne Talen Wetenschappen- Wiskunde Wetenschappen- Moderne Talen Handel Sociale en Technische Wetenschappen BSO Kantoor Verzorging

4 Economie-Moderne Talen Situering De studierichting Economie Moderne Talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in de economische en taalkundige richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van groot belang, waarbij het economische en taalkundig-culturele het sterkst aan bod komen. De meeste leerlingen in deze studierichting volgen een traject waarbij zij in de tweede graad de richting Economie (ASO) volgen. In de tweede graad kiest een leerling voor economie nadat hij in de eerste graad een voldoende stevige basis heeft verworven om met succes de volledige basisvorming van de tweede graad ASO door te maken. Hij heeft daarnaast ook belangstelling om in de tweede graad te werken aan een ontwikkeling van de basiscompetenties die de specifieke eindtermen economie vergen. Dat houdt in dat hij belangstelling toont voor breed-maatschappelijke en economische actoren en verschijnselen. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor de studie van de moderne talen. Competenties De studierichting Economie Moderne Talen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: het economisch maatschappelijke via de pool economie en het taalkundigculturele via de uitdieping van de moderne talen. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. ECONOMIE Specifieke competenties op gevorderd niveau op het vlak van waarnemen, ordenen en systematisch analyseren van economische gegevens en verschijnselen in hun maatschappelijk, juridisch, ethisch en historisch kader; Een instrumentarium om deze competenties te ontwikkelen: een begrippen- en modellenkader, onderzoeksstrategieën,

5 MODERNE TALEN Communicatieve en creatieve talige competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen: b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, ; Interculturele competentie: literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren. Vakken Uren Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Economie 4 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 32 Keuzegedeelte: De leerlingen uit deze richting kunnen een extra (33 ste ) uur kiezen. Dit is echter geen verplichting. Mogelijke keuzes : ICT Spaans Boekhouden

6 Economie-Wiskunde Situering De studierichting Economie Wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: economie, (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para) medische studie en positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van belang, waarbij het economische en wiskundige het sterkst aan bod komen. De meeste leerlingen in deze studierichting volgen een traject waarbij zij in de tweede graad de richting Economie (ASO) volgen. In de tweede graad kiest een leerling voor economie nadat hij in de eerste graad een voldoende stevige basis heeft verworven om met succes de volledige basisvorming van de tweede graad ASO door te maken. Hij heeft daarnaast ook belangstelling om in de tweede graad te werken aan een ontwikkeling van de basiscompetenties die de specifieke eindtermen economie vergen. Dat houdt in dat hij belangstelling toont voor breed-maatschappelijke en economische actoren en verschijnselen. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor wiskunde en is een voortraject van 5 uur wiskunde uit de tweede graad vereist. Competenties De studierichting Economie Wiskunde beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: het economisch maatschappelijke via de pool economie en het abstract-analytische en probleemoplossende via wiskunde. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. ECONOMIE Specifieke competenties op gevorderd niveau op het vlak van waarnemen, ordenen en systematisch analyseren van economische gegevens en verschijnselen in hun maatschappelijk, juridisch, ethisch en historisch kader; Een instrumentarium om deze competenties te ontwikkelen: een begrippen- en modellenkader, onderzoeksstrategieën,

7 WISKUNDE Een wiskundig instrumentarium: kennis van begrippen en vaardigheid in het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentatie, Uitvoering van wiskundige technieken, Attitude van nauwkeurigheid, vaardigheid in het systematisch ordenen en verwerken van kennis, Inzicht in conceptvorming, modelvorming, mathematisering bij probleemstellingen,.... Keuzegedeelte Vakken Uren Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Economie 4 Wiskunde 6 Aardrijkskunde 1 Biologie 1 Chemie 1 Fysica 1 De leerlingen moeten binnen hun normale pakket nog 2 uren als optie kiezen. Mogelijke keuzes: 1 u Duits 2 u wiskunde 1 u ICT 1 u Spaans 1 u boekhouden 1 u wetenschappelijk tekenen Daarnaast kunnen ze nog een extra (33 ste ) uur kiezen. Dit is echter geen verplichting. Het moet wel een ander vak zijn dan de vakken die ze als optie hebben gekozen. Mogelijke keuzes: 1 u Duits 1 u ICT 1 u Spaans 1 u boekhouden 1 u wetenschappelijk tekenen

8 Latijn-Moderne Talen Situering De studierichting Latijn Moderne Talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in een brede waaier van vooral positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van groot belang, waarbij het (klassiek)-taalkundige en culturele het sterkst aan bod komen. De enige logische vooropleidingen zijn de studierichtingen Grieks-Latijn en Latijn tweede graad ASO. Competenties De studierichting Latijn Moderne Talen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming, het cultureel-historische en het (klassiek en modern) taalkundig-culturele. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. LATIJN Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taal als communicatiemiddel, taalfenomenen en -structuren; Formeel logisch denken en abstractievermogen; Leesvaardigheid: b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen; Culturele vorming: vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen, literair en algemeenhistorisch. MODERNE TALEN Communicatieve en creatieve talige competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen: b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, ; Interculturele competentie: literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren.

9 Vakken Uren Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Latijn 4 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 32 Keuzegedeelte: De leerlingen uit deze richting kunnen een extra (33 ste ) uur kiezen. Dit is echter geen verplichting. Mogelijke keuzes : ICT Spaans Economie

10 Latijn-Wiskunde Situering De studierichting Latijn Wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in de (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische, talen en andere positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van groot belang, waarbij het taalkundig-culturele en wiskundige het sterkst aan bod komen. De logische vooropleidingen zijn de studierichtingen Grieks-Latijn en Latijn tweede graad aso. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor wiskunde en is een voortraject van 5 uur wiskunde uit de tweede graad vereist. Competenties De studierichting Latijn Wiskunde beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: het filosofisch, cultureel-historische en taalkundig-literaire via Latijn en het abstractanalytische en probleemoplossende via wiskunde. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. LATIJN Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taal als communicatiemiddel, taalfenomenen en -structuren; Formeel logisch denken en abstractievermogen; Leesvaardigheid: b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen; Culturele vorming: vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen, literair en algemeenhistorisch. WISKUNDE Een wiskundig instrumentarium: kennis van begrippen en vaardigheid in het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentatie, Uitvoering van wiskundige technieken, Attitude van nauwkeurigheid, vaardigheid in het systematisch ordenen en verwerken van kennis, Inzicht in conceptvorming, modelvorming, mathematisering bij probleemstellingen,...

11 Vakken Uren Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Latijn 4 Wiskunde 6 Aardrijkskunde 1 Biologie 1 Chemie 1 Fysica 1 30 Keuzegedeelte De leerlingen moeten binnen hun normale pakket nog 2 uren als optie kiezen. Mogelijke keuzes: 1 u Duits 2 u wiskunde 1 u ICT 1 u Spaans 1 u economie 1 u wetenschappelijk tekenen Daarnaast kunnen ze nog een extra (33 ste ) uur kiezen. Dit is echter geen verplichting. Het moet wel een ander vak zijn dan de vakken die ze als optie hebben gekozen. Mogelijke keuzes: 1 u Duits 1 u ICT 1 u Spaans 1 u economie 1 u wetenschappelijk tekenen

12 Wetenschappen-Moderne Talen Situering De studierichting Wetenschappen Moderne Talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: natuurwetenschappen, wiskunde, (para)medische studie, taalkundige en andere positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van belang, waarbij het natuurwetenschappelijke en taalkundige het sterkst aan bod komen. De logische vooropleidingen zijn de studierichtingen van de tweede graad ASO. In principe komen alle leerlingen dan ook uit een van deze studierichtingen Competenties De studierichting Wetenschappen Moderne Talen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: de taalkundig- culturele via de moderne talen en het natuurwetenschappelijke via wetenschappen. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. WETENSCHAPPEN Een natuurwetenschappelijk instrumentarium: begrippen en concepten verwerven, ordenen en interpreteren; Natuurwetenschappelijke methode via uitvoering van wetenschappelijke experimenten, observeren, analyseren en structureren van gegevens en verschijnselen; Attitudes van nauwkeurigheid, kritisch omgaan met gegevens en kaderen van wetenschap in sociaal, historisch en ethisch perspectief. MODERNE TALEN Communicatieve en creatieve talige competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen: b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, ; Interculturele competentie: literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren.

13 Vakken Uren Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Frans 4 Engels 3 Duits 3 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 2/1 Biologie 1/2 Chemie 2 Fysica 2 32 Keuzegedeelte: De leerlingen uit deze richting kunnen een extra (33 ste ) uur kiezen. Dit is echter geen verplichting. Mogelijke keuzes : ICT Spaans Fysica Economie

14 Wetenschappen-Wiskunde Situering De studierichting Wetenschappen Wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para) medische studie en positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van belang, waarbij het natuurwetenschappelijke en wiskundige het sterkst aan bod komen. De logische vooropleidingen zijn de studierichtingen van de tweede graad ASO. In principe komen alle leerlingen dan ook uit een van deze studierichtingen. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor wiskunde en is een voortraject van 5 uur wiskunde uit de tweede graad vereist. Competenties De studierichting Wetenschappen Wiskunde beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: de natuurwetenschappelijke en het abstract-analytische en probleemoplossende via wiskunde. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties. WETENSCHAPPEN Een natuurwetenschappelijk instrumentarium: begrippen en concepten verwerven, ordenen en interpreteren; Natuurwetenschappelijke methode via uitvoering van wetenschappelijke experimenten, observeren, analyseren en structureren van gegevens en verschijnselen; Attitudes van nauwkeurigheid, kritisch omgaan met gegevens en kaderen van wetenschap in sociaal, historisch en ethisch perspectief. WISKUNDE Een wiskundig instrumentarium: kennis van begrippen en vaardigheid in het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentatie, Uitvoering van wiskundige technieken, Attitude van nauwkeurigheid, vaardigheid in het systematisch ordenen en verwerken van kennis, Inzicht in conceptvorming, modelvorming, mathematisering bij probleemstellingen,...

15 Vakken Uren Godsdienst 2 Geschiedenis 2 Esthetica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Duits 1 Wiskunde 6 Aardrijkskunde 2/1 Biologie 1/2 Chemie 2 Fysica 2 30 Keuzegedeelte De leerlingen moeten binnen hun normale pakket nog 2 uren als optie kiezen. Mogelijke keuzes: 1 u fysica 2 u wiskunde 1 u ICT 1 u Spaans 1 u economie 1 u wetenschappelijk tekenen Daarnaast kunnen ze nog een extra (33 ste ) uur kiezen. Dit is echter geen verplichting. Het moet wel een ander vak zijn dan de vakken die ze als optie hebben gekozen. Mogelijke keuzes: 1 u fysica 1 u ICT 1 u Spaans 1 u economie 1 u wetenschappelijk tekenen

16 Handel Situering De vorming in de derde graad Handel TSO bestaat uit twee componenten: een algemeenvormende component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijgt de jongere oefeningen op de rekenvaardigheden en op specifieke toepassingen van binnen de handelssector; een bedrijfsgerichte component met boekhouden (verrichtingen worden geboekt in een professioneel boekhoudpakket), toegepaste informatica (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet), zakelijke communicatie, recht en het opstarten van een mini-onderneming. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken. Wie kan starten in deze studierichting? Instapvereisten voor de derde graad Handel TSO zijn een gedegen basiskennis van het dubbel boekhouden, tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket, internet en BIN-normen. In principe stroomt de jongere uit de tweede graad Handel TSO in de derde graad Handel TSO in. De jongere uit de tweede graad Handel-Talen TSO kan dit ook, maar moet zich extra inzetten voor boekhouden en dient voldoende sterk te zijn voor wiskunde. De jongere die niet uit het studiegebied Handel komt, heeft een grote achterstand voor boekhouden en informatica. De school zal inhaalbegeleiding organiseren. Er wordt van de jongere veel inzet verwacht om deze achterstand zo snel mogelijk bij te benen. Wat na deze studierichting? Op het einde van het eerste leerjaar van de derde graad Handel TSO krijgt de jongere een oriënteringsattest. Bij het behalen van een oriënteringsattest B kan de jongere in het studiegebied Handel nog terecht in het tweede leerjaar van de derde graad BSO Kantoor. Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Handel TSO krijgt de jongere het diploma secundair onderwijs. Na de derde graad Handel TSO kan de jongere doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding. Een derde leerjaar van de derde graad TSO binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden.

17 Vakken Uren Godsdienst 2 Geschiedenis 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Frans 3/4 Engels 3 Duits 2 Wiskunde 3 Aardrijkskunde 1 Bedrijfseconomie 11/10 32 Bedrijfseconomie (11/10) Economie Recht BHHK Mini-onderneming (Toegepaste) Informatica

18 Sociale en Technische Wetenschappen Situering Jongeren werken verder aan de verkenning van de wisselwerking mens, voeding en milieu en de eigen positie daarin. Zij krijgen een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Jongeren ontwikkelen verder een aantal competenties die in de tweede graad STW reeds in beperkte mate verworven werden: binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken; binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren/ een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden; binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren. Wie kan starten in deze studierichting? Jongeren die geslaagd zijn in de tweede graad STW en / of met een ruime belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft en voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Wat na deze studierichting? Op het einde van het eerste leerjaar van de derde graad STW TSO krijgt de jongere een oriënteringsattest. Bij het behalen van een oriënteringsattest B kan de jongere in het studiegebied Personenzorg nog terecht in het tweede leerjaar van de derde graad BSO Verzorging. Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad STW TSO krijgt de jongere het diploma secundair onderwijs. Jongeren stromen door naar voortgezette opleidingen in sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

19 Vakken Uren Godsdienst 2 Geschiedenis 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Frans 3 Engels 1 Wiskunde 3 Natuurwetenschappen 4 Sociale Wetenschappen 4 Integrale opdracht 7 voeding 5 expressie 1 natuurwetenschappen 1 Aardrijkskunde 1 32

20 Kantoor Situering De vorming in de derde graad Kantoor BSO bestaat uit 2 componenten: een communicatieve component waarin praktische aspecten van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits worden aangebracht; een bedrijfsgerichte component met de basismodule Office en de keuzemodule Logistiek. - In de basismodule Office leer je in de kantoorklas en in het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker op praktijkgerichte wijze: zelfstandig secretariële taken uitvoeren zoals onthaal, bijhouden van een agenda, documenten en presentaties maken, cijfergegevens verwerken met een rekenblad, werken met gegevensbanken. Een zeer diepgaande ICT-vorming is hier belangrijk. Je leert te werken met een professioneel boekhoudpakket. - In de keuzemodule Logistiek leer je in het vaklokaal Logistiek en in het stagebedrijf op praktijkgerichte wijze zelfstandig goederen te ontvangen, op te slaan en verzendklaar te maken in een magazijn. Je leert deze goederen te registreren in de voorraadadministratie. Wie kan starten in deze studierichting? De instapvereiste voor de derde graad Kantoor BSO is interesse voor zittend uitvoerend administratief werk en voor logistiek. In principe stroomt de jongere uit het tweede leerjaar van de tweede graad Kantoor-Verkoop BSO in de derde graad Kantoor BSO in. De jongere uit de tweede graad Handel TSO en Handel-Talen TSO kan hier ook terecht. Wat na deze studierichting? Op het einde van het tweede jaar van de derde graad Kantoor BSO krijgen de jongeren het getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs. Na de derde graad Kantoor BSO kan de jongere doorstromen naar het derde leerjaar van de derde graad Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO of het derde leerjaar van de derde graad Logistiek BSO om het diploma secundair onderwijs te behalen.

21 Uren Vakken 5 e j. 6 e j.* Godsdienst 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Project Algemene Vakken 4 4 Nederlands zakelijke comm. 2 Frans 3 2 Engels 2 2 Office-Logistiek ICT Administratie Boekhouden 17 Logistiek Stage Boekhouden 2 Logistiek 2 Secretariaat 4 Seminaries 4 Wetgeving 1 Stage * De lessentabel voor het zesde jaar geldt enkel voor het schooljaar Nadien volgt het zesde jaar de vernieuwing in de richting Kantoor.

22 Verzorging Situering In de richting verzorging verwerven jongeren ondersteunende kennis en vaardigheden op verzorgend, (ped)agogisch en huishoudelijk vlak. Ze leren totaalzorg bieden op maat aan jonge en oudere zorgvragers in eenvoudige zorgsituaties binnen teamverband. Ze werken op een methodische wijze rekening houdend met een aantal basisprincipes zoals belevingsgericht, zelfzorggericht, comfortgericht, ergonomisch, economisch, ecologisch, hygiënisch en veilig werken. De leerlingen doen dit binnen de context van het professioneel werken als verzorgende in de ouderenzorg, kinderopvang en thuiszorg. Via stages doen zij praktijkervaring op. Zij worden voorbereid op het werken als verzorgende en/of het doorstromen naar meer specifiekere opleidingen. Wie kan starten in deze studierichting? Jongeren die geslaagd zijn in de tweede graad Verzorging-voeding en/of die beschikken over de geschikte instapvereisten en verzorgende willen worden. Verder kunnen de jongeren uit de tweede graad Sociaal en Technische Wetenschappen ook terecht in deze richting. Wat na deze studierichting? Jongeren kunnen aan het werk als verzorgende of kunnen kiezen voor voortgezet onderwijs: - vierde graad verpleegkunde - kinderzorg - thuis- en bejaardenzorg - organisatie-assistentie

23 Vakken Uren Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 4 Plastische Opvoeding 1 Verzorging - Sociale vaardigheden - Zorg voor welzijn 21 - Opvoedkunde - Zorg voor leef- en woonsituatie - Stage Frans 2 32

24 Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) Latijn-Wiskunde Latijn-Moderne Talen Economie-Wiskunde Economie-Moderne Talen Wetenschappen-Wiskunde Moderne Talen-Wetenschappen Technisch Secundair Onderwijs(TSO) Handel Sociale en Technische Wetenschappen Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) Kantoor Verzorging VAN DE TWEEDE NAAR DE DERDE GRAAD St-Jan Berchmansinstituut Kleine Hemmenweg 4A 3520 Zonhoven 4de Leerjaar (ASO) Latijn A A B B A A B A A A Economie C C A A A A B A A A Wetenschappen C C B B A A B A A A 4de Leerjaar (TSO) Handel C C C C C C A B A A Sociale en Technische Wetenschappen C C C C C C C A B A 4de Leerjaar (BSO) Kantoor-Verkoop C C C C C C C C A A Verzorging-Voeding C C C C C C C C C A A Mogelijke overgang naar een gelijkaardige of niet-gelijkaardige studierichting B Moeilijke overgang die inhaalactiviteiten vereist C Als onmogelijk beschouwde overgang

25 St.-Jan Berchmansinstituut KLEINE HEMMENWEG 4-4A, 3520 ZONHOVEN fax Latijn Wiskunde Latijn Moderne Talen Economie Wiskunde Economie Moderne Talen Wetenschappen Wiskunde Moderne Talen Wetenschappen Handel Sociale en Technische Wetenschappen Kantoor Verzorging ASO TSO BSO Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen Kantoor- Verkoop Verzorging Voeding ASO TSO BSO ASO Algemeen Secundair Onderwijs TSO Technisch Secundair Onderwijs BSO Beroepssecundair Onderwijs Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) Jan Palfijnlaan HASSELT

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Studiegids tweede graad

Studiegids tweede graad Studiegids tweede graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

Latijn-wiskunde Latijn-moderne talen wetenschappen economie-wiskunde economie-moderne talen humane wetenschappen

Latijn-wiskunde Latijn-moderne talen wetenschappen economie-wiskunde economie-moderne talen humane wetenschappen Tweede graad aso In de tweede graad aso kies je voor een bepaalde richting. Ongeacht je keuze, blijft er een groot gemeenschappelijk basispakket van 26 lesuren algemene vakken. Het niveau van deze vakken,

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14 jaar en je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Tweede graad bso. Verzorging voeding

Tweede graad bso. Verzorging voeding 4 Tweede graad bso Verzorging voeding De opleiding verzorging-voeding tweede graad bereidt de leerlingen voor op een derde graad bso waarin het contact met en de zorg voor mensen centraal staat. Naast

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Organisatie & Logistiek (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14 jaar en je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie Retail (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het beroep

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Economie-moderne talen Economie-wiskunde

Economie-moderne talen Economie-wiskunde Economie & maatschappij E&M Economie-moderne talen Economie-wiskunde Handel Secretariaat-talen Kantoor Verkoop Business support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Economie. maatschappij E&M. Handel-talen Kantoor Verkoop. Ruimte voor talent: grensverleggend! Studiegids tweede graad 15

Economie. maatschappij E&M. Handel-talen Kantoor Verkoop. Ruimte voor talent: grensverleggend! Studiegids tweede graad 15 Economie & maatschappij E&M Economie -talen AT Ruimte voor talent: grensverleggend! Studiegids tweede graad 15 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 1 Biologie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (2de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 14 jaar en je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2016 LATIJN WETENSCHAPPEN SOCIALE WETENSCHAPPEN ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar bso

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar bso Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar bso Schooljaar 2017-2018

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO Economie Humane Latijn Wetenschappen Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Biologie 1 1 1 2 Chemie 1 1 1 2 Engels 3 3 3 3 Frans 3 3 3 3 Fysica 1 1 1 2 Geschiedenis

Nadere informatie

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde AT Handel TT Secretariaat-talen TT Kantoor Verkoop Business support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studiegids derde

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen AT Sociale en technische TT wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding P

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen AT Sociale en technische TT wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding P Welzijn & maatschappij W&M Humane AT Sociale en technische TT Bio-esthetiek TP Haarzorg P Verzorging-voeding P 24 Studiegids tweede graad Humane AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Frans

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad... Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso)

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum Zavel 15, 9620 Zottegem STUDIEAANBOD Campus Centrum [Centrumgids] Welkom De school bevindt zich in het centrum van Zottegem en is gemakkelijk te bereiken met het

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

SINT-MICHIELSCOLLEGE

SINT-MICHIELSCOLLEGE SINTMICHIELSCOLLEGE SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN 09 00 LESSENTABEL EERSTE LEERJAAR Vakken Latijn PI MWtaal + MW STEM Artistieke vorming muziek beeld Geschiedenis Godsdienst Klassieke talen Latijn

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Studiebegeleiding Op studievlak kan je extra begeleiding krijgen door co-teachting, inhaallessen, avondstudie, sessies leren leren, faalangsttraining... Alleen in een veilige en geborgen omgeving is een

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Woord vooraf. Helga Van der Elst directeur

Woord vooraf. Helga Van der Elst directeur Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiezen wij ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier aan studierichtingen in ASO-BSO-TSO en

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Infoavond secundair onderwijs. Torhout, 16 januari 19

Infoavond secundair onderwijs. Torhout, 16 januari 19 Infoavond secundair onderwijs Torhout, 16 januari 19 Op stap naar het secundair onderwijs Wat komt er aan bod? KIEZEN AANBOD begeleiding school en CLB ouders hoe kiezen? keuzeproces keuzetaken structuur

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Latijn Economie Wetenschappen

Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen 018-019 Lessentabellen de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 1 1 1 Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 Geschiedenis Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 Lichamelijke Opvoeding

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Vorming Nederlands 1 80 0 0 0 18

Aanvullende Algemene Vorming Nederlands 1 80 0 0 0 18 Kostprijs per module Aanvullende Algemene Vorming Engels 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels 2 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels 3 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Waarom modernisering?

Waarom modernisering? Waarom modernisering? Diploma secundair onderwijs Te veel studierichtingen Zittenblijven Sociale afkomst Eindtermen (wiskunde, Frans, PAV) Onderzoek: Leerlingen presteren minder sterk Inhoud van deze avond

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie