Planning Management Grip op planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning Management Grip op planning"

Transcriptie

1 P O S T A C A D E M I S C H E L E E R G A N G Planning Management Grip op planning Planning is kritisch in de race naar rendement

2 Planning Management, Tempo, timing, tuning: goede planning van bedrijfsactiviteiten wordt steeds belangrijker door trends als just-in-time productie, lean manufacturing en integratie van bedrijfsactiviteiten in ketens. Een goede planning stelt bedrijven in staat om hun resources maximaal te benutten in de race naar rendement. Planning en innovatie met betrekking tot planningsvraagstukken zijn daarom de onderwerpen van vandaag en de toekomst. De postacademische leergang Planning Management U krijgt een actueel en fundamenteel inzicht in het managen van de planning; daarmee vergroot u uw vermogen om een goede planning in te zetten die in lijn is met de organisatie. Na de leergang bent u in staat om de eigen planningsproblematiek te analyseren en op te lossen. U leert inzien dat een goed plan onzekerheid helpt te reduceren en een garantie is voor rendement. U sluit de leergang af met een postacademisch diploma van de stichting AOG van de. Met deze leergang geeft u uw professionaliteit op het terrein van planningmanagement een belangrijke impuls. Daardoor beschikt uw bedrijf of uw opdrachtgever in u over een manager die planning aanstuurt en die in staat is: state-of-the-art planning expertise toe te passen in de organisatie; de organisatie slimmer te laten werken: meer doen met minder; planningsprocessen te analyseren en te optimaliseren; een planning van hoge kwaliteit te leveren die doorslaggevend is in de race naar rendement. Voor wie? De leergang is ontwikkeld voor managers die planning in organisaties aansturen. U bent conceptueel sterk en kunt uitstekend puzzelen. U bent werkzaam in de publieke of private sector en op zoek naar verbreding omdat u met nieuwe vraagstukken geconfronteerd wordt op het snijvlak van planning, management en directie. Om de leergang met succes te kunnen doorlopen zijn een opleiding op academisch of HBO-niveau en minimaal drie jaar relevante werkervaring vereist. Een actieve inbreng in de deelnemersgroep is van belang. Groepssamenstelling Naast diversiteit van de groep is kleinschaligheid een belangrijk kenmerk van de leergang. U maakt deel uit van een groep van maximaal 20 deelnemers afkomstig uit diverse organisaties, branches en segmenten van de samenleving. Dit zorgt voor een inspirerende uitwisseling van kennis. Om te bepalen of u in de leergang en in de groep past, maakt een intakegesprek deel uit van het aanmeldingstraject. Het Planningsexpertise- & innovatiecentrum (PEIC is betrokken bij de opzet van de leergang Planning Management. Het PEIC is gespecialiseerd in innovatief planningsonderzoek en participeert in universitaire opleidingen. Daarnaast voert het PEIC onderzoeksprojecten uit voor organisaties die hun planningsprocessen willen innoveren. Het centrum heeft expertise op het gebied van planning in de domeinen personeel, productie en transport. Het PEIC werkt intensief samen met de Faculteit Bedrijfskunde van de en de Houdstermaatschappij van de participeert in PEIC B.V. dr. Jan Waalkens, Directeur PEIC & Programma Manager Planning Management

3 grip op planning De studie Modulaire opbouw De leergang is opgebouwd uit 7 modules. U volgt een keer per maand gedurende twee aaneengesloten dagen een module. Centrale locatie U volgt de meeste modules op een centrale locatie in Nederland. Enkele modules worden in Groningen gehouden. Het examen U sluit de leergang af met een examen. Tijdens de leergang werkt u aan een opdracht waarover u rapporteert. De verdediging van deze opdracht maakt deel uit van het examen. Postacademisch diploma Wanneer u het examen met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt u een postacademisch diploma van de stichting Academische Opleidingen Groningen. Investering De prijs van de leergang is opgebouwd uit opleidingskosten, accommodatiekosten (overnachtingen, lunches e.d.), kosten voor literatuur en examengeld. Actuele prijzen vindt u in de bijlage of op de website. Curriculum Opdracht Gedurende de leergang Planning Management werkt u aan een opdracht waarin u een analyse geeft van relevante planningsproblematiek, eventueel met betrekking tot uw eigen organisatie. U maakt een diagnose die gecombineerd kan worden met een herontwerp van deze planningssituatie. In een afrondend gesprek wordt u uitgedaagd om de door u verworven inzichten te verdedigen. Module 1 Strategie en planning De strategie van de organisatie is bepalend voor de kern prestatie indicatoren (KPI s) van de planning. U krijgt antwoord op vragen als: wat zijn doeleinden van de onderneming en wat is de bijdrage van planning aan de realisatie van deze doeleinden? Personeels-, productie en transportplanning komen aan bod. U brengt uw eigen case in als start van het eigen onderzoek. Module 2 Inrichting van de planningsorganisatie De wijze waarop planning georganiseerd is, is bepalend voor de mate waarin activiteiten kunnen renderen. U krijgt in deze module meer inzicht in het planningsproces en daarmee in de analyse en optimalisatie van dit proces. Om planning en haar context diepgaand te verkennen, kijken we met verschillende brillen; die van het individu, die van de organisatie en de technologiebril. Module 3 Onderzoek doen in planning Deze module staat in het teken van het maken van een diagnose van de eigen organisatie. U maakt kennis met diverse vormen van onderzoek, zoals het maken van een analyse, een organisatorisch herontwerp of het maken van een onderbouwde keuze voor software. U krijgt de gelegenheid aan uw case te werken, uw werk toe te lichten en feedback te krijgen. Module 4 Keten- en capaciteitsplanning Organisaties werken in toenemende mate in ketens. Capaciteitsplanning staat of valt met planning in de keten. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met het werken in ketens. In deze module ontwikkelt u waardevolle inzichten doordat we domeinen overstijgen. We confronteren inzichten uit de industrie met managementvraagstukken in de zorg, justitie en politie. Module 5 Plannen is mensenwerk Hoewel systemen steeds meer kunnen, is er nog geen systeem dat een menselijke planner geheel kan vervangen. In deze module krijgt u inzicht in de menselijke kant van het planningsproces; hoe het werkt, wat de rol is van samenwerking van planners en hoe plannen tot stand komen. Inzicht in planners is de belangrijkste sleutel tot inzicht in planning. Module 6 Computerondersteuning van de planning In complexe omgevingen is een vorm van computerondersteuning van planning onontbeerlijk. Vaak wordt er gewerkt met meer of minder ingewikkelde algoritmen, die daarom juist in deze module terugkeren en uitgebreid besproken worden. De praktijk leert dat met name de implementatiefase van systemen teleurstellingen oplevert. In deze module leert u hoe u deze teleurstellingen kunt voorkomen. Module 7 Integraal herontwerpen: management van planning, organisatie en verandering In deze module presenteert u op de laatste dag de resultaten van uw case. Op de eerste dag ligt het accent op integraal herontwerpen van planning. Integraal herontwerpen vereist meer dan alleen kennis van planning maar ook kennis van organisatie en (verander-)management. Waar moet u op letten, wat moet u doen en wat moet u vooral niet doen om van een goed plan tot een succesvolle implementatie van een herontwerp van de planning te komen?

4 Docenten Het docentencorps bestaat uit de meest ervaren praktijkprofessionals en gerenommeerde hoogleraren op het gebied van planning, decision supportsystemen en management. Docenten zijn onder anderen: prof. dr. Henk Gazendam Organisatieontwerp Rondje rond de kerk prof. dr. René Jorna en dr. Wout van Wezel, Kerndocenten Planning Management De kerndocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het programma en zij begeleiden het leerproces van de deelnemers tijdens de leergang. Onlangs verscheen van hun hand, samen met prof. dr. Alexander Meystel het boek Planning in Intelligent Systems, dat deel uitmaakt van het curriculum van de leergang. De oplossing die planningstechnisch het meest logisch is, is vaak niet leidend in de oplossing van problemen met betrekking tot planningsvraagstukken. Een goed voorbeeld hiervan is het voorbeeld van de procesvereenvoudiging inzet rijdend personeel bij de NS, beter bekend als rondje rond de kerk. Binnen de NS was men er zich al langer van bewust dat de planning veel eenvoudiger zou kunnen als machinisten en conducteurs niet meer een groot deel van het land door zouden reizen, zoals dat toen het geval was. Met als uitgangspunt veel variatie voor de machinist, enz. De NS-directie had op een gegeven moment besloten de planning opnieuw te ontwerpen uitgaande van eenvoudige inzetregels. Er werd een eerste overeenkomst met de ondernemingsraad en vakbonden bereikt, uiteindelijk niet met de leden van de vakbonden. Het leidde echter tot veel sociale onrust en stakingen. Er werd een tweede fase ingelast waarbij initiatieven vanuit de groep rijdend personeel mochten komen, georganiseerd door de ondernemingsraad. Dat leidde uiteindelijk in een eindafweging tot een compromismodel, waarbij wel sprake was van voldoende draagvlak, maar de vereenvoudiging minder ver ging. Hier werd pijnlijk duidelijk dat een op zich zeer rationele bedrijfsbeslissing alleen dan geïmplementeerd kan worden als er een draagvlak is gecreëerd in de organisatie. Als dit draagvlak ontbreekt, is het product van een goed plan een slecht resultaat. Het realiseren van draagvlak is een van de centrale thema s tijdens de leergang. dr. Jan Waalkens, Programma Manager Planning Management ir. Robert Jans Ex-Nedcar/Senior Consultant ProLoCon dr. Ben Jansen Algemeen Directeur Déhora Consultancy Group drs. Thieu Jaspers Directeur verpleging & verzorging Thuiszorg Noord-Limburg prof. dr. Leo Kroon Nederlandse Spoorwegen/ Erasmus Universiteit prof. dr. Henk Sol Decision Support Systems prof. Helmut Stadler Darmstadt/Eindredacteur APS dr. Bart Veltman Directeur product management logistiek ORTEC dr. ir. Mark Willems Vice president Quintiq prof. dr. Jacob Wijngaard Productieontwerp

5 Monitoring Committee Het Monitoring Committee ziet toe op de aansluiting van het programma van de leergang bij de behoefte van de markt. Zitting in dit comité hebben zowel een aantal universitaire als praktijkexperts. Het Monitoring Committee bestaat uit de volgende leden: prof. dr. J. Wijngaard prof. dr. J.K. van Dijk Erasmus Universiteit (emeritaat) prof. dr. ir. J.W.M Bertrand Technische Universiteit Eindhoven dr. B. van Goudoever MMC Directeur Déhora Advies B.V. ir. M.J.C.M. Smeets Adviseur Nederlandse Spoorwegen dr. L.V. Allis CEO Quintiq BV Deelnemers Deelnemers aan de leergang zijn managers van planafdelingen zoals personeelsmanagers, operationsmanagers en managers in de distributielogistiek. Deze managers zijn onder anderen werkzaam bij: productiebedrijven vervoersondernemingen consultancybedrijven ziekenhuizen koepelorganisaties Persoonlijk contact U wilt vanzelfsprekend de juiste beslissing nemen. Daarom staan wij u graag persoonlijk te woord. U kunt al uw vragen, wensen en verwachtingen voorleggen aan de programma manager. Hij helpt u bij het vinden van een passende leergang. Ook kunt u hem vragen naar de exacte data en de informatiebijeenkomst. U kunt ons bereiken op telefoonnummer Wilt u zich aanmelden? Met bijgevoegd aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden. Een persoonlijk intakegesprek maakt deel uit van het aanmeldingstraject. Academie voor Management Didactisch concept De Academie voor Management bundelt hoogwaardige theoretische en aan de praktijk ontleende inzichten in postacademische leergangen. De leergangen zijn geënt op de idealen van de klassieke universiteit: vakoverstijgend inzicht, visievorming en groei naar leiderschap. De Academie voor Management is nauw verbonden aan de. De Academie voor Management waarborgt de hoogste kwaliteit door de inhoud van de leergangen, haar docenten en de deelnemers. U krijgt state-of-the-art kennis en de laatste inzichten in het vakgebied aangereikt van vakprofessionals, hoogleraren en van elkaar. De leergangen sluiten goed aan op actuele maatschappelijke en marktontwikkelingen. U vindt dit zowel in de inhoud van de leergang als in de groepssamenstelling terug. Uitgangspunt in de leergangen is de interactieve en multidisciplinaire opzet. Hiermee worden visievorming en ontwikkeling van strategie gerealiseerd. U maakt als deelnemer deel uit van een kenniscreërende gemeenschap. Leergangen van de Academie voor Management Bestuurlijk Leiderschap Business Management Course Business Strategy Course HR-Strateeg Innovatief concurreren met Kennis Marketing Leadership Course Merkmanagement Publiek Management Res Publica Strategic Business Development Strategisch Communicatiemanagement Strategische Marketing van Diensten Summer Academy Verandermanagement Incompany De Academie voor Management organiseert incompany trajecten die in nauwe samenspraak met u worden ontwikkeld en indien gewenst kunnen worden gecertificeerd namens de Stichting AOG van de. Masterstudie De leergang kan deel uitmaken van de masterstudie van de Academie voor Management waarmee u de mastertitel Master of General Management (MGM) kunt behalen. De Academie voor Management biedt als enige opleidingsinstituut in Nederland masterstudies voor professionals aan in een flexibele vorm. Een unieke masterstudie waarin u zelf uw leerroute en -tempo bepaalt.

6 Postadres: Academie voor Management Postbus 7080, 9701 JB Groningen Bezoekadres: De Nieuwe Academie Radesingel 50, 9711 EK Groningen Studieadviseurs: Fax: Internet: De Academie voor Management maakt deel uit van AOG Contractonderwijs BV van de. Nov06

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving gaat een nieuwe fase in. Een versnipperd politiek landschap,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7 Module Academisch Schrijven 8 Module Strategie & Beleid 9 Module Sales- & Accountmanagement 10 Module Finance Management & Control

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Executive Master of Health Business Administration

Executive Master of Health Business Administration Executive Master of Health Business Administration Versterken van visie en vaardigheden De MHBA is bestemd voor hogere leidinggevenden in de gezondheidszorg die hun competenties en visie verder willen

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Curriculum. van het VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg

Curriculum. van het VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg 2 de leergang 1 Curriculum van het VvAA Master of Business Administration (MBA)-programma voor professionals in de zorg Curriculum 2 de leergang (april 2014 tot november 2015) 2 Curriculum VvAA Master

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN

LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN Aangeboden: Baanbrekers in de Bouw Baanbrekers is de opleiding voor vernieuwingsgezinde en ambitieuze professionals in de bouw. De opleiding Baanbrekers in de Bouw

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Lean leren, Lean leiden, Lean zijn

Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Lean leren, Lean leiden, Lean zijn LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP nyenrode. A reward for life Lean leren, Lean leiden, Lean zijn Om als organisatie te groeien zult u voortdurend de kwaliteit

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie