Klantstrateeg ONTWIKKEL EEN KLANTSTRATEGIE EN VERHOOG LOYALITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantstrateeg ONTWIKKEL EEN KLANTSTRATEGIE EN VERHOOG LOYALITEIT"

Transcriptie

1 Klantstrateeg ONTWIKKEL EEN KLANTSTRATEGIE EN VERHOOG LOYALITEIT

2 Klantstrateeg O NTWIKKEL EEN KLANTSTRATEGIE EN VERHOOG LOYALITEIT Klanten gedragen zich anders dan een aantal jaren geleden. Het gebruik van social media stijgt zeer snel en zorgt voor snelle verspreiding van klantervaringen. De klant krijgt hierdoor steeds meer macht. U ziet klantactivatie als een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. U bent op zoek naar hoe u de strategie richting klanten kunt invullen en hoe u dat vorm kunt geven binnen uw organisatie. Vragen waar u zich mee bezig houdt zijn: Welke processen kunnen worden ingezet? Hoe zorg ik ervoor dat de organisatie in contact blijft met onze klanten? Het verkrijgen en behouden van verbinding met uw klanten is cruciaal voor het succes van uw organisatie. Tijdens de leergang wordt ingegaan op strategieën om deze verbinding te maken en te houden. Er wordt kunt verzilveren. Gedurende de leergang wordt er behandeld hoe u uw organisatie klantgericht kunt inrichten, zodat opgedane inzichten consequent worden aangewend om de klantrelevantie te vergroten. behandeld welke kanalen en media hierbij relevant zijn en hoe u deze kanalen, complementair aan elkaar, kunt inzetten in een omni-channel strategie. De opgedane klant-, markt- en concurrentie inzichten worden vertaald in onderscheidende proposities en klantwaarde. De invloed van ontwikkelingen op uw organisatie, zoals digitalisering, social media, toenemende transparantie en veranderende (afzet) kanalen, worden in kaart gebracht. Tevens wordt ingegaan op hoe u De leergang biedt nieuwe inzichten in klantgedrag door data-analyse. Het stelt uw organisatie in staat een onderscheidende propositie in te nemen en gericht te sturen op retentie. U gaat onderzoeken hoe u door gerichte analyse van klantdata groeikansen voor uw organisatie de performance van uw organisatie op de vooraf geformuleerde klantdoelstellingen kunt meten en bijsturen. U krijgt de nieuwste concepten aangereikt en gaat vervolgens aan de slag om deze concepten, zoals co-creatie en engagement, voor uw eigen organisatie te laten werken. Dit alles in een levendige interactie met mededeelnemers en docenten.

3 Deelnemersprofiel De leergang is ontwikkeld voor business-, markt-, commercieel- of marketingmanagers. Deelnemers hebben naast een academische of hbo vooropleiding, ruime relevante werkervaring. U heeft de ambitie om zelf meer inzicht te krijgen in uw klant en business. Daarnaast wilt u zich als strategisch gesprekspartner verder ontwikkelen. Eerdere deelnemers zijn afkomstig van profit, non-profit, B2B- en B2C-organisaties zoals banken, verzekeraars, productie en technische bedrijven, nutsbedrijven, zorginstellingen, telecombedrijven en overheid. Waarom AOG School of Management Bij AOG School of Management is uw ervaring ons vertrekpunt. Door de slimme opzet zijn onze leergangen goed in te passen in een volle agenda. De samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen brengt u de ultieme combinatie van theoretisch sterk onderlegde academici en inspirerende praktijkprofessionals. De soms conflicterende visies op het vakgebied zetten aan tot verder denken en dragen bij aan uw visieontwikkeling. Uniek aan onze leergangen is de integratie van kennis uit verschillende vakgebieden. In de leergang wordt veelal de relatie gelegd met andere vakgebieden als strategievorming, organisatiekunde, veranderkunde en leiderschap. Hierdoor verwerft u een generalistische kijk en vakoverstijgende inzichten. Universitas principe Aan de opzet van de leergang ligt de klassieke Universitas, het groepsgewijs leren, ten grondslag. De samenstelling is geënt op de idealen van de klassieke universiteit: het vakoverstijgend inzicht, persoonlijke vorming, groei naar leiderschap en talentontwikkeling. U ondergaat het leerproces niet als consument, maar u bent co-producent. Actieve uitwisseling van kennis en praktijkervaring tussen deelnemers onderling vormt het hart van deze leergang. Opzet van de leergang De leergang bestaat uit zeven tweedaagse modules. Het merendeel hiervan vindt plaats op een centrale locatie in Nederland. Naast deze modules is de studiebelasting een dagdeel tot een dag per week. Tussentijds werkt u aan een klantstrategieplan: een strategisch visiedocument gericht op een actueel klantvraagstuk uit uw organisatie. Inzichtvol voor uw visieontwikkeling en waardevol voor uw werkgever. Binnen negen maanden sluit u het programma af met een mondeling tentamen. Mooie mix van wetenschappelijke theorieën, actuele ontwikkelingen en relevante ervaringen De leergang Klantstrateeg heeft mij handvaten gegeven om meer waarde toe te voegen aan zowel het bedrijf als aan de klant door het ontwikkelen van een klantstrategie voor Centraal Beheer Achmea. Eenvoudig voor korte termijn of geavanceerder voor langer termijn klantinzichten gebruiken en een organisatie hierin veranderen waren belangrijke onderwerpen voor mij. De leergang is een mooie mix van wetenschappelijke theorieën, actuele ontwikkelingen en relevante ervaringen uit diverse hoeken van het bedrijfsleven. Je gaat direct zelf aan de slag met de opgedane kennis tijdens discussies en opdrachten, waardoor je je kennis vergroot en toepassingen ontdekt voor je eigen organisatie. Alumna Natasja van Buuren, Marketing Intelligence Specialist bij Centraal Beheer Achmea

4 DOCENTEN Programmaleiding Kerndocent van de leergang is prof. dr. Peter Verhoef. Hij is hoogleraar Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij oprichter van het Customer Insights Center. Advisor Master of Food Management of EFMI Business School (gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen); en visiting professor van BI Norwegian Business School; en bestuurslid van EDI. De kerndocent is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma en de integratie van de afzonderlijke onderdelen. Docentencorps Ons docentencorps bestaat uit gerenommeerde hoogleraren en gedreven praktijkprofessionals. Zij bieden een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring en prikkelen graag op inhoud. Tevens worden er gastsprekers uitgenodigd uit zowel business to business als business to customer organisaties. Als module docenten aan deze leergang zijn verbonden: Dr. Janny Hoekstra Janny Hoekstra is Universitair Hoofddocent Marketing bij de vakgroep Marketing van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op onderwerpen op het terrein van customer relationship management, marktgerichtheid, customer centricity, direct marketing en e-commerce. Drs. Edwin Kooge Edwin Kooge is managing partner bij Metrix Big Date Analytics. Edwin is expert op het gebied van gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden. Drs. Ton Timmermans Ton Timmermans is directeur/eigenaar van TTMA. TTMA helpt organisaties maximaal waardevol te zijn voor hun klanten en markten. Hij heeft een brede ervaring in meerdere organisaties in het resultaatvol genereren en integreren van focus op klanten en markten in alle organisatiefacetten. Drs. Eduard de Wilde Eduard de Wilde is directeur bij VODW Digital. VODW ondersteunt bedrijven in alle fases van een digitale transformatie: van strategie en uitwerking naar user experience tot en met de daadwerkelijke realisatie en optimalisatie. Tevens is Eduard auteur van het boek Down to Earth, Ecommerce strategieën na de hype. Er is behoefte aan smart data solutions Als marketeers zijn we ervan overtuigd, dat we uiteindelijk superieure waarde moeten leveren richting klanten. Dit is de kern van marketing. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig. Bedrijven worstelen hoe ze intern hun processen zo moeten afstemmen, dat werkelijk waarde wordt gecreëerd voor klanten. De uitdaging in deze tijd is dat contacten met klanten steeds gefragmenteerder worden en dat bedrijven ook effectief nieuwe digitale kanalen moeten kunnen inzetten. De hieraan ten grond liggende digitalisering levert ook nog veel meer klantdata (big data) op, die effectief geanalyseerd moeten worden. Hierbij vervalt men al snel in technologische oplossingen, maar er is juist behoefte aan smart data solutions. Mijn doel in deze opleiding is om samen met de module docenten, de deelnemers een uitgebalanceerde klantstrategie te laten ontwikkelen! Prof. dr. Peter Verhoef, kerndocent Klantstrateeg

5 CURRICULUM Module 1 Strategie en klanttrends De eerste module staat in het teken van strategie en klanttrends. Er wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en welke invloed deze hebben op klanten. Daarnaast wordt er ingegaan op strategische kaders waarbinnen de klantconcepten passen. Module 5 Klantgerichte organisatie In organisaties is er op steeds meer plaatsen aandacht vóór en contact mét klanten. Maar hoe word je als organisatie nu echt klantgericht? En hoe zorg je ervoor dat je organisatie zo flexibel is, dat je in kan spelen op snel veranderende markten? Module 2 Klantstrategie Welke omgevingsfactoren hebben direct invloed op uw marktpositie en hoe kunt u hier een strategisch voordeel mee behalen? Deze module gaat over het door vertalen van de bedrijfsstrategie naar klant(benaderings-)strategieën. U leert doormiddel van strategie modellen door een andere bril naar klanten en markten te kijken. Module 3 Klantinzicht en groeistrategie De trends en ontwikkelingen op het gebied van analystics worden behandeld. In deze module gaat het over de vertaalslag van opgedane inzichten naar onderscheidende proposities en groei-strategieën. Deze inzichten worden gegenereerd door middel van data-analyse van bestaande klanten. Module 6 Customer Engagement en co-creatie Door sociale media kunnen klanten tegenwoordig een vliegwiel zijn voor de ontwikkeling van uw business. De module gaat in op hoe bedrijven klanten kunnen gebruiken om waarde te creëren door bijvoorbeeld co-creatie. Module 7 Integratie en presentatie van klantstrategieplan Tijdens de afsluitende module wordt ingegaan op de integratie van de afzonderlijke onderdelen en wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de rol die u daar zelf in speelt. Tot slot presenteert u tijdens de leergang uw geschreven klantstrategieplan. Module 4 Digitale Klantstrategie Geïdentificeerde groeikansen kunnen pas verzilverd worden door gericht management van kanalen richting klanten. Vragen die hierbij spelen zijn: Welke rol vervullen de digitale kanalen in het aankoopproces en in de serviceverlening? Hoe en welke kanalen kunnen in een omni-channel strategie ingezet worden? Vanuit de theorie wordt er een breed kader geschetst De leergang Klantstrateeg heeft mij op diverse manieren weten te inspireren. Hoewel veel bedrijven klanten, klantgerichtheid en klantwaardestrategieën in vele plannen en woorden omvatten, leert de praktijk dat product, rendement en groei nog veelal op de eerste plaats komen. Tijdens de leergang Klantstrateeg is vanuit de theorie een breed kader geschetst waarin deze tegenstelling geplaatst kan worden. De open dialoog tussen kerndocenten, gastdocenten en medestudenten heeft vele nieuwe ideeën opgeleverd om klantwaarde-gestuurde marketing in te zetten. Ik heb belangrijke inzichten gekregen op het vlak van value to firm en value to customer, het sturen op metrics en de veranderende rol van marketing binnen een veranderende organisatie. Evelyn Osinga, klantsegmentmanager bij Univé Verzekeringen.

6 Erkenning en vervolgmogelijkheden Na afronding ontvangt u een diploma namens de stichting Academische Opleidingen Groningen, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leergang maakt onderdeel uit van het Flexibel Academisch Masterprogramma. Middels een zelf samen te stellen studieroute kunt u hiermee uw academische mastertitel behalen. Behaal uw Mastertitel Het Flexibel Academisch Masterprogramma is de ultieme uitwerking van ons gedachtegoed Verder denken. Na succesvolle afronding van twee leergangen, transformeert u uw eigen inzichten en opgedane ervaring via wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe academische kennis. U behaalt hiermee de academische titel Master of General Management (MGM) Flexibele leerroute en studietempo De flexibiliteit van dit masterprogramma is uniek. U bepaalt zelf uw leerroute en studietempo. U kiest twee leergangen van AOG School of Management. Daarbij bepaalt u zelf wanneer u toe bent aan de volgende stap. Ook de volgorde waarin u deze leergangen volgt is vrij. De totale doorlooptijd is minimaal tweeënhalf en maximaal zeven jaar. U hoeft zich niet van tevoren voor het volledige traject in te schrijven. Zo kunt u de investering spreiden. Leerroute Flexibel Academisch Masterprogramma Eerste academische leergang Tweede academische leergang Summer Academy Research Lab Onderzoek en Thesis Professionele vorming Academische vorming Kennisontwikkeling op basis van uw ervaring en onderzoek Het Masterprogramma leidt managers en professionals op die kunnen omgaan met complexe vraagstukken. Als deelnemer beschikt u over een afgerond hbo-diploma en ruime werkervaring. U ziet een uitdaging in het ontwikkelen van academische kennis middels reflectie en uw opgedane ervaring. Na het behalen van uw Mastertitel bent u in staat patronen in strategische processen te onderkennen, en daar, vanuit kennis, nieuwe interpretaties aan toe te voegen.

7 Met de academische leergang Klantstrateeg: beschikt u over een actueel theoretisch kader van klantconcepten en klant(benadering)-strategieën; kunt u op basis van inzicht in klantgedrag een klantstrategie ontwikkelen en weet u deze te vertalen naar een effectief strategisch klantplan; bent u in staat een klantgerichte organisatie te ontwikkelen die in staat is blijvend waarde te creëren voor klanten; krijgt u inzicht in de mogelijkheden van digitale kanalen en de inzet daarvan in een omni-channel strategie; krijgt u de nieuwste concepten aangereikt en gaat vervolgens aan de slag om deze concepten, zoals co-creatie en engagement, voor uw eigen organisatie te laten werken. Persoonlijk advies en aanmelding Wij vinden het belangrijk dat u de juiste keuze maakt. Ter kennismaking organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten. Ingrid Bearda is als studieadviseur verbonden aan de leergang. Voor vragen of een persoonlijk advies staat zij u graag te woord. U bereikt haar telefonisch via of via

8 Verder d nken Bij AOG School of Management denken wij net even wat verder. Leren we onze deelnemers niet alleen de laatste stand van zaken. Maar discussiëren we ook over onderwerpen die in de toekomst het verschil gaan maken. Stof tot nadenken dus. Belangrijk is dat de opleiding van waarde is voor u in uw loopbaan. Al onze programma s zijn op academisch niveau, vakoverstijgend, met een interessante mix van wetenschap en praktijk. Door de slimme opzet zorgen we ervoor dat deze goed passen in uw drukke agenda. We leren u zaken in een ander perspectief te plaatsen. Kritisch naar uw eigen rol te kijken. Ook belangrijk: bij ons begint u niet vanaf nul. Uw ervaring is altijd ons vertrekpunt. De interactie tussen deelnemers, hoogleraren en praktijkprofessionals staat centraal, daardoor bereikt u meer. En daar wordt iedereen wijzer van. Incompany & Maatwerk AOG School of Management kan de kracht en ervaring van de open programma s bundelen in een maatwerkprogramma voor uw organisatie. Een incompany opleiding sluit naadloos aan op de leer- en ontwikkelingswensen binnen uw organisatie, het individuele leren is gekoppeld aan het organisatieleren. AOG School of Management is trotse kennispartner van: Albert Heijn Frico Cheese ANWB Gemeente Amsterdam Alfam Grolsche Bierbrouwerij Atos Origin G-Star Belastingdienst Heineken Bols Royal Distilleries HEMA Centraal Beheer Achmea ING De Nederlandsche Bank Jeugdzorg Friesland Deloitte Nederland Kadaster Delta Wonen KPN DUO NOB Drents Museum NOC*NSF Ericsson NS Essent NUON FBTO Verzekeringen Nationale Nederlanden FD Media Group Ogilvy & Mather PCM Landelijke Dagbladen Philips Prosu Post NL Rabobank Randstad RDW TMV Ten Kate Unilever Univé USG People UWV Vodafone Woon Friesland Postadres: Postbus 7080, 9701 JB Groningen Bezoekadres: Radesingel 50, 9711 EK Groningen Studieadviseurs: Fax: Internet:

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Planning Management Grip op planning

Planning Management Grip op planning P O S T A C A D E M I S C H E L E E R G A N G Planning Management Grip op planning Planning is kritisch in de race naar rendement Planning Management, Tempo, timing, tuning: goede planning van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Paul Otter Algemeen directeur en gerechtsdeurwaarder, Incassade Deurwaarders en Incasso

Paul Otter Algemeen directeur en gerechtsdeurwaarder, Incassade Deurwaarders en Incasso Paul Otter Algemeen directeur en gerechtsdeurwaarder, Incassade Deurwaarders en Incasso In het onderzoek dat we samen met RUGCIC doen staat onze communicatie met de klant (debiteur) centraal. Communicatie

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Customer Insights Center

Customer Insights Center Customer Insights Center Voor marketingmanagers die resultaten willen zien www.rugcic.nl Voorwoord Als marketingmanager heb jij wellicht behoefte aan meer marktfeiten, trends en kennis over klanten en

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT

MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT MASTERCLASS KLANTGERICHT MANAGEMENT INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS MET BEST PRACTICES EN EEN VERTAALSLAG NAAR UW EIGEN PRAKTIJK LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INNOVATIEVE MASTERCLASS

Nadere informatie

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT HET FORMULEREN EN REALISEREN VAN EEN GOEDE STRATEGIE! Deze expert class helpt organisaties direct om

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving gaat een nieuwe fase in. Een versnipperd politiek landschap,

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Masterclass Klantgericht Management

Masterclass Klantgericht Management Masterclass Klantgericht Management interactieve en praktische masterclass met best practices en een vertaalslag naar uw eigen praktijk Nieuwe masterclass Met o.a. Het Klantbelang Centraal, Business modellen,

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis Joris Merks Schizofrene marketing pag 7 Jos Veldwijk Gouden tijden voor B2B marketeers Frank van Delft Klantinzicht grootste uitdaging pag 4 pag 6 Carrièrekrant voor professionals in marketing, communicatie,

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Inhoud Voorwoord 5 Hoe wordt de financiële wereld slimmer dan de technologie? 6 Onze visie:

Nadere informatie

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut

coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut Coaching van het Beleggingsinstituut COACHING ALS STRATEGISCH EN PRAKTISCH KOMPAS VOOR RENDEMENT EN VERMOGENSONTWIKKELING In financieel

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie