Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit"

Transcriptie

1 Winvision s hybride werkplekconcept voor zorginstellingen Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Er wordt in Nederland steeds meer zorg verleend. Door de toename van het aantal ouderen neemt vooral de druk op de care toe. Echter ook de zorgvraag binnen de cure blijft groot en groeit nog steeds. Tegelijkertijd zijn door de overheid miljardenbezuinigingen binnen de zorg aangekondigd. Voor zorginstellingen betekent binnen zowel de cure als de care betekent dit dat er met minder mensen en minder middelen meer moet worden gedaan. Daarbij nemen de eisen ten aanzien van de kwaliteit van de geboden zorg toe. Zowel vanuit de zorgverzekeraars, die hun inkoopbeslissingen in toenemende mate nemen op basis van de beste prijs-, kwaliteitverhouding. Maar ook vanuit patiënten of cliënten, die steeds mondiger worden en meer transparantie eisen ten aanzien van de geleverde zorg en behandeling. Patiënt- of cliëntgerichte zorg is hierbij één van de sleutelbegrippen. Het informatielandschap binnen de zorg is bovendien veel complexer dan voorheen: er komen steeds meer data beschikbaar uit uiteenlopende bronnen. Al deze data moeten snel en eenvoudig, maar vooral ook veilig, tussen alle bij de zorg betrokken partijen gedeeld kunnen worden: iedereen moet op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste informatie om z n werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Deze ontwikkelingen vereisen een IT-omgeving die de zorgprocessen binnen de organisatie optimaal ondersteunt en zorginstellingen in staat stelt zo efficiënt en flexibel mogelijk te werken. De gekozen werkplekoplossing speelt hierbij een sleutelrol, aangezien deze in grote mate bepalend is voor de manier waarop medewerkers hun werk kunnen doen. Winvision heeft op basis van zijn jarenlange ervaring met de ontwikkeling van ITsystemen voor organisaties binnen de zorgsector een hybride werkplekconcept ontwikkeld dat zorginstellingen binnen zowel cure als care in staat stelt efficiënter en flexibeler te werken. Met dit werkplekconcept kunnen zorginstellingen niet alleen voldoen aan de eisen die er op dit moment vanuit de overheid, zorgverzekeraars en patiënten en cliënten aan hen worden gesteld. Zij zijn met dit concept bovendien voorbereid op de toekomst. Waar moet een werkplekoplossing aan voldoen? Binnen het totale IT-landschap speelt de werkplek een centrale rol. De werkplek is immers de schakel tussen de medewerkers en de achterliggende IT-systemen. De wijze waarop de werkplek is ingericht is bovendien bepalend voor de manier waarop

2 medewerkers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en heeft daarmee directe impact op de kwaliteit en de efficiëntie van de zorgprocessen. Een werkplekoplossing moet dan ook zo worden ingericht dat deze alle medewerkers binnen een zorginstelling in staat stelt zo efficiënt en flexibel mogelijk te werken. Een belangrijk aspect daarbij is de mogelijkheid om locatieonafhankelijk te werken en snel van werkplek te kunnen wisselen. Een arts zit zelden de hele dag op een vaste plek, maar verplaatst zich van de spreekkamer naar de onderzoeksruimte, gaat weer terug naar de spreekkamer en loopt een ronde over de afdeling: op al deze verschillende locaties moet hij of zij direct bij alle gegevens en applicaties kunnen die hij of zij nodig heeft. Heel belangrijk daarbij is dat hij of zij vervolgens niet steeds opnieuw hoeft in te loggen om de benodigde toepassingen te kunnen benaderen. Onderzoek in een ziekenhuis heeft uitgewezen dat artsen gemiddeld maar liefst 50 minuten per dag kwijt zijn aan inloggen op de verschillende IT-systemen. Single sign-on, oftewel één keer inloggen waarna automatisch toegang wordt verschaft tot alle toepassingen en resources binnen het netwerk, kan per arts een tijdwinst van zo n 40 minuten per dag opleveren. Belangrijk is ook dat de werkplekoplossing het delen van informatie tussen zorgverleners optimaliseert, zodat alle zorgverleners die bij een patiënt of cliënt zijn betrokken, beschikken over dezelfde informatie. Dit bespaart veel tijd en voorkomt bovendien onduidelijkheden en medische fouten. Om een meer patiënt c.q. cliëntgerichte zorg tot stand te brengen, is het van belang dat een werkplekoplossing de administratieve werkdruk verlicht: als zorgverleners minder tijd kwijt zijn aan administratieve taken, blijft er meer tijd over voor de patiënt of cliënt. Dat komt de zorg ten goede en verhoogt bovendien de tevredenheid van patiënten en cliënten. Vanuit de wettelijke eisen met betrekking tot de beveiliging van medische gegevens, en ook gezien de recente voorbeelden van het lekken van patiëntinformatie, is het last but not least- cruciaal dat de werkplekoplossing voorziet in optimale beveiliging van patiënt- of cliëntgegevens. De technologische ontwikkelingen De technologische ontwikkelingen met betrekking tot werkplekoplossingen volgen elkaar in hoog tempo op. De afgelopen jaren stonden deze ontwikkelingen vrijwel volledig in het teken van Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken, een oorspronkelijk door Microsoft geïntroduceerd begrip, ging in eerste instantie vooral over het bieden van technologische oplossingen die medewerkers van organisaties in

3 staat stelden om locatie- en tijdonafhankelijk te werken. Inmiddels heeft het begrip een veel bredere invulling gekregen en gaat het bij Het Nieuwe Werken vooral om het samenspel tussen medewerker, organisatie en maatschappij. Een van de technologische trends die uit de discussie rondom Het Nieuwe Werken is voortgekomen, is virtualisatie van werkplekken. Virtualisatie betekent dat een werkplek niet meer geïnstalleerd wordt op een apparaat, zoals een desktop-pc, maar centraal, bijvoorbeeld in het datacentrum van de organisatie of in een cloudomgeving. Gebruikers kunnen hun werkplek vervolgens op ieder gewenst moment vanaf iedere locatie en vanaf ieder willekeurig apparaat benaderen. Virtualisatie van werkplekken leidt ertoe dat het aantal vaste werkplekken binnen organisaties steeds verder afneemt. Een trend die direct samenhangt met de opkomst van smartphones en tablets is de uitbreiding van werkplekken met apps. Apps zijn kleine applicaties die specifieke functionaliteit voor één of meerdere gebruikersgroepen bieden ter ondersteuning van primaire processen. Binnen de zorg valt daarbij bijvoorbeeld te denken aan administratieve processen rondom de behandeling van patiënten in een ziekenhuis of het plannen van cliëntbezoeken binnen de thuiszorg. Oorspronkelijk werden apps specifiek ontwikkeld voor smartphones en tablets. Met de komst van Windows 8 is het gebruik van apps nu ook op desktop-pc s mogelijk. Een ontwikkeling die in veel sectoren grote impact heeft op de inrichting van werkplekken is Consumerisation of IT, oftewel het fenomeen dat medewerkers op het werk gebruik kunnen maken van dezelfde apparatuur en applicaties waarover zij thuis beschikken. Een onderdeel hiervan is Bring Your Own Device (BYOD), waarbij medewerkers hun privé laptop, tablet of smartphone gebruiken voor hun werk. Binnen de zorg komen Consumerisation of IT en BYOD nog weinig voor, wat vooral te maken heeft met de strikte eisen ten aanzien van gegevensbeveiliging die binnen de zorgsector gelden. Choose Your Own Device daarentegen heeft inmiddels wel zijn intrede gedaan binnen zorginstellingen, zij het nog op kleine schaal. Bij CYOD kunnen medewerkers zelf aangeven met welk apparaat/welke apparaten zij hun werkzaamheden willen uitvoeren, waarna de werkgever deze ter beschikking stelt. De apparatuur is en blijft in dit geval eigendom van de werkgever en dat betekent dat ook de beveiliging volledig in handen is van de organisatie. Het hybride werkplekconcept van Winvision Binnen de meeste zorginstellingen wordt op dit moment nog gebruik gemaakt van traditionele werkplekoplossingen. Een traditionele werkplek is gebaseerd op een desktop-pc of een laptop met Windows en Windows-applicaties. Over het algemeen

4 is de werkplekoplossing voor alle gebruikers gelijk, ongeacht hun rol en functie binnen de organisatie. Op basis van de bovengenoemde technologische ontwikkelingen heeft Winvision het hybride werkplekconcept ontwikkeld, dat volledig is afgestemd op de specifieke behoeften en uitdagingen binnen de zorgsector. Winvision s hybride werkplekoplossing omvat een mix van traditionele werkplekken op basis van een desktop-pc of laptop met Windows en Windows-applicaties en werkplekken die zijn uitgebreid met mobiele apparaten en apps. Deze verschillende werkplekken kunnen al dan niet gevirtualiseerd worden, waarbij de organisatie de keuze heeft om de werkplekken te installeren in het eigen datacentrum of in bijvoorbeeld een private cloud. Binnen het hybride werkplekconcept van Winvision wordt niet meer één standaard werkplek voor alle gebruikers aangeboden, maar wordt per gebruikersgroep, en in overleg met gebruikers, bepaald hoe deze het best gefaciliteerd kan worden. Werkplekoplossingen worden vervolgens volledig afgestemd op de specifieke behoeften, eisen en wensen van de afzonderlijke gebruikersgroepen. Dat kan betekenen dat administratief medewerkers, die vaak op één locatie werken, een oplossing krijgen op basis van een desktop-pc met een Windows-bureaublad dat toegang verschaft tot de administratieve applicaties waarmee zij werken. En zorgverleners krijgen bijvoorbeeld de beschikking over een laptop met een Windowsbureaublad voor taken waarvoor een toetsenbord en een muis zijn vereist. Daarnaast krijgen zij een tablet of een smartphone met mobiele apps ter ondersteuning van specifieke processen die op wisselende locaties worden uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van het hybride werkplekconcept van Winvision is single sign-on: gebruikers hoeven slechts één keer in te loggen en krijgen vervolgens toegang tot alle applicaties, apps en resources waarvoor zij vanuit hun rol geautoriseerd zijn. Beheer en beveiliging van zo n hybride omgeving zijn vergelijkbaar met het beheren en beveiligen van een gestandaardiseerde werkplekoplossing: alle verschillende apparaten en applicaties kunnen centraal worden beheerd en beveiligd. Bovendien kan de beveiliging worden uitgebreid met bijvoorbeeld smartcards, proximity- of UZI-pasjes: het gebruik daarvan is volledig in de oplossing te integreren. Voordelen Een hybride werkplekoplossing heeft als belangrijk voordeel dat deze volledig aansluit op de behoeften van gebruikers. Zij beschikken over de apparatuur en de

5 applicaties en/of apps die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen en dat resulteert over het algemeen in een hoge gebruikerstevredenheid en -acceptatie. De oplossing vergroot bovendien de flexibiliteit van gebruikers: zij kunnen snel van werkplek wisselen en zelfs van huis uit werken. Door de toepassing van single sign-on kost het wisselen van werkplek bovendien geen extra tijd. Los van de efficiencywinst die dat oplevert, verhoogt dit de kans dat gebruikers ook daadwerkelijk vanuit hun eigen accounts werken, wat grote voordelen oplevert op het vlak van beveiliging en auditing. Single sign-on heeft bovendien een positief effect op de traceerbaarheid van handelingen in het zorgsysteem, zoals nen7510 vereist. Als inloggen te veel tijd kost, zie je in de praktijk namelijk gebeuren dat verschillende medewerkers gebruikmaken van één en hetzelfde account, het veel voorkomende groupsaccount om wijzigingen door te voeren in het zorgsysteem. Daarmee zijn handelingen dus niet meer ter herleiden tot een specifieke persoon en wordt niet aan de norm voldaan. Single sign-on stimuleert medewerkers om wijzigingen in het zorgsysteem in te voeren vanuit hun eigen account en draagt er zo aan bij dat aan de verplichting van traceerbaarheid wordt voldaan. Over het algemeen leidt een hybride werkplekoplossing ook tot kostenbesparingen. Op de eerste plaats doordat gebruikers efficiënter kunnen werken. Daarnaast resulteert de oplossing in veel gevallen in een afname van het aantal benodigde werkplekken. Apps In tegenstelling tot gewone applicaties zijn er voor de zorgsector (nog) weinig standaard apps beschikbaar. Winvision ontwikkelt apps voor zorginstellingen dan ook op maat en stemt deze volledig af op de specifieke processen en behoeften van de betreffende instelling. Daarbij stelt Winvision het proces centraal en zorgt ervoor dat de app het volledige proces ondersteunt, niet slechts een deel ervan. Immers, als een gebruiker de ene stap in het proces via een app kan doen, maar voor de volgende toch weer een desktop nodig heeft, dan verliest de app zijn toegevoegde waarde. Apps zorgen ervoor dat medewerkers veel efficiënter kunnen werken dan in de traditionele situatie en minder tijd kwijt zijn aan administratieve processen. Een goed voorbeeld hiervan is een mobiele app voor een ziekenhuis die aan het bed van de patiënt de laatste status van alle vitale functies (hartslag, bloeddruk, temperatuur etc.) op het scherm van een tablet laat zien. De zorgverlener kan - nog steeds aan het bed van de patiënt - de nieuwste gegevens in de app invoeren, die vervolgens direct in het ZIS worden verwerkt. Niet alleen bespaart deze manier van werken heel veel tijd, de kans dat er fouten worden gemaakt, neemt bovendien af.

6 Voor een thuiszorgorganisatie heeft Winvision een app ontwikkeld voor zorgverleners die huisbezoeken afleggen. Deze app toont op een smartphone de route die de zorgverlener op een bepaalde dag moet afleggen. Wijzigt er iets in de planning, dan wordt de route realtime aangepast. De app is gekoppeld aan het cliëntendossier en toont per cliënt de belangrijkste gegevens alsook informatie over de handelingen die eerder zijn verricht. Met behulp van deze app kan de thuiszorginstelling de tijd van zorgverleners veel efficiënter plannen en voorkomen dat er gaten in de planning vallen. Bovendien beschikken zorgverleners altijd over de juiste informatie over cliënten, waardoor fouten kunnen worden voorkomen. Winvision s aanpak: de Visie Scope Voor de implementatie van het hybride werkplekconcept hanteert Winvision een gestandaardiseerde aanpak, die begint met een zogenaamde Visie Scope. De Visie Scope omvat het identificeren van gebruikersgroepen, een analyse van de functionaliteit die de verschillende groepen op basis van hun behoeften, eisen en wensen nodig hebben en een inventarisatie van de locaties waar zij hun werk moeten kunnen doen. Een belangrijk onderdeel van de Visie Scope is daarnaast het inventariseren van de applicaties die de zorginstelling al gebruikt en het testen of deze applicaties compatibel zijn met het gewenste platform. Op basis van deze analyses en tests maakt Winvision een beschrijving van de nieuwe werkplekoplossing, die vervolgens wordt omgezet in een Proof of Concept. Deze Proof of Concept is een pilotomgeving, waarbinnen de nieuwe werkplekoplossing wordt getest. Hierbij worden ook gebruikers betrokken. Op basis van de resultaten van de Proof of Concept en de feedback van gebruikers maakt de zorginstelling een definitieve keuze, waarna met de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe werkplekoplossing wordt gestart. Een blik op de toekomst De opmars van apps binnen zakelijke omgevingen is nog maar net begonnen, echter Winvision verwacht dat steeds meer toepassingen als apps beschikbaar zullen komen; in plaats van als Windows-applicaties. Dat zal ook betekenen dat het Windowsbureaublad een andere gedaante zal krijgen en zich steeds verder zal ontwikkelen tot een lanceerplatform voor apps, een ontwikkeling die met Windows 8 al is ingezet. Medewerkers zullen steeds meer in staat worden gesteld om hun werkplek in te richten overeenkomstig hun persoonlijke voorkeuren en daarbij kunnen zij gebruik maken van die apps die het beste aansluiten bij hun eigen manier van werken uiteraard binnen de kaders die de organisatie stelt.

7 Verder voorziet Winvision dat pc s, laptops en tablets steeds meer naar elkaar toe zullen groeien en dat iedereen straks werkt met één personal device waarmee je alles kunt. Pc s zullen zo langzamerhand gaan verdwijnen, behalve in specifieke situaties, bijvoorbeeld als ze gekoppeld zijn aan medische apparatuur. Werkplekoplossingen worden in veel sectoren inmiddels als dienst afgenomen bij cloudleveranciers en Winvision verwacht dat dit binnen enkele jaren ook binnen de zorgsector gemeengoed zal zijn. Dat betekent dat de rol van de eigen IT-organisatie zal veranderen: deze zal in toenemende mate een regieorganisatie worden in plaats van een beheerorganisatie. Tot slot denkt Winvision dat werkplekken binnen zorginstellingen steeds verder zullen worden toegespitst op de specifieke behoeften van gebruikers en ook steeds meer in staat zullen zijn om gebruikers in heel specifieke situaties te ondersteunen. Met behulp van apps, maar ook met andere innovatieve technologieën die inmiddels al op de markt zijn. Een voorbeeld daarvan is Microsoft Kinect voor Windows, technologie die het mogelijk maakt om een werkplek in bijvoorbeeld een operatiekamer door middel van bewegingen en gebaren te bedienen. Winvision s hybride werkplekconcept is zo opgebouwd, dat deze en andere technologische ontwikkelingen snel en eenvoudig in de oplossing kunnen worden geïntegreerd. Dat stelt zorginstellingen in staat mee te groeien met de technologische vooruitgang en te allen tijde gebruik te maken van die technologieën die de doelstellingen van de organisatie optimaal ondersteunen. Winvision, de IT-partner voor zorginstellingen De implementatie van een nieuwe werkplekoplossing binnen een zorginstelling vereist meer dan kennis van technologie alleen. Diepgaande kennis van de processen binnen de zorg en de specifieke regelgeving waar zorginstellingen mee te maken hebben, zijn van cruciaal belang. Winvision heeft grote kennis van en ervaring met het ontwerpen, implementeren en beheren van IT- en werkplekoplossingen in de zorg. Wij zijn bovendien volledig op de hoogte van de specifieke processen en ontwikkelingen die binnen de zorg spelen. We informeren en adviseren u dan ook graag over de mogelijkheden die Winvision s hybride werkplekconcept uw organisatie kan bieden.

Inleiding. 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G Winvision 2014

Inleiding. 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G Winvision 2014 Whi t epaper DEDI GI T AL EWERKPL EK I NDEZORG Al t i j denov er al wer kenenal l e r el ev ant ei nf or mat i ebi j dehand www. wi nvi s i on. nl 2 D E D I G I T A L E W E R K P L E K I N D E Z O R G

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

KnowHow deel 1 - Windows 8

KnowHow deel 1 - Windows 8 KnowHow Windows 8 1 KnowHow deel 1 - Windows 8 KnowHow is een uitgave van Fujitsu en een antwoord op de meest gestelde vragen die wij bij klanten horen over onderwerpen als Bring Your Own Device, Cloud,

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

White paper User Based Computing. 14:45 u

White paper User Based Computing. 14:45 u 14:45 u White paper User Based Computing De wereld van ICT verandert snel. Komt uw bedrijf nog mee in de 21e eeuw? User Based Computing is de oplossing voor een organisatie van nu. Verlagen van complexiteit

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Méér tijd en aandacht voor goede zorg

Méér tijd en aandacht voor goede zorg De Zorgapp Méér tijd en aandacht voor goede zorg Efficiënter werken Méér cliënttijd, minder administratie De cliënttijd verhogen en de administratieve vastlegging beperken, is de wens van iedere zorgverlener.

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

Transformatie van de werkplek

Transformatie van de werkplek Transformatie van de werkplek In de traditionele situatie heeft een IT-afdeling veel grip op de werkplek. Hoe moet dat als straks iedereen met een apparaat naar keuze werkt? Dat kan alleen door de aandacht

Nadere informatie

IT & Flexibel Werken 2014 Een internationaal vergelijkend onderzoek

IT & Flexibel Werken 2014 Een internationaal vergelijkend onderzoek IT & Flexibel Werken 2014 Een internationaal vergelijkend onderzoek In oktober en november 2014 heeft BakkerElkhuizen een online onderzoek laten uitvoeren onder IT-professionals in Duitsland, het Verenigd

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen

Uitdagingen ziekenhuis-ict. Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen ziekenhuis-ict Grotere rol bij faciliteren veranderingen Uitdagingen voor ziekenhuis-ict Hoe kan ICT ook in de toekomst de werkprocessen in het ziekenhuis optimaal ondersteunen? Om bij te dragen

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Werkplek seminar Winvision

Werkplek seminar Winvision Werkplek seminar Winvision TweeSteden ziekenhuis (ETZ Noord) transitie naar een nieuw werkplekconcept Tom Verharen MSc 15 mei 2014 Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis.

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers

Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers Vereenvoudig het werk voor zorgmedewerkers Waarom is Workspace 365 populair in de zorg? Ontwikkeling in de zorg Door de opkomst van SaaS-oplossingen krijgen zorginstellingen de kans om tegen een lage prijs

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker

Improve Condition Technology. Guido Peters & Frank Kistemaker Improve Condition Technology Guido Peters & Frank Kistemaker Agenda Introductie Innov8 4life Uitgangspunten ICT & zorg Patiënt Consument Gezondheidsbevordering en gedragswetenschappen Huidige oplossingen

Nadere informatie

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook. KraamZorgCompleet OnLine KraamZorgCompleet OnLine is het gebruik van uw eigen KraamZorgCompleet vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen KraamZorgCompleet vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde

Nadere informatie

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Copyright 2015 Verdonck, Klooster & Associates B.V. VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015

VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Copyright 2015 Verdonck, Klooster & Associates B.V. VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Gregor Hendrikse, Joost van Lier en Marc Gill ard 6 juli 2015 VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Copyright 2015 Verdonck, Klooster & Associates B.V. VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Customer Case Aedes. Feiten in het kort:

Customer Case Aedes. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf:, Den Haag Branche: Semi-overheid Werknemers: 100 Activiteiten: Behartigt belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel Oplossing: Migratie naar en levering van een

Nadere informatie

Hoe verloopt de authenticatie met een authenticatie-applicatie precies? Wat moet ik doen om een mobiele authenticatie-app te kunnen gebruiken?

Hoe verloopt de authenticatie met een authenticatie-applicatie precies? Wat moet ik doen om een mobiele authenticatie-app te kunnen gebruiken? Wat is twee-factor authenticatie? Waarom heeft SIDN twee-factor authenticatie ingevoerd? Vanaf wanneer moet ik twee-factor authenticatie gebruiken? Wat verandert er aan de login-procedure? Welke tweede

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Quinfox s visie op Bring Your Own Device

Quinfox s visie op Bring Your Own Device Quinfox s visie op Bring Your Own Device Steeds meer bedrijven staan het toe dat werknemers hun eigen smartphone, tablet of notebook gebruiken op het werk. Deze trend wordt aangeduid met de afkorting BYOD

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand?

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Sylvia Verhoef adviseur en manager opleidingen Inhoud Ontwikkelingen en veranderingen Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Betekenis

Nadere informatie

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf devices

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Daarnaast bieden Platina accounts een ruimer aanbod van koppelingen met bijvoorbeeld randapparatuur, printers en diensten van derden.

Daarnaast bieden Platina accounts een ruimer aanbod van koppelingen met bijvoorbeeld randapparatuur, printers en diensten van derden. Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen

Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen Je hebt de wet- en regelgeving gelezen, cybercriminaliteit aan de orde van de dag, en teveel op je bordje. Wat ga je doen Compliance & Security Solutions ICT is een apart wereldje We geven niet graag geld

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 2 februari 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf

Nadere informatie

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf Uw telefooncentrale In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf De behoefte aan efficiëntie vraagt om een flexibele communicatieoplossing.

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Bring Your Own Device onder controle. Tanja de Vrede

Bring Your Own Device onder controle. Tanja de Vrede Bring Your Own Device onder controle Tanja de Vrede Bring Your Own Device onder controle 5 tools om zelf meegebrachte apparaten te beheren 12 maart 2013 Tanja de Vrede Het gebruik van eigen mobiele apparatuur

Nadere informatie

Waarom telefonie via je ICT-partner?

Waarom telefonie via je ICT-partner? Waarom telefonie via je ICT-partner? De toekomst is begonnen. Iedereen - je concurrent ook - maakt telefonie onderdeel van de totale ICT-infrastructuur. Daarmee ontstaan eindeloze mogelijkheden om de kracht

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Overal. Beheer, bewaak en verbeter de gezondheid van patiënten op afstand met Dell Telehealth oplossingen, aangedreven door Windows 8.

Kwaliteitszorg. Overal. Beheer, bewaak en verbeter de gezondheid van patiënten op afstand met Dell Telehealth oplossingen, aangedreven door Windows 8. Kwaliteitszorg. Overal. Beheer, bewaak en verbeter de gezondheid van patiënten op afstand met Dell Telehealth oplossingen, aangedreven door Windows 8. Breng zorgverleners in contact met patiënten aan de

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Make IT work Identify your threats Improve your systems

Make IT work Identify your threats Improve your systems Make IT work Identify your threats Improve your systems Victorem Solution PLatform 2 5 Company Profile Victorem Victorem staat garant voor het innovatief en efficiënt oplossen van de ICT-problemen die

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

A2Campus; de eerste stap naar online leren

A2Campus; de eerste stap naar online leren A2Campus; de eerste stap naar online leren Wie zijn wij Waarom A2? Het is een klein bedrijf, de lijnen zijn kort. Er wordt snel gehandeld. En we wilden een eenvoudig, maar functioneel systeem. Hermine,

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor ipad en iphone Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven

Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Volledige samenwerking voor middelgrote bedrijven Hoe goed is uw communicatie? Dat is de uitdaging in de moderne, mobiele, virtuele economie waarin bedrijven streven naar consistente communicatie tussen

Nadere informatie

Mobiel werken, online en offline. Patrick Dalle

Mobiel werken, online en offline. Patrick Dalle Mobiel werken, online en offline Patrick Dalle Inhoudsopgave Quote... Error! Bookmark not defined. Business case... 3 Introductie... 3 De werkruimte geherdefinieerd... 4 De conversatiegerichte onderneming...

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College Centralisatie van de ICT brengt het Twents Carmel College naar een hoger ICT-plan Maikel Scholten Marcel Tijink Twents Carmel College Switch ICT Professionals Agenda: Uitdagingen binnen het onderwijs Onze

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

90 minutes of Fiber & Lunch

90 minutes of Fiber & Lunch 90 minutes of Fiber & Lunch Opening 12.00u 12.15u René van Holsteijn Platform Bedrijventerreinen Het Programma 12.00u 12.15u Opening 90 mins of Fiber & Lunch Opening door de voorzitter van het Platform

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

1. Kennismaken met Windows 8

1. Kennismaken met Windows 8 13 1. Kennismaken met Windows 8 Met de introductie door Microsoft van Windows 8 (inmiddels Windows 8.1) is er een brug geslagen tussen het werken met computers en tablets of smartphones. In Windows 8.1

Nadere informatie

WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE?

WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE? WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE? K o m a l l e s te w e t en o ver de vers ch ille n t usse n Mi c ros o ft Office 36 5 en d e O n l i n e We r k plek van Su cces s fu lly. Back-up Voor

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

Productbeschrijving FileCloud

Productbeschrijving FileCloud Productbeschrijving FileCloud Productbeschrijving FileCloud Met behulp van sevenp FileCloud heeft u, vanaf elk apparaat, toegang tot uw centraal opgeslagen bestanden en kunt u deze delen met anderen. FileCloud

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie