Sociale wetenschappen en welzij n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale wetenschappen en welzij n"

Transcriptie

1 Sociale en welzij n Bio-esthetiek Humane Verzorging-voeding T 28 Studieaanbod tweede graad

2 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis en Relindis belicht. De aloude criteria aso - tso - bso moeten wijken voor een ander ordeningsmodel, met name belangstellingsgebied en leertraject. er studierichting wordt aandacht geschonken aan de inhoud (profiel van de studierichting), aan de attitudes en vaardigheden (profiel van de leerling), aan de mogelijkheden tot aansluiting in de derde graad en aan de toekomstmogelijkheden na de derde graad. Voor de overgangen van het ene jaar naar het volgende hanteren we drie criteria: bijvoorbeeld van Economie in de tweede graad naar de logische Economie-wiskunde in de derde graad) overgang (= aangeduid in groen) Er zijn theoretisch nog andere overgangen mogelijk maar ze worden niet allemaal opgenomen in deze brochure. Enkele daarvan zijn overigens ook niet echt aan te raden, bijvoorbeeld de overstap van Grieks naar Industriële. de mogelijke overgang de moeilijke overgang je verandert van belangstellingsgebied (bijvoorbeeld van Wetenschappen naar Economie) of van leertraject (bijvoorbeeld van Economie naar Secretariaat-talen) (= aangeduid in oranje) omwille van een inhaaloperatie : je verandert van belangstellingsgebied of van leertraject en je moet je kennis en competentie voor één of meer vakken grondig bijspijkeren (bijvoorbeeld van Economie naar Humane ) (= aangeduid in rood). Sommige leerlingen willen van belangstellingsgebied veranderen en toch een even krachtig leertraject behouden. Misschien kan dit enkel via aangepaste bijwerktaken en -opdrachten. In een intakegesprek zal duidelijk worden of deze overgang mogelijk is voor jou. Daarbij kijken we vooral naar de leerachterstand (welke vakken en welke vaardigheden) en naar je motivatie (en de mogelijkheden tot begeleiding). 6 Studieaanbod tweede graad

3 Bio-esthetiek T Uren per week 3de jaar 4de jaar Nederlands 4 4 Frans 3 3 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Engels 2 2 Biologie 2 1 Chemie 1 1 lastische opvoeding 1 1 Informatica 1 1 Wiskunde 3 3 Stijlleer 1 1 Toegepaste anatomie 1 2 Vaktheorie 1 1 raktijk handverzorging 3 2 raktijk gelaatsverzorging en make-up 3 0 raktijk gelaatsverzorging 0 2 raktijk make-up 0 2 raktijk voetverzorging 0 2 raktijk haarzorg 2 0 rofiel van de studierichting - Schoonheidsverzorging bereidt voor op een dienstverlenend beroep, op het zorgen voor en verzorgen van mensen. - De wetenschappelijke onderbouw gebeurt in vakken zoals biologie, chemie en vaktheorie. - De basis van de praktijk wordt gelegd via hand-, gelaats- en voetverzorging, make-up en aspecten van haarverzorging, toegespitst op datgene wat voor een schoonheidsspecialist(e) nodig is. - Sociale en communicatieve vaardigheden zijn daarbij belangrijk. Je moet naast vaktechnische kennis ook over psychologische inzichten beschikken. - Hoewel deze vaardigheden niet als apart vak voorkomen op de lessentabel, wordt er veel aandacht aan besteed. In de lessen praktijk leer je correct omgaan met mensen. We leggen ook sterk de nadruk op taalvaardigheid en het belang van goed taalgebruik. rofiel van de leerling - Werken in de lichaamsverzorging veronderstelt dat je zowel voor jezelf als anderen regels van hygiëne en verzorging in acht neemt. - Je hebt een eigen stijl en treedt anderen verzorgd en met respect tegemoet. - Je leert methodisch en hygiënisch handelen met aandacht voor een gezonde werkhouding voor jezelf (ergonomie) en met respect voor het milieu. Vooropleiding - Moderne Wetenschappen - vorming - In de derde graad stroom je door naar Schoonheidsverzorging. - Na de derde graad kan je aan de slag als vakbekwame schoonheidsspecialist(e). Je kan eventueel een eigen zaak beginnen maar dan moet je wel het attest bedrijfsbeheer behalen. - Wil je na een 6de jaar nog verder studeren, dan kan je terecht in een Se-n-Se-opleiding (secundair na secundair) zoals Grime of Esthetische lichaamsverzorging. Beide Se-n-Se-jaren richten we in onze scholengemeenschap echter niet in. - Omwille van de brede algemene vorming heb je een degelijke basis voor verdere studies. We denken aan de opleiding tot leerkracht Bio-esthetiek in combinatie met een ander vak of een bachelor in wellness. Totaal Bio-esthetiek Schoonheidsverzorging Studieaanbod tweede graad 29

4 Uren per week 3de jaar 4de jaar roject algemene vakken 6 6 Frans 2 2 lastische opvoeding 2 2 Toegepaste informatica 1 1 Realisaties haarzorg Totaal rofiel van de studierichting - In de tweede graad leer je de basisvaardigheden van het haarkappen als onderdeel van een bredere vorming. - Je leert haar wassen en verzorgen, basissnitten uitvoeren, het haar vorm geven en het haar kleuren. Onder begeleiding van de leraar leer je voor elke haarbehandeling die uitgevoerd wordt een behandelingsplan opmaken. Zo verwerf je inzicht in de toepassingsmogelijkheden van haarproducten en technieken. - Je verwerft handigheid in het maken van kapsels en je leert veilig omgaan met apparaten, materialen en producten. Je leert de regels van hygiëne toepassen op jezelf maar ook in functie van het werken in een kapsalon. - Je leert technische tekeningen lezen bij het opbouwen van kapsels en haarsnitten. - Je verwerft de nodige kennis van het haar en haarproducten om de haarbehandelingen juist te kunnen uitvoeren. In functie van het dienstverlenend beroep van kapper leer je correct omgaan met mensen. Al deze basisvaardigheden worden aangeleerd op oefenhoofden. Af en toe werk je op modellen om het geleerde te toetsen aan de realiteit. rofiel van de leerling - Je droomt er van om later een eigen kapsalon te runnen of in een kapsalon te werken. - Je hebt een uitgesproken interesse voor alles wat met haarverzorging en haartooi te maken heeft. - Je ziet jezelf al knippen, brushen, kleuren, permanenten. - Je gaat graag en vlot om met klanten en je wil hen goed advies geven. - Je vindt een verzorgd voorkomen belangrijk. - Je hebt creatieve ideeën en vaardige vingers. - Je hebt een praktische aanleg. - Je leert liefst door te doen. Vooropleiding - Tweede jaar Beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop/ verzorging-voeding. - Ook andere studierichtingen uit het tweede jaar zijn geschikt, mits een uitgesproken interesse voor alles wat met haarverzorging en haartooi te maken heeft. - In de derde graad stroom je door naar. - Je kan je vestigen als zelfstandig(e) kapper/kapster. - Je kan gaan werken als kapper/kapster in dienstverband. - Je kan een bijkomende opleiding volgen in het 7de jaar Haarstilist en in vervolmakingscursussen voor herencoiffure of make-up. 30 Studieaanbod tweede graad

5 Humane Uren per week 3de jaar 4de jaar Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Cultuur 2 2 Gedrags 3 3 Informatica 1 1 Wiskunde 4 4 Muzikale opvoeding 0 1 lastische opvoeding 1 0 Totaal rofiel van de studierichting - De eigenheid van deze studierichting ligt vervat in cultuur en gedrags. - Het gedrag van de mens, alleen en in groep, het leven in de maatschappij met zijn regels, zijn politieke en economische structuren, taal, kunst en media als communicatiemiddelen,... Het zijn allemaal domeinen die aan bod komen. - Belangrijke doelen zijn: het leren abstract denken over een actuele problematiek; gedrag van de mens en de groepen waarin de mens leeft kritisch bestuderen en wetenschappelijk verantwoord analyseren; bekwaamheid ontwikkelen om verbanden te leggen tussen mens en samenleving; het analyseren van film, krant, tv, reclame en de moderne media; positieve mogelijkheden en manipulatietechnieken doorzien en analyseren; het bestuderen van ruimtelijke patronen die voortvloeien uit de activiteiten van de mens; uitdiepen van taalkennis en communicatieve vaardigheden. rofiel van de leerling - Je bent geboeid door de wijze waarop mensen de werkelijkheid ervaren en vormgeven, d.w.z. zich individueel gedragen en in groep. - Je bent nieuwsgierig naar de levenswijze van mensen in andere culturen. - Je gaat op zoek naar diepgang en samenhang in de dingen. - Je durft nadenken over essentiële levensvragen. - Je bezit verbeeldingskracht en inlevingsvermogen. - Je kunt analyseren en synthetiseren. - Je kunt kritisch en nauwkeurig werken. - Je bent expressief en communicatief. - Je bent gemotiveerd om vreemde talen te leren spreken, schrijven en lezen. - In de derde graad kan je doorstromen naar Humane. - Vind je de studierichting te zwaar, dan kun je in de derde graad kiezen voor. Je zal dan wel tijdens de grote vakantie een extra inspanning moeten leveren om de leerstof van natuur bij te benen. - Je kan in de derde graad ook kiezen voor Gezondheids- en welzijns. Dan wil je later kinderen en volwassenen begeleiden, opvoeden, verzorgen en helpen. - Wil je schakelen naar 5 Economie-wiskunde, dan zal je tijdens de grote vakantie een extra inspanning moeten leveren voor economie én voor wiskunde. - Wil je schakelen naar 5 Economie-moderne talen, dan zal je tijdens de grote vakantie een extra inspanning moeten leveren voor economie. - Wil je schakelen naar 5 Wetenschappen, dan zal je je tijdens de grote vakantie moeten bijwerken voor wiskunde. - Na het volgen van deze studierichting in de derde graad kan je zowel een professionele als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding volgen. - Studierichtingen die een sterk beroep doen op een artistieke, technische en/of beroepsgerichte vooropleiding zijn meestal uitgesloten. - Directe beroepsuitoefening na de derde graad is niet uitgesloten, maar de kans tot het vinden van een aangepaste job is dan eerder gering. Humane Humane Gezondheids- en welzijns Economiewiskunde Economiemoderne talen Wetenschappenwiskunde Studieaanbod tweede graad 31

6 Sociale en technische Uren per week 3de jaar 4de jaar Aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 3 3 Geschiedenis 1 1 Informatica 1 1 Nederlands 4 4 Wiskunde 3 3 Natuur 4 4 Sociale 3 3 Integrale opdrachten Expressie 2 2 Sociale 1 1 Voeding 1 1 Natuur 1 1 raktijk voeding 3 3 Totaal rofiel van de studierichting - Meewerken aan het welzijn van de medemens staat centraal in deze studierichting. Ze omvat een technische, wetenschappelijke en sociale component. - Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin. Deze wisselwerking wordt vanuit natuur en sociale wetenschappelijk onderbouwd. - Je ontwikkelt hierin een aantal competenties: binnen een welomschreven opdracht sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken; binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren / een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden; binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren; je eigen studieloopbaan in handen nemen. - Via integrale opdrachten leer je de samenhang tussen de componenten van deze studierichting ontdekken. (foto) - in de tweede graad bereidt je voor om door te stromen naar de derde graad, Jeugd- en gehandicaptenzorg of Gezondheids- en welzijns. - Deze studierichting beoogt een brede algemene basisvorming zodat je later kan doorstromen naar voortgezette opleidingen in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector. rofiel van de leerling - Je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen en je staat open voor relationele en sociale leerprocessen. - Je ontwikkelt het vermogen om je in te leven in de gevoelswereld van anderen. - Je hebt interesse voor een concrete benadering van de natuur, specifiek in het brede domein van de voeding. - Je bent creatief en je bent ook graag met je handen bezig. Vooropleiding - Moderne - vorming - Aangewezen studierichtingen in de derde graad zijn Sociale en technische, Gezondheids- en welzijns en Jeugd- en gehandicaptenzorg. In onze scholengemeenschap wordt Jeugd- en gehandicaptenzorg niet aangeboden. - Deze studierichting is vooral een voorbereiding op een aantal studierichtingen in het hoger onderwijs binnen de domeinen gezondheidszorg, onderwijs, sociaal agogisch werk en de technische sector (zoals biotechnologie, facilitaire dienstverlening, milieuzorg, voedings- en dieetkunde, voedselbehandeling). Gezondheids- en welzijns 32 Studieaanbod tweede graad

7 Verzorging - voeding Uren per week 3de jaar 4de jaar roject algemene vakken 6 6 Frans 2 2 Muzikale opvoeding 1 1 lastische opvoeding 2 2 Informatica 1 1 edagogisch handelen 2 2 Zorg voor gezondheid en welzijn 3 3 Zorg voor ruimte en linnen 1 1 Zorg voor voeding 3 3 raktijk mode 2 2 raktijk zorg voor ruimte en linnen 2 2 raktijk zorg voor voeding 5 5 Totaal rofiel van de studierichting - In de studierichting Verzorging-voeding staat de zorg voor de persoon en het gezin centraal. - Je verwerft ondersteunende kennis en vaardigheden op het gebied van huishouding (maaltijdzorg, linnenzorg en interieurzorg), expressie, communicatie en gezondheid. De context waarin je leert is deze van de zelfzorg en de mantelzorg of zorg binnen de directe omgeving. - Je wordt voorbereid op doorstroming naar opleidingen in de verzorgende, (ped)agogische en/of (klein- en groot)huishoudelijke sector. rofiel van de studierichting - Je gaat graag en vlot met mensen om van verschillende leeftijden en in verschillende omstandigheden. - Je bent sociaal vaardig en creatief. - Je hebt belangstelling voor de behandeling van voedsel en de zorg voor de leef- en woonsituatie. - Je hebt praktische en organisatorische aanleg. - Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en hygiëne. Vooropleiding - Beroepsvoorbereidend leerjaar: Kantoor en verkoop/verzorgingvoeding - Je kan doorstromen naar Verzorging. - Je kan ook doorstromen naar Organisatiehulp. Deze studierichting wordt in onze scholengemeenschap echter niet aangeboden. - Je kan een specialisatie volgen in het 7de jaar Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige waarbij je het diploma secundair onderwijs behaalt. - Je kan doorstromen naar een HBO5-opleiding Verpleegkunde. - Je kan een opleiding in plastische kunsten volgen. - Je kan kiezen voor werk in de verzorgingssector: kinderzorg, bejaardenzorg, leefgroepenwerking, gehandicaptenzorg... - Verder kun je kiezen voor opleidingen in uniformberoepen, onderwijs voor sociale promotie, deeltijds kunstonderwijs, middenstandsopleidingen, medisch secretariaat, kleuteronderwijs... Verzorging-voeding Verzorging Studieaanbod tweede graad 33

8 1ste graad 2de graad 3de graad Specialisatiejaar Se-n-Se opleiding Eerstegraadsschool Vestiging Maaseik Vestiging Neeroeteren Vestiging Kinrooi Talen en Grieks Latijn Wetenschappen Industriële Techniek- Grieks- Latijn-moderne talen Wetenschappen-wiskunde Industriële Techniek- Latijn- Moderne talen-wiskunde Eerste leerjaar Keuzepakket 1 Algemene vorming Keuzepakket 2 Klassieke studiën Keuzepakket 3 Technische activiteiten Keuzepakket 4 Sociale en technische vorming Handels Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektrotechnieken Houttechnieken T T Economie-wiskunde Handel Secretariaat-talen Kantoor Verkoop Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektrische installatietechnieken Houttechnieken Economie-moderne talen T T Kantooradministratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Hout constructie - en T planningstechnieken Se-n-Se Keuzepakket 1 Huishoudkunde Keuzepakket 2 Hout en metaal Tweede leerjaar Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Keuze 4 Keuze 5 Keuze 6 Moderne Grieks / Latijn Latijn Industriële Bouw- en houttechnieken Sociale en technische vorming Studierichting Beroepsvoorbereidend Leerjaar Keuze 1 Keuze 2 Kantoor en verkoop Verzorging-voeding Nijverheid Nijverheid en techniek Sociale en welzijn Mechanische technieken Basismechanica Elektrische installaties Hout Humane Bio-esthetiek Verzorging-voeding T T Mechanische vormgevingstechnieken Auto Centrale verwarming en sanitaire installaties Lassen-constructie Werktuigmachines Elektrische installaties Houtbewerking Houtbewerking-snijwerk Humane Schoonheidsverzorging T Verzorging : abstract-theoretisch : toegepast-theoretisch T: theoretisch-praktisch : praktisch T Gezondheids- en welzijns Mechanica constructie- en T planningstechnieken Se-n-Se Auto-elektriciteit Verwarmingsinstallaties Computergestuurde Werktuigmachines Industriële elektriciteit Bijzondere schrijnwerkconstructies Stijl- en designmeubelen Haarstilist Thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige Kinderzorg Keukenmedewerker Machinaal houtbewerker Lasser TIG Centrum Leren en Werken Hulpkolk Metselaar Tegelzetter Voeger Meubelmaker Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout roductiemedewerker metaal Lasser MIG-MAG Residentieel elektrotechnisch installateur Studieaanbod tweede graad 35

9 Campus Harlindis en Relindis Weertersteenweg 135A 3680 Maaseik Tel Fax Talen en Handels Nijverheid en techniek Sociale en welzijn Centrum Leren en Werken

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD 3de GRAAD 7de JAAR campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR Middenschool en Atheneum - Atheneumstraat 2-3970 Leopoldsburg www.campusleopoldsburg.be Geachte ouders, U zoekt voor

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Derde graad. Economie moderne talen Economie wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Derde graad Economie moderne talen Economie wiskunde Handel Secretariaat-talen Specialisatiejaar: administratie en gegevensbeheer Winkelbeheer en etalage Studieaanbod derde graad 1

Nadere informatie

Handelswetenschappen. Economie-moderne talen Economie-wiskunde. Secretariaat-talen

Handelswetenschappen. Economie-moderne talen Economie-wiskunde. Secretariaat-talen Handelswetenschappen Economie-moderne talen Economie-wiskunde Handel Secretariaat-talen Business Support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studieaanbod derde

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

SGKSO VLAAMSE ARDENNEN STUDIEPROFIELEN - LEERLINGENPROFIELEN

SGKSO VLAAMSE ARDENNEN STUDIEPROFIELEN - LEERLINGENPROFIELEN SGKSO VLAAMSE ARDENNEN STUDIEPROFIELEN - LEERLINGENPROFIELEN INHOUDSTAFEL DEEL I Studieprofielen Studiegebied ASO... p 1-3 ASO Economie...p 1 ASO Humane Wetenschappen...p 2 ASO Klassieke Talen...p 2 ASO

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

2015 informatiebrochure

2015 informatiebrochure 201 informatiebrochure informatie en inschrijvingen Pieter Breugheldreef 3920 Lommel tel: 011 3 e-mail: info@sjl.wico.be website: http://sjl.wico.be tijdens het schooljaar: tijdens de schooluren van 10

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding 4 de jaar. Lessenroosters en profielen Studierichtingen 3 de graad SO 2013-2014

Studiekeuzebegeleiding 4 de jaar. Lessenroosters en profielen Studierichtingen 3 de graad SO 2013-2014 Studiekeuzebegeleiding 4 de jaar Lessenroosters en profielen Studierichtingen 3 de graad SO 2013-2014 (lessenroosters 2014-201) Scholengemeenschap Sint-Quintinus Vrij CLB Regio Hasselt Deze handleiding

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

Profilering 3 de graad ASO

Profilering 3 de graad ASO Profilering 3 de graad ASO Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be www.sg-sintjozef.be Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be WELKOM! De lagere school is voorbij, vol goede moed begin je aan je secundair

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

13-14. ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren

13-14. ONZE-SCHOOL.be. Beveren. s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s Beveren s i n t-m a a r t e n s c h o l e n c a m p u s SINT-MAARTEN MIDDENSCHOOL Kallobaan 3A 9120 T 03 775 83 08 F 03 755 58 72 st-maarten.middenschool@scarlet.be www.onze-school.be 13-14 Directeur: Guido Kersschot

Nadere informatie

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor. 107289 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 1 Welkom 1 ASO-BSO-TSO Geachte ouders Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Studieaanbod SCHOOLJAAR 2010-2011 TSO/BSO ONDERWIJS OP MAAT VAN UW KIND. Voortrekkersschool Proeftuinen

Studieaanbod SCHOOLJAAR 2010-2011 TSO/BSO ONDERWIJS OP MAAT VAN UW KIND. Voortrekkersschool Proeftuinen Voortrekkersschool Proeftuinen Studieaanbod SCHOOLJAAR 2010-2011 TSO/BSO ONDERWIJS OP MAAT VAN UW KIND SCHOOLGEGEVENS Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde Telefoon: 052 25 88 10 Fax: 052 25 88 15 E-mail:

Nadere informatie

Samen school maken in beweging WELKOM

Samen school maken in beweging WELKOM WELKOM Samen school maken in beweging INFOBOEKJE Sint-Pauluscollege Wevelgem - Moorsele Samen school maken in beweging Het Sint-Pauluscollege............. 6 Het pedagogisch project........... 8 Lessentabel

Nadere informatie

Opleidingen Secundair na Secundair in de provincie Limburg infobrochure

Opleidingen Secundair na Secundair in de provincie Limburg infobrochure Opleidingen Secundair na Secundair in de provincie Limburg infobrochure Verantwoordelijke uitgever : Johan Seutens (VCLB Limburg) Januari 2013 Redactie: Guy Geukens (Scholengemeenschap Sint-Maarten Genk),

Nadere informatie

Aanbod 2 de & 3 de graad

Aanbod 2 de & 3 de graad Beste toekomstige leerling Sta jij voor de keuze van een school? Een richting? Dan is Campus Kompas dé juiste keuze voor een hele schoolloopbaan. Het hele schoolteam van Campus Kompas staat garant voor

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie