WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIRELESS SYSTEM QLX-D USER GUIDE. Gebruikershandleiding. 2014 Shure Incorporated 27A22351 (Rev. 1)"

Transcriptie

1 WRELESS SYSTEM QLX-D USER GUDE Gebruikershandeiding 2014 Shure ncorporated 27A22351 (Rev. 1)

2 BELANGRJKE VELGHEDSNSTRUCTES 1. LEES deze instructies. 2. BEWAAR deze instructies. 3. NEEM ae waarschuwingen in acht. 4. VOLG ae instructies op. 5. GEBRUK dit apparaat NET in de buurt van water. 6. RENG UTSLUTEND met een droge doek. 7. DCHT GEEN ventiatieopeningen AF. Zorg dat er vodoende afstand wordt gehouden voor adequate ventiatie. nstaeer het product vogens de instructies van de fabrikant. 8. Paats het apparaat NET in de buurt van warmtebronnen, zoas vuur, radiatoren, warmteroosters, kaches of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Paats geen vuurbronnen in de buurt van het product. 9. Zorg ervoor dat de beveiiging van de gepoariseerde stekker of randaardestekker NTACT bijft. Een gepoariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansuiting. De breedste pen en de aardaansuiting zijn bedoed om uw veiigheid te garanderen. As de meegeeverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een eektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen. 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop open of afkneing, voora in de buurt van stekkers en uitgangen en op de paats waar deze het apparaat veraten. 11. GEBRUK UTSLUTEND door de fabrikant gespecificeerde hupstukken/accessoires. 12. GEBRUK het apparaat UTSLUTEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beuge of tafe of met een meegeeverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verpaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om etse door omkanteen te voorkomen. 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/biksem of wanneer het ange tijd niet wordt gebruikt. 14. Laat onderhoud atijd UTVOEREN door bevoegd servicepersonee. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerei wijze is beschadigd, bijvoorbeed beschadiging van netsnoer of stekker, voeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is bootgested aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevaen. 15. STEL het apparaat NET boot aan druppeend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevud met voeistof, bijvoorbeed een vaas, op het apparaat. 16. De NETSTEKKER of een koppestuk van het apparaat moet kaar voor gebruik zijn. 17. Het door het apparaat verspreide geuid mag niet meer zijn dan 70 db(a). 18. Apparaten van een KLASSE -constructie moeten worden aangesoten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansuiting. 19. Ste dit apparaat niet boot aan regen of vocht om het risico op brand of eektrische schokken te verminderen. 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan ichameijk etse optreden en/of het product defect raken. 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen. Dit symboo geeft aan dat in deze eenheid een gevaarijk spanning aanwezig is met het risico op een eektrische schok. Dit symboo geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid beangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

3 WAARSCHUWNG Batterijpakketten kunnen expoderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 C verwarmen of verbranden. Vog de instructies van de fabrikant op. Gebruik uitsuitend een Shure-ader om opaadbare Shure-batterijen op te aden. WAARSCHUWNG: Exposiegevaar indien batterij door verkeerd exempaar wordt vervangen. Uitsuitend vervangen met hetzefde type of een geijkwaardig type. Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorsikken contact op met een arts of de paatseijke eerste hup. Niet kortsuiten; dit kan brandwonden of brand opeveren. Geen batterijpakketten opaden of gebruiken met andere dan opaadbare Shure-batterijen. Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpeeg de paatseijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten. Batterijen (batterijpakketten of gepaatste batterijen) mogen niet worden bootgested aan grote hitte, zoas direct zonicht, vuur etc. WAARSCHUWNG: Exposiegevaar indien batterij door verkeerd exempaar wordt vervangen. Aeen gebruiken met compatibee Shure-batterijen. Opmerking: Gebruik dit apparaat aeen met de bijgeeverde voeding of een door Shure goedgekeurd equivaent. LCENTE-NFORMATE Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaade streken nodig zijn. Raadpeeg de autoriteiten in uw and voor mogeijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expiciet zijn goedgekeurd door Shure ncorporated, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordeijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadoze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de cassificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geseecteerde frequentie. n Nederand is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende teecommunicatie-autoriteit betreffende de juiste vergunning en avorens frequenties te kiezen en te besteen. Dit digitae apparaat van kasse B vodoet aan de Canadese norm CES-003. Cet apparei numérique de a casse B est conforme à a norme NMB-003 du Canada. Voorzichtig: Vermijd het gebruik van mobiee teefoons en mobiee breedbandapparatuur in de buurt van uw draadoze systeem om de mogeijkheid van interferentie te voorkomen. nformatie voor de gebruiker Deze apparatuur is getest en goed bevonden vogens de imieten van een digitaa apparaat van kasse B, conform dee 15 van de FCC-regegeving. Deze imieten zijn bedoed as aanvaardbare bescherming tegen schadeijke interferentie bij paatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstraen en kan, indien niet gepaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadeijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke instaaties geen storingen kunnen optreden. As deze apparatuur schadeijke interferentie in radio- of teevisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgested door het apparaat uit- en weer in te schakeen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregeen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of paats deze ergens anders. Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger. Suit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesoten. Vraag de deaer of een ervaren radio/tv-monteur om hup. Waarschuwing voor draadoze toepassingen in Austraië Dit apparaat vat onder een icentie voor de ACMA-kasse en dient te vodoen aan ae voorwaarden van die icentie, evenas de werkfrequenties. Dit apparaat za a vóór 31 december 2014 moeten vodoen as het wordt gebruikt in de frequentieband van WAARSCHUWNG: Dit apparaat mag na 31 december 2014 om te vodoen niet meer worden gebruikt in de frequentieband van

4 Contents WAARSCHUWNG...3 LCENTE-NFORMATE...3 Systeemoverzicht...5 Kenmerken...5 Snestart...6 Voor- en achterpanee ontvanger...7 Zenders...8 Batterij paatsen...8 Dispay zender...9 Menu-opties en navigatie van zender...9 Dispay ontvanger...10 Door de menu's van de ontvanger navigeren...10 Gebruiksduur AA-batterijen en zender...11 Shure opaadbare SB900-batterij...11 Audiokanaen maken...12 Scannen en R-synchronisatie...12 Handmatige groeps- en kanaatoewijzing...12 Handmatig een frequentie seecteren...12 Aanpassing gain ontvanger...13 Het RF-vermogensniveau van de zender insteen...13 De bodypackzender dragen...13 Regionae tv-kanaaafstand insteen...13 Vergrendeopties voor ontvanger en zender...14 Bedieningseementen ontvanger vergrendeen en ontgrendeen...14 Verseuteing audiosignaa...14 Twee zenders aan een ontvanger koppeen...15 Frequentiebanden en RF-vermogen zender...15 Aangepaste groepen...16 Netwerkbediening...17 Handmatig P-adressen en subnetmaskers insteen...17 Netwerkscan...18 Verbinden met een extern regesysteem...18 Compatibiiteit met Shure-spectrummanager ATX QLX-D gebruiken met een Shure ULX-D-systeem...18 QLX-D beheren met Wireess Workbench Firmware-updates...20 Foutcodes en opossingen...20 Probeemopossing...21 Hardware and Connectors...22 Optionee accessoires...23 FREQUENCES FOR EUROPEAN COUNTRES...26 Certificering

5 menu enter sync on Systeemoverzicht De draadoze digitae QLX-D biedt gedefinieerde, gestroomijnde prestaties met hedere 24-bits digitae audio. QLX-D combineert professionee functies met vereenvoudigde instaatie en eenvoudige bediening en biedt uitmuntende draadoze functionaiteit voor evenementen en instaaties met veeeisend ive geuid. Met de Shure draadoze digitae technoogie is de QLX-D in staat om hedere gedetaieerde audio te verzenden met een verbrede, nagenoeg vakke frequentiekarakteristiek. De QLX-D, die is ontworpen voor een hoge efficiëntie in het RF-spectrum, kan tegeijkertijd meer dan 60 compatibee kanaen op een enkee frequentieband gebruiken. Automatische kanaascan en R-synchronisatie maken het zoeken en toewijzen van een open frequentie sne en eenvoudig. Een ethernetverbinding biedt scannen naar netwerkkanaen over meerdere ontvangers en de compatibiiteit van de Shure Wireess Workbench -besturingssoftware voor geavanceerde frequentiecoördinatie. AES-256-verseuteing wordt standaard meegeeverd en kan gemakkeijk worden ingeschaked voor veiige draadoze transmissie. De QLX-D voorziet eveneens in Shure opaadbare voedingsopties ten behoeve van drastische kostenbesparing op de ange termijn en een angere zenderbatterijgebruiksduur t.o.v. akainebatterijen, en een batterijmeting die de resterende gebruiksduur in uren en minuten aangeeft. Met zijn hedere gedefinieerde prestaties en innovaties evert de QLX-D het nieuwste op het gebied van draadoze digitae technoogie van Shure. Kenmerken Hedere 24-bits digitae audio Verbreed frequentiebereik van 20 Hz tot 20 khz (microfoon afhankeijk) 120 db dynamisch bereik Digitae voorspeende schakediversiteit 64 afstembandbreedte (afhankeijk van de regio) Meer dan 60 beschikbare kanaen per frequentieband (afhankeijk van de regio) Maximaa 17 compatibee systemen per 6 tv-band; 22 systemen per 8 band Eenvoudig koppeen van zenders en ontvangers via R-scannen en -synchroniseren Automatische kanaascan Ethernetnetwerk voor systemen met meerdere ontvangers Bij het scannen naar netwerkkanaen worden open frequenties geconfigureerd voor ontvangers op het netwerk Compatibe met Shure Wireess Workbench 6-besturingssoftware Afstandsbediening vanaf een mobie apparaat of tabet via ShurePus Channes app AES-256-verseuteing voor veiige draadoze transmissie Eegante en gebruiksvriendeijke interface met LCD-menu van hoog contrast Compatibe met externe besturingssystemen zoas AMX of Creston. Voedig metaen constructie van professionee kwaiteit Zenders werken op 2 AA-batterijen of de Shure opaadbare SB900-batterij Systeemcomponenten 1 QLXD4-ontvanger 2 PS23-voeding 3 Antennes, 1/2 gofengte (2) 4 BNC-kabes (2 ft) met bukhead-adapters (2) 5 Keuze tussen bodypack-zender QLXD1 of handhed zender QLXD2 6 Akaine AA-batterijen (niet inbegrepen in Argentinië) 7 Hardware rekmontage Modevarianten Modevarianten met extra componenten zijn everbaar om aan een specifieke performance-situatie te vodoen. Handhed zender QLXD2 Bodypack-gitaarsysteem QLXD1 Lavaiermicrofoon of op hoofd gedragen bodypack QLXD1 ncusief handhed QLXD2, everbaar met een van de vogende microfoonkoppen: SM58 Beta 58A SM86 Beta 87A SM87A Beta 87C KSM9 KSM9HS (zwart) Microfoonkem Batterijcontactafdekking Etui met rits ncusief bodypack-zender QLXD1 Eerstekas instrumentkabe WA305 Etui met rits ncusief bodypack QLXD1, everbaar met een van de vogende microfoonkoppen: Beta 98H/C WL93 WL183 WL184 WL185 MX150 (omnidirectionee) MX150 (cardioïde) MX153 (zwart of bruin) SM35 Etui met rits Bodypack en handhed combosysteem Bodypack-zender QLXD1 met Microfex cardioïde avaiermicrofoon WL185 Handhed zender QLXD2 met Shure microfoonkop SM58 Batterijcontactafdekking Etui met rits (2) 5

6 NSTRUMENT OUT on NSTRUMENT OUT Snestart Stap 1: Voeding en antenneaansuiting 1 Suit op eke antenneconnector een antenne aan. 2 Suit de voeding aan op de ontvanger en steek het netsnoer in een netvoedingsbron. 3 Suit de audio-uitgang van de ontvanger aan op een mengpanee of versterker. 4 Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de ontvanger in te schakeen. Stap 2: Scannen naar het beste beschikbare kanaa 1. Druk op de knop menu op de ontvanger om de scanfunctie te openen. group channe scan menu audio rf ir enter sync 2. Druk op de knop enter om een frequentiescan te starten. Het scanpictogram knippert in de scanmodus. As de scan is votooid, worden de geseecteerde groep en het geseecteerde kanaa op het dispay weergegeven. TV menu audio rf ir PS23 db group channe rf audio gain enter sync Stap 3: Batterijen in zender paatsen AA Batteries Shure SB900 Battery ULXD2 on on AA Adapter AA Adapter 1 Batterijcompartiment openen Druk op de ipjes aan de zijkanten van het bodypack of schroef de kep op de handhed os zoas wordt aangegeven om het batterijcompartiment te openen. 2 Batterijen paatsen AA-batterijen: Paats de batterijen (et op de poariteitsaanduidingen) en de AA-adapter zoas wordt aangegeven Shure SB900-batterij: Paats de batterij zoas wordt aangegeven (et op de poariteitsaanduidingen), verwijder de AA-adapter uit de bodypack-zender, berg de AA-adapter op in het kepje voor de handhed zender Opmerking: Seecteer bij gebruik van AA-batterijen een batterijtype in het zendermenu ten behoeve van een nauwkeurige batterijmeting. Stap 4: R-synchronisatie om een audiokanaa te maken 1. Schake de zender in. 2. Druk op de knop sync op de ontvanger. De rode ir-led knippert om aan te geven dat de synchronisatiemodus actief is. 3. Lijn de R-synchronisatievensters van de zender en de ontvanger uit op een afstand van <15 cm (6 in.). As de zender en de ontvanger zijn uitgeijnd, bijft de rode ir-led aan en vindt het synchroniseren automatisch paats. < 15 cm (6 in.) 4. sync good wordt op het dispay weergegeven as R-synchronisatie is votooid. De bauwe rf-led icht op om aan te geven dat de zender binnen het bereik van de ontvanger is. Opmerking: As de R-synchronisatie misukt, herhaat u de Rsynchronisatieprocedure terwij u de uitijning tussen de R-vensters van de zender en de ontvanger zorgvudig behoudt. menu audio rf ir enter sync Stap 5: Geuidscontroe en gain afsteen 1. Test de zender bij het niveau van het optreden terwij u op de audiometer en de audio-led et. De audiometer moet ten minste 3 bakjes weergeven en de audio- LED moet groen zijn. Veraag de gain as de audio hoorbaar vervormt. 2. Verhoog of veraag zo nodig de gain door op de pijtjesknoppen op het voorpanee van de ontvanger te drukken. TV hr mn db group channe rf audio gain 6

7 Voor- en achterpanee ontvanger Dispay Toont menu-opties en insteingen van ontvanger en zender. 2 Pijtjesknoppen Gaininsteing afsteen of menuparameters wijzigen. 3 Knop Enter Druk hierop om menu- of parameterwijzigingen op te saan. 4 Knop Sync (Synchroniseren) Druk hierop om R-synchronisatie te activeren. 5 Voedingsschakeaar Hiermee wordt de ontvanger in- of uitgeschaked. 6 Audio-LED Groen = normaa Gee = signaa bereikt drempewaarde begrenzer Rood = begrenzer ingeschaked om oversturen te voorkomen 7 Knop menu Druk hierop om menuschermen te openen of te seecteren Druk hierop om wijzigingen in behandeing te annueren Houd deze indrukt om terug te keren naar het beginscherm 8 RF-LED Deze icht op wanneer de RF-koppeing met de zender actief is. 9 R-venster Lijn tijdens R-synchronisatie uit met het R-venster van de zender om zenders automatisch te programmeren. 10 Sync-LED Knipperend: R-synchronisatiemodus ingeschaked Aan: Ontvanger en zender uitgeijnd voor R-synchronisatie Trekontasting netsnoer Hiermee wordt het netsnoer vastgezet. 12 Voedingsconnector Aansuitpunt voor geijkstroomvoeding. 13 Ethernetpoort Voor aansuiting op netwerk. Oranje LED (netwerksneheid): uit = 10 Mbps, aan = 100 Mbps Groene LED (netwerkstatus): uit = geen netwerkkoppeing, aan = netwerkkoppeing actief knipperend = sneheid komt overeen met hoeveeheid overgedragen gegevens 14 Resetknop ontvanger Druk op deze knop om de standaardinsteingen van de ontvanger te hersteen. 15 Antenneconnectors BNC-connector voor ontvangstantennes 16 Microfoon-/ijnschakeaar Hiermee wordt het uitgangsniveau op microfoon of op 'ine' ingested. 17 XLR-audio-uitgang Gebaanceerd (1: massa, 2: audio +, 3: audio - ) 18 1/4 in instrumentuitgang/hupuitgang mpedantie-gebaanceerd (punt: audio, ring: geen audio, mante: massa) 7

8 on Zenders 1 Voedings-LED Groen = apparaat is ingeschaked Rood = batterij bijna eeg 2 Aan/uit-schakeaar Hiermee wordt de zender in- of uitgeschaked. 3 Dispay: Weergave van menuschermen en insteingen. Druk op een wiekeurige bedieningsknop om de achtergrondverichting te activeren. 4 R-venster Lijn tijdens R-synchronisatie uit met het R-venster van de ontvanger om zenders automatisch te programmeren. 5 Navigatieknoppen menu menu = gebruik deze knop om tussen menuschermen te navigeren. = gebruik deze knoppen voor seecteren van menuschermen, bewerken van menuparameters of kiezen van een weergaveoptie voor het beginscherm. enter = druk hierop om parameterwijzigingen te bevestigen en op te saan. Tip: Druk op de knop menu om af te suiten zonder parameterwijzigingen op te saan. 6 Batterijcompartiment Geschikt voor 2 AA-batterijen of een Shure opaadbare SB900-batterij. 7 AA-batterijadapter Voor het vastzetten van batterijen bij het voeden van de zender met AA-batterijen in paats van een Shure SB900-batterij. 8 Bodypack-antenne Voor RF-signaaoverdracht. 9 Handhed geïntegreerde antenne Voor RF-signaaoverdracht. 10 Microfoonkop Zie Optionee accessoires voor een ijst met compatibee koppen. 11 TA4M-ingangsconnector Wordt aangesoten op een microfoon- of instrumentkabe met een 4-pens miniconnector (TA4F). 12 Batterijcontactafdekking Lijn de afdekking uit zoas afgebeed om ichtweerkaatsing van de batterij bij uitzendingen en optredens te voorkomen QLXD QLXD2 on Batterij paatsen AA Batteries Shure SB900 Battery ULXD2 on on AA Adapter AA Adapter 1 Batterijcompartiment openen Druk op de ipjes aan de zijkanten van het bodypack of schroef de kep op de handhed os zoas wordt aangegeven om het batterijcompartiment te openen. 2 Batterijen paatsen AA-batterijen: Paats de batterijen (et op de poariteitsaanduidingen) en de AA-adapter zoas wordt aangegeven Shure SB900-batterij: Paats de batterij zoas wordt aangegeven (et op de poariteitsaanduidingen), verwijder de AA-adapter uit de bodypack-zender, berg de AA-adapter op in het kepje voor de handhed zender Opmerking: Bij gebruik van AA-batterijen dient u het batterijtype in te steen in het menu van de zender. Type AA-batterijen insteen Om voor een nauwkeurige weergave van de gebruiksduur van de zender te zorgen, moet het batterijtype in het zendermenu worden ingested op het gepaatste AAbatterijtype. As een Shure opaadbare SB900-batterij is gepaatst, is het niet nodig om een batterijtype te seecteren en wordt het menu voor batterijtype niet weergegeven. AA-batterijen paatsen Paats de batterijen zoas afgebeed om ervoor te zorgen dat deze goed contact maken en dat de kep stevig kan worden vergrended. 1. Druk op de knop menu om naar het batterijpictogram te navigeren. 2. Gebruik de knoppen om het type van de gepaatste batterij te seecteren: AL = akaine nh = nikkemetaahydride Li = primair ithium 3. Druk op enter om op te saan. Correct ncorrect 8

9 Dispay zender 1 Batterij-indicator De weergegeven bakjes geven de resterende batterijgebruiksduur aan 2 Weergave beginschermen: Groep en kanaa/frequentie/ Gebruiksduur SB900-batterij Seecteer met de pijtjesknoppen een van de vogende beginschermen: Groep en kanaa Gebruiksduur SB900-batterij Frequentie group channe 3 Verseuteingsstatus Het weergegeven pictogram wanneer verseuteing is ingeschaked. 4 Vergrendeing Verschijnt wanneer de bedieningseementen van de zender zijn vergrended. 5 RF-vermogen nsteing RF-vermogen (Lo of Hi) group 5 rf power mic offset db channe 4 6 Microfoon-offset Geeft mic offsetniveau aan in stappen van 3 db. Bedieningseementen zender Gebruik de knoppen om een parameter te verhogen, te veragen of te wijzigen menu enter As u een menuwijziging wit opsaan, drukt u op enter As u een menu wit afsuiten zonder wijzigingen op te saan, drukt u op de knop menu Bodypack menu enter Handhed Menu-opties en navigatie van zender De zender heeft afzonderijke menuschermen voor het insteen en afsteen van de zender. Druk op de knop menu om de menu-opties vanaf het beginscherm te openen. Eke keer dat u op de knop menu drukt, gaat u naar het vogende menuscherm. 1 Beginscherm Seecteer met de pijtjesknoppen een van de vogende beginschermen: Batterijpictogram/groep en kanaa Batterijpictogram/frequentie Batterijpictogram/gebruiksduur batterij (SB900 gepaatst) 2 groep Gebruik de pijtjesknoppen om door de groepen te baderen. 3 kanaa Gebruik de pijtjesknoppen om door de kanaen te baderen. 4 frequentie Gebruik de pijtjesknoppen om de frequentie af te regeen. Houd de knoppen ingedrukt om sneer te baderen. 5 vergrendeing Seecteer een vergrendeingsoptie: On = bedieningseementen vergrended OFF = bedieningseementen ontgrended 6 RF-vermogen Seecteer een insteing voor RF-vermogen: Lo = 1 mw Hi = 10 mw 7 microfoon-offset in db Voor het aanpassen van de audioniveaus tussen twee zenders die in een combosysteem worden gebruikt. Het bereik is 0 tot 21 db (in stappen van 3 db) Aanpassingen worden onmiddeijk doorgevoerd. 8 batterijtype Wordt gebruikt om het batterijtype in te steen zodat dit overeenkomt met het type van de gepaatste AA-batterij voor een nauwkeurige batterijmeting. Het menu wordt niet weergegeven as er Shure SB900-batterijen zijn gepaatst. mic offset rf power db group channe group channe Tips voor bewerken van menuparameters Druk op de knop menu om de menu-opties vanaf het beginscherm te openen. Eke keer dat u op de knop menu drukt, gaat u naar het vogende menuscherm. Een menuparameter knippert as deze kan worden bewerkt Gebruik de pijtjesknoppen om een parameter te verhogen, te veragen of te wijzigen As u een menuwijziging wit opsaan, drukt u op enter As u een menu wit afsuiten zonder wijzigingen op te saan, drukt u op menu 9

10 Dispay ontvanger TV 12 hr 11 mn 10 networkscan 9 OL TxOL group channe rf audio gain Groep Geeft de ingestede groep weer. 2 Kanaa Geeft het ingestede kanaa weer. 8 menu power gain 3 ndicator actieve antenne Licht op om aan te geven weke antenne actief is. 4 RF-signaameter Het aanta weergegeven bakjes komt overeen met het RFsignaaniveau - OL = overbeasting. db Door de menu's van de ontvanger navigeren Audiometer Het aanta weergegeven bakjes komt overeen met het audioniveau. OL = icht op as de audiobegrenzer van de ontvanger actief is om oversturen te voorkomen TxOL = icht op as de zenderingang overbeast is. Verzwak het ingangssignaa van microfoon of instrument om oversturing te voorkomen. 6 Gainniveau Geeft de gaininsteing van de ontvanger aan in stappen van 1 db. 7 Status vergrendeing ontvanger Vergrendeingspictogram en naam van vergrended bedieningseement: menu power gain 8 Frequentie-insteing Geseecteerde frequentie (). 9 Verseuteingsstatus Licht op wanneer verseuteing is ingeschaked. 10 Scan Wordt weergegeven as de scanfunctie actief is. 11 Netwerkscan Wordt weergegeven as de functie network scan actief is bij systemen met meerdere ontvangers. 12 ndicator netwerkverbinding Licht op as aanvuende Shureonderdeen op het netwerk worden gedetecteerd. 13 Tv-kanaa Geeft het geta van het tv-kanaa weer met de geseecteerde frequentie. 14 Pictogram zenderbatterij Geeft de resterende gebruiksduur van de batterij weer. 15 Gebruiksduur SB900-batterij As de zender op een Shure opaadbare SB900-batterij werkt, wordt de resterende gebruiksduur in uren:minuten weergegeven. De ontvanger heeft een hoofdmenu voor het insteen en configureren en een geavanceerd menu voor toegang tot aanvuende ontvangeropties. Hoofdmenu Druk op de knop menu om het menu te openen. Eke keer dat u op de knop menu drukt, gaat u naar het vogende menuscherm vogens onderstaande vogorde: T V group channe r f audio gain MH z channe scan network scan channe group Geavanceerd menu Druk vanuit het beginscherm van het hoofdmenu op menu terwij u de knop enter ingedrukt houdt om het geavanceerde menu te openen. Eke keer dat u op de knop menu drukt, gaat u naar het vogende menuscherm vogens onderstaande vogorde. T V group channe r f audio gain enter + menu group channe 1 2 T V MH z network channe 7 1 Scan De ontvanger scant automatisch naar de beste beschikbare frequentie 2 Netwerkscan Er wordt gescand om frequenties te zoeken voor ontvangers op het netwerk die in dezefde frequentieband werken 3 Groep De groepsinsteingen van de ontvanger bewerken Kanaa De kanaainsteingen van de ontvanger bewerken 5 Vergrendeing Kies een vergrendeoptie voor bedieningseementen 6 Verseuteing Gebruik de pijtjesknoppen voor het inschakeen van verseuteing (on) of het uitschakeen van verseuteing (off) 7 Frequentie Gebruik de pijtjesknoppen om de frequentie te wijzigen Tips voor bewerken van menuparameters Gebruik de pijtjesknoppen om een parameter te verhogen, te veragen of te wijzigen Aangepaste groepen Wordt gebruikt om kanaen en frequenties toe te voegen aan aangepaste groepen 2 Tv-kanaaafstand Hiermee wordt de regionae bandbreedte geseecteerd voor de tv-kanaaweergave 3 Firmware-update Wordt gebruik om de firmware van de zender bij te werken Een menu-insteing knippert as deze kan worden bewerkt As u een menuwijziging wit opsaan, drukt u op enter As u een menu wit afsuiten zonder wijzigingen op te saan, drukt u op menu Druk om het geavanceerde menu te openen op menu terwij u de knop enter vanuit het beginscherm ingedrukt houdt Om vanuit ek menu terug te keren naar het beginscherm zonder wijzigingen op te saan, houdt u de knop menu ingedrukt P-insteingen Wordt gebruikt voor het seecteren en bewerken van P-insteingen en subnetmaskers 5 Netwerk resetten De netwerkinsteingen en het Padres worden teruggezet naar de standaardinsteingen 6 Fabrieksinsteingen terugzetten Hiermee worden de fabrieksinsteingen teruggezet Zie voor de bijzonderheden van de toepassing en de configuratie van eke geavanceerde functie het desbetreffende onderwerp in de beknopte handeiding. 3 10

11 Gebruiksduur AA-batterijen en zender QLX-D-zenders zijn compatibe met de vogende typen AA-batterijen: Akaine Nikkemetaahydride (NiMH) Primair ithium Een batterij-indicator met 5 segmenten die het aadniveau van de zenderbatterij aangeeft, wordt weergegeven op de schermen van de zender en de ontvanger. De vogende tabeen bevatten bij benadering de resterende gebruiksduur van de zender in uren:minuten. Akainebatterijen: Tot 9 uur gebruiksduur Batterij-indicator Resterende gebruiksduur bij benadering (uren: minuten) 9:30 tot 7:30 NiMH-batterijen: Tot 10 uur gebruiksduur Batterij-indicator Resterende gebruiksduur bij benadering (uren: minuten) 10:00 tot 8:00 Primaire ithiumbatterijen: Tot 16 uur gebruiksduur Batterij-indicator Resterende gebruiksduur bij benadering (uren: minuten) 16:00 tot 12:45 7:30 tot 5:30 8:00 tot 6:00 12:45 tot 9:30 5:30 tot 3:30 6:00 tot 4:00 9:30 tot 6:30 3:30 tot 2:30 4:00 tot 2:00 6:30 tot 3:15 2:30 tot 1:30 2:00 tot 0:20 3:15 tot 0:20 < 0:30 0:20 tot 0:00 0:20 tot 0:00 Shure opaadbare SB900-batterij Shure SB900 ithium-ion batterijen zijn een opaadoptie voor het voeden van QLX-D-zenders. Batterijen worden in één uur sne tot 50% van hun capaciteit opgeaden en bereiken hun voedig ading in drie uur. Er zijn aders voor één batterij en aders met meerdere compartimenten verkrijgbaar om de Shure-batterijen op te aden. Voorzichtig: Opaadbare Shure-batterijen mogen aeen met een Shure-batterijader worden opgeaden. Lader met één compartiment De ader met één compartiment biedt een compacte aadopossing. 1. Steek de ader in een netvoedingsbron of USB-poort. 2. Paats een batterij in het aadcompartiment. 3. Controeer de aadstatus-led's tot het opaden is votooid. Laadstatus-LED Keur Rood Groen Oranje en knippert Uit LED Status Laden Laden votooid Fout: controeer aansuitingen en batterij Geen batterij in compartiment Beangrijke tips voor de zorg voor en opsag van opaadbare Shure-batterijen De juiste zorg voor en opsag van Shure-batterijen eidt tot betrouwbare prestaties en garandeert een ange evensduur. Sa batterijen en zenders atijd bij kamertemperatuur op n het ideae geva dienen batterijen te worden opgeaden tot ongeveer 40% capaciteit voor angetermijnopsag Tijdens opsag controeert u de batterijen eke 6 maanden en aadt u deze zo nodig op tot 40% capaciteit Laders met meerdere compartimenten Shure biedt twee modeen aders met meerdere compartimenten: SBC-200-ader met twee compartimenten SBC-800-ader met acht compartimenten Laders met meerdere compartimenten kunnen osse batterijen opaden of batterijen die in zenders zijn gepaatst. 1. Steek de ader in een netvoedingsbron. 2. Paats batterijen of zenders in het aadcompartiment. 3. Controeer de aadstatus-led's tot het opaden is votooid. Laadstatus-LED Keur Status Groen Laden votooid Groen/rood Laadniveau boven 90% Rood Laden Oranje en knippert Fout: controeer aansuitingen en batterij Uit Geen batterij in compartiment 11

12 Audiokanaen maken Er wordt een draadoos audiokanaa gevormd wanneer een ontvanger en zender op dezefde frequentie worden afgestemd. Om de instaatie te vereenvoudigen worden de beschikbare frequenties voor het QLX-D-systeem verenigd in groepen en kanaen. Eke groep bevat een aanta kanaen en ek kanaa wordt toegewezen aan een specifieke vooringestede frequentie. Het QLX-D-systeem voorziet in 3 methoden om de ontvanger en zender op dezefde frequentie af te stemmen: Scannen en R-synchronisatie: De ontvanger scant het RF-spectrum voor de beste beschikbare frequentie en een R-synchronisatie stemt automatisch de zender af op de ontvangerfrequentie Handmatige groeps- en kanaatoewijzing: Wanneer ontvanger en zender handmatig worden ingested op hetzefde groeps- en kanaanummer, wordt een audiokanaa gevormd Handmatige frequentietoewijzing: Wanneer ontvanger en zender handmatig worden ingested op dezefde frequentie in paats van het gebruik van groepen en kanaen, wordt een audiokanaa gevormd Beangrijk: Voordat u begint met een scan of frequentietoewijzing: Schake uit: Ae zenders voor het op te steen systeem om interferentie met frequentiescans te voorkomen. Schake in: De vogende potentiëe storingsbronnen waaronder draadoze systemen, computers, cd-speers, grote LED-paneen en effectprocessoren om seectie van bezette frequenties te voorkomen. Scannen en R-synchronisatie De eenvoudigste manier om een audiokanaa te maken, is het gebruik van de scanfunctie om het beste beschikbare ontvangerkanaa te zoeken en vervogens de R-synchronisatiefunctie om automatisch de zender op het ontvangerkanaa af te stemmen. scan Stap 1: Scannen om de beste groep en het beste kanaa te vinden De scanfunctie seecteert automatisch de beste beschikbare groep en het beste beschikbare kanaa voor de ontvanger. 1. Navigeer naar de menuoptie Scan. 2. Druk op enter om de scan te starten. 3. As de scan is votooid, worden de groep en het kanaa op het dispay weergegeven. channe Stap 2: R-synchronisatie voor automatische instaatie van de zender Wanneer een R-synchronisatie wordt uitgevoerd, wordt de zender automatisch op de ontvangerfrequentie afgestemd en wordt een draadoos audiokanaa gevormd. 1. Schake de zender in. 2. Druk op de knop sync op de ontvanger. De rode ir-led knippert om aan te geven dat de synchronisatiemodus actief is. 3. Lijn de R-synchronisatievensters van de zender en de ontvanger uit op een afstand van <15 cm (6 in.). As de zender en de ontvanger zijn uitgeijnd, bijft de rode ir-led aan en vindt het synchroniseren automatisch paats. 4. sync good wordt op het dispay weergegeven as R-synchronisatie is votooid. De bauwe rf-led icht op om aan te geven dat de zender binnen het bereik van de ontvanger is. Opmerking: As de R-synchronisatie misukt, herhaat u de R-synchronisatieprocedure terwij u de uitijning tussen de R-vensters van de zender en de ontvanger zorgvudig behoudt. < 15 cm (6 in.) Handmatige groeps- en kanaatoewijzing Een audiokanaa kan handmatig worden gemaakt door eenvoudig de ontvanger en zender in te steen op dezefde groep en hetzefde kanaanummer. Bijvoorbeed: een ontvanger ingested op groep 2, kanaa 3 en een zender ingested op groep 2, kanaa 3 vormen een audiokanaa. Gebruik handmatige groeps- en kanaaconfiguratie om specifieke groepen en kanaen toe te wijzen aan ontvangers en zenders as aternatieve methode voor het automatisch maken van kanaen met R-synchronisatie. Gebruik de vogende stappen om de groep en het kanaa in te steen in ontvanger en zender: 1. Navigeer naar de insteing group. 2. Gebruik de pijtjesknoppen om door de groepen te baderen. 3. Druk op enter om een groep te seecteren. group 4. Seecteer vervogens met behup van de pijtjesknoppen een channe. 5. Druk op enter om op te saan. channe Handmatig een frequentie seecteren n paats van de groeps- en kanaaseectie kan het handmatig seecteren van een frequentie worden gebruikt om de zender en ontvanger op een bepaade frequentie in te steen. Bijvoorbeed: een audiokanaa kan worden gemaakt door ontvanger en zender in te steen op dezefde frequentie. Ontvangerfrequentie insteen 1. Druk op menu om te navigeren naar de optie frequency-insteing. 2. Gebruik de pijtjesknoppen om de frequentie af te regeen. Houd de knoppen ingedrukt om sneer te baderen. 3. Druk op enter om op te saan. Zenderfrequentie insteen 1. Druk op menu om te navigeren naar de optie frequency-insteing. 2. Gebruik de pijtjesknoppen om de frequentie af te regeen. Houd de knoppen ingedrukt om sneer te baderen. 3. Druk op enter om op te saan. 12

13 Aanpassing gain ontvanger Met de gainregeing wordt het agehee signaaniveau voor het systeem ingested. Het standaard gainniveau is 12 db en het beschikbare gainbereik is -18 tot 42 db, in stappen van 1 db. Ste de gain in op een niveau waar de audio-led groen of gee is, waarbij aeen de hoogste pieken in de audio de LED af en toe rood aten branden en de begrenzer inschakeen. Veraag de gain as de audio hoorbaar vervormt. Gebruik vanaf het beginscherm van de ontvanger de pijtjesknoppen om de gain te vergroten of te verkeinen: Wanneer één keer op de knop wordt gedrukt, wordt de gain in een stap van 1 db aangepast Houd de knop ingedrukt voor grotere aanpassingen Test de zender onder de omstandigheden van het optreden wanneer de gain wordt afgereged. Let op de audiometer en de audio-led om overbeasting te voorkomen. TV hr mn db channe rf audio gain Het RF-vermogensniveau van de zender insteen De zender biedt twee insteingen voor RF-vermogen waarmee het bereik van de zender wordt bepaad. Lo = 1 mw Hi = 10 mw Gebruik de insteing Lo wanneer zender en ontvanger dicht bij ekaar staan. De bodypackzender dragen Kem de zender vast aan een riem of schuif een gitaarband door de kem van de zender, zoas hier wordt weergegeven. Voor de beste resutaten moet de riem tegen de basis van de kem worden geduwd. 1. Navigeer naar het zendermenu rf power. 2. Seecteer met behup van de pijtjesknoppen Hi of Lo. 3. Druk op enter om op te saan. rf power rf power Regionae tv-kanaaafstand insteen Met de parameter voor de tv-kanaaafstand kan de ontvanger worden aangepast op het gebruik van de regionae tv-bandbreedte en nauwkeurig de okae tv-kanaen weergeven. De vogende opties voor kanaabandbreedte zijn beschikbaar: JP (Japan) off (voor het uitschakeen van weergave tv-kanaen) nsteen van de tv-kanaaafstand: 1. Voor toegang tot het menu met geavanceerde functies, houdt u de knop enter ingedrukt en drukt u vervogens op de knop menu. 2. Druk op de knop menu om naar het menu TVCH te navigeren. 3. Gebruik de pijtjesknoppen om de okae kanaabandbreedte voor de regio te seecteren. 4. Druk op enter om op te saan. T V 13

14 Vergrendeopties voor ontvanger en zender Vergrendeopties zijn zowe voor de ontvanger as voor de zender beschikbaar as bescherming tegen toevaige of ongeooroofde wijzigingen. Vergrendeingen kunnen rechtstreeks worden ingested vanuit het componentmenu of extern vanuit WWB6. Om de bescherming te behouden, bijven vergrendeingen gebokkeerd wanneer de zender wordt uit- en ingeschaked. Bedieningseementen ontvanger vergrendeen en ontgrendeen De ontvanger heeft de vogende vergrendeopties die afzonderijk of in wiekeurige combinatie kunnen worden gebruikt: gain: vergrendet de pijtjesknoppen om wijzigingen in de audioversterkingsinsteingen te voorkomen menu: voorkomt toegang tot menu-items en R-synchronisatie (bedieningseementen voor gain en voedingsschakeaar bijven actief) power: schaket de voedingsschakeaar uit (bedieningseementen voor gain en menu bijven actief) verschijnt. Druk op enter om de Een ontvangereement vergrendeen: wijziging te bevestigen en op te saan. 1. Druk op de knop menu om naar de vergrendeingsinsteingen te navigeren. 2. Gebruik de pijtjesknoppen naast het vergrendeingspictogram om vergrendeingsopties toe te voegen of te verwijderen. 3. Druk op enter om de vergrendeingsinsteingen op te saan. gain menu 1. Navigeer voor het ontgrendeen van de insteingen gain of power naar de vergrendeingsinsteingen door te drukken op de knop menu. 2. Druk op de pijtjesknoppen om een vergrendeingsoptie te deseecteren. 3. Druk op enter om de wijziging te bevestigen en op te saan. Bedieningseementen zender vergrendeen en ontgrendeen De zendereementen kunnen worden vergrended of ontgrended wanneer u On (vergrended) of OFF (ontgrended) seecteert in het zendervergrendeingsmenu. As een vergrended bedieningseement wordt gebruikt, gaat het vergrendeingspictogram knipperen, wat aangeeft dat de zendereementen zijn vergrended. Een zendervergrendeing insteen: 1. Druk op de knop menu om naar de vergrendeingsinsteingen te navigeren. 2. Seecteer met behup van de pijtjesknoppen on. 3. Druk op enter om op te saan. Het vergrendeingspictogram verschijnt op het dispay om te bevestigen dat de vergrendeingen zijn ingeschaked. De zender ontgrendeen: OFF enter Een ontvanger ontgrendeen: Tip: Houd om het menu te ontgrendeen en ae vergrendeingen te wissen de knop menu vanuit het beginscherm ingedrukt tot het ontgrendeingspictogram 1. Houd de knop menu ingedrukt tot OFF en het ontgrendeingspictogram op het dispay verschijnen. 2. Druk op enter om de wijzigingen op te saan. Verseuteing audiosignaa De QLX-D-ontvanger beschikt over de geavanceerde verseuteingsstandaard (AES-256) ter bescherming van het audiosignaa. Wanneer de verseuteing is ingeschaked, genereert de ontvanger een unieke verseuteingscode die wordt gedeed met de zender tijdens R-synchronisatie. Zenders en ontvangers die een verseuteingscode deen, vormen een beschermd audiopad, waarmee onbevoegde toegang door andere ontvangers wordt voorkomen. Om de beveiiging te behouden, bijven componenten verseuted wanneer deze worden uit- en ingeschaked. Een verseuted audiokanaa maken 1. Druk op de knop menu om naar het verseuteingsmenu te navigeren, dat wordt aangegeven door het seutepictogram. 2. Seecteer met de pijtjesknoppen een verseuteingsoptie. on = verseuteing ingeschaked OFF = verseuteing uitgeschaked 3. Druk op enter om op te saan. Het seutepictogram wordt op het ontvangerdispay weergegeven. 4. Druk op de knop sync en ijn de R-synchronisatievensters van zender en ontvanger uit. Het verseuteingspictogram verschijnt op het zenderscherm wanneer de R-synchronisatie is votooid en de verseuteingscode is verzonden vanaf de ontvanger. Meerdere zenders kunnen dezefde verseuteingscode deen met een enkee ontvanger. Voer een Rsynchronisatie uit om eke extra zender te verseuteen. Opmerking: Wanneer u OFF seecteert om de verseuteing uit te schakeen, voer dan een Rsynchronisatie uit om de verseuteingscode uit de zender te wissen en een verseuteingsconfict of FALbericht te voorkomen. Verseuteing verwijderen 1. Druk op de knop menu om naar het verseuteingsmenu te navigeren. 14 < 15 cm (6 in.) 2. Seecteer OFF. 3. Druk op Enter om op te saan. 4. Voer een R-synchronisatie voor zender en ontvanger uit om de verseuteingscode uit de zender te wissen en een verseuteingsconfict tussen componenten, aangegeven door een FAL-bericht, te voorkomen. Opmerking: As de verseuteing van off op on wordt gezet, genereert de ontvanger een nieuwe verseuteingscode en moet deze via R op de zender worden gesynchroniseerd om de nieuwe code te deen.

15 Twee zenders aan een ontvanger koppeen As er twee zenders aan een ontvanger worden gekopped, biedt dit een artiest fexibiiteit voor naar voorkeur een handhed zender of een bodypack-zender. Voor performances waarbij instrumenten worden gewissed, kunnen twee bodypack-zenders worden gekopped aan een enkee ontvanger. Opmerking: Schake sechts één zender tegeijk in en bedien sechts één zender tegeijk om interferentie tussen de zenders te voorkomen. De zenders met de ontvanger synchroniseren Beide zenders moeten afzonderijk worden gekopped aan de ontvanger door midde van R-synchronisatie. 1. Schake de eerste zender in en voer een R-synchronisatie met de ontvanger uit. 2. Voer een geuidscontroe uit en ste zo nodig de gain van de ontvanger af. Wanneer u kaar bent, schaket u de zender uit. 3. Schake de tweede zender in en voer een R-synchronisatie met de ontvanger uit. 4. Test de zender bij de omstandigheden van het optreden en ste zo nodig de gain van de ontvanger af. Wanneer u kaar bent, schaket u de zender uit. < 15 cm (6 in.) Audioniveaus overeen aten komen met microfoon-offsets Wanneer twee zenders aan een ontvanger worden gekopped, kunnen er verschien in het voumeniveau tussen microfoons of instrumenten optreden. As dit paatsvindt, aat de audioniveaus dan overeenkomen m.b.v. de functie Mic Offset en eimineer zo hoorbare voumeverschien tussen zenders. Ste bij gebruik van een enkee zender de Mic Offset in op 0 db. 1. Schake de eerste zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. Schake de zender uit as u kaar bent. 2. Schake de tweede zender in en voer een soundcheck uit om het audioniveau te testen. 3. As er een hoorbaar verschi is in het geuidsniveau van de zenders, navigeert u naar het menu Mic Offset op de zender om de microfoon-offset onmiddeijk te verhogen of te veragen zodat de audioniveaus overeenkomen. mic offset db Frequentiebanden en RF-vermogen zender Band Frequentiebereik RF-vermogen (mw) () G of 10 G of 10 G of 10 H of 10 H of 10 H of 10 H of 10 J of 10 J of 10 JB of 10 K of 10 Band Frequentiebereik RF-vermogen (mw) () K of 10 L of 10 L of 10 L of 10 L of 10 P of 10 P of 10 Q of 10 S50 ( ) (863 1 of ) X of 10 15

16 Aangepaste groepen Specifieke kanaen en frequenties kunnen worden geseecteerd en in aangepaste groepen worden gepaatst. Aangepaste groepen worden meesta gebruikt om netwerkontvangers aan een bepaad frequentiebereik toe te wijzen of om ontvangers vooraf te configureren voor verhuurtoepassingen. Wanneer een aangepaste groep is gemaakt, kan deze in de ontvanger worden geaden m.b.v. het menu group. Wanneer met een netwerkscan frequenties van een ontvanger worden toegewezen terwij een aangepaste groep is geseecteerd, worden ae aangepaste groepen (U1, U2, U3, enz...) van die ontvanger geaden in ae andere ontvangers op het netwerk. Aangepaste groepen maken T V T V group channe group channe group channe Een aangepaste groep seecteren De ontvanger beschikt over 6 aangepaste groepen met de namen U1, U2, U3, U4, U5 en U6. a. Druk op menu terwij u de knop enter indrukt om het scherm voor aangepaste groepen te openen. b. Druk op enter om het bewerken van een groep in te schakeen (aangegeven door knipperen van de groep). c. Seecteer met de pijtjesknoppen een groep (U1 t/m U6). d. Druk op enter om naar de kanaaseectie te gaan. Een kanaa seecteren a. Seecteer met de pijtjesknoppen een kanaa (1-60). Eke groep kan uit maximaa 60 kanaen (frequenties) bestaan. b. Druk op enter om het geseecteerde kanaa op te saan en naar de frequentietoewijzing te gaan. Een frequentie aan een kanaa toewijzen a. Gebruik de pijtjesknoppen om een frequentie aan het geseecteerde kanaa toe te wijzen. b. Druk op enter om op te saan. Nadat enter is ingedrukt, gaat het kanaa knipperen zodat er meer kanaen en frequenties kunnen worden toegevoegd aan de aangepaste groep. Herhaa stap 2 en 3 voor het toevoegen van meer kanaen en frequenties. Wanneer dit is votooid, drukt u enkee maen op de knop menu om naar het hoofdmenu terug te keren. Zender via R synchroniseren vanuit een aangepaste groep Om te zorgen voor een nauwkeurige weergave van de groeps- en kanaainformatie moet de zender vanuit het menuscherm Custom Group via R worden gesynchroniseerd: 1. Druk op menu terwij u de knop enter indrukt om het scherm voor aangepaste groepen te openen. 2. Schake de zender in en druk op de knop sync op de ontvanger. 3. Paats de vensters voor R-synchronisatie van zender en ontvanger tegenover ekaar. 4. sync good wordt op het dispay weergegeven as R-synchronisatie is votooid. Opmerking: As de R-synchronisatie misukt, herhaat u de R-synchronisatieprocedure terwij u de uitijning tussen de R-vensters van de zender en de ontvanger zorgvudig behoudt. Een aangepaste groep verwijderen 1. Druk op menu terwij u de knop enter indrukt om het scherm voor aangepaste groepen te openen. 2. Druk op enter om het bewerken van een groep in te schakeen (aangegeven door knipperen van de groep). 3. Navigeer met de pijtjesknoppen tot het groepsnummer en het woord DEL worden weergegeven. 4. Druk op enter om de groep te verwijderen. Om afzonderijke kanaen uit een aangepaste groep te verwijderen, doet u het vogende: 1. Open het menu voor aangepaste groepen en seecteer de frequentie voor het te verwijderen kanaa. 2. Houd een pijtjesknop ingedrukt tot de frequentie -.- weergeeft. 3. Houd de knop menu ingedrukt om de wijziging te bevestigen en af te suiten. Aangepaste groepen maken m.b.v. Wireess Work Bench 6 n WWB6 kunnen aangepaste groepen worden gemaakt door het tabbad Frequentiecoördinatie te openen. Raadpeeg het WWB6-hepsysteem voor uitvoerige instructies voor het configureren van aangepaste groepen. 16

17 Netwerkbediening De ontvanger maakt gebruik van een ethernetverbinding voor gegevensuitwisseing over het netwerk met andere componenten en omvat een interne DHCP-cient voor automatische netwerkconfiguratie wanneer deze is verbonden met een ingeschakede DHCP-router. Met een netwerk verbinden 1. Paats een ethernetkabe in de ethernetpoort aan achterzijde van de ontvanger. 2. Suit de kabe aan op een computer of router. 3. De poort-led's op de ontvanger ichten op om netwerkconnectiviteit en netwerkverkeer aan te geven. P-adressen automatisch toekennen 1. Activeer een DHCP-service op de server of gebruik een router waarop DHCP is ingeschaked. 2. Wanneer de ontvanger wordt opgestart, wijst de DHCP-server automatisch een P-adres aan de ontvanger toe. Tip: Gebruik de optie Netwerk resetten, te vinden in het menu met geavanceerde functies, om de ontvanger terug te zetten op de standaard modus voor DHCP-adressering. Configuratietips Gebruik afgeschermde Cat 5-kabe of beter ethernetkabes om betrouwbare netwerkprestaties te garanderen De LED's op de ethernetpoort ichten op wat aangeeft dat er een netwerkverbinding actief is Het netwerkpictogram icht op wanneer de ontvanger extra Shureapparaten op het netwerk waarneemt Ae componenten moeten zich in hetzefde subnet bevinden Breid bij grotere instaaties het netwerk uit met meerdere ethernet-switches Netwerkprobemen opossen Gebruik sechts één DHCP-server per netwerk Ae apparaten moeten hetzefde subnetmasker deen Op ae ontvangers moet dezefde firmwareversie zijn geïnstaeerd Kijk of het netwerkpictogram opicht op het frontpanee van ek apparaat: As het pictogram niet opicht, controeer dan de kabeverbinding en de LED's op de ethernetpoort. As de LED's op de ethernetpoort niet opichten terwij de kabe is aangesoten, vervang de kabe dan en controeer opnieuw de LED's en het netwerkpictogram. WWB6-connectiviteit met het netwerk controeren: 1. Start de WWB6-software en gebruik nventory view om te zien weke apparaten op het netwerk zijn aangesoten. 2. As dit niet het geva is, zoekt u het P-adres van een van de apparaten op het netwerk (zoas een ontvanger) en probeert u dit te pingen vanaf de computer waarop WWB6 draait. 3. Voer in een WNDOWS/MAC-opdrachtprompt het 'ping PADDRESS' in van het apparaat (bijv. 'ping '). 4. As de ping ukt (geen pakketveries), dan kan de computer met het apparaat op het netwerk communiceren. As de ping misukt (100% pakketveries), controeer dan of het P-adres van de computer zich in hetzefde subnet bevindt as de ontvanger. 5. As de pings ukken en de apparaten nog steeds niet in de WWB6-inventaris te zien zijn, controeer dan of ae firewas of zijn uitgeschaked of de gegevens van het WWB-netwerk in de toepassing binnenaten. Controeer of de firewainsteingen de toegang tot het netwerk niet bokkeren. Handmatig P-adressen en subnetmaskers insteen P-adressen en subnetmaskers kunnen handmatig worden ingested vanuit het geavanceerde menu in de ontvanger of vanaf het monitorpanee in Wireess Workbench 6. Netwerkinsteingen die handmatig worden ingevoerd, moeten gedig zijn en vodoen aan P-protocoen om een goede netwerkcommunicatie te garanderen. Ontvangermenu P-adressen en subnetadressen bestaan uit 4 groepen getaen. Eke groep kan uit maximaa 3 cijfers bestaan. Eke groep wordt gescheiden door een decimae punt. Bij het insteen van een P-adres of subnetadres moet ek van de 4 groepen apart worden bewerkt. Het vogende schema toont hoe de groepen zijn ingedeed op het ontvangerdispay: Druk op menu terwij u de knop enter indrukt om het geavanceerde menu te openen. 2. Druk op de knop menu om naar het P-menu te navigeren. 3. Ste met de pijtjesknoppen de modus in op St (statisch) en druk op enter. 4. Gebruik de pijtjesknoppen om de eerste groep te bewerken. Druk op enter om op te saan en met de vogende groep verder te gaan. 5. Gebruik de pijtjesknoppen en de knop enter om de resterende 3 groepen te bewerken. 6. Wanneer groep 4 is bewerkt, verschijnt op het dispay het subnetmaskermenu. Gebruik de pijtjesknoppen om te baderen en seecteer een vooringestede waarde voor ek van de subnetmaskergroepen. 7. Wanneer dit votooid is, drukt u op Enter om de insteingen op te saan. Opmerking: Voor het hersteen van de automatisch P-adressering van DHCP opent u het P-menu en seecteert u AU (automatisch). De menuoptie Network Reset kan eveneens worden gebruikt voor het hersteen van de DHCP-adressering. Wireess Workbench 6 1. Open het tabbad Channe Properties in WWB6. 2. Kik op Utiities en ste de netwerkmodus in op Manua. 3. Voer in de veden P en Subnet gedige getaen in. 4. Wanneer dit votooid is, seecteert u Appy. 17

18 Netwerkscan De functie Network Scan automatiseert de frequentietoewijzing door gebruik te maken van een enkee ontvanger voor het scannen en in gebruik nemen van frequenties voor ae netwerkontvangers op dezefde frequentieband. Scannen van netwerk en ingebruikneming van frequenties 1. Suit de ontvangers aan op een actief ethernetnetwerk. Ae ontvangers moeten zich in hetzefde subnet bevinden 2. Schake ae ontvangers voorafgaand aan een netwerkscan in en geef deze 60 seconden de tijd om zich met het netwerk te verbinden. 3. Kies een groep of aangepaste groep voor ingebruikneming op de ontvanger die wordt gebruikt voor het initiaiseren van de netwerkscan. 4. Druk om een netwerkscan te beginnen op de knop menu en navigeer naar het menu network scan. Druk op enter. 5. Wanneer het scannen is votooid, knipperen de dispays van de ontvangers die op frequenties wachten. 6. Druk op enter om de frequenties in gebruik te nemen of druk op menu om de ingebruikneming te annueren. 7. De LED's op het voorpanee van eke ontvanger knipperen wanneer een in gebruik genomen frequentie is toegewezen. Opmerking: Voedige ingebruikneming van de frequenties kan niet paatsvinden as het aanta ontvangers in het netwerk het aanta beschikbare frequenties in de geseecteerde groep overschrijdt. Probeer het met een andere groep of scan nogmaas na het uitschakeen van ongebruikte ontvangers. Verbinden met een extern regesysteem De ontvanger wordt aangesoten op externe regesystemen (AMX of Creston) via ethernetkabes. Verbinding: Ethernet (TCP/P; QLXD-ontvanger is de cient) Poort: 2202 Ga voor een uitgebreide ijst van commandostrings naar: Compatibiiteit met Shure-spectrummanager ATX600 QLX-D-ontvangers zijn compatibe met de Axient AXT600 Spectrum Manager. Op het netwerk aangesoten ontvangers worden weergegeven in de nventory van het apparaat en frequenties van de ijst van compatibee frequenties kunnen worden ingezet en gecontroeerd door de Spectrum Manager. Raadpeeg de handeiding van het Axient-systeem voor meer informatie over de Spectrum Manager. QLX-D gebruiken met een Shure ULX-D-systeem Zenders en ontvangers van QLX-D- en ULX-D-componentengroepen kunnen worden gekopped om audiokanaen te vormen. Gebruik de vogende insteingen op ontvangers en zenders om functionaiteit te waarborgen: Verseuteing ingested op Off High-densitymodus ingested op Off (ULX-D-ontvanger) Stem de ontvanger en zender handmatig op dezefde frequentie af. R-synchronisatie tussen QLX-D- en ULX-D-componenten wordt niet ondersteund. Ste de ontvangerfrequentie handmatig in zodat deze overeenkomt met de frequentie van de zender om een audiokanaa te maken. 18

19 QLX-D beheren met Wireess Workbench 6 De Wireess Workbench 6-software (WWB6) van Shure maakt controe en regeing van de QLX-D-ontvanger over het netwerk mogeijk. Aanvuende hupmiddeen in WWB6 bieden RF-spectrumbewaking, netwerkconfiguratie en firmware-updates. Ga naar voor een gratis downoad van Wireess Workbench-software. nsteingen beheren en controeren Beheer en controeer ontvangerinsteingen door het tabbad Monitor in Wireess Workbench te openen. Kik op de knop Settings om het venster Properties voedig weer te geven of te verbergen. 1 RF- en audiometers Tonen: huidige niveaus, band, TV, en TX-overbeasting 2 Zenderinsteingen Tonen: RF-vermogen, Tx-type, microfoon-offset, Tx-vergrendeing 3 Frequentie-insteingen Gebruik de vervogkeuzeijst om de frequentiewaarde te wijzigen 4 Verseuteingspictogram Licht op wanneer verseuteing is ingeschaked 5 Gaininsteing ontvanger Gebruik de vervogkeuzeijst om de gaininsteingen te verhogen of veragen 6 Aangepaste groepen Kik hier om aangepaste groepen te maken 10 7 Hupfuncties Toegang tot ontvangerfuncties 10 Tabbad Network nsteing van de netwerkmodus, toont: P-adres, subnet, MAC, firmwareversie, netwerk resetten 9 Verseuteing Verseuteing in- en uitschakeen 10 Vergrendeingen ontvanger Vergrendeing/ontgrendeing: Menu, Gain, Power De ontvanger bekijken in WWB6 nventory Kik op het tabbad nventory om de ontvangstkanaen te bekijken. Dubbekik op de parameters om bewerking mogeijk te maken. Tip: As u op het ontvangerpictogram naast de naam van het kanaa kikt, knipperen de LED's op het frontpanee van de ontvanger om identificatie op afstand mogeijk te maken. Hardware dentify As Hardware dentify wordt geactiveerd vanaf een ontvanger, knippert de bijbehorende voorsteing van die ontvanger in het scherm WWB nventory, waardoor identificatie op afstand mogeijk is. Hardware dentify kan vanaf de ontvanger worden geactiveerd door de knop enter minimaa 3 seconden ingedrukt te houden. Kik op de knop Dismiss op het scherm WWB nventory om de functie af te suiten. 19

20 Firmware-updates Firmware is software die is ingebouwd in ek onderdee dat functionaiteit reget. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikked die aanvuende functies en verbeteringen bevatten. Firmwareversies Werk bij het updaten van de firmware van ontvangers ae ontvangers bij tot dezefde firmwareversie om een consistente werking te waarborgen. De firmwareversie heeft de nummerstructuur MAJOR.MNOR.PATCH (bijv ). Ae apparaten op het netwerk (incusief zenders) dienen minimaa dezefde MAJORen MNOR-firmwareversienummers te hebben (bijv. 1.2.x). Firmware downoaden en bijwerken Er is een gratis Shure Update Utiity-hupprogramma beschikbaar op De Shure Update Utiity is ook gekopped aan de Shure Wireess Workbench-software. Raadpeeg de hepinstructies voor gebruik van de Shure Update Utiity. De ontvanger bijwerken VOORZCHTG! Zorg dat de voeding en netwerkaansuitingen van de ontvanger in stand bijven tijdens een firmware-update. Schake de ontvanger niet uit voordat de update is votooid. 1. Suit de ontvanger en de computer aan op hetzefde netwerk. 2. Open de Shure Update Utiity. 3. Kik op het tabbad firmware om de beschikbare updates te vinden. 4. Gebruik de knop mport as u de firmwarebestanden handmatig wit importeren. 5. Kik op het tabbad Update Device en controeer het vak Version to insta naast ek apparaat. 6. Kik op Send Updates om de firmware naar de netwerkapparaten te aden. 7. Wanneer het downoaden is votooid, wordt de ontvanger opnieuw opgestart waarbij de bijgewerkte firmware is geïnstaeerd. De zender bijwerken Wanneer firmware naar de ontvanger wordt gedownoad, bevat deze ook firmware-updates voor de zender. Bijgewerkte firmware wordt door de ontvanger doorgegeven aan de zender via de R-synchronisatiepoort. 1. Druk op menu terwij u de knop enter indrukt om het geavanceerde menu te openen. Navigeer met de knop menu naar het menu update. 2. Druk op enter om de update te starten. 3. Wanneer de rode R LED knippert, paats u de R-synchronisatiepoorten van zender en ontvanger tegenover ekaar. De rode LED bijft opichten om een juiste uitijning aan te geven en het downoaden za automatisch beginnen. 4. Handhaaf de uitijning tijdens het bijwerken en et op de voortgang (0 t/m 100%) op het ontvangerscherm. < 15 cm (6 in.) Tx Tx 5. Wanneer het bijwerken is votooid, verschijnt "TX Update good" op het ontvangerdispay. Foutcodes en opossingen Foutcodes worden gegenereerd wanneer de ontvanger een toestand waarneemt die mogeijk de systeemprestaties kan aantasten. As op de ontvanger een fout wordt weergegeven, gebruik dan de vogende tabe om het probeem te identificeren en de bijbehorende opossing te vinden. Foutcode Beschrijving Opossingen Err.001 Audiocompatibiiteit Update de firmware van zender en ontvanger naar de nieuwste versie. Err.002 Verseuteing tussen Shure-productijnen komt niet overeen Ste verseuteing op off voor componenten van verschiende Shure-productijnen, zoas QLX-D en ULX-D. Err.003 Verseuteingsmodus komt niet overeen Voer een R-synchronisatie uit tussen zender en ontvanger om de fout te wissen. Err.004 Frequentieband komt niet overeen Zender en ontvanger werken met overappende frequenties uit verschiende frequentiebanden. Err.005 Frequentie komt niet overeen Ontvanger en zender werken op frequentiebanden die geen compatibee frequenties deen. Err.006 Geen frequenties gevonden Scan opnieuw en seecteer een andere groep of gebruik WWB om een frequentie te vinden. Err.007 Firmware komt niet overeen Update de firmware van zender en ontvanger. Err.008 Gebruiksduur van Shure SB900-batterij verschijnt niet op het dispay Controeer of de batterij stevig in het batterijcompartiment is gepaatst. As het probeem aanhoudt, vervang dan de batterij. 20

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 4713

Gebruiksaanwijzing 4713 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van uw horoge. Ste het horoge aan icht boot voordat u het

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

hp photosmart 318 digitale camera

hp photosmart 318 digitale camera hp photosmart 318 digitae camera gebruiksaanwijzing Handesmerken en copyright Copyright 2001 Hewett-Packard Company Ae rechten voorbehouden. Geen enke onderdee van dit document mag worden gefotokopieerd,

Nadere informatie

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform

MAXPRO IP-video-oplossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL. Open, flexibel en schaalbaar videobewakingsplatform MAXPRO IP-video-opossingen ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Open, fexibe en schaabaar videobewakingspatform 1 ALS U ER ÉÉN KENT, KENT U ZE ALLEMAAL Bent u op zoek naar... systemen die interoperabe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

RELAY G30 Pilotenhandboek

RELAY G30 Pilotenhandboek RELAY G30 Pilotenhandboek 40-00-2007 Advanced Users Guide available @ www.line6.com/manuals Rev H Opmerkingen voor uw veiligheid OPGELET RISICO OP ELEKTRO- CUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 3070

Gebruiksaanwijzing 3070 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van het horoge. Toepassingen De in dit horoge ingebouwde

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Instructies voor gebruik

Instructies voor gebruik Instructies voor gebruik Introductie van het product..3 Voorzorgsmaatregelen. 3 Inhoud 3 Onderdelen en functies.4 Deurbel installeren 5 Muziek toon..6 App Downloaden 7 Het product is gebaseerd op het Wi-Fi-netwerk

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-500T/R 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van dit 40 kanaals communicatiesysteem, AT-500T/R. Deze handleiding

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CI24WP..

Gebruiksaanwijzing CI24WP.. Gebruiksaanwijzing n CI24WP.. Inhoud Gefeiciteerd....................................................................................... 3 Veiigheidsbepaingen en waarschuwingen................................................................

Nadere informatie

Netwerklaadstations SBC450 en SBC850 Met de netwerklaadstations SBC450 en SBC850 kunt u eenvoudig vier of SBC450 SBC850. Kenmerken

Netwerklaadstations SBC450 en SBC850 Met de netwerklaadstations SBC450 en SBC850 kunt u eenvoudig vier of SBC450 SBC850. Kenmerken SBC450 SBC850 Netwerklaadstations met 4 of 8 compartimenten BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. LEES deze instructies. 2. BEWAAR deze instructies. 3. NEEM alle waarschuwingen in acht. 4. VOLG alle instructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Horloge model 4749.

Gebruiksaanwijzing Horloge model 4749. Gebruiksaanwijzing Horoge mode 4749. Waarschuwing! De in dit horoge ingebouwde meetfuncties zijn niet bedoed om metingen met professionee of industriëe precisie te doen. De waarden die dit horoge produceert,

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Windows Contactgegevens van de kantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Bvd Fremont, CA 94538 Te: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mai: support@arcsoft.com

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

KN-MICW310 KN-MICW KANALEN. Draadloos Microfoonsysteem GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS.

KN-MICW310 KN-MICW KANALEN. Draadloos Microfoonsysteem GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS. KN-MICW30 KN-MICW320 50 KANALEN Draadloos Microfoonsysteem GEBRUIKSAANWIJZING www.konigelektronic.info NEDERLANDS 0336 INTRODUCTIE: Dit draadloze microfoonsysteem maakt gebruik van geavanceerde communicatietechnologie

Nadere informatie

Vertrouwd raken. Algemene gebruiksaanwijzing. (Licht) Helder licht. Zonne-energiecel. Sensorfunctie. Getij/maangegevensfunctie

Vertrouwd raken. Algemene gebruiksaanwijzing. (Licht) Helder licht. Zonne-energiecel. Sensorfunctie. Getij/maangegevensfunctie Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van het horoge. Het horoge bevat geen tijdzone die overeenkomt

Nadere informatie

G6-8 KANAAL PMR446 ZENDONTVANGER

G6-8 KANAAL PMR446 ZENDONTVANGER G6-8 KANAAL PMR446 ZENDONTVANGER Gefeliciteerd met uw aankoop! G6 is een PMR 446 zendontvanger die zonder licentie in heel Europa kan worden gebruikt. Raadpleeg de tabellen Gebruiksbeperkingen voor informatie

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Horloge model 3179

Gebruiksaanwijzing Horloge model 3179 Gebruiksaanwijzing Horoge mode 3179 Kennismaken met het horoge Gefeiciteerd met de aanschaf van uw CASIO-horoge. Om het meeste profijt van uw horoge te kunnen hebben, is het beangrijk dat u deze handeiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 3157

Gebruiksaanwijzing 3157 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van het horoge. Toepassingen De in dit horoge ingebouwde

Nadere informatie

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik 1 Veiligheidsinstructies Stel deze radio niet bloot aan regen

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

DT-120/DT-180. NL Revision 1

DT-120/DT-180. NL Revision 1 DT-120/DT-180 NL Revision 1 31 Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POWER / BAND LCD-display DBB / STEP Mono / Stereo/Tijd instellen Afstemmen omhoog / omlaag Volumeknop Lock-schakelaar Batterijcompartiment

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Bewaar exemplaar. Roger Pen & Roger EasyPen Uitlevering aan cliënt

Bewaar exemplaar. Roger Pen & Roger EasyPen Uitlevering aan cliënt Bewaar exemplaar Roger Pen & Roger EasyPen Uitlevering aan cliënt maart 2015 Verstaan in gezelschap was nog nooit zo eenvoudig 2 Stap 1 (OPTIONEEL): Roger Pen toevoegen in Target module Selecteer de Roger

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING L866 09/010 rev 0 ADVAGE system ONE WI ONE WB INSTALLATIEHANDLEIDING ONE WI CH 1 1 CH LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 8 9 SHI P 10 ONE WB CH 1 1 CH P LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 SHI 1 6 7 8 8 ,9 MHz Radio ontvanger 1/

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 3089

Gebruiksaanwijzing 3089 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van uw horoge. Heder icht LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 Opaden

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Maverick ET 732 Handleiding

Maverick ET 732 Handleiding Handleiding Maverick ET-732 Redi Chek Gefeliciteerd met de aankoop van uw Redi Chek thermometer. Vanaf nu kunt u op afstand de temperatuur in de gaten houden van uw oven/bbq en tegelijkertijd de kerntemperatuur

Nadere informatie

Watts Water Technologies - Beernemsteenweg Wingene (Belgium) Belgium: Phone Fax

Watts Water Technologies - Beernemsteenweg Wingene (Belgium) Belgium: Phone Fax 1 Opstartprocedure Watts Vision Comfort Pakket Radiatoren. Zoneregeling van radiatorkring(en) met thermostaatkop(pen) BT-TH02 RF en digitale RF ruimtethermostaat BT-D02 RF. Installatie van de RF digitale

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Horloge model 3173/3246

Gebruiksaanwijzing Horloge model 3173/3246 Gebruiksaanwijzing Horoge mode 3173/3246 Toepassingen De ingebouwde sensoren van dit horoge meten windrichting, uchtdruk, temperatuur en hoogte. De gemeten waarden worden afgebeed op de dispay. Dankzij

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

DCM266L Digitale Multimeter met Stroomtang

DCM266L Digitale Multimeter met Stroomtang Digitae Mutimeter met Stroomtang 1. Veiigheidsinformatie Deze meter is voedig draagbaar, heeft een LCD scherm met 3 1/2 digits en een stroomtang met een isoatie test functie (de isoatie test eenheid van

Nadere informatie

Handleiding WatchWatch smart

Handleiding WatchWatch smart Handleiding WatchWatch smart Introductie Bedankt voor uw aankoop van de WatchWatch smart. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste werking van het apparaat adviseren

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen

Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor oplossingen Lexmark Security voor printers en MFP s die geschikt zijn voor opossingen Verbeter uw beveiiging voor zakeijke documenten en gegevens As het om beveiiging gaat, is het van essentiee beang dat uw organisatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

Opstartprocedure Watts Vision Central Unit.

Opstartprocedure Watts Vision Central Unit. Opstartprocedure Watts Vision Central Unit. Applicatie 3 : Zoneregeling van radiatorkring(en) met thermostaatkop(pen) BT-TH02 RF en digitale RF ruimtethermostaat BT-D02 RF. Installatie van de RF digitale

Nadere informatie

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding RollerMouse Free3 Wireless Gebruikershandleiding Inhoud van de doos 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. Twee korte toetsenbordsteunen 3. Twee lange toetsenbordsteunen 4. Draadloze ontvanger 5. USB 2.0-kabeladapter

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort HSDPA USB-Modem Quick Start Handleiding NL V3.0 Pag. 1 van 6 Inleiding De Telfort USB-Modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Nederlands Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 1.1. Product introductie

Nadere informatie

CC400 Gebruikershandleiding

CC400 Gebruikershandleiding CC400 Gebruikershandleiding Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederland www.digi-star.com D3674-NL Rev C Mei 2011 Cab Control 400 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave In gebruik nemen... 1 Installatie

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server SNELSTART GIDS iais VR1.01 1. Introductie Hartelijk dank voor het aanschaffen van de iais Ontvanger. Het is aan te bevelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Brand + Koolmonoxide Sensor Uitbreidingen Quickstart Guide Model No. SNH1300

Brand + Koolmonoxide Sensor Uitbreidingen Quickstart Guide Model No. SNH1300 Brand + Koolmonoxide Sensor Uitbreidingen Quickstart Guide Model No. SNH1300 In de doos: 1x Brand + Koolmonoxide Sensor 2x Dubbelzijdige apes 1x Batterij (CR123A) Montage Accessoires Alle Home8 uitbreidingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Installatie. PCI v2.0. Nederlandse uitgave. High-Performance ISDN by

Installatie. PCI v2.0. Nederlandse uitgave. High-Performance ISDN by Instaatie Nederandse uitgave PCI v2.0 High-Performance ISDN by FRITZ!Card PCI v2.0 Deze documentatie en de bijbehorende programma s zijn door de auteurswet beschermd. Documentatie en programma s zijn in

Nadere informatie

EM6511 e-domotica afstandsbediening

EM6511 e-domotica afstandsbediening E EM6511 e-domotica afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM6511 e-domotica afstandsbediening Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 3050 / 3061

Gebruiksaanwijzing 3050 / 3061 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van uw horoge. Heder icht Zonne-energiece (Zet icht om

Nadere informatie