En zorgt uw ICT. Enkele zorginstellingen aan het woord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "En zorgt uw ICT. Enkele zorginstellingen aan het woord"

Transcriptie

1 En zorgt uw ICT even goed voor u? Enkele zorginstellingen aan het woord

2 RealDolmen en healthcare De opzet van nieuwe zorgconcepten en de verbetering van kwaliteit en efficiëntie in healthcare worden almaar belangrijker. Als zorgaanbieder moet u immers inspelen op de toenemende druk op de zorg: de vraag naar zorg stijgt, de populatie veroudert en INFRASTRUCTURE HOSPITAL/AX is gelijktijdig ook bewuster en kritischer, de technologische mogelijkheden vergroten, het personeel wordt schaarser en de concurrentie op prijs en kwaliteit neemt toe. De inzet van goede ICT-oplossingen wordt een sleutelfactor bij het realiseren van vernieuwing en verbetering in de zorg. Met onze ruim 25 jaar ervaring binnen de zorgsector kan RealDolmen u hierbij helpen. Wij bieden innovatieve en betrouwbare ICT-oplossingen op het gebied van infrastructuur, ondersteuning van het werkproces (Hospital/AX) en het uitwisselen van HEALTH MOBILITY Healthcare Solution Suite SOLUTIONS INTERFACING informatie tussen instellingen/zorgverleners. Met onze Health Portal, Health Unified Communications en Health Mobility garanderen we een vlekkeloze communicatie binnen en buiten uw instelling. In deze brochure maakt u kennis met een aantal van onze klanten en met oplossingen in onze Healthcare Solution Suite die tot stand kwamen in een hecht samenwerkingsverband. HEALTH UNIFIED COMMUNICATIONS HEALTH PORTAL 3

3 GZA: geïntegreerde administratie dankzij Microsoft Dynamics AX Wat een partnerschap met RealDolmen zo interessant maakt, is dat ze enerzijds beschikken over voldoende technische knowhow en dat ze anderzijds, net zoals hun healthcareklanten, lokaal georiënteerd zijn. Dat maakt dat we elkaar beter begrijpen, en tot perfect gebalanceerde oplossingen komen. Jan De Sitter, Directeur ICT, GasthuisZusters Antwerpen Gezondheidsinstellingen moeten voortdurend de juiste balans zoeken tussen de noodzakelijke modernisering van hun administratieve systemen enerzijds en beperkte budgetten anderzijds. Bij GasthuisZusters Antwerpen (GZA) had men nood aan een nieuwe applicatie voor aankoop- en magazijnbeheer. Het oude pakket had uitstekende diensten bewezen maar was aan het einde van zijn looptijd. Niet alleen waren de limieten bereikt van wat technologisch mogelijk was, ook door de beperkte uitbreidbaarheid was het hoog tijd voor verandering. Zo wilde GZA ook dat alle bestelbons werden beheerd in dezelfde applicatie en geïntegreerd met de leveranciersadministratie. Er bestond een voorkeur voor Microsoft Dynamics AX, aangezien de HR-administratie reeds op dit platform zat. GZA contacteerde een aantal leveranciers en woonde verschillende demo s bij. Uiteindelijk viel voor de implementatie van het Microsoft Dynamics AX-project de keuze op RealDolmen, voornamelijk vanwege hun technische expertise. De overgang van het oude naar het nieuwe systeem bleek allesbehalve evident. Bij GZA moest men vaststellen dat de ambities en middelen niet altijd in overeenstemming waren. Daarbij ging het niet alleen over financiële middelen, maar ook over een gebrek aan gespecialiseerd personeel in eigen huis. Het uitgekiende projectmanagement van RealDolmen bleek dan een zegen voor het welslagen van het project. Sinds de implementatie is men bij GZA meer en meer overtuigd van de verdere mogelijkheden die RealDolmen biedt met Microsoft Dynamics AX. De stap naar RealDolmens Hospital/AX is klein waardoor ze ook andere financieel-economische systemen naar dit platform kunnen brengen. Men blijft er nauw samenwerken met RealDolmen om dit soort out-of-the-boxapplicaties in overeenstemming te brengen met de specifieke noden binnen een ziekenhuisorganisatie. dienst communicatie GZA 5

4 Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder: Microsoft SharePoint stroomlijnt werkstromen RealDolmens combinatie van expertise en ervaring was voelbaar aanwezig. De ICT-afdeling van het Sint-Franciskusziekenhuis ging op zoek naar een oplossing om de interne samenwerking en communicatie verder te verbeteren. Het bestaande intranet strookte niet meer met de visie van het ziekenhuis. Omdat het Sint- Franciskusziekenhuis intussen de strategische keuze voor Microsoft had gemaakt, lag een overstap naar SharePoint dan ook min of meer voor de hand. Om de nieuwe doelstellingen te realiseren, deed het Sint-Franciskusziekenhuis een beroep op RealDolmen. Het nieuwe intranet bouwt verder op de algemene taak die ook de vorige versie al invulde. De beschikbaarheid van de procedures en aanvullende documentatie blijft een sleutelelement. Nieuw is wel dat het Sint-Franciskusziekenhuis in de SharePoint-omgeving workflows heeft gebouwd rond de procedures. Wanneer een medewerker een procedure begint, dan start er automatisch een workflow. Op het eind van de procedure volgt er een finale goedkeuring van het hele traject. Daarnaast maakt het ziekenhuis uiteraard ook gebruik van de standaardwerkstromen die in SharePoint aanwezig zijn. Raf Claes, Diensthoofd informatica, Sint-Franciskusziekenhuis De gebruikers krijgen meer comfort doordat ze binnen een omgeving werken waar de verschillende applicaties nauw op elkaar aansluiten. Een krachtige zoekmachine zorgt ervoor dat iedereen snel de nodige info kan opsporen. Het gebruik van workflows heeft de ICT-afdeling geïnspireerd om in de toekomst nog heel wat andere procedures aan een automatische werkstroom te koppelen, onder meer aan de procedure die een nieuwe medewerker doorloopt bij zijn of haar aanwerving. Een groot voordeel is verder vooral dat iedere dienst of afdeling die daar interesse voor heeft, binnen de SharePoint-omgeving over een eigen intranetsite kan beschikken. 7

5 Rode Kruis-Vlaanderen: CRM brengt orde in gedecentraliseerde structuur Ondanks de complexiteit van onze organisatie is het project vlot verlopen en voor de go-live heeft RealDolmen werkelijk alles uit de kast gehaald. Rode Kruis-Vlaanderen is een sterk gedecentraliseerde organisatie. De uitgebreide vrijwilligersgegevens (meer dan 5,5 miljoen elementen) stonden opgeslagen op ruim 600 verschillende systemen bij meer dan 300 lokale afdelingen. Hierdoor was juiste informatie soms moeilijk toegankelijk. Daarnaast leidde het feit dat de gegevens op verschillende plaatsen werden beheerd tot een gebrek aan consistentie, waardoor er al eens foute data tussenslopen. Rode Kruis-Vlaanderen besliste dit voor eens en voor goed aan te pakken, zodat elke vrijwilliger vlot toegang zou hebben tot zijn eigen gegevens en alle relevante informatie over de organisatie zelf. De discretie en veiligheid van alle gegevens moest wel gewaarborgd blijven. RealDolmen stelde Microsoft Dynamics CRM voor als het gepaste antwoord op de noden van Rode Kruis-Vlaanderen. Het zorgde ook voor een integratie met Microsoft Outlook en de bestaande portaalsite. Dit alles werd dan weer gecombineerd met een waterdicht veiligheidsnet met verschillende toelatingsniveaus. Tuur Hoste, Algemeen Secretaris, Rode Kruis-Vlaanderen De portaalsite geeft vrijwilligers en medewerkers de mogelijkheid hun eigen gegevens aan te passen, zoals een gevolgde opleiding, een adreswijziging of het nummer van hun rijbewijs. Ze krijgen via die portaalsite ook toegang tot alle relevante info uit de organisatie. Alle gegevens moeten voortaan maar één keer ingegeven worden en zijn daarna beschikbaar voor alle gebruikers. Ook externe organisaties waarmee Rode Kruis-Vlaanderen nauw samenwerkt zoals ziekenhuizen, gemeentebesturen, overheidsinstellingen, klanten, particulieren, sponsors en pers, kunnen ditzelfde systeem gebruiken. Een real-time synchronisatie met andere systemen garandeert een vlekkeloze administratie doorheen alle entiteiten van de organisatie. Dankzij het strenge controlesysteem kan Rode Kruis-Vlaanderen vandaag een hele reeks processen elektronisch en gedeeltelijk automatisch laten verlopen. Dat is sneller en efficiënter, en bespaart bovendien flink op papier. Rode Kruis-Vlaanderen/Frank Toussaint 9

6 Broeders van Liefde: medicatiebeheer en een platform voor healthcare-applicaties Een van de sterkste punten van RealDolmen is dat ze beschikken over een breed gamma van diensten en specialisten die ze naargelang onze noden kunnen inzetten. Dat was een belangrijke troef bij het realiseren van deze vernieuwende aanpak van medicatiebeheer en blijft een constante waar wij op blijven rekenen, ook al veranderen de markt en technologie voortdurend. Marc Beghein, IT-medewerker, Broeders van Liefde Internationale studies tonen aan dat doeltreffend medicatiebeheer een belangrijke bijdrage levert aan kwaliteitsvolle zorg. Daarom beslisten de verzorgingsinstellingen van de Broeders van Liefde om op dat vlak voorop te lopen. Voor 2003 beschikten ze al over een apotheektoepassing, maar die was zeer beperkt. Zo konden ze bijvoorbeeld wel een medicatieplan afdrukken, maar wanneer dit achteraf werd gewijzigd of aangevuld, beschikte de betrokken afdeling niet meteen over de correcte informatie. Dus wilden ze het systeem uitbreiden naar de andere betrokken actoren. De belangrijkste uitdaging was de verzoening van efficiëntie en eigenheid van de verschillende actoren. Apothekers, artsen en verpleegkundigen moesten allemaal toegang hebben tot dezelfde database, maar de gegevens moesten anders gefilterd en gepresenteerd worden. RealDolmen ontwikkelde de medicatiebeheerapplicatie InfoMedic. Het werd de eerste toepassing die werd geïnstalleerd binnen IZOPROC, een toegangscontroleplatform dat voorziet in het centraal beheer van de toegangsrechten van de verschillende zorgactoren binnen de Broeders van Liefde. Dit platform regelt ondertussen ook de toegang tot de patiëntendossiers en zal in de toekomst nog worden aangevuld met nieuwe systemen. De voordelen van InfoMedic beginnen op het niveau van de arts, met een correcter voorschrijfgedrag. Zodra het systeem detecteert dat er een conflict ontstaat tussen het nieuwe en een eerder voorgeschreven geneesmiddel, volgt er een automatische melding. De doorstroming van die informatie naar de apotheek en de verpleegafdeling gebeurt volledig elektronisch, dus sneller en accurater. Bovendien worden alle gegevens bijgehouden voor analyse achteraf. Door zaken na te gaan zoals de tijd die tussen voorschrift en toediening zit, of welke afwijkingen er wanneer voorvallen, kan het proces continu worden bijgeschaafd. En het is de patiënt die daarvan profiteert. 11

7 CH Mouscron: zekerheid, eenvoud en moderne communicatie Door de toename van nieuwe digitale en IP-technologieën stijgen de gegevensstromen in een ziekenhuis. Het CH Mouscron was klaar voor integratie en vereenvoudiging van zijn communicatiesystemen, ten behoeve van medewerkers en patiënten. Toch moest er voldoende aandacht blijven gaan naar extra zekerheid en risicobeperking. De keuzes die we hebben gemaakt, werken optimaal. Na onze eerste succesvolle samenwerking een aantal jaren geleden, was ik tevreden dat RealDolmen ook dit project toegewezen kreeg. De netwerken voor computerdata en telefonie blijven volledig gescheiden, maar heel wat toepassingen werden met elkaar geïntegreerd. Zo verbond RealDolmen het beheersysteem van de nieuwe communicatieserver met de boekhoudsoftware SBIM waardoor telefoonoproepen gemakkelijk kunnen worden bijgehouden en doorgerekend. Ook het beheer van de alarmsystemen werd gecentraliseerd. De NEC Messenger Server ontvangt centraal alle alarmsignalen, herkent ze en stuurt ze naar de juiste persoon, die ze ontvangt op zijn DECT-telefoon. Met het oog op een efficiënter telefonisch onthaal wordt er eveneens van de software Business ConneCT gebruik gemaakt. De telefonistes kunnen mobieler en flexibeler werken en beschikken bovendien over de callcenter functionaliteit. Paul Ardenois, Technisch verantwoordelijke, Centre Hospitalier de Mouscron Onder meer op het vlak van dringende oproepen, alarm en onthaal, ging het CH Mouscron er met de hulp van RealDolmen sterk op vooruit. De alarmboodschappen komen voortaan aan op de draadloze DECT-telefoons van de medewerkers waardoor de traditionele beepers overbodig werden. Ze hebben voortaan één device voor verschillende meldingen. Ook het doorrekenen van telefoniekosten aan de patiënten gebeurt efficiënter. In het verleden moest het onthaal bij de ziekenhuisopname een persoonlijk tariferingticket aanmaken en kreeg de patiënt het telefoonnummer van zijn kamer. Er was geen enkele integratie en die manuele taak kostte het onthaal elke week een vijftal uur werk. Die tijd komt nu vrij en kunnen de onthaalmedewerkers aan andere taken besteden.

8 Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo: telefonisch onthaal op hoog niveau Naast de goede prijskwaliteitverhouding van het dienstenaanbod van RealDolmen, sprak ook hun diepgaande kennis van de NEC-technologie en hun ruime ondersteuning ons aan. Hoewel de bestaande communicatie-infrastructuur, op basis van een NECtelefooncentrale gekoppeld aan het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) haar deugdelijkheid al ruimschoots had bewezen, bleef er niettemin behoefte aan functionele uitbreidingen of verbeteringen. Omdat het eerste contact van een patiënt met het ziekenhuis doorgaans via de dienst Onthaal verloopt, werd beslist om daar met een pilootproject voor Unified Communications van start te gaan. Doelstelling: alle oproepen die bij de telefonistes aan het Onthaal binnenkomen zo snel mogelijk naar de juiste interne contactpersoon of patiënt doorschakelen. Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo opteerde voor een hybride oplossing en verrijkte zijn huidige platform met nieuwe mogelijkheden op vlak van mobiliteit (zowel DECT als IP-DECT), telefonie (SIP-integratie voor VoIP), geïntegreerde communicatie en op termijn zelfs aanwezigheidsinformatie (Presence). Om de implementatie van de UC-oplossing van NEC, Business ConneCT, en de integratie met Microsoft Active Directory in goede banen te leiden, deed Sint-Trudo een beroep op de dienstverlening van RealDolmen. Daniël Loos, ICT Manager, Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Het pilootproject voor Unified Communications heeft intussen zijn eerste vruchten afgeworpen. Zo is de werking van het telefonisch onthaal in meerdere opzichten verbeterd. Oproepen voor patiënten kunnen nu vlotter afgehandeld worden. Het volstaat dat de telefoniste de naam van de patiënt intikt, waarna zij de oproep met één klik kan doorschakelen. Een andere belangrijke functie zorgt ervoor dat oproepen van artsen prioriteit krijgen, zodat zij niet in de wachtrij terechtkomen. Ook de automatische antwoordfunctie is verbeterd. De arts kan voortaan ook zelf een aangepaste boodschap inspreken of oproepen doorsturen, wat vroeger veel complexer was. Dankzij de intuïtieve, gebruiksvriendelijke webinterface konden medewerkers snel aan de slag met de nieuwe oplossing.

9 UZA: verhoogde mobility dankzij virtuele applicaties RealDolmen kwam met het meest overtuigende voorstel. Hun kennis van de healthcaresector zorgt ervoor dat ze de gevoeligheden perfect kunnen inschatten. Dat resulteerde in een offerte voor een duidelijke en weldoordachte architectuur. De ICT-dienst van het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZA) moet zo n 2000 clients ondersteunen. Die opdracht wordt steeds moeilijker vanwege de complexiteit van het centraal beheer (bv. updates) en de stijgende vraag van gebruikers om hun eigen toestellen (zoals tablets en smartphones) ook binnen de ziekenhuisomgeving te gebruiken en extern te kunnen inloggen op de ICT-omgeving van het UZA. Ten slotte wil het UZA ook een vlotte samenwerking met andere ziekenhuizen mogelijk maken door ze op een gecontroleerde manier toegang te bieden tot zijn systemen. Om op al deze uitdagingen een antwoord te bieden, werd gekozen voor een doorgedreven virtualisatie van desktops en applicaties. De nieuwe setup bestaat uit een serverfarm met Windows Server 2008 R2 en Citrix XenApp 6.0, een uniforme opstelling die toch flexibel genoeg is om snel machines toe te voegen. Op dit moment is de pilootimplementatie van de HP Thin Clients afgerond. Om de connecties van buitenaf te garanderen wordt gebruikgemaakt van een Citrix Access Gateway VPX, in combinatie met 2-factor authenticatie gebaseerd op Vasco-tokens of eid. Geert Smits, ICT Directeur, Universitair Ziekenhuis Antwerpen De thin clients zullen zorgen voor een kostenbesparing, aangezien ze minder kosten in aankoop en bovendien ook nog eens minder snel moeten worden vervangen (de updates gebeuren op serverniveau). Interface-implicaties worden uitgeschakeld en zo kan op een andere manier worden omgegaan met informatie. Een voorbeeld: binnenkort kunnen artsen zonder problemen patiëntendossiers raadplegen op hun ipad. De ICT-medewerkers merken vandaag al dat ze kunnen ingaan op vragen of problemen die vroeger op de lange baan moesten worden geschoven. In de toekomst zullen ze hun gebruikers steeds vaker vernieuwende oplossingen kunnen aanbieden.

10 AZ Damiaan: patiëntgegevens vlot en veilig toegankelijk De meerwaarde van RealDolmen als ITpartner bestaat niet enkel uit de kwaliteit van hun oplossingen, maar ook uit het feit dat ze actief meedenken met gezondheidsinstellingen. Het Algemeen Ziekenhuis Damiaan Oostende kent een dagelijkse vloedgolf aan informatie die moet worden ingevoerd, uitgewisseld, gestockeerd en geconsulteerd. Soms ook erg gevoelige informatie. Die voldoende afschermen en tegelijk vlot toegankelijk maken voor de zorgverleners die wel bevoegd zijn, is dan ook geen gemakkelijke opdracht. RealDolmen stelde een softwareoplossing van Evidian voor: Single Sign-On (SSO). SSO zorgt ervoor dat gebruikers zich niet langer hoeven te bekommeren om hun paswoorden. Zij moeten bij aanvang van hun dagtaak hun badge, die ze ook voor fysieke toegangscontrole binnen het ziekenhuis gebruiken, tegen een kaartlezer houden en eenmalig hun paswoord geven. De rest van de dag krijgen ze door enkel hun badge te scannen onmiddellijk toegang tot al de applicaties en data die voor hen toegankelijk zijn. Uitloggen gebeurt op dezelfde manier, maar het systeem sluit ook vanzelf af wanneer er een aantal minuten geen activiteit meer is op de pc. RealDolmen combineerde SSO met Fast User Switching (FUS), wat ervoor zorgt dat verschillende gebruikers snel van sessie kunnen wisselen. Xavier Keters, Directeur ICT AZ Damiaan Op dit moment is het proefproject al afgerond en de reacties van de gebruikers zijn positief. Maar uiteindelijk is het vooral de patiënt die zal winnen. Niet alleen zal zijn privacy veel beter beschermd zijn, maar omdat het verplegend personeel en de artsen minder tijd zullen verliezen aan administratieve handelingen, zal hij kunnen rekenen op nog meer zorgaandacht. In de toekomst zal men bij het AZ Damiaan deze weg dan ook verder bewandelen. Met Identity & Access Management zullen aan elke ICTgebruiker snel en accuraat de juiste rechten kunnen worden toegekend, of kunnen die rechten worden aangepast als iemand andere verantwoordelijkheden krijgt.

11 UZ Gent: versteviging ICT-omgeving voor verdere groei Het is niet evident om bedrijfskritische systemen uit de ICT-omgeving van een werkend ziekenhuis te vernieuwen. RealDolmen reikte ons daarvoor de benodigde expertise aan. Om de best mogelijke ICT-dienstverlening te kunnen bieden, voerde het Departement ICT van het Universitair Ziekenhuis Gent diverse projecten uit, telkens met Microsoft als leverancier en RealDolmen als implementatiepartner. Door de groei van het aantal medewerkers en van de gebruikte applicaties was de belasting op de bestaande Active Directory sterk toegenomen. Hetzelfde gold voor de mailomgeving. Ook Microsoft Operations Manager was aan vervanging toe, zodat het beheer van de ICT-omgeving proactiever kon worden. Ten slotte was men op zoek naar een manier om de softwareroll-out te automatiseren. In een eerste beweging migreerde het UZ Gent naar Microsoft Active Directory 2008, onmisbaar bij de creatie van nieuwe accounts. Vervolgens stapte men over op Exchange 2010 waarbij tegelijkertijd Forefront Threat Management Gateway 2010 werd geïmplementeerd zodat medewerkers van overal een connectie kunnen maken met de systemen van het UZ Gent. System Center Operations Manager 2007 (SCOM) monitort de gezondheid van de IT-systemen en System Center Configuration Manager 2007 (SCCM) zorgt ervoor dat op een snelle, uniforme en geautomatiseerde manier serverimages kunnen worden uitgerold. Ir. Tony Voet, Diensthoofd ICT Infrastructuur & Exploitatie bij het Departement ICT, Universitair Ziekenhuis Gent De nieuwe versie van Active Directory laat toe om de rechten van medewerkers fijner in te stellen en de groeiende belasting van het systeem beter op te vangen. Dankzij Exchange 2010 kan de storage van de mailomgeving beter en goedkoper worden beheerd, omdat die gebaseerd is op replicatie, niet op clustering en dure SANschijven. Ook de ipad en BlackBerry werken stabieler onder Exchange Dankzij SCOM kan het UZ Gent anticiperen op problemen nog voor die zich in de praktijk manifesteren. Ten slotte verliezen de ICT-medewerkers minder tijd omdat ze, dankzij SCCM, het juiste image terug op een pc kunnen plaatsen wanneer zich een probleem voordoet. 21

12 Cliniques Universitaires de Mont-Godinne: consolidatie en virtualisatie Wie zich gesteund weet door een partner met een hele waaier competenties, is niet bang om zijn intuïtie kenbaar te maken en baanbrekende oplossingen af te tasten. De universitaire ziekenhuizen van Mont-Godinne (UCL Mont-Godinne) werden geconfronteerd met diverse uitdagingen. De technologische vooruitgang drijft de werkingskosten omhoog. Tegelijk leidt de demografische evolutie tot een stijging van het aantal patiënten, terwijl het medisch en paramedisch personeel schaarser wordt. Bovendien brengen de reglementaire verplichtingen een hoop extra werk mee zonder meerwaarde voor de patiënt. Ook de vraag naar medische toepassingen is geëxplodeerd, zodat de informatici hebben moeten meehollen in een bewapeningswedloop die niet altijd compatibel was met hun eigen technologische mogelijkheden. Het was duidelijk dat de configuratie één server = één toepassing haar doel zou voorbijstreven. Virtualisatie bood hier een oplossing. Er werden twee IT-zalen gebouwd, tegelijk met de migratie naar een ultramoderne infrastructuur met twee EVA 6400 storage-units, de consolidatie van meer dan twintig blades onder VMware vsphere 4 en tot slot de installatie van een HP X9300 archiveringsysteem. Via een 24/7 servicecontract, allin, zowel op hardware- als op softwareniveau, bewaakt RealDolmen vandaag een optimale exploitatie van deze configuratie. Alain Beuken, Diensthoofd Systèmes et Exploitation, Cliniques Universitaires de Mont-Godinne Dankzij virtualisatie en consolidatie zijn de universitaire ziekenhuizen van Mont- Godinne erin geslaagd het starre technologische keurslijf van weleer te doorbreken en zo de kloof te dichten met de voorthollende evolutie van de medische behoeften. Niet alleen kan de IT-infrastructuur flexibeler worden ingezet, de perfecte werking wordt gegarandeerd door te anticiperen op mogelijke problemen via maandelijkse health checks en een hele reeks managed services. 23

13 Sint-Rembert: redundante datacenteropstelling De infrastructuur die we samen met RealDolmen hebben neergezet, biedt ons de mogelijkheid om voluit de kaart van digitalisering en informatisering te trekken. Tegelijk biedt de nieuwe omgeving ons veel meer flexibiliteit, waardoor we sneller op nieuwe behoeften kunnen inspelen. Toen het bestaande SAN op het einde van zijn levenscyclus was gekomen, besliste het AZ om een nieuwe infrastructuur te implementeren. Doorheen de jaren was de functionele behoefte van het ziekenhuis sterk geëvolueerd. Vroeger bleef de ICT-ondersteuning beperkt tot de administratieve processen, vandaag is ICT sterk verweven met de medische business. Daardoor is ook de behoefte aan een performante en veilige ICT-infrastructuur gestegen. Een bijkomende driver voor de vervanging van het oude SAN was het plan van het ziekenhuis om op termijn het hele archief te digitaliseren. Het ziekenhuis koos voor een volledig ontdubbelde infrastructuur op basis van twee datacenters aan de hand van het Converged Infrastructure-concept van HP. Dit concept gaat uit van de maximale integratie tussen switches, servers en storage. In beide datacenters heeft RealDolmen een HP C7000 enclosure met HP BL460 G7 bladeservers neergezet, gevirtualiseerd met VMware. Het oude SAN heeft Sint- Rembert in beide datacenters vervangen door een HP P4500 Storage System. Tussen beide SAN s vindt er synchrone datareplicatie plaats via een dubbele glasvezelverbinding. Joël Tally, Algemeen directeur, AZ Sint-Rembert Omdat alles werd vernieuwd en ontdubbeld (stroomvoorziening, koeling, switches, bekabeling, enzovoort) en de glasvezelverbinding tussen de twee datacenters redundant is uitgevoerd, werd elk mogelijk single point of failure uitgeschakeld. Met zijn Converged Infrastructure beschikt het ziekenhuis tegelijk over een eenvoudig schaalbare infrastructuur. Die biedt een solide basis voor bijvoorbeeld op termijn de introductie van mobiele applicaties op het netwerk of van IP-telefonie. 25

14 Waarom RealDolmen voor healthcare? Singlesourceoplossingen Het welslagen van een healthcareproject hangt af van de perfecte integratie van alle hard-en software. Daarom focust RealDolmen op totaaloplossingen. U kunt er terecht voor al uw ICT-noden op het gebied van infrastructuur, communicatie en ziekenhuistoepassingen. Bewezen healthcarespecialist RealDolmen is binnen de zorgsector al ruim 25 jaar actief en levert ondersteuning aan meer dan de helft van alle ziekenhuizen in België. Het kan daarbij gaan om eender welke project: van het leveren van specifiek medisch materiaal tot het opzetten van specifieke ziekenhuistoepassingen. Daarvoor heeft RealDolmen heel wat kennis en ervaring in huis, maar beschikt het ook over samenwerkingverbanden met leveranciers en consultancybureaus. Dat is voor u een garantie dat steeds de best passende oplossing kan worden gerealiseerd. No-nonsenseaanpak Een ziekenhuis dat functioneert zonder ICT is vandaag de dag ondenkbaar. De afdeling radiologie, het operatiekwartier, het labo, de administratie, allemaal maken ze gebruik van digitale gegevens. De complexiteit is dan ook immens. RealDolmen biedt gebruiksvriendelijke, eenvoudige en flexibele oplossingen die de ICT-omgeving opnieuw hanteerbaar maken. 27

15 RealDolmen healthcarepartners Microsoft HP NEC Citrix VMware

RealDolmen, uw gids naar een private cloud in uw datacenter

RealDolmen, uw gids naar een private cloud in uw datacenter RealDolmen, uw gids naar een private cloud in uw datacenter De cloud begint in uw datacenter. Een exotisch begrip is de cloud al lang niet meer. Maar dat betekent nog niet dat iedereen dezelfde defi nitie

Nadere informatie

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP September 2012 Jaargang 25 #6 SPECIAL INFRA Na onze verhuizing staat de patiënt met Solid Workspace centraal. Louis Poulussen, Ziekenhuis Bernhoven Continuïteit cruciaal voor succes. Ger Scholte, Enkco

Nadere informatie

Veiliger zaken doen en samenwerken op het internet

Veiliger zaken doen en samenwerken op het internet Telenet Security Whitepaper Veiliger zaken doen en samenwerken op het internet Telenet for safer Business 150 000 Elke dag worden in Europa bijna 150 000 computers besmet met een virus. 290 miljard Symantec

Nadere informatie

IN DE CLOUD TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365. Alleen maar voordelen voor de kmo

IN DE CLOUD TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365. Alleen maar voordelen voor de kmo Microsoft IN DE CLOUD Alleen maar voordelen voor de kmo ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365 Financiële verrassingen bij Office 365 zijn vandaag uit den boze. (Stageco) TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

HEALTHCARE. INFORMATIEBEVEILIGING Inside out, outside in. VIER CLOUDMYTHES en wat er echt van waar is. INNOVATIE Pharmacy as a Service

HEALTHCARE. INFORMATIEBEVEILIGING Inside out, outside in. VIER CLOUDMYTHES en wat er echt van waar is. INNOVATIE Pharmacy as a Service HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 1.2014 INFORMATIEBEVEILIGING Inside out, outside in VIER CLOUDMYTHES en wat er echt van waar is INNOVATIE Pharmacy

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

Nieuw transparant beleid van de KMDA gesteund door Microsoft Dynamics NAV

Nieuw transparant beleid van de KMDA gesteund door Microsoft Dynamics NAV SPOTLIGHT Nieuw transparant beleid van de KMDA gesteund door Microsoft Dynamics NAV ifacto en Microsoft Dynamics NAV brengen gemoedsrust bij het Bureau voor Normalisatie SOLUTIONS Paperless Process Management

Nadere informatie

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS CRM 2.0 Wat is de link tussen sociale media en CRM? Elektronische aangifte Vlotter via

Nadere informatie

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware CrossRoad Unlock your business potential Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Slanke administratie

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA MOBILITY 2014 MOBIELE TECHNOLOGIEËN VERANDEREN HOE WE WERKEN, COMMUNICEREN EN LEVEN. WAT BETEKENT DAT VOOR DE CFO, DE IT-MANAGER, DE HR-MANAGER,? IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP

Nadere informatie

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Dossier 5 IT trends die u niet mag missen Business Magazine for top ICT Professionals Q4 / oktober 2009 Els Demeester CEO Tech Data Benelux Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Cloud computing:

Nadere informatie

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht Maart 2015 Jaargang 28 #1 Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht BackupGemak van VCD: zekerheid voor alles Louis Poulussen en Peter Schell, Ziekenhuis

Nadere informatie

MAGAZINE. Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect. Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte

MAGAZINE. Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect. Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte MAGAZINE Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect Bedrijfssoftware als ondersteuning voor uw strategie Cloud Computing: Hoofd

Nadere informatie

kostenreductie Consolidatie + Virtualisatie = Dossier Cloud computing Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine.

kostenreductie Consolidatie + Virtualisatie = Dossier Cloud computing Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine. Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine.be Dossier Cloud computing Kris Vandaele, Corporate IT Manager Barry Callebaut Consolidatie + Virtualisatie = kostenreductie

Nadere informatie

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing Cloud computing Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De term is afkomstig

Nadere informatie

Ober wint aan productiviteit en flexibiliteit met Microsoft Dynamics AX

Ober wint aan productiviteit en flexibiliteit met Microsoft Dynamics AX SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SPOTLIGHT Ober wint aan productiviteit en flexibiliteit met Microsoft Dynamics AX KEYNOTE Cathy Van Mullem, Business Unit Lead bij Microsoft: You ain t seen nothing yet

Nadere informatie

RealDolmen, uw partner voor ipad in business-oplossingen

RealDolmen, uw partner voor ipad in business-oplossingen RealDolmen, uw partner voor ipad in business-oplossingen Waarom RealDolmen voor de integratie van uw mobiele devices? Notebooks, tablets, smartphones, Deze toestellen schieten op de werkvloer als paddenstoelen

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Whitepaper Inhoudsopgave Van eigen datacenter naar de cloud Definitie 3 grote trends en uitdagingen Het antwoord: 3 mogelijke scenario

Nadere informatie