IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET"

Transcriptie

1 IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

2 ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel is opgedeeld in vier trajecten: Latijn, Wetenschappen, Sociale wetenschappen en Economie. Deze trajecten bevatten studierichtingen op verschillende niveaus. Zo kan je vanuit je talent en interesses een keuze maken voor een studierichting die aansluit op je persoonlijk profiel. 2 de graad LATIJN (ASO) 3 de graad LATIJN-MODERNE TALEN (ASO) LATIJN-WISKUNDE (ASO) 2 de graad (ASO) 3 de graad MODERNE TALEN- (ASO) -WISKUNDE (ASO) 2 de graad SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPEN (TSO) VERZORGING-VOEDING (BSO) 3 de graad SOCIALE EN TECHNISCHE (TSO) VERZORGING (BSO) 2 de graad ECONOMIE (ASO) HANDEL (TSO) KANTOOR (BSO) 3 de graad ECONOMIE-MODERNE TALEN (ASO) ECONOMIE-WISKUNDE (ASO) HANDEL (TSO) SECRETARIAAT-TALEN (TSO) KANTOOR (BSO) In deze brochure vind je alle lessentabellen van bovenstaande richtingen.

3 IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET LATIJN SOCIALE ECONOMIE

4 ECONOMIE SOCIALE LATIJN LATIJN 2 de graad Deze studierichting bouwt voort op de kennis van het Latijn die je in de eerste graad hebt opgedaan. In deze studierichting breid je je kennis van de Latijnse taal aanzienlijk uit en je onderzoekt de gelijkenissen en verschillen met de moderne talen. Daarnaast bestudeer je de antieke cultuur, die een bepalende invloed heeft uitgeoefend op het huidige mens- en maatschappijbeeld. Via Latijnse schrijvers zoals Julius Caesar en Ovidius krijg je een grondig inzicht in de denkwereld van de oudheid. Op basis van vergelijkingen met de hedendaagse cultuur scherp je je beoordelingsvermogen aan. TWEEDE GRAAD ASO 3 de jaar 4 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Duits 0 2 Engels 3 2 Fysica 1 1 Frans 4 (of 5) 4 (of 5) Geschiedenis 2 2 Informatica 1 1 Latijn 4 4 Nederlands 4 4 Plastische opvoeding 1 0 Wiskunde 5 (of 4) 5 (of 4) Deze richting is een logisch vervolg voor leerlingen die in de eerste graad de basisoptie Latijn volgen. Wie Latijn studeert, is geboeid door taal, zowel door de klassieke literatuur als door de moderne talen. Je beschikt over voldoende inzicht om de ingewikkelde taalstructuren van het Latijn te verwerken. In de derde graad kan je kiezen voor Latijn-Moderne Talen of Latijn-Wiskunde. 4

5 LATIJN SOCIALE ECONOMIE LATIJN-MODERNE TALEN 3 de graad Deze richting brengt een mooie mix tussen het oude en het nieuwe met een pakket Latijn en een ruim aanbod moderne vreemde talen. Door de studie van Latijnse teksten en Latijnse werken leer je zelf soortgelijke teksten en werken te ontleden, te interpreteren en te becommentariëren door kritisch gebruik te maken van de geschikte informatiebronnen. Door zelfstandige studie zal je de structuur en de boodschap van een klassiek werk leren ontdekken en beoordelen, en leren genieten van de schoonheid van de klassieke kunst. Gaandeweg leer je de Romeinse taal- en letterkunde, kunst en cultuur, geschiedenis en maatschappij kennen. Gecombineerd met Moderne Talen is er meer aandacht voor de cultuur en literatuur van de verschillende talen. Je leert ook onderzoeken en presenteren in de vreemde talen en je moet vaker zelfstandig met taal aan de slag. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Duits 2 2 Engels 3 3 Esthetica 1 0 Frans 4 4 Geschiedenis 2 2 Latijn 4 4 Nederlands 4 4 Natuurwetenschappen 2 2 Seminarie 1 2 Wiskunde 3 3 Keuzegedeelte Duits of wiskunde 1 1 Je bent goed in Latijn en daarnaast ben je sterk geïnteresseerd in kunst en cultuur. Bovendien beschik je over een sterke aanleg voor talen. Later is zowel een professionele als een academische bacheloropleiding mogelijk. Denk maar aan communicatiewetenschappen, geschiedenis, psychologie, rechten, taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde 5

6 ECONOMIE SOCIALE LATIJN LATIJN-WISKUNDE 3 de graad Deze richting biedt een brede vorming waarin een evenwicht nagestreefd wordt tussen cultuur, taal en wetenschappen. Klemtonen liggen uiteraard op Latijn en wiskunde. Door de studie van de Latijnse teksten en Latijnse werken leer je zelf soortgelijke teksten en werken te ontleden, te interpreteren en te becommentariëren door kritisch gebruik te maken van de geschikte informatiebronnen. Door zelfstandige studie zal je de structuur en de boodschap van een klassiek werk leren ontdekken en beoordelen, en leren genieten van de schoonheid van de klassieke kunst. Gaandeweg leer je de Romeinse taal- en letterkunde, kunst en cultuur, geschiedenis en maatschappij kennen. Daarnaast krijg je een uitdagend pakket wiskunde en daaraan gekoppelde wetenschappelijke vakken. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 1 Engels 2 2 Esthetica 1 0 Frans 3 3 Fysica 1 2 Geschiedenis 2 2 Latijn 4 4 Nederlands 4 4 Seminarie 1 2 Wiskunde 6 6 In de tweede graad volgde je Latijn en naast de interesse voor de klassieke oudheid heb je aanleg voor talen, wiskunde en wetenschappen. Deze richting bereidt zowel voor op professionele als academische bacheloropleidingen in zowel humane als wetenschappelijke richtingen. Denk maar aan geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, informatica, psychologie, rechten, geschiedenis, filosofie, taal- en letterkunde en aanverwante hogeschoolopleidingen. 6

7 IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET LATIJN SOCIALE ECONOMIE

8 ECONOMIE SOCIALE LATIJN 2 de graad In deze richting staan de wetenschappen centraal. De biologie bestudeert het menselijk lichaam, terwijl de chemie aandacht besteedt aan de stoffen waaruit onze wereld is opgebouwd. Algemene eigenschappen van de materie en de krachten behoren dan weer tot het werkterrein van de fysica. Je krijgt ook een uitgebreid pakket wiskunde, omdat wiskunde een belangrijk hulpmiddel is om die wetenschappen vlot te kunnen studeren. Een van de belangrijkste doelen is het probleemoplossend denken, zodat je zelf wiskundige problemen leert op te lossen. TWEEDE GRAAD ASO 3 de jaar 4 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Duits 0 2 Engels 3 2 Frans 4 4 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Informatica 1 1 Nederlands 4 4 Plastische opvoeding 1 0 Wetenschappelijk tekenen 1 1 Wiskunde 5 5 Je hebt een duidelijke interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde. Je wil niet alleen de feiten kennen, maar ook de verklaringen. De wetenschappelijke componenten binnen onze samenleving en cultuur komen uitgebreid aan bod om een beter zicht te krijgen op de fysische werkelijkheid. In de derde graad kan je dit wetenschappelijk traject verderzetten in de richtingen Moderne Talen- Wetenschappen of Wetenschappen-Wiskunde. 8

9 LATIJN SOCIALE ECONOMIE MODERNE TALEN- 3 de graad In deze studierichting wordt naast een omvangrijk pakket talen de nadruk gelegd op de wetenschappelijke vorming. De leerstof uit de vakken fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde geeft een inzicht in de eigen manier waarop wetenschappelijke kennis verworven wordt. Je vertrekt van proefondervindelijke waarneming en komt via interpreteren en redeneren tot wetmatigheden. In elk van deze vakken zal je oog leren hebben voor de natuur en je leert het belang ervan voor mens en maatschappij begrijpen. Gecombineerd met Moderne Talen is er meer aandacht voor de cultuur en literatuur van de verschillende talen. Je leert ook onderzoeken en presenteren in de vreemde talen en je moet vaker zelfstandig met taal aan de slag. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 2 Biologie 2 1 Chemie 2 2 Duits 2 2 Engels 3 3 Esthetica 1 0 Frans 4 4 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Seminarie 1 2 Wiskunde 4 4 Voor deze richting moet je aanleg en interesse hebben voor talen, maar ben je tegelijk geboeid door wetenschappelijke vakken zoals biologie, aardrijkskunde, chemie en fysica. Deze richting geeft in het hoger onderwijs kansen zowel in richtingen met klemtonen op talen als in richtingen met klemtonen op wetenschappen, met een beperkte wiskundige component. Enkele voorbeelden zijn: communicatiewetenschappen, toegepaste taalkunde, bedrijfsmanagement, biomedische laboratoriumtechnologie, verpleegkunde 9

10 ECONOMIE SOCIALE LATIJN 10 - WISKUNDE 3 de graad In deze studierichting wordt naast een omvangrijk pakket wiskunde de nadruk gelegd op de wetenschappelijke vorming. De leerstof uit de vakken fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde geeft een inzicht in de eigen manier waarop wetenschappelijke kennis verworven wordt. Je vertrekt van proefondervindelijke waarneming en komt via interpreteren en redeneren tot wetmatigheden. In elk van deze vakken zal je oog leren hebben voor de natuur en je leert het belang ervan voor mens en maatschappij begrijpen. Daarnaast krijg je een uitdagend pakket wiskunde. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 2 Biologie 2 1 Chemie 2 2 Engels 2 2 Esthetica 1 0 Frans 3 3 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Informatica 0 1 Nederlands 4 4 Wetenschappelijk tekenen 1 1 Wiskunde 6 6 Keuzegedeelte + seminarie zie hiernaast 2 2 Keuzegedeelte binnen Wetenschappen-wiskunde 5 de jaar 1u wiskunde + 1u wiskunde seminarie Je bent erg goed voor wiskunde (5u in de tweede graad wordt sterk aanbevolen) en daarnaast heb je een sterke interesse in wetenschappen. Deze richting bereidt uitstekend voor op zowel wetenschappelijke als toegepast-wetenschappelijke richtingen en dit op verschillende niveaus (bachelor en master). De keuzemogelijkheden zijn dan ook erg uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan geneeskunde, biomedische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen maar ook aanverwante hogeschoolopleidingen. of 1u informatica + 1u seminarie naar keuze 6 de jaar 2u wiskunde seminarie of 2u seminarie naar keuze

11 IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET LATIJN SOCIALE ECONOMIE

12 ECONOMIE SOCIALE LATIJN SOCIALE EN TECHNISCHE 2 de graad Sociale en Technische Wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. In het vak integrale opdrachten leer je zelfstandig onderzoeken en sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Verder groei je in presenteren en reflecteren. Je vergaart dus niet alleen kennis, maar moet ook heel wat sociale, technische, creatieve en expressieve vaardigheden onder de knie krijgen. TWEEDE GRAAD TSO 3 de jaar 4 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 3 3 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Integrale opdrachten 6 6 Natuurwetenschappen 4 4 met labo Nederlands 4 4 Sociale wetenschappen 3 3 Wiskunde 3 3 Je bent sociaal voelend en creatief, je hebt een brede interesse in mens en maatschappij en voor wetenschappen. De richting Sociale en Technische Wetenschappen steunt op de verbondenheid met zichzelf, de anderen en de omgeving. Deze richting wordt ook in de derde graad aangeboden, met nadien studiemogelijkheden in de sociaal-agogische en de meer wetenschappelijke sector en in de lerarenopleiding. 12

13 LATIJN SOCIALE ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE 3 de graad In deze richting beoogt men integraal leren via het ontwikkelen van competenties (= kennis en vaardigheden). Je ontwikkelt sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden. Je leert natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke thema s onderzoeken en persoonsgebonden activiteiten organiseren, aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Natuurwetenschappen omvat aspecten van fysica, chemie en biologie en de daarbijhorende laboratoriumoefeningen. Sociale wetenschappen omvat aspecten van psychologie, pedagogie, sociologie en recht. Integrale opdrachten kunnen vele vormen aannemen: een sociaal-wetenschappelijk of natuurwetenschappelijk onderwerp onderzoeken, een maaltijd of persoonsgerichte activiteit organiseren, een project gerelateerd aan het profiel van de studierichting uitwerken DERDE GRAAD TSO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 3 3 Geschiedenis 1 1 Integrale opdrachten 6 6 Natuurwetenschappen 4 4 met labo Nederlands 4 4 Sociale wetenschappen 4 4 Wiskunde 3 3 Je kan verder studeren in een 7de jaar Se-n-Se TSO of in een professionele bachelor in het hoger onderwijs zoals orthopedagogie, lerarenopleiding, verpleegkunde, vroedkunde, farmaceutische en biologische technieken, voedings- en dieetkunde, ergotherapie 13

14 ECONOMIE SOCIALE LATIJN VERZORGING- VOEDING 2 de en 3 de graad Deze richting heeft als doel je voor te bereiden op een taak in de sector van kinder-, thuis- of bejaardenzorg. Om deskundig en professioneel deze verzorgende functie te kunnen uitoefenen, moet je over heel wat vaardigheden en kennis beschikken in verband met de voeding en de woonen leefomgeving van de doelgroep. In de tweede graad maak je in eenvoudige leersituaties en onder directe begeleiding kennis met de wereld van de zorg en diensten. Gaandeweg ontdek je je eigen kwaliteiten, mogelijkheden en interesses, zodat je kan kiezen of je liefst verder gaat naar de directe zorg (begeleiden van kinderen of volwassenen) of indirecte dienstverlening (groot- en kleinhuishouding). In de derde graad leer je zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen. Daarbij leer je functioneren als lid van een team binnen een organisatie. Dankzij een actieve leeromgeving kan je snel groeien in je competenties: er is veel praktijk op school en er zijn uitgebreide stages, zowel in de woonzorg als in de kinderopvang. TWEEDE GRAAD BSO VERZORGING-VOEDING 3 de jaar 4 de jaar Frans 2 2 Muzikale opvoeding 1 1 Plastische opvoeding 2 2 Project algemene vakken 6 6 Toegepaste informatica 1 1 Verzorging-voeding DERDE GRAAD BSO VERZORGING 5 de jaar 6 de jaar Frans 2 2 Project algemene vakken 4 4 Seminarie 2 2 Stages Verzorging Je bent meer praktisch dan theoretisch aangelegd. Je bent sociaal voelend en wil je met hart en ziel inzetten om kinderen en bejaarden te helpen. Kortom, je gaat graag met mensen om en hebt zin voor verantwoordelijkheid. Na het zesde jaar Verzorging kan je doorstromen naar de volgende richtingen: kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg in een specialisatiejaar (3de leerjaar van de 3de graad) of verpleegkunde in HBO5. 14

15 15 IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET LATIJN SOCIALE ECONOMIE

16 ECONOMIE SOCIALE LATIJN ECONOMIE 2 de graad In de richting economie leer je nadenken over economische gebeurtenissen uit de actualiteit. Vanuit concrete voorbeelden krijg je inzicht in de belangrijkste economische principes en in hun onderlinge verbanden. Dit kan gecombineerd worden met een pakket van 4u of 5u wiskunde of Frans. TWEEDE GRAAD ASO 3 de jaar 4 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Duits 0 2 Economie 4 4 Engels 3 2 Frans 4 (of 5) 4 (of 5) Fysica 1 1 Geschiedenis 2 2 Informatica 1 1 Nederlands 4 4 Plastische opvoeding 1 0 Wiskunde 5 (of 4) 5 (of 4) Wie in de eerste graad moderne wetenschappen volgde, maakte tijdens de lessen SEI al kennis met de wereld van economie. Deze voorkennis is echter geen voorwaarde om in de richting economie te starten. Van de leerlingen die in de tweede graad in deze richting starten, wordt verwacht dat zij belangstelling kunnen opbrengen voor economisch-maatschappelijke problemen. Dit vraagt van hen onder meer dat zij helder, logisch en kritisch kunnen denken. Naast deze interesse moet je ook voldoende aanleg voor talen en wiskunde hebben. Met deze richting kan je het traject economie verderzetten in de richtingen Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde (als je voor 5u wiskunde koos). Je kan ook naar Moderne Talen- Wetenschappen of Wetenschappen-Wiskunde (als je voor 5u wiskunde koos). 16

17 LATIJN SOCIALE ECONOMIE ECONOMIE- MODERNE TALEN 3 de graad In deze richting met economie leer je nadenken over economische gebeurtenissen uit de actualiteit. Vanuit concrete voorbeelden krijg je inzicht in de belangrijkste economische principes en in hun onderlinge verbanden. Dit alles wordt gecombineerd met een uitgebreid talenpakket dat naar keuze kan aangevuld worden met een extra uur Duits. Gecombineerd met Moderne Talen is er meer aandacht voor de cultuur en literatuur van de verschillende talen. Je leert ook onderzoeken en presenteren in de vreemde talen en je moet vaker zelfstandig met taal aan de slag. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Duits 2 2 Economie 4 4 Engels 3 3 Esthetica 1 0 Frans 4 4 Geschiedenis 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 4 4 Seminarie 1 2 Wiskunde 3 3 Keuzegedeelte Wiskunde of Duits 1 1 Leerlingen die kiezen voor deze richting in de derde graad zullen in de meeste gevallen in de tweede graad het vak economie gevolgd hebben. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze belangstelling kunnen opbrengen voor moderne talen en economisch-maatschappelijke problemen. Daarnaast moeten zij helder, logisch en analytisch kunnen denken. Mogelijke opleidingen in het hoger onderwijs zijn: handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, office management, lerarenopleiding 17

18 ECONOMIE SOCIALE LATIJN ECONOMIE- WISKUNDE 3 de graad Economie en wiskunde vormen de pijlers van deze richting. Je leert nadenken over economische gebeurtenissen uit de actualiteit. Vanuit concrete voorbeelden krijg je inzicht in de belangrijkste economische principes en in hun onderlinge verbanden. Dit alles wordt aangeboden met een sterk pakket wiskunde en wetenschappen dat vrij theoretisch en wetenschappelijk benaderd wordt. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Economie 4 4 Engels 2 2 Esthetica 1 0 Frans 3 3 Fysica 1 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 6 6 Keuzegedeelte + seminarie zie hiernaast 2 2 Keuzegedeelte binnen Economie-wiskunde 5de jaar 1u wiskunde + 1u seminarie wiskunde Instromen kan als je in de tweede graad 5u wiskunde gevolgd hebt. Deze richting bereidt je goed voor op een academische bachelor aan een universiteit of een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool. Denk maar aan handelsingenieur, handelswetenschappen, (toegepaste) economische wetenschappen, bedrijfskunde, bedrijfsmanagement, marketing, logistiek, boekhouden of 1u chemie + 1u seminarie naar keuze 6de jaar 2u seminarie wiskunde of 2u seminarie naar keuze 18

19 LATIJN SOCIALE ECONOMIE HANDEL 2 de graad Wil je meer praktisch gericht economisch onderwijs volgen, dan kies je in de tweede graad best voor de studierichting Handel. Je krijgt een brede algemene vorming met als belangrijkste pijler de bedrijfseconomie. Hierin bestudeer je uitgebreid de dubbele boekhouding van een KMO. Daarnaast verwerf je een basiswoordenschat van commerciële begrippen. Voor de administratieve toepassingen wordt sterk ingezet op ICT. Je werkt internsief met tekstverwerking, rekenbladen, gegevensbanken en presentatiesoftware. Een grondige kennis van talen en wiskunde ondersteunen het geheel. TWEEDE GRAAD TSO 3 de jaar 4 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Bedrijfseconomie 6 6 Duits 0 1 Engels 3 2 Frans 4 4 Geschiedenis 1 1 Informatica 3 3 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 4 4 Naast de economische belangstelling wordt een beroep gedaan op een interesse en aanleg voor talen, wiskunde en informatica. Je wil een praktijkgerichte vorming die je mogelijkheden biedt om toch verder te studeren na het secundair onderwijs. Je houdt van ondernemen en organiseren. Na het vierde jaar kan je je studies verderzetten in de derde graad Handel of Secretariaat-Talen. 19

20 ECONOMIE SOCIALE LATIJN HANDEL 3 de graad In de richting Handel verwerf je naast een degelijk theoretisch kader ook de praktische kennis en vaardigheden die in professionele organisaties centraal staan. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsadministratie en de boekhoudkundige registratie van financiële verrichtingen. Daarnaast zijn communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in de moderne vreemde talen, een belangrijke voorwaarde om in het bedrijfsleven te kunnen functioneren. Via een eigen minionderneming wordt alle theorie levensecht in de praktijk gebracht. Je werkt een businessplan uit, lanceert een product of dienst op de markt, organiseert aandeelhoudersvergaderingen, neemt deel aan wedstrijden Wie weet verdedigt jouw klas de eer van de school in een of andere finale. Een echte uitdaging! De derde graad Handel is een commerciële studierichting en bereidt voor op verder studeren in het hoger onderwijs. Vandaar een evenwichtige vorming met drie componenten: DERDE GRAAD TSO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Bedrijfseconomie Duits 2 2 Engels 3 3 Frans 4 4 incl. zakelijke communicatie Geschiedenis 1 1 Nederlands 4 4 incl. zakelijke communicatie Wiskunde 3 3 Vooreerst een stevige algemene vorming. Een bedrijfsgerichte vorming met een commercieel, administratief en bedrijfseconomisch luik. De leerlingen kunnen na het 6 de jaar ook een getuigschrift bedrijfsbeheer behalen. Een omvangrijk talenpakket met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context. Mogelijke richtingen in het hoger onderwijs zijn: bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, office management 20

21 LATIJN SOCIALE ECONOMIE SECRETARIAAT-TALEN 3 de graad De klemtoon ligt vooral op het verwerven van een vlotte taalvaardigheid, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans, Engels en Duits. Verder is er ruime aandacht voor ICT als hulpmiddel bij het oplossen van bedrijfsadministratieve problemen en word je ingewijd in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse zakelijke communicatie. Daarnaast krijg je ook een beginnerscursus Spaans. Je voert een bedrijfsonderzoek en organiseert buitenlandse reizen om je kennis van talen en ICT in de praktijk te gebruiken. DERDE GRAAD TSO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Duits 3 3 Engels 3 3 incl. zakelijke communicatie Frans 5 5 incl. zakelijke communicatie Geschiedenis 1 1 Nederlands 5 4 incl. zakelijke communicatie Recht 2 2 Secretariaat 5 5 (ICT en kantoortechnieken) Spaans 1 2 Wiskunde 2 2 Leerlingen met een uitgesproken aanleg en interesse voor talen vinden in deze richting hun gading. Een streven naar orde en stiptheid is bij het secretariaatswerk een noodzaak. De richting Secretariaat-Talen bereidt voor op professionele bachelors, zoals office management, bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, toerisme en recreatie of een lerarenopleiding. 21

22 ECONOMIE SOCIALE LATIJN KANTOOR In deze afdeling leer je: Administratieve taken verrichten. Nauwkeurig en met orde werken. Werken met documenten en formulieren. Een klantgerichte houding ontwikkelen bij externe en interne contacten. In teamverband werken. Verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen opdrachten. Communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Moderne communicatiemiddelen gebruiken en vlot werken met de computer. Theoretische kennis praktisch toepassen via intern en extern werkplekleren. TWEEDE GRAAD BSO 3 de jaar 4 de jaar Administratie en Retail Engels 3 3 Frans 4 4 Nederlandse 3 3 communicatieve vaardigheden Project Algemene Vakken de graad In de studierichting Kantoor leer je vooral door te doen. Je hebt oog voor een correcte en stipte uitvoering van de opdrachten, en leert zelfstandig taken uitvoeren met verantwoordelijkheid voor je eigen werk. Een doorstroming naar de 3 de graad Kantoor ligt voor de hand. 22

23 LATIJN SOCIALE ECONOMIE KANTOOR 3 de graad Via deze bedrijfsgerichte opleiding verwerf je inzicht in de structuur van de moderne onderneming. Je wordt gestimuleerd door de praktijkervaring en zal getraind worden in volgende attitudes: Stiptheid, klantgerichtheid, ordelijk en systematisch werken. Sociale en communicatieve vaardigheden: contacten leggen en gesprekken voeren. Zin voor initiatief. Stressbestendigheid. Zelfstandig werken, plannen, organiseren en rapporteren. De opleiding Kantoor is praktijkgericht. Dat uit zich onder meer in: Zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels) Toegepaste informatica (verzamelen, verwerken en presenteren van informatie) Toegepaste economie (logistiek, boekhouden, administratie en wetgeving) Stage lopen in een moderne onderneming vormt een essentieel onderdeel van de geïntegreerde proef. DERDE GRAAD BSO 5 de jaar 6 de jaar Administratief medewerker 9 6 Engels 2 2 Frans 3 2 Logistiek medewerker 4 2 Nederlandse 2 0 zakelijke communicatie Project Algemene Vakken 4 4 Stage 4 12 Na het 6 de leerjaar kan je ook een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer behalen. Je kan tewerkgesteld worden in de logistieke of administratieve sector. Na een 7 de specialisatiejaar kan je een diploma secundair onderwijs behalen. Nadien kan je eventueel verder studeren om een professionele bachelor te behalen in kantooradministratie en gegevensbeheer, logistiek, verkoop en vertegenwoordiging, winkelbeheer en etalage. 23

24 WELKE TOEKOMST KIES JIJ? BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS INFOBROCHURE 2015 Diestersteenweg Leopoldsburg

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2016 LATIJN WETENSCHAPPEN SOCIALE WETENSCHAPPEN ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde AT Handel TT Secretariaat-talen TT Kantoor Verkoop Business support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studiegids derde

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Studiegids tweede graad

Studiegids tweede graad Studiegids tweede graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Schooljaar 2017-2018

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Tweede en derde graad TSO

Tweede en derde graad TSO Tweede en derde graad TSO Farmaceutisch-technisch assistent (3de graad) Eigenheid: is een praktisch-technische richting wijdt je in in de wereld van geneesmiddelen, ziekten, voedingsstoffen is minder zwaar

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Studieaanbod 3 de graad. aso / tso / bso

Studieaanbod 3 de graad. aso / tso / bso Studieaanbod 3 de graad ASO / Economie / / Latijn / Wetenschappen / moderne talen / wiskunde TSO / / BSO / organisatiehulp / aso / tso / bso 02 IKSO voor jongeren met ambitie Stilaan wordt het tijd om

Nadere informatie

Brochure 2e en 3e graad aso

Brochure 2e en 3e graad aso Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 2e en 3e graad aso Schooljaar 2017-2018 2

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving.

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving. Heilige Familie In de Heilige Familie bieden we je opleidingen in het technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs. Hier ligt de nadruk vooral op creativiteit en ondernemen. In het eerste leerjaar A

Nadere informatie

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum Zavel 15, 9620 Zottegem STUDIEAANBOD Campus Centrum [Centrumgids] Welkom De school bevindt zich in het centrum van Zottegem en is gemakkelijk te bereiken met het

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Immaculata TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS. Techniek-wetenschappen - STEM. Sociale en technische vorming

Immaculata TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS. Techniek-wetenschappen - STEM. Sociale en technische vorming Immaculata Immaculata biedt je opleidingen in het technisch en het beroepssecundair onderwijs. Je vindt er vooral jongeren met interesse in de mens, zijn omgeving en alle wetenschap en zorg die daarbij

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad IMK Lanklaar

Nadere informatie

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO Economie Humane Latijn Wetenschappen Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Biologie 1 1 1 2 Chemie 1 1 1 2 Engels 3 3 3 3 Frans 3 3 3 3 Fysica 1 1 1 2 Geschiedenis

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso)

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad... Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Wetenschappen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Ben je een leerling die sterk geïnteresseerd is in de verschillende wetenschappelijke disciplines: aardrijkskunde,

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks Humane Industriële Latijn moderne talen Latijn Moderne talen wiskunde Wetenschappen wiskunde Techniek Studieaanbod derde graad 7 Studierichtingen volgens belangstellingsgebieden Doel van

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

NAAR DE DERDE GRAAD ASO

NAAR DE DERDE GRAAD ASO NAAR DE DERDE GRAAD ASO Overgang na de tweede graad Een aantal nieuwe richtingen Uitgebreidere keuzemogelijkheden Vast voor jaar Attesten na de tweede graad A-attest B-attest: clausulering voor richting(en)

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

KIEZEN IN DE TWEEDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

KIEZEN IN DE TWEEDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS KIEZEN IN DE TWEEDE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS Het secundair onderwijs is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De structuur omvat vier graden, vier onderwijsvormen en zeer veel studierichtingen. De bedoeling

Nadere informatie