Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7"

Transcriptie

1 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7

2 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis en Relindis belicht. De aloude criteria aso - tso - bso moeten wijken voor een ander ordeningsmodel, met name belangstellingsgebied en leertraject. er studierichting wordt aandacht geschonken aan de inhoud (profiel van de studierichting), aan de attitudes en vaardigheden (profiel van de leerling), aan de mogelijkheden tot aansluiting in de derde graad en aan de toekomstmogelijkheden na de derde graad. Voor de overgangen van het ene jaar naar het volgende hanteren we drie criteria: bijvoorbeeld van Economie in de tweede graad naar de logische Economie-wiskunde in de derde graad) overgang (= aangeduid in groen) Er zijn theoretisch nog andere overgangen mogelijk maar ze worden niet allemaal opgenomen in deze brochure. Enkele daarvan zijn overigens ook niet echt aan te raden, bijvoorbeeld de overstap van Grieks naar Industriële. de mogelijke overgang de moeilijke overgang je verandert van belangstellingsgebied (bijvoorbeeld van Wetenschappen naar Economie) of van leertraject (bijvoorbeeld van Economie naar Secretariaat-talen) (= aangeduid in oranje) omwille van een inhaaloperatie : je verandert van belangstellingsgebied of van leertraject en je moet je kennis en competentie voor één of meer vakken grondig bijspijkeren (bijvoorbeeld van Economie naar Humane ) (= aangeduid in rood). Sommige leerlingen willen van belangstellingsgebied veranderen en toch een even krachtig leertraject behouden. Misschien kan dit enkel via aangepaste bijwerktaken en -opdrachten. In een intakegesprek zal duidelijk worden of deze overgang mogelijk is voor jou. Daarbij kijken we vooral naar de leerachterstand (welke vakken en welke vaardigheden) en naar je motivatie (en de mogelijkheden tot begeleiding). 6 Studieaanbod tweede graad

3 Grieks Geschiedenis 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Frans 3 3 Engels 3 2 Duits 0 1 Grieks 5 5 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Muzikale Opvoeding 0 1 lastische Opvoeding 1 0 Totaal rofiel van de studierichting - De studierichting Grieks is een sterk taalkundige, literaire en cultuurhistorische richting. - Aandacht wordt geschonken aan de vorming van het abstracte denken en de zin voor analyse en nauwkeurig werken. - Het aanleren van het formeel logisch denken wordt bevorderd. - De aan strakke regels en wetmatigheden gebonden taal vergemakkelijkt het aanleren van andere talen. - De Griekse taal draagt bij tot het ontwikkelen van de zin voor schakeringen en nuancering in de taal. - Via de Griekse en Latijnse beschaving en cultuur zullen de leerlingen de wereld, waarin we nu leven, beter begrijpen en kritisch bevragen. rofiel van de leerling - Je kan taal waarderen als een drager van cultuur en je kan ideeën vlot verwoorden. - Je wil je verdiepen in het algemeen menselijk en blijvend erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving. - Je wil met je kennis van de oude talen ook een beter inzicht krijgen in de moderne talen. - Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken Latijn, Grieks en wiskunde in de eerste graad. - Je wil één klassieke taal combineren met 5 uren wiskunde. - Je beschikt over een goed geheugen. - Je kan kritisch en nauwkeurig werken. Vooropleiding in de eerste graad - Grieks-Latijn - Je kan doorstromen naar Grieks-. - Beslis je om in de derde graad geen Grieks meer te volgen, dan kan je kiezen uit Wetenschappen-wiskunde en Moderne talenwiskunde. - Besluit je om over te schakelen naar Humane, dan zal je wel een basispakket cultuur- en gedrags moeten bijwerken. - Na het volgen van deze studierichting in de derde graad kan zowel een professionele als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding worden gevolgd. - Studierichtingen die een sterk beroep doen op een artistieke, technische en/of beroepsgerichte vooropleiding zijn meestal uitgesloten. maar de kans tot het vinden van een aangepaste job is eerder gering. Grieks Grieks Wetenschappenwiskunde Moderne talenwiskunde Humane 8 Studieaanbod tweede graad

4 Industriële Chemie 1 1 Engels 2 2 Frans 3 3 Fysica 1 1 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 0 Lichamelijke opvoeding 2 2 Toegepaste en engineering Elektriciteit 3 3 Mechanica 2 2 Engineering vormgeving 2 3 Engineering automatisering 4 4 Totaal rofiel van de studierichting - De studierichting Industriële geeft een ruime en diepgaande wiskundige, wetenschappelijke en theoretisch-technische vorming. - Het belang en de moeilijkheidsgraad van de wiskunde stijgt in de derde graad. Ook informatica komt dan ruim aan bod. Voor vele vakken wordt immers gebruik gemaakt van de computer. - Het is een richting met een theoretische benadering van de industrieeel wetenschappelijke vakken: de studie van de elektriciteit omvat zowel gelijk- als wisselstroom; mechanica omvat de bewegingsleer (kinematica), de krachtenleer (statica) en de invloed van krachten op de beweging (dynamica); in engineering ga je je elektrische en mechanische kennis toepassen in experimenten en processen. rofiel van de leerling - Je hebt belangstelling en aanleg voor wiskunde, fysica en toegepaste technische. - Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken en wiskunde in de eerste graad. - Je wil problemen steeds procesmatig oplossen. - Je werkt methodisch en nauwkeurig, hebt zin voor orde en detail. - Je wil je vlot en correct kunnen uitdrukken, zowel in het Nederlands als in andere moderne vreemde talen. - De verschillende proeven en experimenten zorgen voor de uitbreiding van de wetenschappelijke denk- en werkwijze. Voor het verwerken van de resultaten heb je wiskundige en ICT-vaardigheden nodig. - Industriële in de derde graad sluit naadloos aan op Industriële in de tweede graad. - Omdat in de tweede graad ruim aandacht wordt besteed aan de toegepaste wetenschappelijke vakken en engineering, zijn er nog andere studierichtingen mogelijk in de derde graad, o.a. Elektromechanica. - Een masteropleiding binnen het studiegebied Industriële en technologie is aan te raden (industrieel ingenieur). - Ook professionele bacheloropleidingen binnen het studiegebied Industriële en technologie zijn aan te raden. - Studierichtingen die een beroep doen op artistieke én technische competenties (architectuur, vliegtuigtechnologie, piloot e.d.) behoren ook tot de mogelijkheden. de kans op het vinden van een aangepaste job is echter gering. Industriële Industriële Elektromechanica Bouw- en houtkunde Studieaanbod tweede graad 9

5 Latijn Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 3 3 Engels 3 2 Duits 0 1 Latijn 5 5 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Muzikale opvoeding 0 1 lastische opvoeding 1 0 Totaal rofiel van de studierichting - De studierichting Latijn is een sterk taalkundige, literaire en cultuurhistorische richting. - Aandacht wordt geschonken aan de vorming van het abstracte denken en de zin voor analyse en nauwkeurig werken. - Het aanleren van het formeel logisch denken wordt bevorderd. - De aan strakke regels en wetmatigheden gebonden taal vergemakkelijkt het aanleren van andere talen. - Via de Latijnse beschaving en cultuur zullen de leerlingen de wereld, waarin we nu leven, beter begrijpen en kritisch bevragen. rofiel van de leerling - Je kan taal waarderen als een drager van cultuur en je kan ideeën vlot verwoorden. - Je wil je verdiepen in het algemeen menselijk en blijvend erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving. - Je wil met je kennis van de oude talen ook een beter inzicht krijgen in de moderne talen. - Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken Latijn en wiskunde in de eerste graad. - Je wil één klassieke taal combineren met 5 uren wiskunde. - Je beschikt over een goed geheugen. - Je kan kritisch en nauwkeurig werken. - In de derde graad kan je kiezen uit Latijn-wiskunde, Latijn- en Latijn-moderne talen. - Beslis je om in de derde graad geen Latijn meer te volgen, dan kan je kiezen uit Wetenschappen-wiskunde, Moderne talen-wiskunde. - Besluit je om over te schakelen naar Humane, dan zal je wel een basispakket cultuur- en gedrags moeten bijwerken. - Na het volgen van deze studierichting in de derde graad kan zowel een professionele als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding worden gevolgd. - Studierichtingen die een sterk beroep doen op een artistieke, technische en/of beroepsgerichte vooropleiding zijn meestal uitgesloten. maar de kans tot het vinden van een aangepaste job is eerder gering. Latijn Latijnmoderne talen Latijn Wetenschappenwiskunde Moderne talenwiskunde Humane 10 Studieaanbod tweede graad

6 Techniek Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Engels 2 2 Frans 3 3 Lichamelijke opvoeding 2 2 Muzikale opvoeding 0 1 lastische opvoeding 1 0 Biologie 1 1 Toegepaste biologie 1 1 Chemie 2 2 Toegepaste chemie 2 2 Fysica 2 2 Toegepaste fysica 2 2 Wetenschappelijk tekenen 2 2 Totaal rofiel van de leerling - Je hebt belangstelling en aanleg voor wiskunde en. - Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken en wiskunde in de eerste graad. - Je bent gemotiveerd om je zowel abstract-theoretisch als experimenteel te verdiepen in de natuur. - Je hebt belangstelling voor observeren en experimenteren en leert hierbij de juiste technieken aan. - Je werkt methodisch en nauwkeurig. Je hebt zin voor orde en detail. - Je wil opbouwend samenwerken. In het labo komt deze vorm van samenwerken zeker van pas. - Je wil je vlot en correct kunnen uitdrukken, zowel in het Nederlands als in andere moderne vreemde talen. Vooropleiding - Elke basisoptie van de A-stroom in de eerste graad is geschikt, op voorwaarde dat je belangstelling uitgaat naar techniek, en wiskunde. - Techniek- in de derde graad sluit naadloos aan op Techniek- in de tweede graad. In dit studiegebied komen er in de derde graad twee studierichtingen bij die meer op de praktijk zijn gericht: Chemie en Farmaceutisch-technisch assistent. Beide studierichtingen worden niet aangeboden in onze scholengemeenschap. - Vind je deze studierichting te zwaar, dan kun je in de derde graad kiezen voor Sociale en technische. Je moet dan wel belangstelling hebben voor sociale en voedingsleer. - Mag het pakket voor jou nog wat zwaarder en wil je ook voor de talen een tandje bijsteken, dan kun je overstappen van het 4de jaar Techniek- naar het 5de jaar Wetenschappen-wiskunde. Zowel tijdens de zomervakantie als in het begin van het jaar zal je voor verschillende vakken een bijkomende inspanning moeten leveren. - Na de derde graad behoort een brede waaier van professionele bacheloropleidingen tot de mogelijkheden, zowel wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk. - De wiskundig en wetenschappelijk sterke leerlingen kunnen een academische bacheloropleiding met aansluitend een masteropleiding volgen. maar de kans om een aangepaste job te vinden is veeleer gering. rofiel van de studierichting - Techniek- is een sterk theoretische studierichting met de klemtoon op en wiskunde. De natuurwetenschappelijke wereld wordt zowel biologisch, chemisch als natuurkundig bestudeerd. - De wekelijkse laboratoriumoefeningen zorgen voor uitbreiding van de natuurwetenschappelijke denk- en werkwijze en de ICTvaardigheden. - Daarnaast leert men ook de vereiste basisattitudes in verband met het veilig omgaan met stoffen en labomaterieel. - De wiskundige vaardigheden zijn belangrijk om de meer theoretische aspecten van de natuur te doorgronden. - Voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen heb je je wiskundige kennis en ICT-vaardigheden nodig. - Motorische vaardigheden zijn noodzakelijk om nauwgezet experimenten en waarnemingen uit te voeren. Sociale en technische Techniek Techniek Wetenschappenwiskunde Studieaanbod tweede graad 11

7 Wetenschappen Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 2 2 Chemie 2 2 Fysica 2 2 Informatica 1 1 Muzikale opvoeding 0 1 lastische opvoeding 1 0 Economie 1 1 Totaal rofiel van de studierichting - In de studierichting Wetenschappen worden de levende en de niet-levende materie bestudeerd via de vakken biologie, chemie en fysica. - De aandacht gaat uit naar empirisch feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan. - Cijfergegevens worden kritisch geanalyseerd en geëvalueerd. - Nadruk wordt gelegd op het aanleren van de wetenschappelijke methode: het zien en formuleren van een probleem, het opstellen van een hypothese, het toetsen van de hypothese door experimenten, het logisch benaderen van de vaststellingen en het formuleren van besluiten. - Motorische aanleg is nodig om nauwgezet proeven, experimenten en waarnemingen uit te leren voeren. rofiel van de leerling - Je wil zoeken naar de orde, samenhang en structuren van de omringende wereld. - Je hebt een specifieke belangstelling voor de verklaring van de natuurverschijnselen. - Je kiest voor een stevig pakket wiskunde en. - Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken en wiskunde in de eerste graad. - Je bent gemotiveerd om vreemde talen te leren spreken, schrijven en lezen. Je ziet moderne talen als een middel om wetenschappelijke literatuur beter onder de knie te krijgen. - Je wil problemen steeds procesmatig oplossen. Dit houdt in dat je het probleem eerst voor jezelf omschrijft, dat je mogelijke oplossingen vooropstelt en dat je door onderzoek, vergelijking en logische benadering tot een oplossing wil komen. - Je werkt methodisch en nauwkeurig. - Je bezit voldoende motorische aanleg voor proefondervindelijk onderzoek. - In de derde graad kan je kiezen uit Wetenschappen met 6 uur wiskunde (en 2 uur seminarie wiskunde) of uit Wetenschappen met 6 uur wiskunde (en twee uur seminarie ). - Je kan ook kiezen voor Moderne talen met 6 uur wiskunde. - Schakel je over naar Humane, moet je wel een basispakket cultuur- en gedrags instuderen. - Schakel je over naar Economie-moderne talen of naar Economiewiskunde, dan moet je een basispakket economie bijwerken. Het ene uur economie, dat je in het derde én het vierde jaar hebt gevolgd, volstaat niet als voorbereiding op de derde graad. - De overstap naar bepaalde niet-nijverheidsgerichte studierichtingen, zoals Sociale en technische en Techniek is mogelijk. Voor Sociale en technische zal tijdens de grote vakantie een extra inspanning nodig zijn om de leerstof van maatschappelijke en sociale vorming bij te werken. Voor Techniek- moet je eventueel een extra inspanning voor chemie en fysica leveren. - Na het volgen van deze studierichting in de derde graad kan zowel een professionele als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding worden gevolgd. - Studierichtingen die een sterk beroep doen op een artistieke, technische en/of beroepsgerichte vooropleiding zijn meestal uitgesloten. maar de kans tot het vinden van een aangepaste job is eerder gering. Wetenschappen Wetenschappen-wiskunde (seminarie wiskunde) (seminarie ) Moderne talen-wiskunde Techniek Economie-wiskunde Economiemoderne talen Humane Sociale en technische 12 Studieaanbod tweede graad

8 1ste graad 2de graad 3de graad Specialisatiejaar Se-n-Se opleiding Eerstegraadsschool Vestiging Maaseik Vestiging Neeroeteren Vestiging Kinrooi Talen en Grieks Latijn Wetenschappen Industriële Techniek- Grieks- Latijn-moderne talen Wetenschappen-wiskunde Industriële Techniek- Latijn- Moderne talen-wiskunde Eerste leerjaar Keuzepakket 1 Algemene vorming Keuzepakket 2 Klassieke studiën Keuzepakket 3 Technische activiteiten Keuzepakket 4 Sociale en technische vorming Handels Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektrotechnieken Houttechnieken T T Economie-wiskunde Handel Secretariaat-talen Kantoor Verkoop Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektrische installatietechnieken Houttechnieken Economie-moderne talen T T Kantooradministratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Hout constructie - en T planningstechnieken Se-n-Se Keuzepakket 1 Huishoudkunde Keuzepakket 2 Hout en metaal Tweede leerjaar Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Keuze 4 Keuze 5 Keuze 6 Moderne Grieks / Latijn Latijn Industriële Bouw- en houttechnieken Sociale en technische vorming Studierichting Beroepsvoorbereidend Leerjaar Keuze 1 Keuze 2 Kantoor en verkoop Verzorging-voeding Nijverheid Nijverheid en techniek Sociale en welzijn Mechanische technieken Basismechanica Elektrische installaties Hout Humane Bio-esthetiek Sociale en technische Haarzorg Verzorging-voeding T T Mechanische vormgevingstechnieken Auto Centrale verwarming en sanitaire installaties Lassen-constructie Werktuigmachines Elektrische installaties Houtbewerking Houtbewerking-snijwerk Humane Schoonheidsverzorging T Sociale en technische Haarzorg Verzorging : abstract-theoretisch : toegepast-theoretisch T: theoretisch-praktisch : praktisch T Gezondheids- en welzijns Mechanica constructie- en T planningstechnieken Se-n-Se Auto-elektriciteit Verwarmingsinstallaties Computergestuurde Werktuigmachines Industriële elektriciteit Bijzondere schrijnwerkconstructies Stijl- en designmeubelen Haarstilist Thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige Kinderzorg Keukenmedewerker Machinaal houtbewerker Lasser TIG Centrum Leren en Werken Hulpkolk Metselaar Tegelzetter Voeger Meubelmaker Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout roductiemedewerker metaal Lasser MIG-MAG Residentieel elektrotechnisch installateur Studieaanbod tweede graad 35

9 Campus Harlindis en Relindis Weertersteenweg 135A 3680 Maaseik Tel Fax Talen en Handels Nijverheid en techniek Sociale en welzijn Centrum Leren en Werken

Handelswetenschappen. Economie. Handel-talen Kantoor Verkoop. Studieaanbod tweede graad 13

Handelswetenschappen. Economie. Handel-talen Kantoor Verkoop. Studieaanbod tweede graad 13 s Economie -talen Studieaanbod tweede graad 13 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis en Relindis belicht. De aloude criteria

Nadere informatie

Nij verheid en techniek

Nij verheid en techniek Nij verheid en techniek Basismechanica Bouw- en houtkunde Elektrische installaties Elektromechanica Elektrotechnieken Hout Houttechnieken Mechanische technieken T T T Studieaanbod tweede graad 19 In deze

Nadere informatie

Sociale wetenschappen en welzij n

Sociale wetenschappen en welzij n Sociale en welzij n Bio-esthetiek Humane Verzorging-voeding T 28 Studieaanbod tweede graad In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

W&T. & techniek. Industriële wetenschappen Techniek-wetenschappen. Wetenschappen

W&T. & techniek. Industriële wetenschappen Techniek-wetenschappen. Wetenschappen Wetenschappen & techniek W&T Industriële wetenschappen Techniek-wetenschappen Wetenschappen Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektrotechnieken Houttechnieken Mechanische technieken Basismechanica Elektrische

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks Humane Industriële Latijn moderne talen Latijn Moderne talen wiskunde Wetenschappen wiskunde Techniek Studieaanbod derde graad 7 Studierichtingen volgens belangstellingsgebieden Doel van

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Economie-moderne talen Economie-wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Economie-moderne talen Economie-wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Economie-moderne talen Economie-wiskunde Handel Secretariaat-talen Business Support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studieaanbod derde

Nadere informatie

Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015

Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015 Harlindis & Relindis Studieaanbod Eerste Graad 2014 / 2015 www.kasomk.be Inhoud Uitgave november 2013 Inhoud en adressen vestigingen eerste graad 2 Beste leerling 3 Lessentabel eerste leerjaar A 4 Lessentabel

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Studiegids. Eerste graad

Studiegids. Eerste graad Studiegids Eerste graad Inhoud www.kasomk.be De brochure is gemaakt in oktober 015. Het is mogelijk dat daarna informatie is gewijzigd. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Derde graad Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Specialisatiejaar: administratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Studieaanbod derde graad 1

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

Studieaanbod tweede graad

Studieaanbod tweede graad Harlindis & Relindis Studieaanbod tweede graad 2014/2015 Talen en Handels Nijverheid en techniek Sociale en welzijn Centrum Leren en Werken Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Doel van de brochure 4 Talen en Grieks

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studieaanbod Turnhout Arendonk

Studieaanbod Turnhout Arendonk Studieaanbod 2009-2010 Turnhout Arendonk infomoment (i) opendeur (o) tijdstip SCCA Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk tel. 014 67 85 72 info@sintclara.be www.sintclara.be 23-02-2010 (i) 25-04-2010

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Studiegids Eerste graad

Studiegids Eerste graad Studiegids 2017-2018 Eerste graad www.kasomk.be Inhoud De brochure is gemaakt in oktober 2016. Het is mogelijk dat daarna informatie is gewijzigd. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Kantoor Verkoop Kantooradministratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage 14 Studieaanbod derde graad 2014-2015

Nadere informatie

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus!

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Deze brochure wil voor jou een makkelijk te raadplegen bron van informatie zijn. Je kan via deze weg kennismaken met de structuur binnen SG Sint-Quintinus,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.2 Van 4ASO naar 5ASO 3.2.1 Gebruikte afkortingen EC EC EC EC GL/ HW/HU Economie met 4 of 5 uren wiskunde Economie-moderne talen Economie-wetenschappen

Nadere informatie

Mensen vragen ons wel eens: Harlindis en Relindis, wat

Mensen vragen ons wel eens: Harlindis en Relindis, wat De katholieke scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik- Kinrooi is het resultaat van een krachtig samenwerkingsverband tussen een aantal scholen van het secundair onderwijs. We schrijven 1999:

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

Van 2 naar 3 een belangrijke stap

Van 2 naar 3 een belangrijke stap Van 2 naar 3 een belangrijke stap spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid JIJ kiest! HOE KIES JE? MOTIVATIE TALENT INFORMATIE TOEKOMSTGERICHT OPDELING UREN PER RICHTING BASISVORMING RICHTINGSVAKKEN

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Sociale wetenschappen en welzij n

Sociale wetenschappen en welzij n Sociale en welzij n Humane Gezondheids- en welzij ns Sociale en technische Haarzorg Haarstilist Specialisatiejaar Verzorging Specialisatiejaar: Kinderzorg Specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2.1 Van 3ASO naar 4ASO 2.1.1 Gebruikte afkortingen EC GR GL HW Economie met 4 of 5 uur Grieks Grieks-Latijn Humane LA MO SP WE Latijn Moderne Sport

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken

Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken Hallo! Kijk eens aan, twee jaren zitten erop. Je laat nu de middenschool of de eerste graad achter je. Tijd om je klaar te maken voor het grote werk. Misschien heb je al een keuze gemaakt. Dan ben je zeker

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013

Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang van 1 september 2013 1. Graadleerplannen (en eventueel bijhorende lessentabellen) die vanaf 1 september 2013 progressief worden ingevoerd. Indien het

Nadere informatie

Infoavond Op stap naar de tweede graad

Infoavond Op stap naar de tweede graad Infoavond Op stap naar de tweede graad Programma 1. Welkom 2. Uitleg door een klassenleraar 2A over het project: Op stap naar de tweede graad 3. Onderscheid tussen doorstroomrichting en finaliteitsrichting

Nadere informatie

JE TALENT IN BEWEGING. Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter

JE TALENT IN BEWEGING. Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter JE TALENT IN BEWEGING Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter 2010-2011 KODA INFOBROCHURE 2010-2011 inhoudstafel inhoudstafel 2 aan de ouders 3 sint-hendriks- en zusters maricoleninstituut

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Studierichting ASO Topsport

Studierichting ASO Topsport Studierichting ASO Topsport PROFIEL Je werd door een nationale sportfederatie geselecteerd voor een opleiding Topsport. Hiermee kan je je inschrijven in een topsportschool. Sport.Vlaanderen kent je bij

Nadere informatie

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs Scholen Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs 2 Scholen Beste leerling Beste ouders Welkom in de scholengemeenschap van het vrij katholiek onderwijs Boom-Bornem-Puurs! In dit boekje

Nadere informatie

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy DIA SJCA SJIB SMA scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy 2 Welkom...3 Sint-Jozefsinstituut...4 Instituut Sancta Maria...5 Sint-Jozefscollege...6 Damiaaninstituut...7 Studieaanbod

Nadere informatie

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Schooljaar 2017-2018

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO

www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO www.clbhalle.be OP STAP NAAR HET SO OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze Structuur van het Secundair Onderwijs Scholen in onze regio Leerlingenprofiel Concrete werking dit schooljaar OP STAP NAAR HET SO Studiekeuze

Nadere informatie

Studiegids Tweede graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken

Studiegids Tweede graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken Studiegids 2017-2018 Tweede graad Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek Centrum Leren en Werken Inhoud Economie & maatschappij Economie 8 Handel 9 Handel-talen

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding Welzijn & maatschappij W&M Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding AT TT T 16 Studiegids tweede graad Humane wetenschappen AT Aardrijkskunde 1

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Studiegids Derde graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken

Studiegids Derde graad. Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek. Centrum Leren en Werken Studiegids 2016-2017 Derde graad Economie & maatschappij Taal & cultuur Welzijn & maatschappij Wetenschappen & techniek Centrum Leren en Werken Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Belangstellingsgebieden, leertrajecten

Nadere informatie