Klantstrateeg ONTWIKKEL EEN KLANTSTRATEGIE EN VERHOOG LOYALITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantstrateeg ONTWIKKEL EEN KLANTSTRATEGIE EN VERHOOG LOYALITEIT"

Transcriptie

1 Klantstrateeg ONTWIKKEL EEN KLANTSTRATEGIE EN VERHOOG LOYALITEIT

2 Klantstrateeg O NTWIKKEL EEN KLANTSTRATEGIE EN VERHOOG LOYALITEIT Klanten gedragen zich anders dan een aantal jaren geleden. Het gebruik van social media stijgt zeer snel en zorgt voor snelle verspreiding van klantervaringen. De klant krijgt hierdoor steeds meer macht. U ziet klantactivatie als een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie. U bent op zoek naar hoe u de strategie richting klanten kunt invullen en hoe u dat vorm kunt geven binnen uw organisatie. Vragen waar u zich mee bezig houdt zijn: Welke processen kunnen worden ingezet? Hoe zorg ik ervoor dat de organisatie in contact blijft met onze klanten? Het verkrijgen en behouden van verbinding met uw klanten is cruciaal voor het succes van uw organisatie. Tijdens de leergang wordt ingegaan op strategieën om deze verbinding te maken en te houden. Er wordt kunt verzilveren. Gedurende de leergang wordt er behandeld hoe u uw organisatie klantgericht kunt inrichten, zodat opgedane inzichten consequent worden aangewend om de klantrelevantie te vergroten. behandeld welke kanalen en media hierbij relevant zijn en hoe u deze kanalen, complementair aan elkaar, kunt inzetten in een omni-channel strategie. De opgedane klant-, markt- en concurrentie inzichten worden vertaald in onderscheidende proposities en klantwaarde. De invloed van ontwikkelingen op uw organisatie, zoals digitalisering, social media, toenemende transparantie en veranderende (afzet) kanalen, worden in kaart gebracht. Tevens wordt ingegaan op hoe u De leergang biedt nieuwe inzichten in klantgedrag door data-analyse. Het stelt uw organisatie in staat een onderscheidende propositie in te nemen en gericht te sturen op retentie. U gaat onderzoeken hoe u door gerichte analyse van klantdata groeikansen voor uw organisatie de performance van uw organisatie op de vooraf geformuleerde klantdoelstellingen kunt meten en bijsturen. U krijgt de nieuwste concepten aangereikt en gaat vervolgens aan de slag om deze concepten, zoals co-creatie en engagement, voor uw eigen organisatie te laten werken. Dit alles in een levendige interactie met mededeelnemers en docenten.

3 Deelnemersprofiel De leergang is ontwikkeld voor business-, markt-, commercieel- of marketingmanagers. Deelnemers hebben naast een academische of hbo vooropleiding, ruime relevante werkervaring. U heeft de ambitie om zelf meer inzicht te krijgen in uw klant en business. Daarnaast wilt u zich als strategisch gesprekspartner verder ontwikkelen. Eerdere deelnemers zijn afkomstig van profit, non-profit, B2B- en B2C-organisaties zoals banken, verzekeraars, productie en technische bedrijven, nutsbedrijven, zorginstellingen, telecombedrijven en overheid. Waarom AOG School of Management Bij AOG School of Management is uw ervaring ons vertrekpunt. Door de slimme opzet zijn onze leergangen goed in te passen in een volle agenda. De samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen brengt u de ultieme combinatie van theoretisch sterk onderlegde academici en inspirerende praktijkprofessionals. De soms conflicterende visies op het vakgebied zetten aan tot verder denken en dragen bij aan uw visieontwikkeling. Uniek aan onze leergangen is de integratie van kennis uit verschillende vakgebieden. In de leergang wordt veelal de relatie gelegd met andere vakgebieden als strategievorming, organisatiekunde, veranderkunde en leiderschap. Hierdoor verwerft u een generalistische kijk en vakoverstijgende inzichten. Universitas principe Aan de opzet van de leergang ligt de klassieke Universitas, het groepsgewijs leren, ten grondslag. De samenstelling is geënt op de idealen van de klassieke universiteit: het vakoverstijgend inzicht, persoonlijke vorming, groei naar leiderschap en talentontwikkeling. U ondergaat het leerproces niet als consument, maar u bent co-producent. Actieve uitwisseling van kennis en praktijkervaring tussen deelnemers onderling vormt het hart van deze leergang. Opzet van de leergang De leergang bestaat uit zeven tweedaagse modules. Het merendeel hiervan vindt plaats op een centrale locatie in Nederland. Naast deze modules is de studiebelasting een dagdeel tot een dag per week. Tussentijds werkt u aan een klantstrategieplan: een strategisch visiedocument gericht op een actueel klantvraagstuk uit uw organisatie. Inzichtvol voor uw visieontwikkeling en waardevol voor uw werkgever. Binnen negen maanden sluit u het programma af met een mondeling tentamen. Mooie mix van wetenschappelijke theorieën, actuele ontwikkelingen en relevante ervaringen De leergang Klantstrateeg heeft mij handvaten gegeven om meer waarde toe te voegen aan zowel het bedrijf als aan de klant door het ontwikkelen van een klantstrategie voor Centraal Beheer Achmea. Eenvoudig voor korte termijn of geavanceerder voor langer termijn klantinzichten gebruiken en een organisatie hierin veranderen waren belangrijke onderwerpen voor mij. De leergang is een mooie mix van wetenschappelijke theorieën, actuele ontwikkelingen en relevante ervaringen uit diverse hoeken van het bedrijfsleven. Je gaat direct zelf aan de slag met de opgedane kennis tijdens discussies en opdrachten, waardoor je je kennis vergroot en toepassingen ontdekt voor je eigen organisatie. Alumna Natasja van Buuren, Marketing Intelligence Specialist bij Centraal Beheer Achmea

4 DOCENTEN Programmaleiding Kerndocent van de leergang is prof. dr. Peter Verhoef. Hij is hoogleraar Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij oprichter van het Customer Insights Center. Advisor Master of Food Management of EFMI Business School (gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen); en visiting professor van BI Norwegian Business School; en bestuurslid van EDI. De kerndocent is verantwoordelijk voor de inhoud van het programma en de integratie van de afzonderlijke onderdelen. Docentencorps Ons docentencorps bestaat uit gerenommeerde hoogleraren en gedreven praktijkprofessionals. Zij bieden een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring en prikkelen graag op inhoud. Tevens worden er gastsprekers uitgenodigd uit zowel business to business als business to customer organisaties. Als module docenten aan deze leergang zijn verbonden: Dr. Janny Hoekstra Janny Hoekstra is Universitair Hoofddocent Marketing bij de vakgroep Marketing van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op onderwerpen op het terrein van customer relationship management, marktgerichtheid, customer centricity, direct marketing en e-commerce. Drs. Edwin Kooge Edwin Kooge is managing partner bij Metrix Big Date Analytics. Edwin is expert op het gebied van gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden. Drs. Ton Timmermans Ton Timmermans is directeur/eigenaar van TTMA. TTMA helpt organisaties maximaal waardevol te zijn voor hun klanten en markten. Hij heeft een brede ervaring in meerdere organisaties in het resultaatvol genereren en integreren van focus op klanten en markten in alle organisatiefacetten. Drs. Eduard de Wilde Eduard de Wilde is directeur bij VODW Digital. VODW ondersteunt bedrijven in alle fases van een digitale transformatie: van strategie en uitwerking naar user experience tot en met de daadwerkelijke realisatie en optimalisatie. Tevens is Eduard auteur van het boek Down to Earth, Ecommerce strategieën na de hype. Er is behoefte aan smart data solutions Als marketeers zijn we ervan overtuigd, dat we uiteindelijk superieure waarde moeten leveren richting klanten. Dit is de kern van marketing. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig. Bedrijven worstelen hoe ze intern hun processen zo moeten afstemmen, dat werkelijk waarde wordt gecreëerd voor klanten. De uitdaging in deze tijd is dat contacten met klanten steeds gefragmenteerder worden en dat bedrijven ook effectief nieuwe digitale kanalen moeten kunnen inzetten. De hieraan ten grond liggende digitalisering levert ook nog veel meer klantdata (big data) op, die effectief geanalyseerd moeten worden. Hierbij vervalt men al snel in technologische oplossingen, maar er is juist behoefte aan smart data solutions. Mijn doel in deze opleiding is om samen met de module docenten, de deelnemers een uitgebalanceerde klantstrategie te laten ontwikkelen! Prof. dr. Peter Verhoef, kerndocent Klantstrateeg

5 CURRICULUM Module 1 Strategie en klanttrends De eerste module staat in het teken van strategie en klanttrends. Er wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en welke invloed deze hebben op klanten. Daarnaast wordt er ingegaan op strategische kaders waarbinnen de klantconcepten passen. Module 5 Klantgerichte organisatie In organisaties is er op steeds meer plaatsen aandacht vóór en contact mét klanten. Maar hoe word je als organisatie nu echt klantgericht? En hoe zorg je ervoor dat je organisatie zo flexibel is, dat je in kan spelen op snel veranderende markten? Module 2 Klantstrategie Welke omgevingsfactoren hebben direct invloed op uw marktpositie en hoe kunt u hier een strategisch voordeel mee behalen? Deze module gaat over het door vertalen van de bedrijfsstrategie naar klant(benaderings-)strategieën. U leert doormiddel van strategie modellen door een andere bril naar klanten en markten te kijken. Module 3 Klantinzicht en groeistrategie De trends en ontwikkelingen op het gebied van analystics worden behandeld. In deze module gaat het over de vertaalslag van opgedane inzichten naar onderscheidende proposities en groei-strategieën. Deze inzichten worden gegenereerd door middel van data-analyse van bestaande klanten. Module 6 Customer Engagement en co-creatie Door sociale media kunnen klanten tegenwoordig een vliegwiel zijn voor de ontwikkeling van uw business. De module gaat in op hoe bedrijven klanten kunnen gebruiken om waarde te creëren door bijvoorbeeld co-creatie. Module 7 Integratie en presentatie van klantstrategieplan Tijdens de afsluitende module wordt ingegaan op de integratie van de afzonderlijke onderdelen en wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de rol die u daar zelf in speelt. Tot slot presenteert u tijdens de leergang uw geschreven klantstrategieplan. Module 4 Digitale Klantstrategie Geïdentificeerde groeikansen kunnen pas verzilverd worden door gericht management van kanalen richting klanten. Vragen die hierbij spelen zijn: Welke rol vervullen de digitale kanalen in het aankoopproces en in de serviceverlening? Hoe en welke kanalen kunnen in een omni-channel strategie ingezet worden? Vanuit de theorie wordt er een breed kader geschetst De leergang Klantstrateeg heeft mij op diverse manieren weten te inspireren. Hoewel veel bedrijven klanten, klantgerichtheid en klantwaardestrategieën in vele plannen en woorden omvatten, leert de praktijk dat product, rendement en groei nog veelal op de eerste plaats komen. Tijdens de leergang Klantstrateeg is vanuit de theorie een breed kader geschetst waarin deze tegenstelling geplaatst kan worden. De open dialoog tussen kerndocenten, gastdocenten en medestudenten heeft vele nieuwe ideeën opgeleverd om klantwaarde-gestuurde marketing in te zetten. Ik heb belangrijke inzichten gekregen op het vlak van value to firm en value to customer, het sturen op metrics en de veranderende rol van marketing binnen een veranderende organisatie. Evelyn Osinga, klantsegmentmanager bij Univé Verzekeringen.

6 Erkenning en vervolgmogelijkheden Na afronding ontvangt u een diploma namens de stichting Academische Opleidingen Groningen, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leergang maakt onderdeel uit van het Flexibel Academisch Masterprogramma. Middels een zelf samen te stellen studieroute kunt u hiermee uw academische mastertitel behalen. Behaal uw Mastertitel Het Flexibel Academisch Masterprogramma is de ultieme uitwerking van ons gedachtegoed Verder denken. Na succesvolle afronding van twee leergangen, transformeert u uw eigen inzichten en opgedane ervaring via wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe academische kennis. U behaalt hiermee de academische titel Master of General Management (MGM) Flexibele leerroute en studietempo De flexibiliteit van dit masterprogramma is uniek. U bepaalt zelf uw leerroute en studietempo. U kiest twee leergangen van AOG School of Management. Daarbij bepaalt u zelf wanneer u toe bent aan de volgende stap. Ook de volgorde waarin u deze leergangen volgt is vrij. De totale doorlooptijd is minimaal tweeënhalf en maximaal zeven jaar. U hoeft zich niet van tevoren voor het volledige traject in te schrijven. Zo kunt u de investering spreiden. Leerroute Flexibel Academisch Masterprogramma Eerste academische leergang Tweede academische leergang Summer Academy Research Lab Onderzoek en Thesis Professionele vorming Academische vorming Kennisontwikkeling op basis van uw ervaring en onderzoek Het Masterprogramma leidt managers en professionals op die kunnen omgaan met complexe vraagstukken. Als deelnemer beschikt u over een afgerond hbo-diploma en ruime werkervaring. U ziet een uitdaging in het ontwikkelen van academische kennis middels reflectie en uw opgedane ervaring. Na het behalen van uw Mastertitel bent u in staat patronen in strategische processen te onderkennen, en daar, vanuit kennis, nieuwe interpretaties aan toe te voegen.

7 Met de academische leergang Klantstrateeg: beschikt u over een actueel theoretisch kader van klantconcepten en klant(benadering)-strategieën; kunt u op basis van inzicht in klantgedrag een klantstrategie ontwikkelen en weet u deze te vertalen naar een effectief strategisch klantplan; bent u in staat een klantgerichte organisatie te ontwikkelen die in staat is blijvend waarde te creëren voor klanten; krijgt u inzicht in de mogelijkheden van digitale kanalen en de inzet daarvan in een omni-channel strategie; krijgt u de nieuwste concepten aangereikt en gaat vervolgens aan de slag om deze concepten, zoals co-creatie en engagement, voor uw eigen organisatie te laten werken. Persoonlijk advies en aanmelding Wij vinden het belangrijk dat u de juiste keuze maakt. Ter kennismaking organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten. Ingrid Bearda is als studieadviseur verbonden aan de leergang. Voor vragen of een persoonlijk advies staat zij u graag te woord. U bereikt haar telefonisch via of via

8 Verder d nken Bij AOG School of Management denken wij net even wat verder. Leren we onze deelnemers niet alleen de laatste stand van zaken. Maar discussiëren we ook over onderwerpen die in de toekomst het verschil gaan maken. Stof tot nadenken dus. Belangrijk is dat de opleiding van waarde is voor u in uw loopbaan. Al onze programma s zijn op academisch niveau, vakoverstijgend, met een interessante mix van wetenschap en praktijk. Door de slimme opzet zorgen we ervoor dat deze goed passen in uw drukke agenda. We leren u zaken in een ander perspectief te plaatsen. Kritisch naar uw eigen rol te kijken. Ook belangrijk: bij ons begint u niet vanaf nul. Uw ervaring is altijd ons vertrekpunt. De interactie tussen deelnemers, hoogleraren en praktijkprofessionals staat centraal, daardoor bereikt u meer. En daar wordt iedereen wijzer van. Incompany & Maatwerk AOG School of Management kan de kracht en ervaring van de open programma s bundelen in een maatwerkprogramma voor uw organisatie. Een incompany opleiding sluit naadloos aan op de leer- en ontwikkelingswensen binnen uw organisatie, het individuele leren is gekoppeld aan het organisatieleren. AOG School of Management is trotse kennispartner van: Albert Heijn Frico Cheese ANWB Gemeente Amsterdam Alfam Grolsche Bierbrouwerij Atos Origin G-Star Belastingdienst Heineken Bols Royal Distilleries HEMA Centraal Beheer Achmea ING De Nederlandsche Bank Jeugdzorg Friesland Deloitte Nederland Kadaster Delta Wonen KPN DUO NOB Drents Museum NOC*NSF Ericsson NS Essent NUON FBTO Verzekeringen Nationale Nederlanden FD Media Group Ogilvy & Mather PCM Landelijke Dagbladen Philips Prosu Post NL Rabobank Randstad RDW TMV Ten Kate Unilever Univé USG People UWV Vodafone Woon Friesland Postadres: Postbus 7080, 9701 JB Groningen Bezoekadres: Radesingel 50, 9711 EK Groningen Studieadviseurs: Fax: Internet:

Strategisch Programmamanagement

Strategisch Programmamanagement Strategisch Programmamanagement S - Strategisch Programmamanagement SAMENHANG IN ORGANISATIE OVERSTIJGENDE DOELEN Een programmamanager is vaak organisatie-overschrijdend bezig. Er wordt visie en leiderschap

Nadere informatie

Bestuurlijk Leiderschap REFLECTIE OP LEIDERSCHAP, INTEGRITEIT, GOVERNANCE EN ANDERE PARADIGMA S

Bestuurlijk Leiderschap REFLECTIE OP LEIDERSCHAP, INTEGRITEIT, GOVERNANCE EN ANDERE PARADIGMA S Bestuurlijk Leiderschap REFLECTIE OP LEIDERSCHAP, INTEGRITEIT, GOVERNANCE EN ANDERE PARADIGMA S Bestuurlijk Leiderschap REFLECTIE OP LEIDERSCHAP, INTEGRITEIT, GOVERNANCE EN ANDERE PARADIGMA S Van een bestuurlijk

Nadere informatie

Meesterschap in Adviseren. Adviseren, co-creëren en verbinden voor professionals

Meesterschap in Adviseren. Adviseren, co-creëren en verbinden voor professionals Meesterschap in Adviseren Adviseren, co-creëren en verbinden voor professionals Meesterschap in Adviseren Adviseren, co-creëren en verbinden voor professionals Moderne adviserende specialisten creëren

Nadere informatie

Business Development en Innovatie. Leiderschap in het realiseren van strategische vernieuwing

Business Development en Innovatie. Leiderschap in het realiseren van strategische vernieuwing Business Development en Innovatie Leiderschap in het realiseren van strategische vernieuwing Business Development en Innovatie Leiderschap in het realiseren van strategische vernieuwings In turbulente

Nadere informatie

Filosofie in Organisaties. Nieuwe perspectieven vanuit betekenisgeving en identiteit

Filosofie in Organisaties. Nieuwe perspectieven vanuit betekenisgeving en identiteit Filosofie in Organisaties Nieuwe perspectieven vanuit betekenisgeving en identiteit Filosofie in Organisaties Nieuwe perspectieven vanuit betekenisgeving en identiteit Creëren van waarde - het is een belangrijke

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Strategic Business Sales. Realiseer topklasse verkoop, en biedt uw bedrijf de toekomst

Strategic Business Sales. Realiseer topklasse verkoop, en biedt uw bedrijf de toekomst Strategic Business Sales Realiseer topklasse verkoop, en biedt uw bedrijf de toekomst Strategic Business Sales Realiseer topklasse verkoop, en biedt uw bedrijf de toekomst Uitzonderlijke topverkopers blijken

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste

Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste Persbericht januari 2010 MIcompany, MetrixLab & Customer Insights Center Winnaars Customer Performance Awards bekend Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste Het Customer Insights Center van

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Strategisch Account Management

Strategisch Account Management Instituut voor Sales en Account Management Advanced program Het Instituut voor Sales en Account Management (ISAM) is gespecialiseerd in academische sales opleidingen, masterclasses en seminars voor de

Nadere informatie

growth Opleiding Customer Experience Management Transformeer in 6 dagen tot regisseur van optimale klantbeleving

growth Opleiding Customer Experience Management Transformeer in 6 dagen tot regisseur van optimale klantbeleving growth Opleiding Customer Experience Management Transformeer in 6 dagen tot regisseur van optimale klantbeleving Creatief en onderscheidend Klanten worden steeds veeleisender en zijn continu op zoek naar

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT.

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT is ervan overtuigd dat de kwaliteit van huidig en toekomstig management dé kritische succesfactor is voor organisaties. In een turbulente omgeving

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

NIMA B2 Consumentenmarketing

NIMA B2 Consumentenmarketing NIMA B2 Consumentenmarketing De consument effectief bereiken met jouw product of dienst Het gedrag van hedendaagse consumenten is flink veranderd en zal dat in de toekomst blijven doen. De tijd dat iedereen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC)

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) Zet de volgende stap in uw carrière met de wetenschappelijke beroepsopleiding tot Register Controller (RC). Uw volgende stap Elke organisatie heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS CPM-Academy voor organisatieontwikkeling LEERGANG 2016-2017 Powered by: CPM-Academy voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR-PROFESSIONALS

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014 PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP 27-31 JANUARI 2014 WINTERCOURSE 27 31 JANUARI 2014 PUBLIEK LEIDERSCHAP EVIDENCE BASED LEADERSHIP WINTERCOURSE PUBLIEK

Nadere informatie

ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL. "Een mooie basis voor ons CRM-plan voor het komende jaar" DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN

ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL. Een mooie basis voor ons CRM-plan voor het komende jaar DE 10 CRM-SLEUTELELEMENTEN CRM QUICKSCAN In 1 dag een analyse van je huidige en gewenste situatie op het gebied van customer relationship management Met heldere aanbevelingen om praktisch aan de slag te gaan ONAFHANKELIJK EN PROFESSIONEEL

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Planning Management Grip op planning

Planning Management Grip op planning P O S T A C A D E M I S C H E L E E R G A N G Planning Management Grip op planning Planning is kritisch in de race naar rendement Planning Management, Tempo, timing, tuning: goede planning van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Word strategisch business partner via de CPM-Academy.

Word strategisch business partner via de CPM-Academy. UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS Word strategisch business partner via de CPM-Academy. LEERGANG 2015-2016 Powered by: Word strategisch business partner via de CPM-Academy EEN UNIEKE LEERGANG

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

EXECUTIVE PROGRAM SALES MANAGEMENT

EXECUTIVE PROGRAM SALES MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM SALES MANAGEMENT BRENG JE VERKOOPORGANISATIE NAAR EEN HOGER NIVEAU NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE INTERACTIEVE SESSIES KOPPELEN BEWEZEN THEORIE MET PRAKTISCHE ERVARINGEN EN TOEPASSINGEN

Nadere informatie

NIMA B2 Customer Insight Management

NIMA B2 Customer Insight Management NIMA B2 Customer Insight Management Klantinzichten ontwikkelen en vertalen naar strategie Er komt veel, heel veel meer informatie beschikbaar, ook uit andere bronnen dan het uit het klassieke marktonderzoek.

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN Professional Learning & Development MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN INSTRUMENTEN VOOR EEN

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

2-daagse Masterclass Performance Management

2-daagse Masterclass Performance Management 2-daagse Masterclass Performance Management 10 PApunten KPI s Balanced Scorecard PDCA Aanpakken KPI s Dashboards Levenscyclus strategie Strategy mapping Verandermanagement In deze masterclass met mr. Leo

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES VERANDERINGEN ALS NIEUWE CONSTANTE VOOR DE WONINGCORPORATIE VAN MORGEN

Nadere informatie

PRAKTISCH INZICHT IN SALES

PRAKTISCH INZICHT IN SALES PRAKTISCH INZICHT IN SALES LEER IN JOUW EIGEN TEMPO, TIJD- EN PLAATS ONAFHANKELIJK NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EFFICIËNTE COMBINATIE TUSSEN LIVE EN ONLINE LEREN! 2 INLEIDING Ben je werkzaam in de sales

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima)

NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima) NIMA A1 - Marketing Medewerker (nima) NIMA A; zet een volgende stap in jouw marketingcarrière Je wilt beter worden in het marketingvak op zoek naar een training of opleiding die je helpt aan een officiële

Nadere informatie

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR Van overheidsinstanties

Nadere informatie

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST WORDT IN SLECHTS 4 DAGEN OPGELEID TOT TOEKOMSTSTRATEEG NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING INSPELEN OP EEN SNEL VERANDERENDE TOEKOMST Bedrijven, overheden

Nadere informatie

De kunst van Veranderen

De kunst van Veranderen De kunst van Veranderen Kernvragen, dilemma s, benaderingen en de veranderaar September, 2017 Dr. M.C. de Witte, dewitte@hgrv.nl, mob. 0650523977 LEADgin chan e drs. Michiel Nannen (1974) heeft een master

Nadere informatie

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing

De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing De Marketeer is niet meer; leve de Geomarketeer! Over de integratie van lokatie in marketing dr. Jasper Dekkers Afdeling Ruimtelijke Economie, vrije Universiteit amsterdam Korte introductie Economie Geo

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima)

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A; Zet een extra stap in jouw online marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer is voor mensen die werkzaam zijn in een marketingfunctie

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie