IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET"

Transcriptie

1 IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

2 ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel is opgedeeld in vier trajecten: Latijn, Wetenschappen, Sociale wetenschappen en Economie. Deze trajecten bevatten studierichtingen op verschillende niveaus. Zo kan je vanuit je talent en interesses een keuze maken voor een studierichting die aansluit op je persoonlijk profiel. 2 de graad LATIJN (ASO) 3 de graad LATIJN-MODERNE TALEN (ASO) LATIJN-WISKUNDE (ASO) 2 de graad (ASO) 3 de graad MODERNE TALEN- (ASO) -WISKUNDE (ASO) 2 de graad SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPEN (TSO) VERZORGING-VOEDING (BSO) 3 de graad SOCIALE EN TECHNISCHE (TSO) VERZORGING (BSO) 2 de graad ECONOMIE (ASO) HANDEL (TSO) KANTOOR (BSO) 3 de graad ECONOMIE-MODERNE TALEN (ASO) ECONOMIE-WISKUNDE (ASO) HANDEL (TSO) SECRETARIAAT-TALEN (TSO) KANTOOR (BSO) In deze brochure vind je alle lessentabellen van bovenstaande richtingen.

3 IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET LATIJN SOCIALE ECONOMIE

4 ECONOMIE SOCIALE LATIJN LATIJN 2 de graad Deze studierichting bouwt voort op de kennis van het Latijn die je in de eerste graad hebt opgedaan. In deze studierichting breid je je kennis van de Latijnse taal aanzienlijk uit en je onderzoekt de gelijkenissen en verschillen met de moderne talen. Daarnaast bestudeer je de antieke cultuur, die een bepalende invloed heeft uitgeoefend op het huidige mens- en maatschappijbeeld. Via Latijnse schrijvers zoals Julius Caesar en Ovidius krijg je een grondig inzicht in de denkwereld van de oudheid. Op basis van vergelijkingen met de hedendaagse cultuur scherp je je beoordelingsvermogen aan. TWEEDE GRAAD ASO 3 de jaar 4 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Duits 0 2 Engels 3 2 Fysica 1 1 Frans 4 (of 5) 4 (of 5) Geschiedenis 2 2 Informatica 1 1 Latijn 4 4 Nederlands 4 4 Plastische opvoeding 1 0 Wiskunde 5 (of 4) 5 (of 4) Deze richting is een logisch vervolg voor leerlingen die in de eerste graad de basisoptie Latijn volgen. Wie Latijn studeert, is geboeid door taal, zowel door de klassieke literatuur als door de moderne talen. Je beschikt over voldoende inzicht om de ingewikkelde taalstructuren van het Latijn te verwerken. In de derde graad kan je kiezen voor Latijn-Moderne Talen of Latijn-Wiskunde. 4

5 LATIJN SOCIALE ECONOMIE LATIJN-MODERNE TALEN 3 de graad Deze richting brengt een mooie mix tussen het oude en het nieuwe met een pakket Latijn en een ruim aanbod moderne vreemde talen. Door de studie van Latijnse teksten en Latijnse werken leer je zelf soortgelijke teksten en werken te ontleden, te interpreteren en te becommentariëren door kritisch gebruik te maken van de geschikte informatiebronnen. Door zelfstandige studie zal je de structuur en de boodschap van een klassiek werk leren ontdekken en beoordelen, en leren genieten van de schoonheid van de klassieke kunst. Gaandeweg leer je de Romeinse taal- en letterkunde, kunst en cultuur, geschiedenis en maatschappij kennen. Gecombineerd met Moderne Talen is er meer aandacht voor de cultuur en literatuur van de verschillende talen. Je leert ook onderzoeken en presenteren in de vreemde talen en je moet vaker zelfstandig met taal aan de slag. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Duits 2 2 Engels 3 3 Esthetica 1 0 Frans 4 4 Geschiedenis 2 2 Latijn 4 4 Nederlands 4 4 Natuurwetenschappen 2 2 Seminarie 1 2 Wiskunde 3 3 Keuzegedeelte Duits of wiskunde 1 1 Je bent goed in Latijn en daarnaast ben je sterk geïnteresseerd in kunst en cultuur. Bovendien beschik je over een sterke aanleg voor talen. Later is zowel een professionele als een academische bacheloropleiding mogelijk. Denk maar aan communicatiewetenschappen, geschiedenis, psychologie, rechten, taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde 5

6 ECONOMIE SOCIALE LATIJN LATIJN-WISKUNDE 3 de graad Deze richting biedt een brede vorming waarin een evenwicht nagestreefd wordt tussen cultuur, taal en wetenschappen. Klemtonen liggen uiteraard op Latijn en wiskunde. Door de studie van de Latijnse teksten en Latijnse werken leer je zelf soortgelijke teksten en werken te ontleden, te interpreteren en te becommentariëren door kritisch gebruik te maken van de geschikte informatiebronnen. Door zelfstandige studie zal je de structuur en de boodschap van een klassiek werk leren ontdekken en beoordelen, en leren genieten van de schoonheid van de klassieke kunst. Gaandeweg leer je de Romeinse taal- en letterkunde, kunst en cultuur, geschiedenis en maatschappij kennen. Daarnaast krijg je een uitdagend pakket wiskunde en daaraan gekoppelde wetenschappelijke vakken. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 1 Engels 2 2 Esthetica 1 0 Frans 3 3 Fysica 1 2 Geschiedenis 2 2 Latijn 4 4 Nederlands 4 4 Seminarie 1 2 Wiskunde 6 6 In de tweede graad volgde je Latijn en naast de interesse voor de klassieke oudheid heb je aanleg voor talen, wiskunde en wetenschappen. Deze richting bereidt zowel voor op professionele als academische bacheloropleidingen in zowel humane als wetenschappelijke richtingen. Denk maar aan geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, informatica, psychologie, rechten, geschiedenis, filosofie, taal- en letterkunde en aanverwante hogeschoolopleidingen. 6

7 IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET LATIJN SOCIALE ECONOMIE

8 ECONOMIE SOCIALE LATIJN 2 de graad In deze richting staan de wetenschappen centraal. De biologie bestudeert het menselijk lichaam, terwijl de chemie aandacht besteedt aan de stoffen waaruit onze wereld is opgebouwd. Algemene eigenschappen van de materie en de krachten behoren dan weer tot het werkterrein van de fysica. Je krijgt ook een uitgebreid pakket wiskunde, omdat wiskunde een belangrijk hulpmiddel is om die wetenschappen vlot te kunnen studeren. Een van de belangrijkste doelen is het probleemoplossend denken, zodat je zelf wiskundige problemen leert op te lossen. TWEEDE GRAAD ASO 3 de jaar 4 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Duits 0 2 Engels 3 2 Frans 4 4 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Informatica 1 1 Nederlands 4 4 Plastische opvoeding 1 0 Wetenschappelijk tekenen 1 1 Wiskunde 5 5 Je hebt een duidelijke interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde. Je wil niet alleen de feiten kennen, maar ook de verklaringen. De wetenschappelijke componenten binnen onze samenleving en cultuur komen uitgebreid aan bod om een beter zicht te krijgen op de fysische werkelijkheid. In de derde graad kan je dit wetenschappelijk traject verderzetten in de richtingen Moderne Talen- Wetenschappen of Wetenschappen-Wiskunde. 8

9 LATIJN SOCIALE ECONOMIE MODERNE TALEN- 3 de graad In deze studierichting wordt naast een omvangrijk pakket talen de nadruk gelegd op de wetenschappelijke vorming. De leerstof uit de vakken fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde geeft een inzicht in de eigen manier waarop wetenschappelijke kennis verworven wordt. Je vertrekt van proefondervindelijke waarneming en komt via interpreteren en redeneren tot wetmatigheden. In elk van deze vakken zal je oog leren hebben voor de natuur en je leert het belang ervan voor mens en maatschappij begrijpen. Gecombineerd met Moderne Talen is er meer aandacht voor de cultuur en literatuur van de verschillende talen. Je leert ook onderzoeken en presenteren in de vreemde talen en je moet vaker zelfstandig met taal aan de slag. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 2 Biologie 2 1 Chemie 2 2 Duits 2 2 Engels 3 3 Esthetica 1 0 Frans 4 4 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Seminarie 1 2 Wiskunde 4 4 Voor deze richting moet je aanleg en interesse hebben voor talen, maar ben je tegelijk geboeid door wetenschappelijke vakken zoals biologie, aardrijkskunde, chemie en fysica. Deze richting geeft in het hoger onderwijs kansen zowel in richtingen met klemtonen op talen als in richtingen met klemtonen op wetenschappen, met een beperkte wiskundige component. Enkele voorbeelden zijn: communicatiewetenschappen, toegepaste taalkunde, bedrijfsmanagement, biomedische laboratoriumtechnologie, verpleegkunde 9

10 ECONOMIE SOCIALE LATIJN 10 - WISKUNDE 3 de graad In deze studierichting wordt naast een omvangrijk pakket wiskunde de nadruk gelegd op de wetenschappelijke vorming. De leerstof uit de vakken fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde geeft een inzicht in de eigen manier waarop wetenschappelijke kennis verworven wordt. Je vertrekt van proefondervindelijke waarneming en komt via interpreteren en redeneren tot wetmatigheden. In elk van deze vakken zal je oog leren hebben voor de natuur en je leert het belang ervan voor mens en maatschappij begrijpen. Daarnaast krijg je een uitdagend pakket wiskunde. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 2 Biologie 2 1 Chemie 2 2 Engels 2 2 Esthetica 1 0 Frans 3 3 Fysica 2 2 Geschiedenis 2 2 Informatica 0 1 Nederlands 4 4 Wetenschappelijk tekenen 1 1 Wiskunde 6 6 Keuzegedeelte + seminarie zie hiernaast 2 2 Keuzegedeelte binnen Wetenschappen-wiskunde 5 de jaar 1u wiskunde + 1u wiskunde seminarie Je bent erg goed voor wiskunde (5u in de tweede graad wordt sterk aanbevolen) en daarnaast heb je een sterke interesse in wetenschappen. Deze richting bereidt uitstekend voor op zowel wetenschappelijke als toegepast-wetenschappelijke richtingen en dit op verschillende niveaus (bachelor en master). De keuzemogelijkheden zijn dan ook erg uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan geneeskunde, biomedische wetenschappen, ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen maar ook aanverwante hogeschoolopleidingen. of 1u informatica + 1u seminarie naar keuze 6 de jaar 2u wiskunde seminarie of 2u seminarie naar keuze

11 IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET LATIJN SOCIALE ECONOMIE

12 ECONOMIE SOCIALE LATIJN SOCIALE EN TECHNISCHE 2 de graad Sociale en Technische Wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. In het vak integrale opdrachten leer je zelfstandig onderzoeken en sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Verder groei je in presenteren en reflecteren. Je vergaart dus niet alleen kennis, maar moet ook heel wat sociale, technische, creatieve en expressieve vaardigheden onder de knie krijgen. TWEEDE GRAAD TSO 3 de jaar 4 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 3 3 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Integrale opdrachten 6 6 Natuurwetenschappen 4 4 met labo Nederlands 4 4 Sociale wetenschappen 3 3 Wiskunde 3 3 Je bent sociaal voelend en creatief, je hebt een brede interesse in mens en maatschappij en voor wetenschappen. De richting Sociale en Technische Wetenschappen steunt op de verbondenheid met zichzelf, de anderen en de omgeving. Deze richting wordt ook in de derde graad aangeboden, met nadien studiemogelijkheden in de sociaal-agogische en de meer wetenschappelijke sector en in de lerarenopleiding. 12

13 LATIJN SOCIALE ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE 3 de graad In deze richting beoogt men integraal leren via het ontwikkelen van competenties (= kennis en vaardigheden). Je ontwikkelt sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden. Je leert natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke thema s onderzoeken en persoonsgebonden activiteiten organiseren, aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Natuurwetenschappen omvat aspecten van fysica, chemie en biologie en de daarbijhorende laboratoriumoefeningen. Sociale wetenschappen omvat aspecten van psychologie, pedagogie, sociologie en recht. Integrale opdrachten kunnen vele vormen aannemen: een sociaal-wetenschappelijk of natuurwetenschappelijk onderwerp onderzoeken, een maaltijd of persoonsgerichte activiteit organiseren, een project gerelateerd aan het profiel van de studierichting uitwerken DERDE GRAAD TSO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 3 3 Geschiedenis 1 1 Integrale opdrachten 6 6 Natuurwetenschappen 4 4 met labo Nederlands 4 4 Sociale wetenschappen 4 4 Wiskunde 3 3 Je kan verder studeren in een 7de jaar Se-n-Se TSO of in een professionele bachelor in het hoger onderwijs zoals orthopedagogie, lerarenopleiding, verpleegkunde, vroedkunde, farmaceutische en biologische technieken, voedings- en dieetkunde, ergotherapie 13

14 ECONOMIE SOCIALE LATIJN VERZORGING- VOEDING 2 de en 3 de graad Deze richting heeft als doel je voor te bereiden op een taak in de sector van kinder-, thuis- of bejaardenzorg. Om deskundig en professioneel deze verzorgende functie te kunnen uitoefenen, moet je over heel wat vaardigheden en kennis beschikken in verband met de voeding en de woonen leefomgeving van de doelgroep. In de tweede graad maak je in eenvoudige leersituaties en onder directe begeleiding kennis met de wereld van de zorg en diensten. Gaandeweg ontdek je je eigen kwaliteiten, mogelijkheden en interesses, zodat je kan kiezen of je liefst verder gaat naar de directe zorg (begeleiden van kinderen of volwassenen) of indirecte dienstverlening (groot- en kleinhuishouding). In de derde graad leer je zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen. Daarbij leer je functioneren als lid van een team binnen een organisatie. Dankzij een actieve leeromgeving kan je snel groeien in je competenties: er is veel praktijk op school en er zijn uitgebreide stages, zowel in de woonzorg als in de kinderopvang. TWEEDE GRAAD BSO VERZORGING-VOEDING 3 de jaar 4 de jaar Frans 2 2 Muzikale opvoeding 1 1 Plastische opvoeding 2 2 Project algemene vakken 6 6 Toegepaste informatica 1 1 Verzorging-voeding DERDE GRAAD BSO VERZORGING 5 de jaar 6 de jaar Frans 2 2 Project algemene vakken 4 4 Seminarie 2 2 Stages Verzorging Je bent meer praktisch dan theoretisch aangelegd. Je bent sociaal voelend en wil je met hart en ziel inzetten om kinderen en bejaarden te helpen. Kortom, je gaat graag met mensen om en hebt zin voor verantwoordelijkheid. Na het zesde jaar Verzorging kan je doorstromen naar de volgende richtingen: kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg in een specialisatiejaar (3de leerjaar van de 3de graad) of verpleegkunde in HBO5. 14

15 15 IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET LATIJN SOCIALE ECONOMIE

16 ECONOMIE SOCIALE LATIJN ECONOMIE 2 de graad In de richting economie leer je nadenken over economische gebeurtenissen uit de actualiteit. Vanuit concrete voorbeelden krijg je inzicht in de belangrijkste economische principes en in hun onderlinge verbanden. Dit kan gecombineerd worden met een pakket van 4u of 5u wiskunde of Frans. TWEEDE GRAAD ASO 3 de jaar 4 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Duits 0 2 Economie 4 4 Engels 3 2 Frans 4 (of 5) 4 (of 5) Fysica 1 1 Geschiedenis 2 2 Informatica 1 1 Nederlands 4 4 Plastische opvoeding 1 0 Wiskunde 5 (of 4) 5 (of 4) Wie in de eerste graad moderne wetenschappen volgde, maakte tijdens de lessen SEI al kennis met de wereld van economie. Deze voorkennis is echter geen voorwaarde om in de richting economie te starten. Van de leerlingen die in de tweede graad in deze richting starten, wordt verwacht dat zij belangstelling kunnen opbrengen voor economisch-maatschappelijke problemen. Dit vraagt van hen onder meer dat zij helder, logisch en kritisch kunnen denken. Naast deze interesse moet je ook voldoende aanleg voor talen en wiskunde hebben. Met deze richting kan je het traject economie verderzetten in de richtingen Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde (als je voor 5u wiskunde koos). Je kan ook naar Moderne Talen- Wetenschappen of Wetenschappen-Wiskunde (als je voor 5u wiskunde koos). 16

17 LATIJN SOCIALE ECONOMIE ECONOMIE- MODERNE TALEN 3 de graad In deze richting met economie leer je nadenken over economische gebeurtenissen uit de actualiteit. Vanuit concrete voorbeelden krijg je inzicht in de belangrijkste economische principes en in hun onderlinge verbanden. Dit alles wordt gecombineerd met een uitgebreid talenpakket dat naar keuze kan aangevuld worden met een extra uur Duits. Gecombineerd met Moderne Talen is er meer aandacht voor de cultuur en literatuur van de verschillende talen. Je leert ook onderzoeken en presenteren in de vreemde talen en je moet vaker zelfstandig met taal aan de slag. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Duits 2 2 Economie 4 4 Engels 3 3 Esthetica 1 0 Frans 4 4 Geschiedenis 2 2 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 4 4 Seminarie 1 2 Wiskunde 3 3 Keuzegedeelte Wiskunde of Duits 1 1 Leerlingen die kiezen voor deze richting in de derde graad zullen in de meeste gevallen in de tweede graad het vak economie gevolgd hebben. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze belangstelling kunnen opbrengen voor moderne talen en economisch-maatschappelijke problemen. Daarnaast moeten zij helder, logisch en analytisch kunnen denken. Mogelijke opleidingen in het hoger onderwijs zijn: handelswetenschappen, bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, office management, lerarenopleiding 17

18 ECONOMIE SOCIALE LATIJN ECONOMIE- WISKUNDE 3 de graad Economie en wiskunde vormen de pijlers van deze richting. Je leert nadenken over economische gebeurtenissen uit de actualiteit. Vanuit concrete voorbeelden krijg je inzicht in de belangrijkste economische principes en in hun onderlinge verbanden. Dit alles wordt aangeboden met een sterk pakket wiskunde en wetenschappen dat vrij theoretisch en wetenschappelijk benaderd wordt. DERDE GRAAD ASO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Economie 4 4 Engels 2 2 Esthetica 1 0 Frans 3 3 Fysica 1 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 6 6 Keuzegedeelte + seminarie zie hiernaast 2 2 Keuzegedeelte binnen Economie-wiskunde 5de jaar 1u wiskunde + 1u seminarie wiskunde Instromen kan als je in de tweede graad 5u wiskunde gevolgd hebt. Deze richting bereidt je goed voor op een academische bachelor aan een universiteit of een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool. Denk maar aan handelsingenieur, handelswetenschappen, (toegepaste) economische wetenschappen, bedrijfskunde, bedrijfsmanagement, marketing, logistiek, boekhouden of 1u chemie + 1u seminarie naar keuze 6de jaar 2u seminarie wiskunde of 2u seminarie naar keuze 18

19 LATIJN SOCIALE ECONOMIE HANDEL 2 de graad Wil je meer praktisch gericht economisch onderwijs volgen, dan kies je in de tweede graad best voor de studierichting Handel. Je krijgt een brede algemene vorming met als belangrijkste pijler de bedrijfseconomie. Hierin bestudeer je uitgebreid de dubbele boekhouding van een KMO. Daarnaast verwerf je een basiswoordenschat van commerciële begrippen. Voor de administratieve toepassingen wordt sterk ingezet op ICT. Je werkt internsief met tekstverwerking, rekenbladen, gegevensbanken en presentatiesoftware. Een grondige kennis van talen en wiskunde ondersteunen het geheel. TWEEDE GRAAD TSO 3 de jaar 4 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Bedrijfseconomie 6 6 Duits 0 1 Engels 3 2 Frans 4 4 Geschiedenis 1 1 Informatica 3 3 Natuurwetenschappen 2 2 Nederlands 4 4 Wiskunde 4 4 Naast de economische belangstelling wordt een beroep gedaan op een interesse en aanleg voor talen, wiskunde en informatica. Je wil een praktijkgerichte vorming die je mogelijkheden biedt om toch verder te studeren na het secundair onderwijs. Je houdt van ondernemen en organiseren. Na het vierde jaar kan je je studies verderzetten in de derde graad Handel of Secretariaat-Talen. 19

20 ECONOMIE SOCIALE LATIJN HANDEL 3 de graad In de richting Handel verwerf je naast een degelijk theoretisch kader ook de praktische kennis en vaardigheden die in professionele organisaties centraal staan. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsadministratie en de boekhoudkundige registratie van financiële verrichtingen. Daarnaast zijn communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in de moderne vreemde talen, een belangrijke voorwaarde om in het bedrijfsleven te kunnen functioneren. Via een eigen minionderneming wordt alle theorie levensecht in de praktijk gebracht. Je werkt een businessplan uit, lanceert een product of dienst op de markt, organiseert aandeelhoudersvergaderingen, neemt deel aan wedstrijden Wie weet verdedigt jouw klas de eer van de school in een of andere finale. Een echte uitdaging! De derde graad Handel is een commerciële studierichting en bereidt voor op verder studeren in het hoger onderwijs. Vandaar een evenwichtige vorming met drie componenten: DERDE GRAAD TSO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Bedrijfseconomie Duits 2 2 Engels 3 3 Frans 4 4 incl. zakelijke communicatie Geschiedenis 1 1 Nederlands 4 4 incl. zakelijke communicatie Wiskunde 3 3 Vooreerst een stevige algemene vorming. Een bedrijfsgerichte vorming met een commercieel, administratief en bedrijfseconomisch luik. De leerlingen kunnen na het 6 de jaar ook een getuigschrift bedrijfsbeheer behalen. Een omvangrijk talenpakket met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context. Mogelijke richtingen in het hoger onderwijs zijn: bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, office management 20

21 LATIJN SOCIALE ECONOMIE SECRETARIAAT-TALEN 3 de graad De klemtoon ligt vooral op het verwerven van een vlotte taalvaardigheid, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans, Engels en Duits. Verder is er ruime aandacht voor ICT als hulpmiddel bij het oplossen van bedrijfsadministratieve problemen en word je ingewijd in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse zakelijke communicatie. Daarnaast krijg je ook een beginnerscursus Spaans. Je voert een bedrijfsonderzoek en organiseert buitenlandse reizen om je kennis van talen en ICT in de praktijk te gebruiken. DERDE GRAAD TSO 5 de jaar 6 de jaar Aardrijkskunde 1 1 Duits 3 3 Engels 3 3 incl. zakelijke communicatie Frans 5 5 incl. zakelijke communicatie Geschiedenis 1 1 Nederlands 5 4 incl. zakelijke communicatie Recht 2 2 Secretariaat 5 5 (ICT en kantoortechnieken) Spaans 1 2 Wiskunde 2 2 Leerlingen met een uitgesproken aanleg en interesse voor talen vinden in deze richting hun gading. Een streven naar orde en stiptheid is bij het secretariaatswerk een noodzaak. De richting Secretariaat-Talen bereidt voor op professionele bachelors, zoals office management, bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, toerisme en recreatie of een lerarenopleiding. 21

22 ECONOMIE SOCIALE LATIJN KANTOOR In deze afdeling leer je: Administratieve taken verrichten. Nauwkeurig en met orde werken. Werken met documenten en formulieren. Een klantgerichte houding ontwikkelen bij externe en interne contacten. In teamverband werken. Verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen opdrachten. Communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Moderne communicatiemiddelen gebruiken en vlot werken met de computer. Theoretische kennis praktisch toepassen via intern en extern werkplekleren. TWEEDE GRAAD BSO 3 de jaar 4 de jaar Administratie en Retail Engels 3 3 Frans 4 4 Nederlandse 3 3 communicatieve vaardigheden Project Algemene Vakken de graad In de studierichting Kantoor leer je vooral door te doen. Je hebt oog voor een correcte en stipte uitvoering van de opdrachten, en leert zelfstandig taken uitvoeren met verantwoordelijkheid voor je eigen werk. Een doorstroming naar de 3 de graad Kantoor ligt voor de hand. 22

23 LATIJN SOCIALE ECONOMIE KANTOOR 3 de graad Via deze bedrijfsgerichte opleiding verwerf je inzicht in de structuur van de moderne onderneming. Je wordt gestimuleerd door de praktijkervaring en zal getraind worden in volgende attitudes: Stiptheid, klantgerichtheid, ordelijk en systematisch werken. Sociale en communicatieve vaardigheden: contacten leggen en gesprekken voeren. Zin voor initiatief. Stressbestendigheid. Zelfstandig werken, plannen, organiseren en rapporteren. De opleiding Kantoor is praktijkgericht. Dat uit zich onder meer in: Zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels) Toegepaste informatica (verzamelen, verwerken en presenteren van informatie) Toegepaste economie (logistiek, boekhouden, administratie en wetgeving) Stage lopen in een moderne onderneming vormt een essentieel onderdeel van de geïntegreerde proef. DERDE GRAAD BSO 5 de jaar 6 de jaar Administratief medewerker 9 6 Engels 2 2 Frans 3 2 Logistiek medewerker 4 2 Nederlandse 2 0 zakelijke communicatie Project Algemene Vakken 4 4 Stage 4 12 Na het 6 de leerjaar kan je ook een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer behalen. Je kan tewerkgesteld worden in de logistieke of administratieve sector. Na een 7 de specialisatiejaar kan je een diploma secundair onderwijs behalen. Nadien kan je eventueel verder studeren om een professionele bachelor te behalen in kantooradministratie en gegevensbeheer, logistiek, verkoop en vertegenwoordiging, winkelbeheer en etalage. 23

24 WELKE TOEKOMST KIES JIJ? BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS INFOBROCHURE 2015 Diestersteenweg Leopoldsburg

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie