TWEEDE EN DERDE GRAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE EN DERDE GRAAD"

Transcriptie

1 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS KUNST SECUNDAIR ONDERWIJS BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO) (TSO) (KSO) (BSO) KEUZEMOGELIJKHEDEN IN ONZE SCHOOL In het ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO) biedt onze school in de tweede en in de derde graad drie studierichtingen aan. ECONOMIE (met keuzeuur moderne talen) ECONOMIE (met keuzeuur wiskunde) WETENSCHAPPEN ECONOMIE - MODERNE TALEN ECONOMIE - WISKUNDE WETENSCHAPPEN WISKUNDE In het TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) bieden wij drie studierichtingen aan in de tweede graad en vier studierichtingen in de derde graad. HANDEL HANDEL-TALEN TECHNIEK - WETENSCHAPPEN BOEKHOUDEN INFORMATICA HANDEL SECRETARIAAT TALEN TECHNIEK WETENSCHAPPEN KIEZEN! MAAR HOE? Laat je bij je keuze helpen door je ouders en je leraars, eventueel ook door ons C.L.B.-team. Je aanleg, je resultaten en je eigen belangstelling zijn heel belangrijk. Wat niet zou mogen meespelen, is de keuze die een goede vriend of vriendin maakt. Laat je ook niet leiden door je gevoelens of door aantrekkelijke vooruitzichten zoals laboratoriumwerk of computeropleiding, maar ga verstandig en beredeneerd te werk! Hoofdzaak is dat jij de leerstof aankan en graag studeert, en dat je je goed voelt bij je studies.

2 13 EEN WOORDJE UITLEG BIJ DE VERSCHILLENDE STUDIERICHTINGEN ECONOMIE (ASO - 2 de graad) Deze studierichting bevat een belangrijk studiepakket ECONOMIE (4 lesuren). Je bestudeert er interessante sociaal-economische problemen die nauw aansluiten bij actuele maatschappelijke thema s. Algemeen vormende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en wetenschappen blijven aanwezig. En uiteraard betekent algemene vorming ook een dosis moderne talen en wiskunde. Voor deze beide vakgebieden is er de mogelijkheid van een keuzeuur. Economie met keuzeuur wiskunde Leerlingen die een voldoende sterke uitdaging voor het vak wiskunde aankunnen, kiezen voor een 5 de uur wiskunde. Hier wordt reeds een wiskundig tandje bijgestoken, d.w.z. meer complexe problemen, modellen en toepassingen komen aan bod. Dit kan reeds een goede voorbereiding zijn op de studierichting Economie-Wiskunde in de derde graad, waar tijdens de zes uur wiskunde een hoger niveau van abstractievorming en probleemoplossende vaardigheden wordt verwacht. Economie met keuzeuur moderne talen Leerlingen met een duidelijke aanleg voor moderne talen en een minder sterke wiskundige ingesteldheid, kunnen in het derde jaar een bijkomend uur Nederlands en in het vierde jaar een bijkomend uur Frans volgen. Zo bereiden ze zich voor op de studierichting Economie-Moderne Talen in de derde graad. ECONOMIE-MODERNE TALEN (ASO - 3 de graad) Het pakket MODERNE TALEN omvat maar liefst 13 lesuren taalonderricht. Heb je een talenknobbel of ligt je interesse in die richting, dan kom je in deze afdeling zeker aan je trekken. Ook de positieve vakken komen voor in het lessenrooster, maar in deze richting kies je automatisch voor het lichtere pakket wiskunde. Deze studierichting bevat eveneens een pakket ECONOMIE (4 lesuren). Je bestudeert hierin actuele en sociaal-economische problemen die zeer nauw aansluiten bij de ervaringen die wij dagelijks in onze maatschappij opdoen. Deze afdeling biedt je na de secundaire studies heel wat mogelijkheden voor verdere vorming op universitair of hoger niet-universitair onderwijs. ECONOMIE-WISKUNDE (ASO - 3 de graad) Zoals in de afdeling Economie-Moderne Talen bestudeer je in deze afdeling de actuele en de sociaal-economische items die aansluiten bij het maatschappelijk leven. Om heel wat economische onderwerpen ten gronde te kunnen ontleden, is er een ruime wiskundige basis vereist. In deze afdeling combineer je daarom een zwaar pakket wiskunde en een zwaar pakket economie (6 lesuren). Wil je later een leidende functie bekleden in het bedrijfsleven, dan moet je weet hebben van de beginselen van het grondwettelijk recht, het handelsrecht, het sociaal en fiscaal recht. Het veronderstelt tevens een goede kennis van je vreemde talen en een degelijke boekhouding. Deze leervakken zullen daarom ook in het studiepakket een belangrijke plaats innemen. Na deze richting wacht er een brede waaier van keuzemogelijkheden voor verdere studies op universitair of hoger niet-universitair niveau. WETENSCHAPPEN (ASO - 2 de graad ) Leerlingen met belangstelling en aanleg voor wetenschappen en wiskunde, die tevens niet worden afgeschrikt door moderne talen, kunnen kiezen voor de studierichting wetenschappen.

3 14 De klemtoon ligt hier vanzelfsprekend op de wetenschappen: biologie, fysica en chemie staan elk met twee wekelijkse lestijden in de lessentabel. Hier gaat het om het inzicht in natuurwetenschappelijke verschijnselen en ook om de vaardigheden van de wetenschappelijke onderzoeksmethode. Dit laatste komt sterk aan bod tijdens observaties en experimenten bij het laboratoriumwerk. In het vak wiskunde wordt de leerweg van 5 wekelijkse lestijden gevolgd met bovendien een lesuur uitdieping. WETENSCHAPPEN (ASO - 3 de graad ) Deze studierichting is de ideale voorbereiding op academische bachelor- en masteropleidingen met een sterk wetenschappelijk profiel. Uiteraard zijn vele andere studiedomeinen in hoger onderwijs mogelijk. De klemtoon ligt opnieuw op een diepgaande studie van wetenschappen en wiskunde. Verder blijft een sterke algemene vorming in taal- en andere vakken aanwezig. SEMINARIE In het 5 de en het 6 de jaar ASO wordt een pakket van 2 uren aangeboden onder de noemer seminarie. De leerlingen werken een heel jaar rond een bepaald thema en benaderen dit vanuit verschillende invalshoeken: economisch, politiek, cultureel, culinair, literair, Het project is zeker een meerwaarde, niet alleen qua inhoud, maar zeker ook omdat de leerlingen op een heel zelfstandige manier leren werken, individueel en in groep. HANDEL (TSO - 2 de en 3 de graad) Deze afdeling is meer praktijkgericht dan een ASO - richting. Hier doe je niet enkel veel theoretische kennis op, maar je krijgt ook een specifiek gerichte opleiding waarbij het vaardig kunnen uitvoeren van handelingen, zoals dubbel boekhouden, en de toepassing van verschillende computerprogramma s, zeer belangrijk is. De 3de graad Handel TSO is een commerciële studierichting die voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een studierichting die de leerling moet toelaten om de studies van een professionele bachelor aan te vatten (doorstroomrichting). Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met drie componenten: een stevige algemene vorming de talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context. een bedrijfsgerichte vorming met accenten op: o een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal vlak. o een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor ondernemersvaardigheden zodat leerlingen zich later kunnen vestigen als zelfstandige. De leerling leert alle beleidsfacetten van het runnen van een handelsonderneming kennen. o een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie en het voeren van een boekhouding van een handelsonderneming. De leerling maakt binnen dit kader kennis met aangepaste, professionele software. Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Het specifiek gedeelte van de opleiding wordt gerealiseerd in één vak: Bedrijfseconomie.

4 15 De leerlingen kunnen tevens op het einde van de 3 de graad het attest van bedrijfsbeheer verwerven indien ze voldoen aan de specifieke eisen die gesteld worden. Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische: via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de jongere vaardigheden en attitudes, belangrijk in het hoger onderwijs en het arbeidsveld. De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden. Mogelijke voorbeelden zijn: een oefenfirma of mini-onderneming, het runnen van een boekhoudkantoor, het ontwikkelen van een programma voor de oplossing van een bedrijfsadministratief probleem, bedrijfsbezoeken, seminaries, stages, Toch willen we ook niet voorbijgaan aan de vaststelling dat een aantal leerlingen na het 6 de jaar kiezen voor de arbeidsmarkt i.p.v. het hoger onderwijs. De opgedane vaardigheden en attitudes, de concrete kennis van de office-paketten, taalvaardigheid, kunnen werken met een professioneel boekhoudpakket en een attest van bedrijfsbeheer, moeten voor deze leerlingen voldoende troeven zijn om deze stap succesvol te zetten. BOEKHOUDEN-INFORMATICA (TSO - 3 de graad) De derde graad Boekhouden-Informatica TSO is een boekhoudkundige studierichting die voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een studierichting die de leerling moet toelaten om de studies van een professionele bachelor aan te vatten (doorstroomrichting). Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met vier componenten: een stevige algemene vorming de talen: Nederlands, Frans, Engels met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context. een bedrijfsgerichte vorming met accenten op: o een bedrijfseconomisch gedeelte. De leerling maakt een uitgebreide studie over de boekhouding van een onderneming. Binnen het kader van een dubbele boekhouding komen heel wat verrichtingen aan bod. Niet alleen de techniek van het boekhouden met behulp van professionele software, maar ook de boekhouding als beleidsinstrument wordt beklemtoond. Er is dan ook veel aandacht voor de kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening en de berekeningen inzake investeringen in een onderneming. o een gedeelte toegepaste informatica (5 uur) met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. De leerlingen leren hier programmeren. Analytisch vermogen o en probleemoplossend denken staan centraal. verdieping van de office-paketten (1 uur): De leerlingen krijgen deze extra vorming om hun kansen in hun verdere studies of op de arbeidsmarkt te vrijwaren. een stevige brok wiskunde: ook hier zal een beroep gedaan worden op het analytisch en probleemoplossend denkvermogen van de leerlingen. Om de leerlingen voor te bereiden op het hoger onderwijs worden werkvormen ingezet die, naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Het specifiek gedeelte van de opleiding wordt gerealiseerd in drie vakken: bedrijfseconomie, bedrijfsbeheer en toegepaste informatica. Deze drie vakken vormen tezamen een aanzienlijk deel van het lestijdenpakket.

5 16 De leerlingen kunnen tevens op het einde van de 3 de graad het attest van bedrijfsbeheer verwerven indien ze voldoen aan de specifieke eisen die gesteld worden. Het slagen voor het vak bedrijfsbeheer alleen is niet voldoende om dit attest te verwerven. Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische: via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de jongere vaardigheden en attitudes, belangrijk in het hoger onderwijs en het arbeidsveld. De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden. Mogelijke voorbeelden zijn: een oefenfirma of minionderneming, het runnen van een boekhoudkantoor, het ontwikkelen van een programma voor de oplossing van een bedrijfsadministratief probleem, bedrijfsbezoeken, seminaries, stages, HANDEL-TALEN (TSO - 2 de graad) HANDEL-TALEN leunt sterk aan bij de studierichting HANDEL. In het lessenrooster van de beide studierichtingen vindt men overeenkomsten, maar in HANDEL-TALEN wordt duidelijk meer aandacht besteed aan talen. Er zijn meer uren Nederlands, Frans, Engels, het vak Duits verschijnt als vierde taal. De leerstof wiskunde en bedrijfseconomie is minder uitgebreid dan in HANDEL, maar waarborgt wel een goed inzicht. De leerlingen die na het tweede jaar kiezen voor HANDEL-TALEN worden ideaal voorbereid op de studierichting SECRETARIAAT-TALEN in de 3 de graad. SECRETARIAAT TALEN (TSO - 3 de graad) De studierichting brengt je kennis, vaardigheden en attituden bij die noodzakelijk zijn voor de professionele afdelingssecretaris/secretaresse anno 21 ste eeuw. Belangrijk in deze vorming zijn de vakken secretariaat (secretariaat, tekstverwerking en professioneel gebruik van informaticatoepassingen), zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels, en recht. Ook algemene vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, Duits, lichamelijke opvoeding, blijven in het lessenpakket. Wiskunde en boekhouden zijn minder sterk aanwezig. Met dit diploma op zak kan je kiezen: dadelijk aan de slag gaan in het bedrijfsleven, in overheidsdiensten of in de dienstensector; verder studeren in een 7 de specialisatiejaar TSO (bv. KMO-administratie, medicosociale administratie); verder studeren in het hoger niet-universitair onderwijs (bv. Secretariaatsbeheer). Van leerlingen (meisjes én jongens) die deze richting willen volgen, wordt verwacht dat zij zelfstandig en met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel kunnen werken, dat zij een opdracht correct en accuraat kunnen uitvoeren, zin hebben voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid. Uiteraard moeten zij belangstelling hebben voor een vlotte beheersing van het Nederlands, Frans, Engels en Duits in praktisch en zakelijk gebruik. Leerlingen die instappen in de derde graad SECRETARIAAT-TALEN volgden in de tweede graad meestal de studierichtingen HANDEL of HANDEL-TALEN. Een instap vanuit andere TSO- of ASO-studierichtingen is ook mogelijk. In een aantal gevallen moeten zij dan hun kennis en vaardigheden bijwerken. Hierover maakt de school concrete en individuele afspraken met de leerling. TECHNIEK-WETENSCHAPPEN (TSO - 2 de en 3 de graad) Deze richting biedt je goede vormingsmogelijkheden als je aanleg hebt voor logisch denken via wetenschap en techniek. Stapsgewijze leer je proefondervindelijk je eigen

6 17 omgeving begrijpen. Je bestudeert in de leervakken fysica en chemie de levenloze materie. Ook de levende omgeving wordt onderzocht en bestudeerd in het leervak biologie. Speurderswerk dus! Zo ontwikkel je heel wat technische vaardigheden, maar naarmate je vordert in je studie, neemt ook het abstract denken een zeer belangrijke plaats in. Naast wetenschap en techniek komen er ook heel wat sociale en de esthetische aspecten aan bod. Het opbouwen van proefopstellingen en het verzamelen en verwerken van gegevens vereist samenwerking aan gemeenschappelijke opdrachten In deze richting kies je automatisch voor het sterke pakket wiskunde. Mede hierdoor biedt ook deze richting optimale vormingskansen met het oog op verdere studies in het universitair of hoger niet-universitair onderwijs.

7 18 EVEN SAMENVATTEN! STUDIEMOGELIJKHEDEN NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS Na de afdelingen ECONOMIE-WISKUNDE, ECONOMIE-MODERNE TALEN en TECHNIEK-WETENSCHAPPEN, vind je een grote waaier aan studiemogelijkheden in het UNIVERSITAIR en HOGER NIET-UNIVERSITAIR ONDERWIJS. Na de afdelingen HANDEL, BOEKHOUDEN-INFORMATICA en SECRETARIAAT TALEN kan je je verder bekwamen of specialiseren in het HOGER NIET- UNIVERSITAIR ONDERWIJS. Kantoorklas

8 19 LESSENTABELLEN 2 de en ECONOMIE Met keuzeuur moderne talen ECONOMIE - MODERNE TALEN Nederlands 5 4 Frans 4 5 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde 4 4 Economie 4 4 Muzikale opvoeding - 1 Plastische opvoeding 1 - Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Engels 3 3 Duits 2 2 Wiskunde 3 3 Economie 4 4 Esthetica 1 1 Natuurwetenschappen 2 2 Seminarie 2 2 Met keuzeuur wiskunde ECONOMIE Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde 5 5 Economie 4 4 Muzikale opvoeding - 1 Plastische opvoeding 1 - Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 ECONOMIE WISKUNDE Frans 3 3 Engels 2 2 Wiskunde 6 6 Economie 4 4 Esthetica 1 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Seminarie 2 2

9 20 WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN-WISKUNDE Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde Biologie 2 2 Chemie 2 2 Fysica 2 2 Plastische opvoeding 1 - Informatica 1 1 Muzikale opvoeding - 1 Frans 3 3 Engels 2 2 Estethica 1 1 Wiskunde 6 6 Aardrijkskunde 1 2 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Fysica 3 2 Seminarie 2 2 HANDEL Nederlands 5 4 Engels 3 3 Duits - 1 Wiskunde 4 4 Natuurwetenschappen 2 2 Bedrijfseconomie 6 6 Informatica / dactylografie 4 4 Nederlands 4 3 Engels 3 3 Duits 2 2 Wiskunde 3 3 Esthetica - 1 Natuurwetenschappen 1 1 Bedrijfseconomie 11 11

10 21 HANDEL-TALEN SECRETARIAAT-TALEN Nederlands 5 5 Frans 6 5 Engels 4 4 Duits 1 2 Wiskunde 3 3 Natuurwetenschappen 2 2 Bedrijfseconomie 3 3 Informatica / dactylografie 4 4 Nederlands 3 3 Zakelijke communicatie Nederl. 2 2 Frans / Zakelijke communicatie Fr. 5 4 Engels / Zakelijke communicatie E. 4 4 Duits 3 3 Wiskunde 2 2 Secretariaat Dactylografie 2 2 Secretariaat - Kantoortechnieken 2 2 Secretariaat - Toegep. Informatica 2 2 Recht 1 2 Natuurwetenschappen 1 1 Organisatie en event 1 1 HANDEL Nederlands 5 4 Engels 3 3 Duits - 1 Wiskunde 4 4 Natuurwetenschappen 2 2 Bedrijfseconomie 6 6 Informatica / dactylografie 4 4 BOEKHOUDEN-INFORMATICA Nederlands 4 3 Frans 4 3 Engels 2 3 Wiskunde 4 4 Esthetica - 1 Natuurwetenschappen 1 1 Bedrijfseconomie 7 6 Bedrijfsbeheer - 1 Toegepaste informatica

11 22 TECHNIEK-WETENSCHAPPEN Frans 3 3 Engels 2 2 Wiskunde 6 6 Biologie 1 1 Toegepaste biologie 1 1 Chemie 2 2 Toegepaste chemie 2 2 Fysica 2 2 Toegepaste fysica 2 2 Wetenschappelijk tekenen 1 1 Informatica 1 1 Dactylo / Toegepaste informatica 1 1 Frans 3 3 Engels 2 2 Wiskunde 6 6 Biologie 2 1 Toegepaste biologie 1 1 Chemie 3 3 Toegepaste chemie 2 3 Fysica 3 3 Toegepaste fysica 2 2 Toegepaste informatica 1 1 TOTAAL Wetenschapslokaal

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

ONZE DOELSTELLINGEN. Vanuit onze christelijke inspiratie willen wij leerlingen stimuleren tot:

ONZE DOELSTELLINGEN. Vanuit onze christelijke inspiratie willen wij leerlingen stimuleren tot: MATER SALVATORISINSTITUUT Dorpsstraat 40 2950 KAPELLEN Tel. 03 664 23 55 Fax 03 605 30 86 Website: http://www.matersalvatoris.be E-mail: info@matersalvatoris.be Directie 1 ste graad W. De Raedt Directie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Derde graad... Handel Handel-talen. Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Derde graad... Handel Handel-talen. Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen Studiegebied (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad... Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde AT Handel TT Secretariaat-talen TT Kantoor Verkoop Business support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studiegids derde

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Studiegids tweede graad

Studiegids tweede graad Studiegids tweede graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

kaz.be eerste jaar - eerste graad aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur gemeenschappelijke vorming

kaz.be eerste jaar - eerste graad aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur gemeenschappelijke vorming eerste jaar - eerste graad gemeenschappelijke vorming aanvullende modules naar keuze 28 uur 4 uur combinaties Aardrijkskunde 2 Latijn Engels 2 Latijn 2 of 4 Frans 4 Geschiedenis 1 Cultuur Godsdienst of

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

Toerisme & Recreatie. 3 e graad TSO

Toerisme & Recreatie. 3 e graad TSO Toerisme & Recreatie 3 e graad TSO 1 PROFIEL Ben je op zoek naar een brede kijk op de wereld? Ben je vrij actief en zou je graag werken met (groepen) mensen? Organiseer je graag? Spreekt entertainen of

Nadere informatie

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site

Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Wij hopen u spoedig te verwelkomen op onze nieuwe site Welkom op de website van de Steinerschool Lier! Momenteel is de informatie op deze website beperkt tot de lestabellen van de verschillende jaren en richtingen met hierbij een korte toelichting. Wil u meer

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure INFORMATICABEHEER (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2016 LATIJN WETENSCHAPPEN SOCIALE WETENSCHAPPEN ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

M A T E R SALVATORIS INSTITUUT KAPELLEN

M A T E R SALVATORIS INSTITUUT KAPELLEN INFOBROCHURE M A T E R SALVATORIS INSTITUUT KAPELLEN 1 DE EERSTE GRAAD ONZE SCHOOL Op onze school bieden wij onze leerlingen drie hulpmiddelen aan om hun persoonlijke bestemming te helpen realiseren. Deze

Nadere informatie

WELKE VRIJSTELLINGEN KAN IK AANVRAGEN OP BASIS VAN MIJN RAPPORT? JE KAN VRIJGESTELLINGEN AANVRAGEN OP BASIS VAN JE JAARRAPPORT

WELKE VRIJSTELLINGEN KAN IK AANVRAGEN OP BASIS VAN MIJN RAPPORT? JE KAN VRIJGESTELLINGEN AANVRAGEN OP BASIS VAN JE JAARRAPPORT WELKE VRIJSTELLINGEN KAN IK AANVRAGEN OP BASIS VAN MIJN RAPPORT? JE KAN VRIJGESTELLINGEN AANVRAGEN OP BASIS VAN JE JAARRAPPORT Je kan enkel een vrijstelling krijgen op basis van je rapport als je over

Nadere informatie

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso)

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad... Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

INFOBROCHURE GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat

INFOBROCHURE GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat INFOBROCHURE GIB Gemeentelijk Instituut Brasschaat Hoe vind je ons? Op internet: www.gibbrasschaat.be Gewoon bellen naar 03/650.00.70 Via mail: secretariaat@gibbrasschaat.be Aan het onthaal tussen 8u en

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 18 Haarzorg 19 Kantoor 20 Verzorging-voeding 21 Restaurant en keuken 22 Plant, dier en milieu 23

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 18 Haarzorg 19 Kantoor 20 Verzorging-voeding 21 Restaurant en keuken 22 Plant, dier en milieu 23 2 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

info brochure economie in het College Collegestraat 31-9100 Sint-Niklaas www.sjks.be - Tel. 03 780 71 50

info brochure economie in het College Collegestraat 31-9100 Sint-Niklaas www.sjks.be - Tel. 03 780 71 50 info brochure Even kennismaken... economie in het College Collegestraat 1-9100 Sint-Niklaas www.sjks.be - Tel. 0 780 71 50 Inhoud De studierichtingen 2 Economie, wat is dat? Waarom voor economie kiezen?

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie